__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 13

BRANDED CONTENT IN SAMENWERKING MET GEMEENTE ROTTERDAM

#rotterdamduurzaam

Besparen. Verduurzamen scheelt PV Markeer bijna een derde van de kosten De Hoekse vereniging PV Markeer doet al geruime tijd mee met ‘Scoren met Energie’. De club liet onlangs zonnepanelen plaatsen en liet de bestaande lampen vervangen voor LED-verlichting. Ook was er aandacht voor kleinere maatregelen, zoals het aanbrengen van radiatorfolie. Dankzij de maatregelen bespaart PV Markeer jaarlijks bijna 30 procent op de huidige energiekosten. Arend Knipscheer, secretaris van de petanquevereniging: „Rotterdam Sportsupport bood ons aan een Energiescan te laten uitvoeren. Sindsdien is het balletje gaan rollen. Als club hebben we duurzaamheid hoog in het vaandel. En al hadden we vóór de scan nog geen concrete plannen ons energieverbruik te verlagen, de resultaten ervan deden ons inzien dat er heel wat viel te bespa-

Energiescan

‘Met behulp van Scoren met Energie hebben we vervolgens een succesvolle subsidieaanvraag ingediend bij het Rijk.’ A re n d K n i p s c h e e r, secretaris van de petanquevereniging

ren.” „Met behulp van Scoren met Energie hebben we vervolgens een succesvolle subsidieaanvraag ingediend bij het Rijk. Daarmee werd de investering voor ons wat geringer, op een investering van zo’n 8.000 euro kregen we 2.000 euro terug. Alleen al met de zonnepanelen gaan we 25 procent van ons gebruik zelf opwekken.”

Hans van de Linde in het stadion van Neptunus. / VINCENT VAN DORDRECHT

‘Energie besparen: nuttig én lonend’ Katjing! Honk- en softbalvereniging Neptunus vervangt alle lampen in het stadion door LED-verlichting en bespaart daarmee 4340 euro in drie jaar. Nee, de tijd dat je als penningmeester van een sportclub op de achterkant van een sigarendoosje de boekhouding kon doen, is lang voorbij. Hans van de Linde, ‘de man van het geld’ bij SC Neptunus, heeft een flink takenpakket. Hij gaat onder andere over de verzekeringen, moet rekening houden met de regels van de Arbowet en de brandveiligheid van het stadion aan de Abraham van Stolkweg. Ook betaalt hij de energierekening. En die is voor een club als Neptunus niet mals: „Ga uit van zo’n 24.000 euro per jaar.”

Dus toen Van de Linde door Rotterdam Sportsupport werd benaderd voor een gratis energiescan had hij daar wel oren naar. Volgens deze onafhankelijke stichting kunnen sportclubs tot wel duizenden euro’s besparen op de energierekening. Door maatregelen als isolatie, LED-verlichting en bewegingsmelders kan al snel 30 procent worden bespaard, zo fluisterden ze de penningmeester in. Spekkie naar zijn bekkie. Want elke euro die hij bespaart op de vaste lasten stroomt linearecta in de clubkas. Zijn eerste grote besparing: het plaatsen van LED-verlichting in de kantine, businesslounge, toiletten en kleedkamers. Een investering van zo’n 14.000 euro bruto (exclusief subsidie) die zich al over een paar jaar heeft terugverdiend. „Het was dan ook wel tijd voor energiebesparende maatregelen”, zegt hij. „Tot en met boekjaar 2014 werden sport-

Rendement

‘Je geld op de bank zetten levert tegenwoordig niets meer op. Met een rendement van 0,3 procent mag je al in je handen knijpen. Energiebesparing levert wat dat betreft een stuk meer op.’ H a n s va n d e Lin d e , penningmeester SC Neptunus

clubs ontzien door de regeling teruggave energiebelasting, ook wel Ecotax genaamd. Maar omdat de overheid vindt dat veel clubs niet duurzaam genoeg zijn, hebben ze deze regeling afgeschaft. In plaats daarvan is er nu een nieuwe subsidieregeling, als steuntje in de rug voor clubs die willen verduurzamen.” Dat besparen niet alleen nuttig, maar ook lonend is, ont-

Wees geen dief van je eigen portemonnee: bespaar op energie

Oude lampen eruit, LED-verlichting erin. / ROTTERDAM SPORTSUPPORT

De begroting van de gemiddelde sportvereniging bestaat voor vijftien tot twintig procent uit energielasten. Een aanzienlijk percentage dat vrij gemakkelijk omlaag kan worden gebracht, aldus Martin van Berkel van Rotterdam Sportsupport. „Met enkele maatregelen kunnen clubs al gauw duizenden euro’s besparen.” Van Berkel: „Hoewel de technische ontwikkelingen het mogelijk maken het energieverbruik stevig terug te dringen, blijven besparende maatregelen bij veel sportclubs achterwege. Onbekendheid van sportverenigingen met de materie en obstakels met grondeigendom en financiering blijken redenen dat clubs er niet in slagen zelf tot besparingsmaatre-

gelen te komen.” Vandaar dat Scoren met Energie in het leven is geroepen, een samenwerking tussen Rotterdam Sportsupport, stichting Scoren met Energie, de gemeente Rotterdam en diverse andere partners. Hun doel: Rotterdamse sportclubs motiveren om besparende maatregelen door te voeren. Bijvoorbeeld door hen te wijzen op de landelijke subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS), die verenigingen helpt om te investeren in energiebesparende maatregelen. Wil je meer weten over Scoren met Energie en de mogelijkheden voor jouw vereniging? Neem dan contact op met Rotterdam Sportsupport: www.rotterdamsportsupport.nl

dekt Van de Linde nu ook. „Ik kijk ineens met heel andere ogen naar ons stadion. Nu is het nog dat lichtknopjes vaak hele units bedienen. Dus dat ze niet één, maar direct alle vier de kleedkamers verlichten. Best zonde als je weet dat de andere drie op dat moment niet gebruikt worden. Liefst wil ik daarom ook nog tijdschakelaars aanbrengen, om nóg meer energie te besparen.” Van de Linde heeft zelfs al onderzocht hoeveel het zou schelen om ook de lichtmasten uit te rusten met LED-verlichting. Én hoe rendabel het plaatsen van zonnepanelen zou zijn. „Momenteel is de terugverdientijd daarvoor nog iets te lang. Maar ik hou de ontwikkelingen scherp in de gaten. Je geld op de bank zetten levert tegenwoordig niets meer op. Met een rendement van 0,3 procent mag je al in je handen knijpen. Energiebesparing levert wat dat betreft een stuk meer op.”

Zonne-energie op het dak; een flinke besparing. / FOTO: ROTTERDAM SPORTSUPPORT

Scoren met Energie. g Clubs voeren massaal besparende maatregelen door In 2015 namen 45 Rotterdamse sportverenigingen door de gemeente beschikbaar gestelde energiescans af. In 2016 is een deel van deze clubs overgegaan op het doorvoeren van besparende maatregelen. De besparingen lopen op tot duizenden euro’s per jaar. Acht clubs hebben in 2016 ‘grotere energiebesparende maatregelen’ doorgevoerd. Zij installeerden zonnepanelen en/of LED-verlichting. De eerste cijfers laten zien dat deze acht verenigingen gezamenlijk 30.000 euro per jaar besparen. Dat komt neer op een besparing tussen de 25 en 30 procent ten opzichte van hun huidige energierekening.

Naast de acht clubs die overgingen op de grote besparingsmaatregelen nemen vijftien verenigingen zelf kleinere maatregelen, zoals radiator-folie om warmteverlies vanuit de radiatoren tegen te gaan, kierdichting en isolatie van leidingen. Ook voor de meeste andere clubs die deelnemen aan Scoren met Energie, het project van Rotterdam Sportsupport waar sportverenigingen energie mee besparen, is het besparingspotentieel groot. Mooi meegenomen wanneer je nagaat dat de energierekening van een gemiddelde sportclub zo’n 18.000 euro per jaar bedraagt.

ROTTERDAM SPORT. GET MOVING. ALLES OVER SPORT, EVENTS, CLUBS EN BEWEGEN IN JOUW STAD .

ROTTERDAMSPORT.NL

Profile for Metro Netherlands

20160912_nl_rotterdam  

20160912_nl_rotterdam  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded