Page 1

DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING

EN WERK GHEID: L I VE I VOOR

is open l r o o “D ij voor m e” opti geen

BEVEILIGING IS SCHAKEL IN DE KETEN VAN VEILIGHEID P2 RISICO’S OP DE WERKVLOER ONDERSCHAT P3 DE NIEUWE BANK: ONLINE ÉN VEILIG P7


2

DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING

LEATITIA GRIFFITH, VOORZITTER NEDERLANDSE VEILIGHEIDSBRANCHE:

“We zijn continu bezig om de beveiliging in ons land zo betrouwbaar mogelijk te houden” Niets is zo belangrijk als je veilig voelen. Hierbij speelt de politie een grote rol, maar ook de particuliere beveiliging is niet weg te denken uit een veilige samenleving. Laetitia Griffith is voorzitter van de Nederlandse Veiligheidsbranche, en vertelt meer over de veiligheid en je veilig voelen, in Nederland.

“Hoe veilig men zich precies voelt in Nederland, is een vraag die lastig te beantwoorden is. Veiligheidsgevoelens kunnen namelijk objectief, maar nog vaker subjectief zijn. Met subjectieve veiligheidsgevoelens bedoel ik dat iemand zich onveilig voelt, omdat er is ingebroken bij de buren. Of wanneer je vriend is mishandeld door vreemden op het station. Dan is er bij jouzelf geen dreiging, maar het komt wel ineens héél dichtbij. Dus je veilig voelen, hangt voor een groot deel af van wat er in je directe omgeving gebeurt. Objectieve veiligheidsgevoelens zijn voornamelijk gebaseerd op statistieken en cijfers. Je kunt je veilig wanen omdat je in een dorp in Groningen woont, waar minder criminele activiteiten plaatsvinden dan in het centrum van Amsterdam. Maar ook daar kan iets voorvallen.”

Keurmerk

De politie ziet natuurlijk toe op de veiligheid van mensen. Maar er worden ook steeds meer particuliere beveiligers ingehuurd. De Nederlandse Veiligheidsbranche vertegenwoordigt deze markt van particuliere beveiliging, evenementen- en horecabeveiliging, geld- en waardetransport en particuliere onderzoeksbureaus. En werkt ook samen met de politie en het Openbaar Ministerie. Maar wat zijn nou de speerpunten van de Nederlandse Veiligheidsbranche? Griffith: “Beveiliging is een niet meer weg te denken schakel in de keten van veiligheid; ruim 30.000 beveiligers leveren elke dag een zichtbare bijdrage aan veiligheid en het veiligheidsgevoel van mensen in Nederland.

Wat heel belangrijk is voor ons, is dat de kwaliteit van de beveiligingsbedrijven en van de beveiligers goed gecontroleerd wordt.

LAETIT

IA GRIF

“BEVEILIGING IS EEN NIET MEER WEG TE DENKEN SCHAKEL IN DE KETEN VAN VEILIGHEID” Daarom is er het Keurmerk Beveiliging ontwikkeld. Iedereen moet weten dat het simpel is om een goed beveiligingsbedrijf te vinden. Opdrachtgevers hoeven alleen maar te letten op het keurmerk - de branche let op de rest.”

APK voor beveiligingsbedrijven

Dit keurmerk wordt toegekend na een uitgebreide screening, en na de screening vindt er nog een jaarlijkse controle plaats. Griffith: “Je kunt het zien als een APK keuring voor beveiligingsbedrijven. Via onafhankelijke certificering worden bedrijven eerst getoetst of ze aan de eisen voldoen om als een betrouwbaar beveiligingsbedrijf bestempeld te kunnen worden. En er zijn aparte keurmer-

ken voor de verschillende takken in de beveiliging.” Alleen de lokale overheden kennen deze keurmerken nog niet goed genoeg, zegt Griffith. “Wij merken dat burgemeesters en gemeenten nog niet voldoende bekend zijn met de keurmerken. Daar lopen veel MKB-bedrijven tegenaan, die goede kwaliteit willen en kunnen leveren, maar het afleggen tegen prijsvechters met alle gevolgen vandien. Daarom zijn we nu ook een campagne gestart, genaamd: ‘Een keurmerk van de Nederlandse Veiligheidsbranche. Wel zo veilig.’ Want iedereen bewust maken van deze keurmerken, is ontzettend belangrijk. Dat wij deze screening doen, scheelt bedrijven en opdrachtgevers heel veel werk.”

Aangescherpte regels

Naast het keurmerk voor bedrijven, worden er per beveiliger ook nog individuele screenings uitgevoerd, vertelt Griffith. “Dat wordt gedaan door de politie. En is een wettelijke plicht. Net als dat je voor sommi-

FITH:

“Je veil i hangt v g voelen oor een gr deel af van wa oot t er in je direc te omg e gebeur ving t” ge functies een verklaring van goed gedrag nodig hebt. De regels voor die screenings zijn per afgelopen 1 mei aangescherpt. Er wordt nu naar meer verschillende aspecten gekeken. Bijvoorbeeld: als iemand nu in criminele kringen verkeert, ook al heeft hij of zij zelf niets verkeerd gedaan, dan kan dit toch meegewogen worden. Want een beveiliger moet van onbesproken gedrag zijn, om zo’n functie te kunnen en mogen uitoefenen. En als je zo’n functie hebt of wilt, hoor je je natuurlijk niet in een crimineel milieu te begeven. Deze nieuwe regelgeving is net ingegaan, dus ik ben benieuwd hoe het hierna zal verlopen en of deze aanscherping veel positieve gevolgen heeft. Ik verwacht van wel. De overheid en de Nederlandse Veiligheidsbranche zijn in ieder geval continu bezig om de beveiliging in ons land zo accuraat en betrouwbaar mogelijk te houden.”

Colofon

Project Manager: Stephen Becker Editorial Manager: Jessica

Voor meer informatie over de themakranten van Metro Custom

‘Veiligheid’ is een publicatie van

van Leeuwen Redactie: Ilja Post, Yvette Bax Vormgeving:

Publishing of als u zelf een idee heeft voor een uitgave kunt u

Metro Custom Publishing.

Lydia Hotting Beeld: Richard van der Klaauw, e.a.

contact opnemen met Sales Manager Dennis Lanson, 088 824 2898

Een keurmerk van de Nederlandse Veiligheidsbranche. Wel zo veilig.


3

DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING

“Risico’s en gevaren op de werkvloer worden nog te vaak onderschat” Veiligheid staat in elk bedrijf hoog in het vaandel. Maar is éxtra belangrijk voor bedrijven die bijvoorbeeld met gevaarlijke stoffen werken. Dirk de Knecht is Specialist Veiligheid, Milieu, Energie en Duurzaamheid bij VAPRO, en vertelt over veiligheid binnen in de maakindustrie. “Gevaren en risico’s worden nog steeds te veel onderschat.” “VAPRO is een opleidings- en consultancy organisatie voor de procesindustrie: waar elk bedrijf dat iets ‘maakt’ onder valt. Wij maken bijvoorbeeld opleidingsplannen, examens en toetsen voor grote concerns als Shell of Campina, en dat doen we al meer dan zestig jaar”, vertelt De Knecht. “Veilig werken is daarbij een speerpunt voor ons. Omdat dat juist voor de maakindustrie heel belangrijk is.” De Knecht: “Waar wij ons bijvoorbeeld op focussen, is dat alle werknemers alle machines en apparaten goed moeten begrijpen. En personeel moet weten om te gaan met chemische of gevaarlijke stoffen. Weten waar je mee werkt, is een onderdeel van vakmanschap. Daarnaast heb je praktische veiligheid. Bijvoorbeeld dat je een valbeveiliging draagt, als je op hoogte werkt. Of dat je zorgt dat je altijd

een manwacht buiten hebt staan, als je in een besloten ruimte moet werken. Zodat iemand hulp kan halen als je bijvoorbeeld onwel wordt.” Volgens de Knecht wordt er meer, maar nog steeds niet genoeg aandacht besteedt aan veiligheid. “Mensen moeten continu bewust blijven van de risico’s en gevaren die zij om zich heen hebben. En deze risico’s dienen ook altijd goed in kaart te worden gebracht. Het moet voor elk bedrijf en elke werknemer even belangrijk zijn dat gevaren niet onderschat worden - want dat gebeurt nu helaas nog te vaak.”

De vijf V’s

“Omdat veiligheid zo belangrijk is, hebben we naast onze reguliere opleidingen, ook een speciale veiligheidsopleiding ontwikkeld: VVI, Veiligheid Voor de Industrie”, vertelt De Knecht. “Sommige

bedrijven verplichten hun werknemers om één keer in de vijf jaar deze opleiding te volgen, zodat zij up-to-date blijven. Dat is natuurlijk ook belangrijk, zowel voor je eigen veiligheid als voor de veiligheid van anderen.” Bij deze opleiding wordt gewerkt volgens ‘de vijf V’s’, aldus De Knecht. “De eerste is de zojuist uitgelegde Vakmanschap: dat draait

“MENSEN MOETEN CONTINU BEWUST BLIJVEN VAN DE RISICO’S EN GEVAREN DIE ZIJ OM ZICH HEEN HEBBEN.” om kennis en begrip. De tweede is Verantwoording. Werknemers hebben de verantwoordelijkheid om

hun kennis bij te houden en deze ook af en toe te laten toetsen. Je dient je kennis bij te houden en bij te spijkeren, om verantwoordelijk te kunnen werken. De derde V staat voor Verbinding. Verbinding tussen leidinggevenden en hun personeel, en in hoeverre zij personeel mee laten denken over veiligheidskwesties. Want dat is heel belangrijk: werknemers moeten wel betrokken worden

en zijn. Daarna komt Verspreiding: de verspreiding van informatie en communicatie. Worden er meldingen gedaan van onveilige situaties? Dat moet gebeuren, en werknemers moeten ook feedback krijgen over hoe aangekaarte issues worden aangepakt. De laatste V is die van Veilig Werken. Die is overkoepelend voor het geheel, en dat is waar wij voor staan.”

Meer ruimte thuis door veilige opslag elders Stel je moet onverhoopt verhuizen naar een kleiner huis. Of je hebt heel veel spullen en mist een kelder of zolder? Dan is een opslagruimte bij Shurgard Self Storage een goede en veilige optie. Samen met Guido Zennemers, Market Manager Nederland, nemen we een kijkje bij de vestiging in Capelle aan den IJssel. Zo gauw mensen er lucht van krijgen dat hij opslagruimtes verhuurt, is er altijd wel een lolbroek die de link naar Storage Wars legt. De populaire tv-serie waar mensen kunnen bieden op ‘verlaten’ opslagboxen. In de VS vinden deze zogenoemde ‘delinquent units’ gretig aftrek. Want wie weet, er kan wel een schat in zitten… “Amerikaanse toestanden, die bij ons niet voorkomen”, bezweert Zennemers. “Sloten openknippen om de inhoud bij opbod te verkopen, doen wij niet. Eigenlijk lijkt niets van wat je in de serie ziet op de realiteit. Het enige wat overeenkomt, zijn de rijen met opslagunits. Deze vestiging in Capelle telt er 870. Maar in totaal verhuurt Shurgard zo’n

28.000 units, verspreid over veertig vestigingen door heel het land.”

Simpel concept

“Het concept is simpel”, legt Zennemers nog maar eens uit. “Of je nu een paar bezittingen wilt opslaan of je gehele inboedel; Shurgard helpt. Ideaal voor klanten die tijdelijk opslagruimte nodig hebben tijdens verhuizing of verbouwing. Maar ook voor bedrijven die hun inventaris, archief, voorraad of salesproducten kwijt moeten. Onze droge, schone en veilige opslagruimtes zijn 7 dagen per week, van 6 uur ‘s ochtends tot 11 uur ’s avonds (24 uur op aanvraag) gemakkelijk toegankelijk. Om het opslaan makkelijk te maken, kun je bij ons

“AL ONZE VESTIGINGEN WORDEN BEWAAKT MET VEILIGHEIDSCAMERA’S OP STRATEGISCHE PLEKKEN” gebruikmaken van laadperrons en gratis trolleys. Ook zijn er geventileerde opslagunits om goederen tegen vocht en vorst te beschermen. Je huurt al een opslagruimte vanaf één dag en dit voor zo lang als je zelf wilt. Onze standaardruimtes variëren in grootte van 1,5m² tot 22

m² en zijn zo’n 3 meter hoog.”

Veiligheid voorop

Bang dat hun spulletjes niet veilig staan opgeslagen, hoeven klanten niet te zijn. “Al onze vestigingen worden bewaakt met veiligheidscamera’s op strategische plekken”, demonstreert Zennemers. “In de liften, bij de ingang van het terrein en aan de poort, waar je pas na het intoetsen van jouw persoonlijke, achtcijferige code toegang krijgt tot de vestiging. Bovendien word je, na het afsluiten van het huurcontract, eigenaar van de sleutels van je eigen opslagruimte. Dit slot is uniek en alleen jij hebt de sleutels. Als extra veiligheidsmaatregel krijgen

klanten verder alléén toegang tot de verdieping waar ze zelf een unit huren.” “Voor de prijs hoef je het niet te laten”, aldus de Market Manager. “Zeker nu niet. Wij bieden nieuwe klanten één euro huur voor de eerste maand; zonder verplicht minimumverblijf. Probeer het eens. Want opslagruimte huren is een stuk comfortabeler dan je garage volmikken met spullen, waardoor er geen plek meer is voor je auto. En veiliger. Want op straat staat je auto toch minder veilig dan in de garage. En in een huis waar de verhuisdozen tot aan het plafond staan opgestapeld, struikel je sneller dan in een opgeruimde woning.”


4

DIT IS EEN UITGAVE VAN ME

Wanneer hij vertelt dat hij 15 jaar als portier heeft gewerkt, geloof je hem meteen. Gideon de Kok is geen kleine jongen. Zowel fysiek als in de overdrachtelijke betekenis van het woord. De directeur van Gideon Security geeft leiding aan 200 portiers, werkzaam bij een aantal van Rotterdams grootste clubs.

“Goed gastheerschap is ook van belang”

“Portieren begon voor mij als een bijbaan. Een mooie manier om een extra zakcentje te verdienen, naast mijn studie Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tot zover dus het vooroordeel dat alleen domme gorilla’s aan de deur van discotheken staan. Dat was toen, in 1995, al niet het geval. Althans niet bij de clubs waar ik de beveiliging verzorgde. Maar zo professioneel als nu waren de beveiligers nog niet. Destijds moest je vooral groot zijn. Goed gastheerschap was minder van belang. En dus stonden er soms figuren voor discotheek die je eerder angst inboezemden, dan dat ze je een veilig gevoel gaven. Van die types die met hun handje op om een fooi bedelden. Of na één blik op je ‘foute’ sneakers bromden: ‘vandaag alleen bekende gezichten.’ Afschuwelijk! Bij Gideon Security pakken we het anders aan. Natuurlijk moeten ook onze portiers van aanpakken weten. Maar we trainen mensen vooral om problemen met hun mond op te lossen. Ook krijgt personeel standaard een EHBO en BHV-cursus, zodat ze bij brand of ongevallen weten hoe ze moeten handelen. Een bodycam die ze in hun knoopsgat dragen, zorgt voor extra veiligheid. Zo kunnen we, bij klachten of incidenten, altijd terug zien wat zich aan de deur heeft afgespeeld. Om dezelfde reden laat ik portiers elke avond een rapportage opmaken.”

WERKEN VOOR VEILIGHEID

Gemiddeld investeert hij zo’n veilig laten verlopen van de u voetbalclub Excelsior. Onbeta heidscoördinator Jan Versluis het publiek maar veilig kan g

“Vooropgesteld: ik ben niet de heid bij Excelsior. Veiligheid is verschillende mensen bij betro beveiligers, KNVB-medewerke als ik. Ik hou me vooral bezig m uitwedstrijden. Zes weken voo zoeken we contact met de tege boek op. Daarin staat alles uitg naar de gastclub komen - met Of ze begeleid moeten worden

“Doorlopen is voor mij geen optie” Elk bedrijf is verplicht één of meer bedrijfshulpverleners op te leiden. Isabelle Smit (30), senior accountmanager bij een mediabedrijf, volgde de BHV-cursus en kon het geleerde meteen in de praktijk brengen. Op straat.

reanimeren en een AED bedienen. Ook heb ik geleerd hoe je een brand moet beperken en bestrijden en moet alarmeren en evacueren bij noodsituaties. Om die kennis up tot date te houden, ga ik ieder half jaar een dag naar opfriscursus.

“Waarom ik twee jaar geleden aanmeldde voor de BHV-cursus? Simpel. Omdat ik er niet als een zoutzak bij wil staan als er paniek uitbreekt. Op het werk is gelukkig nog nooit ‘iets naars’ voorgevallen. Geen brand. Geen collega die ineens instort vanwege een beroerte. Niks. Maar mocht dat ooit gebeuren, dan weet ik nu wat ik moet doen. Tijdens de basistraining BHV leer je een boel praktische zaken. Maar vooral: je kalmte bewaren. Twee dagen. Meer heeft de basiscursus BHV me niet gekost. Maar die paar daagjes hebben mij een hoop gemoedsrust opgeleverd. Ik kan nu levensreddende handelingen verrichten,

Hoewel ik op het werk nog niet in actie heb hoeven komen, is me dat op straat al wel eens gebeurd. Een jongen werd overreden door een auto die daarna doorreed. Omdat hij verschillende keren het bewustzijn verloor, heb ik zijn hoofd stabiel gehouden. En samen met andere omstanders heb ik, in afwachting op de ambulance en politie, het verkeer veilig omgeleid. Hij lag namelijk midden op de trambaan. Waarom ik toen heb ingegrepen? Omdat doorlopen voor mij geen optie is. Het zou je zelf maar overkomen. Dan wil je toch ook dat iemand helpt.”

“Het is gewoon heerlijk


5

ETRO CUSTOM PUBLISHING

“Je moet er wel je kop bijhouden”

n 15 uur per week aan het uit- en thuiswedstrijden van aald, maar dat zal veiligs (68) een worst zijn. Zolang enieten van ‘zijn cluppie’.

enige die zorgt voor de veiligs een teamsport, waar veel okken zijn: politie, particuliere ers, maar ook vrijwilligers zomet de voorbereiding voor alle or aanvang van de wedstrijd enpartij en stellen we een draaigeschreven. Hoe supporters eigen vervoer of met bussen? n. Maar bijvoorbeeld ook de

k werk”

Specialist in het creëren van gemoedsrust Bas Kiepe is eigenaar van Security Control en CEO van Cortex. Hij is de man achter de beveiliging van een aantal premiumwinkels in de P.C. Hooftstraat, zoals Chopard, Hermès en Gucci. Maar ook van diverse bekende, rijke en invloedrijke Nederlanders. Tevens is hij gespecialiseerd in risicoanalyses aan personen en bedrijven.

gegevens van agenten die in negen van de tien gevallen meereizen met supporters. Als het gaat om een risicowedstrijd, wordt er ook gekeken naar het aantal kaarten die clubkaarthouders mogen aanschaffen. Vier voor een vriendschappelijk duel, maar slechts één wanneer er vrijwel zeker spanningen worden verwacht. Of het moeilijk is om die supportersstromen te begeleiden? Nou, je moet er wel je kop bijhouden. Maar na twintig jaar ervaring heb ik het trucje inmiddels wel door. Al is elke wedstrijd weer anders. En hoe goed je aan de poort ook controleert, er kan altijd iemand tussen zitten die rottigheid wil uithalen. Daarom houden we tijdens wedstrijden niet alleen het veld met camera’s in de gaten. Bij Excelsior gaat het er meestal vrij gemoedelijk aan toe. Wat dat betreft, hebben we een goede naam. Maar elders zie ik mensen zich soms zo misdragen dat ik ze het liefst een hengst zou verkopen.”

Na een bezoek aan Engeland brachten zijn ouders ooit een plastic Bobby-helm met handboeien voor hem terug. Nu draagt Kees Disch (53) beroepsmatig een setje metalen boeien met zich mee. Zijn taak als Handhaver Openbare Ruimte: Amsterdam-centrum en Wallengebied veilig houden van gespuis. “Wildplassers. Dat is toch wel ergernis nr. 1 in Amsterdam. En terecht, want in sommige straatjes rondom het Rembrandtplein beneemt de urinegeur je letterlijk de adem. Spotten we zo’n wildplasser, dan slingeren we hem meteen op de bon: 147 euro, inclusief administratiekosten. Hopelijk genoeg om hem die smerige gewoonte af te leren. Maar het optreden tegen wildplassers is slechts één van onze taken. De werkzaamheden zijn divers. Het varieert van controle van (grof) huishoudelijk afval, illegale dumpingen, (brom) fiets- en autowrakkenverwijdering, illegale lozingen, afmeerverboden pleziervaartuigen, winkeluitstallingen, reclame, hondencontrole, toezicht in parken en op het water en dergelijke. Maar misschien wel het belangrijkste is het surveilleren door de wijk. Zo waren we onlangs de eersten die ontdekten dat er een ruit was ingegooid bij de ambtswoning van burgemeester Van der Laan. Of ik vaak word uitgescholden? Ik zou liegen als ik zou zeggen dat het nooit gebeurde. Maar meestal werken mensen netjes mee. Ook als ze een boete krijgen. Ze weten zelf vaak ook wel dat ze fout zitten. Het helpt ook wanneer je je open, duidelijk en vriendelijk opstelt. De meeste problemen ontstaan wanneer je zelf niet lekker in je vel zit. Maar daar heb ik in de bijna 25 jaar dat ik voor deze baas werk weinig last van gehad. Het is gewoon heerlijk werk. Lekker buiten, nooit saai en omdat ik op de fiets zit, gaat mijn conditie ook nog eens met sprongen vooruit.”

Bas Kiepe’s afspraak loopt uit. Of hij met een uurtje terug mag bellen. Dat mag. Maar tijdens het wachten dwalen ineens de gedachten af. Misschien zit hij op dit moment wel naast premier Rutte. Of naast de directeur van Shell of andere multinational. Let wel: misschien. Want het blijft speculeren. Ook wanneer Kiepe later terugbelt. Namen van klanten geeft hij niet. Beroepsgeheim. Hij houdt zijn lippen stijf op elkaar. Discreet en integer. Beter stellen we hem vragen die hij wel kan en wil antwoorden. Bijvoorbeeld waarom hij startte met zijn bedrijven Security Control, dat de reguliere beveiliging van winkels, panden en evenementen verzorgt, en Cortex – een gespecialiseerd beveiligingsbedrijf. Sommige jongetjes willen piloot worden. Anderen brandweerman. Maar Kiepe is bloedserieus wanneer hij zegt dat hij als klein Basje al persoonsbeveiliger wilde worden. “Ik kan niet tegen onrecht. Mensen helpen was toen al mijn drive”, verklaart hij die keuze.

Meer dan je spieren aanspannen

Dat hij de persoonsbeveiliging inrolde, was voor hem dan ook niet meer dan een logische stap. Kiepe volgde en behaalde zo ongeveer alle denkbare cursussen en opleidingen op het gebied van beveiliging en risicomanagement. Het maken van risicoanalyses voor organisaties en gerenommeerde families behoort tot zijn persoonlijke specialisaties. Dan denk je als leek al gauw aan de klassieke bodyguard. Maar die heeft Cortex dus juist niet in dienst. “Bodyguards, de kleerkasten die meereizen met artiesten, vertegenwoordigen een andere tak van sport. Die moet je eerder gezien als een statussymbool dan als serieuze persoonsbevei-

liging. Prima om opdringerige fans op afstand te houden. Maar vaak toch ‘te licht’ voor onze line of work. Om mensen te beschermen tegen bedreiging, afpersing en ontvoering moet je meer kunnen dan gemeen kijken en je spieren aanspannen.”

Specialistische professionals

Daarom werkt Kiepe uitsluitend met mannen en vrouwen die in het bezit zijn van de vereiste opleidingen. De meesten hebben een specialistische achtergrond bij de overheid: Arrestatieteam, Bijzondere Bijstandseenheid, Korps Mariniers, Antiterreureenheid, Korps Commandotroepen (KCT), Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten. En iedereen is gescreend door de politie en Cortex en Security Control zijn gecertificeerd door Justitie. Verder onderwerpt Kiepe zijn beveiligers regelmatig aan zware fysieke en conditionele testen. “Zo trainen ze ieder half jaar bij ons eigen opleidingsinstituut Prevenco. Hier worden onder andere kwalitatief hoogwaardige BHV en EHBO trainingen gegeven. Maar Cortex traint ook in specialistische rijopleidingen, gericht op chauffeurs en personen die bescherming moeten kunnen bieden.” “Mensen die niets van dit beroep weten, hebben vaak een veel te romantisch beeld over persoonsbeveiliging”, zegt hij tot besluit. “Alsof het één en al glamour en spanning is. De realiteit is dat het vooral keihard werken is. Ook ’s avond en in de weekenden. Ook met Kerst of op je verjaardag. Maar we doen het, omdat het nodig is. Ontvoeringsrisico’s en afpersing vormen een wezenlijke dreiging voor rijke families of organisaties. Dat voorkomen is mijn passie en levensmissie. Dat is creëren van gemoedsrust.”


6

DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING

Risico’s van de virtuele wereld Internet maakt ons leven gemakkelijker. Maar de virtuele wereld brengt ook risico’s met zich mee. Online pesters, virussen die inbreken op je computer en bendes die via ‘phishing’ je bankgegevens proberen te achterhalen; ze liggen allemaal op de loer. Zorg dus minstens voor een goede virusscanner en moeilijk te kraken wachtwoorden, aldus Marjolijn Bonthuis van Digibewust.nl. Hello my dear I am Julina by name i saw your profile here on Facebook and got interested to know you please contact me through my private email because I’m not always on this Facebook so that i will tell you more about my self waiting to here from you, Remember distance, color, religion or tribe does not matter but love matters a lot Julina.

veiligheidsrisico’s daarvan.”

Kennen doe ik haar niet. Maar uit haar mailtje, opgesteld in steenkolenengels, blijkt duidelijk dat Julina mij wil. Best fijn, die aandacht als single-man. Maar volgens Marjolein Bonthuis van Digibewust is de kans groot dat Julina meer is geïnteresseerd in mijn bankrekening dan mijn liefde.

“Gratis bestaat niet. Uiteindelijk betaal je met je gegevens”

“Een typisch geval van spam”, stelt ze. “De bendes die hier vaak achter zitten, gooien per keer 100.000 lijntjes uit in de hoop dat iemand bijt. Dat deze mails nog steeds verstuurd worden, bewijst dat ze succes hebben. Alleen al door ze te openen, weet de bende dat ze een bestaand e-mailadres te pakken hebben.” Veiligheid online. Het is volgens Bonthuis dé uitdaging van de moderne tijd. “Want de digitale ontwikkeling gaat zo snel dat zelfs kenners moeilijk kunnen inschatten wat over tien jaar gemeengoed zal zijn. Als burger valt dat dus helemaal niet bij te benen. Hackers zullen je daarom altijd een stapje voor zijn. Deels is dat aan onszelf te wijten”, zegt ze. “Want laten we eerlijk zijn: we zijn gewoon slordig. Nog steeds zijn er mensen die ‘12345’, ‘welkom01’ of hun geboortedatum als wachtwoord gebruiken. Ondanks dat al jaren wordt gewaarschuwd voor de

“Hetzelfde zie je nu bij Windows XP-gebruikers. Microsoft kondigde drie jaar geleden al aan dat ze de ondersteuning daarvan zouden beëindigen. En dat gebruikers dus beter op een ander, veiliger systeem konden

overstappen. Maar mensen halen gewoon de schouders op. Zelfs veel gemeenten draaien nog steeds op XP. ‘Het zal allemaal wel’, lijkt de heersende gedachte. En zo lang je creditcard nog nooit is geskimd, of je digitale identiteit is overgenomen, zie je daarvan ook de noodzaak niet in. Maar áls het fout gaat, gaat het vaak ook goed fout.” En ja, wat dan, vraagt ook Bonthuis zich hardop af. “Eigenlijk zou je mensen moeten dwingen hun computer beter te beveiligen. Belangrijk, want met iedere geïnfecteerde computer groeit het risico op een grootschalige cyberaanval. In de toekomst kan dat misschien via iris- of vingerscan. Maar tot die tijd moeten we mensen op het hart blijven drukken om toch echt slimmere wachtwoorden te kiezen; liefst één van minimaal 20 karakters. In ieder geval voor je emailaccount. Want als hackers die weten te

kraken, krijgen ze toegang tot je hele digitale identiteit.”

WhatsApp. Gratis bestaat niet. Uiteindelijk betaal je met je gegevens.”

Een ander veiligheidsrisico is het delen van teveel persoonlijke informatie. Bonthuis: “Iedereen weet intussen dat het niet handig is om dronken foto’s van jezelf online te zetten. Of te twitteren dat je heerlijk op het strand ligt, terwijl je je die dag juist had ziek gemeld. Internet ‘vergeet’ niet. Alles wat je er ooit hebt opgezet, blijft traceerbaar. Ook, of misschien wel juist, de dingen waar je het meeste spijt van hebt. Wees je daarom bewust wat je deelt via Facebook en

De belangrijkste tip die Bonthuis wil meegeven, is dan ook: blijf waakzaam! “Bescherm je digitale identiteit zoals je je huis beschermt. Zorg voor goede sloten. Een goede virusscanner (vergeet de updates niet!) kan je al veel ellende besparen. Een andere tip: wees niet te goed van vertrouwen. Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, is dat het meestal ook.” -www.digibewust.nl

Tips tegen internetoplichting Het aantal meldingen van internetoplichting, of een poging daartoe, is het afgelopen jaar verdrievoudigd. Bijna 28.000 mensen klopten in 2013 aan bij de Fraudehelpdesk in Apeldoorn. Het jaar ervoor waren er 9000 meldingen. Een aantal tips om je dit leed te besparen. Herken ‘phising mails’. Een bank of creditcardmaatschappij zal nooit in een mail om persoonlijke gegevens vragen. Ben je niet zeker of de mail echt van je bank afkomstig is, neem dan even contact met de bank op. Voorkomen is beter dan genezen! Gebruik een goede virusscanner. Er zijn online veel gratis pakketten te vinden, maar wil je echt zeker van je zaak zijn, kies dan

voor een betaalde versie. Shop veilig online. Let op dat je in een vertrouwde winkel koopt. Let op een waarborg of keurmerk, waaronder die van Thuiswinkel. org, en lees feedback van andere klanten. Een veilige betaalomgeving herken je aan het hangslotje en een webadres dat begint met https, waarbij de ‘s’ staat voor ‘secure’. Verander regelmatig je wachtwoorden. Zeker waar het je e-mailaccount betreft, kun je niet voorzichtig genoeg zijn. Het is de toegangspoort tot je digitale identiteit. Word die gekraakt, dan hebben criminelen vrij spel om uit jouw naam nieuwe creditcardaccounts te openen of een hypotheek aan te vragen.


7

DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING

Klinkt mooi.

De nieuwe bank: online én veilig Tegenwoordig doen we alles online: daten, chatten, producten bestellen en zelfs online betalen. Fysieke winkels vinden we niet meer nodig, zolang de veiligheid maar gegarandeerd blijft. Een mooi voorbeeld van een bedrijf die dat goed voor elkaar heeft, is Knab. Een online bank zonder fysieke kantoren. René Frijters, oprichter en CEO, vertelt.

Klant aat de K van “Bij Knab st ze. bewuste keu voorop. Een voorop lf die zichze Want banken Ze . er al genoeg plaatsen zijn te es met sof ze het b doen wel al len je en, maar wil je voorhebb eindelijk it rkopen. U vooral iets ve bank die n t. Ik wil ee was ik het za dat die m o denkt. En met mij mee maar lf ze heb ik er , en ar w t ie er n t.” één opgerich

Knab draait de za ken dus echt om. En leen de letters va n het woord ‘ban niet alk’? “Precies. Bankie r je

bij Knab? Dan la ten wij jou weten wanneer je geld kunt verdie nen of besparen. We geven je inzi cht hoe je er vand aag voorstaat. O over 10 of 20 jaar f . Verder krijg je een prima rente. Ook op je betaal rekening. En je be spaart geld door niet meer rood te staan. Omdat je je saldo automatisch aanvult vanaf je spaarrek ening. Dat alles voor een vast be drag per maand. Je weet dus altijd precies wat je kw ijt bent aan je ba nk.”

Ma

ar is het ook “Absoluut. G veilig? emak en ve iligheid gaa bij Knab han n d in hand. O ok bij ons kun je je ban kzaken rege len via een app op je sm artphone. V o ordat je daarmee aa n de slag ku nt, vragen w je eenmalig e via email, ca lculator en bankpas te registreren. Daarna kan niemand an ders bij je b an kgegevens. Als je iets n iet vertrouw t, kun je je p via de app b as lokkeren. D aarnaast kri je handige b jg etaal-alerts. Per ongeluk een dubbele betaling ged aan? Is er m jouw pas ge et pind in het b u itenland? Je krijgt direct een seintje van ons.”

Nog andere voordelen?

van die naast je staat, in plaats “Zeker. Knab is een bank ico’s? Of ris we n Zie e. écht met je me tegenover je. We denken Je hoort r met je geld om te gaan? mogelijkheden om slimme rden je hypotheek opnieuw wo van ons. Moet de rente op je de ondat Zo . ten we je ruim op tijd vastgesteld? We laten het otheekrente.” rten over een nieuwe hyp derhandelingen kunt sta

Stelling: Ik kies voor online bankieren, omdat...

Nooit meer rood staan dus.

d staan is één van de duurste vormen “Niet wanneer het niet hoeft nee. Roo aal wel eens dat je betaalrekening in van lenen. Maar het gebeurt ons allem rs nog voldoende spaargeld hebt. de negatieve cijfers komt, terwijl je elde De rente op vrij opneembaar spaarReguliere banken vinden dat prima. ent. Maar sta je rood, dan betaal je het geld is inmiddels lager dan 1,50 proc diefstal. Bij ons betaal je daarom 5 tienvoudige. Ik vind dat een vorm van tot 15 procent rente.” procent in plaats van de standaard 10

Autoschade? Zo ga je weer veilig de weg op! Autoschade kan iedereen overkomen. Maar weet jij waar je moet zijn voor een kwalitatief en veilig schadeherstel? Voorzitter Frits Huffnagel van FOCWA Vereniging Schadeherstel weet het zeker: als je schade hebt aan je auto is FOCWA je partner… Wat zijn de meest voorkomende schadegevallen?

“De meeste schades zijn parkeerschades, schades uit kop-staart botsingen en schades uit verkeerssituaties zoals voorrangsituaties. Met de aanwezigheid van vele elektronische systemen in auto’s en de vele verkeersmaatregelen is de omvang van het aantal schades flink gedaald en dat zal ook nog verder dalen. Misschien niet zo fijn voor de schadehersteller, maar wel voor alle weggebruikers.”

Stel ik rij schade en bel een FOCWAbedrijf. Hoe lang duurt het dan voordat ik weer veilig de weg op kan?

“Dat hangt af van de schade af. Want iedere schade is anders. Bij een kleine cosmetische schade kun je na een paar uur alweer de weg op, terwijl bij een zware schade de auto soms een paar dagen in de werkplaats moet blijven. Als dat nodig is, zal het FOCWAbedrijf de klant altijd een oplossing bieden om mobiel te blijven. Er wordt een offerte gemaakt met daarin een begroting van de

schade. Je weet dus meteen waar je aan toe bent. En als er beroep wordt gedaan op een autoverzekering, dan zorgt FOCWA ervoor dat alle administratieve rompslomp wordt afgehandeld. Je hoeft alleen maar te wachten op het telefoontje dat de auto gereed is om af te halen”.

Dat klinkt goed. Hoe biedt FOCWA ons verder kwaliteit en veiligheid?

“Al 80 jaar herstellen onze bedrijven auto’s, waarbij kwaliteit, veiligheid, service en garantie voorop staan. Anders dan bij ‘Beun de Haas’ die vaak maar wat aanrotzooit. Alle FOCWA-bedrijven staan voor een topproduct en garantie. Eurogarantbedrijven geven op hun werkzaamheden liefst 4 jaar garantie. In het geval er onverhoopt toch discussie ontstaat over de kwaliteit, dan kan een klant gebruik maken van de geschilregeling om zijn recht te halen. Gaat een bedrijf failliet, dan neemt het FOCWA Garantiefonds de garantieclaim over. Zo geven we zekerheid en vertrouwen aan de consument. Ook de ANWB en de Consumentenbond vinden dat.”

Een deuk in je wagen rijden, is nooit prettig. Maar zo lang het slechts cosmetisch is, hoef je daar verder geen last van te ondervinden. Of is het toch niet zo verstandig om door

te rijden met schade?

“Probleem is dat veel schades niet alleen cosmetisch zijn. Soms zijn er bijvoorbeeld zaken beschadigd die voor een leek echt niet zichtbaar zijn. Denk maar aan een bumperschade, waarbij een sensor is geraakt. Op zich lijkt er alleen een scheurtje in de bumper te zitten, maar de schade aan de sensor kan zorgen voor storingen in elektronische systemen waarvan er tegenwoordig veel in een auto zitten.”

Oké, dus daar controleren jullie ook op…

“Alle FOCWA-bedrijven moeten voldoen aan specifieke criteria ten aanzien van kennis, kunde en equipement. Deze eisen worden ook geregeld gecontroleerd en zo nodig aangepast. Omdat de techniek in auto’s zich door ontwikkelt, moeten schadeherstelbedrijven zich ook blijven vernieuwen. Daarom willen we dat op 1 januari 2015 alle Eurogarant schadebedrijven HIQURE gecertificeerd zijn. Dit kwaliteitszorgsysteem, dat staat voor ‘High Quality Repair’, geeft klanten nog meer zekerheid van veiligheid.”


24/7/365 Intelligente veiligheid

20140519_nl_metro special  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you