Page 1

Stem morgen voor verandering! Omdat Rotterdam u lief is ROTTERDAM E.O.

GROOTSTE GRATIS KRANT VAN NEDERLAND

dinsdag 18 maart 2014

www.metronieuws.nl | www.twitter.com/metro | www.facebook.com/metro

Fyra-deal: NS krijgt 125 miljoen euro terug

De Italiaanse treinbouwer AnsaldoBreda krijgt zijn treinen terug en NS krijgt 125 miljoen euro teruggestort. Door deze deal te sluiten voorkomen de partijen een lange en slepende juridische procedure en kunnen zij een pijnlijk dossier sluiten. Voor NS is een cruciaal punt dat door de terugbetaling van AnsaldoBreda het miljoenenverlies dat door het Fyradebacle is geleden, enigszins wordt verzacht. PAGINA 3

Speciale beurs voor topstudenten

LAATSTE LOODJES CAMPAGNE

Alles voor jouw stem

Niet iedereen heeft van huis uit de middelen om een topstudie aan het Erasmus University College te volgen. Dankzij een speciale beurs kan dat wel. R1

Knap staaltje van trainer Van Basten Een mooie manier om een statement te maken. Zo omschreef belangenorganisatie Coaches Betaald Voetbal (CBV) gisteren de actie van Heerenveen-trainer Marco van Basten van afgelopen zondag. In plaats van de vierde official stijf te schelden, richtte de coach zich rechtstreeks tot de camera en deed zo zijn beklag. Hij had alleen geen ‘fucking’ moeten zeggen, vindt CBV. PAGINA 15

Arie Slob (ChristenUnie), Diederik Samsom (PvdA) en Alexander Pechtold (D66) kruisen twee dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen nog een keer de degens. Een eerlijke manier om stemmen te winnen. Dat ging deze campagne wel eens anders. Metro neemt het fenomeen ronselen onder de loep. PAGINA 2 / ANP | JERRY LAMPEN

Prijs gebaseerd op 2-jarig contract. Check de voorwaarden op telfort.nl

10,-

Sim Only Nu zonder aansluitkosten

7,50 elke maand

ter waarde van 10,-

Sim Only 300 min 100 sms

18,-

12,elke maand

Sim Only 150 min 500 MB 100 sms

telfort.nl

0800 1707

Telfort winkels


1

www.metronieuws.nl dinsdag 18 maart 2014

NIEUWS

2

NIEUWS

ALPHEN AAN DEN RIJN - Op het het gemeentehuis van Alphen aan de Rijn worden de stemmen geteld. Inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude mochten hun stem uitbrengen bij tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen. ANP PHIL NIJHUIS

Ronselen bijproduct van volmachtstem

➝ ATHENE Ten tijde van de eerste verkiezingen in Athene, de bakermat van de westerse democratie, wordt al met stemmen gesjoemeld. Archeologen hebben bij opgravingen 190 aardewerk scherven gevonden die toen als stembiljet gebruikt werden. Al deze stembiljetten zijn maar met veertien verschillende handschriften ondertekend.

➝ LIMBURG Vanaf de begin jaren 80 duiken er steeds meer berichten in de media op over het ronselen van stemmen. De eerste keer dat het ronselen van volmachtstemmen veel aandacht krijgt, is in 1981. In Zuid-Limburg weten veel lokale partijen schriftelijke volmachten te bemachtigen, waar gretig gebruik van wordt gemaakt.

selpraktijken te evalueren. ”We nemen de incidenten mee en dan kijken we of er nog aan alle waarborgen wordt voldaan wat betreft volmachtstemmen.”

DOMINIQUE HEUS d.heus@tmg.nl

Sjoemelen

’Ronselen zo oud als weg naar Rome’ ”Stemmen ronselen is net zo oud als de verkiezingen. In ieder systeem wordt er gekeken naar de marges waarbinnen je kunt sjoemelen met de verkiezingsuitslag om zo te bereiken wat je wilt. Dat is zo oud als de weg naar Rome. Of eigenlijk als de weg naar Griekenland, want dat is de bakermat van de democratie. Natuurlijk kun je niet met harde cijfers zeggen hoeveel er geronseld wordt met stemmen en sinds wanneer het al bestaat. Maar vanaf de uitbreiding van het kiesrecht wordt het interessant. Dat was namelijk het eerste moment dat je een meerderheid van het volk achter je moest krijgen om aan de macht te komen. Dat kan middels een verkiezings-

➝ IEMAND ANDERS In 2006 worden er Kamervragen gesteld over ronselpraktijken tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Er zijn personen die meer dan twee volmachtstemmen uitbrengen en zich daarbij voordoen als een ander persoon. Minister Nicolaï (Bestuurlijke Vernieuwing) dringt er bij gemeenten op aan om toch vooral om een identiteitsbewijs te vragen aan stemmers.

campagne, maar ook op slinkse wijze. Omdat wij een systeem kennen waarbij volmachtstemmen geaccepteerd is, is dat natuurlijk dé manier om te ronselen. Toch komt stemfraude ook op andere manieren voor. Een stembureau kan ook de boel in het honderd laten lopen. De stemmentellers worden natuurlijk wel beëdigd, dus je gaat ervan uit dat het goed gaat. Toch gaat het ook wel eens mis. Het systeem is makkelijk te misleiden. De hemel viel naar beneden toen bleek dat de stemcomputers gemanipuleerd konden worden. Dat zal je met dit systeem blijven houden. Je kunt namelijk niet alles controleren.” Peter van der Heiden Onderzoeker bij het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis

November 2006

Suriname vormt het decor van het tweede seizoen van het door Lauren Verster gepresenteerde programma Atlas van de AVRO. Dit keer treedt de groep bekende Nederlanders in de voetsporen van de goudzoekers van Suriname, meldt de AVRO. ”De adembenemende race begint in Fort Nieuw Amsterdam waar eeuwen geleden de Nederlanders hun geluk kwamen beproeven. Ook vandaag de dag trekt Suriname veel gelukszoekers aan: mensen uit alle windstreken, op zoek… naar goud.”

”De regels zijn al aangescherpt, zo mag iemand maximaal twee volmachten uitbrengen, bovendien is het strafbaar als je stemmen ronselt. Op deze manier proberen we het ronselen tegen te gaan”, aldus Bakker. De Kiesraad steekt na de verkiezingen de koppen bij elkaar om de gebeurtenissen rondom de ron-

2006

Lauren naar Suriname

471 voor Christus

Atlas

De afgelopen weken kwam een reeks incidenten met ronselpraktijken voorbij, zo ook gisteren. Na Soest, Heusden en Roermond zijn ook in Bergen mogelijk stemmen geronseld. Maar wat houdt stemmen ronselen eigenlijk in? Volgens de Kieswet is hier sprake van wanneer iemand stelselmatig personen ertoe beweegt om hun stembiljet af te geven. In Nederland mag een kiezer die niet in staat is om zelf te stemmen om welke reden dan ook, een andere kiezer uit dezelfde gemeente machtigen om dit voor hem te doen. Wanneer beide kiezers hiervoor hebben getekend, verandert het stembewijs in een volmachtsbewijs. De kiezer moet vervol-

gens een kopie van het identiteitsbewijs meenemen naar het stembureau. De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa stelde, naar aanleiding van de verkiezingen voor de Tweede Kamer in november 2006, dat het stemmen bij volmacht gebaseerd is op basis van vertrouwen en niet op wettelijke voorschriften. Dat vertrouwen is de afgelopen verkiezingen al meerdere malen geschaad. Toch zegt Melle Bakker dat we er in Nederland waarde hechten aan het kunnen stemmen bij volmacht. ”Mensen die niet in staat zijn om zelf te stemmen moeten hun stem wel kunnen laten horen”, zegt de secretaris-directeur van de Kiesraad. Van dat recht wordt dan ook gebruik gemaakt. Tegelijkertijd wordt er ook misbruik van gemaakt. Zo zou de zus van een lijsttrekker van Kies Lokaal in een bejaardentehuis in Bergen stempassen van bewoners hebben verzameld. Onderzoeker bij het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis Peter van der Heiden denkt dat je het ronselen van stemmen kunt tegengaan. ”Je kan meer stembureaus openen op plekken waar het het makkelijkste is om te ronselen”, zegt Van der Heiden. Een bejaardentehuis is volgens hem een goede plek voor een stembureau: ”Op die manier hoeven oudere mensen die slecht ter been zijn niet iemand te volmachten, maar kunnen ze zelf stemmen.” Het is onwaarschijnlijk dat stemmen bij volmacht wordt afgeschaft.

Begin jaren 80

Volmacht. Het ronselen van stemmen lijkt deze verkiezingen wel een trend. Op verschillende plaatsen zijn kiezers op ongeoorloofde wijze benaderd om hun stem af te geven. het stemmen op volmacht is gebaseerd op vertrouwen en daar kan natuurlijk misbruik van gemaakt worden. Dat blijkt ook te gebeuren.

➝ TIMUR EN RÁMON Dj’s Timur en Rámon van het radiostation Caz! verzamelen 74 stemkaarten van mensen die geen zin hebben om hun stem uit te brengen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Zij verdelen ongeveer vijftig van die kaarten met volmacht onder extra enthousiaste kiezers, die dus meerdere stemmen uit kunnen brengen op hun favoriete partij.


NIEUWS

NS kan Fyra’s naar Italië terugsturen en krijgt geld terug HSL. Probleemtrein V250 gaat terug naar de fabrikant, die NS 125 miljoen teruggeeft.

Argus. De Krim zoekt direct aansluiting bij Rusland

Kamerdebat

Kamer wil duidelijkheid hebben over Fyra-deal

Stilstaande Fyra-treinen herinneren aan de enorme miskoop van NS. /ANP

wegen geproduceerde, maar nooit afgenomen Fyra’s te verstoffen. Of een ander spoorbedrijf de V250-treinen wil overnemen is nog maar de vraag. NS en AnsaldoBreda zegen dat ‘de treinen ‘op termijn te herstellen zijn’: “Het verschil van mening betrof een verschillende inschatting over de voorwaarden waaronder dit herstel mogelijk zou zijn.” Volgens NS kostte het jaren voor de Fyra alsnog geschikt zou zijn voor de hsl. Ook zouden reguliere herstelwerkzaamheden te lang duren, omdat onderdelen zoals deuren handgemaakt waren.Daar komt de volledig verwoeste reputatie van AnsaldoBreda nog eens bij. Uit een onderzoek en feitenrelaas dat het Ministerie van Infrastructuur & Milieu liet uitvoeren, bleek onlangs dat de Fyra na twee keer van Am-

online verleiding is geen kinderspel

D66 wil snel meer duidelijkheid over de deal die maandag is gesloten tussen de NS en de fabrikant van de Fyra AnsaldoBreda. D66Kamerlid Stientje van Veldhoven heeft dat maandag gezegd na het bekend worden van de overeenkomst. CDA-Kamerlid Sander de Rouwe heeft inmiddels een Kamerdebat aangevraagd. Volgens Van Veldhoven lijkt het goed nieuws dat de Fyra-treinen nu terug gaan naar de fabriek in Italië, maar zij wil wel opheldering over wat er precies is afgesproken. “Ik zie voordelen van het op korte termijn afsluiten van de zaak, maar ik wil weten wat de financiële consequenties zijn voor het kabinet en wat dit gaat betekenen voor de prijs van het treinkaartje.” A NP sterdam naar Brussel al naar de werkplaats moest om storingen te herstellen. Door enorme uitval en vertragingen, was een betrouwbare dienstregeling zelfs op voorhand niet mogelijk met de probleemtreinen. Hoewel AnsaldoBreda beweerde dat de V250 robuust genoeg was voor winterse omstandigheden, hoopte ijs en sneeuw zich onder de treinen op met zware beschadigingen tot gevolg. NS lijkt daarom niet te hoeven vrezen dat een ander spoorbedrijf de treinen, zelfs niet voor een prikkie, gaat overnemen om een concurrerende dienst op de hsl naar België op te zetten.

RUBEN EG

ruben.eg@metronieuws.nl

Samenwerking

Cadeautjes

Internationale aanpak van motorbendes

Gemeentegeld vaak over balk gesmeten

Justitie in Nederland, Duitsland en België gaan nog steviger samenwerken om onder meer motorbendes, mensenhandel en woninginbraken aan te pakken. De ministers van Justitie van Nederland en van de deelstaat Noordrijn Westfalen maakten dat gisteren bekend. De laatste jaren trekken motorclubs steeds vaker ongehinderd de grenzen over. Er is bovendien geregeld geweld om wie de baas is in de prostitutie en bij kroegen. Dat leidt soms tot ware veldslagen. De drie landen gaan nu rechtshulpverzoeken voortaan digitaal uitwisselen. Jaarlijks zijn er dat rond de 5000, en dat gaat tot nog toe per post. ANP

Geld dat gemeenteraadsfracties krijgen voor hun politieke werk gaat vaak op aan dure diners, cadeautjes en wijn. Dat meldde RTL Nieuws gisteren op basis van onderzoek bij 300 raadsfracties. Politieke partijen krijgen tot 20.000 euro per jaar als ondersteuning van het raadswerk. Maar bijvoorbeeld in Breda worden er al jarenlang drank en diners van betaald. In Amersfoort declareren fracties zoveel aan diners, cadeaus en bloemen dat volgens de gemeentelijke kascommissie ’openbaarmaking schadelijk kan zijn voor het imago van de politiek’. De VVD in Haarlemmermeer sponsort met het geld een golftoernooi. ANP

SPECIALE AANBIEDING

ALTIJD INTERNET ZONDER EXTRA KOSTEN! 200 min + 500 mb data =

Steun ons in de strijd tegen kinderuitbuiting. SMS TDH naar 3669 en doneer 3 euro. www.terredeshommes.nl

€22

0 5 , p/mnd

€ 37

van ,50 nu voor slechts

UW VOORDEEL

€847,-

GRATIS SAMSUNG GALAXY S3

Doodmoe geboren

en geen medicijn

Uw steun is dringend nodig. Word donateur! Kijk voor meer informatie op www.energy4all.nl

• 8MP camera • 16 GB Geheugen • 1,4 GHz Quad Core processor • 4.8” groot scherm Ook zakelijk te bestellen

In 3 kleuren leverbaar

MIKY HEEFT EEN SPECIALE T-MOBILE AANBIEDING SAMENGESTELD. JE ONTVANGT NAMELIJK GRATIS DE SAMSUNG GALAXY S3 EN 24 MAANDEN 40% KORTING OP JE ABONNEMENT! VOOR €22,50 PER MAAND ONTVANG JE 200 BELMINUTEN EN 500 MB INTERNET. JE KUNT HIERNA ONBEPERKT BLIJVEN POSTEN EN WHATSAPPEN EN JE BENT ALTIJD ONLINE. JE KUNT HET ABONNEMENT TOT DRIE MAANDEN LATER LATEN INGAAN. JE BETAALT SLECHTS €30,00 AANSLUITKOSTEN. NUMMERBEHOUD EN BEZORGING ZIJN GRATIS.

Direct bestellen: Bel 070 - 7101 101 www.gsmtopdeal.nl/metro

gsmtopdeal

VAN MIKY

DRUK - EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.

Het hoofdpijndossier Fyra kan eindelijk worden gesloten. NS bereikte gisteren na veel geruzie alsnog een akkoord met de Italiaanse fabrikant AnsaldoBreda om de V250-hogesnelheidstreinen terug te nemen. NS krijgt daarnaast 125 miljoen euro teruggestort op de rekening. Hiermee is een dreigende en vermoedelijk slepende rechtszaak tussen de twee spoorbedrijven van de baan. Belangrijker is dat het enorme verlies dat NS opliep door de mislukte Fyradienst naar Brussel met 37 miljoen wordt teruggebracht, naar 88 miljoen. NS boekte vorig jaar een historisch verlies van 43 miljoen. De al na twee maanden stilgelegde buitenlandse Fyradienst en herintroductie van de afgedankte intercitydienst naar Brussel leverde in totaal 207 miljoen aan extra kosten op. Afgesproken werd dat AnsaldoBreda de teruggenomen Fyra’s aan een ander vervoersbedrijf mag doorverkopen. Als dit lukt profiteert NS mee. De vervoerder ontvangt dan een extra betaling, met een maximumbedrag van 21 miljoen. Hoeveel NS per los verkochte V250-trein krijgt, wil het bedrijf niet zeggen. AnsaldoBreda kan in totaal negentien 250’s in de etalage zetten. NS had van dit aantal negen afgenomen. De betaling voor zeven andere naar Nederland gestuurde treinen werd afgeblazen toen de V250 ruim een jaar geleden van het spoor werd gehaald nadat in de winter een bodemplaat van een trein was gevallen. In de fabriek in Napels staan nog drie voor de Belgische spoor-

3


Met Metro ben je in één krant weer helemaal op de hoogte van het wereldnieuws. En van personal finance, carrière, reizen en nog veel meer. Als dat geen wereldkrant is?

Een wereldkrant. metronieuws.nl


NIEUWS

Zelfs loodgieter mag zich bemiddelaar bij scheidingen noemen Erfenis. Niet of slecht geschoolde mediators zorgen voor bergen ellende bij echtscheidingen. Jaarlijks gaat het bij duizenden echtscheidingscontracten helemaal fout. Het gaat vaak mis tijdens echtscheidingen door slechte bemiddelaars. Erfenissen zijn niet goed geregeld, maar ook met de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden, de alimentatie, de verdeling van levensverzekeringen, schenkingen, en schulden loopt het scheef. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) zette op verzoek van Metro een onderzoek uit onder haar achterban en maakt daaruit op dat een op de tien scheidingscontracten slecht is uit te werken. Een groot percentage, vindt de KNB. Bovendien is het openbreken van zo’n scheidingsconvenant zeer ingewikkeld, soms onmogelijk. Echtparen, die zonder ruzie willen scheiden, kunnen naar een mediator stappen. Dat kan een advocaat zijn, accountant, fiscalist, maar ook een loodgieter of huisvrouw zijn. Iedereen die zich maar mediator noemt. Er wordt vervolgens een echtscheidingsovereenkomst opgesteld. Een rechter hoeft Haast

”Mensen hebben vaak geen enkel idee, en willen zo snel mogelijk scheiden. Ze denken dat ’t wel goed komt met zo’n contract” Pa lk o B e n e d e k Echtscheidingsnotaris in Ede

Het loont de moeite om voor het regelen van een echtscheiding in zee te gaan met een degelijk opgeleide professional. Ongeschoolde mediators zorgen voor ellende. /COLOURBOX

alleen een handtekening te zetten, maar onderzoekt de gevolgen niet. In de toekomst, kan het zelfs zonder rechter als een nieuw wetsvoorstel erdoor komt. De notarissen zien altijd een scheidingscontract als er sprake is van een hypotheek/huis. ”Mensen hebben vaak geen enkel idee, en willen zo snel mogelijk scheiden. Ze denken dat ’t wel goed komt met zo’n contract”, zegt Palko Benedek, echtscheidingsnotaris in Ede en voorzitter van de vereniging van notaris-mediators(VMSN.nl). Hij schat dat in jaarlijks de helft van de jaarlijkse 32.000 tot 35.000 echtscheidingen sprake is van mediation. ”Ik krijg huilende exen aan de lijn die na de scheiding toch deurwaarders achter zich aan krijgen.” Benedek hamert erop dat weinig echtscheidingen simpel zijn. ”Laat je informeren, zoek kwaliteit; een scheidinkje van 500 euro is alleen een afwikkeling van admini-

stratie. Maar er moet in de toekomst gekeken en veel uitgezocht worden.” Mensen met een laag inkomen durven om die reden een ’duur’ echtscheidingscontract helemaal niet aan, of zelfs helemaal niet te scheiden, zegt Marianne Stoffels, jurist en familierecht-advocaat. ”Er is veel armoede bij mensen in schuldsanering en bijstand.” Zij is medewerker bij de stichting Samengratisscheiden.nl. ”Wij kunnen met gespecialiseerde, juridische hulp gratis mensen helpen, die recht hebben op rechtshulp.” Sinds de oprichting van de stichting vorig jaar behandelt Stoffels met zes collega’s zo’n 30 scheidingen per maand. Een uitkomst voor mensen met weinig geld.

ANNETTE KARIMI

annette.karimi@metronieuws.nl

Den Haag. Manifest voor biebwet om teloorgang van bibliotheken te stoppen Iedere gemeente moet haar inwoners een bibliotheek aanbieden en dat zou in de wet moeten worden opgenomen. Dat vindt de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB). De afgelopen drie jaar zijn al meer dan tweehonderd bibliotheken in ons land gesloten door bezuinigingen bij de gemeentes. Om de verschraling van het bibliotheekaanbod tegen te gaan overhandigt de VOB vandaag het manifest ’Iedere gemeente een bibliotheek’ aan zes Tweede Kamerleden. Het manifest werd binnen een maand ondertekend door inmiddels bijna zesduizend mensen. De VOB hoopt op deze manier politiek Den Haag te overtuigen van het belang van een bibliotheekwet. ”Op dit moment ligt er een wetsontwerp bij de Tweede Kamer dat gaat over openbare bibliotheken”, zegt Francien van Bohemen van VOB. ”Daarin staat van alles over wat een gemeente zou moeten en kunnen doen om een bibliotheek aan haar inwoners aan te bieden, maar er staat niet dat elke gemeente verplicht is een bibliotheek te hebben en dat zouden wij er wel in willen.” Eén bibliotheek per vijf kleine gemeentes ziet Bohemen eventueel ook wel zitten, zolang het maar in de wet

Bezoekjes

70

miljoen bibliotheekbezoeken zijn er jaarlijks in ons land.

wordt vastgelegd. „We zijn bereid water bij de wijn te doen. Maar dat betekent wel dat elke gemeente verplicht is mee te helpen aan een bibliotheekvoorziening. Nu zie je gebeuren dat vijf kleine gemeentes een gezamenlijk bibliotheek hebben, en dat een van die gemeentes besluit niet meer mee te doen. Dat moeten we zien te voorkomen.” In ons land zijn er op dit moment nog ongeveer 800 zelfstandige bibliotheekvestigingen, geleid door 159 verschillende bibliotheekorganisaties. ”Als straks meer taken van het rijk naar de gemeente worden verschoven, zullen de gemeentes nog meer mogelijkheden zoeken om te besparen. Zolang bibliotheken geen verplicht nummer zijn, zullen er alleen maar meer verdwijnen.” BIAN CA BRASSER

Heilige graal

Belangrijke ontdekking over oerknal heelal Amerikaanse astronomen hebben een baanbrekende ontdekking gedaan die de theorie ondersteunt dat het heelal na de oerknal razendsnel is uitgebreid. Met een telescoop op de Zuidpool hebben ze zwaartekrachtgolven waargenomen, bijna een eeuw nadat Albert Einstein hun bestaan had voorspeld. Het opvangen van het oeroude signaal geldt als wetenschappelijke ’heilige graal’: er wordt al tientallen jaren naar gezocht, omdat het bewijst dat het heelal in een minuscule fractie van een seconde een duizelingwekkende uitbreiding doormaakte. AN P

Niemand is voordeliger dan STRATO. Behalve STRATO!

5

De zwaartekrachtgolven gelden als een ’heilige graal’.

BEKEND VAN

TV

nu 30 dagen gratis testen!*

DOMEINNAAM

WEBSITE

Snel & gemakkelijk jouw domeinnaam.

Direct online met hosting of sitebuilder.

.nl domein: 30 dagen testen dan € 0,84 /jaar*

PowerWeb Starter: 30 dagen testen dan 6 mnd € 0,- /mnd, daarna € 2,50 /mnd*

WEBSHOP

ONLINE STORAGE

24 uur per dag online verkopen.

Altijd & overal toegang tot je bestanden.

Webshop Basic: 30 dagen testen dan 6 mnd € 0,- /mnd, daarna € 10,- /mnd*

HiDrive 20 GB: 30 dagen testen dan 6 mnd € 0,- /mnd, daarna € 3,50 /mnd*

ALTIJD GRATIS ADVERTEREN? AR NL A N S. U N DER A G UR E SP

Bel ons gratis 0800 022 0910 STRATO is één van de grootste hostingaanbieders wereldwijd met vier mln. domeinen in zes landen. STRATO is een onderneming van Deutsche Telekom. * Actie van 03-03-2014 t/m 01-04-2014: geselecteerde producten 30 dagen testen. Tijdens testperiode is opzeggen op ieder moment mogelijk. Na testperiode setupkosten van € 4,93, minimale contractduur van 12 maanden met bovengenoemde prijzen. Domeinnamen geen setupkosten. Alle prijzen incl. btw.


www.metronieuws.nl dinsdag 18 maart 2014

PERSONAL FINANCE

BEDANKT MANNETJE!

Column

IRENE VAN DEN BERG FINANCIEEL JOURNALIST IRENE VAN DEN BERG (35) WOONT EN WERKT IN ROTTERDAM. ZE IS GETROUWD EN HEEFT GEEN KINDEREN. WEKELIJKS SCHRIJFT ZE EEN COLUMN OVER HAAR EIGEN FINANCIËN

6

Shit, het internet werkt niet. Na zelf wat geprobeerd te hebben – vloeken, computer herstarten, vloeken, modem resetten, nog een keer vloeken – zit er maar één ding op: de provider bellen. En dan ook nog de technische afdeling. Normaal sta ik mijn mannetje wel aan de telefoon maar met een technisch mannetje aan de andere kant, is dat een heel ander verhaal. Het grootste probleem is dat ik me tijdens dit soort gesprekken de onderliggende partij voel. Vreemd eigenlijk want ik ben de klant en de provider levert haar dienst niet (goed). Toch voelt het niet- werkende internet vooral als mijn probleem. Cruciaal voor de machtsverhouding is dat het voor mij veel belangrijker is dat het internet weer snel werkt dan voor mijn gesprekspartner. En dus luister ik aandachtig naar

Aanwijzingen

“Ik prik wel drie keer met een punaise in het gaatje onderop de modem. Moet ik er ook nog een dansje bij maken?’ Ik stel me zo voor dat de technische staf ’s ochtends bijeen komt en iedere keer een andere onzin-aanwijzing bedenkt.” alle aanwijzingen, volg ze braaf op en blijf te allen tijde vriendelijk. ‘Tuurlijk, ik prik wel drie keer met een punaise in het gaatje onderop de modem. Moet ik er ook nog een dansje bij maken?’ Ik stel me zo voor dat de technische staf ’s ochtends bijeen komt en iedere keer een andere onzin-aanwijzing bedenkt. Zullen we ze vandaag vier keer laten wrijven over het rode lampje? Ja, lachen! Hoewel ik met frisse tegenzin naar de provider bel, loopt het gesprek

deze keer anders dan verwacht. Ik krijg eerst wel een trits aanwijzingen, waaronder ook een hele lastige: ik moet met het uiteinde van een paperclip de modem proberen te resetten. Maar als dat allemaal niet lukt, neemt het gesprek een andere wending. Dit mannetje stuurt zo snel mogelijk een ander mannetje. En … nu komt het … hij belooft me daarna terug te bellen om te controleren of het allemaal gelukt is. Heerlijk, mijn niet-werkende internet voelt plots als

een gezamenlijk probleem. Dit mannetje straalt uit dat hij pas loslaat, als ik weer fijn kan googelen. Aan de deur verloopt het gelukkig soepel. De monteur ziet snel wat het probleem is – iets met een kapotte voeding - en even later werkt het internet weer. En inderdaad doet mijn mannetje wat hij heeft beloofd en belt daarna nog even na. ‘U hebt toch geen rekening gekregen van de monteur?’, vraagt hij bezorgd. Ik kan hem gerust stellen. Ik heb me al vaak gefrustreerd over helpdesks die een firewall van onwelwillendheid hebben opgetrokken. Met medewerkers die er een sport van maken je snel mogelijk door te verbinden. Maar dit mannetje bewijst dat het ook anders kan. En daar wordt dit vrouwtje dan weer blij van.

Pensioen? Toch zelf doen Toekomst. Financieel warmpjes erbij zitten of straks op een houtje knabbelen. Het is aan jezelf wat het wordt. Financiële planning heet dat in jargon. In een interview met De Telegraaf somberde DNB-President Klaas Knot over de toekomst van het pensioenstelsel. Hij noemt het “onontkoombaar dat we naar een stelsel gaan waarin minder zekerheid zal bestaan over de hoogte van de pensioenuitkering”. Knot’s boodschap is duidelijk en zeker niet nieuw: houd er maar rekening mee dat je het straks met minder pensioen moet doen. Met die informatie in het achterhoofd is het handig als je een reservepotje op het vuur hebt staan. De ING speelt hierop in en is onlangs een reclamecampagne gestart onder de naam FitVermogen. Met prikkelende vragen als ‘Als je huis je pensioen is, waar ga je dan wonen?’ en ‘De verzorgingsstaat ben je zelf’ hoopt de bank dat we massaal instappen bij een van haar beleggingsfondsen. Nu hoeft de keuze niet per se op de ING te vallen, er zijn eindeloos veel alternatieven. Maar slim sparen of beleggen, daar is niks mis mee. Wat betreft de vraag ‘Als je huis je pensioen is, waar ga je dan wonen?’ zit de bank er echter naast.

1

Afbouwen hypotheek Hoeveel geld je op latere leeftijd nodig hebt, hangt voor een deel af van de hoogte van je vaste lasten. Als je een huis koopt, steek je je in de schulden. Onder de nieuwe regels mag je dertig jaar lang de hypotheekrente aftrekken van de belasting. Daarna zijn de rentekosten voor eigen rekening. Los je in dertig jaar je hypotheekschuld af, dan heb je gewoon lage woonlasten. Los je

Beleggen of sparen

De PensioenAPK

11

Je kunt op verschillende websites terecht om inzicht te krijgen in je eigen pensioensituatie:

Eén op de negen Nederlanders (11 procent) belegt in aandelen(fondsen) om zijn financiële toekomst veilig te stellen. Ruim de helft van de Nederlanders (51 procent) kiest voor sparen.

niks af, dan moet je genoeg geld achter de hand hebben om maandelijks de hypotheekrente te voldoen. Bovendien, als je een groot huis hebt en kleiner gaat wonen, is het verschil je bonus waar je leuke dingen van kunt gaan doen.

Op mijnpensioenoverzicht.nl zie je hoeveel pensioen je hebt opgebouwd en bij welke pensioenuitvoerder (pensioenfonds of -verzekeraar).

Met de Pensioenplanner van Pensioenkijker.nl kun je berekenen wat je vermoedelijke inkomen na je pensioen is.

Met de PensioenAPK (spk-pensioenapk.nl) kun je kijken wat je nog te doen staat.

2

Sparen en beleggen Heb je geen eigen huis, dan zit er weinig anders op dan zelf te sparen of te beleggen. Tot een bedrag van 21.139 euro kun je belastingvrij vermogen opbouwen. Heb je een fiscale partner, dan ligt de grens voor je gezamenlijke vermogen op 42.278 euro. Daarboven betaal je een zogenoemde vermogensrendementsheffing in box 3. Het komt erop neer dat je per jaar 1,2 procent belasting betaalt over het meerdere. Dat tikt snel aan: heb je 40.000 euro gespaard, dan betaal je jaarlijks (40.000 – 21.139) x 1,2 procent = 226 euro belasting. Het fijne van gewoon sparen is dat je vrij over je geld kunt beschikken. Je kunt het geld bijvoorbeeld na een paar jaar gebruiken om een woning te kopen. Of je maakt een roadtrip van een paar maanden.

Leeftijd De komende jaren gaat de AOW-leeftijd stapsgewijs omhoog naar 66 jaar in 2019 en 67 jaar in 2023. ●

over ten minste vijf jaar moet uitspreiden. Het voordeel is dat het bedrag tijdens het sparen niet is belast in box 3. Bovendien mag je – als je een pensioentekort hebt – het bedrag dat je op je spaarrekening stort voor je pensioen aftrekken van je inkomen. Hoeveel je maximaal mag aftrekken kun je uitrekenen met de Rekenhulp Lijfrentepremie op de site van de Belastingdienst.

3

Banksparen Tot een aantal jaren geleden bestonden er diverse leuke fiscale spaarregelingen. Het enige wat hiervan over is, is banksparen en de lijfrenteverzekering. Nadeel hiervan is dat je alleen voor je pensioen mag sparen. Het geld staat op een speciale, geblokkeerde rekening. Pas bij je pensionering kun je weer aan je geld komen, waarbij je de uitkering

Momenteel is de AOW-leeftijd 65 jaar + 2 maanden. Als het kabinet ligt, gaar de AOW-leeftijd versneld omhoog: naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021.

Hoeveel geld je later nodig hebt, hangt deels af van de hoogte je vaste lasten. / COLOURBOX

HANS PIETERS

redactie@metronieuws.nl

WRAT TEN?

RUGPIJN?

Het Centre for Human Drug Research zoekt voor de komende periode gezonde vrijwilligers (m/v) (18-65 jaar) die mee willen werken aan een onderzoek naar de veiligheid en werking van een nieuwe gel voor de behandeling van huidwratten.

sinds 1987 hoogwaardig geneesmiddelonderzoek met

Het Centre for Human Drug Research zoekt voor de komende periode mannen en vrouwen (18-75 jaar) met lage rugpijn die bereid zijn mee te werken aan een onderzoek naar een nieuw middel voor deze klachten. De rugpijn straalt uit naar één van de benen.

nieuwe en bestaande geneesmiddelen bij patiënten en

Voor deelname ontvangt u een vergoeding van £ 751,00

Voor deelname ontvangt u een vergoeding van £ 561,00. Vrijwilligers zijn gezond en hebben minimaal 4 wratten op de handen. Voor deelname is er een medische keuring. Het onderzoek bestaat uit 2x een verblijf van 1 dag en 1 nacht bij het CHDR en 6 terugkommomenten. Geïnteresseerd? Voor informatie en/of aanmelden:

Het CHDR (Centre for Human Drug Research) verricht

gezonde vrijwilligers. De onderzoeken vinden plaats in ons, volledig ingerichte, klinisch centrum. De onderzoeken dragen bij aan de wetenschappelijke ontwikkeling van geneesmiddelen en vinden plaats conform de internationale regelgeving en volgens de hoogste kwaliteitsnormen. Het CHDR is gevestigd in Leiden en werkt nauw samen

Vrijwilligers roken niet meer dan 5 sigaretten per dag. Medicatie i.o.m. de studiearts. Voor deelname is er een medische keuring (2 uur). Het onderzoek bestaat uit 1 verblijf van 2 dagen en 1 nacht en 10 losse terugkommomenten. Geïnteresseerd? Voor informatie en/of aanmelden:

met de Universiteit Leiden en de klinische afdelingen van

U kunt ook mailen naar recruit@chdr.nl of bellen naar (071)5246464

het LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum).

U kunt ook mailen naar recruit@chdr.nl of bellen naar (071)5246464


NIEUWS

Russen en politici op de Krim in de ban gedaan Sancties. Het conflict rond de Krim loopt verder op met een zwarte lijst van de VS en de Europese Unie. De Europese Unie en de Verenigde Staten hebben extra sancties ingesteld vanwege de crisis op de Krim. Het Oekraïense schiereiland vroeg Rusland gisteren formeel om toestemming zich bij het buurland aan te sluiten. Een dag eerder stemde ruim 96 procent van de kiesgerechtigden op de Krim zich in een omstreden referendum uit voor deze stap. De EU en de VS menen dat Moskou samen met leden van het gevallen Oekraïense bewind de soevereiniteit van Oekraïne hebben geschonden. De Europese ministers van buitenlandse zaken doen maar liefst 21 politici en hooggeplaatste militairen in de ban. Zij mogen de EU niet meer in en kunnen niet meer bij hun geld dat op rekeningen bij banken in de EU staat. De Amerikaanse president Barack Obama kondigde dezelfde maatregelen aan tegen acht politici uit Rusland, Oekraïne en de Krim die hij verantwoordelijk houdt voor de onrust. De Russische president Vladimir Poetin en premier Dmitri Medvedev durven de EU en VS echter niet rechtstreeks aan te pakken. De meest bekende persoon op de zwarte lijst is Viktor Janoekovitsj, de

Ramkoers

”Het is nu aan Rusland om van de confrontatiekoers af te stappen en in gesprek te gaan met Oekraïne om een politieke oplossing voor het conflict te vinden. Gebeurt dat niet, zal de EU de derde fase inzetten. Ik hoop oprecht dat het niet nodig zal zijn.”

Kopstukken op zwarte lijst:

Vladislav Soerkov

Dmitri Rogozin

Sergej Aksjonov

Naaste adviseur van de Russische president Vladimir Poetin. De voormalig Sovjet-soldaat geldt als de belangrijkste spindoctor in het Kremlin. Ook tegen adviseur Sergej Glazyev zijn sancties van kracht.

Plaatsvervangend premier van Rusland. Hij staat eveneens aan het hoofd van de Russische wapenindustrie.

Trad enkele weken geleden aan als premier van de Krim. Zijn status wordt door de Oekraïense regering niet erkend. Kiev heeft een arrestatiebevel voor hem uitgevaardigd.

Valentina Matviyenko

Viktor Janoekovitsj

Vladimir Konstantinov

Voorzitter van de Russische Eerste Kamer. Zij verwelkomde vrijdag de Krim bij Rusland als het schiereiland hiertoe zou besluiten.

President van Oekraine, die na drie maanden van straatprotesten naar Rusland vluchtte. Een interim-regering heeft hem aangeklaagd wegens mensenrechtenschendingen.

Voorzitter van het regionale parlement op de Krim, dat een week geleden de onafhankelijkheid uitriep. De Oekraïense regering wil ook hem vervolgen.

Fra ns Ti m m er m a ns. Minister van Buitenlandse Zaken.

voormalige president van Oekraïne. De VS beschuldigt hem ervan de vrede en democratie in zijn vaderland te hebben ondermijnd. Na zijn vlucht van eind vorige maand naar Rusland, vroeg Janoekovitsj Poetin om militair ingrijpen. Vervolgens liepen de etnische spanningen op de Krim op. De EU blokkeerde twee weken geleden al de bankrekeningen van Janoekovitsj en die van voormalig premier Mykola Azarov.

RUBEN EG

ruben.eg@metronieuws.nl

Waarom werft Defensie nog steeds mensen? Hulp aan vluchtelingen. Ingrijpen bij conflicten en calamiteiten. Defensie moet áltijd inzetbaar zijn. Onze organisatie moet weliswaar inkrimpen en taken anders inrichten, maar om die taken in de toekomst ook te kunnen uitvoeren, blijft instroom van jonge, enthousiaste mensen nodig. En dus werven we ook nu: matrozen voor de onderzeedienst, commando’s, vliegers, verpleegkundigen en technici. Bekijk deze en andere vacatures op werkenbijdefensie.nl

Omdat er altijd mensen nodig blijven die opkomen voor andere mensen.

7


www.metronieuws.nl dinsdag 18 maart 2014

MENINGEN Ik verwacht dat ook Oost-Oekraïne aansluiting bij Rusland zal zoeken.

Column

THOM ARISMAN

“Ik wel. O, misschien even slikken maar recht hebben is wat anders dan recht krijgen. De Russische beer gromt immers.”

COLUMNIST

M aar ten D o r t m o n d

ZELFS GEEN ODOL IN ADAM ZKT EVA Laat ik beginnen met Reinout Oerlemans van harte beterschap te wensen. Van harte beterschap, Reinout. Ook wil ik Reinout feliciteren, met het overweldigende succes van Adam zkt Eva. Gefeliciteerd, Reinout. Want bijna een miljoen mensen kijken naar zijn blote datingshow, waarmee maar weer is aangetoond dat wij verslingerd zijn aan bloot; gooi een paar naakte mensen op tv en je hebt een vette hit in handen. Bloot scoort. Het is heel verleidelijk om nu ook ‘sex sells’ te schrijven, maar dat zou de plank finaal misslaan, want Adam zkt Eva is opvallend seksloos. Sterker: er zit helemaal geen seks in. Er wordt niet gezoend, de kandidaten raken elkaar niet aan, ze blijven op veilige afstand. Wat toch vreemd is voor een datingshow, waarin over het algemeen belachelijk veel aangeraakt, geknuffeld en gekust wordt. Vooral door de mannen, want die laten gaan kans onbenut om even lekker aan een vrouw te zitten. Is een genending: behalve zeer visueel ingeNaakt steld zijn we ook enorm friemelig ingesteld. Lekker friemelen aan een vrouw, we doen niets liever. Volgens “Wat leert Adam zkt Eva ons? mij hebben vrouwen daarom ook Zodra mannen piemelnaakt borsten; dat zijn toch de allerlekkerzijn, gedragen ze zich als ste dingen om aan te friemelen. Hoewel ze natuurlijk ook verdomd hanmonniken.” dig zijn als je weer eens zonder koffieTh o m A r i sma n melk zit. Vrouwen op hun beurt friemelen het liefst aan een piemel. Althans, dat is mijn ervaring. En volgens mij is die piemel nou precies de reden dat de mannen in Adam zkt Eva op ruime afstand van de vrouwen blijven: ze zijn als de dood voor een erectie. Met een slappe op tv vinden ze blijkbaar geen enkel probleem, maar met een stijve? No way. Terwijl de man op een dag toch gemiddeld een keer of 15 een erectie heeft. Nog een lullig feitje: zou de man niet dagelijks regelmatig een erectie krijgen, dan zou de penis in rap tempo een paar centimeter krimpen. Daar zit je als man natuurlijk niet op te wachten. Onderschat dus het belang van de boner niet. Wat leert Adam zkt Eva ons nu? Zodra mannen piemelnaakt zijn, gedragen ze zich als monniken. Ook al zijn ze op een onbewoond, tropisch eiland, in gezelschap van een smakelijke, eveneens naakte vrouw. Ze maken geen move, raken de vrouw niet aan, gaan iedere ‘seksuele confrontatie’ uit de weg. En waarom? Ze willen niet voor paal staan. De Adam in de aflevering van vorige week ging zelfs zover dat-ie niet eens odol had. Sterk staaltje zelfbeheersing. Ik doe het hem niet na. Heb ik tenslotte nog een vraag die me slapeloze nachten bezorgt: kan een eikel verbranden in de zon? Ik bedoel, moet je ‘m insmeren? En zo ja: met welke factor?

Kans maken op honderd euro? Upload jouw column van exact vierhonderd woorden en een foto op onze website metrocolumn.nl. Columns voor volgende week maandag moeten uiterlijk donderdag 16.00 uur binnen zijn. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Horoscoop

Als je wilt dat alles loopt zoals jij dat wilt, komt het er op aan alles precies te plannen. Denk dus heel goed na over je volgende stap.

Stier | 20/4 - 20/5

Een onbelangrijke kwestie wordt opgeblazen tot een groot probleem. Blijf boven de dingen staan en laat dat ook merken. Laat het niet tot een ruzie komen, jij zult onterecht het onderspit delven.

Tweelingen | 21/5 - 20/6

De financiële meevaller waar jij al zo lang op hoopte gaat in as op. Je zult dus weer aan het werk moeten om je verlies goed te maken. Blijf niet te lang zitten mokken, ga gewoon aan de slag.

Kreeft | 21/6 - 22/7

Jij hebt vandaag veel in je hoofd rondspoken. Neem daarom de tijd al je gedachten en ideeën op een rijtje te zetten. Als je weer rustiger kunt nadenken kun je een paar van jouw ideeën realiseren.

Leeuw | 23/7 - 22/8

Je bent nog niet tevreden met het beoogde resultaat, maar als jij je plannen nog eens goed bekijkt en bewerkt, krijg je dat echt wel voor elkaar. Je bent een doorzetter en weet ook heel goed wat je wilt.

Maagd | 23/8 - 22/9

Je voelt je geïrriteerd omdat je het gras van de buurman groener vindt dan je eigen gras. Hoe komt dat toch? Welke gevoelens diep van binnen houden jou tegen dat te doen wat je "buurman" doet?

Vandaag wordt alles behalve een saai dagje! Aan het eind van de dag zul je daar nog naar verlangen. Zorg ervoor dat je iets onverwachts verwacht. Probeer je open op te stellen en flexibel te reageren.

Schorpioen | 23/10 - 21/11

Pinkpop

Doe alsjeblieft iets aan die concert-aasgieren Dit weekend was het weer zover. Kaarten van Pinkpop (Rolling Stones) gingen in de verkoop. Zestigduizend kaarten, de vraag was uiteraard velen malen hoger. En jawel, aasgierend Nederland zat achter de computer om de concertkaarten op te kopen om ze vervolgens massaal op de welbekende verkoopwebsites door te verkopen tegen absurde prijzen. Dood- en doodzonde, als je het mij vraagt. Echte muziekliefhebbers wordt het zo onmogelijk gemaakt om dit soort prachtige concerten te bezoeken. Een oproep aan organisatoren van concerten en evenementen: Doe er alsjeblieft wat aan!

Wat een bezopen actie aan de supermarktkassa Ik kom al jaren bij de supermarkt Jan Linders mijn boodschappen Snippers

Boogschutter | 22/11 - 21/12

Jij hebt beroepsambities en je bent niet snel tevreden over een behaald resultaat. Jij wilt perfectie. Je gaat je meer richten op die dingen, die je een stapje verder kunnen brengen op de ladder.

Steenbok | 22/12 - 19/1

Waterman | 20/1 - 19/2

Je bent teleurgesteld in je partner. Heb je het niet goed gezien of heeft je partner fouten gemaakt? Kom eerst even tot rust voordat je definitieve stappen neemt. Liefde is iets onbeschrijfelijk moois.

Vissen | 20/2 - 20/3

Kijk vooruit in het leven. Verander nu al de dingen die niet goed zijn. Wacht daarmee niet tot de situatie uit de hand gelopen is en jij er toe gedwongen wordt.

Dic k Ve l d huis en

Ook meedoen? Stuur ons jouw belevenissen (tekst en foto’s) in de trein via Twitter voorzien van #treinleven.

De mensen in je omgeving krijgen de indruk dat jij helemaal niet geïnteresseerd bent in hun leven en/of hun problemen. Ben je wel geïnteresseerd, verander dan iets aan je houding.

Jij hebt sinds lange tijd weer het gevoel dat je alle problemen de baas bent. Je kunt weer aan de toekomst denken en plannen smeden om die toekomst er zo mooi mogelijk uit te laten zien.

R i s h i e O ed it

“Ik ben bang dat als de Russen zien hoe makkelijk ze de Krim kunnen veroveren de rest ook snel zal volgen.”

@annemiek_visser Bijzonder gesprek in de trein: "Heeft ze een baby? -jaEn heeft ze een baan? - jaWat doet ze dan met de baby?" #treinleven @bvanderstigchel Tip van controleur. Hoe kan ik ook terug met korting rijden zonder mijn vriendin. Antwoord: Andere vriendin zoeken #treinleven þ@studio_disarray Meneer in de trein, als je tegen mijn hanekam aan slaat moet je niet beledigd zijn dat ik ook aan uw haar ga zitten. #treinleven @AdamCetindag Creatieve passagiers voor mij lieten cadeautjes achter #origami #treinleven

Alcohol

Weegschaal | 23/9 - 22/10

“Nee, ik kan mij niet voorstellen dat mensen vrijwillig kiezen voor Rusland, boven vrijheden van het Westen.”

Jouw tweet hier? Twitter mee via #treinleven

JE LLE O NE S

Ram | 21/3 - 19/4

8

Mother Goose & Grimm

doen. Prima winkel, dacht ik altijd. Tja, totdat ik aan de kassa het legitimatiebewijs moest laten zien van mijn dochter. Dus ik zeg dat de wijn bij mijn boodschappen hoort en dat zij bij mij hoort. Niets vreemds. Maar dan komt de aap uit de mouw. Zij mag niet bij mijn aankoop aanwezig zijn. Dus als ik haar naar buiten stuur, dan mag ik mijn fles wijn kopen om haar die vervolgens bij de andere boodschappen in de auto te laten stoppen. Dat is nog eens een stiptheidsactie waar ambtenaren nog een puntje aan kunnen zuigen. Bezopen.... DON AL D BURGHARDT Vermist

Dat vliegtuig is allang in een andere dimensie De ’verklaringen’ van de specialisten rond het vermiste Maleisische vliegtuig zijn zo mogelijk nog geheimzinniger dan de vermissing zelf. En dat komt omdat het vliegtuig waarschijnlijk door buitenaardsen is gekaapt. Laat die variabele buitenaards weg, en je krijgt

het domme geleuter van officiële zijde wat we nu kennen uit de krant. Dat vliegtuig is nu in een andere dimensie. Mogelijk dat het weer terugkeert. Mogelijk niet. AN N A REICH-W IL L IS

Centraal Station

Het is wachten op onheil bij prestigeproject In het mooie Rotterdam heeft men een prachtig nieuw winkelcentrum gebouwd waar ook nog treinen kunnen vertrekken én aankomen! Men schijnt daar erg trots op te zijn. Nu is natuurlijk het wachten op de tegenvallers, constructiefouten en budgetoverschrijdingen die bij dergelijke prestigeprojecten altijd boven water komen. W IL L EM VIZEE Ook in Metro? Stuur je brief van maximaal honderd woorden per e-mail naar brieven@metronieuws.nl. Geef je volledige naam en adres op. De redactie behoudt zich het recht voor brieven in te korten.


R1 17

ROTTERDAM

Speciale beurs voor topstudie ‘arme’ student Beurs. De Erasmus University College wil met tien speciale beurzen vwo-toppers steunen die niet voldoende financiële middelen hebben.

Talentvolle Rotterdamse vwo-scholieren, die het aan financiële middelen ontbreekt om te gaan studeren aan het Erasmus University College (EUC), kunnen in aanmerking komen voor een speciale beurs. In totaal zijn er tien studiebeurzen beschikbaar voor deze topopleiding in Liberal Arts en Sciences. Het geld wordt beschikbaar gesteld door stichting De Verre Bergen. Onder de naam Rotterdam Talent Scholarship gaat het project van start. Volgens het EUC trekt dit soort studies de 15 procent beste studenten uit de wereld. Met dit project wil het vooral studenten trekken die nu van huis uit niets hebben met de universiteit of de financiële middelen er niet voor hebben. “Wij zijn een internationaal instituut, maar we hebben ook een uitstekende band met de stad”, legt dr. SemiMix

“We willen ervoor zorgen dat Rotterdammers, in hun vele diversiteit, ook terug te zien zijn in de studentenpopulatie.”

ha Denktas, hoofd EUC Social Sciences, uit. “We willen ervoor zorgen dat Rotterdammers, in hun vele diversiteit, ook terug te zien zijn in de studentenpopulatie.” Om in aanmerking te komen voor deze studie moeten studenten een 7 of hoger op de eindlijst hebben, een cv en een goede motivatie overleggen. Het geld van de aangeboden beurs is samen met de studiefinanciering voldoende om drie jaar lang collegegeld, studiematerialen en woonlasten van te kunnen betalen. De opleiding Liberal Arts en Sciences is volgens de EUC door de intensieve vorm van onderwijs ook een relatief kostbare. Momenteel wordt er druk gewerkt om het voormalige onderwijsmuseum aan de Nieuwemarkt klaar te maken voor het komend schooljaar. Dan moet het EUC ook daar van start gaan. Het onderwijs vindt plaats in groepen van maximaal tien studenten. Studenten wonen tijdens het eerste jaar van de opleiding in The Student Hotel aan de Oostzeedijk. Daarnaast zijn er ook exclusieve activiteiten zoals een bezoek aan de EU in Brussel of bijzondere presentaties in het Rijksmuseum. Alleen al het collegegeld bedraagt 3600 euro en daar komen de kosten voor huisvesting en materiaal nog bij. Scholieren die in aanmerking willen komen voor deze beurs moeten wel eerst toegelaten zijn tot het EUC. Ook kunnen decanen en docenten van middelbare scholen leerlingen voor de beurs voordragen.

JOB HALKES

d r. S e mi h a Denktas Hoofd EUC Social Sciences

job.halkes@metronieuws.nl

& ROTTERDAM

Koffie, lekker bakkie koffie!

Een lekker bakkie koffie is zo gezet, denk je. Maar dat dat soms nog vies tegenvalt, weet Nederlands kampioen barista Yakup Aydin. Want hoe drinken we koffie nou eigenlijk goed? En hoe maak je zelf de lekkerste koffie? Aydin gaf gisteren een cursus koffie maken aan de barkeepers van koffieshop Riveros aan de Oudedijk in Kralingen. / RICHARD VAN DER KLAAUW

Blokkade

Inleveren

Container met ijzer verspert A13

Ambtenaren raken leaseauto kwijt

Een container met ijzer is gistermorgen op de fly-over bij het Kleinpolderplein geschaard. De chauffeur verloor de macht over het stuur en knalde tegen de vangrail op. Bij het ongeluk vielen geen gewonden, wel onstonden er files. Automobilisten werd geadviseerd om te rijden, maar sommigen negeerden de rode kruizen boven de weg en reden door. Het verkeer in de avondspits had ook last van de vertraging. Bij het takelen van de container op een vrachtwagen kwam het obstakel opnieuw op het wegdek terecht. M E T R O

Vrijwel alle Rotterdamse topambtenaren raken hun leaseauto kwijt. Hiermee geeft de gemeente gehoor aan het voorstel van GroenLinksfractievoorzitter Arno Bonte. Ongeveer 130 ambtenaren hebben nu een leaseauto en daarvan moet driekwart de auto per oktober inleveren. Werknemers die hun auto inleveren kunnen, zoals dat ook voor anderen geldt, aanspraak maken op een reiskostenvergoeding. Werknemers die onder werktijd regelmatig een auto nodig hebben, krijgen een dienstauto tot hun beschikking. METRO

Tentoonstelling

Billboards met portretten en brieven Prinses Laurentien en burgemeester Aboutaleb hebben gisteren voor het Maritiem Museum aan de Leuvehaven een tentoonstelling over taal onthuld. De expositie bevat levensgrote billboards met portretten en brieven waarin mensen hun persoonlijke ervaring met taal beschrijven. Met de reizende tentoonstelling wordt aandacht gevraagd voor laaggeletterdheid in het land.

altijd de beste vakkrachten in de metaal en industrie DONDERDAG 27 MAART 2014 DMzzp netwerkborrel voor zzp’ers in de metaal en industrie

Uitzenden

Meer informatie www.dmzzp.nl

Leren en werken

WOENSDAG 2 APRIL 2014

Zzp’ers

Tijdelijk werk en vaste banen

Detacheren

Meer informatie www.deltametaal.nl

Nieuwe initiatieven

Ontdek de mogelijkheden op

www.deltametaal.nl

Navingo Maritime & Offshore Career Event - Standnummer E304

DONDERDAG 3 APRIL 2014 Metalent relatiebijeenkomst voor bedrijven in de metaalsector Meer informatie www.metalent.nl


www.metronieuws.nl dinsdag 18 maart 2014

ROTTERDAM

R2 18

KIRSTEN EN HENNIE

Kirsten Verdel was in 2006 campagneleider van de PvdA in Rotterdam en werkte mee aan de campagne van Obama in 2008. Hennie van Schaik was voor Leefbaar Rotterdam acht jaar raadslid en het meest geciteerd in kranten en op tv. Toch staan ze beiden slechts op een 25e plek op de kieslijst van hun partij.

“HOOP OP VOORKEURSTEM” Waren jullie teleurgesteld over de lage plek op de lijst? Hennie: Ach, we willen allemaal bij de eerste tien, maar ik ben niet zo gauw teleurgesteld. Ik sta op 25 en de burgers hebben het laatste woord. Als ze me graag terug willen zien, dan hoop ik dat ze een voorkeurstem op me uitbrengen. Kirsten: Nou, ik was wel teleurgesteld. Ik had echt gehoopt op hoger. Mij werd medegedeeld dat ik niet op een verkiesbare plek zou komen en men dacht ‘dat ik het wel fijn zou vinden als lijstduwer’. Toen ik dat hoorde dacht ik, ‘ach laat ook maar gaan’. Voeren jullie actief campagne voor de partij? Hennie: Tuurlijk, je doet het voor de partij. Ik flyer net zo fanatiek. Maar toch… Als raadslid was ik elke week wel in de krant te vinden en als marktkoopman hoor ik zó veel. Daar hoor je de echte verhalen. Kirsten: Maar waarom sta je dan zo laag? Hennie: Bij Leefbaar is het zo dat het na twee termijnen in principe over is. Al maken ze soms een uitzondering. En waarom sta jij zo laag Kirsten? Kirsten: Tsja, men was bang dat ze mij niet onder controle zouden kunnen houden in de fractie. Ze willen graag types van wie ze zeker weten waar ze aan toe zijn. Daarnaast twijfelde de commissie of ik de termijn van vier jaar zou afmaken. Toen ik vroeg om een voorbeeld hadden ze dat niet. Ik heb twee werkgevers gehad waarvoor ik jaren heb gewerkt en heb de campagne hier in Rotter-

dam en die voor Obama netjes afgerond. Ik had echt wel een goede bijdrage kunnen leveren. Ik ken de stad op mijn duimpje, heb hier gestudeerd en schrijf veel over lokale politiek. In 2006 en 2010 had ik geen behoefte aan een plek op de lijst. Nu was ik echt gedreven. Maar, kom op. Jullie hebben allebei een schat aan ervaring. Dan is plek 25 toch gewoon niet leuk? Hennie: Weet je, het is graag of niet. Natuurlijk wil je bij de eerste tien staan. Maar dat gebeurt helaas niet. Maar ik hoop echt dat Rotterdammers me een voorkeurstem gunnen. Vrienden van mij hebben 2000 flyers gedrukt om me te steunen. Ik hoop echt dat het gaat lukken, want ik wil wel door voor de Rotterdammers. Daar doe je het voor. Kirsten: Ik voer niet actief campagne. Ik kamp met wat fysieke ongemakken en heb het druk met werk. Ik kan het me niet veroorloven. Hennie: Ik kan het me gelukkig wel veroorloven en kan er tijd voor vrijmaken naast mijn baan als marktkoopman. Maar voor jongeren is dat Paspoort Hennie van Schaik

veel lastiger. Kirsten: In 2006 heb ik er zelfs mijn baan voor opgezegd om campagneleider te worden. Die zeven maanden heb ik van mijn eigen geld de PvdA geholpen. Dat was toen belangrijk voor me, net als de Obama-campagne. Ik heb niet echt het gevoel dat dat nu nog gerespecteerd wordt. Maar wat moet het thema van deze verkiezingen zijn? Kirsten: Je ziet dat de economie het grootste probleem is. Rotterdam heeft een relatief arme bevolking. De inzet voor werkgelegenheid moet op één staan. Hennie: Ja, dat speelt nu echt bij de mensen. Het is een ramp. Hamit (Karakus, lijsttrekker PvdA red.) belooft nu weer 12.000 banen. Kirsten: Ik hoop dat dat lukt. Hennie: Ik hoop het ook. Maar de vorige PvdA-lijsttrekker in 2010 ging de stad werkloosheidsvrij maken en dat is niet gelukt. Kirsten: Weet je waar ik me nu echt aan erger in deze campagne? De partijen zijn weer meer bezig met elkaar. Geen kiezer zit daar op te Paspoort Kirsten Verdel

Leeftijd. 67

Leeftijd. 30

Partij. Leefbaar Rotterdam

Partij. PvdA

Plek. 25

Plek. 25

Ervaring. Raadslid Leefbaar Rotterdam sinds 2006

Ervaring. Campagneleider PvdA Rotterdam 2006, medewerker campagneteam Obama 2008

wachten. Vertel nu gewoon wat jij wilt! Ik ben klaar met dat moddergooien. Hennie: Ik ben zelf ook altijd een positief mens en we moeten ook gewoon een pluim uitdelen als een ander iets goed doet. Zoals het Centraal Station bijvoorbeeld. Dat is toch helemaal top geworden. Kirsten: De tegenstellingen tussen Leefbaar en de PvdA zijn helemaal niet groot. We willen allebei dat het probleem met MOE-landers wordt aangepakt, alleen de visie er op is anders. Wij zeggen, we pakken de huisjesmelkers en uitbuiters van deze mensen keihard aan, want dat ze hier naar toe komen kunnen we toch niet stoppen. Hennie: Nou, hier zitten 36.000 mensen werkloos op de bank. Laten we die eerst aan het werk krijgen voordat we die mensen binnenlaten. Je moet je nooit schamen om wat voor werk dan ook aan te nemen. We moeten ons niet de banen laten afpakken. Kirsten: Maar de vraag is of dat wel zo is. Het ligt toch niet aan die mensen zelf en een quotum gaat het probleem ook niet oplossen. Bovendien zijn er al veel illegaal. Hennie: En daar heeft iedereen last van. Dat moeten we eerst aanpakken. En wat is er verder nodig? Hennie: Het midden- en kleinbedrijf moet worden ontlast. Die hebben nu te maken met torenhoge belastingen en heffingen. Maar het is wel de banenmotor van de stad. Kirsten: Daar ben ik het helemaal mee eens. Weet je, Leefbaar en de PvdA staan dichter bij elkaar dan de

Slagingskans

“Weet je, Leefbaar en de PvdA staan dichter bij elkaar dan de VVD en PvdA landelijk. Ik acht de kans op een college van deze twee partijen groter dan ooit.” Ki rs ten Verd e l Kandidaat-raadslid PvdA

VVD en PvdA landelijk. Ik acht de kans op een college van deze twee partijen groter dan ooit. Hennie: Wij sluiten niemand uit, maar laten we –zoals Pim zei in 2002 – eerst maar eens een nachtje slapen nadat de uitslag bekend is. Wie gaat er winnen? Kirsten: Leefbaar wordt de grootste, denk ik Hennie: Dat gaan de burgers uitmaken. Maar Hennie, wat is dat nou voor een politiek correct antwoord? Wie denk jij dat er gaat winnen? Hennie: Ik hoop natuurlijk Leefbaar Rotterdam. En als het kan hoop ik met voorkeurstemmen in de raad te komen. Want ik wil graag doorgaan voor de Rotterdammers.

JOB HALKES

job.halkes@metronieuws.nl


ROTTERDAM

19 R3

Andere partijen in de race In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen maakte Metro de afgelopen weken kennis met acht lijsttrekkers van de grootste partijen in Rotterdam. Wil je niet op de gevestigde partijen stemmen? Dan zijn dit je andere mogelijkheden. TREVOR WAGENER

ANP

Lijst 9: Partij voor de Dieren Onder aanvoering van Jeroen van der Lee wil de partij ervoor zorgen dat de gemeente Rotterdam opkomt voor dieren, natuur en milieu. De partij heeft een duurzame samenleving als hoofddoelstelling en wil haar plannen ook op lange termijn kunnen verwezenlijken. De Partij voor de Dieren hoopt dat Rotterdammers met hun stem willen helpen om deze doelen te kunnen bereiken.

Lijst 13: Libertarische Partij De partij gelooft in de kracht van het individu en individuele rechten van ieder mens. Iedereen moet de vrijheid hebben om te kunnen doen wat hij of zij wil, zolang er maar geen schade aan anderen wordt toegebracht. De LP vindt dat de overheid de vrijheden van de burger eerder schendt dan beschermt en wil daarom een einde maken aan de inbreuk op de vrijheid van elke Rotterdammer.

Lijst 10: Rotterdamse Ouderen Partij Ouderen in Nederland, dus ook in Rotterdam, hebben grote zorg als het om goede kwaliteit van zorg en het behoud van inkomen gaat, stelt de Rotterdamse Ouderen Partij. De partij hoopt deze belangen voor de ouderen van nu en de ouderen van de toekomst te behartigen. Ook een veilige leefomgeving staat hoog in het vaandel. De partij heeft oud-wethouder van Leefbaar Rotterdam, Rabella de Faria, op nummer één van de lijst staan.

Lijst 14: Seniorenpartij Rotterdam De Seniorenpartij wil de belangen behartigen van het vergrijzende Rotterdam: van de ouderen en de ouder wordende mens. Ook wil de partij de discriminatie naar leeftijd doorbreken en de politieke verantwoordelijkheid voor senioren op zich nemen zodat er niet voor hen wordt beslist.

Lijst 11: OPA Rotterdam Ouderen Politiek Actief wil de kloof tussen jong en oud verkleinen en de kwaliteit van leven van de groeiende groep ouderen verbeteren. De OPA-beweging wil deze ontwikkeling tegengaan en daar vanuit de ouderen een steentje toe bijdragen. De partij wil de leegstand in tehuizen tegengaan of de voorzieningen in huis betaalbaar maken en de thuiszorg verbeteren. Lijst 12: NIDA De moslimpartij staat voor een gezonde leefstijl en leefomgeving en stelt de mens hierin centraal. NIDA vindt dat de zorg voor de medemens de verantwoordelijkheid van iedereen is. Samen is het sleutelwoord van de partij. Iedereen die in de stad woont, moet open staan voor diversiteit. De gemeenschappelijke Rotterdamse identiteit is de basis van de samenleving, waarin iedereen genoeg ruimte moet hebben om zijn of haar talenten te ontwikkelen.

Lijst 15: Lijst van Gerdingen Lijst van Gerdingen wil de Rotterdammers met elkaar te verbinden en wil het ‘mens-op-mens-contact’ in stand houden, aldus de website. De uitgaven van de gemeente moeten scherper in de gaten worden gehouden en de partij wil de politie efficiënter inzetten. Daarnaast wil de partij dat goed onderwijs voor iedereen toegankelijk is. Lijst 16: Rotterdams Turks Belang Deze partij zegt zich met name op de jongeren in Rotterdam te richten, aangezien er volgens de partij duizenden van hen werkloos zijn. De partij wil dat er voor hun banen gecreëerd worden en dat ze de mogelijkheid hebben om door te studeren zonder dat daar boetes tegenover staan. Lijst 17: Regionaal Lokaal Regionaal Lokaal wil de ‘vergeten’ buitengebieden van Rotterdam (Hoogvliet, Rozenburg en Hoek van Holland) rechtstreeks vertegenwoordigen in de gemeenteraad, omdat geen enkele vertegenwoordiger uit de buitengebieden op een verkiesbare plaats staat. De partij wil voorkomen dat bestuur en burger verder van elkaar af staan.


www.metronieuws.nl dinsdag 18 maart 2014

ROTTERDAM

Ik noem meze

Opsporingsbericht

Wie kent deze rover van pinpassen?

Transformatie. Hoe Carnaval zichtbaar maakt dat je kunt transformeren van nuchtere, hardwerkende Rotterdamse naar energieke, relaxte Kaapverdiaanse en andersom. En dat na een strijd tegen borstkanker.

Plaats: Lijnbaan Rotterdam Vergrijp: Diefstal Datum: 26 januari Tijd: 16.35 en 16.55 Een 78-jarige man en een 47-jarige vrouw zijn op zondag 26 januari 2014 bestolen van hun bankpas. Beiden hadden die middag tussen 16.35 en 16.55 uur gepind bij diverse winkels aan de Lijnbaan in Rotterdam. Op welke wijze hun pinpas ontvreemd is, is onbekend. Diezelfde dag nog is met beide gestolen pinpassen gepind bij onder meer een casino aan de Oude Binnenweg. De verdachte is op camerabeelden te zien. Herkent u deze man? Neemt u dan alstublieft contact op met de politie Eenheid Rotterdam op 09008844. U kunt ook anoniem uw informatie doorgeven via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. VVD Rotterdam

R4 20

De Rotterdamse-Kaapverdiaanse Carla Nascimento is de belichaming van een transformatie. Zij is danseres in de prachtige, Braziliaans aandoende, carnavalsoptocht in Mindelo, São Vicente. Daarnaast is ze ook in de Kaapverdiaanse gemeenschap in Rotterdam een belangrijke spil in de entertainment- en dansbusiness. Er is vrijwel geen Rotterdamse Kaapverdiaan die Carla’s naam niet kent. Het is moeilijk voor te stellen dat achter deze nuchtere, sober geklede Rotterdamse, met een kopje thee en een telefoon in haar hand, een ware Kaapverdiaanse danseres schuil gaat. Zodra er aan haar gevraagd wordt hoe het carnaval in Kaapverdië eruit ziet, komt haar enthousiasme voor haar roots echter duidelijk naar voren. Carla is een ambitieuze en hardwerkende vrouw. Zoals ze zelf zegt: “In Nederland ben je aan het rennen en vliegen. Ik ben al een stuiterbal, dus in Nederland blijf ik gaan. Daar kan ik mezelf niet remmen. Zodra ik in Kaapverdië het vliegtuig uitstap glijdt alles van me af en word ik volledig zen. In Nederland zeggen mensen soms dat ik aan het stressen ben, maar dat is helemaal niet zo. Ik ben in Nederland gewoon mijn ding aan het doen, zoals dat

Sterrenfonds

School krijgt beloning als student baan heeft

Sophia Kinderziekenhuis krijgt huiskamerbioscoop

Scholen moeten pas een beloning ontvangen als afgestudeerde oudleerlingen binnen een jaar een baan hebben, vindt de VVD in Rotterdam. Op dit moment is het zo geregeld dat opleidingen een bedrag krijgen voor elk uitgegeven diploma en dat is volgens de liberale partij een ouderwets systeem. De komende vier jaar wil de VVD een bedrag van vier miljoen euro beschikbaar stellen voor een pilot waarin een aantal opleidingen wordt opgenomen. METRO

Het Sophia Kinderziekenhuis krijgt een huiskamerbioscoop. Frans Bauer en John Beerens, ambassadeurs van het sterrenfonds, overhandigden het cadeau, beamer en het scherm, onlangs aan de directie. ”Deze bioscoop geeft de kinderen een warm huiskamergevoel”, vertelt een blije Annelies Blom, coördinator Sophia TV & Evenementen. Het sterrenfonds heeft als doel kinderen weer kind te laten zijn wanneer zij langdurig in het ziekenhuis moeten verblijven. ME TR O

De nuchtere, sober geklede Rotterdamse Carla, met een kopje thee en een telefoon in haar hand.

in Nederland normaal gaat. In Kaapverdië kan ik even rust nemen, niks moet en alles mag”. Voor haar is São Vicente is even een

andere wereld waar ze zichzelf kan opladen. “De vibe is hier ook heel anders dan op de andere eilanden. In Kaapverdië zijn de mensen heel erg warm en

Kies voor een toekomst met zorg. Stem lijst 14: Seniorenpartij Rotterdam 50-PLUSSERS

JONGEREN GUNNEN

KIEZEN OP 19 MAART

HUN OUDERS NU EN STRAKS

VOOR BETAALBARE

ZICHZELF FATSOENLIJK

OUDERWETS GOEDE ZORG

OUDERENBELEID EN VEILIGHEID

SAMEN MAKEN WIJ ÉÉN ROTTERDAM!

KIES LIJST 14,

NIET KIEZEN

STEM SENIORENPARTIJ

IS BETAALBARE ZORG

ROTTERDAM !

VERLIEZEN !

WAAR UW STEM WORDT GEHOORD EN NIET VERLOREN GAAT

14

L I JS T

SeniorenPartij Rotterdam

www.seniorenpartijrotterdam.nl Stem lijst 14: Seniorenpartij Rotterdam


ROTTERDAM

R5 21

elf een ‘Kaasverdiaan’

open. Elk eiland heeft zijn eigen karakteristiek en in die zin is São Vicente ook wel een beetje het Rotterdam van Kaapverdië. Ook is hier heel erg een fo-

cus op mensen, dat trekt mij hier. Ik ben echt een gevoelsmens dat graag tussen de mensen is. Dat probeer ik in mijn eigen werk ook terug te laten komen; mijn eigen bedrijf CAR-E staat namelijk niet enkel voor Carla en Entertainment, maar ook daadwerkelijk voor care.” Carla richtte CAR-E (ntertainment) afgelopen jaar op nadat zij een moeilijke tijd achter de rug heeft gehad waarin zij de strijd met borstkanker aan moest gaan. Zij heeft dien ten gevolge ook een jaar carnaval in Kaapverdië over moeten slaan en het is daarom extra bijzonder om dit jaar weer in de optocht te kunnen schitteren. “Ik kreeg een tweede kans en heb besloten om te doen waar ik gelukkig van word. Entertainen is mijn passie. Ik wil jonge talenten kansen geven en mensen entertainen. In die zin past dat heel goed bij Kaapverdië, ook bij het carnaval. Ik zou ook ontzettend graag het Zomercarnaval in Rotterdam willen organiseren op de manier hoe wij dat in Kaapverdië doen. Misschien krijgen we daar dit jaar de kans voor, maar dat moet de loting nog uitwijzen.” Tijdens de aanloop naar en op het carnaval zelf is steeds duidelijker zichtbaar hoe Carla transformeert naar een uitgelaten, glitterende carnavalsdanseres. Ze straalt en om haar heen hangt een bijzondere positieve energie. Carla laat zien wat carnaval bij mensen los kan maken. Ze is vrij, uitzinnig en het is duidelijk dat de plaats op de praalwagen voor haar gemaakt is. “Kaapverdië is natuurlijk een land waar een snelle ontwikkeling gaande is en het toerisme ook snel opkomt. Mocht het toerisme op São Vicente nog meer toenemen, dan zou ik hier qua werk natuurlijk wel allerlei dingen kunnen doen. Als ik in de entertainment-branche werkzaam zou kunnen zijn op São Vicente, dan zou dat te gek

Mogelijkheden

“In Nederland ben je aan het rennen en vliegen. Ik ben al een stuiterbal, dus in Nederland blijf ik gaan. Daar kan ik mezelf niet remmen. Zodra ik in Kaapverdië het vliegtuig uitstap glijdt alles van me af en word ik volledig zen.” C ar l a N as c i m e n to

zijn. Ik hoop dat dat in de toekomst gaat gebeuren. Nu zou ik er nog niet kunnen leven.” Carla is daarvoor nog te veel gewend aan Nederland, legt ze uit. “Ik hecht erg veel waarde aan de nuchterheid en de mogelijkheden die er zijn om jezelf te ontplooien. Iedereen doet gewoon zijn ding in Nederland. In Kaapverdië zijn die mogelijkheden minder. Ik ben in Nederland geboren, Nederland hoort gewoon bij mij. Nederland is back to reality.” “Ik noem mezelf een Kaasverdiaan. Ik ben een Kaapverdiaanse, dat zijn mijn roots. Maar ik ben ook een Rotterdammer, een échte Rotterdammer. Twee vliegen in één klap: Kaasverdiaan.”

ANDREAS VAN HOPPE CINDY VAN REES Imara Angulo Vidal

Carla in haar kostuum achter op de pick-up omdat haar prachtige, overweldigende outfit niet in de auto paste.

De Kaapverdiaanse carnavalsdanseres Carla die met volle teugen, en vol met glitter, geniet van het carnaval.

Reizen

RET Alert App: goed voorbereid de deur uit Informatie over een verstoring of omleiding op maat De RET introduceert de RET Alert App; de gratis app waarmee u informatie over actuele verstoringen en omleidingen op het eigen, vaste traject kunt ontvangen op uw smartphone of tablet. Zo weet u waar u aan toe bent, nog vóór u van huis vertrekt.

Hoe werkt het? • Download de RET Alert App via de App Store of Google Play. • Selecteer zelf de lijn(en) waar u gebruik van maakt. • Bepaal zelf op welk tijdstip en welke dag u meldingen wilt ontvangen. • U krijgt automatisch bericht bij een verstoring of omleiding. Kijk voor meer informatie op m.ret.nl/app

www.ret.nl


www.metronieuws.nl dinsdag 18 maart 2014

ROTTERDAM

R6 22

DAAN RUIJTER

Like en loot mee voor een woning!

QUES ZAALMAN Rotterdammer Michael Zaalman alias Ques (28) begon pas op zijn 19e met dansen en bevindt zich nu op het hoogste niveau in de dansstijl krump. Hij vliegt de wereld over om workshops te geven, te jureren en zelf verder te leren.

“IK WAS EEN STIJVE HARK” Waarom ben je zo laat begonnen met dansen? Ik wist niet dat ik het kon. Rond mijn vijftiende ben ik gaan rappen, ik schreef mijn eigen teksten en was mc bij feestjes. Tijdens een van m’n mc-optredens maakte ik wat moves en merkte een danslerares me op. Ze zei: ‘Als jij gaat dansen, word jij echt heel erg goed’. Ik zag mezelf als een stijve hark en nam haar opmerking niet echt serieus. Wie of wat heeft ervoor gezorgd dat je toch bent begonnen? De dansfilm You Got Served. Na het zien van die film, over een streetdancewedstrijd, ben ik aan de slag gegaan. Het was het begin van een zoektocht naar een stijl die bij mij paste. Hoe kwam je bij de stijl krump? Ik ging overdag naar discotheken waar allerlei lessen werden gegeven. Iemand had de documentaire Rize meegenomen van fotograaf en filmmaker David LaChapelle uit Los Angeles over clowndance en krump. Toen ik die zag wist ik: dit is het. Wat houden de stijlen clowndance en krump in? Thomas Johnson (Tommie the Clown) uit L.A. is de grondlegger van clowdance. Een grappige, vrolijke variant op hiphop waarbij dansers met geschilderde gezichten entertainen op bijvoorbeeld kinderverjaardagen. Twee clowndansers die samen met ‘Tommie the Clown’ dansten, Tight Eyez en Big Mijo, vonden de stijl te braaf en bedachten een eigen, agressiever ogende dansstijl: krump. Dit staat voor kingdom, radically, uplifted, mighty, praise. De stijl krump is te omschrijven als een energieke, explosieve manier van jezelf uiten in strakke grootse bewegingen. Hoe heb je je de stijl eigen gemaakt?

Uiten

In krump kan ik me uiten en mezelf zijn. Het helpt me om een beter persoon te worden. Ques Zaalman Danser

Door onwijs veel te trainen. Als ik na het trainen naar huis ging vond ik het nog niet genoeg en oefende ik thuis verder. Slapen was niet belangrijk. Daarnaast deed ik mee aan battles om mijn zelfvertrouwen op te krikken. Wat is krump voor jou? In krump kan ik me uiten en mezelf zijn. Het helpt me om een beter persoon te worden. Ik denk meer na over het leven en het maakt me volwassener. Wanneer was je eerste competitie? In 2008 op de eerste European Buck Session (EBS), een intussen wereldberoemde krump-competitie in Düsseldorf. Ik danste pas 1,5 jaar in de stijl en kwam als groentje en als enige Nederlander door de voorrondes in de top 16 terecht. Heel gaaf. Daar ontmoette je ook een van de oprichters van krump: Tight Eyez. Ja, dat was het jaar erop. Hij zag me dansen en was onder de indruk. Hij heeft me in de gaten gehouden en twee jaar later vroeg hij mij de Holland Street Kingdom op te zetten. Intussen bestaat Street Kingdom Australië, Japan, Rusland, Zuid-Afrika en ben ik verantwoordelijk voor Nederland. Was je klaar voor de verantwoordelijkheid van leider, leraar en jurylid? Het was erg spannend, maar ik was er klaar voor. Het maakt verschil of je ergens terechtkomt omdat je geluk hebt gehad of omdat je er heel hard

voor gewerkt hebt. Dat laatste geldt voor mij. Wat is je doel met Holland Street Kingdom? Hiphop heeft wereldwijde bekendheid, dat willen we met krump ook bereiken. Maakt niet uit of je dik, dun, jong of oud bent, iedereen kan het leren en is welkom.

Speciaal voor jonge starters op zoek naar betaalbaar wonen in Rotterdam. Geen wachtlijsten, direct kans! Volg ons op Facebook of kijk voor meer informatie op woonstadrotterdam.nl/woningloting

woningloting

Waar komt jouw drive vandaan? Toen ik klein was heb ik vijf jaar thuis gezeten omdat er iets misging tijdens het verwijderen van mijn amandelen. Ik werd erg ziek en kon alleen maar liggen. Komt daar je behoefte van beweging vandaan? Ja, ik heb denk ik iets in te halen, haha.

+

Heb je grote plannen voor je toekomst? Twee jaar geleden heb ik een bedrijfsplan geschreven en het liefst zou ik dat nu uitvoeren, maar het heeft tijd nodig. Ik kan er inhoudelijk niet veel over kwijt, wel kan ik zeggen dat dansers bij mij straks alles wat ze nodig hebben op een punt kunnen vinden.

+ +

Dus daar bereid je je op voor? Ja. Op dit moment word ik vaak geboekt in het buitenland en werk ik hard om goed te performen, te presteren, te jureren en anderen krump te leren. Wat wil je zeggen tegen jongeren die nog aan het begin van hun carrière staan? Als je ergens voor gaat, kun je alles bereiken. ‘Hard work, dedication’. Geloof in jezelf en blijf bescheiden.

LINDA OUDENDIJK

linda.oudendijk@metronieuws.nl

+

=

Stem CDA!

ROTTERDAM SAMEN STERKER


ROTTERDAM WERKT

R7 23

IN SAMENWERKING MET ALBEDA COLLEGE, GEMEENTE ROTTERDAM, LEERWERKLOKET EN ZADKINE

Duwtje in de rug. Buzinezzclub begeleidt jongeren naar opleiding, werk en eigen bedrijf Sinds ze vier jaar geleden beviel van haar zoontje, zit Alexandra Moratis (24) in een bijstandssituatie. In het begin was dat prima. Een uitkering bood haar juist dat financiële vangnet waar ze zo’n behoefte aan had. Maar al gauw besloot ze dat ze naast het moederen ook een carrière wilde. In overleg met het UWV begon ze daarom een opleiding tot pedagogisch medewerker kinderopvang. Een opleiding met een baangarantie, zo vertelden ze haar bij de start. Maar nu, een jaar later, zit ze nog altijd werkloos thuis. “Best wel irritant. Maar vooral frustrerend”, zegt ze. “Desnoods begin ik voor mezelf, dacht ik wel eens. Een gastouderopvang aan huis leek me wel wat. Maar om die stap alleen te zetten, vond ik te eng. Wat als het mis gaat? Dan raak ik financieel alleen maar nóg verder in de ellende. Gelukkig bood de Buzinezzclub uitkomst. Daar helpen ze me met het schrijven van een businessplan en ideeën pitchen bij het Regionaal Bureau Zelfstandigen, waar je – zo nodig – ook een startkapitaal kunt lenen.” De Buzinezzclub begeleidt sinds 2009 jongeren met een uitkering om Als hij wil, mag Stefan Wicht na zijn stage bij NofaLab meteen als werknemer aan de slag. / RICHARD VAN DER KLAAUW

Opgejaagd door headhunters Baangarantie. Studenten Middelbaar en Hoger Laboratorium Onderwijs gaan een gouden toekomst tegemoet als chemisch of biomedisch analist. Vanaf het moment dat Stefan Wicht (22) op de middelbare school zijn eerste scheikundeproef uitvoerde, was hij meteen verkocht. Bekerglaasjes, reageerbuizen, erlenmeyers en bunsenbranders; hij vond het allemaal machtig mooi. Niet verwonderlijk dus dat hij na het Krimpenerwaard College koos voor de 4-jarige mbo-opleiding Laboratoriumtechniek bij Zadkine. Die studie bood hem volop mogelijkheden om met al dat materiaal te experimenteren. In het begin was het ook voor hem flink wennen aan al dat wetenschappelijke jargon dat aan de basis ligt van chemische analyses. Decanteren, extraheren, chromatografie; er was een tijd dat het allemaal abracadabra voor hem was. Scheidingsmethoden die hij zich inmiddels helemaal eigen heeft gemaakt. Met dank aan onder andere Zadkine, waar hij alweer een aantal jaar geleden zijn diploma haalde, Hogeschool

Rotterdam waar hij momenteel in het laatste jaar van het Hoger Laboratorium Onderwijs zit, én NofaLab Schiedam – zijn stageplek én, zoals het er nu uitziet, toekomstige werkgever. Omdat hij vanuit het mbo doorstroomde naar het hbo kon hij aanspraak maken op een versneld traject. “Ik loop een half jaar minder stage, en heb een half jaar vrijstelling gekregen. Als alles meezit, studeer ik dit jaar nog af. Ik kan niet wachten. En het bedrijfsleven ook niet blijkbaar, want ik word nú al regelmatig gebeld door headhunters.” Marcel Bruggeman, adjunct-directeur van NofaLab, beaamt dat. “De grote vraag naar analisten is tegelijk de reden waarom wij studenten al vroeg aan ons bedrijf verbinden. Eerst als stagiaire, maar later – als blijkt dat er een klik is, en ze goed zijn - als collega. Die hebben we als snelgroeiend bedrijf namelijk hard nodig. Daarom bieden we studenten veel gelegenheid zich te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door hen al snel grotendeels zelfstandig analyses te laten uitvoeren.” In het geval van NofaLab gaat dat vooral om analyses binnen de voederen levensmiddelenindustrie. Bruggeman: “Zo hebben we onderzoek gedaan naar dioxine-eieren en melanine in Chinese babymelk. Maar bijvoorbeeld ook,

Populair

“De grote vraag naar analisten is tegelijk de reden waarom wij studenten al vroeg aan ons bedrijf verbinden.” M arcel Br u gge m an Adjunct-directeur NofaLab

in opdracht van de Keuringsdienst van Waarde, naar de werkelijke hoeveelheid vet in magere spekblokjes; die volgens de Warenwet niet boven de 20 procent mag uitkomen. Eén grootgrutter had producten in het schap liggen met een veel hoger vetpercentage dan toegestaan. Via mijn zwager, die daar toevallig als rayonmanager werkt, hoorde ik dat de dag erna alle spekblokjes uit de schappen zijn gehaald.” Het zijn verhalen als deze die Stefan’s enthousiasme voor het vak alleen maar doen groeien. Want al lijkt werken in een lab misschien wat statisch, saai is het nooit. “Schadelijke stoffen die onbedoeld achterblijven in levensmiddelen kunnen grote gevolgen hebben voor de gezondheid. Of, in geval van zo’n terughaalactie, juist enorme financiële risico’s voor het bedrijf dat zo’n product in omloop heeft gebracht.” M E T R O

Snel je mbo 4 diploma halen met kans op hbo

Als analist ga je een gouden toekomst tegemoet. / RICHARD VAN DER KLAAUW

Als je een mbo opleiding als laboratoriummedewerker of analist wilt volgen, ben je bij Zadkine aan het goede adres. Misschien kijk je wel eens naar CSI en vind je het interessant wat je allemaal als forensisch onderzoeker kan doen. Maar natuurlijk zijn er binnen de laboratoriumtechniek nog veel meer mogelijkheden. “Als laboratoriummedewerker, meestal analist genoemd, kun je in verschillende bedrijven en instellingen werken”, zegt Elly Doornekamp, teamleider Laboratoriumtechniek. “Je kunt terecht bij grote en kleine chemische bedrijven, universiteiten, onderzoeksinstituten, bedrijven in de levensmiddelenindustrie en ziekenhuizen. Je

hebt gevarieerd werk waarbij je zowel met behulp van apparatuur als met de hand werkzaamheden uitvoert. Natuurlijk is de computer bij het verwerken van de resultaten onmisbaar.” Eerstejaars mbo’ers die minimaal een 7 scoren voor wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie maken sinds twee jaar kans op een versneld traject, waarin ze tevens worden voorbereid op een aanvullende hbo opleiding op de hogeschool. Dat betekent dat ze hun mbo 4 diploma al in drie jaar kunnen afronden. Kortom, een winst van een heel extra jaar. Met 22 studenten in het tweede jaar en 44 in het eerste jaar mag dit versnelde traject nu al een succes heten.” M E T R O

Coaching

“Desnoods begin ik voor mezelf, dacht ik wel eens. Maar om die stap alleen te zetten, vond ik te eng.” Al exan d ra M o ra t i s , d e e l n e m e r B u z i n e z z c l u b

de stap te zetten naar een opleiding, werk en/of misschien wel een eigen bedrijf. Door inspirerende workshops, persoonlijke coaching, stage en toegang tot een breed netwerk van ondernemers en professionals worden deelnemers stap voor stap begeleid naar een nieuwe toekomst. Die aanpak werkt. Tot nu toe vond ongeveer 40 procent van de deelnemende Buzinezzclub jongeren een baan, 20 procent begon met een opleiding en 15 procent startte zelfs een eigen bedrijf. Onder hen, vanaf mei/juni, hopelijk ook Alexandra die tegen die tijd haar eigen gastouderopvang hoopt te openen. METRO

Vangnet. Talent voor Zorg investeert in jongeren die door problemen dreigen uit te vallen Caroline Verboom, zorgcoördinator van de branche Gezondheidszorg van het Albeda College, kent ze persoonlijk. Talentvolle jongeren die een geweldige aanwinst voor de zorg zouden zijn, maar die de aansluiting met onderwijs en arbeidsmarkt dreigen mis te lopen door problemen in hun woon- of leefsituatie. “Niet iedereen heeft het geluk op te groeien in een gezin, waarin ouders je financieel en emotioneel ondersteunen in je studie”, zegt ze. “Sommige jongeren hebben het ronduit zwaar. Die moeten werken om in hun onderhoud te voorzien. Of slapen dan eens hier, dan weer daar, omdat de situatie thuis verre van ideaal is. En probeer er dan nog maar eens je kop bij te houden op school. Zelfs voor de beste leerling is dat moeilijk vol te houden.” Met Talent voor Zorg komen we deze jongeren tegemoet. Een combinatie van onderwijs, leerwerktrajecten, huisvesting en coaching moeten meer jongeren aan een diploma helpen. Hiermee investeren Albeda College, FlexusJeugdplein, Laurens Zorg en Woonbron gezamenlijk in het terugdringen van voortijdig schooluitval en jeugdwerkloosheid in Rotterdam.

Websites Meer informatie? Surf eens naar deze sites. ●

www.albeda.nl

www.deheldenvantechniek.nl

www.zadkine.nl

www.leerwerkloketrijnmond.nl

www.rotterdam.nl/jongerenloket

www.startersbeurs.nu/rotterdam

Hoe? Door jongeren die dat nodig hebben aan een huur-eenkamerappartement bij Woonbron te helpen, waarbij FlexusJeugdplein tevens een stukje woonbegeleiding verzorgt. Verboom: “Albeda voorziet vervolgens in het onderwijs en bij Laurens vinden leerlingen van de zorgopleidingen Helpende, Verzorgende of Verpleegkundige een stageplek of zelfs betaalde baan.” Begin februari ontvingen de eerste drie studenten van het project ‘Talent voor Zorg’ hun diploma Helpende niveau 2. Inmiddels zijn ze doorgestroomd naar de opleiding Verzorgende niveau 3. METRO

Durf te vragen! Kom naar de Infodag dinsdag 25 maart 15.00 - 20.00 uur

www.zadkine.nl


www.metronieuws.nl dinsdag 18 maart 2014

ROTTERDAM

R8 24

IN SAMENWERKING MET GEMEENTE ROTTERDAM

Stem voor gebiedscommissie is een stem voor je buurt Geef je mening. Heb je ideeën voor je buurt, stem morgen dan op je favoriete gebiedscommissie-kandidaat en ga samen voor verandering. Rotterdammers zien van alles gebeuren in hun buurt. De straat wordt opgebroken, een buurthuis gaat op de schop of er wordt een festival gehouden op het buurtplein. Maar wie organiseert het? Wat is het idee erachter? En vaak hebben zij zelf ook wel ideeën wat er beter kan in hun buurt. Bij de gemeente gaat er wat veranderen. De veertien deelgemeenten gaan verdwijnen en worden vervangen door evenzoveel gebiedscommissies. De gebiedscommissie is bij uitstek aan zet om goede ideeën uit jouw wijk verder op weg te helpen en het belang van de wijk binnen de centrale stad goed in beeld te brengen. Wie er in die gebiedscommissie zit, beslissen Rotterdammers zelf door op 19 maart te stemmen op een kandidaat uit hun gebied: mensen uit de politiek, van een vereniging in de buurt of andere actieve bewoners. De commissie verbindt jouw buurt met de gemeente. Dit betekent gewoon dat jij alles met de commissie kunt bespreken wat er in jouw buurt gebeurt. Vragen, klachten en ideeën; je kunt ze voorleggen aan de gebiedscommissie. Kleine dingen pakt de commissie meteen samen op met bewoners; en voor grote stapt zij naar de gemeente. Of die deelgemeenten dan zo slecht waren? Linda Molenaar, voormalig deelgemeentesecretaris van Kralingen-Crooswijk, vindt van niet. “Maar de Tweede Kamer heeft nu eenmaal bepaald dat gemeenten geen extra bestuurslaag, zoals deelgemeenten, meer mogen hebben. Die wetswijziging heeft Rotterdam aangewend om bewoners en stadsbestuur dichter bij elkaar te brengen. Met de deelgemeenten en het stadsbestuur hadden we feitelijk twee besturen die samen voor één stad stonden. Nu nog maar één.” Molenaar: “De gebiedscommissies zijn straks onderdeel van het stadsbestuur. Zij zijn de oren en ogen van het gebied voor het stadsbestuur. Signalen van bewoners, ondernemers en instellingen vangen zij op en vertalen zij in plannen en adviezen aan burgemees-

Verkiezingen

“Meepraten over je stad” Morgen, woensdag 19 maart, vinden de verkiezingen voor de gemeenteraad én gebiedscommissies plaats. Hoe kijkt burgemeester Aboutaleb tegen deze commissies aan? Wat verwacht u van de gebiedscommissies? Ik ben er trots op dat er zo veel sterke en creatieve Rotterdammers zijn die in de stad aan de slag gaan bij de gebiedscommissies. Zij gaan bewonersbijeenkomsten organiseren, peilingen houden, zijn actief op social media en bereikbaar voor bewoners. Leden van de gebiedscommissies zijn de ogen en oren van het stadsbestuur. Zij weten wat er speelt in de wijk en hun adviezen zijn dus echt maatwerk. Met die adviezen kan het stadsbestuur besluiten nemen die een gebied echt vooruit kunnen helpen.

Aanvragen voor kleine buurtinitiatieven, zoals een straatbarbecue, kan de gebiedscommissie honoreren uit eigen budget. Grotere vragen gaan met advies naar het stadsbestuur. / RICHARD VAN DER KLAAUW

ter en wethouders en de gemeenteraad. Is er een onveilig verkeerspunt in de wijk? Behoefte aan een ontmoetingsplek voor senioren? Willen jongeren een trapveldje? De ideeën die voor bewoners belangrijk zijn, zetten zij in hun gebiedsplan. De gemeenteraad stelt die plannen bij de begrotingsbehandeling vast.” Molenaar was hoofd van de ambtelijk organisatie in Kralingen-Crooswijk. Met het verdwijnen van de deelgemeente vervalt ook die functie. Nu is zij beoogd gebiedsdirecteur voor Hillegersberg-Schiebroek. Wat verwacht zij van haar nieuwe functie? Molenaar: “Als gebiedsdirecteur ben ik straks het eerste aanspreekpunt

Rotterdam.nl/verkiezingen 14 010

19 maart, 2x stemmen

Verkiezingen voor gemeenteraad én gebiedscommissies

Weten waar u kunt stemmen? Kijk op Rotterdam.nl/verkiezingen

voor de gebiedscommissie. De gebiedscommissie bestaat uit een voorzitter en één of twee vice-voorzitters. Het totaal aantal gebiedscommissieleden is afhankelijk van het aantal inwoners van het gebied. Ik ondersteun hen bijvoorbeeld in het betrekken van bewoners bij het maken en uitvoeren van ideeën voor het gebied.” Voor participatie en kleine bewonersinitiatieven heeft de gebiedscommissie budget gekregen. Daarnaast wordt Molenaar als gebiedsdirecteur ambtelijk eindverantwoordelijk voor een gebied. “Als bewoners bijvoorbeeld merken dat hun straat vies is, gaan we vanuit het gebied in gesprek met Stadsbeheer en maken we plannen hoe we

Politiek vanuit de burger

“De gebiedscommissies zijn straks onderdeel van het stadsbestuur. Zij zijn de oren en ogen van het gebied.” Lin da M o l ena a r

de straat schoner houden. Het is dus belangrijk je stem uit te brengen op de gebiedscommissie voor de belangen in jouw buurt.”

ILJA POST

Rotterdam@metronieuws.nl

Hebben de gebiedscommissies wel invloed? Via de gebiedscommissie kunnen bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zélf bepalen wat nodig is in hun straat, buurt of wijk. Hoe meer de gebiedscommissies bewoners, ondernemers en organisaties betrekken bij hun plannen, hoe meer invloed ze hebben. Hoe kunnen Rotterdammers zelf invloed uitoefenen? Voor kleinere buurtinitiatieven hebben gebiedscommissies zelf een budget. Plannen en ideeën die meer geld kosten worden aan het stadsbestuur voorgelegd. Bewoners met ideeën doen er dus goed aan naar hun gebiedscommissie toe te stappen. En uiteraard hebben zij morgen invloed door te gaan stemmen. Door een stem uit te brengen op de gebiedscommissies kunnen zij meer dan ooit meepraten over hun eigen stad.


NIEUWS

Beauty en het beest

Topfoto

Mooi beestje, maar het venijn zit in de staart Het ziet eruit als een met juwelen ingelegde zijden sjaal, maar je zou wel gek zijn als dit ging dragen. Op de foto staat namelijk een Portugees oorlogsschip, een zeeschepsel wiens stekelige tentakels in staat zijn om vissen en zelfs mensen te doden. Eric Röttinger uit Schotland is met deze foto winnaar geworden in de nietwetenschappelijke categorie van de jaarlijkse wedstrijd van het tijdschrift over moleculaire biologie EMBO. METRO

Oorlogsschip in detail Ondanks zijn uiterlijk is het Portugese oorlogsschip (Physalia physalis) geen kwal. ●

Het diertje is een siphonophore, een zwevende kolonie van meerdere organismen die in symbiose met elkaar. Het bestaat uit vier individuele poliepen (of organismen): een vorming van een met gas gevulde blaas die drijft op het zeeoppervlak en eruit ziet als een oud oorlogsschip. Daar dankt het schepsel zijn naam aan.

In cijfers ●

Een van de poliepen vangt kleine vis met zijn lange ranken. Twee anderen zijn belast met de spijsvertering en de voortplanting.

De met gif gevulde ranken zijn in staat om een vis te verlammen en te doden. In zeldzame gevallen is het dier ook dodelijk voor mensen.

Mensen die ooit gestoken zijn door het oorlogsschip, beschrijven het gevoel alsof ze door de bliksem geraakt werden. De dieren leven in groepen van ruim duizend schepsels, drijvend in warme wateren.

50

meter zijn de tentakels van het Portugees oorlogsschip maximaal. Dat is grof gezegd net zo lang als een paar keer een stadsbus. Tien meter is de gemiddelde lengte van de aanhangsels van dit op zee drijvende gevaarte.

9


www.metronieuws.nl dinsdag 18 maart 2014

NIEUWS

Leegstand jaagt klant weg uit winkelgebied Onderzoek. Een kwart van de consumenten mijdt winkelgebieden waar veel leegstand is. Winkeliers moeten de aantrekkingskracht zelf vergroten door de beleving voorop te stellen. Consumenten laten winkelgebieden met veel leegstand massaal links liggen. Een kwart zegt liever om te rijden dan hier te winkelen. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Multiscope. Om dit tij te keren moeten ondernemers meer doen om het winkelen ’gezellig’ te maken en zo de aantrekkingskracht te vergroten. Daarnaast blijken goedkope producten een grote publiekstrekker, blijkt uit het onderzoek. Onder meer met pop-up stores wordt geprobeerd leegstand tegen te gaan. Want beleving staat voorop, vindt programmamanager van kennisorganisatie Platform31, Cees-Jan Pen. ”Het klinkt heel suf, maar je gaat toch winkelen voor de gezelligheid”, zegt Pen. Hij denkt dat de toekomst van winkelen vooral om het combineren van verschillende branches gaat. ”Denk hierbij aan een kapper die tegelijkertijd reizen verkoopt.” Ook originele initiatieven helpen mee. Het winkelgebied in Heemstede bijvoorbeeld organiseert het hele jaar door activiteiten om shoppen aantrekkelijk te maken. ”Wij organiseren een

10

Vergoeding

Schadefonds keert ruim 12,7 miljoen euro uit Het Schadefonds Geweldsmisdrijven heeft vorig jaar 12,7 miljoen euro uitgekeerd. Het meeste geld (11,9 miljoen) ging naar slachtoffers van diverse geweldsmisdrijven waarbij ze ernstig psychisch of lichamelijk letsel hebben opgelopen. Er waren bijna 8000 aanvragen vorig jaar. De rellen in het Groningse Haren leverden 23 aanvragen op voor een totale schadevergoeding van ruim 17.000 euro. Hiervan zijn er 18 gehonoreerd. De andere vijf vielen buiten de doelgroep, aldus een woordvoerster. Er is 14.200 euro uitgekeerd. AN P

Er braken in 2012 rellen uit in het Groningse Haren nadat er duizenden jongeren op het Project X afkwamen. / ANP Rijkdom

Aanyoung Yeh in haar interieurwinkel Doing Goods in de Jan Evertsenstraat in Amsterdam. Pop-up stores zoals deze kunnen winkelgebieden met veel leegstand aantrekkelijker maken voor consumenten. / FEMMY WEIJS

autoshow, een voorjaarsmarkt en mode events”, zegt voorzitter van winkeliersvereniging Heemstede, Peter van Limburg. Het blijkt lonend: de Raadhuisstraat & Binnenweg werden in 2013 gekozen tot leukste winkelstraat. De winkelleegstand in Nederland is hoog. ”Gemiddeld staat 8 procent van de panden leeg, dat is ver boven het gezonde gemiddelde van 3 procent”, zegt Pen. Volgens hem komt dit onder meer door de krimpregio’s, waar 20 procent leeg staat. Die leegstand zorgt ervoor dat een kwart van de consumenten

winkelcentra mijdt. ”Dit moeten we accepteren, er zijn nou eenmaal gebieden waar veel leegstand is.” De Limburgse stad Echt is zo’n krimpgebied: hier staat 21 procent van de panden leeg. Irma Geurts van Decorette Woonatelier ziet geen probleem. ”Het is in iedere stad rustiger, want mensen geven op dit moment niet zoveel uit.” Daar is Jo Veugen, eigenaar van eetcafé ’t Genot, het niet mee eens. ”Het is schrikbarend. Op een koopavond zie je geen hond meer op straat en er zijn vier grote panden in de win-

kelstraat die leeg staan. Dit probleem moet worden aangepakt.” Winkeliers in Echt maken weliswaar reclame en proberen met kortingen consumenten te trekken, maar dat lijkt niet genoeg. ”Het is raar dat ze zo weinig doen. Je kunt niet altijd de overheid de schuld geven, nu zijn de winkeliers aan zet”, zegt Pen.

HET METRO MODE IPAD MAGAZINE IS MEER DAN 3.000 EURO WAARD! Het nieuwste Metro Mode iPad Magazine zit bomvol prijsvragen die inspelen op de laatste voorjaarstrends. Download de app en win!

DOMINIQUE HEUS d.heus@tmg.nl

Vijf Britten rijker dan 12 miljoen anderen Het verschil tussen arm en rijk vertoont ook in Europa soms opmerkelijke verschillen. Zo bezitten in Groot-Brittannië slechts vijf families meer geld en bezittingen dan 12,6 miljoen armen tezamen. Dat meldt de Britse krant The Guardian, die zich baseert op een rapport van de hulporganisatie Oxfam. 20 procent van de armste Britten bezitten samen circa 28,1 miljard pond (ongeveer 33,5 miljard euro). De vijf welvarendste inwoners van het land kunnen op datzelfde bedrag terugvallen. AN P


ENTERTAINMENT

11 KOEN KNEVEL/ ANP

2

ENTERTAINMENT

“Alles wat nu in de winkels hangt is eenheidshap.”

SHEILA DE VRIES

Ontwerpster Sheila de Vries zit veertig jaar in het vak en kleedde in die jaren onder anderen Linda de Mol, Willeke Alberti en Prinses Beatrix. Ze vierde het jubileum gisteren met een show in het Amsterdamse Okura Hotel.

BEATRIX IS WAANZINNIG Jubileum Opeens realiseer je je dat je veertig jaar in het vak zit, dat maakt je toch trots. Het is een behoorlijke mijlpaal, ik heb veel collega’s zien komen en gaan. Die veertig jaren zitten vol hoogtepunten: mijn shows in Amerika bijvoorbeeld, en natuurlijk het kleden van prinses Beatrix (sinds 2004, red.). Maar het gaat nooit in een opwaartse spiraal, dus dieptepunten waren er ook. Ik heb er lang over gedaan om haar op mijn tanden te krijgen, heb wel eens over me heen laten lopen. Ik wilde te aardig en te vriendelijk zijn. Maar het is het mooiste vak ter wereld. Zolang mijn gezondheid blijft zoals die nu is, heb ik nog een afzienbare tijd te gaan. Het kleden van Prinses Beatrix Daar mag ik heel weinig over vertel-

len. Ze kwam destijds op bezoek in mijn winkel in Amsterdam, we hebben vier uur met elkaar gesproken en ik mocht een garderobe ontwerpen voor een bezoek aan het buitenland. Kennelijk beviel dat, want tien jaar later kleed ik haar nog steeds. Het blijft een waanzinnige, energieke vrouw. Het enige dat nu anders is, is dat ze minder gala’s heeft en ik daar dus minder voor hoef te ontwerpen. Ik heb haar altijd met de grootst mogelijke zorg gekleed. Koningin Máxima staat daar los van, die heeft zo haar eigen adresjes. Sterren Die hebben we niet in Nederland. Ik heb er niet zo veel mee, heb dat in Amerika genoeg gezien, ik ben er niet zo van onder de indruk. Het gaat me niet om de namen, al is het belangrijk

en steeds belangrijker, om je naam te vestigen, dat wel. Dat is eenmaal zo.

meer mensen zich willen onderscheiden.

Veertig jaar modewereld Alles gaat nu zo ontzettend snel. Vroeger mocht je bij shows niet eens foto’s maken, tegenwoordig zit iedereen de hele show te filmen en hangt twee weken later iets dat er op lijkt in de winkels. Ik begon met een klein boetiekje en het ging niet om geld, maar om het creëren van iets. In de zeventiger jaren wilde iedereen er anders uitzien. Alles wat toen is bedacht; de plateauzolen, de minirokjes, komt nu steeds weer terug. Nu ziet iedereen er bijna hetzelfde uit, met dezelfde tas en dezelfde schoenen. Totale onzin, leeghoofdigheid, alles wat er nu in de winkels hangt is eenheidshap. Al merk ik dat er nu een tegenbeweging komt en dat steeds

Nieuwe generatie Ik ken de nieuwe generatie niet héél erg goed, maar van wat ik er van ken, weet ik dat er wel grote talenten tussen zitten die het lang kunnen uithouden. Mijn advies? Neem de tijd. Denk niet dat je in twee jaar tijd even de nieuwe Viktor&Rolf kunt zijn. Blijf dichtbij jezelf, ontwikkel je eigen stijl en blijf daar trouw aan. Probeer naam te krijgen, maar verwacht niets te snel, je moet eerst een goede ondergrond hebben. Dromen zijn er om na te jagen. Als je het kunt dromen, dan kan het. Ik kan het weten.

Schok

Vriendin Jagger dood gevonden Een grote schok voor Mick jagger, de 72-jarige frontman van The Rolling Stones: zijn vriendin, modeontwerpster L'Wren Scott, heeft waarschijnlijk zelfmoord gepleegd. Media in New York meldden dat een medewerker de vrouw gisteren heeft aangetroffen, opgehangen aan een sjaal in haar appartement in New York.

SIGRID STAMKOT

sigrid.stamkot@metronieuws.nl

Armin van Buuren

GasPedaal.nl doorzoekt met één muisklik alle autosites

Katy Perry

Adele

De snelste route naar uw nieuwe occasion GasPedaal.nl is de eerste en enige auto-zoekmachine waarmee zeer uitgebreid kan worden gezocht in het complete occasionaanbod van de grootste autosites van Nederland.


www.metronieuws.nl dinsdag 18 maart 2014

PUZZELS & WEER

12

Puzzels

Weer

Hoofdredacteur: Robert van Brandwijk Algemeen directeur/uitgever: Cees Polman Geen krant? Mail: distributie@metronieuws.nl

Metro is een uitgave van TMG Landelijke Media B.V.

Metro is de grootste krant ter wereld en verschijnt in 73 edities in 23 landen. Wereldwijd heeft Metro 18 miljoen lezers.

Metro Amsterdam Basisweg 30 1043 AP Amsterdam tel: 020 - 511 40 00

Metro Rotterdam Westblaak 224 3012 KP Rotterdam tel: 010 - 206 03 20

8000

hartpatiĂŤnten

Kijk op www.8000vermisten.nl

LOOP MEE IN DE

NACHT VAN DE VLUCHTELING ROTTERDAM-DEN HAAG 29/30 MEI 2014

WWW.NACHTVANDEVLUCHTELING.NL


GEZONDHEID

13

Vijf gouden tips voor een mooi en gezond gebit Advies. Het is de Week van de Mondhygiënist, echt! Tips voor mooie tanden.

en kiezen, hebben ragers de voorkeur. Zij halen namelijk de meeste tandplaque weg. Bij iets minder ruimte ga je voor tandenstokers (driehoekig van vorm). Als de tanden en kiezen heel dicht op elkaar staan, is flossen een goede optie. De mondhygiënist of tandarts kan uitleggen hoe je ragers, stokers of floss het beste kunt gebruiken.

De Week van de Mondhygiënist staat tot en met zaterdag 22 maart in het teken van een gezond gebit. Manon van Splunter, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten, geeft vijf tips voor een stralende lach.

PLUS

Eetmomenten Eet en drink maximaal zevenmaal per dag. Elke keer als je iets eet of drinkt, krijgen je tanden een zuurstoot, oftewel een schadelijke aanval door bacteriën, te verwerken. Als je jouw mond goed verzorgt, moet het gebit in staat zijn om zeven van deze aanvallen per dag te verwerken. Houd je van chocola? Dan kun je een reep dus beter in één keer opeten, dan verdeeld over de hele dag. Probeer suiker verder zo veel mogelijk te vermijden. Het vormt immers een extra aanslag op het glazuur.

Poetsen Poets je tanden minimaal twee keer twee minuten per dag. Een elektrische tandenborstel heeft de voorkeur, omdat je daarmee meer plaque weghaalt. Gebruik sowieso altijd een zachte borstel en vervang deze elke drie maanden. Staan de haren binnen die tijd al uit elkaar? Dan poets je te hard. Let dus ook op je poetstechniek. Via www.allesoverhetgebit.nl/mondgezondheid/poetsinstructie kom je te weten hoe je goed kunt poetsen.

Controle Bezoek minstens één keer per jaar een tandarts en mondhygiënist. Eventuele kleine problemen worden dan in een vroeg stadium geconstateerd en aangepakt. Zo voorkom je grotere ellende en kosten op de lange termijn.

Tandpasta Gebruik een tandpasta met fluoride. Het maakt het glazuur harder en verkleint de kans op gaatjes. Heb je erg last van gevoelige tanden? Dan kun je een tandpasta voor gevoelige tanden gebruiken, eventueel aangevuld met een mondspoelmiddel. Rager Met tandenpoetsen alleen kun je de ruimtes tussen de tanden en kiezen niet goed schoonmaken. Gebruik daarom dagelijks ragers, stokers of floss. Als er voldoende ruimte is tussen de tanden

+

Tijdens de Week van de Mondhygiënist geven mondhygiënisten in het hele land gratis advies. Kijk voor deelnemende praktijken op www.weekvandemondhygienist.nl

Manon van Splunter, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten. / RICHARD VAN DER KLAAUW

MARIEKE VAN DER VOORT

Uitvallende tanden

Bloedend tandvlees

Acht op de tien Nederlanders hebben soms last van bloedend tandvlees. Dit is het teken van een ontsteking. Bij 10 tot 15 procent is er sprake van een ernstige tandvleesontsteking (parodontitis). Als je ermee blijft rondlopen, kan het onder meer tot loszittende of uitvallende tanden leiden.

marieke.vander.voort@metronieuws.nl

Woensdag 19 maart biedt NS u de mogelijkheid op uw station te stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Op 45 grote en kleinere stations kunt u die dag terecht. Stemmen voor, tijdens of na uw reis. Wel zo handig en gemakkelijk. Let op: u kunt alleen in uw eigen gemeente stemmen. Vergeet uw stembiljet en identiteitsbewijs niet! Kijk voor de volledige lijst van stations met stemlocatie op ns.nl/stemmen of via Reisplanner Xtra


www.metronieuws.nl dinsdag 18 maart 2014

TRAVEL

14

Ga kamperen, ’t is lente! Het voorjaar is misschien nog niet officieel begonnen, met het weer van de afgelopen tijd is het onweerstaanbaar om naar buiten te gaan. Tijd om je caravan te boenen, je camper af te stoffen of je tent van de zolder te halen. ACSI FreeLife verklaart het kampeerseizoen voor geopend!

2

Pimp je caravan

In vuur en vlam Voor vurige kampeerervaringen hoef je Europa echt niet uit. Wacht dacht je van kamperen naast de Etna op het Italiaanse eiland Sicilië? Je kunt heel dicht bij deze actieve vulkaan komen. In de Hongaarse regio Badacsony drink je een vurig wijntje op één van de terrasjes met uitzicht op het Balatonmeer. Tussen de vijf dorpen die aan de voet van de vulkaan liggen, vind je rotsen en bossen van vulkanische oorsprong. Een vruchtbare bodem voor de vele wijnranken. Hou je wel van een uitdaging? Pak je racefiets en beklim de jongste vulkaan in het Centraal Massief in het Franse Auvergne: Puy de Dôme. In het april/mei nummer vind je nog meer vulkanen en kampeeradressen.

1

Droom je er altijd al van om een oude caravan op te knappen, maar weet je niet waar te beginnen? Met de redactie van ACSI FreeLife hebben we een antieke caravan uit 1978 op de kop getikt en gaan we de uitdaging aan! De komende maanden volg je het pimpproces in het tijdschrift. Wie weet raak je geïnspireerd. In het april/mei nummer vind je het eerste artikel dat bestaat uit een inventarisatie van de werkzaamheden die nodig zijn en een interview met de kampeerders die de caravan ruim 35 jaar (!) hebben gehad. Hier onder zie je de oude eigenares voor de caravan in de jaren 80.

4

Voorjaarskriebels

Tijd voor een tent Of je nu wilt kamperen bij een zomers festival of een avontuurlijke fietsvakantie hebt gepland: het is tijd voor een tent. Maar waar moet je eigenlijk op letten als je een tent koopt? Het klinkt voor de hand liggend, maar onder andere met hoeveel personen je op pad gaat, wat je budget is, welke vorm bij je past en welke kleur je mooi vindt, zijn allesbepalende punten. En vind je het belangrijk dat tentdoek snel opdroogt of juist goed ventileert? Op www.ACSIfreelife.nl/tentprofiel stel je je eigen tentprofiel samen. Hiermee kies je gemakkelijk de tent die bij jou past. In het april/mei nummer van ACSI FreeLife magazine vind je bovendien een uitgebreide tentenspecial.

3

Sommige kampeerbestemmingen zijn in het voorjaar veruit op z’n knapst. Zo is het in de Franse streek de Provence lang niet zo druk als in de zomer en barst de bloesem uit z’n knoppen. Of wat dacht je van Istrië? In deze Kroatische kuststreek wordt het in maart alweer mediterraan warm. De complete lijst van de vijf mooiste kampeerbestemmingen in het voorjaar vind je in het ACSI FreeLife magazine van april/mei. Tip: in het voorseizoen kampeer je ook voordeliger, zeker met de CampingCard ACSI. Deze kortingskaart bestel je via de webshop van ACSI.

5 Lezers actie

ACSI FreeLife magazine is hét magazine voor de kampeerder. Magazine: Volop tests, de mooiste bestemmingen en uitgebreide informatie over alles wat met kamperen te maken heeft.

Actie: Speciaal voor Metrolezers: 3 nummers van € 17,85 voor € 11,95*.

Info: Surf voor 11 april 2014 naar www.ACSIfreelife.nl/metro voor meer info en je bestelling. (*ledenprijs)

Laatste plaatsen klassikale LOI-opleidingen

TOT

20 %

LAST MIN KORT UTE ING

Schrijf in vóór 24 maart! Voor diverse klassikale opleidingen die binnenkort starten, zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Schrijf nu in en profiteer van korting tot wel 20%. Daarmee bespaar je flink op de studiekosten. Bovendien kun je al binnen een maand van start en dus snel je cv aanvullen.

Ga naar www.loiklassikaal.nl of bel (071) 545 1234

Opleidingen

Locatie

HBO-bachelor Informatica Korte HBO-programma’s Architectures and qualities Crossmediaal ontwerpen Digitale media en ontwerp Informatica Juridische vaardigheden Marketing Management Rechtspraktijk Statistiek System and database design MBO-opleidingen Doktersassistent Tandartsassistent Introductieprogramma Doktersassistent Cursussen Basiskennis boekhouden (BKB) Mediation Moderne bedrijfsadministratie (MBA) Zelfstandig ondernemer MKB

Studieduur

Van p/mnd

Voor p.mnd

Korting totaal

€ 1.147,20

Utrecht

48

€ 239,00

€ 215,10

Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Den Haag Utrecht Utrecht

3 6 3 12 3 3 6 3 3

€ € € € € € € € €

€ € € € € € € € €

Utrecht Utrecht Utrecht

24 24 9

€ 155,00 € 145,00 € 159,00

€ 124,00 € 116,00 € 127,20

€ 744,00 € 696,00 € 286,20

Leiderdorp Utrecht Utrecht

4 3 12

€ 155,00 € 225,00 € 179,00

€ 124,00 € 180,00 € 143,20

€ 124,00 € 135,00 € 429,60

Utrecht

7

€ 155,00

€ 124,00

€ 217,00

Nederland wordt steeds slimmer

310,00 285,00 295,00 270,00 310,00 295,00 295,00 325,00 310,00

248,00 228,00 236,00 216,00 248,00 236,00 236,00 260,00 248,00

€ € € € € € € € €

186,00 342,00 177,00 648,00 186,00 177,00 354,00 195,00 186,00


SPORT

15

Minuutje

“De vorm was prima” Wilco Kelderman rijdt dit jaar de Ronde van Italië als kopman van Belkin. Metro volgt de 22-jarige ronderenner in zijn voorbereiding op de Giro. Hoe heb jij Parijs-Nice verteerd? Goed, de vorm was prima. Ook al is ons doel van een top tien notering niet gehaald (dertiende), kijk ik toch tevreden terug. Op de pech had ik geen invloed.

herkend? Ja, helaas steeds meer. Dat maakt het voor mij lastiger weg te rijden. Mischien is het een compliment, maar ze mogen mij nog wat vaker over het hoofd zien. Wat neem je van Parijs-Nice mee voor de Giro? Dat ik weer sterker ben. Ik krijg zo het geloof dat ik in de Giro met de beteren meekan. De rol als kopman gaat ook heel lekker. LU C WI E R T S

En nu op naar de Ronde van Catalonië? Daar starten de beste klimmers van de wereld. Als de vorm er nog is, wil ik dan ook voorin meedoen. Hoe kijk jij naar mannen als Contador en Froome? Het zijn ook gewoon renners. Ik probeer ze gewoon te verslaan of bij hen te blijven. Hoe kijken zij naar jou. Word je

Wilco Kelderman. / EPA

Woedend. Mourinho is klaar met arbiter Foy en hoopt dat hij Chelsea nooit meer fluit Als het aan trainer José Mourinho ligt, leidt Chris Foy nooit meer een wedstrijd van Chelsea. De arbiter stuurde zaterdag tijdens het door de club uit Londen verloren duel met Aston Villa (1-0) niet alleen de Brazilianen Willian en Ramires van het veld. De Portugese trainer moest zelf ook naar de tribune vanwege aanmerkingen op de leiding. Mourinho benadrukt dat Foy in acht duels maar liefst zes spelers van Chelsea van het veld heeft gestuurd. ”Misschien is het handig dat de scheidsrechterscommissie hem niet meer naar ons toe stuurt. Ik heb niet het recht om dat te vragen, maar ik denk dat ze de situatie moeten analyseren. Niet iedere keer, maar heel vaak zijn er problemen als hij Chelsea leidt. Ik wil normaal niet eens weten wie de scheidsrechter is. Maar als we meneer Foy nog een keer krijgen, dan zal ik anders met mijn spelers moeten werken.”A NP

3 SPORT

José Mourinho.

/ JASON SKARRATT | EPA

Blij met de originele actie van Van Basten Ludiek. ”Fucking bullshit” had hij achterwege mogen laten, maar verder is de belangenorganisatie Coaches Betaald Voetbal (CBV) blij met de protestactie van Marco van Basten.

Een foeterende Marco van Basten die tijdens een wedstrijd recht in de camera zijn beklag over de spelregels doet; het leverde eergisteren tijdens Feyenoord-sc Heerenveen schitterende beelden op. Voor wie het fragment terugkijkt, is de verleiding groot het keer op keer te herhalen. Niet in de laatste plaats vanwege de teksten die de coach spuwde. ”Waar is die camera?! Het is een belachelijke actie! Gele kaart en een penalty, de max! Het is echt fucking bullshit”, kregen de kijkers van Fox Sports live in de huiskamer voorgeschoteld, nadat Feyenoord een strafschop had gekregen omdat Christian Kum tegenstander Ruben Schaken onderuit had geschoffeld. De verdediger van de Friezen kreeg een rode kaart. Gerard Marsman van de belangenorganisatie Coaches Betaald Voetbal is blij met de actie van Van Basten, die niet tegen de vierde man tekeer ging. ”Het was een opzienbarende, originele en mooie manier om een statement te maken. Tijdens overleg met de arbitrage hebben we het vaak over deze spelregel en de interpretatie daarvan. Waarom moet een speler na een dergelijke overtreding drie keer worden ge-

Siem de Jong

Marco van Basten doet in de camera zijn beklag over de gang van zaken tijdens Feyenoord-sc Heerenveen. / FOX SPORTS

straft? Hij krijgt een strafschop tegen, een rode kaart én een schorsing. Ik vind dat Van Basten de discussie op een goede wijze kracht heeft bij gezet.” Maar hoe zit het met ”fucking bullshit”. Een trainer heeft immers een voorbeeldfunctie en ’s middags zitten er ook jonge kinderen voor de tv naar hun voetbalhelden te kijken. Marsman: ”Van Basten gebruikte deze woorden om zijn boodschap extra duidelijk over te laten komen. Maar wat ons be-

treft had hij het anders mogen omschrijven, al beledigt hij niemand ermee. Toch willen wij het als CVB zo beschaafd mogelijk houden. Ik kan me overigens niet voorstellen dat de aanklager hier een onderzoek naar start.” Van Basten zei in bijzijn van de vierde man ”fucking bullshit” en is vervolgens niet weggestuurd. De coach kan dus niet meer gestraft worden voor de uitlating, zo liet een woordvoerster van de KNVB gisteren weten. De voet-

balbond is het overigens eens met het standpunt van Van Basten en gaat situaties zoals bij Feyenoord-Heerenveen voorleggen aan de internationale spelregelcommissie IFAB.

JOHAN VAN BOVEN

johan.van.boven@metronieuws.nl

Wéér weken aan de kant

Siem de Jong heeft zondag in de uitwedstrijd van Ajax tegen NAC Breda (0-0) een scheurtje in zijn rechterhamstring opgelopen. Dat wees onderzoek in het ziekenhuis gisteren uit. De aanvoerder van de Amsterdamse club is voorlopig niet inzetbaar. Over twee weken wordt zijn blessure nogmaals onderzocht. Dan moet duidelijk worden of De Jong dit seizoen nog voor Ajax in actie kan komen.

VAKANTIE IS...

GRATIS ADVERTENTIE

FC Knudde

...MUZIEK VAKANTIE ISWIELEWAAL www.wielewaal.nl/vrijwilligers


BESTE ROTTERDAMMER, De PvdA Rotterdam zet zich in voor alle Rotterdammers. Iedereen telt mee en verdient een eerlijke kans. Een eerlijke kans op werk, op goed onderwijs, op betaalbare zorg en op wonen in een veilige en schone wijk. Kortom, een eerlijke kans op een mooie toekomst. Samen voor Rotterdam. De economie moet weer op gang komen. Ons banenplan, waarmee we 12.000 banen creĂŤren voor Rotterdammers, is een van de speerpunten waarvoor we uw steun nodig hebben. Het wordt buitengewoon spannend. De grootste partij bepaalt de koers van de stad. Wordt het een rechts stadsbestuur? Of kiezen we voor een sterk en sociaal Rotterdam? Uw stem is daarbij cruciaal. De PvdA zet zich dag en nacht in voor een sterker en socialer Rotterdam. Stem daarom morgen op de PvdA. Hamit Karakus Lijsttrekker PvdA Rotterdam

SAMEN VOOR ROTTERDAM

20140318_nl_rotterdam  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you