Page 1

WEBSITE

INCLUSIEF DOMEIN EERSTE 6 MAANDEN

GRATIS

daarna maar € 2,50 per maand Bel ons gratis 0800 022 0910

w w w.sstrato.n nl

Actie van 02-09-13 tot 30-09-13: PowerWeb Starter eerste 6 maanden gratis, daarna € 2,50 per maand. Setupkosten € 4,93. Minimale contractduur van 12 maanden. Prijzen incl. btw.

MÁXIMA STRALEND BIJ DEBUUT

GROOTSTE GRATIS KRANT VAN NEDERLAND woensdag 18 september

www.metronieuws.nl | www.twitter.com/metro | www.facebook.com/metro

Sombere boodschap • EXTRA BEZUINIGINGEN DOEN PIJN, MAAR NIET OVERAL • ECONOMEN GEVEN GEMIDDELD HET CIJFER 5

Zekerheid over je maandbedrag met Alles-in-1 Mobiel

Samsung Galaxy S4 Mini Gratis

HTC One Nu eenmalig € 49,-

Alles-in-1 Mobiel Standaard + Onbeperkt bellen/sms’en + 2000 MB met 4G, na verbruik MB’s geen extra kosten + Toestel is van jou

Alles-in-1 Mobiel Standaard + Onbeperkt bellen/sms’en + 2000 MB met 4G, na verbruik MB’s geen extra kosten + Toestel is van jou

47.⁵⁰ /mnd*

kpn winkel | kpn.com | 0800 0115

52.⁵⁰

*Geldig bij een 2-jarig abonnement. Aansluitkosten eenmalig € 29,95, exclusief € 6,05 thuiskopieheffing. Onbeperkt bellen geldt alleen binnen Nederland, m.u.v. betaalde servicenummers.

/mnd*


1 NIEUWS

www.metronieuws.nl woensdag 18 september 2013

NIEUWS

2

Prinsjesdag 2013: de gaan pijn doen, maar Prinsjesdag. Prinsjesdag was somber: er wordt volgend jaar opnieuw stevig bezuinigd, hoewel niet op alle fronten.

Leuk is anders, erkent het kabinet. De koopkracht daalt volgend jaar met gemiddeld een half procent door de extra bezuiniging van 6 miljard euro. Desondanks geeft de overheid volgend jaar nog altijd dagelijks 55 miljoen meer uit dan er aan inkomsten binnenkomen. Het overheidstekort groeit zelfs naar 3,3 procent, van 3,2 dit jaar. De schuld van elke Nederlander is hierdoor 28 duizend euro. Vanwege de 466 miljard overheidsschuld, betalen we met zijn allen 11,1 miljard aan rente. Dit is een miljard meer dan dit jaar. Beter wordt het alleen als de economie volgend jaar wat meer groeit dan het verwachte halve procentje. Zonder ingrijpen zou het overheidstekort oplopen tot 3,9 procent, benadrukte de regering gisteren bij de presentatie van de begroting voor volgend jaar op Prinsjesdag. Een overzicht van de ingrepen. Werk Er is 600 miljoen euro beschikbaar om plannen van werkgevers en werknemers voor behoud van werk mee te financieren. De arbeidsmarktpositie van ouderen en jongeren krijgt speciale aandacht. Europa legt 30 miljoen bij de gereserveerde 50 miljoen om jeugdwerkloosheid tegen te gaan. Er is 80 miljoen extra voor armoedebestrijding. De maximale arbeidskorting wordt verhoogd met 374 euro (van 1723 euro in 2013 naar 2097 euro in 2014). De arbeidskorting voor inkomens vanaf 81.000 euro wordt weer verlaagd van 550 euro naar 367 euro. De algemene heffingskorting wordt verhoogd met 99 euro. Voor inkomens boven 20.000 euro wordt de algemene heffingskorting geleidelijk verlaagd met maximaal 740 euro bij een inkomen vanaf 58.000 euro. Wonen Het aangaan van hoge schulden en risico’s bij het kopen van een huis wordt lastiger gemaakt. Volgend jaar mag het verschil tussen de hoogte van een hypotheek en de waarde van een woning niet hoger zijn 104 procent. De maxi-

Overzicht koopkracht Hoeveel ga jij er op voor- of achteruit? ●

Alleenstaanden -Minimumloon (besteedbaar jaarinkomen van 15.390 euro): +225 euro -Modaal (besteedbaar jaarinkomen van 21.610 euro): +75 euro -Twee keer modaal (besteedbaar jaarinkomen van 37.340 euro): -530 euro Alleenverdiener met kinderen -Modaal (besteedbaar jaarinkomen van 25.005 euro): -405 euro -Twee keer modaal (besteedbaar jaarinkomen van 38.945 euro): -675 euro

Alleenstaande met kinderen -Minimumloon (besteedbaar jaarinkomen van 21.365 euro): -340 euro -Modaal (besteedbaar jaarinkomen van 28.680 euro): -140 euro

Tweeverdieners -Modaal plus 0,5

male hypotheekrenteaftrek gaat elk jaar met een half procentpunt omlaag. De opbrengst wordt volledig teruggegeven door het verlengen van de derde schijf in de inkomstenbelasting. Huiseigenaren met een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie mogen alleen nog onder strikte voorwaarden restschulden meefinancieren. De eenmalige vrijstelling in de schenkbelasting wordt tot 1 januari 2015 tijdelijk verhoogd naar 100.000 euro. Er komt volgend jaar een pot van 135 miljoen voor gunstige leningen waarmee huiseigenaren hun woning energiebesparend kunnen maken. De huren mogen sneller stijgen dan de inflatie. Voor hogere inkomens mogen de huren nog sneller stijgen om scheefwonen tegen te gaan. Malafide huisjesmelkers krijgen sneller verhuurverboden opgelegd. Gezin Het stelsel van regelingen voor kinderen wordt hervormd en versoberd. Er blijven vier regelingen over: kinderbijslag, kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. De kinderbijslag gaat omlaag. De bijslag voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar gaat van 100 naar 90 procent. De bijslag voor kinderen van 6 tot en met 11 jaar gaat van 85 naar 80 procent. Studeren Het onderwijs wordt ontzien bij de bezuinigingen. Naast de 689 miljoen die vrijkomt dankzij het Nationaal Onder-

Regering kijkt te veel naar de korte termijn

Aanschaf JSF

Martin van Tuijl, Universitair hoofddocent Tilburg School of Economics and Management

”Als we de JSF niet zouden kopen levert dat nog geen cent extra op.” P v d A- l e i d e r D i e d e r i k S a m s o m v e rd e d i g t d e d e fi n i t i e v e a a n s c h a f van 37 Joint Str ike Fighters ter wa arde van 4,5 miljard euro.

Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem met de miljoenennota in zijn koffertje.

/ FREEK VAN DEN BERGH | ANP

Op tal van onderwerpen liggen er uitstekende hervormingsplannen van economen. Daar wordt in mijn beleving simpelweg te weinig mee gedaan. Deze regering kijkt te veel naar de korte termijn - het begrotingstekort niet te ver laten oplopen - en te weinig naar de lange termijn. De aandacht voor innovatie schiet tekort en er is nog steeds geen duidelijkheid op de woningmarkt. Dat zou snel moeten veranderen. Toch geef ik het bezuinigingspakket van het kabinet een 6, met de hakken over de sloot een voldoende dus. De huidige regering verkeert in een zeer moeilijke positie. Er moet noodgedwongen veel worden bezuinigd en aangezien de VVD en PvdA geen meerderheid hebben in de Eerste Kamer, kun je het op dit moment haast niet goed doen. Veel partijen kunnen het de regering naar aanleiding van de gepresenteerde plannen nog zeer moeilijk gaan maken.

De knip: voor de een wat voller, voor de ander wat leger. / COLOURBOX modaal met kinderen (besteedbaar jaarinkomen van 36.875 euro): +250 euro -Twee keer modaal plus 0,5 modaal met kinderen (besteedbaar jaarinkomen van 52.605 euro): -350 euro -Modaal plus modaal zonder kinderen (besteedbaar jaarinkomen van 43.220 euro): +145 euro -Twee keer modaal plus modaal met kinderen (besteedbaar jaarinkomen van 58.950 euro): -455 euro

wijsakkoord, kunnen scholen volgend jaar via een prijsbijstelling van 204 miljoen de inflatie opvangen. De basisbeurs maakt echter plaats voor een sociaal leenstelsel. Dit gaat voor studenten in de masterfase in vanaf het studiejaar 2014-2015, voor studenten in de bachelorfase een studiejaar later. Wel mag afbetalen van de studieschuld in twintig jaar, in plaats van de huidige vijftien. Voor het afschaffen van de ovstudentenkaart wordt nog geen datum genoemd. Openbaar vervoer Het kabinet steekt 2,4 miljard euro extra in het spoor. Onder meer de doorstroming rond Utrecht moet worden verbeterd. Verder wordt 30 miljoen uitgetrokken om het aantal fietsenstallingen bij stations uit te breiden. Het kabinet reserveert 2 miljard om het spoor beter te beveiligen met het Europese spoorbeveiligingssysteem ERTMS. Verder moet de ov-chipkaart worden verbeterd. Zorg Het eigen risico in de zorg wordt niet inkomensafhankelijk. Het voornemen van de VVD en PvdA uit het regeerakkoord blijkt definitief van de baan. Het eigen risico is nu 350 euro en wordt in 2014, na aanpassing aan de inflatie, 360 euro.

RUBEN EG

ruben.eg@metronieuws.nl

Troonrede van koning was verrassend goed Esther-Mirjam Sent, Hoogleraar Economie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en lid van de Eerste Kamer voor de PvdA. De troonrede vond ik verrassend goed. Het was een samenhangend verhaal met een visie voor de toekomst. Daarentegen baren alle lastenverzwaringen me zorgen. Ik vind dat er te veel naar de korte termijn wordt gekeken. Het Centraal Planbureau heeft al berekend dat de lastenverzwaringen een negatief effect kunnen hebben op de werkloosheid en economische groei. En meestal is het CPB nog vrij optimistisch. Het is niet voor niets dat economen waarschuwen voor een te grote bezuinigingsdrift. Wel vind ik dat er op hele slimme manieren methodes zijn gevonden om de koopkracht te stimuleren. De maatregelen omtrent stamrecht-bv’s (mensen krijgen onder meer een belastingvrijstelling van 20 procent als zij hun tegoed in 2014 volledig opnemen, red.) zijn hier een goed voorbeeld van. Het kan de koopkracht mogelijk weer een impuls geven.

Prins Constantijn, prinses Laurentien, koning Willem-Al

Aanpak van bankwezen blijft onderbelicht Joan Muysken, professor Economie aan Maastricht University Ik geef de miljoenennota hooguit een 4 of 5 voor het feit dat we ons zo aan de Europese druk onderwerpen. In deze omstandigheden zouden we de precieze hoogte van het begrotingstekort even los moeten laten. Het korte termijn beleid wordt bovendien voortdurend onderuit gehaald door de ontwikkelingen. De lange termijn koers zal duidelijker moeten worden uitgezet. Daarnaast blijft de aanpak van het bankwezen heel erg onderbelicht. In Europees verband zouden we de banken aan moeten pakken. Overigens is het wel goed dat de regering ondanks alle bezuinigingen, in ieder geval op papier, een negatieve groei heeft weten te voorkomen. Gezien de grote verschillen tussen de partijen en de haast onmogelijke opdracht waarvoor ze lijken te staan, vind ik wel dat de VVD en PvdA verder behoorlijk goed opereren. Daarvoor zou ik de regering tussen de 7 en 8 geven.

6 5,5 4,5


NIEUWS

extra bezuinigingen r niet bij iedereen

3

Als ik minister van Financiën was...

“Zou ik de schatkist bewaken zoals ik dat thuis ook doe, om straks de studies van mijn kinderen te kunnen betalen.” Syb ra nd van H a e r s m a B u m a fractievoorzitter CDA

“Zou ik kijken naar de persoonlijke verhalen achter de cijfers.” Ar ie Sl o b ChristenUnie

“Zou ik nog steeds de dag beginnen met het naar school brengen van mijn zoontje.” Ha l b e Zijl s t ra VVD

“Zou ik wakker liggen omdat het sprookje bijna uit is.”

Ma r ia nne Thieme PvdD

“Zou ik met collegaministers werk maken van een echt kleinere, slagvaardige overheid.” Henk K rol 50PLUS

Meer lezen? Ga naar onze website www.metronieuws.nl om te lezen wat andere fractievoorzitters zouden doen als zij minister van Financiën waren.

lexander en koninginMáxima groeten het publiek vanaf het bordes van Paleis Noordeinde.

Structurele problemen worden niet opgelost Sylvester Eijffinger, hoogleraar financiële economie en Jean Monnet hoogleraar Europese financiële en monetaire integratie aan de Universiteit van Tilburg. Mijn rapportcijfer voor de plannen van dit kabinet is een 4. De regering stelt alleen maar korte termijnbezuinigingen van 6 miljard voor en haalt door een truc (Stamrecht BV) de belastinginkomsten grotendeels naar voren. Daarmee lost het kabinet niet de grote structurele problemen op van ons land (arbeidsmarkt, woningmarkt, pensioenen en zorg). De maatregelen van dit kabinet leiden tot een grotere politieke onzekerheid. Structurele hervormingen leiden niet alleen tot meer bezuinigingen, maar ook tot meer economische groei op langere termijn zodat Nederland ook uit het tekort kan groeien (noemereffect). Voor het doorvoeren van structurele hervormingen moet er een zelfde visie op de dossiers zijn, die er helaas niet is. PvdA en VVD hebben een haakse visie op de grote structurele hervormingen.

4

/ ROBIN VAN LONKHUIJSEN | ANP

Het had allemaal veel erger kunnen zijn Lans Bovenberg, hoogleraar aan de Tilburg School of Economics and Management Wat ik goed vind, is dat het kabinet zes miljard heeft gevonden om te bezuinigen, zonder daarmee de economie schade te berokkenen. Het had veel erger kunnen zijn. Daarom hebben ze wel een voldoende. Wat ontbreekt, is een overtuigende groei- en hervormingsagenda om Nederland weer te laten groeien, met name de economie. Dan heb ik het over het opruimen van de rommel die we de afgelopen twintig jaar hebben laten ontstaan, zoals de hypotheekschuld, de problemen bij de banken, de pensioenen. Ik denk dat ze in Den Haag een onvoldoende heldere diagnose hebben van wat er aan de hand is met de Nederlandse economie, waardoor ze er niet hard genoeg aan trekken om de medicijnen ook daadwerkelijk toe te dienen. Men is er wel mee bezig, maar het ontbreekt het kabinet aan leiderschap.

Miljoenennota is een herhaling van zetten Bas Jacobs, hoogleraar economie en overheidsfinanciën aan de Erasmus School of Economics. “De Miljoenennota is een herhaling van zetten. Nederland heeft te maken met een balansrecessie. De private sector is bezig met het verminderen van schulden. Mensen lossen hun hypotheek af, banken en pensioenfondsen sparen. De overheid doet dat nu ook. Als alle sectoren tegelijk sparen valt de economie stil, de koopkracht daalt en de werkloosheid loopt op. De overheid moet niet extra bezuinigen of belastingen verhogen. De overheidsfinanciën zijn niet het grootste probleem. De oorzaken liggen dieper. Men moet zich richten op het herstel van de financiële sector, de restschulden bij hypotheken en het pensioenstelsel. Banken moeten hun verlies nemen op vastgoed, hypotheken en MKB-leningen en moeten worden geherkapitaliseerd. Laat mensen hun restschulden aflossen door ze toe te staan pensioenen aan te spreken of een paar jaar geen pensioenpremie te betalen.”

6- 4

Argus. Overheid wil participatiesamenleving


Jij krijgt de ruimte voor je vak terug! En meer salaris

Onderwijs is de belangrijkste bouwstof die Nederland heeft. Voor de toekomst van ons land en onze kinderen. Voor jou. We zijn als vakvereniging CNV Onderwijs dan ook enorm trots op de afspraken die we voor jou in het Nationaal Onderwijsakkoord hebben gemaakt. Na vier jaar stilstand in salaris, ga je er eindelijk weer op vooruit. Komen er 3.000 extra banen bij. Wordt de regeldruk en administratieve rompslomp minder. Maken we met elkaar stappen om de inhoud en kwaliteit van het onderwijs vooruit te brengen. En dat geeft rust. Zo krijg jij de ruimte voor je vak terug. Benieuwd naar wat we samen voor elkaar gekregen hebben? Kijk op www.nationaalonderwijsakkoord.nl

Nationaal Onderwijsakkoord meer waardering | meer werkgelegenheid | minder werkdruk


NIEUWS

5

PAK UW ALCOHOLGEBRUIK AAN! ✓ Online hulp ✓ Persoonlijke aanpak met eigen hulpverlener ✓ Bewezen effectief ✓ Direct aan de slag ✓ Vergoed door de zorgverzekering

Meld u aan bij alcoholdebaas.nl Nuchter en doelgericht Voor vragen mail naar: info@alcoholdebaas.nl

Schrijf je nu gratis in! ie is nt at ra Gr nga e

am ex

Het Troonrede-debuut van koning Willem-Alexander. ‘‘Zijn wenkbrauwen schoten vaak omhoog.” / ANP

Empathie van koning tijdens zijn eerste rede Communicatie. Koning Willem-Alexander is daadwerkelijk begaan met het volk, zo viel tijdens zijn eerste troonrede op te maken uit zijn non-verbale communicatie. ‘‘Ik vond het een ijzersterke speech, ik kan niet anders zeggen”, zegt lichaamstaalwetenschapper Gerard Stokkink van het Instituut Synergologie Nederland. ”Hij is heel congruent in lichaamstaal en stemgebruik. Congruent is dat het klopt, dat het emotionele strookt met de woorden die hij uitspreekt.” Niet alleen op dit zogenoemde ‘paraverbale’ vlak - stemgebruik, timbre, intonatie - scoort onze koning hoog, ook op de andere punten van non-verbale communicatie doet hij het goed, vindt Stokkink. Zoals zijn ‘supraverbale’ communicatie. ‘‘Dat zijn de bewuste signalen, zoals hoe je je kleedt. De koning was in prachtig ornaat, een keurig kostuum.” Maar het interessantste onderdeel is hier eigenlijk de ‘preverbale’ communicatie, oftewel zijn lichaamstaal, datgene dat altijd vóór het gesproken woord komt. ‘‘Je ziet bij WillemAlexander heel veel oogbewegingen en vaak wenkbrauwen omhoog schieten. Dat doen we altijd als we aan-

dacht vragen.” Ook viel op dat hij zijn hoofd veel schuin hield, de zogenoemde ‘laterale’ beweging. Stokkink: ‘‘Als je iemand streng toespreekt, laat je je hoofd naar rechts zakken. Als je iemand meelevend toespreekt, laat je je hoofd naar links vallen. Willem-Alexander buigt heel veel naar de linker kant. Dat toont empathie, emotionele betrokkenheid bij wat hij zegt.” Af en toe hield hij zijn hoofd ook even naar rechts. ‘‘Dat zag je wanneer de man puur statistische gegevens opsomt.” Aan de handen van onze koning was niet veel te zien, anders dan dat hij met de ene de vellen vasthield en met de andere de vellen omdraaide. Wie wel een opvallende beweging maakte, was oudpremier Lubbers, die zichzelf met zijn rechter hand in de nek krabde. Dat kan volgens Stokkink betekenen dat hij het niet eens was met wat Willem-Alexander op dat moment voorlas: de grote decentralisatie van overheidstaken naar de gemeenten. ‘‘Daar had Lubbers iets over te zeggen, dat kon je wel zien.” Dat Willem-Alexander het zwaar heeft met het verlies van zijn broer Friso, was volgens Stokkink duidelijk af te lezen. ‘‘Je zag een beschaafde verbetenheid. Ze hebben een bittere pil moeten slikken. Dat zag je zowel aan WillemAlexander als aan Máxima en Constantijn.”

GRIETEKE MEERMAN

grieteke.meerman@metronieuws.nl

Focus

Koningin Máxima leek erg gespannen Ook voor Máxima was het een spannende dag en dat was te zien. We kennen de koningin als degene die voor de kroning de meeste aandacht naar zich toe trok, qua vrolijkheid en uitstraling. Maar die vrolijkheid hebben we bij haar vandaag iets minder gezien, zegt sociotherapeut Frank van Marwijk. ”Ze was ontzettend op WillemAlexander gefocust, zat met haar lichaam naar hem toe gedraaid en staarde hem voortdurend aan. Ik denk dat ze morgen pijn in haar nek heeft. En haar gezichtsuitdrukking leek daarbij boos, haast angstig. van: oh jee, doe Zo je het wel goed? Dat werd later wat meer ontspannen. Ze keek steeds meer het publiek in, waardoor de twee meer als een eenheid overkwamen.” METRO

‘‘Het land gaat vooruit”

De hoed van Marianne Thieme gisteren. /ANP

Nederland gaat vooruit. Althans, op het gebied van de traditionele hoeden. Dat concludeert Evelien Gentis-Smit, hoedenontwerpster van het label Eudia. Zij bekeek het aanbod van de hoofddeksels kritisch en concludeert: ‘‘Ik vind dat iedereen dit jaar beter zijn best heeft gedaan. Nederland gaat vooruit op modegebied, iedereen wat stijlvoller, gelukkig. Al blijven er wel missers tussen zitten. Zo goed als iedereen moet beter worden geadviseerd bij de aankoop van een hoed of fascinator:

over de vormen van hun gezicht en welk type hoed daar bij past. Ik merk en zie ook dat de genodigden voor Prinsjesdag meer zorg besteden aan hun totale outfit en dat ze mee gaan met modekleuren zoals pasteltinten en koraal. Wat ik zelf heel leuk vond is dat meerdere klanten voor voile en kant zijn gegaan. Een kleine voile zo net voor één oog heeft wat mysterieus en is sexy en vrouwelijk. Prinsjesdag is meestal de dag van hysterische hoeden, dat viel dit jaar heel erg mee.” S I G R I D S T A M KO T

Ervaar gratis rijles en win je rijbewijs Open dagen 21, 23 en 25 september Gratis proefles t.w.v € 35,Reserveer je gratis proefles op 0800 8118 of op anwb.nl/gratisproefles en maak kans p een gratis rijopleiding t.w.v. € 2.500,-. op

niet vergeten

aanmelden 20 september!vóór

ANWB Rijopleiding Amsterdam Kapoeasweg 15, Amsterdam


Bekijk hier de MPC video

Voelen

Gebruik de universele taal, doe mee met Metro Photo Challenge 2013 Stuur vandaag nog je foto’s op in een van de zes zintuig-categorieën en maak kans op een Canon uitrusting t.w.v. €3500,-. De wereldwijde winnaar gaat met Reach for Change op reis naar West Afrika en maakt het unieke fotoverslag van deze reis. Photography: Keziban Barry, USA Metro Photo Challenge 2012

metrophotochallenge.nl


NIEUWS Ramen

Washington

Boerderij

Interesse

Utrecht zoekt nog naar prostitutieplekken

Schutter marinebasis hoorde stemmen

Stroper in Oostenrijk doodt vier mensen

Utrecht is er nog niet in geslaagd nieuwe plekken te vinden voor de raamprostitutie in de stad. Op dit moment zijn er helemaal geen werkplekken voor de vrouwen in de stad, nadat de gemeente de vergunningen van de exploitanten van ramen aan het Zandpad en de Hardebollenstraat deze zomer introk. Voor het eind van het jaar wil Utrecht nieuw prostitutiebeleid hebben, heeft burgemeester Aleid Wolfsen aan de gemeenteraad laten weten. ANP

Aaron Alexis, de vermoedelijke dader van de schietpartij op de Amerikaanse marinebasis Navy Yard in Washington, kampte met psychische problemen. Dat meldden Amerikaanse media gisteren. De 34-jarige Alexis zou paranoia zijn. Hij werd sinds augustus bij de afdeling voor veteranen onder meer behandeld voor slaapstoornissen en het horen van stemmen. De marine had hem echter niet geestelijk ongeschikt verklaard als gevolg van de klachten. A NP

Een man die van stropen wordt verdacht, heeft in Oostenrijk drie agenten en een bestuurder van een ambulance doodgeschoten. Hij heeft zich in zijn boerderij verschanst. Dat heeft de politie gistermiddag meegedeeld. Twee politieagenten hielden de man, die zich al jaren schuldig maakte aan stroperij, in de nacht van maandag op dinsdag aan in een bos bij het dorp Annaberg. Bij het ter perse gaan van deze krant zat de man nog altijd in zijn boerderij. AN P

Aaron Alexis /AFP

7

”Snowden loopt op straat en reist rond, omdat hij geïnteresseerd is in onze geschiedenis.” Ana tol i Koe t s j e re n a . A d vo c a a t van Edward Snowden Geeft uitleg over diens bewegingsvrijheid in Rusland.

Groen en geel ergeren aan rode kruizen boven weg

Hulpmiddelen. Omdat veel automobilisten de rode kruizen boven wegen negeren willen ANWB en Rijkswaterstaat maatregelen.

Automobilisten ergeren zich groen en geel aan rijstroken die in hun ogen volstrekt onnodig zijn afgesloten. Dat is voor hen een reden het rijverbod aan hun laars te lappen. Vorige week maakte Metro bekend dat er dit jaar tot dusverre 64 officiële meldingen zijn van weggebruikers die ondanks een rood kruis, toch gewoon over dat wegvak reden. De berichtgeving over het negeren van kruizen maakte een stroom aan reacties los bij lezers, die Rijkswater-

staat de schuld geven. Er blijkt in ons land een groot misverstand omtrent de kruizen te bestaan. ”Ik ben een weggebruiker die per jaar 60.000 km op de weg zit. Wat ik waarneem is dat de matrixborden 80 procent van de tijd onnodig aan staan. Is het dan verwonderlijk dat onze overheid dit gedrag zelf in de hand heeft gewerkt? Door het betuttelende optreden van onze overheid, zitten wij nu opgescheept met een miljoenen kostend matrixsysteem dat geen enkele toegevoegde waarde heeft en de verkeersveiligheid in gevaar brengt”, is één van de vele reacties. De ANWB vindt dat er wel wat kan worden verbeterd in de communicatie. ”Er wordt veel te veel gereden op wegen met rode kruizen”, zegt woordvoerder Ad Vonk. ”De communicatie erover moet intensiever en er moet meer gehandhaafd worden. Er moet

Regime. VN-rapport: brede schendingen Noord-Korea

Michael Kirby, voorzitter van de onderzoekscommissie in Noord-Korea. / EPA

beter duidelijk worden gemaakt wat de risico’s zijn. Nu zie je dat mensen eigen rechter gaan spelen. Dat is gevaarlijk. En er zit een heel verhaal achter die kruizen dat vrijwel niemand kent.” Het klopt bijvoorbeeld dat wegen ’voor niks’ worden afgesloten. Lang niet altijd wordt er dan aan die weg gewerkt. ”Het kan bijvoorbeeld te maken hebben met milieu-eisen, ter voorkoming van slijtage, geluidsoverlast of het feit dat het om een noodstrook gaat. Het kan zijn dat mensen met pech op die rijbanen staan. Het is natuurlijk levensgevaarlijk als daar ineens onverwacht een auto overheen rijdt”, zegt Vonk. De ANWB vindt het hufterig gedrag als mensen over een afgesloten snelweg rijden. ”Het is toch ook raar. Waarom moet je daar nou gaan rijden? Het mag gewoon niet. Punt. En

Ontwikkeling

De eerste matrixborden in Nederland stammen uit de jaren 70. ●

Het waren borden met op de vier hoeken een oranje 48 volt halogeenlamp. Nu hangen er meer dan 15.000 matrixborden boven de wegen.

De nieuwste exemplaren zijn voorzien van led-verlichting. Alle borden zijn in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens uit 1990 opgenomen, wat inhoudt dat iedereen zich aan de geboden of verboden op de borden moet houden.

dan ben je uiteindelijk 20 seconden sneller over een traject. Men moet zich eigenlijk helemaal niet afvragen waarom dat kruis er staat. Over een

éénrichtingsbord ontstaat toch ook geen discussie. Niet al het asfalt hoeft gebruikt te worden. Soms moet de snelheid worden aangepast als een baan met rood kruis opengaat, omdat het een smallere strook is. Dat doet Rijkswaterstaat alleen als het echt nodig is”, aldus Vonk. Rijkswaterstaat onderzoekt momenteel de inzet van knipperlichten bij afgesloten stukken snelweg. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat negeert een deel van de automobilisten de rode matrixborden onbewust. ”Kennelijk is het kruis toch niet duidelijk genoeg. Daarom zoeken we nu naar technische hulpmiddelen, zoals knipperlichten of flashlights.”

TJERK DE VRIES

tjerk.de.vries@metronieuws.nl

SUPER STERREN DEALS

Het stalinistische regime in NoordKorea lijkt zich systematisch en op brede schaal schuldig te maken aan schendingen tegen burgers. Dat hebben mensenrechtenonderzoekers van de Verenigde Naties (VN) gemeld in hun eerste rapport dat gisteren in Genève is gepresenteerd. Het team was in augustus in Zuid-Korea en Japan en hoorde daar getuigenissen van bannelingen uit Noord-Korea, onder wie vroegere politieke gevangenen. De VN-onderzoekers hadden geen toestemming van Pyongyang om in Noord-Korea zelf de situatie te bekijken. Overlevenden van gevangenkampen spraken over ”uithongering en gruweldaden”, zei Michael Kirby van het onderzoeksteam. A NP

: G A A D N A V N E ALLE

op een artikel van g n ti r o k * % 20 n, drogen, en, vriezen, wasse

koel uit het assortiment vertentie) n. (op vertoon van deze ad se as w at va en n koke

*Geldt alleen op wo. 18-09-2013, op bijna het gehele winkelassortiment. Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

LOOP NU BINNEN IN ÉÉN VAN ONZE 150 EXPERT WINKELS! ZE ! DE DIG EN EL LE G AL EEK W

GRATIS 24-UURS KOERIERSLEVERING! KO

INCLUSIEF 150 MIN ONBEPERKT SMS INCL. 1GB INTERNET

! EN NN BI

GG!E HO RTIN

W EU NI

2 JAAR

GRATIS HTC One Mini!

37.00

p/mnd Gehele periode!

gratis

T-mobile Stel Samen 2-jr (incl. 1GB internet / onbep. sms / 150 min. p/mnd)

ALLE NETWERKEN! BESTEL OP RITEL.NL!

9 MAANDEN

5KO0RT% ING! 4”inch (10cm) scherm

Apple

iPhone 5!

15.

00

p/mnd

Na 9 mnd €30 p/mnd

8.0 megapixel camera Verkrijgbaar in 2 kleuren Facetime videobellen

GRATIS

gratis

Tele2 SmartMix 300 2-jr (300 min./sms) + 2.5GB internet (1e 9 mnd van €25.- voor €12.50 p/m)

LIFETIME KORTING! ONBEPERKT BELLEN ONBEPERKT SMS INCL. 2GB INTERNET

GRATIS

Samsung Galaxy !

49.00

p/mnd

Gehele periode!

gratis

Vodafone Red D 2-jr (Inclusief Onbeperkt bellen/sms & 2GB internet p/mnd)

GRATIS 24-UURS KOERIERSLEVERING! OF HAAL GRATIS OP IN ÉÉN VAN ONZE FILIALEN

twitter.com/RitelNL

f facebook.com/Ritel.nl


www.metronieuws.nl woensdag 18 september 2013

NIEUWS

8

Belachelijk om straaljagers (JSF) te kopen, terwijl overal mensen hun baan verliezen.

Column

ELFIE TROMP

"Net zoals de beslissing om Fyra treinen te bestellen en snelheidslijnen aan te leggen…..allemaal weggegooid belastinggeld!"

COLUMNIST

"Lijkt me te snel geconcludeerd. Geld uitgeven zorgt in de regel voor banen, die vliegtuigen ontstaan immers niet vanzelf." Ma r t in B ijl

E l s N ij m e i e r

CLOCHARDS Woensdagavond, kanaal St. Martin, Parijs. Zolang het weer het toelaat picknicken de Fransen hier aan de kade met hun vrienden. Iedereen brengt wat mee: een flesje wijn, een baguette, wat kaas, sigaretten. Ook de daklozen uit de buurt verzamelen zich hier. Zodra ze door hun eigen alcohol en tabak heen zijn, gaan ze de picknickers af voor een extraatje. We vullen de plastic beker van een aangeschoten zwerver bij. Geven een stuk stokbrood aan een dame met één oog. Geven een sigaret weg. En nog een. En nog een. Worden we aan het begin van de avond nog vriendelijk gevraagd voor een bijdrage, nu het begint te schemeren, worden er bevelen gesnauwd. ‘Cigarette!’ Als we ons lege pakje laten zien, wordt er voor ons op straat gespuugd. Een ladderzatte jongeman waggelt op ons af. Hij wijst naar ons laatste biertje. Mijn vriend weigert dat te geven. De jongen begint te schelden. Ik krijg medelijden als ik zijn ingevallen wangen en rotte tanden zie. ‘Geef hem dat biertje nou maar,’ zeg ik.‘Nee, hij heeft duidelijk genoeg Ladderzat gehad,’ zegt mijn vriend en staat op om hem weg te sturen. De jongen opent zijn vliesdunne trainingsjasje ”Een ladderzatte jongeman en doet alsof hij uit zijn kontzak een waggelt op ons af. Hij wijst mes trekt. Mijn hart bonkt in mijn naar ons laatste biertje. Mijn keel. Er zit niks in zijn hand. Hij herhaalt zijn beweging, steekt met vriend weigert dat te geven. luchtmes richting mijn vriend. De jongen begint te schelden.” zijn Een andere clochard trekt de jongen Elfi e T ro mp mee. Ze hebben iemand gevonden die ze wel wat te drinken geeft. Tierend laat de dronken jongen zich meevoeren. Mijn vriend gaat weer zitten. Niemand heeft meer zin in het laatste biertje. Dit is geen incident. In Parijs heeft iedere straat zijn vaste zwerverskliek. Ze zorgen zeker niet allemaal voor overlast. De intelligente en vriendelijke zonderlingen onder hen zijn een soort huisdieren van de buurt. Mensen brengen ze pannetjes soep en er wordt een praatje gemaakt bij de vuilnisbak. ’s Avonds worden matrassen uitgerold en slapen hele gezinnen lepeltje-lepeltje op de luchtroosters van de metro. Het grimmigere soort clochard (de dronkaards, junks en schizofrenen) moeten het zelf zien te rooien. En dat doen ze. Na twee weken gegraai in mijn tas, getrek aan mijn jas en gebedel, ben ik blij dat het in mijn stad beter geregeld is. Niet alleen omdat ik in Rotterdam relatief rustig over straat kan, maar vooral omdat er daar genoeg hulp en opvang is voor degenen die dat nodig hebben. Wel zo humaan. En een stuk relaxter.

Kans maken op honderd euro? Upload jouw column van exact vierhonderd woorden en een foto op onze website metrocolumn.nl. Columns voor volgende week maandag moeten uiterlijk donderdag 16.00 uur binnen zijn. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Horoscoop

Ram | 21/3 - 19/4

Wees blij met de veranderingen die zich in jouw leven aandienen. Ze zullen je leven verrijken, ook al maken sommige veranderingen je in eerste opzicht niet echt gelukkig.

Stier | 20/4 - 20/5

Jij wilt o zo graag je verhaal kwijt. Het is echter niet verstandig om met de deur in huis te vallen. Je wilt toch graag dat er naar je geluisterd wordt? Timing is daarbij reuze belangrijk.

Tweelingen | 21/5 - 20/6

Je leert mensen kennen met voor jou onbekende gebruiken. Je zult veel plezier hebben en je realiseren dat je voor niets tegen het onbekende hebt opgezien.

Kreeft | 21/6 - 22/7

Een onverwachte situatie vereist je aandacht en inzet. Gelukkig ben je flexibel genoeg om deze problemen op te lossen, geen zorgen.

Leeuw | 23/7 - 22/8

Jij hebt het vandaag zwaar. Bij alles dat je doet of wilt gaan doen word je tegengewerkt. Althans, dat is jouw indruk, of dat werkelijk waar is is maar zeer de vraag. Maak je ontevredenheid bespreekbaar.

Maagd | 23/8 - 22/9

Je denkt de laatste tijd voornamelijk aan je eigen hachje. Dus is het niet zo vreemd als je menigeen tegen je in het harnas jaagt. Trek je gerust iets aan van de kritiek die je tijdens ruzies te horen krijgt.

Weegschaal | 23/9 - 22/10

Het is niet onverstandig om de komende tijd een beetje op je hoede te zijn, zeker als jij de neiging hebt een beetje naïef te zijn. Niet iedereen is immers zo sociaal en onbaatzuchtig als jij.

Schorpioen | 23/10 - 21/11

Prinsjesdag zwarte dag voor Nederland Prinsjesdag 2013 is dus een zwarte dag in de geschiedenis van ons land. Het kabinet maakt de plannen bekend waarmee ze ons land nog verder kapot maken. Bij het journaal liet men een CPB doorrekening van de plannen zien en op de 3 belangrijkste aspecten, economische groei, werkloosheid en koopkracht zijn we beter af zonder de plannen van Rutte en zijn kabinet. Misschien zouden deze cijfers Rutte een hint geven dat hij op de verkeerde weg zit met zijn bezuinigingen maar het lijkt er meer op dat hij een enorme plaat vooor zijn kop heeft. NI E NKE DE JO NG

Voor economische groei zijn we beter af zonder de plannen van Rutte vindt Nienke de Jong. /ANP Asociaal

Voor een hork houd ik geen plekje vrij Dikke neus! Als ik ga reizen met de trein houd ik de plek naast me expres bezet met mijn tas. Niet dat ik zo’n asociaal persoon zou zijn maar tegenwoordig ploffen mensen naast je neer zonder je een blik waardig te gunnen. Is het zo moeilijk even gedag te zeggen of vriendelijk te glimlachen? Of ze keren hun kont en beginnen met bellen. Nou, da’s lekker. Voor dit soort personen hou ik geen plaatsje vrij! JO S C H M I DT Vrijheid

Nederland wordt een politiestaat De politie is inmiddels de grootste werkgever van Nederland, dat verbaast mij niets. Nederland stevent namelijk af op een politiestaat. Net zoals in de VS, waar vanwege Martial Law invallen in huizen van 'terreurverdachten' aan de orde van de dag zijn. The War Snippers

Boogschutter | 22/11 - 21/12

Jij hebt de neiging bepaalde zaken als vanzelfsprekend aan te nemen. Vergis je daarin niet. Controleer de dingen die echt noodzakelijk zijn, zo voorkom je teleurstellingen.

Steenbok | 22/12 - 19/1

Waterman | 20/1 - 19/2

Jij hebt een fijn gevoel voor emoties. Je weet welke gevoelens gemeend zijn en welke mensen je slechts iets vertellen om er zelf beter van te worden. Luister dus goed naar je gevoel vandaag.

Vissen | 20/2 - 20/3

Jij bent er vandaag niet helemaal bij met je "koppie". Wat je ook gaat doen, jij kunt je niet concentreren. Waar ben je mee bezig? Als iets zo belangrijk is neem er dan ook echt de tijd voor.

Ma rce l B a s

Rutte

Vermijd felle discussies liever en kom eerst weer eens op krachten. Het is verstandiger om de raad van jouw partner gewoon op te volgen. Daar zullen jullie beiden wel bij varen.

Je denkt salarisverhoging te krijgen en geeft vast wat geld uit voordat je zekerheid hebt. Pas daarmee op. Het kan immers nog heel erg tegenvallen en dan zit jij met een begrotingstekort.

"Het is sowieso onzinnig nog in nationale defensie te investeren als je je soevereiniteit aan de EU bent kwijtgeraakt."

Heinz de kat

on Terror is een oorlog zonder einde tegen het volk. Als kritisch burger ben je gelijk verdacht. Zie waar de naïeve en bange Nederlander met z'n 'ik-heb –niets-te-verbergen-mentaliteit' ons heeft gebracht: overal camera's en blauw op straat. Dag, vrij Nederland!"Als je vrijheid opgeeft voor veiligheid, zul je ze allebei verliezen" (Benjamin Franklin). M A R I O N VAN DER HEIJ DEN

Verdienen

Vreemd dat Real zoveel kan betalen Ik zie gisteren op het nieuws dat onze topvoetballer Ronaldo nu 17 miljoen euro per jaar krijgt. Hij zal dit bedrag zeker krijgen want verdienen kan hij het natuurlijk nooit. Normale mensen die werken, verdienen dit bedrag in hun hele leven niet. Dit heeft volgens mij ook niets meer met voetballen te maken. Dergelijke bedragen worden alleen (verdiend) door directeuren van pensioenfondsen. Waar komt dit geld vandaan,

gezien de financiële situatie van zo'n voetbalclub kan je je afvragen. J AN BOERS Verslavend

Suiker maakt ziek? Wisten we al lang! Weer een zogenaamd nieuwsfeit wat allang bekend is bij mensen met gezond verstand. Ziekmakende suikers in allerlei vormen en producten. Suikers werken verslavend en verhogen blijvende eetlust,een soort van drugs dus. De mede verantwoordelijke voedingsindustrie die ziekten - kan- veroorzaken zoals overgewicht wordt niet aan banden gelegd. Voorkomen is beter dan te vechten tegen een misschien dodelijke - opgelopen ziekte. EMIL BROEKMAN Ook in Metro? Stuur je brief van maximaal honderd woorden per e-mail naar brieven@metronieuws.nl. Geef je volledige naam en adres op. De redactie behoudt zich het recht voor brieven in te korten.


NIEUWS

Weinig geloof in nieuw zeekanaal Nicaragua Kanalen. Een Chinese miljardair wil een nieuw zeekanaal graven door Nicaragua. In Panama geloven ze niet dat dat kans van slagen heeft.

”Kijk, dit is de reden waarom er honderd jaar geleden voor werd gekozen om het kanaal door Panama te graven”, wijst Gilberto Alemancia in de eeuwenoude kerk van Panama-Stad. Daar hangt een 10 meter lange horizontale boog, zonder ondersteuning. ”In gebieden met aardbevingen of orkanen was die allang ingestort”, vertelt de kanaalexpert. ”Maar die heeft Panama niet. Dat bewijst deze boog. Toen ingenieurs hem zagen, waren ze overtuigd dat ze het kanaal hier moesten bouwen en niet in Nicaragua.” Tot 1999 was het 81 kilometer lange kanaal in eigendom van de VS. ”Sinds het werd overgedragen aan Panama, zijn we druk bezig met modernisering”, vertelt Alemancia even later bij de sluizen van Miraflores, vlakbij Panama-Stad. Dat was nodig, weet hij. ”Een eeuw geleden waren deze sluizen misschien een hoogstandje. Maar voor moderne containerreuzen zijn ze klein en smal.” Schepen worden hier soms met slechts enkele centimeters ruimte door de sluizen getrokken. Een paar honderd meter verder graven arbei-

Panamakanaal De bouw van het Panamakanaal duurde van 1904 tot 1913. ●

Het werd in 1914 officieel geopend en is volgend jaar dus een eeuw oud. Dankzij het kanaal hoeven schepen tussen de oostkust en de westkust van de VS niet meer helemaal rond Zuid-Amerika te varen.

ders daarom aan een nieuw sluizensysteem. Dat is veel breder en moet de capaciteit verdubbelen. ”In 2015 moet dit nieuwe kanaal klaar zijn”, aldus Alemancia. Maar het Panamakanaal krijgt misschien ook concurrentie. De Chinese miljardair Wang Jing is namelijk van plan een nieuwe vaarroute te graven door Nicaragua. Dit kanaal moet uit twee delen bestaan. Het eerste loopt vanaf de kust van de Grote Oceaan naar het Nicaraguameer. Dit grote zoetwatermeer ligt midden in het land. Het tweede deel gaat vanaf het meer dwars door oerwoud naar de Caribische Zee. De plannen zijn vergevorderd. Jing zei onlangs 100 procent zeker te zijn dat eind volgend jaar wordt begonnen met de aanleg en dat het in 2019 klaar zal zijn. Bedrijven (waaronder Nederlandse en Belgische baggeraars) staan al in de rij voor opdrachten. Als de plannen doorgaan, zou dat een revolutie betekenen. Ten eerste zou het monopolie van Panama worden doorbroken. Panama kan nu hoge

9

India

Tieners opgepakt om verkrachten meisje (11) In India zijn vijf tieners opgepakt voor het verkrachten van een meisje van rond de 11 jaar . Volgens de politie namen de jongens haar mee naar een verlaten woning en verkrachtten haar daar. Het incident vond zondag plaats in deelstaat Assam. De daders en het slachtoffer wonen bij elkaar in de buurt. De jongens zouden tussen de 12 en 16 jaar oud zijn. De jongens zouden het buurmeisje mee hebben genomen naar het verlaten huis toen ze samen aan het spelen waren en gaven haar drugs. Haar ouders vonden haar de dag na het incident in de woning. In New Delhi werden vrijdag vier mannen ter dood veroordeeld voor een dodelijke groepsverkrachting. AN P Voetbalgeweld

Meer aangiftes binnen geweld grensrechter

Het Panamakanaal is volgend jaar een eeuw oud.

prijzen vragen aan schepen, omdat rederijen geen keus hebben. De goedkoopste doorgang kost 140.000 dollar, maar een half miljoen aan tol is ook niet uitzonderlijk. Het kanaal heeft Panama grote welvaart gebracht en de economie groeit er met een dikke 5 procent. Dat willen de Panamezen niet zonder slag of stoot opgeven. Daarnaast zou China een dikke vinger in de pap krijgen in Midden-Amerika, traditioneel de achtertuin van de VS. Wang Jing claimt dat hij geen banden heeft met de Chinese regering, maar daar hecht de VS weinig geloof aan. ”Ik denk niet dat de Amerikanen het grappig zullen vinden als de Chinezen een kanaal door Midden-Amerika hebben”, zei de Panamese minister van buitenlandse zaken Fernando Núñez

Fábrega onlangs. Critici zijn bovendien bang dat de oceaanreuzen een verwoestend effect hebben op het Nicaraguameer en het ongerepte oerwoud. Alemancia is ook om een andere reden sceptisch. ”De ingenieurs kozen een eeuw geleden om een goede reden voor Panama. De 286 kilometer lange route in Nicaragua loopt door vulkanisch gebied.” De geschatte 40 miljard euro bouwkosten kunnen makkelijk uit de klauwen lopen, denkt hij dan ook. ”Ik wens ze veel succes”, besluit hij. ”Maar of het ze lukt moet ik nog zien.”

JAN HAZEVOET

De politie heeft al enkele aangiftes binnen over de vechtpartij die zondag uitbrak op het voetbalveld van VV Hedel. Bij die vechtpartij kreeg een grensrechter een klap op zijn oog. Een 21-jarige speler van VV Hedel die dat gedaan zou hebben, is gisteren vrijgelaten door de politie. VV Hedel speelde tegen BVV Den Bosch. Spelers van beide clubs begingen overtredingen, waardoor zowel op het veld als op de tribune vechtpartijen ontstonden. De 21-jarige speler van VV Hedel werd zondagmiddag meteen opgepakt. De politie verwacht nog meer mensen te arresteren. AN P

jan.hazevoet@metronieuws.nl

In Almere werd dit jaar met een wedstrijd het doodschoppen van grensrechter Nieuwenhuizen herdacht. / ANP Gevoelig

Vuurwerkopslag niet uitbreiden in Enschede Dream Fireworks in Enschede krijgt voorlopig geen vergunning om een vuurwerkopslagplaats uit te breiden. Dat hebben burgemeester en wethouders van Enschede gisteren besloten. Het vuurwerkbedrijf wilde de huidige opslag voor consumentenvuurwerk van 50 ton uitbreiden naar 350 ton. Omwonenden kwamen daartegen in het geweer. Opslag van vuurwerk ligt gevoelig in Enschede, waar in mei 2000 bij de vuurwerkramp 23 mensen omkwamen en duizend mensen gewond raakten. Een negatief advies van de brandweer en strijdigheid met het bestemmingsplan zijn reden voor het college om de vergunning te weigeren. Het bedrijf kan nog in beroep gaan. AN P

Gilberto Alemancia moet nog zien of het Nicaragua lukt.

Explosies bij Noord/Zuidlijn

Maarten Lek laat de staaf springstof zien waarmee het laatste stuk beton is opgeblazen. / FEMMY WEIJS

Met het opblazen van het laatste stuk beton op het Muntplein is er gisteren bijna weer een fase in de bouw van de Noord/Zuidlijn afgerond. Het tunnelboren en het opruimen van alles dat in de weg ligt, zoals het stuk beton, begint nu bijna op het eind te lopen. Hierna is het aan de aannemer om de rails neer te leggen. De manier waarop het laatste stuk beton uit de weg is geruimd, is bijzonder. Maarten Lek, eigenaar van sloopbedrijf Lek en ´springmeester, vertelt: ”We werken met luchtdruk, waardoor we de explosie beter kunnen controleren.” Het voordeel van deze werkwijze is dat er scheuren in de betonnen wand komen, zodat deze makkelijk afbrokkelt. Het zorgt ook voor

minder trillingen. Voor de mannen die bezig zijn de muur weg te halen, scheelt dat een heleboel hak- en zaagwerk. Bij de omwonenden die getuige zijn van de explosies, zorgt de methode voor een stuk minder hoofdpijn. Zodra de omgeving gereed is gemaakt voor de eerste van de zeven explosies die het blok beton af moeten breken, wordt de glimlach op het gezicht van Lek groter. Na het aftellen volgt een doffe plof, die de grond even laat schudden. Geen grote impact, maar wel degelijk hoor- en voelbaar. Werkneemster Ria Wachtel in de winkel ernaast (beschikkend over een indrukwekkend assortiment Delftsblauw servies) heeft een aantal keer haar hart vast moeten houden.

”Afgelopen vrijdag waren de knallen behoorlijk, dat was geen kleine trilling meer. Twee of drie keer ben ik bang geweest dat de borden uit de vitrine zouden vallen.” Gelukkig is dat niet gebeurd. ”Ik ben blij dat het na vandaag is gelopen met de explosies.” Lek zegt dat er weinig tot geen risico´s verbonden zijn aan de explosies. ”Er wordt een tent gebouwd om de plek van de explosie zodat er geen stukken beton door de lucht vliegen straks. Voor de rest is het een zeer veilige methode.” Bij elke plof staat Lek aan de zijlijn voldaan te kijken. ”Het slopen zit er al van jongsaf aan in. Vuurwerk vind ik ook geweldig. Als het maar knalt. Boys toys, he?”

KI R S T E N V AN DEN BERG

In 2000 bezocht de toenmalige koningin Beatrix de plaats van de vuurwerkramp. / ANP


2

www.metronieuws.nl woensdag 18 september 2013

ENTERTAINMENT

10

Frankie Valli: Hollandse Tim wil ik zeker zien

ENTERTAINMENT

Kerstduet

Nick & Katie Naast Nick & Simon hebben we binnenkort Nick & Katie en Sandra & Simon. De Volendammers strikten Katie Melua (foto) en Sandra van Nieuwland voor duetten voor hun kerstplaat. Dat maakte het duo gisteren bekend. De nummers: It’s Cold Outside en Christmas in Our Hearts. Het kerstalbum ligt op 11 oktober in de winkel.

Four Seasons. De musical Jersey Boys gaat zondag in (gala)première in Utrecht. De cast en Metro ontmoetten in Londen Frankie Valli, een echte Jersey Boy. De swingende meezingmusical Jersey Boys (Joop van den Ende) zorgt er voor als je mensen hoort die al geweest zijn dat het dak van het Beatrixtheater in Utrecht gaat, de vaste speelplek. Dat komt door de muziek van de Amerikaanse popgroep waar de musical over gaat, The Four Seasons. De band onder leiding van zanger Frankie Valli, ’hoge doowap-zang gemengd met rock-’nroll, oftewel de Jerseysound, verkocht in de jaren zestig en zeventig niet minder dan 175 miljoen platen. Zegt het je nog niets? Zoek Beggin’, Sherry, Oh What a Night en Can’t Take My Eyes Off You eens op. Je kent ze waarschijnlijk allemaal. In 1978 werd Valli nogmaals wereldberoemd, met de titelsong van de film Grease. De hoofdverpersonen uit de Hollandse Jersey Boys (Tim ’Valli’ Driesen, René van Kooten, Robbert van den Bergh en Dieter Spileers) ontmoetten mister Valli deze zomer in Londen. De verschijning van de nu 77-jarige Newarker met de onvoorstelbare kopstem, doet aan niets vermoeden dat hij zo veel furore maakte als de leadzanger van één van de meest succesvolle bands ter wereld. Valli is een rustige man, op het oog geen superster. Zijn bewogen periode werd in 2005 voor het eerst tot de musical Jersey Boys getransformeerd (hij werkte er aan mee) en dit succes werd in verscheidende landen herhaald. Nu is Utrecht aan de beurt. In Londen staan de Jersey Boys nog altijd op de planken en dat ook in Nederland Valli’s leven wordt vertolkt,

De ontmoeting in Londen met vlnr: Robbert van den Berg, René van Kooten, Frankie Valli, Tim Driesen en Dieter Spileers. / ROY BEUSKER

vindt hij maar wat mooi. ”Dat is geweldig”, zegt hij enthousiast, ”vooral omdat het tien jaar duurde voordat iemand geloofde dat er een verhaal in zat. We hebben er zó hard aan gewerkt. Dat maakt het extra bijzonder dat het zo succesvol is geworden.” Als we Valli mogen geloven, wordt zijn levensverhaal nagenoeg waarheidsgetrouw in de musicalversie nagespeeld. ”Natuurlijk hebben de schrijvers wel wat vrijheid genomen om het verhaal beter te laten lopen, maar het is best trouw aan de werkelijkheid.” Tijdens de musical is te zien hoe The Four Seasons wereldberoemd werden, maar ook hoe interne conflicten uiteindelijk het doodvonnis van de oor-

spronkelijke groep betekenden. Toch kijkt Valli met warme gevoelens terug op die tijd. ”We zouden hier vandaag niet zitten als het er niet was geweest”, zegt hij. ”Ondanks al het geworstel en het drama, was het de meeste belangrijke tijd uit mijn leven. Vooral in het begin.” Zondag op de galapremière staat de Vlaamse acteur Tim Driesen op het podium als Valli. ”Ik hoor van iedereen dat hij geweldig is”, aldus de echte. “Wat er ook gebeurt, ik ga zorgen dat ik hem kan zien!”

NIKKI VEERBEEK & ERIK JONK

entertainment@metronieuws.nl

www.seetickets.nl www.ladiesofsoul.nl www.healthnettpo.org

Veel landen Jersey Boys wordt door Amerikanen een jukebox-musical genoemd. ●

Eerste versie. Als nieuwe musical ging Jersey Boys in New York (Broadway) in première.

Tournee. Na de start maakte de show een tournee in Noord-Amerika.

De wereld in. Inmiddels heeft Jersey Boys ook vaste speelplekken gehad in Chicago, Las Vegas, Londen, Toronto, Melbourne en Sydney.

Nederland. Nu is Utrecht als tweede Europese plaats aan de beurt (info: www.musicals.nl).


GAMES

11

RAAG V S J I R P O R T ME WIN:

PLAYSTATION 3 SPELCOMPUTER, 4 CONTROLLERS EN DIABLO III

Doe mee op www.metronieuws.nl/prijsvragen

GTA V is de grootste game van het jaar en zorgt voor lange rijen. / ROCKSTAR

Grand Theft Auto V een fenomeen Monsterhit. Grand Theft Auto V heeft al diverse verkooprecords gebroken. De spellenserie is een cultureel fenomeen. BNR, BNN, WNL, NOS, de meeste grote dagbladen… allemaal berichtten ze de afgelopen dagen over Grand Theft Auto V; het nieuwe spel in de langlopende serie van producent Rockstar. Niet zo vreemd, de laatste maanden was het spel op internet voortdurend een hit. Ieder screenshot, filmpje, ieder nieuw feitje of vers gerucht werd online instant veel bekeken. De wereld hunkerde naar Grand Theft Auto V en nu is het spel sinds gisteren overal verkrijgbaar. De vraag die velen stellen: ‘waarom is juist GTA (V) zo populair?’ Daar is Lange rijen

Grand Theft duurste game ooit gemaakt Met 265 miljoen dollar is Grand Theft Auto V de duurste game ooit gemaakt. De eer ging tot voor kort naar Star Wars: The Old Republic; een online RPG van ontwikkelaar BioWare met ontwikkelkosten van 200 miljoen. Dergelijke bedragen doen duizelen maar het spel verdient zichzelf met gemak terug. Analisten verwachten dat het spel binnen een maand tijd 1 miljoen dollar aan omzet zal genereren. Dat heeft onderzoeksbureau Baird Equity Research uitgerekend. Het vorige deel, Grand Theft Auto IV, leverde in de eerste maand 900 miljoen dollar op en ging de eerste dag wereldwijd 3,6 miljoen keer over de toonbank. Het Amerikaanse onderzoeksbureau denkt dat tegen het einde van het fiscale jaar, eind maart 2014, GTA V een slordige 20 miljoen keer verkocht zal zijn met een omzet van 1,5 miljard. In de nacht van maandag op dinsdag werden in Nederland en België diverse verkooprecords gebroken. Game Mania kreeg maandagnacht meer dan 30.000 bezoekers over de vloer voor de release van GTA V. JAN MEIJROOS

geen eenvoudig antwoord op te geven. Om te beginnen is het aantal spelcomputers dat in huishoudens staat de afgelopen jaren flink toegenomen. Er zijn simpelweg meer gamers (bijgekomen) die GTA V kunnen spelen dan ruim vijf jaar geleden toen GTA IV verscheen. De lange tijd die tussen de verschillende delen zit speelt bovendien een belangrijke rol in het kweken van de honger naar een nieuw deel. In een tijd waarin jaarlijkse of tweejaarlijkse sequels eerder regel dan uitzondering zijn, is een tussentijd van een half decennium bijna ondenkbaar geworden. Niet bij Rockstar. Die neemt alle tijd om de in hun ogen perfecte game af te leveren. Is men niet tevreden over het beoogde resultaat, dan stelt men het spel zonder problemen uit. Het belangrijkste is echter dat GTA V meer is dan een videospel; het is een cultureel fenomeen. Op de schoolplei-

nen en in de moderne media heeft iedereen het erover, de personages uit het spel worden halve popidolen en alles waar het logo van het spel op prijkt, is automatisch cool. Het is des te vreemder dat een toonaangevend programma als DWDD, dat zich voortdurend op de borst klopt als een programma dat informeert, signaleert en een brede doorsnee van televisiekijkend Nederland bedient, maandagavond volledig voorbij ging aan de grootste entertainmentrelease van 2013. Terwijl Matthijs van Nieuwkerk voor de zoveelste keer Ramses Shaffy eerde, stonden er in heel Nederland duizenden fans in de regen te wachten tot het 12 uur was en de nachtverkopen konden beginnen.

JAN MEIJROOS

entertainment@metronieuws.nl

www.metronieuws.nl

Grand Theft Auto V (PS 3, Xbox 360)

De koning van het sandbox-genre is terug. GTA V overtreft de verwachtingen en bied je weken, zo niet maanden ongebreideld speelplezier. Geloof de hype.

Rayman Legends (PS 3, Xbox 360, Wii U)

Geniaal vormgegeven en ontworpen platform-game met Rayman en zijn vrienden in de hoofdrol. Muziek, beeld en geluid komen fantastisch samen.

Total War: Rome II (PC)

Epische strategiespel met filmische gevechten waarin je als Romeinen een wereldrijk mag stichten of juist als andere natie Rome op haar knieën trachten te krijgen.


www.metronieuws.nl woensdag 18 september 2013

WEER

Puzzels

Weer

Luister en win tickets voor de 1000ste voorstelling van Soldaat van Oranje

13 AVE HERFST 20 SPECIALE UITG

€ 3,95

UWS JD WAT NIE

De Musical

NU IN DE WINKEL 4MXETZPAETTNY

MPEL, BRARD'S TERUISE, YOGAC E LOSSE MOD EN KIEZEN F VOOR JEZEL

3 HERFST 201

IK GELOOF… HEILIG INn (van engelen) tot de maa

   

N M E E K IJ K EVA N DAGBOEK ST R O B EEN G VERGROTIN

Check Skyradio.nl .NL WWW.VROUW

PLUS + KORT VERHAAL

SUSAN

'Ik durf op mij n bek te gaan'

SCOOP + HEE WRAAK + BEAUTYHORO SMIT + VROUWEN OVER

VROUW.NL/GLOSSY

RLIJKE HERFSTRECEPT

EN

12


WONEN

13

Duurzaam koelen en verwarmen, dat loont Coaching. Dankzij het inzetten van een energiecoach worden bewoners in groene wijk begeleid bij energiezuinig wonen.

M T ili ip eu v Ce an nt ra al

Een nieuwbouwwijk waar bewoners actief worden begeleid bij energiebesparing. Deze Nederlandse primeur geldt voor de wijk Nieuw Kortenoord in Wageningen. Die moet één van de grotere ‘groene’ wijken van ons land worden. Initiatiefnemer Bouwfonds Ontwikkeling zette hier bovendien het project Groen Licht op. Dat houdt in: het regelen van de subsidie, bewoners informeren over zonnepanelen, de verkoop en installatie ervan én het aanstellen van een onafhankelijke energiecoach. Deze is bedoeld om de bewoners laagdrempelig te informeren over duurzaamheid maar vooral over energiegebruik en –kosten en wat je daar zelf aan kunt doen. De woningen zijn niet alleen heel energiezuinig maar kunnen ook duurzaam worden verwarmd én gekoeld. Dat gebeurt met behulp van warmtepompen die gebruik maken van bodemenergie in wat een gasloze wijk is. Bas van de Griendt, manager duurzame ontwikkeling bij Bouwfonds, vertelt hoe dat werkt: “Een bodemwisselaar in de woning onttrekt ’s winters warmte en ’s zomers koude aan de bodem voor verwarming respectievelijk koeling in huis. Daarmee verbruikt zo’n woning al gauw een derde tot de helft minder energie dan een gemiddelde koopwoning en 15 procent minder dan nieuwbouwregels thans voorschrijven.” Renate Ganzevles woont samen met haar partner Rens van den Boomen

+ PLUS

Kansen

Renate en Rens kozen bewust voor zonnepanelen op het dak. / ERIK VAN DER HORST BOUWFONDS ONTWIKKELING

sinds vorig jaar september in de wijk. Rens: ”Een warmte-koude-installatie was toen redelijk nieuw, je hoorde er wisselende verhalen over. Bouwfonds pakte dat goed op en gaf ons de benodigde extra informatie. Op een later tijdstip deden zij ons een aantrekkelijk aanbod voor het plaatsen van zonnepanelen.” Daar is in de bouwfase al rekening mee gehouden, vertelt Bas van de Griendt. “Alle woningen zijn voorbereid op het aanvullend plaatsen van

zonnepanelen. Zo hoeft bijvoorbeeld de meterkast niet te worden aangepast. Bovendien was er bij de bouw al een loze leiding aangelegd van het dak naar de meterkast.” Rens en Renate hebben geen spijt van hun investering. De energierekening voor hun huis van 700 kubieke meter bedraagt 90 euro per maand. Rens: “Zonder zonnepanelen en warmte-koude opslag zou dat meer dan het dubbele zijn geweest. Bovendien zorgt het systeem voor een comfortabel bin-

Hoe zuinig rijdt u? Het is European Mobility Week. Tijd om eens na te denken over uw rijstijl. Want zuinig en slim rijden bespaart ruim 10 procent brandstof, aldus Milieu Centraal. Goed voor portemonnee, klimaat en luchtkwaliteit!

nenklimaat.” Energiebesparing is volgens Rens echt rendabel geworden. “En het heeft natuurlijk twee aspecten: je bespaart op je maandelijkse energielasten en je reduceert daarmee tevens je CO2-uitstoot.”

“Het lijkt nu soms alsof er helemaal niets meer mogelijk is op hypotheekgebied, maar dat is niet zo. Aan makelaars de taak om huizenkopers te laten zien wat wél kan.” Eefje Voogd, voorzitter Makelaars Vereniging Amsterdam (MVA).

JOSÉ SCHELLEKENS

wonen@metronieuws.nl

Ondervindt u symptomen van pijn in de bovenbuik of een opgeblazen gevoel in de bovenbuik na het eten? Zo ja, dan komt u mogelijk in aanmerking voor deelname aan een klinisch onderzoek dat onderzoekt ŽĨ ĞĞŶ ŶŝĞƵǁ ŽŶĚĞƌnjŽĞŬƐŐĞŶĞĞƐŵŝĚĚĞů ŵŽŐĞůŝũŬ ǀŽůǁĂƐƐĞŶĞŶ ;ϭϴ ũĂĂƌ ŽĨ ŽƵĚĞƌͿ ŵĞƚ ĨƵŶĐƟŽŶĞůĞ dyspepsie kan helpen.

Door zuinig te rijden bespaart u veel brandstof: schakel zo vroeg mogelijk over naar een hogere versnelling tijdens het rijden en rijd daarna met gelijkmatige snelheid en met laag toerental in de hoogste versnelling.

Ğ ƐLJŵƉƚŽŵĞŶ ǀĂŶ ĨƵŶĐƟŽŶĞůĞ ĚLJƐƉĞƉƐŝĞ njŝũŶ ŽŶĚĞƌ ĂŶĚĞƌĞ͗

Alleen al de juiste bandenspanning bespaart zo’n drie procent op brandstof. Milieu Centraal raadt daarom aan maandelijks de bandenspanning te controleren.

Het onderzoek duurt maximaal 84 dagen en u wordt gevraagd hiervoor maximaal vijf bezoeken te brengen aan de onderzoekskliniek. Deelname aan dit onderzoek brengt geen kosten voor u met zich mee en u kunt een redelijke vergoeding ontvangen voor gemaakte reiskosten. Dit onderzoek werd goedgekeurd door een medische ethische beoordelingscommissie. Vanzelfsprekend nemen wij de uiterste zorgvuldigheid in acht met betrekking tot uw privacy.

Nieuwsgierig geworden naar uw rijstijl? Doe de test op www.testuwrijstijl.nl!

sŽŽƌ ŵĞĞƌ ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ ŬƵŶƚ Ƶ ĐŽŶƚĂĐƚ ŽƉŶĞŵĞŶ ŵĞƚ ĠĠŶ ǀĂŶ ĚĞ ǀŽůŐĞŶĚĞ ĚĞĞůŶĞŵĞŶĚĞ ĐĞŶƚƌĂ͗ www.milieucentraal.nl Alles over energie en milieu in het dagelijks leven

Geef met je hart

Maar gebruik je verstand

Weet waarvoor je geeft. Let op het CBF-keurmerk of kijk op cbf.nl

ͻ ͻ ͻ ͻ ͻ ͻ ͻ ͻ

Ͳ ƚĞů͗ ϬϭϬͲϰϰϴ Ϭϴ ϬϬ͖ ʹ ƚĞů͗ ϬϳϭͲϱϭϰ ϱϱ ϰϯ͖ ʹ ƚĞů͗ ϬϳϲͲϱϯϭ Ϭϯ ϳϬ͖ Ͳ ƚĞů͗ ϬϰϬͲϮϱϭ ϵϮ ϲϳ͖ ʹ ƚĞů͗ ϬϱϬͲϯϭϴ ϳϴ ϳϭ͖ ǁĞďƐŝƚĞ͗ www.andromed.nl Ͳ ƚĞů͗ ϬϯϲͲϱϰϲ ϴϯ ϰϲ͖ ĞͲŵĂŝů͗ ŝŶĨŽΛŇĞǀŽƌĞƐĞĂƌĐŚ͘ĐŽŵ͖ ǁĞďƐŝƚĞ͗ ǁǁǁ͘ŇĞǀŽƌĞƐĞĂƌĐŚ͘Ŷů Ͳ ĞͲŵĂŝů͗ ŝŶĨŽ͘ĚLJƐƉĞƉƐŝĞΛŵƵŵĐ͘Ŷů ʹ ƚĞů͗ ϬϰϲͲϰϳϱ ϵϰ ϯϭ ĞͲŵĂŝů͗ ŝŶĨŽΛƉƚƌ͘ŶƵ ǁĞďƐŝƚĞ͗ www.mijnbuik.info


3

www.metronieuws.nl woensdag 18 september 2013

SPORT

14

SPORT

Ajax trainde gisteren op het veld van Barcelona. Vlnr: Daley Blind, Siem de Jong, Viktor Fischer, trainer Frank de Boer en Barça-huurling Bojan Krkic.

/ OLAF KRAAK | ANP

Ajax moet net als PEC brutaal zijn

Poulefase. Ajax hoopt in de eerste groepswedstrijd van de Champions League in Camp Nou tegen Barcelona net zo onbevangen te spelen als PEC Zwolle zaterdag in de Arena deed.

Speciaal

“Niemand had verwacht dat hij zo speciaal zou zijn. Hij heeft pas een paar keer meegetraind, maar wat we zien kunnen we soms niet geloven." Real Madrid-verdediger Sergio Ramos over Gareth Bale.

In de afgelopen drie Champions Leagueseizoenen speelde Ajax in totaal zes keer tegen Real Madrid. Zes keer werd er kansloos verloren en ook het doelsaldo was ontluisterend: 2-20. Vanavond is FC Barcelona de tegenstander, een ploeg die nog iets hoger wordt ingeschat dan de Koninklijke uit Madrid. Toch zijn de Ajacieden vreemd genoeg niet bang voor een afstraffing. ‘‘We gaan het zien”, reageerde Siem de Jong. ”Weinig teams in de wereld winnen in Barcelona. Maar er is altijd een kans, ook in Camp Nou.” De Jong doet zijn verhaal met een grote glimlach op zijn gezicht omdat hij beseft dat het een beetje raar klinkt wat hij zegt. Zelfs met Christian Eriksen en Toby Alderweireld was Ajax het seizoen uiterst stroef begonnen, maar na het vertrek van de twee steunpilaren is het FC Knudde

ploeteren pas echt begonnen bij de landskampioen. Tegen PEC Zwolle, de verrassende koploper in de Eredivisie, ontsnapte de ploeg van trainer Frank de Boer op het nippertje aan een blamage door twee uiterst gelukkige eigendoelpunten van de equipe van coach Ron Jans. Alleen centrale verdediger Stefano Denswil en middenvelder Thulani Serero scoorden zaterdag in de Arena tegen PEC een voldoende bij de Amsterdammers, die iedere week armoediger lijken te gaan spelen. Dat biedt weinig hoop voor de allereerste officiële ontmoeting vanavond met het in Amsterdam zo geliefde Barcelona. Vooral omdat ook doelman Kenneth Vermeer momenteel allesbehalve een zekere indruk maakt. Bij iedere hoge voorzet houden de Ajax-fans de laatste wedstrijden hun hart vast. Wat dat betreft is het voor die supporters een opluchting om te weten dat de geniale Catalaanse tika-taka-‘smurfen’ een hekel hebben aan hoge ballen en alles over de grond doen. Daar zijn Messi, Neymar, Xavi en Iniesta echter weer zo goed in, dat toch het ergste gevreesd moet worden voor de Amsterdammers. Als Barça vanavond op stoom komt kan het 7-1 pak slaag, dat Bayer Leverkusen twee seizoenen geleden te verwerken kreeg in Camp Nou, wel eens overtroffen wor-

den. Johan Cruijff, die niet in het stadion aanwezig zal zijn vanwege een conflict met Barça-voorzitter Sandro Rosell, gaf als tip dat Ajax brutaal vooruit moest spelen en zeker niet moest gaan inzakken. Nu is dat makkelijker gezegd dan gedaan tegen de razendsnelle voetbalmachine van Barcelona, maar eigenlijk moet Ajax volgens Cruijff dus spelen zoals PEC zaterdag in De Arena deed. ‘‘PEC Zwolle tikte ons soms ook weg”, glimlachte De Jong. ”Wie weet lukt ons dat ook in Camp Nou.” Ook Serero, die zaterdag een cruciale rol speelde tegen Zwolle, hoopt dat Ajax in Catalonië net zoveel indruk kan maken als PEC deed in Amsterdam. ”Wij moeten spelen zoals PEC? Ik begrijp wat je bedoelt, maar wij zijn Ajax. Wij kunnen winnen van Barcelona. Ja, natuurlijk geloof ik dat. We spelen altijd om te winnen, ook in Camp Nou.” PEC Zwolle-speler Mustafa Saymak moet lachen bij de vergelijking tussen Ajax en PEC. ‘‘Ja, het klopt. Ajax is in Camp Nou vergelijkbaar met PEC Zwolle in De Arena, alleen staan wij bovenaan!”

SANDER SCHOMAKER

sander.schomaker@metronieuws.nl

Groepsfase

Uitslagen en programma Champions League UITSLAGEN: Groep A Man. United – B. Leverkusen 4-2 Real Sociedad – Sh. Donetsk 0-2 Groep B Galatasaray – Real Madrid 1-6 FC Kopenhagen – Juventus 1-1 Groep C Benfica – Anderlecht 2-0 Olym. Pireaus – PSG 1-4 Groep D Bayern M. – CSKA Moskou 3-0 Viktoria Pilzen – Man. City 0-3 PROGRAMMA: Groep E Schalke 04 – St. Boekarest Chelsea - Basel Groep F Ol. Marseille – Arsenal Napoli – Bor. Dortmund Groep G Austria Wien – FC Porto Atlético Madrid – FC Zenit Groep H AC Milan – Celtic FC Barcelona - Ajax


SPORT

15

Van Gijzel moet gevaar Ajax-fans onderbouwen Verbod. Rob van Gijzel, de burgemeester van Eindhoven, moet vandaag motiveren waarom Ajax-fans volgens hem gevaarlijker zijn dan die van Feyenoord of ADO Den Haag. Waar werkzaamheden aan het spoor al niet toe kunnen leiden. Omdat er dit weekend wordt gewerkt aan de spoortunnel bij Best kunnen supporters van Ajax zondag niet met de trein naar Eindhoven om hun ploeg te steunen tijdens de topper tegen PSV. Alternatief vervoer met de bus is geen optie, omdat burgemeester Rob van Gijzel dat verbiedt. Hij vindt het een te groot risico om de fans van de Amsterdamse club op die manier naar zijn stad te laten vervoeren. Ajax, de Supporters Vereniging Ajax en de AFCA Supportersclub hebben een kort geding tegen de gemeente Eindhoven aangespannen om het besluit van Van Gijzel ongedaan te laten maken door de rechter. Volgens advoWielrennen

caat Christian Visser, gespecialiseerd in voetbalzaken, hebben de Amsterdammers 50 procent kans om te winnen. “Een burgemeester heeft veel vrijheid op het gebied van de openbare orde en veiligheid”, zegt Visser. “Maar het wordt voor hem vrij moeilijk om uit te leggen waarom Ajax-supporters gevaarlijker zijn dan die van Feyenoord of ADO Den Haag. Fans van deze clubs mochten wel met bussen de uitwedstrijd bij PSV bezoeken. Verder is het opmerkelijk dat Van Gijzel alle overige alternatieven van tafel heeft geveegd.” Een van de oplossingen was de pakweg 1200 fans van Ajax met de bus van Amsterdam naar Maarheeze te vervoeren om ze daar vervolgens op de trein naar het Philips Stadion te zetten. Dit idee was afkomstig van de NS en werd omarmd door Ajax. De gemeente Eindhoven lag echter dwars. Ook op dit punt zal Van Gijzel met een goede onderbouwing moeten komen. Visser: “In 2005 hadden fans van PSV een kort geding aangespannen tegen de gemeente Almelo, omdat ze tegen een buscombi waren en met vrij vervoer naar de uitwedstrijd wilden. Ze werden destijds in het gelijkgesteld door de voorzieningenrechter, omdat Inhaalduel

Thomas Dekker breekt been en mist de WK

ADO en Vitesse in de middag op herhaling

Thomas Dekker heeft zijn onderbeen gebroken. De Nederlandse wielrenner van Garmin heeft dit via Twitter laten weten. De breuk zit net onder de knieschijf en werd na een MRI-scan geconstateerd. Dekker liep zijn blessure al op in de proloog van de Tour van Alberta. „Dat is nu precies twee weken geleden maar pijn bleef maar aanhouden”, aldus Dekker. Ondanks de pijn bleef Dekker doorgaan en reed de Tour of Alberta gewoon uit. Dekker mist hierdoor ook de ploegentijdrit bij de WK. „Ik moet me gaan richten op 2014”, aldus Dekker. METRO

ADO Den Haag en Vitesse wordt op woensdag 2 oktober ingehaald. Het duel in de Eredivisie werd het afgelopen weekeinde afgelast na zware regenval. Opvallend is dat de wedstrijd om 15.30 uur begint, dat heeft te maken met het feit dat er ’s avonds Champions League is. Wedstrijden in nationale competities die op dezelfde dagen worden gespeeld moeten tenminste een half uur voor het begin van de duels in de toernooien van de UEFA zijn afgelopen. Vitesse zegt onder protest met het aanvangstijdstip akkoord te zijn gegaan. ME TR O

Barcelona. Catalanen slechten financiële barrière, maar zijn toch niet helemaal tevreden Barcelona, vanavond tegenstander van Ajax in het eerste groepsduel van de Champions League, verwacht dit seizoen 509 miljoen euro aan inkomsten binnen te krijgen. Na aartsrivaal Real Madrid is Barcelona daarmee de tweede club die de 500 miljoen overtreft qua inkomsten. De stijging heeft te maken met verkopen van spelers én extra geld dat sponsoren binnenbrengen. Na belasting denkt Barcelona in de jaargang 2013-2014 aan winst 36 miljoen over te houden. “Toch is dit geen reden tot grote tevredenheid”, liet een woordvoerder weten. Vorig jaar liet de club weten 335 miljoen euro schuld te hebben. Het is Gerardo ‘Tata’ Martino de eerste keer dat hij bij een Champions Leagueduel op de bank zit bij de Catalanen, maar een feestelijke aangelegen-

Moeilijk

“Het blijft moeilijk de club in financieel opzicht te managen.” E en wo o rd vo erd er van Barcel o n a

heid wordt het niet aangezien zijn vader is overleden. Na afloop van het duel vliegt Martino naar Argentinië voor de begrafenis. Overigens vindt verdediger Gerard Pique dat de titel het belangrijkste doel is van zijn club: "De Champions League zien we als bonus. Je kan niet voor het begin van een voetbaljaar zeggen dat je alleen de Champions League wilt winnen, dat kan pas wanneer je in de halve finales komt.” ME TR O

Reageer vandaag, start morgen in de sales! Wij bieden jou volledige training. 100 mensen gezocht! €250 - 600 pw - commissie + bonussen Bel vandaag voor een gesprek in jouw stad: 020 2050285

Uitsupporters

1200

Ajax neemt normaal gesproken zo’n 1200 fans mee naar Eindhoven. De Amsterdamse club hoopt dat de rechter uiterlijk morgen uitspraak doet, zodat er nog kaartverkoop kan plaatsvinden voor de topper van komende zondag.

de burgemeester niet goed kon motiveren waarom de PSV-supporters verplicht met de bus zouden moeten komen.” De advocaat, die regelmatig optreedt voor voetbalsupporters, hoopt dat de rechter Van Gijzel op zijn vingers tikt. “Eerder liet de burgemeester al weten dat supporters van negen clubs niet welkom zijn bij Jong PSV. Hij staat dus niet echt bekend als een supportervriendelijke burgemeester. Als het mis gaat met voetbalfans in zijn stad wordt hij verantwoordelijk gehouden, dus kiest hij voor de gemakkelijke weg door geen fans van andere clubs toe te laten.”

JOHAN VAN BOVEN

johan.van.boven@metronieuws.nl

De rechter moet vandaag beslissen of er komende zondag Ajax-supporters aanwezig mogen zijn bij de topper tussen PSV en de Amsterdammers. /PRO SHOTS


MOVE IT TO MOKUM

MOLE NWIJ K

TIJDELIJK 10.000 KORTING

OPEN HUIS AMSTERDAM MOLENWIJK VANAF 129.000PLA,- ATKS.K- . - INCLUSIEF PARKEER

20130918_nl_metro holland  
20130918_nl_metro holland  
Advertisement