20130701_nl_metro special

Page 1

150 JAAR AFSCHAFFING SLAVERNIJ

VANDAAG, 1 JULI 2013, IS HET 150 JAAR GELEDEN DAT DE SLAVERNIJ IS AFGESCHAFT, EN DAT WORDT HERDACHT EN GEVIERD.

ls we meer over elkaar weten, wordt het een leukere samenleving

‘‘

‘‘A

DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING I.S.M. HET MINISTERIE VAN SZW

Comedian Roué Verveer ging voor het programma De Slavernij op zoek naar zijn voorouders. “Ik werkte mee aan dit programma omdat ik wil dat mensen meer over de slavernij te weten komen.”

‘‘ T

oen de NTR me vroeg om mee te werken aan een documentaire over de slavernij, hoefde ik daar niet lang over na te denken: dat wilde ik zeker. Ik vond het überhaupt al heel bijzonder dat er een documentaire over werd gemaakt, want er is in Nederland weinig tot niets over de slavernij bekend. Het staat niet eens in de geschiedenisboeken; in het onderwijs leert men er niets over. Dat vind ik een kwalijke zaak. Ik had het een keer over de slavernij met mijn Hollandse technicus, en toen kwam ik erachter dat hij er werkelijk helemaal niéts over wist. Zo raar. Over de Tweede Wereld-

Vijf generaties “Toen we de zoektocht begonnen, stond ik er heel nuchter in. Ik dacht: we zien het wel. Uiteindelijk hebben we via stamboomonderzoek van mijn vaders kant vijf generaties terug kunnen gaan: de eerste Verveer is geboren in Suriname, in 1792. In het document

Naar Ghana “Uit DNA onderzoek was gebleken dat mijn voorouders uit Ghana komen - het Ashanti gebied om precies te zijn. Daar ben ik ook naartoe geweest, het was de eerste keer dat ik Afrika bezocht. De Ashanti’s organiseerden een feestje voor me, en ik werd zelfs gekroond tot ereburger. Een bijzonder einde van een bijzondere reis. Maar het belangrijkste is voor mij dat ik heb kunnen bijdragen

aan de bewustwording van een stuk geschiedenis. Ik wil heel graag dat meer mensen zich hierin gaan verdiepen. We wonen hier namelijk samen met allemaal verschillende bevolkingsgroepen, en dan is het belangrijk dat je elkaars afkomst kent. Als we meer over elkaar weten, wordt het een leukere samenleving. Waarin mensen meer respect voor elkaar zullen hebben. Daar ben ik van overtuigd.”

‘‘

‘‘

die drang gekregen. Als ze naar me toe komen met vragen, help ik graag. De zoektocht was heel bijzonder voor mij, en ik vind het fijn te weten waar ik vandaan kom. Dus ik hoop dat anderen daar ook achter kunnen en zullen komen.”

De zoektocht naar mijn voorouders was heel bijzonder voor mij’”” oorlog weten wij alles; de Holocaust, en hoe verschrikkelijk die was en hoe de Nederlanders en Joden hebben geleden in deze oorlog. Tijdens de slavernij hebben ook mensen geleden, honderden jaren lang zelfs, en zijn er ook mensen vermoord. Maar daarover wordt niet gesproken. Want in de Tweede Wereldoorlog was Nederland slachtoffer, maar tijdens de slavernij de dader. Er hoeven van mij geen excuses gemaakt te worden hoor, maar het moet wel in de geschiedenisboeken komen te staan. En dat was dus ook de belangrijkste drijfveer voor mij om mee te werken aan het programma: mensen informeren over deze geschiedenis. En dat is aardig gelukt: ik heb er heel erg veel opmerkingen over gekregen. In de periode van de uitzending, 2011 was dat, maar zelfs nu komen mensen nog naar me toe om er dingen over te vragen. Doordat ik op zoek ben gegaan naar mijn voorouders, hebben nu meer mensen

staat alleen de moeder vermeld, slavin Guusje. Hoogstwaarschijnlijk is de vader een plantage-eigenaar, omdat Verveer een Nederlandse naam is. Plantage-eigenaren gaven hun bij slavinnen verwekte kinderen gewoon hun eigen achternaam, en ook al waren deze kinderen ook slaven, ze werden wel voorgetrokken op de andere slaven. Zo was mijn over- overgrootopa huisdokter. Als mijn vrouw klaagt dat ik niet genoeg doe in huis, zeg ik sindsdien altijd: ‘Ja, maar wij hebben nooit zwaar werk gedaan. Ik weet niet hoe dat moet!’ Niet dat het helpt hoor, haha. Maar het is wel leuk om al dat soort details te weten natuurlijk. Ik heb ook de voormalige plantage bezocht waar mijn voorouders geleefd hebben. Dat bezoek heeft de meeste indruk op me gemaakt. Ik stond daar met het besef dat zij daar als slaven hadden gewerkt, gelopen, gewoond. Dan is het ineens niet meer een ver-van-je-bedshow, maar komt alles heel dichtbij.”

FOTO: RAUL NEIJHORST

WAT IS SLAVERNIJ? Slavernij is iets van alle tijden. Het bestond zelfs al voor de jaartelling. Zowel het Oude Egypte, de Romeinen, maar ook sommige moderne culturen maakten en maken veelvuldig gebruik van slaven. Wat een belangrijk onderdeel van de Nederlandse geschiedenis is, is de transAtlantische slavenhandel. Dit was de handel in slaven, die vanuit Afrika naar de Amerika’s en het Caribisch gebied (zoals de Antillen en Suri-

name) werd verscheept. Dit is de grootste gedwongen migratie uit de geschiedenis, en door de Verenigde Naties verklaard tot misdaad tegen de menselijkheid. De meest exacte berekeningen van hoeveel slaven er verscheept zijn, tellen aantallen tussen de 11 en 14 miljoen personen. Maar er zijn schattingen die de 20 miljoen overschrijden. Waarvan zo’n 15 procent kwam te overlijden tijdens de reis. Het

aandeel van de Nederlandse slavenhandel wordt geschat op zo’n 500.000 mensen. Kijk voor meer informatie over de slavernij en de herdenking op: www.herdenkingslavernijverleden2013.nl Benieuwd naar alle (herdenkings) activiteiten? Die vind je op www.ninsee.nl/agenda

Colofon Dit is een uitgave van Metro Custom Publishing in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Accountmanager: Elaine Kroon Editorial managers: Jessica van Leeuwen, Yvette Bax Vormgeving: Lydia Hotting Redactie: Yvette Bax


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.