Page 1

DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING

Jongeren hebben de toekomst in water p2 Wereldspelers in water p4 Studenten in de watersector: “Geen dag is hetzelfde” p6


DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING

2

Jongeren hebben de toekomst in ater De Unie van Waterschappen heeft het Nationaal Jeugdwaterschapsbestuur opgericht want: jongeren hebben de toekomst. Dit bestuur adviseert de waterschappen over allerlei zaken die juist jongeren van belang vinden. Thomas Oosterhuis (18) vertelt over zijn werk als voorzitter van het bestuur. schap was. Maar je leert heel snel heel veel. Als jeugdbestuur adviseren we de waterschappen hoe ze zichzelf bekender kunnen maken bij jongeren. Ook geven we advies aan andere partijen in de watersector die ons daarom vragen. Zo waren we actief betrokken bij Wereld Waterdag, mochten we de Bosatlas uitreiken en waren we aanwezig op de Dag van de Dijk.”

Wat viel je vooral op?

“Het enthousiasme van de mensen die in de watersector werken. Het is echt een passie. Als ik met projectleiders of opzichters meega, valt me altijd op met hoeveel trots ze over hun projecten en hun werk praten. Een voorbeeld is het kristalbad tussen Enschede en Hengelo. Daar is een duurzame, ecologische afvalwaterzuivering gebouwd, waarbij het water het dal richting Hengelo instroomt. Doordat het water uit de rioolwaterzuivering langzaam, via verschillende buffers, naar beneden stroomt krijgt het weer leven. De omgeving is bovendien omgevormd tot een mooi natuurgebied.”

Hoe word je voorzitter?

“Het waterschap Regge en Dinkel in Twente had nog geen vertegenwoordiging in het Jeugdwaterschapsbestuur. Het waterschap benaderde een aantal scholen in Twente. Een leraar leek het wel iets voor mij. Ik ben actief op school en snel enthousiast. Puur uit nieuwsgierigheid heb ik gereageerd.”

Had je enig idee wat het jeugdwaterschap inhield?

“Eerlijk gezegd wist ik niet eens wat een water-

Colofon ‘Nederland Waterland’ is een publicatie van Metro Custom Publishing.

Hoe probeert het Jeugdwaterschapsbestuur jongeren voor water te interesseren?

“We hebben een manifest opgesteld met aanbevelingen aan de waterschappen. Bijvoorbeeld hoe water in de lespakketten kan worden ingepast. Een tweede advies is aan te sluiten bij bestaande schoolprojecten zoals meesterproeven, technasiumprojecten of profielwerkstukken. Als je jongeren daarin begeleidt, dan komen ze terecht

in de wereld van het water. Daarnaast is het belangrijk dat ze gebruik maken van social media en inspelen op evenementen.”

Ben je anders gaan kijken naar water?

“Als er niet mee bezig bent, heb je geen idee wat er allemaal moet gebeuren om onze voeten droog en het water schoon en gezond te houden. Pas als je in de waterwereld stapt, wordt duidelijk hoeveel werk er wordt verricht om ons comfortabel te laten leven. Je kijkt anders naar hoe beken stromen en hoe straten droog blijven bij regen. Dat het niet zomaar vanzelf goed gaat.”

Leeft water bij jongeren?

“Nederland is een van de koplopers op het gebied van water. Nederland is na de orkaan Sandy gevraagd advies te geven over de veiligheid van New York. Dat willen we overbrengen op jongeren: het is belangrijk dat we voorop blijven lopen. Dat bereik je door jongeren aan te moedigen een waterstudie te volgen. Water is een bijzonder product: schoon drinkwater en waterveiligheid zijn niet vanzelfsprekend. De uitvinding van het toilet heeft meer levens gered dan de uitvinding van de penicilline.”

Project Manager Ralph van den Hoek Editorial Manager Jessica van Leeuwen Eindredactie Marianne Wenneker Redactie Hans Pieters en Paul Poley Vormgeving Lydia Hotting Beeld Colourbox, e.a.

Voor meer informatie over Metro Custom Publishing of als u zelf een idee heeft voor een uitgave kunt u contact opnemen met Dennis Lanson, 020-5852405 of d.lanson@telegraafmedia.nl

in samenwerking met:

Sportvissen

Watermanagement

Maak van water je beroep Bij Wellantcollege volg je de opleiding Sportvissen in Gorinchem of kun je kiezen voor de opleiding Watermanagement in Houten. Leuke opleidingen voor werk met toekomst! Kijk voor meer informatie op wellantmbo.nl


VAKANTIE IS... ...SAMEN DOEN WAAR HIJ ALTIJD AL VAN DROOMDE

Dít is de toekomst van watertechnologie

kijk

GRATIS ADVERTENTIE

Watercampus Leeuwarden

dat is ’t mooie van

leeuwarden

Zuiver water binnen handbereik. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar het is dé uitdaging voor de toekomst. De beschikbaarheid van zoet water staat wereldwijd onder druk terwijl de waterbehoefte explosief groeit. Dit vraagt in de hele watersector om innovatieve oplossingen en nieuwe technieken. De Watercampus Leeuwarden neemt hierin het voortouw. Wetenschappers uit alle delen van de wereld doen op de Watercampus onderzoek naar oplossingen op het gebied van o.a. drinkwaterproductie en afvalwaterzuivering. De Watercampus biedt bedrijven, kennisinstituten en onderwijsinstellingen alle voorwaarden om kennis te bundelen en innovatie mogelijk te maken. Hiermee is Leeuwarden hard op weg om de Europese hoofdstad van watertechnologie te worden.

Meer informatie? Kijk op www.capitalofwatertechnology.nl

VAKANTIE IS WIELEWAAL Stichting Wielewaal zoekt vrijwilligers om kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking een onvergetelijke vakantietijd te bezorgen. Maak jij het mogelijk? www.wielewaal.nl/vrijwilligers

Waarom werken Iris en Nienke met zoveel plezier aan waterwonderen?

IRIS VAN ERP

NIENKE VERHOOF-SCHUIL

IRIS VAN ERP TRAINEE BIJ AFDELING WATERKERINGEN & WEGEN BIJ HOOGHEEMRAADSCHAP HOLLANDS NOORDERKWARTIER Water, in de vorm van wolken, regen, sneeuw en ijs, heeft me altijd gefascineerd. Uiteindelijk heb ik gekozen voor de opleiding Hydrografie en Waterkwaliteit. Veilig wonen onder zeeniveau is minder logisch dan je denkt! Ik ben trots op mijn werkzaamheden bij het waterschap die een bijdrage leveren aan deze veiligheid.

NIENKE VERHOOF-SCHUIL PROJECTMEDEWERKER PLANVORMING BIJ HET HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND Door het boek ‘Niemand houdt me tegen’, waarin Nederland in 2136 voor de helft onder water gelopen is, kreeg ik interesse in water en dat is altijd zo gebleven. In combinatie met mijn passie voor de natuur, ben ik me gaan richten op de toekomst. Hoe kan ik persoonlijk bijdragen aan een betere wereld en ervoor zorgen dat het leven aangenaam is en ook blijft? In mijn werk voor het waterschap kan ik dat perfect combineren!

MET WATER WERK JE NIET ALLEEN AAN JOUW WERELD Maak kennis met onze waterambassadeurs en ontdek waarom zij voor water hebben gekozen. Wie weet kies jij dan straks ook voor een studie en carrière in de wereld van water...

WWW.WERKAANWATERWONDEREN.NL


DIT IS EEN UITGAVE VAN ME

4

Wereldspelers in Nederland is groot in water. Tot in de verste uithoeken van de wereld helpen Nederlandse kennisinstituten en bedrijven bij het ontwikkelen van innovatieve en duurzame oplossingen. Het inspirerende verhaal van drie waterprofessionals.

Innovatief

aterpistool

De WISP-3 ziet er uit als een soort ‘lasergun’ die je op het water richt waarmee de kwaliteit van oppervlaktewater simpel en effectief kan worden gemeten. Deze bijzondere uitvinding van Steef Peters en Marnix Laanen van Water Insight – in nauwe samenwerking met het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) van de Vrije Universiteit – heeft de Partners voor Water Award 2012 gewonnen. Vanuit de hele wereld is er belangstelling voor het ‘pistool’ dat met een lichtspectrometer ondermeer de algen in het water registreert. De algenconcentratie biedt informatie over nutriënten (voedingsstoffen) waarmee het water is verontreinigd. “Het unieke aan ons instrument is dat je een aantal bepalingen tegelijkertijd kunt verrichten en zo vaak kunt meten als je wilt,” vertelt Peters. “Iedere algensoort bezit weer andere pigmenten, wat sommige algengroepen net een andere kleur geeft. De WISP-3 rekent dat om naar concentraties. De metingen worden ge-upload naar de database, die via een webmodule is uit te lezen.” Met de WISP-3 kun je bijvoorbeeld de hoeveelheid blauwalg snel bepalen. Dat is belangrijk voor zwemmers. Water Insight is ontstaan vanuit de Vrije Universiteit. “Als wetenschapper ben je, naast het uitpluizen van hoe dingen werken, vooral op zoek naar een volgende onderzoeksvraag,” vertelt Peters enthousiast. Voor de exploitatie is het bedrijf BlueLeg Monitor opgericht. Een van de eerste afnemers was een wetenschappelijk instituut in Estland, dat de vervuiling van een groot meer op de grens van Rusland in de gaten houdt. “De WISP3 biedt snel en goedkoop informatie. Daar is grote behoefte aan. Een van de belangrijke voordelen is dat je geen watermonsters hoeft te nemen.” De exploitatie van de WISP-3 staat nog maar aan het begin. De mogelijke toepassingen zijn legio. Denk bijvoorbeeld aan het monitoren van de waterkwaliteit van viskweekbassins.

Steef Peters (links) en Marnix Laanen

aterdam bij Jakarta De bodem van de hoofdstad van Indonesië, Jakarta, daalt tot 10 centimeter per jaar. Oorzaak: het onttrekken van drinkwater aan het grondwater en intensieve bebouwing op de slappe bodem. Nederland stelt vanuit het ‘Partners voor Water’-programma geld en kennis beschikbaar voor de beveiliging tegen overstromingen. “Sommige delen van de stad zijn al gezakt tot twee à drie meter onder zeeniveau,” vertelt projectsecretaris Leon Valkenburg v an ingenieursbureau Witteveen+Bos. “Bij zware regenval en stormen is het risico op overstromingen groot. Ook omdat de dijken niet altijd even goed zijn onderhouden.” Onderdeel van de plannen is dat de baai van Jakarta wordt afgesloten met een 35 kilometer lange dam. “Dat geeft weer als probleem dat de vervuiling van de rivieren in de afgesloten baai stroomt.” Tegelijkertijd biedt het afsluiten van de baai kansen voor landwinning in zee. “Het innovatieve is de schaal van de plannen: de oplossing moet rekening houden met alle relevante problemen in de miljoenenstad. Onze Nederlandse waterkennis is daarbij onmisbaar.” Het project leeft tot op presidentieel niveau, vertelt Valkenburg. “Dat maakt het heel boeiend, maar ook lastig. Indonesiërs zijn gericht op consensus, vermijden de confrontatie. Heel anders dan de Nederlandse, directe aanpak. We moeten de Nederlandse werkwijze loslaten. Uiteindelijk moet het een project zijn waarvan de Indonesiërs zich eigenaar voelen.” Leon Valkenburg is ambassadeur van Waterwonderen, zie www.waterwonderen.nl


5

ETRO CUSTOM PUBLISHING

water

aarschuwingssysteem voor cyclonen In Bangladesh valt in sommige gebieden 4500 mm regen per jaar: zes à zeven keer zo veel als in Nederland. De meeste regen valt in de moessonperiode, van juli tot oktober. “Je kunt je bijna niet voorstellen dat een land met zo veel regen óók last heeft van droogte,” vertelt Hans van Leeuwen, Secretariaat Convenant Informatieketen Water & Klimaat (CIWK). In het noordoosten van Bangladesh (Hoar Regio) kunnen flash floods gemeenschappen binnen 4 tot 8 uur geheel onder water zetten, waarbij oogst, huis, bezittingen en infrastructuur verloren gaan. Door een suboptimale waterverdeling hebben andere delen van Bangladesh juist te kampen met een gebrek aan water. Dit alles heeft grote gevolgen voor de landbouw en voedselvoorziening. Leden van het Nederlandse CIWK hebben daarom samen met de ambassade twee projecten in de planning. Eén van beide projecten gaat om de bedreiging van gewasproductie door droogte en wateroverlast. Het andere project is een vroegtijdig waarschuwingssysteem voor extreme overstromingen in het binnenland en en Cyclonen aan de zuidkust. “Bij een cycloon komt er soms in één keer een watermuur van vijf tot tien meter hoog op de kust af,” licht van Leeuwen toe. “Het is belangrijk dat de bevolking op tijd bescherming zoekt in hoger gelegen, betonnen schuilplaatsen (cyclone shelters). Na de SIDR-cycloon in 2007, die zeker 3500 mensen het leven heeft gekost, heeft Bangladesh een waarschuwingssysteem ontwikkeld, flag hoisting, waarbij tienduizenden mensen over de hele breedte van de kust met vlagsignalen met kleurcodes waarschuwingen doorgeven. Dat werkt goed, maar met onze weer- en satellietgegevens-, crisisen communicatiesystemen kunnen we de nauwkeurigheid samen met de Bengalen verbeteren. We kunnen de koers van een cycloon beter voorspellen, berekenen hoe hoog de stormvloed is en hoe ver de storm het land in gaat.” www.waterandclimateservices.org

(Dr Zahir Ul Haque Khan, Integrated Water Modeling Institute, Head of Coastal Division, Bangladesh)

Overzicht van de cyclonen aan de zuidkust van Bangladesh die sinds 1960 tot rampen hebben geleid.


6

DIT IS EEN UITGAVE VAN ME

Een heldere toek Onze kersverse koning kan erover meepraten: water is extreem belangrijk, en er is veel werk in deze sector. Drie enthousiaste jonge mensen vertellen over hun baan of studie in de watersector.

Naam: Iën de Queljoe Leeftijd: 19 jaar Opleiding: Watermanagement aan het mbo Wellant college in Houten Studiejaar: eerste Wat houdt je studie precies in?

“De studie Watermanagement is heel breed. Er zit een technische en een biologische kant aan. Bij techniek gaat het over alles wat je moet bouwen om het water te regelen, bijvoorbeeld stuwen en gemalen. De biologische kant vereist dat je nadenkt over het leven in het water, gestuurd door de kaderrichtlijn water. Het doel is om méér leven in het water te realiseren door wat je aan het bouwen bent. Meer riet aan de slootkanten bijvoorbeeld, of meer vissen. Hoe meer verschillende organismen in het water, hoe sterker onze natuur.”

Hoe zie je je toekomst in de watersector?

“Eigenlijk alles wat met water te maken heeft vind ik leuk”

Naam: Sjoerd Buijks Leeftijd: 21 jaar Opleiding: Sportvisacademie in Gorinchem Studiejaar: tweede Wat houdt je studie precies in?

“Je kunt drie richtingen kiezen: recreatie & toerisme, detailhandel en water- en natuurbeheer. Ik heb gekozen voor die laatste richting, waarbij ik word klaargestoomd voor een baan in het water- en natuurbeheer. Studie-inhoudelijk moet je denken aan vakken als scheikunde, visstandbeheer, biologie, en dan met name het aquagedeelte. Uiteraard loopt visserij als een rode draad door de hele studie. Zelf ben ik een fanatiek visser, dus de keuze voor de Sportvisacademie was geen lastige.”

Hoe zie je je toekomst in de watersector?

“Ik zou graag een onderhoudsfunctie willen bij bijvoorbeeld een waterschap of hoogheemraadschap, of een onderzoeksfunctie bij een onderzoeksbureau. Hoe dan ook een functie in het water- en natuurbeheer. Met sportvissen heeft een dergelijke functie niet veel te maken, maar met vissen zelf wel. Je bent namelijk bezig met de omgeving van de vis: de visstand, de flora en fauna, en dergelijke.”

Werken in de watersector is leuk, omdat…

“Water me van jongs af aan al enorm aanspreekt. Eigenlijk alles wat met water te maken heeft, vind ik leuk. Ik ben ongeveer 500 meter van de Biesbosch geboren, dus ik ben zowat in het water opgegroeid!”

“Ik zou heel graag bij een waterschap of een provincie willen werken, bijvoorbeeld als peilbeheerder of als toezichthouder.”

Werken in de watersector is leuk, omdat…

“elke dag enorm afwisselend is. Zeker met het klimaat in Nederland. De ene dag valt er meer regen dan verwacht, de andere dag weer minder. Voor gemalen is dat interessant, daar moet worden bepaald of een polder te nat is of juist te droog, en vervolgens moeten er maatregelen worden genomen. Kortom, geen dag is hetzelfde!”

“Geen dag is hetzelfde”


7

ETRO CUSTOM PUBLISHING

komst

“Omdat water in de toekomst alleen maar schaarser wordt, zal deze branche steeds belangrijker worden” Naam: Teun van Esch Leeftijd: 25 jaar Opleiding: MSc Hydrology & Water Quality, specialisatie Integrated Watermanagement aan Wageningen Universiteit Studiejaar: van 2006 tot 2012 Wat houdt je werk precies in?

Naam: Andries Louw Wolthuizen Leeftijd: 21 jaar Opleiding: Chemische Technologie aan Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden Studiejaar: tweede Wat houdt je studie precies in?

“Ik volg de specialisatie watertechnologie, met vakken als waterkwaliteit en waterbehandeling. Het mooie aan de opleiding is dat er veel en goed wordt samengewerkt met het Centre of Excellence for Sustainable Water Technology Wetsus en het Centre of Expertise Water Technology (CEW). Al vanaf het eerste studiejaar werken studenten bij bedrijven aan projecten en worden ze direct voor vol aangezien. De opleiding is vrij technisch, met veel scheikunde, biologie en wiskunde. Vanuit Hogeschool Van Hall Larenstein en NHL Hogeschool werk ik mee in een project van Wetterskip Fryslân, aan de zuiveringskant. Dit is een project van CEW. Door de samenwerking van mijn opleiding met het CEW krijgen we tijdens onze studie al de gelegenheid om te werken aan concrete vraagstukken uit het werkveld. Ook ben ik ambassadeur van de doorlopende leerlijn water. Ik sta op open dagen voor de promotie van de WaterCampus Leeuwarden en de watergerelateerde opleidingen op mbo, hbo en wo-niveau. Weinig studenten kiezen voor mijn studie en weinig studenten weten ervan. Ik durf te stellen dat dit een opleiding is die niet alleen veelzijdig en leuk is, maar bovendien baangarantie biedt!”

“Vanuit het Nationaal Watertraineeship, een opleidingstraject voor jonge professionals binnen de watersector, werk ik als junior projectleider bij Waterschapsbedrijf Limburg (WBL). Kerntaken van het WBL zijn het transporteren en zuiveren van afvalwater in de provincie Limburg en het verwerken van slib. Daarnaast is WBL continu op zoek naar nieuwe ideeën voor de afvalwaterzuivering. Een van deze innovatieve ideeën is de Modulaire Duurzame Rioolwaterzuiveringsinstallatie (MDR). Hiermee wordt zuiveren op maat mogelijk. Dit is nodig met het oog op de toekomst. De conventionele rioolwaterzuiveringsinstallaties zijn namelijk nauwelijks berekend op bijvoorbeeld klimaatverandering, de realisatie van nieuwe woonwijken en industrieterreinen, of het inpassen van nieuwe technologieën. Bij een van projecten om de MDR-filosofie in praktijk te brengen ben ik actief betrokken als junior projectleider. Buiten MDR houd ik me bezig met de renovatie van een rioolgemaal en de begeleiding van twee onderzoeksprojecten.”

Hoe zie je je toekomst in de watersector?

“Omdat water in de toekomst alleen maar schaarser wordt, zal deze branche steeds belangrijker worden. Daarom is er een toekomst voor mij binnen de watersector, evenals voor voor vele anderen!”

Werken in de watersector is leuk, omdat…

“het een dynamische wereld is, waarbij continu gezocht wordt naar betere, vernieuwende methoden om bij te dragen aan een schoner watermilieu. Het is heel gaaf om daaraan mijn steentje bij te dragen!”

Hoe zie je je toekomst in de watersector?

“Het hangt af van de bedrijven en projecten waarmee ik in contact kom. Wel wil ik in de buurt van Friesland blijven. Behalve de leidingwaterbedrijven kent Friesland een grote zuivel- en voedingsmiddelenindustrie en energiebedrijven waar ik wellicht ook zou willen werken.”

Werken in de watersector is leuk, omdat…

“het innovatieve van de techniek me aanspreekt. In de watersector zijn veel ontwikkelingen, maar je kunt ook bouwen op bestaande kennis en ervaring. Grote kans dat resultaten van je werk over 50 jaar nog steeds zichtbaar zijn.”

“Grote kans dat resultaten van je werk over 50 jaar nog steeds zichtbaar zijn”


BELEEF TECHNOLOGIE TIJDENS DUTCH TECHNOLOGY WEEK

VOLLEDIGE PROGRAMMA OP WWW.DUTCHTECHNOLOGYWEEK.COM

20130529_nl_metro special  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you