Page 1

DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING

Zorg en welzijn

Ervaar het fantastische werk in zorg en welzijn! P3 Yes-R vertelt over zijn inzet voor de Week | P4 Kijkje in de huiskamer van een gezinsvervangend huis P5 Gregor kreeg elke week een bloedinfuus | P6 Up-to-date in de zorg

Foto STMR/Fotografie Gerrit Groeneveld

Vakantie boeken? GGD bezoeken! Goede voorbereiding is belangrijk om vervelende ziekten op vakantie te voorkomen. De GGD is dĂŠ organisatie waar u terecht kunt voor deskundig gezondheidsadvies en de juiste reisvaccinaties.


2

DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING

n a v t r a h t e h n i e j k Kij n j i z l e w n e zorg Dag van t de jaarlijkse Open nd vi rt aa m 16 ag rd Op zate - en welzijnints. Honderden zorg aa pl n zij el W en rg Zo die een uren voor iedereen de n hu en en op n stellinge jaar vinden er de ‘zorgkeuken’. Dit kijkje wilt nemen in 11 tot dag (in de week van en op de n aa d an voorafga plaats, in de k allerlei activiteiten en met 16 maart) oo g meer n Zorg en Welzijn. No va k ee W le na tio Na eerste tisch werk er in ren wat voor fantas kans dus om te erva wordt. deze sector gedaan

Informatiemarkten Groningen en Drenthe Waar Groningen (Der Aa-kerk), in), Assen (Koopmansple rk) Ke te ro Emmen (G 16 maart Wanneer Zaterdag jwilliger worden rgopleiding, wil je vri zo e ikt sch ge n ee je Zoek r zijn. Ruim zestig dig? Dan moet je hie no rg zo lf ze je b he of g van Zorg en zich op de Open Da organisaties presenter ducties. Het tie, vacatures en intro en Welzijn met informa , gericht op w in Zorg en Welzijn’ thema dit jaar is ‘Nieu ismaken nn heden. Zo kun je ke toekomstige mogelijk luige op robot die reageert met Paro, een knuffel en ten ën ati licht. Alzheimerp den, aanrakingen en or do ro Pa en veel baat bij zieke kinderen hebb ng. Ook wordt de PG rki we de kalmerende t me l vo er ff ko . Deze koffer geïntroduceerd n, zoals sensoren ele idd lpm hu technische t meldingen bij de die er voor zorgen da komen, biedt onderhulpverlener terecht nterende mensen steuning zodat deme blijven wonen. Op langer thuis kunnen eneens activiteiten 12 maart vinden er ev iler kunnen bezoevan de zorg plaats. In de zorgtra spelen om alle kanten me ga e ev cti era int kers een nde en leerzame o’ers is er een spanne mb or Vo . s. en nn ke te leren en en te beleven du ziend. Genoeg te ler en nd bli n sse tu e battl ww w.zorgpleinnoor

d.nl

Jongerendag Utrecht Waar AxionContinu, Locatie Albert van Koningsbruggen, Beneluxlaan 924, Utrecht Wanneer 13 maart, van twee tot vijf uur ‘s middags Tijdens de Jongerendag van Utrechtzorg worden de jongeren attent gemaakt op het mooie vak van zorg. Want zorg is divers, uitdagend en verrassend! Er wordt een rondleiding georganiseerd door het verpleegtehuis AxionContinu om de jongeren te laten zien wat het beroep concreet inhoud. Ook is er een afgevaardigde van het ROC Midden-Nederland aanwezig die meer kan vertellen over hoe opleiding en werk op elkaar aansluiten. In de zorgtrailer van het Florence Nightingale Insituut kunnen leerlingen interactieve games spelen. Binnenin zit ook een 3D-bioscoop met een soap over carrièremogelijkheden binnen de GGZ, verstandelijk gehandicapten zorg, de ouderenzorg en in het ziekenhuis. Behalve dat werken in de zorg veel voldoening geeft, is het ook een branche met zeer goede kansen op een fijne baan. Zeker als je de juiste richting kiest. En daar wordt tijdens de Jongerendag ook aandacht aan besteed: werken in de kinderopvang is leuk, maar banen zijn schaars. Waarom dan niet aan de slag binnen de ouderenzorg? Switchen van studie naar een baanzekere opleiding is ook een mogelijkheid waar je tijdens de Jongerendag meer over te weten kan komen. www.utrechtzorg.nl

Colofon ‘Zorg en welzijn’ is een publicatie van Metro Custom Publishing.

Zorg aan Zet Lim burg

Waar Ruim 90 loca ties in Limburg Wanneer Van 11 tot en met 16 maa rt Jongeren moeten een realistische be roepskeuze gaan maken . Du s ‘ik wil iets met kin moet worden ‘ik kie deren’ s voor een baan m bijvoorbeeld als ve et perspectief, rzorgende of verp leegkundige’. Bovendien staat oo k in Limburg vast dat de vraag naar kundige beroepsk rachten in de zorg zal toenemen, terwijl de banen in de welzijnssector juist minder worden. Het is daarom belan grijk ook jonge lee rlingen enthousiast te maken voor een baan in de zo rg. De campagne ‘Ik ben belangrijk ’ toont dat zorg zo veel meer is dan alleen ‘billen wass en’. Ambassadeurs geven gastlessen op middelbare sc holen en in de ho og ste klassen van het basisonderwijs om een reëel beeld van de zorg. Op so te schetsen mmige plekken wo rden extra activiteiten georganise erd. Zo komt Rayn or Arkenbout, bekend van Span gaS en Vrijland, na ar Sevagram, locatie De Plataan in Heerlen. Zeker is dat hij een bijzondere kant va n de zorg zal belic ht en. En iedereen mag natuurlijk met hem op de foto. Ac teur Geert Hoes bezoekt De Zorggr oep, locatie De Ni euwe Munt in Tege len. Wat hij gaat do en, is nog een verra ssing. w w w.zorgnetlim burg.nl

Download de WZW2013 app Wil jij tussen 11 en 16 maart een kijkje nemen in het hart van Zorg en Welzijn? Download dan de gratis ‘WZW2013’ app van deze eerste Nationale Week van Zorg en Welzijn! Hiermee zie je in een handomdraai op welke locaties je welkom bent, naar indeling in regio’s of via een Google maps kaart. De app bevat informatie van meer dan 1000 organisaties in zorg en welzijn die tijdens de week de deuren openen voor het publiek. En als bonus krijg je nu gratis het campagnelied Elke Dag, Elke Nacht van Yes-R en André van Duin.

Download nu de gratis app voor Apple Iphone of Android. Of kijk voor een adres bij jou in de buurt op www.weekvanzorgwelzijn.nl en twitter mee @WeekZorgWelzijn via #WZW2013.

Sales Manager Robin Jahshan Project Manager Jeffrey Faraco Editorial Manager Jessica van Leeuwen Redactie Eveline Hagenbeek, Eline Lubberts Vormgeving Lydia Hotting Beeld Colourbox, e.a.

Voor meer informatie over Metro Custom Publishing of als u zelf een idee heeft voor een uitgave kunt u contact opnemen met Robin Jahshan, 020-5114027 of robin.jahshan@metronieuws.nl


3

DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING

Ook agressie bij de apotheek Niet alleen ambulancepersoneel en verkeersbegeleiders ondervinden last van agressie van mondige mensen, ook apothekers hebben steeds vaker boze en agressieve patiënten tegenover zich. Zo blijkt uit de Zorgmonitor 2013 van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP). Toenemende wachttijden, terugkomen voor medicijnen en onduidelijkheid over vergoedingen zorgen voor meer agressie aan de apothekersbalie. Kirsten Lubbers, apotheker bij Apotheek Segbroek in Den Haag en voorzitter van Vereniging van Jonge Apothekers (VJA), vertelt hoe dit komt. “Het is vooral het preferentiebeleid dat de meeste problemen veroorzaakt. Voorheen slikte de patiënt medicijn van merk A, de verzekeraar vergoedt alleen merk B. Inhoudelijk dezelfde pil, maar patiënten willen hun eigen, vertrouwde merk. Op zich logisch, want waarom veranderen als het voorheen goed was? Maar dat is de patiënt overeen gekomen door een polis af te sluiten met zijn zorgverzekeraar.”

Goed gesprek

En daar loopt het mis. Patiënten weten vaak amper wat de polis wel of niet vergoedt en welke merken worden verstrekt. Als ze onverwachts moeten betalen, krijgen de apothekersassistentes te maken met heftige discussies, grof taalgebruik, intimidatie en een enkele keer zelfs met lichamelijk geweld. Het komt meerdere keren per dag voor dat het contact met de patiënt uit de hand loopt. “De assistentes hebben geleerd hoe ze met dit soort situaties moeten omgaan. Als we ons bedreigd voelen, dan schakelen we de politie in. Die zitten om de hoek en komen snel. De meeste mensen worden dan rustiger of vertrekken zelfs. Vaak proberen we het uit te

Yes-Rlerapt medewerke rs in zorg en we lzijn voor al

Voor de allereerste Nationale Week van Zorg en Welzijn hebben Yes-R en André van Duin een bijzonder lied gemaakt, geschreven door niemand minder dan componist Eric van Tijn. Het lied geeft een beeld van de impact van de zorg- en welzijnssector en is een flinke schouderklop voor alle medewerkers in zorg en welzijn. “De mensen die bijzonder werk doen in de zorg worden niet altijd voldoende in het zonnetje gezet. Ik vind het mooi dat we dat in deze week wél kunnen doen”, vertelt Yes-R, die samen met André van Duin en componist Eric van Tijn het speciale lied Elke Dag, Elke Nacht maakte voor de Week van Zorg en Welzijn. “Ik ben nu nog jong, fris en fruitig, maar er komt misschien een dag dat ik in een verzorgingshuis beland. De mensen die daar ouderen helpen mogen best wat meer waardering krijgen.”

Hoogtepuntje

De samenwerking met Van Duin is voor Yes-R erg bijzonder. “André van Duin is iemand waar mijn ouders fan van zijn. Als klein jochie keek ik altijd met mijn ouders naar zijn shows. En als je dan nu een microfoon met hem mag delen, bij de bekendste producer van Nederland, dan is dat wel een hoogtepuntje in je carrière.”

Bijzonder werk

In de Week van Zorg en Welzijn stellen verschillende zorg- en welzijnsorganisaties hun deuren open voor publiek. “Ik zou wel eens een kijkje bij de ambulance willen nemen”, zegt Yes-R. “Ambulancemedewerkers verrichten heel erg bijzonder werk, want ze moeten snel schakelen en snel presteren om iemand het leven te redden.” Download het lied gratis op: www.weekvanzorgenwelzijn.nl

praten met de politieagent erbij. We doen niet standaard aangifte, zeker niet als het gesprek goed verloopt.”

Stress

Lubbers herinnert zich een voorval. Een keer kwam er een vader van een kindje met een zeldzame ziekte de apotheek binnen. Hij kwam voor een medicijn dat voorkomt dat zijn kindje blind wordt. Hij werd boos toen hij hoorde dat het niet vergoed werd, ging schreeuwen, probeerde achter de balie te komen. “Ik snap het wel een beetje: stress om zijn zieke kind, waarschijnlijk weinig geslapen. Ik kan ook niet in zijn portemonnee kijken of hij dit wel of niet kon betalen. Maar dit is niet de manier.” Het is jammer voor Lubbers en haar collega’s dat er veel tijd verloren gaat aan uitleg geven over vergoedingen en voorkeursmedicijnen. Apothekers en hun assistenten moeten hun tijd kunnen besteden aan het eigenlijke werk: het begeleiden van patiënten bij hun medicijngebruik. Veel van deze problemen zouden worden opgelost door een helder en uniform beleid in te voeren voor apothekers en huisartsen waar de patiënt centraal staat. Hier maakt de KNMP zich hard voor, evenals de VJA. “Dat biedt duidelijkheid, want het is ook erg ingewikkeld geworden. Elke zorgverzekeraar heeft zijn eigen regels en beleid, en daar ontstaat veel onduidelijkheid.”

MOVISIE Participatieprijs 2013 Steeds meer jongeren zorgen voor een ander. MOVISIE gaat projecten waarbij jongeren zich inzetten bekronen. Waarom? Jamila Achahchah van MOVISIE legt uit: “Als die jongeren ‘hun ding’ voor de samenleving niet zouden doen, zou onze toekomst er beroerd uit zien.” “Vanaf 2 april kun je je via movisie.nl/participatieprijs inschrijven. Iedereen kan meedoen: (zorg)organisaties, jongeren-zelforganisaties, gemeentes, bedrijven, jongeren of hun ouders. We zoeken projecten voor jongens én meiden, laag- én hoogopgeleid, met een fysieke of verstandelijke beperking, hetero en LHBT en van elke culturele en religieuze achtergrond. Een jury bekroont in november de beste projecten. Er zijn mooie prijzen. Dus meld je project aan!”

Mantelzorg

Van 8 tot en met 15 november 2013 vind de 17de Week Chronisch Zieken plaats. Dit jaar staan mantelzorgers en vrijwilligers centraal. Onder druk van bezuinigingen neemt het beroep op hen toe. Maar wat betekent het om voor hulp afhankelijk te zijn van familie of vrienden? Of van een vrijwilliger? Welke hulpmiddelen verlichten mantelzorgtaken? Hoe kan professionele zorg en mantelzorg samenwerken? Is een baan te combineren met mantelzorg? Kunnen mensen met een beperking ook vrijwilligerswerk doen? In de Week van Chronisch Zieken komen deze vragen uitgebreid aan de orde. Op de hoogte blijven van hoe, wat of waar? Meld je aan voor de nieuwsbrief op: www.chronischziek.nl


DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING

4

Een kijkje achter de schermen bij Philadelphia

“Die eerlijkheid is hartverwarmend”

Ilana Charitee werkt als begeleider in een gezinsvervangend huis in Amsterdam, in een van de ruim 750 locaties van Philadelphia. Hier wonen een aantal verstandelijke gehandicapten in een huiselijk verband met elkaar. “De bewoners zijn allemaal zo puur.” Ilana zit aan de keukentafel van de woning in de Amsterdamse wijk Nieuw Sloten. Client Ellen is vandaag vrij Illana Charitee en zet thee. Piet zit op de bank tv te kijken, want hij heeft zich ziek gemeld omdat hij geveld is door de griep. Een normale dag voor Ilana. “Ons uitgangspunt is ‘handen op de rug’. We gaan uit van wat de cliënten wel kunnen in plaats van niet. Dat betekent zoveel mogelijk zelf doen. Pas als het echt niet zelf lukt, dan helpen we.” Administratie, onderling afspraken maken, de omgang met andere mensen en het bespreken van dingen die op het werk spelen: dat zijn de zaken waarbij Ilana en haar collega’s helpen. “Dat is ook nodig. Als je dat niet doet lopen onze cliënten, die op het oog misschien hartstikke

zelfstandig zijn, het risico tussen de wal en het schip te vallen.”

Pure mensen

De vader van Ilana werkte met verstandelijk gehandicapten en nadat ze hem op zestien jarige leeftijd hielp met de organisatie van een uitstapje was ze verkocht. “Ik wist direct dat ik dit ook wilde. Toen ik op het mbo stage moest lopen, kwam ik bij Philadelphia terecht. Ik sta helemaal achter deze aanpak, die er op gericht is om cliënten het beste uit zichzelf te laten halen. Deze positieve benadering werkt.” Ilana is dol op haar baan: “De bewoners zijn allemaal zo puur. Die eerlijkheid is hartverwarmend. Geen dubbele agenda’s, blij is blij, boos is boos. We lachen veel met elkaar. Het is jammer dat het beeld bestaat dat de bewoners zielig zijn. Dat zijn ze niet. Ze zijn oorspronkelijk en dat draagt bij aan de lol en plezier die ze dagelijks beleven.” Al denkt Ilana wel dat je dit werk alleen kan doen – en kan volhouden – als je hart hier ligt.

Zelfstandig

De cliënten van Ilana zijn erg zelfstandig. Na een drukke werkweek gaan ze vaak in de weekenden op pad met familie of vrienden. Ilana: “Maar collega’s van andere locaties lopen samen met de bewoners de vierdaagse, maken uitstapjes of kopen samen kleren. Dat verschilt dus per huis.” Stichting Philadelphia Zorg ondersteunt en begeleidt mensen met een

verstandelijke handicap op het gebied van wonen, dagbesteding en leer- en werktrajecten, logeren en ambulante begeleiding. Philadelphia heeft zo’n achtduizend cliënten. Net iets minder medewerkers en zo’n vierduizend vrijwilligers zetten zich vanuit een christelijke visie in om het beste uit de cliënten te halen.

“We g aan uit va n wat de cliënt en we kunn l en in plaat s van n iet”

Kennis maken Tijdens de Open Dag van Zorg en Welzijn kan je circa 250 locaties van Philadelphia bezoeken om kennis te maken met de bewoners, begeleiders en Philadelphia.

De huiskamer

Kijk op www.philadelphia.nl/opendag

16 maart 2013 Welkom op onze Open Dag Zelf kaarsen versieren, bonbons maken en verkopen. Samen eten koken of sporten, zingen, spelletjes doen en knutselen met mensen die je kent. Werken op een kinderboerderij. Op jezelf wonen en hulp krijgen als je het nodig hebt. Bij het huishouden, administratie of persoonlijke verzorging. Iemand die je helpt om met je baas te praten of bij het omgaan met andere mensen. Of 24-uurs ondersteuning krijgen, maar dan wel met aandacht voor alles wat je zelf kunt doen. Begeleid worden bij het zoeken en het houden van werk, een leerwerktraject volgen. Het is maar een kleine greep van wat Stichting Philadelphia Zorg aan mensen met een verstandelijke beperking biedt.

Het beste uit jezelf

Stichting Philadelphia Zorg is een landelijke organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking die zorg en/of ondersteuning nodig hebben. Vanuit een christelijke visie willen wij eraan bijdragen dat mensen met een verstandelijke beperking het beste uit zichzelf kunnen halen.

Vanuit een christelijke visie begeleiden we onze cliënten zo, dat zij het beste uit zichzelf kunnen halen. Samen met hen kijken we wat ze kunnen en willen en bepalen we hoe we hen daarbij kunnen helpen. Dat doen we professioneel en met veel passie en aandacht voor de persoon. Waarbij het er uiteindelijk om gaat dat zij zinvol en gelukkig kunnen leven.

Kom eens bij ons langs Ben je geïnteresseerd om te zien hoe het er bij ons aan toegaat? Hoe het is om bij ons te wonen, te werken of door ons begeleid te worden? Kom dan eens een kijkje nemen tijdens de landelijke Open Dag van Zorg en Welzijn op 16 maart. Meer dan 250 van onze locaties openen hun deuren voor je. Van zorgboerderijen tot woonlocaties en van ontmoetingsplaatsen tot kunstateliers. De adressen van de deelnemende locaties vind je op www.philadelphia.nl/opendag

STICHTING PHILADELPHIA ZORG

Landelijk Cliëntbureau T (0800) 0830 www.philadelphia.nl

Het beste uit jezelf


DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING

t elke week Gregor krijg ansfusie een bloedtr

Een klein flesje =

5

duizenden donors Gregor Hofstede (11) heeft immuundeficiëntie, een verminderde afweer. Dankzij de bloedinfusen van Sanquin Bloedvoorziening is hij veel minder vaak ziek.

Op de Open Dag van Zorg en Welzijn op 16 maart opent Sanquin Bloedvoorziening de deuren van verschillende locaties. Vooral voor kinderen is er veel te doen. Bijvoorbeeld een spannende speurtocht langs de donor en de bloedbewerking met superheld Pelle Pelikaan. Maar ook: bloedprikken op een nep-

Not-for-profit organisatie Sanquin Bloedvoorziening verzorgt de bloedvoorziening in Nederland. De bloedbank verzamelt bloed van vrijwillige donors voor ziekenhuizen en verwerkt het bloed in verschillende bloedproducten. Daarnaast bevordert de organisatie onder andere transfusiegeneeskunde en verricht wetenschappelijk onderzoek. Een van de mensen die door Sanquin worden geholpen is de tienjarige Gregor Hofstede. Hij krijgt wekelijks een arm, je hartslag en bloeddruk bloedtransopmeten in de Health Kiosk en je fusie. Zonder kennis testen over verschillende moeite legt hij zijn immuunbloedgroepen met een interactief deficiëntie zo bloedgroepenspel. uit: “Iedereen heeft een soort Meer informatie, tijden en soldaten die locaties vind je op tegen ziekte www.sanquin.nl/opendag strijden: im-

munoglobulinen, ook wel afweerstoffen. Ik mis een paar van die soldaten.”

Kinderkwaal?

Het heeft jaren geduurd voor de immuundeficiëntie bij Gregor geconstateerd werd. Als baby leed hij aan heft ige oorontstekingen en later had hij vaak koorts, hoofd-

“Het was gewoon een slappe pop als hij ziek was” pijn of was duizelig. De eerste zeven jaar van zijn leven was hij om de haverklap ziek, maar bezoeken aan de huisarts en keel-, neus- en oorspecialist leverden niets op. Zijn moeder Conchita Hofstede werd er wanhopig van. “Soms ging het zo slecht met hem dat ik het ziekenhuis belde en zei: nu móet er iets gebeuren. De huisarts hield het al die tijd op een kinderkwaal waar Gregor wel overheen zou groeien. De kno-arts zei op een dag: ‘Ik ben uitbehandeld. Ik weet

het niet meer.’ Als moeder denk je: dat kan toch niet? Gregor was zes jaar en zijn weerstand werd alleen maar minder. Het was gewoon een slappe pop als hij ziek was!”

Naalden

Uiteindelijk liet een kinderarts een bloedonderzoek uitvoeren. Daaruit bleek dat Gregor lijdt aan een afweerstoornis. Dit maakt hem vatbaar voor keel-, neus- en oorontstekingen. Ook kan hij een longontsteking of hersenvliesontsteking oplopen. Daarom kreeg Gregor een aantal jaar lang wekelijkse infusen met immunoglobulinen uit het bloedplasma van donors. “Voor zo’n klein flesje bloed zijn duizenden donors nodig”, weet Gregor inmiddels. Hij knapte er van op, maar was nog niet klachtenvrij. Zo had hij last van vermoeide benen. Gregor: “En ik ben bang voor naalden. Dat went echt niet.” Inmiddels heeft Gregor een verbeterde afweer en heeft hij de infusen niet meer nodig. Nu is zijn leven bijna normaal. Hockey is zijn grootste hobby en hij slaat geen training over. Allemaal dankzij de hulp van die duizenden donors.

ONTDEK WAT BLOED DOET www.sanquin.nl/opendag Kom naar onze open dag op 16 maart in Eindhoven, Rotterdam, Utrecht of Deventer.


6

DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING

Up-to-date in de z rg In de toekomst zijn er meer ouderen die zorg nodig hebben en tegelijkertijd is er minder personeel. Daarmee verandert het zorgaanbod en de zorgvraag. Kenniscentrum Calibris ondersteunt de sector daarom nu al met het innoveren van de beroepspraktijkvorming. Het aantal jongeren dat kiest voor Veranderende zorgvraag opleidingen in de zorg neemt licht De veranderende zorg betekent ook toe, maar is misschien niet genoeg een verandering voor het onderwijs. om bij te dragen aan de stijgende De opleidingen en de arbeidsmarkt zorgvraag in de toekomst. Ook zal moeten goed op elkaar aansluiten die zorgvraag straks heel anders om in de personeelsbehoefte te kunzijn dan nu. nen blijven “‘De oudere voorzien. van de toeHet onder“We moeten komst’ zal zo wijs heeft lang mogelijk een aantal studenten en zelfstandig uitdagingen: blijven wonen voldoende werknemers blijven in zijn eigen studenten enboeien en binden” leefomgethousiasmeren ving. Dit kan voor een zorgmet behulp opleiding, een van ICT en hoog studietechnologie en hulp uit zijn eigen rendement, vroegtijdige schooluitnetwerk”, zegt Sabine Terheggen, val voorkomen en studenten goed strategisch adviseur bij Calibris. voorbereiden op de beroepspraktijk. “Via touchscreens is hij bijvoorEn ook niet onbelangrijk: huidige beeld rechtstreeks verbonden met werknemers in de zorg up-to-date het buurtcentrum. Iemand laat houden met bijscholing. Sabine Terweten wanneer hij wakker is en heggen: “Op deze manier is er straks hulp nodig heeft in plaats van dat voldoende gekwalificeerd personeel er om zes uur automatisch iemand om de arbeidsmarkt in de zorgsector langskomt.” gezond te houden.”

Mogelijk door innovatie

Calibris volgt de ontwikkelingen en initieert en participeert in innovaties met de inzet van concepten en producten. Deze komen onder andere voort uit bijeenkomsten met directie en bestuurders in de zorg samen met regionale overheden, UWV’s en roc’s. De innovatieve ideeën die daarbij ontstaan worden door Calibris opgepakt en uitgewerkt in werkbare concepten. In een aantal steden zijn nu al projecten

van start gegaan op basis van ideeën uit 2012. In Eindhoven bijvoorbeeld is dat het Living Lab. Hier werken bedrijven, roc’s en zorgorganisaties samen. Bedrijven komen met hun klanten bij het roc. Daar testen de klanten innovaties, bijvoorbeeld een robotarm bij het bed, onder begeleiding van studenten. Ze geven direct feedback en input voor productverbetering. Een win-win-situatie voor alle partijen: een veilige leeromgeving voor studenten die innovaties

leren toe te passen en zorg op maat voor klanten. Terheggen: “Zowel het werkveld als het onderwijs moeten studenten en werknemers blijven boeien en binden. Overheid, opleidingen, het werkveld en bedrijven moeten er samen voor zorgen dat de genomen initiatieven uiteindelijk leiden tot een meer effectieve en efficiënte uitvoering van de zorg.”

SMILE, YOU’RE ON YOUCHOOZ CAMERA!

GEZOCHT:

LIKE MIJ

DE ZONNIGSTE ZORG-GLIMLACH

!

Skills Masters, hét beroepskeuze-evenement op 14-15-16 maart in Ahoy Rotterdam: Kom naar het Zorg & Welzijn-plein (Hal 3) en laat je fotograferen. Met jouw toestemming plaatsen we jouw foto op de YouChooz Facebook-pagina. Wie de meeste ‘likes’ verzamelt, wint een tablet.* Handig voor je studie! Ontdek alles over jouw mogelijkheden en kies je vak! Surf naar www.youchooz.nl. Dé landelijke voorlichtingssite over opleidingen en beroepen in zorg, welzijn en sport. CALIBRIS

*Kijk voor de actievoorwaarden op www.youchooz.nl/av-facebook

20130307_nl_metro special  
Advertisement