Page 1

DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING

Misselijkheid na chemo Pag 5 > Hoort erbij? Dacht het niet!

“Mede dankzij het KWF ben ik er nog” Pag 2 > Het belang van gulle giften

Kanker en werk

Pag 3 > Meer dan twee jaar ziek, en dan?

Borstkanker. En nu? Pag 7 > Mogelijke behandelingen op een rij

“Kanker is zo’n akelig woord” Pag 8 > Aziz en zijn zoon vertellen over de impact van kanker voor een gezin

“Trap darmkanker de wereld uit” Pag 4 > Zuiderzee Klassieker: Lars (9) fietst mee zodat andere papa’s niet dood hoeven te gaan


DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING

Iedereen verdient een morgen Michel Rudolphie

Nederland is één van de toonaangevende landen op het gebied van onderzoek naar kanker. Dat moeten we natuurlijk zo houden, want uit onderzoek ontstaat nieuwe kennis waaruit nieuwe en betere behandelingen ontwikkeld kunnen worden.

Elf mensen per uur In ons land krijgen per jaar ongeveer 95.500 Nederlanders kanker. Dit zijn elf mensen per uur! Dit aantal stijgt zelfs, naar 123.000 per jaar in 2020. Dit heeft alles te maken met de vergrijzing. Kanker is grotendeels een ouderdomsziekte. Meer dan twee derde van alle kankerpatiënten is ouder dan 65 jaar. Onderzoek naar kanker blijft dus hard nodig. Om het aantal mensen dat kanker krijgt terug te dringen, om te zorgen dat er minder mensen overlijden, en om de behandelingen nauwkeuriger, effectiever en minder belastend te maken. Want iedereen verdient een morgen.

Forse vooruitgang Onderzoek naar kanker werkt. Dankzij investeringen in onderzoek begrijpen we kanker inmiddels beter en kunnen we de ziekte beter behandelen. We boeken dan ook forse vooruitgang: in 1949 was slechts 25 procent van de kankerpatiënten vijf jaar na de diagnose nog in leven. Inmddels is dat 60 procent. Een goed voorbeeld van onderzoek is een onlangs afgeronde studie naar de behandeling van prostaatkanker. Onderzoekers van de Universiteit Utrecht slaagden er als eerste ter wereld in om met een robot tijdens een MRI-scan een naald in de prostaat van een patiënt te brengen. Hierdoor

wordt het mogelijk de bestraling exact op de juiste plaats te laten plaatsvinden. Dit verhoogt de effectiviteit van de behandeling en leidt tot veel minder ‘omliggende’ schade.”

Chronisch Voor steeds meer mensen wordt kanker een chronische ziekte. Voor hen, maar ook voor de mensen die weten dat ze niet meer beter worden, is goede psychosociale zorg nodig. Want kanker gaat gepaard met veel problemen zoals angst, isolement, onzekerheid en somberheid. Door meer en betere psychosociale zorg te bieden, willen we de kwaliteit van leven voor kankerpatiënten ook op dit vlak verbeteren.

Collecte Van 3 tot en met 8 september houdt het KWF weer de jaarlijkse collecte. Natuurlijk vraag ik je om gul te geven voor meer wetenschappelijk onderzoek naar kanker. Maar ik introduceer graag Anna Span die zelf ook collecteert. Zij kan het beste uitleggen wat kanker met je doet en waarom zij hoopt dat iedereen deze week een bijdrage doneert in de collectebus van het KWF. Michel Rudolphie, directeur van de KWF Kankerbestrijding.

Anna Span

KWF Kankerbestrijding heeft 100.000 vrijwilligers die geld inzamelen voor kankeronderzoek. Van 3 tot en met 8 september is de collecteweek en gaan de collectanten langs de deuren. Anna Span (27) is een van hen.

Waarom collecteer je? “Ik wil graag wat terugdoen. In januari 2008 werd ontdekt dat ik kanker had. Mijn leven is gered dankzij nieuwe medicijnen die door onderzoek zijn ontwikkeld. Mijn artsen zeiden: ‘Als je een paar jaar eerder deze ziekte had gekregen, leefde je nu niet meer’. Ook kon ik veel informatie vinden op de site en in de folders van het KWF, dat gaf me steun.” Wat voor soort kanker had je? “Acute lymfatische leukemie met chromosoomafwijking. Ik ben heel erg ziek geweest en lag zelfs tweeënhalve week in coma. Pas in 2010 ging het wat beter met me. Ik vind het moeilijk dat ik waarschijnlijk nooit meer zo gezond als vroeger zal zijn. Ik ben onder andere nog steeds vaak moe en heb concentratieproblemen.” Wat houdt collecteren in? “Goede doelen mogen een vaste week per jaar collecteren. Ik ga in de collecteweek in september langs de deuren in mijn dorp. Het is gezellig en je krijgt veel leuke reacties.” Hebben jullie nog collectanten nodig? “Zeker, want dan kunnen we nog meer huishoudens bereiken. Door te collecteren of door geld te geven, help je echt in de strijd tegen kanker.” www.kwfkankerbestrijding.nl

Colofon

‘Leven met kanker’ is een publicatie van Metro Custom Publishing.

Sales Manager: Robin Jahshan Project Manager: Jeffrey Faraco Editorial Manager: Jessica van Leeuwen Redactie: Nienke Cazemier, Claudia Coenen, Eveline Hagenbeek Eindredactie: Yvette Bax Grafische Vormgeving: Lydia Hotting Beeld: Colourbox, e.a.

Voor meer informatie over Metro Custom Publishing of als u zelf een idee heeft voor een uitgave kunt u contact opnemen met Robin Jahshan, 020-5114027 of robin.jahshan@metronieuws.nl


DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING

“Het voelt goed om weer te werken” Ingrid Smit-Rondeel (56) verloor haar baan toen ze ziek werd. Dankzij een re-integratie-traject is ze nu alweer twee jaar aan de slag.

Werkgevers: eresse en luis• Wees betrokken, toon int

r. ter naar je werkneme drijfsarts en de be Maak samen met de van aanpak. Dit medewerker een plan maar het geeft is wettelijk verplicht, duidelijkheid en alle betrokkenen ook houvast. mer het eigen • Soms kan een werkne , maar wel ander werk niet meer doen . Aanpassingen werk of andere taken zoals een rustige kunnen ook helpen, en. Overleg werkplek of thuiswerk mer wat het beste samen met de werkne werkt.

Hoe ontdekte je dat je kanker had?

Hoe ging je re-integratie?

“Ik kreeg in 2007 een bultje naast mijn oog. Het bleek een pseudo B-cel lymfoom. Dit is een kwaadaardige vorm van lymfeklierkanker. Mijn hele wereld stortte in. Ik heb veel heftige behandelingen gehad en ben nu nog bezig, omdat de lymfomen steeds terugkomen.”

“Via UWV kwam ik eind 2009 bij Roessingh Arbeid terecht, onderdeel van een revalidatiecentrum. Ik kreeg een intensief programma met onder andere groepsgesprekken en sollicitatietrainingen. Het herstelde mijn zelfvertrouwen en ik leerde dat ik werkgevers nog veel te bieden heb.”

Wat voor werk deed je?

Werkte het?

“Ik werkte bij de beltelefoon van de Belastingdienst. We kregen veel scheldkanonnades van bellers. Die negativiteit raakte me te veel toen ik ziek werd en ook fysiek werd werken te zwaar. Ik heb drie jaar niet gewerkt.”

“Absoluut! Twee weken na mijn re-integratietraject vond ik al een leuke parttime baan bij een tolk- en vertaalcentrum. Het voelt goed om weer te werken. Soms was ik te fanatiek en ging ik na een bestraling te snel aan de slag, maar inmiddels weet ik steeds beter de balans te vinden.”

Werknemers: de bedrijfs• Informeer je werkgever en uen-

wat de conseq arts over je ziekte en ties daarvan zijn. lukt, aan het • Probeer, zolang dat nog helpt bij het werk te blijven. Werk uctuur, afleiding, herstel omdat het str zingeving biedt. sociale contacten en en aan je onco• Laat je bedrijfsarts vrag wat je niet meer loog wat je nog wel en kunt. praken te • Lukt het niet om goede afs n bijvoorbeeld je maken? Vraag hulp aa inkel. vakbond of de rechtsw

UWV participeert in het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) dat momenteel twee onderzoeksprojecten uitvoert gericht op kanker en werk. In 2013 worden de resultaten verwacht van een onderzoek naar vermoeidheid en werkvermogen bij kankerpatiënten, na twee jaar ziekteverzuim. Eind dit jaar start een onderzoek naar de effecten van een interventieprogramma voor kankerpatiënten gericht op terugkeer naar werk. Het gaat in dit onderzoek om kankerpatiënten zonder vast werk die zich hebben ziek gemeld.

Veelgestelde vragen over kanker Hoe komt het dat kanker pijn doet? Meestal doet kanker in een vroeg stadium geen pijn. Als een kankergezwel zenuwen kapotmaakt, of in het weefsel stoffen aanmaakt die zenuwuiteinden prikkelen, kan pijn het gevolg zijn. In een later stadium kunnen uitzaaiingen pijn geven doordat ze het orgaan waar in ze groeien vernietigen. Botuitzaaiingen bijvoorbeeld kunnen veel pijn veroorzaken.

Waar moet je op letten bij (moeder)vlekken of huidafwijkingen? Elke huidafwijking die spontaan gaat bloeden, is verdacht. Ook als de huidafwijking in korte tijd groter en dikker wordt of wanneer deze jeukt of pijn doet, is het verstandig er door een arts naar te laten kijken. Let ook op eventuele kleurveranderingen.

Mag je na chemotherapie en/of radiotherapie zonnen? Na radiotherapie en chemotherapie moet je voorzichtig zijn

Meer dan twee jaar ziek, en dan? In de eerste twee jaar van ziekte moet de werkgever het loon doorbetalen van de zieke werknemer. De werknemer is ook beschermd tegen ontslag. Maar na twee jaar ziek zijn verandert er veel. Ontslag is dan, onder bepaalde voorwaarden, mogelijk. Ook onderzoekt UWV of er genoeg gedaan is om de werknemer weer aan het werk te krijgen (Wet Poortwachter). Is dat niet het geval, dan kan UWV de werkgever een loonsanctie opleggen: de werkgever moet dan nog maximaal een jaar lang het loon doorbetalen van de zieke werknemer. Met als doel dat zij alsnog de zieke werknemer weer aan het werk proberen te

krijgen. Na twee jaar kunnen zieke werknemers een WIAuitkering aanvragen bij UWV. UWV onderzoekt hoeveel inkomensverlies een werknemer heeft door zijn ziekte. Is dat minder dan 35 procent, dan heeft de werknemer geen recht op een WIA-uitkering. Bij een inkomensverlies van meer dan 35 procent zijn er verschillende categorieën. Hierbij geldt: of je een volledige uitkering krijgt of een aanvullende uitkering, hangt af van de mogelijkheden die nog hebt om te werken.

Meer info: o.a. www.uwv.nl en www.kankerenwerk.nl

Bron: Online spreekuur van Gezondheidsplein

met zonnen. Dat wil niet zeggen dat je niet naar buiten mag, maar in de zon ‘bakken’ wordt afgeraden. Het bestraalde gebied wordt eerder rood en verbrandt sneller, en dat moet je natuurlijk voorkomen. Blijf dus liever maar kort in de zon en smeer je in met een hoge beschermingsfactor. Naarmate de behandeling langer geleden is, mag je ook langer zonnen.

Is de kans om opnieuw kanker te krijgen groter als je al kanker hebt gehad? Als je eenmaal kanker gehad hebt, is het risico om nogmaals kanker te krijgen groter dan bij iemand die nooit kanker gehad heeft. Vaak gaat het om eenzelfde vorm van kanker, zoals huidkanker op meerdere plaatsen of eerst borstkanker in de ene en later in de andere borst. Het kan ook zijn dat verschillende vormen van kanker met dezelfde oorzaak na elkaar ontstaan, bijvoorbeeld longkanker en strottenhoofdkanker. Deze worden beide veroorzaakt door roken. Het kan ook toeval zijn dat meerdere vormen van kanker bij één persoon voorkomen.

Scan de QR-code en download de Gezondheidsplein App

Meer weten over kanker? Scan de QR-code voor een duidelijke animatie.


DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING

“Trap darmkanker de wereld uit”

''

Geld ophalen en darmkanker meer onder de aandacht brengen, dat zijn de voornaamste redenen dat Ingeborg Verhoek uit Zeewolde meefietst in de Zuiderzee Klassieker. Ze hoopt dat niet nog meer kinderen hun vader hoeven te verliezen aan deze vreselijke ziekte, zoals haar zoontjes Cas en Lars wel overkwam. Toen Ingeborg Verhoek vorig jaar hoorde van de Zuiderzee Klassieker, een fietsevenement georganiseerd door de Maag Lever Darm Stichting in de strijd tegen darmkanker, wilde ze graag meedoen. Als eervolle herinnering aan haar aan darmkanker overleden man Bob. Samen met haar zoon Cas (11) fietste ze de etappe van zestig kilometer. “Die saamhorigheid - om daar met ruim vierhonderd anderen te fietsen, elk met zijn eigen ‘darmkankerverhaal’ - dat raakte me heel erg diep,” vertelt ze. Dit jaar doen Ingeborg en Cas weer mee, ze fietsen zelfs de etappe van honderdtwintig kilometer; ruim zes uur op het zadel. Haar jongste zoon Lars (9) fietst dit jaar ook mee. Samen met Ingeborgs partner Leon rijdt hij de zestig kilometer. Met de voorbereiding op de tocht zit het wel goed. Lars: “Je moet gewoon heel veel kilometers fietsen, deze week fietsen we er vijftig, en we hebben twee keer in de week mountainbikeles.” Ingeborg: “Wat dat betreft hebben de kinderen voldoende conditie in de benen voor de tocht.” Lars is in elk geval heel blij dat hij mee mag doen. “Ik houd veel van fietsen. En mijn vader had ook darmkanker, dus ik wil graag mee geld inzamelen.”

Maar dat je even omkijkt nadat je hebt gepoept, daar doen mensen lacherig over. Terwijl íedereen deze ziekte kan krijgen, en darmkanker juist heel goed te behandelen is als je er op tijd bij bent. Mijn man Bob liep al een hele tijd met klachten die hoorden bij zijn ziekte colitis ulcerosa; bloed bij de ontlasting, buikkrampen, een opgezette buik. Maar op een gegeven moment voelden we alle twee aan dat er meer mis was. Hij liet zich onderzoeken en toen bleek dat hij darmkanker had ontwikkeld. Maar toen was het al te laat.”

Voor andere papa’s Ingeborgs man overleed vier jaar geleden. Lars was toen vijf jaar. Hij herinnert hem zich als een stoere, gespierde papa, een échte vader. “Maar toen papa zo ziek was, was hij heel slap. Hij kon niet veel meer, kon niet lopen. Om te kunnen douchen, moest hij buiten zitten en douchte hij met een tuinslang met douchekop erop. Dan ging ik hem soms helpen, dat vond ik wel grappig om te doen.”

De laatste keer het zwembad in, wat speciaal voor deze gelegenheid was afgehuurd. Bob was Nederlands Jeugdkampioen 500 meter schoolslag. Nog een keer zwemmen was zijn laatste wens.

Met z’n allen naar de dierentuin vlak voor het overlijden van Bob.

Taboe De sponsoropbrengst van de fietstocht komt ten goede aan onderzoek naar en voorlichting over darmkanker. “Daar rust toch nog altijd een taboe op,” vertelt Ingeborg, die dit jaar ook bij de organisatie van de fietstocht is betrokken. “Huidkanker krijgt rond de zomertijd veel aandacht, over borstkanker wordt tegenwoordig zonder gêne gesproken.

Met zijn vriendjes praat hij weinig over zijn vader, daar heeft hij niet zo’n behoefte aan. Maar hij vindt het wel heel belangrijk dat zo veel mogelijk mensen weten dat hij meefietst aan de Zuiderzee Klassieker. Samen met zijn moeder en zijn broer probeert hij alle inwoners uit zijn woonplaats Zeewolde aan het fietsen of sponsoren te krijgen. “Misschien dat er over tien jaar dan geen darmkanker meer is. Dat er een speciale inenting of zo wordt uitgevonden, en dat de papa’s van andere kinderen dan niet dood hoeven te gaan. Daar hoop ik op, en daarom moet iedereen meefietsen.” Ingeborg: “Zodat darmkanker de wereld uitgetrapt kan worden.” Ingeborg, Cas en Lars zijn te sponsoren via ‘Team Bob’, vernoemd naar de vader van Cas en Lars. (www.zuiderzeeklassieker.nl/deelnemers/team/teambob).

De Zuiderzee Klassieker wordt op zaterdag 22 september voor de tweede keer gereden, met de afstanden 60, 120 en 220 kilometer. De fietstocht is een initiatief van de Maag Lever Darm Stichting. De opbrengsten van het sponsorgeld worden ingezet voor onderzoek naar en voorlichting over darmkanker. Jaarlijks krijgen in Nederland twaalfduizend mensen deze ziekte, dat is één op de twintig mensen. Hiermee is het de op één na meest voorkomende vorm van kanker. Vijfduizend mensen overlijden er jaarlijks aan. Terwijl darmkanker één van de best behandelbare vormen van kanker is, mits de ziekte in een vroeg stadium wordt ontdekt. De start en finish van de Zuiderzee Klassieker ligt in Almere. Op het terrein wordt een goede warming-up verzorgd en het programma wordt verder omlijst door activiteiten, zoals een springkussen en schminken voor kinderen en een dj voor volwassenen. Ook staat de opblaasbare darm op het terrein; een levensgrote darm waar mensen doorheen kunnen lopen en verschillende aandoeningen op kunnen zien. Bekende deelnemers aan de fietstocht zijn tv-presentator Frits Barend en sportjournalist en voormalig profwielrenner Thijs Zonneveld. Schrijf je nu in of sponsor de Zuiderzee Klassieker! Op de site www.zuiderzeeklassieker.nl staat meer informatie. Meer informatie over darmkanker staat op www.darmkanker.info.


DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING

Misselijkheid na chemo hoort erbij? Dacht het niet!

• Drink voldoende water op een dag (1,52 liter). Het water mag worden afgewisseld met vruchtensap, bouillon, limonade of melkproducten • Eet lichtverteerbaar voedsel. zoals crackers, rijst, yoghurt, zacht fruit • Probeer grote maaltijden te verdelen over de dag in kleinere porties • Bereid het eten en drinken op kamertemperatuur • Als je misselijk bent in de ochtend, eet dan iets kleins voor het opstaan • Drink bij voorkeur niet tijdens het eten, maar tussen de maaltijden door • Eet elke dag op hetzelfde tijdstip • Houd na de maaltijden rust • Eet langzaam

Misselijkheid en overgeven zijn de meest gevreesde bijwerkingen van chemotherapie. Één op de vijf patiënten overweegt om die reden om niet aan een tweede kuur te beginnen. Volgens verpleegkundig specialist oncologie Sylvia Verhage van het Jeroen Bosch Ziekenhuis hoeft dit tegenwoordig niet meer: “Met de juiste medicatie zijn die bijwerkingen meer controleerbaar.”

behandeling van bijvoorbeeld borstkanker of longkanker is de kans op bijwerkingen ook groter dan bij andere vormen van kanker. Veel voorkomende bijwerkingen naast misselijkheid en overgeven zijn; smaakstoornissen, verminderde weerstand, haarverlies en haaruitval, problemen in de mond; zoals droge mond en ontsteking van het mondslijmvlies.

Nog altijd denken veel mensen dat deze bijwerkingen er nu eenmaal bijhoren en nemen het voor lief. Maar de arts en verpleegkundige zien niet hoe jij je na een paar dagen thuis voelt. Het is dus er belangrijk om aan te geven waar je na de kuur last van hebt. Verhage: “Het is belangrijk dat een patiënt weet welke bijwerkingen hem te wachten staan. Wat normaal is en wat niet, wat je als patiënt zelf kunt doen en wie je kunt bellen om te overleggen.” Een kuur bestaat uit meerdere medicijnen. Het is afhankelijk van welke medicatie er in de kuur zit of de patiënt last krijgt van bijwerkingen, van welke en de intensiteit ervan. Bij

Tussen de zeventig en tachtig procent van de patiënten die chemotherapie krijgen hebben last van de bijwerkingen misselijkheid en overgeven als ze geen speciale medicijnen krijgen. Verhage: “Iedereen krijgt bij de eerste kuur een standaard hoeveelheid medicijnen. Tijdens de eerste kuur kijken we hoe een patiënt hierop heeft gereageerd en passen we het zo nodig aan. Het is belangrijk dat de patiënt dit goed bespreekt met de verpleegkundige zodat bij een tweede kuur hier rekening mee kan worden houden. Zo krijgt iedere patiënt de hoeveelheid die voor hem het beste werkt. Medicatie op maat dus.”

Op maat maken

Cervista HPV-test biedt meer zekerheid bij onderzoek naar baarmoederhalskanker Baarmoederhalskanker is wereldwijd de op een na meest voorkomende soort kanker die kan worden gediagnosticeerd bij vrouwen van onder de vijftig jaar. Deze aandoening ontwikkelt zich langzaam in de loop der jaren. Door controle en diagnose in een vroeg stadium is baarmoederhalskanker mogelijk te voorkomen. Tijdens dergelijke controles worden cel veranderingen en voorloper stadia van baarmoederhalskanker tijdig aangetroffen. Een infectie met het humaan papillomavirus (HPV) wordt gezien als de belangrijkste oorzaak van de meeste typen baarmoederhalskanker en deze infectie is één van de meest voorkomende seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA).

Uitbreiding testen Recentelijk heeft Hologic, fabrikant van diagnostische- en chirurgische producten, bekendgemaakt dat de NVVP (Nederlandse Vereniging voor Pathologie) goedkeuring heeft verleend aan het gebruik van de Cervista HPV HR-test voor het opsporen van HPV binnen het Nederlands bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Samen met het uitstrijkje (ThinPrep Pap Test), biedt de Cervista HPV-test de beste veiligheid voor het tijdig detecteren van veranderingen in de baarmoederhals. Er is met deze nieuwe test al ervaring opgedaan in Nederland. “We merken in de praktijk dat een HPV-test patiënten de zekerheid biedt waar ze naar op zoek zijn”, aldus Dhr. Lex Makkus, Patholoog bij het Laboratorium

voor Pathologie in Dordrecht. “De Cervista HPV-test is voor ons laboratorium een nuttige uitbreiding op het analyse systeem van Hologic dat we hier in gebruik hebben. Dit systeem stelt ons in staat om de nauwkeurigheid van de gegevensverwerking nog beter te borgen. Het feit dat deze test tevens controleert op aanwezigheid van voldoende DNA, biedt een extra check op de betrouwbaarheid van de uitkomsten en daarmee meer kwaliteit en zekerheid voor de patiënt.”

• Van iedere 100 vrouwen raken er 80 (eens) in hun leven besmet met dit virus, maar de infectie leidt slechts bij een klein aantal vrouwen tot kanker. • Elke vijf jaar worden vrouwen tussen 30 en 60 jaar uitgenodigd voor het maken van een uitstrijkje. Dit zijn ongeveer 800.000 vrouwen per jaar. • De deelname aan het bevolkingsonderzoek is ruim 65 procent. • Ongeveer 1 op de 100 gescreende vrouwen wordt voor nader diagnostisch onderzoek doorverwezen, waarbij tests zoals de Cervista aan te pas komen. • Bij 2,8 procent van de doorverwezen vrouwen wordt baarmoederhalskanker gediagnosticeerd.

Op de website www.cervistahpv.nl/patienten/over-hpv vind je uitgebreide informatie over wat HPV is en wat de risicofactoren zijn.


DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING

Infuus aan huis Eurocept Homecare biedt medisch specialistische zorg aan huis. Jacques Vermeulen is een enthousiaste klant. Jacques Vermeulen (76) heeft sinds drie jaar prostaatkanker met uitzaaiingen in botten en klieren. Hij is veel tijd kwijt met ziekenhuisbezoeken. Elke twee weken doet hij mee aan een onderzoek naar een nieuw medicijn in het Jacques Vermeulen kankercentrum Erasmus MC Daniel den Hoed in Rotterdam. Daarnaast heeft hij ook regelmatig afspraken in het ziekenhuis in Gouda. Al die bezoeken kosten hem veel energie. “Het is een vermoeiende zaak door het reizen en wachten,” zegt hij. “En het is zwaar om al die zieke mensen te zien. Zo zielig allemaal.” Jacques werd op de service van Eurocept Homecare geattendeerd door zijn uroloog en meldde zich aan. Nu krijgt hij één keer per maand een infuus aan huis van gespecialiseerde verpleegkundige Monique Schotten van Eurocept Homecare. De gespecialiseerde verpleegkundigen bezoeken hun vaste patiënten in het land. Na de behandeling voeren ze de medische gegevens direct in het ‘zorg informatie systeem’ van Eurocept, zodat de behandelend arts altijd de actuele gegevens paraat heeft. “Monique is fantastisch,” vindt meneer Vermeulen. “Ze is altijd op tijd. Afspraak is afspraak. Maar als het mijn vrouw en mij een keer niet zo goed uitkomt, bijvoorbeeld met onze bridgeclub, kunnen we bellen en dan verzetten we de afspraak. Ze is heel flexibel.” Via het infuus krijgt hij een medicijn toegediend voor zijn botkanker. De behandeling duurt een uur. “Dan drinken we een kopje thee en praten we over van alles en nog wat. In het ziekenhuis is het altijd zakelijk, maar met Monique heb ik een band gekregen. Ze is hier kind aan huis.”

De beste medische zorg aan huis, omdat iedere patiënt uniek is De uitgaven voor de zorg staan onder druk. Ziekenhuizen en hun medische staf moeten steeds efficiënter werken. Tegelijkertijd zijn ze veel energie kwijt aan administratieve en controlerende taken. Voor patiënten is deze situatie niet ideaal. Zij hebben te maken met veelvuldig ziekenhuisbezoek of moeten zelf nog veel zaken regelen om thuis de juiste zorg te krijgen. Dat kan en moet heel anders, vindt Eurocept Homecare. Eurocept Homecare ontwikkelde een aantal thuiszorgdiensten die geheel zijn afgestemd op de zorgvraag van de arts en de patiënt. Eurocept Homecare is AWBZ erkend, biedt een landelijk dekkend team van gespecialiseerde verpleegkundigen die patiënten begeleiden en ondersteunen bij complexe farmaceutische zorg en is leverancier van hulpmiddelen. Eurocept Homecare zet de zorg die door de behandelend arts is gestart voort in de thuissituatie. De patiënt is verzekerd van zorg op maat en de arts kan rekenen op de hoogste kwaliteit. Eurocept Homecare maakt ’t zelfs mogelijk om patiënten met een infuus op afstand te monitoren en in te stellen, hetgeen de veiligheid ten goede komt. Middels een innovatief zorginformatiesysteem, Eurocept Plaza, zijn alle behandelaars op de hoogte van de status van de patiënt. Eurocept Homecare investeert in de samenwerking met de ziekenhuizen door het bouwen van zorgstraten, afgestemd op de individuele procedures van het ziekenhuis met als gezamenlijk einddoel: een tevreden patiënt. Inmiddels heeft dit al geleid tot een partnership met meerdere ziekenhuizen, zoals UMC Utrecht, MC Leeuwarden, De Tjongerschans Heerenveen, Gelre Ziekenhuizen, Zuwe Hofpoort Woerden, Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede, Atrium MC Heerlen en Ziekenhuis Groep Twente. Bent u geïnteresseerd in onze thuiszorgdiensten en wilt u zelf of voor iemand anders meer informatie neem dan contact op met uw medisch specialist of met Eurocept Homecare. Bent u zorgverlener, neem dan voor meer informatie contact op met Patrick Chotoe, Business Manager Eurocept Homecare.

specialist in ziekenhuis verplaatste zorg

Trapgans 5 1244 RL Ankeveen The Netherlands

+31(0)35 528 83 75 +31(0)35 542 40 86 info@eurocept-homecare.nl www.eurocept-homecare.nl

24-08-12 09:17

Postbus 581, 2003 PC Haarlem, 023-5153153, www.msd.nl

ONCO-1050530-0001

2755 adv 128x192 1

t f e w

Chemotherapie kan bijwerkingen geven… …Bespreek deze met je oncologieverpleegkundige. Er zijn meer mogelijkheden dan je denkt.

ONCO-1050530-0001 adv 260x192.indd 1

29-08-12 14:01


DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING

Borstkanker. En nu? Ieder jaar krijgen 13.000 vrouwen borstkanker. Het is de meest voorkomende soort kanker in ons land. De behandeling is echter voor iedereen verschillend. Stel je krijgt de diagnose borstkanker. Wat dan?

Als je een ve randering in je borsten merkt, is naa r de huisarts gaan de eers stap. Hij zal te je indien nod ig doorverwijzen voor verdere onder zoeken als een mammo grafie, echo, p unctie en/of biopsie. De u itslag zal de behandelend specialist m et je besprek en.

k bestraling (radiotheNa een operatie volgt vaa gebleven kankercellen rapie) om eventuele achter patiĂŤnt krijgt ongeveer alsnog kapot te maken. De per week. Radiotherapie vier tot vijf bestralingen operatie om achterkan worden ingezet na een vernietigen en palliatief gebleven tumorcellen te tten, ter verbetering van bij uitzaaiingen in de bo sverlenging. de levenskwaliteit of leven

Nieuw medicijn tegen borstkanker Er komt een nieuw medicijn op de markt voor postmenopauzale vrouwen met uitgezaaide hormoongevoelige, Her2 negatieve, borstkanker die niet meer reageren op hormoontherapie. Dit medicijn kan de progressievrije overleving met behoud van de kwaliteit van leven meerdere maanden verlengen. Het geneesmiddel moet worden gebruikt naast een hormoontherapie. Het kan de ziekte niet genezen, maar kan een meer belastende vervolgbehandeling met chemotherapie uitstellen.

Hormonale therapie wordt toegepast bij hormoongevoelige tumoren. De tumoren groeien onder invloed van het vrouwelijke hormoon oestrogeen of progesteron. Bij vrouwen na de overgang is ongeveer vijfenzestig procent van de tumoren hormoongevoelig, bij vrouwen voor de overgang ongeveer dertig procent. Hormoontherapie is een ondersteunde behandeling. Het wordt gegeven na operatie en/of chemotherapie of tijdens bestralingen. Ook is er nu een nieuw medicijn die gebruikt kan worden naast de hormoontherapie. Hiermee wordt de tumorgroei tijdelijk vertraagd.

Dit artikel is mogelijk gemaakt met behulp van Novartis Oncology.


DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING

Feit:

Sinds 200 8 is kanke r doodsoorz aak numm er één in Ned erland en overlijden er on geveer 42 .000 mensen pe r jaar aan de ziekte. Da t zijn bijna vijf mense n per uur .

Assamau’al: “Natuurlijk schrok ik ervan. Kanker is zo’n akelig woord. Je denkt meteen aan doodgaan. Nu weet ik: iemand kan wel herstellen, het is goed te behandelen.”

“Kanker is zo’n akelig woord” Aziz Saidi Rabah is 45 jaar en leraar Engels op een middelbare school. Hij kreeg de diagnose kanker – tumor in de neusholte, met uitzaaiingen naar lymfeklieren – in 2010. Zijn behandeling met chemotherapie en bestraling is eind 2010 afgerond. Metro spreekt met hem en zijn zoon Assamau’al Rabah van elf. Aziz: “Pfeiffer, dat was de diagnose. Zo’n sterke man als ik gaat onderuit door Pfeiffer? In mijn achterhoofd merkte ik dat ik twijfelde. ‘Rust maar eens goed uit’, was het advies van de huisarts. Maar mijn klachten bleven, werden zelfs erger. Begin 2010 stuurde de huisarts mij voor onderzoek door naar het VUmc. De internist zei: ‘We sturen je niet naar huis voordat we weten wat het is.’ Dat stemde me gerust – ik was in goede handen.”

Assamau’al: “Vanaf het begin verzwegen m’n ouders niets

voor mij of voor mijn broer en zusje. Ze waren heel open over wat de artsen vertelden en wat er aan de hand kon zijn.”

Aziz: “Toen we in juli 2010 onze voorbereidingen troffen

voor een vakantie op Texel, nam ik toch even contact op met het VUmc. De zwelling in mijn nek werd groter, en in het ziekenhuis bleek er iets in mijn neusholte mis te zijn. Alle onderzoeken die volgden - CT-scan, MRI-scan, puncties, echo, een kijkoperatie in mijn lymfeklieren - vond ik eigenlijk wel prettig. Ik zag het als een ontdekkingstocht. Ik herinner me de dag van de diagnose nog goed, 16 september. De arts belde en zei: ‘De informatie die wij tot nu toe hebben, bevestigt eerdere uitslagen.’ Dat luchtte enorm op. Maar aan het einde van de middag belde dezelfde arts nogmaals. ‘Het spijt ons. We hebben toch een kwaadaardige tumor ontdekt,’ zei hij.”

Aziz: “Vanaf de week daarna was ik een vaste gast in het ziekenhuis. Eerst kreeg ik chemotherapie en bestraling. . Je smaak wordt minder, je hebt nauwelijks meer speeksel, bij bestraling verbrandt je mond eigenlijk, slikken ging bijna niet, mijn keel zat vol wondjes. De tweede fase was alleen een chemokuur. Na de eerste keer - ik was al achttien kilo afgevallen - zette de arts de kuur stop. ‘Anders blijft er niets van u over,’ zei hij. Wat was ik daar blij mee! Nu kon ik weer deel worden van mijn gezin.” Assamau’al: “Ik voelde een gat. Dat voelden we alle-

maal, mijn moeder, mijn broer en zusje. We konden erover praten. Hoe hij eruit zag, wat de ziekte met hem deed en hoe we hem hebben gekend voordat-ie zo ziek werd. Sinds hij weer echt thuis is, trekt dat gat, dat gemis weg. Mijn vader komt langzaam terug.”

Aziz: “Of ik echt kankervrij ben, weet ik pas over vijf jaar.

Inmiddels train ik flink, onder begeleiding van mijn fysiotherapeut. Mijn gezondheid is zeker nog niet de oude - en de vraag is of die ook echt weer zoals voorheen zal worden. Ik ben in ieder geval weer aan het werk, dat wil ik ook. Dertig kilometer fietsen per dag kan ik nu nog niet, maar ooit wel weer.”

Uw gift heeft mijn zus weer een morgen gegeven > Bekijk het hele verhaal op kwfkankerbestrijding.nl

Geef voor kankeronderzoek

Collecteweek

3 t/m 8 september 2012

20120904_nl_metro special  
20120904_nl_metro special  
Advertisement