Page 1

ROEMRUCHTE GEVANGENIS BLIJFT OPEN

GUANTÁNAMO BAY

ALLES

50% KORTING *

PAGINA 09

woensdag 11 januari 2012

ALLES HALVE PRIJZEN

*

In onze winkels en op:

assem.nl * Alleen van toepassing op onze SALE collectie

www.metronieuws.nl | m.metronieuws.nl | www.twitter.com/metro | www.facebook.com/metro

Kamer wil einde aan OV-chipkaartbedrijf Vervangen. SP, VVD en PvdA zijn het gedoe over de OV-chipkaart zat. Ze willen een vervangende organisatie voor Translink Systems, het bedrijf dat nu verantwoordelijk is voor de kaart. Begin deze week konden reizigers abonnementen die ze via internet hadden aangeschaft niet meer op hun kaart opladen. Dat is voor de Tweede Kamerpartijen de druppel. Arriva-directeur Anne Hettinga is woedend over de storing PAGINA 3

Zorgen om eigen bijdrage GGZ Koepelorganisatie van familieleden en cliënten in de geestelijke gezondheidszorg vreest dat patiënten behandeling staken door eigen bijdrage. PAGINA 2

iPhone viert vijfde verjaardag De iPhone werd door Apple gelanceerd als een revolutionair product dat vijf jaar voorliep op telefoons. Steve Jobs keek er destijds al 2,5 jaar naar uit. PAGINA 18

Bioscoop wordt massaal bezocht, maar ook zorgen

Studenten en premier Rutte

LIVE IN GESPREK met Kuipers in de ruimte PAGINA 4

Premier Mark Rutte, met microfoon, was gistermiddag spreekstalmeester voor André Kuipers en de studenten van TU Delft. / BART MAAT | NOVUM

.NL

SCHRIJF JE NU ONLINE IN! SPORT TOT 1 FEBRUARI GRATIS EN BETAAL GEEN INSCHRIJFGELD!

Dertig miljoen mensen naar de film. PAGINA 10


www.metronieuws.nl woensdag 11 januari 2012

1 NIEUWS

02

Grote zorgen over eigen bijdrage GGZ Angst. Koepelorganisatie van familie en cliënten in de geestelijke gezondheidszorg vreest dat patiënten behandeling staken door nieuwe eigen bijdrage Het Landelijk Platform GGZ is zeer bezorgd over de eigen bijdrage in de geestelijke gezondheidszorg. De koepelorganisatie voor twintig cliënten- en familie-organisaties vreest dat patiënten psychische zorg zullen mijden vanwege de hogere kosten. In de ergste gevallen zou het aantal zelfdodingen, crisisopnamen en dwangbehandelingen kunnen toenemen. Patiënten moeten een deel van hun behandeling voor eigen rekening nemen. Ook moeten ze betalen voor verblijf in een psychiatrische instelling (zie kader). Het platform overweegt in samenwerking met GGZ Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie juridische stappen tegen de Nederlandse staat. De organisaties vrezen dat de toegang tot de zorg te hoog wordt en vinden het karakter van de maatregelen “discriminerend”, omdat psychische aandoeningen worden achtergesteld ten opzichte van lichamelijke klachten. “Een groot deel van de cliënten met langdurige psychische problemen heeft geen betaald werk en hierdoor weinig geld. Ook komt schuldenproblematiek vaker voor onder

Voorlezen

deze groep”, zegt Nic Vos de Wael van het platform. “Bij ons meldpunt zijn in de afgelopen weken al tientallen klachten en vragen binnengekomen over de eigen bijdrage. Vaak geven cliënten aan dat ze van plan zijn hun behandeling stop te zetten, omdat ze deze niet meer kunnen betalen.” In het Leo Kannerhuis in Doorwerth, een psychiatrische instelling voor kinderen en jeugdigen gespecialiseerd in autisme, stoppen drie cliënten vanwege de kosten nu met de behandeling. “Een jongeman van 19 met autisme kan zijn behandeling niet meer betalen”, zegt clustermanager Bert Ramakers. “Hij heeft veel begeleiding nodig. Zo’n patiënt loopt de kans om thuis weg te kwijnen of in de criminaliteit te belanden.” Ramakers vreest ook dat het aantal daklozen zal toenemen. De maatregelen zullen uiteindelijk duurder uitpakken, stelt hij. “Patiënten stoppen met zorg die ze eigenlijk nodig hebben en komen via de crisisopvang door de achterdeur terug in de instellingen.” Minister Schippers van Volksgezondheid laat dit jaar het effect van de eigen bijdrage onderzoeken. Een woordvoerder benadrukt dat crisis en gedwongen opnamen uitgezonderd zijn van de eigen bijdrage en ook de zorg waarbij de aanleiding “bemoeizorg” is. Dit betreft zorg aan mensen die zelf de stap naar de hulpverlening niet kunnen maken.

MARLIES DINJENS

marlies.dinjens@metronieuws.nl

Eigen bijdrage betalen in de GGZ

Edsilia Rombley

Patiënten in de geestelijke gezondheidszorg moeten zelf meebetalen aan hun behandeling.

áĨÿČÿÑJėđÜČåĽÿĨĺėČûåĒáåĻååĊ woensdag vroeg uit de veren om voor te lezen. De zangeres neemt deel aan þåĮ8ÑĮÿėĒÑÑČ_ėėĤČååĨėĒĮÜÿĉĮȩ=ĒáåĤ đååĤėėĊŀÑĒûåĤ/ÑĒNđÿĮȦėıáȿđÿȿ ĒÿĨĮåĤJÿĮÑ_åĤáėĒĊȦ8ÑĮÑĨĉÑåĒJåĒç "ĤėûåĤåĒáĉ'ĨÿĨŀÿĉĒĺÑĒáåġÑĤĮÿĉȩ

Ʉ 7  ÿĒÿĨĮåĤáÿĮþNÝþÿġġåĤĨþååîĮûåȿ kozen voor invoering van een eigen bijdrage voor verzekerden van 18 jaar en ouder in de tweedelijns-GGZ, omáÑĮġÑĮÿêĒĮåĒŀėĻėĤáåĒûåĨĮÿđıČååĤá zorg te gaan zoeken “in de goedkoġåĤåååĤĨĮåČÿĉĒȦÿĒġČÑÑĮĨĺÑĒÿĒáå duurdere tweedelijn”. Ʉ ÿĉååĒŀėûåþåĮåĒååĤĨĮåČÿĉĒĨġĨĽÝþėȿ loog worden nu vijf behandelingen

Gratis toestel bij de aangeven bundel i.c.m. een 2-jarig abonnement. Actieprijs geldt voor gebruik binnen de bundel de eerste 3 maanden. Aansluitkosten éénmalig 29,95. Vraag de verkoper naar de voorwaarden.

NIEUWS

vergoed met een eigen bijdrage van ɵɳåıĤėġåĤĊååĤȩ Ʉ ÿĉååĒĮĻååáåČÿĉĒĨÜåþÑĒáåČÿĒûđėåĮ ååĒġÑĮÿêĒĮɵɳɳåıĤėåÿûåĒÜÿĉáĤÑûå ġåĤĉÑÑĤÜåĮÑČåĒȩ Ʉ =ėĊÿĒĻėĒÿĒûÿĒååĒġĨĽÝþÿÑĮĤÿĨÝþå instellingen moet geld worden ÜåĮÑÑČáȨáÿĮĊėĨĮɴɷɸåıĤėġåĤđÑÑĒáȩ Het kan zijn dat mensen zowel moeten betalen voor inwoning als voor behandeling op een polikliniek. Van een eventuele uitkering houden ze dan maar weinig geld over.

Door de eigen bijdrage stopt een deel van de psychiatrische patienten de behandeling, vreest het landelijk platform GGZ. / COLOURBOX.COM

150 minuten plus internet op je mobiel 1GB Eerste 3 maanden gratis

0,-

van 35,90 voor

Gratis BlackBerry® BoldTM 9780

p/mnd

Hoog water telfort.nl 0800 1707

Telfort winkels

Nederland heeft nog altijd last van hoog water. In Arnhem duurt de wateroverlast al dagenlang. Scoopshotfotograaf Eric de Haan legde gisteren de Rijnkade op de gevoelige plaat vast. / ERIC DE HAAN | SCOOPSHOT

Deze foto is 35 euro waard


NIEUWS

Tweede kamer ziet bedrijf OV-chipkaart het liefst verdwijnen OV-chipkaart. De PvdA, SP en VVD zijn de problemen rondom de OV-kaart zat. Zij vinden het tijd voor maatregelen. Een ruime Tweede Kamer meerderheid wil dat Translink Systems, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de OV-chipkaart, wordt opgeheven. Ook vervoersbedrijf Arriva ziet het bedrijf het liefst verdwijnen. Aanleiding voor de commotie is de storing die het bedrijf begin deze week had. Gebruikers van de OV-chipkaart konden maandag hun saldo of abonnement dat ze via internet hadden aangeschaft niet op hun kaart opladen. SP-kamerlid Farshad Bazhir: “Het is al het zoveelste probleem rondom de kaart. Eigenlijk verbaast het me niet meer.� VVD-Tweede Kamerlid Charlie Aptroot vervolgt: “Bij elk systeem gaat wel eens iets mis. Maar bij Translink Systems zijn er ondertussen te veel problemen en haperingen voorgevallen.� SP, VVD en PvdA vinden alledrie Translink Systems moet opgaan in een andere organisatie. Ook vervoersbedrijf Arriva is woedend op het OV-chipkaartbedrijf. Volgens directeur Anne Hettinga was de storing “extreem� en duurde het “onacceptabel lang�. Volgens hem

hadden de problemen veel sneller opgelost moeten worden. “Als een dergelijke storing had plaatsgevonden in de betaalwereld had het hele land platgelegen.â€? Translink heeft vier aandeelhouders: De NS en de vervoersbedrijven uit Rotterdam (RET), Amsterdam (GVB) en Den Haag (HTM). Toch is het bedrijf verantwoordelijk voor alle Nederlandse vervoersbedrijven. “Daarnaast verdelen zij de omzet over alle vervoersbedrijven van het landâ€?, vertelt Hettinga. Hij vindt dat zo krom dat er iets aan gedaan zou moeten worden. De PvdA, SP en VVD zijn het eens met Hettinga en vinden dat Translink Systems vervangen zou moeten worden door een organisatie waarin alle vervoersbedrijven belang hebben. Aptroot (VVD): “Ik pleit voor een strakke organisatie waar alle vervoerders, de provincies en de centrale overheid in vertegenwoordigd zijn.â€? In zijn plan heeft de minister van Verkeer- en Waterstaat uiteindelijk de verantwoordelijkheid over de OV-chipkaart. Ook PvdA-er Jacques Monasch vindt dat de overheid een flinke vinger in de pap moet hebben in de nieuwe organisatie. Volgens hem worden dan de belangen van de reiziger het beste behartigd. Daar schortte het volgens hem ook aan bij Translink Systems. “Er werd teveel gedacht aan de commerciĂŤle bedrijven en te weinig aan de reizigers.â€?

Eerder falen OV-chipkaart

Joran. Beschermvrouwe en advocaten Van der Sloot duiken onder wegems bedreigingen De beschermvrouwe van Joran van der Sloot en zijn mensenrechtenadvocaten zeggen met de dood te worden bedreigd. De Amerikaanse radiologe Mary Hamer is daarom ondergedoken en niet afgereisd naar Peru om vandaag het proces van de Nederlander te bezoeken. EĂŠn van de twee advocaten die Jorans mensenrechtenklacht opstelden heeft de verdediging van Joran inmiddels neergelegd, uit angst voor de bedreigingen. De advocaten hebben namens Van der Sloot 50 miljoen dollar van de Peruaanse staat geĂŤist, onder meer wegens onregelmatigheden in het politieonderzoek, de vermeende onrechtmatige uitlevering van Joran van Chili aan Peru en de inzet van een niet beĂŤdigde Nederlandse tolk. Ook klaagden ze de familie van Stephany Flores aan, omdat deze ongeoorloofde druk op het onderzoek zou hebben uitgeoefend. Uit welke hoek de bedreigingen komen, is onduidelijk. Eerder bevestigde de Peruaanse overheid dat de Tsunami-alarm

SÄ¤Ă‘Ä’Ä¨ÄŒĂżÄ’ÄŠNĽĨĎüđĨĂžĂ‘Ă‘ÄŒĂĄĂĽĺÑĊüĤĒüÝÑĎÿüÎ het nieuws. É„ &Ă‘Ă?ĊüĤĨȊ In januari 2008 werd de kaart twee keer gekraakt. Eerst door een aantal Duitsers. Later door Nijmeegse studenten. É„ GĤÿĺÑĂ?ĽȊ Later dat jaar werd duidelijk dat de kaart niet voldeed aan de privacy wetgeving. É„ =ĥĒÿüĹĝȊ In 2011 hackten internjournalisten de kaart opnieuw.

03

Moeder Joran

Moeder Anita van der Sloot is niet aanwezig bij het proces omdat de media-aandacht haar te veel is. É„ _Ä—ÄŒĂťĂĽÄ’Ä¨ĂĄĂĽÑåĺėĂ?Ă‘Ă‘ÄŽĺÑĒ/ėĤÑĒȌ/ėĨç /ÿđçĒüŀ8ÑĺÑĤĤėȌÞüüÎĎåÿĎĒÿüĎĨ te maken met de relatie tussen moeder en zoon. “Een paar weken geleden ontving Joran nog een kaartje van haarâ€?, vertelt JimĂŠnez. É„ 8Ă‘ĂĄĂ‘ÄŽ_Ă‘Ä’åüĤNČėėĎÿĒĉĹĒÿɾɳɴɳ werd opgepakt voor de dood van ĂĄĂĽNĎüĥÞÑĒĽ"ÄŒÄ—Ä¤ĂĽÄ¨ČŚÄŒĂżĂĽÄŽŀÿĉĒđėüåüĤ weten het contact te verbreken als zou blijken dat hij schuldig is. JimĂŠnez zegt nu dat zowel Joran als de raadsman goed contact met Anita van der Sloot onderhoudt.

veiligheid van Joran van der Sloot ook in gevaar is. In de gevangenis zou zelfs een prijs op zijn hoofd zijn gezet. JOOST VAN DER WEGEN Aanhouding Den Haag

Zware aardbeving bij Atjeh in IndonesiĂŤ

Hagenaar steekt twee agenten in hals en nek

IndonesiĂŤ heeft gisteren een tsunami-alarm afgegeven na een zware aardbeving bij Atjeh met een kracht van 7,3 op de schaal van Richter. Het episch centrum van de beving lag op 420 kilometer ten zuidwesten van de stad Banda Atjeh op 30 kilometer diepte. In 2004 kostte een tsunami voor de kust van Sumatra nog het leven van 230.000 mensen.

Een Hagenaar (37) heeft gisterochtend twee agenten bij zijn woning gestoken met een mes. De politie wilde een boete innen, maar kreeg daar geen gelegenheid voor. Vrijwel meteen stak de man de ene agent in de hals, de andere in het gezicht. Een derde agent kreeg een kopstoot. De Hagenaar wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

METRO

METRO

JURRIAAN NOLLES

gekend

multimediatalent

HP Pavilion dv6 6B12ED notebook PC SuperSpeed

‡ ,QWHOÂŽ&RUHTML40SURFHVVRU ‡ /HJLWLHPH:LQGRZVÂŽ+RPH3UHPLXP ‡ *%JHKHXJHQ ‡ *%KDUGHVFKLMI ‡ LQFK FP %ULJKW9LHZ/('VFKHUP ‡ 6XSHU0XOWLGYG“UUZ

Č?

USB 3.0

Artikelnummer: QG774EA#ABH

,QFO%7:

0DDNXZQRWHERRNFRPSOHHWPHWELMSDVVHQGH+3DFFHVVRLUHV

-(:((71,(7:$7-(+2257 %HQMLMRRNHHQRQJHNHQGPXOWLPHGLDWDOHQW"0HWGH+33DYLOLRQGYEHGQRWHERRN3&PHW

HP 16 inch Charcoal Sleeve

,QWHO©&RUHTML403URFHVVRUZRUGMHGDWYDQ]HOI'DQN]LM%HDWV$XGLRTMOXLVWHUMHQDDUPX]LHN ]RDOVGLHGRRUGHDUWLHVWEHGRHOGLV-HNXQWVXSHUVQHOZHUNHQHQJHQLHWHQYDQWRSGHVLJQGDQN]LM

HP 2.4GHz Wireless Laser Mobile Mouse - Metal Steel

MHFRROHQRWHERRNPHWPHWDOOLFILQLVK-HEHVSDDUWHQHUJLHPHW+3&RRO6HQVHWHFKQRORJLHZDQWGH

Č?

QRWHERRNVFKDNHOWRYHUQDDUHHQODJHUHQHUJLHYHUEUXLNDOVMHKHPYDQMHEXUHDXKDDOWEverybody On!

Atikelnummer: QB462AA#ABB

ZZZEFFQODFWLHVKS

ZZZGL[RQVQOKSGY

,QFO%7:

Č?

,QFO%7:

Atikelnummer: LX729AA#ABB

ZZZEROFRPKS

Š2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Alle rechten voorbehouden. Intel, het logo van Intel, Intel Inside, Intel Core en Core Inside zijn handelsmerken van Intel Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Voor meer informatie over de Intel processor rating, gaat u naar www.intel.nl/stars. Producten zijn afhankelijk van beschikbaarheid. Prijs-, druk- en zetfouten voorbehouden. Het is mogelijk dat de gefotografeerde producten niet overeen komen met de omschrijving.


www.metronieuws.nl woensdag 11 januari 2012

Gasthoofdredacteur

04

Onderzoek

Ben jij de assistent van Metro’s Karl Lagerfeld?

Dierenporno vanuit Kamer gedownload

De wereldberoemde Duitse modeontwerper Karl Lagerfeld is op 7 februari gasthoofdredacteur van Metro wereldwijd. Jij kan, zoals eerder gemeld, zijn persoonlijk assistent worden. Het aantal Nederlandse aanmeldingen is enorm en op de kandidaten zijn nu 11.500 stemmen uitgebracht. Maar meedoen aan Metro’s Look Bookwedstrijd kan kan nog steeds. Op de site karlformetro.com kun je een aantal foto’s uploaden die jouw persoonlijke levensstijl laten zien. Karl Lagerfeld zelf zoekt zijn assistent uit die hem zal helpen een Metro te maken op 6 februari op de nieuwsredactie in Parijs. Wie kans wil maken kan zich aanmelden tot en met 22 januari. METRO

Vanaf internetadressen die op naam van de Tweede Kamer staan zijn dierenporno en auteursrechtelijk beschermde tv-series binnengehaald. Dat blijkt uit onderzoek van journalist Brenno de Winter. Een woordvoerder van de Tweede Kamer stelt dat het om verouderde ip-adressen gaat die niet meer door de Kamer worden gebruikt. De Winter werpt tegen dat de adressen nog steeds op naam staan van de Tweede Kamer. “Daarmee is zij verantwoordelijk.” De woordvoerder bevestigt dat de adressen nog op naam van de Kamer staan, maar is het niet eens met de verantwoordelijkheid. “Voor de zekerheid gaan we na wat er gebeurt met de huidige internetadressen van de Tweede Kamer.” De Winter voerde ruim tweehonderd internetadressen die op naam van de Kamer staan op de site youhavedownloaded.com in. Die site gaat na met welke ip-adressen welke bestanden via peer to peernetwerken zijn binnengehaald. Zo blijkt dat in november het filmbestand ‘Monica Anal Horse’ is binnengehaald. NOVUM

Karl Lagerfeld met Metro.

NIEUWS

/ ULF LINDSTRÖM

Gespreksleider premier Rutte laat studenten vragen stellen aan André Kuipers. / BART MAAT | NOVUM

ZEG, BENT U AL VAKANTIEVIP?

Kuipers praat met studenten Verbinding. Premier Rutte en studenten van de TU Delft via live videoverbinding in gesprek met astronaut André Kuipers. Terwijl Premier Mark Rutte nog druk in de weer is om studenten met een vraag voor André Kuipers uit het publiek te trekken, verschijnt het lachende gezicht van de astronaut al groot op een scherm achter de premier. Stipt om vijf minuten voor vier uur werd gisteren vanuit de TU Delft faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaartechniek een live videoverbinding gemaakt met ESA-astronaut André Kuipers. Drie weken bevindt Kuipers zich nu in het internationale ruimtestation ISS. “Het begint hier al te voelen als mijn thuis”, antwoordt hij op de eerste vraag van Premier Rutte als hij hem vraagt hoe het met hem gaat.

Vrije tijd

“In mijn vrije tijd doe ik in de ruimte precies hetzelfde als op aarde. Ik luister naar muziek en kijk uit het raam.” Astronaut André Kuipers doet hetzelfde als thuis.

Daarna is het de beurt aan de studenten om vragen te stellen. Wat doet Kuipers in zijn vrije tijd in de ruimte? is een van die vragen. “Eigenlijk precies hetzelfde als op aarde”, antwoordt Kuipers terwijl hij de microfoon van zijn ene hand in de andere laat zweven. “Ik luister naar muziek en kijk uit het raam. We werken veel. Er is hier genoeg te doen aan onderhoud en reparaties en dan hebben we nog ons experimentenpakket. Verder sporten we veel.” Collegaastronaut Frank De Winne, die ook bij de live verbinding in de school aanwezig is, vult aan dat astronauten zeker twee uur per dag moeten sporten. “Beweging is belangrijk tegen botontkalking. Er is hiervoor een speciale hardloopband in het station aanwezig. Push-ups in de ruimte

hebben namelijk niet zo veel zin.” Bij de volgende vragen die in slechts een kwartiertje tijd van de live verbinding gesteld kunnen worden valt de verbinding regelmatig weg. En ook het antwoord op de laatste vraag wordt verstoord door een harde pieptoon, waarna de verbinding helemaal eindigt. Maar of Kuipers nu uitgepraat was of niet, voor de studenten was het een bijzondere ervaring. “Nu weet je als student weer waar je het allemaal voor doet”, reageert vijfdejaarsstudent Diego Frans. “Het besef dat hij daar in de ruimte zweeft en wij vanaf hier met hem kunnen praten, geeft echt een wauwgevoel.”

BIANCA BRASSER

bianca.brasser@metronieuws.nl

Medische kennis Kuipers basis voor ruimteproeven

De lancering in december met een zwaaiende Kuipers. / STEPHANE CORVAJA | NOVUM ESA

Naast astronaut is André Kuipers ook arts. Kuipers studeerde medische wetenschappen en werd daarna keuringsarts bij de Koninklijke Luchtmacht. Daarnaast deed hij onderzoek naar ruimtelijke desoriëntatie bij vliegers en ruimteziekte bij astronauten. In 1991 ging hij aan de slag als ontwikkelaar van ruimte-experimenten bij de Europese ruimtevaartorganisatie. Zeven jaar later, in 1998, trad hij toe tot het Europese astronautenkorps. André Kuipers is de eerste Nederlander die twee ruimtevluchten maakt. In 2004 verbleef hij al elf dagen in het internationale ruimtestation ISS. Precies drie weken geleden, op 21 december, was te zien hoe Kuipers breed grijnzend in Kazachstan voor de tweede keer een ruimtecapsule bin-

nen stapte. Samen met astronaut Don Pettit en de Rus Oleg Kononenkoom werd hij de ruimte in gelanceerd. Dit keer zal de reis langer gaan duren. Ruim vijf maanden zal Kuipers vanuit de ruimte verschillende wetenschappelijke experimenten gaan uitvoeren. Het ruimtestation is daarvoor een uniek laboratorium. Door de gewichtloze omstandigheden waarin alles zweeft heeft Kuipers de mogelijkheid om experimenten te doen, die op aarde niet op deze manier mogelijk zijn. Door zijn medische achtergrond richt Kuipers zich hierbij vooral op medische experimenten. Naast de proeven houdt Kuipers zich ook bezig met operationele taken, zoals de aankoppeling van bevoorradingsschepen. BIANCA BRASSER


NIEUWS Mishandeling

05

Zedenzaak

Trio verdacht van aanval gehandicapte

Cameratoezicht Robert M. definitief verboden

De politie heeft gisteren drie jongeren aangehouden die op nieuwjaarsochtend een verstandelijk gehandicapte man in Kaatsheuvel zouden hebben mishandeld. Het drietal, tussen de 17 en 21 jaar, komt uit Waalwijk en Kaatsheuvel. De man werd op de Nieuwe Markt door vier of vijf mensen aangevallen en moest naar het ziekenhuis. Mogelijk vinden nog meer aanhoudingen plaats. NOVUM

Robert M., hoofdverdachte in de Amsterdamse zedenzaak, mag definitief niet meer onder toezicht staan van camera’s. De directeur van de gevangenis waar M. verblijft had beroep aangetekend tegen de eerdere beslissing om het toezicht op te heffen. Dit is niet-ontvankelijk verklaard. Voor de vrees dat M. zelfmoord zou plegen in zijn cel zijn geen aanwijzingen gevonden. NOVUM

Onder toezicht staan van camera’s is verleden tijd voor Robert M. / KEES SPRUIJT | NOVUM

Da’s een scherpe deal..!

De Nederlandse rechter laat soms sharia meetellen

Samsung Galaxy Tab 8.9" WiFi + 3G Gratis

vanaf 35,- 17,50 p/mnd bijv. met Vodafone MBB Start 35 2 jaar (1e 3 maanden 17,50 p/mnd, daarna 35,- p/mnd), los: 499,99 (3G) 399,99 (WiFi)

Islamitsch recht. Het is goed dat Nederlandse rechters de sharia soms laten meewegen in familiezaken, vindt hoogleraar Buskens. De sharia speelt ‘met enige regelmaat’ een rol in Nederlandse rechtszaken over echtscheidingen of andere familiekwesties. Dat zegt onderzoeker Susan Rutten in Rechtstreeks, het wetenschappelijk tijdschrift van de Raad voor de rechtspraak. In hetzelfde nummer stelt hoogleraar recht en cultuur in islamitische samenlevingen Léon Buskens dat het is voor Nederlandse rechters nuttig is om zich regelmatig bij te laten scholen in de sharia. Als alleen de Nederlandse rechtspraak wordt toegepast kan dat volgens hem tot ‘hinkende’ situaties leiden. Zo wordt een Nederlandse scheiding in het buitenland niet altijd erkend. Een vrouw die in Nederland gescheiden is, kan in haar moslimgemeenschap nog steeds gelden als gehuwd. Het zou volgens Buskens goed zijn als rechters een echtscheidingsvonnis zo kunnen motiveren dat de scheiding bijvoorbeeld in Marokko gemakkelijker wordt erkend. Volgens Rutten zijn er wel belangrijke voorwaarden voor het meewegen van de sharia in familiezaken. Betrokken partijen moeten een buitenlands paspoort hebben en het huwelijk moet in een islamitisch land zijn gesloten, volgens de voorwaarden van de sharia. In zulke gevallen past de Nederlandse rechter ‘dit buitenlands recht’ toe. Zo kan een

Zitting van een ‘informatieve’ sharia-rechtbank in debatcentrum De Balie, met als rechters wetenschapper Nadia Sonneveld, advocaat Famile Arslan en Mohammed Chepih, initiatiefnemer van de Poldermoskee. / MICHAEL JACOBS | WFA

Nu gratis

‘Islamisering’

“Belachelijk idee. Nooit moet de sharia hier direct of indirect worden toegepast.” PVV-Kamerlid Joram van Klaveren.

echtscheiding worden uitgesproken als een partner langdurig afwezig is geweest. Volgens de Marokkaanse variant van de sharia is dat namelijk een geldige grond om te scheiden. Wel zijn er volgens Rutten duidelijke grenzen. Zo mag het toepassen van de sharia niet botsen met de Nederlandse wet, de openbare orde of de goede zeden. NOVUM/METRO

Sharia-alarm

,40 ACCESSOIRES AAN

Volgens PVV-Kamerlid Joram van Klaveren bevestigt het relaas in Rechtstreeks het gelijk van zijn partij. Ʉ åG__ĨČėåûĺėĤÿûĉÑÑĤÑČÑĤđėĺåĤ islamitische regels in het Nederlands recht. “Dit voorbeeld bevestigt ons gelijk als het gaat om de voortgaande islamisering van Nederland.”

* Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

NAAR KEUZE *

dé tabletspecialist

Ʉ ȫ8ėėÿĮđėåĮáåĨþÑĤÿÑÿĒ8åáåĤČÑĒá direct of indirect worden toegepast. Ook moet er op geen enkele wijze worden rekening mee worden gehouden”, zegt Van Klaveren.

Onze nieuwe up! is een echte Volkswagen. Want ook al doet zijn formaat anders vermoeden, de up! is een hele volwassen auto. Met alle eigenschappen die je van een Volkswagen mag verwachten. Toch rijd je al een up! voor maar ¤ 8.490,-. En betaal je met de up! geen wegenbelasting. Bovendien rij je voor maar 14% bijtelling een up! van de zaak.

Klein maar wel Volkswagen. Brandstofverbruik: Ø 4,1 - 4,7/100 km (1L op 21,3 - 24,4 km), CO2-uitstoot Ø 96 - 108 g/km. Vanafprijs is incl. BTW, excl. verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken. Leaseprijs ¤ 199,- per maand o.b.v. Operational Lease via Volkswagen Leasing B.V., 48 maanden/20.000 km per jaar excl. BTW en brandstof. Drukfouten en wijzigingen ook in uitvoeringsdetails voorbehouden. Getoonde afbeelding bevat meeruitvoeringen. Kijk voor meer informatie op volkswagen.nl.


www.metronieuws.nl woensdag 11 januari 2012

Column

06

MENINGEN Leraren hebben al teveel vakantie.

HADJAR BENMILOUD

“Dat hebben ze nodig met al die terror kinderen.”

COLUMNIST

Carl Hoogvliet, 23 jaar, Student Vrijetijdsmanagement

“Tevreden zijn met wat je hebt, dat is de kunst. Ik heb slechts 20 verlofdagen per jaar en geen pensioenvoorziening maar mij hoor je niet!”

“Onzin, die week zullen ze hard nodig hebben om de papieren tijger op orde te krijgen!” Caroline Fieret, 47 jaar, Medewerkster Thuiszorg

Maarten Bakker, 40 jaar, Museoloog

BRONIES, FURRIES, & ECHTE MANNEN Het verschil tussen de laatste internethype en de laatste massadagbestedingsactiviteit van geestelijk gehandicapten is me niet altijd even duidelijk. Desondanks wil ik in beide gevallen meestal meedoen, maar dat is niet makkelijk. Zo is er al een tijdje de internetcommunity ‘Furries’, volwassen die zich in pluizige dierenpakken hullen om daarna met zijn allen de straten en dansvloeren onveilig te maken. Ik heb mijn lokale Furry-clubhuis nog niet gevonden, maar inmiddels is er iets nog leukers: de Bronies. Helaas kunnen vrouwen geen Bronies worden, want het is iets heel mannelijks: “Bro’s who love My Little Pony.” Nee, dit is niet ironisch bedoeld, niet door mij en niet door de Bronies. Er zijn echt een heleboel volwassen -heteroseksuele- mannen die zo erg fan zijn van de felgekleurde en glitterende toverpony’s dat ze fora onveilig maken, zich als personages uit MLP verkleden en hele epistels opstellen aan opperpony Prinses Celestia. Hoe dit zo ver heeft kunnen komen, vraag je? Het begon allemaal met een blogger die de nieuwe serie van MLP “Friendship is magic” belachelijk wilde maken, maar er tijdens het kijken achter kwam dat het een hele goede, intelligente serie is, vol onderhoudende dialogen en zeer diepgaande personages die allerlei emotionele ontwikkelingen doorma‘Furries’ ken en aan jeugdtrauma’s lijden. Ja, dit klinkt belachelijk. Maar na zelf een “Zo is er al een tijdje de paar afleveringen te hebben gezien, internetcommunity ‘Furries’, moet ik toegeven: de serie is superverDe Bronies weten waar ze het volwassen die zich in pluizige slavend. over hebben.

dierenpakken hullen om daarna met zijn allen de straten en dansvloeren onveilig te maken.”

Nu moet je niet denken dat alle Bronies lelijke contactgestoorde nerds zijn, o nee, we hebben het hier over maatschappelijk succesvolle, redelijk knappe en voor het merendeel heteroHadjar Benmiloud, over de laatste internethypes seksuele mannen. Zelfs hottie van het moment Ryan Gosling is stiekem een Brony, blijkt uit het speekselklierenstimulerende Youtubefilmpje waarin hij op hartverwarmende wijze het openingsliedje zingt. Ik denk (of hoop) dat we dit officieel kunnen beschouwen als het einde van de macho-, metro- en alfaman. Echte mannen zijn in 2012 harig, felgekleurd en muzikaal goed geluimd, en luisteren naar forumnamen als Loganberry Swirl en Lavender Shine. Ik denk dat het niet lang zal duren voor de eerste kledinglijn, computergame en parfum van My Little Pony een feit is. Kunnen we straks allemaal op zoek naar onze eigen prins... in een paardenpak. Honderd euro verdienen? Mail jouw column van exact vierhonderd woorden en een foto van jezelf naar lezerscolumn@metronieuws.nl. Columns voor volgende week maandag moeten uiterlijk donderdag 16.00 uur binnen zijn.

Horoscoop

Ram | 21/3 - 19/4 Laat je gevoelens blijken. Je krijgt daarvoor vandaag een optimale kans. Ook al ben jij misschien een beetje verlegen, vandaag kan het niet misgaan.

Stier | 20/4 - 20/5 Je zoekt iets bij je familie wat er helemaal niet is. Accepteer de feiten zoals ze zijn. Jij hebt je verder ontwikkeld in je leven en zult bepaalde zaken niet meer met je familie kunnen bespreken.

Tweelingen | 21/5 - 20/6 Neem gerust wat risico, het is er de dag voor. Wees niet bang om iets fout te doen. Van fouten kan men leren. Een kritische houding is daarbij natuurlijk altijd goed.

Kreeft | 21/6 - 22/7 Jij wilt zoveel dingen afmaken die je de laatste tijd hebt laten liggen. Werk je niet over de kop. Alles heeft zijn tijd nodig en als je gaat stressen lukt er helemaal niks meer.

Leeuw | 23/7 - 22/8 Jouw werkzaamheden van de laatste tijd vallen in goede aarde. Je aanzien groeit en daar mag je ook best een beetje trots op zijn.

Maagd | 23/8 - 22/9 Je gaat vandaag gemakkelijk om met mensen in je omgeving en in het bijzonder met je partner. Je partner wil meer uit jullie gemeenschappelijke leven maken.

Brief van de dag

Geen lamp? Doe dan een koptelefoon op Vanochtend ben ik (fietser) bij een reguliere controle door de politie gestopt omdat mijn achterlicht het niet deed. Het maakte niet uit dat mijn verlichting het deed toen ik van huis ging en dat ik twee grote achterreflecoren heb (fiets en kinderzitje). De boete was hard en rechtvaardig (?) en ik was 45 euro lichter. Terwijl de politieagente doof voor mijn pleidooi de boete uitschreef, passeerde er een fietser zonder voor- en achterverlichting en met een koptelefoon op. Op mijn vraag waarom deze fietser dan niet gestopt wordt antwoordde de agente doodleuk: “Het heeft geen zin om deze meneer te roepen, want hij hoort ons toch niet”. Moraal van het verhaal is als je verlichting het niet doet, fiets dan met een koptelefoon op. PIERTER POORTING, DIEMEN

/ RICHARD VAN DER KLAAUW/METRO

Treinreizen

Treinen hebben altijd vier minuten vertraging De punctualiteit op het spoor is historisch hoog, hoera! Wel 94,5 procent van de treinen rijdt met minder dan 5 minuten vertraging. Wat de NS even vergeet mee te nemen in deze statistieken is de aansluitingen die 4 minuten later vertrekken. Sinds de nieuwe dienstregeling van 11 december heb ik mijn aansluiting al zeker vijftien keer niet gehaald. Maar de eerste trein was inderdaad maar 5 minuten te laat. Hoera...goed gedaan NS ;-). DIRK TIBBERTSMA, NIEUW-VENNEP Beatrix

Weegschaal | 23/9 - 22/10 Er staat heel wat te gebeuren in jouw leven. Ook op het werkgebied is het reuze spannend. Veranderingen of successen staan voor de deur. Geen zorgen, het zal zeker in je voordeel uitpakken.

Schorpioen | 23/10 - 21/11 Je bent reuze gespannen. Die spanning werkt juist averechts op de dingen waar jij je druk om maakt. Ontspan en probeer eerst afstand van de problemen te nemen, voordat je er mee aan de slag gaat.

Als je geen licht op je fiets hebt, dan kan het lonen om een koptelefoon te dragen.

Ze roepen maar wat over Koningin Beatrix Het gezever over Beatrix-met-hoofddoek komt me de strot uit. Velen vergeten domweg dat in haar kielzog altijd een zware handelsdele-

Snippers

gatie volgt, die door haar optreden buitenlandse orders binnen haalt. Beatrix opent namelijk deuren, die voor anderen gesloten blijven. Haar optreden en voorkomen is daarom zeer tactisch te noemen en uiteindelijk dient dat het belang van ons economisch stelsel. Zij, die menen dat Beatrix door het dragen van een hoofddoek instemt met vrouwenonderdrukking, zijn óf niet goed bij hun hoofd, óf ze hebben geen kennis van economie. Ergo, ze roepen maar wat. KEES HOOREMAN, HAARLEM Hoofddoek

Gelukkig hoef ik me hier niet aan te passen Koningin geeft goede voorbeeld door zich aan de gewoontes van het haar ontvangende land aan te passen. Jammer toch dat dit voorbeeld door in Nederland wonende moslima’s massaal wordt genegeerd. Is haar volgende stap dat wij ons dan maar aan moeten passen? Ik mag nu gelukkig nog doekvrij over straat en ben wel heel blij

dat Wilders tegen deze vorm van onderdrukking en discriminatie van vrouwen ageert. JOLANDA DE PEE, RIDDERKERK

Bont

Brief over slachten was niet van mij Eerder deze week is mijn naam onder een brief ‘als je slacht, gebruik dan alles’ geplaatst, maar de tekst was niet van mij. Ik sta ook helemaal niet achter de inhoud, dus graag een correctie. Ik ben juist tégen al dat moordbont. BEN VAN DER HAM, CULEMBORG

Ook in Metro? Stuur je brief van maximaal honderd woorden per e-mail naar brieven@metronieuws.nl. Geef je volledige naam en adres op. De redactie behoudt zich het recht voor brieven in te korten. Het copyright van brieven vervalt aan Metro.

AIMÉE DE JONGH

Boogschutter | 22/11 - 21/12 Jij bent erg trouw en eerlijk als het gaat om het opvolgen van de regels. Het is echter in sommige situaties gedoogd om “burgerlijk ongehoorzaam” te zijn. Is dat idee is bij jouw nog nooit opgekomen?

Steenbok | 22/12 - 19/1 Je bent teleurgesteld in een goede vriend en dat verandert jouw houding tegenover hem of haar. Dat is niet vreemd en waarschijnlijk zelfs noodzakelijk. Laat de vriendschap echter niet te snel verloren gaan.

Waterman | 20/1 - 19/2 Je energie om te communiceren is vandaag uitzonderlijk. Zelf heb je het niet eens in de gaten, maar de mensen om jou heen merken dat zeer goed. Maak gebruik van je sterke communicatie.

Vissen | 20/2 - 20/3 Je komt vandaag tot het inzicht dat je uiteindelijke geluk het belangrijkste is van alles. Je gaat de strijd aan en riskeert een breuk in je relatie. Wat goed voor jou is, zal de strijd echter overleven.

Meer horoscopen? Ga dan snel naar www.metronieuws.nl/extra/horoscoop

Heinz de kat

WINDIG & DEJONG


NIEUWS

07

Hongaarse president Orbán moet van EU andere koers varen ‘Viktator’. De Europese Commissie voert vandaag overleg over de situatie in Hongarije. Europarlementariërs roepen op het land uit de EU te gooien. 1. Wat is er loos? Hongarije dreigt af te glijden richting een dictatuur, waarschuwde GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini vorige week al. Gisteren riep Thijs Berman (PvdA) op de Hongaren uit de Europese Unie te zetten als het land zich niet houdt aan de Europese wetten en waarden. Premier Victor Orbán is volgens hem het probleem. 2. Victor Orbán? Dit jaar werd in Hongarije een nieuwe grondwet actief. De conservatief Victor Orbán zegt dat hiermee de overgang van het communisme naar een democratie is afgerond. De grondwet is in zijn ogen gebouwd op nationale en Europese waarden. Critici vinden dat het democratische systeem wordt uitgehold en de onafhankelijkheid van de rechtspraak wordt aangetast. Al weken zijn er demonstraties in de hoofdstad Boedapest, waarbij Orbán wordt uitgemaakt voor ‘Viktator’.

Premier Victor Orbán, die door zijn tegenstanders ‘Viktator’ wordt genoemd / VIRGINIA MAYO | AP

3. Wat is dan zo omstreden aan die nieuwe grondwet? Die zou tornen aan de persvrijheid, de rechten van de oppositie en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Verder zou de godsdienstvrijheid, homoseksualiteit en vrouwenrechten in het geding zijn. Gevreesd wordt dat de nieuwe grondwet een opmaat is om bijvoorbeeld abortus in de toekomst strafbaar te stellen. Mensenrechtenorganisaties zijn bezorgd over buitensporig hoge gevangenisstraffen die kunnen worden opgelegd. De Europese Commissie en zelfs het IMF lag al in de clinch met Orbán over onder meer oneerlijke staatssteun aan banken en bedrijven.

4. Moet Hongarije daarom uit de EU? Volgens Berman en Sargentini is de koers van Orbán in strijd met zowel de sociale als economische waarden en wetten waarop de Europese Unie is gebouwd. Berman zei gisteren op BNR Nieuwsradio dat Hongarije naar ‘het strafbankje van de Europese Unie’ moet. Sargentini vindt dat het stemrecht van het land in de Raad van Ministers moet worden opgeschort. Haar fractie wil deze maand in het Europarlement een resolutie in stemming brengen die de Hongaarse regering oproept van koers te veranderen. 5. Wat besluit de Europese Commissie vandaag? Hongarije is tijdens het eerste overleg van de Europese Commissie van dit jaar een belangrijk agendapunt, laat woordvoerder Pia Ahrenkilde Hansen weten. “Voor de jaarwisseling hebben enkele eurocommissarissen al diverse ongewenste zaken gesignaleerd waarbij de gemeenschappelijke regels zijn overtreden. Hoewel daar met de regering van Hongarije over is gesproken, zijn een aantal zorgen niet weggenomen. Het land moet zich aan de regels houden. De Commissie zal besluiten of en op welke wijze er moet worden gereageerd. Dit soort kwesties worden vaak opgelost voor ze in de rechtszaal belanden. We hebben daar goede ervaringen mee.” RUBEN EG

Hopelijk ben je dit morgen weer vergeten…

Crèche in Pieterburen puilt uit De Zeehondencrèche in Pieterburen kan het werk nauwelijks nog aan. Het opvangcentrum van Lenie ‘t Hart heeft hulp ingeroepen omdat het door de harde storm van afgelopen week is overspoeld met meer dan 350 gestrande zeehonden. Het Dolfinarium stuurt nu voor minimaal een week een zeehondenverzorger naar Groningen om te helpen. / DENNIS BEEK | NOVUM

Vana 1 januaf verplic ri ht

…maar vergeet niet om altijd in én uit te checken met je Studentenreisproduct. Bam! Vanaf 1 januari 2012 zijn alle studenten die in Nederland met een Studentenreisproduct reizen verplicht om ook bij NS in en uit te checken. Net als in de bus, tram en metro. In plaats van een papieren treinkaartje heb je dan voor het hele openbaar vervoer nog maar één OV-chipkaart nodig.

k Zorg daarom dat er voldoende saldo op staat (minimaal = 10,-) en check altijd in en uit, óók in je vrij-reizen periode. Dan krijg je altijd de juiste korting, betaal je de juiste prijs en heb je een geldig vervoerbewijs. Meer weten? Kijk op ns.nl/studenten


www.metronieuws.nl woensdag 11 januari 2012

NIEUWS

08

IJzige kunstwerken uit een Chinese rivier

REX FEATURES

China

IJssculpturen van Chinees rivierwater IJssculpturen uit maar liefst negen landen sierden afgelopen tijd de Chinese stad Harbin. De beelden namen het tegen elkaar op tijdens het 26e Internationale IJssculptuur Festival. Het evenement is deel van Harbins jaarlijkse ijs- en sneeuwfestival. In Harbin is het gemiddeld -25 graden Celsius in de winter. METRO

Reflectie

“Kijk naar het licht in de ijssculptuur, zie hoe het reflecteert. Zo’n beeld is spelen met licht. Daarom heb ik me gespecialiseerd in ijssculpturen, want al mijn ideeën laten zich niet vatten in ander materiaal.” Karlis Ile beeldhouwer uit Litouwen

Lantaarns

Ooit een ijslantaarn, nu zeventig voetbalvelden Het ijs- en sneeuwfestival in Harbin is tegenwoordig zo’n zeventig voetbalvelden groot. In drie weken gebruikt de organisatie zo’n 180.000 kubieke meter ijs en zeshonderdduizend kubieke meter sneeuw. En dan te bedenken dat het evenement ooit is ontstaan uit de traditie dat lokale vissers ijslantaarns maakten in de winter. METRO

Polijsten

3 dagen kost het om een blok ijs om te vormen tot een ijssculptuur. Zo’n blok weegt meer dan twee ton en is afkomstig uit de bevroren rivier Songhua. Lokale bewoners zeggen dat het ijs bijna doorschijnend is, omdat het water zo langzaam bevriest. Terwijl de bovenkant ijs wordt, blijft de rivier eronder stromen, waardoor het prachtig gepolijst wordt.


NIEUWS

09

Meest omstreden gevangenis op de wereld blijft open Terreurverdachten. Guantánamo Bay al tien jaar open, gevangenen lijken er eeuwig vast te zitten.

Door het Amerikaanse ministerie van Defensie in 2002 vrijgegeven beelden van gevangenen in Guantánamo Bay. / U.S. NAVY | SHANE T.MCCOY | AP

“Een professioneel gerunde gevangenis. Wat anders?”, reageerde de Amerikaanse oud-minister van Defensie Donald Rumsfeld vorig jaar in Metro op de vraag wat Guantánamo Bay is. “Honderden journalisten zijn er gaan kijken, op zoek naar slechte dingen. Maar ze kwamen terug met verhalen over een goed georganiseerde gevangenis, waar gedetineerden konden voetballen en sporten.” Onderzoeker Rob Freer van Amnesty International lacht cynisch over de opmerkingen van Rumsfeld, één van de bedenkers van het plan terreurverdachten op te sluiten op de Amerikaanse marinebasis op Cuba. “Officials als Rumsfeld zeggen iets, maar de feiten zeggen iets heel anders”, meent Freer. Precies tien jaar geleden arriveerden de eerste gevangenen op ‘Gitmo’, het meest omstreden detentiecentrum ter wereld. Beelden van zwaar geboeide mensen gingen vergezeld met de belofte dat het ging om gevaarlijke niet-conventionele strijders, uit een niet-conventionele oorlog die op een niet-conventionele manier moesten worden opgesloten.

Amnesty toonde zich direct bezorgd, blikt Freer terug. “Vooral over de manier waarop mensen werden vastgehouden en verhoord. Rumsfeld heeft toestemming gegeven voor martelingen en vindt dat niet onwettig. Er zitten nog steeds mensen vast, zonder uitzicht op een proces. Sterker: er is besloten ze uit veiligheidsbelang oneindig vast te houden.” President Barack Obama wilde Guantánamo Bay op 22 januari 2010 sluiten. Dat deze belofte niet is waargemaakt verwijt hij het Congres. Freer: “Dat is maar ten dele waar. Ja, Congresleden willen Guantánamo open houden. Maar het plan van de regering de gevangenen in een federale gevangenis in Illinois te stoppen, is het probleem verhuizen. Verdachten kunnen nog steeds niet voor een civiele rechtbank verschijnen voor een eerlijk proces. Onschuldige mensen die niet naar hun land terug kunnen, blijven eveneens vast.” Onduidelijk is hoe het verder moet. Freer blijft echter optimistisch: “In een verkiezingsjaar zal er weinig veranderen, maar volgend jaar kan de situatie weer snel omslaan. Obama heeft de martelpraktijken gestopt en heeft de wil Guantánamo te sluiten, hoewel hij nu geen datum meer noemt.”

RUBEN EG

Guantánamo Bay:

Opvallende cijfers over tien jaar terreurverdachten op Guantánamo Bay. Ʉ ɴɺɴȩ terreurverdachten zitten nog altijd vast op Guantánamo Bay. Ʉ ɺɺɼȩ mensen zaten de laatste tien jaar vast in de inrichting op Cuba. Ʉ ɴɵȩ van de eerste naar Guantánamo Bay gebrachte verdachten zitten er nog steeds. Eén is tot levenslang veroordeeld, de andere elf zijn nog niet aangeklaagd. Ʉ ɴȩ van alle 779 gedetineerden is in de VS voor een civiele rechtbank verschenen. De overige zaken kwamen voor een militaire rechtbank. Ʉ ɴȩ voormalige gevangene werd na zijn vrijlating uit Guantánamo Bay gedood in Afghanistan. Sabar Lal Melma kwam in 2007 na vijf jaar gevangenschap vrij en werd in september vorig jaar gedood. Ʉ ɷȩ Republikeinse presidentskandidaten willen Guantánamo Bay open houden als ze worden gekozen. Ʉ ɷɻȩ mensen zitten vast zonder bewijs, maar mogen niet weg omdat ze ‘te gevaarlijk’ zijn.

ruben.eg@metronieuws.nl

WIN W I TH YOUR LOOK!

KarlforMetro.com

LAAT JOUW PERSOONLIJKE STIJL ZIEN & WIN Wil jij gasthoofdredacteur Karl Lagerfeld assisteren bij het maken van de speciale Karl Lagerfeld Metro van 7 februari? Wil jij naar Parijs en de wereld jouw stijl laten zien? Doe mee aan de Karl Lagerfeld wedstrijd. Upload jouw Look Book via karlformetro.com, verzamel zoveel mogelijk stemmen en win!

WWW.KARLFORMETRO.COM Photo Pierre Bjork Styling Petra Tungarden & Caroline Sandstrom Make-up Sara Grundén Model Lone P

www.metronieuws.nl


www.metronieuws.nl woensdag 11 januari 2012

2

Zwangerschap

Bastiaan Ragas houdt spreekuur over kinderen

ENTERTAINMENT

Bastiaan Ragas houdt volgende week vrijdag eenmalig een spreekuur. De acteur, die momenteel op de planken staat met het stuk Help, Ik Heb Mijn Vrouw Zwanger Gemaakt, vertelt in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch over zwangerschappen, geboortes en opvoeden. De acteur krijgt op medisch gebied steun van gynaecologen en verloskundigen. NOVUM Ordinair

Sylvie plukt stijl uit ‘stukje klasse’ Sylvie van der Vaart haalt haar stijl uit ‘een stukje klasse’. Volgens de voetbalvrouw draait mode om dat stukje klasse en eigenheid, schrijft ze in haar column voor Grazia. “Het uiten van je persoonlijkheid.” Klasse is volgens Sylvie niet te koop. “Dat zie je wel aan de manier waarop sommige mensen met bakken geld zich kleden. Te bloot, te ordinair.” NOVUM Rust zacht

Trouwjurk

Evan Rachel Wood Evan Rachel Wood kan op zoek naar ååĒĮĤėıĻĉıĤĊȩåɵɷȿĉÑĤÿûåÑÝĮĤÿÝåÿĨ ĮåĒþıĻåČÿĉĊûåĺĤÑÑûááėėĤáåĤÿĮĨå ÑÝĮåıĤ/ÑđÿååČČȦĨÝþĤÿĉîĮþåĮđåȿ ĤÿĊÑÑĒĨåÜČÑáVĨ`ååĊČĽȩ`ėėáĻÑĨ ĮėĮɵɳɴɳĺåĤČėėîáđåĮĨþėÝĊĤėÝĊåĤ 7ÑĤÿČĽĒ7ÑĒĨėĒȩ

Ilse DeLange neemt afscheid van vader De vader van Ilse DeLange is overleden. Dat maakte de 34-jarige zangeres gisterochtend zelf bekend via Twitter. “Dag lieve pa, rust zacht”, twitterde Ilse. Ilse’s vader leed aan kanker. In november werd duidelijk dat hij ongeneeslijk ziek was, waarna De Lange besloot haar agenda leeg te maken om tijd door te brengen met haar familie. NOVUM

100 MENSEN GEZOCHT! Internationale Sales & Promotie Organisatie in

ENTERTAINMENT

Bioscoop massaal bezocht, branche maakt zich zorgen Bioscoopsucces. Afgelopen jaar was een goed jaar voor de Nederlandse filmindustrie. Meer dan dertig miljoen mensen kochten een bioscoopkaartje. Ondanks of dankzij de economische recessie; feit is dat de Nederlandse bioscopen, filmtheaters en arthouses de meeste betalende bezoekers binnenhaalden in 33 jaar. Meer dan dertig miljoen mensen kochten in 2011 een kaartje voor de film. De recette bedroeg 240 miljoen euro. Een en ander maakte Wilco Wolfers, voorzitter NFC, gistermiddag bekend tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie van de Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten (NVB), de Nederlandse Vereniging van Filmdistributeurs (NVF) en Film Producenten Nederland (FPN). Om het succes compleet te maken was de best bezochte film - voor het eerste sinds Flodder in 1986 - ook een Nederlandse productie. Bijna twee miljoen mensen gingen naar de bioscoop voor Gooische Vrouwen. In totaal bezochten 30.434.937 de bioscopen, meer dan twee miljoen meer dan in 2010. Het was echter niet alleen maar hosanna in de Amsterdamse bioscoop Tuschinski gisteren. De bioscoopbranche maakt zich zorgen over de aanstaande bezuinigingen op filmcultuur. Als gevolg van die bezuinigingen zal het aantal Nederlandse films dat vanaf 2013 gemaakt wordt sterk dalen.

MARIO WISSE

mario.wisse@metronieuws.nl

Eindhoven, Arnhem, Amsterdam, Rotterdam t t

€250 – 600 pw - commissie + bonussen Internationale reizen

Achtergrond

Ben jij sociaal ingesteld, communicatief sterk & leergierig? Wij bieden jou volledige training. Alleen full time mogelijkheden. Ervaring is niet vereist.

De achtergrond voor de groei van het bioscoopbezoek de afgelopen jaren is een combinatie van factoren:

Bel vandaag voor een gesprek in jouw stad: 020 20 50 285 recruitment@appcogroupsales.nl t.a.v. Anouk www.appcogroupsales.nl

Ʉ NıÝÝåĨĺÑĒ8åáåĤČÑĒĨåóČđĨȩ Ʉ 'ĒĮĤėáıÝĮÿåĺÑĒɶȿóČđĨȩ Ʉ #ĤėåÿĺÑĒþåĮÑÑĒĮÑČÜÿėĨÝėėġĨÝþåĤȿ đåĒåĒĨĮėåČåĒȩ

BOEK NU EEN VAKANTIETRIP EN WORD METEEN VAKANTIEVIP! Boekt u nu een vakantie bij Oad Reizen, dan profiteert u niet alleen van hoge vroegboekkortingen, maar wordt u ook meteen VakantieVIP. Als VakantieVIP toegang tot de online VakantieVIPheeft u spaart shop met honderden euro’s korting en u bij elke aankoop voor vakantiebudget!

Ʉ 8ÑıĻåČÿĉĊĨûåĨĮåûåĒĮÿÝĊåĮġĤÿĉĨåĒ daarmee één van de goedkoopste ĺėĤđåĒĺÑĒĺĤÿĉåĮÿĉáĨÜåĨĮåáÿĒûȩ

Gooische Vrouwen: succesvolste film van het afgelopen jaar. / {{CREDIT|515_PHOTO CREDIT}}

Is jouw werk saai?

En wil je wat anders?

De hoogste VROEGBOEKKORTINGEN + GRATIS OMRUILGARANTIE + Tot 100,- EXTRA KORTING als u vóór 16 januari boekt! + Gratis VAKANTIEVIP lidmaatschap!

Meer

info?

Chdeescitke

oad.nl Twee maanden leren, intensieve begeleiding, diploma en direct een baan!

0900-8482 (0,15 p.m.) of ga naar uw ANVR-reisbureau.

nuwatanders.nl

10


ENTERTAINMENT

11

Nieuwe Resident Evil de eerste geslaagde 18+ game voor 3DS? Horror. Met het spannende Resident Evil: Revelations grijpen de makers terug naar de roots van de gamereeks

POWERED BY WWW.PU.NL

1 2 3

The Elder Scrolls V: Skyrim (PC, PS 3, Xbox 360) De langverwachte openwereld RPG lost zijn hoge verwachtingen in. Voor velen dé game van 2011.

Star Wars: The Old Republic (PC) Deze MMO in een Galaxay far, far away biedt eindelijk een waardig alternatief voor World of Warcraft. Geen revolutie in het genre, wel evolutie.

Griezelen en overleven in Resident Evil: Revelations.

krijg je punten die je personage in level laten stijgen en waarmee je de prestaties van je wapens verbeteren; toch nog een toefje Call of Duty in Resident Evil zij het, gelukkig, heel beperkt. Resident Evil: Revelations wordt uitgegeven door Nintendo en verschijnt 27 januari exclusief voor de 3DS.

The Legend of Zelda: Skyward Sword (Wii) Een nieuwe Zelda is altijd reden voor een feestje maar Skyward Sword is niets minder dan een majestueus meesterwerk.

JAN MEIJROOS

Power Unlimited

WERKEN ALS CAMPINGMEDEWERKER IN EUROPA? leef r nu en be Sollicitee tastische een fan zomer!

Kom jij onze teams versterken op één van onze topcampings in Frankrijk, Italië of Spanje?

Ga naar de website voor meer informatie en reageer direct!

www.werkenonderdezon.nl

T (072) 518 31 15 E werken@selectcamp.nl

Bevochtiger & Luchtreiniger. Twee in één. Droge lucht is moeilijk te reinigen. Bevochtigen + reinigen is effectiever. Uiterst eenvoudig: UÊBediening UÊ,iˆ˜ˆ}ˆ˜} UÊ>˜ÌiÀˆ˜} it ite

r - Kw al elle ts

U Het Origineel U d Sin

sm

r

daardoor intens en zenuwslopend. Deze singleplayer verhaallijn ontwikkelt zich in de Campaign Mode en houdt de speler flink wat uurtjes zoet. Aanvullend kent de game een zogenaamde Raid Mode, speciaal bedoeld om met twee spelers te doorlopen. Als Jill Valentine en Chris Redfield ga je op diverse missies waarin je zoveel mogelijk vijanden moet verslaan. Voor elke verslagen vijand

jaa

ker Luciani zijn op zoek naar Chris Redfield. Zijn laatste GPS-gegevens positioneren hem aan boord van een verlaten cruiseschip. Wanneer je op onderzoek gaat, is het een kwestie van tijd alvorens de meest gruwelijke monsters hun opwachting maken. Het wordt echter nooit een overkill aan vijanden. Grote schrikmomenten worden knap gedoseerd en ieder gevecht voelt

Be s

De Resident Evil-reeks is een van de langstlopende survival-horror series in de game-industrie: donkere (letterlijk en figuurlijk) avonturen waarin de hoofdpersoon moet zien te overleven met spaarzame munitie en waar het gevaar achter iedere hoek loert. De speler moet voortdurend in angst verkeren: achter iedere deur of in iedere gang moet gevaar kunnen schuilen, zodat als een zombie of monster zich een keer aandient het schrikeffect velen malen groter is. Het is de tweede keer dat Resident Evil zich aandient op de 3DS spelcomputer al wil Nintendo Resident Evil: Mercenaries het liefst achter zich laten. Dat spel was ondermaats en had meer met een ongeïnspireerde schiettent dan met angst en overleven te maken. Het was een overblijfsel van het voor de rest prima Resident Evil 5 dat volgens puristen ook al te veel de nadruk legde op schietactie. Met Resident Evil: Revelations grijpen de makers terug naar de zenuwslopende, solitaire gameplay van weleer. Resident Evil: Revelations speelt zich in 2005 af en onthult nieuwe feiten in de periode tussen Resident Evil 4 en Resident Evil 5. Jill Valentine en haar partner Par-

Top 3 games

eer d an 3

0

Zonder filterkussen: UÊhygiënisch UÊ«ÀœLii“œœÃ UÊii˜ÛœÕ`ˆ}ʜ˜`iÀ…œÕ` Geen stoomvorming

Venta Airwasher – Het Origineel: > i˜ÊLiÃÌÃiiÀÊȘ`ÃʓiiÀÊ`>˜ÊÎäʍ>>À° > Onovertroffen kwaliteit van de uitvinder van de Airwasher. > reddot design award winner. Binnen 14 dagen niet tevreden geld terug. Exclusief verkrijgbaar bij:

>Ài˜ÃiÊ-“ˆ`ÊIÊ 8* ,/ÊIÊ *ÊIÊ 1,"*,/ÊIÊ-/1, ÊIÊi`ˆ>Ê>ÀŽÌ Made in Germany · Nr. 1 in Europa Wereldwijd unieke techniek Tel: 040 - 254 43 61 · Fax: 040 - 254 05 35 E-mail: info@venta.nl · www.venta-airwasher.nl

The Original


www.metronieuws.nl woensdag 11 januari 2012

Boek

RELEASES

CD

Strip

DVD

12

Boek

Manipulatie goed begin thrillerjaar

The Maccabees: van saai tot steengoed

Green Manor staat vol scherpzwarte humor

Niks te lachen bij De President

New Kids: zeker geen gaye shit

Manipulatie

Given To The Wild

Green Manor

De President

New Kids Nitroboek

Auteur. Mark Allen Smith

Artiest. The Maccabees

Makers. Denis Bodart (tekeningen) en Fabien Vehlmann (scenario)

Regisseur. Erik de Bruyn

Samengesteld door. Habbekrats / Eyeworks

Genre. Thriller 18,95 euro

Genre. Alternatieve rock

ɄɄɄɄɄ

ɄɄɄɄɄ

Unieboek bijt het spits af in 2012 met Manipulatie, een thriller rond een man die mensen informatie lospeutert, zelf noemt Geiger het een informatie handelaar. In het beste geval gaat dat door een goeie babbel, in het slechtste door het betere folterwerk. Maar dan komt een klant aanzetten met een kind dat de ondervraging in moet en doet Geiger een vreemde zet die hem en de mensen om hem heen in gevaar brengt. Mark Allen Smith komt in zijn debuut met een intrigerende hoofdpersoon, die kampt met een getroebleerd verleden en nu ineens moeilijke keuzes moet maken in zijn verder anonieme leventje. Alleen weet de Amerikaan de psychologische spanning niet helemaal tot het einde toe vol te houden als er veel actie aan te pas komt. Maar een goed begin voor Smith en voor 2012. LUC WIERTS

De recensies in de Britse pers van het derde album van The Maccabees schieten alle kanten uit. Given To The Wild wordt zowel afgekraakt (volgens sommige bladen doen de Zuid-Londenaren een wanhopige gooi naar commercieel succes door Coldplay te kopiëren) als geprezen. De waarheid ligt volgens ons in het midden. Sommige nummers op Given To The Wild klinken op het eerste gehoor bedeesd en doorsnee maar blijken na een keer of drie luisteren hartstikke knap (‘Child’, ‘Ayla’, ‘Heave’) in elkaar te zitten en – niet onbelangrijk – steengoed bovendien. Er staan ook wat nummers op Given To The Wild die nooit meer worden dan saai. Voorlaatste nummer ‘Slowly One’ bijvoorbeeld, dat zijn titel eer aandoet en ongeveer laat horen hoe de muzikale equivalent van de uitdrukking ‘niet vooruit te branden’ klinkt. MARIO WISSE

Genre. Comedy Genre. Graphic novel, 29.95 euro

Het Reumafonds zoekt collectanten

Genre. Fotoboek

ɄɄɄɄɄ

ɄɄɄɄɄ Robbedoes-scenarist Fabien Vehlmann debuteerde ooit met de serie Green Manor, die hij met tekenaar Denis Bodart maakte. De eerder in drie delen verschenen ‘luchtige misdaadkroniekjes’ rond een pedante rijke herenclub eind negentiende eeuw, zijn nu gebundeld in een mooi vormgegeven graphic novel. Opvallend zijn de scherpe en bovenal goed gestructureerde zwartgallige humoristische verhalen van Vehlmann. Bodart maakt van de personages en decors steeds kunstwerken op zich. Helemaal boeiend zijn de schetsen achterin de bundel. Minpunt is het toch iets te kleine boekformaat, waardoor de plaatjes soms net iets te veel gepriegel worden en de tekst niet altijd goed leesbaar is. Soms moet men niet morrelen aan het oude vertrouwde A4-stripformaat. RUBEN EG

In De President van Erik de Bruyn wordt de monarchie in Nederland afgeschaft en vervangen door een republiek. De eerste president is de jonge Marokkaan Joes (Achmed Akkabi, ook wel bekend als Rachid de vakkenvuller uit de Albert Heijn-reclame). Hij schopt het zover omdat hij na een brand op een aspergeboerderij - hij woont daar met andere illegalen tot nationale held is uitgeroepen omdat hij de knappe Roemeense Mila (Charlie Chan Dagelet) uit de vlammen heeft gered. Klinkt best aardig zo samengevat, maar De President is geen leuke film. Waarom niet? Er valt niks te lachen. De President is een smet op de cv van De Bruyn, die eerder uitbundig van zich liet spreken met Nadine en vooral Wilde Mossels. Lichtpuntje: het komische Poolse duo Boyko (Frank Lammers) en Krasimir (Matthias Schoenaerts). MARIO WISSE

ɄɄɄɄɄ Ze zijn niet meer uit het medialandschap weg te denken; die vijf kansloze gasten uit Maaskantje. In dit boek commentaar van een reeks protagonisten (dus ook van Paul Elstak en Corry Konings) bij scénefoto’s en kiekjes vanachter de schermen. Erg grappig commentaar vaak. Zoals dat van Flip van der Kuil, die om Barrie Butsers te worden een mat in zijn haar laat weven waar hij de hele zomer mee rond heeft moeten lopen. ‘Elke avond moest ik hem crèmespoelen en dat soort gaye shit’, zegt hij bij een en-profil van zijn indrukwekkende paupercoupe. Boek valt ongetwijfeld in de smaak bij fans die twee weken terug nog enthousiast rond de kerstboom gabberden toen ze daaronder een New Kids-schoolagenda, een New Kids-asbak, New Kids-filtertips en New Kids-lange vloei aantroffen. MARIO WISSE

NIEUW JAAR – NIEUW BEGIN

GMSF BV leidt in 2012 nieuwe Team Leaders op: Help reuma de wereld uit

Kerntaken van een Team Leader: verantwoordelijk voor het behalen van team doelstellingen: coachen en ŵŽƟǀĞƌĞŶ͖ŵŽŶŝƚŽƌĞŶĞŶƌĂƉƉŽƌƚĞƌĞŶǀĂŶƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬĞ ŐƌŽĞŝ͖ŚĞƚŐĞǀĞŶǀĂŶĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟĞͲĞŶǀĞƌŬŽŽƉƚƌĂŝŶŝŶŐĞ Bij aanvang zal u deelnemen aan een werk en leer ƚƌĂũĞĐƚǀĂŶϭϮƚŽƚϭϲǁĞŬĞŶ͘

www.reumafonds.nl

GMSF biedt een uitdagende, afwisselende, commercië ĨƵůůƟŵĞďĂĂŶŵĞƚƵŝƚnjŝĐŚƚŽƉĞĞŶǀĂƐƚĐŽŶƚƌĂĐƚ͘'ŽĞĚĞ ĂƌďĞŝĚƐǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶnjŝũŶďŝũ'D^&ǀĂŶnjĞůĨƐƉƌĞŬĞŶĚ͘

DE HOOGSTE VROEGBOEK

DĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞĞŶĚŝĐŚƚƐƚďŝũnjŝũŶĚĞǀĞƐƟŐŝŶŐŽƉŽŶnjĞ website www.gmsf.nl

KORTINGEN $NZDUG0RPHQWMHV 'UXNNHGDJDFKWHUGHUXJ%H]LJJHZHHVWPHW NZDOLWHLWLQGH]RUJHQPHWVSDQQHQGSURMHFW

Turkije Noord-Egeïsche kust Hotel Alkoçlar Adakule*****

Geniet van zon, zee en strand in dit prachtige complex met smaakvol ingerichte kamers. Direct aan het strand, vlakbij Kusadasi en met schitterend uitzicht over zee en zonsondergang. 8 dagen va. Vertrek: oktober o.b.v. All Inclusive Reisnummer: TRVL11-01

BOEK NU EEN VAKANTIETRIP EN

WORD METEEN VAKANTIEVIP!

449 per persoon

VHFRQGVDJR

([WUD6RFLDDO (UZRUGWPLMQHWYHUWHOGGDWHUKDUGJHZHUNW ZRUGWDDQNZDOLWHLWLQGH]RUJ7XXUOLMN VHFRQGVDJR

$PEXODQFHB1LHXZV :DWHUPLVLVPHWUROSDWLsQWLQGH]RUJUH FHSWHQEHODQJULMNHUGDQDUWVNHX]HNZDOLWHLW

Geeft u hen ruim twee weken de ruimte om buiten te spelen?

PLQXWHDJR

oad.nl

ga voor meer informatie naar oad.nl

0900-8482 (0,15 p.m.) of ga naar uw ANVR-reisbureau.

Wat weet ú eigenlijk over de kwaliteit in de zorg?

Aandacht. Rust. Liefde. Structuur. Word vakantiegastouder of donateur. Ga naar europakinderhulp.nl of bel 0118 627974.

Ga naar

LEES MEER.

WEET MEER.

Metro is het grootste dagblad ter wereld.

LEEF MEER.

www.metronieuws.nl


TELEVISIE EN WEER Ned 1

Ned 3

Ned 2

13

SBS 6

RTL 4

20:25. De wilde keuken van Wouter Klootwijk 20:55. Labyrint 21:20. Moraalridders

Avonturenfilm

Oplichters en vertellers The Brothers Grimm 20.30 uur. RTL7

De twee broers Jake en Will Grimm zijn verhalenvertellers en oplichters. Ze reizen alle dorpen af en doen net of ze het volk beschermen tegen monsters en geesten. METRO

19:00. Lingo 19:25. Het politiebureau 20:00. NOS Journaal 20:30. Tussen kunst & kitsch 21:25. KRO Detectives: Silent witness

Ʉ ɵɳȨɵɸııĤȿåĻÿČáåĊåıĊåĒ ĺÑĒ`ėıĮåĤ0ČėėĮĻÿĉĊȩ Serie reportages rond de onstuimige keuken (‘het is een werkplaats’) van Wouter Klootwijk. We eten ervan, maar weten het niet. Zeewier is dagelijkse kost. 22:00. Nieuwsuur 23:00. VPRO Import: Mugabe en de blanke Afrikaan

Ʉ ɵɴȨɵɸııĤȿ0J=åĮåÝĮÿĺåĨȨ Silent witness. Harry voert de officiële lijkschouwing uit op het lijk van de rijke bankierster Bridget Flannery. De advocaat van haar man laat Nikki een tweede uitvoeren en de resultaten zijn zeer verschillend.

Romkom

Knappe dochter in de bocht

23:05. Pauw & Witteman

The Wedding Planner 20.30 uur. RTL5

Mary Fiore regelt de huwelijken van anderen. Ze valt als een blok voor een knappe dokter die echter de bruidegom is van het grootste huwelijk dat ze ooit heeft georganiseerd. METRO

RTL 5 19:00. The king of Queens 19:30. How I met your mother 20:00. Flodder 20:30. The wedding planner

RTL 7 19:00. The king of Queens 19:30. How I met your mother 20:00. Flodder 20:30. The wedding planner

19:30. De Wereld Draait Door 20:25. Ali B op volle toeren Muziek

19:30. RTL Nieuws 19:55. RTL Weer 20:00. Goede tijden, slechte tijden

19:20. Shownieuws - Vroege editie 20:00. Een dag in de dierentuin 20:30. Paranormale kinderen

Ʉ ɵɳȨɵɸııĤȿČÿėġĺėČČå toeren. Ali B laat rappers van nu kennismaken met Nederlandse hits van toen. Rapper Dio en George Baker. Weet de 23-jarige rapper van George Bakers ‘gerestylde’ Paloma Blanca opnieuw een hit te maken?

Ʉ ɵɴȨɶɳııĤȿ&åČġȦėĒĨĊÿĒá ÿĨĮåáÿĊȩ Nicolette van Dam helpt samen met coach en gewichtsconsulente Ingrid Stieber te dikke kinderen en hun ouders met het veranderen van hun voedingspatroon en levensstijl.

Ʉ ɵɴȨɶɳııĤȿ8ÑĒĒĽɴɴɵȩ Een team van Britse nanny’s helpt gezinnen met de opvoeding van kinderen die onhandelbaar zijn. De nanny’s proberen de rust terug te brengen door het gezin te observeren en veranderingen aan te brengen.

21:10. Van de straat 21:40. Proefkonijnen 22:30. NOS op 3 22:45. PowNews 23:10. RamBam 23:40. De Wereld Draait Door

20:30. Bouwval gezocht 21:30. Help, ons kind is te dik 22:30. How the other half live 23:30. RTL Nieuws

21:30. Nanny 112 22:30. Hart van Nederland - Late editie 22:50. Piets weerbericht 22:55. Shownieuws - Late editie 23:20. Verslaafd aan verzamelen

RTL 8 19:00. Dr. Phil 19:55. De Pfaff’s 20:30. Along came a spider 22:40. As the world turns

Net 5 19:30. Dinner date 20:30. Beat the top designer 21:30. Nederlandse Hollywood vrouwen 22:25. Law & Order: Special Victims

Veronica

Comedy Central

19:30. Gary unmarried 20:00. The big bang theory 20:30. Criminal minds 21:25. Flashpoint

19:25. The Office 19:50. Family Guy 20:10. Futurama 20:35. South Park 21:00. Scrubs 21:25. Scrubs

Puzzels

Weer

Hoofdredacteur: Robert van Brandwijk Eindredactie: Job Halkes, Marije van ’t Hoog, Erik Jonk Nieuws: Klaas Boomsma, Bianca Brasser, Marlies Dinjens, Ruben Eg, Niels Rigter, Marieke van der Voort, Jeroen van Wieringen Entertainment: Mario Wisse, Merike Woning Sport: Jeroen Haverkort, Luc Wierts Amsterdam: Wout Maas, Anne-Fleur Pel Rotterdam: Jelle van de Kamp, Laura Tenret Webredactie: Dave van Aken, Joost Tadema Beeld en vormgeving: Linda Oudendijk, Enzo Peters, Eefje Savelkoul, Marcel Smit Fotograaf: Richard van der Klaauw Stagiaires: Leroy van den Berg, Jurriaan Nolles, Remko Vermunt Algemeen directeur/uitgever: Andreas Ohlson Commercieel directeur: Marcel den Hoed Distributie: Jurriaan Otting.

Metro is ‘s werelds grootste gratis dagblad met 67 edities in 22 landen in Europa, Noord- en ZuidAmerika en Azië. Metro is politiek en religieus onafhankelijk en wil lezers in 20 minuten op de hoogte brengen van het nieuws van de afgelopen 24 uur. Metro wordt dagelijks gelezen door meer dan 17 miljoen wereldburgers. Metro Holland BV Postbus 90009 1006 BA Amsterdam tel: 020 - 511 4000

Metro Rotterdam Westblaak 224 3012 KP Rotterdam tel: 010 - 206 03 20


DEZE ZOMER ONGEKEND VOORDELIG

MACEDONIË

www.macedonia-timeless.com

Macedonië is een land vol historie met sporen uit het verleden, vele culturele bezienswaardigheden, maar ook een land met prachtige meren, bossen en gebergten. Daardoor is Macedonië zeer aantrekkelijk voor iedereen. Dit gastvrije land, gelegen in het hart van Europa, vindt u op slechts ruim 2,5 uur vliegen van Amsterdam en Eindhoven.

e Vertrek iederag ijd

8 dagen al vanaf

*****

Ohrid

Inex Gorica is een uitstekende keuze voor uw vakantie aan het prachtige meer van Ohrid. Dit hotel is uniek gelegen in een rustige maar prachtige omgeving met een uniek uitzicht op het centrum van de stad Ohrid en het indrukwekkende Ohrid meer. Het hotel is omringd door bebossing en is het enige 5 sterren hotel aan het meer van Ohrid. Vertrekperiode

349

Logies & Ontbijt

Inex Gorica

8 dagen al vanaf

∞ beoordeeld op zoover: 7.0 ∞ prive kiezelstrand ∞ op 2 km van Ohrid ∞ prachtig uitzicht

****

Struga

30/8 - 6/9

Vertrekperiode 8 dagen

∞ Beoordeeld op zoover: 7.8 ∞ aan het meer ∞ kindvriendelijk ∞ a la carte restaurant ∞ nabij het centrum

4/5 - 28/6

29/6 - 12/7

13/7 - 5/8

6/8 - 12/8

20/8 - 29/8

13/8 - 19/8

2 persoonskamer

399

449

499

479

349

2 persoonskamer

349

399

449

429

extra week

199

225

249

239

199

extra week

149

175

199

189

1 pers. toeslag

99

115

125

119

99

1 pers. toeslag

75

89

99

Kinderprijs 2 t/m 6

199

249

299

275

199

Kinderprijs 2 t/m 12

199

249

299

8 dagen

29/9 - 5/10

299

Logies & Ontbijt

Drim Een uitstekende keuze voor uw vakantie in het prachtige en onontdekte Macedonië. Dit hotel heeft haar naam te danken een de gelijknamige rivier die naast het hotel ligt en uitmondt in het meer van Ohrid. In Drim hotel geniet jong en oud van een onvergetelijke vakantie!

Vroegboekkorting geldig tot 31 januari 2012 en is reeds verwerkt in de prijs. Voor alle overige prijzen zie onze website!

4/5 - 28/6

29/6 - 12/7

20/8 - 29/8

13/8 - 19/8

13/7 - 5/8

****

Ohrid

Belvedere Hotel Belvedere is een warm en sfeervol hotel aan het prachtige meer van Ohrid. U wordt omringd door het groen van het pijnboombossen, de blauwe lucht en het heldere water van het meer. U zult hier genieten van een ontspannen vakantie! Hotel Belvedere ligt tussen de pijnbomen op circa 4 km afstand van Ohrid. Het meer van Ohrid ligt op slechts 100 meter. Vertrekperiode

6/8 - 12/8

Tourist Metropol Lake Resort bestaat uit 3 hotels; Bellevue, Metropol en Tourist. Tourist is het comfortabele 3-sterren hotel van de 3. De verzorgde kamers bieden u een comfortabel verblijf aan in het groene Macedonië met haar eeuwenlange geschiedenis. Wandelen, fietsen of cultuur snuiven kunt u hier volop!

30/8 - 6/9

Vertrekperiode 8 dagen

29/6 - 12/7 13/8 - 19/8

2 persoonskamer

349

399

449

429

299

extra week

149

175

199

189

149

***

Ohrid

29/9 - 5/10

4/5 - 28/6 20/8 - 29/8

8 dagen

13/7 - 5/8

∞ Beoordeeld op zoover: 8.3 ∞ verzorgde kamers ∞ sfeervol hotel ∞ mooie tuin ∞ prachtige omgeving

****

Ohrid

Een uitstekend hotel aan het prachtige meer van Ohrid, dat is Hotel Makpetrol. Een kleinschalig hotel, waarbij service en kwaliteit hoog in het vaandel staan. U zult hier genieten van een fijne vakantie aan het prachtige meer van Ohrid.

30/8 - 6/9

Vertrekperiode

29/9 - 5/10

8 dagen

13/7 - 5/8

299

Logies & Ontbijt

Makpetrol

∞ Beoordeeld op zoover: 8.6 ∞ zwembad ∞ aan het strand ∞ mooie tuin ∞ prachtig uitzicht ∞ op 5 km van Struga

4/5 - 10/5

11/5 - 25/5

13/7 - 5/8

6/8 - 12/8

26/5 - 28/6

29/6 - 12/7

299

349

399

449

429

299

149

extra week

149

175

199

189

149

95

75

1 pers. toeslag

75

89

99

95

75

275

199

Kinderprijs 2 t/m 12

199

249

299

275

199

Vroegboekkorting geldig tot 31 januari 2012 en is reeds verwerkt in de prijs. Voor alle overige prijzen zie onze website!

8 dagen al vanaf

269

Logies & Ontbijt ∞ beoordeeld op zoover: 7.4 ∞ direct aan het meer ∞ 3 tennisbanen ∞ ligbedjes aan het strand ∞ 3 strandbars 6/8 - 12/8

30/8 - 6/9 29/9 - 5/10

8 dagen al vanaf

299

Logies & Ontbijt

2 persoonskamer

6/8 - 12/8

Vroegboekkorting geldig tot 31 januari 2012 en is reeds verwerkt in de prijs. Voor alle overige prijzen zie onze website!

8 dagen al vanaf

8 dagen al vanaf

8 daagse excursiereis

***

Logies & Ontbijt

Macedonië Ontdek Macedonië! Bent u nieuwsgierig naar deze prachtige, maar onbekende vakantiebestemming? Wij bieden u de gelegenheid om Macedonië te ontdekken in 8 dagen. Bij deze reis hebben wij een zeer afwisselend excursiepakket samengesteld welke u alle facetten laten zien van Macedonië.

30/8 - 6/9

Vertrekperiode

4/5 - 10/5

29/9 - 5/10

8 dagen

18/5 - 24/5

199

∞ bus met airco professionele ∞ gids overnachting in ∞ een 3* hotel incl. retorvlucht, ∞ & transfer

4/5 - 28/6

29/6 - 12/7

20/8 - 29/8

13/8 - 19/8

2 persoonskamer

319

369

419

389

269

3* 2 persoonskamer

199

229

249

extra week

139

165

189

179

139

1 pers. toeslag

50

50

70

70

8/9 - 28/9

23/6 - 5/7

6/7 - 3/8

4/8 - 24/8

299

1 pers. toeslag

75

89

99

95

75

1 pers. toeslag

69

85

95

89

69

4* 2 persoonskamer

249

279

299

349

Kinderprijs 2 t/m 12

199

249

299

275

199

Kinderprijs 2 t/m 12

199

249

299

275

199

1 pers. toeslag

75

75

95

95

Vroegboekkorting geldig tot 31 januari 2012 en is reeds verwerkt in de prijs. Voor alle overige prijzen zie onze website!

Vroegboekkorting geldig tot 31 januari 2012 en is reeds verwerkt in de prijs. Voor alle overige prijzen zie onze website!

Vroegboekkorting geldig tot 31 januari 2012 en is reeds verwerkt in de prijs. Excl. excursiepakket €99 ter plaatse te voldoen (optioneel)

Zondag 15 januari om 12:25 uur bij SBS 6

De zonnigste docusoap

van Nederland

SLIM NAAR DE ZON

www. corendon.nl 023-751 06 06

Prijzen zijn gebaseerd op 2 pers. bezetting voor 8 dagen in een voordeelkamer, exclusief evt. weekend charter of vakantietoeslag. • Vroegboekkorting is reeds in prijs verwerkt en geldig zoals vermeld. • Drukfouten voorbehouden

dinsdag & vr


WONEN

15

+

Bezwaar tegen WOZ-waarde maken kan wat opleveren Aanslag. De jaarlijkse WOZ-beschikking zal voor veel huizenbezitters lager uitvallen. Maar de tarieven zullen stijgen. Januari is weer de maand waarin huizenbezitters de WOZ-beschikking 2012 op de deurmat kunnen verwachten. Hierop staat de WOZ-waarde van de eigen woning vermeld, die bepalend is voor de aanslag onroerende zaakbelasting (OZB) die door gemeenten wordt geheven van woningeigenaren. Deze waarde wordt jaarlijks vastgesteld door de taxateurs van de gemeente. In veel gevallen zal de WOZwaarde die in de beschikking staat de waarde in het economische verkeer van de woning benaderen. Maar gezien de huidige marktomstandigheden zullen de WOZ-waarden waarschijnlijk lager liggen dan vorig jaar. Daar staat tegenover dat de tarieven

Advies

“Het is altijd aan te raden om het hele jaar door bij te houden welke vergelijkbare woningen in je buurt verkocht worden en voor welke prijs.”

PLUS

Raimond Heuving, Ooms Makelaars Taxaties

een te hoge WOZ-waarde naast de verschuldigde onroerende zaakbelasting nog meer nadelige financiële gevolgen hebben. “De WOZ-waarde geldt ook als grondslag voor schenkingsrecht, erfbelasting, verschuldigde waterschapslasten alsmede de berekening voor het eigenwoningforfait.” Het eigenwoningforfait, het percentage van de waarde van de woning dat moet worden opgeteld bij het inkomen, is gestegen van 0,55 naar 0,6 procent. Het percentage wordt elk jaar aangepast aan de huizenprijzen, waarbij de belastingdienst uitgaat van de WOZ-waarde van de woning.

Meer huis kopen Jan Molenaar, directeur financiering van de Rabobank: “De gemiddelde huizenkoper kan nu tien tot vijftien procent meer huis kopen voor zijn maximale hypotheek dan een jaar geleden.” / HANS VAN DEN HEUVEL

JOSÉ SCHELLEKENS

Verbouwen

Opdrachtgever vindt klusbedrijf online

Bij nieuwbouw krijg je vaak te maken met meerwerk, zoals het plaatsen van een extra wastafel of een dakkapel. Volgens de Vereniging Eigen Huis leveren bouwbedrijven nieuwbouwwoningen vaak zó uitgekleed op, dat je extra betaalt voor heel normale aanpassingen zoals de aansluiting van een buitenkraan. Bovendien wordt voor meerwerk soms een veel te hoge prijs in rekening gebracht. VEH adviseert daarom vóór ondertekening van het koopcontract de meerwerklijst bij de aannemer op te vragen. Je kunt dan eventueel nog onderhandelen of besluiten sommige werkzaamheden na oplevering zelf uit te voeren of ergens anders uit te besteden. Dat laatste kan goedkoper uitpakken. Bovendien heb je meer keuzevrijheid. Bedenk wel dat je bij gebreken het risico loopt dat aannemers elkaar de schuld geven. En ga uitsluitend akkoord met harde getallen. Zorg er ook voor dat het meerwerk duidelijk is omschreven en betaal niet meer dan 25 procent vooruit. METRO

Het ING Economisch Bureau verwacht dit jaar een lichte krimp van de bouwproductie met 2 procent. De verbouw- en onderhoudssector ontkomt hier voor een groot deel aan. Als de woningmarkt goed draait profiteert deze sector omdat mensen hun nieuwe huis vaak laten verbouwen of opknappen. Draait de woningmarkt echter minder en krijgen verkopers hun woning niet verkocht dan kunnen zij er voor kiezen om de woning te verbouwen. Of ze verhuizen toch niet en passen hun huidige woning aan hun wensen aan. METRO

M

Meerwerk bij nieuwe woning onnodig duur

ili Ti eu p Ce van nt ra a

l

Nieuwbouw

zullen stijgen waardoor je per saldo evenveel of meer belasting moet betalen. Zodra in januari de aanslag in de brievenbus valt, heb je zes weken de tijd om bezwaar aan te tekenen wanneer je vindt dat de vastgestelde WOZ-waarde te hoog is. In het bezwaarschrift moet je aangeven waartegen je bezwaar maakt en motiveren waarom je bezwaar aantekent. Raimond Heuving van Ooms Makelaars Taxaties geeft een paar tips: “Om je motivatie te onderbouwen kun je een taxatierapport laten opstellen. De kosten worden (deels) vergoed door de gemeente wanneer je in het gelijk wordt gesteld. Vraag het taxatieverslag wel altijd op, zodat je kunt zien of de juiste gegevens gebruikt zijn en controleer die. Kijk ook of de panden waarmee je huis wordt vergeleken representatief zijn. Het is altijd aan te raden om het hele jaar door bij te houden welke vergelijkbare woningen in je buurt verkocht worden en voor welke prijs. Dat kun je als tegenargument gebruiken.” Volgens Raimond Heuving kan

Bespaar energiekosten

’s Nachts stoken niet nodig Het huis ‘s nachts warm houden, zodat het ‘s morgens minder energie kost om op te warmen is onzin. De thermostaat ‘s nachts op 13 tot 15 graden zetten is zuiniger. In zeer goed geïsoleerde huizen kan de thermostaat op 18 graden. Zet de thermostaat al

een uur voor het slapen gaan lager. De kamer blijft warm genoeg. Een klokthermostaat helpt om op tijd een lagere temperatuur te kiezen en het ’s ochtends op tijd weer warm te krijgen. Zo bespaart u nog meer. Ga naar www.milieucentraal.nl/verwarmen.

www.milieucentraal.nl Alles over energie en milieu in het dagelijks leven

Een huis in de steigers / EXPO.COM

VERDIEN GELD MET JOUW MOBIELE FOTO’S Download de Scoopshot app Registreer je via metronieuws.nl of scan de QR code Upload je foto’s Verdien euro’s

NIEUW: METRO iPAD APP

Met Metro’s iPad app heb je toegang tot een breed nieuwsportal met uiteenlopende nieuwsberichten uit binnen- en buitenland, economie, sport en entertainment. Download de Metro iPad app nu gratis in de iTunes Store. Zoek op ‘metronieuws’ of scan de QR code in deze advertentie en blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Originele, nieuwswaardige of gewoon leuke foto’s maken kans op plaatsing in Metro of op metronieuws.nl en de fotograaf krijgt euro’s op zijn rekening gestort.

www.metronieuws.nl


www.metronieuws.nl woensdag 11 januari 2012

TRAVEL

16

Vijf nieuwe hotspots in Madrid Madrid is hip, Madrid is booming. De Spaanse stad heeft veel te bieden. Maar toeristen weten waak niet dat er meer is dan de grote pleinen en het koninklijke paleis. Metro tipt je vijf plekken die wat ons betreft voortaan als hotspot door het leven kunnen gaan.

Mercado San AntĂłn

Museo ABC

Madrid Rio

Centro-Centro

Deze nieuwe markt ligt in het hart van Chueca, een van de meest hippe buurten voor de jongere inwoners van de stad. Op de markt kan het zowel overdag als ‘s avonds erg druk zijn. En niet alleen tijdens de winkeluren. De markt bestaat uit een voedselhemel van drie verdiepingen. Beneden kun je allerlei smakelijke hapjes en ingrediĂŤnten vinden. Op de tweede verdieping zijn vele kleine tapasbarretjes gevestigd, alsmede een wijnbar. Op de derde en bovenste verdieping vind je een restaurant dat diverse verse gerechten in de aanbieding heeft, waarvan de ingrediĂŤnten op de eerste verdieping zijn ingeslagen.

Het nieuwe Museo ABC (Museum van tekeningen en illustraties) is gelegen in een voormalige bierbrouwerij. Het pand dateert uit 1900. Tijdens de verbouwing hebben de architecten veel groen glas in het gebouw verwerkt, in verschillende vormen gegoten. het geeft een spectaculair effect, zeker als de zon schijnt.

Na er jarenlang over nagedacht te hebben, en er even zolang aan gewerkt te hebben, is in Madrid eindelijk een project voltooid dat de stad verbindt met de rivier Manzanares. Ooit lag er een drukke snelweg; inmiddels is het gebied omgetoverd tot een groene oase, inclusief dertig kilometer aan fietspaden langs de rivier en diverse voorzieningen voor kinderen. Ook kun je er bij goed weer lekker toeven aan het stadsstrand en zelfs een duik nemen in de rivier. Dit nieuwe Madrid Rio telt ook diverse bruggen en wandelpaden, zodat je eenvoudig naar de overkant kunt komen.

Het ‘Palacio de Cibeles’ heeft een nieuwe tentoonstelling en ook een nieuw cultureel centrum onder de naam Centro-Centro (een meer centralere aanduiding bestaat er niet). Na een lange dag slenteren door de stad kom je hier even helemaal tot rust. Binnen is het stil en kun je onder meer kennismaken met verschillende tentoonstellingen en activiteiten. De toegang is gratis.

CĂ­rculo de Bellas Artes De Fine Arts Circle heeft een fantastisch terras geopend waar je als bezoeker zeker even naartoe moet. Het iconische gebouw is gemaakt door de architect Antonio Palacios en biedt een van de mooiste uitkijkjes over Madrid. Sowieso was het privĂŠ-instituut al bekend vanwege de concerten en filmvoorstellingen die er werden gegeven. Eerder was het terras alleen geopend voor leden, maar inmiddels is het roer omgegooid en kun je er als bezoeker voor 2 euro zelf zitten. Doe het en geniet van je uitzicht op de Gran Via, Plaza Cibeles en de skyline van Madrid.

Amazing prijsverlaging Thailand antiebeurs! k a v e d s n e jd gekocht ti Absurd laag in

Nu of nooit...

YD

Chiang Mai

Sukothai PhitsanulokLopburi Bridge on the River Kwai Damnoen Saduak

Ayutthaya Bangkok

Cha-Am

end te Uitsluit 1 januari! t/m 2 boeken

Normaal tot wel â‚Ź 1400!

$PD]LQJ7KDLODQG

15-daagse rondreis incl. strandvakantie Vertrek mrt. t/m okt. Nu óf nooit!!! Dankzij onze goede contacten met de topairline China Airlines en ’onze’ Nederlandse vertegenwoordiging ter plaatse hebben wij een superdeal kunnen sluiten op de eerste dag van de vakantiebeurs voor ’amazing’ prijzen op deze rondreis met honderden euro’s voordeel! U reist tijdens deze 15-daagse rondreis naar o.a. Bangkok, de oude hoofdstad Ayutthaya, de beruchte ’Bridge on the River Kwai’, Chiang Mai waar u op de rug van een olifant een jungletocht kunt maken en Lopburi met een bezoek aan de apentempel. Tot slot een paar dagen strand in Cha-Am waar u heerlijk kunt uitrusten! Deze reis boekt u al vanaf slechts ₏ 898 en dat is inclusief vliegreis per China Airlines, transfers, rondreis per touringcar, .EDERLANDSSPREKENDEREISLEIDINGENDAGELIJKSONTBIJT0ROlTEERDUS nu van onze speciale actieprijs!

Zie stipreizen.nl/thath

e: r i - a c tn ire is Janua e a ns o p e ma a k k

iland! a a r T ha n stipreizen.nl/thailandactie

Rondreis Amazing Thailand 6-13-20-27 maart 3-10-17-24 april 1-8-15-22-29 mei 5-12-19-26 juni

actie: 898 actie: 898 actie: 898 actie: 898

3 juli 10 juli 17-24-31 juli 7 augustus

1398 1449 1489 1489

Prijzen p.p. o.b.v. 2 pers. per kamer. Toeslag 1 pers. kamer v.a. â‚Ź 169. Inclusief: vliegreis Amsterdam-Bangkok v.v. per China Airlines, luchthaventaxen en brandstoftoeslag, rondreis per comfortabele touringcar of minibus, omschreven excursie-programma, 12 nachten in toeristenklasse hotels, dagelijks ontbijt en Nederlandssprekende reisleiding (m.u.v. de dagen aan het strand). Exclusief: niet genoemde maaltijden en drankjes, entreegelden, aanvullend excursiepakket Ă â‚Ź 129 p.p. inclusief 4 excursies, 5 x lunches, 1 x diner en alle entreegelden (optioneel, vooraf bij te boeken)), fooien, eventuele facultatieve excursies en bijbehorende entreegelden. U kunt ervoor kiezen om voor uw verblijf in Cha-Am een upgrade te boeken naar het populaire en gezellige 3-sterren-plus Cha-Am Methavalai hotel vanaf â‚Ź 79 (prijs is afhankelijk van datum). Min. aantal deeln: 15. Reserveringskosten â‚Ź 25 en Calamiteitenfonds â‚Ź 2,50 per boeking. Let op: voor de actietarieven (vertrek maart t/m juni) gelden afwijkende annuleringsvoorwaarden: indien men na 21/1 de reis annuleert, gelden er 70% annuleringskosten en vanaf 4 weken voor vertrek 100% annuleringskosten. Zie www.stipreizen.nl/thath

Prijzen p.p. o.b.v. 2 pers. per kamer excl. Calamiteitenfonds/reserveringskosten. De kortingen zijn reeds verwerkt in de prijs. Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden.

stipreizen.nl


TRAVEL

Feest. Vakantiebeurs begint: zie, proef, ruik, voel en ervaar Europa in meerdere hallen De Vakantiebeurs 2012 is vanaf vandaag een feit. In de Utrechtse jaarbeurs staan weer honderden organisaties die er alles aan doen om zo veel mogelijk klanten te trekken. Een van de voornaamste reisbestemmingen van Nederlanders is Europa. De diverse landen daarvan zijn dan ook volop aanwezig. Metro doet je enkele suggesties aan de hand die een bezoekje meer dan waard zijn: Hal 10, Denemarken. Dit Scandinavische land is vooral bekend van Lego. En daar speelt Denemarken deze week op in. Wie vandaag of morgen naar de beurs komt, vindt een heus Legoland van een slordige 60 vierkante meter naast de stand. Wie voor 12.00 uur komt, krijgt bovendien een mok of beker met wat lekkers als welkom. Hal 9, Zwitserland. Het thema ‘water’ staat dit jaar centraal in het heuse Zwitserlandhuis op de Vakantiebeurs. Alles draait om het water: vissen, wellness, surfen, zeilen en nog veel meer. Uiteraard besteden de Zwitsers ook aandacht aan de bergen, want daarmee is het land eveneens onlosmakelijk verbonden. Hal 7, KroatiĂŤ. Niemand ontkomt deze week aan KroatiĂŤ. Het is zogeheten Gastland en krijgt daarmee elke dag extra exposure. De Kroaten meldWandelen

Deel je mooiste vakantie en beleef hem opnieuw

Europa: kijk ook hier

Wedstrijd. Reisbedrijf VakantieXperts daagt mensen uit hun mooiste vakantieherinnering in te sturen.

Ook zij staan op de Vakantiebeurs... É„ ÿĺüĤĨüĂžĂ‘ÄŒÄŒĂĽÄ’ČŚåÿĺüĤĨüÄŒÄąĂ?ÞĎĺÑÑĤĎđÑÑĎĨĂ?ÞÑĥĥÿĉüĒȌĹ€Ä—Ă‘ÄŒÄ¨ėĤüĒåėĒȊ Zij zullen je goedeaanbiedingen doen. É„ &Ă‘ÄŒɾȌėĹÑĒüȊ Veel grenzen in Europa zijn open, maar dat betekent niet dat je alles mag invoeren in Nederland.

Het thema van de Vakantiebeurs is dit jaar ‘Een koffer vol ervaringen’. Mensen willen alles weten over de avonturen en belevenissen van andere reizigers, is de gedachte erachter. Diezelfde gedachte is uitgangsbasis geweest van de wedstrijd ‘De mooiste vakantieherinnering van het jaar’. Degene die uiteindelijk de mooiste herinnering instuurt, mag deze gratis opnieuw gaan beleven. Voor de wedstrijd is de website beleefjevakantievantoen.nu in het leven geroepen. Deze moet tevens gaan dienen als een informatieplatform. “Mensen willen niet alleen vakantiefolders zien of online brochures downloaden. Mensen willen juist weten wat anderen ter plekke hebben ervaren�, zegt een woordvoerder in een toelichting. Speciale eisen zijn er volgens de organisatie niet: iedereen kan meedoen. “Of het nou die eerste vakantie in Spanje zonder ouders was, of dat huwelijksaanzoek tijdens die stedentrip in New York.� Wel moet aan de herinnering een foto of andere afbeelding worden toegevoegd. Meedoen kan nog tot 18 februari. De tien hoogstgenoteerde inzenders worden vervolgens beoordeeld door een vakjury, die daaruit een winnaar kiest. JEROEN VAN WIERINGEN

den onlangs nog positieve toerismecijfers en zeggen op allerlei gebieden te blijven investeren in “kwalitatieve accommodaties en faciliteitenâ€?. Voordeel voor Nederlanders: een vakantie is er nog goedkoop. Hal 8, Portugal. De stad GuimarĂŁes is dit jaar Culturele Hoofdstad van Europa. En dat is niet voor niets. Bezoekers van de Vakantiebeurs kunnen deze week een reis naar de stad winnen, inclusief twee vliegtickets, autohuur en vijf overnachtingen. En misschien wel de beste tip: eet niet te veel voordat je naar de Vakantiebeurs gaat. Eenmaal binnen kun je je namelijk te goed doen aan de heerlijkste gerechten uit de verschillende landen. METRO Mogelijkheden

ServiĂŤ: vooral voor de wat actievere toeristen

Reisadvies op maat: de Travel Counsellors

ServiĂŤ is dit jaar te vinden in Hal 10 van de Vakantiebeurs. Het land op de Balkan presenteert zich voornamelijk als een bestemming voor de actieve vakantiegangers. Ook dit jaar worden onder meer nieuwe wandel- en fietsroutes geopend. In de meeste gevallen gaat het om routes voor geoefende mensen. Wie dat niet wil: ook op cultureel gebied is er genoeg te zien en te beleven.

Heb je al wel een vakantieland op het oog, maar heb je nog geen idee hoe je er komt en wat daarna de beste mogelijkheden zijn? In Hal 2 vind je in de stands A020 en B020 de Travel Counsellors. Zij geven advies over bestemmingen over de hele wereld en zoeken onder meer naar goedkope vliegtickets en de beste vervoersmiddelen. Meer informatie vind je ook op travelcounsellors.nl.

METRO

METRO

17

Behoefte

“We zien de behoefte groeien naar bijzondere vakanties, aangepast aan wensen van de reiziger.�

Een dierbaar moment tijdens de vakantie. / WWW.COLOURBOX.COM

Diederieke Alferink, VakantieXperts

LASTMINUTE NAAR

TURKIJE Acar Hotel ***

Linda ****

• Gelegen in Alanya • Strand op 250 meter afstand •"MBDBSUFSFTUBVSBOU • Zwembad met kinderbad • InternetcafÊ • Minimarkt

• Gelegen in Side • Onze bestseller in Side • In een bosrijke omgeving •5VSLTCBE TBVOBFONBTTBHFT • Scherpe reissommen •-FVLFBOJNBUJF

vertrek 1 - 11 februari

vertrek 1 - 11 februari

All Inclusive

DE HOOGSTE VROEGBOEK

KORTINGEN

/V vanaf

Turkije Hotel Magnific****

Ideaal gelegen, direct aan het strand en midden in het centrum van GĂźmbet. Prima voor een heerlijke vakantie in levendige sfeer!

8 dagen va.

BOEK NU EEN VAKANTIETRIP EN

WORD METEEN VAKANTIEVIP! ga voor meer informatie naar oad.nl

â‚Ź239,-

p.p.

419 per persoon

oad.nl

/V vanaf

â‚Ź289,-

p.p.

7FSUSFLGFCSVBSJ

â‚Ź259,-

7FSUSFLGFCSVBSJ

â‚Ź289,-

Vertrek 17 feb - 28 mrt

â‚Ź299,-

Vertrek 17 feb - 28 mrt

â‚Ź339,-

Yelken Blue Life *****

Utopia World *****

• Gelegen in Kemer •%JSFDUBBOIFUTUSBOE • Volledig gerenoveerd •BMBDBSUFSFTUBVSBOUT •'BOUBTUJTDIVJU[JDIU •3VTUJHHFMFHFO

• Gelegen in Alanya •"RVBQBSLNFUHMJKCBOFO •'FOPNFOBBMVJU[JDIU •SFTUBVSBOUT •0QFOMVDIUEJTDPUIFFL • Op 150 meter van het strand

vertrek 1 - 11 februari

vertrek 1 - 11 februari

All Inclusive

EgeĂŻsche kust

Vertrek: oktober o.b.v. All Inclusive Reisnummer: TRVL21-18

All Inclusive

/V vanaf

All Inclusive

â‚Ź319,-

p.p.

/V vanaf

â‚Ź339,-

p.p.

7FSUSFLGFCSVBSJ

â‚Ź369,-

7FSUSFLGFCSVBSJ

â‚Ź369,-

Vertrek 17 feb - 28 mrt

â‚Ź399,-

Vertrek 17 feb - 28 mrt

â‚Ź399,-

SLIM NAAR DE ZON

www.corendon.nl 023-751 06 06

0900-8482 (0,15 p.m.) of ga naar uw ANVR-reisbureau.

1SJK[FO[JKOHFCBTFFSEPQQFSTCF[FUUJOHWPPSEBHFO FYDMFWUDIBSUFS PGXFFLFOEUPFTMBHFOĹ”%SVLFO[FUGPVUFOWPPSCFIPVEFO


www.metronieuws.nl woensdag 11 januari 2012

Bonus

Las Vegas opent beurs met nieuwste gadget

Tim Cook, vervanger van Steve Jobs heeft een eenmalige bonus gekregen in de vorm van aandelen. Samen zijn deze 376 miljoen dollar (294 miljoen euro) waard. Cook heeft vorig jaar de functie van Jobs overgenomen. Volgens Apple is de bonus een beloning voor het werk dat Cook deed tijdens de afwezigheid van Jobs. Het bedrijf laat in een verklaring weten dat Cook essentieel is voor het succes. Jobs ontving in de afgelopen drie jaar een jaarsalaris van 1 dollar. Hij bezat bij zijn overlijden 5,5 miljoen aandelen.

In Las Vegas is gisteren de CESbeurs begonnen. Een beurs waar fabrikanten laten zien welke richting ze het komende jaar opgaan. Zo werd er in 2010 de 3D-trend geĂŻntroduceerd en vorig jaar was CES de plek waar fabrikanten met tablets kwamen. Een van de gadgets dit jaar is ‘Gaze’. Hiermee wordt het mogelijk om Windows 8-computers te besturen met je ogen. “Zo kan je de muisaanwijzer plaatsen waar jij hem wil en het wordt mogelijk om met de ogen te scrollen en voorwerpen op het scherm te selecteren. Om commando’s te geven moet je nog wel je muis gebruikenâ€?, aldus het Amerikaanse bedrijf Tobii. Gaze moet over ongeveer een jaar klaar zijn. Sony heeft op de beurs een Bluray- en netwerkmediaspeler met Google TV gepresenteerd die in de zomer van 2012 in Europa verkocht gaat worden. Google TV is een platform dat tv en internet met elkaar verbindt. Een nadeel voor Sony is dat Google TV nog niet bekend is onder het publiek. In Europa is het sinds oktober vorig jaar verkrijgbaar. METRO

Tim Cook. / AP IMAGES

Monopoly op je tablet, bye bye valsspelers

H

HW LV ZDDU DO GLH WHFKQLHN PDDNW RQV PLQGHU VRFLDDO ZH NLMNHQ WHYHHO QDDU VFKHUPSMHVHQYHHOWH ZHLQLJ QDDU HONDDUÂŤ ,N VQDS GLH NULWLHN ZHO PDDU DOV LN GDQ RS RXGHMDDUVQDFKW QD HHQ JHZHOGLJ GLQHU PHW YULHQGLQQHQ 0RQRSRO\ ]LWWHVSHOHQRSGHL3DGLVGDWYRRU PLM WRFK YHHO VRFLDOHU GDQ DOV HHQ ]RPELHQDDUGH79VWDUHQ0RQR SRO\RSGHL3DGLVpFKWHHQYHUVOD YLQJ -H NDQ PHW  SHUVRQHQ RS  WDEOHW VSHOHQ PDDU RRN DOOHPDDO YLD MH HLJHQ VFKHUP (Q GLJLWDDO &ROXPQ 'DJPDU 9HUPRROHQ 7DEOHW([SHUW

VSHOHQ KHHIW ppQ KHHO JURRW YRRU GHHO QLHPDQG NDQ YDOV VSHOHQ 0LMQ EURHUWMH ZLVW YURHJHU DOWLMG HON VSHOOHWMH WH ZLQQHQ (Q DOV KLM QLHW YRRU VWRQG VWRSWH KLM RRN GL UHFW PHW VSHOHQ 5HJHOPDWLJ JLQJ GDWZLQQHQRS]HHUYHUGDFKWHPD QLHUHQ+HHUOLMNGDWLNQXQLHWPHHU FRQVWDQWKRHIWHNLMNHQZDDUDOOH EDQNELOMHWWHQ KHHQ JDDQ (U ]LMQ RQWHOEDDUYHHOVSHOOHWMHVEHVFKLN EDDURSWDEOHWVPDDUPLMQYRRU NHXUJDDWYRRUDOXLWQDDUVSHOOHQ GLH ZH YURHJHU WKXLV VSHHOGHQ ]RDOV5LVN0RQRSRO\HQ6FUDE EOH 'H YUDDJ LV DOOHHQ LV HHQ VSHOOHWMH 0RQRSRO\ RS HHQ WDEOHWQRXQHW]RVRFLDDODOVRS HHQ ERUG" (U ]LMQ YDVW YHHO PHQ VHQGLHQHH]XOOHQ]HJJHQPDDULN

18

Gadgets

Nieuwe topman Apple krijgt enorme bonus

METRO

DOT

]HJ PHW YROOH RYHUWXLJLQJ ´-$Âľ (HQ ÂśJHZRRQ¡ VSHOOHWMH 0RQRSRO\ GXXUW JHPLGGHOG ]R¡Q  XXU :H KHEEHQWKXLVRRNZHOKHOHQDFKWHQ ]LWWHQVSHOHQ2SGHKHOIWKDGLNHU PHHVWDO JHQRHJ YDQÂŤ +HW ERUG EHODQGGHELMRQVGDQYDDNERYHQRS GH NDVW ZDDUQD ZH YHUYROJHQV GDJHQODWHUYHUGHUVSHHOGHQÂśRPGDW KHW VSHO QRX HHQPDDO QLHW DIJHOR SHQ ZDV¡ 2S HHQ WDEOHW NXQ MH ]R ODQJ RI ]R NRUW VSHOHQ DOV MH ZLOW “Spelen op een tablet is voor mij toch veel socialer dan als een zombie naar de TV staren‌â€?

RPGDWKHWVSHOZRUGWRQWKRXGHQ-H NXQWGDQRRNZHOHHQVZHNHQODQJ PHWKHW]HOIGHVSHOEH]LJ]LMQ9RRU PLM EUHQJW GDW HHQ VWXN PLQGHU LUULWDWLHPHW]LFKPHHPHWDOVJH YROJ GDW LN YHHO PDNNHOLMNHU DDQ HHQ VSHOOHWMH EHJLQ 'H]H VSHOOHQ ZHUNHQQXDOOHHQQRJDOVLHGHUHHQ ]LFK RS KHW]HOIGH :L)L QHWZHUN DDQJHPHOGKHHIWPDDUKHW]DOHFKW JHHQ ZHNHQ PHHU GXUHQ YRRU GH RQWZLNNHODDUV RRN HHQ œVSHOHQ RS DIVWDQG¡IXQFWLHLQERXZHQ]RDOVELM :RUGIHXG ,HWV PLQGHU VRFLDDO PDDUZHOKDQGLJRPDOWLMGHQRYHU DO MH VSHOOHWMH PHW MH YULHQGHQ HQ IDPLOLH DI WH NXQQHQ PDNHQ 1DWXXUOLMNEOLMYHQHUDOWLMGVSHOOHWMHV GLHMHQLHWRSHHQWDEOHWNDQVSHOHQ =RKHEEHQZHRSQLHXZMDDUVQDFKW 3DUW\  &R HQ 0DULR .DUW JH VSHHOGRSGH:LL:HHUPHW]¡Q DOOHQDFKWHUHHQVFKHUPPDDUWRFK RRNZHHUHUJJH]HOOLJ

9UDJHQ PHWUR#EHOFRPSDQ\QO

De iPhone is volgens Steve Jobs ‘magisch’. / RICHARD VAN DER KLAAUW | METRO

iPhone viert feest, deze week vijf jaar Producten Innovatie. iPhone werd vijf jaar geleden geĂŻntroduceerd “Eens in de zoveel tijd komt er een revolutionair product voorbij als een revolutionair product dat alles veranderd. Apple heeft er een paar.â€? Steve Jobs aan het begin van de Macworld conferentie in 2007. dat vijf jaar voorliep op telefoons.

“Dit is de dag waar ik 2,5 jaar naar uit heb gekeken.� Met deze zin begon Steve Jobs vijf jaar geleden de aankondiging van de iPhone. Volgens hem een revolutionair product. Deze week bestaat de iPhone precies vijf jaar. Metro kijkt daarom terug naar de veranderingen bij deze ‘unieke’ telefoon. De iPhone wordt in 2007 aangekondigd met ‘wereldveranderende functies’. Een smartphone met als besturingssysteem OS X dat ook al draait op de iMac en je bestuurt het met het multitouchscherm. “It’s magic�, zegt Jobs. Toch blijkt de telefoon achter te lopen op verschillende andere telefoons. Zo ontbreekt het aan een snelle 3G-verbinding en de came-

ra heeft geen videofunctie. Het eerste model was niet te koop in Nederland. In de vijf jaar die volgen heeft Apple Inc. een grote verandering doorgemaakt. Hoewel de telefoonmarkt niet is waar het bedrijf zich in eerste instantie op richt, groeit de iPhone uit tot het product waar Apple de meeste omzet mee maakt. De iPhone komt vanaf 11 juli 2008 in Nederland en is in die jaren enorm geĂŤvolueerd. Zo volgt op de eerste variant de iPhone 3G met sneller internet, een betere batterij en GPS. Daarop volgt de 3GS, met een toevoeging van snelheid en een video-applicatie. De 4 en de 4S worden door Jobs aangekondigd als: “De grootste stap sinds de komst van de iPhone.â€? Een nieuw design, dunner, een hoger resolutie scherm, een 5 me-

gapixel camera aan de achterkant met flitsfunctie en een camera aan de voorkant waarmee het mogelijk is om te bellen met video. Bij de 4S maak je zelfs gebruik van een 8 megapixel camera. Toch blijkt de iPhone mankementen te hebben. Zo ontploft in 2009 bij een Fransman de iPhone terwijl hij zit te sms’en. Ook de iPod Touch van een Brit ontploft. Zij krijgen een overeenkomst opgestuurd waarin een geheimhoudingsclausule is opgenomen. Ze krijgen geld als ze zwijgen over het incident. In 2012 wordt door analisten de iPhone 5 verwacht.

REMKO VERMUNT

reporter.rot@metronieuws.nl

Oprichter Apple maakt vijfjarig bestaan niet mee

De oprichter van Apple mocht het vijfjarig bestaan van ‘zijn kindje’ niet meer meemaken. / AP IMAGES

Steve Jobs werd door sommigen gezien als de Einstein van onze tijd. Op 56-jarige leeftijd overleed de medeoprichter van Apple en topman van het technologiebedrijf. Jobs werd in 2004 al behandeld voor alvleesklierkanker en in 2009 was hij voor een lange tijd met ziekteverlof. Hij onderging een levertransplantatie. Over de uiteindelijke doodsoorzaak heeft de familie zich niet uitgelaten. Jobs werd en wordt nog steeds gezien als de grondlegger van het i-tijdperk. Met z’n coltrui, zijn jeans en zijn witte sportschoenen introduceerde hij het ene nieuwe concept na het andere. Op 20-jarige leeftijd begon Jobs vanuit zijn garage met twee anderen het bedrijf dat uitgroeide tot Apple,

Inc. Van 1985 tot 1996 was hij niet welkom bij het bedrijf omdat het minder goed ging. In dertien jaar, van 1998 tot 2011, heeft hij een bedrijf dat op sterven na dood was omgebouwd tot het waardevolste technologiebedrijf ter wereld. Bij de dood van Jobs reageerde onder andere Barack Obama: “Jobs was dapper genoeg om anders te denken, brutaal genoeg om te geloven dat het de wereld kan veranderen en getalenteerd genoeg om het voor elkaar te krijgen.� In 2005 sprak Steve over de dood. Hij zei dat niemand wilt sterven, maar dat het toch de bestemming is die we allemaal delen. Dat komt volgens hem doordat de dood, de op een na beste uitvinding van het leven is. REMKO VERMUNT


SPORT

19

FC Knudde

3 SPORT

TOON VAN DRIEL

Nederlanders

Geen wildcard voor Project 1t4i in Giro De Nederlandse wielerploeg Project 1t4i, voorheen Skil-Shimano, mag dit jaar niet deelnemen aan de Giro d’Italia. Het Italiaanse Androni Giocattoli, het Ierse Colnago, het Britse Farnese Vini en Team Netapp uit Duitsland kregen wel een wildcard. De achttien ploegen met een World Tourlicentie, waaronder Rabobank en Vacansoleil, zijn automatisch verzekerd van deelname. De Giro start 5 mei. METRO Gratis

Alleen kinderen naar bekerduel Ajax-AZ Bij het bekerduel tussen Ajax en AZ op 19 januari mogen alleen kinderen tot en met twaalf jaar aanwezig zijn. Per zes kinderen mag één volwassene mee als begeleider. De toegang is gratis. De KNVB besloot dat de gestaakte wedstrijd van 21 december, waar AZ-keeper Esteban werd aangevallen, in zijn geheel moest worden overgespeeld. Ajax deed vervolgens een voorstel om alleen vrouwen en kinderen toe te laten, maar dat voorstel kende te veel obstakels. METRO

AZ-keeper Esteban verdedigt zich als hij op 21 december wordt belaagd door een hooligan. / VI-IMAGES Auto

Honkbaltenues van Oranje gestolen De tenues waarmee de Nederlandse honkballers in Panama wereldkampioen zijn geworden, zijn afgelopen weekend gestolen in Roosendaal uit de auto van materiaalman Ton Meiresonne. Het gaat om 25 grijze broeken en 25 oranje shirts. De honkbalbond heeft aangifte gedaan van de diefstal en hoopt dat mensen zich willen melden als ze een uniform krijgen aangeboden of als iemand weet waar ze zijn. METRO

Royston Drenthe is aan het eind van dit seizoen transfervrij en wil graag terugkeren bij Feyenoord. Momenteel is hij door Real Madrid verhuurt aan Everton. / GETTY IMAGES

Drenthe welkom bij Feyenoord Rentree. Drenthe wil terug naar Feyenoord en de Rotterdammers staan daar niet onwelwillend tegenover. Royston Drenthe zinspeelt op een terugkeer naar Feyenoord. “Ik keer zeker terug. Zeker voor 2015. Ik wil nog een beetje explosiviteit hebben en niet als pinchhitter terugkeren”, zegt de 24-jarige speler in NUsport. Feyenoord’s technisch directeur Martin van Geel reageert vanuit het Spaanse Marbella, waar de Rotterdammers op trainingskamp zijn, verrast op het bericht. “Ik hoor dit nu voor het eerst. Of hij welkom is? Natuurlijk. Hij is een goede speler en een Rotterdammer.” Drenthe doorliep de jeugdopleiding bij Feyenoord en speelde 29 competitieduels in het eerste. Tijdens het EK in eigen land met Jong Oranje in 2007 speelde hij zich in de kijker bij Real Madrid. De Koninklijke telde twaalf

Het is tijd voor Fair Finance! www.microkrediet.nl

miljoen euro voor de linkshalf/linksback neer, maar in Spanje wist Drenthe niet door te breken. Een verhuur aan Hércules liep uit tot niks en momenteel speelt Drenthe voor Everton. Daar heeft hij echter ook geen basisplaats en de Engelsen zullen Drenthe dan ook niet definitief inlijven. Drenthe is aan het eind van dit seizoen transfervrij, maar Van Geel wacht af. “Zoals ik al zei past hij hier uitstekend, maar is het haalbaar qua financiële eisen? We zullen dan ook geen contact met hem of zijn management opnemen en wachten af.” Van Geel verwacht overigens dat Feyenoord en coach Ronald Koeman langer met elkaar door zullen gaan. “Beide partijen hebben de juiste intentie. Wanneer er witte rook is, weet ik niet. Er is tijd zat. Maar ik verwacht dat het goed komt.” Mogelijk kan Koeman een nieuwe speler verwelkomen. “Er is budget gecreëerd, onder meer door het vertrek van Diego Biseswar”, beaamt Van Geel. “Maar we hebben ook zes talenten (Achahbar, Steenvoorden, Trindade De Vilhena, Manu, Van

Oude bekende

HSV overwintert net zoals Feyenoord op Marbella en bij de Duitse club loopt een oude bekende van de Rotterdammers rond. Ʉ /åðĤåĽĤıđÑáėėĤČÿåġáåĉåıûáėġȿ ČåÿáÿĒûÜÿĉ"åĽåĒėėĤáȦđÑÑĤĊėėĨ voor een avontuur bij Chelsea. De Engelsen hebben hem uitgeleend aan HSV. Ʉ ȫ'ĊđÑûáÑĒÑČåĺåĒĻåûŀÿĉĒÜÿĉ "åĽåĒėėĤáȦþåĮÜČÿĉîĮĮėÝþđÿĉĒÝČıÜȩȯ Dat vertelt Bruma op de clubsite van Feyenoord. Ʉ ȫ7åĮđååĤáåĤåĉėĒûåĒĨþåÜÿĊĒėû contact. Het is mooi om te zien dat zij zoveel kansen krijgen van de trainer.”

Huijgevoort en Kongolo, red.) meegenomen om te kijken hoe zij zich ontwikkelen. Ik kan dan ook niet zeggen op welke positie wij ons eventueel gaan versterken.” JEROEN HAVERKORT

Epke

““Ik heb mijn agressie gebruikt.” Epke Zonderland heeft de eerste slag geslagen tijdens het Olympisch Test Event (OTE) in Londen. Hij versloeg concurrent Jeffrey Wammes op de meerkamp. Op het OTE is voor Nederland één olympisch startbewijs te verdienen.

Jeffrey

“Ik heb nog steeds kans op de Spelen.” Jeffrey Wammes toonde vormbehoud en houdt (tegen beter weten in) hoop op de Spelen. De Nederlandse turnbond KNGU beslist uiteindelijk wie naar Londen gaat en gaf in en eerder stadium al aan dat het een voorkeur heeft voor Zonderland.


Djoser Junior Groepsrondreizen wereldwijd voor ouders met kinderen

Djoser Wandel & Fiets Djoser rondreizen Actieve groepsrondreizen naar alle continenten

Wandel- en fietsreizen wereldwijd

20120111_nl_metro holland  

Zorgen om eigen bijdrage GGZ iPhone viert vijfde verjaardag Bioscoop wordt massaal bezocht, maar ook zorgen GUANTÁNAMO BAY PAGINA 09 SPORT T...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you