Page 1

Dit is een u itgav e va n M etro Custom Pu blish i ng

&

Augustus 2011

Hart vaten

Pag. 2 ’Niet roken, gezond eten en bewegen. Word bewust van de risico’s’ Pag. 3 Hart- en vaataandoeningen zijn de oorzaak van bijna 35% van alle sterfgevallen Pag. 4 Wat als er hoog cholesterol in de familie zit? Pag. 5 Mensen met trombose kunnen vanaf nu zelf prikken Pag. 6 Het St. Antonius Ziekenhuis is een van de eerste ziekenhuizen dat begon met hartchirurgie Pag. 7 Elke dag overlijden gemiddeld 57 vrouwen en 51 mannen aan een hartkwaal


Dit is een u itgav e va n M etro Custom Pu blish i ng

’Eerste waarschuwing is vaak meteen een hartinfarct’ Bijna een derde van de Nederlandse bevolking overlijdt aan hart- en vaatziekten. Toch is het niet heel ingewikkeld om dat cijfer drastisch te verlagen. Hoe? Door snel iets te veranderen aan onze levensstijl, zegt cardioloog Prof. Dr. Leonard Hofstra, verbonden aan Cardiologie Centra Nederland. De meest dominante oorzaak van hart- en vaatziekten is aderverkalking. Deze aandoening ontstaat door een vervetting van de slagaderwanden. Deze aanslag zorgt voor een vernauwing van de bloedvaten.

ner. De giftige stoffen tasten de bekleding van de bloedvaten aan en maken ze gevoeliger voor aderverkalking”. Hofstra ergert zich dan ook aan de lakse naleving van het rookverbod in Nederland.

Het dichtslibben van aderen begint al vroeg. Dit kan in de loop van de jaren resulteren in een hart- of vaatziekte, waarbij een hartinfarct en een beroerte de meest voorkomende zijn.

“Er gaan per dag gemiddeld één vrouw en één man dood in het verkeer. Daartegen worden allerlei maatregelen genomen; verkeersdrempels, stoplichten, enzovoort. Per dag sterven gemiddeld 57 vrouwen en 51 mannen aan hart- en vaatziekten. Maar die problemen worden bijna niet preventief aangepakt.”

Rookverbod

“Ongezond eten, weinig bewegen en roken zijn de belangrijkste risicofactoren. Roken is de grootste boosdoe-

Weinig suikers

Bij vijftig procent van de hart- en vaatpatiënten is de eerste ‘waarschuwing’ meteen

een hartinfarct of beroerte. Afhankelijk van de ernst van de aandoening kan de patiënt daarna nog een kwalitatief goed leven leiden met behulp van medicatie en ‘levensstijl interventie’. Hofstra: “Dat betekent: niet roken, gezonder eten – zo weinig mogelijk suikers en dierlijke vetten – en minstens vijf keer per week 30 tot 45 minuten bewegen.” Wachten op klachten is volgens Hofstra geen optie, preventie wel. “Mensen moeten zich bewust worden van het risico dat ze lopen op hart- en vaatziekten.” Dat kan heel eenvoudig met een test, waarbij de bloeddruk en het cholesterolgehalte worden gemeten, gecombineerd met een vragenlijst. De beste en snelste manier om het hartrisico te laten bepalen is bij de huisarts.

Aderverkalking op jonge leeftijd Tijdens de oorlog in Vietnam werd voor het eerst op grote schaal medisch onderzoek gedaan op gesneuvelde soldaten. Veel van de 18-jarige omgekomen soldaten bleken beginnende aderverkalking te hebben. Zo kwamen de onderzoekers erachter dat aderverkalking al op jonge leeftijd begint, met kleine littekentjes die nog geen problemen geven. Met de jaren worden de bloedvaten wel steeds slechter, bij de een wat sneller dan de ander. Ook afhankelijk van voeding, beweging en roken.

Betere zorg voor vrouwen met harten vaatziekten Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen. Eén op de drie overlijdt hieraan. Helaas weten we nog te weinig over de oorzaken. Dat komt omdat er tot nu toe vooral onderzoek is gedaan bij mannen. Die kennis kan niet zomaar worden toegepast op vrouwen, omdat we weten dat er verschillen zijn in hart- en vaatziekten bij mannen en vrouwen. De Hartstichting en de Nederlandse Vereniging van Cardiologie, de beroepsvereniging van cardiologen, vinden dat het tijd is voor meer onderzoek, zodat vrouwen in de toekomst net zulke goede zorg kunnen krijgen als mannen.

Draag rood op Dress Red Day

Vorig jaar is de Hartstichting gestart met de campagne We hebben je hart nodig. Dit jaar is er opnieuw een grote

campagne om aandacht te vragen voor dit belangrijke onderwerp en geld in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek. Het hoogtepunt van de campagne is de Dress Red Day op 21 september. Rood is de kleur van de strijd tegen hart- en vaatziekten bij vrouwen. De Hartstichting roept heel Nederland op om op deze dag rode kleding te dragen om te laten zien dat het onderwerp je raakt. Dit jaar wordt Dress Red Day extra speciaal omdat de Nederlandse Vereniging van Cardiologie ook alle cardiologen in Nederland oproept om rood te dragen. Bovendien organiseert de vereniging een symposium voor huisartsen en cardiologen en wordt er een website gelanceerd met alle kennis die er nu is over vrouwen met hart- en vaatziekten, speciaal voor artsen en andere zorgverleners.

“We hebben nog een lange weg te gaan” Yolande Appelman Interventiecardioloog, VU medisch centrum Amsterdam

“In de cardiologiewereld doen we ons best om iedereen bewust te maken van hart- en vaatziekten bij vrouwen. We hopen dat klachten eerder herkend worden en het belang van verder onderzoek wordt ingezien,

bijvoorbeeld naar hoe hart- en vaatziekten zich bij vrouwen ontwikkelen en hoe we ze kunnen voorkomen. We weten bijvoorbeeld dat vrouwen die tijdens hun zwangerschap een hoge bloeddruk hebben, op

latere leeftijd een verhoogde kans hebben op hart- en vaatziekten. Maar hoe dat precies zit, weten we nog niet. We hebben nog een lange weg te gaan. Als vrouwen willen we altijd op nummer 1 staan, maar niet omdat we eerder doodgaan

aan hart- en vaatziekten. We staan eigenlijk op de verkeerde lijst. Als je begrijpt hoe dat komt, kun je veel winst behalen.” Meer weten of zelf in actie komen? Kijk op www.wehebbenjehartnodig.nl.

“Als vrouwen willen we altijd op nummer één staan, maar niet omdat we eerder doodgaan aan hart- en vaatziekten.”


Dit is een u itgav e va n M etro Custom Pu blish i ng

Je hart is de motor van je bestaan. Hart- en vaatziekten zijn dan ook de oorzaak van bijna vijfendertig procent van alle sterfgevallen. Maar welke hart- en vaatziekten zijn er eigenlijk? En hoe ontstaan én voorkom je ze?

De 4 hart- en vaatkwalen

Er bestaan vier categorieën hart- en vaatziekten: aangeboren afwijkingen, aandoeningen door vernauwing of blokkering van de bloedvaten, infectie of ontsteking van het hart en overige aandoeningen.

1 Aangeboren afwijkingen

Eén procent van de Nederlandse baby’s komt ter wereld met een aangeboren hartafwijking. Erfelijkheid, infecties of medicijngebruik tijdens de zwangerschap kunnen een oorzaak zijn, maar in de meeste gevallen is het niet duidelijk waardoor de afwijking ontstaan is. Kortweg bestaan er drie soorten aangeboren hartafwijkingen; bouwfouten in het hart, cardiomyopathie - ofwel afwijkende hartspiercellen - en afwijkingen in het hartritme. Gelukkig kunnen veel van deze hartafwijkingen tegenwoordig operatief worden hersteld.

door 2Aandoeningen vernauwingofblokkering van de bloedvaten

Ziekten waarbij de wand van een slagader verdikt raakt en minder elastisch wordt, worden verzameld onder de algemene term arteriosclerose. De meest voorkomende vorm van arteriosclerose is aderverkalking. Ook wel atherosclerose genoemd. Bij atherosclerose hoopt vettig materiaal zich op onder de binnenwand van de slagader.

Bloedvaten worden daardoor nauwer en kunnen dichtslibben, waardoor achterliggend weefsel te weinig zuurstof krijgt en kan afsterven. Tijdens het ouder worden krijgt iedereen in meer of mindere mate te maken met atherosclerose. Roken, een te hoge bloeddruk, diabetes of een slecht werkende schildklier kunnen de aandoening versterken.

of ontsteking 3 Infectie van het hart

Een ontsteking van het hart kan zich voordoen aan de buitenkant en aan de binnenkant van het hart. Pericarditis, een ontsteking aan de buitenkant, is in de meeste gevallen niet gevaarlijk. Endocarditis, een ontsteking aan de binnenwand, is daarentegen een gevaarlijke ziekte die vaak moeilijk te behandelen is. Naast pericarditis en endocarditis zijn ook myocarditis - een zeldzame complicatie van een algemene infectie - en pantserhart - waarbij de functie van het hart wordt belemmerd door een harde kalkschil vormen van ontstekingen van het hart.

4Overige aandoeningen

Hartklepafwijkingen, hartritmestoornissen, cardiomyopathie, harttamponade, aneurysma, pulmonale arteriële hypertensie en hartfalen zijn aandoeningen die niet in een categorie te plaatsen zijn. Deze aandoeningen hebben allemaal hun specifieke oorzaken, symptomen en geneeswijzen.

Eerste hulp bij een hartaanval Elke week worden gemiddeld driehonderd Nederlanders getroffen door een hartstilstand. Slechts vijf tot tien procent van de slachtoffers overleeft. Het snel herkennen én actie ondernemen kan vele levens redden.

Herkennen

Een hartaanval is meestal te herkennen aan een beklemmende, drukkende of benauwende pijn in de borst die uit kan stralen naar je onderkaak, armen en rug. De pijn is hevig, maar constant en zonder scherpe steken. Ook misselijkheid en zweten zijn kenmerken van een hartaanval.

Actie!

De eerste zes minuten na een hartaanval zijn van groot belang; de overlevingskans stijgt dan namelijk naar vijftig tot zeventig procent. Wat moet je doen?

112

❤ Bel direct 112 om een ambulance op te roepen. ❤ Begin met basale reanimatie, zodat de hersenen zuurstof krijgen en het hart wordt voorbereid op een schok met de Automatische Externe Defibrillator (AED). ❤ Sluit de AED aan en volg de aanwijzingen op. In de tussentijd zal de ambulance aankomen en het werk overnemen.

Zelf een cursus volgen? Kijk bijvoorbeeld op www.reanimatiepartner.nl of www.reanimatie.nl

Een themakrant die bij jou past Bereik jouw doelgroep met een publicatie op maat. De mogelijkheden zijn divers, zoals adverteren in een relevant thema of een volledige afname waarbij jij de inhoud bepaalt. Metro Custom Publishing brengt jouw boodschap gericht over op de doelgroep die jij wilt aanspreken.

Neem contact op voor meer informatie: David Beentjes david.beentjes@metronieuws.nl Tel: 020-5114 073 www.metronieuws.nl


Dit is een u itgav e va n M etro Custom Pu blish i ng

Hoog cholesterol in de familie

Een jonge sportieve man krijgt plotseling een hartaanval. Achteraf blijkt dat hij een erfelijke vorm van hoog cholesterol heeft, ofwel familiaire hypercholes­ terolemie (FH). In Nederland zijn naar schatting ruim 40.000 personen met FH.

Als je FH hebt zonder dat je hiervoor behandeld wordt, loop je een hoger risico op het krijgen van een hartinfartct. Als man met FH heb je vijftig procent kans op een eerste hartinfarct voor je 50ste. Je levensverwachting is zo´n tien tot vijftien jaar korter dan gemiddeld. Met de juiste behandeling zijn je kansen weer hetzelfde als die van de gemiddelde Nederlander. Sinds 2003 is er in Nederland een opsporingsprogramma voor FH. De Stichting Opsporing Erfelijke Hypercholesterolemie (StOEH) voert dit uit. Directeur Iris Kindt vertelt dat er al ruim 24.000 van de geschatte 40.000 patiënten gevonden zijn.

Hoe merk je dat je FH hebt? Kindt: “Mensen met FH hebben vanaf de geboorte een verhoogd cholesterol. Dat merk je in eerste instantie niet. Door het verhoogde cholesterol worden de wanden van je vaten geleidelijk dikker, dat heet aderverkalking. Klachten krijg je meestal als de aderen zodanig dichtslibben dat de zuurstofvoorziening van het hart gevaar loopt. Het doel van vroege opsporing is om ervoor te zorgen dat mensen met FH dit stadium voorblijven.”

Hoe sporen jullie de risicogroep op? “Als iemand de diagnose FH heeft gekregen, dan krijgen de familieleden een uitnodiging via de StOEH om zich ook te laten testen. FH wordt vastgesteld via DNA onderzoek, daarnaast wordt het cholesterolgehalte gemeten. Ongeveer de helft van de kinderen van mensen met FH, hebben het zelf ook. Verder proberen wij de ziekte zo veel mogelijk onder de aandacht te brengen, zodat ook anderen met een verhoogd risico zich melden. Bijvoorbeeld mensen die bij de medische keuring op het werk hebben ontdekt dat hun cholesterol sterk verhoogd is.”

Maar soms ontdek je de ziekte dus pas, als een naast familielid overlijdt… “Helaas komt dit nog voor, ja. Voor sommige families is het daarom ook heftig om te ontdekken dat dit de oorzaak was. Het onderzoek kan soms ook beladen zijn. Toch overheerst vrijwel altijd de motivatie om het te weten. Want dan kun je er iets aan doen.”

En hoe ziet de behandeling eruit? “Je krijgt dan natuurlijk de algemene leefstijladviezen voor een goed cholesterolgehalte: niet roken en gezond eten. Je neemt bijvoorbeeld zo min mogelijk verzadigd vet. Maar met gezond leven red je het niet. Je moet dagelijks, de rest van je leven, medicijnen slikken. Dit kan al bij kinderen vanaf 8 jaar. Alleen zo kun je verdere schade aan de aderen voorkomen of soms zelfs terugdraaien.”

En levert de diagnose FH geen problemen op, bijvoorbeeld bij je kapitaalverzekering? “Als de behandeling gestart is, zal je cholesterolgehalte aanzienlijk verbeteren. Een kapitaalverzekeraar bepaalt aan de hand van het cholesterolgehalte de premie.

Hoe zit het bij jou?

Heb je een cholesterolwaarde van meer dan 8? Of komt hoog cholesterol in je familie voor? Dan kan FH in de familie zitten. Er zijn geen kosten verbonden aan het familieonderzoek dat door de StOEH wordt uitgevoerd. Voor meer informatie www.stoeh.nl of stuur een mail naar info@stoeh.nl. Iris Kindt is directeur van de StOEH, een stichting die families opspoort met FH. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met huisartsen en specialisten.

Geef mensen het heft in eigen hand! www.microkrediet.nl


Dit is een u itgav e va n M etro Custom Pu blish i ng

Als je een verhoogd risico op trombose hebt, moet je regelmatig naar de trombosedienst om je stollingswaarde te laten checken. Dit bezoek past meestal niet in het dagelijkse patroon. Daarom kunnen mensen met een verhoogd risico op trombose vanaf nu zichzelf meten en hun dosering bepalen.

Trombose? Meet zelf! En dat doe je gewoon thuis, op het werk of vanuit het buitenland. Het kost nauwelijks tijd. Trombose is een aandoening waarbij een bloedvat dicht gaat zitten door een stolsel. Zo’n stolsel kan losschieten en mee gaan in de bloedsomloop. Het kan dan bijvoorbeeld een longembolie of herseninfarct veroorzaken. Om dit te voorkomen krijgt iemand bloedverdunners.

Eén vingerprik

Door middel van één vingerprik elke twee weken kun je zelf de zogenoemde INR meten en de dosering bepalen. Deze afkorting staat voor International Normalised Ratio. Dit is de maat die wordt gebruikt om de stollingswaarde in je bloed aan te geven. De gegevens mail of bel je door naar de trombosedienst en zij houden zo in

de gaten of alles goed gaat. “Veiligheid gaat voor alles”, geeft Jeanette Unk aan. Zij is coördinator Zelfmeten en Zelfdoseren bij de Trombosedienst van Meander Medisch Centrum te Amersfoort. “De betrouwbaarheid is hoog en twee keer per jaar wordt het apparaat gecontroleerd. Ook krijgen de zelfmeters vooraf een intensieve training zodat ze het meten en eventueel zelf doseren goed in de vingers hebben.” Iedereen die langdurig antistollingsmiddelen moet gebruiken kan zich aanmelden voor het zelfmeten. Unk: “Er is geen leeftijdsgrens. We hebben kinderen die met hun ouders zelf hun INR meten, maar ook mensen van ruim in de tachtig. In principe kan iedereen het doen. Het is een kleine moeite”.

Ontspannen op vakantie

Zelfmeting. Deze man is niet meneer Kuyt.

Jaap Kuyt (71 jaar): “In 2003 heb ik een mechanische hartklep gekregen en sindsdien gebruik ik bloedverdunners. Het eerste jaar liet ik me prikken door de trombosedienst. Dat kostte veel tijd. Je moet altijd in de auto of op de fiets stappen en naar het prikpunt gaan. Nu stap ik uit bed, ga douchen en ga ik meten. Wij zijn hele fanatieke kampeerders. Dit jaar ben ik zeven weken in Griekenland

geweest. En nu ik zelf meet, is dat geen enkel probleem. Ik hoef niet meer op zoek naar een trombosedienst in het buitenland. Ik heb alles zelf in de hand. Op iedere camping is wel een internetverbinding en anders bel ik de uitslag door. Ik kan het nu zelfs nauwkeuriger in de gaten houden. Zo meet ik op vakantie elke week mijn INR. Je drinkt toch een biertje extra en dat kan al van invloed zijn. Ik vind het een hele prettige oplossing dat ik zelf kan meten, het heeft alleen maar voordelen.”


Dit is een u itgav e va n M etro Custom Pu blish i ng

Totaalpakket ingrepen hartinterventie In Nederland neemt de afdeling Cardiologie en Hartchirurgie van het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht en Nieuwegein al jaren een toonaangevende positie in. Cardioloog Boersma: “In het hele pallet van hart- en vaataandoeningen proberen we met nieuwe behandelingen te komen waar zoveel mogelijk patiënten wat aan hebben. We willen niet uitblinken in één onderdeel, maar een totaalpakket bieden.” Het St. Antonius was één van de eerste ziekenhuizen in Nederland dat begon met hartchirurgie en later dotterbehandeling. Dr. Boersma: “Wij bieden het hele pakket van hartaandoeningbehandelingen aan de patiënt aan. Wij staan vooraan in het oppakken van nieuwe behandelmethoden, soms zelfs wereldwijd. Wij proberen ook zoveel mogelijk klinisch wetenschappelijk onderzoek te doen; onderzoek dat direct toepasbaar is voor patiënten.” Voor een aantal ingrepen, waaronder de hartoor-ingreep en de mitraclip, is het ziekenhuis een internationaal trainingscentrum.

Behandelingen

Enkele recente behandelingen waarbij het St. Antonius in Nederland één van de eersten was in uitvoering zijn de percutane hartklep, hartoor-afsluiting, de mitraclip en recent ablatie bij hoge bloeddruk. Dr. Boersma geeft uitleg: “Met de mitraclip waren we twee jaar geleden de eerste in Nederland. Als de mitralisklep lekt, stroomt er bloed van de linkerkamer terug naar de linkerboezem. Door een soort clipje te plaatsen

op de klep wordt de lekkage minder. Dit doen we door middel van katheterisatie via de lies. Het is een uitkomst voor mensen die te zwak zijn voor een hartoperatie. Het is veel minder ingrijpend en minder risicovol dan een hartoperatie.” Dat geldt ook voor de percutane aortaklep. Die is ter vervanging van de openhartoperatie. Via de lies of een klein gaatje in de borstwand kan de aortaklep direct in positie worden gebracht in het bloedvat bij het hart. “De hartoor-ingreep houdt in dat we het hartoor afsluiten. Hiermee voorkom je dat mensen met atriumfibrilleren een beroerte krijgen. Bij ablatie bij hoge bloeddruk aan de nierslagader worden lokale zenuwbanen met een ablatiebehandeling bewerkt waardoor de bloeddruk omlaag gaat. Uit de eerste onderzoeken elders zijn spectaculaire resultaten gekomen.”

‘Wij staan altijd vooraan in het oppakken van nieuwe behandelmethoden’

St. Antonius Ziekenhuis - op rechts cardioloog Lucas Boersma

Complicatieregistratie

Ziekenhuizen moeten steeds meer met elkaar concurreren. Kwaliteit leveren is daarbij van groot belang. Daarom is het St. Antonius begonnen met het bijhouden van complicatie- en uitkomstenregistratie. Dr. Boersma: “In Nederland richten we ons meestal op complicaties als het gaat om het meten van kwaliteit. Wat we te weinig doen is het meten van de opbrengst. Complicaties proberen we zoveel mogelijk te vermijden, maar deze zijn gelukkig vaak oplosbaar en als de ingreep wel gelukt is dan is dat uiterst belangrijk om mee te nemen in het oordeel over kwaliteit. Door deze gegevens bij te houden wordt onze kwaliteit meetbaar en transparant. ”

Toonaangevend op het gebied van Hart en Vaten St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein • heeft het grootste Hartcentrum van Nederland • voert per jaar meer dan 2000 hartoperaties uit, 2800 dotterbehandelingen en 1600 ritmebehandelingen • doet veel aan wetenschappelijk onderzoek en past de nieuwste behandelmethoden toe • heeft topcardiologen en -hartchirurgen met een hoog kennisniveau • is gastvrij en snel toegankelijk • staat al jaren in de top van ranglijsten

Meer weten of een afspraak maken? Bel ons op 088 - 320 30 00 of kijk op www.antoniusziekenhuis.nl of www.antoniushartcentrum.nl of www.antoniuscardicare.nl

* zie ook het artikel boven deze advertentie


Dit is een u itgav e va n M etro Custom Pu blish i ng

&

Mannen vrouwen, appels en peren

Het is een groot misverstand dat harten vaatziekten een mannenkwaal zijn. Sterker nog, bij vrouwen zijn harten vaatziekten doodsoorzaak nummer één.

Ook verhoogd cholesterol is een risicofactor. Bij mannen is het gemiddelde cholesterolgehalte het hoogst op ongeveer 50-jarige leeftijd. Bij vrouwen komt de piek pas wanneer ze 65 zijn. Een hoge bloeddruk tenslotte, is bij mannen eveneens eerder aan de orde. En dus lopen zij ook hier eerder risico.

Symptomen

De symptomen van hart- en vaatziekten zijn sterk afhankelijk van de ziekte en kunnen verschillen tussen man en vrouw. Zo is een aantal klassieke symptomen van een hartinfarct bij mannen en vrouwen hetzelfde, maar komen minder typische symptomen -zoals abnormale moeheid, zweten en kortademigheid- vaker voor bij vrouwen dan bij mannen.

In Nederland overlijden elke dag gemiddeld 57 vrouwen en 51 mannen aan hart- en vaatziekten. Het soort aandoening is bij mannen en vrouwen echter niet altijd hetzelfde. En ook de risicoleeftijd, risicofactoren en symptomen van de hartproblemen verschillen tussen man en vrouw.

Leeftijd

Hart- en vaatziekten treden bij mannen over het algemeen eerder op dan bij vrouwen. Vrouwen hebben namelijk op jongere leeftijd, tot de overgang intreedt, minder vernauwingen in de vaten dan mannen, echter, na de overgang neemt bij vrouwen het risico op een hart- of vaataandoening toe.

Soort aandoening

Vernauwingen in de slagaders zijn bij vrouwen meestal anders dan bij mannen. Mannen hebben vaak de klassieke vorm van slagaderverkalking, waarbij de vernauwingen opeengehoopt zitten in een grotere tak van de krans-

Bloeddrukdrukdruk

slagaders. Bij vrouwen zijn de kransslagaders meestal over een grotere lengte vernauwd, en ook de kleine uitlopers van de kransslagaders hebben dan vernauwingen.

Risico’s

Roken, diabetes en erfelijkheid zijn belangrijke risicofactoren voor zowel mannen als vrouwen. Ook overgewicht speelt bij beiden een rol. Bij mannen is het vet vaker verdeeld volgens de appelvorm, bij vrouwen volgens de peervorm. Vooral het vet in en rondom de buik, de appelvorm, zorgt voor een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.

“Dit is niet goed voor mijn bloeddruk!” Een uitspraak die we gebruiken wanneer we gestrest, bang, boos of aangeslagen zijn. Maar wat is een hoge bloeddruk, en wanneer is je bloeddruk te hoog? De bloeddruk is de kracht waarmee het bloed tegen de wanden van de bloedvaten drukt wanneer het hart bloed in de slagaders pompt. Wanneer je hart samentrekt wordt de

druk op de vaatwanden hoger. De druk wordt lager als het hart zich weer ontspant. Wanneer er bij iemand op drie verschillende momenten een bovendruk van 140 mmHg (millimeter kwikdruk) of hoger en een onderdruk van 90 mmHg of hoger is gemeten, spreek je van een hoge bloeddruk. Op de langere termijn is een hoge bloeddruk schadelijk voor je lichaam. Door je eetgewoonten aan te passen, gewicht te verliezen, minder alcohol te drinken, voldoende te bewegen en niet (meer) te roken kun je je bloeddruk zelf in toom houden.

Colofon ‘Hart en Vaten’ is een publicatie van Metro Custom Publishing. Productmanager Projectmanager Jessica Gerretsen Stefan Strijk jessica.gerretsen@metronieuws.nl stefan.strijk@metronieuws.nl 020-511 4081 020-511 4047

VERHOOGDE KANS OP TROMBOSE? Overweeg dan om zelf uw stollingswaarde te meten! Als u een verhoogde kans heeft op trombose, weet u dat dit een behoorlijke invloed heeft op uw leven. U moet bijvoorbeeld regelmatig en langdurig naar de prikpost van de trombosedienst. Dan is het goed om te weten dat u ook zelf uw stollingswaarde (INR) kunt meten. Met één prikje in uw vinger kunt u de stollingswaarde al bepalen. Binnen één minuut weet u het resultaat. Het is makkelijk, snel en betrouwbaar. Als u zelf meet hoeft u daar voor niet meer naar de prikpost. U kunt zelf bepalen waar en wanneer u dat doet. Natuurlijk kunt u bij vragen altijd op uw trombosedienst rekenen. IS HET GEMAK VAN ZELF METEN IETS VOOR U? Vraag uw trombosedienst naar de mogelijkheden om over te stappen naar zelf meten. Tijdens de Zelfmeetweken vertellen zij u er graag meer over.

www.zelfmeetweken.nl

Redactie en vormgeving RedactiePartners MediaGroep, www.redactiepartners.nl Beeld Nationale Beeldbank Voor meer informatie over Metro

Custom Publishing of als u zelf een idee heeft voor een uitgave kunt u contact opnemen met David Beentjes, 020-5114073 of via david.beentjes@metronieuws.nl

Zelf meten vind ik makkelijk, snel en betrouwbaar. Eén prikje in mijn vinger is voldoende. Het kan overal en op elk moment.

HENRIETTE (57 JAAR): “Ongeveer een half jaar geleden ben ik -in goed overleg met mijn trombosedienst- overgestapt naar zelf meten. Ik meet nu gewoon zelf mijn stollingswaarde en dat kan ik doen wanneer dat mij het beste uit komt. Daardoor ben ik dus niet meer zoveel bezig met trombose en voel ik me veel minder patiënt. Het wordt trouwens volledig vergoed door mijn zorgverzekeraar.”

De Zelfmeetweken zijn een initiatief van Roche Diagnostics.


VAN 31 AUGUSTUS TOT 4 SEPTEMBER: DE INTERNATIONALE BOEKENBEURS VAN BEIJING

Deze week organiseert China de 18e Internationale Boekenbeurs van Beijing. Tegelijkertijd zitten kritische schrijvers als Liu Xiaobo, Nurmemet Yasin en Yang Tongyan jarenlange gevangenisstraffen uit. Steun ze. Stuur een SMS (eenmalig €0,50).

STEUN DE VERVOLGDE SCHRIJVERS IN CHINA. SMS ‘CHINA’ NAAR 4333 WWW.AMNESTY.NL

20110831_nl_metro special  
20110831_nl_metro special  

& Pag. 2 ’Niet roken, gezond eten en bewegen. Word bewust van de risico’s’ Pag. 3 Hart- en vaataandoeningen zijn de oorzaak van bijna 35...

Advertisement