Page 1

 ร“   ร“   ร“   รก  ร“      ร‘ ร รก 

ร‰ 

 '

 '    รก 

ร‰   รญ

 

  รก         

โ—    รญ   

 

รก 

 รบ

 

รฉ  รก 

  

 รฉ!  รญ รก "  รก 

  $ ," -  รณ $  + $ *  ร   

   

โ€œ       !  "#  "รณ $ โ€# !  $รฉ %  &' $  (    รก  $รณ  ! $  รณ รญ   $ )  &"* ! % +# $ รก    '   % $   * & ร 

       รก 


   

 

  โ€œ  โ€

 ร

  ! ! 

1 "  !   รณ    "รฑ  รญ )  # " '     # #" . รญ / รบ"

      "   -.-

ร‰   

  

    '#รญ  รณ โ— %   # รณ $'   โ—     โ— รบ &    

noticias 

  

   ) " 1 รฑ รณ   รก รฑ  "         รก        "       $ รณ  รก (   

   

 รณ  

   ( รก   ( รณ &  

 

  รบ # รญ รบ  

     234  รณ $ รบ  .   )   "รบ "      "   รก รณ  

  5 

 "        รณ +& (       (   ( " & ! "

#  รณ  (  )  (  รณ (  *+  ( โ€œ,รญ  รณ  ,รณ -( โ€   -รฉ "  (   (  รก "

    โ€œ รก    รณ  

  โ€ .   -รฉ  รณ (    ( 

  (   (  รก  *&** "รบ $  รก   รก (    (    (   (    โ€œ

       รก     ( รฑ  "  " โ€ -รฉ ร‰      )

   %&/ " โ€œ รก    

  

 

 รš ร    รณ     รบ

 รณ   

        โ€    

"   0(    (   ( โ€œ รบ รญ   รบ   รก  โ€  $    รณ รฑ รณ " รก  (    (   

ยฟ!รณ" # "  " $

     รบ  รณ     

ยฟ% "&     $

รญ        รก รณ          รณ รณ

 

 รณ รญ 

*+,

  -รณ )รฑ  รญ   . #/ 0 *

     

รญ    ! รณ " 

 โ€œ รณ #รณ 

# !  โ€ !  $ รฉ  'รญ    รณ ' !    'รญ  '

    รณ       ยฟ!รณ" ' " รณ  $

! รญ "            ยฟ(รฉ #  " 

 "รก $

 

   รณ

     #  '$  ร‰ '     "     รญ   ยฟ(รฉ รญ  ) "รก     $

      

  " รก %&& รฑ  
   ร‰    รณ รณ

รก      

  รณ   $ 1รก  "   )(  รณ  

 #   " ( "     รณ "  รณ 

 "รบ   "รบ "  (  รณ (  "รณ

"   (   (   #  รฑ  (    1( .   รณ   "    ( รณ  " รญ    ( "  รญ รณ  รณ & #$%&

  รก  


   ร‰   

  รก 

 " 

รญ 

    " (( โ— โ— )

"    รญ     

 +  รก  รณ * โ— 

  รก  9    ( 5   =5>       (   

    รก  รณ  #   (  รก    ? - = -  ( > $   , รก =$,> ( รณ *+     (       5   รญ (

. -

  รบ  รญ!   "   " # $ %  ! &  % '   

!  " รฉ! " % ( " ) " 

   รญ  " รญ" (    (  -รบ   รณ " .  

   0(    รณ +6 รญ 7  "

 !(  *& 8 รณ 

) โ€œ       (   (      (   โ€  ( " 9 "    "  ( 5  รฑ   " (

      รญ"  "( รก    โ€œ       รฑ( โ€   )  7 #  รก )

 "     ( รณ 5"  "

   รก  โ€œ:"   , โ€  

 รฉ( " โ€œ      (  "  "    *; รฑ  โ€ ( รณ 5  รญ    (   (    (    9

รก รก "(   & ! "

 รก  

   รณ

โ€œ1 "#    " รก 2 "-  -  "-   โ€ ' $ &

รบ !  รณ $      #         "  & ! "

      

โ€œรก  "  รณ )  ( #/ " #     " โ€  ( &$% %#) %&

 รณ       #          รก     #   & ) #&

   ( . =-.> 9   $ (   ( 88 รณ +;&+%6    (   รณ  $ ( -  (  รบ         รบ  "   รณ  ( 5   รก รก  (   $(   

  & ! "

โ€œ  โ€  

ร  $ 

9รฉ  รก    #     "

         < !รฉ 1

       "& *

รก   

    "   รญ  

      รก !"  $ 

 "  

  รฑ      รก  & ! "
 

   % " ", % 

     # ( : ! (   (  รญ (    .   รญ (  รฉ  $"รณ <      รญ @(     รณ :  (   

5  

   โ€œ:    รณ รญ 

  รฉ  (     - - -  รญ   โ€ รณ  (  "รบ  รณ     ( รญ รบ :  +BB4   รฉ(  "  โ€œ # โ€     รญ  รญ  C (  !  รณ  รฉ 

-รญ & ! "

       รณ     (   

 "  รฑ   โ€œ    ( โ€  - (   (  โ€œ (    รฑรญ  รก ( "      รณ

    โ€ รณ รก 

รฑ รณ    *&&   รก 4&/  

  รฉ    โ€œ9  (   ( รฑ   ( โ€  & 

00

รณ  

 ) -    &

*

   ร‰   

  

  

 ,   '  ,  '   รณ โ— ) " รบ  

 รบ โ— 

     

รฉ 

   

#  รณ (    "( " รก  (   (  รญ (     '  9 '  $ ( " =$>    ( รฑ รณ  ( รณ  ( รณ +4 โ€œ 

 โ€   โ€œ9   (   รฉ       (   โ€ @  A6 รฑ  รณ   รก  ?    $รญ ,   ( โ€œ   (    รญ  " (  รญ   "   

โ€  (   รก    รณ โ€œ  รญ รณ

   (       ( "  ) โ€ (  -รบ - ;B รฑ รฉ     

. -

  "  + "  # 

   

 

   ++ && รก  รบ 

   $  :  5B(&*  <  (         รก      " 

  โ€œ. / " /    " 

)รญ  ) "  )   / "   ) " 

" โ€ +ร# &%# & ,-./

1      # /  3 "

รฉ  "   /  

 รณ  

   

  รก 

  ร C

    รณ  $             

 !  รณ 

 1     รณ   

    

  "

  

 รณ         รณ ! "


-   ร‰   

      <  A4 "    -  "รณ  $รฉ        รณ        "(     (  " ( รณ

  รบ

 รณ  รก      รก(   

 .  *&     (  รก          รฉ  % " 

 โ€œ5   ( รฑ "โ€  (  @  ( รณ " 

   รฉ    รญ    (  รณ รฉ    & 0 ร‘# $!ร1)2 3'% *%$

 

 " "  

โ€œ!  #

  รญ 

 โ€ โ€œ$ รญ ,   รฉ 

 โ€      "

   +;

     "  

  รก   ,   รณ    รบ  รญ รญ *&& โ€œ   รก  โ€ ( รณ   (   ""รณ รญ โ€œ ( โ€ #  (   & +

! รณ  "รญ

 "  รก      ! รณ รบ 

 โ— - โ—    รก           "รญ  รฑ

 . รฑ

 ) รญ  

รณ  

รญ

โ— #   รญ "    ( รฑ   รญ      โ€œ! รญ  (    (     

   รญ   " 

 โ€  รก    #     

         0  รณ

 โ€œ  ( รณ 5  รณ @   รญ         (    รญโ€     

. -

$   (   "         รก "  " (       โ€œ#         โ€ 5 D  ( - 0(  Cรญ @ โ€œ  "      " รฑ  

   รฑ   " รญ    รญ โ€ รณ $   ! (   @      (   รญ /  ! )  '%   # $ "  $ 0    1"  โ€œ   

 โ€  )    รญ   รณ   รณ     รฑ  !"  

รฉ  #   รณ $ 

"#$#% &()

 )  "  . รญ    # % รญ 

  

รก   รณ

$ รฑ   % &

'รฑ 

 

    รฑ 

  รญ  

   "  รก  

 รบ   =*&&&&>   *&*&  รญ     รญ #  รณ

   & +

    รณ  08   " +;  รก   36  *&&        +&   รญ & +

  

   

@รก  รฑ +6 รฑ   "  <<   

  รณ   9

  

    & +

    %% รฑ  รณ   รญ โ€œ#   

รฉ โ€ 

 :  B รฑ รฑ 

   2A   & #%


 í

   Ã&#x2030;   

2


3

deportes Hacen noticia   Ă&#x2030;   
4

รก   

 # " รญ   โ—    /  

 #     

โ— # "รณ      (   รฑ "     , ,( 8  รณ  ," $  รณ  โ€œ,รญ       9   ( โ€ , ,8   $     

 (    (  @  (  " รก  (  รฉ      ( 1   5  .  ( ,  , ) E  (  $  !รฉ รณ 

"   , ) 

"รณ รญ +B4B ( รก    #   :  $ " =+BB*> โ€œ          

  รก  รก

" ! รญ รฉ    1  @ $ 

 รบ รณ

 รณ      ( "  

 :( $ 

รญ

9รฉ 

 รญโ€ รณ , <   @รฉ 1  รณ     ,! โ€œ     ( โ€ โ€œ$   (  ,! " " ," $    (  โ€ รญ  , C รฉ @ (   " (   รฉ  รณ  ," รณ "  $ " โ€œ5    " (   โ€ รณ  รณ  รก (     @8   7 8

! "  รก(   "  รก +&  รก   & $!%&%# #

  +  ,"   ", & "  " % " 0  รฉ    รญ

รณ  รญ  รฉ  

    

   รฉ   รญ "      รฉ    "  0" # " รณ  #"       รฉ 

  รฉ  (   รญ (  รฉ $ (  - $ "รณ   "   รก       $ *6 รฑ (

   รฉ " (  & ! "


   ร‰   

 ร 

(  ! 

 ! 

 

 8. 9 , . ! รก

! รก  

: รญ   

 $ +&&& $   5 8 , 8 รก รญ รก "      ""รก  รฑ  @ =<<>      โ€œ  รฉ  @ 5  (  F( F 8 ! (  " ( โ€  "(  & ! "2+

!  

 ) )   "

# $ 

 "   23*  รฑ    "

      # ร"  

, 18 =23& >  - $ -  =26A > " $ รฉ  "    ( " #  " !" F

 =2;A >  $8  =2;+ ( > "  ( & ! "

5  6รฉ $  , "  "   # +& 7 

 & รญ / 

 รฉ!/  

  

 รก โ— 0  /    !   โ—      / /

  

1 รฑ

!    C รฉ "      

.      

รฑ   ( รญ 

"      

" "รก โ€œ9   (    รญ =C >  "

  $    " .   "(  รก    รณ    โ€  รฉ  (  รฉ   "รณ  +&  $ รฑ  โ€œ  +&    " "

    5

 รก   ( รณโ€     รณ  "  

  รฑ โ€œ#  รฉ  (   (  รณ ( รญ +4 รฑ "

"รฉ  

รญ  **  " รญ   63 รฑ 9 ( รญ  (  4 +* รฑ  

  โ€ ""รณ " รฉ  รก 

  รก         

   " ' #  " รก %  " 5 !     รก  

   % รก   

      

 รณ   $( !     รก 

  ) รฉ รฉ*   รบ   

  

 !" #"$%$$  "&' '    '!(

 รฉ 

 รก

  

รณ            รก   รณ  รฉ รก   รณ 

    รญ  !    "  #       

$% รณ   

   $    #

&

 '  ! รก   รณ 

)3"

 4

%$!%#$!
  Ă&#x2030;   

plus


   ร‰   

)  * 

 

   

& 

  "" 

โ— - รณ !     

โ— <  7 รญ   (    ( "   รก  รญ    โ€œ ( "  โ€   $ ( G   (

   (       (    "  รญ  ,  ร  64 รญ (       

 โ€œD  

รญ    ( "  รก 

 "  "รบ    (  (   

โ€   (  11

   (      " โ€œรณ 

 "    

  

   โ€   

 C & 5 6 #5&

 "  # )  "   
  

Ã&#x2030;   
ĂĄ    Ă&#x2030;   

* "  + espectĂĄculos

Ăł

   ĂŠ  Ăł   

     

   

 Ă­  Ăą        ĂĄ  !     Ăą  "   #

 -   2 0Ăł 3  â&#x2014;?     ĂĄ â&#x2014;? #   " â&#x2014;?  45 467  Ă?

   5(  $  

   .( Ăł 5   =.5>      5 ( Ă­ 1  *%&  (  Ă­  (  ĂĄ  

   ĂĄ ĂĄ  Ăş(  ĂĄ  ! (  +B && $ "Ăł     (  â&#x20AC;&#x153;   ( Ă­ "  Ăş Ăą â&#x20AC;? "Ăş Ăł   & 

07:00 Comunidad 21 07:33 Un nuevo día con Samantha 08:35 Noticias 08:37 Cómplices 12:00 Musicales 12:52 Vivienda y construcción 13:25 Belleza extrema 14:00 Algo en común 15:05 Hoy music 16:30 Entre peques 17:30 Diålogo con el alcalde 18:00 Navegando 18:30 Avances de HOY 19:00 Original Classic´s 20:00 Avances de HOY 20:02 Fuerza deportiva 20:32 Musicales 21:00 Ego solo deportes 22:00 Avances de HOY

CANELA TV

06:00 07:00 07:30 08:00 08:30 13:00 14:00 15:00 18:15 19:00 20:00 21:00 22:00

Dile a un amigo Vivir bien 5'mas Tu belleza MĂşsica para ver Show de la una Electro ďŹ&#x201A;ow MĂşsica para ver Golden box Trompas de falopio. Pantalla real Street please DueĂąos del balĂłn

TELEAMAZONAS

: # "  !  # " :

06:00 06:55 08:00 09:00 09:30 10:45 11:45 12:30 13:25 13:50 14:05 14:25 14:55

24 horas La maĂąana 24 horas La plena Historias personales Raw Vivos Los Simpson 24 horas Comunidad Deporte total En corto Humor amarillo

15:30 ChapulĂ­n colorado 16:45 La familia peluche 17:30 Bienvenida realidad 18:00 Los Simpson 19.00 La pareja feliz 20:00 24 horas 20:45 Lo grande pequeĂąos gigantes 21:00 Por ella soy Eva 22:15 Flor salvaje

RTS

06:00 La noticia 07:25 Copa 07:50 La noticia 10:00 El club de la maĂąana 11:00 Secretos del alma 12:00 Lo que callamos las mujeres 13:00 Caso cerrado 14:00 Vamos con todo 16:00 Lo que callamos las mujeres 17:00 Cada quien con su santo 18:00 Caso cerrado 19:00 Sorprendente 20:00 Combate 22:00 La noticia 22:35 Copa

06:00 Noticiero uno 09:00 Divinas 10:00 Marketing World Wide 11:00 Mazinger 11:30 Marketing World Wide 12.30 La cocina de Biachi 13:00 Padre coraje 13:30 Noticiero uno 14:30 EstrambĂłtica Anastacia 15:30 Trapos Ă­ntimos 16:30 Luisa Fernanda 17:30 Proyecto diosas 19:00 Noticiero Uno 19:55 En carne propia 22:30 Showmatch

ECUADOR TV

06:00 Educando A La Princesa 07:45 Gente Al DĂ­a 08:30 Lo PĂşblico 09:00 visionarios 09:30 Educando A La Princesa 10:00 Aladino 10:15 Club house Mickey Mouse 10:30 Pocoyo 10:45 PequeĂąo Robot 06:00 Contacto al amanecer 11:20 jacker 11:50 Jhonny Test 07:00 Contacto directo 12:15 enlazados con babau 08:00 Contacto en la 12:30 GarďŹ eld comunidad 12:50 Meridiano 08:30 En contacto 13:30 El Hijo De La Buena 11:00 Pan nuestro Tierra 11:15 Siete pecados 13:40 Bernardo / Cordero 12:15 Decisiones de 14:00 La PeuqeĂąa Lulu mujeres 14:20 Meridiano 13:00 Televistazo 14:50 TOUR 2012 14:00 Combo amarillo 15:00 Bernado / Pcoyo 15:00 Rebelde 15:15 PequeĂąo Robot 16:00 Donde estĂĄ Elisa 15:30 Twisterwisper 17:00 MĂĄs sabe le diablo 16:15 Bus MĂĄgico 18:00 AsĂ­ somos 19:00 El fantasma de Elena 16:35 Unizono 17:00 futbol glĂĄtico 20:00 Televistazo 17:30 minicons 20:45 Cuchicheos 22:00 Relaciones peligrosas 18:00 la escuela del agujero negro 18:30 Ectv Regional 18:45 DEPORTES ECTV

ECUAVISA

CANAL UNO


รก 

   ร‰   

*

    )   

 

#          !   รฑ   รฑ    H(      รก  (    รณ        (   ( :"  รญ   (    รณ( รญ รณ  " - 1 (  :"  โ€œ1  0 (    H รก  ( โ€ "รณ  ( 5 รก รบ 

 # ; #  + %  

  รฉ ( รก H  1 " C ! 98 1

รฉ C (7 รบ    รฑ รก     (     & ! "

$%%

 รบ ! รก       ! รก  #


-

รก 

   ร‰   

' '  

  

 โ—

  8 9    - รฑ #

 รก

 " โ— - + +รญ โ— 0 รก 

9   ( รฑ   

รก     "  F @(       7

(   รญ    รก     โ€œ รญ      

   

  !:โ€ @  รณ     ," #

 รญ 1  "(   รบ(      

 ร =@ >   (       รก   (  รก โ€œ- " (   (       (  โ€   

รฉ รณ   5" #( # รก รก   รญ  รญ (      ? โ€œ, (  ""   ' 'โ€ & 5#

 8   0 " )รณ "  % รฑ "  ! รญ  <รฉ  รญ! $& 

โ€œ โ€      รฉ  รญ      รณ  

         

  รฉ 

   

<รฉ  รญ! $ + ="" 0 "  "  ) " '  % '

   

,  "   (     C   (      รก     โ€œ รณ" ( โ€ "รบ   (     '#  รก ' "รณ  (   โ€œ 

รก    (     โ€

 &

! 9 # =#  รฑ >  รญ   รก    *&+6

 รก    โ€œโ€ (      (  รณ !      โ€œ    โ€ 9   รณ รญ   ( รณ"  รฉ  (   รฑ  &

 ,  

 โ€œ โ€

- .  "

      รก  : โ€™ รณ รก  "

       $

C   รณ *&&B ! "

 ร“ *+ 

 รก รบ 

รญ  '9 ' รณ  @ #   รก   !: "   รฑ  " รฉ <<

# รฉ & #$%&

20120321_ec_quito  

)AIFAH=H A@==I -6481516Ó) -5+7-).4)+-5) ,,-)6)4) 1Ñ57,Í5 FáC$ -:251Ó)574,- 3716,-Ó64-5 0-41,5;).-+6Ó 8)41)5+)5)5 FáC! 1É4+-5 @A)4@A "!! 6@I...