Page 1

arkivfoto: anders Brohus

De skArpe (t)unge i MetroXpress avisen oPruster med mere deBat Side 13 Viborg slået uD AF bunDprop ude af Cl efter 2728 i kroatien Side 20

Foryngelseskur Morten olsens tropper bliVer yngre Side 18-19

e/f odB Per kjæ rBy old et. dk

Vest/AArhus Mandag 14. november 2011 | Udgave 203 | Årgang 10 | Metroxpress.dk

old lan dsh

Danmarks mest læste avis

Små skoler trues af taxameter-ordning Flere kommuner er begyndt at give folkeskolerne penge e�er elevtal i stedet for klasseantal – uden at skele til, om skolen har specielle behov Det kan koste små skoler livet, fordi de ikke kan fylde klasserne op som de store skoler Dermed får de færre penge, hvilket får elever til at søge væk Og så får skolen endnu færre penge Side 2

D-A-D. Nyt album

Italien

Teknokrat skal afløse Berlusconi Den tidligere EU-kommissær Mario Monti er blevet bedt om at danne regering i Italien Han skal redde landet ud af den truende økonomiske krise Side 12

Underbetalt arbejde skal frem Regeringen og EnL sætter 65 millioner af til at afsløre underbetalt udenlandsk arbejdskra� Side 8

Jesper Binzer (billedet) og resten af D-A-D barsler i dag med deres 11. studiealbum – ‘DIC.NII.LAN.DAFT.ERD.ARK’. Bandet, der næste år fylder 30 år, har igen allieret sig med producer Nikolaj Foss, men ikke for at lave noget, de allerede har lavet. D-A-D skal videre, fortæller musikerne, da metroXpress møder dem – og gerne i udlandet. Læs interview og anmeldelser. Side 14-17. lasse Bak mejlvang

Frifundne må pænt vente Det kan tage op til tre år at få erstatning, når retssystemet har begået fejl Side 4


02

www.metroXpress.dk Mandag 14. noveMber 2011 Siden er redigeret af Therese Svane Sode

1

indland

Skoler med særlige behov negliseres Når elevtal afgør, hvor mange penge en kommunes folkeskoler får, bliver der skarp konkurrence skolerne imellem om eleverne Tager man ikke hensyn til skoler med specielle behov, vil det skabe negative spiraler, siger fagforeninger, der frygter begyndende tendens colourbox

Mest læste på Metroxpress.dk colourbox

1 2 3 4 5

Verdens dyreste kroppe Kong Kidd af Nørrebro holder succesen L.O.C. antændte forbrændingen Den virkelige rockstjerne ifølge L.O.C. Kate skal have bh’en på først

Download gratis iPhone-app MetroXpress’ nye gratis iPhone-app kan downloades i Apples App Store under ‘Gratis nyheder’.

QR-koder – sådan gør du Scan QR-koderne med iPhone eller Andriodsmartphone via en QRscanner, som du kan downloade gratis i App Store eller Andriod Market.

lAsse spAnghAnssen lasse.hanssen @metroxPress.dk

I flere kommuner er folkeskoler i indbyrdes overlevelseskamp om elever. Det skyldes, at flere kommuner tildeler penge efter elevtal i stedet for klasseantal. Imidlertid har skoler forskellige behov: For eksempel har mindre skoler i udkantsområder større udgifter per elev end store skoler med fyldte klasser. Og tager kommuner ikke højde for det, bliver ressourcesvage skoler fanget i negative spiraler. Det fortæller formanden i Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, der frygter, at det er en begyndende tendens, at kommuner laver unuancerede taxameterordninger for folkeskolen: »Vi oplever desværre, at flere kommuner går over til den rene matematiske tildelingsmodel.« Den udmelding støttes af Skolelederforeningen. Næstformand Claus Hjortdal siger, at når en skole mister elever, skrider budgettet, undervisningen forringes, ressourcestærke elever flytter, og de ressourcesvage efterlades til fortsat svækket undervisning. »Når man skal have budgettet til at balancere, ser vi, at der bliver skåret i ting som støtteordninger, to-lærerordninger og specialundervisning. Man skærer steder, der er luft, så man kan beholde kerneundervisnin-

Flere skoler får penge af kommunen efter elevantal. Det kan føre til konkurrence og lavere undervisningsniveau.

»At fordele midler ud fra, hvor mange elever man har på de forskellige klassetrin, er den eneste fornuftige måde at gøre det på. Det skal være en rettesnor, for der kan være særlige forhold, der kræver ekstra midler. Det er dog mit indtryk, at kommunerne generelt er ret gode til at fordele midlerne fornuftigt.« niels egelund, professor i pædAgogik på AArhus universitet.

gen,« siger Claus Hjortdal. Både i Slagelse og Lolland kommuner bruges elevtalsmodeller uden hensyn til særlige forhold ud over specialundervisning. Begge kommuners lærerkredse si-

ger, at skoler fanges i negative spiraler, hvor elevflugt skaber budget- og undervisningsmæssige problemer. I Lolland Kommune mener formand for børne- og skoleudvalget Tom Larsen

ikke, at modellen skader små skoler. »Modellen er fleksibel, så de mindre skoler har mulighed for at lave mere samlæsning på tværs af klasser,« siger han og tilføjer, at samlæsning ikke nødvendigvis går ud over undervisningskvaliteten. Børne- og undervisningsordfører Troels Ravn (S) siger, at området er et kommunalt anliggende, som regeringen ikke ønsker at blande sig i.

»Nogle steder er der ikke økonomi til vikarer« Af lAsse spAng-hAnssen

Slagelse Kommune er et af de steder, hvor der ikke levnes meget plads til særlige tilskud til kommunens folkeskoler. Det begyndte, da kommunen i august indførte en elevtalsmodel, hvor socioøkonomiske forhold ikke gør nogen forskel i tildelingen. Og ordningen har især fanget de mindre skoler i store problemer.

»Er man på mindre skoler eller har en årgang med 35 eller 40, kan man ikke fylde klasserne. Så må man lave samlæsninger mellem klasser, og nogle steder betyder det, at der ikke er økonomi til vikarer,« siger Per Toft Haugaard, der er formand for Slagelse Lærerkreds. Han tilføjer, at der er sendt et forslag til høring i kommunen om at lukke seks skoler.

I Slagelse Kommune siger skolechef Lena Lund Pedersen, at faldende elevtal har gjort, at der ikke kunne tildeles ressourcer for klasseantal. Derfor besluttede byrådet at gå over til elevtalsmodellen, men høringssvar viste, at man ikke ønskede, at der skulle tages højde for socioøkonomiske forhold. Dermed har alle skoler et fælles økonomisk udgangspunkt, siger skolechefen,

men medgiver, at mindre skoler kan få det svært. »Ved at bruge denne tildelingsmodel stiller man alle skoler lige, men det giver udfordringer, hvis man har få elever. Så bliver man nødt til at lave samlæsninger,« siger Lena Lund Pedersen. Det har ikke været muligt for metroXpress at få kommentarer fra borgmestre eller udvalgsformænd i Slagelse Kommune.

Er det en god idé at give penge e�er elevtal? Sms ‘debat’ + din besked til 1277 eller mail til debat@metroxpress.dk (Pris: 1 kr, betingelser på debat)

Sagen kort Flere kommuner er begyndt at tildele deres folkeskoler penge efter elevtal, men uden at tage højde for, at skoler kan have behov for flere midler ud over specialundervisning. Det vil sige, at der ikke tages højde for, at en lille, afsides beliggende skole kan have flere udgifter pr. elev end en stor skole med fyldte klasser. Danmarks Lærerforening og Dansk Skolelederforening mener, at den tildelingsmodel fører til konkurrence skolerne imellem for at få tilstrækkeligt med elever til at opretholde et fornuftigt budget og undervisningsstandard. I den indbyrdes kamp vil de ressourcesvage skoler hurtigt blive de evige tabere, påpeger fagforeningerne. Hvordan en kommune tildeler penge på folkeskoleområdet, er op til den enkelte kommune. Der findes ikke noget samlet overblik over, præcist hvor mange danske kommuner der bruger taxameterordninger til folkeskoler.


Billigt uden data!

Billigt med data!


04

www.metroXpress.dk

indland

Mandag 14. noveMber 2011 Siden er redigeret af Therese Svane Sode

Fange brækkede ankler i flugt FLUGT. Syd- og Sønderjyl-

lands Politi leder efter en 21-årig mand, der er flygtet fra arresten i Aabenraa. Flugten skete ifølge jv.dk lørda eftermiddag sammen med en anden 21-årig, som dog ikke nåede langt. De to fanger havde held til at kravle over arrestmuren, men så slap heldet op for den ene, som brækkede begge sine ankler, da han faldt ned. »Han fik også en skade i ryggen og er indlagt. Den anden er væk, og ham leder vi efter,« siger vagtchef Jan Stokholm i Syd- og Sønderjyllands Politi. Det står ikke klart, hvordan det lykkedes de to mænd at komme over muren til at starte med. RITZAU

12.000 så mange danskere gik i går rundt fra dør til dør med indsamlingsbøsserne i hele landet for at samle penge ind til flygtninge i verdens brændpunkter. Resultatet af landsindsamlingen nåede i alt op på 12 millioner kroner, og sammen med flere andre indsamlinger til Afrikas Horn kommer det samlede beløb, som Danmark har støttet med, op på cirka 20 millioner. RITZAU

Sass ikke aflyttet af PET RETTELSE. TV 2 måtte i

weekenden trække historien om, at socialdemokraten Henrik Sass Larsen blev overvåget af Politiets Efterretningstjeneste (PET) i flere måneder, tilbage. Historien om overvågningen byggede på anonyme kilder, og da PET afviste at have overvåget Henrik Sass Larsen, trak TV 2 sin historie tilbage. Specielt udslagsgivende var den klare afvisning, som kom fra chefen for PET. METROXPRESS

Frifundne venter længe på erstatning Horribelt er, hvad advokat kalder anklagemyndighedens tempo i erstatningssager tre ud af �re sager klares i løbet af 60 dage, oplyser Rigsadvokatens kontor

Men ULRICH BORCH/POLFOTO

Borgere, der har været udsat for urimelig behandling i straffesystemet, må nogle gange vente i lang tid, før de får en undskyldning i form af en pose penge. Hos Rigsadvokaten siger man, at det går fremad med at få ekspederet sagerne, men erfarne advokater er ikke imponerede. I en sag fra Aalborg fik en 30-årig københavner forleden erstatning, fordi han havde været uberettiget fængslet i 16 måneder. »Jeg har haft svært ved at forklare min klient, hvorfor der skulle gå tre år, før han kan få en undskyldning for de mange måneder, han måtte sidde i et arresthus,« siger mandens advokat, Kåre Pihlmann. Manden blev i 2008 frifundet for at have deltaget i knivoverfaldet på William Lennon i Jomfru Ane Gade. Men først forleden sluttede efterspillet i Vestre Landsret. Manden fik den takstmæssige erstatning på 454.750 kroner. Hvis man er utilfreds med Rigsadvokatens afgørelse, kan man gå videre i retssystemet, og det forlænger selvsagt ventetiden. I sagen fra Aalborg var to instanser hos anklagemyndigheden langt mere end 12 måneder om at overveje spørgsmålet, oplyser advokat Pihlmann, og også nogle af hans kolleger siger, at borgere må trille tommelfingre i alt for lang tid. Blandt dem er Sysette Vin-

det tager en rum tid at få erstatning, hvis man er blevet uberettiget dømt.

ding Kruse, der er formand tor ser virkeligheden anderfor Advokatrådets straffeledes ud. Tre ud af fire saretsudvalg. ger afgøres inden 60 da»Det er tungt for ge. mennesker at have »Vi er godt klar været udsat for over, at der sidder uberettiget fængsnogen i den anden ling eller sjusk. De ende, og at de skal er i forvejen svæk- Hvad synes behandles ordentket, og lige præcis ligt,« siger statsadvodu om at kat Lennart Lindderfor burde anklagemyndigheden re- vente på en blom og fortsætter. parere på det med erstatning? »Men jeg har en hurtig behand- Sms ‘debat’ + din besked svært ved at genkenling af spørgsmålet til 1277 eller mail til de kritikken. Vi har debat@metroxpress.dk om erstatning,« si- (Pris: 1 kr, betingelser på debat) arbejdet meget målger hun. rettet med at få nedFra Rigsadvokatens kon- bragt sagsbehandlingstiden,

Erstatninger Her er to nyere eksempler på, at Rigsadvokaten har været tilbageholdende med at give erstatning: I november har Vestre Landsret tilkendt to mænd erstatning på 366.000 og 454.000 kroner, fordi de var uberettiget fængslet i 15 og 16 måneder i en sag om

men selvfølgelig kan der være enkelte sager, hvor der går længere tid«.

dødsvold i Jomfru Ane Gade i Aalborg. Rigsadvokaten havde sagt 0 kroner. I august forhøjede Retten i Kolding erstatningen til tre mænd, der var ofre for justitsmord og havde været fængslet for voldtægt. Retten lagde 124.000, 220.000 og 307.000 kroner oven i det, som Rigsadvokaten ville give. KLIDE: RITZAU

Hos Rigsadvokaten er der ikke indtryk af, at der er tale om er en tendens. RITZAU


06

www.metroXpress.dk

indland

Mandag 14. noveMber 2011 Siden er redigeret af Jeanette Linder

Kort nyt

Presset legeland ophæver forbud KRITIK. Efter et døgn med

hård kritik er legelandet i Aarhus-forstaden Brabrand igen åbent for somaliere. Efter et møde med en somalisk forening har medejer Thomas Vestergaard taget det skilt ned, der forbød alle somaliere adgang til legelandet i et halvt år, oplyser DR Østjylland. Årsagen var, at 900 somaliere havde fejret ramadanens afslutning i legelandet, og det udartede så meget, at andre gæster forsvandt, og politiet måtte tilkaldes til et slagsmål. Men forbuddet var et brud på racismeparagraffen, har Institut for Menneskerettigheder fastslået. RITZAU

S slår ny bundrekord MÅLING. Vælger-gaverne er

delt ud, men lige lidt hjæl-

per det: Socialdemokraterne – og med dem hele regeringen – fortsætter den massive nedtur i meningsmålingerne. Helt præcis ville 20,4 procent af vælgerne sætte deres kryds ved S, hvis der var valg i morgen, viser den seneste måling, som Voxmeter har lavet for Ritzau. Det svarer til 36 pladser i Folketinget, en tilbagegang på otte mandater siden valget. RITZAU

Messe. Dyb koncentration bag skærmene

Præsident vil befri dansker GIDSEL. Præsidenten for

den semiautonome region Galmudug i Somalia, Mohammed Ahmed Alin, lover at bruge alle tænkelige midler for at befri den danske nødhjælpsarbejder Poul Hagen Thisted, der er taget som gidsel af ukendte bortførere. »Vi vil gøre alt, vi kan, også anvende magt,« sagde præsident Alin lørdag i Galkayo, hvor den 60-årige dansker fra Dansk Flygtningehjælp og hans amerikanske kollega blev bortført den 25. oktober. RITZAU

THOMAS BORBERG/POLFOTO

Bella Center bød på en overflod af elektronik

For elektroniknørder var Bella Center i København det rene paradis i weekenden. Her var der fyldt op med computere, skærme, spil, robotter, smartphones, software og meget andet af det nyeste nye inden for elektronik og gadgets. Det skete på messen ‘Beep 2001’, som er Danmarks største af sin slags. METROXPRESS/JL


08

www.metroXpress.dk

indland

Mandag 14. noveMber 2011 Siden er redigeret af Jeanette Linder

Regeringen vil afsløre underbetalt arbejde Timelange forhandlinger resulterede i går i en a�ale mellem regeringen og Enhedslisten om at afsætte 65 millioner kroner til at afsløre underbetalte udenlandske arbejdere Direktøren for Dansk Byggeri hilser a�alen velkommen En særlig udrykningsenhed med mandskab fra Arbejdstilsynet, politiet og Skat skal fremover afsløre udenlandske virksomheder, der ikke overholder reglerne på det danske arbejdsmarked – såkaldt social dumping. Det blev regeringen og Enhedslisten i går enige om og afsatte 65 millioner kroner til formålet. Enheden skal sikre, at udenlandske virksomheder betaler den skat og moms, som de skal, og at de i øvrigt lever op til danske krav til sikkerhed og arbejdsmiljø. »Det er ikke rimeligt, at der er udenlandske virksomheder i Danmark, der snyder på vægten i forhold til lønninger og arbejdsforhold,« siger Enhedslistens ordfører for social dumping, Finn Sørensen og fortsætter:

JENS DRESLING/POLFOTO/ARKIV

Tre dele på plads Med gårsdagens aftale om social dumping er der nu tre delelementer i finansloven, der er på plads. Ud over dumping-aftalen er regeringen og Enhedslisten

Ifølge Lars Storr-Hansen, direktør for Dansk Byggeri, er problemet med underbetalt udenlandsk arbejdskraft især udbredt på villavejene i Nordsjælland.

»Det presser også vilkårene for danske arbejdere, og det vil vi ikke stå model til.« Kravet om en indsats

mod social dumping var på forhånd en af hjørnestenene i Enhedslistens krav til årets finanslov.

Direktøren for Dansk Byggeri, Lars Storr-Hansen, hilser også aftalen velkommen.

nået til enighed om at hæve skatter og afgifter for fem milliarder. Endelig deles der en forhøjet såkaldt ‘grøn check’ ud til de fattigste danskere, der skal kompensere for afgiftsstigningerne.

»Hidtil har det været et Her fortsatte Enhedslistort problem, at mynsten og regeringen også dighederne ikke har tovtrækkerierne om koordineret indsatat hente 625 milliosen, og politiet ikke ner kroner på øget har prioriteret den,« beskatning af mulsiger han. tinationale selskaAftalen, der Er det o.k. at ber. Et punkt, hvor blandt andet åbner ifølge bruge 65 mil- Enhedslisten mulighed for at give finansordfører bøder til de uden- lioner på at Frank Aaen ellers landske virksomhe- bekæmpe so- først havde sat næder, kom i hus efter cial dumping? sen op efter at ind‘debat’ + din besked flere timers for- Sms kassere ‘et par millitil 1277 eller mail til handlinger i Finans- debat@metroxpress.dk arder’ kroner på ministeriet. (Pris: 1 kr, betingelser på debat) længere sigt. RITZAU


10

indland

www.metroXpress.dk Mandag 14. noveMber 2011 Siderne er redigeret af Jeanette Linder og Therese Svane Sode

Terrorplaner mod Jyllands-Posten for retten Oslo byret indleder i morgen en retssag mod tre mænd, der er tiltalt for at planlægge en terroraktion mod Jyllands-Posten og tegneren Kurt Westergaard Et eller flere af Jyllands-Posten lokaler i Danmark skulle bombes, og avisens mangeårige tegner Kurt Westergaard skulle dræbes. Det var i hvert fald, hvad tre mænd med opholdstilladelse i Norge havde planer om, indtil en af dem gik til politiet, fremgår det af anklageskriftet, når retssagen begynder ved Oslo byret i morgen.

Efter at politiet fik kendskab til terrorplanerne i efteråret 2009, blev de tre hurtigt pågrebet og fængslet. De tre tiltalte er den 40-årige Mikael Davud, der kommer fra Kina, den 38-årige Shawan Sadek Saeed Bujak, kurder fra Irak, og den 33årige David Jakobsen, der stammer fra Usbekistan. De tre blev første gang sigtet af det norske politis

års fængsel er minimumstraffen, hvis de tre terrortiltalte kendes skyldige. Maksimumstraffen er 12 års fængsel.

6

sikkerhedstjeneste, PST, i juli i fjor for at planlægge terrorhandlinger i Norge. Da det formelle anklageskrift blev færdigt i juli i år,

lød tiltalen kun på planlægning af terrorhandlinger mod Jyllands-Posten og Kurt Westergaard. Ingen anklager om terrorhandlinger mod mål i Norge er nævnt. PST mener, at Mikael Davud er hovedmanden bag terrorplanerne, og at alle tre har haft forbindelse til terrornetværket al-Qaeda. Desuden har sagen koblinger til terrorplaner i USA. RITZAU


www.metroXpress.dk

indland

Mandag 14. noveMber 2011

11

Facebook – internettet helt Ìrligt! Klummen

Der er rigeligt med mulighed pü nettet for at vÌre anonym – eller for at lyve, men Facebook er anderledes. Her lÌrer vi i sandhed folks følelser.

Huxi bAcH SAtiriKer

Like Poke

nternettet er et herligt sted. Ingen kan se dig, og der er fyldt med alt, hvad hjertet begĂŚrer fra onlinepoker til to piger og en kop fĂŚces. Og ingen kan se dig!!! Du kan lyve dig tyndere, klogere og stĂŚrkere og udspy obskøne meninger under dit alias Pimpwarrior18. Ingen kan se dig. Ingen kan hĂŚnge dig op pĂĽ noget. Men sĂĽ er der Facebook. Et sted, hvor du i princippet ogsĂĽ kan vĂŚre anonym, hvis du selv vil. Men det er der ingen, der vil. Alle er der. Og alle er sig selv. Facebook er blevet noget helt sĂŚrligt, nemlig et sted, hvor alt er ĂŚrligt! Her kan du finde ud af, hvad dine venner virkelig mener, hvad de i virkeligheden godt kan lide. Glem at spørge dem, tjek deres Facebook og se, hvad de synes! Og der, hvor det bliver rigtig sjovt, er, nĂĽr politikere og andre i magtens cirkler kommer pĂĽ Facebook. For de bliver ogsĂĽ ramt af ĂŚrlighedens pil, nĂĽr de logger pĂĽ. Uden Facebook havde vi aldrig fundet ud af, at Søren Pind synes at der var en fin lighed mellem trĂŚ-entusiasterne i Ă˜sterild og Anders Breivik i Norge. Det havde han nĂŚppe sagt pĂĽ Folketingets talerstol, selv om han var

I

Et nyt liv... Pü JulemÌrkehjemmet ƲNMHJHQYHQLQGH 2JMHJKDUOHJHWPHG KHQGHHIWHUMHJNRP KMHP 9LFWRULDŒU

Victoria er heldig. I forüret var hun pü JulemÌrkehjem, og det blev en ny begyndelse for hende. /LJHQXYHQWHUƪHUHKXQGUHGHE¡UQS¤DW fü hjÌlp pü et JulemÌrkehjem

HjĂŚlp dem! Se hvordan pĂĽ www.julemaerket.dk

2DĆĽKLDMNL5HBSNQH@ pĂĽ www.julemaerket.dk DKKDQRB@MJNCDM

www.julemaerket.dk

Er du enig? Sms ‘debat’ + din besked til 1277 eller mail til debat@metroxpress.dk (Pris: 1 kr, betingelser pĂĽ debat)

‘frihedsminister’ dengang. Men pĂĽ Facebook møder vi den sande Pind. Vi havde nĂŚppe heller fundet ud af, at de to damer i Venstres pressetjeneste, Søs Marie Serup og isĂŚr Ditte Okman, ĂĽbenbart oplevede verden anderledes, end Venstre selv gav udtryk for. Chefens spindoktor Serup holdt ikke et pressemøde om, hvor ligeglad hun var med askeskyen. Det var en Facebook exclusive. Og Ditte Okman skrev heller ikke en pressemeddelelse om, hvor lidt hun brød sig om den ansatte i Folketingets kiosk, som efter Okmans analyse var ‘fucked up, medicineret, psykisk syg’. Den slags ĂŚrlige udmeldinger fra hjertet hører nu til pĂĽ Facebook! Og sĂĽ er der selvfølgelig den anden slags ĂŚrlighed pĂĽ Facebook. Den, som kommer til udtryk, nĂĽr Steen Gade og Kamal Qureshi pludselig er at finde i Facebook-gruppen ‘Danmarks Løver – modstandsbevĂŚgelsen mod DF’s besĂŚttelsesmagt’. Begge de herrer benĂŚgtede at have meldt sig ind i gruppen. Og dermed mĂĽ sandheden vĂŚre, at de to ikke aner, hvad de laver, og ikke kan betros en computer. Jo, Facebook er i sandhed(!) blevet et herligt sted. En ĂŚrlighedens højborg pĂĽ nettet. Hvem skulle have troet det?! LĂŚs i morgen: Sofie Rye Flere klummer pĂĽ Metroxpress.dk. Klummen er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

Gademode i New York, USA Navn: Matteo Gioli BeskÌftigelse: hattemager Tøj: Jeg har en blazer pü fra Giudice, min skjorte og slips er fra Prada, et MarnibÌlte, bukser og seler er fra Ol’woogies.

Af KArl-edwin Guerre


www.metroXpress.dk

12

Mandag 14. noveMber 2011 Siden er redigeret af Casper Normann Christensen

1

udland USA

E�erladte: Hold Breivik væk NORGE. Norges højesteret be-

sluttede fredag, at den terrorsigtede Anders Behring Breivik, der dræbte 77 mennesker i Oslo og på Utøya, selv kan møde op i retssalen i dag, når han skal have forlænget sin varetægtsfængsling. Men det vækker harme hos de dræbtes efterladte. »Der er bred enighed om, at vi ikke ønsker, at Breivik skal have mulighed for at profilere sig og sine ideer,« siger Arne Okkenhaug, som mistede sin søn på Utøya. Højesteretsbeslutningen betyder, at Breivik for første gang bliver fremstillet for offentligheden i Oslo Byret. RITZAU/NTB

RICHARD SHIRO/AP

Rios slum ryddes for kriminelle BRASILIEN. Rio de Janeiros

Romney vil angribe Iran Den republikanske frontløber inden præsidentvalget i USA, Mitt Romney, er klar til at bruge militær magt for at forhindre Iran i at få atomvåben. I en tv-debat mellem de republikanske kandidater inden næste års valg siger Romney, at han i modsætning til præsident Barack Obama ikke vil lægge låg på USA’s handlemuligheder. »Hvis der ikke er andet, vi kan gøre, ud over militær handling, så griber man naturligvis til militær handling, forklarer han. RITZAU/AFP

Syrien

Arabisk Liga i tvivl om Syrien Den Arabiske Liga er kommet i tvivl om suspenderingen af Syrien bare en dag efter, at man vedtog beslutningen. Udenrigsministre fra Den Arabiske Liga mødes på onsdag i Marokko for at diskutere krisen i Syrien, og muligvis er formålet med mødet at få ophævet suspenderingen af Syrien. På et møde i Kairo den 2. november blev ligaens udenrigsministre enige om at give den syriske regering 15 dage til at iværksætte den aftale, der var ind-gået med Den Arabiske Liga om at standse volden i Syrien. Beslutningen om at suspendere Syrien fra ligaen var derfor ikke i overensstemmelse med beslutningen, der blev taget i Kairo, meddeler Amar Belani, talsmanden for det algeriske udenrigsministerium. RITZAU/AFP

slumkvarterer skal renses for kriminalitet inden VM i fodbold og De Olympiske Lege, som afholdes i Brasilien i henholdsvis 2014 og 2016. Hundredvis af kampklædte betjente og marinesoldater støttet af kampvogne og helikoptere stormede derfor det gigantiske slumkvarter Rocinha i går morges. Der er endnu ingen oplysninger om anholdte eller dræbte. Men de seneste meldinger lyder, at området nu er under politiets kontrol. Der bor 120.000 mennesker i Rocinha. RITZAU/AFP

Mario Monti skal lede Italiens regering Teknokraten Mario Monti er blevet bedt om at danne regering, men den 75-årige Silvio Berlusconi understreger, at han ikke er helt færdig Italiens præsident, Giorgio Napolitano, har bedt den tidligere EU-kommissær Mario Monti om at danne regering, efter at Silvio Berlusconi er trådt tilbage. Det oplyste præsidentkontoret i Rom aftes. »Senator Mario Monti blev overdraget opgaven med at danne regeringen,« siger en talsmand for præsidenten. Den 68-årige professor i økonomi og dekan ved det anerkendte Bocconi-universitet i Milano har fået et renommé som frygtløs bureaukrat under sin tid i Bruxelles. Straks efter, at han havde fået mandat til at danne regering, forsikrede Monti italienerne om, at de kan overvinde krisen i landet.

»Jeg vil arbejde for, at vi hurtigt kan komme ud af en situation, der har elementer af en krise, men som Italien kan overvinde, hvis vi gør en fælles indsats,« sagde Monti i en tale efter mødet med præsident Napolitano i Qurinala-paladset. Napolitanos anmodning til Monti kom dagen efter, at den 75-årige Berlusconi, der har domineret italiensk politik i snart to årtier, blev tvunget til at indgive sin afskedsbegæring. Berlusconi sagde i går, at han støttede en ny »teknokratisk« regering under økonomen Monti, men understregede samtidig, at han ikke betragtede sig selv som en færdig mand i italiensk politik. »Fra i morgen vil jeg sæt-

Mario Monti Mario Monti blev i går udpeget til at samle en ny regering i Italien. Mario Monti blev født den 19. marts 1943 i Lombardiet. Han er gift og har to børn. Han er uddannet i økonomi og management fra Bocconi Universitet, Milano. Han har desuden studeret på Yale University, hvor han blandt andet blev undervist af Nobelpris-vinder James Tobin. Han har undervist i økonomi ved universitetet i Torino og været rektor på Bocconi Universitet.

te dobbelt kraft på mine bestræbelser i parlamentet og institutionerne for at forny Italien. Jeg vil ikke give op,

Han er international rådgiver for Goldman Sachs og The Coca-Cola Company. Han var EU-kommissær i to perioder fra 1995 til 2004, og har blandt andet haft ansvaret for finansiel integration og konkurrence i EU. Den 9. november 2011 blev Mario Monti nomineret til senator på livstid af den italienske præsident Giorgio Napolitano. Mario Monti har længe været betragtet som favorit til at efterfølge Silvio Berlusconi som leder af en ny samling-sregering i Italien. RITZAU

før det er lykkedes os at modernisere Italien,« fastslog Berlusconi i en videoerklæring. RITZAU ROBERTO MONALDO/AP

Obama åbner for russisk handel USA. Det skal være lettere

for Rusland og USA at handle med hinanden i fremtiden, mener USA’s præsident, Barack Obama. Siden Den Kolde Krig har Rusland været underlagt en helt særlig amerikansk handelsrestriktion, men nu åbner Obama for at fjerne båndet på de to landets handel, skriver nyhedsbureauet AFP. Ophævelsen vil garantere, at Rusland får status af mest-begunstiget-nation, hvilket giver landet ret til at handle med USA på lige fod med amerikanernes allierede. RITZAU/AFP

Bombe dræber seks i Pakistan

Italiens præsident, Giorgio Napolitano, har bedt den tidligere EU-kommissær Mario Monti om at danne regering, efter at Silvio Berlusconi er trådt tilbage.

PAKISTAN. Seks mennesker

blev dræbt i Pakistans grænseområde til Afghanistan, da en bombe gemt på en æselkærre eksploderede i går. De lokale myndigheder oplyser, at kærren var efterladt på et marked i byen Mastak i Khyberdistriktet. »Sprængstofferne lå gemt i sand, der var læsset på kærren, og blev detoneret ved hjælp af en fjernkontrol,« forklarer en lokal embedsmand. Ingen har påtaget sig ansvaret for bomben, men politiet har tidligere ved lignende aktioner givet Taliban skylden. RITZAU/AFP

Tyske højreorienterede terrorister jages De værste anelser ser ud til at holde stik. En stribe mord i Tyskland på udlændinge og likvideringen af en kvindelig betjent er begået af en højreorienteret terrorgruppe. Det politiske system i Tyskland er bestyrtet. Indenrigsminister HansPeter Friedrich sagde i går for første gang, at det drejer sig om højreterrorisme. »Det ser ud til, at vi har at gøre med en ny form for

højreekstremistisk terrorisme,« forklarer han. Afsløringen har alarmeret det tyrkiske samfund i Tyskland. Otte af de dræbte er tyrkere. I første omgang er to mænd og en kvinde identificeret som medlemmer af terrorgruppen. De to mænd blev fundet for halvanden uge siden. De havde begået selvmord, mens kvinden er anholdt. Yderligere en person blev

i går anholdt. Det drejer sig om en 37-årig mand, og hans hjem nær Hannover er i løbet af dagen ransaget. Seks tyrkere, to tyrkiskfødte tyskere og en græker blev fra 2000 til 2006 alle dræbt i deres butikker, blandt andet en blomsterhandel og to döner-grillbarer i forskellige tyske byer. Gerningsmændene er aldrig blevet fundet i denne såkaldte döner-mordserie til trods for, at 160 politifolk

gennem årene har været sat på sagen. Heller ikke likvideringen af en 22-årig kvindelig betjent i 2007 er det hidtil lykkedes politiet at opklare. Men et bankrøveri i den østtyske by Eisenach har ført til et gennembrud. I de to, nu døde, røveres lejlighed i Zwickau, som sidste fredag udbrændte, fandt politiet drabsvåbnet fra samtlige döner-drab. RITZAU/DPA


www.metroXpress.dk

13

Mandag 14. noveMber 2011 Siden er redigeret af Therese Svane Sode

!

Den skarpe (t)unge ...

Skyd og send. Læsernes pletskud

Skal vi have metro i hørmeSted?

Metro-panelet

yoyo

37%

ingen af delene

Billedet er indsendt af Caroline Hvidtfeldt fra Sorø.

Det sidste af sommeren nydes Har du taget et godt billede, har du muligheden for at få det vist i metroXpress. Upload billedet på SkydSendVind.dk, hvor du også kan dele billedet med dine venner på Facebook. Hver måned præmierer vi det billede, der har fået flest Facebook-likes. Husk at oplyse fuldt navn og adresse. UDDANNELSE. Kære Morten

Jeg mener ...

22%

hullahopring

18%

hoppebold

Antal deltagere: 257

Metropolitan Panel undersøger meninger og livet i byer verden over. Meld dig til panelet, del dine meninger og deltag i konkurrencer om lækre præmier: Metropolitanpanel.dk

POLITIK. Under den tidligere regering sad S og SF med korslagte arme, når de blev inviteret med i forhandlingerne, og sagde, at Løkke førte blokpolitik. Så fik Helle magten efter at have lovet bredt samarbejde. Ligesom alle brudte løfter er dette også blevet brudt. Flere løgne vises frem på tv-optagelser, og så kan hun ikke så godt lyve en gang mere, men så beklager hun bare. (FORKORTET AF RED.) LARS AARUP, VEJLE

Østergaard. Vil du ikke nok fjerne taxametersystemet, da ingen af os unge vil handles på den sorte børs som en pose penge på budget i landets uddannelsesinstitutioner. Vi vil gerne blive dygtigere fagligt, og det er det, der tæller! CHRIS BJERKNÆS, HELSINGE

UDLAND. ‘Grækerne valgte i

går en ny leder’ skrev MetroXpress fredag. Har grækerne haft valg i sidste uge? Næh, men EU har krævet en ny regering, da den gamle regeringsleder truede med at sætte EUkrævede nedskæringer til folkeafstemning. Han blev

så udskiftet af EU. Det græske folk blev ikke spurgt. RINE RONJA KARI, FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

Husk fuldt navn, anonyme indlæg bringes ikke. Sms’en koster 1 krone plus almindelig smstakst. Forbrugeraftalelovens regler om fortrydelsesret ved fjernsalg gælder.

Er du enig? Sms ‘debat’ + din besked til 1277 eller mail til debat@metroxpress.dk (Pris: 1 kr, betingelser på debat)

KARSTEN LAURITZEN MF, VENSTRE

28

år er Karsten Lauritzen

(:I

23%

ja, jeg er jyde, og jeg er stolt af det. Jeg er opvokset på en gård mellem landsbyerne Vildsted og Vindblæs ved Løgstør, hvor Limfjordens friske vinde blæser. Jeg bor stadig i det nordjyske, men jobbet som folkevalgt betyder, at jeg er meget i København. Det giver mig et indblik i kulturforskellene i vores lille land. Tag nu debatterne om betalingsringen, bilfri Nørrebrogade og kollektiv trafik. I København er bilerne de onde. De skal ud af byen, for de skader både miljøet og giver besvær på vejene. Argumentet, man møder dagligt, er, at alt bliver godt, hvis vi bare får mere og billigere kollektiv trafik. Men det handler også om en ideologisk kamp mod privatbilismen, og betalingsringen bliver en pengemaskine for staten. Kollektiv trafik er fornuftigt i København, men den går altså ikke i det jyske. Vores huse ligger en hel del længere fra hinanden, og der er ikke passagerer nok til at have metrolinjer eller busser hvert femte minut i hverken Vindblæs, Vrå eller Hørmested. Hos os er bilerne en både nødvendig del af hverdagen, der giver frihed og løser langt flere problemer, end de skaber. Så selv om det er ganske fornuftigt at udvikle og for-

T

debat

Steve O holder i morgen sit først stand-upshow i Danmark. Hvad synes du er sjovest?

Panelet: Karsten Lauritzen (V) •Ane Halsboe-Larsen (S) • Jeppe Mikkelsen (R) • Mette Hjermind Dencker (DF) • Lisbeth Bech Poulsen (SF) • Sophie Løhde (V) • Simon Kollerup (S) • Mai Henriksen (K) • Rosa Lund (EnL) • Joachim B. Olsen (LA)

bedre den kollektive trafik, så er det altså ikke muligt med kollektive trafiksystemer, der samtidig har en fornuftig økonomi, over hele landet. Jeg forstår ikke, hvorfor vi ikke differentierer vægt- og registreringsafgifterne, så det bliver billigere at bruge bilen der, hvor der intet alternativ er i form af kollektiv trafik. Mobilitet er frihed, og som transportmiddel er bilen ikke noget, vi skal begrænse, men tværtimod fremme – for mig er min elskede VW LUPO ganske enkelt uundværlig.

Læs i morgen: Ane Halsboe-Larsen. Flere klummer på Metroxpress.dk. Klummen er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

Udkommer mandag til fredag. Avisen er politisk uafhængig og udgives af Metroxpress Danmark A/S. Kontrolleret nettooplag ifølge Dansk Oplagskontrol for 1. halvår 2011: 200.974. Tryk: Dansk Avis Tryk A/S og Avis Tryk A/S Hornslet. København: Bygmestervej 61, 2400 København NV. Telefon: 77 30 57 57. Fax: 77 30 57 99. Redaktion: red@metroxpress.dk. Annonce-salg: annonce@metroxpress.dk. Distribution: Telefon 77 30 57 30. distribution@metroxpress.dk. Distribution.metroxpress.dk. Club metroXpress: Telefon 77 30 57 57 (10-15). E-mail: club@metroxpress.dk. Aarhus: Studsgade 35, st.tv., 8000 Aarhus C. Adm. direktør: Søren Riis. Ansv. chefredaktør: Jonas Kuld Rathje. Distribution: Distributionskompagniet. Salgsdirektør: Thomas Raun. Nyhedsredaktør på denne udgave: Rasmus Skat Andersen. Metro International udgiver 69 aviser i 134 byer i 21 lande på 15 sprog i Europa, Asien, Nord- og Sydamerika.


14

www.metroXpress.dk Mandag 14. noveMber 2011 Siderne er redigeret af Signe Terkelsen

De har turneret landet tyndt siden midten af 80’erne. De har vundet priser, fået anmelderslag og uendelig kærlighed fra publikum. og de er ikke færdige på trods af snart 30 år med rock’n’roll, for der er altid nye lande, der skal erobres. I dag udkommer D-A-D’s 11. studiealbum teKSt: LAURA BISTED JACOBSEN Foto:

Danmark er ikk Namedropping

Ny danser-kæreste Jennifer Lopez er tilbage i kærlighedskarrusellen. Fire måneder efter at den amerikanske pop-sangerinde gik fra sin husbond gennem syv år, Marc Anthony, har 42-årige Lopez fundet sammen med diskoteksdanseren Casper Smart. Tidligere har Lopez dannet par med danseren Cris Judd.

Til militærbal Justin Timberlake lavede i weekenden en særlig optræden ved det amerikanske marinekorps’ bal i Virginia. En kvindelig korporal havde inviteret den 30-årige sanger med til ballet via You Tube, og den invitation tog den tidligere N’Sync-frontfigur altså helt alvorligt.

Brand er producent Russell Brand har fået mod på at prøve kræfter med en ny side af filmverdenen. Den britiske skuespiller har nemlig sat sig for at producere den kommende Warner Brothers-film ‘Præsidenten stjal min kæreste’, hvori han desuden spiller en af hovedrollerne.

Zoe er single Zoe Saldana er single for første gang i et årti. ‘Avatar’-skuespillerinden har brudt forholdet til sin forlovede gennem 11 år, Keith Britton. De to tidligere turtelduer slipper dog ikke helt for hinanden. De fortsætter nemlig som forretningspartnere på deres modedatabase Myfdb.com.

Top-5 singler SASCHA BAUMANN/GETTY IMAGES

Aura Dione.

1

Aura Dione ‘Geronimo’

2

Rihanna ‘We Found Love’

3

Avicii ‘Levels’

4

Adele ‘Someone Like You’

5

Burhan G ‘Jeg’ i live’ KILDE: HITLISTEN.NU

‘DIC.NII.LAN.DAFT.ERD.ARK’ er titlen på D-A-D’s nye album, der udkommer i dag. Bogstaverne udtales ‘Disneyland After Dark’ – D-AD’s oprindelige navn i 80’erne, men albummets titel er ikke et signal om, at rockkvartetten er gået i bakgear. »D-A-D er som et løg, som man skræller flere og flere lag af. Vi har vitterligt ikke kigget tilbage,« svarer Jesper Binzer på spørgsmålet, om gruppen er ved at vende tilbage til rødderne. »Vi skræller de her lag af for at finde ind til det, der er D-A-D, og ikke bare det, folk tror vi er. Men energien, der forhåbentlig altid har været der, skulle gerne skinne igennem,« uddyber den langhårede forsanger. »Hvis der var noget, der lød for gammeldags, så har vi faktisk smidt det ud. Den

nye plade er lidt sejere, der er ikke de der totalt maniske tempoer, som har kendetegnet D-A-D. Det har vi sorteret helt fra,« siger Laust Sonne. De to rockstjerner sidder i et mødelokale hos Sony Music-pladeselskabet i København. De er ikke kommet for sent. De er pæne i tøjet. Og der bliver drukket kaffe og vand. Men tag ikke fejl. De to herrer, der udgør halvdelen af det folkekære rockband, er rock’n’roll. Det bliver man af at være en del af et rockband i over 25 år. »Jeg har fandme ikke foretaget mig andet. Vi var jo nærmest barnestjerner, forstået på den måde, at det kørte godt, allerede fra vi var 18-19 år. Det har været det eneste faste holdepunkt i vores liv,« siger Binzer. Han var med til at grund-

lægge bandet i 1982, da punken hærgede gennem Københavns undergrund. Dengang spillede D-A-D såkaldt ‘cowpunk’. Og bandets kendetegn, kohovedet, hænger stadig ved – også på coveret af det nye album, der er det 11. studiealbum i rækken. Numrene er produceret af en anden gammel kending, Nikolaj Foss, der tidligere har stået bag succesfulde album fra gruppen. »Da vi var kommet firefem numre ind i forløbet med pladen, turde vi godt ringe til Nikolaj Foss. Så kom han ud i øveren. Og vi spillede det nummer, som vi troede, han gerne ville høre. Det, der mindede mest om det gamle. Så stod han lidt sådan …« Jesper Binzer rynker panden og åbner og lukker munden et par gange, inden

han fortsætter: »Så spurgte han: ‘Har I mere?’ Så spillede vi et af de virkelig tunge riffs …« Og det virkede tilsyneladende: »DET ER LIGE DET, DET SKAL VÆRE, SÅDAN HAR JEG DET OGSÅ,« såber Jesper Binzer for at illlustrere Foss’ begejstring. Det er tydeligt, at gruppen netop har afsluttet et intenst forløb i øvelokalet. Sætninger påbegyndes af den ene og afsluttes af den anden. Flere gange under interviewet bryder de sammen i nærmest hysteriske grin. Selv om D-A-D nu er klar med 12 nye numre, fornægter bandet ikke deres monster-tunge bagkatalog af klassikere, som titusindvis af fadølsfulde fans skråler med på hver eneste gang, de er til koncert. Og publikum


15

www.metroXpress.dk Mandag 14. noveMber 2011

3 e stort nok til D-A-D

LASSE BAK MEJLVANG

NUMRE VI SKAL HUSKE

D-A-D Jesper Binzer, født 1965, forsanger. Jacob ‘Copper’ Binzer, født 1966, leadguitarist. Laust Sonne, født 1974, trommeslager. Stig Pedersen, født 1965, bassist. Rockbandet blev dannet i 1982 og hed først Disneyland After Dark, men i forbindelse med udgivelserne i USA skiftede gruppen navn for at undgå en konflikt med Disney. Bandet skiftede først navn til D.A.D, senere til D:A:D og senest D-A-D.

»Vi har haft en skizofren karriere, for selv om vi er totalt rock, så er vi jo et mainstreamband herhjemme. Og det føles nogle gange, som om den rolle, vi har uden for Danmark, er mere naturlig.«

‘IT’S AFTER DARK’ 1986 Laust Sonne.

Jesper Binzer.

»Det er fantastisk, det nummer er næsten ikke blevet spillet i radioen. Da den blev udgivet på single, solgte den 42 eksemplarer. De udgaver, der findes af singlen, er næsten uhørlige. Så det er et nummer, der har sin helt egen berettigelse,« siger Jesper Binzer. »Og det er altså også i udlandet, at folk kræver, vi spiller den. Det er ikke kun en dansk ting,« tilføjer Laust Sonne. »Det er kun i kraft af vores liveshow med den i, at den er blevet populær,« siger Jesper Binzer.

JESPER BINZER

»Jeg tror ikke en skid på det«

vil sagtens kunne genkende bandets lyd på den nye plade. »Vi har jo den højere D-A-D-uddannelse, så selvfølgelig har vi brugt alle vores erfaringer. Det er det, det drejer sig om,« siger Binzer. Verdenskendt i Danmark eller ej. Gruppen gider ikke kun malke den hjemlige succes. Derfor spiller de også mange mindre koncerter uden for Danmarks grænser. Og til foråret tager de på turne med det nye album i 10 lande i Europa. Det er især det store naboland mod syd der trækker i D-A-D. »Det har været fedt, at vi denne gang allerede fra starten har haft et vindue til Tyskland. Alle grundnumrene er også indspillet i Tyskland. Vi håber, at det forrige album, ‘Monster Philosophy’, gjorde forarbejdet for

denne plade,« siger Laust Sonne. Og den rolle, som D-A-D har i udlandet, er de godt tilfredse med. For her skal kæmpes meget mere for at vinde publikums sympati. Og tanken om nye lande, der skal erobres, giver energi til rock’n’roll-drengene. »Der er altid nye lande. Det er livgivende at have et perspektiv, der rækker ud over Gedser. I lande, hvor vi er mindre kendte, stiller vi op med en guitar og et bagtæppe og spiller. Og så skal numrene bare bevise deres værd. Ikke ved titusinder klappende jyder, men ved 150 italienere med armene over kors. Så bliver musikken pludselig et våben for at overvinde nogen og ikke bare noget underholdning, og det er helt fantastisk,« siger Jesper Binzer.

Xander, Ankerstjerne, Burhan G. Danmark oversvømmes i øjeblikket af mænd, der synger følsomme sange på dansk. Men hvad tænker rockdrengene i D-A-D egentlig om ‘tudedrengene’? »Jeg tror ikke en skid på det. Det er bare følsomhed for scoretrickets skyld. Men det handler selvfølgelig også om at ramme. ‘Medie-ymeren’ er tykkere end nogensinde. Så hvis musikken går ind og tager fat, og du sidder og mimrer med underlæben, når du hører det, så er ‘another album sold’,« siger Jesper Binzer. »Det er nok ikke helt sådan, de agerer, når de er ‘off-mike’. Der har altid været følsomme drenge i pop, det er ikke noget nyt, lige nu er det bare stort i Danmark. Men det ligger jo i hele den der r’n’b-stil, at folk altid har haft det forfærdeligt, de har altid været kede af det inden for den genre,« siger Laust Sonne.

‘SLEEPING MY DAY AWAY’ 1989 Jacob ‘Copper’ Binzer.

»Den kan vi vist ikke komme uden om. Men det er også virkelig et klassisk D-A-D-nummer,« siger Laust Sonne. »Mottoet er: energi og melodi,« indskyder Jesper Binzer. »Og lidt melankoli blandet ind i det,« slutter Laust Sonne.

Stig Pedersen.

»Man kan ikke ene og alene ryste op med 12 fede sange hvert eneste år, selv gamle Bob (Dylan, red.) måtte have hjælp til den sidste plade. Så vi er rigtig gode til at hjælpe hinanden. Jeg står i øveren og synger pludder, og Stig har måske nogle servietter, hvor han har skriblet et eller andet ned, og så synger vi det.« JESPER BINZER

‘EVERYTHING GLOWS’ 2000 »Det er sådan et ny startnummer, med total rockenergi. Scor, slap af – stille vers, højt omkvæd. Eller slap af, scor, slap af, scor. Og det er fandme også en publikumsfavorit, skal jeg hilse og sige,« siger Jesper Binzer.


16 Siderne er redigeret af Signe Terkelsen

Sprød ko-pu dunkelt Disn

Det kan godt være, at de snart har 30-års jubilæum, men DMusikanmeldelse D-A-D ‘DIC.NII.LAN.DAFT.ERD. ARK’ Pladeselskab: Sony 333333

Fire årtier, 11 plader, et hav af koncerter og en utrættelig jagt på den perfekte, melodiske rocksang. D-A-D har ikke tænkt sig at dø, bare fordi langhåret glamrock, cowpunk eller heavyrock, kald det hvad du vil, ikke dominerer hitlisterne længere. Så de fortsætter ufortrødent, giver sig selv og hele projektet et solidt los i røven, skræller de fine fornemmelser væk og hiver deres gamle producer Nick Foss tilbage i studiet. Resultatet er kvartettens bedste album i 15 år. Der lægges solidt og benhårdt fra land med ‘A New Age Moving In’, hvor verset holdes ulmende i gang af et frækt Rage Against the Machine-pulserende riff, inden

Musikanmeldelse Drake ‘TakeCare’ Pladeselskab: Universal 333333

Følelser og mænd er en pudsig og ofte karikeret kombination. Så har man for mange og er en emotionel vatpik, eller for få og sat i bås som en følelseskold skiderik. Og så er der Drake. Den canadiske vidunderdreng, der på sit andet album formår at formidle oprigtighed i sin pureste form. Formår at give noget af sig selv, hvis ikke hele sig selv. Som en hiphoppens Bon Iver. ‘Take Care’ er samtidig en magtdemonstration i hiphoppens ny æra, hvor poppen er integreret som aldrig

D-A-D’s seneste album er lige efter bogen – og det er godt.

omkvædet tager over, og distortion-pedalen trykkes helt i bund. Og så er der Jesper Binzer. Dansk rocks svar på Axl Rose eller Steven Tyler. Den

før. Det lyder godt. Fantastisk ligefrem. Storslået på flere planer, som pianoballaden ‘Over My Dead Body’, ‘Marvins Room’s minimalistiske klagesang eller den Rick Ross-gæstede gospel-banger ‘Lord Knows’, der har hænderne helt oppe i himlen. Drake har videreudviklet sin stil, så den kun passer endnu bedre til selvudleveringen omkring damer og berømmelsens op og nedture. Luftige produktioner, synth-tåger, men hele tiden med skruppelløse, hard-asfuck trommespor. De gode numre står i kø, og med veloplagte gæsterier fra Andre 3000, Nicki Minaj, Rihanna og lærlingen The Weeknd er ‘Take Care’ endt som et opus. At der ud af pladens 17 numre kunne skæres et par enkelte fr,a er eneste kritikpunkt. Men sådan er Drake. Det hele skal med. Take it eller take care. CHRISTIAN WOLKOFF/ SOUNDVENUE

Musikanmeldelserne er leveret af

perfekte rockvokal simpelthen, fordi Binzer kan skrige hæst og vrængende på den der helt igennem melodiske måde. Men albummet havde ik-

the b ‘L Rock er død, påstår nogen. Men hvis man lytter til den nye single fra den amerikanske duo The Black Keys, kommer man nok på andre tanker. For rocken lever i bedste velgående hos Dan Auerbach og Patrick Carney, der har samlet tråden op og kører videre i vanlig Black Keysstil på første udspil fra deres kommende 7. studiealbum, ‘El Camino’, der udkommer den 5. december. Duoen har atter allieret sig med produceren Danger Mouse, som også stod bag nummeret ‘Tighten Up’ (P3’s Uundgåelige maj 2010) fra bandets forrige album ‘Brothers’. Den nye single er tungt funderet i garage- og blues-rock, og bandet har i et interview fortalt, at hele den kommende plade trækker på indflydelser fra bands som The Clash og The Cramps. Indspil-


www.metroXpress.dk

00

Mandag 14. noveMber 2011

PER FOLKVER/POLFOTO

unk fra neyland

-A-D er i storform på bandets nye album LASSE BAK MEJLVANG

ke fungeret eller føltes så helstøbt, hvis D-A-D bare havde koncentreret sig om at spille hårdt og højt som i de gode gamle dage. Grunden til at ’DIC.NII.

LAN.DAFT.ERD.ARK.’ rent faktisk fungerer er, at sangene – med et par få undtagelser – holder. Det tager ikke mange gennemlytninger, før man nynner melodierne fra den hårdtrockende ‘The End’ og den anderledes følsomme ‘Fast On Wheels’, hvor især sidstnævnte formår at skabe bro imellem det gamle og det nye D-A-D. Her møder lyrisk eftertænksomhed og klarsyn en simpel, men afsindig veldrejet popmelodi, der får ekstra luft under vingerne af Jacob Binzers guitarsolo og Jesper Binzers sprøde vokal. Det er den vellykkede kobling mellem det følsomme og den potente, skrabede og brusende guitarrock, der gør albummet til en fornøjelse. D-A-D gør ikke noget, de ikke har gjort før. Men de gør det, de er bedst til, og de gør det bedre end i meget lang tid. Det er sgu helt rart at have dem tilbage igen. JONAS KLEINSCHMIDT/ SOUNDVENUE

black keys (Usa) LONELY BOY’ P3’s Uundgåelige – uge 46

ningerne til albummet begyndte i marts i år, og størstedelen er foregået i Dan Auerbach’s Easy Eye Sound studio i Nashville. Det nye album, ‘El Camino’, blev annonceret den 10. oktober i år, og dagen inden havde bandet indrykket en annonce i Akron Beacon Journal (lokal avis i Akron, Ohio – The Black Keys’ hjemby red.) for salget af en bil, en El Camino, fra 1994. Bandet lancerede også en

falsk hjemmeside www.wannabuyawan.com, hvor man kan få yderligere oplysninger om ‘bilen’ og forudbestille det kommende album. The Black Keys har offentliggjort en Europa-turné, der finder sted i januar og februar 2012. Der er endnu ingen forlydender om en koncert på dansk jord.

Der var flest bøger men også masser af priser på årets bogmesse.

Prisregn over årets bogmesse I går fik Jonas Jonassons bog ’Den hundredårige’, der er indlæst af Paul Becker, Lydbogsprisen 2011, som er indstiftet af DR og de danske lydbogsforlag. Og prisen var bare en i en lang række, der blev uddelt på BogForum 2011 i København i løbet af weekenden. Mens læsere i tusindvis stod i kø for at kigge i de nyeste bøger og høre kendte forfattere fortælle om ders værker havde blandt andet Danske Bank også travlt med at uddele priser. Årest debutantpris gav banken til Erik Valeur for hans roman ‘Det syvende barn’, mens Birgithe Kosovic modtog årest litteraturpris for romanen ‘Det dobbelte land’ Sprogforsker og forfatter Jørn Lund modtog Danske Banks hæderspris for sin helt særlige indsat på det sproglige område. Og den følger der 100.000 kroner med. METROXPRESS/ST

CPH:Dox hylder Madsen PRIS. CPH: DOX sluttede i

går. Efter en uge med dokumentarfilm over hele linjen er det nu overstået. Men inden alle gik hver til sit, blev dokumentarfilminstruktøren Michael Madsen hyldet med prisen Reel Talent, der blev uddelt for første gang i år. Michael Madsen står blandt andet bag filmen Into Eternity, der handler om forsøget på at bore verdens første permanente lager for atomaffald ind i en klippe i Finland. Selv om CPH: DOX nu er slut, vises der i dag fire dokumentarfilm i København. Det skydel ifølge festivalen, at interessen er stor for dokumentarfilm. Blandt de film, der kan ses i dag og i morgen er ‘Verdens Bedste Kok’, Detektiven’ og ‘Two Years at Sea’ og ‘Ballroom Dancer’. METROXPRESS/TSS

Black Sabbath udgiver nyt ALBUM. Black Sabbath med-

delte i weekenden deres fans, at de udgiver en ny plade til næste år. Bandet er samlet igen nøjagtig 41 år efter deres første liveoptræden, nu samarbejder bandet med producer Rick Rubin, som vil have stor indflydelse. METROXPRESS/TSS


18

www.metroXpress.dk Mandag 14. noveMber 2011 Siderne er redigeret af Sara Mahler

3 sport

Kort nyt i billeder

jacquesdearthon/pool/ap,lucabruno/ap, jaec.hong/ap,davidcannon/gettyimages

1

2

3

Den unge i duel med den ... øhh ... med erfaringen under landsholdets træning i går. Lasse Nielsen fra AaB er 23 år og netop hidkaldt

4

1 2

Bokseren Manny Pacquiao (billedet) vandt det tredje indbyrdes opgør med Juan Manuel Marquez, da han natten til lørdag forsvarede sit WBO-verdensmesterskab i weltervægt. Kampen gik tiden ud. RITZAU Tiger Woods afsluttede stærkt ved golfturneringen Australian Open, hvor han var bare to slag fra sin første sejr i to år. Woods spillede en glimrende sidste runde i 67 slag, men var efter en dårlig tredje runde for langt efter vinderen Greg Chalmers. RITZAU

3

McLarens Lewis Hamilton (billedet) udnyttede i går, at ellers hidtil ubesejrede Sebastian Vettel på grund af en eksplosion i højre bagdæk skred ud i et af de første sving og udgik af Formel 1-løbet i Abu Dhabi. Hamilton kørte sig i spidsen for løbet og til en sejr. RITZAU

4

Den tidligere verdensetter hos tennisherrerne schweiziske Roger Federer vandt i går for første gang i karrieren Paris Masters, da han i finalen besejrede franske Jo-Wilfried Tsonga med 6-1, 7-6. RITZAU

Langtidsholdbar Fodboldlandsholdets spillere bliver yngre og yngre Gennemsnitsalderen i Landstræner Morten Olsen glæder sig over foryngelseskuren (men ser iøvrigt JAKOB MELGAARD jakob.melgaard @metroxpress.dk metroxpressilandsholdslejren

Hvis det nuværende danske fodboldlandshold havde en udløbsdato, ville den ligge mange år ude i fremtiden. For kigger man ned over spillernes fødselsdatoer, ligner holdet nærmest et ungdomslandshold. Der er et par teenagere, en masse unge mænd først i 20’erne og så lige et par af

de ‘gamle’ til at sikre rutinen. At truppen er yngre end normalt, er ikke noget, Morten Olsen som sådan har bemærket – »jeg kigger ikke sådan på det, men det skal nok være rigtigt,« som han siger – men han glæder sig alligevel over, at holdet er blevet langtidsholdbart. »Det er da fantastisk positivt. Det er dejligt at se de unge mennesker komme ind og kæmpe med de lidt ældre rutinerede og etablerede spillere,« siger han og

glæder sig over alt det, de yngre kræfter bidrager med. »De har store ambitioner og kommer ind med et pift, en dynamik, en entusiasme og nysgerrighed. Det gør, at der kommer en god dynamik på holdet i al almindelighed,« siger han og understreger, at alderen ikke er afgørende på nogen måde: »De er med, fordi de er klar allerede på nuværende tidspunkt. Nogle er klar fra første minut, og andre er klar til 10 minutter. Men de

Alderen Ved VM i Sydafrika i 2010 var alderen i truppen i snit 28 år og 109 dage. Den trup, der i disse dage forbereder sig på kampen mod Finland, har en gennemsnitsalder på 27 år og 28 dage.

er klar, fordi de har kvaliteterne, ikke fordi de er unge,« siger han. En spiller, der i hvert fald heller ikke er med, fordi han er ung, er målmanden


www.metroXpress.dk

19

sport

Mandag 14. noveMber 2011

per Kjærbye/fodboldlAndsholdet.dK

Fra Jomfru Ane Gade til Helsingør Stadion DANIEL MARTINSEN dAniel.mArtinsen @metroxpress.dK metroxpress i lAndsholdslejren

På den ene side erklærer Lasse Nielsen sig ‘superoverrasket’ over at være blevet efterudtaget til det danske landshold. På den anden side er den 23-årige forsvars-allrounder ikke i tvivl om, at han faktisk aldrig nogensinde har været bedre end lige for øjeblikket i AaB. »Jeg ved ikke, hvorfor det er lige nu, at jeg har fået det til at fungere 100 procent. Der er sket meget siden sommerens U/21-slutrunde. Mit bundniveau er hævet meget, mit koncentrationsniveau er hævet meget, og der er meget få fejl i mit spil. Og så har jeg arbejdet meget med mig selv og med at tage mig sammen,« siger Lasse Nielsen, der er i Helsingør, fordi Andreas Bjelland ikke bliver klar til morgendagens testkamp mod Finland. AaB’eren kan også mærke på omgivelserne i Aalborg, at det er gået godt i efterårssæsonen. »Det sidste stykke tid er interessen blevet større for

»Hvis du har to spillere, og den ene er 35 år, og den anden er 23 år som Lasse, så tager du ham, der er 23, hvis de er lige gode på alle aspekter. Fordi så er det jo fremtiden, du kigger på. Det kan ikke være anderledes. Og så kigger du også forskelligt på, om det er en testkamp eller en kvalifikation.« MORTEN OLSEN, LANDSTRÆNER

mig. Jeg får ofte god kritik fra min familie. Mine venner siger ofte: ‘Du var kampens spiller’ eller ‘du var super’, og det er ellers normalt ikke noget, vi gør så meget i. Og hvis jeg går en tur inde i byen, udtrykker folk sig meget positivt om det, jeg laver,« siger Lasse Nielsen, der egentlig skulle have brugt weekenden på en bytur med vennerne. Men i stedet for sjusser og vovede dansemoves i Aalborgs Jomfru Ane Gade har Lasse Nielsen siden lør-

Fast mand per Kjærbye/fodboldlAndsholdet.dK

Lasse Nielsen har som den eneste spiller i AaB fået fuld spilletid i efterårets 15 superligakampe – som midterforsvarer eller back. Og scoret to mål. Han har spillet 12 kampe for U/21-landsholdet og scoret et enkelt mål – men fik ingen spilletid under U/21-EM.

dag morgen haft en anden mission på Helsingør Stadion. »Lige nu tager jeg bare den her weekend med, gør mit bedste til de få træninger, jeg nu engang kan nå, for at prøve at overbevise Morten Olsen om, at han godt kan bruge mig mod Finland. Men EM? Det tænker jeg slet ikke på.«

Den danske EM-seedning afgøres i Lissabon AF DANIEL MARTINSEN

til landsholdstruppen, Martin Jørgensen fra AGF er 36 år og i gang med sit 14. år i rødt og hvidt.

t landshold truppen er faldet med mere end et år siden VM ikke på spillernes alder) Thomas Sørensen, der i en alder af 35 år og 155 dage hiver gennemsnittet gevaldigt op. Selv om han kan mærke, at spillerne omkring ham er yngre end før, synes han faktisk ikke, at det er så galt endda. »Dem, der er kommet ind, har en stor modenhed. Man føler sig ikke som eleven fra 10. klasse, der kommer ned i børnehaveklassen. Jeg føler, at det er meget ligeværdigt,« siger han og understreger, at det kun er positivt, at der trods alt

er forskel på ung og ‘gammel’. »Det er med til at holde os lidt ældre spillere unge. Man kan godt blive lidt inspireret, når de unge kommer med en energi og et gåpåmod, som man husker fra sig selv,« siger han. Daniel Agger ligger med sine 26 år og 337 dage lige midt i truppen rent aldersmæssigt. Men heller ikke han tillægger alderen den store betydning. »Jeg tror sgu, at det er lige meget, om du er 35 eller

25 eller 15. Hvis man er den bedste, er det ham, vi skal udtage til holdet. På et fodboldhold betyder fødselsattesten ikke så meget,« siger han. Selv om landsholdet måske kan holde sig frisk mange år ud i fremtiden, ser Morten Olsen ikke så langt frem. Heller ikke selv om han har kontrakt et par år endnu. »Jeg kigger frem til EM. Men det er også et halvt år frem. Det er lang tid,« siger han.

I morgen aften tæt på midnat bliver det på Estadio da Luz i Lissabon afgjort, hvordan Danmark bliver seedet til EM, selv om holdene på banen er Portugal og Bosnien. Bliver det til en portugisisk sejr, dumper Danmark ned i fjerde seedningslag, mens en bosnisk sejr vil katapultere det danske hold et lag op. Det skyldes Uefas såkald-

te kofficient-system, betyder eksempelvis, hvor holdenes præstaat Portugal lige akkutioner i de to seneste rat kniber sig forbi EM-kvalifikationer Danmark med en (plus 2000-slutrunde) EM-plads, selv om og den seneste VMdanskerne lige nu kvalifikation (plus forrest. Hvor langt ligger 2010-slutrunde) ligI hosstående tror du, ger til grund for seoversigt er vi gået edningen. For play- landsholdet ud fra, at Irland, off-holdenes vedkan nå ved Kroatien og Tjekkikommende kan deet er EM-klare på EM? res resultater i de to Sms ‘debat’ + din besked grund af deres alt eller intet-kamoverbevisende sejtil 1277 eller mail til debat@metroxpress.dk pe stadig påvirke re i første play-off(pris: 1 kr, betingelser på debat) ranglisten, og det kamp. Amel emric/Ap

Seedningslag Første seedningslag: 1. Ukraine 2. Polen 3. Spanien 4. Holland Andet seedningslag: 5. Tyskland 6. Italien 7. England 8. Rusland/Kroatien Hvis Portugal går videre … Tredje seedningslag: 9. Kroatien/Rusland 10. Grækenland 11. Sverige/Portugal 12. Portugal/Sverige Fjerde seedningslag: 13. Danmark

Bosnien og Portugal har gjort det spændende for sig selv – og for Danmark – ved at spille 0-0 i deres første indbyrdes opgør om en plads ved EM. Resultatet i kamp nummer to afgør også, hvilket seedningslag Danmark havner i.

14. Frankrig 15. Irland 16. Tjekkiet Hvis Bosnien går videre … Tredje seedningslag: 9. Rusland/Kroatien 10. Grækenland

11. Sverige 12. Danmark Fjerde seedningslag: 13. Frankrig 14. Irland 15. Tjekkiet 16. Bosnien


20

www.metroXpress.dk

sport

Mandag 14. noveMber 2011 Siden er redigeret af Sara Mahler

Viborg er ude af Champions League Trods pauseføring tabte Viborg HK i a�es til Podravka Dermed er det danske hold ude af Champions League JAKOB MELGAARD jakob.melgaard @metroxpress.dk

Mens kroaterne jublede, som havde de vundet hele turneringen, var det en flok meget, meget skuffede Viborg-spillere, der i aftes kunne konstatere, at årets Champions League-eventyr er forbi, næsten før det for alvor var begyndt. Viborg HK tabte 27-28 til kroatiske Podravka, som faktisk ikke havde andet end æren at spille for. »Vi er utroligt skuffede nu. Vi havde håbet, at vi kunne vinde og komme videre i Champions League, men det gjorde vi desværre ikke,« sagde venstrefløjen Henriette Mikkelsen til metroXpress efter kampen. Hun var med et par scoringer i anden halvleg ellers med til at bevare spændingen til det sidste. Hun mente, at det var fejl i egne rækker,

CL-status Danmark fik bare et af tre hold videre i kvindernes Champions League: FC Midtjylland gik fredag videre med 34-20 over RK Buducnost fra Montenegro og snupper andenpladsen i Gruppe A. Randers HK røg lørdag ud efter 20-25 til franske Metz og fortsætter nu i Cup Winners’ Cup til foråret. Viborg HK røg i aftes ud efter et nederlag på 27-28 til Podravka og skal spille Cup Winners’ Cup.

der var skyld i nederlaget. »Jeg synes, at vi efter en lidt skidt start kommer godt tilbage, og vi fører med én ved pausen. Der tror vi sgu på det, men så i anden halvleg smider vi nogle bolde væk, så de får troen på det tilbage, og så kommer de foran. Det er lidt vores egen fejl, at vi ta-

ber,« sagde hun fra bussen på vej mod lufthavnen. Heller ikke holdets træner, Martin Albertsen, var tilfreds med nederlaget. »Vi ville så gerne have spillet i Champions League efter jul, hvor vi kunne have haft de skadede spillere tilbage på banen. Nu står vi og er ude. Vi er simpelthen pisseskuffede,« siger Viborgtræneren til Tv2sport.dk. Han havde fra begyndelsen lagt taktikken an på, at eneste brugbare resultat for Viborg var en sejr. Det viste sig imidlertid, at selv uafgjort havde været tilstrækkeligt. Det gjorde dog ikke trænerens humør bedre. »Marginalerne tipper den gale vej. Vi ender med at være et eneste mål fra succes,« siger han. Det er dog ikke helt slut med europæisk håndbold for Viborg i denne sæson. Som et lille plaster på såret er holdet videre i den europæiske turnering for pokalvindere, Cup Winners’ Cup.

2. DIVISION VEST (30)

Resultater og stillinger

Lindholm-Viby IF............................. Otterup-LFA .................................... Aarhus Fr.-Næsby ........................... Skovbakken-Thisted ....................... Aarup-FC Fyn .................................. Marienlyst-Brabrand ...................... Skjold-Varde ................................... Svendborg-Kjellerup.......................

INTERNATIONAL FODBOLD EM-KVAL., U21, GRUPPE 4 (8) Makedonien-Færøerne 1-0 Serbien . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 2 0 7- 2 8 Danmark . . . . . . . . . . . . . . 3 2 1 0 7- 0 7 Makedonien . . . . . . . . . . . 2 1 1 0 2- 1 4 Nordirland . . . . . . . . . . . . 4 1 1 2 4- 4 4 Færøerne . . . . . . . . . . . . . 5 0 1 4 1-14 1 EM PLAY OFF Bosnien-Herze.-Portugal 0-0 Tilskuere: 15.000 Tyrkiet-Kroatien 0-3 (0-2) Mål: 0-1 Ivica Olic (2.), 0-2 Mario Mandzukic (32.), 0-3 Vedran Corluka (51.) Tilskuere: 47.000 Tjekkiet-Montenegro 1-0 (0-0) Mål: 1-0 Vaclav Pilar (63.), 2-0 Tomás Sivok (90.) Tilskuere: 18.000

0-1 2-4 2-1 3-1 0-3 3-0 0-1 2-4

FC Fyn (N) . . . . . . . 15 12 2 1 32- 8 38 Næsby . . . . . . . . . . Thisted . . . . . . . . . Aarhus Fr. . . . . . . . LFA . . . . . . . . . . . . Varde . . . . . . . . . . . Marienlyst (O) . . . . Skovbakken . . . . . Svendborg . . . . . . Otterup . . . . . . . . . Lindholm . . . . . . . . Kjellerup (O) . . . . .

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

10 7 8 7 7 6 7 4 4 5 4

1 6 3 5 5 5 1 7 6 3 3

4 2 4 3 3 4 7 4 5 7 8

31-13 35-17 27-22 29-23 19-13 33-27 24-25 29-24 24-32 17-32 18-24

31 27 27 26 26 23 22 19 18 18 15

Skjold . . . . . . . . . . Brabrand . . . . . . . . Aarup (O) . . . . . . . Viby IF (O) . . . . . . .

15 15 15 15

3 2 1 1

4 5 6 2

8 8 8 12

23-28 14-22 17-33 12-41

13 11 9 5

HÅNDBOLD

Estland-Irland 0-4 (0-1) Mål: 0-1 Keith Andrews (13.), 0-2 Jonathan Walters (67.), 0-3 Robbie Keane (71.), 0-4 Robbie Keane (88./str.) Udvisning: Andrei Stepanov, Estland (34.)Raio Piiroja, Estland (76.) VENSKABSLANDSKAMPE Danmark-Sverige 2-0 (1-0) Mål: 1-0 Nicklas Bendtner (35.), 2-0 Michael Krohn-Dehli (80.) Tilskuere: 18.057

DANSK FODBOLD 1. DIVISION (26) Skive-Brønshøj 4-1 (1-0) Mål: 1-0 Morten Beck Andersen (14.), 2-0 Jimmy Mayasi (56.), 3-0 Christian Thyboe Thomsen (70.), 3-1 Simon Bræmer (80.), 4-1 Thomas Dalgaard (90.) Udvisning: Peter Ørbæk Larsen, Brønshøj (90.) Tilskuere: 993

HÅNDBOLDLIGAEN, MÆND (26) Bj.bro/Silk.-Aalborg Håndbold....... 30-23 Skanderborg-Tvis/Holste. ...................... 28-27 SønderjyskE-Skive ....................... 26-16 Nordsjælland-Viborg ................... 22-22 Mors/Thy-AG København............. 21-29 Skjern-KIF Kolding ....................... 25-19 AG København . . . KIF Kolding . . . . . . Bj.bro/Silk. . . . . . . Tvis/Holste. . . . . . . Skjern . . . . . . . . . . Århus Håndbold . . Mors/Thy . . . . . . . . SønderjyskE . . . . . Skanderborg . . . . . Viborg . . . . . . . . . . Aalborg Håndbold Nordsjælland . . . . Lemvig/Thyborøn .

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

9 7 7 6 6 5 5 5 5 4 4 3 2

1 2 1 2 1 1 1 1 0 1 1 2 0

1 2 3 3 4 5 5 5 6 6 6 6 9

327-270 324-299 304-268 320-299 290-294 315-307 288-299 304-312 285-294 289-307 315-312 270-292 275-324

19 16 15 14 13 11 11 11 10 9 9 8 4

Skive . . . . . . . . . . . 11 2 0 9 266-295 4 CHL. LEAGUE, GRUPPE A, KV. (6)

FC Vestsjælland-Fredericia 0-2 (0-1) Mål: 0-1 Martin Mikkelsen (11.), 0-2 Jacob Tychosen (50.) Tilskuere: 865

FC Midtjylland-Buducnost ........... 34-20 Thüringer-Byåsen ........................ 28-28

Hjørring-Viborg 1-2 (0-0) Mål: 1-0 Søren Philipp (54.), 1-1 Ken Fagerberg (61.), 1-2 Mikkel Rask (68.) Tilskuere: 937

Byåsen . . . . . . . . . . . 6 2 1 3 131-148 5 Thüringer . . . . . . . . 6 0 1 5 139-163 1

FC Roskilde-Hobro 3-2 (2-1) Mål: 0-1 Chris Jensen (2.), 1-1 Jesper Håkansson (16.), 2-1 Jens Mårtensen (23.), 3-1 Tobias Perch-Nielsen (71.), 3-2 Mads Justesen (85.) Tilskuere: 736

RK Krim-Larvik ............................. 19-22 Podravka-Viborg HK .................... 28-27

Buducnost . . . . . . . . 6 5 0 1 171-149 10 FC Midtjylland . . . . 6 4 0 2 146-127 8

Larvik . . . . . . . . . . . . 6 4 0 2 161-138 8 RK Krim . . . . . . . . . . . 6 2 2 2 143-151 6

AB-Blokhus 2-4 (2-0) Mål: 1-0 Carsten Offenberg (23.), 2-0 Marc Dal Hende (45.), 2-1 Rasmus Østenkjær (63.), 2-2 Nickolaj Thomsen (70.), 2-3 Jeppe Østenkær (80.), 2-4 Kasper Stiller (90./str.) Tilskuere: 757 Næstved-Esbjerg 2-3 (1-0) Mål: 1-0 Felipe Garcia Goncalves (8.), 2-0 Felipe Garcia Goncalves (51./str.), 2-1 Mikkel Agger (69.), 2-2 Mikkel Vendelbo (79./str.), 2-3 Søren Rieks (90.) Tilskuere: 979 Esbjerg (N) . . . . . . 14 11 2 1 32-14 35 Randers FC (N) . . . 13 9 3 1 21- 7 30 Vejle/Kolding . . . . Viborg . . . . . . . . . . FC Vestsjælland . . Fredericia . . . . . . . AB . . . . . . . . . . . . . Brønshøj . . . . . . . . Hjørring . . . . . . . . . Skive . . . . . . . . . . . Hobro . . . . . . . . . .

13 14 14 14 14 14 14 14 14

6 6 5 5 5 4 4 4 3

5 5 5 5 3 6 4 3 5

2 3 4 4 6 4 6 7 6

28-12 23-14 22-18 20-16 19-22 14-20 17-26 14-27 23-21

GRUPPE B. (6)

23 23 20 20 18 18 16 15 14

FC Roskilde . . . . . . 14 4 2 8 16-21 14 Blokhus (O) . . . . . . 14 2 5 7 20-32 11 Næstved . . . . . . . . 14 1 3 10 15-34 6

Viborg HK . . . . . . . . . 6 2 2 2 161-161 6 Podravka . . . . . . . . . . 6 1 2 3 146-161 4 GRUPPE C. (6) Metz-Randers HK ......................... 25-20 Györi-Hypo Niederöst.................. 37-29 Györi . . . . . . . . . . . . . 6 4 0 2 182-154 8 Metz . . . . . . . . . . . . . 6 3 0 3 154-155 6 Randers HK . . . . . . . . 6 3 0 3 163-170 6 Hypo Niederöst. . . . . 6 2 0 4 167-187 4 HÅNDBOLDLIGAEN, KVINDER (22) Aalborg DH-FIF, Kbh. ................... 29-27 Viborg HK . . . . . . . Tvis/Holste. . . . . . . Randers HK . . . . . . T. Esbjerg . . . . . . . FC Midtjylland . . . Aalborg DH . . . . . .

10 10 10 10 10 10

FIF, Kbh. . . . . . . . . SK Aarhus . . . . . . . Slagelse FH . . . . . . KIF Vejen . . . . . . . . Silk./Voel . . . . . . . .

10 10 10 10 10

8 8 8 7 7 5 4 4 3 1 1

1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0

1 1 2 2 3 5 5 6 6 8 9

318-243 310-278 287-235 267-211 249-222 246-261 255-261 233-247 239-275 203-254 205-266

17 17 16 15 14 10 9 8 7 3 2

HC Odense . . . . . . 10 1 0 9 186-245 2

B 1908-B 93 .................................... HIK-Fremad A. ................................ Herlev-Rishøj .................................. Vanløse-Birkerød ............................ BSV-Svebølle .................................. SC Egedal-BGA Glostrup................. Helsingør-Avarta ............................ Nordvest FC-Hvidovre ....................

3-0 2-1 0-2 0-1 1-2 1-1 1-0 1-3

Hvidovre (N) . . . . . 15 13 1 1 42-17 40 HIK . . . . . . . . . . . . . Herlev . . . . . . . . . . Rishøj . . . . . . . . . . Svebølle (O) . . . . . Birkerød (O) . . . . . Nordvest FC . . . . . B 1908 . . . . . . . . . . Helsingør . . . . . . . . Fremad A. (O) . . . . Vanløse . . . . . . . . . B 93 . . . . . . . . . . . .

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

10 10 8 7 7 6 5 6 5 5 5

2 1 3 4 1 2 5 2 4 4 3

3 4 4 4 7 7 5 7 6 6 7

37-25 33-16 28-17 29-25 21-23 26-22 22-21 28-33 27-28 22-24 19-25

32 31 27 25 22 20 20 20 19 19 18

Avarta . . . . . . . . . . SC Egedal . . . . . . . BSV . . . . . . . . . . . . BGA Glostrup . . . .

15 15 15 15

5 3 4 0

2 5 1 2

8 7 10 13

15-24 20-24 19-30 13-47

17 14 13 2

Aalborg-Svendborg .................... Falcon-Værløse ........................... Hørsholm-Aabyhøj ...................... Bakken Bears-Sisu ...................... 11 10 10 10 11 11 11 10 11 11

3 3 2 3 2

0 0 0 0 0

5 5 6 5 6

450-520 429-510 503-521 460-505 459-566

6 6 4 4 4

AMERIKANSK FODBOLD NFL Miami-Washington . . . . . . . . . . . . . . . . 20-9 Indianapolis-Jacksonville . . . . . . . . . . . 3-17 Cleveland-St. Louis . . . . . . . . . . . . . . . 12-13 Cincinnati-Pittsburgh . . . . . . . . . . . . . 17-24 Kansas City-Denver . . . . . . . . . . . . . . 10-17 Dallas-Buffalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44-7 Philadelphia-Arizona . . . . . . . . . . . . . 17-21 Carolina-Tennessee . . . . . . . . . . . . . . . 3-30 Tampa Bay-Houston . . . . . . . . . . . . . . . 9-37 Atlanta-New Orleans . . . . . . . . . 23-26 efs.

BILSPORT ABU DHABI FORMEL 1 GRAND PRIX Resultatet af Abu Dhabi Formel 1 Grand Prix, afviklet på Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, Forenede Arabiske Emirater: 1. Lewis Hamilton, Storbritannien (McLaren), 1.37.11,866 timer, 2. Fernando Alonso, Spanien (Ferrari), 8,457 sekunder efter, 3. Jenson Button, Storbritannien (McLaren), 28,811, 4. Mark Webber, Australien (Red Bull), 35,784, 5. Felipe Massa, Brasilien (Ferrari), 50,578. VM-stillingen for kørere efter 18 af 19 løb: 1. Sebastian Vettel, Tyskland (Red Bull), 374 point, 2. Jenson Button, 255, 3. Fernando Alonso, 245, 4. Mark Webber, 233, 5. Lewis Hamilton, 227, 6. Felipe Massa, Brasilien (Ferrari), 108, 7. Nico Rosberg, 83, 8. Michael Schumacher, 76, 9. Vitaly Petrov, Rusland (Renault), 36, 10. Nick Heidfeld, Tyskland (Renault), 34. VM-stillingen for konstruktører efter 18 af 19 løb: 1. Red Bull, 607 point, 2. McLaren, 482, 3. Ferrari, 353, 4. Mercedes, 159, 5. Renault, 72, 6. Force India, 57, 7. Sauber, 42, 8. Toro Rosso, 41, 9. Williams, 5. Næste afdeling, Brasiliens Formel 1 Grand Prix, afvikles den 27. november i Sao Paulo, Brasilien.

BOKSNING TITELKAMP I LAS VEGAS Resultatet af en WBO-titelkamp i weltervægt, afviklet i MGM Grand Garden Arena, Las Vegas, USA: Manny Pacquaio, Filippinerne-Juan Manuel Marquez, Mexico, 2-0 (115113, 116-112, 114-114).

GOLF EUROPEAN TOUR 1. Juvic Pangusan, Filippinerne, 199 slag (66, 66, 67), 1. Gonzalo FernandezCastaño, Spanien, 199 (66, 61, 72), 3. Kim Anthony, USA, 200 (70, 66, 64), 3. Louis Oosthuizen, Sydafrika, 200 (72, 63, 65), 5. Danny Lee, Australien, 201 (68, 65, 68), 5. Joost Luiten, Holland, 201 (69, 65, 67), 5. Eduardo Molinari, Italien, 201 (62, 68, 71), 8. James Morrison, England, 202 (62, 68, 72), 9. Tjaart Van Der Walt, Sydafrika, 203 (71, 65, 67), 9. Justin Rose, England, 203 (69, 65, 69), 11. bl.a Anders Hansen, Danmark, 204 (69, 64, 71), 66. bl.a. Thomas Bjørn, Danmark, 212 (69, 70, 73), 66. bl.a. Jeppe Huldahl, Danmark, 212 (70, 69, 73). Playoff er rykket til mandag pga. dårligt vejr.

TENNIS ATP-TURNERING I PARIS Herresingle, finale: Roger Federer, Schweiz (3)-Jo-Wilfried Tsonga, Frankrig (6), 6-1, 7-6 (7/3).

LOTTO 3-9-18-21-31-33-35

BASKET LIGAEN, MÆND (27)

Svendborg . . . . . Bakken Bears (MP) Næstved . . . . . . . Aabyhøj . . . . . . . . Hørsholm . . . . . . Værløse . . . . . . . . Sisu . . . . . . . . . . . Horsens IC . . . . . . Aalborg . . . . . . . . Falcon (O) . . . . . .

8 8 8 8 8

Vindertal

BASKETBALL

2. DIVISION ØST (30)

Falcon . . . . . . . . . . . Værløse . . . . . . . . . . Lemvig . . . . . . . . . . Horsens . . . . . . . . . . Aabyhøj IF . . . . . . . .

11 9 6 6 5 4 4 3 3 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 4 4 6 7 7 7 8 9

83-91 62-74 84-87 72-52

913-784 767-614 805-727 786-827 832-855 846-876 850-914 823-855 842-918 826-920

22 18 12 12 10 8 8 6 6 4

BASKET LIGAEN, KVINDER (21) Falcon-Værløse ........................... Hørsholm-Aabyhøj IF .................. Horsens-Sisu ............................... BK Amager-Lemvig .....................

69-42 76-58 69-81 61-72

Sisu (MP) . . . . . . . . . 8 8 0 0 646-446 16 Hørsholm . . . . . . . . 8 7 0 1 516-413 14 BK Amager . . . . . . . 8 4 0 4 537-519 8

Tillægstal 14 Præmieprognose 7 vindertal: . . . . . . . . . . 29.288.063 kr. 6 vindertal + 1 tillæg: . . . . .229.672 kr. 6 vindertal: . . . . . . . . . . . . . . .2.004 kr. 5 vindertal: . . . . . . . . . . . . . . . . 114 kr. 4 vindertal: . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 kr. Uden ansvar

JOKER Vindertal 2-5-9-8-9-6-0 Præmieprognose 7 vindertal: 6 vindertal: 5 vindertal: 4 vindertal: 3 vindertal: 2 vindertal:

. . . . . . . . . . . . . Ingen/ 0 kr. . . . . . . . . . . . . . 134.432 kr. . . . . . . . . . . . . . . 16.321 kr. . . . . . . . . . . . . . . . 1.468 kr. . . . . . . . . . . . . . . . . 182 kr. . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 kr. Uden ansvar


www.metroxpress.dk

Sjov & spil

MANDAG 14. NOVEMBER 2011

Sudoku

21

Krydsord Hvilke to New York-bydele forbindes af Brooklyn Bridge? Arkitektur

I hvilket land ligger øen Surtsey, der blev dannet ved et undersøisk vulkanudbrud, der begyndte i midten af november ? s tgorrai ef i GHei o

Hvilken kogekone og fortaler for økologi driver Fuglebjerggaard sammen med Per Kølster? Mad & Drikke

Hvilket år vedtog Folketinget at sende danske tropper i krig i Irak? Politik

Fredag krydsordsløsning: SPRINGER

Hvordan siger man fætter på svensk? Sprog

Dagen medium l øsning:   

: Brooklyn og Manhattan , : Island , : Camilla Plum , :  , : Kusin

FLERE TILBUD OG KONKURRENCER

Vind Bezzerwizzer

PÅ WWW.CLUBMETROXPRESS.DK

ARTHUR 3 KONKURRENCE

HANNE-VIBEKE HOLSTKONKURRENCE

Vind miniferie i Lalandia

Vind iPad 2 og Undskyldningen

Mandag til fredag trækker vi lod om et spil BEZZERWIZZER+ Voksen. Klik ind på www.clubmetroxpress.dk

LØSNING:

VANDRET: STJERNER - PORTIERE - ARP - AG - IF - LIGA - ENKE - NAVERE - ÆGGET VE - EE - ASIER - ORNATERNE. LODRET: AL - SPRINGER - TOPGAGEN - JR - AVE - ETA - ETAT - RIGER - SE ANE - NE - IR - ERIK - VEN - REFERERE.


22

www.metroxpress.dk

tv mandag

MANdAg 14. NOVEMBER 2011

MetroXpress støtter den gode sag

Ophavsretten til det anvendte billedmateriale tilhører de respektive tv-kanaler, hvorunder materialet er anvendt.

DR1 12.00 DR Update - nyheder og vejr 12.10 21 Søndag (G) 13.05 Cleo (6:27) 13.35 Et sted som det her 14.20 Clement Søndag (G) 15.00 DR Update - nyheder og vejr 15.10 ((S)) Himmelblå (24:24) 16.00 Den lille røde traktor 16.15 Tagkammerater 16.30 Peter Pedal 17.00 Hercule Poirot (37) 17.50 DR Update - nyheder og vejr

18.00 (TTV) Tæt på dyrene (1:5) Et lille stykke Nordamerika med sortbjørne, arktiske ulve og træpindsvin er på vej til Ree Park ved Ebeltoft. 18.30 TV Avisen med Sporten 19.05 Aftenshowet DR1’s aktualitetsprogram direkte fra Christianshavn.

TV 2 12.00 Nyhederne og Sporten 12.10 Regionale nyheder 12.35 Liebhaverne (21:26) 13.05 Don’t Tell the Bride 14.00 Nyhederne og Vejret 14.10 Skadestuens helte 14.40 Modern Family (20) 15.05 Beverly Hills 90210 (268) 16.00 Nyhederne og Sporten 16.05 Regionale nyheder 16.15 ((S)) Beverly Hills 90210 (269:291) 17.00 Venner (203) 17.30 Venner (205)

18.00 Nyhederne og Sporten 18.10 Regionale nyheder 18.20 Go’ aften Danmark 18.50 Vejret 19.00 (TTV) Nyhederne 19.30 Regionalprogram

TV3 12.10 Til middag hos ... Morten Skærved (33) 13.15 Masterchef (150) (G) 14.15 Fra skrot til slot (6) 15.20 Amalies verden 2 (2) 16.15 Fristet (40) 17.00 NCIS 2 (28)

18.00 Bones 4 (66) Amerikansk krimiserie. Booth og Brennan efterforsker mordet på en kunstner og har en mistanke om, at hans assistent, Roxie Lyons, er den skyldige. 19.00 Masterchef (151) Dansk kokkekonkurrence. Skuespiller Timm Vladimir, frisør Dennis Knudsen og dj Thomas Madvig har klaret dommernes udfordringer til finaleugen.

Tv-tips Lewis: Skolekammerater Engelsk krimi fra 2007 DR1 klokken 22.00 Lewis er ikke helt tilfreds, da han får til opgave at beskytte en tidligere hacker, der nu er en fejret bestsellerforfatter. Nicky Turnbull er blevet inviteret til at holde tale ved Oxfords studenterforening. Han har modtaget trusler på livet, men det er en af de studerende, der findes myrdet. Turnbull indrømmer, at truslerne var et PR-trick - men snart bliver også han myrdet.

Station 2

20.00

Den frosne planet „Forår“. I polaregnene forsvinder solen i op til et halvt år ad gangen, men når solen vender tilbage om foråret, bliver den frosne verden ikke til at kende igen. 20.50 (TTV) Bag om „Den frosne planet“ (2:6) Bag om aftenens program. Se, hvordan de betagende naturoptagelser er blevet til. 21.00 TV Avisen 21.25 Horisont: Spaniens tabte generation Spanien går til valg 20. november midt i en økonomisk krise med den højeste ungdomsarbejdsløshed i Europa. Næsten hver anden spanier under 30 år er uden job - så nu begynder de unge at rejse fra landet for at finde arbejde. Vært: Tine Gøtzsche. www.dr.dk/horisont. 21.50 Sporten 22.00 FILM Lewis: Skolekammerater Engelsk krimi fra 2007. Medvirkende: Lewis: Kevin Whately, Hathaway: Laurence Fox og Nicky Turnbull: Owen Teale. Instruktion: Sarah Harding. 23.35 (TTV) OBS Oplysninger til borgerne om samfundet. 23.40 (TTV) Et liv uden stoffer (2:5) (G) 00.10-00.40 Jagten på lykken (3:8)

20.00

Hvem vil være millionær? Hans Pilgaard får besøg af håndboldstjerner i verdensklasse, når Lars Christiansen og Lars Jørgensen indtager de varme stole i den gode sags tjeneste! 20.50 Station 2 Kriminalmagasin. 21.40 Station 2 Efterlyst Direkte fra brændpunkter i Danmark. 22.00 Nyhederne og Sporten 22.20 Regionale nyheder 22.30 Campisterne Glem alt, hvad du ved om camping! 23.05 Natholdet Late night show med Anders Breinholt. 23.40 Kvæg-ræs (5:8) Prærien bliver aldrig den samme igen. 00.25 Venner (203) (G) Amerikansk komedieserie. 01.00 Venner (205) (G) Amerikansk komedieserie. 01.25 Et umage par (79) 01.50 Worst Week (2) 02.20 Worst Week (3) 02.45 Criminal Intent (113) 03.35 Grænsepatruljen 04.05 Natholdet (G) 04.30-05.00 Go’ aften Danmark

20.00

Robinson Ekspeditionen 2011 Der er så meget, årets deltagere endnu ikke ved, og de får et chok, da det bliver afsløret, at årets hovedpræmie på en halv million kroner er i fare. 21.20 Sommer i Sunny Beach 2 (11) Dansk reality-serie. 22.00 Fristet (41) Dansk reality-serie. 22.55 Masterchef (151) (G) Dansk kokkekonkurrence. 23.55 FILM Parterapi i Paradis (G) Amerikansk komedie fra 2009. Medvirkende: Dave: Vince Vaughn, Jason: Jason Bateman, Joey: Jon Favreau, Cynthia: Kristen Bell og Lucy: Kristin Davis. Instruktion: Peter Billingsley. 02.10 Drew Carey 8 (24) Amerikansk komedieserie. 02.35 Drew Carey 8 (25) Amerikansk komedieserie. 03.00 Med på moden 6 (118) Amerikansk komedieserie. 03.20 Burn Notice (13) Amerikansk dramaserie. 04.10-05.40 FILM Dead Silence Amerikansk gyser fra 2007. Instruktion: Daniel Petrie Jr.

Kriminalmagasin TV 2 klokken 20.50 Et enkelt eller to knytnæveslag kan slå en person ihjel. I Kolding døde den 23-årige Dennis Kaufmann i sommer efter at være blevet slået to gange i hovedet efter en tur i byen. Hvert år dør danskere efter slagsmål, hvor de er blevet ramt med et dræbende slag.

DR2 16.10 Landsbyhospitalet 17.00 Deadline 17.00 17.30 P1 Debat på DR2 17.55 Koks i køkkenet

18.10 Monty Pythons bedste 19.05 En hård nyser: Kommissær Tyler 20.00 TV!TV!TV! 20.30 FILM Chrysalis Fransk actionthriller fra 2007. 22.00 (TTV) AnneMad - tapas 22.30 Deadline 23.00 (TTV) De 3 bud 23.30 The Daily Show - ugen, der gik 23.55 (TTV) Detektor (G) 00.25-04.15 Nat-tv

DR K 14.45 Historien bag kunstværket - Pieter Bruegel den ældre (G) 15.35 Kerstin Ekman - dronningen af det nordiske mørke (G) 16.35 Der kan man se 17.05 En by i provinsen

18.05 (TTV) Hvornår var det nu, det var? 19.05 Civilisation 19.55 Dagens sang 20.00 Britisk kultur gennem 2000 år 21.00 Amerika før Columbus 21.50 Oktoberrevolutionen 1917 22.45 Kristendommens historie 23.45 Det græske imperium (G) 00.40-02.15 Nat-tv

DR HD 16.45 Ice Road Truckers 17.30 Mayday

18.20 Life Unexpected 19.00 DR MAMA: Verdens bedste TV-program 19.20 DR MAMA: Chapper & Pharfar 19.35 DR MAMA: Én dag tilbage 20.00 (TTV) Den frosne planet 20.50 Richard Hammonds superkonstruktioner 21.40 FILM I Spy Amerikansk actionkomedie fra 2002. 23.10 The Walking Dead 23.55 Ice Road Truckers 00.40-01.45 Nat-tv

DR Ramasjang

SPORT Følg sporten hver dag i metroXpress med blandt andet stor dækning af Superligaen.

12.35 Lizzie McGuire 12.55 Ronja Røverdatter 13.40 Inspektør Gadget 14.05 Dragon Ball Z 14.25 Lizzie McGuire 14.45 Tintin 15.15 Ramasjang Mix 15.40 Gepetto News 16.10 Ponyskolen 16.40 Rollinger 17.00 Willas vilde dyr 17.25 Olivia 17.35 Palle Gris på eventyr

18.00 Ugen på Ramasjang 18.30 Tintin 19.00 Adrian & Bendix’ Kapowshow 19.15 Spider-Man 19.40 (TTV) Troldspejlet 20.00-20.25 Dragejægerne - Den uskyldige drage


www.metroxpress.dk

TV3 Puls

Kanal 4

SVT1

12.00 Top Gear 5 13.00 NCIS 8 14.00 Bones 6 15.00 According to Jim 7 15.30 According to Jim 7 16.00 Scrubs 8 16.30 Scrubs 8 17.00 Simpsons 10 17.30 Simpsons 10

18.35 Små og store synder 19.30 Airport 20.00 Top Charlie 20.50 FILM Intet varer evigt (1:2) Amerikansk drama-miniserie fra 1995. 22.25 Fint skal det være 23.00 Spørg Charlie 23.25 Tavse vidner 00.20-02.25 Nat-tv

18.00 Two and a Half Men 1 (G) 18.30 Two and a Half Men 1 19.00 How I Met Your Mother 5 (G) 19.30 How I Met Your Mother 5 20.00 Politistationen 21.00 De lovløse 22.00 Spartacus: Gods of the Arena 00.30 True Justice 1 01.30-05.05 Nat-tv

TV 2 Sport 15.00 Formel 1: Abu Dhabis Grand Prix (G) 16.55 Fodboldmagasinet FIFA Futbol Mundial 17.25 Håndbold: Champions League 17.55 Fodbold: Egypten-Brasilien, direkte

20.00 Fodbold: Danmark-Sverige 22.00 Fodbold: Div1sionen 22.30 Fodboldmagasinet FIFA Futbol Mundial 23.00 Fodbold: Champions League Weekly 23.30 Amerikansk fodbold: NY Jets-New England 02.30-06.00 Amerikansk fodbold: Green Bay-Minnesota, direkte

18.00 Cops 18.35 Borderline 19.05 Real Rescues 20.00 Helicopter Heroes 20.55 Cops 21.25 Cops 21.55 Law & Order: Criminal Intent 22.50 Chopper Rescue 23.25 Cheaters 00.15-06.10 Nat-tv

Eurosport 17.00 Vægtløftning: VM - +105 kg (m) (G)

18.00 Fodbold: Euro 2012 all access (G) 19.00 Fodbold: Den sydamerikanske VMkvalifikation (G) 19.15 Billard: Snooker - Players Tour Championship (G) 20.45 Sportsugen, der gik 20.55 Kampsport: Clash Time 21.00 World Wrestling Entertainment 21.30 Wrestling: Vintage Collection 22.25 Kampsport: Clash Time 22.30 Kampsport: The Battle (G) 00.00-01.30 Nat-tv

13.05 Rap fyr i L.A. (G) 13.35 Rap fyr i L.A. 14.00 Frasier (G) 14.30 Frasier (G) 14.55 Spin City (G) 15.25 Spin City 15.55 Less Than Perfect 16.20 Frasier 16.45 Frasier 17.10 America’s Funniest Home Videos (G) 17.40 America’s Funniest Home Videos (G)

18.10 Aftenvagten 19.05 Special Victims Unit 20.00 America’s Funniest Home Videos 21.00 FILM Dèjá Vu Amerikansk actiondrama fra 2006. 23.30 Special Victims Unit (G) 00.20-05.25 Nat-tv

Nat. Geo. 12.00 Grønne Opfindere 13.00 Sandheden bag 14.00 Historiske X-files 15.00 Undersøgelse af sygdomsudbrud 16.00 Udforskning af Jorden 17.00 Sekunder fra katastrofen 17.30 Storbritanniens tilblivelse med Tony Robinson

18.30 Dog Whisperer 19.30 Fanget i udlandet 20.30 Universets hemmeligheder 21.30 Hard Time 22.30 Fanget i Udlandet 23.30 Alaska State Troopers 00.30 Sekunder fra katastrofen 01.00-05.00 Nat-tv

Svensk TV4 15.55 St. Trinian’s - Lærernes skræk

18.00 Extreme makeover weightloss 19.00 Nyhederne 19.15 Lokale nyheder med vejret 19.20 Vejret 19.30 Halv otte hos mig 20.00 Pengene på bordet! 21.00 Den, som dræber 22.00 Nyhederne 22.25 Finansnyheder 22.30 Lokale nyheder med vejret 22.35 Sportsnyt 22.45-05.00 Nat-tv

Discovery 12.00 Smadret på sekunder 12.30 I femte gear 13.00 Amerikanske skovhuggere 14.00 Beskidte job 15.00 Ekstrem ingeniørkunst 16.00 Større end stort 17.00 En ordentlig overhaling

18.00 Cash Cab 18.30 Geniale gadgets 19.00 Hvordan bliver det lavet? 20.00 Mythbusters 21.00 American Chopper: Senior vs Junior 22.00 Salvage Hunters 23.00 Ultimativ overlevelse 00.00 Supersælgere 00.30-05.35 Nat-tv

7

6

Le t

6 6

7 Dagens uv-tal:

0,2-0,6

Sol op: 07.44 Sol ned: 16.04 Dagens længde: 8 timer og 20 minutter Dagen aftaget: 9 timer og 7 minutter Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Let

8

8

8 2

0

Rejsevejret Athen Bangkok Barcelona Beijing Berlin Cairo Cypern Hong Kong Kreta Lissabon Los Angeles London Madrid Mallorca Mexico City New York Nice Paris Prag Rio de Janeiro Rom Sydney Tokyo Wien

Fredag

Lørdag

Jævn

19.00 FILM ((S)) Emma Amr.-engelsk romantisk komedie fra 1996. 21.00 FILM ((S)) Livvagt for Tess Amerikansk komediedrama fra 1994 22.30 FILM ((S)) Brooklyn Rules Amerikansk gangsterdrama fra 2007. 00.05 FILM ((S)) Begærets butik Amerikansk Stephen King-gyser fra 1993. 02.00 FILM ((S)) eXistenZ Amerikansk science fiction-thriller fra 1999. 03.35-05.25 Nat-tv

13.35 Water Rats 14.20 Borderline 14.55 TV Shop 16.10 Battlestar Galactica (1980) 17.05 Operation Repo 17.30 Chopper Rescue

6’eren

18.00 Abernes bande 18.50 Astronauter 19.00 Hvem ved mest? 19.30 Engelske haver (G) 20.00 Videnskabens verden 21.00 Nyheder 21.30 Fodboldaften 22.00 Sportsnyt 22.15 Regionale nyheder 22.25 Nyheder 22.35 Kulturnyheder 22.45-00.30 Nat-tv

8

Jævn

12.30 ((S)) Beautiful Joe 14.00 ((S)) Amos & Andrew 15.35 ((S)) Rick 17.05 Dark Blue

CANAL9

18.00 4-Stjerners Middag: Hos Benedikte Balling (G) 19.00 4-Stjerners Middag: Hos Povl Erik Carstensen 20.00 FILM Twilight Amerikansk thriller fra 2008. 22.10 Criminal Minds (G) 23.05 Criminal Minds 00.00 CSI: Miami (G) 00.50-05.35 Nat-tv

17.30 Nyheder på samisk 17.45 Nyheder på finsk

7

Jævn

TV 2 Film

12.10 Reportagen: I lære som normal - på ski 13.05 Singleliv (G) 13.35 Singleliv 14.05 CSI (G) 15.05 CSI 16.05 CSI: Miami 17.05 Numb3rs

SVT2

9

Le t

11.50 ((S)) Chicago Hope 12.35 Bonanza 13.25 Et lægehus på landet 14.20 ((S)) Amys ret 15.10 Kommissær Rex 16.00 Lov og uorden 16.50 Lov og uorden 17.40 Små og store synder

Kanal 5

8

Svag

TV3+

18.00 Private Practice 19.00 House 20.00 Greys hvide verden 21.00 Private Practice 21.55 House 22.55 Greys hvide verden (G) 23.40 Private Practice (G) 00.25 House (G) 01.15-05.00 Nat-tv

18.00 Nyheder 18.10 Regionale nyheder 18.15 Spørg lægen 19.00 Kulturnyheder 19.15 Regionale nyheder 19.30 Nyheder 20.00 Fra Lark Rise til Candleford 21.00 Anno 1790 22.00 Medialized 22.30 Skolefronten 23.00 Drengeskolen med Gareth Malone 00.00-05.15 Nat-tv

Sv ag

18.15 Boligjagt for nybegyndere 18.50 Grand Designs 19.55 Boligjagt for nybegyndere 21.00 FILM The Jane Austen Book Club Amerikansk drama fra 2007. 23.15 De synske detektiver (G) 00.20 De synske detektiver 01.30 Dexter 4 02.35-05.55 Nat-tv

16.55 Den engelske antikrunde 17.55 Sportsnyt

Svag

TV 2 Charlie

12.40 Brothers & Sisters 13.30 McLeods døtre (G) 14.20 McLeods døtre 15.10 De unge mødre 15.35 De unge mødre 16.05 Gilmore Girls 17.05 Greys hvide verden

Svag

18.20 Kongen af Queens 18.45 Venner (G) 19.15 Venner 19.45 Langt fra Las Vegas (G) 20.15 Brian Mørk Show 3 20.45 Slemme Slemme Piger 21.20 Stand-up.dk 21.50 Zulu Djævleræs 6 22.35 Zulu GameBusters 23.05 Zulu Djævleræs 6: Røverheat 23.15-05.00 Nat-tv

12.40 Ekstrem hjemmeservice 3 13.40 Grand Designs (G) 14.50 Forsvundet sporløst 3 15.50 Drop Dead Diva 16.45 Masterchef - de professionelle UK 17.45 Boligjagt for nybegyndere

Sv ag

16.35 ((S)) The Cleveland Show 17.00 David Letterman 17.50 Kongen af Queens (G)

Le t

7

vn

TV 2 Zulu

23

tv mandag

MANdAg 14.NOVEMBER 2011

9 1

Min 9 25 15 0 4 11 12 21 14 11 12 7 8 18 8 14 12 6 -1 22 6 19 13 -1

9 1

Max 14 34 20 12 4 21 18 24 14 17 17 12 19 21 26 14 18 14 2 26 15 32 19 5


20111114_dk_nationaldenmark  

D-A-D. Nyt album Danmarks mest læste avis De skArpe (t)unge i MetroXpress avisen oPruster med mere deBat Side 13 Viborg slået uD AF bunDprop...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you