Page 1

TISKOVÁ ZPRÁVA V Praze dne 24. června 2009

rozhovor

1

tejte

rtneřii Hlavní partneř

ce Oficiální doprav ní partneři

Hlavní mediál

Ví em úz míí úze stném na výso d Islands! Unite níkem ci s de vás prá olu Ve sp tro jsme pro e dc Me i prƽvo pƎipravil souostroví po objevƽ. plném tohoto V závĢru s ēeká týdne vákterou na plavba, omíná. se nezap

se T šímevás. TĢ na

www.studiod

va.cz

MLHO 2009b.in dd 1

18.6.2009 17:19:20

11.6.2009 14:26:17

UI_3.indd 1

RfP_4.indd 1

11.6.2009 17:08:28

METRO s novými speciály Vydavatelství METRO Česká republika vydalo v posledních dvou týdnech celkem tři speciální magazíny pod hlavičkou METRO Special. První dva byly realizovány pro organizátory festivalů United Island of Prague, resp. Rock for People. Poslední z trojice, vydaný 23. června, byl realizovaný u příležitosti 6. ročníku METROpolitního léta hereckých osobností, jehož je METRO titulárním partnerem. Magazíny vyšly v nákladu od padesáti do 200 000 výtisků a byly distribuovány společně s deníkem METRO.

„Metro zajišťuje vyjma redakčních podkladů zpracování grafického layoutu, tisk a následnou distribuci. Magazínové speciály jsou produkovány v rámci stěžejních mediálních partnerství a umožňují organizátorům díky jejich rozsahu a nákladu výrazně zefektivnit jejich komunikaci vůči potenciálním účastníkům akcí. Na druhé straně umožňují Metru budovat lépe vazbu na danou cílovou skupinu v rámci sponzorovaných eventů. Produkce je hrazena ze strany organizátorů, sponzorů a inzertních partnerů,“ uvedl Aleš Pýcha, marketingový ředitel vydavatelství METRO Česká republika.

TZ - METRO s novými speciály  

Tisková zpráva - METRO s novými speciály