Page 3

KancelĂĄĹ™ řådkovĂŠ inzerce: Na Florenci 19, 110 00 Praha 1 po-Ä?t 800-1800, pĂĄ 800-1700 tel.: 225 065 177, 178, fax: 225 066 653

servis Auto - Moto - nabĂ­dka

    

    !" # $%& %'()*

 

     

Nad LibeĹˆskĂ˝m nĂĄdraŞím 283, Praha 9 • VysoÄ?any

TEL.: 266 311 671, 777 666 616 • ProdĂĄm Hyundai Sonata, 2 litry, • PĹ™ijmeme spolupracovnĂ­ky 1. majitel, levnÄ›, STK 11/2010. s obchodnĂ­m duchem pro oblast Praha, vstupnĂ­ pohovor na tel.: Tel.: 603 236 134 732923385 PrĂĄce - nabĂ­dka • NabĂ­zĂ­me zajĂ­mavou prĂĄci na HPÄŒ • Ĺ vĂ˝c. obch. spol. hledĂĄ komuni- i VPÄŒ. Praha. Tel.: 602474413 kativnĂ­ spoluprac. pro prodej a psa- • ZajĂ­mavĂĄ prĂĄce v kancelåří. nĂ­ objednĂĄvek kanc. Praha-10, P-5. ObchodnĂ­ Ä?innost, zaĹĄkolĂ­me. Tel.: Tel.: 602474410 606573442 • NabĂ­zĂ­me zajĂ­mavou prĂĄci v cent- • Do Centra zdravĂŠ výŞivy v Beneru Prahy. Tel.: 773666125 ĹĄovÄ› a VlaĹĄimi pĹ™ijmu spolehlivĂŠ • PĹ™ijmeme 3 obchodnĂ­ky/pro- asistenty pro prodej. Informace: motĂŠry do mladĂŠho tĂ˝mu na Pra- PO - PĂ . Tel.: 602309970 ze 5. VĂ˝plata moĹžnĂĄ ihned. Tel.: • NabĂ­zĂ­m prĂĄci v obchodnĂ­ kancelĂĄĹ™i. Kladno a Praha. ZaĹĄkolĂ­me. 776846956 Tel.: 722226290 • DynamickĂĄ obch. firma, Praha 1, hledĂĄ komunikativnĂ­ pracovnĂ­ky.    VhodnĂŠ i pro studenty, vÄ›k 18+.   Tel.: 603101506    • HledĂĄme prodejce pro přímĂ˝ prodej na poboÄ?ce v Praze 5. PrĂĄce na     Ĺ˝L. 15 - 20 tis. Tel.: 607631408   • 5.000 KÄ?/mÄ›s. NAVĂ?C zĂ­skej   te za pronĂĄjem plochy na vaĹĄem     AUTÄš, DOMÄš, plotÄ› Ä?i pozemku.     Volejte IHNED za mĂ­stnĂ­ tarif tel.      841111148 Po-PĂĄ, 7-19:00 h.  ! " # $ $ 

 • Nabízíme pråci v administrativě.

   % &" $   SchĹŻzky na tel.: 777 550 443     • RYCHLĂ? VĂ?DÄšLÄšK!! Pro dĂ­vky   a Ĺženy 18-35 let i studentky. AĹž 3.000 KÄ?/smÄ›na. PrĂĄce na PC, moĹžno i brigĂĄdnÄ›. tel.: 736 126 578 • PĹ˜IJMEME nÄ›kolik lidĂ­ do reklamaÄ?nĂ­ho odd. i bez praxe. NĂĄst. na novou zakĂĄzku plat cca 18.000 KÄ?. Volat od 9.30 pĹ™ijmeme ihned hod. Tel.: 725 170 417 • PĹ™ijmeme 20 pracovnĂ­kĹŻ do bonus odd. NĂĄstup ihned. VĂ˝dÄ›lek 36.000 zĂĄkladnĂ­ znalost AJ podmĂ­nkou KÄ?. Sl. NovĂĄkovĂĄ 244 001 198, 241 728 207 • ChceĹĄ si vydÄ›lat za den aĹž 1.800 KÄ? a nauÄ?it se obchodnĂ­m dovednostem? PĹ™ijme novĂŠ pracovnĂ­ky/   ce na poboÄ?ku v Praze, oblasti  marketingu. T: 722231551 • PĹ™ijmeme 3 lidi na sepisovĂĄ   

 nĂ­ kreditnĂ­ch karet, volnĂĄ pracov   nĂ­ doba, VĂ?PLATY DENNÄš. Pod   mĂ­nka image a aktivita. Tel.: 739   !

243 040 " " • Zahradnickå fa v Praze přijme # $

 % ihned zahradníky a zahr. dělníky

 # $

 

s praxĂ­. NutnĂ˝ Ĺ˜P B. HrubĂ˝ plat $  

15.000-18.000 KÄ? + stravenky.

    T. 603474936 • Fa SE s.r.o. pĹ™ijme pracovnĂ­ky pro    firemnĂ­ klientelu na 1188. ZĂĄklad + vĂ˝konostnĂ­ odmÄ›ny. PoĹžadujeme  komunikativnost a samostatnost. Tel.: 266007621 • PĹ™ijmeme nÄ›kolik pracovnĂ­kĹŻ do pozic Ĺ™idiÄ?-manipulant a Ĺ™idiÄ?  

obchodnĂ­ zĂĄstupce. NĂĄstup ihned.     Tel.: 272 656 672 • CHCETE si PĹ˜IVYDÄšLAT o vĂ­ken ! " # $ dech? K pracovnĂ­mu pomÄ›ru nebo starobnĂ­mu dĹŻchodu. Pro muĹže % &    i Ĺženy! Ve vÄ›ku 30-65 let. Tel.: 605 500 754  ' ()  • Hotel v centru Prahy pĹ™ijme vyu  Ä?enou servĂ­rku s praxĂ­ pro snĂ­daĹˆovĂ˝ provoz. Tel: 224 192 563,    724 100 516

 

STRà ŽNÉ

800 600 333

  

        

    

  !" #"$ !  %&!!

 '() ') *+ , (') '-* ()

• Na kompletaci ŞådostĂ­ pĹ™ijmeme 9 zamÄ›stnancĹŻ, plat 25.000 KÄ?, jistota budoucnosti, příjemnĂŠ pracovnĂ­ prostĹ™edĂ­. PersonĂĄlnĂ­ oddÄ›lenĂ­ tel: 234 251 201 • Do mladĂŠho kolektivu pĹ™ijmeme 12 zamÄ›stnancĹŻ pro kompletaci ŞådostĂ­. FixnĂ­ plat 25.000 KÄ? + provize. Volejte personĂĄlnĂ­ oddÄ›lenĂ­ na tel: 725 196 998 • PĹ˜IJMEME ZAMÄšSTNANCE na reprezentaci mezinĂĄrodnĂ­ banky. Fix 23.000 KÄ? + bonusy. V případÄ› zĂĄjmu volejte tel.: 731 461 179 • 12 zamÄ›stnancĹŻ pro naĹĄi banku. Plat 25.000 KÄ? + bonusy a dalĹĄĂ­ vĂ˝hody, MLADĂ? KOLEKTIV. Auto vĂ˝hodou. Tel: 602 236 266, panĂ­ Ĺ vecovĂĄ • STRĂ Ĺ˝NÉ, vĂ˝hodou je znalost EZS, EPS, kamer. systĂŠmĹŻ a zĂĄkl. AJ, psovody, uklĂ­zeÄ?ky. VĹĄechna mĂ­sta POUZE PRO INVALIDY. T: 737 243 695. • ĂšklidovĂĄ firma pĹ™ijme zamÄ›stnance na Ăşklid kanc. prostor na VPP – provoz Globus ÄŒakovice, na 3 hod. dennÄ›, od 18 do 21 hod. MuĹže i Ĺženy. T.: 777158678 • BS pĹ™ijme strĂĄĹžnĂŠ na HPP v obleku v Praze 9. Plat. podmĂ­nky 70 KÄ? brutto. PoĹžadujeme Ä?istĂ˝ RT, praxe u BS, dobrĂ˝ zdrav. stav. Inf. na tel: 607 963 823 • BRIGĂ DA vhodnĂĄ pro studenty VĹ , Ä?i dĂĄlkovĂ˝ch studiĂ­. JednĂĄ se o stĂĄnkovĂ˝ prodej v OC, plat 100 KÄ?/ hod. + finanÄ?nĂ­ bonusy. Tel: 736 784 257 • ĂšklidovĂĄ firma pĹ™ijme pracovnice - Praha a okolĂ­, Ĺ˜P „B“. Tel. 311 320 915, 737 991 105, CV na e-mail: latuszkova@hondl-uklid.cz • Karlova pekĂĄrna pĹ™ijme do prodejny peÄ?iva v ArkĂĄdy PankrĂĄc pekaĹ™ku (pekaĹ™e) a kuchaĹ™ku (kuchaĹ™e), dobrĂŠ platovĂŠ ohodnocenĂ­, proplĂĄcĂ­me pĹ™esÄ?asy, nĂĄstup moĹžnĂ˝ ihned. Ĺ˝ivotopisy posĂ­lejte na praha.arkady@karlova-pekarna.cz nebo volejte tel.: 244404585. • Do mladĂŠho kolektivu pĹ™ijmeme komunikativnĂ­, spolehlivĂŠ lidi na pozice HOSTESKA, PROMOTÉR. DennĂ­ vĂ˝dÄ›lek 100 KÄ?/hod., HPP i brigĂĄdnÄ›. Tel.: 605727081 • PĹ™ijmeme pro celĂ˝ obvod Prahy 10 (pĹ™edevĹĄĂ­m lokality HostivaĹ™, ZahradnĂ­ MÄ›sto, StraĹĄnice a UhřínÄ›ves) na zkr. Ăşv. pondÄ›lĂ­ - sobota cca ĂĄ 2 hod. doruÄ?ovatele na roznĂĄĹĄku novin a Ä?asopisĹŻ v rannĂ­ch hod. VhodnĂŠ i jako pĹ™ivĂ˝dÄ›lek nebo brigĂĄda pro studenty. Inf. na tel. 274780908, 602374958 pĂ­ BarthovĂĄ • SpoleÄ?nost Mediaservis s.r.o.-pĹ™ijme doruÄ?ovatele na roznĂĄĹĄku tisku pro celĂ˝ obvod Prahy 9 v rannĂ­ch hodinĂĄch na zkrĂĄcenĂ˝ Ăşvazek PO-SO ĂĄ 2 hod. NĂĄstup moĹžnĂ˝ ihned. Informace na tel 284 842 843, mob. 724 573 038 • Pro natĂĄÄ?enĂ­ filmu hledĂĄme muĹže 18-60 let. BezplatnĂĄ registrace probÄ›hne 13.4. mezi 11 a 14 hod. Talent Management, Masarykovo nĂĄbĹ™eŞí 10, Praha 2. • Support Enterprise s.r.o. pĹ™ijme pracovnĂ­ky do zĂĄk. centra–aktivnĂ­ operĂĄtor. HPP i brigĂĄda. PrĹŻmÄ›rnĂ˝ příjem 20.000 KÄ?/mÄ›s. tel.: 266007621

VzdÄ›lĂĄvĂĄnĂ­ - Kurzy nabĂ­d. • Chcete zĂ­skat prĂĄci? ĂšÄŒETNĂ? KURZY, akredit. MĹ MT, v centru od 26/04/2010. NabĂ­dka zamÄ›stnĂĄnĂ­. Tel.: 220921440, www.ucetnikurzy.cz

   

   

   

       ! " #!! # $% &'( #)! " *

+,- . ./ 0 1,. 2 3 $4 .256 06/ 7

  '&88&$  

    

  

! Finance - nabĂ­dka • ObÄ?anskĂŠ pĹŻjÄ?ky: 50-200 tis. KÄ?. NĂ­zkĂŠ splĂĄtky, bez poplatku pĹ™edem, i pro klienty v registrech, OSVÄŒ a Ĺženy na MD. Tel: 734443169, 734443168. • SeriĂłznĂ­ pĹŻjÄ?ky pro kaĹždĂŠho i pro OSVÄŒ s nulovĂ˝m daĹˆ. pĹ™iznĂĄnĂ­m a problĂŠmovĂŠ klienty. NapĹ™. 100 000 spl. 2214KÄ?/72mÄ›s. RychlĂŠ vyřízenĂ­. Tel. 723123900 • NepĹŻjÄ?Ă­ VĂĄm v bance? My jsme VaĹĄe ĹĄance. Od 10.000 KÄ? do 160.000 KÄ?, bez poplatku. Tel.: 608 834 666, PROFI CREDIT Czech, a.s.

• PĹŻjÄ?ky zamÄ›stancĹŻm, dĹŻchodcĹŻm, ĹživnostnĂ­kĹŻm. Žà DNÉ POPLATKY! Žà DNÉ volĂĄnĂ­ na 900... VyřízenĂ­ do 2 dnĹŻ. Volejte kdykoliv. 604857650, www.pujcime-vam.cz • PĹŽJÄŒKA pro VĂ S! SchvĂĄlĂ­me do 30 minut, penĂ­ze do 24 h., piĹĄte sms: jmĂŠno, příjmenĂ­, rod. Ä?., tel., mÄ›s. příjem, vĂ˝daje, výťe pĹŻjÄ?ky. SMS na 605120170 • PĹŽJÄŒKY bez poplatku, bez vol. na 900., bez reg. PodnikatelĂŠ od 25 t. HypotĂŠky bank.-nebank. VyplĂĄcenĂ­ exekucĂ­ - draĹžeb/nemovitosti. T: 602 426 587 • ĂšVÄšRY, PĹŽJÄŒKY, hypotĂŠky. Bez nahlĂ­ĹženĂ­ do registrĹŻ a doklĂĄdĂĄnĂ­ příjmĹŻ. RychlĂŠ vyřízenĂ­. Tel: 737 282 383, volejte kdykoli • PĹŻjÄ?ky bez ruÄ?itele, Ăşroky od 5% pro zamÄ›stnance, OSVÄŒ bez poplatku. HypotĂŠky a kreditnĂ­ karty. Tel.: 725141063 Po-PĂĄ 9-18 h. • POZOR-ZAÄŒĂ?NĂ ME! OpravdovĂŠ nebankovnĂ­ pĹŻjÄ?ky od novĂŠho, přímĂŠho poskytovatele. Od 50.000 do 2 mil. KÄ?, rychlĂŠ vyřízenĂ­. Tel.: 606808084, 604188330

SeznĂĄmenĂ­

SEZNAMKA GRAND

MaceĹĄkovĂĄ 20, 106 00 Praha 10 OSOBNÄš: objednĂĄvky po-pĂĄ, 8-12h na tel.: 602 551 111, 602 561 111 VĹĄe na poÄ?kĂĄnĂ­, seznamka V.I.P. POĹ TOU NEBO PĹ˜ES SMS: ZaĹĄlete na 602 571 111 SMS ve tvaru: M*JMENO*PRIJMENI*ULICE* CISLODOMU*MISTO BYDLISTE*PSC PoĹĄtou obdrŞíte dotaznĂ­k a informace.

www.videoseznamka.cz CestovĂĄnĂ­ - nabĂ­dka • Ĺ˜ECKO 12-14 dnĂ­, apartmĂĄny s bazĂŠnem u moĹ™e. 5700 - 7600 KÄ? vÄ?etnÄ› dopravy. KATALOG ZDARMA. Slevy pro dÄ›ti a seniory. www.cklotos.cz, tel: 466985652 • Super lyĹžovĂĄnĂ­ ledovce! Stubai, Ă–tztal, Kaprun, Hintertux – autem. Busem 22.-25.4.Kaprun! www.ck-kontakt.cz, tel.313512150

PONDÄšLĂ?, 12. DUBNA 2010

Hobby - poptĂĄvka • KoupĂ­m nÄ›meckĂŠ vojenskĂŠ vÄ›ci z 2. sv. vĂĄlky: maskĂĄÄ?e, pĹ™ilby, dĂ˝ky, vysĂ­laÄ?ky, pilotnĂ­ kukly, kombinĂŠzy, přístroje z letadel, atd. tel.: 602 385 958 • KoupĂ­m HUDEBNĂ? smytcovĂŠ NĂ STROJE, starĂŠ, novĂŠ, poĹĄkozeny. Housle, violu, Ä?elo, basu. Tel: 235 302 953, 775 342 765 • SbÄ›ratel koupĂ­ starĂŠ perskĂŠ koberce, obrazy a ostatnĂ­ staroĹžitnosti. tel.: 602 218 721

PronĂĄjmy - nabĂ­dka • LBD Praha 9 vyhlaĹĄuje vĂ˝bÄ›rovĂŠ řízenĂ­ na pronĂĄjem nebytovĂ˝ch prostor, o vĂ˝měře 59,68 m2 v přízemĂ­ objektu Ĺ pitĂĄlskĂĄ 6, Praha 9. Prostor je moĹžnĂŠ uŞívat jako prodejnu, ale i pro jinou Ä?innost v souladu s kolaudacĂ­ provozovny. Informace Po-PĂĄ, 8-15 hod. na tel.: 283893395, 774004980, www.lbdpraha9.cz • PronĂĄjem park. stĂĄnĂ­ v P.4Michle osob. aut, oploc. objekt, cena od 650,-KÄ?/mÄ›s. BlĂ­zko MHD. www.parkovanipraha.eu, tel.: 773 683 180 • Pronajmu 1+1 na Praze 10, Ä?ĂĄsteÄ?nÄ› zařízenĂ˝, nĂĄjemnĂŠ 7.000 KÄ? + poplatky. Tel.: 605 283 068 • Pronajmeme dva byty v Praze, garsonka za 8000 KÄ? a 2+1 za 11.000 KÄ?. Ceny vÄ?. poplatkĹŻ. KlidnĂĄ a dostupnĂĄ lokalita. T.: 775941099, 246005281 • Pronajmu zařízenĂ˝ byt 3+1, Praha 5 - StodĹŻlky, 3 samostatnĂŠ pokoje. 10.000 KÄ? + poplatky. Tel: 777 078 736, 606 116 943, RK nevolat!

Pronåjmy - poptåvka • HLEDà M pro zaměstnance BYTY k PRONà JMU v Praze, pråvní servis zajiťtěn. Tel.: 274 78 44 28 • Hledåme byty a kancelåře k pronåjmu. T: 602302930, 603813039

Nemovitosti - nabĂ­dka

Z MyslĂ­kovy je Perlovka S jarnĂ­m poÄ?asĂ­m se objevujĂ­ v ulicĂ­ch Prahy nejen zahrĂĄdky, ale i prostitutky PĹ™ibĂ˝vĂĄ jich u MĂĄnesa JejĂ­ pohled se stĂĄÄ?Ă­ ke kaĹždĂŠmu autu projĂ­ĹždÄ›jĂ­cĂ­mu noÄ?nĂ­ ulicĂ­. Na chvĂ­li u chodnĂ­ku zastavuje modrĂĄ fĂĄbie. Bruneta se naklonĂ­ do okĂ˝nka spolujezdce, cosi rozprĂĄvĂ­ a auto po chvĂ­li odjĂ­ĹždĂ­. KĹĄeft neklapnul? „Ale ne, to byla kriminĂĄlka. Oni se tady obÄ?as zastavĂ­ a povĂ­dajĂ­ si,“ říkĂĄ Ĺžena nedaleko Karlova nĂĄmÄ›stĂ­ v Praze 2. PrĂĄvÄ› zde se v poslednĂ­ dobÄ› zaÄ?Ă­najĂ­ hemĹžit pouliÄ?nĂ­ prostitutky. „OrĂĄl je za pÄ›t set, komplet za tisĂ­c. Kde? No, v autÄ›, kdyĹž ho mĂĄĹĄ,“ vysvÄ›tluje. PřípadnÄ› je moĹžnĂŠ pĹ™iplatit za 250 korun pokoj v nedalekĂŠm penzionu. StaÄ?Ă­ se veÄ?er projĂ­t MyslĂ­kovou ulicĂ­ od galerie MĂĄnes smÄ›rem na NĂĄrodnĂ­ třídu a s podobnou nabĂ­dkou se mĹŻĹžete potkat Ä?astÄ›ji neĹž na kaĹždĂŠm rohu. „Holky si ale dĂĄvajĂ­ pozor. VÄ›dĂ­, Ĺže je vidĂ­me na ka-

PROFIMEDIA.CZ

Nabídka sexu je běŞnå.

merĂĄch a nÄ›kdy tam posĂ­lĂĄme hlĂ­dku,“ Ĺ™ekl denĂ­ku Metro Miroslav Stejskal, ĹĄĂŠf mÄ›stskĂŠ policie Prahy 1. Pod „jedniÄ?ku“ spadĂĄ polo-

vina MyslĂ­kovy ulice, zbylĂĄ Ä?ĂĄst patří Praze 2. „NaĹĄe opatĹ™enĂ­ proti prostitutkĂĄm odnesla prĂĄvÄ› Praha 2. MyslĂ­kova je ale poslednĂ­ problematickĂŠ mĂ­sto v centru. V Praze 1 totiĹž uĹž tĹ™etĂ­m rokem na klasickou prostitutku nenarazĂ­te,“ tvrdĂ­ ĹĄĂŠf strĂĄĹžnĂ­kĹŻ. „Pravda, kromÄ› dvou dĹŻchodkyĹˆ, ale u tÄ›ch jejich nabĂ­dku nikdo nezasvÄ›cenĂ˝ nepoznĂĄ,“ tvrdĂ­. Co Ĺ™ekne na podezĹ™ele vypadajĂ­cĂ­ dĂ­vky na VĂĄclavskĂŠm nĂĄmÄ›stĂ­? „Pozor, kolemjdoucĂ­ si myslĂ­, Ĺže to jsou prostitutky. Jsou to ale kapsĂĄĹ™ky, kterĂŠ sex nabĂ­zejĂ­ jen jakoby. SoustĹ™edĂ­ se na kapsy obÄ›tĂ­. I tento jev uĹž ale mizĂ­,“ zmiĹˆuje Stejskal. StrĂĄĹžnĂ­ci Prahy 2 podle nÄ›j prĂĄvÄ› nynĂ­ chystajĂ­ novĂĄ opatĹ™enĂ­. ZmizĂ­ pak prostitutky ĂşplnÄ›? JAN DAVID

jan.david@metro.cz

  

     ! "# $ !#%!#&'( #")# *+ "( ,#- -+$ ,#- !#"... / 0 1223 222(0 4 5678 9 :; 9

<=> </; /:? 

   !"#$ %&" '('! #)* % '!+, ")'#', -. / 01.2... + "' ,34356#7 #) 89:::

;<0 01< =>=      ! "#$%& ' ()%* "+!(, -.' -/( .&0/, &"/'0-!1 23-4 "/'0-! ""/'%#2 "+-5).6! ' &"/-7-%*0!

89: 89 ;8;      

     

Proti prostituci Chomutov: Tady zabraly drsnĂŠ kontroly. VyuĹžity byly kamery. Zabraly i exekuce dluhĹŻ z pokut, kterĂŠ Ĺženy odmĂ­taly platit. Ă&#x161;Ĺ&#x2122;ednĂ­ci spolu s hlĂ­dkami mÄ&#x203A;stskĂŠ policie jim zabavili mobily a ĹĄperky. StrĂĄĹžnĂ­ci navĂ­c vozili prostitutky po nabĂ­dce sexu na nejvzdĂĄlenÄ&#x203A;jĹĄĂ­ sluĹžebnu. Kolem mÄ&#x203A;sta se takĂŠ

zaÄ?ĂĄtkem roku objevily cedule varujĂ­cĂ­ pĹ&#x2122;ed pohlavnĂ­mi chorobami. Ä&#x152;eskĂŠ Velenice: RadnĂ­ se pustili do prostituce loni v lĂŠtÄ&#x203A;. Cedule Ĺ&#x2122;idiÄ?e upozorĹ&#x2C6;ovaly, Ĺže je mĹŻĹže natĂĄÄ?et kamera a obrĂĄzky se objevĂ­ na webu radnice. DubĂ­: OsmitisĂ­covĂŠ DubĂ­ mĂĄ Ä?tyĹ&#x2122;i desĂ­tky strĂĄĹžnĂ­kĹŻ, kteĹ&#x2122;Ă­ v terĂŠnu kazĂ­ kĹĄefty se sexem.

v cenĂĄch od 12 tisĂ­c KÄ?

          

# $ % 9.00 - 18.00 hod. Sobota 9.00 - 14.00 hod. ! "! 

   

  !" #$%&' (% )*+* ,        ! "#$

03

www.metro.cz

ZprĂĄvy struÄ?nÄ&#x203A; PokraÄ?ovĂĄnĂ­ na stranÄ&#x203A; 23

HurĂĄ na hory, pĹ&#x2122;ipadl snĂ­h NejvytrvalejĹĄĂ­ lyĹžaĹ&#x2122;i majĂ­ stĂĄle moĹžnost sjĂ­ĹždÄ&#x203A;t nÄ&#x203A;kolik sjezdovek v Ä&#x152;esku. PĹ&#x2122;es noc na vÄ?erejĹĄek jeĹĄtÄ&#x203A; mĂ­sty napadl novĂ˝ snĂ­h, a tak jsou podle provozovatelĹŻ stĂĄle dobrĂŠ podmĂ­nky. O vĂ­kendu byly v provozu mimo jinĂŠ skiareĂĄly v KrkonoĹĄĂ­ch, JizerskĂ˝ch horĂĄch Ä?i JesenĂ­kĂĄch.

Studenti zranÄ&#x203A;nĂ­, Ĺ&#x2122;idiÄ? mrtvĂ˝ Na Lounsku uhoĹ&#x2122;el vÄ?era rĂĄno pĹ&#x2122;i dopravnĂ­ nehodÄ&#x203A; Ĺ&#x2122;idiÄ? osobnĂ­ho auta. StĹ&#x2122;etl se s autobusem a vozidlo zaÄ?alo hoĹ&#x2122;et. V autobuse se pĹ&#x2122;i nĂĄrazu lehce zranilo osmnĂĄct cestujĂ­cĂ­ch. Byli to studenti z nÄ&#x203A;kolika zemĂ­ mĂ­Ĺ&#x2122;Ă­cĂ­ na konferenci do NÄ&#x203A;mecka. PĹ&#x2122;Ă­Ä?inu nehody policistĂŠ vyĹĄetĹ&#x2122;ujĂ­. Ä&#x152;TK

Tel.: 607 101 182

VoliÄ?skĂ˝ prĹŻkaz z podzimu? Na nic Ä&#x152;tenĂĄĹ&#x2122;ka Romana se bojĂ­, Ĺže se nebude moci zĂşÄ?astnit kvÄ&#x203A;tnovĂ˝ch voleb. PĹ&#x2122;ekvapil ji totiĹž doporuÄ?enĂ˝ dopis. StejnĂĄ situace pĹ&#x2122;itom mĹŻĹže potkat kaĹždĂŠho, kdo neĹžije na adrese trvalĂŠho pobytu. V pĹ&#x2122;Ă­padÄ&#x203A; Romany jde o stovky kilometrĹŻ. VolebnĂ­ prĹŻkaz si vyĹ&#x2122;izovala uĹž na podzim, kdy mÄ&#x203A;ly bĂ˝t pĹ&#x2122;edÄ?asnĂŠ volby. â&#x20AC;&#x17E;Na mĂ­sto trvalĂŠho pobytu mi nynĂ­ pĹ&#x2122;iĹĄel doporuÄ?enĂ˝ dopis. StĂĄlo v nÄ&#x203A;m, Ĺže k Ĺ&#x2122;ĂĄdnĂ˝m volbĂĄm si prĹŻkaz budu muset vyĹ&#x2122;Ă­dit znovu. TentokrĂĄt uĹž se ale na ĂşĹ&#x2122;ad nejspĂ­ĹĄ nedostanu, takĹže volit asi nepĹŻjdu,â&#x20AC;&#x153; uvedla Ä?tenĂĄĹ&#x2122;ka denĂ­ku Metro, kterou potĹ&#x2122;eba novĂŠho prĹŻkazu zaskoÄ?ila. Ani tak nemusĂ­ hĂĄzet volebnĂ­ lĂ­stek do Ĺžita. TvrdĂ­ to

VladimĂ­r Ĺ&#x2DC;epka z ministerstva vnitra. Podle nÄ&#x203A;j staÄ?Ă­, kdyĹž si podĂĄ Şådost o voliÄ?skĂ˝ prĹŻkaz vÄ?as. â&#x20AC;&#x17E;Pro kvÄ&#x203A;tnovĂŠ volby je potĹ&#x2122;eba zaŞådat si o nÄ&#x203A;j znovu. JednĂĄ se o jinĂŠ volby, takĹže podle zĂĄkona je potĹ&#x2122;eba celĂ˝ proces absolvovat znovu,â&#x20AC;&#x153; Ĺ&#x2122;Ă­kĂĄ Ĺ&#x2DC;epka. O vydĂĄnĂ­ sice musĂ­te poŞådat obecnĂ­ ĂşĹ&#x2122;ad v mĂ­stÄ&#x203A; svĂŠho trvalĂŠho bydliĹĄtÄ&#x203A;, ale mĹŻĹžete zaslat pĂ­semnou Şådost. Na tu nenĂ­ ŞådnĂ˝ pĹ&#x2122;edepsanĂ˝ formulĂĄĹ&#x2122;, jen musĂ­ obsahovat vĂĄĹĄ ovÄ&#x203A;Ĺ&#x2122;enĂ˝ podpis. Ten si mĹŻĹžete nechat ovÄ&#x203A;Ĺ&#x2122;it napĹ&#x2122;Ă­klad na krajskĂŠm ĂşĹ&#x2122;adÄ&#x203A;, mÄ&#x203A;stskĂŠ Ä?ĂĄsti Ä?i u notĂĄĹ&#x2122;e. PĂ­semnĂĄ Şådost musĂ­ bĂ˝t na pĹ&#x2122;Ă­sluĹĄnĂ˝ ĂşĹ&#x2122;ad doruÄ?ena nejpozdÄ&#x203A;ji do 21. kvÄ&#x203A;tna. KLĂ RA JAVĹŽRKOVĂ

Ä&#x152;eskĂ˝ Brod - Liblice 94 KostelnĂ­ Lhota 47 Tel.: 721 295 980

deník METRO 12.4.2010  
deník METRO 12.4.2010  

deník METRO ze dne 12.4.2010

Advertisement