Page 1

inzerce

inzerce

Budoucnost je pod hladinou Chce stavět domy jako mrakodrapy. Ale naruby, pod vodou (strana 12)

TITĂ NI ZPÄšT PO LETECH DALĹ Ă? FILMOVĂ? REMAKE (strany 14 a 15)

PRAHA PĂĄtek, 9. dubna 2010 ÄŒ. 69 , www.metro.cz SvĂĄtek slavĂ­: DuĹĄan Min. 110 Max. 150 REUTERS – JASON REED

PODEPSĂ NO Dva nejmocnÄ›jĹĄĂ­ muĹži svÄ›ta zapsali ÄŒesko do dÄ›jin Prezidenti USA a Ruska v Praze podepsali novou odzbrojovacĂ­ dohodu (strany 2, 3 a 4)

Dmitrij Medveděv, Våclav Klaus a Barack Obama zapózovali před kulisou Prahy.

inzerce

  !"#$ %& '# '()& *+,-)., (/01#(%"2 PanĂ­ Marie Ĺ eblovĂĄ z Prahy se v poslednĂ­ dobÄ› jiĹž tĂŠměř bez lĂŠkĹŻ proti bolesti neobeĹĄla. Bolesti kloubĹŻ byly takovĂŠ, Ĺže mÄ›la Ä?asto pocit, Ĺže rĂĄno nevstane z postele.  PanĂ­ MaruĹĄka vyprĂĄvĂ­: „RĂĄna byla hroznĂĄ, budila mÄ› bolest a nedokĂĄzala jsem si pomalu pĹ™edstavit, Ĺže se mĂĄm postavit,“ říkĂĄ. Moje panĂ­ doktorka mi pĹ™edepsala lĂŠky proti bolesti a Ĺ™ekla mi, Ĺže mĂĄm pokroÄ?ilou artrĂłzu.“

ZpoÄ?ĂĄtku panĂ­ Marie uŞívala antirevmatickĂŠ lĂŠky na pĹ™edpis, kterĂŠ mÄ›ly vylĂŠÄ?it akutnĂ­ příznaky artrĂłzy a hlavnÄ› utiĹĄit bolest. PocĂ­tila i Ăşlevu, ale uĹž to nebylo jako dřív. StĂĄle Ä?astÄ›ji ji bolel Ĺžaludek, nÄ›kterĂŠ lĂŠky pĹŻsobily kromÄ› Ăştlumu bolesti i celkovĂ˝ Ăştlum.   „Pak jsem se dozvÄ›dÄ›la o novĂŠm přípravku LitoZin Forte, kterĂ˝ se zĂ­skĂĄvĂĄ ze zvlĂĄĹĄtnĂ­ odrĹŻdy rĹŻĹže ĹĄĂ­pkovĂŠ. PĹ™esvÄ›dÄ?ilo mÄ›, Ĺže za preparĂĄtem

* Scand J Rheumatol 2005; 34: 302–308; Current Therapeutic Research 2003; 64: 21–31

       stojĂ­ serioznĂ­ skandinĂĄvskĂ˝ vĂ˝zkum – a hlavnÄ› to, Ĺže jde o Ä?istÄ› přírodnĂ­ produkt bez vedlejĹĄĂ­ch ĂşÄ?inkĹŻ. MĹŻj Ĺžaludek si uĹž opravdu uĹžil svĂŠ. KlinickĂŠ studie* ukĂĄzaly, Ĺže aktivnĂ­ lĂĄtka GOPO obsaĹženĂĄ v přípravku LitoZin Forte mĂĄ vĂ˝raznĂŠ protizĂĄnÄ›tlivĂŠ ĂşÄ?inky a pomĂĄhĂĄ sniĹžovat bolest kloubĹŻ a zvýťit jejich pohyblivost. Koupila jsem si tedy LitoZin Forte v lĂŠkĂĄrnÄ›.“

     „LitoZin Forte jsem uŞívala po tĹ™ech kapslĂ­ch pĹ™i snĂ­dani a pĹ™i veÄ?eĹ™i. Po mÄ›sĂ­ci jsem mÄ›la poprvĂŠ pocit, Ĺže se mi lĂŠpe vstĂĄvĂĄ, rannĂ­ ztuhlost a bolest byly mĂ­rnÄ›jĹĄĂ­. TeÄ? uĹž uŞívĂĄm LitoZin Forte tĹ™i mÄ›sĂ­ce a cĂ­tĂ­m se nesrovnatelnÄ› lĂŠpe. SnĂ­Ĺžila jsem dĂĄvky lĂŠkĹŻ na bolest, protoĹže ji uĹž tĂŠměř necĂ­tĂ­m, ztuhlost je mnohem mĂ­rnÄ›jĹĄĂ­ a jsou chvĂ­le, kdy na svĂŠ klouby ĂşplnÄ› zapomenu. LitoZin Forte mi pomohl navrĂĄtit mou pohyblivost a ĹživotnĂ­

pohodu. DoporuÄ?uji ho svĂ˝m znĂĄmĂ˝m, kteří chtÄ›jĂ­ mĂ­t klouby v dobrĂŠm stavu“ říkĂĄ spokojenĂĄ Marie.

Doplněk stravy

K dostĂĄnĂ­ pouze v lĂŠkĂĄrnĂĄch


02udĂĄlosti ZprĂĄvy

Na ĹĄkolĂĄch se bude novÄ› uÄ?it i etika Ĺ koly zavĂĄdĂ­ etickou vĂ˝chovu, je to prĂ˝ nutnĂŠ kvĹŻli Ăşpadku spoleÄ?nosti. VÄ?era to oznĂĄmila ministrynÄ› ĹĄkolstvĂ­ Miroslava KopicovĂĄ. DÄ›ti se budou uÄ?it chĂĄpat starosti jinĂ˝ch, pĹ™ijĂ­mat cizĂ­ ĂşspÄ›ch bez zĂĄvisti nebo nacviÄ?ovat asertivnĂ­ chovĂĄnĂ­.

PirĂĄt silnic byl z pivovaru Ĺ˜idiÄ?em, kterĂ˝ vytlaÄ?il z dĂĄlnice D1 mazdu se dvÄ›ma lidmi, byl manaĹžer PlzeĹˆskĂŠho Prazdroje. VedenĂ­ mu kvĹŻli incidentu pozastavilo vĂ˝kon funkce. HrozĂ­ mu aĹž 12 let ve vÄ›zenĂ­.

domov

sport

Prezidenti odepsali svĹŻj jadernĂ˝ arzenĂĄl Smlouvu chtÄ›jĂ­ ve svĂ˝ch zemĂ­ch prosadit jeĹĄtÄ› letos TĹ™etina jejich jadernĂ˝ch zbranĂ­ tak skonÄ?Ă­ na smetiĹĄti ÄŒesko si vyslouĹžilo uznĂĄnĂ­ CTK – MICHAL KAMARYT

KrĂĄtce po dvanĂĄctĂŠ spolu na PraĹžskĂŠm hradÄ› usedli dva nejmocnÄ›jĹĄĂ­ lidĂŠ planety, aby stvrdili smlouvu o snĂ­ĹženĂ­ poÄ?tu svĂ˝ch jadernĂ˝ch zbranĂ­. ZatĂ­mco americkĂ˝ prezident Barack Obama si jako levĂĄk mĂĄlem vykroutil ruku, aby svĹŻj podpis nĂĄhodou nerozmazal, jeho ruskĂ˝ protÄ›jĹĄek Dmitrij MedvedÄ›v takovĂ˝ problĂŠm Ĺ™eĹĄit nemusel. Prezidenti se podpisem zavĂĄzali, Ĺže omezĂ­ poÄ?et svĂ˝ch strategickĂ˝ch hlavic zhruba o tĹ™etinu na 1550 kusĹŻ. PřísluĹĄnĂŠ zmÄ›ny by oba rĂĄdi prosadili ve svĂ˝ch nĂĄrodnĂ­ch parlamentech jeĹĄtÄ› bÄ›hem letoĹĄka. Kritici říkajĂ­, Ĺže novĂĄ smlouva START nic podstatnĂŠho nevyĹ™eĹĄĂ­. Ĺ ĂŠf BĂ­lĂŠho domu ovĹĄem charakterizoval dokument jako dĹŻleĹžitĂ˝ krok smÄ›rem ke svÄ›tu bez jadernĂ˝ch zbranĂ­ a MedvedÄ›v oznaÄ?il podpis za historickĂ˝. LUKĂ Ĺ  HRĂ BEK a ÄŒTK

ZajĂ­mavosti

A je to. Smlouva ruťení jaderných hlavic podepsåna.

RuskĂ˝ prezident Dmitrij MedvedÄ›v strĂĄvil v ÄŒeskĂŠ republice zhruba 19 a pĹŻl hodiny. Jeho protÄ›jĹĄek Barack Obama plĂĄnuje, Ĺže se zdrŞí 26 hodin. SpoleÄ?nÄ› byli prezidenti v Praze ĹĄest a Ä?tvrt hodiny. Oba dva mocnĂ­ stĂĄtnĂ­ci podÄ›kovali ÄŒeskĂŠ republice, Ĺže hostila ceremoniĂĄl podpisu novĂŠ smlouvy. Obama zdĹŻraznil, Ĺže ÄŒesko je blĂ­zkĂ˝ spojenec a přítel USA. Podle MedvedÄ›va Ä?eĹĄtĂ­ organizĂĄtoĹ™i akce odvedli skvÄ›lou prĂĄci. BÄ›hem summitu Ĺ™eĹĄili policistĂŠ v Praze poplach, kdyĹž naĹĄli podezĹ™elĂ˝ kufřík. V zavazadle byl vĹĄak poÄ?Ă­taÄ?, kterĂ˝ policie vrĂĄtila majiteli.

inzerce

   !   

  !" # $     "     # % &     "   #         ! " # # #  #  $% "  & '! #  ( " '!  )  % * +' % % ' & % ,% # *& ' %  # -   '  !   %   '"   

 ' %  % # , ! % %  "      

 #% # % ! #     ' . # " %'    !   & %  / % 01  ! # 2  %  !  " # '&   % #  #  '   ! # ,    ' +  , '## % 2

      # % " 3 #  %'

 3   % " 444% #'

MocnĂ­ lidĂŠ. Jako loutky

PĂ TEK, 9. DUBNA 2010

HaĹĄek ve finĂĄle PardubiÄ?tĂ­ postupujĂ­, semifinĂĄle play-off vyhrĂĄli 4:0 na zĂĄpasy HokejistĂŠ Pardubic se stali prvnĂ­mi finalisty extraligy. Ve Ä?tvrtĂŠm semifinĂĄlovĂŠm utkĂĄnĂ­ na ledÄ› Liberce Eaton vyhrĂĄl 4:1 a sĂŠrii ovlĂĄdl bez ztrĂĄty jedinĂŠho zĂĄpasu. V dresu VĂ˝chodoÄ?echĹŻ znovu zĂĄĹ™ili gĂłlman Dominik HaĹĄek a stĹ™elec Petr SĂ˝kora, kterĂ˝ se trefil dvakrĂĄt

23

www.metro.cz

a v play-off uĹž dal 9 branek. BĂ­lĂ­ TygĹ™i, kteří v pĹ™edkole pĹ™eĹĄli pĹ™es ÄŒeskĂŠ BudÄ›jovice a ve Ä?tvrtfinĂĄle vyĹ™adili vĂ­tÄ›ze zĂĄkladnĂ­ Ä?ĂĄsti PlzeĹˆ, obsadĂ­ v extralize 4. mĂ­sto. Pardubice Ä?ekĂĄ vĂ­tÄ›z sĂŠrie mezi VĂ­tkovicemi a SlaviĂ­. Dnes se hraje v OstravÄ›, domĂĄcĂ­ vedou 3:1. SIM

1

4

Bílí Tygři Liberec

Eaton Pardubice

TĹ™etiny: 0:0, 0:2, 1:2 Branky: 41. Klimenta – 27. a 59. SĂ˝kora, 25. Pivko, 59. PĂ­ĹĄa DivĂĄci: 7500 (vyprodĂĄno) KoneÄ?nĂ˝ stav sĂŠrie: 0:4

VĂ˝sledky dne ChybĂ­ uĹž jen praĹžskĂŠ „S“ UĹž tĹ™i semifinalisty znĂĄ domĂĄcĂ­ pohĂĄrovĂĄ soutěŞ fotbalistĹŻ OndrĂĄĹĄovka Cup. Po stĹ™edeÄ?nĂ­m postupu Olomouce vÄ?era mezi elitnĂ­ kvarteto vstoupily i PlzeĹˆ s Jabloncem. PoslednĂ­m ĂşÄ?astnĂ­kem bojĹŻ o finĂĄle bude buÄ? Sparta, nebo Slavia. JeĹĄtÄ› neĹž se oba praĹžskĂŠ tĂ˝my utkajĂ­ v pohĂĄrovĂŠ odvetÄ›, Ä?ekĂĄ je nejsledovanÄ›jĹĄĂ­ souboj jara. V pondÄ›lĂ­ se na letenskĂŠm stadionu utkajĂ­ v rĂĄmci 24. kola Gambrinus ligy.

Příbram–PlzeĹˆ

1:1

PrvnĂ­ zĂĄpas: 0:1

Jablonec–Teplice

0:0

PrvnĂ­ zĂĄpas: 3:1

ÄŒTK – BĹ˜ETISLAV FIALA

5:7, 6:4 a 4:6. S tak nĂ­zko postavenou tenistkou ClijstersovĂĄ na okruhu WTA dosud nikdy neprohrĂĄla.

ZprĂĄvy struÄ?nÄ›

TakĂŠ ve Ä?tvrtĂŠm duelu doĹĄlo na drobnĂŠ potyÄ?ky.

SympaĹĽĂĄkem je stĂĄle gĂłlman Brna BureĹĄ Po 23. kole Gambrinus ligy stĂĄle vlĂĄdne nejsympatiÄ?tÄ›jĹĄĂ­m brankåřům brnÄ›nskĂ˝ TomĂĄĹĄ BureĹĄ. Na ĹĄpici ankety SpoleÄ?nosti přåtel Vlasty Buriana a denĂ­ku Metro mĂĄ devĂ­tibodovĂ˝ nĂĄskok pĹ™ed dvojicĂ­ praĹžskĂ˝ch gĂłlmanĹŻ BlaĹžek, SĹˆozĂ­k. V poslednĂ­m kole se nejvĂ­ce lĂ­bil Filipko ze SlovĂĄcka, jenĹž v nezĂĄĹživnĂŠm utkĂĄnĂ­ pomohl nÄ›kolika skvÄ›lĂ˝mi zĂĄkroky svĂŠmu tĂ˝mu k bodu. SIM

ClijstersovĂĄ si moc na antuce nezahrĂĄla

Znovu stejnĂŠ celky

Kim ClijstersovĂŠ se nevydaĹ™il prvnĂ­ letoĹĄnĂ­ turnaj na antuce a ve ĹĄpanÄ›lskĂŠ Marbelle prohrĂĄla s 258. hrĂĄÄ?kou svÄ›tovĂŠho ĹžebříÄ?ku. BelgickĂĄ tenistka podlehla Beatriz GarcĂ­aovĂŠ-VidaganyovĂŠ

FinĂĄle hĂĄzenkĂĄĹ™skĂŠ extraligy bude mĂ­t uĹž tĹ™etĂ­ rok po sobÄ› stejnĂŠ sloĹženĂ­. Po postupu Zubří se vÄ?era do finĂĄle probojoval i obhĂĄjce poslednĂ­ch ĹĄesti mistrovskĂ˝ch titulĹŻ z KarvinĂŠ. ÄŒTK

PĹ™ed nĂĄvratem Woods natoÄ?il divnou reklamu AP – ROB CARR

V AugustÄ› zaÄ?alo golfovĂŠ Masters. Na tomto turnaji se ke hĹ™e vracĂ­ svÄ›tovĂĄ jedniÄ?ka, kterĂĄ vzbudila rozruch, jeĹĄtÄ› neĹž vzala hole do ruky. Tiger Woods natoÄ?il po svĂŠm skandĂĄlu s nevÄ›rou prvnĂ­ reklamu. V pochmurnÄ› ladÄ›nĂŠm spotu vĂ˝robce sportovnĂ­ho obleÄ?enĂ­, kterĂ˝ například stanice Fox News oznaÄ?ila za jeden z nejpodivnÄ›jĹĄĂ­ch v historii, ke slavnĂŠmu sportovci promlouvĂĄ jeho mrtvĂ˝ otec. SIM

Woodse na Masters doprovĂĄzĂ­ caddie Steve Williams.

 sport

Rekordman

Nelson zĂ­skal 1333 vĂ˝her, mĂĄ jich nejvĂ­c TrenĂŠr Don Nelson se stal novĂ˝m rekordmanem NBA v poÄ?tu vĂ­tÄ›znĂ˝ch utkĂĄnĂ­. Jeho tĂ˝m Golden State Warriors porazil domĂĄcĂ­ Minnesotu 116:107 a kouÄ? si pĹ™ipsal vĂ˝hru s poĹ™adovĂ˝m Ä?Ă­slem 1333. NÄ›kdejĹĄĂ­ ĹĄĂŠf laviÄ?ek Dallasu, New Yorku a Milwaukee tak pĹ™ekonal o jedno vĂ­tÄ›zstvĂ­ legendĂĄrnĂ­ho Lennyho Wilkense. „SkvÄ›lĂŠ pocity, kvĹŻli nim Ä?lovÄ›k kouÄ?uje,“ Ĺ™ekl Nelson krĂĄtce po studenĂŠ sprĹĄe, kterou mu ze svĂ˝ch lahvĂ­ s nĂĄpoji dopřåli jeho svěřenci.

Ĺ˜ezbĂĄĹ™ a jeho vĂ˝tvory

MiniaturnĂ­ prezidenti OriginĂĄlnĂ­ loutky prezidentĹŻ USA a Ruska vyrobil ve ZlĂ­nÄ› Jaroslav NavrĂĄtil. Loutka Baracka Obamy poputuje jako dar do BĂ­lĂŠho domu.

KancelĂĄĹ™ řådkovĂŠ inzerce: Na Florenci 19, 110 00 Praha 1 po-Ä?t 800-1800, pĂĄ 800-1700 tel.: 225 065 177, 178, fax: 225 066 653

servis

ČTK – ZDENĚK NĚMEC

DokonÄ?enĂ­ ze strany 22 Hobby - poptĂĄvka • SbÄ›ratel koupĂ­ starĂŠ perskĂŠ koberce, obrazy a ostatnĂ­ staroĹžitnosti. tel.: 602 218 721

Pronåjmy - poptåvka • HLEDà M pro zaměstnance BYTY k PRONà JMU v Praze, pråvní servis zajiťtěn. Tel.: 274 78 44 28

Nemovitosti - nabĂ­dka

Byty - nabĂ­dka

Byty - poptĂĄvka

• NejlevnÄ›jĹĄĂ­ dĹŻm u jiĹžnĂ­ hranice Prahy. Ĺ˜RD 5+KK, UP 158 m2 + 20 m2 pĹŻda. Po slevÄ› 863.000 KÄ? cena 4.287.000 KÄ? s DPH a pozemkem. Tel.: 777934809 • 1km od PrĹŻhonickĂŠho parku Osnice pozemek 981 m2. Proluka mezi RD, vĂ˝hled, zeleĹˆ, vĹĄechny IS a sluĹžby, PID, 5,487.000 KÄ?. Tel.: 777 934 809

• Hotovost ihned za Vaťí nemovitost. Pråvní servis zajiťtěn. RychlÊ a seriózní jednåní. Prosím volejte nebo i SMS na tel.: 728038818 • Zaplatím rychle peníze za Våť byt. Måm ihned hotovost. Smlouvy u pråvníka, peníze moŞno do 1 dne. PomůŞu i s exekucí. Volejte 722 212 406

• PENĂ?ZE IHNED za druĹžstevnĂ­ byt nebo byt v osobnĂ­m vlastnictvĂ­ v Praze do 10 mil. KÄ?. PrĂĄvnĂ­ servis zajiĹĄtÄ›n i v případÄ› exekuce. Tel: 777 21 21 34 • KoupĂ­m byt v Praze do 5 mil. a nebo RD v Praze a okolĂ­ do 10 mil. Stav nerozhoduje okamĹžitĂĄ zĂĄloha. RK nevolat. Tel 722 181 264

• HledĂĄm OBECNĂ? BYT v Praze Vybav. domĂĄcnosti popt. 1, 3, 5, 6, 9, 10. Dluhy na nĂĄjmu • SolidnĂ­ ceny za VĂĄĹĄ STAROĹ˝ITuhradĂ­m, mĹŻĹže bĂ˝t i pĹ™ed rekon- NĂ? NĂ BYTEK, SKLO, PORCELĂ N, OBRAZY nabĂ­zĂ­ velkĂĄ praĹžskĂĄ prostrukcĂ­. Volejte 722 242 975 vozovna. OcenĂ­me i dle fotografiĂ­. • KoupĂ­m byt nebo dĹŻm v Praze tel.: 603478873 a okolĂ­, nabĂ­zĂ­m hotovost, rychlĂŠ a Ä?estnĂŠ jednĂĄnĂ­, případnĂ­ nĂĄjemnĂ­ci, Ä?i horĹĄĂ­ stav nevadĂ­. T: 605212222, 241490777

METRO.CZ


KancelĂĄĹ™ řådkovĂŠ inzerce: Na Florenci 19, 110 00 Praha 1 po-Ä?t 800-1800, pĂĄ 800-1700 tel.: 225 065 177, 178, fax: 225 066 653

servis CestovĂĄnĂ­ - nabĂ­dka

• PlĂĄnujete Ĺ KOLNĂ? VĂ?LET? PojeÄ?te do Pikovic k SĂĄzavÄ›. Cena: 1 osoba/150 KÄ?, u ŞåkĹŻ ze soc. slabĂŠ rodiny moĹžnĂĄ vĂ˝raznĂĄ sleva: rzkatka.sweb.cz, 775063836 • www.frantiskovylazne-ubytovani.cz, tel.: 354542882, mobil 604 110 836, příjemnĂŠ a levnĂŠ! penem@penem.cz • Super lyĹžovĂĄnĂ­ ledovce! Stubai, Ă–tztal, Kaprun, Hintertux – autem. Busem 22.-25.4. Kaprun! www.ck-kontakt.cz, tel. 313512150

PrĂĄce - nabĂ­dka • PĹ™ijmeme 3 spolupracovnĂ­ky do novĂŠho mladĂŠho tĂ˝mu v Praze. VĂ˝plata moĹžnĂĄ ihned. Tel.: 737318589 • ObchodnĂ­ spoleÄ?nost pĹ™ijme komunikativnĂ­ Ĺženy a muĹže s reprezent. vystupovĂĄnĂ­m, Praha a StĹ™. kraj. Tel.: 732923385 • NabĂ­zĂ­me zajĂ­mavou prĂĄci na HPÄŒ i VPÄŒ. Praha. Tel.: 602474413 • ZajĂ­mavĂĄ prĂĄce v kancelåří. ObchodnĂ­ Ä?innost, zaĹĄkolĂ­me. Tel.: 606573442 • ZajĂ­mavĂĄ prĂĄce v obch. kanc. na Praze 10. MoĹžno i brigĂĄdnÄ›. Tel.: 604118714 • Do Centra zdravĂŠ výŞivy v BeneĹĄovÄ› a VlaĹĄimi pĹ™ijmu spolehlivĂŠ asistenty pro prodej. Informace: PO - PĂ . Tel.: 602309970 • NabĂ­zĂ­m prĂĄci v obchodnĂ­ kancelĂĄĹ™i. Kladno a Praha. ZaĹĄkolĂ­me. Tel.: 722226290 • Do mladĂŠho kolektivu pĹ™ijmeme komunikativnĂ­, spolehlivĂŠ lidi na pozice HOSTESKA, PROMOTÉR. DennĂ­ vĂ˝dÄ›lek 100 KÄ?/hod., HPP i brigĂĄdnÄ›. Tel.: 605727081

          ! "

# "

na novou zakåzku přijmeme ihned

STRà ŽNÉ

800 600 333

• Komunikace a profesnĂ­ rĹŻst ve ĹĄvĂ˝carskĂŠ stabilnĂ­ spol. VĂĄm zajistĂ­ budoucnost. Praha a okolĂ­. Tel.: 603443588 • RESTAURACE fastfood NORDSEE pĹ™ijme zamÄ›stnance na HPP pro poboÄ?ky v Praze na pozice: studenĂĄ kuchyĹˆ, teplĂĄ kuchyĹˆ, prodavaÄ?ky. T: 736622756, 724786542 • 5.000 KÄ?/mÄ›s. NAVĂ?C zĂ­skejte za pronĂĄjem plochy na vaĹĄem AUTÄš, DOMÄš, plotÄ› Ä?i pozemku. Volejte IHNED za mĂ­stnĂ­ tarif tel. 841111148 Po-PĂĄ, 7-19:00 h. • Kovis a.s. pĹ™ijme muĹže na ostrahu admin. budov a budov vrĂĄtnicovĂŠho typu pro Prahu. Nab. dobrĂŠ platovĂŠ podmĂ­nky, stabilnĂ­ zamÄ›stnĂĄnĂ­. T: 274 782 747 • Kovis a.s. pĹ™ijme vÄ›tĹĄĂ­ poÄ?et zamÄ›stnancĹŻ na pozici strĂĄĹžnĂ˝ pro objekt VojenskĂŠ nemocnice ve StĹ™eĹĄovicĂ­ch. NabĂ­zĂ­me dobrĂŠ platovĂŠ podmĂ­nky, stabilnĂ­ zamÄ›stnĂĄnĂ­, nĂĄstup ihned. Tel.: 274782747 • HledĂĄme REALITNĂ? MAKLĂ‰Ĺ˜E a OBCHODNĂ? PARTNERY! VhodnĂŠ pro vĹĄechny, i na VPP! Praha a stĹ™edoÄ?eskĂ˝ kraj! www.kozova.avareal.cz, M. KozovĂĄ 777263316 • LĹŻĹžkovĂŠ zdrav. zaĹ™. Praha 3 pĹ™ijme: vĹĄeobecnĂŠ sestry, sanitĂĄĹ™ky. NabĂ­zĂ­me: zvĂ˝hodnÄ›nĂ­ zdravotnĂ­ch sester pĹ™i nĂĄstupu 10.000 KÄ?. T: 602651650 8-15 hod. • PĹ™ijmeme nÄ›kolik pracovnĂ­kĹŻ do pozic Ĺ™idiÄ?-manipulant a Ĺ™idiÄ?obchodnĂ­ zĂĄstupce. NĂĄstup ihned. Tel.: 272 656 672 • MezinĂĄrodnĂ­ obchodnĂ­ spoleÄ?nost EUROFIT Trading a.s. hledĂĄ prezentĂĄtory přímĂŠho prodeje gastronomickĂ˝ch vĂ˝robkĹŻ. ZĂĄkaznĂ­ci zajiĹĄtÄ›ni. VyĹĄkolenĂ­ zdarma a prĂĄce v regionu. Plat 40-60 tisĂ­c. Kontakt 731439772. • BRIGĂ DA vhodnĂĄ pro studenty VĹ , Ä?i dĂĄlkovĂ˝ch studiĂ­. JednĂĄ se o stĂĄnkovĂ˝ prodej v OC, plat 100 KÄ?/ hod. + finanÄ?nĂ­ bonusy. Tel: 736 784 257

• McDonald´s PrĹŻhonice doplĹˆuje tĂ˝m! KomerÄ?nĂ­ zĂłna ÄŒestlice! PĹ™ijme zamÄ›stnance na plnĂ˝ i Ä?ĂĄsteÄ?nĂ˝ Ăşvazek, dennĂ­ i noÄ?nĂ­ smÄ›ny. NabĂ­zĂ­me prĂĄci v mladĂŠm kolektivu, jistotu zamÄ›stnĂĄnĂ­, moĹžnost firemnĂ­ho postupu, pravidelnĂŠ zvyĹĄovĂĄnĂ­ hodinovĂŠ mzdy, personĂĄlnĂ­ stravu, příplatky za prĂĄci v noÄ?nĂ­ch hodinĂĄch a o vĂ­kendech, pro maminky s dÄ›tmi moĹžnost prĂĄce na rannĂ­ smÄ›ny. PoĹžadujeme spolehlivost, flexibilitu a chuĹĽ uÄ?it se novĂ˝m vÄ›cem. V případÄ› zĂĄjmu nĂĄs kontaktujte přímo v restauraci nebo na tel. 725 071 882, 272 680 198 pĂ­ ErbenovĂĄ • SpoleÄ?nost Smarthouse zabĂ˝vajĂ­cĂ­ se problematikou řízenĂ­ inteligentnĂ­ch elektroinstalacĂ­ hledĂĄ na HPP obchodnĂ­ho manaĹžera pro prodej naĹĄich vĂ˝robkĹŻ. PoĹžadujeme zkuĹĄenosti s prodejem IT Ĺ™eĹĄenĂ­, nejlĂŠpe ve stavebnictvĂ­, orientaci v oblasti IS/IT, samostatnost, flexibilitu, Ä?ĂĄsteÄ?nou znalost anglickĂŠho jazyka. VysokĂŠ pracovnĂ­ nasazenĂ­ = odpovĂ­dajĂ­cĂ­ platovĂŠ podmĂ­nky. NĂĄstup moĹžnĂ˝ ihned. Ĺ˝ivotopis zasĂ­lejte na adresu: mt@smarthouse.cz • Restaurace McDonald´s, PrĹŻhonice 2 MT Restaurant s.r.o. AreĂĄl Ä?erpacĂ­ stanice PAPOIL pĹ™ijme zamÄ›stnance na pozici manaĹžera provozu. MĂĄte potĹ™ebu pro seberealizaci a smysl pro odpovÄ›dnost? Chcete spolupracovat na řízenĂ­ restaurace, mĂĄte chuĹĽ intenzivnÄ› se podĂ­let na dÄ›nĂ­ v provozu restaurace a neoÄ?ekĂĄvĂĄte pouze prĂĄci v kancelĂĄĹ™i? PoĹžadujeme: pĹ™edpoklady pro vedenĂ­ lidĂ­, kvalitnĂ­ komunikaÄ?nĂ­ schopnosti, organizaÄ?nĂ­ schopnosti a aktivnĂ­ přístup, chuĹĽ uÄ?it se novĂ˝m vÄ›cem, smysl pro tĂ˝movou prĂĄci, spolehlivost a zodpovÄ›dnĂ˝ přístup. Zaujala VĂĄs naĹĄe nabĂ­dka? Kontaktujte nĂĄs na tel 725071881 pĂ­ EimovĂĄ • PĹ™ijmeme 3 lid na sepisovĂĄnĂ­ kreditnĂ­ch karet, volnĂĄ pracovnĂ­ doba, VĂ?PLATY DENNÄš. PodmĂ­nka image a aktivita. Tel.: 739 243 040 • MĂĄĹĄ volnĂŠ dvÄ› hodiny dennÄ›? NabĂ­zĂ­me VĂ?PLATY NA RUKU: sepisovĂĄnĂ­ ĂşvÄ›rovĂ˝ch smluv. PodmĂ­nka spolehlivost a chtĂ­t si vydÄ›lat. Tel.: 604 363 416 • Karlova pekĂĄrna pĹ™ijme do prodejny peÄ?iva v ArkĂĄdy PankrĂĄc pekaĹ™ku (pekaĹ™e), dobrĂŠ platovĂŠ ohodnocenĂ­, proplĂĄcĂ­me pĹ™esÄ?asy, nĂĄstup moĹžnĂ˝ ihned. Ĺ˝ivotopisy posĂ­lejte na praha.arkady@karlova-pekarna.cz nebo volejte tel.: 244404585. • NABĂ?ZĂ?M zajĂ­mavou PRĂ CI na Ĺ˝L bez vstupnĂ­ch poplatkĹŻ, e-mail: brona.kubova@seznam.cz, tel: 602 641 368, PO-PĂ , 8-17 hod. • Fa SE s.r.o. pĹ™ijme pracovnĂ­ky pro firemnĂ­ klientelu na 1188. ZĂĄklad + vĂ˝konostnĂ­ odmÄ›ny. PoĹžadujeme komunikativnost a samostatnost. Tel.: 266007621 • Pro prodej a případnĂŠ drobnĂŠ opravy zlata v centru Prahy pĹ™ijmeme ZLATNICI s MATURITOU. Tel: 732 115 005, e-mail: flagg@seznam.cz • FinanÄ?nĂ­ úřad Praha-zĂĄpad pĹ™ijme pracovnĂ­ky pro daĹˆovou kontrolu. PĹ™edpoklady: ĂšS vzdÄ›lĂĄnĂ­, prĂĄce na PC, znalost daĹˆ. zĂĄkonĹŻ vĂ˝hodou, znalost ĂşÄ?etnictvĂ­ podmĂ­nkou. PĂ­semnĂŠ nabĂ­dky se strukturovanĂ˝m Ĺživotopisem a kontaktnĂ­m telefonem zasĂ­lejte na adresu: FinanÄ?nĂ­ úřad Praha-zĂĄpad, Na PankrĂĄci 95, 140 21 Praha 4 nebo e-mail: podatelna@prz.pr.ds.mfcr.cz, heslo: „Konkurz“. • PRACOVNĂ? PĹ˜Ă?LEĹ˝ITOST a dobrĂ˝ vĂ˝dÄ›lek nabĂ­zĂ­m zodpovÄ›dnĂ˝m, svÄ›domitĂ˝m a sluĹĄnĂ˝m lidem. Tel. 737 908 350 • HledĂĄme asistentku do kancelĂĄĹ™e na celĂ˝ nebo Ä?ĂĄsteÄ?nĂ˝ Ăşvazek. PoĹžadujeme znalost italskĂŠho jazyka, PC, Ä?ĂĄsteÄ?nou praxi v administrativÄ› a ĂşÄ?etnictvĂ­. Tel.: 731 173 391. • SoukromĂŠ vĂ­celetĂŠ gymnĂĄzium na Praze 4 a 10 pĹ™ijme vyuÄ?ujĂ­cĂ­ AJ (nejlĂŠpe v kombinaci s M, TV, D, ZSV), Ĺ J. NabĂ­dky na: gym4@seznam.cz

• BS hledĂĄ zdatnĂŠ dĹŻchodce pro ostrahu objektĹŻ na Praze 10. tel.: 777 788 990, 777 738 251 • OdbornĂŠho referenta pro evidenci zdravotnickĂŠ techniky pĹ™ijme VĹĄeobecnĂĄ fakultnĂ­ nemocnice v Praze. PoĹžadujeme: VĹ /SĹ  vzdÄ›lĂĄnĂ­, vĂ˝bornou znalost prĂĄce s PC (MS Office), samostatnost, flexibilitu, peÄ?livost. NĂĄstup moĹžnĂ˝ ihned. CV zasĂ­lejte na e-mail: jiri.tomek@vfn.cz nebo na adresu: VĹĄeobecnĂĄ fakultnĂ­ nemocnice v Praze, oddÄ›lenĂ­ evidence ZT, Ing. Jiří Tomek, U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2. • Hotel DownTown na Praze 1 pĹ™ijme portĂ˝ra. NĂĄstup moĹžnĂ˝ ihned, na HPP i brigĂĄdnÄ›. E-mail: em@downtown.euroagentur.cz, tel.: 605 114 931. • AutorizovanĂ˝ servis vozĹŻ ĹĄkoda pĹ™ijme pro svou provozovnu na Praze 10 pĹ™ejĂ­macĂ­ho technika, vedoucĂ­ho servisnĂ­ch sluĹžeb. Ĺ˝ivotopisy zasĂ­lejte na: hvezda@goldcar.cz, tel. 225354200 • PĹ™ijmeme panĂ­ na rannĂ­ Ăşklid u stanice NovĂŠ Butovice, 2x tĂ˝dnÄ› od 6.00 - 7.00 hod. Tel.: 603 183 385 • Hotel v centru Prahy pĹ™ijme vyuÄ?enou servĂ­rku s praxĂ­ pro snĂ­daĹˆovĂ˝ provoz. Tel: 224 192 563, 724 100 516

VzdÄ›lĂĄvĂĄnĂ­ - Kurzy nabĂ­d. • Chcete zĂ­skat prĂĄci? ĂšÄŒETNĂ? KURZY, akredit. MĹ MT, v centru od 26/04/2010. NabĂ­dka zamÄ›stnĂĄnĂ­. Tel.: 220921440, www.ucetnikurzy.cz

       ! " #!! # $% &'( #)! " *

+,- . ./ 0 1,. 2 3 $4 .256 06/ 7

  '&88&$  

    

  

! SluĹžby - nabĂ­dka • Smlouvy a prĂĄvnĂ­ poradenstvĂ­ on line, kvalitnÄ› a levnÄ›! ZastupovĂĄnĂ­ v exekuÄ?nĂ­ch řízenĂ­ch za odmÄ›nu vymoĹženou exekutorem na povinnĂŠm. www.advokat7.cz

• MALOVĂ NĂ? od 20 KÄ?/m2, brouĹĄenĂ­ parket od 220 KÄ?/m2, ĹĄtukovĂĄnĂ­, Ä?iĹĄtÄ›nĂ­ kobercĹŻ, lakovĂĄnĂ­ oken a dveří. VĹĄe za ROZUMNÉ CENY! Tel.: 272734264, 607719394

ŽALUZIE, ROLETY

 

    ! !"#$ %& "' 

(" ) * +" !"# $

  

         

• AKCE! NebankovnĂ­ pĹŻjÄ?ky od 10.000 KÄ? pro zamÄ›stnance a dĹŻchodce, bez poplatku. Tel.: 608 834 666, PROFI CREDIT Czech a.s. • KreditnĂ­ karta aĹž do výťe 100.000 KÄ? pĹ™i splĂĄtce 500 aĹž 1000 KÄ? mÄ›sĂ­Ä?nÄ›. Jen na OP. Volejte kdykoli na 776 269 540 • PĹŻjÄ?ky od 100.000 KÄ?, ruÄ?enĂ­ nemovitostĂ­ nutnĂŠ. SplĂĄtky si urÄ?ete sami. Volejte kdykoli na 776 269 540 • Ĺ˜EĹ Ă?TE FINANÄŒNĂ? situaci? VyĹ™eĹĄĂ­me za VĂĄs exekuce. Jste v registru? ĂšvÄ›ry, kreditnĂ­ karty, pĹŻjÄ?ky. Volejte 603526951

 !"# $%% &!& '() *+* +", --+

  

• STĚHOVà N� •

• VYKL�ZEN�•

NEPOTĹ˜EBNĂ?CHVÄšCĂ? •BOURĂ NĂ? • KDYKOLIV, KAMKOLIV I SO A NE Fa NÄšMEC 603 538 314, 603 583 806   ! "# $ "

%%%&'( )*+,-)&./ Finance - nabĂ­dka • ObÄ?anskĂŠ pĹŻjÄ?ky: 50-200 tis. KÄ?. NĂ­zkĂŠ splĂĄtky, bez poplatku pĹ™edem, i pro klienty v registrech, OSVÄŒ a Ĺženy na MD. Tel: 734443169, 734443168. • PĹŽJÄŒĂ?ME IHNED - pĹŻjÄ?ky pro veĹ™ejnost 10.000-200.000 KÄ?, bez poplatkĹŻ pĹ™edem, i pro klienty v registrech, Ĺženy na MD. Tel.: 773995001, 773995002

      

  !   " "!

# $%& ' '$&

     !"#$%&# '()* $+,*-* .- $+/!&-* $ #)$()0 123 4 555

677 886 96    !" #$%&'( )" *&+, # % +--  ./ 011 $ *

03

www.metro.cz PĂ TEK, 9. DUBNA 2010

Výpravu za Obamou brzdí můj opasek

Summit v obrazech

REUTERS – DAVID W. CERNY REUTERS – DMITRIJ ASTAKOV ÄŒTK – LIBOR ZAVORAL ÄŒTK – STANISLAV PEĹ KA

LetiĹĄtÄ› Praha, Ä?tvrtek rĂĄno VĹĄude jsou muĹži v Ä?ernĂŠm, hlĂ­dky se psy a dalĹĄĂ­ speciĂĄlnĂ­ kontroly ReportĂŠr Metra se vydal pĹ™ivĂ­tat prezidenta USA Nad ranvejĂ­ krouŞí vrtulnĂ­k, na vĹĄech stĹ™echĂĄch jsou vidÄ›t ostĹ™elovaÄ?i. Prezident SpojenĂ˝ch stĂĄtĹŻ americkĂ˝ch Barack Obama pĹ™ilĂŠtĂĄ. Vystupuje ze slavnĂŠho letadla Air Force One a bÄ›hem dvou minut je v autÄ›. MĂĄvĂĄ mi, tedy tĂ­m smÄ›rem, kde stojĂ­m i jĂĄ. Jak se ale dostat do blĂ­zkosti jednoho z nejmocnÄ›jĹĄĂ­ch politikĹŻ svÄ›ta? Ani novinĂĄĹ™ to nemĂĄ na letiĹĄti hemŞícĂ­m se policisty jednoduchĂŠ. „Jsem z denĂ­ku Metro,“ vysvÄ›tluji jednomu z nich. StaÄ?Ă­ mu vidÄ›t novinĂĄĹ™skĂ˝ prĹŻkaz. „RadĹĄi si ho nechte vyndanĂ˝,“ podotĂ˝kĂĄ a pouĹĄtĂ­ mÄ› blĂ­Ĺže pĹ™istĂĄvacĂ­ ploĹĄe, kam za necelou hodinu pĹ™iletĂ­ americkĂ˝ prezident. Jen pĂĄr metrĹŻ za prvnĂ­ hlĂ­dkou musĂ­m Ä?tvrt hodiny poÄ?kat, neĹž mÄ› pĹ™ebere dalĹĄĂ­ policista a dovede do haly k ostatnĂ­m novinåřům. UĹž je nĂĄs tu nÄ›kolik desĂ­tek. Abych postoupil do

Jak se blíŞím k příletovĂŠ drĂĄze, ubĂ˝vĂĄ policistĹŻ a nahrazujĂ­ je typiÄ?tĂ­ „agenti“ v Ä?ernĂ˝ch brĂ˝lĂ­ch. dalĹĄĂ­ho kola, musĂ­m odloĹžit vĹĄechny kovovĂŠ vÄ›ci vÄ?etnÄ› opasku s pĹ™ezkou. KoneÄ?nÄ› mĂĄm snad pokoj. Jak se blíŞím k příletovĂŠ drĂĄze, ubĂ˝vĂĄ policistĹŻ a nahrazujĂ­ je typiÄ?tĂ­ „agenti“ v oblecĂ­ch a Ä?ernĂ˝ch brĂ˝lĂ­ch. Prezident mĂĄ za okamĹžik pĹ™istĂĄt. VĹĄĂ­mĂĄm si nĂĄpisĹŻ na vestĂĄch speciĂĄlnĂ­ch jednotek. Pohoda, pyrotechnik vedle mÄ› popĂ­jĂ­ Ä?aj. Na plac vstupuje psovod. „S foĹĽĂĄky a kamerami se pĹ™esuĹˆte na mĂ­sto urÄ?enĂŠ pro novinĂĄĹ™e,“ znĂ­ novĂ˝ povel pĹ™esouvajĂ­cĂ­ naĹĄi skupinu na ĹĄikovnÄ› pĹ™ipravenĂŠ mĂ­sto. Je vzdĂĄlenĂŠ sotva pĂĄr krokĹŻ od plochy, kde zastavĂ­ ame-

rickĂ˝ letoun. KdyĹž se na mĂ­stÄ› objevĂ­ poslednĂ­ novinĂĄĹ™, pĹ™ekvapĂ­ dalĹĄĂ­ Ăşkol. „Zanechte zde, prosĂ­m, vĹĄechny vaky, batohy a taĹĄky a vraĹĽte se do haly,“ říkĂĄ Ä?len policie. Z okna hledĂ­me, jak jeden z AmeriÄ?anĹŻ se psem zjiĹĄĹĽuje, jestli batĹŻĹžek neskrĂ˝vĂĄ mĂ­sto svaÄ?iny bombu. ZjevnÄ› ne, mĹŻĹžeme zpÄ›t. Pouze po jednom, opÄ›t s dĹŻkladnou americkou kontrolou. Znovu sundĂĄvĂĄm pĂĄsek s masivnĂ­ kovovou pĹ™ezkou, kdyĹž se na scĂŠnÄ› objevĂ­ zĂĄstup americkĂ˝ch novinåřů. Jsou pĹ™ednostnÄ› vpuĹĄtÄ›ni na příletovou plochu. KoneÄ?nÄ› na mĂ­stÄ›. Air Force One pĹ™istĂĄvĂĄ, jenĹže hned pĹ™ijĂ­ĹždĂ­ prezidentĹŻv cadillac. PotĂŠ, co Barack Obama z pouhĂ˝ch nÄ›kolika metrĹŻ podruhĂŠ zamĂĄvĂĄ, nasedĂĄ a odjĂ­ĹždĂ­.

1

2

3

ADAM VĂ CHAL

adam.vachal@metro.cz

213 245 672

4

     !" #$%&' (" (&' )*+,**-*** % (!"." /0/# /&(1$ -"$'

1

ÄŒesko zavedlo kvĹŻli setkĂĄnĂ­ americkĂŠho prezidenta Baracka Obamy s jeho ruskĂ˝m protÄ›jĹĄkem Dmitrijem MedvedÄ›vem přísnĂĄ bezpeÄ?nostnĂ­ opatĹ™enĂ­. NÄ›kolik budov obsadili policejnĂ­ ostĹ™elovaÄ?i.

2

RuskĂ˝ prezident, kterĂ˝ do ÄŒeskĂŠ republiky pĹ™icestoval ve stĹ™edu ze sousednĂ­ho Slovenska, jiĹž bÄ›hem vÄ?erejĹĄĂ­ho odpoledne odletÄ›l. Na cestu se vydal krĂĄtce po slavnostnĂ­m obÄ›dÄ›, z ruzyĹˆskĂŠho letiĹĄtÄ› zamĂ­Ĺ™il zpÄ›t do Moskvy.

3

Ochranu Ä?eskĂŠho vzduĹĄnĂŠho prostoru bÄ›hem letĹŻ prezidentskĂ˝ch speciĂĄlĹŻ zajiĹĄĹĽuje takĂŠ pasivnĂ­ sledovacĂ­ systĂŠm VÄ›ra. Jako zĂĄkladnu armĂĄda zvolila KruĹĄnĂŠ hory, hlavnĂ­ stanoviĹĄtÄ› mĂĄ VÄ›ra u obce VĂ˝slunĂ­ na Chomutovsku.

4

NaĹĄli se i nespokojenci. AktivistĂŠ z hnutĂ­ Ne zĂĄkladnĂĄm! a SvÄ›t bez vĂĄlek vĹĄak vÄ?era v Praze neprotestovali proti jadernĂŠmu odzbrojenĂ­. VadĂ­ jim naopak jeho malĂ˝ rozsah, protoĹže za smlouvou vidĂ­ jen snahu zbavit se starĂ˝ch zbranĂ­.

,2, 3,2 443 SeznĂĄmenĂ­

SEZNAMKA GRAND

MaceĹĄkovĂĄ 20, 106 00 Praha 10 OSOBNÄš: objednĂĄvky po-pĂĄ, 8-12h na tel.: 602 551 111, 602 561 111 VĹĄe na poÄ?kĂĄnĂ­, seznamka V.I.P. POĹ TOU NEBO PĹ˜ES SMS: ZaĹĄlete na 602 571 111 SMS ve tvaru: M*JMENO*PRIJMENI*ULICE* CISLODOMU*MISTO BYDLISTE*PSC PoĹĄtou obdrŞíte dotaznĂ­k a informace.

www.videoseznamka.cz Hobby - poptĂĄvka • KoupĂ­m HUDEBNĂ? smytcovĂŠ NĂ STROJE, starĂŠ, novĂŠ, poĹĄkozeny. Housle, violu, Ä?elo, basu. Tel: 235 302 953, 775 342 765

PokraÄ?ovĂĄnĂ­ na stranÄ› 23

Air Force One Prezidentskou letku USA tvoří dva vylepĹĄenĂŠ stroje Boeing 747-200B. VolacĂ­m znakem Air Force One se oznaÄ?ujĂ­ jen v případÄ›, Ĺže je prezident na palubÄ›.

9.15 V tolik hodin dosedl speciĂĄl americkĂŠho prezidenta na pĹ™istĂĄvacĂ­ drĂĄhu. Do metropole dorazil pĹ™esnÄ› naÄ?as.

UĹž je tu podruhĂŠ Barack Obama zavĂ­tal do Ä?eskĂŠ metropole i v minulĂŠm roce, strĂĄvil zde 4. a 5. duben 2009. PrĂĄvÄ› zde pĹ™edstavil v projevu svoji vizi svÄ›ta bez jadernĂ˝ch zbranĂ­.


04

praha

  

www.metro.cz

     

PĂ TEK, 9. DUBNA 2010

     

Praha zĹŻstĂĄvĂĄ ve stĹ™ehu Ĺ˜idiÄ?ĹŻm, kteří zaparkujĂ­ na „zakĂĄzanĂŠm“ mĂ­stÄ›, bude hrozit odtah Na Ĺ™adÄ› mĂ­st budou opÄ›t platit přísnĂĄ bezpeÄ?nostnĂ­ opatĹ™enĂ­ ÄŒTK – STANISLAV PEĹ KA

Kvůli prezidentským kolonåm se zastavily i tramvaje.

Pokud dnes vyråŞíte do ulic metropole vozem, dĂĄvejte si velkĂ˝ pozor, kam svĂŠho přítele na Ä?tyĹ™ech kolech postavĂ­te. Na mnohĂ˝ch mĂ­stech v metropoli platĂ­ jeĹĄtÄ› dnes kvĹŻli nĂĄvĹĄtÄ›vÄ› americkĂŠho prezidenta Baracka Obamy zĂĄkaz parkovĂĄnĂ­. Ĺ˜idiÄ?i v Praze nezaparkujĂ­ například v okolĂ­ ruzyĹˆskĂŠho letiĹĄtÄ›, PraĹžskĂŠho hradu a hotelu Hilton, kde je americkĂ˝ prezident ubytovĂĄn. KrĂĄtkodobĂŠ zĂĄkazy parkovĂĄnĂ­ platĂ­ takĂŠ v mĂ­stech, kudy projĂ­ĹždÄ›jĂ­ kolony vozidel se stĂĄtnĂ­ky. JeĹĄtÄ› pĹ™ed zaÄ?ĂĄtkem sum-

mitu USA – Rusko, kterĂ˝ probÄ›hl vÄ?era, bylo odtaĹženo 31 zaparkovanĂ˝ch automobilĹŻ. Informovala o tom Petra JanatovĂĄ ze SprĂĄvy sluĹžeb hlavnĂ­ho mÄ›sta Prahy. PrĂĄvÄ› tato mÄ›stskĂĄ organizace odtahy vozidel v metropoli zajiĹĄĹĽuje. Podle praĹžskĂŠho policejnĂ­ho mluvÄ?Ă­ho TomĂĄĹĄe Hulana se vĹĄak nemajĂ­ oÄ?ekĂĄvat nÄ›jakĂŠ velkĂŠ dopravnĂ­ komplikace. „Ulice jsou uzavĹ™eny kvĹŻli prĹŻjezdĹŻm kolon vĹždy jen po nÄ›kolik minut,“ Ĺ™ekl Hulan s tĂ­m, Ĺže hned potĂŠ jsou pĹ™ipraveni dopravnĂ­ policistĂŠ na mĂ­stÄ› dopravu uvolnit. RAB a ÄŒTK

Summit v Ä?Ă­slech V ulicĂ­ch hlĂ­dkovalo asi 1500 policistĹŻ a stejnĂ˝ poÄ?et specialistĹŻ z dalĹĄĂ­ch bezpeÄ?nostnĂ­ch sloĹžek. Ăštvar rychlĂŠho nasazenĂ­ mÄ›l v akci 70 aĹž 80 lidĂ­. Na akci se akreditovalo tĂŠměř 1100 novinåřů, z toho 650 zamĂ­Ĺ™ilo na PraĹžskĂ˝ hrad. CeremoniĂĄlu podpisu smlouvy ve Ĺ panÄ›lskĂŠm sĂĄle PraĹžskĂŠho hradu pĹ™ihlĂ­Ĺželo na 300 hostĹŻ z Ĺ™ad Ä?eskĂ˝ch politikĹŻ a zhruba stejnĂ˝ poÄ?et novinåřů. CelkovĂŠ nĂĄklady na bezpeÄ?nostnĂ­ opatĹ™enĂ­ se vyĹĄplhaly na 40 aĹž 50 milionĹŻ korun. PolicistĂŠ postupnÄ› uzavĹ™eli na 30 praĹžskĂ˝ch ulic.

!"      !! "#   "!  $ %&' #$"  ( )* *** + #$  ,    $ $( $-' % && $  ' ( $ " ))) *)+ ,-+

11.042 CELOSTĂ TNĂ? VYDĂ NĂ?

OBCHOD, PRODEJ, NĂ KUP

ARMà DA, POLICIE, BEZP. SLUŽBY

STĂ TNĂ?, VEĹ˜EJNĂ SPRĂ VA

HledĂĄme regionĂĄlnĂ­ho zĂĄstupce z celĂŠ ÄŒR s komunikaÄ?nĂ­mi a prezentaÄ?nĂ­mi schopnostmi a znalostĂ­ prĂĄce na PC. NabĂ­zĂ­me zajĂ­mavou a dobĹ™e ohodnocenou prĂĄci, dynamickĂ˝ kolektiv a volnou pracovnĂ­ dobu. Email: info@sikcz.cz (ref. Ä?.: 0AD8C732)

MÄ›stskĂĄ policie Praha pĹ™ijme mÄ›stskĂŠho strĂĄĹžnĂ­ka.ObÄ?an ÄŒR od 21 let, SĹ , zdravotnĂ­ zpĹŻsobilost, bezĂşhonnost. MoĹžnost pĹ™idÄ›lenĂ­ bytu v Praze, zajĂ­mavĂŠ benefity. Hana HesounovĂĄ, tel: 267002215, email: hesounova@mppraha.cz (ref. Ä?.: 20E5AFF6)

MÄ›stskĂĄ Ä?ĂĄst Praha 2 vyhlaĹĄuje vĂ˝bÄ›rovĂŠ řízenĂ­ na volnou pozici referent oddÄ›lenĂ­ investic v odboru majetku a investic. Informace k vĂ˝bÄ›rovĂŠmu řízenĂ­ jsou zveĹ™ejnÄ›ny na www.praha2.cz v rubrice volnĂĄ mĂ­sta. (ref. Ä?.: BAB9B59D)

FINANCE, POJIŠŤOVNICTVĂ? NejvÄ›tĹĄĂ­ stavebnĂ­ spoĹ™itelna hledĂĄ finanÄ?nĂ­ poradce pro svou sĂ­ĹĽ v Praze. NĂĄplnĂ­ prĂĄce je komunikace s klienty, vytvĂĄĹ™enĂ­ finanÄ?nĂ­ch plĂĄnĹŻ, pĂŠÄ?e o svěřenĂ˝ kmen a zĂ­skĂĄvĂĄnĂ­ novĂ˝ch klientĹŻ. petra.vogelova@parlato.cz (ref. Ä?.: F4EC696F)

Ĺ KOLSTVĂ?, VĂ?UKA, VZDÄšLĂ VĂ NĂ? Pedagog pro pĹ™edĹĄkolnĂ­ vĂ˝chovu Vlasta MichaĂŤla Ĺ˝iĹžkovĂĄ, - MinimĂĄlnĂ­ vzdÄ›lĂĄnĂ­: ĂšSO s maturitou (bez vyuÄ?enĂ­) AngliÄ?tina - AktivnĂ­ (ref. Ä?.: 894A7FD6)

inzerce

Cvak. „A mĂĄme ho“ ÄŒTK – LUBOĹ PAVLĂ?ÄŒEK

Přímå cesta vaťí tiskovÊ zpråvy

Někteří lidÊ byli více neŞ na Obamu zvědaví na jeho letadlo.

NezapomeĹˆte na svĹŻj

plynovĂ˝

kotel!

VelkĂ˝ posezonnĂ­ servis kotle do 30 kW zahrnuje: vizuĂĄlnĂ­ kontrolu kontrolu a nastavenĂ­ vĹĄech funkcĂ­ demontĂĄĹž a vyÄ?iĹĄtÄ›nĂ­ trysek, hořåku a primĂĄrnĂ­ho vĂ˝mÄ›nĂ­ku mokrou metodou (pomocĂ­ vody) celkovĂŠ vyÄ?iĹĄtÄ›nĂ­ kontrolu tlaku expanznĂ­ nĂĄdoby kontrolu tÄ›snosti plynu detektorem Ăşniku plynu měřenĂ­ spalin analyzĂĄtorem ZaplatĂ­te jen 1 567 KÄ? vÄ?etnÄ› dopravy a DPH.

DalĹĄĂ­ dobrĂ˝ dĹŻvod, proÄ? bĂ˝t s nĂĄmi

ZaslouŞí si velkĂ˝ posezonnĂ­ servis NabĂ­dka platĂ­ do 31. srpna 2010 a je urÄ?ena pro zĂĄkaznĂ­ky PraĹžskĂŠ plynĂĄrenskĂŠ, a. s. BliŞťí informace: 221 092 174, 221 092 202 monika.canova@ppas.cz helena.halasova@ppas.cz www.ppas.cz

SluĹžba je poskytovĂĄna ve spoluprĂĄci se spoleÄ?nostĂ­ servis plynovĂ˝ch kotlĹŻ

Přílet americkÊho prezidenta Baracka Obamy do Prahy sledovaly za letiťtním plotem stovky zvědavců. Větťinu mezi nimi tvořili spotteři – lovci letadel, kteří se ob-

MARIà NSKÉ Là ZNĚ

10.04. - 25.04.10 od 3.210,- KÄ? 25.04. – 04.07.10 od 3.990,- KÄ?

JARNĂ? ODPOÄŒINEK DÄ›ti do 12 let – SLEVA 30 % uvedenĂŠ ceny jsou za 1 os. ve 2L pokoji II.kategorie v cenÄ› pobytu:

6x ubytovåní v centru města 6x plnå penze (moŞnost polopenze) NAB�Z�ME

NOVÄš - suchĂŠ uhliÄ?itĂŠ koupele klasickĂŠ masĂĄĹže, solĂĄrium, reflexnĂ­ masĂĄĹže, manikĂşru terapie v solnĂŠ jeskyni kosmetiku, pedikĂşru lĂĄzeĹˆskĂŠ procedury bazĂŠn se saunou a vĂ­Ĺ™ivkami koncerty, kulturnĂ­ programy nordic walking, horskĂĄ kola

HOTEL POLONIA

HlavnĂ­ tĹ™. 50, 353 01 MariĂĄnskĂŠ LĂĄznÄ› tel.: 354 622 452 fax: 354 622 451 e-mail: recepce@hotelpolonia.cz

www.hotelpolonia.cz

jektivy fotoaparĂĄtĹŻ snaĹžili pořídit snĂ­mky letounu Air Force One. PrezidentskĂ˝ speciĂĄl pro nÄ› znamenĂĄ do sbĂ­rek mimořådnĂ˝ Ăşlovek. „Bylo to bezvadnĂ˝. ÄŒekal jsem od Ä?tyĹ™ hodin rĂĄno, protoĹže jsem se bĂĄl, Ĺže se sem kvĹŻli bezpeÄ?nostnĂ­m opatĹ™enĂ­m nedostaneme. Policie ale nebyla tak přísnĂĄ jako loni,“ Ĺ™ekl Otakar Svatek z Prahy. PĹ™ihlĂ­ĹžejĂ­cĂ­ policistĂŠ prĂ˝ spottery jen poŞådali, aby v dobÄ›, kdy letoun dosedĂĄval, stĂĄli tĹ™i metry od plotu. Mimořådnou příleĹžitost ulovit snĂ­mky Air Force One si nenechali ujĂ­t ani spotteĹ™i ze zahraniÄ?Ă­. Na polĂ­ch v okolĂ­ letiĹĄtÄ› byla slyĹĄet nÄ›mÄ?ina, polĹĄtina i maÄ?arĹĄtina. „VidÄ›t stroj americkĂŠho prezidenta je v EvropÄ› velmi vzĂĄcnĂŠ, takĹže jsme museli pĹ™ijet,“ Ĺ™ekl Attila Ringel z DrĂĄĹžÄ?an. ÄŒTK

k tisĂ­cĹŻm uĹživatelĹŻ zpravodajskĂŠho servisu ÄŒTK VAĹ I TISKOVOU ZPRĂ VU DORUÄŒĂ?ME DO 4 HODIN TÄšM, ... ...KTEĹ˜Ă? OVLIVŇUJĂ? VEĹ˜EJNÉ MĂ?NÄšNĂ?

... BEZ NICHĹ˝ SE NEOBEJDE VĂ Ĺ BUSINESS

...KTEĹ˜Ă? TVOĹ˜Ă? ZĂ KONY A NORMY

 TISK

 BANKY

 PARLAMENT

 TELEVIZE

 OBCHODNĂ?CI

 SAMOSPRĂ VA

 ROZHLAS

 INVESTOĹ˜I

 MINISTERSTVA

 INTERNET

 PR AGENTURY

vĂ­ce na www.protext.cz

METRO.CZ


20

job

praha

Ministerstvo: Ve vězení se práci nevyhnete

Neposlechnout řidiče tramvaje se nemusí vyplatit Může si na vás přivolat strážníky To zažil i Miroslav Cirnfus, kterého z tramvaje vykázali

MAFA – JAN ZÁTORSKÝ

Myslíte na horší časy? Téměř dvě pětiny lidí (36 procent) nemají pro případ ztráty zaměstnání žádnou finanční rezervu, i když připouštějí, že by ji mít měli. Naopak na horší časy se vybavilo 16 procent dotázaných. Vyplývá to z výsledků ankety pracovního portálu OnlinePráce, která se konala ve druhé polovině března. Více než čtvrtinu lidí donutila ekonomická krize, aby si začala takovou rezervu teprve vytvářet. Necelých dvacet procent návštěvníků portálu si myslí, že žádné záložní zdroje financí nepotřebují, protože se o práci nebojí. ČTK

mužů, 250 z nich nemůže ze zdravotních důvodů pracovat. Ostatní jsou zaměstnáni z 60 procent, a to při šití oděvů a dalších textilních výrobků pro věznice, v kovovýrobě, v soukromé tiskárně v areálu a v menším počtu také v privátních firmách mimo vězení. Také v českých věznicích je zaměstnanost v průměru šedesátiprocentní. Na Slovensku podle Kovářové například jedna věznice provozuje zemědělskou

„Téměř každá věznice v Česku má projekt na zaměstnávání vězňů.“ MAFA – LADISLAV NĚMEC

inzerce

výrobu, zásobuje vězeňskou kuchyni a přebytky prodává. To však není automaticky přenositelné k nám kvůli hygienickým předpisům. „Téměř každá věznice v České republice však má nějaký projekt na zaměstnávání vězňů,“ uvedla Kovářová. Další možností využití odsouzených jsou pracovní čety, které pomáhaly například při likvidaci letošní zimní sněhové kalamity v pražské nemocnici Motol a mohou vykonávat i další veřejně prospěšné práce. „Na požádání starostů nebo primátorů jsme připraveni je nasadit v počtu 20 lidí na odstraňování následků různých živelních katastrof,“ řekl ředitel Vězeňské služby Luděk Kula. Vězni mohou pracovat také v soukromém sektoru, a to jak přímo ve věznici, tak mimo ni. To však komplikuje současná ekonomická recese a rovněž bezpečnostní předpisy při ostraze vězňů. ČTK

Vězňů v Česku pracuje stále málo.

PÁTEK, 9. DUBNA 2010

Pozor, pes! Přesedněte si

Náklady na jednoho vězně vyjdou denně na 1000 korun Ministryně spravedlnosti proto chce, aby všichni vězni ve výkonu trestu pracovali Bude se inspirovat Slovenskem? Zaměstnanost vězňů v českých věznicích by se měla zvýšit, legislativa a okolnosti to však příliš nedovolují. I přesto chce ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová docílit toho, aby pracovní povinnost odsouzených více pokryla náklady na jejich uvěznění. „Zaměstnanost vězňů je pro mne dost zásadní ukazatel. Byla bych ráda, kdyby všichni vězni ve výkonu trestu pracovali, protože náklady na jednoho vězně jsou velké a máme malou úspěšnost při jejich vymáhání,“ uvedla Kovářová. Výdaje na jednoho odsouzeného činí denně kolem 1000 korun. Zavedení pracovní povinnosti vězňů ale podle ministryně nebude možné kvůli mezinárodním úmluvám. Celkový počet vězňů v České republice se pohybuje kolem 21 000, z toho je téměř 19 000 odsouzených. V pardubické věznici, kterou Kovářová navštívila, si odpykává trest asi 750

05

www.metro.cz

Včera deník Metro přinesl zprávu o řidiči tramvaje, který na pasažéra, sedícího na prvním sedadle za řidičem, zavolal strážníky. Nechtěl totiž pustil na své místo pejskaře. Osmačtyřicetiletého Miroslava Cirnfuse za neuposlechnutí řidičovy výzvy nakonec z tramvaje vyvedli strážníci. Pejskař se již v tu chvíli v poloprázdné tramvaji nenacházel. Přestože podle přepravních podmínek Cirnfus neměl povinnost pejskaře pustit, Dopravní podnik tvrdí opak. „Je jasně dáno, že pes musí být přepravován na vyhrazené plošině v tramvaji,“ argumentoval včera mluvčí Dopravního podniku Ond-

řej Pečený, který tvrdil, že muž si měl odsednout. S jeho názorem nesouhlasí Filip Drápal, mluvčí společnosti ROPID, která organizuje městskou hromadnou dopravu. „Místo je vyhrazeno pro slepce. Nikde se nepíše, že cestující se psem musí sedět. Co kdyby na místě seděla stará babička? To by musela pustit i mladého člověka se psem? To je nesmysl,“ vysvětlil Drápal, který si myslí, že řidič jednal neúměrně. Přesto se Dopravní podnik svého zaměstnance zastává. „Řidič byl v plném právu,“ stojí si za svým Pečený. Podle něj udělal správně, když na muže zavolal strážníky. Ti nakonec Cirnfuse z

inzerce

Jak to vidí: Ondřej Pečený, DPP „Řidič je v právu, Cirnfus si měl odsednout.“ Filip Drápal, ROPID „Řidič neměl právo cestujícího vyhodit.“ Řidič tramvaje „Cirnfus byl agresivní a opilý.“ Miroslav Cirnfus „Nebyl jsem opilý. Jsem pobouřen, že jsem musel opustit tramvaj. Mám roční kupón.“ tramvaje vyvedli. Řidič tramvaje se hájí, že byl cestující agresivní a podnapilý. To však Cirnfus od začátku popírá. ADAM VÁCHAL

Využijte novou nabídku Pražské plynárenské, a. s. Pro naše zákazníky jsme připravili tyto nové služby: Odměníme získání nových zákazníků Od 1. července 2010 obdrží každý zákazník Pražské plynárenské ODMĚNU za získání nového zákazníka kategorií domácnost a maloodběratel. Odměna bude vyplacena podle zprostředkovatelské smlouvy ve výši 5 % roční platby nového zákazníka. Opravíme ZDARMA Váš plynový kotel Opravy plynových kotlů je možné objednat u nonstop asistenční služby Pražské plynárenské POMOC 24 na telefonním čísle: 840 555 333. Od 1. června 2010 budou tyto opravy ZDARMA při uzavření smlouvy na 4 roky. Nabídka se týká: nonstop havarijních zásahů a oprav plynových kotlů (tzn. kotel je zcela nefunkční a navíc hrozí škoda na majetku, např. vinou unikající vody) běžných oprav plynových kotlů, kdy je kotel v provozu, ale vykazuje nesprávnou funkci (např. vypíná) oprav příslušenství plynových kotlů (např. zásobníků vody, regulace) Dále jsou při využití služby POMOC 24 poskytovány slevy 10 % na veškeré opravy v oblastech voda, elektro, odpady, zámky, sklenářské a topenářské práce. Odstraníme ZDARMA úniky plynu z Vašich plynových zařízení Při havarijních zásazích Plynárenské pohotovostní služby (tel.: 1239) budou ZDARMA opravena netěsná místa bytových rozvodů plynu. Přerušení dodávky plynu související s předmětnou netěsností se tak zkrátí na nezbytné minimum. Zákaznická tipovací soutěž o osobní automobily V listopadu 2010 uspořádáme pro všechny zákazníky kategorií domácnost a maloodběratel zákaznickou tipovací soutěž, ve které mohou vyhrát osobní automobily s pohonem na zemní plyn (CNG). V rámci věrnostního programu Zákaznická karta Pražské plynárenské mohou její držitelé aktuálně využívat nabídky a slevy, například na letošní dovolenou u šestnácti cestovních kanceláří. Od 1. července 2010 bude zahájen pilotní projekt v terénu, tzv. privátní plynař. Bude se jednat o poradce, kteří zákazníkům pomohou v otázkách efektivního využití zemního plynu, zjistí jejich konkrétní potřeby a nabídnou individuální produkty a slevy v oblasti nákupu a servisu spotřebičů i bezpečného a komfortního provozu plynových zařízení. Od 1. července 2010 prodloužíme otevírací dobu obchodní kanceláře v paláci Adria v pondělí a ve středu do 20.00 hodin a provozní dobu Zákaznické linky (tel.: 840 555 333) každý všední den do 22.00 hodin. Od stejného data budou mít zákazníci možnost si objednat za účelem vyřízení svého požadavku návštěvu obchodního zástupce v místě odběru ZDARMA nejen ve všední dny jako doposud, ale i o víkendu.

Bližší informace: Zákaznická linka: 840 555 333 www.ppas.cz

Další dobrý důvod, proč být s námi


06

svět

technologie

www.metro.cz PÁTEK, 9. DUBNA 2010

Výška Everestu je jasná. Skoro 1953 Od prvního výstupu Edmunda Hillaryho a Tenzinga Norkeje 29. května 1953 zlezly nejvyšší vrcholek světa tisíce lidí. metru vysoko,“ prohlásil představitel nepálského topografického úřadu, kterého citoval deník Kathmandu Post. Spor o výšku nejvyšší hory světa se vede od prv-

Lidé věří, že jsou ufoni mezi námi Mimozemšťané existují a žijí mezi námi v přestrojení za lidi. Tento názor zastává asi pětina lidí na světě, jak vyplynulo z výsledků průzkumu, který byl proveden mezi

23 tisíci lidmi z 22 zemí po celém světě. Nejvíce věří ve vetřelce převlečené za lidi Číňané a Indové – přes 40 procent. Nejméně naopak lidé v Beneluxu. ČTK

PÁTEK, 9. DUBNA 2010

Dvojí úder v Šanghaji

Objev. Nový druh

Dvojice žoldáků Rios a Salem před dvěma roky předvedla, jak by měla vypadat správná akce pro dva hráče Jsou zpět, ale ne zvlášť ve formě Army of Two: The 40th Day pro herní konzole PlayStation 3 a Xbox 360 vás vrhne do centra čínské Šanghaje, na niž bezprostředně po začátku hry zaútočí neznámí teroristé. Žádný spletitý příběh ale pod kapotou titulu nečekejte. Tady jde především o to, prostřílet se spolu s parťákem až k závěrečným titul-

Čína a Nepál se shodly na výšce nejvyšší hory světa Dlouho trvající spor má ale šalamounské řešení Nepál dlouhodobě uváděl výšku Everestu ležícího v pohoří Himálaj na hranici s Čínou 8848 metrů, zatímco Čína pro změnu tvrdila, že se vrcholek světa nachází ve výšce 8844,43 metru. Obě strany se tento týden dobraly zajímavého řešení. Každý stát si totiž nakonec vybral jiné hodnotící kritérium. „Číňané uznali tvrzení Nepálu, podle kterého je sněžný vrcholek Mount Everestu ve výšce 8848 metrů, zatímco Nepálci uznali čínskou verzi, tvrdící, že skalnatý vrcholek je 8844,43

19

www.metro.cz

ních měření v roce 1856. Nejčastěji uváděný údaj 8848 metrů zmínila jako první indická studie, která vycházela z měření sněžného vrcholku v roce 1955. V květnu 1999 stanovila americká expedice s pomocí satelitní navigační technologie GPS výšku hory 8850 metrů, kterou od té doby používá Národní zeměpisná společnost Spojených států. Geologové mají nicméně za to, že Everest díky tlaku indické kontinentální desky pomalu stoupá. ČTK

kům a – pokud možno – dobře se u toho bavit. Army of Two totiž více než jakýkoli jiný titul z poslední doby připomíná výbušný hollywoodský spektákl: je pěkný na pohled, ale znovu už se na něj asi nepodíváte. To by samo o sobě ještě nemuselo znamenat žádný problém. Jádro hry dokonce tvoří napí-

navá akce, kterou si nejlépe užijete ve spolupráci s kamarádem po internetu. Nicméně vydařené kapitoly s pár dobrými nápady v tomto případě střídá větší porce těch nezáživných, jež se odehrávají v naprosto nudných a stále se opakujících chodbách bez jediné špetky originality a smyslu pro detail.

Veškerá zábava tak spočívá v kooperaci s dalším člověkem. Pokud raději hrajete sami, Army of Two vám mnoho zábavy nenabídne. Titul pokoříte za slabé čtyři hodinky a už se k němu stěží někdy vrátíte. Zbudou snad jen vzpomínky za záchranu rukojmích a některé zajímavé morální volby. JIŘÍ BIGAS

plus

Fosilie jsou staré takřka dva miliony let. REUTERS – BRETT ELOFF

Na zemi i na stromě

Kdo je v IT nejstarší

Vědci objevili v jižní Africe kostry dosud neznámého druhu vymřelých lidoopů, který spadá do období přechodu od opice k současnějším předchůdcům člověka. Fosilie nesou znaky obou a patřily živočichovi, který byl přivyklý životu na stromech i na zemi.

IBM 1911

Kim Čong-il je prý šik Módní návrháři by měli zaměřit svou pozornost na vůdce Severní Koreje. Podle tamního tisku je totiž Kim Čong-il nejen mocným lídrem a generálem armády KLDR, ale v poslední době také udává směr v módě.

Jeho prostý, avšak slušivý styl podle komunistických novinářů okouzlil celý svět. Image „milovaného vůdce“, který nosí povětšinou šedou nebo khaki úzkou bundu na zip a dobře padnoucí kalhoty stejných barev, je

Hewlett-Packard 1939

„zkrátka dechberoucí“, stojí v článku, jenž byl zveřejněn na webu severokorejské vlády. Plusové body získává i za své zimní oblečení – vatovou bundu s kožešinovým límcem. K té často nosí i čepici z kožešiny. iDNES.cz

Sony 1946

inzerce

VYHRAJ!

Znaková prodejna NOKIA OC Nový Smíchov Plzeská 233/8, Praha 5 tel.: 257 326 475 Znaková prodejna NOKIA Palác Flóra, 2. patro Vinohradská 151, Praha 3 tel.: 222 210 855 SPACE – Galerie Fénix Freyova 35, Praha 9 tel.: 211 138 456 SPACE – DBK – Billa Budjovická 1667/64, Praha 4 tel.: 296 825 218

3x SCOOTER HONDA ZOOMER

15.290,-

FIAT 500

Nokia N900

Pln dotykový displej 3,5", 5megapixelový fotoaparát, vestavný pijíma A-GPS, až 32 GB vnitní pamti

Skalka – Praha – HM Tesco Petlucká 3295/50 Praha 10 – Skalka tel.: 274 025 549

www.rozjedtosnokia.cz

NAJDI SPRÁVNÝ KLÍ A ROZJE TO O S NO NOKIA!

Soutž „Rozje to s Nokia“ trvá od 1. 4. do 15. 6. 2010. Úplná pravidla soutže u prodejního personálu.

Práce pro dva Synonymem pro hraní Army of Two je slovo kooperace. Jako jednotlivec mnoho nezmůžete. S parťákem (ovládaným hráčem či počítačem) se můžete, ba dokonce musíte vzájemně krýt, léčit se, obkličovat nepřátele, ale také je lákat do pastí. Jeden hráč předstírá, že se vzdává, druhý nečekaně vytáhne zbraň.

Na odstřel Zástupy nepřátel jsou jednou ze slabších částí hry. Všichni jsou stejní, ne moc chytří a sázejí jen na početní převahu. Naštěstí je lze pokořit bez jediného výstřelu. Pokud zajmete velitele, jeho lidé se vzdají. Obyčejného pěšáka lze zase využít jako živý štít.

3rd Army of Two je takzvanou third-person akcí, kdy svého hrdinu hráč sleduje z pohledu třetí osoby. Díky této perspektivě hra nabízí třeba důmyslný systém krytí před nepřáteli.

Slibný arzenál Zbraně ve hře povyšují vývojáři na další formu fetišismu. Je jich moře a jsou věrné realitě. V průběhu tažení si lze ty stávající vylepšovat, brát je nepřátelům, nebo koupit úplně nové. Základní pistole doplňují zástupy pušek, výbušnin, samopalů a brokovnic.

Microsoft 1975

Apple 1976

Dell 1984

Rodí se software, Pro iPad už nyní který přečte mysl existuje 830 her Čtení myšlenek už nemusí být výsadou psychologů či věštkyň, teď už to umějí i některé počítače. Americký Intel předvedl software, který ze snímků magnetické rezo-

nance určí, na co člověk myslí. V aktuálním testu se určovalo, na které ze dvou slov sledovaný člověk myslí, a úspěšnost přístroje byla devadesátiprocentní. ČTK

iPad od Applu není na trhu ještě ani týden, a už je na něj k dispozici přes 830 videoher, které odpovídají jeho většímu formátu, vysokému rozlišení a dotykovému dis-

pleji. V uvedeném počtu přitom není zahrnuto téměř 25 tisíc her pro multimediální přehrávače iPod Touch a mobilní telefony iPhone, které na iPadu fungují také. ČTK

Yahoo 1995

Google 1998


Adresa: Vodičkova 28

19.00 J. Tätte – Tajemné rozcestí

Divadlo v Celetné

Evald

Adresa: Celetná 17

Adresa: Národní 28

19.30 Báječná společnost světla

17.00, 19.00 Nějak se to komplikuje, 21.00 Mamut

Divadlo v Dlouhé

Lucerna

Adresa: Dlouhá 727/39

Adresa: Vodičkova 36

19.00 A. Goldflam – U Hitlerů v kuchyni

14.00 Julie a Julia, 16.15 Mamut, 18.30 Nějak se to komplikuje, 20.45 I love you Phillip Morris, 20.45 I love you Phillip Morris

Divadlo Komedie Adresa: Jungmannova 1

KINA

Divadlo Spejbla a Hurvínka

Bio Oko

Adresa: Dejvická 38

20.30 Pocta Dionýsovi: Rakety lásky, Jan Hus – mše za tři mrtvé muže

inzerce

Adresa: Františka Křížka 15

Česká hitparáda deníku Metro

 Cross Club

1.

Adresa: Plynární 23

20.00 Vision

Hudební klub Palmovka Adresa: Pod Hájkem 2204/1

20.00 Čejka Band

Světozor Adresa: Vodičkova 41

13.00, 18.15 Koncert, 13.30, 18.30 Katka, 15.30 Bílá stuha, 15.45, 20.45 Květ pouště, 20.30 Kawasakiho růže

RADŮZA Miluju vás 2. MADONNA The Sticky & Sweet Tour + DVD 3. BOBEK PAVEL Víc nehledám... 4. TŘI SESTRY Lázničky 5. KALANDRA PETR & ASPM 1982–1990 6. KABÁT Po čertech velkej koncert + DVD 7. KRYŠTOF Jeviště 8. SADE Soldier Of Love 9. GORILLAZ Plastic Beach 10. SVĚCENÝ J./ DVOŘÁK M. Vivaldianno MMVIII Ty nejlepší klipy z TOP 50 České hitparády deníku Metro můžete vidět každý pátek od 18.00 hodin na Óčku.20.00 Thomas Brussig – Hrdinové jako my

10.00 Pavel Grym – Pohádky pro Hurvínka

PÁTEK, 9. DUBNA 2010Divadlo ABC

svět

www.metro.cz

servis18

Hard Rock Café Adresa: Dům u Rotta, Malé náměstí 3

20.00 IMT Smile

Jazzboat Adresa: Čechův most

Po břišních tancích, boxování a dalších způsobech zpevňování těla ožily ruské tělocvičny výukou svůdných pohybů kolem tyče. Sportovní striptýz je novou zálibou, která uchvátila zdejší ženy. Podle ruské zpravodajské televize Vesti jsou manažerky, tlumočnice, učitelky i zaměstnankyně státních úřadů přesvědčeny, že jde o užitečný a zároveň příjemný sport, který pomáhá ke kráse i k lepšímu sebevědomí. „Je to koníček, který uchvátil ženy nejrůznějších zájmů a profesí. Na kurz striptýzu se hlásí, aby se naučily hezky pohybovat, když se svlékají,“ informovala státní televize ve zpravodajském pořadu. Ženy, které se přes den věnují seriózní a mnohdy náročné činnosti, se při výuce

Zprávy stručně Gang pašeráků dětí zadržen

ITÁLIE - moře – MISANO cca 15 km od Rimini Prázdninový dům Stella Maris leží přímo u moře

Květen 25.5. -2.6.2010 Cena: 4 500,-Kč/os. Červen 31.5.- 8.6.2010 Cena: 5 500,-Kč/os. Září 10.9.-18.9.2010 Cena: 5 500,- Kč/os. doprava autobusem, 6x ubytování, plná penze, komplexní pojištění, pláž – slunečníky a lehátka zdarma.

Family Tour - Michal Holzhauser Sofijské náměstí 3404/3, 143 00 Praha 4 - Modřany Tel.: 241 773 287, Mob.: 603 201 959 e-mail: info@familytour.cz, www.familytour.cz

AZUR REIZEN

s.r.o.

Praha 1, Revoluční 17, tel.: 224 826 745, Liberec, Jánská 864, tel.: 485 105 544, IČ 25110942 TABARKA 28/5, 4/6, 7/6, 11/6 7 nocí

Strava

Dosp. os.

1. Dítě do 12 let

Golf Beach 3* Club Abou Nawas Montazah 3* Yadis Tabarka 3* Dar Ismail 5* Iberostar Tabarka Beach 5*

All Inclusive All Inclusive All Inclusive Polopenze Polopenze

9 500,9 850,9 950,14 250,15 990,-

7 990,7 990,7 990,9 490,-* 12 150,-

Konečné ceny zahrnují: letenku včetně letištní asistence a bezpečnostního poplatku, palivový příplatek, zakladní pojištění, transfer, služby česky mluvícího delegáta, ubytování, odpovídající stravování/ *zn. 1. dítě do 4 let

www.azurreizen.cz

PÁTEK, 9. DUBNA 2010

Striptýz se stal novým sportem ruských žen

20.30 Los Quemados

VELKÁ SLEVA!!!

07

www.metro.cz

Přes 300 rumunských a britských policistů se včera v Rumunsku zúčastnilo rozsáhlé operace proti síti pašeráků dětí do Velké Británie. Zadrženo bylo 17 lidí. Policisté prohledali asi 30 objektů na jihu Rumunska. Oběťmi sítě byly děti z chudých romských rodin. Po převozu do Velké Británie byly nuceny žebrat a krást. Podle místních médií bylo identifikováno 168 takových dětí ve věku sedm až patnáct let.

Tanečnice s hadem ulovila prince Carl Philip, syn švédského krále Carla Gustafa, se ocitl v centru pozornosti švédských médií. O Velikonocích byl vyfotografován v autě se Sofií Hellqvistovou, která se specializuje na představení, kde tančí téměř nahá ovinuta hadem. Na švédských internetových diskusních fórech se to jen hemží diskusemi o tom, zda Švédsko může mít ženu zmíněného povolání za královskou princeznu. ČTK

technik striptýzu prý chtějí především uvolnit. Oceňují zároveň, že si tak zpevňují tělo a stávají se tak atraktiv-

nější pro své partnery. Cvičí se ve skupinách pro začátečníky i pokročilé. „Sportovní striptýz je jakousi obmě-

nou fitness. Pracuji ve státní struktuře a celý den musím být soustředěna a pracovat na plný výkon. Večer se

chci cítit svobodně, být ženou se vším všudy,“ říká Anna Alexejevová, která se zabývá investicemi. ČTK inzerce


08

finance

Kurzy Kurz koruny Dolar Euro Libra

18,87 25,19 28,79

Pohonné hmoty Natural Nafta

31,57 30,59

Burzy a akcie Praha

1,88%

1,2 Tolik bilionů korun činil na konci března státní dluh České republiky. Od počátku roku do konce prvního čtvrtletí roku 2010 se zvýšil o téměř 39 miliard korun.

Obamovo „zvíře“

servis

www.metro.cz PÁTEK, 9. DUBNA 2010

Pracovat bude možné i z domova Jste na rodičovské dovolené, ale už byste se chtěla či chtěl vrátit pozvolna do své dřívější práce? Je zde velká naděje, že by se vám to mohlo povést. Podle průzkumu České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, který provedla u 150 tuzemských firem na počátku letošního roku, totiž 68 procent zaměstnavatelů chce zavést alternativní pracovní úvazky, tedy zkrácenou pracovní dobu či práci z domova.

Už i dnes se ale najdou společnosti, které svým pracovníkům tyto možnosti poskytují. „Nabízíme částečné úvazky i práci z domova zejména maminkám, které jdou z mateřské, pokud je to možné. Samozřejmě to nejde vždy, například pokud jde o pracovníka na přepážce,“ řekla deníku Metro mluvčí České spořitelny Pavla Langová. Podle ní je to výhodné i pro firmu, když se jí vrátí

68 Až tolik procent zaměstnavatelů chce vyjít svým pracovníkům vstříc a zavést alternativní pracovní úvazky. Těmi se myslí především zkrácená pracovní doba či práce z domova, které využívají často ženy na mateřské.

zkušení zaměstnanci, kteří již pro společnost pracovali a mají tak potřebnou praxi. „Důvodem zavádění těchto úvazků je poptávka, která po nich ze strany zaměstnanců je,“ řekla šéfredaktorka časopisu HR Fórum Alena Králíková. Firmy podle ní ve svých plánech počítají s alternativními úvazky nejenom pro běžné zaměstnance, ale i pro manažerské pozice. ROMANA BARBO-

li do stávky a další zaměstnanci jim stávkou vyjadřují sympatie,“ uvedl Bekke. Ve středu podle něj stávkovalo 800 zaměstnanců a včera se protestů účastnilo 250 zaměstnanců. ČTK

DNES

Jak vypadá film, kterého jste se mohli zúčastnit i vy? Snímek Cinematerapie vznikl na inzerát uveřejněný v TV.

Více na METRO.CZ

Min. 11/ Max. 15

A. Tischenko

J. Fikáček

J. Šubrt

18 let, student Řekl bych, že zhruba tak hodinku. Sleduji zprávy a různé sociální stránky.

49 let, fotograf Ve všední dny hodně, 7–8 hodin, retušuji fotky, o víkendu tři hodiny.

29 let, fotograf Bude to tak okolo dvou hodin denně, a to povětšinou pracovně.

Více si zahrajte na www.metro.cz

K vlaku dotovaným autobusem České dráhy nemusejí být do budoucna výhradně železničním dopravcem. Vedle vlaků chce podnik v krajích začít provozovat dotované autobusové linky, které by navazovaly na železniční spoje. „Chceme tak našim zákazníkům nabídnout možnost dopravy s ČD k cílovému místu jejich cesty, nebo opačně možnost pravidelně, rychle a komfortně cestovat

Proč právě Praha

Milion aut má přetočený tachometr V Česku je podle společnosti Cebia každý rok zaregistrováno zhruba 200 tisíc vozidel s podvodně sníženým počtem ujetých kilometrů na tachometru. Celkem v tuzemsku jezdí zhruba jeden milion aut, která mají upravený počet najetých kilometrů. ČTK

ZÍTRA

POZÍTŘÍ

Min. 7/ Max. 11

Min. 5/ Max. 9

Máte partnerské nebo Zavolejte mi i vy! ASTROLOŽKA KAMILA! Tel.: 906 706 607 www.astrohled.cz

Dopisy a vzkazy

k železniční stanici a přestoupit na vlak,“ uvedl mluvčí Českých drah Radek Joklík. Služba ponese název ČD Line. Nápad dráhy podrobně rozpracovaly u sedmi linek.

Mírná zátěž Stupeň zátěže umožňuje běžný denní režim bez omezení, pouze s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu. Teplotní rekord: 24,6 Rok výskytu: 1986

Horoskop

Řešení z minulého čísla

Zprávy stručně

Polojasno, během dne postupně oblačno a místy přeháňky. Ojediněle bouřky. Slabý proměnlivý vítr do 4 m/s, postupně mírný severozápadní 3 až 7 m/s.

BIO 1

inzerce

Sudoku

ŘÍKOVÁ a ČTK

Medveděvův Mercedes S (W140) verze Pullman přezdívaný „mamut“ je limuzína postavená na základech 11 let starého mercedesu. Obamův Cadillac One alias „zvíře“ je také starší, na cesty do Evropy jich má několik. V USA jezdí novějším typem. Oba vozy však i přes svou váhu vyvinou rychlost kolem stovky, jsou opancéřované a s neprůstřelnými skly.

dispozici zdarma pivo, vodu a nealkoholické nápoje. „Ve středu jsme odebrali pivo ze všech ledniček. Jediné místo, kde můžete dále získat pivo zdarma, je závodní jídelna, k obědu,“ dodal. Řidičům však firma ponechala právo na tři piva zdarma na den i v době mimo oběda a skladníci požadují stejné právo. „Kvůli tomu skladníci ve středu vstoupi-

Kolik času denně strávíte u počítače?

Medveděvův „mamut“

V čem jezdí prezidenti

Zaměstnancům se nelíbí zákaz pití piva v práci

PÁTEK, 9. DUBNA 2010

Počasí

Stále více firem chce zavést alternativní pracovní úvazky Jejich zaměstnanci totiž o ně mají velký zájem Zkrácená pracovní doba či práce z domova by se mohla týkat i manažerských pozic

Prezidenti Spojených států a Ruska jezdí v nových limuzínách. Po Praze je ale snad i kvůli špatnému stavu silnic vozila starší auta, ve kterých jezdili už jejich předchůdci.

Několik stovek skladníků a řidičů dánského pivovaru Carlsberg dva dny stávkovalo. Důvodem je rozhodnutí firmy omezit zaměstnancům pití piva v pracovní době pouze na dobu přestávky na oběd. „Pivovar 1. dubna představil zaměstnancům nové nařízení o pití piva v práci,“ uvedl mluvčí světové pivovarnické čtyřky Jens Bekke. Zaměstnanci měli v práci k

Anketa

Metro tube

17

www.metro.cz

Podpis Baracka Obamy a Dmitrije Medveděva o jaderném odzbrojování uskutečněný v Praze je pro nás, mohlo by se říci, poctou. Proč si ale USA a Rusko vybraly Prahu? Pro-

Komiks

tože se Obamovi v Praze líbilo? Protože máme zdárné diplomaty? Možná, je tu ale ještě jeden fakt. A to je zrušená smlouva o výstavbě amerického radaru u nás. Není to tedy

ze strany USA jakási kompenzace? O. FLIEGEL

Sladký vzkaz: Fído, moc Tě miluji a už se moc těším, až budeme navždy spolu. Tvá ÁJA

Pište nám na: dopisy@metro.cz V dopisu uveďte jméno a adresu. Metro si vyhrazuje právo editovat dopisy. Vzkazy zasílejte přes SMS ve tvaru METRO VZKAZ na číslo 9001106. Cena SMS je 6 Kč včetně DPH. Zajišťuje Expansion Group a.s.

Pozor!!! Od 1. 4. 2010 hrajeme opět v Dejvicích!! To není apríl! www.spejbl-hurvinek.cz, tel.:224 316 784

Beran 21/3–20/4 Vaše plány na víkend budou do poslední chvíle nejisté, ale nakonec se ukáže, že se nemusíte strachovat. více na tel.: 906 706 607

Váhy 23/9–23/10 Pokud vyrazíte někam s přáteli, tak byste si měli udělat dostatek času, protože se jen tak domů nevrátíte. více na tel.: 906 706 607

Býk 21/4–21/5 Může to být na koncertě nebo na diskotéce, ale dnes večer mají nezadaní Býci potkat svou osudovou lásku. více na tel.: 906 706 607

Štír 24/10–22/11 Na dnešní milostný zážitek budete ještě dlouho vzpomínat. Nezadaní by se proto měli pokusit držet o kus dál. více na tel.: 906 706 607

VOLEJTE ZDARMA! zkušených KARTÁŘEK!

T Blíženci

22/5–21/6 Budete zajímaví pro své okolí. Nejvíce samozřejmě pro opačné pohlaví. Podlehne vám každý, více na tel.: 906 706 607

Rak

22/6.–22/7 Krásný úspěch v zaměstnání žete se rozšoupnout. Partnerovi to vadit nebude. více na tel.: 906 706 607

Střelec 23/11–21/12 Budete se snažit oddálit důležité rozhodnutí. Nemáte na to, udělat důležitý krok kupředu. Vzchopte se přece. více na tel.: 906 706 607 Kozoroh 22/12–20/1 Uděláte vše pro to, abyste splnili své staré sliby, které vám najednou někdo připomene. Víte, že je na čase. více na tel.: 906 706 607 JSTE NA VŠECHNA TRÁPENÍ SAMI? Nevíte si rady? Se vším vám poradím! Astroložka Sára

Lev 23/7–22/8 I když jste unavení z práce, tak byste uvítali, kdyby partner nezapomínal na milostné potřeby. Promluvte si. více na tel.: 906 706 607

Vodnář 21/1–20/2 Budete šťastní za to, že se vám podaří získat stálý příjem, se kterým bude nyní všechno mnohem jednodušší. více na tel.: 906 706 607

Panna 23/8–22/9 Nový nadřízený vás potěší. Vypadá to, že ho opravdu zajímá vaše práce a především vaše názory a potřeby. více na tel.: 906 706 607

Ryby 21/2–20/3 Dáte partnerovi druhou šanci, již jste až do dnešního dne odmítali připustit. Stále vám však na něm záleží. více na tel.: 906 706 607

Vydává METRO Česká Republika, a. s., se sídlem Praha 1, Na Florenci 19, 110 00, IČ 250 90 593. Tel.: 225 065 111. E-mail: recepce@metro.cz; web: www.metro.cz. Redakce, e-mail: redakce@metro.cz. Šéfredaktor: Josef Rubeš. Zástupci šéfredaktora: Jan David a Jan P. Štěpánek. Tištěný náklad ověřuje ABC ČR, člen IF ABC. Obchodní oddělení, e-mail: sales@metro.cz, inzerce@metro.cz, Brno, tel.: 516 202 521. Tisk: mafraprint – Praha a Olomouc • Evidenční číslo MK ČR E 16400, ISSN 1211 - 7811. Distribuci zajišťuje Mediaservis s. r. o., distribuci v ČD Grand princ. Vychází denně v pracovních dnech.


servis

inzerce

16

www.metro.cz PĂ TEK, 9. DUBNA 2010

KVĂ?Z

NapiĹĄte svou bublinu

Sloupek

MarkÊta Šichtařovå

1

Haile Selassie stanul v Ä?ele Etiopie pĹ™ed: a) 80 lety b) 100 lety c) 120 lety

2

Italský herec a reŞisÊr Roberto Benigni získal Oscara za Život je kråsný roku: a) 1993 b) 1996 c) 1999

3

Angus a Malcolm Youngovi zaloĹžili roku 1973 v Sydney kapelu: a) Black Sabbath b) AC/DC c) Deep Purple

ředitelka Next Finance

„Tenhle se mi vejde do nosu.“ IVANA PATĂ KOVĂ , POZOĹ˜ICE

S

tĂĄt pĹ™iĹĄel s trhĂĄkem: podnikatelĂŠ by mohli platit vyĹĄĹĄĂ­ sociĂĄlnĂ­ pojistnĂŠ. PrĂ˝ je nespravedlivĂŠ, Ĺže dnes odvĂĄdĂ­ jen polovinu toho co zamÄ›stnanci. Na spravedlnost mĹŻĹžeme mĂ­t rĹŻznĂ˝ pohled. NÄ›co ale těŞko ospravedlnĂ­me „jinĂ˝m pohledem“. StĂĄt chce penĂ­ze tahat z lidĂ­ tam, kde je to technicky nejsnazĹĄĂ­. Je mu jedno, zda to poĹĄkodĂ­ ekonomiku. Co na tom, Ĺže jeĹĄtÄ› vĂ­c lidĂ­ pĹ™estane podnikat a vytvĂĄĹ™et novĂĄ pracovnĂ­ mĂ­sta, ekonomika poroste pomaleji a budeme na tom biti vĹĄichni? Zdanit podnikatele je pĹ™ece tak snadnĂŠ. NapĹ™. zvýťenĂ­ danÄ› na alkohol o 100 % by tak snadno neproĹĄlo. MĂĄ to ale hĂĄÄ?ek: neumĂ­m si pĹ™edstavit, Ĺže by draŞťí alkohol zpomalil ekonomiku.

ÄŒT1 15:00 15:10 15:30 15:55 16:00 16:25 17:00 17:30 17:55 18:00 18:25 18:40 18:45 19:00

ÄŒT2

Kde penĂ­ze pomĂĄhajĂ­ 17:25 DvaasedmdesĂĄt jmen Franklin (22/52) Ä?eskĂŠ historie (69/72) ZĂĄhada hradu ÄŒernĂĄ 17:40 Chcete mÄ›? 17:55 RomovĂŠ v EvropÄ› (4) rĹŻĹže (11/13) OveÄ?ka Shaun (39) Syn svĂŠho otce Garfield a přåtelĂŠ (17) 18:25 Kosmopolis BludiĹĄtÄ› 18:55 ZprĂĄvy v Ä?eskĂŠm Za ĹĄkolu znakovĂŠm jazyce BydlenĂ­ je hra 19:05 MagazĂ­n Ligy mistrĹŻ PĹ™edpovÄ›Ä? poÄ?asĂ­ 19:30 Auto Moto Styl UdĂĄlosti v regionech inzerce BĂ­lĂŠ ovce Jak to vidĂ­ dÄ›ti VeÄ?ernĂ­Ä?ek UdĂĄlosti

Poste...

20:00

20:55 21:30

22:15 22:50 00:40

Poste restante (7/7) ZĂĄvÄ›reÄ?nĂ˝ dĂ­l humornĂŠho seriĂĄlu 13. komnata Marty JandovĂŠ UvolnÄ›te se, prosĂ­m Talk show Jana Krause. ReĹžie V. NouzĂĄk Californication (7/12) Nejsem blĂĄzen Film USA (1994) McLeodovy dcery V (31)

21:00 21:30 22:25 23:25 00:15

ZĂĄzraÄ?nĂĄ planeta: TajemstvĂ­ slonĹŻ (3/3) Jak Ĺ™eĹĄit konflikty mezi Ä?lovÄ›kem a slony? Moje rodina V (12) Kniha lĂĄsky Soul Deep (5/6) Hezky funky BigbĂ­t (12/42) Monty Python – mĂĄlem pravda (6/6) EvropanĂŠ

SvĂŠ nĂĄvrhy zasĂ­lejte prostĹ™ednictvĂ­m SMS ve tvaru METRO BUB jmĂŠno mÄ›sto a vĂĄĹĄ text na Ä?Ă­slo 9001106. DĂŠlka SMS je max. 160 znakĹŻ vÄ?etnÄ› povinnĂŠho formĂĄtu. Cena jednĂŠ SMS: 6 KÄ? Technicky zajiĹĄĹĽuje Expansion Group, a.s. a ATS, Infolinka: 776 999 199, info@atspraha.cz.

NOVA 12:50 13:45 14:40

15:35 16:05 17:00 17:35 18:30 19:30

ZĂĄzraÄ?nĂĄ...

20:00

2x REUTERS

Las Vegas: Kasino (8) SeriĂĄl USA (2003) HvÄ›zdnĂĄ brĂĄna II (6) Smallville VIII (19) OsmĂĄ Ĺ™ada sci-fi seriĂĄlu USA (2008) Krok za krokem III (18) VraĹžednĂĄ Ä?Ă­sla III (11) OdpolednĂ­ TeleviznĂ­ noviny KriminĂĄlka Las Vegas VII (12) Ulice (1709, 1710) PĹŻvodnĂ­ seriĂĄl ÄŒR TeleviznĂ­ noviny

NapadĂĄ vĂĄs vtipnĂ˝ popisek?

NOVA CINEMA 12:30

13:25 13:45

15:35 17:25

19:30

KameĹˆĂĄk 2

20:00

21:55

23:50

KameĹˆĂĄk 2 Komedie ÄŒR (2004). HrajĂ­: V. Vydra, J. PaulovĂĄ ÄŒernĂ˝ Ăşsvit AkÄ?nĂ­ film USA. HrajĂ­: S. Seagal, T. DaviesovĂĄ, J. Pyper-Ferguson Noc filmovĂ˝ch nadÄ›jĂ­ VI FantastickĂŠ příbÄ›hy se odehrĂĄvajĂ­ vĹĄude kolem nĂĄs

Jump Street 21 (99) KrimiseriĂĄl USA (1987) Teleshopping AT13 zasahuje: Ăštok v KapskĂŠm MÄ›stÄ› AkÄ?nĂ­ film N (2001) AT13 zasahuje: Ĺ achmat Kletba RĹŻĹžovĂŠho pantera Komedie USA (1983) Jsem do tebe blĂĄzen II (23) SeriĂĄl USA (1994)

PRIMA 12:30 13:05 13:35 14:30 15:35 17:40 17:50 18:00 18:55

19:35

Hranice...

20:00

21:00

21:55 22:50 00:45

Hranice nemoĹžnĂŠho (19) SeriĂĄl USA/Kan. (2008) Hranice nemoĹžnĂŠho (20) SeriĂĄl USA/Kan. PlastickĂĄ chirurgie s.r.o. (20) Temnota Horor USA/Ĺ p. (2002) Hranice nemoĹžnĂŠho (19)

M.A.S.H. (165) VĂĄleÄ?nĂ˝ seriĂĄl USA DenĂ­k zaslouĹžilĂŠ matky II (25) ÄŒarodÄ›jky VI (7) JAG II (15) VraĹždy v Midsomeru Minuty regionu Fakta Barbory TachecĂ­ ProstĹ™eno! ZprĂĄvy TV Prima; Krimi zprĂĄvy; Sport TV Prima, PoÄ?asĂ­ ChĹŻva k pohledĂĄnĂ­ IV (2)

4

Knih J. K. RowlingovÊ o Harry Potterovi se na světě prodalo přes: a) 200 milionů b) 300 milionů c) 400 milionů

5

Je to prý hudební rekord. Za svou kariÊru Plåcido Domingo ztělesnil: a) 90 rolí b) 130 rolí c) 170 rolí

Ĺ˜eĹĄenĂ­: 1-a, 2-c, 3-b, 4-c, 5-b

PokroucenĂĄ spravedlnost

Ă“ÄŒKO 09:00

10:00 11:00

12:00 15:00

16:30 17:00

Julie...

20:00

22:10

00:25

Julie LescautovĂĄ VII (5) NedotknutelnĂ˝. KrimiseriĂĄl Fr. (2009). ReĹžie A. Choquart Specialista AkÄ?nĂ­ thriller USA (1994). HrajĂ­: S. Stallone, S. StoneovĂĄ, J. Woods a dalĹĄĂ­ VraĹžda v dĂĄmskĂŠm klubu

Akcelerace Klipy pro dobrou nåladu Inbox Akcelerace Klipy pro dobrou nåladu Jízda Klipy na odpoledne DJ divåk speciål Klipy na přåní z terÊnu Jízda Klipy na odpoledne Inbox

ÄŒeskĂĄ...

18:00

19:00 20:00 21:00

22:00 00:00

ÄŒeskĂĄ hitparĂĄda denĂ­ku Metro Bestsellery tĂ˝dne & novĂŠ Ä?eskĂŠ talenty v rubrice VĂ˝tah JĂ­zda Klipy na podveÄ?er Novinky Party ride Klipy, kterĂŠ rozjedou kaĹždou pĂĄrty Party ride Dojezd + SMS chat

  

     

     

     !   "  #         $ %    ! %&#      

      !  "  #   

      ! " "  # $% $   # $ !&  $ %  & $# '! "   #(  $% $ $  ) *  ! " 

   + ,    $ $ , ,!&  $   '      !  " ())# % *  " ())   +   $   ! "  

  $ " " !  *   ' " " , $  

*-", ./  "'# 0   ", ", ! 1 "  ())  # $    " $  ,    ())# 2  , ! '  "  " /   $ ,   $    " " "# ( 

 , "  "  ' $ 1 " $  ,# '  ( )  *++ *** ,--# 3    " ()) 

   ,    $ # 0  4 5!  " $ " $ # 6 ' ()) " + *    # )      " " ! $ $ # 0  5 " ! ())   $  $ #


inzerce

V YCHÁ ZÍ 9. 4 . 2010

pražský telegraf Z PR ÁV Y, K T E R É BĚ Ž Í , A L E N E M Ě LY B Y U T É C T

VÍCE PODROBNOSTÍ A DALŠÍ INFORMACE O DĚNÍ V PRAZE NAJDETE NA

www.praha.eu aktualit y

UDÁLOST

Praha se stará o zdraví níci a lékaři také předváděli základy první pomoci, nebo radili, jak se zbavit závislosti na nikotinu. Lidé ochutnávali i vodu z Želivky, na vodním baru. Podávala se voda,

Téměř sedmdesát let si lidé připomínají Světový den zdraví. Hlavní město Praha se proto rozhodlo, že umožní svým obyvatelům dozvědět se zdarma zda nemají vysoký či nízký tlak, jakou mají hladinu cukru nebo cholesterolu v krvi, zda nejsou závislí na nikotinu. „O své zdraví se musíme starat průběžně a preventivně, ne až ve chvíli, kdy je nalomené. Praha se proto snaží umožnit svým obyvatelům nejen kvalitní zdravotnickou péči, ale také co nejlepší podmínky pro zdravý životní styl,“ vysvětlil primátor Pavel Bém smysl celé akce. Na Kafkově náměstí v Praze 1 zdravot-

Zahájena 79. sezóna pražské zoo

O své zdraví se musíme starat průběžně a preventivně, ne až ve chvíli, kdy je nalomené.

Primátor Pavel Bém patřil k prvním, kteří se nechali prohlédnout pod dohledem ředitele záchranné služby Zdeňka Schwarze. níci a si i on, poslanec a místopředseda zdravotního výboru poslanecké sněmovny Boris Šťastný, nebo ředitel záchranky a senátor Zdeněk Schwarz

nechali změřit tlak, hladinu cukru či cholesterolu v krvi. „Mám vzorný tlak 120/80, i když se mi ho kde kdo snaží zvýšit,“ smál se Pavel Bém. Zdravot-

kterou si běžně můžete natočit z vodovodu. „Potěšil nás zájem Pražanů o své zdraví, možná jsme některým pomohli včas zachytit rizika, která s  sebou dnešní uspěchaná a stresující doba nese. Rozhodně budeme podobné akce opakovat,“ byl s  Pražským dnem zdraví spokojen Pavel Bém.

PR AŽSK Á ČÍSLA

Město má svoji „parkovou policii“ Pražská městská policie bude ještě intenzivněji dohlížet na pořádek a klid v pražských parcích a na zelených plochách. „Praha není ani zdaleka jen betonovou džunglí, její nedílnou a velkou součástí jsou parky a zeleň vůbec. Přímo v  centru lze narazit i na velmi vzácné druhy rostlin. Takový unikát si zaslouží náležitou péči a ochranu,“ podotkl primátor hlavního města Prahy Pavel Bém. Strážníci tzv. parkové policie se zaměří na dohled v jedenácti vybraných parcích v  sedmi městských částech – ohlídají tady dodržování veřejného pořádku, jejich úkolem je také zajistit bezpečí návštěvníků pražské ze-

Pražská nej Nejužší dum

Dům čp.176/4 U Panny Marie datovaný kolem roku 1360 (později zvaný také „U Naší milé Paní“) je svojí šířkou 3,28 m nejužším dochovaným domem v Praze. Stojí v křivolaké ulici nedaleko Mariánského náměstí. Víte, jak se jmenuje ulice, ve které dům najdete? Nápovědu, soutěž i více o této stavbě najdete na www.praha.eu. www.praha.eu

95 383 léčených diabetiků 152 000 Pražanů trpí problémy se srdcem 9 000 závislých na psychoaktivních látkách

Jezdíme ekologicky Na koních nově hlídkují i strážníci z Prahy 7. Dva starokladrubské valachy dostali darem od MČ Praha 7. leně. „Parková policie je instituce, jejímž úkolem je dohled pouze ve vybraných parcích a na zelených plochách v hlavním městě. S projektem jsme začali 1. dubna, podle jeho úspěšnosti bychom jej chtěli nadále rozšiřovat,“ vysvětlil první náměstek primátora Rudolf Blažek. Pr aha & EU

„Děláme stále více pro Prahu a vaše plíce.“ Tak se jmenuje ekologický projekt Pražských služeb, Magistrátu hlavního města Prahy a Pražské plynárenské. Cílem je postupně vyměnit v současné době jezdící vozidla s naftovým pohonem pro svoz odpadu a vozidel pro samosběrné zametání za vozidla na zemní plyn. Právě u nich je naprosto minimalizován

negativní vliv na kvalitu ovzduší. „Zemní plyn patří dnes mezi nejvíce využívané alternativní pohonné hmoty. Nespornou předností pro ekologii je v případě vozidel poháněných zemním plynem snížení emisí. Redukce škodlivin významně ovlivňuje tvorbu smogu, přízemního ozonu, dokonce i skleníkového efektu. Nemalou výhodou je i snížení hluku,“ vysvětluje Patrik Roman, generální ředitel Pražských služeb.

Investujeme do vaší budoucnosti

Vracíme život zdevastované krajině

Do odstraňování černé skládky se pustili dělníci s bagry v městské části Praha-Dubeč.

Právě tady, na hranici přírodního parku Říčanka a chráněné krajinné oblasti Lítovnice, vzniká postupně nový odpočinkový park, na který je uvolněno z Evropského fondu pro regionální rozvoj více než 84 milionů korun v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost – Revitalizace a ochrana

pražské přírody. Po likvidaci skládky čeká město úprava terénu a vyčištění Říčanského potoka, kterým dosud protékala znečištěná voda. Na ploše větší než dva a půl hektaru se návštěvníci postupně dočkají například přírodního bludiště.

Magistrát hlavního města Prahy

Po vyčištění bude území osazeno novými stromy, místo se najde i pro malou vinici. První etapa projektu byla zahájena již v roce 2009, definitivní podobu získá park do tří let. „Zdevastovaná území a černé skládky v hlavním městě rozhodně nepřispívají k atraktivitě lokalit. Pro město je proto velmi důležité, aby se pro podobná místa našlo nové uplatnění, které navíc přispěje k  příjemnějšímu životu v  Praze,“ vysvětluje Patricia Tiso Ferulíková z pražského magistrátu, proč jsou podobné projekty podporovány.

Nový ředitel zahrady Miroslav Bobek spolu s primátorem hlavního města Prahy Pavlem Bémem a zpěvačkou Lucií Bílou zahájili letošní sezónu. „27. září 1931 sem vstoupil první návštěvník a od té doby se pražská zoo dostala mezi deset nejkrásnějších a nejlepších zoologických zahrad na světě a stále se snažíme, aby si všechna ta nej i nadále zasloužila. Chceme poděkovat vám všem za vaši přízeň,“ řekl Pavel Bém. Pražská zoo současně představila nový projekt Přineste starý mobil, podpořte strážce pralesa! Prvními starými „mobily“ přispěla Lucie Bílá a primátor Pavel Bém.

Vltavu opět brázdí přívozy Od 1. dubna 2010 vypluly na vodu lodě v šesti částech hlavního města. Kromě přívozu P4 mezi centrálními pražskými ostrovy budou nově všechny lodní linky jezdit celoročně. Novodobá historie pražských přívozů začíná v  roce 2005, kdy vyjela poprvé lodní linka P1 mezi Sedlcem a Zámky. „Obliba přepravy lodí v rámci Pražské integrované dopravy od té doby stoupala závratným tempem. Letos jejich provoz dále posilujeme,“ říká primátor hlavního města Prahy Pavel Bém. Z  původní turistické atrakce se záhy stal normální dopravní prostředek. Na přívozech platí normální jízdenky MHD a jen za loňský rok přeplavily přívozy PID celkem 337 000 cestujících.

víkend

15

www.metro.cz PÁTEK, 9. DUBNA 2010

„Museli jsme nosit sukně“ Mads Mikkelsen se proslavil jako padouch Le Chiffre v bondovce Casino Royale V novém 3D filmu Souboj Titánů si zahrál vojáka Ve Skandinávii, ale především v rodném Dánsku je tento bývalý tanečník jedním z nejlepších herců. Řeč je o Madsovi Mikkelsenovi, který se po celém světě proslavil především jako padouch Le Chiffre v bondovce Casino Royale. Naposledy se objevil jako voják v 3D snímku Souboj Titánů, který se odehrává ve starověkém Řecku.

čili. Všechno bere velmi vážně. Nezáleží na tom, jak velkou hvězdou se ještě stane, což si určitě zaslouží, ale roz-

hodně si myslím, že vždy zůstane v první řadě hercem. Svou práci miluje, a to je základ úspěchu. Jak jste se cítil v krátké tóze, kterou jste museli všichni nosit? Byly skvělé. První den, když jsme dělali dokument z natáčení Souboje Titánů, jsme měli zkoušku kostýmů a naše malá skupina stála zmateně v šatně. Byli jsme jak malí kluci. Ze začátku jsme si z těch oblečků dělali několik dní legraci, ale všichni jsme je poctivě nosili. Kdyby si totiž někdo vzal kalhoty, tak by to nebylo ono. Když jsme si uvědomi-

„Jako dítě jsem snil, jak se někde proháním s mečem v ruce. Teď se mi to splnilo.“ GETTY

Jak se vám spolupracovalo se Samem Worthingtonem v Souboji Titánů? Je plný energie, má spoustu nápadů. Co na to říct? Stal se teď velkou hvězdou, vlastně jí byl, už když jsme spolu to-

Jak říci kolegovi, že mu páchne z úst? Pavla

li, že musíme nosit meče, že jsme navíc drsní chlápci, kteří zabíjejí obří zrůdy, řekli jsme si, že si klidně můžeme dovolit nosit ty sukýnky. Co si myslíte o tom, že evropští herci hrají dost často v amerických filmech záporné postavy? Podle mě se to totiž docela nabízí. Máme zvláštní přízvuk, takže odsud se to nějak odvíjí. Ale myslím si, že se to v poslední době začíná pomalu měnit. Tentokrát jsem si zahrál pro změnu kladného hrdinu. NED EHRBAR

Metro World News

Metrofáma: Chodby pod Petřínem Pod Petřínem je údajně ukrytý spletitý labyrint tajných chodeb, protkávajících celý vrch skrz naskrz. Ty nejdelší z nich prý vedou až k Letohrádku Hvězda. Většina byla vykopána již ve středověku, kdy sloužily k tajné evakuaci šlechticů z malostranských paláců. Chodby jsou prý tak široké, že v nich projedou dva

velké vozy vedle sebe. Za druhé světové války byly tyto podzemní prostory údajně využívány k uskladnění tajných zásob zbraní. Hlavní vstup do petřínského podzemí byl na Újezdě, kde dnes stojí Pomník obětem komunismu od sochaře Olbrama Zoubka. Další vchody jsou velmi přísně utajené, neboť pod-

zemí stále slouží tajným vojenským účelům. Historky o petřínském podzemí jsou, podobně jako vyprávěnky o proseckém podzemí, pouhými nadnesenými fámami. Ve vrchu Petřín se sice skutečně nachází přes třicet drobných podzemních prostor, většinou vodovodních štol či jeskyněk, žádná

Metro Impuls

z nich ale není tak rozlehlá. Zrnko pravdy v sobě skrývá pouze zmínka o podzemí pod Pomníkem obětem komunismu na Újezdě. Na jeho místě se totiž kdysi skutečně nacházel malý podzemní prostor, stanoviště protiletadlového děla, které za druhé světové války chránilo blízký most Legií. PETR JANEČEK

Umíte si představit něco delikátnějšího než říct kolegovi, že zapáchá, prostě něco, co mu přivodí pocit největšího ponížení? Tak zaprvé, třeba o tom kolega neví, třeba to není jeho vina, protože má zdravotní problém s paradentózou nebo se žaludkem, třeba se léčí a pomlčel o tom. Musíme být velmi citliví, představme si sebe v podobné situaci. Jak by nám bylo, kdyby nám okolí sdělovalo, že páchneme? Tak citlivou věc by měl kolegovi říct nejbližší kamarád. Měl by mu při neformální situaci sdělit, že někteří s ním mají problém kvůli zápachu z úst. Mohl by mu doporučit čistit si zuby i v práci, to je rozhodně menší zlo než zápach z úst. Normálního člověka takové sdělení přiměje k tomu, aby s tímto handicapem okamžitě něco podnikl.

Pořad Svět podle Špačka můžete slyšet každé všední ráno v 5.40 a 7.25 hodin na Rádiu Impuls.

inzerce

VAPET

VÁS BAVÍ

VAPET

VÁS BAVÍ

VAPET

VÁS BAVÍ

VAPET

VÁS BAVÍ

VAPET

VÁS BAVÍ

VAPET

VÁS BAVÍ

VAPET

VÁS BAVÍ

VAPET

VÁS BAVÍ

VAPET

Zdraví jenom jedno máte, jakpak se o něj staráte? Lepší mrkev než tlačenka, to vám říká fit kačenka.

OD 8. DUBNA ve všech trafikách za super cenu

Fit kačenka

VAPET

VÁS BAVÍ

VAPET

VÁS BAVÍ

VAPET

VÁS BAVÍ

VAPET

48Kč

VÁS BAVÍ

VAPET


14

víkend

www.metro.cz Pátek, 9. dubna 2010

www.metro.cz PÁTEK, 9. DUBNA 2010

Souboj Titánů: jeden z mnoha remaků 3D remake kultovního dobrodružného filmu Souboj Titánů nehodnotí američtí kritici zrovna nejlépe Režie se ujal Louis Leterrier WARNER

Natáčení remaků se již stalo běžnou praxí filmového průmyslu. Jen málokdy se ale stane, že nová verze zastíní tu původní, opak je mnohem častější. Není totiž žádným tajemstvím – když opomineme sázku na jistý komerční úspěch – že se „předělávky“ točí také kvůli tomu, aby demonstrovaly pokrok a technologickou vyspělost filmových studií. V „technologickém dohánění“ je 3D remake Souboje Titánů příkladný. Film točený původně v 2D se tvůrci na poslední chvíli rozhodli pomocí digitálních triků předělat v dnes populární technologii 3D. V Souboji Titánů se v hlavní roli Persea (syna boha Dia a krásné pozemšťanky) objeví Sam Worthington spolu s dalšími herci, jako je Liam Neeson, Ralph Fiennes, Mads Mikkelsen či Alexa Davalosová. Film se odehrává ve starověkém Řecku, kde proti sobě stojí Zeus a Hádes. ALEŠ MEČÍŘ

Známé remaky Které filmy se často předělávaly?

Souboj Titánů má premiéru ve čtvrtek.

Mumie (1931) se dočkala minimálně patnácti předělávek. Frankenstein (1931) v hlavní roli s Borisem Karloffem se předělával stejněkrát jako Mumie. Planeta opic (1968). Film předělal v roce 2001 režisér Tim Burton. Zjizvená tvář (1932) je film podle života Al Capona. V remaku (1983) zazářil Al Pacino. Willy Wonka (1971). Dětský příběh (s názvem Karlík a továrna na čokoládu) předělal v roce 2005 Tim Burton. Psycho (1960) Alfréda Hitchcocka předělal v roce 1998 Gus Van Sant. King Kong (1933) se dočkal hned dvou remaků. Za pozornost stojí ten od Petera Jacksona z roku 2005.

3D mánie se šíří jako lavina Když se Cameronův Avatar stal během relativně krátké doby nejvýdělečnějším snímkem filmové historie, začala velká studia pomrkávat po technologii 3D jako po něčem zcela nezbytném. Ale Cameronův úspěch byl těžce vydřený. Na zdokonalení trojdimenzionálního natáčení pracoval dlouhé roky. A jak sám často s oblibou tvrdí, kdyby prý měl 3D technologii na dnešním stupni vývoje, točil by třeba i Titanic ve 3D. „Každý film, který teď hodlám točit, budu dělat ve 3D,“ tvrdil například Cameron v jednom nedávném rozhovoru. Tuto technologii chápe asi stejně jako nástup zvukového nebo barevného filmu. Jako nutný stupeň vývoje filmového média. Ale ne všichni jsou tak důslední jako Cameron a ne každý chce do natáčení investovat astronomické částky. A proto studia řeší celý problém (mnohem lacinějším) „podvodem“. Bez použití dvou speciálních kamer natáčejí jen na jednu a 3D efekty pak dotvářejí digitálně ve studiu. Je to případ Burtonovy Alenky v říši divů, remaku Souboje Titánů a chystaných dvou pokračování příběhů Harryho Pottera. AM

VÍKEND Návraty

titánů

Klasické hity filmové historie se stále častěji vrací v moderním hávu (strany 14 a 15)

inzerce

www.lavicky.cz PROFIMEDIA.CZ

Zavolejte nám!

Víte kde  schází?

AD-Net spol. s.r.o. Opletalova 19/ 1441, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 214 795 fax: +420 224 226 115 mobil: +420 777 919 902 e-mail: novelavicky@ad-net.cz

Přijede Freiburger Vokalensemble

Praha hostí festival Kolegovi páchne z romské hudby

Jeden z nejlepších a nejslavnějších současných komorních pěveckých sborů se v sobotu představí v Českém muzeu hudby.

V Paláci Akropolis se tuto sobotu představí tři špičkové romské kapely - La Čhavendar, Kale a Terne Čhave. Jako host vystoupí Jan Bendík.

Více na www.ucps.cz

Více na www.palacakropolis.cz

pusy. Co s tím? (strana 15)


12

www.metro.cz PÁTEK, 9. DUBNA 2010

Prodám 3+1, zn. v hlubinodrapu Podle architekta Sarkuma je budoucnost v bydlení pod hladinou V rozhovoru představil svůj projekt Většina světových architektů stále navrhuje a buduje vyšší a vyšší mrakodrapy, které vesměs nejsou šetrné k životnímu prostředí. Najdou se však i tací, kteří přemýšlí jinak a snaží se brát ohledy na okolní svět. Jedním z nich je malajský architekt Sarly Adre Sarkum, který přišel s revolučním přístupem k bydlení. Jeho budovy by měly pouze vykukovat z hladiny oceánu a stavět by se mělo směrem dolů. Energeticky soběstačné „hlubinodrapy“ údajně mají velmi dobré energetické výsledky. Na rozhovor jsme přizvali samotného tvůrce. Představíte nám základní myšlenku vašeho projektu? Člověk budoval již od úplného počátku domy, které spotřebovávaly různé zdroje. Klasické mrakodrapy, které si nedělají hlavu z budoucích ekologických dopadů, jsou ztělesněním této nenasytné spotřeby. Existují „zelené“ mrakodrapy, které jsou šetrné k životnímu prostředí a jsou zdrojově nezávislé, ale jsou vázány na městské infrastruktury jako cesty a podobně, které stále negativně přispívají k životnímu prostředí. Chci vytvořit zcela nezávislý dům. Jak by vaše hlubinodrapy měly fungovat? Hlubinodrapy, neboli hO2 + scraper je autonomní plovoucí jednotka. Je to obytný, funkční a samostatný prostor, na kterém vše funguje kolektivně. Výhodou hlubinodrapu je naprostá soběstačnost, protože potřebnou energii si vytváří díky vlnám, větru, biomase a solárním panelům sám. Každá jednotka si vytváří i vlastní potraviny, a to díky akvakultuře, hydroponiím a zemědělství. Na samotném vrcholu plánujeme les a pastviny. Co na váš návrh říkají kolegové architekti?

Většina odborné veřejnosti bere můj projekt zcela vážně a velmi ho podporuje. Jedná se o revoluci ve stavebnictví, něco jako byla Fordova linka na vozy Ford

„Klasické mrakodrapy jsou ztělesněním naší nenasytné spotřeby.“ METRO

T. Věřím, že to brzo změní současnou planetu. Jak jsou na tom dnešní technologie? Je možné začít stavět hlubinodrapy? Všechny potřebné technologie jsou již k mání a dostupné. Stejně jako u Fordu T však záleží na úspoře a obsahu. Tedy musíme počkat na dobu, kdy náklady klesnou na realističtější úroveň. Přežijí klasická města? Zřejmě ano, ale města se budou muset naučit lépe hospodařit a začít se zásobovat sama – vodou, energií, ale i potravinami. SVYATOSLAV TARASENKO Metro Rusko


12

www.metro.cz PÁTEK, 9. DUBNA 2010

Prodám 3+1, zn. v hlubinodrapu Podle architekta Sarkuma je budoucnost v bydlení pod hladinou V rozhovoru představil svůj projekt Většina světových architektů stále navrhuje a buduje vyšší a vyšší mrakodrapy, které vesměs nejsou šetrné k životnímu prostředí. Najdou se však i tací, kteří přemýšlí jinak a snaží se brát ohledy na okolní svět. Jedním z nich je malajský architekt Sarly Adre Sarkum, který přišel s revolučním přístupem k bydlení. Jeho budovy by měly pouze vykukovat z hladiny oceánu a stavět by se mělo směrem dolů. Energeticky soběstačné „hlubinodrapy“ údajně mají velmi dobré energetické výsledky. Na rozhovor jsme přizvali samotného tvůrce. Představíte nám základní myšlenku vašeho projektu? Člověk budoval již od úplného počátku domy, které spotřebovávaly různé zdroje. Klasické mrakodrapy, které si nedělají hlavu z budoucích ekologických dopadů, jsou ztělesněním této nenasytné spotřeby. Existují „zelené“ mrakodrapy, které jsou šetrné k životnímu prostředí a jsou zdrojově nezávislé, ale jsou vázány na městské infrastruktury jako cesty a podobně, které stále negativně přispívají k životnímu prostředí. Chci vytvořit zcela nezávislý dům. Jak by vaše hlubinodrapy měly fungovat? Hlubinodrapy, neboli hO2 + scraper je autonomní plovoucí jednotka. Je to obytný, funkční a samostatný prostor, na kterém vše funguje kolektivně. Výhodou hlubinodrapu je naprostá soběstačnost, protože potřebnou energii si vytváří díky vlnám, větru, biomase a solárním panelům sám. Každá jednotka si vytváří i vlastní potraviny, a to díky akvakultuře, hydroponiím a zemědělství. Na samotném vrcholu plánujeme les a pastviny. Co na váš návrh říkají kolegové architekti?

Většina odborné veřejnosti bere můj projekt zcela vážně a velmi ho podporuje. Jedná se o revoluci ve stavebnictví, něco jako byla Fordova linka na vozy Ford

„Klasické mrakodrapy jsou ztělesněním naší nenasytné spotřeby.“ METRO

T. Věřím, že to brzo změní současnou planetu. Jak jsou na tom dnešní technologie? Je možné začít stavět hlubinodrapy? Všechny potřebné technologie jsou již k mání a dostupné. Stejně jako u Fordu T však záleží na úspoře a obsahu. Tedy musíme počkat na dobu, kdy náklady klesnou na realističtější úroveň. Přežijí klasická města? Zřejmě ano, ale města se budou muset naučit lépe hospodařit a začít se zásobovat sama – vodou, energií, ale i potravinami. SVYATOSLAV TARASENKO Metro Rusko


14

víkend

www.metro.cz Pátek, 9. dubna 2010

www.metro.cz PÁTEK, 9. DUBNA 2010

Souboj Titánů: jeden z mnoha remaků 3D remake kultovního dobrodružného filmu Souboj Titánů nehodnotí američtí kritici zrovna nejlépe Režie se ujal Louis Leterrier WARNER

Natáčení remaků se již stalo běžnou praxí filmového průmyslu. Jen málokdy se ale stane, že nová verze zastíní tu původní, opak je mnohem častější. Není totiž žádným tajemstvím – když opomineme sázku na jistý komerční úspěch – že se „předělávky“ točí také kvůli tomu, aby demonstrovaly pokrok a technologickou vyspělost filmových studií. V „technologickém dohánění“ je 3D remake Souboje Titánů příkladný. Film točený původně v 2D se tvůrci na poslední chvíli rozhodli pomocí digitálních triků předělat v dnes populární technologii 3D. V Souboji Titánů se v hlavní roli Persea (syna boha Dia a krásné pozemšťanky) objeví Sam Worthington spolu s dalšími herci, jako je Liam Neeson, Ralph Fiennes, Mads Mikkelsen či Alexa Davalosová. Film se odehrává ve starověkém Řecku, kde proti sobě stojí Zeus a Hádes. ALEŠ MEČÍŘ

Známé remaky Které filmy se často předělávaly?

Souboj Titánů má premiéru ve čtvrtek.

Mumie (1931) se dočkala minimálně patnácti předělávek. Frankenstein (1931) v hlavní roli s Borisem Karloffem se předělával stejněkrát jako Mumie. Planeta opic (1968). Film předělal v roce 2001 režisér Tim Burton. Zjizvená tvář (1932) je film podle života Al Capona. V remaku (1983) zazářil Al Pacino. Willy Wonka (1971). Dětský příběh (s názvem Karlík a továrna na čokoládu) předělal v roce 2005 Tim Burton. Psycho (1960) Alfréda Hitchcocka předělal v roce 1998 Gus Van Sant. King Kong (1933) se dočkal hned dvou remaků. Za pozornost stojí ten od Petera Jacksona z roku 2005.

3D mánie se šíří jako lavina Když se Cameronův Avatar stal během relativně krátké doby nejvýdělečnějším snímkem filmové historie, začala velká studia pomrkávat po technologii 3D jako po něčem zcela nezbytném. Ale Cameronův úspěch byl těžce vydřený. Na zdokonalení trojdimenzionálního natáčení pracoval dlouhé roky. A jak sám často s oblibou tvrdí, kdyby prý měl 3D technologii na dnešním stupni vývoje, točil by třeba i Titanic ve 3D. „Každý film, který teď hodlám točit, budu dělat ve 3D,“ tvrdil například Cameron v jednom nedávném rozhovoru. Tuto technologii chápe asi stejně jako nástup zvukového nebo barevného filmu. Jako nutný stupeň vývoje filmového média. Ale ne všichni jsou tak důslední jako Cameron a ne každý chce do natáčení investovat astronomické částky. A proto studia řeší celý problém (mnohem lacinějším) „podvodem“. Bez použití dvou speciálních kamer natáčejí jen na jednu a 3D efekty pak dotvářejí digitálně ve studiu. Je to případ Burtonovy Alenky v říši divů, remaku Souboje Titánů a chystaných dvou pokračování příběhů Harryho Pottera. AM

VÍKEND Návraty

titánů

Klasické hity filmové historie se stále častěji vrací v moderním hávu (strany 14 a 15)

inzerce

www.lavicky.cz PROFIMEDIA.CZ

Zavolejte nám!

Víte kde  schází?

AD-Net spol. s.r.o. Opletalova 19/ 1441, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 214 795 fax: +420 224 226 115 mobil: +420 777 919 902 e-mail: novelavicky@ad-net.cz

Přijede Freiburger Vokalensemble

Praha hostí festival Kolegovi páchne z romské hudby

Jeden z nejlepších a nejslavnějších současných komorních pěveckých sborů se v sobotu představí v Českém muzeu hudby.

V Paláci Akropolis se tuto sobotu představí tři špičkové romské kapely - La Čhavendar, Kale a Terne Čhave. Jako host vystoupí Jan Bendík.

Více na www.ucps.cz

Více na www.palacakropolis.cz

pusy. Co s tím? (strana 15)


inzerce

V YCHÁ ZÍ 9. 4 . 2010

pražský telegraf Z PR ÁV Y, K T E R É BĚ Ž Í , A L E N E M Ě LY B Y U T É C T

VÍCE PODROBNOSTÍ A DALŠÍ INFORMACE O DĚNÍ V PRAZE NAJDETE NA

www.praha.eu aktualit y

UDÁLOST

Praha se stará o zdraví níci a lékaři také předváděli základy první pomoci, nebo radili, jak se zbavit závislosti na nikotinu. Lidé ochutnávali i vodu z Želivky, na vodním baru. Podávala se voda,

Téměř sedmdesát let si lidé připomínají Světový den zdraví. Hlavní město Praha se proto rozhodlo, že umožní svým obyvatelům dozvědět se zdarma zda nemají vysoký či nízký tlak, jakou mají hladinu cukru nebo cholesterolu v krvi, zda nejsou závislí na nikotinu. „O své zdraví se musíme starat průběžně a preventivně, ne až ve chvíli, kdy je nalomené. Praha se proto snaží umožnit svým obyvatelům nejen kvalitní zdravotnickou péči, ale také co nejlepší podmínky pro zdravý životní styl,“ vysvětlil primátor Pavel Bém smysl celé akce. Na Kafkově náměstí v Praze 1 zdravot-

Zahájena 79. sezóna pražské zoo

O své zdraví se musíme starat průběžně a preventivně, ne až ve chvíli, kdy je nalomené.

Primátor Pavel Bém patřil k prvním, kteří se nechali prohlédnout pod dohledem ředitele záchranné služby Zdeňka Schwarze. níci a si i on, poslanec a místopředseda zdravotního výboru poslanecké sněmovny Boris Šťastný, nebo ředitel záchranky a senátor Zdeněk Schwarz

nechali změřit tlak, hladinu cukru či cholesterolu v krvi. „Mám vzorný tlak 120/80, i když se mi ho kde kdo snaží zvýšit,“ smál se Pavel Bém. Zdravot-

kterou si běžně můžete natočit z vodovodu. „Potěšil nás zájem Pražanů o své zdraví, možná jsme některým pomohli včas zachytit rizika, která s  sebou dnešní uspěchaná a stresující doba nese. Rozhodně budeme podobné akce opakovat,“ byl s  Pražským dnem zdraví spokojen Pavel Bém.

PR AŽSK Á ČÍSLA

Město má svoji „parkovou policii“ Pražská městská policie bude ještě intenzivněji dohlížet na pořádek a klid v pražských parcích a na zelených plochách. „Praha není ani zdaleka jen betonovou džunglí, její nedílnou a velkou součástí jsou parky a zeleň vůbec. Přímo v  centru lze narazit i na velmi vzácné druhy rostlin. Takový unikát si zaslouží náležitou péči a ochranu,“ podotkl primátor hlavního města Prahy Pavel Bém. Strážníci tzv. parkové policie se zaměří na dohled v jedenácti vybraných parcích v  sedmi městských částech – ohlídají tady dodržování veřejného pořádku, jejich úkolem je také zajistit bezpečí návštěvníků pražské ze-

Pražská nej Nejužší dum

Dům čp.176/4 U Panny Marie datovaný kolem roku 1360 (později zvaný také „U Naší milé Paní“) je svojí šířkou 3,28 m nejužším dochovaným domem v Praze. Stojí v křivolaké ulici nedaleko Mariánského náměstí. Víte, jak se jmenuje ulice, ve které dům najdete? Nápovědu, soutěž i více o této stavbě najdete na www.praha.eu. www.praha.eu

95 383 léčených diabetiků 152 000 Pražanů trpí problémy se srdcem 9 000 závislých na psychoaktivních látkách

Jezdíme ekologicky Na koních nově hlídkují i strážníci z Prahy 7. Dva starokladrubské valachy dostali darem od MČ Praha 7. leně. „Parková policie je instituce, jejímž úkolem je dohled pouze ve vybraných parcích a na zelených plochách v hlavním městě. S projektem jsme začali 1. dubna, podle jeho úspěšnosti bychom jej chtěli nadále rozšiřovat,“ vysvětlil první náměstek primátora Rudolf Blažek. Pr aha & EU

„Děláme stále více pro Prahu a vaše plíce.“ Tak se jmenuje ekologický projekt Pražských služeb, Magistrátu hlavního města Prahy a Pražské plynárenské. Cílem je postupně vyměnit v současné době jezdící vozidla s naftovým pohonem pro svoz odpadu a vozidel pro samosběrné zametání za vozidla na zemní plyn. Právě u nich je naprosto minimalizován

negativní vliv na kvalitu ovzduší. „Zemní plyn patří dnes mezi nejvíce využívané alternativní pohonné hmoty. Nespornou předností pro ekologii je v případě vozidel poháněných zemním plynem snížení emisí. Redukce škodlivin významně ovlivňuje tvorbu smogu, přízemního ozonu, dokonce i skleníkového efektu. Nemalou výhodou je i snížení hluku,“ vysvětluje Patrik Roman, generální ředitel Pražských služeb.

Investujeme do vaší budoucnosti

Vracíme život zdevastované krajině

Do odstraňování černé skládky se pustili dělníci s bagry v městské části Praha-Dubeč.

Právě tady, na hranici přírodního parku Říčanka a chráněné krajinné oblasti Lítovnice, vzniká postupně nový odpočinkový park, na který je uvolněno z Evropského fondu pro regionální rozvoj více než 84 milionů korun v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost – Revitalizace a ochrana

pražské přírody. Po likvidaci skládky čeká město úprava terénu a vyčištění Říčanského potoka, kterým dosud protékala znečištěná voda. Na ploše větší než dva a půl hektaru se návštěvníci postupně dočkají například přírodního bludiště.

Magistrát hlavního města Prahy

Po vyčištění bude území osazeno novými stromy, místo se najde i pro malou vinici. První etapa projektu byla zahájena již v roce 2009, definitivní podobu získá park do tří let. „Zdevastovaná území a černé skládky v hlavním městě rozhodně nepřispívají k atraktivitě lokalit. Pro město je proto velmi důležité, aby se pro podobná místa našlo nové uplatnění, které navíc přispěje k  příjemnějšímu životu v  Praze,“ vysvětluje Patricia Tiso Ferulíková z pražského magistrátu, proč jsou podobné projekty podporovány.

Nový ředitel zahrady Miroslav Bobek spolu s primátorem hlavního města Prahy Pavlem Bémem a zpěvačkou Lucií Bílou zahájili letošní sezónu. „27. září 1931 sem vstoupil první návštěvník a od té doby se pražská zoo dostala mezi deset nejkrásnějších a nejlepších zoologických zahrad na světě a stále se snažíme, aby si všechna ta nej i nadále zasloužila. Chceme poděkovat vám všem za vaši přízeň,“ řekl Pavel Bém. Pražská zoo současně představila nový projekt Přineste starý mobil, podpořte strážce pralesa! Prvními starými „mobily“ přispěla Lucie Bílá a primátor Pavel Bém.

Vltavu opět brázdí přívozy Od 1. dubna 2010 vypluly na vodu lodě v šesti částech hlavního města. Kromě přívozu P4 mezi centrálními pražskými ostrovy budou nově všechny lodní linky jezdit celoročně. Novodobá historie pražských přívozů začíná v  roce 2005, kdy vyjela poprvé lodní linka P1 mezi Sedlcem a Zámky. „Obliba přepravy lodí v rámci Pražské integrované dopravy od té doby stoupala závratným tempem. Letos jejich provoz dále posilujeme,“ říká primátor hlavního města Prahy Pavel Bém. Z  původní turistické atrakce se záhy stal normální dopravní prostředek. Na přívozech platí normální jízdenky MHD a jen za loňský rok přeplavily přívozy PID celkem 337 000 cestujících.

víkend

15

www.metro.cz PÁTEK, 9. DUBNA 2010

„Museli jsme nosit sukně“ Mads Mikkelsen se proslavil jako padouch Le Chiffre v bondovce Casino Royale V novém 3D filmu Souboj Titánů si zahrál vojáka Ve Skandinávii, ale především v rodném Dánsku je tento bývalý tanečník jedním z nejlepších herců. Řeč je o Madsovi Mikkelsenovi, který se po celém světě proslavil především jako padouch Le Chiffre v bondovce Casino Royale. Naposledy se objevil jako voják v 3D snímku Souboj Titánů, který se odehrává ve starověkém Řecku.

čili. Všechno bere velmi vážně. Nezáleží na tom, jak velkou hvězdou se ještě stane, což si určitě zaslouží, ale roz-

hodně si myslím, že vždy zůstane v první řadě hercem. Svou práci miluje, a to je základ úspěchu. Jak jste se cítil v krátké tóze, kterou jste museli všichni nosit? Byly skvělé. První den, když jsme dělali dokument z natáčení Souboje Titánů, jsme měli zkoušku kostýmů a naše malá skupina stála zmateně v šatně. Byli jsme jak malí kluci. Ze začátku jsme si z těch oblečků dělali několik dní legraci, ale všichni jsme je poctivě nosili. Kdyby si totiž někdo vzal kalhoty, tak by to nebylo ono. Když jsme si uvědomi-

„Jako dítě jsem snil, jak se někde proháním s mečem v ruce. Teď se mi to splnilo.“ GETTY

Jak se vám spolupracovalo se Samem Worthingtonem v Souboji Titánů? Je plný energie, má spoustu nápadů. Co na to říct? Stal se teď velkou hvězdou, vlastně jí byl, už když jsme spolu to-

Jak říci kolegovi, že mu páchne z úst? Pavla

li, že musíme nosit meče, že jsme navíc drsní chlápci, kteří zabíjejí obří zrůdy, řekli jsme si, že si klidně můžeme dovolit nosit ty sukýnky. Co si myslíte o tom, že evropští herci hrají dost často v amerických filmech záporné postavy? Podle mě se to totiž docela nabízí. Máme zvláštní přízvuk, takže odsud se to nějak odvíjí. Ale myslím si, že se to v poslední době začíná pomalu měnit. Tentokrát jsem si zahrál pro změnu kladného hrdinu. NED EHRBAR

Metro World News

Metrofáma: Chodby pod Petřínem Pod Petřínem je údajně ukrytý spletitý labyrint tajných chodeb, protkávajících celý vrch skrz naskrz. Ty nejdelší z nich prý vedou až k Letohrádku Hvězda. Většina byla vykopána již ve středověku, kdy sloužily k tajné evakuaci šlechticů z malostranských paláců. Chodby jsou prý tak široké, že v nich projedou dva

velké vozy vedle sebe. Za druhé světové války byly tyto podzemní prostory údajně využívány k uskladnění tajných zásob zbraní. Hlavní vstup do petřínského podzemí byl na Újezdě, kde dnes stojí Pomník obětem komunismu od sochaře Olbrama Zoubka. Další vchody jsou velmi přísně utajené, neboť pod-

zemí stále slouží tajným vojenským účelům. Historky o petřínském podzemí jsou, podobně jako vyprávěnky o proseckém podzemí, pouhými nadnesenými fámami. Ve vrchu Petřín se sice skutečně nachází přes třicet drobných podzemních prostor, většinou vodovodních štol či jeskyněk, žádná

Metro Impuls

z nich ale není tak rozlehlá. Zrnko pravdy v sobě skrývá pouze zmínka o podzemí pod Pomníkem obětem komunismu na Újezdě. Na jeho místě se totiž kdysi skutečně nacházel malý podzemní prostor, stanoviště protiletadlového děla, které za druhé světové války chránilo blízký most Legií. PETR JANEČEK

Umíte si představit něco delikátnějšího než říct kolegovi, že zapáchá, prostě něco, co mu přivodí pocit největšího ponížení? Tak zaprvé, třeba o tom kolega neví, třeba to není jeho vina, protože má zdravotní problém s paradentózou nebo se žaludkem, třeba se léčí a pomlčel o tom. Musíme být velmi citliví, představme si sebe v podobné situaci. Jak by nám bylo, kdyby nám okolí sdělovalo, že páchneme? Tak citlivou věc by měl kolegovi říct nejbližší kamarád. Měl by mu při neformální situaci sdělit, že někteří s ním mají problém kvůli zápachu z úst. Mohl by mu doporučit čistit si zuby i v práci, to je rozhodně menší zlo než zápach z úst. Normálního člověka takové sdělení přiměje k tomu, aby s tímto handicapem okamžitě něco podnikl.

Pořad Svět podle Špačka můžete slyšet každé všední ráno v 5.40 a 7.25 hodin na Rádiu Impuls.

inzerce

VAPET

VÁS BAVÍ

VAPET

VÁS BAVÍ

VAPET

VÁS BAVÍ

VAPET

VÁS BAVÍ

VAPET

VÁS BAVÍ

VAPET

VÁS BAVÍ

VAPET

VÁS BAVÍ

VAPET

VÁS BAVÍ

VAPET

Zdraví jenom jedno máte, jakpak se o něj staráte? Lepší mrkev než tlačenka, to vám říká fit kačenka.

OD 8. DUBNA ve všech trafikách za super cenu

Fit kačenka

VAPET

VÁS BAVÍ

VAPET

VÁS BAVÍ

VAPET

VÁS BAVÍ

VAPET

48Kč

VÁS BAVÍ

VAPET


servis

inzerce

16

www.metro.cz PĂ TEK, 9. DUBNA 2010

KVĂ?Z

NapiĹĄte svou bublinu

Sloupek

MarkÊta Šichtařovå

1

Haile Selassie stanul v Ä?ele Etiopie pĹ™ed: a) 80 lety b) 100 lety c) 120 lety

2

Italský herec a reŞisÊr Roberto Benigni získal Oscara za Život je kråsný roku: a) 1993 b) 1996 c) 1999

3

Angus a Malcolm Youngovi zaloĹžili roku 1973 v Sydney kapelu: a) Black Sabbath b) AC/DC c) Deep Purple

ředitelka Next Finance

„Tenhle se mi vejde do nosu.“ IVANA PATĂ KOVĂ , POZOĹ˜ICE

S

tĂĄt pĹ™iĹĄel s trhĂĄkem: podnikatelĂŠ by mohli platit vyĹĄĹĄĂ­ sociĂĄlnĂ­ pojistnĂŠ. PrĂ˝ je nespravedlivĂŠ, Ĺže dnes odvĂĄdĂ­ jen polovinu toho co zamÄ›stnanci. Na spravedlnost mĹŻĹžeme mĂ­t rĹŻznĂ˝ pohled. NÄ›co ale těŞko ospravedlnĂ­me „jinĂ˝m pohledem“. StĂĄt chce penĂ­ze tahat z lidĂ­ tam, kde je to technicky nejsnazĹĄĂ­. Je mu jedno, zda to poĹĄkodĂ­ ekonomiku. Co na tom, Ĺže jeĹĄtÄ› vĂ­c lidĂ­ pĹ™estane podnikat a vytvĂĄĹ™et novĂĄ pracovnĂ­ mĂ­sta, ekonomika poroste pomaleji a budeme na tom biti vĹĄichni? Zdanit podnikatele je pĹ™ece tak snadnĂŠ. NapĹ™. zvýťenĂ­ danÄ› na alkohol o 100 % by tak snadno neproĹĄlo. MĂĄ to ale hĂĄÄ?ek: neumĂ­m si pĹ™edstavit, Ĺže by draŞťí alkohol zpomalil ekonomiku.

ÄŒT1 15:00 15:10 15:30 15:55 16:00 16:25 17:00 17:30 17:55 18:00 18:25 18:40 18:45 19:00

ÄŒT2

Kde penĂ­ze pomĂĄhajĂ­ 17:25 DvaasedmdesĂĄt jmen Franklin (22/52) Ä?eskĂŠ historie (69/72) ZĂĄhada hradu ÄŒernĂĄ 17:40 Chcete mÄ›? 17:55 RomovĂŠ v EvropÄ› (4) rĹŻĹže (11/13) OveÄ?ka Shaun (39) Syn svĂŠho otce Garfield a přåtelĂŠ (17) 18:25 Kosmopolis BludiĹĄtÄ› 18:55 ZprĂĄvy v Ä?eskĂŠm Za ĹĄkolu znakovĂŠm jazyce BydlenĂ­ je hra 19:05 MagazĂ­n Ligy mistrĹŻ PĹ™edpovÄ›Ä? poÄ?asĂ­ 19:30 Auto Moto Styl UdĂĄlosti v regionech inzerce BĂ­lĂŠ ovce Jak to vidĂ­ dÄ›ti VeÄ?ernĂ­Ä?ek UdĂĄlosti

Poste...

20:00

20:55 21:30

22:15 22:50 00:40

Poste restante (7/7) ZĂĄvÄ›reÄ?nĂ˝ dĂ­l humornĂŠho seriĂĄlu 13. komnata Marty JandovĂŠ UvolnÄ›te se, prosĂ­m Talk show Jana Krause. ReĹžie V. NouzĂĄk Californication (7/12) Nejsem blĂĄzen Film USA (1994) McLeodovy dcery V (31)

21:00 21:30 22:25 23:25 00:15

ZĂĄzraÄ?nĂĄ planeta: TajemstvĂ­ slonĹŻ (3/3) Jak Ĺ™eĹĄit konflikty mezi Ä?lovÄ›kem a slony? Moje rodina V (12) Kniha lĂĄsky Soul Deep (5/6) Hezky funky BigbĂ­t (12/42) Monty Python – mĂĄlem pravda (6/6) EvropanĂŠ

SvĂŠ nĂĄvrhy zasĂ­lejte prostĹ™ednictvĂ­m SMS ve tvaru METRO BUB jmĂŠno mÄ›sto a vĂĄĹĄ text na Ä?Ă­slo 9001106. DĂŠlka SMS je max. 160 znakĹŻ vÄ?etnÄ› povinnĂŠho formĂĄtu. Cena jednĂŠ SMS: 6 KÄ? Technicky zajiĹĄĹĽuje Expansion Group, a.s. a ATS, Infolinka: 776 999 199, info@atspraha.cz.

NOVA 12:50 13:45 14:40

15:35 16:05 17:00 17:35 18:30 19:30

ZĂĄzraÄ?nĂĄ...

20:00

2x REUTERS

Las Vegas: Kasino (8) SeriĂĄl USA (2003) HvÄ›zdnĂĄ brĂĄna II (6) Smallville VIII (19) OsmĂĄ Ĺ™ada sci-fi seriĂĄlu USA (2008) Krok za krokem III (18) VraĹžednĂĄ Ä?Ă­sla III (11) OdpolednĂ­ TeleviznĂ­ noviny KriminĂĄlka Las Vegas VII (12) Ulice (1709, 1710) PĹŻvodnĂ­ seriĂĄl ÄŒR TeleviznĂ­ noviny

NapadĂĄ vĂĄs vtipnĂ˝ popisek?

NOVA CINEMA 12:30

13:25 13:45

15:35 17:25

19:30

KameĹˆĂĄk 2

20:00

21:55

23:50

KameĹˆĂĄk 2 Komedie ÄŒR (2004). HrajĂ­: V. Vydra, J. PaulovĂĄ ÄŒernĂ˝ Ăşsvit AkÄ?nĂ­ film USA. HrajĂ­: S. Seagal, T. DaviesovĂĄ, J. Pyper-Ferguson Noc filmovĂ˝ch nadÄ›jĂ­ VI FantastickĂŠ příbÄ›hy se odehrĂĄvajĂ­ vĹĄude kolem nĂĄs

Jump Street 21 (99) KrimiseriĂĄl USA (1987) Teleshopping AT13 zasahuje: Ăštok v KapskĂŠm MÄ›stÄ› AkÄ?nĂ­ film N (2001) AT13 zasahuje: Ĺ achmat Kletba RĹŻĹžovĂŠho pantera Komedie USA (1983) Jsem do tebe blĂĄzen II (23) SeriĂĄl USA (1994)

PRIMA 12:30 13:05 13:35 14:30 15:35 17:40 17:50 18:00 18:55

19:35

Hranice...

20:00

21:00

21:55 22:50 00:45

Hranice nemoĹžnĂŠho (19) SeriĂĄl USA/Kan. (2008) Hranice nemoĹžnĂŠho (20) SeriĂĄl USA/Kan. PlastickĂĄ chirurgie s.r.o. (20) Temnota Horor USA/Ĺ p. (2002) Hranice nemoĹžnĂŠho (19)

M.A.S.H. (165) VĂĄleÄ?nĂ˝ seriĂĄl USA DenĂ­k zaslouĹžilĂŠ matky II (25) ÄŒarodÄ›jky VI (7) JAG II (15) VraĹždy v Midsomeru Minuty regionu Fakta Barbory TachecĂ­ ProstĹ™eno! ZprĂĄvy TV Prima; Krimi zprĂĄvy; Sport TV Prima, PoÄ?asĂ­ ChĹŻva k pohledĂĄnĂ­ IV (2)

4

Knih J. K. RowlingovÊ o Harry Potterovi se na světě prodalo přes: a) 200 milionů b) 300 milionů c) 400 milionů

5

Je to prý hudební rekord. Za svou kariÊru Plåcido Domingo ztělesnil: a) 90 rolí b) 130 rolí c) 170 rolí

Ĺ˜eĹĄenĂ­: 1-a, 2-c, 3-b, 4-c, 5-b

PokroucenĂĄ spravedlnost

Ă“ÄŒKO 09:00

10:00 11:00

12:00 15:00

16:30 17:00

Julie...

20:00

22:10

00:25

Julie LescautovĂĄ VII (5) NedotknutelnĂ˝. KrimiseriĂĄl Fr. (2009). ReĹžie A. Choquart Specialista AkÄ?nĂ­ thriller USA (1994). HrajĂ­: S. Stallone, S. StoneovĂĄ, J. Woods a dalĹĄĂ­ VraĹžda v dĂĄmskĂŠm klubu

Akcelerace Klipy pro dobrou nåladu Inbox Akcelerace Klipy pro dobrou nåladu Jízda Klipy na odpoledne DJ divåk speciål Klipy na přåní z terÊnu Jízda Klipy na odpoledne Inbox

ÄŒeskĂĄ...

18:00

19:00 20:00 21:00

22:00 00:00

ÄŒeskĂĄ hitparĂĄda denĂ­ku Metro Bestsellery tĂ˝dne & novĂŠ Ä?eskĂŠ talenty v rubrice VĂ˝tah JĂ­zda Klipy na podveÄ?er Novinky Party ride Klipy, kterĂŠ rozjedou kaĹždou pĂĄrty Party ride Dojezd + SMS chat

  

     

     

     !   "  #         $ %    ! %&#      

      !  "  #   

      ! " "  # $% $   # $ !&  $ %  & $# '! "   #(  $% $ $  ) *  ! " 

   + ,    $ $ , ,!&  $   '      !  " ())# % *  " ())   +   $   ! "  

  $ " " !  *   ' " " , $  

*-", ./  "'# 0   ", ", ! 1 "  ())  # $    " $  ,    ())# 2  , ! '  "  " /   $ ,   $    " " "# ( 

 , "  "  ' $ 1 " $  ,# '  ( )  *++ *** ,--# 3    " ()) 

   ,    $ # 0  4 5!  " $ " $ # 6 ' ()) " + *    # )      " " ! $ $ # 0  5 " ! ())   $  $ #


08

finance

Kurzy Kurz koruny Dolar Euro Libra

18,87 25,19 28,79

Pohonné hmoty Natural Nafta

31,57 30,59

Burzy a akcie Praha

1,88%

1,2 Tolik bilionů korun činil na konci března státní dluh České republiky. Od počátku roku do konce prvního čtvrtletí roku 2010 se zvýšil o téměř 39 miliard korun.

Obamovo „zvíře“

servis

www.metro.cz PÁTEK, 9. DUBNA 2010

Pracovat bude možné i z domova Jste na rodičovské dovolené, ale už byste se chtěla či chtěl vrátit pozvolna do své dřívější práce? Je zde velká naděje, že by se vám to mohlo povést. Podle průzkumu České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, který provedla u 150 tuzemských firem na počátku letošního roku, totiž 68 procent zaměstnavatelů chce zavést alternativní pracovní úvazky, tedy zkrácenou pracovní dobu či práci z domova.

Už i dnes se ale najdou společnosti, které svým pracovníkům tyto možnosti poskytují. „Nabízíme částečné úvazky i práci z domova zejména maminkám, které jdou z mateřské, pokud je to možné. Samozřejmě to nejde vždy, například pokud jde o pracovníka na přepážce,“ řekla deníku Metro mluvčí České spořitelny Pavla Langová. Podle ní je to výhodné i pro firmu, když se jí vrátí

68 Až tolik procent zaměstnavatelů chce vyjít svým pracovníkům vstříc a zavést alternativní pracovní úvazky. Těmi se myslí především zkrácená pracovní doba či práce z domova, které využívají často ženy na mateřské.

zkušení zaměstnanci, kteří již pro společnost pracovali a mají tak potřebnou praxi. „Důvodem zavádění těchto úvazků je poptávka, která po nich ze strany zaměstnanců je,“ řekla šéfredaktorka časopisu HR Fórum Alena Králíková. Firmy podle ní ve svých plánech počítají s alternativními úvazky nejenom pro běžné zaměstnance, ale i pro manažerské pozice. ROMANA BARBO-

li do stávky a další zaměstnanci jim stávkou vyjadřují sympatie,“ uvedl Bekke. Ve středu podle něj stávkovalo 800 zaměstnanců a včera se protestů účastnilo 250 zaměstnanců. ČTK

DNES

Jak vypadá film, kterého jste se mohli zúčastnit i vy? Snímek Cinematerapie vznikl na inzerát uveřejněný v TV.

Více na METRO.CZ

Min. 11/ Max. 15

A. Tischenko

J. Fikáček

J. Šubrt

18 let, student Řekl bych, že zhruba tak hodinku. Sleduji zprávy a různé sociální stránky.

49 let, fotograf Ve všední dny hodně, 7–8 hodin, retušuji fotky, o víkendu tři hodiny.

29 let, fotograf Bude to tak okolo dvou hodin denně, a to povětšinou pracovně.

Více si zahrajte na www.metro.cz

K vlaku dotovaným autobusem České dráhy nemusejí být do budoucna výhradně železničním dopravcem. Vedle vlaků chce podnik v krajích začít provozovat dotované autobusové linky, které by navazovaly na železniční spoje. „Chceme tak našim zákazníkům nabídnout možnost dopravy s ČD k cílovému místu jejich cesty, nebo opačně možnost pravidelně, rychle a komfortně cestovat

Proč právě Praha

Milion aut má přetočený tachometr V Česku je podle společnosti Cebia každý rok zaregistrováno zhruba 200 tisíc vozidel s podvodně sníženým počtem ujetých kilometrů na tachometru. Celkem v tuzemsku jezdí zhruba jeden milion aut, která mají upravený počet najetých kilometrů. ČTK

ZÍTRA

POZÍTŘÍ

Min. 7/ Max. 11

Min. 5/ Max. 9

Máte partnerské nebo Zavolejte mi i vy! ASTROLOŽKA KAMILA! Tel.: 906 706 607 www.astrohled.cz

Dopisy a vzkazy

k železniční stanici a přestoupit na vlak,“ uvedl mluvčí Českých drah Radek Joklík. Služba ponese název ČD Line. Nápad dráhy podrobně rozpracovaly u sedmi linek.

Mírná zátěž Stupeň zátěže umožňuje běžný denní režim bez omezení, pouze s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu. Teplotní rekord: 24,6 Rok výskytu: 1986

Horoskop

Řešení z minulého čísla

Zprávy stručně

Polojasno, během dne postupně oblačno a místy přeháňky. Ojediněle bouřky. Slabý proměnlivý vítr do 4 m/s, postupně mírný severozápadní 3 až 7 m/s.

BIO 1

inzerce

Sudoku

ŘÍKOVÁ a ČTK

Medveděvův Mercedes S (W140) verze Pullman přezdívaný „mamut“ je limuzína postavená na základech 11 let starého mercedesu. Obamův Cadillac One alias „zvíře“ je také starší, na cesty do Evropy jich má několik. V USA jezdí novějším typem. Oba vozy však i přes svou váhu vyvinou rychlost kolem stovky, jsou opancéřované a s neprůstřelnými skly.

dispozici zdarma pivo, vodu a nealkoholické nápoje. „Ve středu jsme odebrali pivo ze všech ledniček. Jediné místo, kde můžete dále získat pivo zdarma, je závodní jídelna, k obědu,“ dodal. Řidičům však firma ponechala právo na tři piva zdarma na den i v době mimo oběda a skladníci požadují stejné právo. „Kvůli tomu skladníci ve středu vstoupi-

Kolik času denně strávíte u počítače?

Medveděvův „mamut“

V čem jezdí prezidenti

Zaměstnancům se nelíbí zákaz pití piva v práci

PÁTEK, 9. DUBNA 2010

Počasí

Stále více firem chce zavést alternativní pracovní úvazky Jejich zaměstnanci totiž o ně mají velký zájem Zkrácená pracovní doba či práce z domova by se mohla týkat i manažerských pozic

Prezidenti Spojených států a Ruska jezdí v nových limuzínách. Po Praze je ale snad i kvůli špatnému stavu silnic vozila starší auta, ve kterých jezdili už jejich předchůdci.

Několik stovek skladníků a řidičů dánského pivovaru Carlsberg dva dny stávkovalo. Důvodem je rozhodnutí firmy omezit zaměstnancům pití piva v pracovní době pouze na dobu přestávky na oběd. „Pivovar 1. dubna představil zaměstnancům nové nařízení o pití piva v práci,“ uvedl mluvčí světové pivovarnické čtyřky Jens Bekke. Zaměstnanci měli v práci k

Anketa

Metro tube

17

www.metro.cz

Podpis Baracka Obamy a Dmitrije Medveděva o jaderném odzbrojování uskutečněný v Praze je pro nás, mohlo by se říci, poctou. Proč si ale USA a Rusko vybraly Prahu? Pro-

Komiks

tože se Obamovi v Praze líbilo? Protože máme zdárné diplomaty? Možná, je tu ale ještě jeden fakt. A to je zrušená smlouva o výstavbě amerického radaru u nás. Není to tedy

ze strany USA jakási kompenzace? O. FLIEGEL

Sladký vzkaz: Fído, moc Tě miluji a už se moc těším, až budeme navždy spolu. Tvá ÁJA

Pište nám na: dopisy@metro.cz V dopisu uveďte jméno a adresu. Metro si vyhrazuje právo editovat dopisy. Vzkazy zasílejte přes SMS ve tvaru METRO VZKAZ na číslo 9001106. Cena SMS je 6 Kč včetně DPH. Zajišťuje Expansion Group a.s.

Pozor!!! Od 1. 4. 2010 hrajeme opět v Dejvicích!! To není apríl! www.spejbl-hurvinek.cz, tel.:224 316 784

Beran 21/3–20/4 Vaše plány na víkend budou do poslední chvíle nejisté, ale nakonec se ukáže, že se nemusíte strachovat. více na tel.: 906 706 607

Váhy 23/9–23/10 Pokud vyrazíte někam s přáteli, tak byste si měli udělat dostatek času, protože se jen tak domů nevrátíte. více na tel.: 906 706 607

Býk 21/4–21/5 Může to být na koncertě nebo na diskotéce, ale dnes večer mají nezadaní Býci potkat svou osudovou lásku. více na tel.: 906 706 607

Štír 24/10–22/11 Na dnešní milostný zážitek budete ještě dlouho vzpomínat. Nezadaní by se proto měli pokusit držet o kus dál. více na tel.: 906 706 607

VOLEJTE ZDARMA! zkušených KARTÁŘEK!

T Blíženci

22/5–21/6 Budete zajímaví pro své okolí. Nejvíce samozřejmě pro opačné pohlaví. Podlehne vám každý, více na tel.: 906 706 607

Rak

22/6.–22/7 Krásný úspěch v zaměstnání žete se rozšoupnout. Partnerovi to vadit nebude. více na tel.: 906 706 607

Střelec 23/11–21/12 Budete se snažit oddálit důležité rozhodnutí. Nemáte na to, udělat důležitý krok kupředu. Vzchopte se přece. více na tel.: 906 706 607 Kozoroh 22/12–20/1 Uděláte vše pro to, abyste splnili své staré sliby, které vám najednou někdo připomene. Víte, že je na čase. více na tel.: 906 706 607 JSTE NA VŠECHNA TRÁPENÍ SAMI? Nevíte si rady? Se vším vám poradím! Astroložka Sára

Lev 23/7–22/8 I když jste unavení z práce, tak byste uvítali, kdyby partner nezapomínal na milostné potřeby. Promluvte si. více na tel.: 906 706 607

Vodnář 21/1–20/2 Budete šťastní za to, že se vám podaří získat stálý příjem, se kterým bude nyní všechno mnohem jednodušší. více na tel.: 906 706 607

Panna 23/8–22/9 Nový nadřízený vás potěší. Vypadá to, že ho opravdu zajímá vaše práce a především vaše názory a potřeby. více na tel.: 906 706 607

Ryby 21/2–20/3 Dáte partnerovi druhou šanci, již jste až do dnešního dne odmítali připustit. Stále vám však na něm záleží. více na tel.: 906 706 607

Vydává METRO Česká Republika, a. s., se sídlem Praha 1, Na Florenci 19, 110 00, IČ 250 90 593. Tel.: 225 065 111. E-mail: recepce@metro.cz; web: www.metro.cz. Redakce, e-mail: redakce@metro.cz. Šéfredaktor: Josef Rubeš. Zástupci šéfredaktora: Jan David a Jan P. Štěpánek. Tištěný náklad ověřuje ABC ČR, člen IF ABC. Obchodní oddělení, e-mail: sales@metro.cz, inzerce@metro.cz, Brno, tel.: 516 202 521. Tisk: mafraprint – Praha a Olomouc • Evidenční číslo MK ČR E 16400, ISSN 1211 - 7811. Distribuci zajišťuje Mediaservis s. r. o., distribuci v ČD Grand princ. Vychází denně v pracovních dnech.


Adresa: Vodičkova 28

19.00 J. Tätte – Tajemné rozcestí

Divadlo v Celetné

Evald

Adresa: Celetná 17

Adresa: Národní 28

19.30 Báječná společnost světla

17.00, 19.00 Nějak se to komplikuje, 21.00 Mamut

Divadlo v Dlouhé

Lucerna

Adresa: Dlouhá 727/39

Adresa: Vodičkova 36

19.00 A. Goldflam – U Hitlerů v kuchyni

14.00 Julie a Julia, 16.15 Mamut, 18.30 Nějak se to komplikuje, 20.45 I love you Phillip Morris, 20.45 I love you Phillip Morris

Divadlo Komedie Adresa: Jungmannova 1

KINA

Divadlo Spejbla a Hurvínka

Bio Oko

Adresa: Dejvická 38

20.30 Pocta Dionýsovi: Rakety lásky, Jan Hus – mše za tři mrtvé muže

inzerce

Adresa: Františka Křížka 15

Česká hitparáda deníku Metro

 Cross Club

1.

Adresa: Plynární 23

20.00 Vision

Hudební klub Palmovka Adresa: Pod Hájkem 2204/1

20.00 Čejka Band

Světozor Adresa: Vodičkova 41

13.00, 18.15 Koncert, 13.30, 18.30 Katka, 15.30 Bílá stuha, 15.45, 20.45 Květ pouště, 20.30 Kawasakiho růže

RADŮZA Miluju vás 2. MADONNA The Sticky & Sweet Tour + DVD 3. BOBEK PAVEL Víc nehledám... 4. TŘI SESTRY Lázničky 5. KALANDRA PETR & ASPM 1982–1990 6. KABÁT Po čertech velkej koncert + DVD 7. KRYŠTOF Jeviště 8. SADE Soldier Of Love 9. GORILLAZ Plastic Beach 10. SVĚCENÝ J./ DVOŘÁK M. Vivaldianno MMVIII Ty nejlepší klipy z TOP 50 České hitparády deníku Metro můžete vidět každý pátek od 18.00 hodin na Óčku.20.00 Thomas Brussig – Hrdinové jako my

10.00 Pavel Grym – Pohádky pro Hurvínka

PÁTEK, 9. DUBNA 2010Divadlo ABC

svět

www.metro.cz

servis18

Hard Rock Café Adresa: Dům u Rotta, Malé náměstí 3

20.00 IMT Smile

Jazzboat Adresa: Čechův most

Po břišních tancích, boxování a dalších způsobech zpevňování těla ožily ruské tělocvičny výukou svůdných pohybů kolem tyče. Sportovní striptýz je novou zálibou, která uchvátila zdejší ženy. Podle ruské zpravodajské televize Vesti jsou manažerky, tlumočnice, učitelky i zaměstnankyně státních úřadů přesvědčeny, že jde o užitečný a zároveň příjemný sport, který pomáhá ke kráse i k lepšímu sebevědomí. „Je to koníček, který uchvátil ženy nejrůznějších zájmů a profesí. Na kurz striptýzu se hlásí, aby se naučily hezky pohybovat, když se svlékají,“ informovala státní televize ve zpravodajském pořadu. Ženy, které se přes den věnují seriózní a mnohdy náročné činnosti, se při výuce

Zprávy stručně Gang pašeráků dětí zadržen

ITÁLIE - moře – MISANO cca 15 km od Rimini Prázdninový dům Stella Maris leží přímo u moře

Květen 25.5. -2.6.2010 Cena: 4 500,-Kč/os. Červen 31.5.- 8.6.2010 Cena: 5 500,-Kč/os. Září 10.9.-18.9.2010 Cena: 5 500,- Kč/os. doprava autobusem, 6x ubytování, plná penze, komplexní pojištění, pláž – slunečníky a lehátka zdarma.

Family Tour - Michal Holzhauser Sofijské náměstí 3404/3, 143 00 Praha 4 - Modřany Tel.: 241 773 287, Mob.: 603 201 959 e-mail: info@familytour.cz, www.familytour.cz

AZUR REIZEN

s.r.o.

Praha 1, Revoluční 17, tel.: 224 826 745, Liberec, Jánská 864, tel.: 485 105 544, IČ 25110942 TABARKA 28/5, 4/6, 7/6, 11/6 7 nocí

Strava

Dosp. os.

1. Dítě do 12 let

Golf Beach 3* Club Abou Nawas Montazah 3* Yadis Tabarka 3* Dar Ismail 5* Iberostar Tabarka Beach 5*

All Inclusive All Inclusive All Inclusive Polopenze Polopenze

9 500,9 850,9 950,14 250,15 990,-

7 990,7 990,7 990,9 490,-* 12 150,-

Konečné ceny zahrnují: letenku včetně letištní asistence a bezpečnostního poplatku, palivový příplatek, zakladní pojištění, transfer, služby česky mluvícího delegáta, ubytování, odpovídající stravování/ *zn. 1. dítě do 4 let

www.azurreizen.cz

PÁTEK, 9. DUBNA 2010

Striptýz se stal novým sportem ruských žen

20.30 Los Quemados

VELKÁ SLEVA!!!

07

www.metro.cz

Přes 300 rumunských a britských policistů se včera v Rumunsku zúčastnilo rozsáhlé operace proti síti pašeráků dětí do Velké Británie. Zadrženo bylo 17 lidí. Policisté prohledali asi 30 objektů na jihu Rumunska. Oběťmi sítě byly děti z chudých romských rodin. Po převozu do Velké Británie byly nuceny žebrat a krást. Podle místních médií bylo identifikováno 168 takových dětí ve věku sedm až patnáct let.

Tanečnice s hadem ulovila prince Carl Philip, syn švédského krále Carla Gustafa, se ocitl v centru pozornosti švédských médií. O Velikonocích byl vyfotografován v autě se Sofií Hellqvistovou, která se specializuje na představení, kde tančí téměř nahá ovinuta hadem. Na švédských internetových diskusních fórech se to jen hemží diskusemi o tom, zda Švédsko může mít ženu zmíněného povolání za královskou princeznu. ČTK

technik striptýzu prý chtějí především uvolnit. Oceňují zároveň, že si tak zpevňují tělo a stávají se tak atraktiv-

nější pro své partnery. Cvičí se ve skupinách pro začátečníky i pokročilé. „Sportovní striptýz je jakousi obmě-

nou fitness. Pracuji ve státní struktuře a celý den musím být soustředěna a pracovat na plný výkon. Večer se

chci cítit svobodně, být ženou se vším všudy,“ říká Anna Alexejevová, která se zabývá investicemi. ČTK inzerce


06

svět

technologie

www.metro.cz PÁTEK, 9. DUBNA 2010

Výška Everestu je jasná. Skoro 1953 Od prvního výstupu Edmunda Hillaryho a Tenzinga Norkeje 29. května 1953 zlezly nejvyšší vrcholek světa tisíce lidí. metru vysoko,“ prohlásil představitel nepálského topografického úřadu, kterého citoval deník Kathmandu Post. Spor o výšku nejvyšší hory světa se vede od prv-

Lidé věří, že jsou ufoni mezi námi Mimozemšťané existují a žijí mezi námi v přestrojení za lidi. Tento názor zastává asi pětina lidí na světě, jak vyplynulo z výsledků průzkumu, který byl proveden mezi

23 tisíci lidmi z 22 zemí po celém světě. Nejvíce věří ve vetřelce převlečené za lidi Číňané a Indové – přes 40 procent. Nejméně naopak lidé v Beneluxu. ČTK

PÁTEK, 9. DUBNA 2010

Dvojí úder v Šanghaji

Objev. Nový druh

Dvojice žoldáků Rios a Salem před dvěma roky předvedla, jak by měla vypadat správná akce pro dva hráče Jsou zpět, ale ne zvlášť ve formě Army of Two: The 40th Day pro herní konzole PlayStation 3 a Xbox 360 vás vrhne do centra čínské Šanghaje, na niž bezprostředně po začátku hry zaútočí neznámí teroristé. Žádný spletitý příběh ale pod kapotou titulu nečekejte. Tady jde především o to, prostřílet se spolu s parťákem až k závěrečným titul-

Čína a Nepál se shodly na výšce nejvyšší hory světa Dlouho trvající spor má ale šalamounské řešení Nepál dlouhodobě uváděl výšku Everestu ležícího v pohoří Himálaj na hranici s Čínou 8848 metrů, zatímco Čína pro změnu tvrdila, že se vrcholek světa nachází ve výšce 8844,43 metru. Obě strany se tento týden dobraly zajímavého řešení. Každý stát si totiž nakonec vybral jiné hodnotící kritérium. „Číňané uznali tvrzení Nepálu, podle kterého je sněžný vrcholek Mount Everestu ve výšce 8848 metrů, zatímco Nepálci uznali čínskou verzi, tvrdící, že skalnatý vrcholek je 8844,43

19

www.metro.cz

ních měření v roce 1856. Nejčastěji uváděný údaj 8848 metrů zmínila jako první indická studie, která vycházela z měření sněžného vrcholku v roce 1955. V květnu 1999 stanovila americká expedice s pomocí satelitní navigační technologie GPS výšku hory 8850 metrů, kterou od té doby používá Národní zeměpisná společnost Spojených států. Geologové mají nicméně za to, že Everest díky tlaku indické kontinentální desky pomalu stoupá. ČTK

kům a – pokud možno – dobře se u toho bavit. Army of Two totiž více než jakýkoli jiný titul z poslední doby připomíná výbušný hollywoodský spektákl: je pěkný na pohled, ale znovu už se na něj asi nepodíváte. To by samo o sobě ještě nemuselo znamenat žádný problém. Jádro hry dokonce tvoří napí-

navá akce, kterou si nejlépe užijete ve spolupráci s kamarádem po internetu. Nicméně vydařené kapitoly s pár dobrými nápady v tomto případě střídá větší porce těch nezáživných, jež se odehrávají v naprosto nudných a stále se opakujících chodbách bez jediné špetky originality a smyslu pro detail.

Veškerá zábava tak spočívá v kooperaci s dalším člověkem. Pokud raději hrajete sami, Army of Two vám mnoho zábavy nenabídne. Titul pokoříte za slabé čtyři hodinky a už se k němu stěží někdy vrátíte. Zbudou snad jen vzpomínky za záchranu rukojmích a některé zajímavé morální volby. JIŘÍ BIGAS

plus

Fosilie jsou staré takřka dva miliony let. REUTERS – BRETT ELOFF

Na zemi i na stromě

Kdo je v IT nejstarší

Vědci objevili v jižní Africe kostry dosud neznámého druhu vymřelých lidoopů, který spadá do období přechodu od opice k současnějším předchůdcům člověka. Fosilie nesou znaky obou a patřily živočichovi, který byl přivyklý životu na stromech i na zemi.

IBM 1911

Kim Čong-il je prý šik Módní návrháři by měli zaměřit svou pozornost na vůdce Severní Koreje. Podle tamního tisku je totiž Kim Čong-il nejen mocným lídrem a generálem armády KLDR, ale v poslední době také udává směr v módě.

Jeho prostý, avšak slušivý styl podle komunistických novinářů okouzlil celý svět. Image „milovaného vůdce“, který nosí povětšinou šedou nebo khaki úzkou bundu na zip a dobře padnoucí kalhoty stejných barev, je

Hewlett-Packard 1939

„zkrátka dechberoucí“, stojí v článku, jenž byl zveřejněn na webu severokorejské vlády. Plusové body získává i za své zimní oblečení – vatovou bundu s kožešinovým límcem. K té často nosí i čepici z kožešiny. iDNES.cz

Sony 1946

inzerce

VYHRAJ!

Znaková prodejna NOKIA OC Nový Smíchov Plzeská 233/8, Praha 5 tel.: 257 326 475 Znaková prodejna NOKIA Palác Flóra, 2. patro Vinohradská 151, Praha 3 tel.: 222 210 855 SPACE – Galerie Fénix Freyova 35, Praha 9 tel.: 211 138 456 SPACE – DBK – Billa Budjovická 1667/64, Praha 4 tel.: 296 825 218

3x SCOOTER HONDA ZOOMER

15.290,-

FIAT 500

Nokia N900

Pln dotykový displej 3,5", 5megapixelový fotoaparát, vestavný pijíma A-GPS, až 32 GB vnitní pamti

Skalka – Praha – HM Tesco Petlucká 3295/50 Praha 10 – Skalka tel.: 274 025 549

www.rozjedtosnokia.cz

NAJDI SPRÁVNÝ KLÍ A ROZJE TO O S NO NOKIA!

Soutž „Rozje to s Nokia“ trvá od 1. 4. do 15. 6. 2010. Úplná pravidla soutže u prodejního personálu.

Práce pro dva Synonymem pro hraní Army of Two je slovo kooperace. Jako jednotlivec mnoho nezmůžete. S parťákem (ovládaným hráčem či počítačem) se můžete, ba dokonce musíte vzájemně krýt, léčit se, obkličovat nepřátele, ale také je lákat do pastí. Jeden hráč předstírá, že se vzdává, druhý nečekaně vytáhne zbraň.

Na odstřel Zástupy nepřátel jsou jednou ze slabších částí hry. Všichni jsou stejní, ne moc chytří a sázejí jen na početní převahu. Naštěstí je lze pokořit bez jediného výstřelu. Pokud zajmete velitele, jeho lidé se vzdají. Obyčejného pěšáka lze zase využít jako živý štít.

3rd Army of Two je takzvanou third-person akcí, kdy svého hrdinu hráč sleduje z pohledu třetí osoby. Díky této perspektivě hra nabízí třeba důmyslný systém krytí před nepřáteli.

Slibný arzenál Zbraně ve hře povyšují vývojáři na další formu fetišismu. Je jich moře a jsou věrné realitě. V průběhu tažení si lze ty stávající vylepšovat, brát je nepřátelům, nebo koupit úplně nové. Základní pistole doplňují zástupy pušek, výbušnin, samopalů a brokovnic.

Microsoft 1975

Apple 1976

Dell 1984

Rodí se software, Pro iPad už nyní který přečte mysl existuje 830 her Čtení myšlenek už nemusí být výsadou psychologů či věštkyň, teď už to umějí i některé počítače. Americký Intel předvedl software, který ze snímků magnetické rezo-

nance určí, na co člověk myslí. V aktuálním testu se určovalo, na které ze dvou slov sledovaný člověk myslí, a úspěšnost přístroje byla devadesátiprocentní. ČTK

iPad od Applu není na trhu ještě ani týden, a už je na něj k dispozici přes 830 videoher, které odpovídají jeho většímu formátu, vysokému rozlišení a dotykovému dis-

pleji. V uvedeném počtu přitom není zahrnuto téměř 25 tisíc her pro multimediální přehrávače iPod Touch a mobilní telefony iPhone, které na iPadu fungují také. ČTK

Yahoo 1995

Google 1998


20

job

praha

Ministerstvo: Ve vězení se práci nevyhnete

Neposlechnout řidiče tramvaje se nemusí vyplatit Může si na vás přivolat strážníky To zažil i Miroslav Cirnfus, kterého z tramvaje vykázali

MAFA – JAN ZÁTORSKÝ

Myslíte na horší časy? Téměř dvě pětiny lidí (36 procent) nemají pro případ ztráty zaměstnání žádnou finanční rezervu, i když připouštějí, že by ji mít měli. Naopak na horší časy se vybavilo 16 procent dotázaných. Vyplývá to z výsledků ankety pracovního portálu OnlinePráce, která se konala ve druhé polovině března. Více než čtvrtinu lidí donutila ekonomická krize, aby si začala takovou rezervu teprve vytvářet. Necelých dvacet procent návštěvníků portálu si myslí, že žádné záložní zdroje financí nepotřebují, protože se o práci nebojí. ČTK

mužů, 250 z nich nemůže ze zdravotních důvodů pracovat. Ostatní jsou zaměstnáni z 60 procent, a to při šití oděvů a dalších textilních výrobků pro věznice, v kovovýrobě, v soukromé tiskárně v areálu a v menším počtu také v privátních firmách mimo vězení. Také v českých věznicích je zaměstnanost v průměru šedesátiprocentní. Na Slovensku podle Kovářové například jedna věznice provozuje zemědělskou

„Téměř každá věznice v Česku má projekt na zaměstnávání vězňů.“ MAFA – LADISLAV NĚMEC

inzerce

výrobu, zásobuje vězeňskou kuchyni a přebytky prodává. To však není automaticky přenositelné k nám kvůli hygienickým předpisům. „Téměř každá věznice v České republice však má nějaký projekt na zaměstnávání vězňů,“ uvedla Kovářová. Další možností využití odsouzených jsou pracovní čety, které pomáhaly například při likvidaci letošní zimní sněhové kalamity v pražské nemocnici Motol a mohou vykonávat i další veřejně prospěšné práce. „Na požádání starostů nebo primátorů jsme připraveni je nasadit v počtu 20 lidí na odstraňování následků různých živelních katastrof,“ řekl ředitel Vězeňské služby Luděk Kula. Vězni mohou pracovat také v soukromém sektoru, a to jak přímo ve věznici, tak mimo ni. To však komplikuje současná ekonomická recese a rovněž bezpečnostní předpisy při ostraze vězňů. ČTK

Vězňů v Česku pracuje stále málo.

PÁTEK, 9. DUBNA 2010

Pozor, pes! Přesedněte si

Náklady na jednoho vězně vyjdou denně na 1000 korun Ministryně spravedlnosti proto chce, aby všichni vězni ve výkonu trestu pracovali Bude se inspirovat Slovenskem? Zaměstnanost vězňů v českých věznicích by se měla zvýšit, legislativa a okolnosti to však příliš nedovolují. I přesto chce ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová docílit toho, aby pracovní povinnost odsouzených více pokryla náklady na jejich uvěznění. „Zaměstnanost vězňů je pro mne dost zásadní ukazatel. Byla bych ráda, kdyby všichni vězni ve výkonu trestu pracovali, protože náklady na jednoho vězně jsou velké a máme malou úspěšnost při jejich vymáhání,“ uvedla Kovářová. Výdaje na jednoho odsouzeného činí denně kolem 1000 korun. Zavedení pracovní povinnosti vězňů ale podle ministryně nebude možné kvůli mezinárodním úmluvám. Celkový počet vězňů v České republice se pohybuje kolem 21 000, z toho je téměř 19 000 odsouzených. V pardubické věznici, kterou Kovářová navštívila, si odpykává trest asi 750

05

www.metro.cz

Včera deník Metro přinesl zprávu o řidiči tramvaje, který na pasažéra, sedícího na prvním sedadle za řidičem, zavolal strážníky. Nechtěl totiž pustil na své místo pejskaře. Osmačtyřicetiletého Miroslava Cirnfuse za neuposlechnutí řidičovy výzvy nakonec z tramvaje vyvedli strážníci. Pejskař se již v tu chvíli v poloprázdné tramvaji nenacházel. Přestože podle přepravních podmínek Cirnfus neměl povinnost pejskaře pustit, Dopravní podnik tvrdí opak. „Je jasně dáno, že pes musí být přepravován na vyhrazené plošině v tramvaji,“ argumentoval včera mluvčí Dopravního podniku Ond-

řej Pečený, který tvrdil, že muž si měl odsednout. S jeho názorem nesouhlasí Filip Drápal, mluvčí společnosti ROPID, která organizuje městskou hromadnou dopravu. „Místo je vyhrazeno pro slepce. Nikde se nepíše, že cestující se psem musí sedět. Co kdyby na místě seděla stará babička? To by musela pustit i mladého člověka se psem? To je nesmysl,“ vysvětlil Drápal, který si myslí, že řidič jednal neúměrně. Přesto se Dopravní podnik svého zaměstnance zastává. „Řidič byl v plném právu,“ stojí si za svým Pečený. Podle něj udělal správně, když na muže zavolal strážníky. Ti nakonec Cirnfuse z

inzerce

Jak to vidí: Ondřej Pečený, DPP „Řidič je v právu, Cirnfus si měl odsednout.“ Filip Drápal, ROPID „Řidič neměl právo cestujícího vyhodit.“ Řidič tramvaje „Cirnfus byl agresivní a opilý.“ Miroslav Cirnfus „Nebyl jsem opilý. Jsem pobouřen, že jsem musel opustit tramvaj. Mám roční kupón.“ tramvaje vyvedli. Řidič tramvaje se hájí, že byl cestující agresivní a podnapilý. To však Cirnfus od začátku popírá. ADAM VÁCHAL

Využijte novou nabídku Pražské plynárenské, a. s. Pro naše zákazníky jsme připravili tyto nové služby: Odměníme získání nových zákazníků Od 1. července 2010 obdrží každý zákazník Pražské plynárenské ODMĚNU za získání nového zákazníka kategorií domácnost a maloodběratel. Odměna bude vyplacena podle zprostředkovatelské smlouvy ve výši 5 % roční platby nového zákazníka. Opravíme ZDARMA Váš plynový kotel Opravy plynových kotlů je možné objednat u nonstop asistenční služby Pražské plynárenské POMOC 24 na telefonním čísle: 840 555 333. Od 1. června 2010 budou tyto opravy ZDARMA při uzavření smlouvy na 4 roky. Nabídka se týká: nonstop havarijních zásahů a oprav plynových kotlů (tzn. kotel je zcela nefunkční a navíc hrozí škoda na majetku, např. vinou unikající vody) běžných oprav plynových kotlů, kdy je kotel v provozu, ale vykazuje nesprávnou funkci (např. vypíná) oprav příslušenství plynových kotlů (např. zásobníků vody, regulace) Dále jsou při využití služby POMOC 24 poskytovány slevy 10 % na veškeré opravy v oblastech voda, elektro, odpady, zámky, sklenářské a topenářské práce. Odstraníme ZDARMA úniky plynu z Vašich plynových zařízení Při havarijních zásazích Plynárenské pohotovostní služby (tel.: 1239) budou ZDARMA opravena netěsná místa bytových rozvodů plynu. Přerušení dodávky plynu související s předmětnou netěsností se tak zkrátí na nezbytné minimum. Zákaznická tipovací soutěž o osobní automobily V listopadu 2010 uspořádáme pro všechny zákazníky kategorií domácnost a maloodběratel zákaznickou tipovací soutěž, ve které mohou vyhrát osobní automobily s pohonem na zemní plyn (CNG). V rámci věrnostního programu Zákaznická karta Pražské plynárenské mohou její držitelé aktuálně využívat nabídky a slevy, například na letošní dovolenou u šestnácti cestovních kanceláří. Od 1. července 2010 bude zahájen pilotní projekt v terénu, tzv. privátní plynař. Bude se jednat o poradce, kteří zákazníkům pomohou v otázkách efektivního využití zemního plynu, zjistí jejich konkrétní potřeby a nabídnou individuální produkty a slevy v oblasti nákupu a servisu spotřebičů i bezpečného a komfortního provozu plynových zařízení. Od 1. července 2010 prodloužíme otevírací dobu obchodní kanceláře v paláci Adria v pondělí a ve středu do 20.00 hodin a provozní dobu Zákaznické linky (tel.: 840 555 333) každý všední den do 22.00 hodin. Od stejného data budou mít zákazníci možnost si objednat za účelem vyřízení svého požadavku návštěvu obchodního zástupce v místě odběru ZDARMA nejen ve všední dny jako doposud, ale i o víkendu.

Bližší informace: Zákaznická linka: 840 555 333 www.ppas.cz

Další dobrý důvod, proč být s námi


04

praha

  

www.metro.cz

     

PĂ TEK, 9. DUBNA 2010

     

Praha zĹŻstĂĄvĂĄ ve stĹ™ehu Ĺ˜idiÄ?ĹŻm, kteří zaparkujĂ­ na „zakĂĄzanĂŠm“ mĂ­stÄ›, bude hrozit odtah Na Ĺ™adÄ› mĂ­st budou opÄ›t platit přísnĂĄ bezpeÄ?nostnĂ­ opatĹ™enĂ­ ÄŒTK – STANISLAV PEĹ KA

Kvůli prezidentským kolonåm se zastavily i tramvaje.

Pokud dnes vyråŞíte do ulic metropole vozem, dĂĄvejte si velkĂ˝ pozor, kam svĂŠho přítele na Ä?tyĹ™ech kolech postavĂ­te. Na mnohĂ˝ch mĂ­stech v metropoli platĂ­ jeĹĄtÄ› dnes kvĹŻli nĂĄvĹĄtÄ›vÄ› americkĂŠho prezidenta Baracka Obamy zĂĄkaz parkovĂĄnĂ­. Ĺ˜idiÄ?i v Praze nezaparkujĂ­ například v okolĂ­ ruzyĹˆskĂŠho letiĹĄtÄ›, PraĹžskĂŠho hradu a hotelu Hilton, kde je americkĂ˝ prezident ubytovĂĄn. KrĂĄtkodobĂŠ zĂĄkazy parkovĂĄnĂ­ platĂ­ takĂŠ v mĂ­stech, kudy projĂ­ĹždÄ›jĂ­ kolony vozidel se stĂĄtnĂ­ky. JeĹĄtÄ› pĹ™ed zaÄ?ĂĄtkem sum-

mitu USA – Rusko, kterĂ˝ probÄ›hl vÄ?era, bylo odtaĹženo 31 zaparkovanĂ˝ch automobilĹŻ. Informovala o tom Petra JanatovĂĄ ze SprĂĄvy sluĹžeb hlavnĂ­ho mÄ›sta Prahy. PrĂĄvÄ› tato mÄ›stskĂĄ organizace odtahy vozidel v metropoli zajiĹĄĹĽuje. Podle praĹžskĂŠho policejnĂ­ho mluvÄ?Ă­ho TomĂĄĹĄe Hulana se vĹĄak nemajĂ­ oÄ?ekĂĄvat nÄ›jakĂŠ velkĂŠ dopravnĂ­ komplikace. „Ulice jsou uzavĹ™eny kvĹŻli prĹŻjezdĹŻm kolon vĹždy jen po nÄ›kolik minut,“ Ĺ™ekl Hulan s tĂ­m, Ĺže hned potĂŠ jsou pĹ™ipraveni dopravnĂ­ policistĂŠ na mĂ­stÄ› dopravu uvolnit. RAB a ÄŒTK

Summit v Ä?Ă­slech V ulicĂ­ch hlĂ­dkovalo asi 1500 policistĹŻ a stejnĂ˝ poÄ?et specialistĹŻ z dalĹĄĂ­ch bezpeÄ?nostnĂ­ch sloĹžek. Ăštvar rychlĂŠho nasazenĂ­ mÄ›l v akci 70 aĹž 80 lidĂ­. Na akci se akreditovalo tĂŠměř 1100 novinåřů, z toho 650 zamĂ­Ĺ™ilo na PraĹžskĂ˝ hrad. CeremoniĂĄlu podpisu smlouvy ve Ĺ panÄ›lskĂŠm sĂĄle PraĹžskĂŠho hradu pĹ™ihlĂ­Ĺželo na 300 hostĹŻ z Ĺ™ad Ä?eskĂ˝ch politikĹŻ a zhruba stejnĂ˝ poÄ?et novinåřů. CelkovĂŠ nĂĄklady na bezpeÄ?nostnĂ­ opatĹ™enĂ­ se vyĹĄplhaly na 40 aĹž 50 milionĹŻ korun. PolicistĂŠ postupnÄ› uzavĹ™eli na 30 praĹžskĂ˝ch ulic.

!"      !! "#   "!  $ %&' #$"  ( )* *** + #$  ,    $ $( $-' % && $  ' ( $ " ))) *)+ ,-+

11.042 CELOSTĂ TNĂ? VYDĂ NĂ?

OBCHOD, PRODEJ, NĂ KUP

ARMà DA, POLICIE, BEZP. SLUŽBY

STĂ TNĂ?, VEĹ˜EJNĂ SPRĂ VA

HledĂĄme regionĂĄlnĂ­ho zĂĄstupce z celĂŠ ÄŒR s komunikaÄ?nĂ­mi a prezentaÄ?nĂ­mi schopnostmi a znalostĂ­ prĂĄce na PC. NabĂ­zĂ­me zajĂ­mavou a dobĹ™e ohodnocenou prĂĄci, dynamickĂ˝ kolektiv a volnou pracovnĂ­ dobu. Email: info@sikcz.cz (ref. Ä?.: 0AD8C732)

MÄ›stskĂĄ policie Praha pĹ™ijme mÄ›stskĂŠho strĂĄĹžnĂ­ka.ObÄ?an ÄŒR od 21 let, SĹ , zdravotnĂ­ zpĹŻsobilost, bezĂşhonnost. MoĹžnost pĹ™idÄ›lenĂ­ bytu v Praze, zajĂ­mavĂŠ benefity. Hana HesounovĂĄ, tel: 267002215, email: hesounova@mppraha.cz (ref. Ä?.: 20E5AFF6)

MÄ›stskĂĄ Ä?ĂĄst Praha 2 vyhlaĹĄuje vĂ˝bÄ›rovĂŠ řízenĂ­ na volnou pozici referent oddÄ›lenĂ­ investic v odboru majetku a investic. Informace k vĂ˝bÄ›rovĂŠmu řízenĂ­ jsou zveĹ™ejnÄ›ny na www.praha2.cz v rubrice volnĂĄ mĂ­sta. (ref. Ä?.: BAB9B59D)

FINANCE, POJIŠŤOVNICTVĂ? NejvÄ›tĹĄĂ­ stavebnĂ­ spoĹ™itelna hledĂĄ finanÄ?nĂ­ poradce pro svou sĂ­ĹĽ v Praze. NĂĄplnĂ­ prĂĄce je komunikace s klienty, vytvĂĄĹ™enĂ­ finanÄ?nĂ­ch plĂĄnĹŻ, pĂŠÄ?e o svěřenĂ˝ kmen a zĂ­skĂĄvĂĄnĂ­ novĂ˝ch klientĹŻ. petra.vogelova@parlato.cz (ref. Ä?.: F4EC696F)

Ĺ KOLSTVĂ?, VĂ?UKA, VZDÄšLĂ VĂ NĂ? Pedagog pro pĹ™edĹĄkolnĂ­ vĂ˝chovu Vlasta MichaĂŤla Ĺ˝iĹžkovĂĄ, - MinimĂĄlnĂ­ vzdÄ›lĂĄnĂ­: ĂšSO s maturitou (bez vyuÄ?enĂ­) AngliÄ?tina - AktivnĂ­ (ref. Ä?.: 894A7FD6)

inzerce

Cvak. „A mĂĄme ho“ ÄŒTK – LUBOĹ PAVLĂ?ÄŒEK

Přímå cesta vaťí tiskovÊ zpråvy

Někteří lidÊ byli více neŞ na Obamu zvědaví na jeho letadlo.

NezapomeĹˆte na svĹŻj

plynovĂ˝

kotel!

VelkĂ˝ posezonnĂ­ servis kotle do 30 kW zahrnuje: vizuĂĄlnĂ­ kontrolu kontrolu a nastavenĂ­ vĹĄech funkcĂ­ demontĂĄĹž a vyÄ?iĹĄtÄ›nĂ­ trysek, hořåku a primĂĄrnĂ­ho vĂ˝mÄ›nĂ­ku mokrou metodou (pomocĂ­ vody) celkovĂŠ vyÄ?iĹĄtÄ›nĂ­ kontrolu tlaku expanznĂ­ nĂĄdoby kontrolu tÄ›snosti plynu detektorem Ăşniku plynu měřenĂ­ spalin analyzĂĄtorem ZaplatĂ­te jen 1 567 KÄ? vÄ?etnÄ› dopravy a DPH.

DalĹĄĂ­ dobrĂ˝ dĹŻvod, proÄ? bĂ˝t s nĂĄmi

ZaslouŞí si velkĂ˝ posezonnĂ­ servis NabĂ­dka platĂ­ do 31. srpna 2010 a je urÄ?ena pro zĂĄkaznĂ­ky PraĹžskĂŠ plynĂĄrenskĂŠ, a. s. BliŞťí informace: 221 092 174, 221 092 202 monika.canova@ppas.cz helena.halasova@ppas.cz www.ppas.cz

SluĹžba je poskytovĂĄna ve spoluprĂĄci se spoleÄ?nostĂ­ servis plynovĂ˝ch kotlĹŻ

Přílet americkÊho prezidenta Baracka Obamy do Prahy sledovaly za letiťtním plotem stovky zvědavců. Větťinu mezi nimi tvořili spotteři – lovci letadel, kteří se ob-

MARIà NSKÉ Là ZNĚ

10.04. - 25.04.10 od 3.210,- KÄ? 25.04. – 04.07.10 od 3.990,- KÄ?

JARNĂ? ODPOÄŒINEK DÄ›ti do 12 let – SLEVA 30 % uvedenĂŠ ceny jsou za 1 os. ve 2L pokoji II.kategorie v cenÄ› pobytu:

6x ubytovåní v centru města 6x plnå penze (moŞnost polopenze) NAB�Z�ME

NOVÄš - suchĂŠ uhliÄ?itĂŠ koupele klasickĂŠ masĂĄĹže, solĂĄrium, reflexnĂ­ masĂĄĹže, manikĂşru terapie v solnĂŠ jeskyni kosmetiku, pedikĂşru lĂĄzeĹˆskĂŠ procedury bazĂŠn se saunou a vĂ­Ĺ™ivkami koncerty, kulturnĂ­ programy nordic walking, horskĂĄ kola

HOTEL POLONIA

HlavnĂ­ tĹ™. 50, 353 01 MariĂĄnskĂŠ LĂĄznÄ› tel.: 354 622 452 fax: 354 622 451 e-mail: recepce@hotelpolonia.cz

www.hotelpolonia.cz

jektivy fotoaparĂĄtĹŻ snaĹžili pořídit snĂ­mky letounu Air Force One. PrezidentskĂ˝ speciĂĄl pro nÄ› znamenĂĄ do sbĂ­rek mimořådnĂ˝ Ăşlovek. „Bylo to bezvadnĂ˝. ÄŒekal jsem od Ä?tyĹ™ hodin rĂĄno, protoĹže jsem se bĂĄl, Ĺže se sem kvĹŻli bezpeÄ?nostnĂ­m opatĹ™enĂ­m nedostaneme. Policie ale nebyla tak přísnĂĄ jako loni,“ Ĺ™ekl Otakar Svatek z Prahy. PĹ™ihlĂ­ĹžejĂ­cĂ­ policistĂŠ prĂ˝ spottery jen poŞådali, aby v dobÄ›, kdy letoun dosedĂĄval, stĂĄli tĹ™i metry od plotu. Mimořådnou příleĹžitost ulovit snĂ­mky Air Force One si nenechali ujĂ­t ani spotteĹ™i ze zahraniÄ?Ă­. Na polĂ­ch v okolĂ­ letiĹĄtÄ› byla slyĹĄet nÄ›mÄ?ina, polĹĄtina i maÄ?arĹĄtina. „VidÄ›t stroj americkĂŠho prezidenta je v EvropÄ› velmi vzĂĄcnĂŠ, takĹže jsme museli pĹ™ijet,“ Ĺ™ekl Attila Ringel z DrĂĄĹžÄ?an. ÄŒTK

k tisĂ­cĹŻm uĹživatelĹŻ zpravodajskĂŠho servisu ÄŒTK VAĹ I TISKOVOU ZPRĂ VU DORUÄŒĂ?ME DO 4 HODIN TÄšM, ... ...KTEĹ˜Ă? OVLIVŇUJĂ? VEĹ˜EJNÉ MĂ?NÄšNĂ?

... BEZ NICHĹ˝ SE NEOBEJDE VĂ Ĺ BUSINESS

...KTEĹ˜Ă? TVOĹ˜Ă? ZĂ KONY A NORMY

 TISK

 BANKY

 PARLAMENT

 TELEVIZE

 OBCHODNĂ?CI

 SAMOSPRĂ VA

 ROZHLAS

 INVESTOĹ˜I

 MINISTERSTVA

 INTERNET

 PR AGENTURY

vĂ­ce na www.protext.cz

METRO.CZ


KancelĂĄĹ™ řådkovĂŠ inzerce: Na Florenci 19, 110 00 Praha 1 po-Ä?t 800-1800, pĂĄ 800-1700 tel.: 225 065 177, 178, fax: 225 066 653

servis CestovĂĄnĂ­ - nabĂ­dka

• PlĂĄnujete Ĺ KOLNĂ? VĂ?LET? PojeÄ?te do Pikovic k SĂĄzavÄ›. Cena: 1 osoba/150 KÄ?, u ŞåkĹŻ ze soc. slabĂŠ rodiny moĹžnĂĄ vĂ˝raznĂĄ sleva: rzkatka.sweb.cz, 775063836 • www.frantiskovylazne-ubytovani.cz, tel.: 354542882, mobil 604 110 836, příjemnĂŠ a levnĂŠ! penem@penem.cz • Super lyĹžovĂĄnĂ­ ledovce! Stubai, Ă–tztal, Kaprun, Hintertux – autem. Busem 22.-25.4. Kaprun! www.ck-kontakt.cz, tel. 313512150

PrĂĄce - nabĂ­dka • PĹ™ijmeme 3 spolupracovnĂ­ky do novĂŠho mladĂŠho tĂ˝mu v Praze. VĂ˝plata moĹžnĂĄ ihned. Tel.: 737318589 • ObchodnĂ­ spoleÄ?nost pĹ™ijme komunikativnĂ­ Ĺženy a muĹže s reprezent. vystupovĂĄnĂ­m, Praha a StĹ™. kraj. Tel.: 732923385 • NabĂ­zĂ­me zajĂ­mavou prĂĄci na HPÄŒ i VPÄŒ. Praha. Tel.: 602474413 • ZajĂ­mavĂĄ prĂĄce v kancelåří. ObchodnĂ­ Ä?innost, zaĹĄkolĂ­me. Tel.: 606573442 • ZajĂ­mavĂĄ prĂĄce v obch. kanc. na Praze 10. MoĹžno i brigĂĄdnÄ›. Tel.: 604118714 • Do Centra zdravĂŠ výŞivy v BeneĹĄovÄ› a VlaĹĄimi pĹ™ijmu spolehlivĂŠ asistenty pro prodej. Informace: PO - PĂ . Tel.: 602309970 • NabĂ­zĂ­m prĂĄci v obchodnĂ­ kancelĂĄĹ™i. Kladno a Praha. ZaĹĄkolĂ­me. Tel.: 722226290 • Do mladĂŠho kolektivu pĹ™ijmeme komunikativnĂ­, spolehlivĂŠ lidi na pozice HOSTESKA, PROMOTÉR. DennĂ­ vĂ˝dÄ›lek 100 KÄ?/hod., HPP i brigĂĄdnÄ›. Tel.: 605727081

          ! "

# "

na novou zakåzku přijmeme ihned

STRà ŽNÉ

800 600 333

• Komunikace a profesnĂ­ rĹŻst ve ĹĄvĂ˝carskĂŠ stabilnĂ­ spol. VĂĄm zajistĂ­ budoucnost. Praha a okolĂ­. Tel.: 603443588 • RESTAURACE fastfood NORDSEE pĹ™ijme zamÄ›stnance na HPP pro poboÄ?ky v Praze na pozice: studenĂĄ kuchyĹˆ, teplĂĄ kuchyĹˆ, prodavaÄ?ky. T: 736622756, 724786542 • 5.000 KÄ?/mÄ›s. NAVĂ?C zĂ­skejte za pronĂĄjem plochy na vaĹĄem AUTÄš, DOMÄš, plotÄ› Ä?i pozemku. Volejte IHNED za mĂ­stnĂ­ tarif tel. 841111148 Po-PĂĄ, 7-19:00 h. • Kovis a.s. pĹ™ijme muĹže na ostrahu admin. budov a budov vrĂĄtnicovĂŠho typu pro Prahu. Nab. dobrĂŠ platovĂŠ podmĂ­nky, stabilnĂ­ zamÄ›stnĂĄnĂ­. T: 274 782 747 • Kovis a.s. pĹ™ijme vÄ›tĹĄĂ­ poÄ?et zamÄ›stnancĹŻ na pozici strĂĄĹžnĂ˝ pro objekt VojenskĂŠ nemocnice ve StĹ™eĹĄovicĂ­ch. NabĂ­zĂ­me dobrĂŠ platovĂŠ podmĂ­nky, stabilnĂ­ zamÄ›stnĂĄnĂ­, nĂĄstup ihned. Tel.: 274782747 • HledĂĄme REALITNĂ? MAKLĂ‰Ĺ˜E a OBCHODNĂ? PARTNERY! VhodnĂŠ pro vĹĄechny, i na VPP! Praha a stĹ™edoÄ?eskĂ˝ kraj! www.kozova.avareal.cz, M. KozovĂĄ 777263316 • LĹŻĹžkovĂŠ zdrav. zaĹ™. Praha 3 pĹ™ijme: vĹĄeobecnĂŠ sestry, sanitĂĄĹ™ky. NabĂ­zĂ­me: zvĂ˝hodnÄ›nĂ­ zdravotnĂ­ch sester pĹ™i nĂĄstupu 10.000 KÄ?. T: 602651650 8-15 hod. • PĹ™ijmeme nÄ›kolik pracovnĂ­kĹŻ do pozic Ĺ™idiÄ?-manipulant a Ĺ™idiÄ?obchodnĂ­ zĂĄstupce. NĂĄstup ihned. Tel.: 272 656 672 • MezinĂĄrodnĂ­ obchodnĂ­ spoleÄ?nost EUROFIT Trading a.s. hledĂĄ prezentĂĄtory přímĂŠho prodeje gastronomickĂ˝ch vĂ˝robkĹŻ. ZĂĄkaznĂ­ci zajiĹĄtÄ›ni. VyĹĄkolenĂ­ zdarma a prĂĄce v regionu. Plat 40-60 tisĂ­c. Kontakt 731439772. • BRIGĂ DA vhodnĂĄ pro studenty VĹ , Ä?i dĂĄlkovĂ˝ch studiĂ­. JednĂĄ se o stĂĄnkovĂ˝ prodej v OC, plat 100 KÄ?/ hod. + finanÄ?nĂ­ bonusy. Tel: 736 784 257

• McDonald´s PrĹŻhonice doplĹˆuje tĂ˝m! KomerÄ?nĂ­ zĂłna ÄŒestlice! PĹ™ijme zamÄ›stnance na plnĂ˝ i Ä?ĂĄsteÄ?nĂ˝ Ăşvazek, dennĂ­ i noÄ?nĂ­ smÄ›ny. NabĂ­zĂ­me prĂĄci v mladĂŠm kolektivu, jistotu zamÄ›stnĂĄnĂ­, moĹžnost firemnĂ­ho postupu, pravidelnĂŠ zvyĹĄovĂĄnĂ­ hodinovĂŠ mzdy, personĂĄlnĂ­ stravu, příplatky za prĂĄci v noÄ?nĂ­ch hodinĂĄch a o vĂ­kendech, pro maminky s dÄ›tmi moĹžnost prĂĄce na rannĂ­ smÄ›ny. PoĹžadujeme spolehlivost, flexibilitu a chuĹĽ uÄ?it se novĂ˝m vÄ›cem. V případÄ› zĂĄjmu nĂĄs kontaktujte přímo v restauraci nebo na tel. 725 071 882, 272 680 198 pĂ­ ErbenovĂĄ • SpoleÄ?nost Smarthouse zabĂ˝vajĂ­cĂ­ se problematikou řízenĂ­ inteligentnĂ­ch elektroinstalacĂ­ hledĂĄ na HPP obchodnĂ­ho manaĹžera pro prodej naĹĄich vĂ˝robkĹŻ. PoĹžadujeme zkuĹĄenosti s prodejem IT Ĺ™eĹĄenĂ­, nejlĂŠpe ve stavebnictvĂ­, orientaci v oblasti IS/IT, samostatnost, flexibilitu, Ä?ĂĄsteÄ?nou znalost anglickĂŠho jazyka. VysokĂŠ pracovnĂ­ nasazenĂ­ = odpovĂ­dajĂ­cĂ­ platovĂŠ podmĂ­nky. NĂĄstup moĹžnĂ˝ ihned. Ĺ˝ivotopis zasĂ­lejte na adresu: mt@smarthouse.cz • Restaurace McDonald´s, PrĹŻhonice 2 MT Restaurant s.r.o. AreĂĄl Ä?erpacĂ­ stanice PAPOIL pĹ™ijme zamÄ›stnance na pozici manaĹžera provozu. MĂĄte potĹ™ebu pro seberealizaci a smysl pro odpovÄ›dnost? Chcete spolupracovat na řízenĂ­ restaurace, mĂĄte chuĹĽ intenzivnÄ› se podĂ­let na dÄ›nĂ­ v provozu restaurace a neoÄ?ekĂĄvĂĄte pouze prĂĄci v kancelĂĄĹ™i? PoĹžadujeme: pĹ™edpoklady pro vedenĂ­ lidĂ­, kvalitnĂ­ komunikaÄ?nĂ­ schopnosti, organizaÄ?nĂ­ schopnosti a aktivnĂ­ přístup, chuĹĽ uÄ?it se novĂ˝m vÄ›cem, smysl pro tĂ˝movou prĂĄci, spolehlivost a zodpovÄ›dnĂ˝ přístup. Zaujala VĂĄs naĹĄe nabĂ­dka? Kontaktujte nĂĄs na tel 725071881 pĂ­ EimovĂĄ • PĹ™ijmeme 3 lid na sepisovĂĄnĂ­ kreditnĂ­ch karet, volnĂĄ pracovnĂ­ doba, VĂ?PLATY DENNÄš. PodmĂ­nka image a aktivita. Tel.: 739 243 040 • MĂĄĹĄ volnĂŠ dvÄ› hodiny dennÄ›? NabĂ­zĂ­me VĂ?PLATY NA RUKU: sepisovĂĄnĂ­ ĂşvÄ›rovĂ˝ch smluv. PodmĂ­nka spolehlivost a chtĂ­t si vydÄ›lat. Tel.: 604 363 416 • Karlova pekĂĄrna pĹ™ijme do prodejny peÄ?iva v ArkĂĄdy PankrĂĄc pekaĹ™ku (pekaĹ™e), dobrĂŠ platovĂŠ ohodnocenĂ­, proplĂĄcĂ­me pĹ™esÄ?asy, nĂĄstup moĹžnĂ˝ ihned. Ĺ˝ivotopisy posĂ­lejte na praha.arkady@karlova-pekarna.cz nebo volejte tel.: 244404585. • NABĂ?ZĂ?M zajĂ­mavou PRĂ CI na Ĺ˝L bez vstupnĂ­ch poplatkĹŻ, e-mail: brona.kubova@seznam.cz, tel: 602 641 368, PO-PĂ , 8-17 hod. • Fa SE s.r.o. pĹ™ijme pracovnĂ­ky pro firemnĂ­ klientelu na 1188. ZĂĄklad + vĂ˝konostnĂ­ odmÄ›ny. PoĹžadujeme komunikativnost a samostatnost. Tel.: 266007621 • Pro prodej a případnĂŠ drobnĂŠ opravy zlata v centru Prahy pĹ™ijmeme ZLATNICI s MATURITOU. Tel: 732 115 005, e-mail: flagg@seznam.cz • FinanÄ?nĂ­ úřad Praha-zĂĄpad pĹ™ijme pracovnĂ­ky pro daĹˆovou kontrolu. PĹ™edpoklady: ĂšS vzdÄ›lĂĄnĂ­, prĂĄce na PC, znalost daĹˆ. zĂĄkonĹŻ vĂ˝hodou, znalost ĂşÄ?etnictvĂ­ podmĂ­nkou. PĂ­semnĂŠ nabĂ­dky se strukturovanĂ˝m Ĺživotopisem a kontaktnĂ­m telefonem zasĂ­lejte na adresu: FinanÄ?nĂ­ úřad Praha-zĂĄpad, Na PankrĂĄci 95, 140 21 Praha 4 nebo e-mail: podatelna@prz.pr.ds.mfcr.cz, heslo: „Konkurz“. • PRACOVNĂ? PĹ˜Ă?LEĹ˝ITOST a dobrĂ˝ vĂ˝dÄ›lek nabĂ­zĂ­m zodpovÄ›dnĂ˝m, svÄ›domitĂ˝m a sluĹĄnĂ˝m lidem. Tel. 737 908 350 • HledĂĄme asistentku do kancelĂĄĹ™e na celĂ˝ nebo Ä?ĂĄsteÄ?nĂ˝ Ăşvazek. PoĹžadujeme znalost italskĂŠho jazyka, PC, Ä?ĂĄsteÄ?nou praxi v administrativÄ› a ĂşÄ?etnictvĂ­. Tel.: 731 173 391. • SoukromĂŠ vĂ­celetĂŠ gymnĂĄzium na Praze 4 a 10 pĹ™ijme vyuÄ?ujĂ­cĂ­ AJ (nejlĂŠpe v kombinaci s M, TV, D, ZSV), Ĺ J. NabĂ­dky na: gym4@seznam.cz

• BS hledĂĄ zdatnĂŠ dĹŻchodce pro ostrahu objektĹŻ na Praze 10. tel.: 777 788 990, 777 738 251 • OdbornĂŠho referenta pro evidenci zdravotnickĂŠ techniky pĹ™ijme VĹĄeobecnĂĄ fakultnĂ­ nemocnice v Praze. PoĹžadujeme: VĹ /SĹ  vzdÄ›lĂĄnĂ­, vĂ˝bornou znalost prĂĄce s PC (MS Office), samostatnost, flexibilitu, peÄ?livost. NĂĄstup moĹžnĂ˝ ihned. CV zasĂ­lejte na e-mail: jiri.tomek@vfn.cz nebo na adresu: VĹĄeobecnĂĄ fakultnĂ­ nemocnice v Praze, oddÄ›lenĂ­ evidence ZT, Ing. Jiří Tomek, U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2. • Hotel DownTown na Praze 1 pĹ™ijme portĂ˝ra. NĂĄstup moĹžnĂ˝ ihned, na HPP i brigĂĄdnÄ›. E-mail: em@downtown.euroagentur.cz, tel.: 605 114 931. • AutorizovanĂ˝ servis vozĹŻ ĹĄkoda pĹ™ijme pro svou provozovnu na Praze 10 pĹ™ejĂ­macĂ­ho technika, vedoucĂ­ho servisnĂ­ch sluĹžeb. Ĺ˝ivotopisy zasĂ­lejte na: hvezda@goldcar.cz, tel. 225354200 • PĹ™ijmeme panĂ­ na rannĂ­ Ăşklid u stanice NovĂŠ Butovice, 2x tĂ˝dnÄ› od 6.00 - 7.00 hod. Tel.: 603 183 385 • Hotel v centru Prahy pĹ™ijme vyuÄ?enou servĂ­rku s praxĂ­ pro snĂ­daĹˆovĂ˝ provoz. Tel: 224 192 563, 724 100 516

VzdÄ›lĂĄvĂĄnĂ­ - Kurzy nabĂ­d. • Chcete zĂ­skat prĂĄci? ĂšÄŒETNĂ? KURZY, akredit. MĹ MT, v centru od 26/04/2010. NabĂ­dka zamÄ›stnĂĄnĂ­. Tel.: 220921440, www.ucetnikurzy.cz

       ! " #!! # $% &'( #)! " *

+,- . ./ 0 1,. 2 3 $4 .256 06/ 7

  '&88&$  

    

  

! SluĹžby - nabĂ­dka • Smlouvy a prĂĄvnĂ­ poradenstvĂ­ on line, kvalitnÄ› a levnÄ›! ZastupovĂĄnĂ­ v exekuÄ?nĂ­ch řízenĂ­ch za odmÄ›nu vymoĹženou exekutorem na povinnĂŠm. www.advokat7.cz

• MALOVĂ NĂ? od 20 KÄ?/m2, brouĹĄenĂ­ parket od 220 KÄ?/m2, ĹĄtukovĂĄnĂ­, Ä?iĹĄtÄ›nĂ­ kobercĹŻ, lakovĂĄnĂ­ oken a dveří. VĹĄe za ROZUMNÉ CENY! Tel.: 272734264, 607719394

ŽALUZIE, ROLETY

 

    ! !"#$ %& "' 

(" ) * +" !"# $

  

         

• AKCE! NebankovnĂ­ pĹŻjÄ?ky od 10.000 KÄ? pro zamÄ›stnance a dĹŻchodce, bez poplatku. Tel.: 608 834 666, PROFI CREDIT Czech a.s. • KreditnĂ­ karta aĹž do výťe 100.000 KÄ? pĹ™i splĂĄtce 500 aĹž 1000 KÄ? mÄ›sĂ­Ä?nÄ›. Jen na OP. Volejte kdykoli na 776 269 540 • PĹŻjÄ?ky od 100.000 KÄ?, ruÄ?enĂ­ nemovitostĂ­ nutnĂŠ. SplĂĄtky si urÄ?ete sami. Volejte kdykoli na 776 269 540 • Ĺ˜EĹ Ă?TE FINANÄŒNĂ? situaci? VyĹ™eĹĄĂ­me za VĂĄs exekuce. Jste v registru? ĂšvÄ›ry, kreditnĂ­ karty, pĹŻjÄ?ky. Volejte 603526951

 !"# $%% &!& '() *+* +", --+

  

• STĚHOVà N� •

• VYKL�ZEN�•

NEPOTĹ˜EBNĂ?CHVÄšCĂ? •BOURĂ NĂ? • KDYKOLIV, KAMKOLIV I SO A NE Fa NÄšMEC 603 538 314, 603 583 806   ! "# $ "

%%%&'( )*+,-)&./ Finance - nabĂ­dka • ObÄ?anskĂŠ pĹŻjÄ?ky: 50-200 tis. KÄ?. NĂ­zkĂŠ splĂĄtky, bez poplatku pĹ™edem, i pro klienty v registrech, OSVÄŒ a Ĺženy na MD. Tel: 734443169, 734443168. • PĹŽJÄŒĂ?ME IHNED - pĹŻjÄ?ky pro veĹ™ejnost 10.000-200.000 KÄ?, bez poplatkĹŻ pĹ™edem, i pro klienty v registrech, Ĺženy na MD. Tel.: 773995001, 773995002

      

  !   " "!

# $%& ' '$&

     !"#$%&# '()* $+,*-* .- $+/!&-* $ #)$()0 123 4 555

677 886 96    !" #$%&'( )" *&+, # % +--  ./ 011 $ *

03

www.metro.cz PĂ TEK, 9. DUBNA 2010

Výpravu za Obamou brzdí můj opasek

Summit v obrazech

REUTERS – DAVID W. CERNY REUTERS – DMITRIJ ASTAKOV ÄŒTK – LIBOR ZAVORAL ÄŒTK – STANISLAV PEĹ KA

LetiĹĄtÄ› Praha, Ä?tvrtek rĂĄno VĹĄude jsou muĹži v Ä?ernĂŠm, hlĂ­dky se psy a dalĹĄĂ­ speciĂĄlnĂ­ kontroly ReportĂŠr Metra se vydal pĹ™ivĂ­tat prezidenta USA Nad ranvejĂ­ krouŞí vrtulnĂ­k, na vĹĄech stĹ™echĂĄch jsou vidÄ›t ostĹ™elovaÄ?i. Prezident SpojenĂ˝ch stĂĄtĹŻ americkĂ˝ch Barack Obama pĹ™ilĂŠtĂĄ. Vystupuje ze slavnĂŠho letadla Air Force One a bÄ›hem dvou minut je v autÄ›. MĂĄvĂĄ mi, tedy tĂ­m smÄ›rem, kde stojĂ­m i jĂĄ. Jak se ale dostat do blĂ­zkosti jednoho z nejmocnÄ›jĹĄĂ­ch politikĹŻ svÄ›ta? Ani novinĂĄĹ™ to nemĂĄ na letiĹĄti hemŞícĂ­m se policisty jednoduchĂŠ. „Jsem z denĂ­ku Metro,“ vysvÄ›tluji jednomu z nich. StaÄ?Ă­ mu vidÄ›t novinĂĄĹ™skĂ˝ prĹŻkaz. „RadĹĄi si ho nechte vyndanĂ˝,“ podotĂ˝kĂĄ a pouĹĄtĂ­ mÄ› blĂ­Ĺže pĹ™istĂĄvacĂ­ ploĹĄe, kam za necelou hodinu pĹ™iletĂ­ americkĂ˝ prezident. Jen pĂĄr metrĹŻ za prvnĂ­ hlĂ­dkou musĂ­m Ä?tvrt hodiny poÄ?kat, neĹž mÄ› pĹ™ebere dalĹĄĂ­ policista a dovede do haly k ostatnĂ­m novinåřům. UĹž je nĂĄs tu nÄ›kolik desĂ­tek. Abych postoupil do

Jak se blíŞím k příletovĂŠ drĂĄze, ubĂ˝vĂĄ policistĹŻ a nahrazujĂ­ je typiÄ?tĂ­ „agenti“ v Ä?ernĂ˝ch brĂ˝lĂ­ch. dalĹĄĂ­ho kola, musĂ­m odloĹžit vĹĄechny kovovĂŠ vÄ›ci vÄ?etnÄ› opasku s pĹ™ezkou. KoneÄ?nÄ› mĂĄm snad pokoj. Jak se blíŞím k příletovĂŠ drĂĄze, ubĂ˝vĂĄ policistĹŻ a nahrazujĂ­ je typiÄ?tĂ­ „agenti“ v oblecĂ­ch a Ä?ernĂ˝ch brĂ˝lĂ­ch. Prezident mĂĄ za okamĹžik pĹ™istĂĄt. VĹĄĂ­mĂĄm si nĂĄpisĹŻ na vestĂĄch speciĂĄlnĂ­ch jednotek. Pohoda, pyrotechnik vedle mÄ› popĂ­jĂ­ Ä?aj. Na plac vstupuje psovod. „S foĹĽĂĄky a kamerami se pĹ™esuĹˆte na mĂ­sto urÄ?enĂŠ pro novinĂĄĹ™e,“ znĂ­ novĂ˝ povel pĹ™esouvajĂ­cĂ­ naĹĄi skupinu na ĹĄikovnÄ› pĹ™ipravenĂŠ mĂ­sto. Je vzdĂĄlenĂŠ sotva pĂĄr krokĹŻ od plochy, kde zastavĂ­ ame-

rickĂ˝ letoun. KdyĹž se na mĂ­stÄ› objevĂ­ poslednĂ­ novinĂĄĹ™, pĹ™ekvapĂ­ dalĹĄĂ­ Ăşkol. „Zanechte zde, prosĂ­m, vĹĄechny vaky, batohy a taĹĄky a vraĹĽte se do haly,“ říkĂĄ Ä?len policie. Z okna hledĂ­me, jak jeden z AmeriÄ?anĹŻ se psem zjiĹĄĹĽuje, jestli batĹŻĹžek neskrĂ˝vĂĄ mĂ­sto svaÄ?iny bombu. ZjevnÄ› ne, mĹŻĹžeme zpÄ›t. Pouze po jednom, opÄ›t s dĹŻkladnou americkou kontrolou. Znovu sundĂĄvĂĄm pĂĄsek s masivnĂ­ kovovou pĹ™ezkou, kdyĹž se na scĂŠnÄ› objevĂ­ zĂĄstup americkĂ˝ch novinåřů. Jsou pĹ™ednostnÄ› vpuĹĄtÄ›ni na příletovou plochu. KoneÄ?nÄ› na mĂ­stÄ›. Air Force One pĹ™istĂĄvĂĄ, jenĹže hned pĹ™ijĂ­ĹždĂ­ prezidentĹŻv cadillac. PotĂŠ, co Barack Obama z pouhĂ˝ch nÄ›kolika metrĹŻ podruhĂŠ zamĂĄvĂĄ, nasedĂĄ a odjĂ­ĹždĂ­.

1

2

3

ADAM VĂ CHAL

adam.vachal@metro.cz

213 245 672

4

     !" #$%&' (" (&' )*+,**-*** % (!"." /0/# /&(1$ -"$'

1

ÄŒesko zavedlo kvĹŻli setkĂĄnĂ­ americkĂŠho prezidenta Baracka Obamy s jeho ruskĂ˝m protÄ›jĹĄkem Dmitrijem MedvedÄ›vem přísnĂĄ bezpeÄ?nostnĂ­ opatĹ™enĂ­. NÄ›kolik budov obsadili policejnĂ­ ostĹ™elovaÄ?i.

2

RuskĂ˝ prezident, kterĂ˝ do ÄŒeskĂŠ republiky pĹ™icestoval ve stĹ™edu ze sousednĂ­ho Slovenska, jiĹž bÄ›hem vÄ?erejĹĄĂ­ho odpoledne odletÄ›l. Na cestu se vydal krĂĄtce po slavnostnĂ­m obÄ›dÄ›, z ruzyĹˆskĂŠho letiĹĄtÄ› zamĂ­Ĺ™il zpÄ›t do Moskvy.

3

Ochranu Ä?eskĂŠho vzduĹĄnĂŠho prostoru bÄ›hem letĹŻ prezidentskĂ˝ch speciĂĄlĹŻ zajiĹĄĹĽuje takĂŠ pasivnĂ­ sledovacĂ­ systĂŠm VÄ›ra. Jako zĂĄkladnu armĂĄda zvolila KruĹĄnĂŠ hory, hlavnĂ­ stanoviĹĄtÄ› mĂĄ VÄ›ra u obce VĂ˝slunĂ­ na Chomutovsku.

4

NaĹĄli se i nespokojenci. AktivistĂŠ z hnutĂ­ Ne zĂĄkladnĂĄm! a SvÄ›t bez vĂĄlek vĹĄak vÄ?era v Praze neprotestovali proti jadernĂŠmu odzbrojenĂ­. VadĂ­ jim naopak jeho malĂ˝ rozsah, protoĹže za smlouvou vidĂ­ jen snahu zbavit se starĂ˝ch zbranĂ­.

,2, 3,2 443 SeznĂĄmenĂ­

SEZNAMKA GRAND

MaceĹĄkovĂĄ 20, 106 00 Praha 10 OSOBNÄš: objednĂĄvky po-pĂĄ, 8-12h na tel.: 602 551 111, 602 561 111 VĹĄe na poÄ?kĂĄnĂ­, seznamka V.I.P. POĹ TOU NEBO PĹ˜ES SMS: ZaĹĄlete na 602 571 111 SMS ve tvaru: M*JMENO*PRIJMENI*ULICE* CISLODOMU*MISTO BYDLISTE*PSC PoĹĄtou obdrŞíte dotaznĂ­k a informace.

www.videoseznamka.cz Hobby - poptĂĄvka • KoupĂ­m HUDEBNĂ? smytcovĂŠ NĂ STROJE, starĂŠ, novĂŠ, poĹĄkozeny. Housle, violu, Ä?elo, basu. Tel: 235 302 953, 775 342 765

PokraÄ?ovĂĄnĂ­ na stranÄ› 23

Air Force One Prezidentskou letku USA tvoří dva vylepĹĄenĂŠ stroje Boeing 747-200B. VolacĂ­m znakem Air Force One se oznaÄ?ujĂ­ jen v případÄ›, Ĺže je prezident na palubÄ›.

9.15 V tolik hodin dosedl speciĂĄl americkĂŠho prezidenta na pĹ™istĂĄvacĂ­ drĂĄhu. Do metropole dorazil pĹ™esnÄ› naÄ?as.

UĹž je tu podruhĂŠ Barack Obama zavĂ­tal do Ä?eskĂŠ metropole i v minulĂŠm roce, strĂĄvil zde 4. a 5. duben 2009. PrĂĄvÄ› zde pĹ™edstavil v projevu svoji vizi svÄ›ta bez jadernĂ˝ch zbranĂ­.


02udĂĄlosti ZprĂĄvy

Na ĹĄkolĂĄch se bude novÄ› uÄ?it i etika Ĺ koly zavĂĄdĂ­ etickou vĂ˝chovu, je to prĂ˝ nutnĂŠ kvĹŻli Ăşpadku spoleÄ?nosti. VÄ?era to oznĂĄmila ministrynÄ› ĹĄkolstvĂ­ Miroslava KopicovĂĄ. DÄ›ti se budou uÄ?it chĂĄpat starosti jinĂ˝ch, pĹ™ijĂ­mat cizĂ­ ĂşspÄ›ch bez zĂĄvisti nebo nacviÄ?ovat asertivnĂ­ chovĂĄnĂ­.

PirĂĄt silnic byl z pivovaru Ĺ˜idiÄ?em, kterĂ˝ vytlaÄ?il z dĂĄlnice D1 mazdu se dvÄ›ma lidmi, byl manaĹžer PlzeĹˆskĂŠho Prazdroje. VedenĂ­ mu kvĹŻli incidentu pozastavilo vĂ˝kon funkce. HrozĂ­ mu aĹž 12 let ve vÄ›zenĂ­.

domov

sport

Prezidenti odepsali svĹŻj jadernĂ˝ arzenĂĄl Smlouvu chtÄ›jĂ­ ve svĂ˝ch zemĂ­ch prosadit jeĹĄtÄ› letos TĹ™etina jejich jadernĂ˝ch zbranĂ­ tak skonÄ?Ă­ na smetiĹĄti ÄŒesko si vyslouĹžilo uznĂĄnĂ­ CTK – MICHAL KAMARYT

KrĂĄtce po dvanĂĄctĂŠ spolu na PraĹžskĂŠm hradÄ› usedli dva nejmocnÄ›jĹĄĂ­ lidĂŠ planety, aby stvrdili smlouvu o snĂ­ĹženĂ­ poÄ?tu svĂ˝ch jadernĂ˝ch zbranĂ­. ZatĂ­mco americkĂ˝ prezident Barack Obama si jako levĂĄk mĂĄlem vykroutil ruku, aby svĹŻj podpis nĂĄhodou nerozmazal, jeho ruskĂ˝ protÄ›jĹĄek Dmitrij MedvedÄ›v takovĂ˝ problĂŠm Ĺ™eĹĄit nemusel. Prezidenti se podpisem zavĂĄzali, Ĺže omezĂ­ poÄ?et svĂ˝ch strategickĂ˝ch hlavic zhruba o tĹ™etinu na 1550 kusĹŻ. PřísluĹĄnĂŠ zmÄ›ny by oba rĂĄdi prosadili ve svĂ˝ch nĂĄrodnĂ­ch parlamentech jeĹĄtÄ› bÄ›hem letoĹĄka. Kritici říkajĂ­, Ĺže novĂĄ smlouva START nic podstatnĂŠho nevyĹ™eĹĄĂ­. Ĺ ĂŠf BĂ­lĂŠho domu ovĹĄem charakterizoval dokument jako dĹŻleĹžitĂ˝ krok smÄ›rem ke svÄ›tu bez jadernĂ˝ch zbranĂ­ a MedvedÄ›v oznaÄ?il podpis za historickĂ˝. LUKĂ Ĺ  HRĂ BEK a ÄŒTK

ZajĂ­mavosti

A je to. Smlouva ruťení jaderných hlavic podepsåna.

RuskĂ˝ prezident Dmitrij MedvedÄ›v strĂĄvil v ÄŒeskĂŠ republice zhruba 19 a pĹŻl hodiny. Jeho protÄ›jĹĄek Barack Obama plĂĄnuje, Ĺže se zdrŞí 26 hodin. SpoleÄ?nÄ› byli prezidenti v Praze ĹĄest a Ä?tvrt hodiny. Oba dva mocnĂ­ stĂĄtnĂ­ci podÄ›kovali ÄŒeskĂŠ republice, Ĺže hostila ceremoniĂĄl podpisu novĂŠ smlouvy. Obama zdĹŻraznil, Ĺže ÄŒesko je blĂ­zkĂ˝ spojenec a přítel USA. Podle MedvedÄ›va Ä?eĹĄtĂ­ organizĂĄtoĹ™i akce odvedli skvÄ›lou prĂĄci. BÄ›hem summitu Ĺ™eĹĄili policistĂŠ v Praze poplach, kdyĹž naĹĄli podezĹ™elĂ˝ kufřík. V zavazadle byl vĹĄak poÄ?Ă­taÄ?, kterĂ˝ policie vrĂĄtila majiteli.

inzerce

   !   

  !" # $     "     # % &     "   #         ! " # # #  #  $% "  & '! #  ( " '!  )  % * +' % % ' & % ,% # *& ' %  # -   '  !   %   '"   

 ' %  % # , ! % %  "      

 #% # % ! #     ' . # " %'    !   & %  / % 01  ! # 2  %  !  " # '&   % #  #  '   ! # ,    ' +  , '## % 2

      # % " 3 #  %'

 3   % " 444% #'

MocnĂ­ lidĂŠ. Jako loutky

PĂ TEK, 9. DUBNA 2010

HaĹĄek ve finĂĄle PardubiÄ?tĂ­ postupujĂ­, semifinĂĄle play-off vyhrĂĄli 4:0 na zĂĄpasy HokejistĂŠ Pardubic se stali prvnĂ­mi finalisty extraligy. Ve Ä?tvrtĂŠm semifinĂĄlovĂŠm utkĂĄnĂ­ na ledÄ› Liberce Eaton vyhrĂĄl 4:1 a sĂŠrii ovlĂĄdl bez ztrĂĄty jedinĂŠho zĂĄpasu. V dresu VĂ˝chodoÄ?echĹŻ znovu zĂĄĹ™ili gĂłlman Dominik HaĹĄek a stĹ™elec Petr SĂ˝kora, kterĂ˝ se trefil dvakrĂĄt

23

www.metro.cz

a v play-off uĹž dal 9 branek. BĂ­lĂ­ TygĹ™i, kteří v pĹ™edkole pĹ™eĹĄli pĹ™es ÄŒeskĂŠ BudÄ›jovice a ve Ä?tvrtfinĂĄle vyĹ™adili vĂ­tÄ›ze zĂĄkladnĂ­ Ä?ĂĄsti PlzeĹˆ, obsadĂ­ v extralize 4. mĂ­sto. Pardubice Ä?ekĂĄ vĂ­tÄ›z sĂŠrie mezi VĂ­tkovicemi a SlaviĂ­. Dnes se hraje v OstravÄ›, domĂĄcĂ­ vedou 3:1. SIM

1

4

Bílí Tygři Liberec

Eaton Pardubice

TĹ™etiny: 0:0, 0:2, 1:2 Branky: 41. Klimenta – 27. a 59. SĂ˝kora, 25. Pivko, 59. PĂ­ĹĄa DivĂĄci: 7500 (vyprodĂĄno) KoneÄ?nĂ˝ stav sĂŠrie: 0:4

VĂ˝sledky dne ChybĂ­ uĹž jen praĹžskĂŠ „S“ UĹž tĹ™i semifinalisty znĂĄ domĂĄcĂ­ pohĂĄrovĂĄ soutěŞ fotbalistĹŻ OndrĂĄĹĄovka Cup. Po stĹ™edeÄ?nĂ­m postupu Olomouce vÄ?era mezi elitnĂ­ kvarteto vstoupily i PlzeĹˆ s Jabloncem. PoslednĂ­m ĂşÄ?astnĂ­kem bojĹŻ o finĂĄle bude buÄ? Sparta, nebo Slavia. JeĹĄtÄ› neĹž se oba praĹžskĂŠ tĂ˝my utkajĂ­ v pohĂĄrovĂŠ odvetÄ›, Ä?ekĂĄ je nejsledovanÄ›jĹĄĂ­ souboj jara. V pondÄ›lĂ­ se na letenskĂŠm stadionu utkajĂ­ v rĂĄmci 24. kola Gambrinus ligy.

Příbram–PlzeĹˆ

1:1

PrvnĂ­ zĂĄpas: 0:1

Jablonec–Teplice

0:0

PrvnĂ­ zĂĄpas: 3:1

ÄŒTK – BĹ˜ETISLAV FIALA

5:7, 6:4 a 4:6. S tak nĂ­zko postavenou tenistkou ClijstersovĂĄ na okruhu WTA dosud nikdy neprohrĂĄla.

ZprĂĄvy struÄ?nÄ›

TakĂŠ ve Ä?tvrtĂŠm duelu doĹĄlo na drobnĂŠ potyÄ?ky.

SympaĹĽĂĄkem je stĂĄle gĂłlman Brna BureĹĄ Po 23. kole Gambrinus ligy stĂĄle vlĂĄdne nejsympatiÄ?tÄ›jĹĄĂ­m brankåřům brnÄ›nskĂ˝ TomĂĄĹĄ BureĹĄ. Na ĹĄpici ankety SpoleÄ?nosti přåtel Vlasty Buriana a denĂ­ku Metro mĂĄ devĂ­tibodovĂ˝ nĂĄskok pĹ™ed dvojicĂ­ praĹžskĂ˝ch gĂłlmanĹŻ BlaĹžek, SĹˆozĂ­k. V poslednĂ­m kole se nejvĂ­ce lĂ­bil Filipko ze SlovĂĄcka, jenĹž v nezĂĄĹživnĂŠm utkĂĄnĂ­ pomohl nÄ›kolika skvÄ›lĂ˝mi zĂĄkroky svĂŠmu tĂ˝mu k bodu. SIM

ClijstersovĂĄ si moc na antuce nezahrĂĄla

Znovu stejnĂŠ celky

Kim ClijstersovĂŠ se nevydaĹ™il prvnĂ­ letoĹĄnĂ­ turnaj na antuce a ve ĹĄpanÄ›lskĂŠ Marbelle prohrĂĄla s 258. hrĂĄÄ?kou svÄ›tovĂŠho ĹžebříÄ?ku. BelgickĂĄ tenistka podlehla Beatriz GarcĂ­aovĂŠ-VidaganyovĂŠ

FinĂĄle hĂĄzenkĂĄĹ™skĂŠ extraligy bude mĂ­t uĹž tĹ™etĂ­ rok po sobÄ› stejnĂŠ sloĹženĂ­. Po postupu Zubří se vÄ?era do finĂĄle probojoval i obhĂĄjce poslednĂ­ch ĹĄesti mistrovskĂ˝ch titulĹŻ z KarvinĂŠ. ÄŒTK

PĹ™ed nĂĄvratem Woods natoÄ?il divnou reklamu AP – ROB CARR

V AugustÄ› zaÄ?alo golfovĂŠ Masters. Na tomto turnaji se ke hĹ™e vracĂ­ svÄ›tovĂĄ jedniÄ?ka, kterĂĄ vzbudila rozruch, jeĹĄtÄ› neĹž vzala hole do ruky. Tiger Woods natoÄ?il po svĂŠm skandĂĄlu s nevÄ›rou prvnĂ­ reklamu. V pochmurnÄ› ladÄ›nĂŠm spotu vĂ˝robce sportovnĂ­ho obleÄ?enĂ­, kterĂ˝ například stanice Fox News oznaÄ?ila za jeden z nejpodivnÄ›jĹĄĂ­ch v historii, ke slavnĂŠmu sportovci promlouvĂĄ jeho mrtvĂ˝ otec. SIM

Woodse na Masters doprovĂĄzĂ­ caddie Steve Williams.

 sport

Rekordman

Nelson zĂ­skal 1333 vĂ˝her, mĂĄ jich nejvĂ­c TrenĂŠr Don Nelson se stal novĂ˝m rekordmanem NBA v poÄ?tu vĂ­tÄ›znĂ˝ch utkĂĄnĂ­. Jeho tĂ˝m Golden State Warriors porazil domĂĄcĂ­ Minnesotu 116:107 a kouÄ? si pĹ™ipsal vĂ˝hru s poĹ™adovĂ˝m Ä?Ă­slem 1333. NÄ›kdejĹĄĂ­ ĹĄĂŠf laviÄ?ek Dallasu, New Yorku a Milwaukee tak pĹ™ekonal o jedno vĂ­tÄ›zstvĂ­ legendĂĄrnĂ­ho Lennyho Wilkense. „SkvÄ›lĂŠ pocity, kvĹŻli nim Ä?lovÄ›k kouÄ?uje,“ Ĺ™ekl Nelson krĂĄtce po studenĂŠ sprĹĄe, kterou mu ze svĂ˝ch lahvĂ­ s nĂĄpoji dopřåli jeho svěřenci.

Ĺ˜ezbĂĄĹ™ a jeho vĂ˝tvory

MiniaturnĂ­ prezidenti OriginĂĄlnĂ­ loutky prezidentĹŻ USA a Ruska vyrobil ve ZlĂ­nÄ› Jaroslav NavrĂĄtil. Loutka Baracka Obamy poputuje jako dar do BĂ­lĂŠho domu.

KancelĂĄĹ™ řådkovĂŠ inzerce: Na Florenci 19, 110 00 Praha 1 po-Ä?t 800-1800, pĂĄ 800-1700 tel.: 225 065 177, 178, fax: 225 066 653

servis

ČTK – ZDENĚK NĚMEC

DokonÄ?enĂ­ ze strany 22 Hobby - poptĂĄvka • SbÄ›ratel koupĂ­ starĂŠ perskĂŠ koberce, obrazy a ostatnĂ­ staroĹžitnosti. tel.: 602 218 721

Pronåjmy - poptåvka • HLEDà M pro zaměstnance BYTY k PRONà JMU v Praze, pråvní servis zajiťtěn. Tel.: 274 78 44 28

Nemovitosti - nabĂ­dka

Byty - nabĂ­dka

Byty - poptĂĄvka

• NejlevnÄ›jĹĄĂ­ dĹŻm u jiĹžnĂ­ hranice Prahy. Ĺ˜RD 5+KK, UP 158 m2 + 20 m2 pĹŻda. Po slevÄ› 863.000 KÄ? cena 4.287.000 KÄ? s DPH a pozemkem. Tel.: 777934809 • 1km od PrĹŻhonickĂŠho parku Osnice pozemek 981 m2. Proluka mezi RD, vĂ˝hled, zeleĹˆ, vĹĄechny IS a sluĹžby, PID, 5,487.000 KÄ?. Tel.: 777 934 809

• Hotovost ihned za Vaťí nemovitost. Pråvní servis zajiťtěn. RychlÊ a seriózní jednåní. Prosím volejte nebo i SMS na tel.: 728038818 • Zaplatím rychle peníze za Våť byt. Måm ihned hotovost. Smlouvy u pråvníka, peníze moŞno do 1 dne. PomůŞu i s exekucí. Volejte 722 212 406

• PENĂ?ZE IHNED za druĹžstevnĂ­ byt nebo byt v osobnĂ­m vlastnictvĂ­ v Praze do 10 mil. KÄ?. PrĂĄvnĂ­ servis zajiĹĄtÄ›n i v případÄ› exekuce. Tel: 777 21 21 34 • KoupĂ­m byt v Praze do 5 mil. a nebo RD v Praze a okolĂ­ do 10 mil. Stav nerozhoduje okamĹžitĂĄ zĂĄloha. RK nevolat. Tel 722 181 264

• HledĂĄm OBECNĂ? BYT v Praze Vybav. domĂĄcnosti popt. 1, 3, 5, 6, 9, 10. Dluhy na nĂĄjmu • SolidnĂ­ ceny za VĂĄĹĄ STAROĹ˝ITuhradĂ­m, mĹŻĹže bĂ˝t i pĹ™ed rekon- NĂ? NĂ BYTEK, SKLO, PORCELĂ N, OBRAZY nabĂ­zĂ­ velkĂĄ praĹžskĂĄ prostrukcĂ­. Volejte 722 242 975 vozovna. OcenĂ­me i dle fotografiĂ­. • KoupĂ­m byt nebo dĹŻm v Praze tel.: 603478873 a okolĂ­, nabĂ­zĂ­m hotovost, rychlĂŠ a Ä?estnĂŠ jednĂĄnĂ­, případnĂ­ nĂĄjemnĂ­ci, Ä?i horĹĄĂ­ stav nevadĂ­. T: 605212222, 241490777

METRO.CZ


inzerce

inzerce

Budoucnost je pod hladinou Chce stavět domy jako mrakodrapy. Ale naruby, pod vodou (strana 12)

TITĂ NI ZPÄšT PO LETECH DALĹ Ă? FILMOVĂ? REMAKE (strany 14 a 15)

PRAHA PĂĄtek, 9. dubna 2010 ÄŒ. 69 , www.metro.cz SvĂĄtek slavĂ­: DuĹĄan Min. 110 Max. 150 REUTERS – JASON REED

PODEPSĂ NO Dva nejmocnÄ›jĹĄĂ­ muĹži svÄ›ta zapsali ÄŒesko do dÄ›jin Prezidenti USA a Ruska v Praze podepsali novou odzbrojovacĂ­ dohodu (strany 2, 3 a 4)

Dmitrij Medveděv, Våclav Klaus a Barack Obama zapózovali před kulisou Prahy.

inzerce

  !"#$ %& '# '()& *+,-)., (/01#(%"2 PanĂ­ Marie Ĺ eblovĂĄ z Prahy se v poslednĂ­ dobÄ› jiĹž tĂŠměř bez lĂŠkĹŻ proti bolesti neobeĹĄla. Bolesti kloubĹŻ byly takovĂŠ, Ĺže mÄ›la Ä?asto pocit, Ĺže rĂĄno nevstane z postele.  PanĂ­ MaruĹĄka vyprĂĄvĂ­: „RĂĄna byla hroznĂĄ, budila mÄ› bolest a nedokĂĄzala jsem si pomalu pĹ™edstavit, Ĺže se mĂĄm postavit,“ říkĂĄ. Moje panĂ­ doktorka mi pĹ™edepsala lĂŠky proti bolesti a Ĺ™ekla mi, Ĺže mĂĄm pokroÄ?ilou artrĂłzu.“

ZpoÄ?ĂĄtku panĂ­ Marie uŞívala antirevmatickĂŠ lĂŠky na pĹ™edpis, kterĂŠ mÄ›ly vylĂŠÄ?it akutnĂ­ příznaky artrĂłzy a hlavnÄ› utiĹĄit bolest. PocĂ­tila i Ăşlevu, ale uĹž to nebylo jako dřív. StĂĄle Ä?astÄ›ji ji bolel Ĺžaludek, nÄ›kterĂŠ lĂŠky pĹŻsobily kromÄ› Ăştlumu bolesti i celkovĂ˝ Ăştlum.   „Pak jsem se dozvÄ›dÄ›la o novĂŠm přípravku LitoZin Forte, kterĂ˝ se zĂ­skĂĄvĂĄ ze zvlĂĄĹĄtnĂ­ odrĹŻdy rĹŻĹže ĹĄĂ­pkovĂŠ. PĹ™esvÄ›dÄ?ilo mÄ›, Ĺže za preparĂĄtem

* Scand J Rheumatol 2005; 34: 302–308; Current Therapeutic Research 2003; 64: 21–31

       stojĂ­ serioznĂ­ skandinĂĄvskĂ˝ vĂ˝zkum – a hlavnÄ› to, Ĺže jde o Ä?istÄ› přírodnĂ­ produkt bez vedlejĹĄĂ­ch ĂşÄ?inkĹŻ. MĹŻj Ĺžaludek si uĹž opravdu uĹžil svĂŠ. KlinickĂŠ studie* ukĂĄzaly, Ĺže aktivnĂ­ lĂĄtka GOPO obsaĹženĂĄ v přípravku LitoZin Forte mĂĄ vĂ˝raznĂŠ protizĂĄnÄ›tlivĂŠ ĂşÄ?inky a pomĂĄhĂĄ sniĹžovat bolest kloubĹŻ a zvýťit jejich pohyblivost. Koupila jsem si tedy LitoZin Forte v lĂŠkĂĄrnÄ›.“

     „LitoZin Forte jsem uŞívala po tĹ™ech kapslĂ­ch pĹ™i snĂ­dani a pĹ™i veÄ?eĹ™i. Po mÄ›sĂ­ci jsem mÄ›la poprvĂŠ pocit, Ĺže se mi lĂŠpe vstĂĄvĂĄ, rannĂ­ ztuhlost a bolest byly mĂ­rnÄ›jĹĄĂ­. TeÄ? uĹž uŞívĂĄm LitoZin Forte tĹ™i mÄ›sĂ­ce a cĂ­tĂ­m se nesrovnatelnÄ› lĂŠpe. SnĂ­Ĺžila jsem dĂĄvky lĂŠkĹŻ na bolest, protoĹže ji uĹž tĂŠměř necĂ­tĂ­m, ztuhlost je mnohem mĂ­rnÄ›jĹĄĂ­ a jsou chvĂ­le, kdy na svĂŠ klouby ĂşplnÄ› zapomenu. LitoZin Forte mi pomohl navrĂĄtit mou pohyblivost a ĹživotnĂ­

pohodu. DoporuÄ?uji ho svĂ˝m znĂĄmĂ˝m, kteří chtÄ›jĂ­ mĂ­t klouby v dobrĂŠm stavu“ říkĂĄ spokojenĂĄ Marie.

Doplněk stravy

K dostĂĄnĂ­ pouze v lĂŠkĂĄrnĂĄch

deník METRO 9.4.2010  

deník METRO ze dne 9.4.2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you