Page 1

STĂ TNĂ? SMUTEK RUSKO OPLAKĂ VĂ OBÄšTI ĂšTOKĹŽ (strana 7) FILM MOON DO KIN PRĂ VÄš MĂ?Ĺ˜Ă? CHYTRÉ SCI-FI (strana 12)

ROZHOVOR „TĚŠĂ?M SE NA VOLNO A PRAĹ˝SKĂ? VĂ?BÄšR“ MICHAEL KOCĂ B (strana 3)

PRAHA StĹ™eda, 31. bĹ™ezna 2010 ÄŒ. 63 , www.metro.cz SvĂĄtek slavĂ­: Kvido Min. 80 Max. 120

NezapomnÄ›li jste pĹ™iznat danÄ›? Dnes je poslednĂ­ moĹžnost, kdy podat daĹˆovĂŠ pĹ™iznĂĄnĂ­ Na úřadech se Ä?ekajĂ­ dlouhĂŠ fronty Jen v Praze neodevzdala pĹ™iznĂĄnĂ­ tĹ™etina lidĂ­ (strana 2)

Sleva

inzerce

-20%

na dĂĄmskĂŠ, pĂĄnskĂŠ a dÄ›tskĂŠ dŞínovĂŠ obleÄ?enĂ­

Akce platĂ­ 1.4.-11.4.10 nebo do vyÄ?erpĂĄnĂ­ zĂĄsob.

Velikonoce jinak. Jak slaví Střední Amerika

NenĂ­ moĹžnĂŠ kombinovat s jinou slevovou akcĂ­. NenĂ­ moĹžnĂŠ vyplatit v hotovosti. Akce platĂ­ ve vĹĄech prodejnĂĄch C&A ÄŒR.

UvnitĹ™ Ä?Ă­sla

PojistÄ›te se pĹ™ed cestou NepodceĹˆujte pojiĹĄtÄ›nĂ­ na cesty VĂ˝bÄ›r dostupnĂ˝ch pojiĹĄtÄ›nĂ­ je velmi rozmanitĂ˝ PoradĂ­me vĂĄm, jak si vybrat to nejlepĹĄĂ­ (strana 11)

MalĂ˝ chlapec se ĂşÄ?astnĂ­ procesĂ­ pĹ™i příleĹžitosti SvatĂŠho tĂ˝dne v Guatemale. AP – RODRIGO ABD

inzerce

Velikonoce bez nepříjemnĂ˝ch dĹŻsledkĹŻ pĹ™ejĂ­dĂĄnĂ­? Iberogast rychle odstranĂ­ nadĂ˝mĂĄnĂ­, kĹ™eÄ?e nebo bolest bĹ™icha! „Velikonoce jsou moje nejoblĂ­benÄ›jĹĄĂ­ svĂĄtky“, říkĂĄ s ĂşsmÄ›vem panĂ­ Jana. „Nejen Ĺže to jsou svĂĄtky jara, na kterĂŠ se vĹždy po zimÄ› uĹž moc těťím, ale takĂŠ proto, Ĺže se vĹždy sejde celĂĄ rodina k bohatĂŠmu obÄ›du – vÄ›tĹĄinou mĂĄme jehnÄ›Ä?Ă­ peÄ?eni, uzenou ĹĄunku a velikonoÄ?nĂ­ nĂĄdivku. Kdo z nĂĄs nevĂ­, jak konÄ?Ă­ takovĂŠ hodovĂĄnĂ­?“, ptĂĄ se panĂ­ Jana. „ManĹžel uĹž lĂŠta celĂŠ svĂĄtky naříkĂĄ, Ĺže se zase pĹ™ejedl a bolĂ­ ho bĹ™icho, babiÄ?ku chytajĂ­ bolestivĂŠ kĹ™eÄ?e a mÄ› trĂĄpĂ­ nepříjemnĂŠ nadĂ˝mĂĄnĂ­. JiĹž minulĂŠ Velikonoce jsem se rozhodla se na tyto nepříjemnĂŠ dĹŻsledky

Iberogast reguluje Ä?innost Ĺžaludku a stĹ™ev a zaruÄ?uje tak sprĂĄvnĂ˝ prĹŻchod potravy trĂĄvicĂ­m ĂşstrojĂ­m. Jeho ĂşÄ?innost je dĂĄna unikĂĄtnĂ­m sloĹženĂ­m. DĂ­ky vysoce koncentrovanĂ˝m vĂ˝taĹžkĹŻm z devĂ­ti bylin staÄ?Ă­ 10 aĹž 20 kapek vypĂ­t s malĂ˝m mnoĹžstvĂ­m vody. Iberogast mohou uŞívat dospÄ›lĂ­ a dÄ›ti starĹĄĂ­ 6 let, nemĂĄ ŞådnĂŠ vedlejĹĄĂ­ ĂşÄ?inky.

„MÄ›la jsem pochybnosti, zda mĹŻĹže jedinĂ˝ přípravek pomoci na tolik rĹŻznĂ˝ch problĂŠmĹŻ – nadĂ˝mĂĄnĂ­, pocit plnosti, kĹ™eÄ?e Ä?i bolest bĹ™icha. PĹ™ekvapilo mÄ› proto, jak rychle Iberogast zaĂşÄ?inkoval. KrĂĄtce po vydatnĂŠm velikonoÄ?nĂ­m obÄ›dÄ› naĹĄe potĂ­Ĺže zmizely a mohli jsme vyrazit na odpolednĂ­ prochĂĄzku. Od tĂŠ doby mĂĄme Ibero-

Iberogast pĹŻsobĂ­ rychle a spolehlivÄ›

Iberogast – jeden lÊk na různÊ potíŞe

gast vĹždy doma v lĂŠkĂĄrniÄ?ce a bereme ho s sebou na vĹĄechny cesty“, uzavĂ­rĂĄ spokojenÄ› panĂ­ Jana.

naĹĄeho hodovĂĄnĂ­ pĹ™ipravit a mĂ­sto nÄ›kolika rĹŻznĂ˝ch lĂŠkĹŻ na zaŞívĂĄnĂ­ jsem si v lĂŠkĂĄrnÄ› koupila Iberogast.“

      

www.iberogast.cz

   !  !  


02udĂĄlosti

domov

Na danÄ› mĂĄte uĹž jen den

#*!/",! &,4&/5 &,67."8 95 :&'& ; 

www.metro.cz

 ! " #"$ $%$ !! &&&' (')

"#$!% & $!'!( ')!*% +# ,$-.' /",0  1 23   !

  

     

   

HodnÄ› lidĂ­ nechĂĄvĂĄ podĂĄnĂ­ daĹˆovĂŠho pĹ™iznĂĄnĂ­ na poslednĂ­ chvĂ­li PracovnĂ­ci úřadĹŻ dnes oÄ?ekĂĄvajĂ­ velkĂŠ fronty NezapomnÄ›li jste? METRO – ADAM VĂ CHAL

Dnes je poslednĂ­ moĹžnost podat daĹˆovĂŠ pĹ™iznĂĄnĂ­. JiĹž vÄ?era se ale pracovnĂ­ci nÄ›kterĂ˝ch finanÄ?nĂ­ch úřadĹŻ pÄ›knÄ› zapotili. „CelĂ˝ den se nezastavĂ­me. ZĂ­tra to bude jeĹĄtÄ› horĹĄĂ­,“ svěřily se denĂ­ku Metro pracovnice finanÄ?nĂ­ho úřadu Prahy 1. „Od osmi hodin je zde prakticky pořåd fronta,“ popsala situaci Lenka MichelfeitovĂĄ, kterĂĄ u úřadu rozdĂĄvala informace o pĹ™iznĂĄnĂ­. VÄ›tĹĄina lidĂ­ ve frontÄ› ale nepodĂĄvala svĂŠ vlastnĂ­ pĹ™iznĂĄnĂ­. „Poslala mÄ› sem znĂĄmĂĄ,“ vysvÄ›tlila Helena LiĹĄkovĂĄ, kterĂĄ stĂĄla ve frontÄ›. PodobnÄ› odpovĂ­dali i ostatnĂ­. NaĹĄly se vĹĄak i vĂ˝jimky. „DÄ›lala jsem daĹˆovĂŠ pĹ™iznĂĄnĂ­ v nedÄ›li. Zabralo mi to celĂŠ odpoledne, ale dĂĄ se

Přiznåní

LidĂŠ vÄ?era pĹ™ed nÄ›kterĂ˝mi úřady stĂĄli fronty.

to,“ Ĺ™ekla Ĺ tÄ›pĂĄnka KovaĹ™ovicovĂĄ, kterĂĄ podala pĹ™iznĂĄnĂ­ a hned rychle spÄ›chala do prĂĄce. Podle zdrojĹŻ ÄŒTK jenom v hlavnĂ­m mÄ›stÄ› neodevzda-

la daĹˆovĂŠ pĹ™iznĂĄnĂ­ tĹ™etina obyvatel. ÄŒĂĄst z nic se dnes zaĹ™adĂ­ do front pĹ™ed úřady, kterĂŠ pro nÄ› prodlouŞí otvĂ­racĂ­ dobu a zavĹ™ou aĹž v ĹĄest ADAM VĂ CHAL veÄ?er.

KoneÄ?nĂ˝ termĂ­n podĂĄnĂ­ daĹˆovĂŠho pĹ™iznĂĄnĂ­ je do konce dneĹĄnĂ­ho dne. VyuŞívĂĄte-li sluĹžeb daĹˆovĂŠho poradce, mĹŻĹžete pĹ™iznĂĄnĂ­ podat aĹž do konce Ä?ervna. V loĹˆskĂŠm roce se zmÄ›nil den splatnosti. ZatĂ­mco jeĹĄtÄ› minulĂ˝ rok staÄ?ilo Ä?ĂĄstku odeslat do 31. bĹ™ezna, letos musĂ­ bĂ˝t daĹˆ jiĹž 31. bĹ™ezna pĹ™ipsĂĄna na ĂşÄ?et úřadu. Pokud hodlĂĄte penĂ­ze odeslat dnes, na ĂşÄ?et vÄ?as nedorazĂ­. RadÄ›ji je sloĹžte rovnou do banky. PodĂĄte-li pĹ™iznĂĄnĂ­ po koneÄ?nĂŠm termĂ­nu, mĹŻĹže vĂĄm finanÄ?nĂ­ úřad dĂĄt penĂĄle 10 procent.


dotzmag.com Objednejte si kola u některého z našich 2 000 obchodních partnerů v ČR např.: Všechny pobočky BestDrive, Chára Sport, Pneu Plus, GPD, Pneu Šafránek, Carena CZ, Storex, Jopeco, MAKO CAR, A-P-M, Pneu Holeček, Temposervis, Pneu Kajgr, Pneu Kafka, Pneu V. Máca, K.A.L.T. Pneu, a dále Automont CSW - OV a OP, Auto Combi - KH, ABI tuning - LB, OK-Kart servis - TP, Pneu Svatoš - Zruč u PM, R. Horák - Slušovice, Pneucentrum - KV a PM, Proxima CZ - HK a LB, Pneu SP - PHA, Pneu Hnídek - JN, TASY - BM, Pneu Bouška - Roudnice/Lab., Pneumatico International - BO, Pneu Max - LB, Pneu Červený - PHA, Obnova Truněček - NA, URBAN PNEU - Kamenice/Lip., Pneucentrum J. Horák - BM, Pneu Tolar - PM, František Bárta - OP, Autocentrum Řezníček - HK, Auto RS - PA, Pneu Dvořák - ČB, Pneu Kuthan - HK, Dongres Pneu - Žatec, Josef Trojan - PHA, Pneu Autoland - DC, Zdeněk Makar - SO, AUTO Zrucký - PHA, J. Drnec Pneuservis - PM, Auto Bados - UL, TP, AUTO-PNEU BICOM - LB, SIBOM - PR, Pneu Rudná - OV, Pneucentrum N&N - OL, Pneuservis Stískala - FM, Pneuservis Hanzelka - NJ, Neubauer Jan - HU, BRZDY CZ - ČL, Pneuservis U Kopeckých - Valmez. FACE

CARS

LIGHT

PASSENGER

www.metro.cz

03

STŘEDA, 31. BŘEZNA 2010

Kocáb odchází. Co stihl udělat? Rozhovor pro Metro Měli jsme toho stihnout víc, říká exministr lidských práv Po roce a dvou měsících opouští Michael Kocáb křeslo ministra pro lidská práva. Agendu po něm převezme předseda vlády Jan Fischer. Kocáb pro deník Metro hodnotí, co se mu podařilo, a popisuje další plány. Odcházíte spokojený? Moc důležité pro mě bylo přijetí antidiskriminačního zákona. Bez jeho přijetí bych z vlády odcházel se špatným pocitem. Podařilo se nám také zasáhnout do shromažďovacího zákona. Obce teď mají více času na zákaz akcí radikálů. A vypracovali jsme i řadu materiálů pro boj se sociálním vyloučením. V této souvislosti jste se dost angažoval v agentuře zlepšující sociální začleňování v romských oblastech. Jste s její prací spokojen? Agentura pro sociální začleňování by měla do roku 2013 působit po celém Česku. Když jsem do úřadu přišel, práce v lokalitách skoro stály. Teď máme v polovině z nich hotové plány a spolupracujeme na šedesáti projektech se školami, obcemi a neziskovkami. Pomáháme třeba i známému sídlišti Chanov. A jaké další úspěchy jste v tomto „boji“ zaznamenali? Na pondělním jednání vlády byl schválen nový statut rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Jejími členy se teď mimo jiné stanou ministři resortů, řídit ji bude premiér. Je to jasný signál, jaký význam tomuto tématu vláda přikládá. Dále je před dokončením další strategie proti sociálnímu vyloučení. Naopak

10 nových lokalit

bytů, domů a parcel v Praze

MAFA

„Mám před sebou dost práce s Pražským výběrem. V té se budu moci dostatečně realizovat.“ neúspěchem je, že jsme toho měli stihnout víc. Můj úřad ale splnil vše, co si předsevzal. Jak se teď cítíte ve Straně zelených poté, co vás vyzvala k demisi? Z vlády odcházím na základě výzvy zelených, kteří se rozhodli přestat podporovat tento kabinet. Cítil jsem spíš loajalitu k naší straně, nakonec převážila nad loajalitou k vládě a premiérovi. Každopádně věřím, že se vláda o mou nedodělanou práci postará. Už máte další plány, co budete dělat v nejbližších měsících? Těším se především, že si odpočinu. Poslední dny a týdny byly opravdu náročné. Zároveň mám před sebou dost práce s Pražským výběrem. V té se, myslím, budu moci dostatečně realizovat. PETR HOLEČEK

EN Y CÍ C a Á DĚ ZAV do květn jen

Nové lokality v prodeji od 15. března BYTY • Praha 9 – Hloubětín / Nademlejnská • Praha 5 – Zličín / Metropole – další etapa • Praha 9 – Letňany / Nové Letňany – další etapa • Praha 5 – Stodůlky / Rezidence Prague Towers – další etapa

RODINNÉ DOMY

Paroubek se s Nečasem utká o týden později Volební lídr občanských demokratů Petr Nečas nebude v neděli 4. dubna hostem diskusního pořadu televize Prima, nabídku změřit zde síly s předsedou ČSSD Jiřím Paroubkem odmítl s tím, že nechce lidem „otravovat i Velikonoční neděli politickými spory“. Oba politici tak zřejmě společně

vystoupí před kamerami až v pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi 11. dubna. Předseda sociálních demokratů začal o televizní debatě s novým lídrem ODS mluvit hned poté, co Nečas vystřídal v této roli předsedu ODS Mirka Topolánka. Nečas suše odvětil, že i on se těší. ČTK

• Praha 4 – Kunratice / Rezidence Nad Skálou II. • Praha 8 – Dolní Chabry / Rezidence Nad Drahanským údolím • Brandýs nad Labem / Pražská čtvrť

PARCELY • Praha 8 – Dolní Chabry / Nad Drahanským údolím • Praha 8 – Březiněves / Jižní zahrady • Předboj u Prahy / Nová čtvrť – další etapa

www.central-group.cz info@central-group.cz, tel.: 226 222 222


04

www.metro.cz STŘEDA, 31. BŘEZNA 2010

Nenaleťte někomu, apríl bude i u orloje Den rekordů a kuriozit se koná zítra na Staroměstském náměstí Kanadské žerty, kuriozity různých rozměrů a dobrá nálada nemají chybět zítra odpoledne na pódiu Staroměstského náměstí. Návštěvníci velikonočních trhů zde uvidí největší velikonoční řehtačku v Česku, nejmenší pomlázku na světě, ukázky krajkových kraslic z rekordního souboru vytvořeného v Mohelnici a unikátní kraslici slepenou ze zápalek. Především děti se mohou těšit na interaktivní aprílovou podívanou divadla Ma-

Zprávy stručně Obama se v Praze dost možná zdrží Americký prezident Barack Obama se v Praze při nadcházející návštěvě zřejmě zdrží nejméně dva dny. Mohl by se zde setkat také s představiteli středoevropských zemí. Podpis nové smlouvy o jaderném odzbrojení s Ruskem by tak nebyl jediným bodem jeho progra-

zec. Nebudou chybět také druhé králičí překážkové dostihy. „Neobvyklá podívaná čeká na návštěvníky trhů v prostoru 6 krát 5 metrů před hlavním pódiem. Deset speciálně cvičených králíků domácích bude překonávat miniaturní překážky,“ uvedl za organizátory Henri Morstyn. Program na Staroměstském náměstí potrvá na pódiu a v jeho okolí od 15 do 20 hodin. Václavské náměstí nabídne od 16 do 18 hodin zase lidové tance. OTZ

mu v Česku. Ministr zahraničí Jan Kohout uvedl, že USA i Rusko podle něho využijí návštěvu Prahy k dvoustrannému jednání s Českou republikou.

Střelba je uzavřena Případ střelby v Řeporyjích, při které loni v září zahynuli policista a pronásledovaný recidivista, je definitivně uzavřen. Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1 zamítlo obě stížnosti, které směřovaly proti policejní in-

Na co vyrazit Co a hlavně kdy uvidíte podle organizátorů na Staroměstském náměstí. 15.00 až 15.45 h Pásmo písniček a kuriozit, II. ročník králičích překážkových závodů 15.45 až 16.30 h Divadlo Mazec, aprílová Šououou 16.30 až 19.00 h Pásmo písniček a kuriozit, II. ročník králičích překážkových závodů

spekci. Ta počátkem března šetření odložila s tím, že se nestal trestný čin.

Nové kanceláře za stamiliony V Karlíně vyroste nová kancelářská budova za přibližně 300 milionů korun. Stavba má být podle developera dokončena ve druhé polovině roku 2011. V Praze se v roce 2008 postavilo 333 tisíc metrů čtverečních kancelářských ploch, loni to bylo 161 700 metrů. ČTK

Ochutnejte thajské masáže Staroměstské náměstí následujících dní není jen ve znamení apríla a Velikonoc. Agentura CzechTourism zde totiž bude ve svém informačním centru od zítra po celý měsíc prezentovat to nejlepší ze stránek www.kudyznudy.cz. Ideální možnosti aktivního vyžití a atraktivní turistické nabídky představí padesátka subjektů z celé země. Kromě toho na návštěvníky čekají zajímavé soutěže, ochutnávky a prezentace. Hned zítřejší první den nabídne pestrou paletu. „Vyberete si z nabídky lyžování v Krkonoších, vy-

zkoušíte si thajské masáže nebo ochutnáte čokoládové lahůdky,“ uvedla Štěpánka Orsáková, vedoucí týmu Kudy z nudy. Návštěvníci mohou získat i dárky ve vědomostním kvízu, zhlédnout zajímavé spoty nejlepších turistických nabídek roku 2009, ochutnat či vyzkoušet na vlastní kůži adrenalinové sporty, tradiční řemesla či regionální výrobky. Během celého měsíce se také bude na Staroměstském náměstí číslo 5 soutěžit o knihy Kudy z nudy Kam na výlet v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. OTZ

Co zde uvidíte O zítřku víte z článku. Kdo se představí dál? pátek – Aquapark a Wellness Hotel Frymburk sobota – Bisport – půjčovna vodáckého vybavení a jízdních kol neděle – Golf & Ski Resort Kořenec pondělí – Velikonoční kvíz portálu Kudy z nudy úterý – Science center iQpark Liberec a Lanový park Libín středa - Kolínská řepařská drážka


Kvůli místním rozdílnostem můžete narazit na menší odchylky. Případné změny cen, zpoždění dodávek nebo výprodej sortimentu vyhrazeny.

PRAHO, PŘIPRAV SE NA ZMĚNU!

Módní firma Lindex otevírá 1.4. ve 12:00 obchod v Obchodním centru Chodov. Otevírací nabídka: 20% sleva na dětské a dámské oblečení a spodní prádlo. Platí od 1.4. do 4.4. Prvních 200 platících zákazníků, kteří nakoupí do 14:00, obdrží poukaz na nákup v hodnotě 400 Kč.

tunika

799 Kč

www.lindex.com

METRO MOTOR - březen 2010  
METRO MOTOR - březen 2010  

Auto - moto příloha deníku METRO, březen 2010.