Page 1

eno

sta

vne

jše

vzd

rˇze va

nje

Profil limoteg je širok 1185mm od katerega je pokrivna širina 1100mm. Dolz ˇina vzorca strešnika je 350mm širina vrhov pa je 183,33mm. Na profilu limoteg je ˇ ze ˇzleb ki preprečuje da bi na spoju prešle voda v notrenjost strehe. Višina profilaje samo 24mm kar daje dritini limoteg klasično elegancoin pravilne linije ki se prilega vsakiemu tipu strehe.

vaš

e st

reh

e

ˇina oblike strešnika Dolz

350 mm

Širina profila

1185 mm

ˇina Dolz

po narudz ˇbi

Debelina pločevine Narocilu (0,5mm)

0.60 mm

ˇina Minimalna dolz

400 mm

ˇa Tez

5.62 kg/m2

Pokrivna širina

1100 mm

Minimalni naklon

8%

limoteg 350 350 350

a j i c a l ti

300

naˇ c in spajanja

Naj

izolimoteg tehniˇ c ni podatki izolimotega

tehniˇ c ni podatki

limoteg

n e v o kr

mi

• Enostavna montazˇa • Nič vzdrzˇevanja • Idealno za obnove streh • Tezˇa strehe je znatno manjša • Mikroventilacija • Ne kondenzira • Dobra ternična izolacija

Profil isolimoteg je sestavljen iz pocinkane in barvane kritine limoteg in polistirena, ki je zalepljen z polivretanskimi lepili ki se ponašajo z veliko čvrstjostjo lepljenja. Ta panel zagotavlja odlično termično izolacijo v vseh vremenskih razmerah pri različnih naklonih streh. Mikroventilacija preprečuje nastanek kondenza v zimskem času, v poletnem pa znatno zmanjša temperaturo pločevine.

ˇina oblike strešnika Dolz

350 mm

Širina profila

1185 mm

ˇina Dolz

Po narudzˇbi

Debelina pločevina

0.60 mm

Debelina izolacije mm

40-60-80-100-120 mm

ˇina Minimalna dolz

400 mm

ˇa Tez

6.20 kg/m2

Pokrivna širina

1100 mm

Minimalni naklon

8%

ˇarna varnost Poz

0-1

Certifikat z oznako ce je institut Giordano

40

Za pravilno spajanje kritine limoteg in isolimoteg priporočamo pocinkane ali inox vijake z premontirano podloz ˇko in tesnilno gumico. Vijke izbiramo glede na vrsto podkonstrukcije (kovinska-lesena) in gled ena debelino izolacije. Za kritino limoteg se priporoča vijačnenje vsakih 3500mm, medtem ko za kritino isolimoteg pa vsak meter.

limoteg Kovinska podkonstrukcija 6,3 x 50 6,3 x 60 Lesena podkonstrujcija 6,5 x 70

Isolimoteg debelina 40 60 80 100 120

samorezni (kovina) 6,3 x 100 -110 6,3 x 110 - 120 6,3 x 120 - 130 6,3 x 130 - 140 6,3 x 140 - 150

les 6,3 x 120 6,3 x 130 6,3 x 140 6,3 x 150 6,3 x 160


oprema

albalim d.o.o.

SLEMENJAK

d e l i

30

13 0

Ovalni slemenjak 33

0

Notranji slemenjak

7 5 3 1

Montaz ˇa limotega i izolimotega je enostavna.gledano z sprednje strani se paneli postavljajo od desne proti levi vertilakno (glej sliko).

145

145

Zunanja obroba

Zidna obroba

limoteg izolacijski paneli za industri jsk e in civilne objecte

15

0

Snegolov

50

0

5

3

1

15

13

50

50

4

80

90

6

2

p l o ˇ c e v i n s k i

90

ˇLEB Z

ˇo IZOLIRAMO VAS PRIHODNOST

85

8 6 4 2

Navadni slemenjak

0

13

250

naˇ c i n m o n t a zˇ e

ˇe shema montaz

50

PROIZVAJA:

Vsi prikazani pločevinasti profili so na voljo po naročilu.izdelujemo tudi pločevinaste profile po vašem naročilu

Metra, d.o.o. Cesta na Lenivec 37, Sežana, Slovenija 6210 Sežana Tel.: +386 (0) 5 73 11 370 e-mail: metra@siol.net

albalim d.o.o. Razvor 32 - Kumrovec HR Tel. +385 49 500160 Fax +385 49 500159 e-mail: albalim@albasiderurgica.com

http://www.metra-sezana.si/alba  

http://www.metra-sezana.si/alba.pdf