__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Reisen til språket

Side 4

Speidere på verdensspeiderleir Side 7 Tur til Veggli

Menighetsblad for Metodistkirken, Fredrikstad Årgang 87 - Høst 2019

Side 10


Menighetens pastor: Ole Martin Andreassen Smedskaret 14, 1671 Kråkerøy. Mobil 916 35 934 fredrikstad@metodistkirken.no Menighetsrådets leder: Kolbjørn Westberg, tlf: 90 73 08 98 Kontor: Ridehusgata 7C, 1606 Fredrikstad Telefon: 485 00 316 fredrikstad@metodistkirken.no Vaktmester: Lars-Erik Andreassen, Ridehusgt.7c, 1606 Fredrikstad Tlf. 900 83 209 Menighetens webadresse: www.fredrikstad-metodistkirke.no Pastorens kontortid: Pastoren treffes etter avtale. Vippse til menigheten: 12683 Menighetens bankgiro:1000 08 66747 Menighetsbladets redaksjon: Ansvarlig redaktør: Menighetens pastor fredrikstad@metodistkirken.no Budsjef: Håvard Larsen Tlf 69 31 74 63 - Mobil 414 37 513 Annonseansvarlig: Kirkens kontor, telefon 485 00 316 Stoff til bladet Vil du ha med noe i bladet, send det pr. e-post til redaktøren senest den 1. i måneden før. Har du ikke tilgang til e-post, levér/send stoffet til kirkens kontor en uke tidligere. Bildene i dette nummer fra: Forsidebildet: FNs tidligere generalsekretær Ban Ki-Moon fra Sør-Korea taler til speidere

2

«UNLOCK A NEW WORLD» I dette bladet kan du lese om speidere som har vært i USA på verdensspeiderleir, Jamboree. Mottoet for årets leir var «Unlock a new world» eller «åpne opp for en ny verden» Logoen var en nøkkel som låste opp verden. Den norske kontingenten hadde «Be a key» (Vær en nøkkel!) som motto. Her i dette bladet kan du lese om flere som har vært med å åpne opp en ny verden. Vår speiderleder Frida Haugland gir ut en bok som handler om hennes reise til språket. Om en lang vei om å finne språket på sin helt spesielle måte. Dette har vært en utrolig lang vei for Frida og hele hennes familie. Men nøklene var der og hun fant dem. Les mer om dette på de neste sidene her i bladet. Men også på bymisjonsgudstjenesten i september og på Hjelpeforeningen i oktober ble vi utfordret på å være gode nøkler som åpner opp nye dører. – Sårbarheten har blitt større sier Generalsekretær i Kirkens bymisjon Adelheid Firing Hvambsal. Forskjellene i menneskers liv og muligheter øker. – Fortsatt finnes noen som sitter med denne gullskjea eller sølvskjea i munnen. Men økende forskjeller gjør at flere står utenfor. De har utfordringer med å komme inn på de fellesarenaene som skole, arbeidsliv eller utdanning er. Og noen


mennesker i norske byer mangler grunnleggende rettigheter til et trygt sted å bo eller helsehjelp. (kilde – kirkens bymisjon) Sommerfesten 2019 hadde temaet: En kirke uten vegger. Et tema som innbyr til å fokusere på flere ting. Ett viktig tema er at en kirke er noe mer enn kirkebygget. Kirken er menigheten, menneskene som går der. Dette igjen trekker oss videre til smågrupper eller husmenigheter av ulike slag, eller til kirker som bruker helt nye uttrykksformer. Kirke uten vegger innebærer også at vegger som kan bidra til å stenge ikke er der. Det å være en inkluderende menighet er et viktig fokus her, og det utfordrer jo enhver menighet. Kirke uten vegger innebærer en kirke som er enkel å komme inn i. Men det går også motsatt vei. Når veggene er borte kan vi se ut, og vi kan se hva som foregår i verden. Når vi som kirke ser hva som foregår blir vi også i stand til å gjøre noe med det – enten det handler om å se mennesker som lider, eller å bidra til rettferdighet. Dermed handler kirke uten vegger både om å invitere inn og om å gå ut. (kilde – Brobyggeren i samtale med Hilde Marie Movafagh)

på å åpne nye dører. I dette bladet kan du lese om biskop Christian Alsted oppfordrer kirken til «bøye seg mot hverandre for å søke felles forståelse og felles grunn» når uenigheter og sterke meninger står mot hverandre. Jesus sier i Markus kap 7; Effata! Lukk deg opp! Det handlet om en mann som var døv som fikk hørselen igjen. Effata – Lukk deg opp. Jeg liker mottoet å være en nøkkel. En nøkkel som åpner opp for fellesskap på tvers av ulikheter, på tvers av meninger. Vær en nøkkel du også! Ole Martin Andreassen Pastor

Etter Metodistkirkens årskonferanse var vi også utfordret 3


Reisen til språket Frida er aktiv speider i Metodistkirken i Fredrikstad. Datter av gruppeleder Rita Standal. Hun gir i høst ut en bok om hennes reise til språket. Her er en artikkel skrevet av Håkon Fossmark fra nettstedet Psykopp.No - Teksten er gjengitt med tillatelse

4


Frida Haugland vokste opp uten språk. Hun kunne ikke snakke. Med boken «Reisen til språket» vil hun hjelpe andre barn i samme situasjon. Alt var tilsynelatende normalt med Frida. Hun ble født i 1996, og hun utviklet som alle andre barn. Frida var en frisk og rask baby. Snart skulle hun lære seg å både sitte, krype, krabbe og gå. Bare en ting manglet: Språket. Frida lærte aldri å snakke. Hun kunne gjerne si «mamma», «pappa» eller navnet på storebroren sin, men ordene festet seg ikke i hjernen hennes, og dagen etter kunne de være glemt. Frida fikk spesial oppfølging i barnehage og på skole, hun ble undersøkt og sendt til utredning hos leger og psykologer. Alle så at noe var galt, men det var først i 2005, da Frida var ni år gammel, hun fikk vite hva det var. Hun hadde «afasi», eller «spesifikke språkvansker». Etter at diagnosen ble stilt, og Frida og hennes familie ved en tilfeldighet kom i kontakt med audiopedagog Solvei Henriksen, fant Frida en metode som ble nøkkelen som åpnet veien til et fullverdig språk. – Uten den er jeg sikker på at jeg ikke bare ville vært uten språk i dag, men også vært funksjonshemmet, forteller Frida Haugland. Mellom seks og sju prosent av alle

norske barn har dette handikapet, i en eller annen form.Derfor har Frida Haugland nå laget boken «Reisen til språket» – en bok som skal hjelpe barn med afasi eller andre språkutfordringer, slik at familie, venner, skolen og andre kan forstå hva de sliter med. Haugland har brukt illustrasjoner for å forklare hva afasi er. Boken er rikt illustrert av forfatteren selv, og den består av enkle tekster som forklarer hvordan et liv uten språk er. For eksempel beskriver hun det slik i boken: – Hjernen min er som en mobiltelefon. Jeg kan snakke, ta bilder og høre på musikk – akkurat som deg. Bare at når jeg har lagt mobilen fra meg en stund og skal bruke den igjen etterpå, så er alt slettet.  – Utenpå ser alt ut som det fungerer normalt. Men jeg kan ikke lagre. Uansett hvor mye jeg prøver. Det er som om minnekortet mitt er borte. Det er sånn afasi fungerer. Det er sånn jeg fungerer. Håper boken kan hjelpe Nå håper Frida Haugland at boken, som gis ut på Hertervig Forlag, kan hjelpe andre. For uten språk, er alt så mye, mye tøffere.   – Språk er viktig for både identitet og livsmuligheter. Hvis du ikke har språk, kan du ikke lære deg å lese og skrive. Da går det ikke bare dårlig på skolen, og kanskje i resten av voksenlivet, men også i det daglige livet, 5


skriver forfatteren. I tillegg til at boken skal kunne øke forståelsen for språkvansker, håper forfatterne også at den kan bidra til at Norge utdanner flere innen metodikken som hjalp henne, og som audiopedagog Solvei Henriksen tilbyr. I dag melder Norsk afasiforening at det er lange ventelister, og at det ikke tas inn nye pasienter. – Jeg vil at andre barn og unge med språkvansker skal få de samme mulighetene som jeg har fått. Fridas mor, Rita Standal, er stolt over det datteren har klart å få til.

– Frida står i dag på startstreken til å kunne fly ut av redet og stå på egne ben. Det tvilte vi på om ville bli mulig da hun sto ved skoleporten som seksåring. Hun har mot til å stå fram, fortelle sin historie, og reflektere og sette ord på egne og andres utfordringer i tilsvarende situasjon. Vårt mål er at flere skal kunne være like heldige som vår datter, og finne veien ut av språkløsheten gjennom at flere behandlere lærer seg metodikken. Skrevet av Håkon Fossmark/ Psykopp.no - Gjengitt med tillatelse.

Hjertelig takk Redaksjonen takker hjerteligst for alle gaver til menighetsbladet.

Ønske om besøk!

Telefon Diakonikomiteen prøver til enhver tid å ha 485 00 316 oversikt over hvem som ønsker besøk av Gro R. Ekeberg presten, eller noen fra menigheten. 45 45 91 00 Det er ikke alltid lett å ha denne oversikten. Derfor ber vi personen selv, familie/venner om å ta kontakt med preste-kontoret eller med diakoni­ komiteens leder Gro Reinar Ekeberg. Det kan dreie seg om besøk hjemme, på sykehus og institusjon.

6


Private og offnetlige bilder

«UNLOCK A NEW WORLD» I sommer var 11 speidere fra Fredrikstad MS på verdensspeiderleiren i USA. En slik leir kalles for World Scout Jamboree og ble arrangert for 24. gang. Det er verdensspeiderleir hvert fjerde år. Leiren ble avhold i West-Virginia, USA, fra 22. juli til 2. august. Leirplassen var 50 mil sørvest for Washington DC. På leiren deltok ca. 40 000 deltakere fra 152 land fra alle kontinentene. Tema for leiren var «Unlock a new world» Norge sendte 596 deltakere til verdensspeiderleiren i USA, de fleste var speidere mellom 14 og 18 år. Den norske kontingenten bestod ellers av speiderledere og stab for de norske speiderne, samt ca. 50 ungdommer og voksne som var med i leirens internasjonale serviceteam. Deltakerne var både fra Norges speiderforbund og Norges KFUK-KFUM-speidere. Deltakerne tilbragte i forkant av leiren noen dager i Washington DC for å bli bedre kjent med USA, landets historie

og kultur. Fra forsiden av bladet kan du se tidligere FNs generalsekretær Ban Ki-Moon fra Sør-Korea besøke leiren. Han talte på holdt tale til speiderne på avslutningsseremonien. Han brukte talen sin til å snakke om hvordan speiderne i løpet av ti dager på leir hadde funnet nøkkelen til å «Unlock a new world». Det var spesielt gøy for den norske kontingenten, som har «Be a key» som motto. – Dere er nå globale ambassadører som skal returnere til hjemlanda deres 7


8


og jobbe for å bedre de problemene verden står overfor. Kan dere gjøre det? spurte Ban Ki-Moon speiderne, og fikk 40000 rungende ja tilbake. Å jobbe mot klimaendringer og for bærekraft var hovedbudskapet fra FNs tidligere generalsekretær til speiderne. – Kjære speidere, jeg håper dere reiser hjem igjen til landene deres som globale innbyggere, sa han. Og han benytta anledninga til å ønske alle de 40 000 deltakerne på jamboreen velkommen til den 25. verdenssjamboreen i hans hjemland Sør-Korea i 2023. – Jeg er klar for å stå ved deres side i kampen for å gjøre verden til et bedre sted, avslutta Ban Ki-Moon, til jubel fra speiderne. Kilde: http://www.jamboree2019.no 9


Seigkællanes høsttur til Veggli v/Olav Sande Imrik Det ble arrangert høsttur til Veggli mandag-tirsdag 9-10. september. Vi er så heldige å ha med oss seigkællær som også er engasjert i Gressvik Røde Kors, og vi fikk leie minibuss derfra. 12 kællær dro avgårde tidlig mandag morgen.

Øyvind Nordby og Terje Svendsen i regnvær på dresinen.

Første reisemål var Fridtjof Nansens tidligere eiendom på Sørkje, Søre Vegglifjell, der vi møtte ekteparet Kirsten og Bjørn Lexberg, som hadde et meget interessant kåseri om Fridtjof Nansens liv og gjerning. Vi fikk tegnet et bilde av en mann med mange fasetter, både på godt og mindre godt - som virkelig ga mersmak på denne kjente personens omskiftelige og spennende liv, både som friluftsmann, jeger, politiker og diplomat. Deretter gikk turen til Veggli vertshus, der vi ble innkvartert i en gammel - men nyoppusset - NSB jernbanevogn! Det ble servert en treretters luksusmiddag i NSB spisevogna, der menyen var: Aquavitgravet ørret, reinsdyrstek m/rosenkål, bacon, ovnstekt amaldinepotet, ristede kantareller og fløtesaus, Panacotta bærcoulis. Alt servert på flott dekket langbord med hvit duk og høye glass! Middagen ble avrundet med kaffe avec.

10


Sånn kan det altså oppleves på et lite sted langs Numedalslågen - ikke bare på fine restauranter i storebyene! Tidlig neste morgen silte regnet ned og vi skulle på dresintur på Numedalsbanen! Men som de fleste skjønner; seigkællær tåler det meste(!) - og godt kledd i ull og regntøy, bar det avgårde en mils vei oppover til planlagt stopp og vendepunkt. Hadde været vært bra, var avtalen at vi skulle få servert lunsjtallerken her, men grunnet værforholdene returnerte vi til vertshuset etter en kort hvil, der lunsjen sto dekket på langbord; koldtallerken med salat. På ettermiddagen var det en meget fornøyd seigkællgjeng som tok farvel med Veggli og flotte opplevelser, meget god forpleining og mye hygge og fellesskap. Tusen takk til Veggli vertshus for meget hyggelig opphold - helt uavhengig av været! Sjåfør og seigkæll Tom Widnes har kjørt bil før - takk for fin og trygg transport, Tom! Reiseleder Øyvind L. A. Nordby ble behørig takket for en flott opplevelse, og ble i den forbindelse oppgradert fra reiseleder til 1. reiseleder i Seigkællane. Er greit å nevne at 15 mann var på tur her i Fredrikstadmarka samme mandag. Så mandag er turdag for seigkællane! Har du lyst til å bli med til fellesskap, hygge og bevegels? Ta kontakt med oss på telefon 911 19 060. 11


Dødsfall

Hvor går veien for menighetsbladet? Metodistkirken i Fredrikstad har vært og er svært glad i menighetsbladet sitt. Men nye tider, høyere priser og lite mannskap gjør at det ikke lenger er like lett å lage og dele ut bladet. Derfor er menighetsrådet i tenkeboksen om hvor veien går videre. Dette er det eneste bladet som kommer ut nå i høst. Menighetsrådet og menigheten må tenke en helhet rundt alt som har med kommunikasjon å gjøre. Derfor jobber vi både med å finne ut av dette med blad, men også med ukentlige nyhetsbrev på epost, sms på telefon, flygeblad i kirken osv. Vi ønsker å nå både de med tilgang til data, Facebook osv og de som ikke har eller ønsker tilgang til dette.  Hilsen Ole Martin Andreassen 12

Foto: Maxpixel.com

Sigrund Charlotte Løvgren døde torsdag den 12.09.2019 nesten 96 år gammel. Sigrunn tilhørte Metodistkirken på Lisleby i alle år og var blant annet sekretær for søndagsskolen der gjennom mange tiår. Sigrund Løvgren var en av de stille i landet. Hun stod aldri på noen scene eller talerstol, likte aldri at lyset ble rettet mot henne. Men hun var en god hjelper der hun levde sitt liv. Alltid i bakgrunnen i tjeneste for sine nære og for sin Herre. Vi lyser fred over Sigrund Charlotte Løvgren minne.


Meldinger KIRKERINGEN Mandag 28. oktober kl 11.30 samles Kirkeringen. Dagens gjest er Kari Gjerding. Hun leser Alf Prøysen på dialekt. Vi har bevertning og kollekt. Alle er hjertelig velkommen. Mandag 25. november kl 11.30 samles Kirkeringen. Denne dagen får vi lytte til Roy Johansen. Han synger og holder andakt.Vi har bevertning og kollekt. Alle er hjertelig velkommen. Mandag 27. januar 2020 kl. 11.30 samles Kirkeringen. Da vil Elisabeth S. Golding lese fra sin far, Christian Solgaards memoarer. Vi har bevertning og kollekt. Denne dagen har vi også årsmøte. Alle er hjertelig velkommen.

HJELPEFORENINGEN Program høsten 2019 Onsdag 2. oktober kl.1130 Lasse Imrik: «Ingen er bare det du ser. Om arbeidet til Kirkens Bymisjon» Møteleder: Yngvar R.Sæll Onsdag 6. november kl.1130 Bjørn-Erik Simensen: «Verden rundt med Bjørn-Erik» Møteleder: Yngvar S.Kristiansen Onsdag 4. desember kl.1130 Olav Øgreid: «Hva synger vi i advent?» Møteleder: Marit E. Hetmann

Ønsker du nyhetsbrevet tilsendt hver fredag?

– Send en epost til: fredrikstad@metodistkirken.no

13


Tove og Beate pĂĽ Kirkens bymisjon

Magnus Vidir Klingenberg og Rebekka Tømmerbakk er nye medlemmer i Metodistkirken i Fredrikstad

14


ÂŤUnlock a new worldÂť

Marte Jensen & Mathias Imrik Ble viet i Metodistkirken 10. august 2019 Foto: Olav imrik


Møtevirksomhet oktober - novembe

Søndag 20. oktober kl 11.00 Kl 10.30 Bønn i stille rom Gudstjeneste med speiderparade. Presentasjon av konfirmanter. Prest Ole Martin Andreassen taler. Musikk ved Susanne P. Arnesen og sang ved Toneklang. Kirkeverter: Gro og Jon Ekeberg. Tekstleser: Martine Engø Monsen. Tellere: Olga Johansen. Irene Moe. Gro og Jon Ekeberg. Kirkekjøring: Håvard Larsen. Telefon: 414 37 513. Søndag 27. oktober kl 11.00 Kl 10.30 Bønn i stille rom Gudstjeneste. Prest Eldar Karlsen taler. Musikk ved Mats Andre Soli. Kirkeverter: Tom Simensen Svein Sivertsen. Tekstleser: Tom Simensen. Kollektører: Tom Simensen Svein Sivertsen. Tellere: Aud Kristiansen. 16

Tom Simensen. Edel Andreassen. Kirkekjøring: Håvard Larsen. Telefon: 414 37 513.   Søndag 3. november kl 11.00 Kl 10.30 Bønn i stille rom Allehelgensgudstjeneste med nattverd. Tilsynsprest Knut Refsdal taler. Ole Martin Andreassen er søndagens liturg. Musikk ved Gro R. Ekeberg. Gro R. og Jon Ekeberg synger. Nattverd (Knelende). Medhjelper: Kristine Larsen. Kirkeverter: Edel Andreassen, Karin Sandvik. Tekstleser: Laila Andreassen. Kollektører: Tom Simensen, Svein Sivertsen. Tellere: Aud Kristiansen. Tom Simensen. Edel Andreassen. Kirkekjøring: Jan Hermansen. Telefon: 988 65 267. Søndag 10. november kl 11.00 Kl 10.0 Bønn i stille rom. Fellesgudstjeneste med besøk fra Domkirken med nattverd. Prest fra domkirken taler.

Ole Martin Andreassen er søndagens liturg. Musikk ved Mats Andre Soli. Nattverd (Stående). Medhjelper: Kolbjørn Westberg. Kirkeverter: Liv og Sverre Monsen. Tekstleser: Liv Monsen. Kollektører: Håvard Larsen Jon Ekeberg. Tellere: Liv og Sverre Monsen Øyvind Nordby. Kirkekjøring: Jan Hermansen. Telefon: 988 65 267 Søndag 17. november kl 11.00 Kl 10.30 Bønn i stille rom Gudstjeneste. Prest Yngvar Sæll taler. Sang og musikk ved Susanne P. Arnesen. Kirkeverter: Tekstleser: Edel Andreassen. Kollektører: Jon Ekeberg, Edel Andreassen. Tellere: Liv og Sverre Monsen Øyvind Nordby. Kirkekjøring: Jan Hermansen. Telefon: 988 65 267. Søndag 24. november kl 11.00 Fellesgudstjeneste i Petrikirken. Kirkekjøring: Jan Hermansen. Telefon: 98 86 5267


ber - desember Søndag 1. desember kl 11.00 Gudstjeneste 1. søndag i advent Kl 10.30 Bønn i stille rom. Gudstjeneste med misjonsfokus og nattverd. Prest Ole Martin Andreassen taler. Musikk ved Gro R. Ekeberg. Gro R. og Jon Ekeberg synger. Nattverd (Knelende). Medhjelper: Kolbjørn Westberg. Kirkeverter: Kristine og Håvard Larsen. Tekstleser: Håvard Larsen. Kollektører: Håvard Larsen, Tom Simensen. Tellere: Håvard Larsen Karin Sandvik. Marit Nordby. Kirkekjøring: Iacob Iuell Nordby. Telefon: 9797 81 50. Søndag 8. desember kl 17.00 Gudstjeneste 2. søndag i advent Lysmesse med speiderparade. Toneklang synger.

Prest Ole Martin Andreassen taler. Musikk ved Mats Andre Soli og sang ved Cantare. Kirkeverter: BUR. Tekstleser: BUR. Kollektører: Håvard Larsen, Tom Simensen. Tellere: Håvard Larsen. Karin Sandvik. Marit Nordby. Kirkekjøring: Iacob Iuell Nordby. Telefon: 979 78 150. Søndag 15. desember kl 11.00 Gudstjeneste 3. søndag i advent Kl 10.30 Bønn i stille rom. Sanggudstjenste hvor jubileumskonfirmantene er invitert. Prest Ole Martin Andreassen taler. Musikk ved Mats Andre Soli og sang ved Plankekoret . Kirkeverter: Marit og Kolbjørn Westberg. Tekstleser: Marit Westberg. Kollektører: Turid Hermansen, Per Krafft. Tellere: Turid og Jan Hermansen, Edel Andreassen.

Kirkekjøring: Iacob Iuell Nordby. Telefon: 9797 81 50.   Søndag 22. desember kl 11.00 Gudstjeneste 4. søndag i advent Kl 10.30 Bønn i stille rom. Prest Jorunn Wendel taler. Sang og musikk ved Susanne P. Arnesen Kirkeverter: Turid og Jan Hermansen. Tekstleser: Edel Andreassen. Kollektører: Turid Hermansen, Per Krafft. Tellere: Turid og Jan Hermansen, Edel Andreassen. Kirkekjøring: Iacob Iuell Nordby. Telefon: 9797 81 50. Julaften kl 15.00 Familiegudstjeneste. Prest Ole Martin Andreassen taler. Juleselskap i romjulen. Se oppslag i foajeen.

Speiding er kult! Bli med du også da vel

Vi har en fin speidergruppe med lek, patruljearbeid og turliv og masse annet gøy!

17


Forbønn høsthalvåret 2019 DAG I KIRKEÅRET OG DATO MENIGHET/INSTITUSJON PREST/LEDER Bots- og bønnedag – Søndag 27. oktober Allehelgensdag – Søndag 3. november 22. søndag i treenighetstiden – Søndag 10. november 23. søndag i treenighetstiden – Søndag 17. november

Kristi kongedag – Søndag 24. november 1. søndag i advent – Søndag 1. desember 2. søndag i advent – Søndag 8. desember 3. søndag i advent – Søndag 15. desember 1. søndag etter jul – Søndag 29. desember

Hoten Prest Hilde Sanden-Bjønness Hvittingfoss og Skien Prest Andreas Kjernald Øståsen Prest Øyvind Helliesen Diakon Olav Øgreid Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund Metodistkirkens Speiderkorps Leder Stephanie Buadu Sekretær Christel Otterlei Bjerkeseth og vikar Lisa Kristin Hanielsen Korpsleder Vegar Gulli MBU-dagen Drammen Prest Anne Grete Spæren Rørvik Hønefoss og Kongsberg Prest Kjell A. Johansen Lillestrøm Prest Steinar Hjerpseth Kragerø og Bamble Prest Harald Olsen Arendal Prest Helene Benedikte Granum-Aanestad

FASTE MØTEPLASSER I METODISTKIRKEN • • • • • • • 18

Samtalegrupper møtes i de private hjem Hver mandag – Seigkællane (gå-gruppe for senior menn) møtes for vandring i skog og mark Hver tirsdag – Gå-optimistene (gå-gruppe for senior kvinner) møtes for vandring i skog og mark Misjonskvinnene møtes i menighetssalen 2. onsdag i hver mnd i menighetssalen kl 18.00 Bibel og bønn – samles hver torsdag kl 11.00 Konfirmanter møter hver torsdag kl 16.00 Speiderne møter hver torsdag kl 18.00

• • • • • • • •

Condios jr og Condios sr møtes på utvalgte fredager. Se facebooksiden Kirken vaskes og gjøres i stand til søndag hver lørdag. Cantare leier kirken hver mandag kl 19.00 Korluren leier kirken hver tirsdag kl 1900 Toneklang leier kirken hver onsdag fra kl 16.00 KFUK leier menighetssalen 3. tirsdag hver mnd fra 1200 Organist Mats Andre Soli øver i kirken hver torsdag og fredag Pianoskole ved Valeri Rubacha leier kirken hver lørdag fra kl 08.00


Bymisjonsgudstjeneste med besøk fra Bymisjonen Søndag 29. september hadde vi bymisjonsgudstjeneste med besøk av gateprest Per Christian Skauen fra Kirkens bymisjon. Tema for gudstjenesten var «Bygge fellesskap» Pastor Ole Martin Andreassen utfordret Per Christian til å samtale om hva som ligger ordet «utenforskap». At alt for mange mennesker holdes utenfor samfunnet pga økonomi, rus, språk, sykdom osv. Å bygge fellesskap er derfor en utfordring til alle som ønsker å ta vekk hindringer for at mennesker holdes utenfor. Per Christian Skauen løftet frem «skattkammeret» som ligger på Jernbanestasjonen. Her kan alle låne sportsutstyr gratis – både for sommer og vinter. I gudstjenesten hadde vi også besøk av Per Ståle Pettersen som er tilknyttet Kirkens bymisjon i Sarpsborg. Hans stemme fylte hele kirkerommet når han sang gamle «Elvis-salmer» Det var en mektig opplevelse. Vi ønsker Per Christian Skauen og Per Ståle Pettersen tilbake ved en annen anledning.

Per Christian Skauen. Foto: Olav imrik.

Per Ståle Pettersen. Foto: Olav imrik.

19


Misjonsnytt På Sommerfesten var det full aktivitet på lørdagen og misjonsmarkedet. Mange misjonsvenner fra flere menigheter hadde nedlagt et stort arbeide på forhånd.

Det var en lørdag der den norske sommeren viste seg fra sin flotteste side, med sydenvarme og stekende sol på en blå himmel. Misjonssekretær Øyvind Aske er spesielt takknemlig til menigheten vår på Hønefoss og Bjørnar Granum som skaffet elsykkelen til innkjøpspris. De ordnet også sponsorer og transport til Stavern. Det ble solgt 27 hefter med lodd på sykkelen. Det innbrakte alene 27.000 kroner. Øyvind Aske forteller at det kom inn totalt 152.000 kroner til misjonsprosjektet. Fjorårets rekord på 135.000 kroner er dermed solid slått, og Aske ønsker å takke alle som har deltatt med forarbeid, innsats på markedet og alle som kjøpte lodd, varer og sponset misjonsløpet. Årets misjonsprosjekt, er som i fjor,  fadderprogrammet i Sierra Leone,  Liberia og Zimbabwe. Det gir barn skolepenger og skoleutstyr, slik at de kan få en utdannelse og være med og bygge samfunnet de er en del av. 20

Foto: Maxpixel.com

Det var mange flotte varer og handelen gikk livlig. Barna og ungdommene på leirene deltok aktivt på markedet og avholdt igjen misjonsløp. Her var det mange ulike deltakere, fra de atletiske til de mer humoristiske. Felles for dem alle var de mange sponsorene som de klarte å få med seg. - Dette er en solid investering i fremtiden for disse barna og landene deres, og kristen nestekjærlighet i praksis, sier Øyvind Aske begeistret. Jeg er svært glad for at misjonen får en så stor plass i Sommerfesten. Det gir mening og en ekstra dimensjon til festen. Jeg kjenner på mye takknemmelighet for å få være med i misjonsarbeidet som virkelig er et felles prosjekt for oss som metodister. Dette er noe vi står sammen om og som vi bærer i fellesskap. Du kan bli fadder for et barn i Sierra Leone, Liberia og Zimbabwe gjennom Metodistkirken. Vi har gode lokale partnere som vi samarbeider med og svært gode resultater å vise til. Gå inn på Misjonsselskapet sin nettside for å lære mer og tegne deg som fadder. Det koster omtrent 9 kroner dagen for å gi et barn en utdannelse og en bedre fremtid. Skrevet av Karl Anders Ellingsen/ Brobyggeren


PARKERING VED KIRKEN

P

Metodistkirken i Fredrikstad har ikke mange frie parkeringsplasser! Pastor og organist har ikke egne plasser. Derfor er det viktig at plassene i «tranga» mellom kirken og trafo-stasjonen ikke blir stengt unødvendig. Disse plassene er kun i bruk når vi har gudstjenester, møter, foreninger, komiteer, speider osv, samt til pastor og organist. De er ikke til privat bruk hvis man er på besøk i kirkens nærområder, på biblioteket, frisøren osv. Menigheten ber alle kirkens venner om å respektere dette!

Førjulsmesse METODISTKIRKEN I FERGESTEDSVEIEN FREDAG 22. OG LØRDAG 23. NOVEMBER 2019 Fredag: Åpent kl. 18.00-20.00 Kl.18.00: Salg og loddsalg starter Kl.18.30: Offisiell åpning av messa Sang av Trivselkoret Salg av kaffe, vafler og pølser.

V E L KO M M E N

!

Lørdag: Åpent fra kl. 11.00 Kl. 11.30: Besøk av Per Viggo Nilsen m/musikkelever Kl. 14.30: Sang av Harmoni Kl. 16.30: Hovedtrekning Salg av kaffe og vafler, risengrynsgrøt og pølser Stort basarbord, mange fine gevinster. Salg av småkaker, marmelade” hjemmestrikket” m. m

21


KJÆRE METODISTER I NORGE På årskonferansen i Norge relaterte konferansen seg til de beslutninger, som ble tatt på den ekstraordinære Generalkonferansen i Februar. Her vedtok Generalkonferansen å ikke endre på kirkens syn på homoseksuelle og på mulighetene for vielse og ordinasjon. Samtidig vedtok Generalkonferansen å innføre en rekke innstramninger samt å spesifisere straffen for å bryte mot kirkeordningen. Det var fremsatt flere forslag om en vei videre til den norske årskonferanse i år, og i løpet av behandlingen ble ytterligere to endringsforslag presentert. Forslagsstillerne ble bedt om i fellesskap, å utarbeide et forslag, og de klarte å utarbeide et kompromissforslag. Alle andre forslag ble trukket. Gjennom hele behandlingen anvendte vi en konsensusprosess og hadde en

lang, god og respektfull samtale, hvor konferansen underveis ble bedt om å indikere om de var varme (orange) eller kalde (blå) i forhold til forslag, konkrete spørsmål og enkelte innlegg. Det er vesentlig i en konsensusprosess å sikre, at så mange forskjellige stemmer som mulig blir hørt, og at mindretallet er godt ivaretatt og får mulighet til å gi uttrykk for sine betenkeligheter og sin uenighet. Konferansen var ikke enig, men det var full konsensus for, og alle aksepterte og anerkjente, at det var konferansens vilje å følge det felles forslag med få

Tilsynsprest Ingull Grefslie, biskop Christian Alsted og tilsynsprest Knut Refsdal utgjør Metodistkirkens kabinett (åndelige ledelse) i Norge.

22


justeringer (forslaget er tatt med nederst i teksten). Det var et klart flertall i konferansen for å bevege seg i en retning, hvor kirken gir plass for to likeverdige syn, og at vi samtidig så langt som overhodet mulig søker å bevare kirkens enhet. Det var dem som ønsket at årskonferansen tydeligere skulle uttale at den vil jobbe for full inklusjon av LGBTQI personer, og det var dem som ønsket, at årskonferansen skulle bekrefte kirkens nåværende posisjon. Konsensusprosessen viste at det er mulig å bøye seg mot hverandre for å søke gjensidig respekt og enhet. Kirkens offisielle posisjon er uendret, og vi er bevisste på, at beslutningene ved den ordinære Generalkonferansen i mai 2020 og senere ved Sentralkonferansen i mars 2021 vil foreta endringer av kirkeordningen, og at vi ikke kan forutsi hva disse endringer vil være. Disse endringer vil tre i kraft 15. mai 2021. Det årskonferansen bestemte var, proaktivt å nedsette et bredt sammensatt utvalg, som skal undersøke hvordan Metodistkirken i Norge kan bli en kirke som inkluderer begge syn. Utvalget skal svare på følgende spørsmål: A. Hva skal til for at Metodistkirken i Norge skal kunne leve med et fullt ut inkluderende syn på menneskelig seksualitet.

B. Hva er konsekvensene av de valg Årskonferansen inviteres til å gjøre, i forhold til kirkeordning, økonomi, administrasjon og internasjonal tilknytning. Kabinettet vil i samarbeide med Stephanie Buadu (MBU leder og fra kirkens hovedstyre) oppnevne utvalget, som ledes av tilsynsprest Knut Refsdal. Utvalget vil legge frem en innstilling til årskonferansen 2020. Vi er bevisste på at Årskonferansens beslutning vil bli mottatt på forskjellige måter i menighetene. Noen vil synes at beslutningen ikke er tilstrekkelig vidtgående, og andre vil synes at beslutningen går alt for langt. Årskonferansen viste at det er mulig å snakke sammen om vanskelige spørsmål med gjensidig kjærlighet, respekt og anerkjennelse. Årskonferansen viste også at det er mulig å bøye seg mot hverandre for å søke felles forståelse og felles grunn. Vi håper og ber, at dette gode samtaleklima kan fortsette i de kommende måneder. Samtidig oppfordrer vi menighetene til forbønn for utvalget og for hele United Methodist Church. Vi er fremdeles kallet til å gjøre mennesker til Jesu Kristi disipler for derigjennom å forandre verden. På vegne av kabinettet Christian Alsted biskop 23


DIAKONIKOMITEEN VIL HJELPE

Komiteen ønsker å tilby hjelp til personer med spesielle behov, og som ikke har familie eller kontakt med noe hjelpeapparat. Vi kan hjelpe med f.eks: Skifte sikringer/lyspære, barnepass/leke med barn, bake for eller sammen, handle for eller sammen, gå tur sammen, kjøre tur med bil, hagehjelp, snømåking, høytlesning, sosialt samvær, besøk på sykehus eller institusjon. Vi oppfordrer leserne å tilby sine tjenester, og jo fler vi er, jo mindre arbeid blir det på den enkelte. Vi tenker foreløpig på følgende oppdrag, og listen vil kunne endres og utvides etter behov, etter våre muligheter og ressurser: • Skifte sikringer og lyspærer • Barnepass/leke med barn • Bake for eller sammen med personen • Handle for eller sammen med personen • Gå tur sammen med personen

• Kjøre tur med bil • Hagehjelp • Snømåking • Høytlesning • Sosialt fellesskap • Besøk på sykehus eller institusjon

Vær frimodig og ta kontakt, enten du ønsker hjelp, eller du kan tilby hjelp.

DIAKONIKOMITEENS MEDLEMMER: Gerd Wendel Karlsen, Gro Merete Høyum, Kristine Larsen, Jon Ekeberg, pastor Ole Martin Andreassen: kontormobil 485 00 316, Gro Reinar Ekeberg: mobil 454 59 100

Søndagsskolen

– en god skole for våre barn Menighetens visjon Vi er en menighet som ønsker å være et møtested mellom Gud og mennesker hvor tro, nestekjærlighet og samfunnsansvar utvikles 24


Fredrikstad og omegn

Bistand ved dødsfall Gravstein Gravlykter Blomster Benjamin Nordling Vakttelefon 69 130 130 Farmannsgate 10 www.jolstad.no

Begravelsebyråkjeden Jølstad

Velkommen innom! Åpningstider Tante Blå: Man-fre: 10 - 17 (19 torsdag) Lørdag: 10 - 15 Fredrikstad, tlf.: 69 30 18 19 Sarpsborg, tlf.: 959 63 700

Vi tar imot alt fra serviser, kjøkkenartikler og hvitevarer til møbler og klær. Ta kontakt for mer informasjon.

Åpningstider SuveRENT: Man-fre: 07:30 - 15:00 Tlf.: 69 30 18 26

Fredrikstad - Moss - Råde - Rygge - Sarpsborg

Telefon 03024 - fonus.no 25


32560 Metodisten Oktober 2011.qxd:-

18-10-11

11:32

Side 26

Tverrfaglig kompetanse innen revisjon, rådgivning, skatt & avgift og foretaksservice. Vårt mål er å gi den beste kundeopplevelsen: Tlf.: 69 30 15 15 - www.bdo.no

BDO_138x22_FrStad-bw.indd 2

21.05.2013 14:54:47

Vårt varemerke er kvalitet og personlig service

Vi har tid til deg

Mer info på vår hjemmeside: www.oyvik.no Gamle Bedding vei 21, 1671 Kråkerøy • E.mail: post@oyvik.no • Tlf 69 36 89 10 - Fax 69 36 89 11

Vårt varemerke er kvalitet og personlig service

Vi har tid til deg Hans Kjøstelsen Farvehandel A/S Mer info på vår hjemmeside: www.oyvik.no

Telefon 69 36 74 50

Gamle Bedding vei 21, 1671 Kråkerøy • E.mail: post@oyvik.no • Tlf 69 36 89 10 - Fax 69 36 89 11

Hans Kjøstelsen Farvehandel A/S

Kjære leser – her har vi ledig annonseplass! Telefon 69 36 74 50 Noe for deg og din forretning? Ta kontakt med pastor Ole Martin Kjære leser Andreassen (se s. 2, spalte 1) for en prat.

Blomster –Christianslund her har vi ledig annonseplass!

Vi er meget Man takknemlig for en hver Åpningstider: - Lør 10 - 18 Noe for deg og din forretning? glad annonsør! Tlf: 69 39 11 66 Ta kontakt med pastor Ole Martin Andreassen (se s. 2, spalte 1) for en prat. Denne plass er ledig Klær forfor voksne jenter Vi er megetfor takknemlig en hver din annonse. glad annonsør! Nygaardsgt 32, Fredrikstad

30 39 85 – 41 43 05 48 Kontakt ossTlf for69annonsering.

Klær for voksne jenter Nygaardsgt 32, Fredrikstad Tlf 69 30 39 85 – 41 43 05 48

26 26

ARNE NILSEN AS COMFORT RØRLEGGER Gelertsens gt 7, Fredrikstad Telefon 69 31 02 03 fredrikstad@comfort.as ARNE NILSEN AS

COMFORT RØRLEGGER Gelertsens gt 7, Fredrikstad


32560 Metodisten Oktober 2011.qxd:-

18-10-11

Norén Maler og Byggtapetserfirma As

11:32

Side 27

Telefon 69 34 75 73 Mobil 905 25 067

Norén Maler og 18-10-11 Byggtapetserfirma As

10-11 11:32 Side 27 32560 Metodisten Oktober 2011.qxd:Maler og byggtapetsermesterne garanterer kvalitet

10 Telefon 69 31 66 50 - 69 31 44 92

SORG

Farmannsgate 10 Telefon 69 31 66 50 - 69 31 44 92

e.

11:32

Farmannsgate Side 27

Telefon 69 34 75 73 Mobil 905 25 067

Norén Maler og Bokmiljø As Byggtapetserfirma

En verdig gravferd fjerner ikke Maler og byggtapetsermesterne sorgen, men gjør den enklere å bære. garanterer kvalitet 905 25 067 07.00 - 15.00

Telefon 34 75 73 bokhandel -en69 annerledes Mobil 905 25 067

SORG Sulfatveien 4, Torp Farmannsgate En verdig gravferd10 fjerner ikke tlf 69 14 69 å bære. men50 gjør den15 enklere Bli bedre kjent med 69 osssorgen, på norenmalerogtapet.no Telefon 31 66 - 69 31 44 92 Din lokale Malermester!

Vi utfører tjenester innen både maling og tapetsering, samt gulvarbeid i tørr- og våtrom.

Maler og byggtapetsermesterne torp@bokmiljo.no garanterer fredrikstadbeg.no Veumvn. 51 69kvalitet 31 30 62 hele døgnet

Farmannsgate 10 Telefon 69 31 66 50 - 69 31 44 92

Velkommen til handel med mening!

SORG

En verdig gravferd fjerner ikke Nygaardsgata 55, 1607 Fredrikstad sorgen, men gjør den enklere å bære.

fredrikstadbeg.no Veumvn. 51

69 31 30 62

hele døgnet

Storveien 3B, Ørebekk – Tlf 69 35 34 17

Denne plass er ledig for din annonse. fredrikstadbeg.no Veumvn. 51

69 31 30 62

Ellen Margareth Bye Kontakt oss for annonsering. Biveien 21, Torp – Telefon 69 34 53 35 hele døgnet

Bokmiljø -en annerledes bokhandel

K.G.Meldahlsvei 9, Vennelystveien 14 Blokk 15 Kråkerøy 69 09 33 Ellen Tlf Margareth Bye Tlf 6933 33 09 33 Biveien 21, Torp – Telefon 69 34 53 35 www.delcatas.no

Sulfatveien 4, Torp tlf 69 15 14 69 torp@bokmiljo.no

Ellen Margareth Bye Velkommen til handel med Biveien 21, Torp – Telefon 69mening! 34 53 35

Vennelystveien 14

Vennelystveien TELEFON: 69 3514 49 99 Kråkerøy BJØRNENGVEIEN 16 1664 Tlf 69ROLVSØY 33 09 33

Ellen Margareth Bye Biveien 21, Torp – Telefon 69 34 53 35

27 27 TELEFON: 69 35 49 99


Returadresse: - på vei..., Metodistkirkens Menighetsblad, Fredrikstad, Ridehusgaten 7C, 1606 Fredrikstad

Vi ønsker alle en god høst og en god advent og julehøytid rikstad

Møklegaard Print Shop 69 35 49 99

Hilsen Metodistkirken i Fred

Profile for Metodistkirken i Fredrikstad

På vei. Menighetsblad for Metodistkirken Fredrikstad høsten 2019  

På vei. Menighetsblad for Metodistkirken Fredrikstad høsten 2019  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded