Page 1

Adventstidens farver side 2

Tillykke til Biskoppen 50 år side 3 Små, store og seniorer på lejr side 4, 6, 8 og 16 Uddrag fra SOCD i Göteborg side 11-13

HIMMEL&JORD Magasin for Metodistkirken og Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund

NOVEMBER 2011 / 4 / 18. ÅRGANG


HIMMEL&JORD

Advent har den farve, advent skal have! Jeg har hørt, fra pålidelig kilde, at der i år skal pyntes med naturmaterialer, guld og rødt. Hvilken farve har din adventskrans? ”Sikke et spørgsmål” tænker du måske, for din adventskrans er slet ikke en krans, men 4 lys i forskellig højde med påsatte tal sat i et fad pyntet med lyserøde vingummibamser. Naturligvis kan man gøre, som man vil. Men i kirken har årstiderne farve. Og advent er lilla lige som fasten, hvilket giver god mening.

Både faste og advent er afgrænsede forberedelsestider, der leder frem mod en stor fest, henholdsvis påske og jul. Den lilla farve markerer stilhed, eftertænksomhed og enkelhed. I forbindelse med påsken, hvis første halvdel er Jesu lidelse og død, inden opstandelsesfesten kan begynde, er det ikke svært at begrunde fasten. Men faste og stilhed inden jul? Advent er blevet en for-fest, der tager glansen fra det egentlige. Julen begynder længe inden advent med julepynt, julefrokost, juleøl og der er ikke megen plads til hverken enkelhed eller eftertænksomhed. Man kunne tro, at julen er en årstid og ikke en højtid. Nu er julen ikke et stort brag, vi skal varme op til. Det er tværtimod fortællingen om, at det største sker i det allermindste. Guds al-kærlighed kommer til verden i skikkelse af et lille barn, født af en fattig ung ugift mor i udkants-samfundet. Det kræver stilhed og eftertænksomhed overhovedet at kunne tage det

2

budskab til sig. Derfor har vi en lilla tid til enkelhed og forberedelse: Advent! Gud ønsker stadig vores udelte opmærksomhed, så vi kan erfare det store i det lille. I dette nummer af Himmel & Jord fortælles, blandt meget andet, om 2 metodister, som har betydet en forskel i verden omkring dem, en kvinde, der blev præsident i Afrika, og en præst, som startede en menighed i et lille begravelses-bureau i USA. Liberias præsident Ellen JohnsonSirleaf er en af de tre kvinder, som modtager Nobels fredpris. Hun er den første folkevalgte kvindelige præsident på det afrikanske kontinent, og så er hun aktiv i Metodistkirken. Præsident Ellen var gæst på kirkens Generalkonference i 2008, hvor hun fortalte om, hvordan ingen i landet ville tage magten, da alt var kaos og korruption. Så gjorde kvinderne det, og i dag er landet genoprettet på alle områder. Med sin kristne tro som drivkraft fik en lille kvinde ændret et land. På Menighedsudviklingskonferencen i Göteborg i september, mødte vi metodistpræsten Adam Hamilton. Han har ledt menigheden i The United Methodist Church of the Resurrection i Kansas City, fra den begyndte med 4 mennesker i sommeren 1990. År 2000 talte menigheden i Opstandelseskirken mere end 6000 voksne og 2000 børn og 5-6000 deltog i gudstjenesterne. Og menigheden, der er den største i vores kirkesamfund, vokser stadig til nu over 15.000 medlemmer læs mere på http://www.cor.org/ Fra en undseelig begyndelse er denne menighed på 20 år vokset til at være en betydende faktor i lokalsamfund og en stor inspiration for menigheder både i og uden for Metodistkirken. Gud gør stadig store ting med og gennem små mennesker. Gud kalder os til i stilhed og eftertænksomhed at få klarhed over, hvad netop du og jeg sendes ud i verden for at gøre. Guds fred og god advent – uanset hvordan din adventskrans ser ud! Charlotte Thaarup

HIMMEL&JORD udgives af Kurér Forlaget (Metodistkirkens forlag) I samarbejde med MBUF, Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund Redaktør, ansvarshavende

Charlotte Thaarup, e-mail: charlotte.thaarup@metodistkirken.dk tlf: 21380071

Redaktionssekretær

Bente Aalbæk e-mail: himmel-jord@metodistkirken.dk

Mission

Kristine Pedersen e-mail: ynneh83@hotmail.com

MSpejder

Signe Just e-mail: signe.just@hotmail.com

MUnge

Signe Daugaard Steensen e-mail: steensen_signe@hotmail.com

MBørn

Lars Ulrik Jensen e-mail: luj@luj.dk

MMusik

Maria Thaarup e-mail: mariaharetproblem@hotmail.com

Ja til livet

Finn Bræstrup Karlsen e-mail: f.b.k.@mail.tele.dk

Layout

Peppermint Layout v. Lina Gaarde e-mail: lina@linagaarde.dk

Tryk

One Way Tryk, Industrivej 3A, 8660 Skanderborg tlf: 86115000

Abonnement

Kurérforlaget v. Alf Hansen Ryslingeparken 74, 8270 Højbjerg tlf: 86112049 fax: 86110749 giro: 904 9231 kurerforlaget@metodistkirken.dk

Deadline 2012

Himmel&Jord nr 1 2012 er d. 20. januar Materiale sendes til redaktør Charlotte Thaarup. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere indkomne indlæg.

NOVEMBER / 2011 / 4

Christian Alsted Af Jørgen Thaarup

“Den dreng har en ganske særlig åbenhed og interesse for det religiøse!” Ordene faldt i foråret 1977, det år Christian Alsted afsluttede folkeskolen, 15 år gammel, og ordene kom fra Christians morfar, Th. B. Ramsing, der var en af Metodistkirkens ledende lægmænd. Ramsing havde tidligt set Christians trosmæssige udvikling, men han nåede ikke at se Christian blive Metodistkirkens biskop i Norden og Baltikum. Christian er vokset op i Horsens, hvor han var med i Metodistkirkens ungdomsarbejde og gudstjenesteliv. Efter gymnasietiden blev Christian et-års-medarbejder i 1980 i Metodistkirken i Svendborg. Christian spillede guitar og sammen med en gruppe unge fra Metodistkirken i Odense var han med i et rockband. Kaldet til at blive præst blev så stærkt, at Christian i 1981 påbegyndte sine teologiske studier på Överås i Göteborg. Det var en tid med et frugtbart studiemiljø, som var meget udviklende for flere af de studerende i disse år. Under studietiden var Christian engageret i kirkens ungdomsarbejde, og herigennem havde han lært Elisabeth Flinck at kende, så han efter afsluttede studier var klar til at gifte sig med hende. Christian blev ordineret diakon, og i 1984 gik turen til den første menighedsansættelse i Esbjerg. Efter 5 år i det Vestjyske fulgte en lang årrække som præst ved Jerusalemskirken i København. Christian har altid lagt vægt på arbejdet med gudstjenesten og dens stadige fornyelse. Musikken, forbønnen og forkyndelsen for alle aldre fik under Christians ledelse et løft og ny inspiration. Gospelmusikken havde gjort sit indtog igennem 1980’erne, men det skyldtes i høj grad Christians lederskab, at gospelkorene fik en helt anden plads i kirkens liv, og at Copenhagen Gospelfestival voksede til at give ekko i hele landet. Det var

50 år 18. november 2011

også under Christians ledelse, at to menighedsplantninger blev etableret med afsæt i Jerusalemskirken; først den internationale menighed og senere menighedsplantningen i Solrød. Christian er en prædikant, som kan formidle et kristent budskab. Kombinationen af evner og begavelse med en utrættelig forberedelse har gjort Christian til en markant prædikant med stor gennemslagskraft. Han ved, hvad han vil med det budskab, han bærer frem, og han er aldrig bange for at tage ny inspiration til sig fra det, der sker i den kristne kirke rundt omkring i verden. Engagementet i forkyndelsens stadige udfordring var også i fokus, da Christian i 1999 tog et års orlov som led i Doctor of Ministry studier ved Asbury Seminary i USA. Opgaven som leder i kirken på forskellige niveauer kendetegner også Christians liv. Fra 1985 og 8 år frem var Christian formand for Metodistkirkens Unge i Danmark. Samtidigt sad han i Nordisk Ungdomsråd i en periode, hvor studiedokumentet “Med krop og sjæl, om gudstjenestens fornyelse” blev til. Christian var distriktsforstander i 2001-07. Det blev også til et enkelt år som formand for Metodistkirkens Landsledelse. Da Metodistkirken i Danmark besluttede sig for at udgive en ny salmebog, var Christian den naturlige formand for det kommissionsarbejde, som strakte sig over 12 år frem til 2006. I 1996 var Christian medlem af United Methodist General Conference, og efterfølgende fik han sæde i General Board of Discipleship. Placeringen i kirkens internationale arbejde gav Christian ny indsigt i det, der foregår rundt omkring i verden omkring evangelisation, discipelskab og menighedsplantning. Christian har i høj grad trukket denne inspiration til Danmark og Norden ved at sætte disse temaer på kirkens dagsorden og hente undervisere til kurser, årskonferencer og arrangementer.

Ved biskopvalget i 2009 blev Christian valgt til biskop over Norden og de Baltiske lande. Det betyder, at Christian er leder af 8 forskellige konferencer og nationale kirker. Dette biskoppelige lederskab kræver stor disciplin og personlig tilrettelæggelse. Det kræver evnen til at være til stede i ganske forskellige sammenhænge og i forhold til personer af ulig støbning. Disse evner har Christian, og derfor nyder han stor anerkendelse overalt. Christian er visionær og målsøgende i sin ledelse. Han har en stærk vilje og kan formidle et mål og en handlingsplan, så andre ledere omkring ham tror, at de selv har fundet på det. Hans lederskab i kirken er så naturligt for ham, at det kan aflæses på det personlige plan, når han, en gang imellem, kaster sig helhjertet ind i en eller anden sportsudøvelse, altid konkurrencesport og helst boldspil, og hvor han absolut har det bedst med ikke at tabe. Christian har sammen med Elisabeth 3 voksne børn, Sara, Mathias og Caroline. Christians ønskes hjerteligt tillykke med sin 50 års fødselsdag den 18. november 2011

3


HIMMEL&JORD

Børnelejr for store og små Af Lars Ulrik Jensen, præst i Metodistkirken

Postkort fra Mini Maxi lejren på Solborgen ”Om jeg er lille eller stor så er det godt for mig på jord at høre Jesus til, at gøre hvad han vil, det er det, der gør mig lykkelig” Hej! Var du med på børnelejr i i år? Hvis ikke, så skal du bare høre! Der var børn og voksne med fra Strandby, Solrød, Vejle og København familier med tilknytning til de Metodistkirker, der ligger der, men der var sandelig også børn med, som ikke kendte kirken i forvejen, men bare havde set invitationen på nettet. Fantastisk for alle børn er velkomne. Nogle børn havde voksne med, enten deres forældre eller bedsteforældre, de lidt større børn over 8 år kom selv, og der stod ledere klar med et sjovt program til nogle herlige feriedage på Solborgen. Det var rigtig dejligt at være sammen på kryds og tværs af bygrænser og aldersgrænser og tage på lejr sammen i sommerferien. Det er skønt, at vi kan være kirke sammen på den anden side af kirkens mure, når sommeren er over os.

Solen skinnede ikke hele tiden, til gengæld var humøret højt, da der var børnelejr på Solborgen ved Vig i sommer. Temaet var ”Mini eller maxi”. Lejrleder Anette Steinvig var fuldt tilfreds med både tilmelding og forløb. ”Vi var ca. 30-40 børn og voksne. Nogle deltog kun nogle få dage, andre kom på besøg, men flest var med alle dage,” fortæller Anette. Der var børn fra de helt små op til tidlige teenagere. Temaet var mini eller maxi. ”Nogle er jo større end andre. Særligt når det handler om børn,” siger Anette Steinvig. ”Derfor handlede

morgensamlingerne om de mange bibelfortællinger, der sætter fokus på, at det ikke er størrelsen, det kommer an på. David og Goliat er et eksempel på det, når den lille David står over for kæmpen Goliat. Så er det David, der er den snedige og fælder sin modstander, fordi han tænker sig om. Også fortællingen om Zakæus handler om en, der er lille, men som alligevel bliver behandlet som en af de store af Jesus.” Der var god tid til at lege og til den daglige tur til stranden. Der blev sørget godt for alle af Ellen og Egon,

4

NOVEMBER / 2011 / 4

der stod for madlavningen. ”Det, jeg lagde mærke til og blev rigtig glad for,” slutter Anette Steinvig , ”var den måde børnene tog afsked med hinanden på. De sagde: ’Vi ses næste år’ som om det var en given ting og gav hinanden krammere.” Næste sommer er der atter børnelejr med Anette Steinvig som leder. Det bliver mandag-fredag den 2. juli – 6. juli 2012. Denne gang bliver det ikke på selve Solborgen, men i nærheden i Høve tæt ved Vig på Sjælland med 1 km til stranden.

Det bedste af det hele var... det hele! Vi havde værksteder: En dag var det børnegospel med Peter Steinvig. En anden dag lavede vi

skyggespil med Jens Jødal og Kirketeateret og de små lavede dukketeater. Strandturen forbi iskiosken var dagens højdepunkt. Der var også bibeltime og lejravis. Der var aktivitetsløb og underholdning om aftnerne, ikke mindst den store festaften den sidste aften, der blev forberedt, øvet og pyntet op til fest i flere dage. Der er børnelejr igen til næste år i den første uge af sommerferien. mandag 2. juli til fredag 6 juli. Denne gang går turen til en hytte, der ligger i Sejrø bugt, syd for Solborgen, 1 km fra en god strand. Der er sovesale og plads til telt og campingvogn, foruden leg, vandkamp, boldspil og bålaften. Ses vi? Mange hilsner fra børnelejrlederne Louise Aaen og Anette Steinvig

5


HIMMEL&JORD

NOVEMBER / 2011 / 4

SOMMERLEJREN PÅ ”FARMEN” 3. – 9. JULI 2011

Både store og små var selvfølgelig på hike henholdsvis 28 km og 8 – 12 km. Der kom ikke særligt mange besøgende, men spejdere er jo heller ikke udstillingsgenstande. Jeg kunne dog unde forældrene at se den orden, der var i telte og på sovesale, selvfølgeligt opmuntret af den daglige inspektion. En herlig uge for mig som spejder og for ”Farmen” som levede op til forventningerne.

Af Jørgen Marqversen

dag, endda noget så kompliceret som grubestegning med fint resultat. Endelig må vi ikke glemme den sidste aften, hvor 50 kyllinger blev stegt på et langt spid over et bål på omkring 5 meter. Hertil havde køkkenet fremstillet adskillige forskellige salater, og alle lavede snobrød. Som ekstra dessert var der ris alamande. Køkkenet bagte i ugens løb 90 franskbrød, et stort antal frikadeller til pålæg og til ulvelejrens aftensmad og mange andre lækkerier.

Som lejrens ubetinget ældste deltager vil jeg gerne udtrykke min glæde over, at spejderarbejdet stadig her 89 år efter sin start i kirken kan fænge de unge mennesker. Artiklen i kirkens blad for nyligt om go´ i spejderne i Jerusalemskirken og nu lejren på ”Farmen”, hvor alle fra den yngste ulveunge til den største spejder medvirkede til en herlig uge, ovenikøbet måske den bedste uge vejrmæssigt i denne sommer, har glædet mig. Når man som jeg, selvom jeg var tilsluttet ulvelejren som vicevært, kunne følge med i alle de fire dele af lejren:

6

Lederne, som havde tilrettelagt lejren havde fundet på mange fine opgaver i ugens løb, jeg nævner blot nogle få. Ulvene lavede huler nær deres lejrbålsplads – plukkede sikorie på marken, ristede rødderne og lavede ”kaffe”, der duftede fint af kaffe. Den største oplevelse var måske besøget på Fårup Overgård, hvor den venlige gårdejer og hans kone viste rundt mellem 450 malkekøer og nyfødte kalve. Det var også spændende at få lov til at hoppe rundt i en kæmpe bunke korn. Spejderne sejlede med sivbåde og skød med brændende pile med meget mere.

1: Ulve i husene og prærieulve i telt. 2: Spejderlejren på marken ovenfor husene, 3: lederlejren og 4: familielejren længere borte kunne jeg ikke undgå at mærke en hyggelig stemning i alle dele af lejren. Det summede af hygge. Det gjaldt specielt de tre fælles lejrbål i slugten, men også de lokale små lejrbål med en eller to patruljer sammmen. Her legede og hyggede man sig sammen om de små bål fordelt over lejren. Lejrarbejderne: spiseborde og madlavningsbål var af høj kvalitet og med flere eksperimenterende ting, og

SPEJDERNES LEJR 2012 Kunne du tænke dig at opleve en lejr med omkring 35.000 deltagere? Så skulle du overveje at tage med på Spejdernes Lejr 2012 som foregår i Holstebro d. 21.-29. juli 2012. Det bliver den største spejderbegivenhed nogensinde, og DU kan blive en del af den. maden, der blev bedømt af en leder i kokkeuniform, lykkedes vist for alle. Også ulvene lavede mad selv en

Temaet for lejren er tredelt, det kommer til at handle om at: ”Møde andre, forandre verden og at udvikle

sig selv som person.”. Hvis du synes at dette lyder som noget for dig, dine spejdere eller nogle du kender som ikke er spejdere, så er det muligt for jer alle at være med til denne enestående oplevelse af en lejr. For yderligere spørgsmål eller anden form for information tjek http://2012. spejderne.dk/ eller kontakt en lokal leder. Hvis du er en lokal leder kan du ringe til Ole Marqversen eller Signe Just..

7


HIMMEL&JORD

Spejderlejr ved Tange Sø Af Sofie Marqversen, Århus og Sarah Morsbøl, Strandby

Da vi kom søndag fik vi at vide hvilken lejrplads vi skulle bo på, så vi kunne gå i gang med at pionere og sætte telte op. Om aften var der åbningslejrbål for alle. Mandag gjaldt det om at nå at spise og finde knaldperlen inden flaghejsning. På dagens program var blandt andet nogle værksteder, hvor vi skulle lave buer og pil, fløjte og skib indtil frokost. Herefter måtte vi pionere færdig, indtil vi skulle lave aftensmad. Efter aftensmad var der perleløb hvor dagens tema var ild, og for at blive lidt ved ilden, skulle vi senere på aftenen holde

lejrbålshygge for musene. Kl. 22.00 skulle vi møde op ved lederlejren til natløb, men to af lederne kom ud og sagde det ikke blev til noget alligevel, og de bad os om at gå i seng, men det var der ingen der gjorde. En times tid efter blev hver patrulje alligevel sendt af sted på natløb med et par minutters mellemrum. Natløbet handlede om ketchupkrisen, mellem Heinz og Beauvais. Så var det også blevet sovetid. Ved flaghejsningen tirsdag morgen fik vi at vide. at vi skulle finde vores badetøj, for vi skulle på heldagsløb

nede ved Tange sø. Da vi kom derned, var der morgen andagt og bagefter skulle nogen sejle ud i vores hjemmelavede både for at finde nogle ledetråde til posterne. Når man havde fundet alle ledetrådene, fik man et kort, hvor vi skulle tegne posterne ind, og så skulle vi ellers ud på løbet. Løbet handlede om at finde nogle ingredienser til heksens te. Efter løbet skulle man bare tage hjem, lave mad og senere tage på endnu et perleløb, hvis tema nu var vand. Onsdag skulle vi spise en del morgenmad for vi skulle på hike. Vi blev sendt af sted med 10 minutters mellemrum. Der var poster og ekstra poster. Posterne skulle vi tage med os, da lederne så kunne vide nogenlunde, hvor vi var, hvis vi farede vild. Ekstra posterne var nogle ekstra ingredienser til vores aftensmad. Da vi nåede stedet, hvor vi skulle sove, var vi alle godt trætte, men vi skulle begynde at lave mad og finde brænde med det samme. Efter vi havde spist var der nogle der satte bivuaker op, så vores oppakning kunne komme ind. Bagefter hyggede vi os, indtil vi skulle sove. Torsdag blev vi vækket og fik at vide, at der var perleløb, vi skulle hurtigt pakke tingene sammen og nå at spise morgenmad. Efter perleløbet skulle vi gå ned til Tange badestrand, der badede vi og blev rene. Da vi kom hjem og havde spist og slappet af, var der igen perleløb, hvor temaet var luft.

NOVEMBER / 2011 / 4

Man kan leve længe på en uge i godt selskab Mudderbad og rynkecreme kan ikke forhindre, at vi bliver ældre. Men der findes rent faktisk ét middel, som kan: •Højsommer og smukke omgivelser •Festligt samvær med gode mennesker •Inspiration fra kloge mennesker •Og rigtig veltillavet mad Vi har mange års erfaring for, at det virker. Skynd dig at skrive det ind i din kalender:

”Musik & kunst i kirken” Metodistkirkens Sommerhøjskole 2012 På Solborgen i skønne Odsherred Lørdag d. 28. juli til d. 4. august. Sommerhøjskolen er skræddersyet for seniorer og yngre pensionister og byder både på bibeltimer, foredrag, kor, kreative aktiviteter, naturoplevelse og god tid til hygge og samvær. Vi gør en stor indsats for, at du føler dig hjemme, fra du kommer, til du går. Find program og yderligere oplysninger om sommerhøjskolen på www.metodistkirken.dk/senior eller ring til Ditte Marqversen på telefon 86 27 20 73

Efter flaghejsning fredag var der fællesløb med MUSlejren. Derefter var der 5 kamps løb som bestod af 5 forskellige poster. Perleløbet denne dag var med temaet jord. Aftensmaden bestod af 50 kyllinger på spyd. Om aften var der afslutningshyggebål. Senere sad vi og snakkede rundt på lejrpladserne. Lørdag skulle vi rydde alt op. Til sidst var der afslutning rundt om flagstangen, og selvfølgelig krammerunden, hvor vi sagde farvel. Det var en meget god lejr, og vi kommer til at savne den og alle de fantastiske spejdere.

8

9


HIMMEL&JORD

Indvielse af Betania Ungdomsboliger – Øgadehuset Af Ove S Sørensen

repræsentanter for Metodistkirken i Danmark, tidligere ansatte, venner af huset og ikke mindst (nogle af) huset beboere kom, så vi rigtig kunne festligholde, at der igen er kommet liv i det gamle hus.

NOVEMBER / 2011 / 3

Inspirerende kursus i menighedsudvikling Inspiration fra menighedsudviklingskurset i St. Jakob i Göteborg skaber grundlag for nye initiativer i Metodistkirken. Ca. 165 norske, svenske, finske og danske metodistledere og præster deltog i det 3. nordiske ”School of Congregational Development”. De mange positive tilkendegivelser fortæller, at den udfordrende

undervisning var meget anvendelig i de lokale menigheder. Adam Hamilton, metodistpræst i Church of Ressurrection (www.cor. org) i Kansas, var et scoop som hovedtaler. De fire spor, deltagerne kunne vælge imellem var: En ny måde at være kirke på, At fokusere på ny, Menighedsplantning og Kirken og de unge.

Joanne Cox fra Metodistkirken i England fortalte historier fra et væld af nye måder at være kirke på (Fresh expression), et samarbejde mellem Den anglikanske Kirke og Metodistkirken. Biskop Christian Alsted åbnede kurset med at understrege det påtrængende behov for udvikling i vore nordiske menigheder og ledernes betydning heri. Herunder deler 3 af de 34 danske deltagere (fra Rønne, København, Solrød, Odense, Aalborg, Strandby og Frederikshavn) deres indtryk.

indtryk fr a School O Congrega f tional Dev elopment i Gøtebor g 2011

Er dit liv værd at kopiere? Af Malika

Info Betania Ungdomsboliger – Øgadehuset har en hjemmeside www.øgadehuset.dk

Fredag den 30. september blev en festlig dag for Betaniaforeningen i Danmark. Da blev foreningens tidligere plejehjem nemlig indviet til ungdomsboliger. Moderne og lækre ungdomsboliger Efter fleres års planlægning og ombygning lykkedes det at renovere Betaniaforeningens gamle hus i Aarhus midtby, så det nu fremstår som totalrenoveret med lækre moderne ungdomsboliger i meget forskellig størrelse, men alle med eget bad og køkken. En række af boligerne er forberedt til kørestolsbrugere, så også unge lettere fysisk handicappede kan bo i huset og indgå i husets liv og rytme. Vision Det er Betaniaforeningens ønske ikke alene at stille gode boliger til

10

rådighed for unge, men også skabe et trygt og godt miljø. Visionen for Øgadehuset er således, at det bliver et sted, hvor der er plads til forskellighed, og hvor alle trives, fordi man bekymrer sig om hinanden, hjælper hinanden og værdsætter fællesskabet. Betlehemskirken ligger som nærmeste nabo til ungdomsboligerne – og det er Betaniaforeningens ønske, at der er et tæt samarbejde mellem kirken og Øgadehuset, så beboerne også har mulighed for at blive en del af det kirkelige fællesskab. Indvielsen Indvielsen blev markeret med en reception den 30. september. Vi havde den glæde, at samarbejdspartnere, tidligere bestyrelsesmedlemmer,

Der finder du yderligere oplysninger om huset – og er du i den aldersmæssige målgruppe (under 30 år) og ønsker at flytte til Aarhus, kan du se, hvordan du søger om en bolig.

Indtryk fra Camilla Klockars undervisning fredag på menighedsplantningssporet på School Of Congregational Development i Gøteborg 2011. Camilla Klockars er præst i Metodistkirken i Kokkola, Finland og koordinator for menighedsplantninger i Nordeuropa.

med menigheden. Camilla Klockars opfordrede os til at tænke nyt om det at være kirke. At plante en menighed kræver ikke nødvendigvis en præst, en kirkebygning, et budget eller et programblad. Det kræver mennesker, som er grebet af Jesus, og som brænder for at se andre blive det!

”Er dit liv værd at kopiere?”, var et af de første spørgsmål, Camilla Klockars stillede fredag morgen – min første dag på School of Congregational Development. Hun skulle undervise os om menighedsplantning og stillede undervejs mange spørgsmål, som er vigtige at stille, inden man kaster sig ud i at plante en ny menighed.

Nu kan det være, at du så tænker fedt - ”Hvad skal jeg så gøre? Hvad er mit kald?” Men inden du stiller dig selv det spørgsmål, skal du spørge: ”Hvem skal jeg gøre det med?” Camilla Klockars slog op til flere gange fast, at man ikke kan plante en menighed alene. Husk på, at Jesus sendte sine disciple ud to og to – aldrig alene! Menighedsplantning er et team-arbejde og en forpligtelse for Gud og hinanden. Når man skal arbejde sammen som team, er det vigtigt, at man er fortrolige med hinanden og kender hinandens styrker og svagheder, så man kan supplere hinanden og være et stærkt team. Hvordan ved man så om man som team er klar til at plante en menighed? Camilla Klockars fremlagde 3 vigtige

Det gav stof til eftertanke, da Camilla Klockars nedtonede præstens betydning i menighedsplantningssammenhæng med udgangspunkt i Paulus måde at plante nye menigheder på. De fleste steder, hvor Paulus plantede menigheder, var han kun tilstede de første 3-6 måneder, hvorefter han rejste videre og holdt kontakt pr. brev

Lynggaard

Uth

spørgsmål, man skal stille sig i teamet. Er vi en gruppe mennesker der trives sammen? Kan vi lukke nye mennesker ind? Hvad er det, vi vil give til mennesker? Hvis teamet svarer nej til de to første spørgsmål og ved ikke til det tredje, skal man ikke kaste sig ud i at plante en ny menighed! Camilla Klockars fortalte også om, at det er vigtigt, at man i menighedsplantningsteamet taler om, hvordan menneskets vej ind i menighedsplantningen er, og hvad der skal ske med mennesker i menighedsplantningen efter f.eks. 1 eller 4 år? Har din menighed det? I min menighed, ActA, har vi i hvert fald ikke. Jeg har taget mange emner og ideer med hjem fra undervisningen og jeg håber, at det kan være med til at udvikle vores menighedsplantning. Jeg har stadig ikke svaret på Camilla Klockars første spørgsmål, men jeg håber, at mit liv fra i dag, er værd at kopiere.

11


HIMMEL&JORD

Of l o o h c S ra f k y r t nt d e n m i p o l e ev D l a n o i t a 11 Congreg 0 2 g r o b i Gøte Af Niels

aard

Krogsg

irke

etodistk

dby M , Stran

Menighedsudvikling Menighedsudvikling – 4 dage med fuld fart på i Göteborg. Det lyder som endnu en kedelig forestilling, der skal peppes op med nogle smarte ord. Lad mig straks slå fast, det var ikke på noget tidspunkt kedeligt, der var så meget fart på og så mange forskellige foredrag/forelæsninger/ workshops og andre aktiviteter, at hovedet var ved at sprænges, når det blev lagt på puden om aftenen, og der skulle ryddes ud i tanker og indtryk, inden søvnen kunne indfinde sig. Derudover var, samværet med de andre deltagere fra såvel Danmark som de andre nordiske lande og Silvia fra Tyskland, meget inspirerende. Det er altid godt at høre, hvordan andre menigheder har det, hvilke udfordringer de har, og hvilke løsninger de kan anbefale. Jeg kom egentlig med ved et tilfælde. Jeg kom i et svagt øjeblik til at love konen at jeg godt kunne tage med til Gøteborg. Jeg havde egentlig forestillet mig, at jeg skulle være turist, mens hun deltog i konferencen, jeg så ikke mig selv som leder indenfor kirken, og ville ikke optage en plads for en leder i kirken, især ikke hvis der var nogle unge, der ville deltage. Jeg blev overtalt til at deltage og det var godt. Jeg blev belært af flere af foredragsholderne om, at alle er ledere i kirken, det havde jeg ikke lige set, men det er jo rigtigt, at alle har en funktion, nogle er selvfølgelig mere synlige og fremme i fokus, men

12

vi har alle et ansvar (lederskab) for, at menigheden til stadighed udvikler sig, både antalsmæssigt og trosmæssigt (spirituelt). Det gælder fra den mindste i børnekoret til vores ’senior’ pastor. Jeg deltog i Craig Millers fokusområde – Fokusere på nyt. Det var meget inspirerende at høre om Craigs anvisninger på, hvordan kirken kunne vedblive at forny, især var det meget rart for mig, som gammel matematiker at få nogle skemaer og anvisninger på, hvordan man kan måle menighedens tilstand og få sat fokus på områder, der ikke er så stærke. Et af skemaerne kunne bruges, hvis der kom en ide om en ny aktivitet i menigheden. Der fik vi et skema kaldet VAP, det betyder Value, Asset og Process. På dansk vil det være Værdier, Ressourcer og Proces, hvor værdier er det vi vil opnå og tro på, Ressourcer er hvad vi har at gøre med – folk, lokaler, erfaring og teknologi, Proces er så, hvordan man får flyttet folk (menigheden) derhen, hvor vi ønsker. Et andet skema kunne måle menighedens tilstand, der var 4 skemaer med 5 spørgsmål på hver, hvor man så skulle sætte procenter på, alt efter hvordan man vurderede menighedens tilstand. De udfyldte ark skal så vurderes sammen med andre i menigheden, og der skal findes et gennemsnit. Til sidst skal procenterne tegnes ind i et træ, og menighedens

tilstand vil åbenbare sig – der var en del træer, der ikke kunne klare selv en lille efterårsstorm. Craig havde også en par skemaer om de forskellige roller, vi mennesker indtager både til daglig og i menigheden, det var også spændende at se hvordan de forskellige roller skulle spille sammen for at menigheden kan udvikle sig. Han havde også en tegning, hvor vi kunne se at menigheden skulle ’genfødes’ med mellemrum for at kunne blive ved med at udvikle sig, ellers var det den sikre vej til nedgang, det er jo heller ikke ubekendt i vores kirke. Jeg har gemt en del af skemaerne – de kan rekvireres ved at sende en mail til nielskj@mail.tele.dk En anden af de gode foredragsholdere var en ung nordmand fra Pinsekirken – Truls Åkerlund. Han holdt 2 foredrag, det første havde titlen ’Gud i kirkeasyl’, det andet havde titlen ’Missionerede kirke – tilbage til der hvor vi aldrig har været’. Det var 2 gode og inspirerende foredrag, hvor der blev sat mange interessante vinkler på, hvordan man skulle få kirken (menigheden) til at nå ud til nutidens mennesker. Truls nye bog hedder ’Gud i kirkeasyl – Er det tid at sætte ham fri?’ Truls har endvidere en blog http:// gudikirkeasyl.blogspot.com/ , den er god at læse i.

NOVEMBER / 2011 / 4

indtryk fr a School O Congrega f tional Dev elopment i Gøtebor g 2011

School of Congregational Development – Göteborg 2011 Så skete det, min første konference med Metodistkirken – School of Congregational Development. Efter en start-gudstjeneste med biskoppen og en kort introduktion til vores valgte fokusområde, var den første taler på programmet Magnus Malm. Af udseende ikke rigtigt noget at skrive hjem om, forestil dig en klassisk professor med hvidt spraglet hår og briller i panden. Men så snart han åbnede munden, flød det ud af visdomsord. Hans helt store overskrift: Vi er kaldet til Jesus! Vi er ikke kaldet til at afspejle vores omgivende samfund, når det kommer til at være kompetence- og successkabende. Vores mål er ikke at opnå kompetencer, vores mål er Jesus! Derefter tog han fat i det fundamentale i menighedens liv eller menighedens puls: - Indånding: se på Jesus og lytte til Ham. - Udånding: fortæl hvad du har hørt og set hos Jesus til dine medmennesker Fundamentalt, både når det omhandler vores arbejde i menigheden, men så sandelig også i vores personlige liv. For uden erfaringen og visionen af hvad Jesus gjorde på denne jord, mister vi lynhurtigt forbindelsen til os selv, vores menighed og den Gud som vi så inderligt gerne vil tjene. Dette opsummerede Magnus Malm i en direkte oversættelse af hvad teologi betyder. Teologi = at reflektere over en erfaring af Gud! Som en sidste punchline understregede han endnu engang, at kirkens mål er ikke at anpasse sig samfundet, men at efterfølge Jesus!

Fokusområde: kirken og de unge Marcus Olsson og Johan Nilsson stod for denne linie, som med stor entusiasme og iver delte ud af deres erfaring og teori om børne- og ungdomsarbejde. De startede med at tage fat i en undersøgelse af hvorfor unge mennesker fravalgte kirken, hvor de to største grunde var: 1. Forstår ikke hvad det går ud på! 2. Ingen relevans ift. deres hverdagsliv Idéen med at starte vores samling med denne undersøgelse var at få os til at tænke over om vi selv, som disciple, ved hvad menigheden handler om? Hvad går kirken eller menigheden egentligt ud på for dig? Forstår du projektet? Ved du hvorfor du gør som du gør? Hvorfor bliver du ved med at stille op som leder i en kirke og bruge meget af din fritid? Jeg håber og tror, at du sagtens kan svare på disse spørgsmål, men som en del af Kristi krop, bliver vi nød til at minde os selv om hvorfor vi gør, som

vi gør, for ikke at miste overblik og motivation. Når det kommer til relevans, så havde én af underviserne et pragtfuldt billede; han havde nogle år tilbage set en reklame for en badedragt, problemet med denne badedragt var blot, at den ikke kunne tåle solskin, klor eller saltvand. Er din tro brugbar i dit daglige liv, eller kan den kun bruges om søndagen i kirken i dunkel belysning? Hvordan underviser eller lærer vi børn og unge, at troen på Jesus og de værdier der følger med, er yderst anvendelige i alle udfordringer, vi møder gennem vores liv? Giver vi børn og unge forbilleder på, hvordan det kristne liv leves gennem hele livet, i alle situationer? De spørgsmål rammer mig hårdt, og jeg må selv falde på knæ og sige: Jesus hjælp mig! Og det var faktisk stort set, hvad jeg tog med hjem, en stor mængde ydmyghed, men samtidig en kæmpe motivation for at gøre menigheden til Jesu krop på jord.

Ny redaktør Carsten Morsbøl sluttede som redaktør af Himmel & Jord ved Metodistkirkens Landsmøde i maj. Tak for redaktion af bladet igennem mange år, og tak for artikler og debatindlæg, som har været til oplysning og inspiration for bladets læsere i og udenfor kirken. På MBUF styrelsens og Landsledelsens fællesmøde i september blev Charlotte Thaarup valg som ny redaktør. Himmel & Jord og den fælles hjemmeside for MBUF og Metodistkirken vil stå under samme

redaktion. Der er en redaktør og et antal medarbejdere til varetagelse af forskellige opgaver ved bladet og hjemmesiden. Vi ønsker, at MBUF og Metodistkirken har et godt blad og en spændenden hjemmeside til formidling af de mange ting, der foregår i MBUF grupperne og i de lokale Metodistkirker ud over landet. På vegne af MBUF styrelsen og Metodistkirkens Landsledelse Henrik Carlsen & Jørgen Thaarup

13


BØNNER

HIMMEL&JORD

Nobelprismodtager Ellen Johnson-Sirleaf

2 bønner til velsignelse af et hjem fra The United Methodist Book of Worship Treenige Gud velsign dette hus med dit nærvær så det erfares at du har taget bolig og beskytter dem, der bor her. Amen Evige Gud, velsign dette hjem. Lad din kærlighed hvile over det og gør dit lovede nærvær tydeligt. Må de, der bor her, Vokse, i nåde og kundskab om vor Herre Jesus Kristus, og i hans fred. Lær dem at elske, som du elsker os. Amen

NOVEMBER / 2011 / 4

Af Christian Alsted Bishop of the Nordic & Baltic area The United Methodist Church

Aftenbøn i et hjem Vi takker dig for din nærhed gennem dagen og for venner, som har hjulpet os på vores vej. Når skyggerne falder og verdens hjul standser op, tilgiv os, at vi har vaklet i vores omsorg og kærlighed. Besøg dette hus. Befri os fra alt, som kan skade. Må hellige engle bevare os i din fred. Herre, bær os oppe, gennem bekymringer denne dag. Når skyggerne bliver lange, og aftenen kommer, når vort arbejde er gjort, og det hektiske liv er stilnet, giv os da din nåde, hellig hvile og dyb fred. efter bøn af kardinal Newman, fra ”Du er min ø i havet”

Bøn for et kirkehus, findes flere steder Gud, gør døren til dette hus bred nok til at tage imod alle som har brug for menneskelig kærlighed og fællesskab, og smal nok til at holde al misundelse, hovmod og strid ude. Gør denne tærskel lav nok, så den ikke bliver en anstødssten for børn eller vejfarende, men høj nok til at modstå fjendens angreb. Gør denne kirkes dør til porten til dit evige rige.

Den norske Nobelkomite har besluttet at årets fredspris skal deles mellem Ellen Johnson-Sirleaf, Leymah Gbowee og Tawakkul for deres ikkevoldskamp for kvinders sikkerhed og kvinders ret til at tage aktivt del i fredsprocesser. ”Vi kan ikke forvente demokrati og langvarig fred i verden, hvis ikke kvinder får samme muligheder som mænd for at gennemsyre samfundet på alle niveauer.” Ellen Johnson-Sirleaf er Liberias præsident og et aktivt medlem af Metodistkirken.

Som den første folkevalgte kvindelige præsident på det afrikanske kontinent har Ellen Johnson-Sirleaf markeret sig som en leder, der indgyder sit land og det afrikanske kontinent værdighed og håb om en bedre fremtid. Da hun blev valgt i 2005 overtog hun et land i kaos efter borgerkrigen. Infrastrukturen var i ruiner, der var knap nogen vand- eller elektricitetsforsyning. Skolerne havde hverken bøger eller lærere, og hospitalerne havde knap læger og sygeplejersker. Ellen Johnson-Sirleaf har ledet en omfattende genopbygningsproces. En sandheds og forsoningskommission fik til opgave at behandle forbrydelser begået under borgerkrigen. Hun har forhandlet en stor gældseftergivelse og mere end firdoblet landets budget.

Hun bekæmper ihærdigt korruptionen i Liberia. Skolegangen er forøget med mere end 40 %, hvor piger udgør størstedelen af tilgangen. I det hele taget har det været en væsentlig prioritering for præsident JohnsonSirleaf, at styrke kvinders deltagelse i samfundslivet. Fordi hun overbevist om, at hvor kvinder får mulighed for at deltage i et samfunds ledelse lykkes den gode udvikling. Ellen Johnson-Sirleaf som er medlem af Metodistkirken i Liberia (United Methodist Church) står med glæde ved sin kristne tro, som hun ofte fremhæver som en væsentlig drivkraft i sit liv. Metodister verden over kan være stolte af at være en del af en kirke, der fostrer ledere som Ellen JohnsonSirleaf.

Thomas Ken 1637 – 1711-tallet

14

15


HIMMEL&JORD

Af Else Dahl

Sommer højskolen 2011

NOVEMBER / 2011 / 4

Solnedgang ventede ikke på vores komme. Før vi fik parkeret, var det ”skuespil” om. Men der var alligevel dejligt deroppe. Og vores aftensange var der ingen, der kunne stoppe. Tirsdag stod Malergården på programmet. En pragtfuld egn det sted indrammed´. Gården blev beset både ude og inde. Den udflugt bliver et herligt minde. Suppe og oksekød var den fynske smovs, Med følgeskab af en forrygende peberrodssovs. Aftenens foredrag og Kristus i verdensreligionerne Blev påhørt i fred. Indtil undertegnedes mobil med ringning blev ved. Den ene opringning var fra en kristen præst – den anden fra en hindu. Som allerede Halfdan Rasmussen fik til at rime på vindu´.

Sommerhøjskolen 2011 blev en stor oplevelse for os, der var med. Vejret viste sig fra sin bedste side, sol og varme hele ugen. Humøret var der heller ikke noget i vejen med. Og der var så meget at se, høre og opleve i de dejlige omgivelser. Vi nød at være sammen med gamle og nye venner. Sådan en uge er god at have i bagagen til mere stille stunder. På gensyn og tak for i år. Vi ses fra fredag den 3. august til fredag den 10. august 2012. Følgende er en rapport fra Solborgen 2012, afleveret ved den uforglemmelige fest fredag aften. En uge går hurtigt og snart er den slut. At vi kom hertil har nok ingen fortrudt. Bare det at komme tilstede og mærke gensynets store glæde.

16

Den dejlige flæskesteg lovede godt for resten af dagene – ja vi lever flot. Højskolesangbogen blev flittigt brugt ved kvæld. Og ikke engang godnatlæsning skal vi gøre selv. Søndag med gudstjeneste ved skolens pastor. To fortabte sønner fik vi hørt om med nye ord.

undervisning omkring Kristuskransen får her en lovprisning.

Golfturneringen gik rigtigt pænt. Der var 2 der blev nummer 1 suverænt. Men vi fik alle sammen præmieis med de største kugler der kan gi´s. Det lykkedes alligevel at klemme aftensmaden ned. Hamburgryg med dejlige gemüser – I ved.

Dagen stod madmæssigt i Sønderjyllands tegn. Så der var puttet svesker i æbleskivedejen. De var gode og for dem vi takker. For resten hedder de ”Svupsakker”. Dog før vi kunne nyde disse lækkerier, var der først et ”Hærvejstæppe” og det er ikke smiger at sige, det var vidunderligt at se. Og underrettet om en sykreds vi ble´.

Aftenens program var Ditte på. Hun er jo fængslende som kun få. Mandag morgen med Charlottes

Der kom senere en dame fra Museets verden. Hun fortalte om ”Swanernes” liv og færden. Billeder så vi uden en lyd. Så det var vel nok en lille smule snyd.

Kristuskransen bliver forklaret perle for perle. Jeg vil sige, den er noget særligt. Nå – bagefter lavede nogle af os perlesmykker selv. Og mange klarede det med held. Vi blev også alle sammen fotograferet. Godt at man ikke er alt for genert. Nogle ”petanger” nogen gør gymnastik. Og nogen spiller viking hvert ledigt

øjeblik. Golfudstyret bliver også gennemprøvet. Med pensel og farver bliver man også øvet. Formiddage med sport som hobby, som mange på hver sin måde kan gå op i. Over middag gik turneringen også videre. Og nogen i spisesalen så smukt kan kvidre. Et billede-og sangforedrag om danskhed Har vi overværet. Vi fik ros for sangen, bare vi nu ikke bliver for blæred´. Der kom nogle rigtig dygtige cyklister, og viste os billeder, som faktisk frister. Til en cykeltur langs Jyllands Vestkyst – det var sagen lige fra æ grænse og op til Skagen. Malerier er blevet tryllet frem. De vil pynte i vores hjem. Og så er der lavet fine kort Som man med stolthed kan give bort. Kurerforlaget har her en filial, Det også lige fremhæves skal. Her er kranse, bøger til store og små. Så der er nogen, som en gave vil få. ”Betaniabanden” har det så sjovt. I denne uge har de fået lov Til at hjælpe hinanden strømperne a´. Det var underholdningsværdi, vi fornemme ka´.

Bornholmsk mad er ikke så dårlig, men af køkkenholdets sang ikke meget forstår vi. Da skulle vi høre om at gå i seng med sin fjende. Blev det en lang historie, må vi erkende. Men det var virkelig rørende, at høre. Og tænk hvad sådan en kærlighed med sig kan føre. Natteravnene var dog bagefter klar på deres pind, og der blev lyttet med opladt sind. Klunketiden med dens snerperi fik vi en levende indsigt i. fredag formiddag blev ringen sluttet smukt. Med et gammeldags udtryk blev vort hjerte oplukt. Der var rigtig travlhed på flere måder den dag. Og på auktion kom der ting efter enhver smag. Kasseren ville gi´ is til alle der gik i vandet. Vi var nogle, der ikke engang nåede ned til sandet. De vandskrække badere havde regnfrakke på eller Paraplyer med – det er svært at forstå. Men nu har man altså fået ødelagt appetitten med is så store som indlandsisen. Nå, det går nu nok med det femstjernede køkken som er på Solborgen – det er bare lykken. Vi er taknemmelige for det, og fordi vi har en ledelse med fantasi, og evner til at lave højskole her. Vi takker for al jeres møje og besvær.

17


HIMMEL&JORD

Af Helene Bom

Lift Up Your Hands!

Lene Nørrelykke og hendes mand Stephen fra Århus (Lene har været en del af festivalen i alle årene!). Jubilæet blev bl.a. markeret med et diasshow med billeder fra de tidligere år, kommenteret af festivalens stifter, Peter Steinvig. Konferencier ved koncerten søndag var biskop Christian Alsted, som også var med fra starten af Copenhagen Gospel Festival.

Copenhagen Gospel Festival fejrer sit 20 års jubilæum! Den første weekend i oktober blev den 20. CGF afholdt i Jerusalemskirken. Instruktørerne var Timothy Riley fra New York, Solomon Facey fra London og ”vores egen”

I foråret 1992 afholdes Danmarks første gospelfestival i Jerusalemskirken. Inspirationen kommer fra en lignende festival i Norge, som Peter Steinvig har deltaget i sammen med sit kor Kefas. Duane Kennedy og Gerome Bell underviser koret, og det bliver en succes, der absolut måtte gentages. I de følgende år vokser Copenhagen Gospel Festival – øvelser og koncert afvikles på stadig større

steder som bl.a. Tivolis Koncertsal, Cirkusbygningen (8 år i træk), Radiohusets Koncertsal – og endda en optræden på Plænen i Tivoli. I årenes løb præsenterer festivalen en imponerende række af både amerikanske og engelske instruktører, bl.a. Richard Smallwood, Edwin Hawkins (manden bag Oh Happy Day), Lamar Campbell, Etta Cameron, Gerald Smith, Ruth Waldron, Cynthia Wilson, Phillip Carter, Karen Gibson, Kerry Smith, Ricky Grundy, John Paul McGee, Albert Campos, et helt gospelkor fra London under ledelse af David Daniel… og mange, mange flere. Ved 10 års jubilæet i 2001 topper deltagerantallet med over 1000 sangere i festivalkoret. Der er styr på det hele – vi skal bl.a. for anden gang have besøg af et af de største gospelnavne, Richard Smallwood – og vi glæder os! Men angrebene den 11. september får drastiske konsekvenser for årets festival. Ingen af de inviterede amerikanere har mod på at flyve over Atlanten, og vi klarer os igennem med engelske venner, der springer til som instruktører, og ikke mindst med Etta Cameron, Danmarks egen gospeldronning. Under koncerten søndag aften kommer meddelelsen om USA’s første angreb i Afghanistan, kor og publikum synger og beder sammen, og Cirkusbygningen og CGF bliver den aften ramme om noget meget større end blot en koncert. Deltagerantallet har de senere år nærmet sig niveauet i de første år, og vi er tilbage i Jerusalems-kirken med både øvelser og koncert. Det er overskueligt, og det er hyggeligt. Og stadigvæk sker det igen og igen, at vi oplever det samme – at vi er en del af noget større end blot en koncert. Når 150 mennesker

18

NOVEMBER / 2011 / 4

lørdag aften rejser sig op og synger og danser med på en festivalsang fra det allerførste år – når man ser 150 begejstrede, glade, strålende ansigter i koret ved koncerten – så er man ikke i tvivl om, at det er arbejdet værd at holde gospelfestival. Også efter 20 år. CGF’s formål er at afholde gospelfestival og udbrede kendskabet til gospelmusikken. Gennem de sidste 20 år har gospelmusikken bredt sig til hvert et hjørne af Danmark, og i dag er der gospelkor og gospelworkshops næsten overalt. Måske har vi inspireret nogle af dem – vi ved, at vi direkte har inspireret metodister i Flekkefjord til at starte en årlig gospelfestival (siden 2007). Så den inspiration, der oprindelig kom fra Norge, har nu fundet vej tilbage.

Vi glæder os meget over at se og høre om alt det, som CGF direkte eller indirekte har sat i gang. Det har dog ikke afholdt os som arrangører fra at spørge os selv, om vi har nået det punkt, hvor vi kan sige: ”mission completed”? Så længe gospel ikke bare er en musikstil, men de gode - for ikke at sige de allerbedste – nyheder, og så længe det budskab er relevant og påtrængende, så vil CGF have sin berettigelse. Det er i virkeligheden derfor CGF er sat i verden, og det vil når alt kommer til alt - så længe det også hænger sammen økonomisk - være den afgørende grund til, at der også bliver festival næste år i Jerusalemskirken!

Følg med i fremtidens Copenhagen Gospel Festival-nyheder på www. gospel.dk og på Facebook: http:// www.gospel.dk/facebook Lift up your hands and praise the Lord!

Den første weekend i marts 2012 er det i øvrigt 10. gang, at CGF arrangerer gospelworkshop for børn/ unge i alderen 9-19.

19


HIMMEL&JORD

NOVEMBER / 2011 / 4

TUF på togt – vi defineres gennem handling

fra nogle af deltagerne, hvilket var rigtig dejligt. Der blev bl.a. sagt: Jonatan Steinvig: ”Jeg synes, at det nye koncept med TUF på togt er rigtig godt til en afveksling - så vi har en traditionel TUF om foråret og en anderledes TUF om efteråret eller omvendt. Det var også rigtig fedt, at der var et stort event så som gokart!” Celina Rani Digebjerg: ”Jeg ved ikke

Af Emma Haldan

“It’s not who I am underneath, but what I do, that defines me.” Det var med disse ord som fundament, at 14 friske teenagere fra forskellige dele af landet, mødtes i Århus den 16 – 18 september. Nye ledere, nyt koncept og nye deltagere.TUF plejer at blive holdt på Idrætsefterskolen Lægården, men fremover er det meningen, at vi hveranden gang vil besøge en af landets menigheder. Dagene op til weekenden var nervepirrende. Et deltagerantal på 14 var ikke nær så højt, som vi ledere kunne have ønsket. Men der var ingen grund til bekymring. Deltagerne ankom til Århus, efter mange samtaler, sms’er og missede tog – og deres

engagement var mildest talt imponerende. Handling og action var i højsædet, og selvom der var fart over feltet, og stramt program fra start til slut, blev man mødt med smil, hvor end man så hen. ”It’s not who I am underneath, but what I do, that defines me” – eller på dansk: Det er ikke, hvem jeg er indeni, men hvad jeg gør, der definerer mig. Citatet stammer fra filmen ’Batman Begins’, som vi så sammen fredag aften som optakt til lørdagens arrangement.

TUF har altid betydet rigtig meget for mig, og derfor er det også vigtigt for mig, at det bliver ført videre. Det nye koncept er lidt som en blomst, der skal vandes. Jeg håber, vi har sået frø i de deltagere, der var med, og TUF derfor igen vil vokse.

overraskende gik til en glad Celina Rani Digebjerg fra Odense. Om aftenen blev deltagerne endnu engang delt i to hold, og efter nogle udfordrende konkurrencer, sang vi lovsange med Christine Andersen, København, og Dean Andersen, Rønne – en velfortjent og rar pause efter en actionpræget dag.

Vi handler Vi ville give deltagerne en anderledes oplevelse af at handle i stedet for at snakke og diskutere. Derfor trak alle i arbejdstøjet lørdag morgen, og tog

til Godhedsdag i Gjellerupparken. Godhedsdagen er et samarbejde mellem primært kristne personer, som laver et samarbejde med Brabrand Boligforening om at løse nogle helt konkrete praktiske opgaver i det nedslidte boligkvarter Gellerupparken. Her blev vi delt i to hold, som henholdsvis skulle hjælpe med at male en lejlighed og luge og rydde op omkring den lokale idrætshal. Det var hårdt arbejde og tog lang tid, men endnu en gang overraskede deltagerne positivt. De knoklede på og fik rigtig meget ros af arrangørerne og folk i Gellerupparken. Det var en flok trætte unge mennesker, der stod på bussen om eftermiddagen, men humøret var højt, og da vi nåede frem til Racehall - Europas største indendørs Gokartbane - var energiniveauet betydeligt højere. En time blev der kæmpet hårdt og brutalt på banen, og udfaldet blev, at 1.pladsen

20

så meget om TUF, jeg ved bare.... AT JEG VANDT GOKARTLØBET. ”

På gensyn Søndag var vi med til gudstjeneste i Betlehemskirken og efterfølgende kirkefrokost. Herefter var det tid til at tage afsked med de første deltagere. Deltagerne var de samme, som da de kom, og derfor sluttede weekenden som den startede; eller næsten. Jeg håber og tror nemlig, at hver eneste deltager tog noget med sig hjem. En styrket tro - og følelsen af at blive forstået og være en del af et fællesskab. Som ny leder var det fantastisk at se og høre, hvor godt der blev taget imod både os og det nye koncept. Over facebook fik jeg noget respons

FAKTA: TUF står for Tro – Unge – Fællesskab og er MBUFs tilbud til unge, der er blevet konfirmeret. Formålet er at knytte venskaber på tværs af Danmark og at bevare dialogen mellem Gud og unge også efter konfirmationen

Elsker du musik Af Maria Thaarup

Elsker du musik? Spiller eller synger du i MBUF sammenhænge? Vil du være med til at nyskabe Metodistkirkens musikarbejde?

Så kom og vær’ med til MMs inspirationsweekend den 9. til 11. marts 2012 i Århus. Vi skal drømme, snakke visioner og ideer samt skabe nye arrangementer og koncepter indenfor musikarbejdet

i Metodistkirken. Program og tilmeldingsblanketter kommer i din menighed i januar 2012. Se mere på facebook.com/MM i Danmark. Alle er velkomne - Vi håber at se lige netop dig!

21


MENIGHEDSNYT

NOVEMBER / 2011 / 4

Jerusalemskirken

Frederikshavn

Solrød

Barnedåb Søndag den 14. august blev Odin Fænø Bastholm døbt. Odin er søn af Marianne og Mikael Fænø Bastholm, Rødovre.

Dødsfald Bertha Jensen døde 10. februar, 100 år. Hun blev begravet 15. februar.

Medlemsoptagelse Nanna Andreasen, Solrød Strand blev optaget i Solrød Frikirke ved en festlig høstgudstjeneste i laden på Dalsgården. Vi glæder os over Nannas valg, at Solrød Frikirke er hendes kirkefamilie og byder hende velkommen.

Runde dage Knut Holte, Betaniahjemmet, Frederiksberg, fylder 70 år den 20. september. Johs. Særmark, Ullemoseparken 4, 5856 Ryslinge, fylder 90 år den 8. oktober Bjarne Kofoed Nielsen, Blomsterkrogen 7, 2620 Albertslund fylder 80 år den 25. oktober Joy Rasmussen, Folehaven 11, 4330 Hvalsø, fylder 70 år den 23. oktober Menigheden ønsker tillykke og Guds velsignelse over dagen. 85 år Gerda Kronborg Christensen, Søborg Hovedgade 165, 2860 Søborg fylder 85 år den 18. oktober. og så er der en i november, som vi hellere må tage med: 80 år Verner Madsen, Værebrovej 54, 3., 2880 Bagsværd, fylder 80 år den 14. november. Dødsfald Den 22. august afgik Else Petersen, Betaniahjemmet, ved døden få dage før sin 90 års fødselsdag. Else Petersen blev bisat fra Jerusalemskirken, og Lars Ulrik Jensen gjorde tjeneste. Æret være Else Pedersens minde! Velsignelse af borgerligt indgået ægteskab Lørdag den 8. oktober fik Yu Mi Kim og Jong Soo Park, Seoul, Korea, deres ægteskab velsignet ved en højtidelighed i Jerusalemskirken. Jong Soo Park (tidligere David Tvilling) er søn af Gitte og Christian Tvilling, og ved højtideligheden medvirkede brudgommens svigerinde, pastor Mai-Brit Tvilling, og brudgommens svoger, organist Peter Steinvig. Menigheden ønsker hjertelig tillykke!

22

HIMMEL&JORD

Torben Lylloff døde 27. juni, 81 år. Han blev bisat 2. juli. Vagn Roland Pedersen døde 19. september, 59 år. Han blev begravet fra Vidstrup Kirke 23. september. Æret være deres minde!

Strandby Rønne Høst gudstjeneste i Rønne 9. oktober 2011. Menigheden fik indsamlet penge ind til nogle børn i Indien – Vi fik samlet ind, så at 4 indiske børn kunne få skolegang, rent vand og mad i et helt år. Medlemsoptagelse Finn-Erik Pedersen blev optaget som medlem af Zionskirken 23 oktober 2011.

Dåb Emma Nora Lyng Gregersen, datter af Rikke Lyng og Tom Gregersen, Aarestrup, blev døbt 26. juni Malthe Risager Frimer, søn af Mette Risager Levorsen og Martin Frimer, blev døbt 16. oktober Medlemsoptagelse Shawn Owens, Marie Elise Carlsen og Anne Sofie Schram blev optaget ved bekendelse søndag 9. oktober. Kristian Schram blev føjet til menigheden som døbt medlem. Bryllup Linda Bech og Klaus Ernst Olsen blev viet 16. juli

Dødsfald Paul Otto Gaalaas-Hansen døde fredag den 21. oktober, knap 82 år gammel. Paul Otto var på vej fra Sandefjord til København, hvor han skulle til en 80-års fødselsdag, men døde undervejs i Göteborg. Det er næsten symbolsk, at han døde på vej fra Norge til Danmark, og så netop i Göteborg. Paul Otto var uddannet fra Överås (i halvtredserne) og virkede som præst nogle år i Danmark, hvorefter han bosatte sig i Norge og levede der i mange år. Han havde en meget levende pen og har skrevet adskillige fortællinger til Himmel&Jord gennem de seneste 10 år. Ære være hans minde! FBK

Dødsfald Margrethe Levorsen blev bisat fra kirken 26. juni Ivan Skram Pedersen, Bodil Hjortsvej, Vodskov, født 1946, døde 28. september og blev bisat fra kirken 6. oktober Fødselsdage 75 år: 7. december 1936 - Poul Jørgen Svendsen, Digetsvej 11 80 år: 7. september 1931 – Knud Bjørnager Jensen, Fligen 3 13. september 1931 – Doris Christensen, Strandvej 9 29. oktober 1931 – Ellen Mellergaard, Rypevej 6 85 år: 30. august 1926 – Karen Margrethe Morsbøl, Strandgårde

Spaghetti a la Solrød Frikirke Sang, leg og glæde til spaghettigudstjeneste – hvor præstens far stod for maden. Børn, spaghetti og Gud var overskriften, da Solrød Frikirke for nylig holdt spaghetti-gudstjeneste for børn og barnlige voksne.

MENIGHEDSNYT

Temaet var Jesus som den gode hyrde, og budskabet blev især formidlet gennem kreativitet, humor, musik og leg...på en enkel og fin måde, der var til at forstå for alle aldre. For eksempel efter den korte navne-introduktion, hvor arrangør Anette Steinvig fra Solrød Frikirke henvendte sig til børnene: -Jeg er ikke særlig god til at huske navne. Men det er Gud!... -Gud passer på os, ligesom jeres forældre passer på jer, forklarede hun. -Det var da en god idé! kommenterede en af de yngste deltagere højlydt – og straks var der tre af deltagerne i alderen 3-5 år, der på skift gentog ”det var da en god idé”. Det kan siges på flere forskellige sjove måder, konstaterede deltagerne i gudstjenesten. Børnenes opmærksomhed blev dog hurtigt fanget igen, med en kreativ indfaldsvinkel til bøn; lidt fingergymnastik, hvor man til sidst forestillede sig en kort køretur i racerbil...så man gik fra at holde om rattet til at folde hænderne og bede. Gudstjenesten bød også på en lille stemmeleg, hvor børnene skulle lukke

øjnene og gætte, hvem der på skift sagde noget. Herefter fik frikirkepræst Mai-Brit Tvilling ordet: -Gud kender forskel på vores stemmer. Vi beder til vores bedste ven. Han kender os så godt, sagde hun stille og roligt. Kort efter tilføjede hun muntert: -Rejs jer op og sig til den, der sidder ved siden af: Jesus er din bedste ven, og der er ikke noget, du kan gøre ved det! Da der var faldet ro over forsamlingen igen, afsluttede præsten med velsignelsen. Og så var der serveret. Præstens far, Leif på 79 år, stod i køkkenet. Han var klar med spaghetti, kødsovs, salat og flütes efter gudstjenesten.

Esbjerg Café Quindfolk Hvordan lyder det, når 33 kvinder er samlet? Tja, nogle kunne måske blive skræmt ved tanken, men det er der nu ingen grund til. Snakken går lystigt, der er en hyggelig stemning, lækker mad og så er der plads til en oplevelse. Hver gang kommer der en kvinde og fortæller om en oplevelse, hun har haft. I oktober var det Randi Hundebøll, der har gået på Caminoen, en pilgrimsvandring i Spanien. Studiegruppen Vi gør som millioner af andre mennesker - vi læser ”Hytten” af Poul Young. Hver anden torsdag mødes 11 mennesker og snakker om de tanker ”Hytten” sætter i gang. Det er en bog, der ikke er bange for at stille de store og svære spørgsmål om Gud og livet. Den kan anbefales også til en studiegruppe. Kulturnatten 14. oktober var der Kulturnat i Esbjerg. Kirken var åben fra 18.30-23.00. Der var skabt et hyggeligt café-miljø, hvor det var muligt at komme ind og få en kop kaffe eller te, riste en skumfidus i størrelse stor og få en snak. 55 mennesker kiggede forbi.

23


ID 47778 Afsender: Kurér-forlaget, Ryslingeparken 74, 8270 Højbjerg

TIL LIVET

JA

Hvad bliver stående? Af Finn Bræstrup Karlsen

Jeg sidder i bestyrelsen for Rønne Byforening, som søger at bevare de gamle bymiljøer. Èn af mine kammerater dér fandt i et antikvariat for nylig et håndskrevet hæfte med titlen ”Rønne for 50 år siden”. Det var skrevet i 1925 og omhandlede altså Rønne omkring 1875. Det var interessant. Jeg søgte at skrive det rent på computeren og opdagede til min forbavselse, at det første afsnit i virkeligheden var et digt. Et digt om, hvordan vore omgivelser langsomt forgår. Det eneste, der bliver tilbage er kirkerne, for de værnes af det evige Guds ord! De gamle gader slettes ud. Og nye huse står, hvor før den lave hytte stod fra de forsvundne år. Så lidet står af det, der var, for blot en sekel siden, alt ændres om på livets bud, og lidet levner tiden.

24

af hjul og kraner, der svinger over fortids fred den travle fremtids faner. Der farer slægten ilsomt frem i kamp for fremtids brød og stirrer spændt mod alt det ny, der gror af tidens skød. Et enkelt hus med bindingsværk, et stille strædes fred. En sten, en indskrift er vel alt, hvad tiden ej rev ned. Jo kirkerne! De står endnu med røde murstens-gavle, og løfter deres tårn og spir fra alt det nutidstravle. Og åbner vi den tunge dør til kirkerummets hvælv, da møder nutid det, der svandt, før vi fik livet selv.

Kun knejser over hvert et tag den gamle kirkes tårn, Og kirkeklokkers alvorsrøst lyder endnu som tilforn.

Her standser tiden sine fjed. Her lever det der var! De høje buer, dåbens font – og altrets gyldne kar, og korset som et sejrstegn i nichens dunkle gemme, alt taler til den travle sjæl om det, der her har hjemme.

Hvor før de gamle sindigt gik med vadmelskofte på og tænkte grundigt over alt, der var at tænke på. Der hersker nu den nye tid med støj

Det ny derude vil forgå og synke tyst i jord – Den gamle kirke værner dog: det evige Guds ord! Forfatter ukendt

Himmel & Jord November 2011  

Magasin for Metodistkirken og Metodistkirkens Børne- og Ungdomsarbejde - Novemberudgaven 2011

Himmel & Jord November 2011  

Magasin for Metodistkirken og Metodistkirkens Børne- og Ungdomsarbejde - Novemberudgaven 2011

Advertisement