Page 1

Disse vers er ville vekster … I uke 15−17 jobber vi med lyrikk, og dere skal arbeide både  individuelt og i grupper. Vurderingsformene er i hovedsak  muntlige, men det er lagt inn en liten skriveøvelse også. I lyrikkperioden er dere inndelt i følgende grupper: A

B

C

D

E

F

G

H

Bendik

Eirik

Thomas

Fridtjof

Tobias

Mathias

Anders

Are

Johan

Joakim

Oskar

Sofie

Ina M

Dina

Martina

Hanna W

Kaja

Nikoline

Amanda

Anne

Oda

Ina S

Thea

Ebba

Anine

Aurora

Hanna J

Nanna

Ragnhild Mathilde

Ctrl + klikk på bokstaven for gruppen for å følge koblingen til google.doc som dere   skal jobbe med. 

Gruppearbeid: 1. Valg av tema: Hver gruppe skal produsere en diktsamling med utgangspunkt i et  valgt tema. Første skritt i prosessen er derfor å velge tema for samlingen. Tema  kan være f. eks: kjærlighet, vennskap, krig, død, opprør, religion eller  samfunnskritikk. Flere grupper kan velge samme tema.  2. Hver diktsamling skal inneholde minst 16 (12) norske/nordiske dikt fra  perioden etter 1940. Diktene må være utgitt på et forlag.  3. Halvparten av diktene skal være skrevet av mannlige diktere, halvparten av  kvinnelige.  4. Dessuten skal halvparten av diktene være på nynorsk.  5. Hver elev velger seg ut ett av diktene i samlingen.

Fredag 20. april:  • Diktsamlingene leveres inn på ITSL.


• Gruppevis presentasjon ved at hver elev fremfører/leser sitt selvvalgte dikt fra  samlingen for klassen.   Gruppene får elevrespons på presentasjonen.


Individuelt arbeid: Hver elev skal tolke sitt selvvalgte dikt, og tolkningen skal presenteres og vurderes  både muntlig og skriftlig.

Fredag 27. april • •

Hver elev fremfører sin tolkning for gruppen (og meg) Mens jeg følger gruppefremføringene, skriver resten av klassen sin dikttolkning.  Tolkningene leveres inn på ITSL i mappen Arbeid til vurdering (Munnleg).

Det vil bli gitt en samlet individuell karakter på fremføringene og den skriftlige  innleveringen.

Scene med okselyren fra Ur.   Ca. 4750 år gammel. 

Disse vers er ville vekster  

Diktsamling

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you