Meteli 4/2016

Page 22

Näin naisten kesken

www.teme.fi

kuva handout / museovirasto

ONKO CANTTIA?