Page 1


irket ProPli

irketimiz 1991 y,l,nda Y,ld,r,m Metal ekillendirme olarak 4sa Y,ld,r,m taraf,ndan Ankara’da kurulmu:tur. 1998 y,l,ndan itibaren Metçel Metal Çelik E:ya Sanayi ve Ticaret Ltd. ti. olarak faaliyetine devam etmektedir. Metçel, kurulduHundan itibaren 4sa Y,ld,r,m Yönetiminde genç ve dinamik kadrosuyla k,sa sürede kendi dal,nda kalitesini ispatlam,:t,r. Sektörümüzle ilgili yenilikleri takip ederek kaliteli hizmeti nas,l sunacaH,m,z, sürekli ara:t,rmaktay,z. Modern mimar, projelere cevap vererek, yeniliklere aç,k çal,:malar,m,z, sürdürmekteyiz. Firma olarak, Türkiye’de hep yeniliklere imza atmay, kendimize hedef belirledik. Türkiye’de ilk, dünyada ikinci Prma olarak krom, çelik ve pirinç masa çemberi imalat, yaparak Fransa ve Almanya’ya ihraç etmekteyiz. 2000 y,l,ndan itibaren krom korkuluk, metal dekorasyon, imalat ve montaj, yapmaktay,z. Ba:ar,n,n anahtar,n,n verimli, disiplinli ve her :eyden önemlisi planl, çal,:ma olduHuna inanarak kaliteli projelere imza atmaktay,z.


Referanslar,m,zdan Baz,lar, • K,br,s Crotes (Bumerang) Oteli; Çelik köprü, çelik ara kapatma (2000M2’lik), çelik kanopi ferforje korkuluk, paslanmaz bazal, küpe:teli caml, korkuluk imalatlar, • Irak-BaHdat; Ba:bakanl,k Konuk Evi Krom+caml, korkuluk imalatlar, • Azerbaycan-Bakü Boulevard Shopping Center AVM Krom caml, korkuluklar, • Ankara Arena Spor Kompleksi; Giri: saçaH, • Suane (Silence) Park Otel Manavgat; Krom çelik korkuluklar, • Elaz,H ve Urfa Alman Hastaneleri; Spider cephe krom çelik markiz saçak imalatlar, • Titanic Otel Antalya Lara - 4stanbul Kartal, Bak,rköy ve Taksim Titanic Oteli alüminyum balkon ve güverte korkuluHu, çelikten kolon kaplama mekik ve speratörler, balkon üstü polikarbon kaplamas, ve çelik ta:,y,c,lar,, kova merdiven çelik konstrüksüyonu - özel imalat ana merdivenler. • Mukarnas Spa Otel; Krom çelik korkuluklar, • Ark 4n:aat; 4zmit Tüpra: Çelik konstrüksüyon merdiven ve imalatlar, • Ankara Ankamall AVM; Korkuluk • Ankara Dünya Göz; Çelik kanopi ve spayder cephe yap,lmas, • ATO Asansör Kulesi; Spayder cam cephe yap,lmas, • Ankara Y,ld,z Park Evleri • Royal City; Spayder Cephe, havuz üstü çelik • Kara Harp Okulu 1 nolu, 2 nolu ve 4 nolu nizamiye; çelik konstürüksiyonu- eref Trübünü krom çelik korkuluklar, ve üst uzatma çelik konstrüksiyonu-Sakarya Taburu krom çelikten folklar bar, • Türk Hava Kurumu Ankara S,hhiye pleksi; Krom çelik merdiven korkuluHu • Diamont Of Bodrum Oteli; Krom çelik korkuluklar, krom çelik kubbe • Greenbeach Bodrum GündoHan; Krom çelik korkuluklar • Catamaran Oteli Beldibi Antalya; Krom korkuluklar, atrium ana merdiven balkon, personel merdivenleri. • Kervansaray Oteli Lara Antalya; Kobin krom çelik-baHlant, elemanlar, • Ankara Bahçelievler Gökku:aH, projesi; Krom çelik imalatlar


Cratos Otel (K,br,s)


Cratos Otel (K (K,br,s))


Cratos Otel (K,br,s)


Cratos Otel (K,br,s)

Cratos Otel (K,br,s)


Ba:bakanl,k Konukevi (Irak-BaHdat)


Ba:bakanl,k Konukevi (Irak-BaHdat)


Ba:bakanl,k Konukevi (Irak-BaHdat)

Ba:bakanl,k Konukevi (Irak-BaHdat)

Ba::b Ba bak akan anl, nll,,,kk Ko Konu Konu nuke k vii ((Ir kevi ke (IIr Ira akk-B k-B -BaH aHd Hd da at) t)


Park Bulvar AVM (Azerbaycan-Bak端)


Park rk Bulvar AVM (Azerbaycan-Bakü)

Pa ark rk B Bul ulva ulva ul va arr AV AV VM M ((A Aze zerb rbay ayca a yca ycan can ca n--Ba -Ba Bakkü Bak kü) ü)

Pa P arrkk Bul ulva ulva var ar AV AVM (Aze (Azerb (A zze errb ba ayyca can n--Ba Bak akkü kü) ü)


Park Bulvar AVM (Azerbaycan-Bak端)

Park Bulvar AVM (Azerbaycan-Bak端)

Park Bulvar AVM (Azerbaycan-Bak端) Park Bulvar AVM (Azerbaycan-B -Bak端)


Ankara Arena Spor Kompleksi


ara Arena Spor Kompleks a


Ankara Arena Spor Kompleksi

Ankara Arena Spor Kompleksi


Sueno Oteli (Antalya)


Sueno Oteli (Antalya)

y


Alman Hastaneleri (Urfa-Elaz,H)


H

Alman Hastaneleri (Urfa-Elaz,H)

Alma Al man Ha Hast sta an nel ele erri (U (Urrffa a--El Elaz,H ,H)


Alman man Hastaneleri (Urfa (Urfa-Elaz,H) Ela

(

H)

Alman Hastaneleri (Urfa-Elaz,H)


Titanic Otel (Bak,rkรถy)


(

y)


y

Titanic Otel (Bak,rkรถy)


Titanic Otel (Kartal)


(

)


) (

Titanic Otel (Kartal)


Titanic Otel (Taksim)


Titanic Otel (Taksim)


)

( Titanic Otel (Taksim)


Titanic Otel (Antalya)


Titanic Otel (Antalya)


(

y )


Mukarnas Otel (Antalya)


Mukarnas Otel - Antalya


y


T端pra: RaPnerisi (4zmit)


T端pra: RaPnerisi (4zmit)


T端pra: RaPnerisi (4zmit)

T端pra: RaPnerisi (4zmit)


Ankamall AVM (Ankara)


(

)

Ankamall AVM (Ankara)


DĂźnya GĂśz Hastanesi (Ankara)


DĂźnya GĂśz Hastanesi (Ankara)


DĂźnya GĂśz Hastanesi (Ankara)


Ankara Ticaret Odas,


Ankara Ticaret Odas,


Y,ld,z Park Evleri (Ankara)


Y,ld,z Park Evleri (Ankara)


Royal City Konutlar,


Royal City Konutlar,

Metcel Krom Korkuluk  

Metcel Krom Korkuluk