Page 1

Š i f r a u č e n c a:

Državni izpitni center

REDNI ROK

*N11124121*

2. obdobje

ANGLEŠČINA PREIZKUS ZNANJA

Ponedeljek, 9. maj 2011 / 60 minut Dovoljeno gradivo in pripomočki: Učenec prinese modro/črno nalivno pero ali moder/črn kemični svinčnik. Učenec dobi en obrazec za točkovanje.

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA ob koncu 2. obdobja

NAVODILA UČENCU Natančno preberi ta navodila. Prilepi kodo oziroma vpiši svojo šifro v okvirček desno zgoraj na tej strani in na obrazec za točkovanje. Pazljivo preberi navodilo posamezne naloge in jo reši. Najprej poslušaj govorjeni besedili in reši nalogi slušnega razumevanja. Nato reši še preostale naloge v preizkusu. Piši čitljivo. Če se zmotiš, napačni odgovor prečrtaj in pravilnega napiši na novo. Na koncu svoje odgovore še enkrat preveri. Želimo ti veliko uspeha. Preizkus ima 12 strani. © RIC 2011


2

N111-241-2-1

Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia

Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est

Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia

Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia

Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est

Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia

Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia

Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est

Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia

Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia

Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est

Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia

Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia Scientia

Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est

Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia Potentia

Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est Est


N111-241-2-1

3

I. DEL: SLUŠNO RAZUMEVANJE NALOGA A Poslušali boste intervju z Robinom iz Velike Britanije in Christino, ki prihaja iz Amerike. Preberite vprašanja in s kljukico (3) označite, za koga velja pritrdilni odgovor – za Robina ali za Christino. Oglejte si primer 0, ki je že rešen. Besedilo boste slišali dvakrat. Zdaj imate čas, da si nalogo ogledate. Zdaj poslušajte in rešite nalogo.

TRANSATLANTIC LINE

Robin

Christina

ROBIN 0

Who has got a sister?

1

Who wants to be an animal that is fast?

2

Who has got furry pets at home?

3

Whose house has more stairs?

4

Who watches television more often?

5

Who likes playing tennis?

6

Who thinks of food when thinking of Italy?

CHRISTINA

3

6


4

N111-241-2-1

NALOGA B Slišali boste besedilo, ki pripoveduje o raziskovanju podzemnih jam. Slike ponazarjajo posamezne dele besedila. Ena slika je odveč. V razpredelnico vpišite črko ustrezne slike. Oglejte si primer 0, ki je že rešen. Besedilo boste slišali dvakrat. Zdaj imate čas, da si nalogo ogledate. Zdaj poslušajte in rešite nalogo.

CAVES

0

1

2

A

B

C

D

E

F

G

H

3

4

5

6

D 6


N111-241-2-1

5

II. DEL: BESEDIŠČE NALOGA A Oglej si sliko in dopolni besedilo z manjkajočimi besedami, ki se začenjajo z danimi črkami. Vsaka črtica predstavlja ENO ČRKO. Glej primer 0, ki je že rešen.

CLASSROOM

This is a picture of a (0) c l a s s r o o m . There are a lot of children there and a geography (1) t hair. She is wearing a (2) s

is standing in front of them. She has short around her neck, a sweater, trousers and

shoes. There is a globe on her desk and a (3) m

on the wall. There are two

lamps and big windows in the classroom, and on the window shelves there are four flower pots and a (4) b

. The pupils are sitting at their desks. Their

notebooks are open, but they are not writing. The girl in the second row would like to ask something. Look, right now she is raising her (5) h

. There is another girl

right next to her. She is wearing glasses and has black curly (6) h

. The

pupils look interested. I think they like the lesson. 6


6

N111-241-2-1

NALOGA B Preberi besedilo in zapolni vrzeli (1–8) z besedami v okvirčkih. Tri besede so odveč. Na vsako črto prepiši ENO besedo. Glej primer 0, ki je že rešen. PAZI NA PRAVILEN PREPIS BESED.

ages

angry

any

come

enjoy

good

nature

noise

trip

very

visitors

wonderful

NATIONAL PARKS There are 385 parks in the national park system in the USA. Every year, more than 200 million people take a (0)

trip

to the U.S. national parks. They

(1) ______________ from all over the world. The Great Smoky Mountains, the Grand Canyon and Yellowstone are the three parks that attract the most (2) ______________.

When you are in a national park in the USA, take a/an (3) ______________ look at the people who work there. Most of the workers are park rangers, but there are many people who help in the parks but don’t get (4) ______________ money for the work they do. They are called volunteers and they work for free. These people love (5) ______________, as it is their second home. They protect and look after the (6) ______________ national parks. If you like stories about volunteers and others who work in the parks, maybe it’s time to join them.


N111-241-2-1

7

It is impossible to see all the parks in a year. That is why you can (7) ______________ your virtual visit to the parks at the National Park Service website. Here you can find an on-line Junior Ranger program for kids of all (8) ______________. You can play more than 50 games and learn about the national parks. If you love your national parks, monuments and historic sites, this site is for you. (Prirejeno po: Time For Kids; www.nps.gov/webrangers)

8

(Vir: Bahar I., Račič J., Resnik Planinc T., Geografija 8: za osmi razred 9-letne osnovne šole, Mladinska knjiga, Ljubljana, 2004, str. 44)


8

N111-241-2-1

III. DEL: BRALNO RAZUMEVANJE NALOGA A Preberi besedilo, nato kratko odgovori na vprašanja. Glej primer 0, ki je že rešen.

PIRATES If you are interested in pirates, then you must see The Pirates of the Caribbean. Johnny Depp, an American actor living in France, is in the main role. His character, Jack Sparrow, didn't really exist. You can also read Treasure Island by Robert Louis Stevenson. The book tells the story of Jim, a boy who has no parents and who goes in search of treasure. Pirates in the past often attacked ships in the Mediterranean. Today pirates can still be found all over the world. Is their life hard? Yes, pirates have hard lives. They never have enough drinking water and fresh food on board. For that reason, pirates are often ill. Pirates work as a team and they are clever. They have a leader. The captain of the pirate ship is a fierce fighter and the men trust him. Pirates can get hurt in fights. They can lose an arm, a leg and even an eye. That's why hooks and wooden legs and eye patches are pirate symbols. Pirates wear clothes that they steal from their enemies. They wear fancy jackets. They don’t wear hats; they wear headscarves to protect themselves from the sun. They often wear gold earrings. They have comfortable trousers for working on a ship and fighting. They use a pistol and a sword for weapons. Some pirates are world famous, for example Blackbeard and Sir Francis Drake. How about women? Pirates don’t take women on board. They think they aren’t strong enough to work on ships. But some adventurous women have become pirates. The best-known were Ann Bonny and Mary Read. They dressed like men and so the pirates let them stay on the ship. (Prirejeno po: Discovery Box, oktober 2007)


N111-241-2-1

0

9

Where does the main actor in The Pirates of the Caribbean live? In France.

1

Who is the writer of Treasure Island? _______________________________________

2

What can happen to pirates if they don’t eat fresh fruit and vegetables? _______________________________________

3

When can pirates lose an eye? _______________________________________

4

How do pirates get their clothes? _______________________________________

5

What kind of clothes do pirates wear on their heads? _______________________________________

6

Which two famous female pirates do we know? _______________________________________ 6


10

N111-241-2-1

NALOGA B Preberi besedilo in v razpredelnici s kljukico (3) označi, ali so trditve pravilne ali napačne ali pa podatka ni v besedilu. Glej primer 0, ki je že rešen.

ZIPPOS CIRCUS What is a circus? It’s a round ring and the audience sits around it. All the circus artists put on colourful costumes. There is a special atmosphere in a circus. “And now, ladies and gentlemen, the show begins!” That’s how Zippos Circus starts its first act. Zippos Circus is Britain’s best-loved travelling company. Zippos Circus performances are done by male and female acrobats and they are very popular with the public. They do incredible acts. They fly in the air by jumping from very high platforms; they do tricks that seem almost impossible. Henry Ayala is an excellent performer. He is a high-wire walker. He walks across the big top’s support wire. He is trying to get into the Guinness World Records Book. He can stand on a chair balanced on a rope for a full minute. He performs this act 22 metres above the ground. Zippos Circus artists believe that the Chair-Balance performance is something really special. Henry sometimes performs his high-wire number together with his father and brother. But high-wire walking is not the only thing Henry does in the circus. He drives children in the audience crazy with his clown performance. Actually, all these excellent acrobats in Zippos Circus also perform as clowns. When they do silly acts, they do them with great style. They make people laugh. David Hibbing, who is the director of the circus, is very proud of his artists. The acrobats push themselves to the limit. Zippos Circus is a really great and successful circus. (Prirejeno po: TOT, št. 5, 1995)


N111-241-2-1

11

PRAV 0

People in the circus sit in straight rows.

1

Zippos Circus is from Great Britain.

2

Women are better acrobats than men.

3

Henry Ayala can keep his balance on a rope for one minute.

4

Henry Ayala always performs alone.

5

Sometimes the Zippos Circus acrobats work as clowns.

6

David Hibbing’s family also perform as acrobats.

NAROBE

NI V BESEDILU

3

6


12

N111-241-2-1

IV. DEL: PISNO SPOROČANJE Angleška revija je razpisala natečaj z naslovom A perfect pet. Odločil/-a si se, da boš tudi ti poslal/-a opis idealnega hišnega ljubljenčka. • Opiši hišnega ljubljenčka. • Napiši, kako skrbimo zanj. • Pojasni, katere so njegove dobre lastnosti.

A PERFECT PET A perfect pet for me is ____________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Vsebina:

4

Besedišče in pravopis:

3

Slovnica:

3

SKUPNO ŠTEVILO TOČK PREIZKUSA: 48

npz 2011  
npz 2011  

nacionalni preizkus znanja za 6. razred

Advertisement