Page 1


Obsah Oceľové laná

• • • • •

Závesy z oceľových lán Ploché laná Vysokotonážne Grommet laná Vysokopevnostné strmene Špeciálne lanové konštrukcie

4 - 16

Reťaze a príslušenstvo

• • • • • • •

Reťaze a príslušenstvo Tr. 10 Viazaky z oceľových lán Reťaze a príslušenstvo Tr. 8 Vysokotonážne Grommet laná Reťaze a príslušenstvo Tr. 12 Špeciálne lanové konštrukcie Nerezové reťaze

17 - 61

Textilné závesy

• Ploché pásy • Nekonečné slučky • Kombinované závesy KOV/TEXTIL • Ochrany • Príslušenstvo

62 - 74

Závesné body

• Skrutkovacie body • Navarovacie body

75 - 86

Magnety

• • • • •

87 - 97

Bremenové magnety Batériové magnety Elektropermanentné magnety Ručné magnety Bezdotyková manipulácia


• • • •

Vertikálne zvierky Horizontálne zvierky Skrutkovacie zvierky Zvierky na profily (nosníky, kruhové)

• • • •

Zdviháky Kladkostroje Pojazdy

Zdvíhacie zariadenia

• • • •

Viazaky z oceľových lán Zdvíhacie zariadenia Vysokotonážne Grommet laná 181 - 194 na mieru Špeciálne lanové konštrukcie

Žeriavy

• • • • • • • •

Konzolové žeriavy Stĺpové Viazaky žeriavy z oceľových lán Žeriavové Vysokotonážne systémy Grommet laná 195-214 Portálové Špeciálne žeriavy lanové konštrukcie Príslušenstvo k žeriavom

Hydraulika

• Hydraulické valce • Ručné a elektické čerpadlá • Zdvíhacie stoly

215 - 229

Revízie a opravy

• • • •

230 - 236

Zvierky

Zdviháky, kladkostroje

Žeriavové váhy • Balanséry

Odborné prehliadky Odborné skúšky Opravy a údržba Dodanie a montáž

98 - 117

118 - 180


Oceľové laná

OCEĽOVÉ LANÁ

Oceľové laná Obsah: Závesy z oceľových lán Ploché laná Vysokotonážne Grommet laná Vysokopevnostné strmene Špeciálne lanové konštrukcie

Oceľové laná

• • • • •

4

METAS s. r. o.

www.metas.sk


OCEĽOVÉ LANÁ Závesy z oceľových lán Maximálne povolené zaťaženie (WLL) v kg (uhol je k zvislici)

Priemer lana v mm

Jednoduchý záves 0°

0° - 45°

45° - 60°

0° - 45°

45° - 60°

5

200

300

200

400

300

400

2 - pramenný záves

3 a 4 - pramenný záves

uzavretá slučka

6

300

400

300

700

500

600

8

600

800

600

1 200

800

1 100

9

700

1 000

700

1 500

1 000

1 400

10

900

1 200

900

1 800

1 300

1 700

11

1 000

1 400

1 000

2 200

1 600

2 100

12

1 200

1 700

1 200

2 600

1 900

2 500

14

1 700

2 300

1 700

3 500

2 500

3 300

16

2 200

3 000

2 200

4 600

3 300

4 400

18

2 800

3 900

2 800

5 800

4 100

5 500

20

3 400

4 800

3 400

7 200

5 100

6 800

22

4 100

5 800

4 100

8 700

6 200

8 300

24

4 900

6 900

4 900

10 300

7 400

9 800

26

5 800

8 000

5 800

12 100

8 600

11 500

28

6 700

9 300

6 700

14 000

10 000

13 300

30

7 700

10 700

7 700

16 100

11 500

15 300

32

8 700

12 200

8 700

18 300

13 100

17 400

34

9 800

13 800

9 800

20 700

14 800

19 700

36

11 000

15 400

11 000

23 200

16 600

22 100

38

12 300

17 200

12 300

25 800

18 400

24 600

40

13 600

19 000

13 600

28 600

20 400

27 200

Oceľové laná

L1 - užitočná dĺžka

Tabuľka nosností lán so zapletanými okami (STN EN 13411-2)

Ďalšie nosnosti na vyžiadanie

Maximálne povolené zaťaženie (WLL) v kg (uhol je k zvislici)

Priemer lana v mm

Jednoduchý záves 0°

0° - 45°

45° - 60°

0° - 45°

45° - 60°

5

200

300

200

500

400

500

2 - pramenný záves

3 a 4 - pramenný záves

uzavretá slučka

6

300

500

300

700

500

700

8

600

900

600

1 300

900

1 200

9

800

1 100

800

1 600

1 200

1 600

10

1 000

1 300

1 000

2 000

1 400

1 900

11

1 200

1 600

1 200

2 400

1 700

2 300

12

1 400

1 900

1 400

2 900

2 100

2 800

14

1 900

2 600

1 900

4 000

2 800

3 800

16

2 500

3 400

2 500

5 200

3 700

4 900

18

3 100

4 300

3 100

6 500

4 700

6 200

20

3 800

5 400

3 800

8 000

5 800

7 700

22

4 600

6 500

4 600

9 700

7 000

9 300

24

5 500

7 700

5 500

11 600

8 300

11 000

26

6 500

9 100

6 500

13 600

9 700

12 900

28

7 500

10 500

7 500

15 800

11 300

15 000

30

8 600

12 100

8 600

18 100

12 900

17 200

32

9 800

13 700

9 800

20 600

14 700

19 600

34

11 100

15 500

11 100

23 300

16 600

22 100

36

12 400

17 400

12 400

26 100

18 600

24 800

38

13 800

19 400

13 800

29 000

20 800

27 700

40

15 300

21 500

15 300

32 200

23 000

30 600

Oceľové laná

L1 - užitočná dĺžka

Tabuľka nosností lán s lisovanými okami (STN EN 13411-3)

Ďalšie nosnosti na vyžiadanie

METAS s. r. o.

www.metas.sk

5


OCEĽOVÉ LANÁ Použitie - závesy z oceľových lán vďaka svojim užitkovým vlastnostiam nachádzajú najširšie využitie v oblasti priemyslu pri zdvíhaní, spúšťaní, zavesovaní a kotvení bremien. Označenie - na nalisovanej objímke alebo označovacom štítku, musí označenie obsahovať: označenie výrobcu, výrobné číslo, nosnosť (u viacpramenných závesoch nosnosti pri uhle sklonu do 45° a pri uhle sklonu 45°-60° a označenie o shode (CE).

Oceľové laná

Obmedzenia - lisované laná s objímkami zo zliatiny hliníka sa nemôžu používať v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu metánu SNM-1, SNM-2 a SNM-3 a všade tam, kde by boli vystavené sálavému teplu alebo dotyku s bremenami s povrchovou teplotou 100° C a viac. oceľové laná so zapletenými okami sa nemôžu používať pri teplote 100° c a viac. Viazacie laná je zakázané viazať cez ostré hrany s polomerom zaoblenia menším než 2,5 násobku priemeru lana. Cez ostré hrany sa môžu používať laná s polyuretánovou ochranou.

Prehliadky - oceľové laná sa kontrolujú pred každým použitím a je nutné vyradiť laná, ktoré vykazujú nasledujúce poškodenia: zlomené vlákna, deformované laná, deformované záplety, deformované objímky alebo príslušenstvo, nadmerné opotrebenie, poškodené laná vplyvom tepla, zkorodované laná.

Oceľové laná

Príklady zakončení závesov z oceľových lán

oko - oko

6

oko - hák

oko - očnica

očnica - očnica

oko - hák (samozverný)

oko - hák (otočný)

METAS s. r. o.

oko - strmeň

www.metas.sk


OCEĽOVÉ LANÁ Oceľové ploché laná - používajú sa najmä pri aplikáciách, kde sa pracuje s bremenami s ostrými hranami. Ploché laná majú oveľa vyššiu odolnosť proti zalomeniu ako klasické oceľové laná.

Možnosť vyhotovenia s PU-ochranou •

Oceľové laná

j lne g má axi 000 k m do 00 až osti 1 n nos

zvýšená odolnosť voči oderu a poškodeniu lana

maximálna povolená nosnosť (kg)

max. šírka plochého lana (mm)

max. hrúbka plochého lana (mm)

hrúbka lisovanej objímky (mm)

dĺžka oka (mm)

2 000

30

6

22

200

3 000

45

8

24

200

4 000

55

8

26

250

6 000

65

8

26

250

Oceľové laná

METAS s. r. o.

www.metas.sk

7


TOP QUALITY

OCEĽOVÉ LANÁ

made in germany

Vysokotonážne Grommet laná •

Nekonečné lanové sľučky sú vyrábané z jedného kusu oceľového lana ručným zapletaním zodpovedajú STN EN 13414-3+A1 poloha konca duše je vždy označená červenou farbou minimálna obvodová dĺžka musí byť najmenej päťnásobkom výšky vinutia lanového úväzku vyrábajú sa so zapletenými okami alebo s očnicami

• • • •

Oceľové laná

Možnosti vyhotovenia: štandard

Typ G1

Typ G2

Typ G3

Typ G4 1770 N/mm2

oko/oko

Typ G4 1960 N/mm2

oko/očnica

pružné/mäkké Typ G5 1960 N/mm2

Oceľové laná

superpružné Typ G7 1960 N/mm2

Hmotnosť

o 30% väčšia nosnosť pri rovnakom Ø

Priemer lana

8

očnica/očnica

(mm)

(6x19FE) WLL (t)

(6x37FE) WLL (t)

(6x36FE) WLL (t)

(6x36SE) WLL (t)

(6x36SE) WLL (t)

(8x36SE) WLL (t)

(Špeciál) WLL (t)

(kg/m)

12,0

2,00

-

-

-

-

-

-

0,4

15,0

3,20

-

-

-

-

-

-

0,6

18,0

4,60

-

-

4,90

5,40

-

-

0,9

21,0

6,30

6,25

6,25

6,25

7,50

8,50

-

1,2

24,0

8,25

8,25

8,25

9,00

9,50

-

-

1,6

27,0

10,50

10,50

10,50

11,50

12,50

13,50

-

2,6

30,0

11,50

11,50

11,50

14,00

15,00

-

19,20

3,2

33,0

-

14,00

14,00

17,00

18,50

18,00

23,20

3,8

36,0

-

16,50

16,50

20,00

21,50

20,00

27,80

4,5

39,0

-

19,50

19,50

23,50

25,50

28,50

32,50

5,3

42,0

-

22,50

22,50

27,00

29,60

31,10

37,60

6,2

48,0

-

30,00

30,00

35,50

39,00

40,00

49,70

8,0

54,0

-

37,50

37,50

45,00

49,00

49,50

62,50

10,1

60,0

-

46,00

46,00

55,50

60,00

61,00

76,50

12,6

66,0

-

60,00

60,00

69,00

75,00

-

94,80

15,2

72,0

-

72,50

72,50

84,00

92,00

-

116,50

18,1

75,0

-

-

-

-

-

91,40

-

-

78,0

-

76,00

76,00

102,00

112,00

-

151,00

21,3

84,0

-

98,00

98,00

121,00

132,00

-

177,00

24,6

90,0

-

-

-

144,00

158,00

-

198,00

28,9

96,0

-

-

-

168,00

178,00

-

237,00

32,1

102,0

-

-

-

196,00

216,00

-

-

37,1

METAS s. r. o.

www.metas.sk


OCEĽOVÉ LANÁ Príslušenstvo k lanám - vysokopevnostné strmene s čapom • • • • •

Omega s čapom Rozmery

Rovný s čapom

Tolerancia +/-

WLL (t)

Váha (kg/ks)

0,3

0,03

9,65

6,35

22,4

4,85

15,2

14,2

24,9

37,3

4,06

28,4

0,5

0,05

11,9

7,85

28,7

6,35

19,8

15,5

32,5

46,7

4,85

35,1

0,75

0,09

13,5

9,65

31,0

7,85

21,3

19,1

39,3

53,0

5,60

42,2

1

0,14

16,8

11,2

36,6

9,65

26,2

23,1

45,2

63,0

6,35

1,5

0,17

19,1

12,7

42,9

11,2

29,5

26,9

51,5

74,0

2

0,33

20,6

16,0

47,8

12,7

33,3

30,2

58,5

3,25

0,62

26,9

19,1

60,5

16,0

42,9

38,1

4,75

1,07

31,8

22,4

71,5

19,1

51,0

6,5

1,64

36,6

25,4

84,0

22,4

8,5

2,28

42,9

28,7

95,5

9,5

3,36

46,0

31,8

12

4,31

51,5

13,5

6,14

17

A B C D E F G H L M P (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

A (mm)

4,85

1,50

1,50

6,35

1,50

1,50

7,85

3,30

1,50

51,5

9,65

3,30

1,50

7,85

60,5

11,2

3,30

1,50

83,5

9,65

68,5

12,7

3,30

1,50

74,5

106

11,2

85,0

17,5

6,35

1,50

46,0

89,0

126

12,7

101

20,6

6,35

1,50

58,0

53,0

102

148

12,7

114

24,6

6,35

1,50

25,4

68,5

60,5

119

167

14,2

129

26,9

6,35

1,50

108

29,5

74,0

68,5

131

190

16,0

142

31,8

6,35

1,50

35,1

119

32,8

82,5

76,0

146

210

17,5

156

35,1

6,35

1,50

57,0

38,1

133

36,1

92,0

84,0

162

233

19,1

174

38,1

6,35

3,30

7,80

60,5

41,4

146

39,1

98,5

92,0

175

254

20,6

187

41,1

6,35

3,30

25

12,6

73,0

51,0

178

46,7

127

106

225

313

25,4

231

51,0

6,35

3,30

35

20,4

82,5

57,0

197

53,0

146

122

253

348

31,0

263

61,0

6,35

3,30

55

38,9

105

70,0

267

69,0

184

145

327

453

35,1

330

79,5

6,35

6,35

WLL (t)

Váha (kg/ks)

Rozmery A (mm)

B (mm)

C (mm)

D (mm)

E (mm)

F (mm)

Tolerancia +/G (mm)

K (mm)

L (mm)

M (mm)

G (mm)

A (mm)

0,5

0,05

11,9

7,85

6,35

6,35

24,6

15,5

22,4

40,4

4,85

35,1

1,50

1,50

0,75

0,08

13,5

9,65

7,85

7,85

29,5

19,1

26,2

48,5

5,60

42,2

1,50

1,50 1,50

1

0,13

16,8

11,2

9,65

9,65

35,8

23,1

31,8

58,5

6,35

51,5

3,30

1,5

0,20

19,1

12,7

11,2

11,2

41,4

26,9

36,6

67,5

7,85

60,5

3,30

1,50

2

0,27

20,6

16,0

12,7

12,7

46,0

30,2

41,4

77,0

9,65

68,5

3,30

1,50

3,25

0,57

26,9

19,1

15,7

16,0

58,5

38,1

51,0

95,5

11,2

85,0

3,30

1,50

4,75

1,20

31,8

22,4

20,6

19,1

70,0

46,0

60,5

115

12,7

101

6,35

1,50

6,5

1,43

36,6

25,4

24,6

22,4

81,0

53,0

71,5

135

12,7

114

6,35

1,50

8,5

2,15

42,9

28,7

25,4

25,4

93,5

60,5

81,0

151

14,2

129

6,35

1,50

9,5

3,06

46,0

31,8

31,8

28,7

103

68,5

91,0

172

16,0

142

6,35

1,50

12

4,11

51,5

35,1

35,1

31,8

115

76,0

100

191

17,5

156

6,35

3,30

13,5

5,28

57,0

38,1

38,1

35,1

127

84,0

111

210

19,1

174

6,35

3,30

17

7,23

60,5

41,4

41,1

38,1

137

92,0

122

230

20,6

187

6,35

3,30

25

12,1

73,0

51,0

54,0

44,5

162

106

146

279

25,4

231

6,35

3,30

35

19,2

82,5

57,0

60,0

51,0

184

122

172

312

31,0

263

6,35

3,30

55

32,5

105

70,0

66,5

66,5

238

145

203

377

35,1

330

6,35

6,35

METAS s. r. o.

www.metas.sk

Oceľové laná

C (mm)

Oceľové laná

Nosnosť v rozsahu 0,33 až 55 ton WLL vyznačené na tele strmeňa Povrchová úprava žiarovým zinkovaním, čapy sú navyše lakované, ale dodávajú sa aj bez povrchovej úpravy, vo farbe kovu S nosnosťou 25 t a vyššou môžu byť vybavené RFID čipom Možné použiť v rozsahu teplôť -40 až +204 °C

9


OCEĽOVÉ LANÁ Príslušenstvo k lanám - vysokopevnostné strmene s maticou a závlačkou

Oceľové laná

Oceľové laná

• • •

10

Nosnosť v rozsahu 0,33 až 150 ton WLL vyznačené na tele strmeňa Povrchová úprava žiarovým zinkovaním, čapy sú navyše lakované, ale dodávajú sa aj bez povrchovej úpravy, vo farbe kovu S nosnosťou 25 t a vyššou môžu byť vybavené RFID čipom Možné použiť v rozsahu teplôť -40 až +204 °C Strmene s nosnosťou 120 t a vyššou sú individuálne skúšané záťažovou skúškou, magnetickou defektoskopiou, strmene a čapy sú individuálne číslované

• • •

Omega s maticou a závlačkou WLL (t)

Váha (kg/ks)

0,3 0,5

Rozmery A (mm)

B (mm)

C (mm)

0,03

9,65

6,35

0,05

11,9

7,85

0,75

0,10

13,5

1

0,15

16,8

Omega s maticou a závlačkou

Tolerancia +/-

D (mm)

E (mm)

F (mm)

H (mm)

22,4

4,85

15,2

14,2

37,3

28,7

6,35

19,8

15,5

46,7

9,65

31,0

7,85

21,3

19,1

53,0

11,2

36,6

9,65

262

23,1

63,0

L (mm)

N (mm)

C (mm)

A (mm)

24,9

4,85

1,50

1,50

32,5

6,35

1,50

1,50

37,3

7,85

1,50

1,50

45,2

9,65

3,30

1,50

1,5

0,22

19,1

12,7

42,9

11,2

29,5

26,9

74,0

51,5

11,2

3,30

1,50

2

0,36

20,6

16,0

47,8

12,7

33,3

30,2

83,5

58,5

12,7

3,30

1,50

3,25

0,62

26,9

19,1

60,5

16,0

42,9

38,1

106

74,5

17,5

3,30

1,50

4,75

1,23

31,8

22,4

71,5

19,1

51,0

46,0

126

89,0

20,6

6,35

1,50

6,5

1,79

36,6

25,4

84,0

22,4

58,0

53,0

148

102

24,6

6,35

1,50

8,5

2,28

42,9

28,7

95,5

25,4

68,5

60,5

167

119

26,9

6,35

1,50

9,5

3,75

46,0

31,8

108

28,7

74,0

68,5

190

131

31,8

6,35

1,50

12

5,31

51,5

35,1

119

31,8

82,5

76,0

210

146

35,1

6,35

1,50

13,5

7,18

57,0

38,1

133

35,1

92,0

84,0

233

162

38,1

6,35

3,30

17

8,62

60,5

41,4

146

38,1

98,5

92,0

254

175

41,1

6,35

3,30

25

15,4

73,0

51,0

178

44,5

127

106

313

225

57,0

6,35

3,30

35

23,7

82,5

57,0

197

51,0

146

122

348

253

61,0

6,35

3,30

55

44,6

105

70,0

267

66,5

184

145

453

327

79,5

6,35

6,35

85

70

127

82,5

330

76,0

200

165

546

365

92,0

6,35

6,35

120

120

133

95,5

372

92,0

227

203

626

419

105

6,35

6,35

150

153

140

108

368

104

254

229

653

468

116

6,35

6,35

WLL (t)

Váha (kg/ks)

Rozmery A (mm)

B (mm)

Tolerancia +/-

D (mm)

F (mm)

G (mm)

K (mm)

M (mm)

P (mm)

R (mm)

G (mm)

A (mm) 1,50

0,5

0,05

11,9

7,85

28,7

6,35

19,8

15,5

46,7

32,5

6,35

1,50

0,75

0,10

13,5

9,65

31,0

7,85

21,3

19,1

53,0

37,3

7,85

1,50

1,50

1

0,15

16,8

11,2

36,6

9,65

262

23,1

63,0

45,2

9,65

3,30

1,50

1,5

0,22

19,1

12,7

42,9

11,2

29,5

26,9

74,0

51,5

11,2

3,30

1,50

2

0,34

20,6

16,0

47,8

12,7

33,3

30,2

83,5

58,5

12,7

3,30

1,50

3,25

0,67

26,9

19,1

60,5

16,0

42,9

38,1

106

74,5

17,5

3,30

1,50

4,75

1,14

31,8

22,4

71,5

19,1

51,0

46,0

126

89,0

20,6

6,35

1,50

6,5

1,74

36,6

25,4

84,0

22,4

58,0

53,0

148

102

24,6

6,35

1,50

8,5

2,52

42,9

28,7

95,5

25,4

68,5

60,5

167

119

26,9

6,35

1,50

9,5

3,45

46,0

31,8

108

28,7

74,0

68,5

190

131

31,8

6,35

1,50

12

4,90

51,5

35,1

119

31,8

82,5

76,0

210

146

35,1

6,35

1,50

13,5

6,24

57,0

38,1

133

35,1

92,0

84,0

233

162

38,1

6,35

3,30

17

8,39

60,5

41,4

146

38,1

98,5

92,0

254

175

41,1

6,35

3,30

25

14,2

73,0

51,0

178

44,5

127

106

313

225

57,0

6,35

3,30

35

21,2

82,5

57,0

197

51,0

146

122

348

253

61,0

6,35

3,30

55

38,6

105

70,0

267

66,5

184

145

453

327

79,5

6,35

6,35

85

56,0

127

82,5

330

76,0

200

165

546

365

92,0

6,35

6,35

METAS s. r. o.

www.metas.sk


OCEĽOVÉ LANÁ Príslušenstvo k lanám - vysokopevnostné strmene s čapom • • • • • •

7t - 300t

Oceľové laná

Všetky veľkosti sú zo zušľachtenej ocele pre dosiahnutie maximálnej pevnosti Od WLL 7 t do 300 t vyrábané z kovanej ocelovej zliatiny Od WLL 400 t do 1 550 t vyrábané z liatej ocele Teplotný rozsah: -40°C do +204°C Od 30 t a viac sú vybavené RFID čipom Vhodné pre použitie v kombinácii s textilným popruhom alebo oceľovým lanom

400t - 1550t

Rozmery (mm) WLL (t)

Váha (kg/ks)

B +/-6,35

A

C

D +/- ,5

E

G

H

J

K

P

R

Efektívny priemer tela 53,3

7

1,81

105

31,8

17,5

22,4

46,2

31,8

90,4

40,6

31,8

104

149

12,5

4,54

137

42,9

23,4

28,7

60,5

34,8

118

54,1

41,4

140

194

61,0

18

6,80

170

51,6

29,5

35,1

68,3

38,1

148

63,5

50,8

172

238

71,1

11,34

195

60,2

35,1

41,4

88,9

63,5

176

79,5

63,5

216

289

104

20,9

236

73,2

42,9

50,8

102

44,4

205

95,3

76,2

270

346

91,4

55

32,21

263

82,6

50,8

57,2

118

66,8

238

114

88,9

311

397

109

75

45

365

105

53,8

69,9

127

89,0

293

121

92,5

312

468

125

125

88,5

465

130

67,6

80,0

165

95,3

365

150

110

393

584

173

200

191

538

150

74,7

105

214

133

480

219

138

515

773

241

300

365

615

187

97,5

133

267

156

600

264

160

608

957

290

400

500

772

220

131

160

320

203

575

320

185

690

985

363

500

650

849

250

146

180

340

205

630

340

225

790

1 085

376

600

860

916

275

158

200

394

330

70

370

247

865

1 200

516

700

1 109

990

300

167

215

433

223

735

400

270

940

1 275

422

800

1 368

1 059

325

185

230

449

248

750

420

277

975

1 323

457

900

1 559

1 112

350

198

250

478

330

757

440

293

1 025

1 387

569

1 000

1 824

1 169

380

212

270

508

261

760

460

308

1 075

1 405

490

1 250

2 588

1 278

432

233

300

573

354

1 006

530

323

1 175

1 660

620

1 550

3 650

1 588

465

282

320

616

318

1 075

580

338

1 316

1 896

693

METAS s. r. o.

www.metas.sk

Oceľové laná

30 40

11


OCEĽOVÉ LANÁ

TOP QUALITY made in germany

Špeciálne lanové konštrukcie PYTHON

Oceľové laná

- obalenie duše oceľového lana do plastu •

zabraňuje dotyku a vzájomnému odieraniu drôtov a prameňov

udržuje mazadlo vo vnútri lana

zabraňuje vnikaniu vody, chemikálií a nečistôt

redukuje účinok nadmerného krútenia pri vysokom nábehovom uhle

stabilizuje konštrukciu lana

- tvárnenie (valcovanie) prameňov oceľového lana •

jednotlivé pramene lana sú tvárnené (valcované)

zvyšuje kontaktnú plochu prameňov s drážkami kladky a bubna

zvyšuje kontaktnú plochu jednotlivých prierezov lana pri navíjaní na bubon

pri viacvrstvovom navíjaní pomáha správnemu ukladaniu lana do vrstiev

Oceľové laná

- tvárnenie (valcovanie) oceľového lana •

celé oceľové lano je tvárnené (valcované)

kontaktná plocha prameňov s drážkami kladky a bubna je ešte väčšia ako iba pri tvárnení samotných prameňov

zvyšuje kontaktnú plochu jednotlivých prierezov lana pri navíjaní na bubon

pri viacvrstvovom navíjaní pomáha správnemu ukladaniu lana do vrstiev

zvlášť vhodné pre viacvrstvové systémy a pre silno znečistené prevádzky

- spôsob vinutia •

pri klasickom krížovom vinutí sú drôty vinuté s rôznou výškou vinutia v jednotlivých vrstvách prameňov lana

pri súbežnom vinutí sú drôty v prameňoch vinuté s rovnakou výškou vinutia v jednotlivých vrstvách prameňov lana. Nedochádza pri ňom ku kríženiu drôtov ako v prípade klasického vinutia, drôty sa vzájomne dotýkajú po celej dĺžke lana.

Tieto výrobné techniky výrazne zvyšujú životnosť oceľového lana v systémoch zariadení. Zatiaľ, čo niektoré aplikácie ťažia zo zvýšenej oderuvzdornosti lana a stability kontštrukcie, iné aplikácie využívajú vyššiu minimálnu pevnosť pri zachovaní rovnakého priemeru lana.

12

METAS s. r. o.

www.metas.sk


TOP QUALITY

OCEĽOVÉ LANÁ

made in germany

Špeciálne lanové konštrukcie PYTHON - krútivé FLAMESHIELD 8 maximálna únosnosť ohybnosť lana odolnosť pri viacvrst navíjaní N/A oderuvzdornosť odolnosť voči boč. tlaku N/A áno nie 4,0° nie

celkový počet drôtov

počet drôtov vo vonkajších prameňoch

8x25F-IWRC

321

152

počet prameňov

tolerancia priemeru

dostupné vyhotovenie

8+IWRC

+2% / + 4%

súbežné/krížové

konštrukcia

celkový počet drôtov

počet drôtov vo vonkajších prameňoch

10-22 mm:9x19S-PWRC

268

171

23-48 mm:9x25F-PWRC

358

171

počet prameňov

tolerancia priemeru

dostupné vyhotovenie

9+PWRC

+2% / +4%

súbežné

konštrukcia

celkový počet drôtov

počet drôtov vo vonkajších prameňoch

10-22 mm:9xK19S-PWRC

268

171

23-32 mm:9xK25F-PWRC

358

171

počet prameňov

tolerancia priemeru

dostupné vyhotovenie

9+PWRC

+2% / +4%

súbežné

konštrukcia

celkový počet drôtov

počet drôtov vo vonkajších prameňoch

10-20 mm:10xK19S-PWRC

301

190

21-32 mm:10xK25F-PWRC

362

190

počet prameňov

tolerancia priemeru

dostupné vyhotovenie

10+PWRC

+2% / +4%

súbežné

konštrukcia

celkový počet drôtov

počet drôtov vo vonkajších prameňoch

10xK31WS-EPIWRC(K)

522

310

počet prameňov

tolerancia priemeru

dostupné vyhotovenie

10+IWRC

+2% / + 4%

súbežné/krížové

POWER 9 R maximálna únosnosť ohybnosť lana odolnosť pri viacvrst navíjaní N/A oderuvzdornosť odolnosť voči boč. tlaku N/A krútivosť použitie s obrtlíkom max. nábehový uhol vhodnosť viacvrst. návinu

áno nie 2,0° nie

Oceľové laná

krútivosť použitie s obrtlíkom max. nábehový uhol vhodnosť viacvrst. návinu

konštrukcia

POWER 9 S maximálna únosnosť ohybnosť lana odolnosť pri viacvrst navíjaní oderuvzdornosť odolnosť voči boč. tlaku krútivosť použitie s obrtlíkom max. nábehový uhol vhodnosť viacvrst. návinu

áno nie 2,0° áno

ULTRA S

krútivosť použitie s obrtlíkom max. nábehový uhol vhodnosť viacvrst. návinu

áno nie 2,0° áno

Oceľové laná

maximálna únosnosť ohybnosť lana odolnosť pri viacvrst navíjaní oderuvzdornosť odolnosť voči boč. tlaku

ULTRA CP maximálna únosnosť ohybnosť lana odolnosť pri viacvrst navíjaní oderuvzdornosť odolnosť voči boč. tlaku krútivosť použitie s obrtlíkom max. nábehový uhol vhodnosť viacvrst. návinu

METAS s. r. o.

www.metas.sk

áno nie 4,0° áno

13


TOP QUALITY

OCEĽOVÉ LANÁ

made in germany

Špeciálne lanové konštrukcie PYTHON - krútivé CONSTRUCT 6

Oceľové laná

maximálna únosnosť ohybnosť lana odolnosť pri viacvrst navíjaní oderuvzdornosť odolnosť voči boč. tlaku krútivosť použitie s obrtlíkom max. nábehový uhol vhodnosť viacvrst. návinu

áno nie 4,0° áno

konštrukcia

celkový počet drôtov

počet drôtov vo vonkajších prameňoch

7-25.4 mm: 6x K31WS-IWRC

235

186

26-36 mm: 6xK36WS-IWRC

265

216

počet prameňov

tolerancia priemeru

dostupné vyhotovenie

6+IWRC

+2% / + 4%

súbežné

konštrukcia

celkový počet drôtov

počet drôtov vo vonkajších prameňoch

10-50 mm: 8x25F-EPIWRC

249 / 321

152

51-60 mm: 8x36WS-EPIWRC

409

288

61+ mm: 8x41WS-EPIWRC

449

328

počet prameňov

tolerancia priemeru

dostupné vyhotovenie

8+IWRC

+2% / + 4%

súbežné/krížové

konštrukcia

celkový počet drôtov

počet drôtov vo vonkajších prameňoch

8xK25F-EPIWRC

249/321

152

počet prameňov

tolerancia priemeru

dostupné vyhotovenie

8+IWRC

+2% / +4%

súbežné

celkový počet drôtov 257/329

počet drôtov vo vonkajších prameňoch 208

SUPER 8 R maximálna únosnosť ohybnosť lana odolnosť pri viacvrst navíjaní N/A oderuvzdornosť odolnosť voči boč. tlaku N/A krútivosť použitie s obrtlíkom max. nábehový uhol vhodnosť viacvrst. návinu

áno nie 4,0° nie

SUPER 8 S maximálna únosnosť ohybnosť lana odolnosť pri viacvrst navíjaní oderuvzdornosť odolnosť voči boč. tlaku krútivosť použitie s obrtlíkom max. nábehový uhol vhodnosť viacvrst. návinu

áno nie 4,0° áno

SUPER 8 C

Oceľové laná

maximálna únosnosť ohybnosť lana odolnosť pri viacvrst navíjaní oderuvzdornosť odolnosť voči boč. tlaku krútivosť použitie s obrtlíkom max. nábehový uhol vhodnosť viacvrst. návinu

konštrukcia 10-40 mm:8K26WS-EPIWRC

áno nie 4,0° áno

41-55 mm:8xK31WS-EPIWRC

369

248

56-65 mm:8xK36WS-EPIWRC

409

288

66+ mm:8xK41WS-EPIWRC

449 tolerancia priemeru +2% / +4%

328

počet prameňov 8+IWRC

dostupné vyhotovenie súbežné/krížové

SUPER 8 CD maximálna únosnosť ohybnosť lana odolnosť pri viacvrst navíjaní oderuvzdornosť odolnosť voči boč. tlaku krútivosť použitie s obrtlíkom max. nábehový uhol vhodnosť viacvrst. návinu

14

10-40 mm:8K26WS-EPPWRC(K)

celkový počet drôtov 290

počet drôtov vo vonkajších prameňoch 208

41-55 mm:8xK31WS-EPPWRC(K)

335

248

56-65 mm:8xK36WS-EPPWRC(K)

444

288

konštrukcia

áno nie 3,0° áno

66+ mm:8xK41WS-EPPWRC(K)

505

328

počet prameňov

tolerancia priemeru

dostupné vyhotovenie

8+IWRC

+2% / +4%

súbežné/krížové

METAS s. r. o.

www.metas.sk


TOP QUALITY

OCEĽOVÉ LANÁ

made in germany

Špeciálne lanové konštrukcie PYTHON - krútivé MULTI maximálna únosnosť ohybnosť lana odolnosť pri viacvrst navíjaní N/A oderuvzdornosť odolnosť voči boč. tlaku N/A áno nie 4,0° nie

počet drôtov

počet drôtov vo vonkajších prameňoch

10xK19S-EPIWRC

265

190

počet prameňov

výrobná tolerancia

dostupné vyhotovenie

10+IWRC

+2% / +4%

súbežné/krížové

Príklady aplikácií

Oceľové laná

krútivosť použitie s obrtlíkom max. nábehový uhol vhodnosť viacvrst. návinu

konštrukcia

Oceľové laná

METAS s. r. o.

www.metas.sk

15


TOP QUALITY

OCEĽOVÉ LANÁ

made in germany

Špeciálne lanové konštrukcie PYTHON - nekrútivé CLASSIC 35 / CLASSIC 35 P (doplnená o PlastGuard ochranu)

Oceľové laná

maximálna únosnosť ohybnosť lana odolnosť pri viacvrst navíjaní N/A oderuvzdornosť odolnosť voči boč. tlaku N/A krútivosť použitie s obrtlíkom max. nábehový uhol vhodnosť viacvrst. návinu

nie áno 2,0° nie

konštrukcia

celkový počet drôtov

počet drôtov vo vonkajších prameňoch

35(W)x7-WSC

245

112

počet prameňov

výrobná tolerancia

dostupné vyhotovenie

35

+2% / + 4%

súbežné/krížové

COMPAC 35 / COMPAC 35 P (doplnená o PlastGuard ochranu) maximálna únosnosť ohybnosť lana odolnosť pri viacvrst navíjaní oderuvzdornosť odolnosť voči boč. tlaku

10-48 mm:35(W)xK7-KWSC

celkový počet drôtov 245

počet drôtov vo vonkajších prameňoch 112

49-59 mm:35(W)xK17S-KWSC

537

272

60-80 mm:35(W)xK19W-KWSC

647

304

81-100 mm:35(W)xK25F-KWSC

850

304

100+ mm:35(W)xK31WS-KWSC

1018 tolerancia priemeru +2% / +4%

dostupné vyhotovenie

konštrukcia

celkový počet drôtov

počet drôtov vo vonkajších prameňoch

35(W)xK7-KWSC

245

112

počet prameňov

tolerancia priemeru

dostupné vyhotovenie

35

+2% / +4%

súbežné/krížové

konštrukcia

celkový počet drôtov

počet drôtov vo vonkajších prameňoch

41(W)xK7-EPKWSC

291

119

počet prameňov

tolerancia priemeru

dostupné vyhotovenie

41

+2% / +4%

súbežné/krížové

konštrukcia

celkový počet drôtov

počet drôtov vo vonkajších prameňoch

39(W)xK6-KWSC

241

75

počet prameňov

tolerancia priemeru

dostupné vyhotovenie

39

+2% / + 4%

súbežné/krížové

konštrukcia

krútivosť

nie

použitie s obrtlíkom max. nábehový uhol vhodnosť viacvrst. návinu

áno 2,0° áno

počet prameňov 35

496 súbežné/krížové

COMPAC 35 PLUS maximálna únosnosť ohybnosť lana odolnosť pri viacvrst navíjaní oderuvzdornosť odolnosť voči boč. tlaku krútivosť použitie s obrtlíkom max. nábehový uhol vhodnosť viacvrst. návinu

nie áno 2,0° áno

HOIST C

Oceľové laná

maximálna únosnosť ohybnosť lana odolnosť pri viacvrst navíjaní oderuvzdornosť odolnosť voči boč. tlaku krútivosť použitie s obrtlíkom max. nábehový uhol vhodnosť viacvrst. návinu

nie áno 2,0° áno

LIFT maximálna únosnosť ohybnosť lana odolnosť pri viacvrst navíjaní oderuvzdornosť odolnosť voči boč. tlaku krútivosť použitie s obrtlíkom max. nábehový uhol vhodnosť viacvrst. návinu

16

nie áno 2,0° áno

METAS s. r. o.

www.metas.sk


Reťaze a reťazové závesy

Obsah: • • • •

Reťaze a príslušenstvo Tr. 10 Reťaze a príslušenstvo Tr. 8 Reťaze a príslušenstvo Tr. 12 Nerezové reťaze


RE AZE TR. 10 PEWAG WINNER RE AZE V ysokopevnostné reťaze v triede 10 zodpovedajúce EN-818-2 s vyššou nosnosťou. Tieto reťaze z kruhovej ocele sa výborne hodia do závesov a na kotvenie WINNER 200 - štandardne je povrch tryskaný a transparentne lakovaný. Používajú sa pri teplotách do 200 °C,

WINNER 400 - štandardná farba povrchu je modrá a reťaze dostupné v priemeroch od 5 do 32 mm. Odolné teplotám od - 40 do + 380 °C.

Reťaze tr.10

Menovitý priemer reťaze ( d)

Rozteč (t)

Vnútorná šírka (b1 min.)

Nosnosť (kg)

Hmotnosť (kg/m)

W IN 5

5

16

8

1 000

0, 61

W IN 6

6

18

9

1 400

0, 96

W IN 7

7

21

10

1 900

1, 20

W IN 8

8

24

11

2 500

1, 57

W I N 10

10

30

14

4 000

2, 46

W I N 13

13

39

18

6 700

4, 18

W I N 16

16

48

22

10 000

6, 28

W I N 19

19

57

27

14 000

8, 92

W I N 22

22

66

30

19 000

11, 88

W I N 26

26

78

35

26 500

16, 18

W I N 32

32

96

43

40 000

24, 10

WIN 200 WIN 400

Označenie

O rozmer menšie závesy v porovnaní so závesmi z triedy 8 Dlhšia životnosť pri zachovaní vysokej pevnosti ahká identi kácia (každý článok je označený W alebo pri reťaziach WIN 200 10 ) O 25% vyššia nosnosť oproti triedy 8 ednoduchšia manipulácia kvôli o 30% nižšej hmotnosti iroký výber komponentov v kvalite triedy 10 - pre 11 rozmerov reťazí Kompatibilné s programom triedy 8 - ľahká oprava použitých závesov Poznámka: Komponenty triedy 10 možu byť použité na opravu závesov triedy 8, ale nezvýši sa nosnosť závesov Možnosť dohľadania všetkých výrobných údajov vďaka označovacím k dom na reťaziach a komponentoch

Tr. 8

Tr. 8

Tr. 10 Winner

Tr. 10 Winner motnosť

• • • • • • •

Nosnosť

Reťaze tr.10

Hlavné výhody reťazí Pewag Winner

8

18

10

13

3 550 k g

Príklad nosnosti závesu (kg)

Reťazový záves tr. 8 (mm)

Reťazový záves winner (mm)

3 550

10

5 600

13

9 500

16

13

5 600 k g

9 500 k g

Nosnosť závesu (kg)

Hmotnosť reťaze tr.8 (kg)

Hmotnosť reťaze winner (kg)

8

3 550

16, 2

11, 0

10

5 600

27, 6

17, 6

36%

9 500

42, 2

29, 6

30%

METAS s. r. o.

Znížená hmotnosť v% 32%

www.metas.sk


RE AZE TR. 10 Obmedzenie nosnosti Aj výrobky najvyššej kvality strácajú časť svojej možnej nosnosti, pokiaľ sú používané vo vysokých teplotách, dôsledkom asymetrického zaťaženia, zaťaženia hrán, rázového zaťaženia alebo v iných výnimočných podmienkach.

Teplota

200 °C až 300 °C

300 °C až 380 °C

ezpečnostný faktor inner 200

1

nedovolené používanie

nedovolené používanie

ezpečnostný faktor inner 400

1

0, 9

0, 75

Asymetrické zaťaženie

Nosnosť musí byť redukovaná minimálne o 1 prameň. V prípade nejasností použiť iba 1 prameň ako nosný.

aťaženie hrán

R

ezpečnostný faktor Rázové zaťaženie ezpečnostný faktor d

väčší ako 2 x d

R

väčší ako d

R

menší ako d

1

0, 7

0, 5

ľahké rázy

stredné rázy

silné rázy

1

0, 7

nedovolené používanie

Reťaze tr.10

-40 °C až 200 °C

priemer reťaze

Príklad objednávky: V tomto príklade nájdete, ako by mala vyzerať objednávka na bežne dostupné pe ag reťazové závesy triedy 10 so všetkými názornými označeniami. 2-pramenný záves Pewag winner 400, s priemerom reťaze 13 mm, s možnosťou skracovania jednotlivých prameňov a s hákmi, s užitočnou dĺžkou 3 000 mm Montovaný systém:

13

označenie priemer reťaze tr. 10 reťaze

400

II

V KW - KHSW

počet označenie teplotného prameňov obmedzenia

závesná hlava

3000

koncový užitočná dĺžka (L) komponent celého systému v mm

Systém s konexom:

WIN 13 400 II V KW - HSW 3000 Connex

METAS s. r. o.

www.metas.sk

Reťaze tr.10

WIN

19


RE AZE TR. 10 Štandardné typy reťazových závesov

Reťaze tr.10

Reťazové komponenty používané pre bežné typy reťazových závesov sa vyznačujú predovšetkým užívateľskou jednoduchosťou. Okrem nižšie uvedených typov závesov môžu byť vyrobené a zostavené iné systémy. Pokiaľ chcete iný typ závesu, stačí zaslať nákres požadovaného typu.

Reťaze tr.10

I AW- SW Connex

I AW-L W Connex

II AW- SW Connex

II V KW- SW Connex

20

I AW-PSW Connex

II AW-L W Connex

II AW- SW-A WW Connex

I AW-AW Connex

I PSW Connex

I SW- SW Connex

II AW-PSW Connex

II AW- SW Connex

METAS s. r. o.

I V KW-KL W

II AW-AW Connex

II AW- SW Connex

www.metas.sk


RE AZE TR. 10

III VW- SW Connex

III VW-AW Connex

S

METAS s. r. o.

SK (od priemeru 8 mm)

www.metas.sk

III VW-PSW Connex

IV V KW- SW Connex

IV VW- SW-A WW Connex

IV VW- SW Connex

IV VW-AW Connex

II AW-S Connex

Reťaze tr.10

IV V KW-KL W Connex

III VW-L W Connex

Reťaze tr.10

II AW-S-PW Connex

IV VW-S Connex

21


RE AZE TR. 10 PEWAG WINNER NOSNOSTI ezpečnostný aktor

3- a 4-pram. závesy

2-pramenné závesy

4

Reťaze tr.10 Reťaze tr.10 22

1-pramenné závesy

Uhol sklonu

-

-

0°-45°

45°-60°

0°-45°

45°-60°

0°-45°

Faktor zaťaženia

1

0, 8

1, 4

1

1, 12

0, 8

2, 1

Typ

d

W IN 5

5

1 000

800

1 400

1 000

1 120

800

2 000

W IN 6

6

1 400

1 120

2 000

1 400

1 600

1 120

3 000

W IN 7

7

1 900

1 500

2 650

1 900

2 120

1 500

4 000

W IN 8

8

2 500

2 000

3 550

2 500

2 800

2 000

5 300

W I N 10

10

4 000

3 150

5 600

4 000

4 250

3 150

8 000

W I N 13

13

6 700

5 300

9 500

6 700

7 500

5 300

14 000

W I N 16

16

10 000

8 000

14 000

10 000

11 200

8 000

21 200

W I N 19

19

14 000

11 200

20 000

14 000

16 000

11 200

30 000

W I N 22

22

19 000

15 000

26 500

19 000

21 200

15 000

40 000

W I N 26

26

26 500

21 200

37 500

26 500

30 000

21 200

56 000

W I N 32

32

40 000

31 500

56 000

40 000

45 000

31 500

85 000

Maximálna povolená nosnosť (kg)

Ak sú reťaze používané v kritických podmienkach (napr. vysoká teplota, asimetrické rozloženie zaťaženia, zaťaženie hrán, rázové zaťaženie), je nutné znížiť maximálnu nosnosť z tabuľky podľa aktoru zaťaženia. Prosím, venujte taktiež pozornosť uživateľským in ormáciám k r znym podmienkam použitia a ich vplyve na hodnoty nosnosti

METAS s. r. o.

www.metas.sk


.

RE AZE TR. 10 3- a 4-pram. závesy

4-pramenné závesy s rozložením nosností

Vencové závesy

Nekonečné závesy 1-pramenné

Nekonečné závesy 2-pramenné

Reťaze tr.10

45°-60°

0°-45°

45°-60°

-

0°-45°

45°-60°

0°-45°

45°-60°

1, 5

2, 8

2

1, 6

1, 4

1

2, 1

1, 5

Maximálna povolená nosnosť (kg) 2 800

2 000

1 600

1 400

1 000

2 000

1 500

2 120

4 000

2 800

2 240

2 000

1 400

3 000

2 120

2 800

5 300

3 750

3 000

2 650

1 900

4 000

2 800

3 750

7 100

5 000

4 000

3 550

2 500

5 300

3 750

6 000

11 200

8 000

6 300

5 600

4 000

8 000

6 000

10 000

19 000

13 200

10 600

9 500

6 700

14 000

10 000

15 000

28 000

20 000

16 000

14 000

10 000

21 200

15 000

21 200

-

-

22 400

20 000

14 000

30 000

21 200

28 000

-

-

30 000

26 500

19 000

40 000

28 000

40 000

-

-

42 500

37 500

26 500

56 000

40 000

60 000

-

-

63 000

56 000

40 000

85 000

60 000

METAS s. r. o.

www.metas.sk

Reťaze tr.10

1 500

23


RE AZE TR. 10 PEWAG ZÁVESNÉ A PRECHODOVÉ LÁNK Závesný článok

Reťaze tr.10

AW

Zväčšený závesný článok

Reťaze tr.10

MW

Prechodový článok

BW

Označenie

24

Použiteľné pre jednoduché háky podľa DIN 15401

d (mm)

t (mm)

w (mm)

s (mm)

Hmotnosť (kg/ks)

Pre reťaze I-pram. (mm)

II-pram. (mm)

A W

10

1 400

no. 1,6

10

80

50

10

0, 14

5

5

A W

13

2 300

no. 2,5

13

110

60

10

0, 34

6+7

6

A W

16

3 500

no. 2,5

16

110

60

14

0, 58

8

7

A W

18

5 000

no. 5

19

135

75

14

0, 92

10

8

A W

22

7 600

no. 6

23

160

90

17

1, 59

13

10

A W

26

10 000

no. 8

27

180

100

20

2, 46

16

13

A W

32

14 000

no. 10

33

200

110

26

4, 04

19

16

A W

36

25 100

no. 16

36

260

140

29

6, 22

22

19

A W

45

30 800

no. 25

45

340

180

-

12, 82

26

22

A W

50

40 000

no. 32

50

350

190

43

16, 60

32

26

A W

56

64 000

no. 32

56

400

200

-

23, 30

-

32

A W

72

85 000

no. 50

70

460

250

-

43, 11

-

-

Nosnosť 0 - 45° (kg)

Použiteľné pre jednoduché háky podľa DIN 15401

d (mm)

t (mm)

w (mm)

s (mm)

Hmotnosť (kg/ks)

Označenie

Pre reťaze I-pram. (mm)

II-pram. (mm)

M W

10

1 400

no. 2,5

11

90

65

10

0, 22

5

5

M W

13

2 300

no. 4

14

120

70

10

0, 44

6+7

6

M W

16

3 200

no. 5

16

140

80

13

0, 67

8

7

M W

18

4 200

no. 6

19

160

95

14

1, 09

10

8

M W

22

6 700

no. 10

23

170

105

17

1, 74

13

10

M W

26

10 100

no. 10

27

190

110

20

2, 65

16

13

M W

32

16 000

no. 12

33

230

130

26

4, 78

19

16

M W

36

21 200

no. 20

38

275

150

29

7, 48

22

19

M W

56

26

40 000

no. 50

56

350

250

46

21, 98

32

SAW 32

10 000

no. 50

33

540

250

26

9, 25

-

-

SAW 45

22 500

no. 50

45

540

250

39

18, 70

-

-

SAW 60

31 500

no. 100

60

800

320

55

48, 44

-

-

Nosnosť 0 - 45° (kg)

d (mm)

t (mm)

w (mm)

s (mm)

Hmotnosť (kg/ks)

7

1 000

7

36

16

7

0, 03

5

W8

1 400

8

36

16

-

0, 03

6 7

Označenie B W

Pre reťaze I- II- prameň (mm)

B W

9

1 900

9

44

20

-

0, 07

B W

10

2 500

10

44

20

-

0, 09

8

B W

13

4 000

13

54

25

10

0, 17

10

B W

16

6 700

19

70

34

14

0, 36

13

B W

20

10 000

20

85

40

14

0, 68

16

B W

22

12 500

23

115

50

17

1, 16

-

W 23

14 000

23

115

45

17

1, 15

19

26

16 200

27

140

65

20

1, 92

-

W 27

19 000

27

140

55

20

1, 92

22 26

B W

Iba vo zváraných systémoch.

Nosnosť 0 - 45° (kg)

B W

32

26 500

33

150

70

26

3, 16

B W

36

31 000

36

170

75

-

4, 12

-

B W

40

40 400

40

170

80

-

5, 37

32

B W

45

42 400

45

170

80

-

7, 15

-

B W

50

64 000

50

200

100

-

10, 80

-

METAS s. r. o.

www.metas.sk


RE AZE TR. 10 PEWAG ZÁVESNÉ S PRAV Štvorpramenná súprava

VW

Označenie

Zložené z

Nosnosť 0 - 45° (kg)

Použiteľné pre jednoduché háky podľa DIN 15401

e (mm)

t (mm)

w (mm)

Hmotnosť (kg/ks)

V W

5

AW 13 + 2 W 10

2 300

no. 2,5

154

110

60

0, 52

V W

6

AW 18 + 2 W 13

4 200

no. 5

189

135

75

1, 26

7/ 8

AW 22 + 2 W 16

7 600

no. 6

230

160

90

2, 32

10

AW 26 + 2 W 20

9 600

no. 8

265

180

100

3, 68

V W

13

AW 32 + 2 W 22

14 000

no. 10

315

200

110

6, 46

V W

16

AW 36 + 2 W 26

21 200

no. 16

400

260

140

10, 06

V W

19/ 20

AW 50 + 2 W 32

34 100

no. 32

500

350

190

22, 87

V W

22

AW 50 + 2 W 36

40 000

no. 32

520

350

190

24, 79

V W

26

AW 56 + 2 W 45

56 000

no. 32

570

400

200

41, 31

V W

32

AW 72 + 2 W 50

85 000

no. 50

660

460

250

66, 60

Reťaze tr.10

V W V W

pozorňujeme, že tieto nosnosti neplatia pre závesné systémy s použitím váhadla.

Zväčšená štvorpramenná súprava

VMW

Označenie

Zložené z

Nosnosť 0 - 45° (kg)

Použiteľné pre jednoduché háky podľa DIN 15401

e (mm)

t (mm)

w (mm)

Hmotnosť (kg/ks)

V M W

6

MW 18 + 2 W 13

2 300

no. 6

214

160

95

1, 43

V M W

7/ 8

MW 22 + 2 W 16

4 200

no. 10

240

170

105

2, 46

V M W

10

MW 26 + 2 W 10

7 600

no. 10

275

190

110

4, 01

V M W

13

MW 32 + 2 W 22

9 600

no. 12

345

230

130

6, 90

V M W

16

MW 36 + 2 W 26

14 000

no. 20

415

275

150

11, 12

V M W

19/ 20

MW 56 + 2 W 32

21 200

no. 50

500

350

250

28, 08

V M W

22

MW 56 + 2 W 36

34 100

no. 50

520

350

250

30, 62

Použiteľné pre jednoduché háky podľa DIN 15401

e (mm)

t (mm)

w (mm)

pozorňujeme, že tieto nosnosti neplatia pre závesné systémy s použitím váhadla.

VAW

Označenie

Zložené z

Nosnosť 0 - 45° (kg)

Hmotnosť (kg/ks)

V A W

6/ 7

AW 18 + 2 AW 14

5 000

no. 5

245

135

75

1, 72

V A W

8

AW 22 + 2 AW 16

6 300

no. 6

270

160

90

2, 66

V A W

10

AW 26 + 2 AW 18

9 500

no. 8

315

180

100

4, 30

V A W

13

AW 32 + 2 AW 26

16 100

no. 10

380

200

110

9, 06

V A W

16

AW 36 + 2 AW 32

25 100

no. 16

460

260

140

14, 50

V A W

19/ 20

AW 50 + 2 MW 36

41 100

no. 32

625

350

190

31, 51

V A W

22

AW 50 + 2 AW 45

47 400

no. 32

690

350

190

42, 19

V A W

26

AW 56 + 2 AW 50

58 000

no. 32

750

400

200

60, 11

V A W

32

AW 72 + 2 AW 56

85 000

no. 50

860

460

250

99, 02

Reťaze tr.10

Špeciálna štvorpramenná súprava

pozorňujeme, že tieto nosnosti neplatia pre závesné systémy s použitím váhadla.

METAS s. r. o.

www.metas.sk

25


RE AZE TR. 10 PEWAG ZÁVESNÉ S PRAV Zvláštna závesná súprava

Reťaze tr.10

VLW 1

Zložené z

Nosnosť (kg)

Použiteľné pre jednoduché háky podľa DIN 15401

VLW 1-6/7/8

LW 22 + W 13

2 500

no. 25

394

22

340

180

3, 40

VLW 1-10

LW 27 + W 16

4 000

no. 25

410

27

340

180

4, 80

VLW 1-13

LW 27

6 700

no. 25

340

27

340

180

4, 40

VLW 1-16

LW 32

10 000

no. 25

340

33

340

180

6, 70

VLW 1-19/22

LW 40

19 000

no. 25

340

40

340

180

10, 00

Označenie

e (mm)

d (mm)

t (mm)

w (mm)

Hmotnosť (kg/ks)

Príklad: VLW 1-6/7/8 môže byť použitá pre 1-pramenný záves s reťazou s priemerom 6 mm, 7 mm a 8 mm.

Zvláštna štvorpramenná súprava

VLW 2/4

Označenie

Zložené z

Nosnosť (kg)

Použiteľné pre jednoduché háky podľa DIN 15401

e (mm)

d (mm)

t (mm)

w (mm)

Hmotnosť (kg/ks)

VLW 2-6/7/8/4-6

LW 22 + 2 B W 13

3 550

no. 25

394

22

340

180

3, 50

VLW 2-10/4-7/8

LW 27 + 2 B W 16

5 600

no. 25

410

27

340

180

5, 10

VLW 2-13/4-10

LW 32 + 2 B W 20

9 500

no. 25

425

33

340

180

8, 00

VLW 2-16/4-13

LW 40 + 2 B W 22

14 000

no. 25

455

40

340

180

12, 30

VLW 2-19/4-16

LW 40 + 2 B W 26

21 200

no. 25

480

40

340

180

13, 80

Reťaze tr.10

Príklad: VLW 2-10/4-7/8 môže byť použitá pre 2-pramenný záves s reťazou s priemerom 10 mm alebo v 4-pramennom závese s reťazou s priemerom 7 a 8 mm.

26

Zvláštna závesná súprava

VSAW 1

Označenie

Zložené z

Nosnosť (kg)

Použiteľné pre jednoduché háky podľa DIN 15401

d (mm)

t (mm)

w (mm)

Hmotnosť (kg/ks)

VSAW 1-10/13

SAW 32 + W 20

10 000

no. 50

33

500

250

10, 00

VSAW 1-16

S A W

32

10 000

no. 50

33

500

250

9, 33

VSAW 1-19

S A W

40

16 000

no. 50

40

460

250

13, 13

VSAW 1-22

S A W

45

22 400

no. 50

45

500

250

17, 81

VSAW 1-26

S A W

50

33 600

no. 50

50

460

250

21, 00

VSAW 1-32

S A W

56

40 000

no. 50

56

460

250

26, 10

VSAW 1-32 320

S A W

60

40 000

no. 100

60

800

320

48, 00

METAS s. r. o.

www.metas.sk


RE AZE TR. 10 PEWAG ZÁVESNÉ S PRAV Zvláštna štvorpramenná súprava

VSAW 2

Zložené z

Použiteľné pre jednoduché háky podľa DIN 15401

e (mm)

d (mm)

t (mm)

w (mm)

Hmotnosť (kg/ks)

V S A W 2-10/13 / 4-10

SAW 32 + 2 B W 20

10 000

no. 50

585

33

500

250

10, 69

V S A W 2-16 / 4-13

SAW 40 + 2 B W 22

10 000

no. 50

575

40

460

250

15, 45

V S A W 2-19/20 / 4 -16

SAW 45 + 2 B W 26

16 000

no. 50

640

45

500

250

21, 65

V S A W 2-22 / 4-19/20

SAW 50 + 2 B W 32

30 000

no. 50

610

50

460

250

27, 32

V S A W 2-26 / 4-22

SAW 56 + 2 B W 32

40 000

no. 50

610

56

460

250

34, 30

V S A W 2-26 / 4- 22 / 320

SAW 60 + 2 B W 32

40 000

no. 100

950

60

800

320

54, 32

Reťaze tr.10

t

e

Označenie

Nosnosť 0 - 45° (kg)

Reťaze tr.10

METAS s. r. o.

www.metas.sk

27


RE AZE TR. 10 PEWAG ZÁVESNÉ S PRAV Skracovacia závesná súprava

Reťaze tr.10

V KW 1

Nosnosť (kg)

Použiteľné pre jednoduché háky podľa DIN 15401

e (mm)

d (mm)

t (mm)

w (mm)

Hmotnosť (kg/ks)

V KW 1-5

1 000

no. 1,6

164

10

80

50

0, 44

V KW 1-6

1 400

no. 2,5

194

13

110

60

0, 64

V KW 1-7

1 900

no. 2,5

232

13

110

60

0, 94

V KW 1-8

2 500

no. 2,5

232

16

110

60

1, 16

V KW 1-10

4 000

no. 5

294

19

135

75

2, 11

V KW 1-13

6 700

no. 6

363

23

160

90

4, 30

V KW 1-16

10 000

no. 8

413

27

180

100

7, 26

Označenie

Príklad: V KW 1-10 môže byť použitá pre 1-pramenný záves s reťazou s priemerom 10 mm.

Skracovacia závesná súprava

V KW 2

Nosnosť 0°-45° / 45°-60° (kg)

Použiteľné pre jednoduché háky podľa DIN 15401

e (mm)

d (mm)

t (mm)

w (mm)

Hmotnosť (kg/ks)

V KW 2-5

1 400/ 1 000

no. 1,6

164

10

80

50

0, 74

V KW 2-6

2 000/ 1 400

no. 2,5

194

13

110

60

0, 94

V KW 2-7

2 650/ 1 900

no. 2,5

232

16

110

60

1, 77

V KW 2-8

3 550/ 2 500

no. 5

257

19

135

75

2, 12

V KW 2-10

5 600/ 4 000

no. 6

319

23

160

90

4, 10

V KW 2-13

9 500/ 6 700

no. 8

383

27

180

100

7, 86

V KW 2-16

14 000/ 10 000

no. 10

433

33

200

110

13, 74

Označenie

Reťaze tr.10

Príklad: V KW 2-10 môže byť použitá pre 2-pramenný záves s reťazou s priemerom 10 mm.

Skracovacia závesná súprava

V KW 4

Nosnosť 0°-45° / 45°-60° (kg)

Použiteľné pre jednoduché háky podľa DIN 15401

e (mm)

d (mm)

t (mm)

w (mm)

Hmotnosť (kg/ks)

V KW 4-5

2 000/ 1 500

no. 2,5

238

13

110

60

1, 72

V KW 4-6

3 000/ 2 120

no. 5

273

19

135

75

2, 40

V KW 4-7

4 000/ 2 800

no. 6

352

23

160

90

4, 84

V KW 4-8

5 300/ 3 750

no. 6

352

23

160

90

4, 84

V KW 4-10

8 000/ 6 000

no. 8

424

27

180

100

8, 82

V KW 4-13

14 000/ 10 000

no. 10

518

33

200

110

17, 26

V KW 4-16

21 200/ 15 000

no. 16

633

36

260

140

29, 26

Označenie

Príklad: V KW 4-10 môže byť použitá pre 4-pramenný záves s reťazou s priemerom 10 mm.

28

METAS s. r. o.

www.metas.sk


RE AZE TR. 10 PEWAG ZÁVESNÉ S PRAV Zväčšená skracovacia súprava

L KW 1

Použiteľné pre jednoduché háky podľa DIN 15401

e (mm)

d (mm)

t (mm)

w (mm)

Hmotnosť (kg/ks)

L KW 1-6

1 400

no. 25

478

23

340

180

3, 70

L KW 1-8

2 500

no. 25

516

23

340

180

4, 00

L KW 1-10

4 000

no. 25

569

27

340

180

6, 00

L KW 1-13

6 700

no. 25

629

27

340

180

7, 80

L KW 1-16

10 000

no. 25

688

33

340

180

12, 70

Označenie

Reťaze tr.10

Nosnosť (kg)

Môže byť použitá pre reťaz s priemerom 5 mm, ale nosnosť celého závesu sa zníži. Príklad: L KW 1-10 môže byť použitá pre 1-pramenný záves s reťazou s priemerom 10 mm.

Zväčšená skracovacia súprava

L KW 2

Nosnosť 0°-45° / 45°-60° (kg)

Použiteľné pre jednoduché háky podľa DIN 15401

e (mm)

d (mm)

t (mm)

w (mm)

Hmotnosť (kg/ks)

L KW 2-6

2 000/ 1 400

no. 25

478

23

340

180

4, 14

L KW 2-8

3 550/ 2 500

no. 25

516

23

340

180

4, 80

L KW 2-10

5 600/ 4 000

no. 25

569

27

340

180

7, 60

L KW 2-13

9 500/ 6 700

no. 25

629

33

340

180

13, 50

L KW 2-16

14 000/ 10 000

no. 25

688

40

340

180

21, 90

Označenie

Môže byť použitá pre reťaz s priemerom 5 mm, ale nosnosť celého závesu sa zníži.

Zväčšená skracovacia súprava

L KW 4

Nosnosť 0°-45° / 45°-60° (kg)

Použiteľné pre jednoduché háky podľa DIN 15401

e (mm)

d (mm)

t (mm)

w (mm)

Hmotnosť (kg/ks)

L KW 4-6

3 000/ 2 120

no. 25

478

23

340

180

4, 70

L KW 4-8

5 300/ 3 750

no. 25

532

27

340

180

7, 60

L KW 4-10

8 000/ 6 000

no. 25

584

33

340

180

13, 10

L KW 4-13

14 000/ 10 000

no. 25

659

40

340

180

23, 10

L KW 4-16

21 200/ 15 000

no. 25

713

40

340

180

33, 10

Označenie

Reťaze tr.10

Príklad: L KW 2-10 môže byť použitá pre 2-pramenný záves s reťazou s priemerom 10 mm.

Môže byť použitá pre reťaz s priemerom 5 mm, ale nosnosť celého závesu sa zníži. Príklad: L KW 4-10 môže byť použitá pre 4-pramenný záves s reťazou s priemerom 10 mm.

METAS s. r. o.

www.metas.sk

29


RE AZE TR. 10 PEWAG RE AZOVÉ KOMPONENT Spojovací článok

Reťaze tr.10

CW

Spojovací článok

Reťaze tr.10

CARW

30

Spojovací krúžok

KRW

Nosnosť (kg)

e (mm)

c (mm)

s (mm)

t (mm)

d (mm)

b (mm)

g (mm)

Hmotnosť (kg/ks)

CW 5

1 000

36

7

9

10

7

35

13

0, 05

CW 6

1 400

44

8

11

12

8

39

14

0, 06

CW 7

1 900

51

10

13

14

9

47

17

0, 12

CW 8

2 500

62

12

14

20

10

55

18

0, 23

CW 10

4 000

72

15

18

22

13

64

24

0, 42

CW 13

6 700

88

20

22

26

17

79

28

0, 84

CW 16

10 000

103

21

29

31

21

106

33

1, 40

CW 19/20

16 000

115

30

35

37

24

123

42

2, 40

CW 22

19 000

161

34

39

42

25

148

51

4, 15

CW 26

26 500

190

40

46

49

30

175

60

6, 70

CW 32

40 000

206

47

56

63

35

216

80

11, 20

Nosnosť (kg)

a (mm)

e (mm)

c (mm)

d (mm)

b (mm)

s (mm)

g (mm)

Hmotnosť (kg/ks)

CARW 8

2 500

29

66

12

10

68

18

18

0, 40

CARW 10

4 000

40

81

15

13

82

21

24

0, 55

CARW 13

6 700

44

104

20

17

101

28

28

1, 20

CARW 16

10 000

47

113

21

21

110

40

33

2, 00

CARW 22

19 000

110

190

34

25

215

58

51

6, 50

Označenie

Označenie

Nosnosť (kg)

e (mm)

s (mm)

a (mm)

b (mm)

f (mm)

d (mm)

Hmotnosť (kg/ks)

KRW 5/6

1 400

31

7

18

38

8

7

0, 08

KRW 7

1 900

43

10

24

54

11

9

0, 20

KRW 8

2 500

43

10

24

54

11

10

0, 20

KRW 10

4 000

51

12

28

63

14

12, 50

0, 36

KRW 13

6 700

63

15

33

76

17

16

0, 70

KRW 16

10 000

74

18

40

88

20

20

1, 21

KRW 19/20

16 000

94

23

50

114

24

24

2, 38

KRW 22

19 000

102

25

50

122

27

27

3, 21

Označenie

METAS s. r. o.

www.metas.sk


RE AZE TR. 10 PEWAG RE AZOVÉ KOMPONENT Osový hák

HSW

WLH W

Nosnosť (kg)

e (mm)

h (mm)

a (mm)

d1 (mm)

d2 (mm)

g1 (mm)

b (mm)

Hmotnosť (kg/ks)

H S W

5/ 6

1 400

85

21

17

20

10

19

68

0, 30

H S W

7/ 8

2 500

106

27

19

25

11

26

88

0, 50

H S W

10

4 000

131

33

26

34

16

31

109

1, 10

H S W

13

6 700

164

44

33

43

19

39

134

2, 20

H S W

16

10 000

183

50

40

50

25

45

155

3, 50

H S W

19/ 20

16 000

205

55

48

55

27

53

178

5, 80

H S W

22

19 000

225

62

50

60

29

62

196

8, 00

H S W

26

26 500

259

75

70

70

37

73

235

13, 40

H S W

32

40 000

299

97

82

66

45

87

291

27, 50

Označenie

Nosnosť (kg)

e (mm)

h (mm)

a (mm)

w (mm)

w1 (mm)

d2 (mm)

g (mm)

s max. (mm)

Hmotnosť (kg/ks)

WL

W 5/6

1 400

161

20

17

35

36

12

28

1

0, 60

WL

W6

1 400

160

20

17

35

35

13

28

1

0, 60

WL

W 7/8

2 500

182

26

20

35

36

12

34

1

1, 10

WL

W 10

4 000

218

30

29

42

41

16

45

1

2, 00

WL

W 13

6 700

269

40

35

49

47

20

52

1, 5

4, 00

WL

W 16

10 000

319

50

41

60

60

24

60

2

6, 80

Otočný samozverný hák

WS W

Označenie

Nosnosť (kg)

e (mm)

h (mm)

a (mm)

d1 (mm)

d2 (mm)

g1 (mm)

Hmotnosť (kg/ks)

W S B W

7/ 8

2 500

154

28

19

37

12

26

0, 85

W S B W

10

4 000

183

33

25

41

16

30

1, 56

W S B W

13

6 700

221

40

30

47

20

38

2, 71

Reťaze tr.10

Osové ložiško umožňuje otáčanie pod záťažou. Rozmer rozovretia je väčší ako u SW, čím je viac exibilný v možnostiach využitia. ák je určený len na priamy ťah. Nie je určený do zvarovaných systémov.

Reťaze tr.10

Otočný samozverný hák

Označenie

Osové ložiško umožňuje otáčanie pod záťažou. ák je určený len na priamy ťah. Nie je určený do zvarovaných systémov.

METAS s. r. o.

www.metas.sk

31


RE AZE TR. 10 PEWAG RE AZOVÉ KOMPONENT Formový hák

Reťaze tr.10

F W

Označenie

Nosnosť (kg)

e (mm)

h (mm)

a (mm)

d1 (mm)

d2 (mm)

g (mm)

b (mm)

Hmotnosť (kg/ks)

F W

7/ 8

2 500

131

29

25

24

11

64

118

0, 92

F W

10

4 000

158

35

32

31

14

76

143

1, 77

F W

13

6 700

190

42

40

39

17

89

170

2, 82

F W

16

10 000

224

50

46

47

22

102

200

5, 03

F W

19/ 20

16 000

260

61

54

56

28

114

231

9, 24

F 22

15 000

265

70

61

47

30

127

260

9, 31

F 26

21 200

305

80

72

54

34

136

280

19, 21

F 32

31 500

327

93

83

60

37

152

336

28, 00

Nie je vhodný pre montáž s komponentom nilock

Skracovací hák

Reťaze tr.10

PW

32

Označenie

Nosnosť (kg)

e (mm)

b (mm)

d1 (mm)

d2 (mm)

g (mm)

Hmotnosť (kg/ks)

P W

5

1 000

47

40

11

9

7

0, 13

P W

6

1 400

50

44

12

9

7

0, 15

P W

7/ 8

2 500

65

57

16

12

9

0, 37

P W

10

4 000

77

71

20

14

12

0, 70

P W

13

6 700

101

92

26

19

14

1, 56

P W

16

10 000

121

113

32

23

19

2, 90

PW 19/20

16 000

151

150

36

27

25

6, 15

PW 22

19 000

170

165

42

31

27

8, 30

PW 26

26 500

201

195

50

37

32

13, 80

PW 32

40 000

243

242

60

43

38

25, 40

Staršie vyhotovenie

Skracovací hák

KW

Označenie

Nosnosť (kg)

e (mm)

b (mm)

a (mm)

d1 (mm)

d2 (mm)

g (mm)

Hmotnosť (kg/ks)

X K W

5/ 6

1 400

84

37

29

18

9

8

0, 30

X K W

7

1 900

122

54

39

24

12

11

0, 62

X K W

8

2 500

122

54

39

24

12

11

0, 63

X K W

10

4 000

159

70

50

31

14

13

1, 25

X K W

13

6 700

203

92

64

37

18

15

2, 70

X K W

16

10 000

234

102

80

48

24

20

4, 80

METAS s. r. o.

www.metas.sk


RE AZE TR. 10 PEWAG RE AZOVÉ KOMPONENT Stohovací hák

BW

W

Označenie

Nosnosť (kg)

e (mm)

s (mm)

b (mm)

h (mm)

d1 (mm)

g (mm)

Hmotnosť (kg/ks)

7/ 8

2 500

131

80

50

15

28

55

1, 20

B W W

10

4 000

170

100

70

20

36

65

2, 89

B W W

13

6 700

209

130

80

25

40

90

5, 23

B W W

16

10 000

263

160

100

30

50

110

9, 79

B W W

19/ 20

16 000

306

185

120

40

60

130

18, 39

B W W

22

19 000

368

220

140

50

75

150

31, 65

Reťaze tr.10

B W W

Iné vyhotovenia na dopyt

Stohovací hák

GHW

Nosnosť (kg)

s (mm)

b (mm)

g (mm)

d (mm)

e (mm)

W 5/6

1 400

100

190

65

23

203

B W

13

2, 80

W 7/8

2 500

150

254

100

30

300

B W

16

6, 50

W 10

4 000

200

380

130

40

402

B W

22

16, 10

Označenie

W-článok

Hmotnosť (kg/ks)

Iné vyhotovenia na dopyt

Reťaze tr.10

METAS s. r. o.

www.metas.sk

33


RE AZE TR. 10 PEWAG RE AZOVÉ KOMPONENT Hák so spojovacím čapom

Reťaze tr.10

KHSW

Hák so spojovacím čapom

Reťaze tr.10

KHSW

34

Samozverný hák so spojovacím čapom

KLHW

Označenie

Nosnosť (kg)

e (mm)

h (mm)

a (mm)

d (mm)

g1 (mm)

b (mm)

Hmotnosť (kg/ks)

K H S W

5/ 6

1 400

69

20

15

7

19

66

0, 20

K H S W

7

1 900

95

28

19

9

26

90

0, 60

K H S W

8

2 500

95

28

19

10

26

90

0, 60

K H S W

10

4 000

109

35

25

12, 50

31

108

1, 10

K H S W

13

6 700

136

41

34

16

39

131

2, 00

K H S W

16

10 000

155

49

37

20

45

153

3, 48

K H S W

19/ 20

16 000

184

53

51

24

53

177

5, 00

K H S W

22

19 000

214

62

52

27

62

196

9, 00

Nosnosť (kg)

e (mm)

h (mm)

a (mm)

d (mm)

g1 (mm)

b (mm)

Hmotnosť (kg/ks)

Označenie

B K H S W

8

2 500

93

27

25

10

32

98

0, 90

B K H S W

10

4 000

111

33

30

12, 50

38

119

1, 50

Nosnosť (kg)

e (mm)

h (mm)

a (mm)

b (mm)

d (mm)

g (mm)

s max. (mm)

Hmotnosť (kg/ks)

KL W 5/6

1 400

94

20

17

71

7

28

1

0, 50

KL W 7

1 900

123

26

20

88

9

34

1

0, 90

KL W 8

2 500

123

26

20

88

10

34

1

0, 90

KL W 10

4 000

144

30

29

107

12, 50

45

1

1, 60

KL W 13

6 700

180

40

35

138

16

52

1, 50

2, 90

KL W 16

10 000

218

50

41

168

20

60

2

5, 80

KL W 19/20

16 000

159

62

50

194

24

70

2

9, 90

KL W 22

19 000

286

65

52

211

27

81

2

12, 80

KL W 26

26 500

338

79

61

253

33

100

2

20, 50

Označenie

METAS s. r. o.

www.metas.sk


RE AZE TR. 10 PEWAG RE AZOVÉ KOMPONENT Formový hák s čapom

Označenie

KFW

KPW

Strmeň s čapom

KSCHW

AWHW

METAS s. r. o.

h (mm)

a (mm)

g (mm)

d (mm)

b (mm)

Hmotnosť (kg/ks)

K F W

7

1 900

121

29

25

64

9

118

1, 00

K F W

8

2 500

120

29

25

64

10

118

1, 00

K F W

10

4 000

140

35

32

76

12, 50

143

1, 78

K F W

13

6 700

170

42

40

89

16

170

2, 96

Označenie

Nosnosť (kg)

e (mm)

b (mm)

d (mm)

g (mm)

Hmotnosť (kg/ks)

K P W

6

1 400

47

47

7, 40

7

0, 17

K P W

7

1 900

63

57

9

9

0, 44

K P W

8

2 500

63

57

10

9

0, 44

K P W

10

4 000

78

71

12, 50

12

0, 85

K P W

13

6 700

93

92

16

15

1, 75

K P W

16

10 000

115

113

20

19

3, 30

KPW 19/20

16 000

141

150

24

25

6, 15

KPW 22

19 000

158

165

27

27

9, 00

Nosnosť (kg)

e (mm)

e1 (mm)

b min. (mm)

a (mm)

d (mm)

c (mm)

d1 (mm)

Hmotnosť (kg/ks)

KSC W 7

1 900

76

54

26

12

9

31

16

0, 49

KSC W 8

2 500

76

54

26

12

10

31

16

0, 49

KSC W 10

4 000

105

76

32

16

12, 50

39

20

0, 95

KSC W 13

6 700

113

77

42

21

16

50

24

1, 89

Označenie

Označenie

Nosnosť (kg)

L (mm)

H (mm)

G (mm)

B (mm)

C (mm)

Hmotnosť (kg/ks)

A W H W

1, 3

1 300

95

74

25

25

34

0, 60

A W H W

3, 8

3 800

132

106

29

35

40

1, 30

A W H W

6, 3

6 300

167

133

34

45

49

2, 80

A W H W

10

10 000

175

136

34

50

49

3, 70

www.metas.sk

Reťaze tr.10

Navarovací hák

e (mm)

Reťaze tr.10

Skracovací hák s čapom

Nosnosť (kg)

35


RE AZE TR. 10 PEWAG PRECHODOVÉ ZÁVES pre jednoduché háky

pre dvojité háky

VSAW

Reťaze tr.10

VSAV alebo AW

AW CW

CW

HSW

Jednoduchý hák DIN 15401

Nosnosť (kg)

Zložené z

Hmotnosť (kg/ks)

W 50/4 I VSAW-CW- SW

50

4 000

VSAW 1-16/CW 16/ SW 10

11, 80

W 50/6,7 I VSAW-CW- SW

50

6 700

VSAW 1-16/CW 16/ SW 13

12, 90

W 50/10 I VSAW-CW- SW

50

10 000

VSAW 1-16/CW 16/ SW 16

14, 20

W 32/16 I AW-CW- SW

32

16 000

AW 50/CW 26/ SW 19/20

29, 10

W 32/19 I AW-CW- SW

32

19 000

AW 50/CW 26/ SW 22

31, 30

W 32/26,5 I AW-CW- SW

32

26 500

AW 50/CW 26/ SW 26

36, 70

W 50/16 I VSAW-CW- SW

50

16 000

VSAW 1-22/CW 22/ SW 19/20

27, 80

Reťaze tr.10

Označenie

36

HSW

W 50/19 I VSAW-CW- SW

50

19 000

VSAW 1-22/CW 22/ SW 22

30, 00

W 50/26,5 I VSAW-CW- SW

50

26 500

VSAW 1-26/CW 26/ SW 26

41, 10

W 50/40 I AW-CW- SW

50

40 000

AW 72/CW 32/ SW 32

83, 70

W 100/26,5 I VSAW-CW- SW

100

26 500

VSAW 1-32/320/CW 26/ SW 26

68, 10

W 100/40 I VSAW-CW- SW

100

40 000

VSAW 1-32/320/CW 32/ SW 32

86, 70

Jednoduchý hák DIN 15401

Nosnosť (kg)

Zložené z

Hmotnosť (kg/ks)

W 50/4 II VSAW-CW- SW

50

4 000

2x VSAW 1-16/AW36/CW 16/ SW 10

27, 40

W 50/6,7 II VSAW-CW- SW

50

6 700

2x VSAW 1-16/AW36/CW 16/ SW 13

28, 50

W 50/10 II VSAW-CW- SW

50

10 000

2x VSAW 1-16/AW36/CW 16/ SW 16

29, 80

W 50/16 II VSAW-CW- SW

50

16 000

2x VSAW 1-16/AW36/CW 19/20/ SW 19/20

33, 10

W 50/19 II VSAW-CW- SW

50

19 000

2x VSAW 1-22/AW50/CW 26/ SW 22

66, 90

W 50/26,5 II VSAW-CW- SW

50

26 500

2x VSAW 1-22/AW50/CW 26/ SW 26

72, 30

Označenie

W 50/36 II VSAW-CW- SW

50

36 000

2x VSAW 1-22/AW50/CW 32/ SW 32

97, 30

W 100/26,5 II VSAW-CW- SW

100

26 500

2x VSAW 1-32/320/AW50/CW 26/ SW 26

132, 70

W 100/40 II VSAW-CW- SW

100

40 000

2x VSAW 1-32/320/AW50/CW 32/ SW 32

151, 30

METAS s. r. o.

www.metas.sk


RE AZE TR. 10 Reťazová kladka RUD VC • •

slúži na vyvažovanie bremena nahrádza lanové kladky

Reťaze tr.10

Nosnosť Označenie

Rozmery

7°-20° (t)

20°-45° (t)

A (mm)

B (mm)

VC -16

20

18, 5

14

613

562

12, 7

25, 35

VC -22

40

37, 5

28

730

654

16, 0

56, 6

VC -28

63

58

45

794

756

18, 3

99, 9

Príklad použitia: otáčanie zvitkov plechov

G (mm)

Váha (kg/ks)

0°-7° (t)

Dodáva sa bez strmeňa

Reťaze tr.10

METAS s. r. o.

www.metas.sk

37


Reťaze tr.10

RE AZE TR. 10

TOP QUALITY made in germany

Závesné súpravy z reťaze d 28 mm enerácia reťazí VIP z patentovanej špeciálnej ocele, vyvinutá pre aplikácie, kde je potrebné zdvíhať bremená s hmotnosťou do

Reťaze tr.10

126 000 kg

38

METAS s. r. o.

www.metas.sk

HK


RE AZE TR. 10

TOP QUALITY made in germany

ezpečnostný koeficient

4 0°

0°-45°

45°-60°

0°-7°

7°-45°

0°-45°

1

2

1, 4

1

4

2, 8

2, 1

31 500

63 000

45 000

31 500

126 000

88 000

67 000

Faktor zaťaženia Maximálna nosnosť (kg)

Reťaze tr.10

hol sklonu

ezpečnostný koeficient

4 hol sklonu Faktor zaťaženia Maximálna nosnosť (kg)

0°-7°

7°-45°

45°-60°

0°-7°

7°-45°

0°-7°

7°-45°

0°-7°

2

1, 4

1

4

2, 8

4

2, 8

2

63 000

45 000

31 500

126 000

88 000

126 000

88 000

63 000

Možnosť skracovania reťaze s milimetrovou presnosťou Napínací zámok - VLE

110 mm

Pre priemer reťaze (mm)

Nosnosť (kg)

Lmin (mm)

Lmax (mm)

20

16 000

363

503

18, 1

22

20 000

363

503

18, 3

28

31 500

478

650

44

METAS s. r. o.

www.metas.sk

Reťaze tr.10

L

motnosť (kg)

39


RE AZE TR. 8 ŠPECIÁLNE KOMPONENT TR. 8

Reťaze tr.8

Unilock - U

Napínací zámok - KSS

Reťaze tr.8

S - hák SM

A - hák

Nosnosť (kg)

e (mm)

b (mm)

d (mm)

s (mm)

a (mm)

M (mm)

Hmotnosť (kg/ks)

5/6

1 120

34

7

1 500

49

21

9

11

16

7

0, 07

28

13

16

22

8

8

2 000

0, 20

48

28

13

16

22

10

10

0, 22

3 150

60

35

16

20

27

12

0, 38

13

5 300

72

39

18

24

34

16

0, 67

16

8 000

80

47

23

32

44

20

1, 21

19/20

12 500

96

56

26

36

52

24

1, 97

26

21 200

132

77

33

49

66

30

4, 06

Označenie

Označenie

Nosnosť (kg)

Rozpätie (mm)

L min. (mm)

L max. (mm)

d1 (mm)

Hmotnosť (kg/ks)

K S S 7

1 500

90

230

320

8

2, 90

K S S 8

2 000

120

330

450

10

3, 20

K S S 10

3 150

215

455

670

12

3, 90

K S S 13

5 300

280

515

795

16

6, 50

K S S W

10 000

250

530

780

20

10, 00

16

Označenie

Nosnosť (kg)

e (mm)

g (mm)

d (mm)

Hmotnosť (kg/ks)

S M

5

800

180

42

16

0, 60

S M

7/ 8

2 000

220

53

23

1, 50

S M

10

3 150

280

58

31

2, 90

S M

13

5 300

400

90

40

8, 20

S M

16

8 000

500

120

50

16, 00

S M

19

11 200

550

130

60

26, 00

Označenie

Nosnosť (kg)

e (mm)

d1 (mm)

g (mm)

a (mm)

d2 (mm)

Hmotnosť (kg/ks) 0, 34

B A 5/ 6

1 120

160

16

40

24

7

B A 7/ 8

2 000

200

19

50

30

10

0, 70

B A 10

3 150

260

27

65

39

13

1, 50

Komponenty vysokopevnostnej triedy 8 je možné kombinovať s komponentami vysokopevnostnej triedy 10. POZOR NOSNOS CELEJ ZOSTAV UDÁVA JEHO NAJSLA Š

40

METAS s. r. o.

LÁNOK

www.metas.sk


RE AZE TR. 8 Napínací zámok - pákový

Dĺžka RSW zavretý (mm)

Dĺžka RSW otvorený (mm)

Rozpätie (mm)

Huba háku (mm)

RKS 8

4 000

340

490

150

26

9, 7

RKS 10

6 300

350

500

150

31

15, 5

RKS 13

10 000

360

510

150

40

22, 4

RKS 16

20 000

520

770

250

45

37, 7

Hmotnosť (kg/ks)

Reťaze tr.8

Max. prípustná ťažná sila LC (kg)

Označenie

L-150 • • •

Označenie

WLL (kg)

Váha (kg/ks)

Priem. reťaze min - max (mm)

Dĺžka páky (mm)

Pevná konštrukcia páky zabraňuje roztiahnutiu ahko sa uvoľňuje uľové čapy na hákových spojoch poskytujú priamy ťah

Rozmery A (mm)

B (mm)

C (mm)

D (mm)

E (mm)

F (mm)

G (mm)

2 450

3, 18

8 - 10

406

613

562

454

406

264

264

12, 7

4 170

5, 66

10 - 13

475

730

654

540

475

313

314

16, 0

C-1

5 900

8, 93

13 - 16

533

794

756

635

533

372

349

18, 3

L-150 - pružinový • • • •

Označenie

WLL (t)

Váha (kg/ks)

Priem. reťaze min - max (mm)

Dĺžka páky (mm)

Tlaková sila pružiny (kg)

Pevná konštrukcia páky zabraňuje roztiahnutiu ahko sa uvoľňuje uľové čapy na hákových spojoch poskytujú priamy ťah Pružina chráni bremeno pred uvoľnením, tlmí otrasy

Rozmery A (mm)

B (mm)

C (mm)

C1 (mm)

D (mm)

E (mm)

F (mm)

G (mm)

7-12

2 450

5, 10

8 - 10

406

1 040

832

781

711

673

406

264

483

12, 7

A-12

4 170

8, 48

10 - 13

470

1 500

945

864

749

773

475

313

530

16, 0

METAS s. r. o.

www.metas.sk

Reťaze tr.8

7-1 A-1

METAS s. r. o.

www.metas.sk

41


RE AZE TR. 12

TOP QUALITY made in germany

RUD ICE NOSNOSTI RE AZOV CH ZÁVESOV Uvedené nosnosti sú maximálnymi hodnotami r znych typov reťazí meraných jednotnou met dou.

1-pramenné závesy

ezpečnostný aktor

2-pramenné závesy

3- a 4-pramenné závesy

Nekonečná reťaz

Reťaze tr. 12

4 Uhol sklonu

-

0°-45°

45°-60°

0°-45°

45°-60°

0°-45°

Faktor zaťaženia

1

1, 4

1

2, 1

1, 5

1, 6

Typ

d

ICE 4

4

800

1 120

800

1 700

1 180

1 250

ICE 6

6

1 800

2 500

1 800

3 750

2 700

2 880

Nosnosť (kg)

ICE 8

8

3 000

4 250

3 000

6 300

4 500

4 800

ICE 10

10

5 000

7 100

5 000

10 600

7 500

8 000

ICE 13

13

8 000

11 200

8 000

17 000

11 800

12 800

ICE 16

16

12 500

17 000

12 500

26 500

19 000

20 000

Hlavné výhody reťazí RUD ICE • • • • • •

Vždy najmenej o jeden rozmer menšie závesy v porovnaní so závesmi z triedy 8 Dlhšia životnosť pri zachovaní vysokej pevnosti ahká identi kácia (každý článok je označený ICE a alovou farbou) O viac ako 30% vyššia nosnosť oproti tr. 8 ednoduchšia manipulácia vďaka o 30% nižšej hmotnosti Možnosť dohladania všetkých výrobných údajov vďaka označovacím k dom na reťaziach a komponentoch

Reťaze tr. 12

Priemer reťaze (mm)

Nosnosť závesu v kg Trieda 8

RUD ICE

6

-

1 800

8

2 000

3 000

10

3 150

5 000

13

5 300

8 000

16

8 000

12 500

20

12 500

-

Nosnosť

8t

8t

Priemer reťaze

13 mm

16 mm

Komponent

IAK-R -13 + IMVK-13

AK 1-16 + SEK

Reťaz ICE 13x39

Reťaz ICE 16x48

Dĺžka 3.000 mm

Dĺžka 3.000 mm

ák ICE-STAR 13 motnosť

20,5 kg

100 %

Ø 13 mm

Ø 16 mm

Tr. 12-ICE

8

ák S 16 27,0 kg

Tr. 8

130 %

Ak sú reťaze používané v kritických podmienkach (napr. vysoká teplota, asimetrické rozloženie zaťaženia, zaťaženie hrán, rázové zaťaženie), je nutné znížiť maximálnu nosnosť z tabuľky podľa aktoru zaťaženia. Prosím, venujte tiež pozornosť uživateľským in ormáciám k r znym podmienkam použitia a ich vplyve na hodnoty nosnosti

42

METAS s. r. o.

www.metas.sk


RE AZE TR. 12

Nekonečné závesy 1-pramenné

TOP QUALITY made in germany

Nekonečné závesy 2-pramenné

1-pramenný záves - slučka

2-pramenný záves - slučka

Reťaze tr. 12

0°-45°

45°-60°

0°-45°

45°-60°

-

0°-45°

45°-60°

1, 1

0, 8

1, 7

1, 2

0, 8

1, 1

1, 6

880

640

1 360

960

640

880

640

2 000

1 440

3 100

2 100

1 440

2 000

1 440

3 300

2 400

5 100

3 600

2 400

3 300

2 400

5 500

4 000

8 500

6 000

4 000

5 500

4 000

8 800

6 400

13 600

9 600

6 400

8 800

6 400

14 000

10 000

21 200

15 000

10 000

14 000

10 000

Nosnosť (kg)

Hmotnosť (kg/m)

Nosnosť (kg)

RUD-ICE

Označenie

Menovitý priemer reťaze (A)

Rozteč (T)

Vnútorná šírka ( B)

4

12

5, 2

800

0, 44

6

18

7, 8

1 800

0, 98

ICE 8

8

24

10, 4

3 000

1, 66

ICE 10

10

30

13

5 000

2, 62

ICE 13

13

39

17

8 000

4, 25

ICE 16

16

48

21

12 500

6, 72

Vyrazené označenie ICE na každom článku reťaze, označenie výrobcu vzdialené

+300°C

0,5 m od seba.

peciálny práškovaný povrch reťazí R D ICE bezpečne ukáže v akých prevádzkových teplotách boli reťazové závesy používané. Pri teplotách vyšších ako 300°C sa povrch reťaze sfarbí do čierna a musí byť vyradená z prevádzky.

Reťaze tr. 12

ICE 4 ICE 6

-60°C

225 °C

METAS s. r. o.

www.metas.sk

250 °C

275 °C

300 °C

320 °C

350 °C

375 °C

400 °C

43


RE AZE TR. 12

TOP QUALITY made in germany

RUD ZÁVESNÉ S PRAV Závesný článok

Reťaze tr. 12

IAK, I K RG-1

Označenie

Reťaze tr. 12 44

Štvorpramenná súprava

IAK RG-4

Použiteľné pre jednoduché háky podľa DIN 15401

B (mm)

C (mm)

T (mm)

A (mm)

Hmotnosť (kg/ks)

Pre reťaze (mm)

IAK R 1-6

1 800

no. 2,5

60

110

144

13

0, 57

6

IAK R 1-8

3 000

no. 5

75

135

178

16

1, 23

8

IAK R 1-10

5 000

no. 6

90

160

213

22

2, 19

10

IAK R 1-13

8 000

no. 8

100

180

247

26

3, 58

13

IAK R 1-16

12 500

no. 16

140

260

343

32

7, 20

16

I K R 1-6

1 800

no. 2,5

34

70

105

13

0, 43

6

I K R 1-8

3 000

no. 5

40

85

129

18

0, 92

8

I K R 1-10

5 000

no. 6

50

115

169

22

1, 76

10

I K R 1-13

8 000

no. 8

65

140

207

26

3, 0

13

I K R 1-16

12 500

no. 16

75

170

253

32

5, 5

16

Označenie

Nosnosť (kg)

Použiteľné pre jednoduché háky podľa DIN 15401

B (mm)

C (mm)

T (mm)

A (mm)

Hmotnosť (kg/ks)

IAK R 2-6

2 500/ 1 800

no. 5

75

135

171

16

1, 0

IAK R 2-8

4 250/ 3 000

no. 6

90

160

203

22

2, 1

8

IAK R 2-10

7 100/ 5 000

no. 8

100

180

233

26

3, 5

10

IAK R 2-13

11 200/ 8 000

no. 10

110

200

267

32

6, 7

13

IAK R 2-16

17 000/ 12 500

no. 25

180

340

423

36

13, 0

16

I K R 2-6

2 500/ 1 800

no. 5

34

70

105

13

0, 57

6

I K R 2-8

4 250/ 3 000

no. 6

40

85

129

18

1, 21

8

I K R 2-10

7 100/ 5 000

no. 8

50

115

169

22

2, 34

10

I K R 2-13

11 200/ 8 000

no. 10

65

140

207

26

4, 24

13

I K R 2-16

17 000/ 12 500

no. 25

75

170

253

32

7, 83

16

Dvojpramenná súprava

IAK, I K RG-2

Nosnosť (kg)

Označenie

Nosnosť (kg)

IAK R 4-6 IAK R 4-8

Pre reťaze (mm) 6

B (mm)

C (mm)

D (mm)

E (mm)

F (mm)

T (mm)

A (mm)

Hmotnosť (kg/ks)

Pre reťaze (mm)

3 750/ 2 700

90

160

13

34

70

265

18

2, 04

6 300/ 4 500

100

180

18

40

85

309

26

4, 59

8

IAK R 4-10

10 600/ 7 500

110

200

22

50

115

369

32

8, 37

10

IAK R 4-13

17 000/ 11 800

140

260

26

65

140

467

36

14, 44

13

IAK R 4-16

26 500/ 19 000

190

350

32

75

170

603

46

28, 87

16

6

IAK - R 3/4

6

8

10

13

16

háky DIN 15401

no.6

no.8

no.10

no.16

no.32

METAS s. r. o.

www.metas.sk


RE AZE TR. 12

TOP QUALITY made in germany

RUD ZÁVESNÉ S PRAV Zvláštna závesná súprava

ISAK RG-1

ISAK RG-2

ISAK RG-4

METAS s. r. o.

B (mm)

C (mm)

D (mm)

E (mm)

F (mm)

T (mm)

Hmotnosť (kg/ks)

ISAK R 1-6/140

1 800

18

140

260

13

34

70

365

2, 29

ISAK R 1-8/140

3 000

22

140

260

18

40

85

389

3, 94

8

ISAK R 1-10/140

5 000

26

140

260

22

50

115

429

6, 34

10

ISAK R 1-13/140

8 000

32

140

260

26

65

140

467

9, 44

13

ISAK R 1-6/190

1 800

22

190

350

13

34

70

455

3, 82

6

ISAK R 1-8/190

3 000

26

190

350

18

40

85

479

6, 03

8

ISAK R 1-10/190

5 000

32

190

350

22

50

115

519

10, 02

10

ISAK R 1-13/190

8 000

36

190

350

26

65

140

557

13, 90

13

ISAK R 1-8/250

3 000

36

250

460

18

40

85

589

12, 86

8

ISAK R 1-10/250

5 000

36

250

460

22

50

115

629

14, 32

10

ISAK R 1-13/250

8 000

36

250

460

26

65

140

667

16, 33

13

ISAK R 1-16/250

12 500

40

250

460

32

75

170

713

23, 14

16

Nosnosť (kg)

A (mm)

B (mm)

C (mm)

D (mm)

E (mm)

F (mm)

T (mm)

Hmotnosť (kg/ks)

ISAK R 2-6/140

2 500/ 1 800

18

140

260

13

34

70

365

2, 36

ISAK R 2-8/140

4 250/ 3 000

22

140

260

18

40

85

389

4, 03

8

ISAK R 2-10/140

7 100/ 5 000

26

140

260

22

50

115

429

6, 63

10

ISAK R 2-13/140

11 200/ 8 000

32

140

260

26

65

140

467

10, 47

13

ISAK R 2-6/190

2 500/ 1 800

22

190

350

13

34

70

455

3, 89

6

ISAK R 2-8/190

4 250/ 3 000

26

190

350

18

40

85

479

6, 13

8

ISAK R 2-10/190

7 100/ 5 000

32

190

350

22

50

115

519

10, 30

10

ISAK R 2-13/190

11 200/ 8 000

36

190

350

26

65

140

557

14, 93

13

ISAK R 2-8/250

4 250/ 3 000

36

250

460

18

40

85

589

12, 95

8

ISAK R 2-10/250

7 100/ 5 000

36

250

460

22

50

115

629

14, 61

10

ISAK R 2-13/250

11 200/ 8 000

36

250

460

26

65

140

667

17, 37

13

ISAK R 2-16/250

17 000/ 12 500

40

250

460

32

75

170

713

25, 16

16

Nosnosť (kg)

A (mm)

B (mm)

C (mm)

D (mm)

E (mm)

F (mm)

T (mm)

Hmotnosť (kg/ks)

ISAK R 4-6/140

3 750/ 2 700

22

140

260

13

34

70

365

3, 24

ISAK R 4-8/140

6 300/ 4 500

26

140

260

18

40

85

389

5, 47

8

ISAK R 4-10/140

10 600/ 7 500

32

140

260

22

50

115

429

9, 70

10

ISAK R 4-6/190

3 750/ 2 700

26

190

350

13

34

70

455

5, 34

6

ISAK R 4-8/190

6 300/ 4 500

32

190

350

18

40

85

479

9, 14

8

ISAK R 4-10/190

10 600/ 7 500

36

190

350

22

50

115

519

13, 16

10

ISAK R 4-13/190

17 000/ 11 800

40

190

350

26

65

140

557

19, 14

13

ISAK R 4-8/250

6 300/ 4 500

36

250

460

18

40

85

589

13, 45

8

ISAK R 4-10/250

10 600/ 7 500

36

250

460

22

50

115

629

15, 60

10

ISAK R 4-13/250

17 000/ 11 800

40

250

460

26

65

140

667

22, 12

13

ISAK R 4-16/250

26 500/ 19 000

47

250

460

32

75

170

713

32, 98

16

Označenie

Označenie

www.metas.sk

6

Pre reťaze (mm) 6

Pre reťaze (mm) 6

Reťaze tr. 12

Zvláštna závesná súprava

A (mm)

Reťaze tr. 12

Zvláštna závesná súprava

Pre reťaze (mm)

Nosnosť (kg)

Označenie

45


RE AZE TR. 12

TOP QUALITY made in germany

RUD ICE RE AZOVÉ KOMPONENT Spojovací článok

Reťaze tr. 12

IVS

Skracovací hák

IVH

Spojovací článok

Reťaze tr. 12

IH

46

Skracovací hák

IMVK

Nosnosť (kg)

A (mm)

B (mm)

C (mm)

D (mm)

E (mm)

F (mm)

T (mm)

Hmotnosť (kg/ks)

IVS-6

1 800

18

IVS-8

3 000

24

55

13

11

70

17, 5

14

17

21

46

0, 12

23

27, 5

61

0, 29

IVS-10

5 000

28

88

22

8

17

27

32

74

0, 57

10

IVS-13 IVS-16

8 000

34

111

12 500

39

130

28

23

33

40

93

1, 2

13

33

27

37

46

108

2, 0

16

Nosnosť (kg)

A (mm)

B (mm)

C (mm)

D (mm)

E (mm)

F (mm)

T (mm)

Hmotnosť (kg/ks)

IV -6

1 800

IV -8

3 000

34

18

20

44

7, 5

22

53

0, 27

43

24

26

55

9, 5

29

67

0, 5

IV -10

8

5 000

55

30

34

71

12

38

86

1, 2

10

IV -13

8 000

70

38

43

90

15

48

105

2, 5

13

IV -16

12 500

86

46

53

110

18, 5

59

128

4, 5

16

Nosnosť (kg)

A (mm)

B (mm)

T (mm)

Označenie

Označenie

Označenie

Hmotnosť (kg/ks)

Pre reťaze (mm) 6

Pre reťaze (mm) 6

Pre reťaze (mm)

I -6

1 800

34

19, 6

18

0, 11

6

I -8

3 000

45

25, 5

24

0, 26

8

I -10

5 000

56

31, 5

30

0, 55

10

I -13

8 000

73

40

39

1, 16

13

I -16

12 500

89

49

48

2, 16

16

Označenie

Nosnosť (kg)

A (mm)

1 (mm)

2 (mm)

G (mm)

T (mm)

Hmotnosť (kg/ks)

IMVK-6

1 800

35

34

40

36

66

0, 3

6

IMVK-8

3 000

46

41

52

48

88

0, 55

8

IMVK-10

5 000

58

50

64

60

110

1, 1

10

IMVK-13

8 000

74

64

86

76

143

2, 4

13

IMVK-16

12 500

91

79

105

98

176

4, 4

16

METAS s. r. o.

Pre reťaze (mm)

www.metas.sk


RE AZE TR. 12

TOP QUALITY made in germany

ICE VRUD HOTOVENIA ZÁVESOV - NEKONE NÉ RE AZE

Reťaze tr. 12 Reťaze tr. 12

METAS s. r. o.

www.metas.sk

47


RE AZE TR. 12

TOP QUALITY made in germany

RUDICE ICERE AZOVÉ KOMPONENT RUD Hák so spojovacím čapom

Reťaze tr. 12

ISH

Nosnosť (kg)

A (mm)

B (mm)

C (mm)

D (mm)

F (mm)

Fmax (mm)

G (mm)

T (mm)

Hmotnosť (kg/ks)

Pre reťaze (mm)

IS -6

1 800

48

28

18

26

30

51

97

97

0, 69

6

IS -8

3 000

58

36

20

29

36

58

112

110

1, 1

8

IS -10

5 000

71

43

25

37

41

66

135

127

1, 9

10

IS -13

8 000

85

52

31

48

50

80

163

153

3, 5

13

IS -16

12 500

94

58

38

56

58

96

196

184

5, 5

16

Všetky komponenty reťazových závesov treba pravideľne kontrolovať. Ak sú zjavne poškodené alebo de ormované, treba ich ihne vyradiť z prevádzky.

Samozverný hák s čapom

IAGH

Formový hák s čapom

H

Reťaze tr. 12

IW

Spojovací krúžok s čapom

IRG

48

Označenie

Označenie

Nosnosť (kg)

A (mm)

B (mm)

C (mm)

D (mm)

E (mm)

F (mm)

Fmax (mm)

T (mm)

Hmotnosť (kg/ks)

Pre reťaze (mm)

IA

-6

1 800

34

24

27

28

97

44

60

113

0, 9

6

IA

-8

3 000

45

31

30

31

106

48

66

124

1, 2

8

IA

-10

5 000

50

38

36

40

136

61

81

154

2, 4

10

IA

-13

8 000

73

50

44

51

173

78

107

200

4, 9

13

IA

-16

12 500

90

61

49

53

192

85

121

232

7, 4

16

Nosnosť (kg)

A (mm)

B (mm)

C (mm)

D (mm)

E (mm)

F (mm)

G (mm)

T (mm)

Hmotnosť (kg/ks)

Označenie

Pre reťaze (mm)

IW -6

1 800

41

31

24

42

29

64

32

121

1, 0

6

IW -8

3 000

49

37

29

50

36

76

40

143

1, 76

8

IW -10

5 000

58

44

31

64

46

90

47

168

3, 0

10

IW -13

8 000

66

50

39

75

56

100

55

193

4, 7

13

IW -16

12 500

75

56

43

90

58

114

61

208

6, 5

16

Nosnosť (kg)

A (mm)

F (mm)

T (mm)

Označenie

B (mm)

C (mm)

D (mm)

E (mm)

Hmotnosť (kg/ks)

Pre reťaze (mm)

IR -6

1 800

19

34

44

21

9

12

36

0, 12

6

IR -8

3 000

24

45

56

27

12

15

43

0, 25

8

IR -10

5 000

30

56

70

32

15

19

53

0, 5

10

IR -13

8 000

38

73

88

38

18

25

67

1, 0

13

IR -16

12 500

47

90

109

48

23

31

83

2, 0

16

METAS s. r. o.

www.metas.sk


RE AZE TR. 12

TOP QUALITY made in germany

RUDICE ICERE AZOVÉ KOMPONENT RUD Kontajnerový hák s čapom

IMEG

IMAGH

Nosnosť (kg)

A (mm)

B (mm)

C (mm)

D (mm)

E (mm)

F (mm)

T (mm)

Hmotnosť (kg/ks)

Pre reťaze (mm)

IME -10

5 000

37

66

128

20

64

46

153

2, 2

10

IME -13

8 000

38

66

128

19

73

46

147

2, 2

13

Nosnosť (kg)

A (mm)

B (mm)

C (mm)

D (mm)

E (mm)

F (mm)

T (mm)

Hmotnosť (kg/ks)

Označenie

Pre reťaze (mm)

IMA

-10

5 000

61

37

36

40

137

50

171

3, 0

10

IMA

-13

8 000

70

37

40

40

140

50

167

3, 6

13

IMEG

IMAGH

Reťaze tr. 12

Samozverné háky IMA a IME sú konštruované pre kontajnery spĺňajúce DIN 30720-1 a DIN 30720-2. Pre zachovanie bezpečnosti musí byť hák zaistený ako je uvedené na obrázkoch vpravo.

Reťaze tr. 12

Kontajnerový hák s čapom

Označenie

dvíhanie kontajneru

METAS s. r. o.

www.metas.sk

49


RE AZE TR. 12

TOP QUALITY made in germany

RUD ICE ALANSÉR Na 4-pramenných závesoch dokážete pomocou balansérov zvýšiť maximálnu nosnosť o 33 %.

T2

Reťaze tr. 12

ICE- ALANSÉR

T1

Označenie

Nosnosť 0-45° (kg)

L1 (mm)

L2 (mm)

B (mm)

Hmotnosť (kg/ks)

IW-6

2 500

110

46

15

0, 49

IW-8

4 250

150

59

20

1, 15

8

IW-10

7 100

180

76

25

2, 4

10

IW-13

11 200

240

91

30

4, 37

13

IW-16

17 000

300

120

35

8, 8

16

Reťaze tr. 12

Pri používaní reťazových závesov s balansérom treba zvážiť nasledujúce: remeno musí byť symetrické hol sklonu ramien nesmie presiahnuť 45° alansér sa nesmie vychýliť o viac ako 10° Pre detailnejšie informácie preštudujte manuál Nosnosť 4-pram. závesu

Nosnosť 2x2-pram. závesu s balansérom do 45°

6

3 750 k g

5 100 kg

8

6 300 k g

8 400 kg

10

10 600 k g

14 100 kg

Reťaz (mm)

6

Ideálny prípad balansér je vo vyváženej polohe

Maximálny uhol sklonu 45°

• • • •

Pre reťaze (mm)

13

17 000 k g

22 600 kg

16

26 500 k g

35 300 kg

Kritické vychýlenie - vychýlenie 10° znázorňuje ho spodná hrana balanséru

Pri asymetrických bremenách neváhajte využiť náš zákaznícky servis.

50

METAS s. r. o.

www.metas.sk


REŤAZE TR. 12

TOP QUALITY made in germany

RUD ICE

Reťaze tr. 12 Reťaze tr. 12

METAS s. r. o.

www.metas.sk

51


RE AZE TR. 12

TOP QUALITY made in germany

RUD ICE napínací zámok

Reťaze tr. 12

ICE-CURT

L1 L2

Nosnosť (kg)

L1 (mm)

L2 (mm)

Hmotnosť (kg/ks)

ICE-C RT-K-6- AKO

1 800

260

400

1, 8

ICE-C RT-K-8- AKO

3 000

350

520

3, 2

8

ICE-C RT-K-10- AKO

5 000

362

532

3, 6

10

ICE-C RT-K-13- AKO

8 000

530

830

6, 9

13

ICE-C RT-K-16- AKO

12 500

612

962

12, 2

16

Označenie

Reťaze tr. 12

• • • •

Upínacia kapacita (daN)

Náboj (mm)

L1 (mm)

L2 (mm)

3 600

140

260

400

ICE-C RT-K-8- AKO

6 000

170

350

520

8

ICE-C RT-K-10- AKO

10 000

170

362

532

10

ICE-C RT-K-13- AKO

16 000

300

530

830

13

ICE-C RT-K-16- AKO

25 000

350

612

962

16

ICE-C RT-K-6- AKO

L2

52

6

Náboj (mm)

L1 (mm)

L2 (mm)

3 600

140

330

470

ICE-C RT-8-SL

6 000

170

453

623

8

ICE-C RT-10-SL

10 000

170

501

671

10

ICE-C RT-6-SL

L2

Pre reťaze (mm)

Upínacia kapacita (daN)

Označenie

L1

6

Pre nastavenie dĺžky závesu s milimetrovou presnosťou ednoduché čistenie a mazanie Nastavuje sa len v nezaťaženom stave Otáčaním zámku sa nesmie zdvíhať bremeno. Spúšťanie je povolené.

Označenie

L1

Pre reťaze (mm)

METAS s. r. o.

Pre reťaze (mm) 6

www.metas.sk


RE AZE TR. 12

TOP QUALITY made in germany

RUD ICE napínací zámok Náboj (mm)

L1 (mm)

L2 (mm)

L1 L2

ICE-S

ICE-V

ICE-C RT-6- AKO

3 600

140

260

400

6

ICE-C RT-8- AKO

6 000

170

350

520

8

ICE-C RT-10- AKO

10 000

170

362

532

10

ICE-C RT-13- AKO

16 000

300

530

830

13

ICE-C RT-16- AKO

25 000

350

612

962

16

ICE-C RT- AKO

ICE-V

tandardná dĺžka 3 500 mm

ICE-IMVK

ICE-S

ICE-C RT- AKO

ICE-S

tandardná dĺžka 3 500 mm

ICE-VS

ICE-C RT- AKO

ICE-VSK-6-C RT-IV

780

4,8+2,2

ICE-VSK-8-C RT-IV

1 040

8,0+5,2

ICE-VSK-10-C RT-IV

1 210

13,0+7,1

ICE-VSK-13-C RT-IV

1 600

21,9+13,6

ICE-VSK-16-C RT-IV

1 910

34,5+24,3

Označenie

L-min (mm)

Hmotnosť reťaz napínač (kg)

ICE-VSK-6-C RT-IMVK

770

6, 3

ICE-VSK-8-C RT-IMVK

1 010

11, 7

ICE-VSK-10-C RT-IMVK

1 170

17, 0

ICE-VSK-13-C RT-IMVK

1 540

28, 6

ICE-VSK-16-C RT-IMVK

1 840

46, 0

Označenie

L-min (mm)

Hmotnosť reťaz napínač (kg)

680

6, 4

ICE-VSK-8-C RT-IVS

870

11, 9

ICE-VSK-10-C RT-IVS

1 000

17, 7

ICE-VSK-13-C RT-IVS

1 330

29, 9

ICE-VSK-16-C RT-IVS

1 590

48, 8

ICE-S ICE-VSK-6-C RT-IVS

ICE-V

Hmotnosť reťaz napínač (kg)

tandardná dĺžka 3 500 mm

Upínacia kapacita (daN)

Náboj (mm)

L1 (mm)

L2 (mm)

3 600

140

330

470

ICE-C RT-8-SL

6 000

170

453

623

8

ICE-C RT-10-SL

10 000

170

501

671

10

Označenie ICE-C RT-6-SL

Reťaze tr. 12

ICE-S

L-min (mm)

Označenie

ICE-S

Pre reťaze (mm)

Reťaze tr. 12

Upínacia kapacita (daN)

Označenie

Pre reťaze (mm) 6

L1 L2

METAS s. r. o.

www.metas.sk

53


RE AZE TR. 12

TOP QUALITY made in germany

RUD ICE Mini

Reťaze tr. 12

Novinka v pevnostnej triede 12 prináša výhodu pri manipulácii s extrémne ľahkými reťazovými závesmi. Reťazové systémy s reťazami priemeru len 4 mm dokážú zdvihnúť bremená o hmotnosti od 800 do 1 700 kg.

IAK 1/2-4

IAK 3/4-4

IML 4-4

ICE-reťaz 4x12

IEA-4

Reťaze tr. 12

IML 2-4

ISH-4 (IMH-4)

A (mm)

B (mm)

C (mm)

D (mm)

E (mm)

F (mm)

I A K 1/ 2

800

13

34

38

22, 5

8

I A K 3/ 4

1 700/ 1 180

10

35

60

-

-

IS -4 (IM )

800

22

15

13

14, 5

16, 5

20

55

0, 16

4

ICE-reťaz 4x12

800

-

5, 2

-

4

-

-

12

0,44 kg/m

4

IML-2-4

1 120/ 800

10

30

-

-

-

-

66

0, 35

4

IML-4-4

1 700/ 1 180

10

35

60

-

-

-

150

0, 85

4

-

-

-

-

-

-

-

-

0, 04

4

IEA-4

54

Pre reťaze (mm)

Nosnosť (kg)

Označenie

T (mm)

Hmotnosť (kg/ks)

-

58

0, 2

4

-

120

0, 5

4

METAS s. r. o.

www.metas.sk


RE AZE TR. 12

TOP QUALITY made in germany

RUD ICE

Faktor zaťaženia Nosnosť (kg)

2-pramenný

Reťaze tr. 12

1- pramenný

Sklon

3/4-pramenný

0-45°

1

1, 4

45-60° 1

0-45° 2, 1

45-60° 1, 5

800

1 120

800

1 700

1 180

Pre použitie s väčšími hákmi jednoducho použite vhodný závesný článok IAK-R -1

Reťaze tr. 12

2/4 pramenné závesy s minilifterom a článkom IAK-R -1-10 vhodné pre háky do veľkosti no.6 (DIN 15401)

METAS s. r. o.

www.metas.sk

55


NEREZOVÉ RE AZE PEWAG NEREZOVÁ RE AZ WO Reťaz vyrobená z antikorozívnej ocele najvyššej kvality so zvýšenou nosnosťou o 25 % oproti tr. 5. Reťaz má vyššiu odolnosť voči kyselinám a žieravinám než štandardné reťaze z tr. 8, tr. 10 a tr. 12. Rozmery reťaze sú podobné DIN 5687-1 a EN 818-2. Vďaka označeniu sú reťaze PEWA jasne identi kovateľné.

WO reťaz INO

Nosnosť (kg)

Priemer reťaze dn (mm)

Rozteč t (mm)

Vnútorná šírka b1 min. (mm)

Vonkajšia šírka b2 max. (mm)

Hmotnosť (kg/m)

WO 4-6

400

4

12

6, 2

14, 8

0, 38

WO 5-6

630

5

15

7, 5

18, 5

0, 58

WO 6-6

900

6

18

8, 7

20, 9

0, 82

WO 7-6

1 250

7

21

9, 5

25, 2

1, 11

WO 8-6

1 600

8

24

10, 8

28, 6

1, 43

WO 10-6

2 500

10

30

13, 5

36, 0

2, 25

WO 13-6

4 250

13

39

17, 5

46, 8

3, 77

WO 16-6

6 300

16

48

21, 5

57, 6

5, 62

WO 20-5

8 000

20

60

27

72

9, 29

WO 26-4+

12 000

26

78

35, 0

93, 6

16, 20

Označenie

Nerezové reťaze

Nerezové reťaze

Reťaz WO je vhodná na použitie vo vode, odpadovej vode, chemikáliách a potravinárskych prevádzkach.

56

METAS s. r. o.

www.metas.sk


NEREZOVÉ RE AZE CWI Connex spojovací článok • • • • •

K spojeniu nie sú potrebné žiadne ďalšie náležitosti ako sploštenie a podobne. Rovnako aj ostatné komponenty v závese, ako háky, zavesovacie články, skracovače apod. nemusia spĺňať špeciálne náležitosti. peciálny deliteľný tvar umožňuje široké použitie Connexu (osi, otvory, krivky, trubky...) Dodatočné vmontovanie, prestavba alebo vyňatie je možné. Vďaka veľkému polomeru ponúka Connex využitie aj v iných oblastiach než ako súčasť závesu.

Nerezové reťaze

Extrémna variabilita využití a kombinácií

Nerezové reťaze

METAS s. r. o.

www.metas.sk

57


NEREZOVÉ RE AZE

Nerezové reťaze

Nerezové reťaze

ezpečnostný aktor

58

1-pramenné závesy

2-pramenné závesy

4 Uhol sklonu

-

-

0°-45°

45°-60°

0°-45°

45°-60°

Faktor zaťaženia

1

0, 8

1, 4

1

1, 12

0, 8

Typ

d

WO 4-6

4

400

320

560

400

450

320

WO 4

4

320

256

450

320

355

256

WO 5-6

5

630

500

850

630

700

500

WO 5

5

500

400

700

500

560

400

WO 6-6

6

900

720

1 250

900

1 000

720

WO 6

6

750

600

1 000

750

800

600

WO 7-6

7

1 250

1 000

1 750

1 250

1 400

1 000

WO 7

7

1 000

800

1 400

1 000

1 120

800

WO 8-6

8

1 600

1 280

2 200

1 600

1 800

1 280

WO 8

8

1 250

1 000

1 700

1 250

1 400

1 000

WO 10-6

10

2 500

2 000

3 500

2 500

2 800

2 000

WO 10

10

2 000

1 600

2 800

2 000

2 240

1 600

WO 13-6

13

4 250

3 400

5 950

4 250

4 750

3 400

WO 13

13

3 200

2 560

4 500

3 200

3 550

2 560

WO 16-6

16

6 300

5 040

8 800

6 300

7 050

5 040

WO 16

16

5 000

4 000

7 100

5 000

5 600

4 000

WO 20-5

20

8 000

6 400

11 200

8 000

-

-

WO 26-4+

26

12 000

9 600

-

-

-

-

Nosnosť (kg)

METAS s. r. o.

www.metas.sk


NEREZOVÉ RE AZE 3- a 4-pram. závesy

3- a 4-pram. závesy

Vencové závesy

Nekonečné závesy 1-pramenné

Nekonečné závesy 2-pramenné

Dvojité zavesenie

Nerezové reťaze

0°-45°

45°-60°

-

0°-45°

45°-60°

0°-45°

45°-60°

-

2, 1

1, 5

1, 6

1, 4

1

2, 1

1, 5

2

Nosnosť (kg) 600

640

560

400

840

600

800

670

475

512

450

320

670

475

640

1 300

940

1 000

850

630

1 300

940

1 260

1 050

750

800

700

500

1 050

750

1 000

1 850

1 350

1 400

1 250

900

1 850

1 350

1 800

1 600

1 120

1 200

1 000

750

1 600

1 120

1 500

2 600

1 850

2 000

1 750

1 250

2 600

1 850

2 500

2 100

1 500

1 600

1 400

1 000

2 100

1 500

2 000

3 350

2 400

2 500

2 200

1 600

3 350

2 400

3 200

2 650

1 800

2 000

1 700

1 250

2 650

1 800

2 500

5 250

3 750

4 000

3 500

2 500

5 250

3 750

5 000

4 250

3 000

3 200

2 800

2 000

4 250

3 000

4 000

8 900

6 350

6 800

5 950

4 250

8 900

6 350

8 500

6 700

4 750

5 120

4 500

3 200

6 700

4 750

6 400

13 200

9 400

10 000

8 800

6 300

13 200

9 400

12 600

10 000

7 500

8 000

7 100

5 000

10 000

7 500

10 000

-

-

12 800

11 200

8 000

-

-

16 000

-

-

19 200

-

-

-

-

24 000

METAS s. r. o.

www.metas.sk

Nerezové reťaze

840

59


NEREZOVÉ RE AZE Závesný článok

Nerezové reťaze

AWI

Označenie

Nosnosť 0 - 45° (kg)

t (mm)

w (mm)

s (mm)

Hmotnosť (kg/ks)

Pre reťaze I-pram. (mm)

II-pram. (mm) 4

AWI 8-6

560

no. 0,5

8

60

35

-

0, 08

4

850

no. 1,6

10

80

50

-

0, 14

5

5

AWI 13-6

1 600

no. 2,5

13

110

60

10

0, 34

6/ 7/ 8

6 7/ 8

AWI 16-6

2 600

no. 2,5

16

110

60

14

0, 53

10

AWI 18-6

3 500

no. 5

18

135

75

14

0, 92

-

10

AWI 22-6

6 300

no. 6

23

160

90

17

1, 60

13/ 16

13

AWI 26-6

8 900

no. 8

27

180

100

20

2, 46

20

16

AWI 32-6

13 200

no. 10

32

200

110

26

4, 14

-

20

AWI 36-6

14 700

no. 16

29

6, 22

-

-

A W I 45

12 000

12, 82

26

-

36

260

140

45

340

180

Možné vyrobiť na zákazku.

BW

Nerezové reťaze

d (mm)

AWI 10-6

Prechodový článok

60

Použiteľné pre jednoduché háky podľa DIN 15401

I

Pre reťaze

Nosnosť 0 - 45° (kg)

d (mm)

t (mm)

w (mm)

s (mm)

Hmotnosť (kg/ks)

WI 5-6

400

5

26

13

-

0, 01

4

4

WI 7-6

900

7

36

16

-

0, 03

5/ 6

5/ 6

WI 9-6

1 250

9

44

20

-

0, 07

7

7

WI 10-6

1 600

10

44

20

-

0, 09

8

8

WI 13-6

2 500

13

54

25

10

0, 19

10

10

Označenie

I-pram. (mm)

II-pram. (mm)

WI 16-6

4 250

16

70

34

14

0, 36

13

13

WI 20-6

6 300

20

85

40

16

0, 71

16

16

WI 22-6

8 000

23

115

50

17

1, 16

20

-

WI 26-6

10 070

27

140

65

20

1, 92

-

-

WI 32-6

12 000

32

150

70

26

3, 18

26

-

Iné veľkosti na vyžiadanie. Iba pri zvarených viazacích prostriedkoch.

Štvorpramenná súprava

VW

I

Použiteľné pre jednoduché háky podľa DIN 15401

e t1 t (mm)

d (mm)

t (mm)

w (mm)

Hmotnosť (kg/ks)

Označenie

Zložené z

Nosnosť 0 - 45° (kg)

VWI 4-6

AWI 10-6 + 2 WI 9-6

840

no. 1,6

124

10

80

50

0, 28

VWI 5-6

AWI 13-6 + 2 WI 10-6

1 300

no. 2,5

154

13

110

60

0, 52

VWI 6/7-6

AWI 16-6 + 2 WI 13-6

2 600

no. 5

164

16

110

60

0, 91

VWI 8-6

AWI 18-6 + 2 WI 16-6

3 350

no. 6

205

18

135

75

1, 64

VWI 10-6

AWI 22-6 + 2 WI 20-6

5 250

no. 8

245

23

160

90

3, 02

VWI 13-6

AWI 26-6 + 2 WI 22-6

8 900

no. 10

295

27

180

100

4, 78

VWI 16-6

AWI 32-6 + 2 WI 26-6

13 200

no. 16

340

32

200

110

7, 98

METAS s. r. o.

www.metas.sk


NEREZOVÉ RE AZE Spojovací článok

CWI

HSWI

Skracovací článok

VLWI

METAS s. r. o.

c (mm)

s (mm)

t (mm)

d (mm)

b (mm)

g (mm)

Hmotnosť (kg/ks)

CWI 5

630

36

7

10

11

7

34

13

0, 06

CWI 7

1 250

54

9

13

14

9

51

17

0, 14

CWI 10

2 500

73

13

18

18

13

70

25

0, 37

CWI 13

4 250

92

17

23

25

17

86

29

0, 76

CWI 16

6 300

104

21

32

28

20

105

37

1, 41

Označenie

Nosnosť (kg)

e (mm)

h (mm)

a (mm)

d1 (mm)

d2 (mm)

g1 (mm)

b (mm)

Hmotnosť (kg/ks)

SWI 5/6-6

630

84

20

14

21

8

22

67

0, 25

SWI 7/8-6

1 600

112

29

20

27

13

32

98

0, 70

SWI 10-6

2 500

133

33

28

37

15

39

115

1, 35

SWI 13-6

4 250

172

43

35

48

18

51

147

2, 60

SWI 16-6

6 300

213

51

44

55

24

66

182

4, 80

Nosnosť (kg)

e (mm)

e1 (mm)

a (mm)

d (mm)

d1 (mm)

g (mm)

Hmotnosť (kg/ks)

VLWI 5/6-6

900

80

114

52

16

26

8

0, 22

VLWI 7/8-6

1 600

111

156

68

22

34

11

0, 57

VLWI 10-6

2 500

133

183

86

27

40

12

1, 06

VLWI 13-6

4 250

169

242

108

32

52

16

2, 20

VLWI 16-6

6 300

204

284

134

38

64

20

4, 16

Označenie

Správne použitie www.metas.sk

Správne použitie

Nerezové reťaze

Správne použitie

e (mm)

Nerezové reťaze

Osový hák

Nosnosť (kg)

Označenie

Nesprávne použitie 61


TEXTILNÉ ZDVÍHACIE PROSTRIEDKY Obsah: • • • • •

Ploché pásy Nekonečné slučky Kombinované závesy KOV/TEXTIL Ochrany Príslušenstvo


TEXTILNÉ ZDVÍ HA CIE PROSTRIEDKY Ploché pásy s textilnými okami 2/ 4

- d v o jv rs tv o v é , š tv o rv rs tv o v é

L S p ô s o b v ia z a n ia Označenie

45°

60°

• • • •

100%

80%

200%

140%

100%

2 30

1 000

800

2 000

1 400

1 000

2 60

2 000

1 600

4 000

2 800

2 000

2 90

3 000

2 400

6 000

4 200

3 000

2 120

4 000

3 200

8 000

5 600

4 000

2 150

5 000

4 000

10 000

7 000

5 000

2 180

6 000

4 800

12 000

8 400

6 000

2 240

8 000

6 400

16 000

11 200

8 000

2 300

10 000

8 000

20 000

14 000

10 000

M že nahradiť oceľové a textilné lano Prisp sobí sa r znym tvarom bremena Vhodné na zdvíhanie bremien s finálnou povrchovou úpravou Na ostré a drsné hrany sa používajú s ochrannými návlekmi z polyuretánu alebo PVC

Textilné zdvíhacie prostriedky

Použitie:

alšie veľkosti na vyžiadanie

Ploché pásy s kovovými okami C2/C4 - d v o jv rs tv o v é , š tv o rv rs tv o v é

Použitie: • • • •

L

S p ô s o b v ia z a n ia

45°

100%

80%

200%

140%

100%

C2 30

1 000

800

2 000

1 400

1 000

C2 60

2 000

1 600

4 000

2 800

2 000

C2 90

3 000

2 400

6 000

4 200

3 000

C2 120

4 000

3 200

8 000

5 600

4 000

C2 150

5 000

4 000

10 000

7 000

5 000

C2 180

6 000

4 800

12 000

8 400

6 000

C2 240

8 000

6 400

16 000

11 200

8 000

C2 300

10 000

8 000

20 000

14 000

10 000

alšie veľkosti na vyžiadanie

Textilné viazaky je nutné kontrolovať pred každým použitím a v pravidelných intervaloch podľa toho, ako často sa používajú. Treba ich okamžite vyradiť ak vykazujú napríklad nasledovné nedostatky: odtrhnutý, alebo nečitateľný výrobný štítok, natrhnutie, zárezy, poškodenia vplyvom počasia alebo vplyvom chemikálií a podobne.

META S s. r. o.

w w w . metas. sk

Textilné zdvíhacie prostriedky

Označenie

60°

M že nahradiť oceľové a textilné lano Prisp sobí sa r znym tvarom bremena Vhodné na zdvíhanie bremien s finálnou povrchovou úpravou Pred špinou, mastnotou a drsným povrchom sa používajú ochrany z PVC Na ostré a drsné hrany sa používajú ochrany z polyuretánu

63


TEXTILNÉ ZDVÍ HA CIE PROSTRIEDKY

Textilné zdvíhacie prostriedky

Textilné zdvíhacie prostriedky

Nekonečné slučky

64

Nekonečné kruhové slučky • • • • • • •

vysoká nosnosť pri nízkej vlastnej hmotnosti, používa sa 100% polyester a polyamid žiadne nebezpečenstvo poranenia, žiadna stuhnutosť mrazom ľahká identifikácia nosnosti - pásy sú arebne rozlíšené podľa eur pskych noriem vtkaný prúžok nosnosti a sú označené etiketou výborné termické vlastnosti, bod tavenia polyesteru 260 °C, polyamidu 245 °C napätie na medzi pevnosti zodpovedá až 7 násobnej nosnosti až do nosnosti 100 t

S p ô s o b v ia z a n ia

45°

60°

Asymetria

Označenie

100%

80%

200%

140%

100%

100%

R S 1

1 000

800

2 000

1 400

1 000

1 000

R S 2

2 000

1 600

4 000

2 800

2 000

2 000

R S 3

3 000

2 400

6 000

4 200

3 000

3 000

RS 4

4 000

3 200

8 000

5 600

4 000

4 000

RS 5

5 000

4 000

10 000

7 000

5 000

5 000

R S 6

6 000

4 800

12 000

8 400

6 000

6 000

R S 8

8 000

6 400

16 000

11 200

8 000

8 000

RS 10

10 000

8 000

20 000

14 000

10 000

10 000

R S 12

12 000

9 600

24 000

16 800

12 000

12 000

RS 15

15 000

12 000

30 000

21 000

15 000

15 000

RS 20

20 000

16 000

40 000

28 000

20 000

20 000

RS 25

25 000

20 000

50 000

35 000

25 000

25 000

RS 30

30 000

24 000

60 000

42 000

30 000

30 000

RS 40

40 000

32 000

80 000

56 000

40 000

40 000

RS 50

50 000

40 000

100 000

70 000

50 000

50 000

RS 60

60 000

48 000

120 000

84 000

60 000

60 000

RS 70

70 000

56 000

140 000

98 000

70 000

70 000

RS 80

80 000

64 000

160 000

112 000

80 000

80 000

RS 90

90 000

72 000

180 000

126 000

90 000

90 000

RS 100

100 000

80 000

200 000

140 000

100 000

100 000

META S s. r. o.

www.metas.sk


TEXTILNÉ ZDVÍ HA CIE PROSTRIEDKY

TOP QUALITY made in germany

Nekonečné slučky MagnumPlus

pre stredne náročné a náročné aplikácie • • • •

menšie rozmery vyššia odolnosť voči oderu a prerezaniu ľahko identifikovateľné väčšia odolnosť identifikačného štítku

O 20% užšia voči bežnej slučke Výhodou je, že sa dajú použiť aj pri menších žeriavových hákoch. Výsledkom je, že sa zbytočne nekrčia a neprichádza k nepovolenej manipulácii.

SupraPlus

peciálne rebrovanie, vyrobené z vysoko-kvalitného polyesteru, poskytuje trikrát väčšiu odolnosť voči oderu a zároveň vysokú odolnosť voči prerezaniu. Označenie

Nosnosť

žitočná dĺžka m in . [m ]

[k g ]

žitočná dĺžka m a x . [m ]

Š ír k a p o d zaťažením [m m ]

H rú b k a p o d zaťažením [m m ]

EP005

500

0,5

8

36

5

EP010

1 000

0,5

20

36

6

EP020

2 000

0,5

20

37

8

EP030

3 000

0,5

30

44

10

EP040

4 000

0,5

30

52

12

EP050

5 000

0,75

30

59

13

EP060

6 000

1,0

60

65

14

EP080

8 000

1,0

60

68

17

[k g ]

žitočná dĺžka m in . [m ]

žitočná dĺžka m a x . [m ]

Š ír k a p o d zaťažením [m m ]

H rú b k a p o d zaťažením [m m ]

motnosť [k g /m ]

ES100

10 000

2,5

40

90

19

2, 2

ES150

15 000

2,5

40

115

21

3, 2

ES200

20 000

2,5

40

135

23

4,4

ES250

25 000

2,5

40

150

24

5,6

ES300

30 000

2,5

40

170

27

7,4

ES400

40 000

2,5

40

190

37

10,0

ES500

50 000

2,5

40

230

65

13,0

ES600

60 000

3,5

60

190

75

14,8

META S s. r. o.

www.metas.sk

peciálne textilné vlákno všité do úpletu nekonečných sľučiek Magnum a MagnumPlus zabezpečuje efektívnu ochranu proti pretrhnutiu a zabraňuje ďalšiemu trhaniu v prípade poškodenia.

Textilné zdvíhacie prostriedky

Nosnosť

Indikátor nosnosti je vtkaný do textilu a je čitateľný aj pri najvyššom znečistení. Efektívny spôsob ako zvýšiť bezpečnosť pri používaní viacero druhov textilných popruhov.

títok je všitý hlboko do textílie, takže sa nemôže odtrhnúť. Priehľadný plastový obal chráni štítok pred znečistením. Môže obsahovať RFID čip.

MagnumPlus

Označenie

Textilné zdvíhacie prostriedky

SupraPlus

Aj napriek extrémnej odolnosti textilných sľučiek je možné ich životnosť značne predĺžiť pomocou ochraných pomôcok a rôznym príslušenstvom.

65


TEXTILNÉ ZDVÍ HA CIE PROSTRIEDKY

TOP QUALITY made in germany

• • • •

unikátne rozmery ešte vyššia odolnosť voči oderu a prerezaniu ľahko identifikovateľné väčšia odolnosť identifikačného štítku

auch aus Entfernung und bei stärkster Verschmutzung für eine eindeutige Erkennbarkeit. Das durch eine Folie zusätzlich geschützte Label ist ausreißfest vernäht. Darin integriert befindet sich ein RFID-Transponder zur Speicherung der Produktdaten, was z.B. regelmäßige Prüfungen erleichtert.

Textilné zdvíhacie prostriedky

• Ausreißfest vernähtes Label mit zusätzlicher Schutzfolie • Mit RFID-Chip zur Speicherung der Produktdaten • Extrem robuste und kompakte Rundschlinge • Signalfarbener Aufnäher mit erhaben eingewebter Tragfähigkeitsangabe

Bis 125 t ohne Seitennaht Magnum-X ist mit Tragfähigkeiten von 10 t bis 40 t in seitenelastischer Schutzhülle und von 50 t bis 125 t in gewebter Schutzhülle lieferbar. Von 150 t bis 450 t ist die gewebte Schutzhülle seitlich ver-

10 WLL

[k g ]

žitočná dĺžka min. [m ]

žitočná dĺžka max. [m ]

Š ír k a p o d zaťažením [m m ]

H rú b k a p o d zaťažením [m m ]

ES 100

10 000

2,5

30

55

12

1,0

ES 200

20 000

2,5

30

15

2, 3

ES 300

30 000

2,5

30

20

3,5

ES 400

40 000

2,5

30

110

24

5,1

ES 500

50 000

4,0

30

117

23

5,5

ES 600

60 000

4,4

30

150

30

7, 9

ES 800

80 000

4,7

30

192

32

9,4

ES 10000

100 000

5,1

30

227

35

13, 6

Označenie

Nosnosť

Rundschlingen DIN EN 1492-2

50 - 125t mit gewebter Schutzhülle

Magnum-X setzt Maßstäbe in Komfort, Sicherheit und Langlebigkeit – und das mit bis zu 450 t Tragfähigkeit. Ein Gelege aus Hochleistungspolyester und die kompakte Schlauchhülle machen die Magnum-X bis zu 50 % schmaler als

0t t - 45

Anschlagmittel

pre extrémne náročné aplikácie

Magnum-X Hochleistungsrundschlinge 10 t bis zu 450 t

Magnum-

Die neue Dimension in der Hebetechnik

10 - 40t mit seitenelastischer Schutzhülle

Textilné zdvíhacie prostriedky

Nekonečné sľučky

Keďže slučka je bez identi kačného štítka nepoužiteľná, dosiahla slučka Magnum- vylepšenia aj v tomto smere. títok je všitý pevne do plášťa slučky. Doplnený je o priehľadný lm, ktorý odoláva silnejšiemu znečisteniu.

80 90

motnosť [k g /m ]

Š t ít o k RFID

Do plášta je integrovaný RFID vysielač, ktorý obsahuje všetky podrobné informácie o produkte.

Inovatívna štruktúra, z vysokokvalitných polyesterových vlákien spolu s plášťom vytvoreným prevažne z rovnakého materiálu, vytvára textilnú slučku o 50% užšiu oproti bežným textilným slučkám. ároveň poskytujú vačšiu pevnosť pozdĺž slučky aj priečne. Slučky sa nepokrčia ani na menších žeriavových hákoch, takže neprichádza k nepovolenej manipulácii.

Magnum- majú extra návlek s vystúpeným označením nosnosti. ľahčuje identi káciu slučky na väčšie vzdialenosti aj v najviac znečistených prevádzkach. Vďaka tomu dokáže užívateľ bezpečne predísť nehodám a škodám spôsobeným použitím nevhodnej slučky.

Plášť slučky je posilnený extrémne odolným polyesterom, ktorý odoláva drsným povrchom bremien a ostrým hranám. Magnum- predstavuje veľkú spoľahlivosť a dlhú životnosť aj v najnáročnejších prevádzkach - ekonomický aktor, na ktorý sa m žete spoľahnúť Pri textilných popruhoch vnútorný uhol závesného oka nesmie byť väčšíí ako 20°. Inak môže dôjsť k natrhnutiu pevnostného šitia. Na ostrých hranách treba používať ochranné návleky alebo rohové ochrany z polyuretánu, aby nedošlo k roztrhnutiu popruhu.

Definícia ostrej hrany: r

(r - polomer hrany, d - hrúbka textilného popruhu)

66

d

META S s. r. o.

w w w . metas. sk

67


TEXTILNÉ ZDVÍ HA CIE PROSTRIEDKY Kombinované závesy TEXTIL/KOV Textilné zdvíhacie prostriedky

Kombinované závesy KOV/TE TIL sú vhodnou alternatívou k jednopramenným, či viacpramenným reťazovým závesom alebo závesom z oceľových lán. Ich hlavnou prednosťou je výrazne nižšia hmotnosť, čo uľahčuje manipuláciu.

Vlastnosti: • • • • •

Kombinácia textilných slučiek alebo pásov z vysokopevnostných kovových komponentov tr.8 alebo tr.10 Nosnosť štandardne od 1 do 21 t Dĺžka závesu štandardne do 10 m Nízka hmotnosť oproti iným zdvíhacím prostriedkom ahká výmena jednotlivých komponentov

ednopramenný

dvojpramenný

do slučky

priamy ťah

uhol

N o s n o s ti

67

troj a štvorpramenný

priamy ťah

uhol

Faktor

do slučky

do slučky

priamy ťah uhol

uhol

0°- 45°

45°- 60°

0°- 45°

45°- 60°

1

0,8

1,4

1, 1

1

0,8

2, 1

1,5

1 000

800

1 400

1 100

1 000

800

2 100

1 500

2 000

1 600

2 800

2 200

2 000

1 600

4 200

3 000

3 000

2 400

4 200

3 300

3 000

2 400

6 300

4 500

5 000

4 000

7 000

5 500

5 000

4 000

10 500

7 500

8 000

6 400

11 200

8 800

8 000

6 400

16 800

12 000

META S s. r. o.

www.metas.sk

META S s. r. o.

www.metas.sk

Textilné zdvíhacie prostriedky

priamy ťah

67


TEXTILNÉ ZDVÍ HA CIE PROSTRIEDKY Nekonečné slučky - E TREEMA Textilné zdvíhacie prostriedky

Slučky s vláknami Dyneema

Nekonečná slučka z Dyneema vlákna maximálna povolená nosnosť 10 000 kg minimálna pevnosť pri pretrhnutí 70 000 kg váha 924 g (užitočná dĺžka 1 000 mm/obvodová 2 000 mm)

- vysokomolekulový polyetylén (HMPE) •

vysoká odolnosť proti prerezaniu

(8x vyššia v porovnaní s polyesterom) vysoká pevnosť v ťahu

(8x vyššia v porovnaní s polyesterom) vysoká odolnosť voči oderu

(40x vyššia v porovnaní s polyesterom) vysoká odolnosť proti prepichnutiu

(15x vyššia v porovnaní s polyesterom)

veľmi nízke predlžovanie

nizka únava pri napätí

dobrá odolnosť voči chemikáliám

dobrá odolnosť voči morskej vode

neabsorbuje vodu

Textilné zdvíhacie prostriedky

Porovnanie priemeru a hmotnosti E TREEMA sľučiek a klasických polyesterových sľučiek s rovnakou nosnosťou. Označenie

Nosnosť (kg)

žitočná dĺžka max. (m)

E X T R E E M A (mm)

Polyester motnosť(kg)

(mm)

motnosť (kg)

E T0300xxx

30 000

5

40

14.5

69

30.7

E T0400xxx

40 000

5

50

16.5

98

39. 7

E T0500xxx

50 000

5

60

21

119

56.2

E T0750xxx

75 000

5

75

32

140

85.6

E T1000xxx

100 000

5

100

47

155

110.8

E T1250xxx

125 000

5

125

62.5

197

140

E T1500xxx

150 000

5

140

77.5

222

170

E T2000xxx

200 000

5

170

107

260

223

posledné 3 číslice v označení predstavujú užitočnú dĺžku. Napríklad 020

2 m.

Možnosti vyhotovenia: • Nekonečné slučky do nosnosti 350 t - koeficient bezpečnosti 7:1 • Nekonečné slučky do nosnosti 500 t - koeficient bezpečnosti 5:1 • Dĺžka až 20 metrov

68

META S s. r. o.

www.metas.sk


TEXTILNÉ ZDVÍHACIE PROSTRIEDKY

Textilné zdvíhacie prostriedky

Textilné zdvíhacie prostriedky

69

www.metas.sk

METAS s. r. o.


TEXTILNÉ ZDVÍ HA CIE PROSTRIEDKY

TOP QUALITY made in germany

Ploché pásy s nanesenou PU ochranou

Textilné zdvíhacie prostriedky

Textilné zdvíhacie prostriedky

- d v o jv rs tv o v é , š tv o rv rs tv o v é

70

• • • • • •

P - dvojvrstvové pásy, nosnosť 1 - 10 t PCS2 - štvorvrstvové pásy, nosnosť 2 - 20 t Možnosť nanesenia r znych typov PU ochrany R zne možnosti zakončenia (oko, c-hák, kovové oko) Ochrana voči oderu a znečisteniu Pracovná teplota od -40°C do 100°C S p ô s o b v ia z a n ia

Označenie

Označenie rôznych typov zakončenia: • • •

textilné oko/oko (P2) textiln oko/c-hák (P2-C) k o v o v é o k o / o k o (P2-DD)

Š ír k a pásu

45°

60°

(mm)

100%

80%

200%

140%

100%

P 1000

30

1 000

800

2 000

1 400

1 000

P 2000

60

2 000

1 600

4 000

2 800

2 000

P 3000

90

3 000

2 400

6 000

4 200

3 000

P 4000

120

4 000

3 200

8 000

5 600

4 000

P 5000

150

5 000

4 000

10 000

7 000

5 000

P 6000

180

6 000

4 800

12 000

8 400

6 000

P 8000

240

8 000

6 400

16 000

11 200

8 000

P 10000

300

10 000

8 000

20 000

14 000

10 000

ávesné oko typ D

ávesný hák typ C

Ochrana proti oderu obojstranná (P2): činná ochrana z oboch strán textilného pásu proti oderu, vhodná na zdvíhanie bremien s drsným povrchom ako napríklad bet n.

Ochrana proti ostrým hranám jednostr. (S ): Vhodná na zdvíhanie bremien s ostrými hranami. Používa sa všade tam, kde je potrebná ochrana proti prerezaniu.

Ochrana proti ostrým hranám obojstr. (S2): Ochrana proti prerezaniu z oboch strán textilného pásu.

META S s. r. o.

www.metas.sk


TEXTILNÉ ZDVÍ HA CIE PROSTRIEDKY

TOP QUALITY made in germany

Ochranné návleky Textilné zdvíhacie prostriedky

PowerFlex PF-1 ochranný návlek - pre zvýšenú odolnosť voči oderu po oboch stranách textilného pásu (slučky)

Pre nekonené slučky:

WLL 0,5 t - 40 t Pre textilné pásy:

WLL 1 t - 20 t

Secutex SF-1 ochranná vrstva - pre zvýšenú odolnosť voči prerezaniu na jednej strane textilného pásu (slučky)

Povrchové vylepšenia: - povrch ktorejkoľvek Secutex ochrany je možné vylepšiť oceľovými platničkami. Pásy (slučky) sú odolnejšie voči prerezaniu aj pri zdvíhaní bremien s ostrými hranami.

Pre nekonené slučky:

WLL 0,5 t - 150 t Pre textilné pásy:

Secutex SF-2 ochranná vrstva - pre zvýšenú odolnosť voči prerezaniu po oboch stranách textilného pásu (slučky) Pre nekonené slučky:

WLL 0,5 t - 150 t Pre textilné pásy:

WLL 1 t - 20 t

Pre hranu s priemerom menším ako 2 mm: - pomocou vlnkovaného dizajnu je ostrá hrana bezpečne obomknutá a pás drží na mieste.

Textilné zdvíhacie prostriedky

WLL 1 t - 20 t

Secutex SC ochranný návlek - odnímateľný návlek pre zvýšenú odolnosť voči prerezaniu na jednej strane textilného pásu (slučky) Pre nekonené slučky:

WLL 0,5 t - 150 t Pre textilné pásy:

WLL 1 t - 20 t

META S s. r. o.

www.metas.sk

71


TEXTILNÉ ZDVÍ HA CIE PROSTRIEDKY

TOP QUALITY made in germany

Ochranné návleky - NoCut Textilné zdvíhacie prostriedky

Pod značkou NoCut je na trh uvedený nový typ ochranného návleku, ktorý sa vyznačuje obzvlášť vysokou odolnosťou proti prerezaniu a proti oderu. Ochranný návlek je utkaný z vysoko krystalického polyetylenového vlákna, ktoré je známe pod označením MPE (vysoko molekulárny polyetylén) alebo taktiež MWPE ( ltra igh Molecular Weight Polyethylene). Preto sa NoCut výborne hodí hlavne na ochranu textilných viazacích prostriedkov, ako sú popruhy a nekonečné slučky, ktoré chráni hlavne pred ostrými hranami pri zdvíhaní bremien.

Vlastnosti: •

Ochrana NoCut sa vyznačuje podstatne nižšou hmotnosťou v porovnaní s bežnými polyuretánovými návlekmi, čím sa zjednodušuje manipulácia

Ochrana NoCut je ohybná a exibilná, čo umožňuje použitie aj v stiesnených priestoroch

Ochranu NoCut je možné ľahko posúvať po textilných viazacích prostriedkoch

Ochrana NoCut sa dodáva ako hotový prírez so začistenými a zastrihnutými okrajmi. tandardne sa dodáva od dĺžky 500 mm a ďalej v intervaloch po 250 mm, t. j. 750, 1.000, 1.250 adt. a vnútorných šírkach od 45 mm do 315 mm.

Ochrana NoCut sa používa pri teplotách od -40 °C do +60 °C.

Ochrana NoCut je obojstranná - to znamená, že nezáleží na tom, ktorá strana bude priliehať k ostrej hrane, takže nehrozí riziko nesprávneho použitia.

Ochrana NoCut vďaka špeciálnej rebrovanej štruktúre tkanininy ďalej zlepšuje už aj tak vysokú odolnosť proti prerezaniu. Rebrovaná konštrukcia na vnútornej strane naviac podporuje kompenzačný kĺzavý pohyb viacacieho prostriedku v návleku.

Textilné zdvíhacie prostriedky

Označenie

72

Vnútorná šírka návleku (mm)

Vonkajšia šírka návleku (mm)

H rú b k a návleku (mm)

Pre nekonečné slučky o n o s n o s ti (kg)

Ploché pásy o n o s n o s ti (kg)

NoCut 45

45

55

13

-

1 000

NoCut 75

75

85

13

500, 1 000, 2 000

2 000

NoCut 105

105

115

13

3 000, 4 000

3 000

NoCut 135

135

145

13

5 000, 6 000

4 000

NoCut 165

165

175

13

8 000

5 000

NoCut 195

195

205

13

10 000

6 000

NoCut 255

255

265

13

15 000

8 000

NoCut 315

315

325

13

20 000, 25 000

10 000

META S s. r. o.

www.metas.sk


TEXTILNÉ ZDVÍ HA CIE PROSTRIEDKY

TOP QUALITY made in germany

Polyuretánové rohové ochrany SECUTE Textilné zdvíhacie prostriedky

Rohové ochrany s kĺbom (varianty A, , C) Dĺžka (mm)

H rú b k a (mm)

SK 30

35

115

10

SK 60

65

115

10

SK 90

95

115

10

SK 120

120

115

10

SK 150

150

115

10

SK 180

180

115

10

SK 240

240

115

10

SK 300

300

115

10

Rohové ochrany pevné (varianty A, , C) Š ír k a (mm)

Dĺžka (mm)

SK 30

35

115

SK 60

65

115

SK 90

95

115

SK 120

120

115

SK 150

150

115

SK 180

180

115

SK 240

240

115

SK 300

300

115

Označenie

Typ A - bez magnetov

w w w . metas. sk

H

Typ C - s magnetmi na oboch segmentoch

Š

Typ A - bez magnetov

Typ C - s magnetmi na oboch segmentoch

META S s. r. o.

Typ - s magnetmi na jednom segmente

D

Š

Typ - s magnetmi na jednom segmente

D

Textilné zdvíhacie prostriedky

Š ír k a (mm)

Označenie

73


TEXTILNÉ ZDVÍ HA CIE PROSTRIEDKY Textilné zdvíhacie prostriedky

Príslušenstvo - Joker háky

Textilné zdvíhacie prostriedky

áky oker sa dajú jednoducho pripojiť k textilným slučkám a pásom bez použitia náradia. Vďaka tomu môžete manipulovať s bremenami vybavenými závesnými bodmi (stroje, kovové palety apod.). áky sú farebne rozlíšené podľa nosnosti rovnako ako textilné popruhy.

74

Označenie

W

LL kg

A mm

mm

mm

F mm

G mm

H mm

L mm

1

2

JH-1

1 000

73

29

32

30

15

20

110

JH-2

2 000

93

34

42

38

21

26

143

JH-3

3 000

111

34

50

46

26

32

151

JH-4

4 000

130

49

60

55

31

35

180

JH-5

5 000

130

49

60

55

31

35

180

JH-6

6 000

130

49

60

55

31

35

180

META S s. r. o.

w w w . metas. sk


TOP QUALITY made in germany

Závesné body Obsah: • Skrutkovacie body • Navarovacie body


OEFICIE

ZÁ VESNÉ BODY

NT

TOP QUALITY

K STI 4: 1 BEZPEČNO E SMER V KAŽDOM NIA ZAŤAŽE

made in germany

Skrutkovacie body PP-S (Vario) Pow erPoint-Star

PP- (Vario) Pow erPoint-B

PP-VIP (Vario) Pow erPoint-VIP

VLBG -PLU S M 8- M 30: v priemere o 45% vyššia nosnosť o p r o t i VLBG

3

5

8

13. 4

90°

0. 6

1. 5

2. 5

4

90°

1. 2

3

5

045°

0. 8

2. 1

4560°

0. 6

L B G ( 3) M 20 R S 2t

1. 2

L B G ( 3) M 16 R S 1t

V L B G - P l u s 20t

10

V L B G - P l u s 15t

6. 7

V L B G - P l u s 10t

4

V L B G - P l u s 8t

2. 5

V L B G - P l u s 7t

1. 5

V L B G - P l u s 6. 7t

0. 6

8

V L B G - P l u s 4. 5t

M

V L B G - P l u s 3. 5t

M 36

V L B G - P l u s 3. 5t

P P S 1. 5t

M 30

V L B G - P l u s 2t

P P S 1. 5t

M 24

V L B G - P l u s 1, 35t

P P S 1. 5t

M 20

V L B G - P l u s 0. 9t

P P S 1. 5t

M 16

V L B G - P l u s 0. 63t

P P S 1. 5t

M 12

M 10

M 12

M 16

M 18

M 20

M 24

M 30

M 36

M 36

M 42

M 42

M 48

M 16

M 20

0. 63

0. 9 1. 35 2 ( 0. 63) ( 1) ( 1. 5)

2

3. 5 4. 5 6. 7 ( 2. 5) ( 4) ( 5)

7

8

10

15

20

1

2

20

1. 26

1. 8 2. 7 ( 1. 26) ( 2)

4 ( 3)

4

7 ( 5)

13. 4 14 ( 10)

16

20

30

40

2

4

5

8

0. 63

0. 9 1. 35 2 ( 0. 63) ( 1) ( 1. 5)

2

3. 5 4. 5 6. 7 ( 2. 5) ( 4) ( 5)

7

8

10

15

20

1

2

8

10

16

1. 26

1. 8 2. 7 ( 1. 26) ( 2)

4

7 ( 5)

13. 4 14 ( 10)

16

20

30

40

2

4

3. 5

5. 6

7. 1

11. 2

0. 88

4. 9 6. 3 9. 4 1. 3 1. 9 2. 8 2. 8 9. 8 11. 2 14 ( 0. 88) ( 1. 4) ( 2. 1) ( 3. 5) ( 5. 6) ( 7)

21

28

1. 5

2. 5

4

5

8

0. 63

0. 9 1. 35 2 ( 0. 63) ( 1) ( 1. 5)

2

3. 5 4. 5 6. 7 ( 2. 5) ( 4) ( 5)

7

8

10

15

20

1

2

a s y m e t r ic k ý

P P - S 0. 63t

U H O L S K L O N U

( špeciálne dĺžky závitov na požiadanie)

0. 6

1. 5

2. 5

4

5

8

0. 63

0. 9 1. 35 2 ( 0. 63) ( 1) ( 1. 5)

2

3. 5 4. 5 6. 7 ( 2. 5) ( 4) ( 5)

7

8

10

15

20

1

2

045°

1. 3

3. 2

5. 3

8. 4

10. 5

16. 8

1. 32

1. 9 2. 8 4. 2 7. 4 9. 5 14. 2 4. 2 14. 7 16. 8 21 31. 5 42 ( 1. 32) ( 2. 1) ( 3. 15) ( 5. 25) ( 8. 4) ( 10. 5)

2. 1 4. 2

4560°

0. 9

2. 2

3. 8

6

7. 5

12

0. 95

1. 35 2 3 ( 0. 95) ( 1. 5) ( 2. 25)

3

5. 25 6. 75 10 10. 5 12 ( 3. 75) ( 6) ( 7. 5)

15 22. 5 30

1. 5

3

a s y m e t r ic k ý

Závesné body

M6 M1 50

Závesné body

N e r e z o v é v y h o t o v e n ie

Veľkosti závitov

0. 6

1. 5

2. 5

4

5

8

0. 63

0. 9 1. 35 2 ( 0. 63) ( 1) ( 1. 5)

2

3. 5 4. 5 6. 7 ( 2. 5) ( 4) ( 5)

10

1

2

4 ( 3)

9 ( 8)

9 ( 8)

7

8

15

20

1. 4 2. 8

Maximálna nosnosť je udaná v tonách Nosnosti staršieho modelu VLBG v zátvorke

76

META S s. r. o.

w w w . metas. sk


ZÁ VESNÉ BODY

TOP QUALITY made in germany

Skrutkovacie body

V W B G - V 1. 3t

V W B G - V 1. 8t

V W B G - V 2. 0t

V W B G - V 2. 0t

V W B G - V 3. 5t

V W B G - V 3. 5t

V W B G - V 5t

V W B G 6 ( 7. 5)

V W B G 8 ( 10)

V W B G 8 ( 10)

V W B G 12 ( 13)

V W B G 12 ( 13)

V W B G 12 ( 15)

V W B G 13 ( 16)

V W B G 13 ( 16)

V W B G 14 ( 20)

V W B G 16 ( 22)

V W B G 16 ( 22)

V W B G 16 ( 25)

V W B G 16 ( 25)

V W B G 31. 5 ( 40)

V W B G 31. 5 ( 40)

V W B G 35 ( 48)

V W B G 35 ( 48)

V W B G 40 ( 50)

V W B G 40 ( 50)

M 12

M 14

M 16

M 18

M 20

M 22

M 24

M 27

M 30

M 33

M 36

M 36 39

M 42

M 42 45

M 45

M 48

M 48 52

M 52

M 56

M 56 62

M 64

M 64 76

M 72

M 72 76

M 80

M 80 85

M 90

M 90 150

0. 6

0. 9

1. 2

2

2. 6

3. 6

4

4

7

7

10

15

15

15

17

17

18

18

18

25

28

28

28

28

50

50

50

50

50

50

1. 2

1. 8

2. 4

4

5. 2

7. 2

8

8

14

14

20

30

30

30

34

34

36

36

36

50

56

56

56

56

100

100

100

100

100

100

0. 3 ( 0. 4)

0. 45 0. 6 1 1. 3 ( 0. 6) ( 0. 7) ( 1. 25) ( 1. 5)

1. 8 ( 2)

2 ( 2. 5)

2 ( 2. 5)

3. 5 ( 4)

3. 5 ( 4)

5 ( 6)

6 ( 7. 5)

8 ( 10)

8 ( 10)

12 ( 13)

12 ( 13)

12 ( 15)

13 ( 16)

13 ( 16)

14 ( 20)

16 ( 22)

16 ( 22)

16 ( 25)

16 ( 25)

31. 5 31. 5 35 ( 40) ( 40) ( 48)

35 ( 48)

40 ( 50)

40 ( 50)

0. 6 ( 0. 8)

0. 9 ( 1. 2)

2. 6 ( 3)

3. 6 ( 4)

4 ( 5)

4 ( 5)

7 ( 8)

7 ( 8)

10 ( 12)

12 ( 15)

16 ( 20)

16 ( 20)

24 ( 26)

24 ( 26)

24 ( 30)

26 ( 32)

26 ( 32)

28 ( 40)

32 ( 44)

32 ( 44)

32 ( 50)

32 ( 50)

63 ( 80)

70 ( 96)

80 80 ( 100) ( 100)

0. 4 0. 6 0. 8 1. 4 1. 8 ( 0. 56) ( 0. 84) ( 1. 05) ( 1. 75) ( 2. 1)

2. 5 ( 2. 8)

2. 8 ( 3. 5)

2. 8 ( 3. 5)

4. 9 ( 5. 6)

4. 9 7 8. 4 11. 2 11. 2 16. 8 16. 8 16. 8 18. 2 18. 2 19. 6 22. 4 22. 4 22. 4 22. 4 44. 1 44. 1 49 49 ( 5. 6) ( 8. 4) ( 10. 5) ( 14) ( 14) ( 18. 2) ( 18. 2) ( 21) ( 22. 4) ( 22. 4) ( 28) ( 30. 8) ( 30. 8) ( 35) ( 35) ( 56) ( 56) ( 67. 2) ( 67. 2)

50 ( 70)

50 ( 70)

0. 3 ( 0. 4)

0. 45 0. 6 1 1. 3 ( 0. 6) ( 0. 7) ( 1. 25) ( 1. 5)

1. 8 ( 2)

2 ( 2. 5)

2 ( 2. 5)

3. 5 ( 4)

3. 5 ( 4)

5 ( 6)

6 ( 7. 5)

8 ( 10)

8 ( 10)

12 ( 13)

12 ( 13)

12 ( 15)

13 ( 16)

13 ( 16)

14 ( 20)

16 ( 22)

16 ( 22)

16 ( 25)

16 ( 25)

31. 5 31. 5 35 ( 40) ( 40) ( 48)

35 ( 48)

40 ( 50)

40 ( 50)

0. 3 ( 0. 4)

0. 4 ( 0. 6)

1. 8 ( 2)

2 ( 2. 5)

2 ( 2. 5)

3. 5 ( 4)

3. 5 ( 4)

5 ( 6)

6 ( 7. 5)

8 ( 10)

8 ( 10)

12 ( 13)

12 ( 13)

12 ( 15)

13 ( 16)

13 ( 16)

14 ( 20)

16 ( 22)

16 ( 22)

16 ( 25)

16 ( 25)

31. 5 31. 5 35 ( 40) ( 40) ( 48)

35 ( 48)

40 ( 50)

40 ( 50)

V W B G - V 0. 3t

M 10

1. 2 ( 1. 5)

2 ( 2. 5)

0. 6 1 1. 3 ( 0. 7) ( 1. 25) ( 1. 5)

63 ( 80)

70 ( 96)

0. 6 0. 9 1. 2 2. 1 2. 7 3. 7 4. 2 4. 2 7. 3 ( 0. 84) ( 1. 26) ( 1. 58) ( 2. 62) ( 3. 15) ( 4. 2) ( 5. 25) ( 5. 25) ( 8. 4)

7. 3 10. 5 12. 6 16. 8 16. 8 25. 2 25. 2 25. 2 27. 3 27. 3 29. 4 33. 6 33. 6 33. 6 33. 6 66. 15 66. 15 73. 5 73. 5 84 84 ( 8. 4) ( 12. 6) ( 15. 7) ( 21) ( 21) ( 27. 3) ( 27. 3) ( 31. 5) ( 33. 6) ( 33. 6) ( 42) ( 46. 2) ( 46. 2) ( 52. 5) ( 52. 5) ( 84) ( 84) ( 100) ( 100) ( 105) ( 105)

0. 4 ( 0. 6)

0. 6 0. 9 1. 5 1. 9 ( 0. 9) ( 1. 12) ( 1. 87) ( 2. 25)

2. 7 3 3 ( 3) ( 3. 75) ( 3. 75)

5. 2 ( 6)

5. 2 ( 6)

7. 5 9 12 ( 9) ( 11. 2) ( 15)

12 18 18 18 19. 5 19. 5 21 ( 15) ( 19. 5) ( 19. 5) ( 22. 5) ( 24) ( 24) ( 30)

24 ( 33)

24 24 24 47. 25 47. 25 52. 5 52. 5 60 ( 33) ( 37. 5) ( 37. 5) ( 60) ( 60) ( 72) ( 72) ( 75)

60 ( 75)

0. 3 ( 0. 4)

0. 4 ( 0. 6)

1. 8 ( 2)

3. 5 ( 4)

3. 5 ( 4)

5 ( 6)

8 ( 10)

16 ( 22)

16 ( 22)

40 ( 50)

0. 6 1 1. 3 ( 0. 7) ( 1. 25) ( 1. 5)

2 ( 2. 5)

2 ( 2. 5)

6 ( 7. 5)

8 ( 10)

12 ( 13)

12 ( 13)

12 ( 15)

13 ( 16)

13 ( 16)

14 ( 20)

16 ( 25)

16 ( 25)

31. 5 31. 5 35 ( 40) ( 40) ( 48)

35 ( 48)

40 ( 50)

Závesné body

8

M

Závesné body

V W B G - V 1. 0t

BG

V W B G - V 0. 6t

VW

V W B G - V 0. 45t

VW G-V (Vario)

Maximálna nosnosť je udaná v tonách

META S s. r. o.

w w w . metas. sk

77


OEFICIE

ZÁ VESNÉ BODY

NT

TOP QUALITY

K STI 4: 1 BEZPEČNO E SMER V KAŽDOM NIA ZAŤAŽE

made in germany

Skrutkovacie body VRS Starpoint (Vario)

Veľkosti závitov

VRM Starpoint

INOX-STA R

RS a RM s vysokou pevnosťou v ťahu

VRBG

2

0. 1 0. 3 0. 4 0. 7 1. 5 2. 3 3. 2 4. 5

7

90°

0. 2 0. 6 0. 8 1. 5

14 18 24

4. 6 6. 4

9

9

12 0. 5 1

1

2

W B P G 200t

W B P G 100t

M 48

W B P G 80t

M 42

R S M 48 / R M

V R B G 50t

M 36

R S M 42 / R M

V R B G 31. 5t

M 30

R S M 36 / R M

V R B G 16t

M 24

R S M 30 / R M

V R B G 10t

M 20

R S M 24 / R M

R B G 3t

M 16

R S M 20 / R M

3

4

6

12 16 24 32

3

10 16 31. 5 50 85 100 200

0. 8 1. 6

2

3. 2

6

8

12 16 24 32 48 64

6

20 32 63 100 170 200 400

8

4

5

-

6

20 32 63 100 170 200 400

9

12 0. 5 1

2

2. 5

0. 1 0. 3 0. 4 0. 7 1. 5 2. 3 3. 2 4. 5

7

9

12 0. 5 1

2

2. 5

450. 15 0. 45 0. 6 1. 1 2. 2 3. 4 4. 8 6. 7 10. 5 13. 5 18 0. 7 1. 5 60°

3

3. 7

a s y m e t r ic k ý

1 2. 1 4. 2 5. 3

2

2. 5

12 0. 5 1

1. 6

10 16 31. 5 50 85 100 200

7

9

1

3

0. 1 0. 3 0. 4 0. 7 1. 5 2. 3 3. 2 4. 5

7

0. 4 0. 8

-

4560°

0. 1 0. 3 0. 4 0. 7 1. 5 2. 3 3. 2 4. 5

2x 4x 4x 6x 8x 6x 6x 10x M M M M M M M M 16 20 30 30 36 48 48 48

8

2. 5

2. 1 3. 2 4. 5 6. 3 9. 8 12. 6 16. 8 0. 7 1. 4 2. 8 3. 5

00. 21 0. 63 0. 8 1. 5 3. 1 4. 8 6. 7 9. 4 14. 7 18. 9 25 45°

M 14

I N O X M 24

I N O X M 30 -

M M M M M M M M M M 10 12 14 16 20 24 30 36 42 48

6

2

a s y m e t r ic k ý

00. 14 0. 42 0. 56 1 45°

Závesné body

12 16 24 32 1. 2 2. 4 3. 6 5. 2

90°

3

I N O X M 20

12 16 24 32 48 64 2. 4 4. 8 7. 2 10. 4 -

I N O X M 16

8

I N O X M 12

4

V R S M 48

2

8

V R S M 42

6

R S M 16 / R M

M 30

4

V R S M 36

2

M 12

M 24

V R S M 30 / V R M

1

R S M 14 / R M

M 20

V R S M 24 / V R M

M

M 10

M 16

V R S M 20 / V R M

M

R S M 12 / R M

M 12

V R S M 16 / V R M

M M M M M M M M M M M M M M 10 12 16 20 24 30 36 42 48 12 16 20 24 30

R S M 10 / R M

M 10

M 8

1

M 6

0. 5 1

V R S M 12 / V R M

M 8 8

V R S M 10 / V R M

M 6

V R S M 8/ V R M M

6

R S M 8/ R M

M

R S M 6/ R M

V R S M 6/ V R M

( špeciálne dĺžky závitov na požiadanie)

U H O L S K L O N U

Závesné body

M6 M1 50

-

4. 2 14 22. 4 45 70 119 140 280

Pre tieto aplikácie doporučujeme použiť body > > VRS STA RPOINT< < , ktoré sú polohovateľné -

-

-

3

10 16 31. 5 50 85 100 200

3

10 16 31. 5 50 85 100 200

6. 3 21 33. 6 67 105 178 210 420

-

4. 5 15 24 47. 5 75 127 150 300

-

3

10 16 31. 5 50 85 100 200

Maximálna nosnosť je udaná v tonách Maximálna nosnosť skrutkovacieho bodu VRM platí len pre závitové skrutky kvality 10.9.

78

META S s. r. o.

w w w . metas. sk


ZÁ VESNÉ BODY

TOP QUALITY made in germany

Navarovacie body

A B A 1. 6t

A B A 3. 2t

A B A 5t

A B A 10t

3200 d a N

6400 d a N

10000d a N

20000 d a N

A B A 31. 5t

V R B K - F I X 10t 20000 d a N

10

1. 2

8 13. 4 20

90°

0. 6 1. 5 2. 5

4

5

8

90°

1. 2

8

10

16

045°

0. 8 2. 1 3. 5 5. 6 7. 1 11. 2 2. 1 3. 5 5. 6 9. 38 14 22. 4 0. 7 1. 4 2. 8 5. 6 9. 38 14 22. 4 65

4560°

0. 6 1. 5 2. 5

4

5

8

1. 5 2. 5

4

6. 7 10

16 0. 5

1

2

4

6. 7 10

16 31. 5 50

4

6. 7 10 1. 6 3. 2

5

10

20 31. 5

4

5

8

1. 5 2. 5

4

6. 7 10

16 0. 5

1

2

4

6. 7 10

16 31. 5 50

4

6. 7 10 1. 6 3. 2

5

10

20 31. 5

3

5

6. 7 10

8 13. 4 20

1

4

20 31. 5

8 13. 4 20

32

8 13. 4 20 3. 2 6. 4 10

20

40

2

4

16 31. 5 50

4

5

10

20 31. 5

4

8 13. 4 20

32

8 13. 4 20 3. 2 6. 4 10

20

40

63

70 5. 6 9. 38 14 2. 2 4. 5 7. 1 14. 1 28

45

6. 7 10

63 100

63 100

6. 7 10 1. 6 3. 2

0. 6 1. 5 2. 5

045°

1. 3 3. 2 5. 3 8. 4 10. 5 16. 8 3. 15 5. 25 8. 4 14. 1 21 33. 6 1. 05 2. 1 4. 2 8. 4 14. 1 21 33. 6 67 105 8. 4 14. 1 21 3. 4 6. 8 10. 6 21. 2 42

4560°

0. 9 2. 2 3. 8

6

0. 6 1. 5 2. 5

4

7. 5 12 2. 25 3. 75 6 10. 1 15

5

8

1. 5 2. 5

4

6. 7 10

63

67

24 0. 75 1. 5

3

6 10. 1 15

24 47. 5 75

6 10. 1 15 2. 4 4. 8 7. 5 15

30 47. 5

16 0. 5

2

4

16 31. 5 50

4

20 31. 5

1

6. 7 10

6. 7 10 1. 6 3. 2

5

10

Závesné body

a s y m e t r ic k ý

5

1. 5 2. 5

1

16 31. 5 50

a s y m e t r ic k ý

3

5

6. 7 10 1. 6 3. 2

A B A 20t

V R B K - F I X 6. 7t 13400 d a N

V R B K - F I X 4t

V R B S - F I X 50t

8000 d a N

V R B S - F I X 31, 5t

V R B S - F I X 10t

V R B S - F I X 16t

V R B S - F I X 6. 7t

20000 d a N

8000 d a N

V R B S - F I X 4t

L B S ( 5) R S 2t

2

13400 d a N

L B S ( 3) R S 1t

L B S ( 1) R S 0. 5t

32

5

4

3

6. 7 10

A BA L-A BA pre viazanie

0. 6 1. 5 2. 5

5

6. 7 10

V L B S 16t

1

V L B S 10t

16 0. 5

V L B S 6. 7t

4

20000 d a N

4

V L B S 4t

2

13400 d a N

32

V L B S 2. 5t

8 13. 4 20

8000 d a N

4

5000 d a N

2

V L B S 1. 5t

W P P / W P P H 8t

1

4

VRBKF IX pre 90°rohy

3

6. 7 10 1. 5 2. 5

VRBS-F IX LRBS-F IX pre viazanie

16 0. 5

3000 d a N

W P P / W P P H 5t

W P P / W P P H 4t

W P P / W P P H 2. 5t

W P P / W P P H 1. 5t

W P P / W P P H 0. 63t

VLBS navarovací bod LPW pre viazanie

Závesné body

U H O L S K L O N U

Pow erPoint W PP / W PPH rotačné / fixné

Maximálna nosnosť je udaná v tonách

META S s. r. o.

w w w . metas. sk

79


OEFICIE

ZÁ VESNÉ BODY

NT

TOP QUALITY

K STI 4: 1 BEZPEČNO E SMER V KAŽDOM NIA ZAŤAŽE

made in germany

Závesné body

Skrutkovacie body

P P -S

Závesné body

Označenie

80

P P -B

Nosnosť (t)

A B C D E (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

P P -V IP F Standard (mm)

F Vario (mm)

G H M SW Hmotnosť (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/ks)

P P - S - 0, 63t - M 12

0, 63

13

75

18

40

116

18

12- 140

41

33

12

36

0, 4

P P - S - 1, 5t - M 16

1, 5

20

97

25

46

147

24

16- 180

50

40

16

41

1, 0

P P - S - 2, 5t - M 20

2, 5

28

126

30

61

187

30

20- 223

61

47

20

55

1, 7

P P - S - 4t - M 24

4

36

150

35

78

227

36

24- 255

77

60

24

70

3, 2

P P - S - 5t - M 30

5 ( 6, 7)

37

174

40

95

267

45

30- 330

93

71

30

85

7, 2

P P - S - 8t - M 36

8 ( 10)

49

208

48

100

310

54

36- 300

102

76

36

90

9, 2

-

12

36

0, 35

16

41

0, 6

20

55

1, 1

24

70

2, 4

30

85

5, 2

36

90

6, 3

12

36

0, 25

16

41

0, 45

20

55

0, 95

24

70

2, 2

30

85

3, 5

36

90

5, 2

P P - B - 0, 63t - M 12

0, 63

9

65

35

40

105

18

12- 140

41

P P - B - 1, 5t - M 16

1, 5

11

65

35

46

115

24

16- 180

50

P P - B - 2, 5t - M 20

2, 5

13

75

40

61

135

30

20- 200

61

P P - B - 4t - M 24

4

16

95

45

78

172

36

24- 255

77

P P - B - 5t - M 30

5 ( 6, 7)

21

130

60

95

223

45

30- 330

93

P P - B - 8t - M 36

8 ( 10)

24

140

65

100

242

54

36- 300

102

P P - V I P 4- 0, 63t - M 12

0, 63

4

-

-

40

-

18

12- 140

41

P P - V I P 6- 1, 5t - M 16

1, 5

6

25

16- 180

50

P P - V I P 8- 2, 5t - M 20

2, 5

8

30

20- 200

61

P P - V I P 10- 4t - M 24

4

10

36

24- 255

77

P P - V I P 13- 5t - M 30

5 ( 6, 7)

13

45

30- 330

93

P P - V I P 16- 8t - M 36

8 ( 10)

16

54

36- 300

102

-

-

46 -

-

61 -

-

78

-

-

95 100

-

-

META S s. r. o.

w w w . metas. sk


ZÁ VESNÉ BODY

TOP QUALITY made in germany

Skrutkovacie body

Závesné body

V W B G -V

Označenie

Nosnosť (t)

V W B G

F A B C D Standard (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

F Vario (mm)

G K M T X Hmotnosť (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/ks)

0, 3 ( 0, 4)

8

31

29

30

13

8- 102

36

28

8

76

18

0, 25

V W B G - V 0, 45 M 10

0, 45 ( 0, 6)

8

31

29

36

17

10- 122

38

30

10

78

19

0, 3

V W B G - V 0, 6 M 12

0, 6 ( 0, 7)

10

49

35

42

21

12- 140

47

36

12

107

19

0, 4

V W B G - V 1, 0 M 14

1, 0 ( 1, 25)

13

46

38

48

21

14- 65

56

41

14

113

-

0, 6

V W B G - V 1. 3 M 16

1, 3 ( 1, 5)

13

46

38

48

25

16- 180

56

41

16

113

28

0, 6

V W B G - V 1, 8 M 18

1, 8 ( 2, 0)

13

54

35

62

27

18- 83

67

55

18

137

-

1, 1

V W B G - V 2, 0 M 20

2, 0 ( 2, 5)

13

54

35

62

33

20- 223

67

55

20

137

30

1, 4

V W B G - V 2, 0 M 22

2, 0 ( 2, 5)

13

54

35

62

33

22- 94

64

55

22

137

-

1, 5

V W B G - V 3, 5 M 24

3, 5 ( 4, 0)

18

66

40

81

40

24- 255

88

70

24

173

25

2, 6

V W B G - V 3, 5 M 27

3, 5 ( 4, 0)

18

66

40

81

40

27- 92

88

70

27

173

-

2, 9

V W B G - V 5, 0 M 30

5, 0 ( 6, 0)

22

90

50

99

50

30- 330

106

85

30

221

32

5, 5

V W B G 6( 7, 5) M 33

6( 7, 5)

22

86

50

90

50

33- 300

94

80

33

208

-

5, 6

V W B G 8( 10) M 36- 39

8( 10)

22

86

50

90

54

36- 300

94

80

36- 39

208

V W B G 12( 13) M 42- 45

12( 13)

26

111

65

98

63

42- 300

96

85

42- 45

235

-

4, 6 -

6, 1

V W B G 12( 15) M 45

12( 15)

26

111

65

98

67

-

96

85

45

235

V W B G 13( 16) M 48- 52

13( 16)

26

111

65

98

68

48- 300

96

85

48- 52

235

V W B G 14( 20) M 52

14( 20)

32

119

70

120

78

52- 300

120

95

52

274

V W B G 16( 22) M 56- 62

16( 22)

32

119

70

120

84

56- 300

120

95

56- 62

274

-

10, 7

V W B G 16( 25) M 64- 76

16( 25)

32

119

70

120

94

64- 300

120

95

64- 76

274

-

11, 4

V W B G 31, 5( 40) M 72- 76

-

6, 2 -

6, 3

-

10, 5

31. 5( 40)

46

130

90

170

108

72- 300

159

145

72- 76

338

-

V W B G 35( 48) M 80- 85

35( 48)

46

130

90

170

120

80- 300

159

145

80- 85

338

-

V W B G 40( 50) M 90 - 150

40( 50)

46

130

90

170

135

90- 300

159

145

90- 150

378

V W B G 40( 50) M 90 - 150

40( 50)

46

170

110

170

135

90- 300

159

145

90- 150

378

META S s. r. o.

w w w . metas. sk

29, 9 31, 2 -

-

Závesné body

V W B G - V 0, 3 M 8

34, 5 36, 5

81


OEFICIE

ZÁ VESNÉ BODY

NT

TOP QUALITY

K STI 4: 1 BEZPEČNO E SMER V KAŽDOM NIA ZAŤAŽE

made in germany

Skrutkovacie body

VL G-PLUS (VL G)

Závesné body

Skrutkovací bod od RUD-u VL G-PLUS sa v aka guľovému ložisku dokáže otočiť o 360° a závesné oko sa sklopí do smeru ťahu, takže vždy využíva maximálnu nosnosť. Novinkou je vymeniteľná skrutka ICE- olt, v aka ktorej ponúkaju VL G-PLUS v priemere o 45% vyššiu nosnosť oproti klasickým VL G. Tieto vlastnosti, spolu s možnosťou navoliť si dĺžku závitu na oku, činia z VL G jedním z najspoľahlivejších a najpredávanejších skrutkovacích bodov vo svojej triede.

Možnosť dodať aj s guličkovým ložiskom.

Závesné body

> > > Otočný o 360° pod záťažou.

Označenie V L B V L B V L B V L B V L B V L B V L B V L B V L B V L B V L B V L V L V L V L

82

G + 0, 63t M 8 G + 0, 9t M 10 G + 1, 35t M 12 G + 2t M 16 G + 3, 5t M 20 G + 4, 5t M 24 G + 6, 7t M 30 G + 8t M 36 G + 10t M 42 G + 15t M 42 G + 20t M 48 B G B G B G B G

1, 2t 2, 0t 4t M 7t M

M 14 M 18 27 36 *

H H L L B C D F G J K M N SW R T DB Hmotnosť Nosnosť A stand. max. stand. max. (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/ks) (t) (mm) (mm) (mm) (mm) 0, 63 0, 9 1, 35 2 3, 5 4, 5 6, 7 8 10 15 20

30 30 32 33 50 50 60 77 77 95 95

54 54 54 56 82 82 103 122 122 156 156

34 34 34 36 54 54 65 82 82 100 100

35 36 37 46 55 58 80 100 103 113 117

10 10 10 13, 5 16, 5 18 22, 5 26, 5 26, 5 36 36

29 29 29 36 43 43 61 77 77 87 87

11 16 21 24 32 37 49 63 73 63 73

76 96 116 149 187 222 279 223 273 263 303

75 75 75 86 113 130 151 205 205 230 230

45 45 45 47 64 78 80 110 110 130 130

40 45 50 60 75 80 110 140 150 150 160

105 125 145 185 230 265 340 300 350 350 390

8 10 12 16 20 24 30 36 42 42 48

5 6 8 10 12 14 17 22 24 24 27

13 17 19 24 30 36 46 55 65 65 75

32 32 32 38 48 48 67 87 87 100 100

75 75 75 85 110 125 147 197 197 222 222

24 24 26 30 45 45 60 70 70 85 95

0, 3 0, 32 0, 33 0, 55 1, 3 1, 5 3, 3 6, 2 6, 7 11, 2 11, 6

2 2 4 7

33 50 60 60

56 82 103 103

36 54 65 65

46 55 78 72

13, 16, 22, 22,

36 43 61 55

-

34 47 239 -

86 113 151 151

47 64 80 80

-

70 90 300 -

14 18 27 36

10 12 17 -

24 30 41 55

38 48 67 67

85 110 147 146

30 45 60 60

0, 55 1, 3 3, 1 3, 4

5 5 5 5

39 52

100 107

META S s. r. o.

w w w . metas. sk


ZÁ VESNÉ BODY

TOP QUALITY made in germany

Skrutkovacie body

V R M

Nosnosť (t)

A (mm)

V R S M 6

0, 1

27

V R S M 8

0, 3

34

V R S M 10

0, 4

34

V R S M 12

0, 75

V R S M 14

IN O X -S T A R

C (mm)

D (mm)

E (mm)

G (mm)

K (mm)

M (mm)

N (mm)

S (mm)

Hmotnosť (kg/ks)

9

7

20

23

28

11

8, 5

25

25

32

37

9

6

6

13

0, 06

47

12

8

6

16

11

8, 5

25

25

0, 1

32

47

15

10

6

16

42

13

10

30

0, 1

30

34

56

18

12

8

20

0, 75

42

13

10

0, 2

30

30

34

56

18

14

8

20

V R S M 16

1, 5

49

15

0, 2

14

35

35

40

65

24

16

10

23, 5

V R S M 18

1, 5

49

0, 3

15

15

35

35

40

65

24

18

10

23, 5

V R S M 20

2, 3

0, 3

57

17

16

40

42

50

75

30

20

12

29

V R S M 22

0, 5

2, 3

57

17

16

40

42

50

75

30

22

12

29

0, 5

V R S M 24

3, 2

70

21

19

48

50

60

90

36

24

14

35

0, 9

V R S M 27

3, 2

70

21

19

48

48

60

90

36

27

14

35

0, 9

V R S M 30

4, 5

86

26

24

60

60

75

112

45

30

17

44

1, 7

V R S M 33

4, 5

86

36

24

60

60

75

112

45

33

17

41, 5

1, 8

V R S M 36

7

103

32

29

72

75

90

135

54

36

22

53

2, 9

V R S M 42

9

120

38

34

82

85

105

158

63

42

24

61, 5

4, 6

V R S M 48

12

137

43

38

94

100

120

180

72

48

27

70, 5

7, 0

C (mm)

D (mm)

E (mm)

G (mm)

H (mm)

K (mm)

L (mm)

M (mm)

Rmax (mm)

S (mm)

Označenie

A (mm)

Nosnosť (t)

B (mm)

SW (mm)

Hmotnosť (kg/ks)

V R M

M 6

0, 1

28

9

7

20

23

28

16

37

11

6

16

13

9

0, 06

V R M

M 8

0, 3

34

11

8, 5

25

25

28

20

47

14

8

20

16

12

0, 1

V R M

M 10

0, 4

34

11

8, 5

25

25

28

20

47

14

10

20

16

12

0, 1

V R M

M 12

0, 75

42

13

10

30

30

34

25

56

17

12

24

20

14

0, 2

V R M

M 16

1, 5

51

15

14

35

35, 5

40

30

65

21

16

30

22

19

0, 3

V R M

M 20

2, 3

57

17

16

40

40

50

34

75

23

20

37

29

24

0, 5

V R M

M 24

3, 2

69

21

19

48

50

60

40

90

29

24

45

35

30

0, 9

V R M

M 30

4, 5

86

26

24

60

60

75

52

112

34

30

56

44

36

1, 5

Označenie

F 1 (t)

F 2 (t)

A (mm)

B (mm)

C (mm)

D (mm)

I N O X - S T A R M 12

0, 5

1, 2

43

14

10

I N O X - S T A R M 16

1, 0

2, 4

50

16

14

I N O X - S T A R M 20

2, 0

3, 6

57

19

I N O X - S T A R M 24

2, 5

5, 2

70

24

META S s. r. o.

w w w . metas. sk

E (mm)

G (mm)

K (mm)

L (mm)

M (mm)

SW (mm)

Hmotnosť (kg/ks)

30

30

32

56

18

35

35, 5

38

65

24

12

8

0, 2

16

10

16

40

41

46, 5

74

0, 3

30

20

12

0, 5

19

48

50

56

92

36

24

14

0, 9

Závesné body

L (mm)

Označenie

B (mm)

Závesné body

V R S

83


OEFICIE

ZÁ VESNÉ BODY

Závesné body R B G 3

3

TOP QUALITY

SMER V KAŽDOM NIA ZAŤAŽE

Skrutkovacie body

W L L (t)

NT

K STI 4: 1 BEZPEČNO E

made in germany

RG 3t

D E F G H J W A B C K L M N O P R S T U V W ± 0, 4 ± 0, 5 m i n . H 12 m i n . x 45° m a x . (m m ) (m m ) (m m ) (m m ) (m m ) (m m ) (m m ) (m m ) (m m ) (m m ) (m m ) (m m ) (m m ) (m m ) (m m ) (m m ) (m m ) (m m ) (m m ) (m m ) (m m ) (m m ) 34

16

5

48

22

92

6

18

30

1

178

16

71

17

12

20

84

67

53

24

25

30160

X D IN 463

Y 10. 9

17 M 16x 50

VRG B 1 0 /1 6t

A (m m )

B (m m )

C (m m )

D (m m )

10 16

120 170

22 30

6 8

65 90

E F G ± 0, 5 ± 0, 5 m i n . (m m ) (m m ) (m m ) 143 198

78 104

8 10

H H 12 (m m )

J m in . (m m )

L (m m )

M (m m )

N (m m )

O (m m )

V (m m )

K (m m )

T (m m )

Y IS O 4762

30 46

50 70

213 270

20 30

100 134

25 32

54 67

43 63

102 131

M 20x 70- 12, 9 M 30x 90- 12, 9

Závesné body

V R B G 10 V R B G 16

W L L (t)

motnosť (k g ) 4, 1 11, 3

VRG 31,5/50

W L L (t) V R B G 31, 5 V R B G 50

31, 5 50

A B C D (m m ) (m m ) (m m ) (m m ) 180 270

42 70 -

-

130 230

E F G H J L M N O T V W ± 0, 5 ± 0, 5 m i n . H 12 m i n . (m m ) (m m ) (m m ) (m m ) (m m ) (m m ) (m m ) (m m ) (m m ) (m m ) (m m ) (m m ) 75 100

120 200 -

-

-

-

400 650

30 36

195 340

42 60

262 406

163 220

46 58

Y IS O 4762 6x M 30x 100- 12, 9 8x M 36x 120- 12, 9

motnosť (k g ) 69 198

...ostatné nosnosti do 150 t na vyžiadanie.

84

META S s. r. o.

w w w . metas. sk


ZÁ VESNÉ BODY

TOP QUALITY made in germany

Navarovacie body

VLBS

T y p V L V L V L V L V L V L

B S B S B S B S B S B S

1, 5 2, 5 4 6, 7 10 16

W L L (t)

A (m m )

B (m m )

C (m m )

D (m m )

E (m m )

F (m m )

G (m m )

H (m m )

I (m m )

T (m m )

1, 5 2, 5 4 6, 7 10 16

33 36 42 61 75 95

66 77 87 115 129 190

38 45 51 67 67 100

25 27 31 44 55 69

40 48 52 73 71 105

13, 5 13, 5 16, 5 22, 5 26, 5 26

33 40 46 60 60 90

87 97 112 157 173 243

14 16 18 24 27 40

65 75 83 117 126 174

VRBS

T y p B S B S B S B S B S

-F -F -F -F -F

IX IX IX IX IX

4 6, 7 10 16 31, 5

H V H V H V H V H V H V

motnosť (k g )

5+ 3 7+ 3 8+ 3 12 + 4 16 + 4 25 + 6

0, 35 0, 5 0, 8 1, 9 2, 9 6, 8

Naklápanie

W L L (t)

A (m m )

B (m m )

C (m m )

D (m m )

E (m m )

F (m m )

T (m m )

Z v a r

4 6, 7 10 16 31, 5

60 88 100 130 160

14 20 22 30 42

39 50 60 72 99

48 60 65 90 130

132 167 191 267 366

69 91 100 134 195

74 97 108 140 202

W L L (t)

A (m m )

B (m m )

C (m m )

D (m m )

E (m m )

F (m m )

T (m m )

Z v a r

4 6, 7 10

32 40 52

14 20 22

28 35 46

48 60 65

140 180 212

29 33 46

65 84 94

H Y 4+ H Y 5+ H Y 8+

H Y H Y H Y H Y H Y

motnosť (k g )

3 5 6 9 12

0, 93 2, 2 3, 7 8, 0 18, 4

VRBK

V R B K -F IX 4 V R B K - F I X 6, 7 V R B K - F I X 10

META S s. r. o.

w w w . metas. sk

Závesné body

V R V R V R V R V R

Z v a r H V +

Závesné body

Pružina

motnosť (k g ) 3 3 3

1 2, 1 4, 4

85


OEFICIE

ZÁ VESNÉ BODY

NT

TOP QUALITY

K STI 4: 1 BEZPEČNO E SMER V KAŽDOM NIA ZAŤAŽE

made in germany

Navarovacie body

Závesné body

A BA

T y p A B A B A B A B A B A B

A 1, 6 A 3, 2 A 5 A 10 A 20 A 31, 5

W L L (t)

A (m m )

B (m m )

C (m m )

D (m m )

E (m m )

F (m m )

T (m m )

H rú b k a z v a ru (m m )

1, 6 3, 2 5 10 20 31, 5

30 41 51 70 90 108

16 23 27 38 52 64

100 137 172 228 272 320

35 50 60 80 115 130

16 21 27, 5 35 40 50

57 80 99 130 175 204

41, 5 59 71, 5 95 135 154

4 6 7 8 12 15

Závesné body 86

V A V A V A V A

B H B H B H B H V C G H V C G H V C G H

- W 1, 5 t - W 2, 5 t -W 4t - W 6, 7 t - S 16 t - S 20 t - S 22 t

0, 35 0, 5 0, 8 1, 9 2, 9 6, 8

VCG H-S

VA BH-W

T y p

motnosť (k g )

W L L (t)

T (m m )

A (m m )

B (m m )

C (m m )

D (m m )

E (m m )

F (m m )

I (m m )

H rú b k a z v a ru (m m )

1, 5 2, 5 4 6, 7 16 20 22

26 33 46 51 49 69 74

7, 5 8, 5 12 13 15 20 20

76 98 119 147 141 187 196

115 148 168 205 200 272 276

111 143 164 200 220 288 292

70 85 104 120 100 120 120

26 31, 5 35 40 48 63 63

38 49 59 70 69 87 92

4 5 6 6 8 8 8

META S s. r. o.

motnosť (k g ) 0, 8 1, 8 3, 12 5, 89 5, 67 8, 4 14, 5

w w w . metas. sk


Magnety Obsah: • • • • •

Bremenové magnety Batériové magnety Elektropermanentné magnety Ručné magnety Bezdotyková manipulácia


BREMENOVÉ MA G NETY

Bremenové magnety

Permanentný magnet NEOLIFT

umožní bremenový magnet zapínať i vypínať iba jednou rukou a tým ušetríte minimálne 40% času.

Použitie magnetu je schválené pre teploty do 80 °C

APLIKÁCIE: •

Všade tam, kde sa pracuje s oceľou

V dielňach, pri manipulácii s nástrojmi, obrobkami

Na staveniskách, na manipuláciu s plechmi a pro lmi

V skladoch na manipuláciu s plechmi, tyčami, výpalkami

Výkovkami a trubkami

KONŠTRUKCIA: •

Dvojitý magnetický obvod s neodymovými magnetmi

Pre plochý i kruhový pro l materiálu

• • •

ednoduchá aktivácia magnetu ezpečnostný koe cient nosnosti 3:1 - odtrhová skúška nosnosti vykonávaná so vzduchovou medzerou Vysoká odolnosť pri prevádzke v náročnejších podmienkach

Bremenové magnety

T y p

88

Nosnosť pre plochý materiál (k g )

Nosnosť pre kruhový materiál (k g )

Dĺžka (m m )

Š ír k a (m m )

Výška (m m )

Ø

o k a (m m )

motnosť (k g )

Ø

m in / m a x (m m )

NEO 150

150

65

93

60

120

10

3

40/100

NEO 300

300

150

152

100

180

16

10

60/200

NEO 600

600

300

246

120

180

20

21

65/270

NEO 1000

1 000

500

306

146

236

20

40

100/300

NEO 2000

2 000

1 000

478

165

273

20

90

150/350

META S s. r. o.

w w w . metas. sk


BREMENOVÉ MA G NETY Permanentný magnet NEO HOT APLIKÁCIE: Bremenové magnety

Manipulácia s horúcim materiálom do 180 °C

Všade tam, kde sa pracuje s oceľou

V dielňach, manipulácii s nástrojmi, obrob-

Na staveniskách, na manipuláciu s plechmi a pro lmy

V skladoch na manipuláciu s plechmi, tyčami, výpalkami, výkovkami a trubkami

KONŠTRUKCIA: •

Dvojitý magnetický obvod s neodymovými m a g n e tm i

Pre plochý i kruhový pro l materiálu

ednoduchá aktivácia magnetu

ezpečnostný koe cient nosnosti 3:1 - odtrhová skúška nosnosti vykonávaná so vzduchovou medzerou

Vysoká odolnosť pri prevádzke v náročnejších podmienkach Nosnosť pre plochý materiál (k g )

Nosnosť pre kruhový materiál (k g )

Dĺžka (m m )

Š ír k a (m m )

Výška (m m )

Ø

o k a (m m )

motnosť (k g )

Ø

m in / m a x (m m )

125

150

65

93

60

120

10

3

40/100

NEO

250

300

150

152

100

180

16

10

60/200

NEO

500

600

300

246

120

180

20

21

65/270

NEO

1000

1 000

500

306

146

236

20

40

100/300

NEO

2000

2000

1000

478

165

273

20

90

150/350

META S s. r. o.

w w w . metas. sk

Bremenové magnety

NEO

89


BREMENOVÉ MA G NETY Manipulačné rameno NEO HV

Bremenové magnety

APLIKÁCIE: •

Veľmi vhodný pre manipuláciu s obrobkami pri horizontálnych obrábacích centrách a sústruhoch

KONŠTRUKCIA: •

Manipulačné rameno je možné vybaviť bremenovými

Magnet je nastaviteľný tak, aby vyhovoval širokému

Magnet je vybavený manipulačným ramenom pre otáčanie obrobkov o 90°.

T y p

Nosnosť (kg)

Dĺžka (m m )

Š ír k a (m m )

Výška (m m )

Š ír k a o b ro b k u (m m )

motnosť (kg)

250

1600

210

958

300-800

27

500

2000

275

1158

300-1 000

38

NEO- V 1000

1000

2000

350

1211

300-1 000

73

Bremenové magnety

NEO- V 250 NEO- V 500

90

META S s. r. o.

w w w . metas. sk


BREMENOVÉ MA G NETY Batériový permanentný magnet pre plochý materiál BM M 1350, M 2500, M 3600, M 5000 Bremenové magnety

Tieto modely sú navrhnuté na zdvíhanie plechov, blokov a vďaka hlbokému magnetickému poľu sú ideálne pre manipuláciu s odliatkami a výkovkami.

APLIKÁCIE: •

Rezacie a pálacie stroje

Manipulácia s ťažkými bremenami do 5000 kg

Manipulácia s bremenami so zlou prístupnosťou (využitie IR diaľkového ovládania)

Manipulácia s plechmi, kde je s využitím funkcie Tip-o možné zhodiť prebytočné plechy a manipulovať len s jedným kusom (listovanie)

KONŠTRUKCIA: •

Napájanie vstavanou 12V batériou na minimálne 8 hodín prevádzky pri 50% pracovnom cykle

Ručné infračervené diaľkové ovládanie umožňuje ovládať magnet až do vzdialenosti 10 m

Vysoký stupeň bezpečnosti (koef. 2)

Dvojité tlačidlá pre uvoľnenie - bezpečnostná funkcia

kazateľ stavu batérie - odnímateľný predný aj zadný panel

Nosnosť (plochý materiál) (k g )

Dx

základne (m m )

Výška vr. o k a (m m )

motnosť (k g )

V s ta v a n á b a t é r ia ( V / A h )

T y p b a t é r ie

M 1350

1 350

272 x 242

460

60

11 293

A 512/30 6

M 2500

2 500

400 x 242

460

72

22 251

A 512/60 A

M 3600

3 600

1 050 x 240

460

180

22 251

A 512/60 A

M 5000

5 000

1 200 x 300

460

203

22 251

A 512/60 A

META S s. r. o.

w w w . metas. sk

Bremenové magnety

T y p

91


BREMENOVÉ MA G NETY Batériový permanentný magnet pre kruhový materiál BMP

Bremenové magnety

MP 1800, MP 3600 atériové magnety MP sú navrhnuté špeciálne pre manipuláciu s kruhovým materiálom, rovnako ako prolovým materiálom v tvare I a , uholníkov, štetovníc a materiálov pro lu T a . Vďaka hlbokému magnetickému poľu je táto rada vhodná pre manipuláciu s bremenami s nerovným povrchom a vzduchovou medzerou.

V SOKÁ •

ROVE

EZPE NOSTI:

ezpečnostný kontakt závesu zabraňuje vypnutiu počas zdvíhania bremena

Dvojité tlačidlo pre funkciu RELEASE-O D O P N U T I E

Stav vybitia batérie oznamuje optický a zvukový

Magnet nie je možné zapnúť, pokiaľ je batéria málo

Bremenové magnety

KONŠTRUKCIA:

92

Napájanie vstavanou 12V batériou na minimálne 8 hodín prevádzky pri 50% pracovnom cykle

Ručné infračervené diaľkové ovládanie umožňuje ovládať magnet až do vzdialenosti 10 m

Vysoký stupeň bezpečnosti (koef. 2)

Dvojité tlačidlá pre uvoľnenie - bezpečnostná funkcia

kazateľ stavu batérie - odnímateľný predný aj zadný panel

Nosnosť (plochý materiál) (k g )

Nosnosť (kruhový materiál) (k g )

MP 1800

1 350

1 100

470 x 242

610

167

22 251

A 512/60 A

MP 3600

2 500

2 200

760 x 262

610

420

22 251

A 512/60 A

Dx

základne (m m )

Výška vr. o k a (m m )

motnosť (k g )

V s ta v a n á b a t é r ia ( V / A h )

META S s. r. o.

T y p b a t é r ie

w w w . metas. sk


BREMENOVÉ MA G NETY Elektropermanentný magnet NEO EP Profesionálne riešenie pre častú manipuláciu. Elektrické

Bremenové magnety

ovládanie umožňuje operátorovi zapínať prístroj bez fyzickej námahy a to aj na ťažko dostupných miestach. Systém permanentných magnetov môže byť aktivovaný tlačidlom za 0,8 sekundy a pri vypnutí je bremeno uvoľnené bezpečne. ednoduché zapojenie do elektrickej siete. To znamená, že zariadenie je pripravené s veľmi nízkym úsilím pri inštalácii. V prípade výpadku elektrickej energie magnetické pole udrží bremeno. Vďaka tomu nie je potrebná záložná batéria.

H

H H

L

L

W

L

Nosnosť (k g )

W (m m )

L (m m )

H (m m )

Počet p ó lo v

Veľkosť p ó lo v

Odtrhová sila (k N )

U p ín a c ia p lo c h a (m m )

motnosť (k g )

NEO EP 300

300

164

420

420

4

50

14

116x166

23

NEO EP 600

600

95

420

450

6

50+

22

372x52

44

NEO EP 1000

1 000

228

228

295

4

80

36

172x172

77

NEO EP 4000

4 000

228

783

295

16

80

144

724x172

123

META S s. r. o.

w w w . metas. sk

Bremenové magnety

H

93


BREMENOVÉ MA G NETY GP 250

Bremenové magnety

Prvý magnet svojho druhu v súlade s EN 13155. e určený pre manipuláciu s oceľovými plechmi s hrúbkou od 3 mm. možňuje jednoduché zdvíhanie a manipuláciu so zväzkami vo zvislej alebo vodorovnej polohe magnetu. Plechy a dosky je možné otáčať o 90°. Vysoký bezpečnostný koe cient 1:4 (testovaná nosnosť až 4 násobná)

KONŠTRUKCIA: • •

nikátna kon gurácia p lov znižuje odlupovanie tenkých plechov Aretácia vo vertikálnej polohe

ezpečnostná poistka vypínacej páky

Bremenové magnety

P 250

94

Dĺžka (m m ) 288

(m m )

Výška (m m )

Nosnosť pri horizontálnom zdvihu (k g )

Nosnosť pri vertikálnom zdvihu (k g )

200

40

250

80

V á h a (k g ) 9,75

META S s. r. o.

Testovaná odtrhová sila (daN) 1 100

w w w . metas. sk


BREMENOVÉ MA G NETY RU NÁ MANIPULÁCIA Ručné magnety sú určené pre ručnú manipulácia s blokmi plechov a ďalších železných materiálov.

Bremenové magnety

MC-2

MC-4

MC-2S

MAGNETICKÉ CH APK RAD MC Chňapka slúži pre rýchlu a jednoduchú manipuláciu. e výbornou pomôckou pri manipulácii s plechmi, výpalkami, menšími oceľovými blokmi, a podobne. Chňapky slúžia výhradne pre ručnú manipuláciu. Akékoľvek iné zavesenie (na hák žeriavu, konštrukciu, tyč, a pod.) je neprípustné a môže viesť k poškodeniu chňapky, alebo k zraneniu obsluhujúcej osoby. Pri manipuláciui s chňapkou vždy používajte ochranné pomôcky.

RU N MAGNET S REME OM WRM Ručný magnet WRM s pásom je určený na ľahšiu manipuláciu tenkých plechov zo zväzku. eho nosnosť je 5 kg.

Dĺžka (m m )

Š ír k a (m m )

Výška (m m )

Max. nosnosť (k g )

MC-2

160

150

27

70

1,4

MC-4

288

139

288

90

3

MC-2S

230

160

24

90

2,9

s drobnými, ťažko uchopiteľnými predmetmi

WRM-1

50

30

20

5

0,5

(výpalky, výkovky, výlisky, drobné kusy, atď.), pre

M-S1

92

50

35

20

0,9

ktoré je chňapka MC-2 príliš veľká.

T y p

META S s. r. o.

w w w . metas. sk

motnosť (k g )

M-S1

Bremenové magnety

W R M

PR RU N MAGNET HM-S1 Príručný magnet M-S1 je určený na manipuláciu

95


EZDOT KOVÁ MANIPULÁCIA MAGSTIC magnetická tyč Bremenové magnety

- prostriedok na bezpečnú manipuláciu so zaveseným bremenom • • • • • •

ľahká uhlíková konštrukcia vysokovýkonný elektromagnet manipulácia s bremenom z bezpečnej vzdialenosti nabíjateľná Li-Ion batéria s kapacitou 2 600 mAh ergonomická rukovať s protišmykovým povrchom testovaná pevnosť v ťahu približne 200 daN

Možnosti vyhotovenia:

m a g s t i c V-2200/3700 (2 200 mm - 3 700 mm, teleskopická rukoväť ) hmotnosť: 3,7 kg

m a g s t i c S-1000/2000 (1 000 mm alebo 2 000 mm, pevná rukoväť) hmotnosť: 2,8/3,1 kg

m a g s t i c P-1000 (1 000 mm s polohovateľnou rukoväťou) hmotnosť 2,9 kg

Bremenové magnety

m a g s t ic m in i - v y h o t o v e n ie p r e m a n ip u lá c iu jednou rukou

96

META S s. r. o.

w w w . metas. sk


EZDOT KOVÁ MANIPULÁCIA

Bremenové magnety

e le k t r o m a g n e t oporná pružina kardanový kĺb LED indikátor nabíjacia z á s u v k a vypínač

HIN

zvukový indikátor

HIN

W

EIS Vo EZ r UR Be Nutz die SIC u HE Pers nung ng au RE san sfü NB ein one leit hrlic ED IEN un Ma en Sic n mit g le he UN gn a h se G ete erh ktive De n e eitsa n Im n. inh 50 r Mag b alt sta plan cm net alle kan en. nd vo taten Ma n1 ele n b m Last gnete m z üss e k um en ein n ers tronis i Abst Ko sch che änd t n alte kurz n G en der troll vo u n erä ie n . rd ausg Mag ren te sc ter em esc net u Sie n h An Re ac nd ha setz ädig c en. en Ma hnen ltet si die S h dem an gn nd tro S der . mve Einsa Sorg et sic ie jed rso tz, d h u erz en rgu ass e ng Füh Sie epla it da ng für m neb ren S nt ein ie von it, da en en ss d dem den Ha d si er che Last er Kö zumlten S ren rpe ie löst Sta . Füh Kranfü jederz r. nd hre eit beid . nu ren S Blic r. rm hän kit d ie den dig Zie un e Lad dR Ma hen S m evo ufk rkie ie d o rg n run as ang tak Be Te i t des der Schä g aus. lesk -L A op ade kk Ele den nu ktr gerä us rb ik an de t au is z rK ur a rote s. n nic ht we iter nu tze n.

Voliteľný doplnok

W

EIS Vo EZ r UR Be Nutz die SIC u HE Pers nung ng au RE san sfü NB ein one leit hrlic ED IEN un Ma en Sic n mit g le he UN gn a h se G ete erh ktive De n e eitsa n Im n. r M in 50 b cm agnet halte stan planta dv n. alle kan te Ma on n ele n b 1 m müss Last gnete ei A ktr z n o um en ein b Ko sch erst k nisch stän ntr d e u a e nG lten rz v der oll nu e ie or . ausg Mag ren dem räte nter H sch esc net u Sie n INW An Re nVdo ach EIS ha setz ädig c EZ en. dr d e Ma hnen ltet si Ben ieNu Str tz em E UR SIC n an gn ddie S d . nu oum ngv insa Sorg et sic ie jePd eausf tz, HERE er h u eers rzoen ngsan rs en o NB d ü rg e n Füh ite Sie gin leit hurlnic ass ED IEN un ghe für Ma eepnlaSn dnam mitit neb ren S g ic UN e t g a h lese in n ie v en , dkativ en G n. dem denDer en esiten orh Ha deeitrsa ssen d c e Im e lt M he in r p Lb Kö 50 zum en S rp cm agne renhalt astalö ie ndst lanta Ma er. alle t kan Staenn. v. on ten Füh Kranfü jederz ele bn b d. 1 m müss hre Lastegitnete e nu ren S k e i tr id Blicn e zum en r. ein rm on häAbst isc nd än k- rst it d ie den Ko sch Zie h k u ig H n d e e u n a tr L d o en n lt d rzIN Ma hen S m deraM evolliere Ven. RufkvW orEIS Gerä unte rkie ie d au o deEmZ te sc r run as sge agnrg a n S r Nutz onta U Be T sc et ungBeie i d na un kt ARnse SIC häd der Schä g aus.Reecle s nuch d g a sk ha -Lndddeie tzHeER igen Ele den Ma hneonp n ltetPsiears . em usf n aEN deoieASktrnkg sa g ktr n dBE ous nleE ührlic rebinennd.gnerä ik aSnode net si Sieuje nm erDIE t mversitinusa ngtz, he NU rgreKa ch Madgis enrzzuSrich aituas. o le NG d u k n e rg e ro ti n e Füh Sie De ge teitnd terhe ve u seanss fü5r r Mplan eain mnit itsab n Imnpg . neb ren S a e h t 0 st , ie nich in en cm e gnetvon altdeanss and lanta dem deM Ha na t wenasi llech kander . der von ten lt g K n ite ee 1 m müss zum en S lek n beLast noS i A lö steer. eten r nure tr ie je Löarp zum en K b tz st ta n e in ra st Füh sch rst k en. isncd nfü dKeorz h.en än.de n alte ubrze hre nu ren S der.r etritollB nu G id vohr n. rm ie li ädned eräte nter it d ie deanusg Magn crekn- u Zie m sch Sie igA e e n L e ädig nse Ma hen S m Rec adescvha t und dnRacu hfk tze rkie ie d M hn orgltet en. d na run as ag en S angsin ie Str doenm ta Be nd Telenet om kEtin i ie dde.s er So satz der Schä g au sic je-L v sk e d s. rg rso Ele den en op hn un earz d Ak rgu , dass F ktr Sie ur ge eegitedräkus n ik nanühdre p a b g fü r e is zlaunt tmaitu, ebe ernKSie ine a d r rovon s.dass n n d e Ha sic tender em n der here L Kö zumlten S rpe nic n S ast lö ie st. tan Füh Kranfü jederz htr.we d. it hre eit b nu ren S Blic er nu eidh r. rm änd tz kit d ie den Zie un en. ig e Lad dR Ma hen S m evo ufk rkie ie d on rga run as tak Be ng Tele i Sc g t d a der us. h sko -La es Ak Ele äden pn deg ku ktr ur erä s ik an de bis t au rK zur a rote s. n nic ht we iter nu tze n.

identi kačný štítok

o p ie r k a

Bremenové magnety

pevná protisklzová rukoväť

spínač elektromagnetu META S s. r. o.

w w w . metas. sk

97


ZVIERKY

Zvierky

Zvierky

Obsah:

Zvierky

• • • •

98

Vertikálne zvierky Horizontálne zvierky Skrutkovacie zvierky Zvierky na profily (nosníky, kruhové)

METAS s. r. o.

www.metas.sk


ZVIERKY Vertikálny zdvih TS/TSE/STS • • • • • •

pre vertikálne zdvíhanie oceľových plechov a dosiek š í r k a z á b e r u 0- 150 m m k dispozícii pre záťaže 750-30.000 kg s bezpečnostným zariadením, ktoré v uzavretom stave zaisťuje aretáciu zvierky dodržiavajte zníženie nosnosti pri rôznych uhloch zavesenia zvierky TSE/STS majú väčšiu šírku záberu

0.75 TS 1 TSE 2 TSE 3 TSE 4.5 TS 4.5 TSE 6 TS 6 TSE 7.5 TS 7.5 TSE 9 TS 12 TS 15 TS 17 TS 20 TS 25 TS 30 TS 6 STS 7.5 STS 9 STS 12 STS 15 STS 20 STS 25 STS 30 STS

Nosnosť (kg)

Rozovretie čeľustí (mm)

750 1 000 2 000 3 000 4 500 4 500 6 000 6 000 7 500 7 500 9 000 12 000 15 000 17 000 20 000 25 000 30 000 6 000 7 500 9 000 12 000 15 000 20 000 25 000 30 000

0 - 13 0 - 25 0 - 35 0 - 35 0 - 25 0 - 45 0 - 32 0 - 50 0 - 40 0 - 55 0 - 55 0 - 52 0 - 76 0 - 76 0 - 80 5 - 85 10 - 90 40 - 90 50- 100 50- 100 50- 100 80- 150 80- 150 80- 150 80- 150

S T U V W X Y Hmotnosť (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/ks) 47 56 78 78 85 85 114 114 111 111 111 148 209 209 250 250 250 114 111 111 152 224 249 249 249

30 45 64 64 70 70 75 75 75 75 75 85 86 86 100 100 100 75 75 75 85 86 100 100 100

202 263 336 336 423 425 490 490 530 522 522 617 810 810 933 925 918 486 524 522 615 800 924 924 906

100 141 183 183 203 228 225 259 246 267 267 295 373 373 563 563 568 275 312 312 344 450 640 640 645

37 37 56 56 60 60 78 82 76 70 70 100 136 136 153 148 153 70 70 70 100 136 153 153 156

37 47 56 56 77 78 78 78 82 86 86 94 106 106 140 140 142 78 86 86 94 106 140 140 142

10 15 16 16 20 20 20 20 20 20 20 44 49 49 66 66 66 20 20 20 44 49 66 66 66

1,7 3,5 7 7 15 16 19 21 24 26 27 37 70 71 149 149 155,5 21 26,5 27,5 41 76 160 160 165,5

Zvierky

Označenie

Zvierky

META S s. r. o.

w w w . metas. sk

99


ZVIERKY Vertikálny zdvih

Zvierky

TSU/TSEU/STSU • s kĺbovým nosným okom pre univerzálne zdvíhanie, otáčanie, prepravu plechov a oceľových dosiek vo všetkých smeroch • š í r k a z á b e r u 0- 150 m m • k dispozícii pre záťaže 750-30.000 kg • vyhotovenie so zosilneným telom pre väčšiu stabilitu • vhodné pre extrémne technologické podmienky • s bezpečnostným zariadením, ktoré v uzavretom stave zaisťuje aretáciu zvierky • zvierky TSE /STS majú väčšiu šírku záberu • dodržiavajte zníženie nosnosti pri rôznych uhloch zavesenia

Označenie

Rozovretie čeľustí (mm)

750 1 000 2 000 3 000 4 500 4 500 6 000 6 000 7 500 7 500 9 000 12 000 15 000 17 000 20 000 25 000 30 000 6 000 7 500 9 000 12 000 15 000 20 000 25 000 30 000

0 - 13 0 - 25 0 - 35 0 - 35 0 - 25 0 - 45 0 - 32 0 - 50 0 - 40 0 - 55 0 - 55 0 - 52 0 - 76 0 - 76 0 - 80 5 - 85 10 - 90 40 - 90 50- 100 50- 100 50- 100 80- 150 80- 150 80- 150 80- 150

S T U V W X Y Hmotnosť (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/ks) 47 56 78 78 85 85 114 114 111 111 111 148 209 209 250 250 250 114 111 111 152 224 249 249 249

30 50 70 70 70 70 78 78 78 78 78 85 85 85 100 100 100 78 78 78 85 85 100 100 100

203 292 372 372 429 431 528 527 567 560 560 648 816 816 948 948 944 523 560 560 644 808 940 940 946

100 141 183 183 203 228 225 259 246 267 267 295 373 373 563 563 568 275 312 312 344 450 640 640 645

37 37 56 56 60 60 78 82 76 70 70 100 136 136 153 148 153 70 70 70 100 136 153 153 156

37 47 56 56 77 78 78 78 82 86 86 94 106 106 140 140 142 78 86 86 94 106 140 140 142

10 15 16 16 20 20 32 32 32 32 32 48 48 48 71 71 71 32 32 32 48 48 71 71 71

1,8 3,8 8 8 16 16.5 22 24 27 28 29 41 73 74 160 160 167 24 30 31 45 78 171 171 176.5

Zvierky

0.75 TS 1 TSE 2 TSE 3 TSE 4.5 TS 4.5 TSE 6 TS 6 TSE 7.5 TS 7.5 TSE 9 TS 12 TS 15 TS 17 TS 20 TS 25 TS 30 TS 6 STS 7.5 STS 9 STS 12 STS 15 STS 20 STS 25 STS 30 STS

Nosnosť (kg)

100

META S s. r. o.

w w w . metas. sk


ZVIERKY Vertikálny zdvih TSMP/TSEMP/STSMP • • • •

pre vertikálne zdvíhanie oceľových plechov a dosiek š í r k a z á b e r u 0- 100 m m k dispozícii pre záťaže 750-9 000 kg zvierky sú vybavené viacúčelový nosným kĺbom s tromi stupňami voľnosti, ktorý umožňuje dopravu plechových tabúľ v rozličných variantách (zvislé zdvíhanie, otáčanie...) • s bezpečnostným zariadením, ktoré v uzavretom stave zaisťuje aretáciu zvierky • dodržiavajte zníženie nosnosti pri rôznych uhloch zavesenia • zvierky TSEMP/STSMP majú väčšiu šírku záberu

Nosnosť (kg)

Rozovretie čeľustí (mm)

0.75 TSMP 1 TSEMP 2 TSEMP 3 TSEMP 4.5 TSEMP 6 TSMP 6 TSEMP 7.5 TSMP 7.5 TSEMP 9 TSMP 6 STSMP 7.5 STSMP 9 STSMP

750 1 000 2 000 3 000 4 500 6 000 6 000 7 500 7 500 9 000 6 000 7 500 9 000

0 - 13 0 - 25 0 - 35 0 - 35 0 - 45 0 - 32 0 - 50 0 - 40 0 - 55 0 - 55 40 - 90 50- 100 50- 100

S T U V W X Y Hmotnosť (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/ks) 47 56 78 78 85 114 114 111 111 111 114 111 111

30 45 64 64 70 75 75 75 75 75 75 75 75

307 403 516 516 650 760 760 800 792 792 756 695 792

100 141 183 183 228 225 259 246 267 267 275 312 312

37 37 56 56 60 78 82 76 70 70 70 70 70

37 47 56 56 78 78 78 82 86 86 78 86 86

10 15 16 16 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Zvierky

Označenie

2 4,5 8 8 19 24 25.5 29 30.5 31 26 31.5 32.5

Zvierky

META S s. r. o.

w w w . metas. sk

101


ZVIERKY Vertikálny zdvih TJP/TJPU

pre vertikálne zdvíhanie tenkých plechov a dosiek šírka záberu 0-20 mm. k dispozícii pre záťaže 250-1 000 kg bez minimálnej pracovnej záťaže úroveň pevnosti povrchu materiálu musí byť max. rC 37/345 b s bezpečnostným zariadením, ktoré v uzavretom stave zaisťuje aretáciu zvierky

Zvierky

• • • • • •

Označenie

Rozovretie čeľustí (mm)

250 250 1 000

0 - 13 0 - 13 0- 20

S T U V W X Y Hmotnosť (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/ks) 54 54 56

30 30 45

202 202 260

113 113 137

50 50 48

37 37 45

10 10 15

1,9 2 3,8

Zvierky

0.25 T P 0.25 T P 1TP

Nosnosť (kg)

102

META S s. r. o.

w w w . metas. sk


ZVIERKY Vertikálny zdvih TSHP/TSHP-A • • • • • •

pre vertikálne zdvíhanie P pro lov a konštrukcií s P štandardne s 3 opornými bodmi pre extra veľkú zvernú silu šírka záberu 0-80 mm (TS P-A 0-155 mm) k dispozícii pre záťaže 1 000-1 500 kg úroveň pevnosti povrchu materiálu musí byť max. rC 37/345 b s bezpečnostným zariadením, ktoré v uzavretom stave zaisťuje aretáciu zvierky • zvierka je uzamknuteľná v otvorenej aj uzavretej polohe

Nosnosť (kg)

Rozovretie čeľustí (mm)

1 TS P 1.5 TS P 1.5 TS P-A

1 000 1 500 1 500

0 - 80 0 - 80 0 - 155

S T U V W X Y Hmotnosť (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/ks) 207 207 160

70 70 70

520 257 520 257 523 256-333

41 41 62

68 68 66

16 16 16

19 19 18

Zvierky

Označenie

TSHPU • • • • • • •

pre vertikálne zdvíhanie P pro lov a konštrukcií s P štandardne s 2 opornými bodmi pre extra veľkú zvernú silu š í r k a z á b e r u 0- 45 m m k dispozícii pre záťaže 3 000-5 000 kg úroveň pevnosti povrchu materiálu musí byť max. rC 37/345 b s bezpečnostným zariadením, ktoré v uzavretom stave zaisťuje aretáciu zvierky zvierka je uzamknuteľná v otvorenej aj uzavretej polohe

Označenie 3 TS P 5 TS P

Nosnosť (kg)

Rozovretie čeľustí (mm)

3 000 5 000

0 - 35 0 - 45

S T U V W X Y Hmotnosť (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/ks) 93 110

70 70

369 434

182 228

58 58

54 86

16 20

8 17,3

Zvierky

META S s. r. o.

w w w . metas. sk

103


ZVIERKY Vertikálny zdvih TCK pre vertikálne zdvíhanie rúr šírka záberu 62-70 mm k dispozícii pre záťaž 3 000 kg úroveň pevnosti povrchu materiálu musí byť max. rC 37/345 b s bezpečnostným zariadením, ktoré v uzavretom stave zaisťuje aretáciu zvierky • štandardne s 2 opornými bodmi pre extra veľkú zvernú silu

Zvierky

• • • • •

Označenie 3 TCK

Nosnosť (kg)

Rozovretie čeľustí (mm)

3 000

62 - 70

A B C D E F Hmotnosť (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/ks) 414

60

200

70

16

100

7

TSEU-A • • • • • • • • •

pre vertikálne zdvíhanie, prenášanie a otáčanie oceľových plechov a dosiek 1 zvierka pre široký rozsah aplikácií š í r k a z á b e r u 0- 95 m m 3 rôzne nastavenia čeľustí (v 30 mm rozostupoch) k dispozícii pre záťaž 3 000 kg úroveň pevnosti povrchu materiálu musí byť max. rC 37/345 b s bezpečnostným zariadením, ktoré v uzavretom stave zaisťuje aretáciu zvierky štandardne s 2 opornými bodmi pre extra veľkú zvernú silu zvierka je uzamknuteľná v otvorenej aj uzavretej polohe

Označenie

Rozovretie čeľustí (mm)

3 000

0 - 95

S T U V W X Y Hmotnosť (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/ks) 79

70

373 183-243

51

77

16

10

Zvierky

3 TSE -A

Nosnosť (kg)

104

META S s. r. o.

w w w . metas. sk


ZVIERKY Vertikálny zdvih TS-R/TSE-R/TSU-R/TSEU-R • pre vertikálne zdvíhanie a prenos nerezových plechov a konštrukcií • oporný bod čeľuste, drážkový kotúč a čap sú vyrobené z nerezovej ocele • telo zvierky a uzatváracia páka sú pozinkované, aby sa zabránilo kor zii spôsobenej k o n t a m in á c io u u h lík a • zvierky TSE-R / TSE -R majú väčšiu šírku záberu • k dispozícii pre záťaže 750-7 500 kg • úroveň pevnosti povrchu materiálu musí byť max. RC 30 • s bezpečnostným zariadením, ktoré v uzavretom stave zaisťuje aretáciu zvierky • zvierka je uzamknuteľná v otvorenej aj uzavretej polohe

Zvierky

Nosnosť (kg)

0.75 TS-R 1 TSE-R 2 TSE-R 3 TSE-R 4.5 TSE-R 6 TSE-R 7.5 TSE-R 0.75 TS -R 1 TSE -R 2 TS -R 2 TSE -R 3 TSE -R 4.5 TSE -R 6 TSE -R 7.5 TSE -R

750 1 000 2 000 3 000 4 500 6 000 7 500 750 1 000 2 000 2 000 3 000 4 500 6 000 7 500

META S s. r. o.

Rozovretie čeľustí (mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

w w w . metas. sk

-

13 25 35 35 45 50 55 13 25 20 35 35 45 50 55

S (mm)

T (mm)

U (mm)

V (mm)

W (mm)

X (mm)

Y (mm)

Hmotnosť (kg/ks)

47 56 78 78 85 114 111 47 56 78 78 78 85 114 111

30 45 64 64 70 75 75 30 50 70 70 70 70 78 79

202 263 336 336 425 490 522 203 292 370 372 372 431 527 560

100 141 183 183 228 259 267 100 141 165 183 183 228 259 267

37 37 56 56 60 82 70 37 37 54 56 56 60 82 70

37 47 56 56 78 78 86 37 47 56 56 56 78 78 86

10 15 16 16 20 20 20 10 15 16 16 16 20 32 32

1,7 3,5 7 7 16 21 26 1,8 3,8 7 8 8 16,5 24 28

Zvierky

Označenie

105


ZVIERKY Vertikálny zdvih TNMK/TNMKA pre vertikálne zdvíhanie a prenášania plechov a konštrukcií bez otlačenia, poškriabania a poškodenia povrchu perfektné pre zdvíhanie materiálu ako je nerezová oceľ, hliník, kameň, lakované materiály, drevo, sklo, plat, atď. k dispozícii pre záťaže 500-3 000 kg šírka záberu 0-60 mm (zvierka TNMKA má nastaviteľnú čeľusť s rozovretím 0-180 mm) bez minimálnej záťaže

Zvierky

• • • • •

Označenie

Nosnosť (kg/ks)

Rozovretie čeľustí (mm)

H (mm)

S (mm)

T (mm)

U (mm)

V (mm)

W (mm)

X (mm)

Y (mm)

Hmotnosť (kg/ks)

0.5 TNMK 0.5 STNMK 0.5 TNMKA 1 TNMK 1.5 TNMK 2 TNMK 3 TNMK

500 500 500 1 000 1 500 2 000 3 000

0 - 20 17 - 37 0 - 180 0 - 30 0 - 40 0 - 50 0 - 60

205 205 242 232 232 362 362

102 102 143 105 105 124 124

40 40 40 40 40 50 50

462 462 410 470 470 704 704

224 241 235-395 282 282 408 408

48 48 61 46 46 63 63

80 80 80 80 80 80 80

14 14 14 14 14 18 18

6 6 10 6,5 6,5 15 15,5

TBLC pre vertikálne zdvíhanie a prenášania plechov a konštrukcií bez otlačenia, poškriabania a poškodenia povrchu perfektné pre zdvíhanie materiálu ako je nerezová oceľ, hliník, kameň, lakované materiály, drevo, sklo, plat, atď. k dispozícii pre záťaže 500-3 000 kg šírka záberu 30-500 mm bez minimálnej záťaže

Zvierky

• • • • •

Označenie 0.5 T LC 1 T LC 2 T LC 3 T LC

106

Nosnosť (kg/ks)

Rozovretie čeľustí (mm)

500 1 000 2 000 3 000

30 - 110 100 - 230 220 - 360 350 - 500

V min-max (mm)

U min-max (mm)

270 425 580 725

305 380 410 530

-

325 530 675 835

-

460 655 735 900

S (mm)

T (mm)

X (mm)

Y (mm)

Hmotnosť (kg/ks)

95 120 140 178

45 45 45 64

80 80 80 100

15 15 15 16

7 12,3 18 33

META S s. r. o.

w w w . metas. sk


ZVIERKY Horizontálny zdvih FH /FHS /FH -V • • • • • •

pre horizontálne zdvíhanie a prenos plechov, ktoré pri zdvíhaní zostávajú rovné zvierky sa musia používať vždy v páre alebo ich násobkoch zvierky F S majú väčšiu šírku záberu zvierky F -V majú torznú pružinu pre jednoduchšiu manipuláciu 1 osobou k dispozícii pre záťaže 1 000-25 000 kg š í r k a z á b e r u 0- 150 m m

Zvierky

Označenie

Rozovretie čeľustí (mm)

V (mm)

S (mm)

W (mm)

T (mm)

H (mm)

X (mm)

U (mm)

Y (mm)

Hmotnosť (kg/ks)

1 000 2 000 3 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 15 000 25 000 2 000 3 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 15 000

0 - 35 0 - 60 0 - 60 0 - 60 0 - 60 0 - 60 0 - 60 0 - 60 0 - 60 0 - 60 0 - 100 0 - 100 0 - 100 0 - 100 0 - 100 0 - 100 0 - 100 0 - 150

140 180 180 220 220 225 225 225 262 262 180 180 220 220 225 225 225 350

99 118 118 145 145 135 135 135 147 147 120 120 145 145 135 135 135 240

10 15 20 25 25 35 35 35 35 40 15 20 25 25 35 35 35 35

25 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 43 43 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 45

11,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 21,5 21,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 27,5

65 90 90 105 110 120 120 120 160 175 90 90 105 120 120 120 120 140

188 287 291 304 307 336 336 336 344 349 383 387 414 414 428 428 428 665

15 16 16 20 20 30 30 30 35 35 15 15 20 20 30 30 30 35

2,6 7 8 13 14 19 19 19 30 33 9,2 10 15 16,5 21 22 22 53

1F

-V

1 000

0 - 35

140

99

10

26,5

12

85

188

15

3

2F

-V

2 000

0 - 60

180

114

15

30,5

19

125

286

16

8 12,2

3F

-V

3 000

0 - 60

200

125

20

30,5

19

140

302

20

4F

-V

4 000

0 - 60

220

139

30

30,5

19

165

316

20

17

6F

-V

6 000

0 - 60

220

139

30

30,5

19

165

316

20

17

META S s. r. o.

w w w . metas. sk

Zvierky

1F 2F 3F 4F 6F 8F 10 F 12 F 15 F 25 F 2F S 3F S 4F S 6F S 8F S 10 F S 12 F S 15 F S

Nosnosť (kg/pár)

107


ZVIERKY Horizontálny zdvih TDH pre horizontálne zdvíhanie a prenos plechov, ktoré sa ohýbajú alebo krivia pri zdvíhaní zvierky sa musia používať vždy v páre alebo ich násobkoch k dispozícii pre záťaže 1 000-6 000 kg š í r k a z á b e r u 0- 50 m m

Zvierky

• • • •

Označenie 1 2 4 6

TD TD TD TD

Nosnosť (kg/pár) 1 2 4 6

Rozovretie čeľustí (mm)

000 000 000 000

0 0 0 0

- 15 - 35 - 50 - 50

B (mm)

E (mm)

D (mm)

F (mm)

H (mm)

C (mm)

A (mm)

G (mm)

Hmotnosť (kg/ks)

140 180 235 235

99 114 129 129

10 20 30 30

22,5 26 40 40

13,5 14 25 25

65 80 130 130

167 233 304 304

15 15 20 20

2,5 8 18 18

THSK pre horizontálne zdvíhanie, manipuláciu a prenášanie stohov plechov, balíkov alebo hrubých oceľových plechov zvierky sa musia používať vždy v páre alebo ich násobkoch k dispozícii pre záťaže 1 500-9 000 kg šírka záberu 3-420 mm

Zvierky

• • • •

Označenie 1.5 T SK/180 1.5 T SK/300 3 T SK/180 3 T SK/300 4.5 T SK/180 4.5 T SK/420 6 T SK/180 6 T SK/420 9 T SK/180 9 T SK/420

108

Nosnosť (kg/pár) 1 1 3 3 4 4 6 6 9 9

500 500 000 000 500 500 000 000 000 000

Rozovretie čeľustí (mm) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

-

180 300 180 300 180 420 180 420 180 420

B (mm)

E (mm)

D (mm)

F (mm)

H (mm)

1 (mm)

X (mm)

R (mm)

Y (mm)

Hmotnosť (kg/ks)

201 201 241 241 241 241 256 256 256 256

135 135 165 165 165 165 160 160 160 160

15 15 20 20 20 20 25 25 25 25

30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

289 409 296 416 296 536 304 544 304 544

90 90 105 105 105 105 120 120 120 120

60 60 69 69 69 69 75 75 75 75

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

9,5 11 13 15 13 17 18 24 18 24

META S s. r. o.

w w w . metas. sk


ZVIERKY Horizontálny zdvih TNMH • • • • •

pre horizontálne zdvíhanie a prenášania plechov a konštrukcií bez otlačenia, poškriabania a poškodenia povrchu perfektné pre zdvíhanie materiálu ako je nerezová oceľ, hliník, kameň, lakované materiály, drevo, sklo, plat, atď. k dispozícii pre záťaže 1 000-6 000 kg š í r k a z á b e r u 0- 50 m m zvierky sa musia používať vždy v páre alebo ich násobkoch

Zvierky

Označenie 1 2 3 4 6

Nosnosť (kg/ks)

TNM TNM TNM TNM TNM

1 2 3 4 6

000 000 000 000 000

Rozovretie čeľustí (mm) 0 0 0 0 0

- 25 - 45 - 45 - 50 - 50

V (mm)

S (mm)

W (mm)

T (mm)

H (mm)

U (mm)

X (mm)

Y (mm)

Hmotnosť (kg/ks)

140 225 225 250 250

94 151 151 161 161

15 23 20 20 25

20 30,5 30,5 30,5 30,5

10 15 15 17,5 17,5

155 267 271 300 306

65 90 90 115 130

15 15 15 30 30

2,4 7,5 8,3 13 18

Nesprávne použitie

Správne použitie vierky sú nasadené na doraz.

vierky nie sú nasadené na doraz. rozí vykĺznutie plechu.

Nesprávne použitie Správne použitie

Správne použitie Pri manipulácii s plechom sú zvierky umiestnené uprostred, v osi ťažiska.

Správne použitie Pri manipulácii s väščími plechmi je nutné použiť viac párov zvierok vždy zavesených na žeriavovej traverze. V tomto prípade nedochádza k nežiadúcemu bočnému ťahu n a z v ie r k u a n e h r o z í d e f o r m á c ia zvierky.

META S s. r. o.

w w w . metas. sk

Nesprávne použitie orizontálna zvierka sa vždy používa v pároch Použitie jednej zvierky je zakázané

Zvierky

vierky sú umiestnené na dlhších stranách plechu (uchopenie na šírku), v strede plechu a spolu so žeriavovou traverzou.

Použitie zvierok, ktoré nie sú vhodné na prehýbajúce sa plechy. rozí vykĺznutie plechu.

Nesprávne použitie Pri manipulácii s plechom nie sú zvierky umiestnené uprostred, v osi ťažiska

Nesprávne použitie Kombinácia dvoch rôznych typov zvierok pri horizontálnej manipulácii s plechom.

109


ZVIERKY Zvierky na I-profily TOBK pre horizontálne zdvíhanie a prenášanie pro lov zvierka je konštruovaná pre umiestnenie na konci pro lu k dispozícii pre záťaže 2 000 kg šírka záberu 3-20 mm bez minimálnej záťaže

Zvierky

• • • • •

Označenie 2 TO K

Nosnosť (kg/ks)

Rozovretie čeľustí (mm)

V (mm)

W (mm)

S (mm)

H (mm)

T (mm)

Z (mm)

X (mm)

U (mm)

Hmotnosť (kg/ks)

2 000

3 - 20

192

30

64

154

64

285

65

310

6,8

F BK pre vertikálne zdvíhanie, prenášanie a ukotvenie pro lov, ktoré musia bezpečne a perfektne držať svoju pozíciu k dispozícii pre záťaže 1 000 - 3 000 kg š í r k a z á b e r u 0- 25 m m zvierka je uzamknutá v otvorenej aj uzavretej polohe úroveň pevnosti povrchu materiálu musí byť max. rC 37/345 b

Zvierky

• • • • •

Označenie 1F K 1.5 F K 3F K

110

Nosnosť (kg/ks)

Rozovretie čeľustí (mm)

V (mm)

W (mm)

S (mm)

H (mm)

T (mm)

Z (mm)

X (mm)

U (mm)

Hmotnosť (kg/ks)

1 000 1 500 3 000

0 - 15 0 - 20 0 - 25

136 170 208

43 56 58

45 67 66

154 210 252

35 60 70

200 312 380

47 56 77

225 374 410

3 7 15

META S s. r. o.

w w w . metas. sk


ZVIERKY Zvierky na I-profily FSV/FSVS/FSVSU • • • • • •

pre horizontálne zdvíhanie a prenášanie pro lov obrátená sa môže používať ako dočasný závesný bod zvierky FSV sú k dispozícii pre záťaže 1 000-10 000 kg zvierky FSVS/FSVS sú k dispozícii pre záťaže do 5 000 kg šírka záberu pre FSV 75-450 mm FSVS/FSVS majú širší záber 75-560 mm

Zvierky

Označenie

META S s. r. o.

Rozovretie čeľustí (mm)

S (mm)

T (mm)

V-max (mm)

U-max (mm)

H (mm)

X (mm)

Hmotnosť (kg/ks)

1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 10 000 2 000 3 000 4 000 5 000 3 000 4 000 5 000

75 - 190 75 - 190 75 - 190 150 - 300 150 - 300 350 - 450 75 - 420 75 - 420 150 - 560 150 - 560 75 - 420 150 - 560 150 - 560

30 30 30 40 40 95 30 30 40 40 30 40 40

73,5 73,5 73,5 80 80 88 73,5 73,5 80 80 73,5 80 80

357 357 357 450 450 695 540 540 708 708 540 708 708

345 345 345 422 422 653 428 428 545 545 486 613 622

113 - 192 113 - 192 113 - 192 185 - 240 185 - 240 400 - 447 114 - 275 114 - 275 173 - 362 173 - 362 114 - 275 173 - 362 173 - 362

120 120 120 180 180 200 120 120 180 180 120 180 180

5 5 5 15 15 50 7 7 18 19,5 8 21 22

w w w . metas. sk

Zvierky

1 FSV 2 FSV 3 FSV 4 FSV 5 FSV 10 FSV 2 FSVS 3 FSVS 4 FSVS 5 FSVS 3 FSVS 4 FSVS 5 FSVS

Nosnosť (kg/ks)

111


ZVIERKY Skrutkovacie zvierky TBS slúži ako dočasný závesný bod na P-pro loch vhodné pre P-100 a P-240 pro ly k dispozícii pre záťaže 1 500 - 3 000 kg v momente, ako sa T S zaťaží, sa automaticky za xuje

Zvierky

• • • •

Nosnosť (kg/ks)

Označenie 1.5 T S 3T S

Rozovretie čeľustí (mm)

1 500 3 000

P 100-240 P 100-240

V (mm)

S (mm)

T (mm)

U (mm)

H (mm)

X (mm)

Y (mm)

Hmotnosť (kg/ks)

150 150

74 75

45 65

180 205

75 75

40 80

16 16

2,9 6

T CC/TSCC-W pre horizontálne a vertikálne zdvíhanie a prenášanie rôznych typov konštrukcií obrátená môže slúžiť ako dočasný závesný bod š í r k a z á b e r u 0- 100 m m k dispozícii pre záťaže 500 - 6 000 kg zvierky TSCC-W majú väčšiu šírku záberu bez minimálnej záťaže

Zvierky

• • • • • •

Označenie 0.5 TSCC 1 TSCC 1.5 TSCC 3 TSCC 6 TSCC 1 TSCC-W 3 TSCC-W

112

Nosnosť (kg/ks)

Rozovretie čeľustí (mm)

S (mm)

I (mm)

W (mm)

V (mm)

Z (mm)

U (mm)

H (mm)

T (mm)

X (mm)

Hmotnosť (kg/ks)

500 1 000 1 500 3 000 6 000 1 000 3 000

0 - 35 0 - 30 0 - 40 0 - 60 0 - 100 50 - 100 25 - 75

18 44 29 38 60 88 50

27,5 42 42 50 63 42 49

26 46 40 46 70 50 60

108 175 150 190 296 225 215

158 210 220 280 446 258 250

211 204 232 278 390 273 291

82 128 140 184 249 190 191

25 38 46 50 100 45 50

27 46 46 60 75 46 54

1 3,2 3,5 7,8 22 6,3 7,8

META S s. r. o.

w w w . metas. sk


ZVIERKY Zvierky na kruhové profily TTL • pre zdvíhanie rúr, zväzkov rúr a pevných materiálov kruhového prierezu • k dispozícii pre záťaže 500 kg - 3 000 kg • šírka záberu 48,3-508 mm

Zvierky

Označenie

Nosnosť (kg/ks)

Rozovretie čeľustí R (mm)

V (mm)

U (mm)

T (mm)

X (mm)

Y (mm)

Hmotnosť (kg/ks)

500 1 000 2 000 3 000

48,3-114,3 114,3-219,1 219,1-368 368-508

146-207 110-170 490- 610 590-710

300-400 430-615 670-955 875-1 165

45 45 64 64

47 47 56 56

15 15 16 16

4,5 9 31 39

0.5 TTL 1 TTL 2 TTL 3 TTL

T C/T C-A • • • • •

pre vertikálne zdvíhanie a prepravu bet nových rúr styčná plocha je vybavená špeciálnym, extrémne odolným plastom k dispozícii pre záťaž 1 000 kg zvierky T C-A majú väčšiu šírku záberu zvierky sa musia používať vždy v páre alebo v trojici

Zvierky

Označenie

Nosnosť (kg/ks)

Rozovretie čeľustí (mm)

U (mm)

S (mm)

W (mm)

T (mm)

X (mm)

Z (mm)

Y (mm)

Hmotnosť (kg/ks)

1T C

1 000

60 - 120

326

169

97

12

60

40

12

10

1 T C-A

1 000

50 - 220

459

262

106

12

60

40

12

15

META S s. r. o.

w w w . metas. sk

113


ZVIERKY Zvierky na kruhové profily TPH/TPH-HD pre horizontálne zdvíhanie a prepravu oceľových alebo bet nových rúr styčná plocha je vybavená špeciálnym, extrémne odolným plastom k dispozícii pre záťaže 1 500 kg - 60 000 kg zvierky sa musia používať vždy v páre alebo ich násobkoch

Zvierky

Zvierky

• • • •

114

Označenie

Nosnosť (kg/ks)

Rozovretie čeľustí (mm)

V (mm)

S (mm)

W (mm)

U (mm)

T (mm)

X (mm)

Y (mm)

Hmotnosť (kg/ks)

1.5 TP 3 TP 4 TP 6 TP 8 TP 10 TP 12 TP 15 TP 20 TP 5 TP - D 10 TP - D 20 TP - D 30 TP - D 60 TP - D

1 500 3 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 15 000 20 000 5 000 10 000 20 000 30 000 60 000

40 40 50 50 70 70 70 70 70 60 60 60 60 60

120 120 140 140 140 140 140 155 155 309 319 362 387 418

70 70 70 70 70 70 70 70 70 100 100 100 100 100

50 50 58 58 58 58 58 76 76 85 85 105 115 115

185 185 204 204 224 224 224 250 250 232 236 285 310 350

16 16 26 26 26 26 26 26 26 26 36 51 58 85

41 41 41 41 45 85 85 100 100 80 80 80 80 80

25 25 25 25 25 45 45 60 60 20 30 35 40 60

2 2 3 3 3,4 7 7 9 9 6,7 9,7 14 19 28,5

META S s. r. o.

w w w . metas. sk


ZVIERKY Zvierky na sudy TVKH • pre zdvíhanie, manipuláciu a prenos plných sudov, keď sa sud nesmie nakláňať • k dispozícii pre záťaže 600 kg

Zvierky

Označenie

Nosnosť (kg/ks)

Rozovretie čeľustí (mm)

U (mm)

S (mm)

V (mm)

T (mm)

X (mm)

Y (mm)

Hmotnosť (kg/ks)

600

0 - 25

765

434

305

50

100

10

7

TVK

TVSH • pre zdvíhanie, manipuláciu a prenos plných sudov, keď sud musí zostať v ležatej pozícii • k dispozícii pre záťaže 600 kg

Nosnosť (kg/ks)

Rozovretie čeľustí (mm)

U (mm)

S (mm)

V (mm)

T (mm)

X (mm)

Y (mm)

Hmotnosť (kg/ks)

600

500 - 900

475

230

1 080

50

82

10

7

Nosnosť (kg/ks)

Rozovretie čeľustí (mm)

U (mm)

S (mm)

V (mm)

T (mm)

X (mm)

Y (mm)

Hmotnosť (kg/ks)

500

0 - 17

121

230

96

12

28

15

1,3

TVS

TVK

Zvierky

Označenie

• pre zdvíhanie, manipuláciu a prenos železných sudov • k dispozícii pre záťaže 500 kg

Označenie TVK

META S s. r. o.

w w w . metas. sk

115


ZVIERKY Zvierky na kruhové profily CCPG k dispozícii pre záťaž od 204 kg do 3 175 kg pohyblivé opory pomáhajú stabilizovať bremeno netreba uzamykať bremeno navrhnuté na zdvíhanie rúr rôznych typov materiálu: • lia t in a • oceľ • PVC • C900 • c e m e n t • všetky veľkosti sú vybavené RFID čipom

Zvierky

• • • •

Pre liatinové rúry

Zvierky

Označenie

W

LL (kg)

Váha (kg/ks)

Vonkajší priemer rúry (mm)

Rozmery A (mm)

B (mm)

C (mm)

C-3

204

4,54

102

127

254

152

C-4

272

4,99

122

203

356

178

C-6

454

6,80

175

279

432

279

C-8

635

11,3

230

330

559

356

C-10

907

21,8

282

381

686

432

C-12

1 134

32,7

335

457

813

508

C-14

1 588

47,6

389

559

965

584

C-16

1 814

59,0

442

610

1 067

635

C-18

2 268

77,1

495

660

1 143

711

C-20

2 948

95,3

549

711

1 270

813

C-24

3 175

102

655

787

1 473

889

Pre oceľové rúry Označenie

116

C-900, C-905, C906, Certa Lok - PVC tlakové rúry

SDR triedy 200, ello mine, PVC 40, 80 a 120 W

LL (kg)

Váha (kg/ks)

Vonkajší priemer trubky (mm)

Rozmery A (mm)

B (mm)

C (mm)

S-3

204

4,54

88,9

127

254

152

S-4

272

4,99

114

203

356

178

S-6

454

6,80

168

279

432

279

S-8

635

11,3

219

330

559

356

S-10

907

21,8

273

381

686

432

S-12

1 134

32,7

324

457

813

508

S-14

1 588

47,6

356

559

965

584

S-16

1 814

59,0

406

610

1 067

635

S-18

2 268

77,1

457

660

1 143

711

S-20

2 948

95,3

508

711

1 270

813

S-24

3 175

102

610

787

1 473

889

META S s. r. o.

w w w . metas. sk


ZVIERKY Zvierky na nosníky CCBC • • • •

k dispozícii pre záťaž od 4,54 t do 31,8 t. pri nabratí bremena sa kliešte automaticky otvoria a vkĺznu pod prírubu nosníka stredová časť zvierky pracuje spolu s kliešťami - čím je bremeno ťažšie, tým väčší tlak vyvinú kliešte všetky veľkosti sú vybavené RF ID čipom

Zvierky

Označenie

W

LL (kg)

Váha (kg/ks)

Rozmery

Rozsah príruby (mm) šírka

hrúbka

A (mm)

B (mm)

C (mm)

D (mm)

E (mm)

F (mm)

G (mm)

H (mm)

J (mm) 25,4

F -5

4 540

31,8

102 - 254

13 - 25

241

660

305

508

648

406

102

254

F - 15

13 600

69,4

178 - 432

13 - 51

394

864

432

686

876

635

178

432

50,8

F - 25

22 700

132

406 - 610

25 - 76

584

1 219

565

914

1 346

946

406

610

76,2

F-35

31 800

235

406 - 914

41 - 102

762

1 626

699

1 219

1 473

1 346

406

914

102

Zvierky

META S s. r. o.

w w w . metas. sk

117


ZDVIHÁKY, KLADKOSTROJE

Zdviháky, kladkostroje, navijáky Obsah: • • • • • • • •

118

Rehtačkové zdviháky Ručné reťazové kladkostroje Elektrické reťazové kladkostroje Pojazdy Navijaky Lanové zdviháky Hrebeňové a ozubnicové zdviháky Žeriavove váhy a balanséry

METAS s. r. o.

www.metas.sk


ZDVIHÁ KY, KLA DKOSTROJE Rehtačkové zdviháky

s článkovou reťazou model aleERGO 360

Nosnosť 750 - 6 000 kg Kľuková páka, ktorá na aleErgo 360 zvyšuje výkon pri zdvíhaní ako aj ťahaní, predefinovala spôsob používania pákových zdvihákov. ostrojený ergonomicky pre zvýšenú bezpečnosť, umožňuje obsluhe pracovať 12x rýchlejšie a to pri vyvinutí ťahovej sily o 30% nižšej než u iných rehtačkových zdvihákov.

Vlastnosti • Viditeľný ukazovateľ smeru - ľahko použiteľný, dobre viditeľný, umiestnený na rukoväti, jasne ukazuje smer obsluhy ako zdvih, spúšťanie, alebo neutrál. •

ariadenie pre uvoľnenie chodu reťaze - pre rýchle navinutie a nastavenie uvoľnenej reťaze. Navrhnuté tak, aby sa reťaz neuvoľnila náhodne, keď je pod zaťažením. Koncovka reťaze umožňuje obsluhe reťaz v zariadení ľahko nastaviť a zabraňuje zavlečeniu do reťazového kolesa a tým zablokovaniu zdviháka.

• Spoľahlivé ovládanie zaťaženia - uzavretá brzda typu Weston zostáva suchá a čistá a umožňuje precízne umiestnenie bremena. • Vyrobená na výdrž - teleso z ľahkého hliníka s kvalitnými trvanlivými ložiskami vydrží aj tvrdé zaobchádzanie. Povrch ošetrený práškovým náterom poskytuje extra ochranu v tvrdom pracovnom prostredí.

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

Rehtačkový zdvihák

• Vynikajúca ochrana proti kor zií - robustné vedenie a odstraňovač nečistôt reťaze vyrobené z liatej ocele a pozinkované pre vyššiu ochranu voči kor zii.

Možnosti • Všetky modely je možné vybaviť poistkou proti preťaženiu vo forme klznej spojky, ktorá je z výroby nastavená na približne 25 % 15 % preťaženia. • Identifikácia pomocou RFID • Lodeničiarske háky

Ovládacia sila pri WLL daN

Hmotnosť pri štand. zdvihu (1.5 m) kg

Počet prameňov reťaze

Rozmery reťaze d x p mm

750

1

5,6 x 17,1

27,2

20

6,2

1 500

1

7,1 x 21

21,7

26

9,5

aleER O 360 750 aleER O 360 1 500

Zdvih pri jednom stlačení páky mm

Nosnosť kg

aleER O 360 3 000

3 000

1

10 x 28

20,1

40

16,8

aleER O 360 6 000

6 000

1

10 x 28

10,1

42

28,6

Rozmer

aleERGO 360 750

A min., mm

aleERGO 360 1500

aleERGO 360 3000

aleERGO 360 6000

320

375

445

, mm

20

26

37

563 45

C, mm

27

31

40

44

D, mm

18

21

28

35

E, mm

327

327

377

377

F, mm

300

300

350

350

, mm

40

51

57

87

, mm

81

96

123

162 238

, mm

121

147

180

K, mm

56

69

86

86

L, mm

105

110

121

121 207

M, mm

161

179

207

N, mm

30

30

30

30

O, mm

120

120

120

120

P, mm

257

273

299

299

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

Označenie

Všetky rehtačkové zdviháky s nosnosťou presahujúcou 750 kg je možné používať na upínanie bremien v súlade s EN 12195. dvíhacie zariadenia a pojazdy ale nie sú konštruované na zdvíhanie osôb a nie je možné ich používať na tento účel.

META S s. r. o.

w w w . metas. sk

119


ZDVIHÁ KY, KLA DKOSTROJE Rehtačkové zdviháky Zdviháky, kladkostroje, navijaky

Rehtačkový zdvihák s valčekovou reťazou model C 85 a s článkovou reťazou model D 85

Nosnosť 750 - 10 000 kg Takmer neobmedzené použitie v priemysle, údržbe, v baniach, stavebníctve a lodiarstve. Ideálny pre zdvíhanie a umiestňovanie ťažkých strojov a upínanie ťažkých bremien, uľahčuje ukladanie rúr v šachtách a žľaboch.

Vlastnosti •

zavreté teleso s krytom, pákou a spodnou kladnicou vyrobenými z vysokopevnostnej temperovanej liatiny zaisťuje celkovú stabilitu konštrukcie zariadenia.

• Reťazové koleso pre článkovú reťaz je vyrobené z grafitovej liatiny s presne vyrobenými lôžkami pre riadne uloženie a dlhú životnosť bremenovej reťaze. • Reťazové koleso pre valčekovú reťaz je vyrobené zo zušľachtenej chr m-molybdénovej ocele s presnými zubami pre zaistenie hladkého chodu reťaze. •

lánková reťaz z legovanej ocele so zinkovou, resp. žlto chr movanou povrchovou úpravou, v súlade s národnými a medzinárodnými normami a smernicami.

Možnosti • Všetky modely je možné vybaviť poistkou proti preťaženiu vo forme klznej spojky, ktorá je z výroby nastavená približne na 25 % 15 % preťaženia. • •

ariadenie pre uvoľnenie chodu reťaze pre rýchle pripevnenie bremena, alebo pretiahnutie reťaze cez zdvihák v oboch smeroch. ariadenie s reťazou na vytvorenie slučky. F

120

Ovládacia sila pri WLL (daN)

Hmotnosť pri štand. zdvihu 1,5 m (kg)

750

1

115

38

8,7

1 500

1

45

31

17,0

3 000

1

36

40

22,2

P L-LIFT C 85 6000

6 000

2

18

44

38,0

P L-LIFT C 85 10000

10 000

3

12

44

67,0

P L-LIFT D 85 750

750

1

111

38

8,2

P L-LIFT D 85 1500

1 500

1

45

31

16,3

P L-LIFT D 85 3000

3 000

1

33

40

19,6

P L-LIFT D 85 6000

6 000

2

17

42

32,9

P L-LIFT D 85 10000

10 000

3

11

37

60,0

A min., mm

D 1

C D

Možnosť: Poistka proti preťaženiu pre C/D 85.

Rozmer

C

1

B

P L-LIFT C 85 1500 P L-LIFT C 85 3000

L D

B

Zdvih pri jednom stlačení páky (mm)

K

E

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

P L-LIFT C 85 750

Počet prameňov reťaze

J H

A

Označenie

Nosnosť (kg)

G

D

PUL-LIFT C 85 750

PUL-LIFT C 85 1500

PUL-LIFT C 85 3000

PUL-LIFT C 85 6000

PUL-LIFT C 85 10000

PUL-LIFT D 85 750

PUL-LIFT D 85 1500

PUL-LIFT D 85 3000

PUL-LIFT D 85 6000

PUL-LIFT D 85 10000

322

389

403

560

785

322

389

403

532

805

, mm

21

27

35

48

61

21

27

35

48

61

C, mm

27

30

34

46

54

27

30

34

46

54

D, mm

15

20

25

40

40

15

20

25

40

40

D1, mm

17

23

25

40

45

17

23

25

40

45

E, mm

443

443

570

570

570

443

443

570

570

570

F, mm

112

189

197

197

305

112

189

197

197

305

, mm

56

134

142

142

163

56

134

142

142

163

, mm

56

55

55

55

142

56

55

55

55

142

, mm

142

171

179

218

218

142

171

179

218

218

K, mm

39

72

76

76

76

39

72

76

76

76

L, mm

103

99

103

142

142

103

99

103

142

142

META S s. r. o.

w w w . metas. sk


ZDVIHÁ KY, KLA DKOSTROJE Rehtačkové zdviháky Rehtačkový zdvihák model AL

Nosnosť 750 - 3 000 kg Výhodou je jeho nízka hmotnosť ak je zdvihák potrebné často prenášať na dlhšie vzdialenosti. Tento univerzálny rehtačkový zdvihák by nemal chýbať v žiadnom servisnom aute.

Vlastnosti •

zavretá konštrukcia telesa, ručná páka a ručné kolo sú vyrobené z vysokokvalitného hliníka.

• Na ovládanie páky nie je potrebné vyvinúť veľkú silu. • Vďaka precíznym ihlovým ložiskám je možné zdvihák ovládať bez väčšej námahy. •

ariadenie pre uvoľnenie chodu reťaze pre rýchle pripevnenie bremena, alebo pretiahnutie reťaze cez zdvihák v oboch smeroch.

• Vedenie reťaze ja zaliate do telesa, čím je zaistený bezchybný pohyb reťaze. •

lánková reťaz z legovanej ocele so zinkovou, resp. žlto chr movanou povrchovou úpravou, v súlade s národnými a medzinárodnými normami a smernicami.

Hmotnosť pri štand. zdvihu (1.5 m) kg

Ovládacia sila pri WLL daN

AL 750

750

1

6.3 x 19.1

30

16

6.4

AL 1000

1 000

1

6.3 x 19.1

30

22

6.6

AL 1500

1 500

1

7.1 x 21.2

16

18

10.0

AL 3000

3 000

1

10 x 30.2

14

28

18.0

AL 750

AL 1000

AL 1500

AL 3000

315

325

380

455

20

23

27

36

22

23

26

33

D, mm

14

16

20

24

E, mm

300

300

300

400

F, mm

106

109

138

168

, mm

47

47

60

75

, mm

59

62

78

93 212

154

154

177

49

49

74

94

L, mm

105

105

103

118

K

L D

C

E

, mm K, mm

J H

B

C

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

, mm C, mm

F G

B

A min., mm

Zdvih pri jednom stlačení páky mm

Rozmery reťaze dxp mm

A

Rozmer

Počet prameňov reťaze

Nosnosť kg

Označenie

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

Ľahká váha

D

Všetky rehtačkové zdviháky s nosnosťou presahujúcou 750 kg je možné používať na upínanie bremien v súlade s EN 12195. dvíhacie zariadenia a pojazdy ale nie sú konštruované na zdvíhanie osôb a nie je možné ich používať na tento účel.

META S s. r. o.

w w w . metas. sk

121


ZDVIHÁ KY, KLA DKOSTROJE Rehtačkové zdviháky Zdviháky, kladkostroje, navijaky

Rehtačkový zdvihák model PT

Nosnosť 800 - 6 300 kg Rehtačkový zdvihák model PT je charakteristický zlepšenou technikou a svojim ergonomickým tvarom. Výhody predchádzajúceho modelu boli zachované a ešte zoptimalizované. Spoľahlivý, univerzálny rehtačkový zdvihák.

Vlastnosti • Extrémne ľahká hmotnosť telesa vyrobeného z osvedčenej ocele nie je obmedzením pre odolnosť a spoľahlivosť zdvíhacieho zariadenia. • Krátka ručná páka je potiahnutá ergonomickým gumovým úchopom. •

ariadenie pre uvoľnenie chodu reťaze pre rýchle pripevnenie bremena, alebo pretiahnutie reťaze cez zdvihák v oboch smeroch.

lánková reťaz z legovanej ocele s pozinkovanou, resp. žlto pochr movanou povrchovou úpravou je v súlade s národnými a medzinárodnými normami a predpismi.

ávesné aj bremenové háky sú vyrobené zápustkovým kovaním z vysokopevnostnej ocele odolnej voči starnutiu a vybavené sú robustnými bezpečnostnými poistkami.

Možnosti • Všetky modely je možné vybaviť poistkou proti preťaženiu vo forme klznej spojky, ktorá je z výroby nastavená na približne 25 % 15 % preťaženia. F G

J L

H

K

B

D

C

E

N

A

C

B

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

D

Nosnosť kg

Počet prameňov reťaze

Zdvih pri jednom stlačení páky mm

Ovládacia sila pri WLL daN

Hmotnosť pri štand. zdvihu (1.5 m) kg

PT 800

800

1

24

26

5.5

PT 1600

1 600

1

23

30

9.6

PT 3200

3 200

1

16

38

16.0

PT 6300

6 300

2

8

39

31.0

Označenie

Rozmer

PT 800

PT 1600

PT 3200

PT 6300

290

330

430

580

, mm

21

27

36

53

C, mm

24

31

35

46

D, mm

13

20

24

43

E, mm

235

370

370

370

F, mm

120

138

177

259

, mm

38

41

53

85

, mm

82

97

124

174 185

A min., mm

, mm

142

163

185

K, mm

52

65

83

83

L, mm

90

98

102

102

Možnosť: Poistka proti preťaženiu

Všetky rehtačkové zdviháky s nosnosťou presahujúcou 750 kg je možné používať na upínanie bremien v súlade s EN 12195. dvíhacie zariadenia a pojazdy ale nie sú konštruované na zdvíhanie osôb a nie je možné ich používať na tento účel.

122

META S s. r. o.

w w w . metas. sk


ZDVIHÁ KY, KLA DKOSTROJE Rehtačkové zdviháky Rehtačkový zdvihák model UNOplus Ekonomické riešenie

Vďaka technickému vývoju sa z nového rehtačkového zdviháku stal nástupca osvedčeného modelu NO. niverzálny nástroj na zdvíhanie, ťahanie, zabezpečenie bremien. e charakteristický svojim kompaktným dizajnom a konštrukciou z robustného oceľového plechu.

Vlastnosti • Vďaka optimalizovanej prevodovke a upraveným ložiskám v kryte vyžaduje zariadenie minimálne úsilie na obsluhu krátkej ručnej páky. •

tandardom je ručné kolo, vyrobené z ocele.

• Automatická kotúčová brzda chránená voči kor zii. •

ariadenie pre uvoľnenie chodu reťaze pre rýchle pripevnenie bremena alebo pretiahnutie reťaze cez zdvihák v oboch smeroch. Robustné kolieska vedenia reťaze zabraňujú zasekávaniu reťaze v reťazovom kole.

• Odolná spodná kladnica s uzatvorenými spojmi. •

lánková reťaz z legovanej ocele s pozinkovanou, resp. žlto pochr movanou povrchovou úpravou je v súlade s národnými a medzinárodnými normami a predpismi.

ávesné aj bremenové háky sú vyrobené zápustkovým kovaním z vysokopevnostnej ocele odolnej voči starnutiu a vybavené sú robustnými bezpečnostnými poistkami.

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

Nosnosť 750 - 6 000 kg

Dostupný vo verzii odolnej voči výbuchu.

Počet prameňov reťaze

Rozmery reťaze dxp mm

Zdvih pri jednom stlačení páky mm

Ovládacia sila pri WLL daN

NOplus 750

750

1

6 x 18

20

20

7.2

NOplus 1500

1 500

1

8 x 24

22

35

12.5

NOplus 3000

3 000

1

10 x 30

17

40

21.5

NOplus 6000

6 000

2

10 x 30

9

40

32.0

Rozmer A min., mm

UNOplus 750

UNOplus 1500

UNOplus 3000

UNOplus 6000

340

410

510

690

, mm

22

28

36

45

C, mm

26

32

40

44

D, mm

16

21

27

33

E, mm

250

330

380

380

F, mm

150

170

220

220

, mm

70

80

100

100

, mm

80

90

120

120

, mm

150

180

210

210

K, mm

60

80

90

90

L, mm

90

100

120

120

META S s. r. o.

w w w . metas. sk

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

Hmotnosť pri štand. zdvihu (1.5 m) kg

Nosnosť kg

Označenie

123


ZDVIHÁ KY, KLA DKOSTROJE Rehtačkové zdviháky

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

Rehtačkový zdvihák model alehandy

Nosnosť 250 - 500 kg Vďaka extrémne nízkej vlastnej hmotnosti a kompaktnému vyhotoveniu, je použitie zdviháku možné aj v stiesnených podmienkach. Pre jeho všestranné možnosti využitia napr. v priemysle, remeselnej výrobe a službách je tento rehtačkový zdvihák nepostrádateľným nástrojom.

Vlastnosti •

zavretá konštrukcia chráni vnútorné časti pred znečistením.

• Krátka ručná páka je potiahnutá ergonomickým gumovým úchopom. • Všetky časti kotúčovej záťažovej brzdy sú vyrobené z kvalitných materiálov a sú chránené voči kor zii. •

ariadenie pre uvoľnenie chodu reťaze pre rýchle pripevnenie bremena, alebo pretiahnutie reťaze cez zdvihák v oboch smeroch.

lánková reťaz z legovanej ocele s pozinkovanou, resp. žlto pochr movanou povrchovou úpravou je v súlade s národnými a medzinárodnými normami a predpismi.

ápustkovo kované závesné aj bremenové háky sú vyrobené z vysokopevnostnej ocele odolnej voči starnutiu a vybavené sú robustnými bezpečnostnými poistkami.

Označenie

Nosnosť kg

Počet prameňov reťaze

dvih pri jednom stlačení páky mm

Rozmery reťaze dxp mm

Ovládacia sila pri WLL daN

motnosť pri štand. zdvihu (1.5 m) kg

alehandy 250

250

1

4 x 12

80

25

2.2

alehandy 500

500

1

4 x 12

40

25

2.8

alehandy 250

alehandy 500

Model A min., mm

240

282

, mm

20

17

C, mm

21

24

D, mm

14

12

E, mm

160

160

F, mm

72

104

, mm

33

38

, mm

39

66

, mm

98

116

K, mm

21

36

L, mm

77

80

dvíhacie zariadenia a pojazdy ale nie sú konštruované na zdvíhanie osôb a nie je možné ich používať na tento účel.

124

META S s. r. o.

w w w . metas. sk


ZDVIHÁ KY, KLA DKOSTROJE Ručné reťazové kladkostroje Ručný reťazový kladkostroj model aleli t 360

Ručný reťazový kladkostroj model alelift 360 dokazuje, že je vhodný do prostredia, ktoré presahuje požiadavky na klasický ručný reťazový kladkostroj.

Vlastnosti • Robustné, uzavreté teleso z oceľového plechu chráni všetky vnútorné súčiastky aj v tých najtvrdších podmienkach. • Extrémne nízka výška umožňuje maximálne využitie výšky zdvihu. • Revolučné otáčanie vedenia reťaze o 360° umožňuje obsluhe pracovať prakticky z akejkoľvek polohy, v tesných priestoroch, alebo nad bremenom. alelift je možné ovládať aj zo strany bremena, čo umožňuje použitie kladkostroja na horizontálne ťahanie, alebo napínanie. Vďaka dodatočnej prispôsobivosti nie je obsluha viac nútená stáť v nebezpečnom priestore pri bremene. •

rzdový systém s chladiacim telesom je extrémne tichý a ručí za bezpečnosť pri práci a jednoduchú údržbu. Všetky časti sú vyrobené z kvalitných materiálov, dodatočne pozinkovaných, alebo pochr movaných pre zvýšenie ochrany pred kor ziou.

• Vedenie reťaze a prevodovka sú takmer úplne uzavreté. Aj v najťažších podmienkach zostáva vnútorná prevodovka chránená. • Reťazové kolo z kalenej ocele so štyrmi presnými lôžkami zabezpečuje správny pohyb bremenovej reťaze. •

lánková reťaz z legovanej ocele s pozinkovanou povrchovou úpravou je v súlade s národnými a medzinárodnými normami a predpismi.

áky z vysokopevnostnej ocele vyrobené zápustkovým kovaním sa pri preťažení poddajú, ale neprelomia. áky sú vybavené robustnými poistkami a otočné o 360°.

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

Nosnosť 500 - 20 000 kg

Možnosti • Nastaviteľná poistka proti preťaženiu •

ásobník reťaze

• Verzia odolná voči kor zii

Kvalitné, uzavreté guľôčkové ložiská a klzné vložky pre hladký a ľahký chod

Vedenie reťaze

Možná je jednoduchá prestavba alelift 360 na alelift IT. dvíhacie zariadenia a pojazdy ale nie sú konštruované na zdvíhanie osôb a nie je možné ich používať na tento účel.

META S s. r. o.

w w w . metas. sk

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

Dostupný vo verzii odolnej voči výbuchu.

125


ZDVIHÁ KY, KLA DKOSTROJE Ručné reťazové kladkostroje Počet prameňov reťaze

Rozmery reťaze dxp (mm)

Zdvih na 1 m odvinutia ručnej reťaze (mm)

Ovládaciasila reťaze pri WLL (daN)

L 500

500

1

5 x 15

33

21

9

L 1000

1 000

1

6 x 18

20

30

13

L 2000

2 000

1

8 x 24

14

32

20

L 3000

3 000

1

10 x 30

12

38

29

L 5000

5 000

2

10 x 30

6

34

38

L 10000

10 000

3

10 x 30

4

44

71

L 20000

20 000

6

10 x 30

2

2 x 44

196

Model alelift 360, 5 000 kg, dvojpramenný

Zdviháky, kladkostroje, navijaky Zdviháky, kladkostroje, navijaky

Model alelift 360, 500 - 3 000 kg, jednopramenný

126

Hmotnosť pri štandardnom zdvihu (3 m) kg

Nosnosť kg

Označenie

Model alelift 360, 10 000 kg, trojpramenný Rozmer

L 500

A min., mm

L 1000

Model alelift 360, 20 000 kg, šesťpramenný L 2000

L 3000

L 5000

L 10000

L 20000

300

335

395

520

654

825

1065

, mm

17

22

30

38

45

68

85

C, mm

24

29

35

40

47

68

64

D, mm

133

156

182

220

220

220

303

E, mm

148

175

203

250

250

383

555

F, mm

148

167

194

219

219

219

250

, mm

139

164

192

225

242

326

391

, mm

206

242

283

335

352

436

501

I, mm

24

24

31

34

21

136

K, mm

61

70

83

95

95

95

396

L, mm

87

97

111

124

124

124

125

M, mm

110

125

156

178

285

401

471

N, mm

14

19

22

30

37

50

56

META S s. r. o.

w w w . metas. sk


ZDVIHÁ KY, KLA DKOSTROJE Ručné reťazové kladkostroje 20 tonová verzia modelu aleli t 360

rzdový systém používaný v zariadeniach série alelift je tiež zabudovaný v modeli alelift 360 20 t a určuje štandard v bezpečnosti obsluhy a prevádzkyschopnosti. rzda je extrémne tichá a odolná voči opotrebeniu. Napriek svojej vysokej nosnosti sa alelift 360 20 t vyznačuje kompaktnou konštrukciou. Vlastnosti • Všetky komponenty sú vyrobené z kvalitných materiálov, niektoré komponenty sú pozinkované, alebo žlto chr mované pre vyššiu ochranu voči kor zii. Týmto je tiež zaistené spoľahlivejšie držanie bremien. •

zavreté teleso z oceľového plechu odoláva aj najťažším podmienkam a umožňuje aj obsluhu vo vonkajšom prostredí.

• Kalené reťazové koleso s piatimi presnými lôžkami zaisťuje správny pohyb bremenovej reťaze. • Nízka stavebná výška (vzdialenosť od háku k háku je 1010 mm) umožňuje maximálne využitie výšky zdvihu. •

alelift 360 20 t je vybavený len šiestimi prameňmi reťaze, čo umožňuje vyššiu rýchlosť a nižšiu hmotnosť.

Možnosti

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

Nosnosť 20 000 kg

• Nastaviteľná poistka proti preťaženiu •

ásobník reťaze

• Verzia odolná voči kor zii

META S s. r. o.

w w w . metas. sk

Precízne vyrobené reťazové koleso zaisťuje správny pohyb bremenovej reťaze.

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

Robustný kryt z oceľového plechu so štyrmi skrutkami, je odolný voči najtvrdším pracovným podmienkam.

127


ZDVIHÁ KY, KLA DKOSTROJE Ručné reťazové kladkostroje Zdviháky, kladkostroje, navijaky

Ručný reťazový kladkostroj model VSIII

Nosnosť 250 - 5 000 kg Novo navrhnutý ručný reťazový kladkostroj VSIII predstavuje ďalšiu inováciu spoločnosti ale. Vylepšené vedenie reťaze zabraňuje vzpriečeniu a zasekávaniu ovládacej reťaze a zaisťuje tak jej hladký chod. Vysoko kvalitné ložiská prevodovky, bočných stien a kola bremenovej reťaze zaisťujú hladký chod bremenovej reťaze a hnacieho pastorku. ednoduché ovládanie vďaka optimalizovanej ručnej sile.

Vlastnosti • Silné čapy medzi bočnými stenami a krytom a zosilnený kryt ručného reťazového kola zaisťujú zvýšenú stabilitu. • Presne vyrobené kolieska vedenia reťaze pre hladký chod bremenovej reťaze. • Vysoko kvalitné ložiská prevodovky, bočných stien a kola bremenovej reťaze umožňujú dlhú prevádzkovú životnosť. • Pozinkované a pochr mované časti brzdy a vedenia reťaze zaisťujú vyššiu ochranu pred kor ziou. • Pozinkovaná bremenová reťaz je štandardom pre vyššiu ochranu pred kor ziou.

Možnosti • Poistka proti preťaženiu ásobník reťaze

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

Kolo bremenovej reťaze s ihličkovým ložiskom

128

očná stena s guľôčkovým ložiskom

Teleso s guľôčkovým ložiskom

Možnosť: reťazový kontajner

META S s. r. o.

w w w . metas. sk


ZDVIHÁ KY, KLA DKOSTROJE Ručné reťazové kladkostroje Nosnosť v kg/ počet prameňov reťaze

Rozmery reťaze dxp mm

Zdvih na 1 m odvinutia ručnej reťaze mm

Ovládacia sila reťaze pri WLL daN

Hmotnosť pri štandardnom zdvihu (3 m) kg

V S I I I 0,25/1

250/1

4 x 12

50

20

3.9

V S I I I 0,5/1

500/1

5 x 15

26

21

9.0

V S I I I 1,0/1

1 000/1

6 x 18

24

24

11.5

V S I I I 1,5/1

1 500/1

8 x 24

17

30

17.5

V S I I I 2,0/1

2 000/1

8 x 24

19

32

19.0

V S I I I 2,0/2

2 000/2

6 x 18

15

29

17.3

V S I I I 3,0/1

3 000/1

10 x 30

12

40

31.0

V S I I I 3,0/2

3 000/2

8 x 24

10

37

27.0

V S I I I 5,0/2

5 000/2

10 x 30

8

41

43.0

Rozmer A min., mm

VSIII 0,25/1

VSIII 0,5/1

VSIII 1,0/1

VSIII 1,5/1

VSIII 2,0/1

VSIII 2,0/2

VSIII 3,0/1

VSIII 3,0/2

VSIII 5,0/2

290

350

380

450

460

490

570

580

700

, mm

12

21

27

33

37

37

46

46

56

C, mm

26

28

32

37

41

41

44

44

50

D, mm

11

16

19

22

27

27

31

31

37

E, mm

118

145

158

180

205

170

240

220

250

F, mm

113

140

155

175

180

155

210

175

190

, mm

65

80

87

85

94

87

110

94

95

, mm

48

60

68

90

86

68

100

81

95

K, mm

190

240

270

300

320

285

370

340

410

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

Označenie

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

Model VSI I I , 250 - 3000 kg, jednopramenný

Model VSI I I , 2000 - 5000 kg, dvojpramenný

dvíhacie zariadenia a pojazdy ale nie sú konštruované na zdvíhanie osôb a nie je možné ich používať na tento účel.

META S s. r. o.

w w w . metas. sk

129


ZDVIHÁ KY, KLA DKOSTROJE Ručné reťazové kladkostroje Zdviháky, kladkostroje, navijaky

Ručný reťazový kladkostroj s integrovaným postrkovým alebo prevodovým pojazdom model aleli t IT

Nosnosť 500 - 20 000 kg Kombinácia modelu alelift 360 s nízkym ručným pojazdom poskytuje ešte väčšiu flexibilitu použitia modelu alelift 360.

Vlastnosti • Všetky zariadenia tohto typu do nosnosti 3 000 kg sú vybavené jedným prameňom reťaze a jeho stavebná výška (rozmer A) bola ešte zmenšená. Ideálny pre použitie pod nízkymi stropmi a limitovanou výškou priestoru. • Osvedčený a plynulý nastavovací systém umožňuje rýchlu a ľahkú montáž pojazdu. • Pojazdy do 5 t sú v ponuke pre dva rozsahy nosníkov. •

tandardom je rozsah A pre šírku príruby do 180 mm a pokrýva približne 80 % všetkých požiadaviek. mena na rozsah pre šírku príruby do 300 mm je jednoduchá.

• Kolesá pojazdu sú konštruované pre maximálny sklon nosníka 14 % (DIN 1025 - časť 1), výborné valivé vlastnosti sú zaistené premazanými, uzavretými guľôčkovými ložiskami. • Súčasťou dodávky je zariadenie proti pádu a preklopeniu. Zobrazené gumové nárazníky nie sú súčasťou dodávky.

Možnosti • Nastaviteľná poistka proti preťaženiu •

ásobník reťaze

• Verzia odolná voči kor zii • Ochrana proti výbuchu

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

ariadenie pre blokovanie nosníka, na zaistenie nezaťaženého pojazdu na mieste (parkovacia poloha)

Dostupný vo verzii odolnej voči výbuchu

Vedenie reťaze

Kvalitné, uzavreté guľôčkové ložiská a klzné vložky pre hladký a ľahký chod

Robustný kryt z oceľového plechu so štyrmi skrutkami, je odolný voči najtvrdším pracovným podmienkam.

Precízne vyrobené reťazové koleso zaisťuje správny pohyb bremenovej reťaze.

dvíhacie zariadenia a pojazdy ale nie sú konštruované na zdvíhanie osôb a nie je možné ich používať na tento účel.

130

META S s. r. o.

w w w . metas. sk


ZDVIHÁ KY, KLA DKOSTROJE Ručné reťazové kladkostroje Technické údaje model aleli t ITP/G

Rozmer

LIT 500

500/1

A

LIT 500

500/1

LIT 1000

1 000/1

LIT 1000

1 000/1

LIT 2000

2 000/1

Označenie

LIT 2000

2 000/1

LIT 3000

3 000/1

LIT 3000

3 000/1

LIT 5000

5 000/2

LIT 5000

5 000/2

LIT 10000

10 000/3

LIT 20000

20 000/6

B A B A B A B A B B B

Šírka príruby nosníka b mm

Hrúbka príruby nosníka t max. mm

Min. zakrivenie m

Hmotnosť pri štandardnom zdvihu (3 m) -P kg

Hmotnosť pri štandardnom zdvihu (3 m) -G kg

Hmotnosť pri štandardnom zdvihu (3 m) s blokovacím zariadením -P kg

Hmotnosť pri štandardnom zdvihu (3 m) s blokovacím zariadením -G kg

50 - 180

19

0.9

20

24

26

31

180 - 300

19

0.9

21

25

27

32

50 - 180

19

0.9

27

32

35

40

180 - 300

19

0.9

29

33

37

41

58 - 180

19

1.15

44

49

52

57

180 - 300

19

1.15

46

50

54

58

74 - 180

27

1.5

77

82

86

91

180 - 300

27

1.4

79

84

88

93

98 - 180

27

2.0

125

130

135

140 144

180 - 300

27

1.8

129

134

139

125 - 310

40

1.8

202

180 - 310

40

9.5

Rozmery žiadajte dopytom P pri údajoch o hmotnosti s postrkovým pojazdom

pri údajoch o hnotnosti

na požiadanie

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

Nosnosť v kg/ počet prameňov reťaze

212 –

na požiadanie

s prevodovým pojazdom

Rozmery model aleli t IT Rozmer

LIT 500

LIT 1000

LIT 2000

LIT 3000

LIT 5000

LIT 10000

245

272

323

382

550

784

A1, mm

158

178

205.5

252

260.5

380

A2, mm

, mm

17

22

30

38

45

68

C, mm

24

29

35

40

47

68

D, mm

14

19

22

30

37

50

F (Prevodový pojazd), mm

92

92

91

107

149.5

113

24.5

24

23.5

32

30.5

55

I (Postrkový pojazd, mm

1, mm

71.5

71.5

95.5

131

142.5

169

I (Prevodový pojazd, mm

76.5

76.5

98

132.5

148.5

169

L, mm

270

310

360

445

525

430

L1, mm

130

130

150

180

209

200

L2, mm

159

175

207

256

283

261

L3, mm

L4, mm M, mm

– M

18

M 22

M 27

M 30

M 42

– M

48

O, mm

60

60

80

112

125

150

P ((Prevodový pojazd, mm

108

110

112

112

117

158

T (Priestor A), mm

280

290

305

320

364

T (Priestor ), mm

400

410

425

440

484

540

META S s. r. o.

w w w . metas. sk

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

A min., mm

131


ZDVIHÁ KY, KLA DKOSTROJE Zdviháky, kladkostroje, navijaky

Ručné reťazové kladkostroje

Model alelift ITP, 500 - 3000 kg, jednopramenný

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

Model alelift ITP/IT , 5000 kg, dvojpramenný

132

Model alelift IT , 500 - 3000 kg, jednopramenný

Model alelift IT , 10000 kg, trojpramenný

META S s. r. o.

w w w . metas. sk


ZDVIHÁ KY, KLA DKOSTROJE Ručné reťazové kladkostroje

Nosnosť 500 - 10 000 kg Ručný reťazový kladkostroj model alelift L , s integrovaným pojazdom nízkej stavebnej výšky, je zlepšeným modelom alelift IT. Kdekoľvek je potreba ešte nižšej stavebnej výšky, model alelift L je ideálnou voľbou.

Vlastnosti •

peciálne vyvinutý systém vedenia reťaze umožňuje priečne ťahanie kladnice ku kladkostroju a ešte vyššie až k nosníku.

• Integrovaná konštrukcia alelift L využíva tie isté ručné pojazdy ako tie, ktoré sú používané v sérii IT. • Všetky modely série L do nosnosti 3 000 kg sú vybavené jedným prameňom reťaze. • Osvedčený a plynulý nastavovací systém umožňuje rýchlu a ľahkú montáž pojazdu. • Pojazdy do 5 t sú v ponuke pre dva rozsahy nosníkov. tandardom je rozsah A pre šírku príruby do 180 mm a pokrýva približne 80 % všetkých požiadaviek. mena na rozsah pre šírku príruby do 300 mm je jednoduchá. • Kolesá pojazdu sú konštruované pre maximálny sklon nosníka 14 % (DIN 1025 časť 1), výborné valivé vlastnosti sú zaistené premazanými, uzavretými guľôčkovými ložiskami.

e nízka Extrémn výška stavebná

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

Ručný reťazový kladkostroj s integrovaným postrkovým, alebo prevodovým pojazdom (nízka stavebná výška) model aleli t LH

• Verzia alelift IT s nízkou stavebnou výškou je nastaviteľná, aby vyhovovala rôznym profilom nosníka (napr. INP, IPE, IP ). • Súčasťou dodávky je zariadenie proti pádu a preklopeniu. • Výborné valivé vlastnosti vďaka oceľovým kolesám nasadeným na premazané, uzavreté guľôčkové ložiská.

Možnosti • Nastaviteľná poistka proti preťaženiu •

ásobník reťaze

• Ochrana proti výbuchu •

ariadenie pre blokovanie nosníka, na zaistenie nezaťaženého pojazdu na mieste (parkovacia poloha napr. na lodiach)

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

• Verzia odolná voči kor zii

Dostupný vo verzii odolnej voči výbuchu.

META S s. r. o.

w w w . metas. sk

133


ZDVIHÁ KY, KLA DKOSTROJE Ručné reťazové kladkostroje Zdviháky, kladkostroje, navijaky

Technické údaje model aleli t LH

Označenie

Nosnosť v kg/ počet prameňov reťaze

LLH 500

500/1

LLH 500

500/1

LLH 1000

1 000/1

LLH 1000

1 000/1

LLH 2000

2 000/1

LLH 2000

2 000/1

LLH 3000

3 000/1

LLH 3000

3 000/1

LLH 5000

5 000/2

LLH 5000

5 000/2

LLH 10000

10 000/3

LLH 10000

10 000/3

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

P pri údajoch o hnotnosti pri údajoch o hnotnosti

Rozmer

A B A B A B A B A B A B

írka príruby nosníka b mm

rúbka príruby nosníka t max. mm

motnosť pri štandardnom zdvihu (3 m) kg

motnosť pri štandardnom zdvihu (3 m) s blokovacím zariadením -P kg

motnosť pri štandardnom zdvihu (3 m) s blokovacím zariadením kg

60 - 180

19

0.9

27

31

33

38

180 - 300

19

0.9

27

32

34

38

70 - 180

19

0.9

35

40

43

48

180 - 300

19

0.9

36

41

44

49

82 - 180

19

1.15

61

65

69

73

180 - 300

19

1.15

62

67

70

75

100 - 180

19

1.5

107

112

116

121

180 - 300

19

1.4

109

114

118

123

110 - 180

27

2.0

152

157

162

167

180 - 300

27

1.8

156

161

166

171

125 - 210

40

1.8

224

230

234

239

190 - 310

40

1.8

227

232

237

242

s postrkovým pojazdom s prevodovým pojazdom

Model alelift L P, 500 - 3 000 kg, jednopramenný

Model alelift L

Model alelift L P/L

134

Min. zakrivenie m

motnosť pri štandardnom zdvihu (3 m) -P kg

, 500 - 3 000 kg, jednopramenný

, 5 000 kg, dvojpramený

META S s. r. o.

w w w . metas. sk


ZDVIHÁ KY, KLA DKOSTROJE Ručné reťazové kladkostroje Rozmery model aleli t LH LLH 500

LLH 1000

LLH 2000

LLH 3000

LLH 5000

LLH 10000

A min., mm

188

211

264

316

425

565

A1, mm

223

250

289

346

345

365

A2, mm

381

427

511

614

612

665

, mm

17

22

30

38

45

68

C, mm

24

29

35

40

47

68

D, mm

14

19

22

30

37

50

F (Prevodový pojazd), mm

92

92

91

107

150

150

24

24

24

32

31

45

72

72

96

131

143

170

1, mm I (Postrkový pojazd), mm I (Prevodový pojazd), mm

77

77

98

133

149

170

L, mm

270

310

360

445

525

485

L1, mm

130

130

150

180

209

225

L2, mm

444

488

582

690

720

805

L3, mm

124

135

172

203

175

215

L4, mm

184

201

230

265

283

18

M 22

M 27

M 30

M 42

M, mm

M

348 M

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

Rozmer

48

O, mm

60

60

80

112

125

150

P (Prevodový pojazd), mm

108

110

112

112

117

165

T (Priestor A), mm

280

290

305

320

364

440

T (Priestor ), mm

400

410

425

440

484

540

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

Model alelift L

, 10 000 kg, trojpramenný

dvíhacie zariadenia a pojazdy ale nie sú konštruované na zdvíhanie osôb a nie je možné ich používať na tento účel.

META S s. r. o.

w w w . metas. sk

135


ZDVIHÁ KY, KLA DKOSTROJE Zdviháky, kladkostroje, navijaky

Ručné reťazové kladkostroje Pojazdný kladkostroj s nízkou stavebnou výškou a otočným vozíkom pre extrémny polomer zakrivenia model VLRP a model VLRG

Nosnosť 250 - 6 000 kg Ručný reťazový kladkostroj série VLR s integrovaným ručným pojazdom sa vyznačuje extrémne nízkou stavebnou výškou a optimálne využíva miesto v stiesnených priestoroch. Ručné koleso a kryt prevodu sú umiestnené mimo dosahu spodnej kladnice, čím umožňujú zdvihnutie spodnej kladnice takmer k spodnej hrane nosníka. Možnosť otáčania závesného vozíka umožňuje pojazd aj v extrémne krátkych polomeroch.

Vlastnosti • Celooceľová konštrukcia s pozinkovanou bremenovou aj ovládacou reťazou. • Integrovaný otočný pojazd umožňuje použitie na dráhach s extrémne malým polomerom. • Všetky zariadenia sú vyrobené na objednávku na vopred určené rozmery nosníka. Nie je možné ich nastaviť na iné rozmery nosníkov.

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

• Súčasťou dodávky je zariadenie proti pádu a preklopeniu. • Otočné vedenie reťaze umožňuje bočný ťah ovládacej reťaze pojazdu v smere posuvu.

Možnosti • Poistka proti preťaženiu •

ásobník reťaze

• Nárazníky

dvíhacie zariadenia a pojazdy ale nie sú konštruované na zdvíhanie osôb a nie je možné ich používať na tento účel. Pri objednávke je potrebné špecifikovať profil nosníka, jeho rozmery, ako aj polomer zakrivenia.

136

META S s. r. o.

w w w . metas. sk


ZDVIHÁ KY, KLA DKOSTROJE Ručné reťazové kladkostroje Zdviháky, kladkostroje, navijaky

Kompaktný kladkostroj s nízkou stavebnou výškou a integrovaným tlačným pojazdom model VNRP a model VNRG

Nosnosť 1 500 - 24 000 kg Vďaka svojmu špeciálnemu systému navíjania reťaze a tomu prispôsobenému vedeniu reťaze ponúkajú pojazdné kladkostroje série VNR minimálnu stavebnú výšku a maximálne využitie dostupného priestoru. Tieto kladkostroje boli špeciálne navrhnuté pre použitie v ťažkom priemysle.

Vlastnosti • Celooceľová konštrukcia s pozinkovanou bremenovou aj ovládacou reťazou. • Všetky zariadenia sú vyrobené na objednávku na vopred určené rozmery nosníka. Nie je možné ich nastaviť na iné rozmery nosníkov. • Súčasťou dodávky je zariadenie proti pádu a preklopeniu.

Možnosti •

ásobník reťaze

výška á n b e v ka sta z í n e n pojazd s nízkou stavebnou Extrém nené priestory Otočný výškou pre extrémne krátky polomer pre sties zakrivenia

• Nárazníky

Ručný pojazd série VL sa vyznačuje extrémne nízkou stavebnou výškou. Konštrukcia ručného pojazdu umožňuje zdolať aj veľmi krátke polomery.

Vlastnosti • Celooceľová konštrukcia a nízka stavebná výška. • Všetky zariadenia sú vyrobené na objednávku na vopred určené rozmery

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

model VLHP a model VLHG Nosnosť 250 - 6 000 kg

nosníka. Nie je možné ich nastaviť na iné rozmery nosníkov. • Súčasťou dodávky je zariadenie proti pádu a preklopeniu.

Možnosti • Nárazníky • Veľký výber špeciálnych verzií

META S s. r. o.

w w w . metas. sk

137


ZDVIHÁ KY, KLA DKOSTROJE Zdviháky, kladkostroje, navijaky

Pojazdy

Postrkový a prevodový pojazd model HTP a model HTG Nosnosť 500 - 20 000 kg Pojazd umožňuje presné umiestnenie alebo jednoduchý pohyb veľkých bremien či s ručnými alebo elektrickými zdvíhacími zariadeniami.

model HTP

Vlastnosti • Výborné valivé vlastnosti vďaka oceľovým kolesám nasadeným na premazané, uzavreté guľôčkové ložiská. • Nastaviteľný, aby vyhovoval rôznym profilom nosníka (napr. INP, IPE, IP ). • Nastavenie sa vykonáva otáčaním priečneho nosníka, ktorý tiež zaistí správnu polohu zdvíhacieho zariadenia v oku

neposúva sa doprava, ani doľava.

• Kolesá pojazdu sú konštruované pre maximálny sklon nosníka 14 % (DIN 1025 - časť 1).

Možnosti • Otočné vedenie reťaze • Ovládacia reťaz z nerezovej ocele

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

model HTG

• Nárazníky • Ochrana proti výbuchu •

ariadenie pre blokovanie nosníka, na zaistenie nezaťaženého pojazdu na mieste (parkovacia poloha napr. na lodiach)

Dostupný vo verzii odolnej voči výbuchu.

dvíhacie zariadenia a pojazdy ale nie sú konštruované na zdvíhanie osôb a nie je možné ich používať na tento účel.

138

META S s. r. o.

w w w . metas. sk


ZDVIHÁ KY, KLA DKOSTROJE Pojazdy Technické údaje model HTP

Rozmer

A

Šírka príruby nosníka b mm

Hrúbka príruby nosníka t max. mm

Polomer zakrivenia min. m

Ovládacia sila pri WLL daN

Hmotnosť s blokovacím zariadením kg

8.0

14.5

TP 500

500

50 - 220

25

0.9

TP 1000

1 000

A

50 - 220

25

0.9

9.0

17.0

TP 2000

2 000

A

66 - 220

25

1.15

16.0

24.0

TP 3000

3 000

TP 5000

5 000

TP 500

500

TP 1000

1 000

TP 2000

2 000

TP 3000

3 000

TP 5000

5 000

A A B

Hmotnosť kg

74 - 220

25

1.4

32.0

41.2

90 - 220

25

1.8

48.0

58.5

160 - 300

40

0.9

10.6

17.1

160 - 300

40

0.9

12.0

20.0

B

160 - 300

40

1.15

19.3

27.3

B

160 - 300

40

1.4

35.8

45.0

180 - 300

40

1.8

52.2

62.7

B

B

Technické údaje model HTG

Označenie

Nosnosť kg

T 500

500

T 1000

1 000

T 2000

2 000

T 3000

3 000

T 5000

5 000 500 1 000

T 2000

2 000

T 3000

3 000

T 5000

5 000

T 8000

8 000

T 10000

10 000

T 15000

15 000

T 20000

20 000

A A A A A B B B B B B B B B

motnosť T : bez ovládacej reťaze

META S s. r. o.

w w w . metas. sk

Hrúbka príruby nosníka t max. mm

Polomer zakrivenia min. m

Ovládacia sila pri WLL daN

Hmotnosť 1 kg

Hmotnosť 1 s blokovacím zariadením kg

50 - 220

25

0.9

3

9.7

16.2

50 - 220

25

0.9

6

11.2

19.2 26.0

66 - 220

25

1.15

7

18.0

74 - 220

25

1.4

7

35.4

44.6

90 - 220

25

1.8

9

51.8

62.3

160 - 300

40

0.9

3

12.6

19.1

160 - 300

40

0.9

6

14.1

22.1

160 - 300

40

1.15

7

21.3

29.3

160 - 300

40

1.4

7

39.2

48.4 66.5

180 - 300

40

1.8

9

56.0

125 - 310

40

1.8

14

104.0

125 - 310

40

1.8

14

104.0

125 - 310

40

5.0

29

230.0

125 - 310

40

5.0

29

230.0

– – – –

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

T 500 T 1000

Rozmer

Šírka príruby nosníka b mm

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

Označenie

Nosnosť kg

139


ZDVIHÁ KY, KLA DKOSTROJE Pojazdy P2

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

L P

b

H1

D2

A

O

I

F

t

L1

D1 D

Model HTG 500 - 5000 kg s otočným vedením bremenovej reťaze a nárazníkmi

Model HTP/G 500 - 5000 kg

P1 P2 P

I

H1

F1

O

F

t

b

Model HTG 10000 kg, blokovacie zariadenie

140

L

L

T P

b

L2

L1

I

D1

Model HTG 10000 kg

D

D1

B

D2

D2

A

H1

F

O

t

L1

B

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

Model HTP/G 500 - 5000 kg, s blokovacím zariadením

Model HTG 20000 kg

META S s. r. o.

w w w . metas. sk


ZDVIHÁ KY, KLA DKOSTROJE Pojazdy Rozmery model HTP HTP 1000-A

HTP 2000-A

HTP 3000-A

HTP 5000-A

HTP 500-

HTP 1000-

HTP 2000-

A, mm

77

82.5

98.5

114

132.5

D, mm

16

17

22

26

33

D1, mm

25

30

40

48

60

HTP 3000-

HTP 5000-

92

97.5

113.5

129

16

17

22

26

33

25

30

40

48

60

147.5

D2, mm

30

35

47

58

70

30

35

47

58

70

F1, mm

46

46

46

46

45.5

46

46

46

46

45.5

30.5

30.5

30.5

30

30

45.5

45.5

45.5

45

45

71.5

71.5

95.5

131

142.5

71.5

71.5

95.5

131

142.5

1, mm I ( TP), mm L, mm

260

260

310

390

450

260

260

310

390

450

L1, mm

130

130

150

180

209

130

130

150

180

209

O, mm

60

60

80

112

125

60

60

80

112

125

P1, mm

168

168

168

168

168

168

168

168

168

168

P2, mm

146

150

155

160

167.5

187

187

189.5

191.5

191.5

L3, mm

346

346

396

476

556

346

346

396

476

556

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

HTP 500-A

Rozmer

Rozmery model HTG HTG 500-A

HTG 1000-A

HTG 2000-A

HTG 3000-A

HTG 5000-A

HTG 500-

A, mm

77

82.5

98.5

114

132.5

, mm

D, mm

16

17

22

26

33

Rozmer

HTG 1000-

HTG 2000-

HTG 3000-

HTG 5000-

HTG 8000-

HTG 10000-

HTG 15000-

HTG 20000-

92

97.5

113.5

129

147.5

276

276

270

52

52

70

70

16

17

22

26

33

30

30

35

35

270

25

30

40

48

60

25

30

40

48

60

80

80

110

110

30

35

47

58

70

30

35

47

58

70

114

114

155

155

91.5

91.5

90.5

107.5

149.5

91.5

91.5

90.5

107.5

149.5

113

113

113

113

46

46

46

46

45.5

46

46

46

46

45.5

77

77

30.5

30.5

30.5

30

30

45.5

45.5

45.5

45

45

45

45

45

45

F ( T ), mm F1, mm 1, mm I ( T ), mm

76.5

76.5

98

132.5

148.5

76.5

76.5

98

132.5

148.5

170

170

170

170

L, mm

260

260

310

390

450

260

260

310

390

450

430

430

870

870

L1, mm

130

130

150

180

209

130

130

150

180

209

200

200

200

200

L2, mm

115

115

O, mm

60

60

80

112

125

60

60

80

112

125

150

150

150

150

P ( T ), mm

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

163

163

163

163

P1, mm

168

168

168

168

168

168

168

168

168

168

193

193

P2, mm

146

150

155

160

167.5

187

187

189.5

191.5

191.5

T, mm

270

270

270

270

L3, mm

346

346

396

476

556

346

346

396

476

556

536

536

976

976

P3, mm

194

194

194

195

195

194

194

194

195

195

META S s. r. o.

w w w . metas. sk

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

D1, mm D2, mm

141


ZDVIHÁ KY, KLA DKOSTROJE Pojazdy Elektrický pojazd model VTE-U

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

Nosnosť 1 000 - 5 000 kg peciálne navrhnutý pre bremená nad 1000 kg, na prenášanie na dlhé vzdialenosti a/alebo pri častom použití. Vhodný takmer pre všetky kladkostroje so závesným hákom vďaka univerzálnemu spojeniu pomocou strmeňa. Motor so závitovkovým prevodom zaisťuje hladký štart a brzdenie nie je potrebná zvláštna brzda motora.

Vlastnosti • Prevádzkové napätie: Euronapätie 400 V, 3-fázy, 50 z. ednorýchlostný motor je možné prepojiť na 230 V. • Motor chránený do IP 55 proti prúdu vody a prachu. •

ávesné tlačidlové ovládanie, IP 65.

• Kompaktný, robustný rám s nízkou celkovou výškou. • Kolieska vyrobené z ocele odolnej voči zlomeniu. •

ladký chod vďaka opracovaným povrchom a guľôčkovým ložiskám. Klenutý profil vhodný pre rovnobežné a naklonené profily nosníkov.

• Súčasťou dodávky je zariadenie proti pádu a preklopeniu. • Pomocou závitových konzol je jednoducho nastaviteľný pre rôzne šírky nosníkov a profilov.

Možnosti • Ochranné ovládanie (42 V) •

umové nárazníky

• 230 V, 1-fáza, 50 z

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

Kolieska s klenutým pro ilom

Závitové vreteno

Zariadenie proti pádu s možnosťou montáže nárazníkov

Technické údaje model VTE-U Označenie

Nosnosť kg

Rýchlosť pojazdu m/min

Motor kW

Šírka príruby nosníka mm

Hrúbka príruby nosníka t max. mm

Polomer zakrivenia min. m

Hmotnosť kg

VTE 1-A-18/

1 000

18 alebo 18/4.5

0.18 alebo 0.18/0.06

58 - 180

19

0.9

19.5

VTE 1- -18/

1 000

18 alebo 18/4.5

0.18 alebo 0.18/0.06

180 - 300

19

0.9

25.2

VTE 2-A-18/

2 000

18 alebo 18/4.5

0.18 alebo 0.18/0.06

58 - 180

19

1.15

26.0

VTE 2- -18/

2 000

18 alebo 18/4.5

0.18 alebo 0.18/0.06

180 - 300

19

1.15

30.2

VTE 3-A-11/

3 000

11 alebo 11/2.8

0.37 alebo 0.3/0.09

74 - 180

27

1.5

51.0

VTE 3- -11/

3 000

11 alebo 11/2.8

0.37 alebo 0.3/0.09

180 - 300

27

1.4

53.0

VTE 5-A-11/

5 000

11 alebo 11/2.8

0.37 alebo 0.3/0.09

98 - 180

27

2.0

77.0

VTE 5- -11/

5 000

11 alebo 11/2.8

0.37 alebo 0.3/0.09

180 - 300

27

1.8

80.0

11 alebo 11/2.8 m/min. rýchlosť pojazdu na objednávku

dvíhacie zariadenia a pojazdy ale nie sú konštruované na zdvíhanie osôb a nie je možné ich používať na tento účel.

142

META S s. r. o.

w w w . metas. sk


ZDVIHÁ KY, KLA DKOSTROJE Pojazdy Rozmery model VTE-U VTE 1-A-18/U VTE 1- -18/U VTE 2-A-18/U VTE 2- -18/U VTE 3-A-11/U VTE 3- -11/U VTE 5-A-11/U VTE 5- -11/U

A, mm , mm C, mm D, mm E, mm F, mm , mm , mm 1, mm I, mm L1, mm M, mm N jednorýchlostný, mm N dvojrýchlostný, mm O, mm P, mm , mm

M

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

Rozmer

113

113

115

115

139

139

161

161

b + 50 49 16 187 94 43 129 24 77 130 155 255 263 60 123 145

b + 50 49 16 187 94 43 129 24 77 130 155 255 263 60 123 205

b + 54 47 16 187 94 43 128 24 98 150 180 255 263 80 123 153

b + 54 47 16 187 94 43 128 24 98 150 180 255 263 80 123 213

b + 60 57 19 202 94 51 144 32 133 180 208 292 296 112 129 160

b + 60 57 19 202 94 51 144 32 133 180 208 292 296 112 129 220

b + 70 60 22 202 94 58 178 32 149 209 263 292 296 125 121 182

b + 70 60 22 202 94 58 178 32 149 209 263 292 296 125 121 242

N

E

B b

F

C

Q M

D

N

G

E

B b

C

A

O

I

H

t

L1

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

H1

P

H

t

L1

Q

D

META S s. r. o.

w w w . metas. sk

G 143


ZDVIHÁ KY, KLA DKOSTROJE ATE program, ochrana voči kor zii a príslušenstvo Zdviháky, kladkostroje, navijaky

Program ATE Modely vyvinuté pre použitie v potenciálne výbušných prostrediach (ATE z nach). Verzie chránené proti výbuchu sú ošetrené náterom odolným voči iskreniu. Vo vyhotoveniach I sú bremenové reťaze z nerezovej ocele. Vo vyhotoveniach MEDI M a vyššom sú závesné a bremenové háky pomedené.

Ochrana voči kor zii Kor zia sa začína objavovať na povrchu komponentov z dôvodu vplyvu vonkajšieho prostredia. Toto má vplyv na mechanické vlastnosti súčiastok, napríklad únosnosť a predĺženie na hranici pevnosti. Veľa súčiastok sa dodáva v čiernom vyhotovení (neopracované), lesklom vyhotovení (opracované), alebo zafarbené. Takáto úprava poskytuje určitú ochranu, ale kor zia sa môže objaviť už po krátkom čase. Pri použití ochrannej povrchovej úpravy je možné zredukovať a oddialiť vznik kor zie a zároveň tak predĺžiť prevádzkovú životnosť takto ošetrených komponentov. Všetky modely programu alelift je možné dodať vo verzii odolnej voči kor zii, vrátane pozinkovanej bremenovej reťaze a ovládacej reťaze z nerezovej ocele. plne kor ziivzdorné zariadenia s bremenovou a ovládacou reťazou buď z pozinkovanej, alebo nerezovej ocele by mali byť používané vždy v podmienkach, kde sú zvýšené požiadavky na ochranu voči kor zii.

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

Typickými miestami použitia sú potravinársky priemysel (napr. mliekarne, bitúnky, atď.), chemický priemysel (napr papierne, farbiarne), farmy a kanalizácie.

144

META S s. r. o.

w w w . metas. sk


ZDVIHÁ KY, KLA DKOSTROJE Príslušenstvo

Poistky reťaze ale boli vyvinuté pre zdvíhacie zariadenia ale s článkovou reťazou, ako dodatočná ochrana proti pádu. Poistkou reťaze je možné pohybovať pozdĺž reťaze zdvíhacieho zariadenia pomocou ovládania bezpečnostného zariadenia a súčasným stlačením jazdca. Pri uvoľnení jazdca sa automaticky uchytí k reťazi a bezpečnostná poistka systém zablokuje. Pre správnu funkciu reťazovej poistky nesmie byť vzdialenosť medzi poistkou a zdvíhacím zariadením väčšia ako 15-20 cm. Po použití zdvíhacieho zariadenia bude potrebné poistku presunúť podľa potreby.

Yale poistka pre článkové reťaze model YKST Označenie

Nosnosť kg

Vhodná pre rozmery reťaze mm

KST 16

1 600

5.6 - 8

75 x 56 x 15

KST 32

3 400

9 - 11

105 x 82 x 24

Rozmery mm

Yale poistka pre valčekové reťaze model YKST Označenie

Nosnosť kg

Vhodná pre rozmery reťaze

KST 7,5

750

5/8 x 3/8

KST 15

1 500

1 x 1/2

KST 34

3 400

1 1/4 x 5/8

Poistka reťaze umiestnená na valčekovej reťazi

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

Poistka ale pre článkové reťaze model KST

Poistka reťaze umiestnená na článkovej reťazi

Menovité zaťaženie, ktoré je vyznačené na poistke reťaze, je maximálne povolené zaťaženie, aké môže byť vyvinuté na každý jeden pameň reťaze napr. model D 85, 10 t, tri pramene reťaze zodpovedá 3 334 kg na jeden prameň reťaze.

Nesmie sa používať pre iné rozmery reťazí.

Poistka proti preťaženiu

Zásobník reťaze

Lepšia opora

Lepšie ovládanie

Vyššie pohodlie

Pojazdy ale je možné vybaviť blokovacím zariadením na zaistenie zariadenia (parkovacia poloha, napr. v lodiarskom priemysle).

Poistka proti preťaženiu programu alelift spoľahlivo zabraňuje nadmernému preťaženiu kladkostroja počas prevádzky. Poistka proti preťaženiu poskytuje dodatočnú ochranu pri možnom nesprávnom odhade hmotnosti bremena a tým zvyšuje životnosť kladkostroja.

ásobníky reťaze pre program alelift pozostávajú z robustnej oceľovej konštrukcie s práškovanou povrchovou úpravou a textilného vrecka vyrobeného z pevnej Cordury. Dostupné sú v rôznych veľkostiach. peciálne veľkosti na objednávku.

META S s. r. o.

w w w . metas. sk

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

lokovacie zariadenie

145


ZDVIHÁ KY, KLA DKOSTROJE Lanové zdviháky Zdviháky, kladkostroje, navijaky

Lanový zdvihák model aletrac

ahová sila 800 - 3 200 daN eho teleso je ľahkej hmotnosti, kompaktné, z hliníkovej zliatiny, so širokou spodnou časťou pre zvýšenú stabilitu tak v horizontálnej, ako aj vertikálnej pracovnej polohe.

Vlastnosti • Páky pre predný a zadný chod v tandeme umožňujú tenký dizajn a zaisťujú prevod sily pozdĺž stredovej línie. • Poistka proti preťaženiu vo forme strižných kolíkov je v páke pre predný chod. Náhradné strižné kolíky sú umiestnené v rukoväti, alebo v ovládacej páke. Roztrhnutý kolík je možné nahradiť bez zloženia bremena. • Páka uvoľňuje čeľustný systém a umožňuje ľahkú a hladkú montáž lana. •

aletrac sa používa so špeciálnym flexibilným lanom. Má 6 prameňov, oceľové jadro a jeden prameň je zafarbený.

• Na jednom konci je lano zahrotené pre ľahké navlečenie a na druhom konci je vybavené hákom s poistkou. • Paralelné usporiadanie čeľustného systému chráni lano rovnomerným rozložením zvieracích síl. Dlhý posuv lana pri každom pohybe pákou zvyšuje pracovnú rýchlosť. • Veľký otvor vo vrchnej časti zariadenia umožňuje ľahké čistenie: zariadenie stačí vypláchnuť vodou, premazať motorovým olejom a aletrac je znova pripravený na používanie.

Možnosti •

ák s okom a bezpečnostnou poistkou

• Dlhšie laná • Lanová cievka

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

• Otvor na čistenie

Uvoľňovacia páka

Páka pre pohyb vpred a vzad

Hliníkové teleso

Poistka proti preťaženiu (strižný kolík)

Kotviaci čap

Špeciálne oceľové lano

Tandemový čeľustný systém

146

ložný box

Ovládacia ručná páka

META S s. r. o.

w w w . metas. sk


ZDVIHÁ KY, KLA DKOSTROJE Lanové zdviháky Technické údaje model Yaletrac Hmotnosť bez lana kg

Hmotnosť lana kg/m

8.4

7

0.29

11.5

14

0.53

21

1

Priemer lana mm

Posun lana pri dvojitom pohybe pákou mm

Sila páky pri WLL daN

08

800

60

24

800

16

1 600

60

30

790/1 190

32

3 200

40

50

790/1 190

16

mm

Rozmery model Yaletrac 08

16

32

L, mm

Rozmer

430

545

680

, mm

168

190

230

1, mm

240

270

330

, mm

60

72

91

1, mm

97

110

B

L

Model

H1

H1

B1

H

H

H

H1

B1

08

B

L

Model

L

16

B Model

w w w . metas. sk

Rozloženie síl pri použití kladiek

32

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

Možnosť: ložný box pre aletrac z oceľového plechu, rozmery cca 74 x 26 x 45 cm

META S s. r. o.

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

Dĺžka páky

Nosnosť WLL kg

Označenie

147


ZDVIHÁ KY, KLA DKOSTROJE Lanové zdviháky Zdviháky, kladkostroje, navijaky

Elektrický lanový zdvihák model aleMtrac

Nosnosť 66 - 600 kg Do 300 kg v jednopramennom vyhotovení Do 600 kg v dvojpramennom vyhotovení Priebežný navijak model ale Mtrac je kombináciou moderného priemyselného dizajnu a technickej inovácie. Kladieme dôraz na jednoduchú a bezpečnú obsluhu pre mobilné aplikácie.

Vlastnosti •

ávesný ovládač (typ ochrany IP 65) je pripojený pomocou ovládacieho kábla.

tandardný prívodný kábel dĺžky 1,0 m je vybavený CEE konektorom (alebo PE konektorom).

Otočný vrchný hák.

42 V nízkonapäťový ovládač.

Ergonomické držadlá sú vybavené pohodlným plastovým úchopom.

Teleso vybavené montážnymi nožičkami pre jednoduchšie uloženie.

Pozinkované, zhustené lano, odolné voči krúteniu, dĺžky 10 m (priemer 6,5 mm), na voľnom konci vybavené bezpečnostným hákom s okrúhlym, poplastovaným špicom.

Dva pružinové nárazníky s nastavovacími krúžkami je možné pripevniť k lanu pre nastavenie pohybu nahor aj nadol.

Technické údaje model YaleMtrac

Zdviháky, kladkostroje, navijaky 148

nací kotúč je vyrobený zo špeciálne tvrdenej ocele, pre zaistenie dlhej životnosti.

Pre zvýšenie bezpečnosti je klzná spojka umiestnená mimo dráhy pohybu.

Koncové spínače zaisťujú presné ohraničenie vrchnej a spodnej polohy háku.

Elektromagnetická brzda drží bremeno bezpečne aj v prípade výpadku prúdu.

FEM/ISO Klasifikácia 1 m/M3.

Navijak je chránený do IP 55.

Jednopramenné vyhotovenie Označenie

tandardné prevádzkové napätie: 400 V, 3-fázy, 50 z, alebo 230 V, 1-fáza, 50 z.

Nosnosť (kg)

Rýchlosť zdvihu (m/min)

Dvojpramenné vyhotovenie Nosnosť (kg)

Rýchlosť zdvihu (m/min)

Motor (kW)

Prevádzkové napätie

MT 1-15

100

15

200

7,5

0,37

230 V/1 Ph/50 z

MT 3-5

300

5

600

2,5

0,37

230 V/1 Ph/50 z

MTF 0,6-30

66

30/7,5

130

15/3,7

0,37/0,09

400 V/3 Ph/50 z

MT 1-30

100

30

200

15

0,55

400 V/3 Ph/50 z

MTF 2-10

200

10/2,5

400

5/1,3

0,37/0,09

400 V/3 Ph/50 z

MT 3-10

300

10

600

5

0,55

400 V/3 Ph/50 z

META S s. r. o.

w w w . metas. sk


ZDVIHÁ KY, KLA DKOSTROJE

i už použijete štandardné držadlo na prenášanie jednou osobou, alebo dodatočný rám na prenášanie pre dve osoby, prenášanie navijaka ale Mtrac je jednoduché. Ergonomické, pohodlné plastové úchopy poskytujú komfort pre oba spôsoby prenášania.

Pre dosiahnutie plného potenciálu navijaka je možné využiť obojsmerný ovládač. Na voľný koniec lana sa jednoducho namontuje dodatočný hák. Po pripevnení háku prepnete zariadenie do obojsmerného režimu (dvojhákového režimu). Ovládač je namontovaný vo vnútri navijaka a zaisťuje hladký chod lana v hnacom kotúči. Taktiež zväčšuje styčnú plochu lana a kotúča pre bezpečný trecí styk. Dva nosné pramene sú navrhnuté tak, aby striedavo uniesli menovitú nosnosť.

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

O OJSMERNÉ ZDV HANIE

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

JEDNODUCHÉ PRENÁŠANIE

Voliteľné príslušenstvo: Rádiové diaľkové ovládanie META S s. r. o.

w w w . metas. sk

149


ZDVIHÁ KY, KLA DKOSTROJE Zdviháky, kladkostroje, navijaky

Lanový ťahač Lanový ťahač model LM

ahová sila 500 - 1 800 daN Toto zariadenie, ktoré je určené na ťahanie a napínanie, je vďaka použitiu hliníkovej zliatiny ľahké a odolné voči kor zii. Dvojitý blokovací západkový systém zaisťuje bezpečné fungovanie. Všetky nosné hriadele sú uložené na predmazaných ložiskách, čím je obmedzené opotrebenie.

Vlastnosti • Všetky pružiny a hriadele sú vyrobené z nerezovej ocele. • Nosným prvkom je nekrútivé, pozinkované, špeciálne oceľové lano. •

áky sú vybavené bezpečnostnými poistkami a otočné sú o 360°.

• Lanový ťahač LM je možné použiť v jedno alebo dvojpramennom vyhotovení. V dvojpramennom vyhotovení je ťahová sila zdvojnásobená a dĺžka dráhy polovičná.

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

b max. 60°

150

Technické údaje model LM 1-pramenné vyhotovenie Označenie

ťahová sila daN

2-pramenné vyhotovenie

dráha háku m

výška mm

ťahová sila daN

dráha háku m

výška mm

Hmotnosť kg

Dĺžka páky mm

Otvor háku mm

Priemer lana mm

115 DV-

500

4.6

550

1 000

2.3

700

4.5

420

22

4.8

202 WN-V

500

6.0

525

1 000

3.0

690

5.2

520

22

4.8

434 WN-V

500

9.0

550

1 000

4.5

710

5.8

530

22

4.8

S 434 WN-V

700

6.0

565

1 400

3.0

725

6.0

530

22

5.6

S 404 WN-V

900

5.2

575

1 800

2.6

720

5.9

635

22

6.4

dvíhacie zariadenia a pojazdy ale nie sú konštruované na zdvíhanie osôb a nie je možné ich používať na tento účel. Tieto zariadenia je možné použiť len na ťahanie a napínanie. dvíhanie a spúšťanie bremien nie je dovolené.

META S s. r. o.

w w w . metas. sk


ZDVIHÁ KY, KLA DKOSTROJE Príslušenstvo k lanovým zdvihákom Lanová svorka model LMG

Lanová svorka LITTLE M LE je zariadením slúžiacim na uchopovanie, ťahanie a napínanie nepovlečených oceľových lán, káblov a kovových tyčí, až do pevnosti v ťahu 1 770 N/mm2, čo ale záleží od priemeru a stavu jeho povrchu. Paralelné čeľuste poskytujú pevný úchop bez poškodenia lana. peciálne pružinové vedenie zabraňuje uvoľneniu lana z úchopu a umožňuje jeho okamžité uvoľnenie bez zaseknutia. Model LM II- sa dodáva s ryhovanými čeľusťami a je vhodný pre oceľové laná s pevnosťou v ťahu až do 1 960 N/mm2, záleží však od priemeru lana a stavu jeho povrchu.

Technické údaje model LMG Rozmer otvoru oka mm

motnosť

daN

Pre priemer lana mm

LMG I

2 000

5 - 15

31 x 44

1.6

LMG II

3 000

8 - 20

31 x 44

2.9

LMG II-

3 000

8 - 20

31 x 44

2.9

LMG III

5 000

18 - 32

66 x 93

9.5

Označenie

ahová sila

kg

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

ahová sila 2 000 - 5 000 daN

dvíhacie zariadenia a pojazdy ale nie sú konštruované na zdvíhanie osôb a nie je možné ich používať na tento účel.

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

META S s. r. o.

w w w . metas. sk

151


ZDVIHÁ KY, KLA DKOSTROJE Elektrické reťazové kladkostroje Zdviháky, kladkostroje, navijaky

Troj ázové elektrické reťazové kladkostroje modely LIFTKET STAR

Nosnosť 125 - 6 300 kg Všetky modely sú dodávané s jednou rýchlosťou zdvihu alebo dvoma rýchlosťami zdvihu. Rozsah rýchlostí zdvihu je podľa typu vyhotovenia od 0,75 m/min do 24 m/min. Najmenšia dodávaná výška zdvihu je 3 m, najväčia je bez obmedzení (bežne dodávané desiatky metrov). Kladkostroj sa štandardne dodáva so závesným ovládacím panelom (dĺžka kábla na požiadanie) alebo s rádiovým diaľkovým ovládaním.

Vlastnosti • Napájacie napätie 400 V, 3 ph, 50 z • Pracovná teplota -20°C až +40°C • Elektrické krytie IP55 štandardne • Teplotná trieda izolácie F • Patentovaný systém brzdy a spojky • Patentovaný vzduchom chladený motor zdvihu • Použitie špičkových a len certifikovaných materiálov zabezpečujú kvalitu a spoľahlivosť všetkých súčastí

Možnosti zavesenia

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

• Stacionárne vyhotovenie so závesnou doskou •

orný hákový záves

• Ručný postrkový vozík • Elektrický pojazd jedno- alebo dvojrýchlostný, pojazd je brzdený

Dvojitý LIFTKET STAR •

perfekté riešenie pre celkom synchr nne zdvíhanie dlhých bremien

vo vyhotovení 2 x 250 kg, so vzdialenosťou hákov 600 mm až 5 000 mm

možnosť dodať v stacionárnom vyhotovení, s postrkovým vozíkom alebo elektrickým pojazdom

alšie možnosti vyhotovenia •

plhacie vyhotovenie - vhodné predovšetkým pre montážne účely

Reťaze a háky vyrobené z nerezovej oceli - potravinársky a chemický priemysel

Dve brzdy zdvihu - práca s nebezpečnými chemikáliami alebo tekutým kovom

ednofázové kladkostroje - všade tam, kde nie je možné zaviesť trojfázové napájanie

peciálne ovládače (ovládanie kladkostroja a žeriavu, ovládanie dvoch kladkostrojov s prepínaním zdvihu, ovládanie dvoch kladkostrojov s prepínaním zdvihu a pojazdu)

152

META S s. r. o.

w w w . metas. sk


ZDVIHÁ KY, KLA DKOSTROJE Elektrické reťazové kladkostroje

Nosnosť 4 000 - 25 000 kg Všetky nosnosti sú vybavené dvoma rýchlosťami zdvihu - tzv. mikrozdvihom . Rozsah rýchlostí zdvihu je podľa typu vyhotovenia od 0,7 m/min do 6,4 m/min. Najmenšia dodávaná výška zdvihu je 3 m, najväčia je bez obmedzení (bežne dodávané desiatky metrov). Kladkostroj sa štandardne dodáva so závesným ovládacím panelom (dĺžka kábla na požiadanie) alebo s rádiovým diaľkovým ovládaním. Modely POWER je možné vybaviť krížovými koncovými spínačmi pojazdu, tepelným čidlom motora pojazdu, vstavanými vačkovými

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

Troj ázové elektrické reťazové kladkostroje modely LIFTKET POWER

koncovými spínačmi zdvihu a spúštania 4-polohovými, tenziometrom, dvoma brzdami zdvihu, frekvenčným meničom, absolútnym alebo inkrementálnym čidlom na snímanie polohy háku.

Vlastnosti • Napájacie napätie 400 V, 3 ph, 50 z • Pracovná teplota -20°C až +40°C • Elektrické krytie IP54 až IP55 • Teplotná trieda izolácie F • Patentovaný systém brzdy a spojky • Použitie špičkových a len certifikovaných materiálov zabezpečujú kvalitu a spoľahlivosť všetkých súčastí

Možnosti zavesenia • Stacionárne vyhotovenie so závesnou doskou •

orný hákový záves

• Elektrický pojazd dvojrýchlostný, pojazd je brzdený

alšie možnosti vyhotovenia •

Pätkové vyhotovenie - možnosť uchytiť na žeriavovú mačku alebo z vrchu

Vyhotovenie so zníženou stavebnou výškou - len do nosnosti 10 000 kg

Dve brzdy zdvihu - práca s nebezpečnými chemikáliami alebo tekutým kovom (len do nosnosti 12 500 kg)

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

• Patentovaný vzduchom chladený motor zdvihu

peciálne ovládače (ovládanie kladkostroja a žeriavu, ovládanie dvoch kladkostrojov s prepínaním zdvihu, ovládanie dvoch kladkostrojov s prepínaním zdvihu a pojazdu)

META S s. r. o.

w w w . metas. sk

153


ZDVIHÁ KY, KLA DKOSTROJE Elektrický lanový kladkostroj Zdviháky, kladkostroje, navijaky

Lanový kladkostroj model CT

Nosnosť 800 - 25 000 kg Technické údaje Výška zdvihu: dvih:

5 - 52 m 2/1 4/1

Skupina podľa FEM 9.511:

1Am 2m 3m

Motor zdvihu:

k nický alebo cylindrický (pre modely CTM, CTTM), vstavaná brzda

Motor pojazdu:

k nický alebo cylindrický a vstavaná brzda

Rýchlosť zdvihu:

2,6 - 12 m/min

Rýchlosť pojazdu:

8 - 32 m/min

avesenie:

stacionárne, s elektrickým pojazdom

Ovládanie:

stykačové ovládanie

Napájanie:

srojfázové - 380V/50 z

Prevádzkové napätie:

24V

Stupeň ochrany:

IP54

Prevádzkové podmienky:

teplota od -20°C do +40°C vlhkosť vzduchu 80% na 20°C max. výška 1000 m

Stacionárny Nosnosť: 800 - 25 000 kg dvih: 2/1 4/1 Výška zdvihu: 5,5 - 52 m

Možnosti • Iné možnosti napájania • Termálna ochrana elektrických motorov • Obmedzovač nosnosti • Diaľkové ovládanie • Frekvenčný prevodník

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

• Druhá brzda na zdvíhacom mechanizme

Pre jednoduché nosníky (nízka stavebná výška) Nosnosť: 800 - 16 000 kg dvih: 2/1 4/1 Výška zdvihu: 5 - 34,5 m

154

Pre jednoduché nosníky (normálna stavebná výška) Nosnosť: 800 - 16 000 kg dvih: 2/1 4/1 Výška zdvihu: 5,5 - 52 m

META S s. r. o.

w w w . metas. sk


ZDVIHÁ KY, KLA DKOSTROJE Zdviháky, kladkostroje, navijaky

Pre dvojité nosníky Nosnosť: 5 000 - 25 000 kg dvih: 2/1 4/1 Výška zdvihu: 5,5 - 35 m dvih 2/1

dvih 4/1

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

Voliteľné príslušenstvo Preťažovacie zariadenie

Stacionárny alebo s el. pojazdom Nosnosť: 800 - 5 000 kg dvih: 4/1 Výška zdvihu: 5,5 8,5 11,5 14,5 m Rýchlosť zdvihu: 4m/min Rýchlosť pojazdu: 20m/min

META S s. r. o.

w w w . metas. sk

155


ZDVIHÁ KY, KLA DKOSTROJE Hrebeňové a ozubnicové zdviháky Zdviháky, kladkostroje, navijaky

Hrebeňový zdvihák podľa DIN 7355 model SJ

Nosnosť 1 500 - 10 000 kg Mechanické hrebeňové zdviháky je možné používať na zdvíhanie takmer všetkých druhov bremien pri údržbe a opravách, stavbe lodí, stavebníctve, ako aj v poľnohospodárstve.

Vlastnosti • Precízne vyrobená prevodovka s optimálnym pomerom prevodov zaisťuje minimálnu potrebnú námahu a hladký chod. •

remeno je možné umiestniť na hlavu, aj na pätku.

• Otáčaním ovládacej páky sa zdvihák pohybuje hladko a pohodlne nahor aj nadol, pozdĺž hrebeňovej tyče. • Poistná, bezpečnostná ovládacia páka znižuje riziko zranenia. Rukoväť je možné sklopiť pre prácu v stiesnených priestoroch. •

remeno je držané bezpečne v akejkoľvek polohe. Axiálny brzdový tlak je generovaný samotným telesom a teda je priamo úmerný hmotnosti bremena.

• Pri zdvíhaní pomocou pätky nie je znížená nosnosť zariadenia.

Technické údaje model SJ s bezpečnostnou kľukou Ručná sila pri WLL daN

motnosť kg

SJ 15

1 500

725

360

28

17

SJ 30

3 000

735

360

28

20

SJ 50

5 000

730

350

28

27

SJ 100

10 000

800

410

56

43

Rozmery model SJ SJ 15

SJ 30

SJ 50

A, mm

Rozmer

725

735

730

SJ 100 800

, mm

164

200

190

252

C mm

140

140

170

170

D, mm

76

83

108

124

E, mm

38

38

52

65

F, mm

70

70

80

85

, mm

60

65

71

86

N, mm

225

249

275

300

zdvih

Zdviháky, kladkostroje, navijaky 156

Výška zdvihu mm

Výška A mm

Nosnosť kg

Označenie

META S s. r. o.

w w w . metas. sk


ZDVIHÁ KY, KLA DKOSTROJE Hrebeňové a ozubnicové zdviháky

Nosnosť 1 500 - 10 000 kg rebeňové zdviháky sú tradičnými zdvíhacími zariadeniami pre univerzálne použitie v lesníckom a poľnohospodárskom sektore, v priemyselnom sektore na montážne práce a rôzne iné oblasti.

Vlastnosti • Robustná oceľová konštrukcia a hrebeňová tyč z pevného materiálu zvyšuje prevádzkovú životnosť zdviháku.

Model STW-F

• Nízke opotrebenie vďaka cementovaným prevodom a presne obrobeným zubom.

s pevnou pätkou a bezpečnostnou pružinovou kľukou

• Presne obrobené prevody s vysokou výkonnosťou zaručujú nízku potrebnú silu na kľuku. •

remeno je možné zdvíhať pomocou pätky, alebo hlavy hrebeňového zdviháku.

• Robustná základová doska pre vysoký stupeň stability. • Pri zdvíhaní pomocou pätky nie je znížená nosnosť zariadenia.

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

Hrebeňové zdviháky podľa DIN 7355 s pevnou pätkou model STW-F

Technické údaje model STW-F Siku Označenie

Nosnosť kg

Výška A mm

Výška zdvihu mm

Ručná sila pri WLL daN

motnosť kg

STW-F 15

1 500

720

350

28

12

STW-F 30

3 000

720

350

28

21

STW-F 50

5 000

720

300

28

26

STW-F 100

10 000

792

300

40

42

Nosnosť kg

Výška A mm

Výška zdvihu mm

Ručná sila pri WLL daN

motnosť kg

STW-F 15

1 500

720

350

28

12

STW-F 30

3 000

720

350

28

21

STW-F 50

5 000

720

300

28

26

STW-F 100

10 000

792

300

28

42

zdvih

Označenie

Technické údaje model STW-F Si eku Nosnosť

Výška A

Výška zdvihu

Ručná sila pri WLL

kg

mm

mm

daN

kg

STW-F 15

1 500

720

350

28

STW-F 30

3 000

720

350

STW-F 50

5 000

720

300

Označenie

Siku - bezpečnostná kľuka Raku - bezpečnostná kľuka s račňou Si eku - bezpečnostná pružinová kľuka

META S s. r. o.

w w w . metas. sk

motnosť

Rozmer

STW-F 15

STW-F 30

STW-F 50

STW-F 100

A, mm

720

720

720

792

, mm

130

130

145

145

12

C, mm

140

140

155

155

28

21

D, mm

90

90

110

125

28

26

E, mm

50

50

68

80

F, mm

60

61

62

85

, mm

60

65

70

85

N, mm

250

250

250

300

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

Technické údaje model STW-F Raku

157


ZDVIHÁ KY, KLA DKOSTROJE Hrebeňové a ozubnicové zdviháky Zdviháky, kladkostroje, navijaky

Hrebeňové zdviháky podľa DIN 7355 s nastaviteľnou pätkou model STW-V

Nosnosť 3 000 - 10 000 kg

Konštrukcia hrebeňového zdviháku umožňuje zdvíhanie a spúšťanie bremien rôznych výšok po celej dĺžke hrebeňového zdviháku.

Vlastnosti • Pätku je možné nastaviť na požadovanú výšku posúvaním po nastaviteľnom vedení. •

remeno je možné zdvíhať pomocou pätky alebo hlavy hrebeňového zdviháku.

• Robustná základová doska pre vysoký stupeň stability. • Pri zdvíhaní pomocou pätky nie je znížená nosnosť zariadenia.

Model STW-V 10,0 t

Model STW-V 1,5 t/3,0 t/5,0 t

Technické údaje model STW-V Siku

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

Označenie

Výška A mm

Výška zdvihu mm

Ručná sila pri WLL daN

motnosť kg

STW-V 15

1 500

725

350

28

17

STW-V 30

3 000

725

350

28

23

STW-V 50

5 000

725

300

28

29

STW-V 100

10 000

792

300

40

46

Technické údaje model STW-V Raku

Rozmery model STW-V

Označenie

Nosnosť kg

Výška A mm

Výška zdvihu mm

Ručná sila pri WLL daN

STW-V 15

STW-V 30

STW-V 50

STW-V 100

STW-V 15

1 500

725

350

28

17

A, mm

725

725

725

800

STW-V 30

3 000

725

350

28

23

, mm

130

130

140

140

STW-V 50

5 000

725

300

28

29

C, mm

140

140

160

160

STW-V 100

10 000

792

300

40

46

D, mm

90

100

110

140

E, mm

50

50

68

76

F, mm

70

70

70

70

, mm

80

80

80

motnosť kg

Technické údaje model STW-V Si eku

Označenie

Výška A mm

Výška zdvihu mm

Ručná sila pri WLL daN

STW-V 15

1 500

725

350

28

17

L, mm

STW-V 30

3 000

725

350

28

23

M, mm

STW-V 50

5 000

725

300

28

29

N, mm

motnosť kg

95 201

, mm

Nosnosť kg

Označenie

158

Nosnosť kg

, mm

307

Pätka je nastaviteľná posúvaním po vedení (55 mm kroky)

K, mm

413 519 625

250

250

META S s. r. o.

250

300

w w w . metas. sk


ZDVIHÁ KY, KLA DKOSTROJE Hrebeňové a ozubnicové zdviháky Zdviháky, kladkostroje, navijaky

Hrebeňový zdvihák model aletaurus

Nosnosť 10 000 kg Mechanické hrebeňové zdviháky so zdvíhacou pätkou boli navrhnuté na používanie v stiesnených priestoroch, kde je obmedzený priestor pod bremenom a nie je tam možné používať bežné zdvíhacie zariadenia. aletaurus je ideálnym zariadením na zdvíhanie, umiestňovanie a prenášanie strojov, resp. ťažkých objektov, ako aj na opravné a montážne práce v stiesnených priestoroch a v ťažkých podmienkach. Napriek svojej nosnosti 10 000 kg váži aletaurus len 30 kg a vďaka integrovanej rukoväti je ľahko prenosným náradím. S ručnou silou 45 kg na ručnú páku ním môžete zdvíhať, ťahať, spúšťať bremeno o hmotnosti 10 000 kg akýmkoľvek smerom. tandardné ručné kolo uvedie zdvihák rýchlo do požadovanej polohy.

Vlastnosti • Automatická kotúčová záťažová brzda so skrutkou. • Axiálny brzdový tlak je generovaný samotným telesom a teda je priamo úmerný hmotnosti bremena. •

remeno je držané bezpečne v akejkoľvek polohe.

• Teleso vyrobené z jedného kusu je vyrobené z liatiny s guľôčkovým grafitom. • Kotúčová záťažová brzda so skrutkou má pôvod v dostupné náhradné diely).

ale P L-LIFT

(ľahko

• Nízka potrebná sila na ovládanie páky a dlhá životnosť vďaka optimálnym prevodom a vysoko kvalitným materiálom.

Technické údaje model Yaletaurus

aletaurus

Nosnosť na hlave kg

Nosnosť na pätke kg

Výška A mm

Výška zdvihu mm

Ručná sila pri WLL daN

10 000

7 000

505

295

45

Rozmery model Yaletaurus Rozmer

aletaurus

A, mm

505

, mm

170

C mm

125

D, mm

95

E, mm

65

F, mm

75

, mm

75

, mm

238

, mm

217

N, mm

647

META S s. r. o.

w w w . metas. sk

motnosť kg 30

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

Označenie

159


ZDVIHÁ KY, KLA DKOSTROJE Hrebeňové a ozubnicové zdviháky Zdviháky, kladkostroje, navijaky

Nástenné hrebeňové a ozubnicové zdviháky model ZWW-L a model ZWW

Nosnosť 250 - 10 000 kg Ozubený hrebeňový zdvihák je vhodný na zdvíhanie, spúšťanie, ťahanie a tlačenie bremien.

Vlastnosti • Robustná oceľová konštrukcia s precízne zhotoveným závitovkovým a čelným prevodom pre hladký a ľahký ručný pohon. • Pevná ozubnica s dodatočným otvorom pre pripevnenie bremena. • Nízke opotrebenie vďaka kaleným častiam prevodu a presne obrobenému ozubeniu. • Vhodné pre zdvíhanie bremien do 10 000 kg, ťahanie a tlačenie bremien. • Pevná montáž na stenu.

Možnosti • Pozinkovanie, poniklovanie pre ochranu voči kor zii. Model WW-L nosnosť 250 kg a 500 kg

• Možnosť predĺženie ozubnice. • Možnosť symetrického ozubenia pre model WW. • Sklápateľná kľuka pre model WW-L.

Model WW nosnosť 1 500 kg

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

Model WW-L nosnosť 1 000 kg

Montážna podložka dostupná len pre nasledovné modely: WW-L 250 a WW-L 500

Dostupný vo verzii odolnej voči výbuchu

Technické údaje model ZWW-L

Označenie

Dĺžka ozubnice mm

Zdvih mm

Zdvih pri jednom otočení kľuky mm

Ručná sila pri WLL daN

Hmotnosť kg

ZWW-L 250/400

250

600

400

11

10

5.4

500

600

400

11

15

6.0

ZWW-L 250/600

250

800

600

11

10

5.9

ZWW-L 500/600

500

800

600

11

15

6.5

ZWW-L 1000/600 ZWW-L 250/800 ZWW-L 500/800 ZWW-L 1000/800

Model WW nosnosť 10 000 kg

Zaťaženie v tlaku alebo ťahu kg

ZWW-L 500/400

1 000

800

600

3.6

14

8.9

250

1 000

800

11

10

6.4

500

1 000

800

11

15

7.0

1 000

1 000

800

3.6

14

10.0 6.9

ZWW-L 250/1000

250

1 200

1 000

11

10

ZWW-L 500/1000

500

1 200

1 000

11

15

7.5

1 000

1 200

1 000

3.6

14

11.3

ZWW-L 1000/1000

160

• Montážna podložka (EAN 4053981283401) pre model WW-L 250 a WW-L 500 vhodná pre starý separačný otvor (165 mm). Takto je zaručená výmena medzi starým modelom WW 250/500 kg a novým modelom WW-L.

ZWW-L 250/1200

250

1 400

1 200

11

10

5.4

ZWW-L 500/1200

500

1 400

1 200

11

10

6.0

ZWW-L 1000/1200

1 000

1 400

1 200

3.6

14

12.4

ZWW-L 1000/1400

1 000

1 600

1 400

3.6

14

13.6

META S s. r. o.

w w w . metas. sk


ZDVIHÁ KY, KLA DKOSTROJE Hrebeňové a ozubnicové zdviháky Technické údaje model ZWW Si eku Zdvih

Hmotnosť

m

mm

daN

kg

ZWW 1500/800

1 500

1 090

800

14

28

11

ZWW 3000/565

3 000

975

565

9

28

19

ZWW 5000/700

5 000

1 170

700

4.5

28

28

1 240

700

3.2

40

55

Technické údaje model ZWW Siku ZWW 10000/700

10 000

Rozmery model ZWW a model ZWW-L ZWW-L 500

ZWW-L 1000

ZWW 1500

ZWW 3000

ZWW 5000

ZWW 10000

Montážna podložka

A , mm

20

20

25

35

45

50

60

200

, mm

20

25

35

25

30

40

50

10

C, mm –

215

280

330

380

165

Ø D, mm

11

13

16.5

21

21

21

30

13

E, mm

16

20

20

20

25

25

30

15

F, mm

130

130

127

135

165

140

160

6

G, mm

119

119

98

151

212

219

269

75

H, mm

200

200

180

310

395

400

480

50

I, mm –

34.5

168

179

197

200

60

J, mm

38

35

29.5

26

31

37

39.5

13

K, mm –

100

120

120

140

34

L, mm

60

60

140

130

160

160

180

M, mm

170

170

140

260

305

320

410

Ø N, mm

11

11

13

12.5

14.5

17

21

20

O, mm –

100

110

120

105

125

40

50

50

60

P, mm –

Q , mm

10

10

8

10

10

10

R, mm

200

250

200

250

250

250

300

S, mm

110

110

110

130

130

130

250

10

T, mm –

42.4

86.25

109.1

150.4

43.3

53.1

69.5

88.3

20

25

45

30

8.2

, mm –

– –

– –

Montážna podložka –

zdvih

Dĺžka ozubnice zdvih

Ø Z, mm

Dĺžka ozubnice

Model WW-L, nosnosť 250 - 500 kg

META S s. r. o.

w w w . metas. sk

Model WW, nosnosť 1 500 - 10 000 kg

zdvih

Dĺžka ozubnice

U , mm

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

ZWW-L 250

Rozmer

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

Dĺžka ozubnice

Ručná sila pri WLL

Zdvih pri jednom otočení kľuky mm

Zaťaženie v tlaku alebo ťahu kg

Označenie

Model WW-L, nosnosť 1 000 kg

161


ZDVIHÁ KY, KLA DKOSTROJE Zdviháky, kladkostroje, navijaky

Ručné navijaky Nástenný navijak model SW-W

Nosnosť 80 - 750 kg Nástenné lanové navijaky modelového radu SW-W sú určené na pevnú montáž na stene, vo vnútri budovy. Oceľové lano je vedené k závesnému bodu bremena pomocou vratných kladiek.

Vlastnosti • Robustný hliníkový kryt pre modely SW-W 80 a SW-W 125, oceľová konštrukcia pre modely SW-W 300 - 750. • Pohon čelnými ozubenými kolesami pre optimálnu efektívnosť a jednoduchú obsluhu. Priamy pohon pre bremená do 125 kg. • Tichá bezpečnostná pružinová brzda bezpečne drží bremeno v akejkoľvek polohe.

80 - 125 kg

• Snímateľná kľuka pre modely SW-W 80 a SW-W 125, skladacia kľuka pre modely SW-W 300 - 750. •

300 - 750 kg

ahká a rýchla montáž na stenu.

Technické údaje model SW-W Nosnosť 1. vrstva kg

Nosnosť vrchná vrstva kg

Priemer bubna mm

Priemer lana mm

Využiteľná dĺžka lana 1. vrstva m

Využiteľná dĺžka lana vrchná vrstva m

Zdvih pri otočení kľuky mm

Sila kľuky daN

Hmotnosť bez lana kg

SW-W 80

80

45

51

2.4

30

170

12

3

SW-W 125

125

65

40

2

12

138

13

3

SW-W 300

300

220

108

2.1

15

68

15

10

SW-W 500

500

350

108

2.4

15

35

13

11

SW-W 750

750

550

108

2

10

35

20

11

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

Označenie

162

¹ odporúčané lano: DIN 3055 FE-znk 1770 sZ-spa ² odporúčané lano: DIN 3060 FE-znk 1770 sZ-spa

Rozmery model SW-W SW-W 80

SW-W 125

SW-W 300

SW-W 500

SW-W 750

A, mm

Rozmery

110

110

250

250

250

, mm

110

110

250

250

250

C, mm

130

130

290

290

290

D, mm

130

130

290

290

290

9

9

14.5

14.5

14.5

E, mm F, mm

15

15

2

2

2

, mm

121

121

85

85

85

I, mm

55

55

138

138

138

, mm

117

117

117

K, mm

250

250

250

250

250

L, mm

130

130

130

130

130

M, mm

68

68

39

39

39

O, mm

60

60

50

50

50

P, mm

275

275

192

192

192

META S s. r. o.

w w w . metas. sk


ZDVIHÁ KY, KLA DKOSTROJE Ručné navijaky Zdviháky, kladkostroje, navijaky

Nástenný navijak so závitovkovým prevodom model SW-W-SGO

Nosnosť 250 - 5 000 kg Nástenný navijak so závitovkovým prevodom a záťažovou brzdou pre efektívne zdvíhanie ťažkých bremien.

Vlastnosti • Teleso a bubon sú vyrobené z robustného oceľového plechu. • Pohon závitovkovým prevodom s dodatočnou záťažovou brzdou pre bezpečné držanie bremena. • Valčekové ložiská zaisťujú hladký chod lana a zvyšujú životnosť navijaka. • Druhá rýchlosť pre rýchle zdvíhanie menších bremien, ktorej následkom je nízka potrebná ručná sila a rýchle navíjanie lana (pre nosnosti 2000 kg a viac). • Veľký objem bubna s dvomi vývodmi lana. •

ahká a rýchla montáž.

Model SW-W-SGO nosnosť 1 500 kg

Technické údaje model SW-W-SGO

kg

daN

SGO 250

250

100

5

2.3

44

29

6

13

SGO 500

500

238

6

3.7

54

30

11

16

SGO 1000

1 000

500

9

4.5

46

21

10,6

26

SGO 1500

1 500

850

10

4.5

38

18

16

28

SGO 2000

2 000

1 100

13

4

37

8/16

9/18

60

Nosnosť vrchná vrstva

Priemer lana mm

Využiteľná dĺžka lana 1. vrstva m

Využiteľná dĺžka lana vrchná vrstva m

Zdvih pri otočení kľuky mm

Sila kľuky

SGO 3000

3 000

2 000

16

5

34.5

7/14

12/24

78

SGO 5000

5 000

3 300

20

4.5

33.8

8/16

25.2/50.4

105

odporúčané lano: DIN 3060 FE-znk 1770 s -spa

1st/2nd rýchlosť

Rozmery model SW-W-SGO Rozmer

SGO 250

SGO 500

SGO 1000

SGO 1500

SGO 2000

SGO 3000

SGO 5000

A, mm

238

269

302

302

410

436

436

, mm

145

160

195

250

310

365

460

C, mm

100

115

141

178

196

251

316

D, mm

192

223

254

254

360

386

386

, mm

106

107

110

111

137

137

137

, mm

102

131

160

160

176

204

200

, mm

48

70

102

102

133

165

219

K, mm

14

14

17

17

25

25

25

L, mm

160

190

240

240

312

376

437

M, mm

191

221

266

278

383

443

495

N, mm

15

15

15

15

45

47

60

O, mm

354

384

429

441

P, mm

280

325

350

350

380

380

380

R, mm

171

192

264

306

420

527

604

S, mm

130

130

130

130

220

220

220

META S s. r. o.

w w w . metas. sk

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

kg

Hmotnosť bez lana kg

Nosnosť 1. vrstva

Označenie

163


ZDVIHÁ KY, KLA DKOSTROJE Ručné navijaky Zdviháky, kladkostroje, navijaky

Ručný navijak s čelným ozubením model MWS

Nosnosť 150 - 1 500 kg Používa sa tam, kde nie je prístup k elektrickému prúdu, alebo v znečistenom prostredí.

Vlastnosti •

zavreté teleso prevodovky pre ochranu vnútorných častí, aj v náročnej prevádzke.

• Prevod s čelnými ozubenými kolesami na valčekových ložiskách, lanový bubon na klzných ložiskách. • Kompaktná konštrukcia. •

ednoduchá a rýchla montáž na steny, stĺpy, atď.

• So samopoistnou, bezpečnostnou a nastaviteľnou kľukou pre rýchle zdvíhanie malých bremien. Týmto je umožnené vyvinúť najnižšiu možnú ručnú silu na kľuku a rýchle navinutie bremena. • Automatická záťažová brzda pre bezpečné držanie a extrémne citlivé spustenie bremena. • Nechcenému uvoľneniu brzdy je zabránené aj pri hojdajúcom sa bremene. • Sú vhodné pre obsluhu v prostredí od -20° do +40° C°.

Možnosť

• Verzia odolná voči kor zii

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

Pre lepšie vedenie lana k závesnému bodu odporúčame použitie kladiek, alebo kladníc. Navijaky Pfaff nie sú určené na prenášanie osôb a nie je ich možné na tento účel používať.

164

Technické údaje model MWS Nosnosť vrchná vrstva kg

Sila kľuky 1. vrstva daN

Zdvih pri otočení kľuky 1. vrstva mm

Zdvih pri otočení kľuky vrchná vrstva mm

Hmotnosť bez lana kg

Priemer lana mm

Využiteľná dĺžka lana 1. vrstva m

Využiteľná dĺžka lana vrchná vrstva m

Maximálny počet vrstiev

Označenie

Nosnosť 1. vrstva kg

MWS 150

150

68

11

122

210

4

4

0.8

13

8

MWS 300

300

166

6

32

44

10

5

1.8

21

7

MWS 600

600

308

10

28

41

11

6

1.2

12

6

MWS 1000

1 000

587

11

20

27

27

9

3.0

25

5

MWS 1500

1 500

844

12

14

19

27.5

10

2.7

21

5

odporúčané lano: DIN 3060 FE-znk 1770 s -spa

META S s. r. o.

w w w . metas. sk


ZDVIHÁ KY, KLA DKOSTROJE Zdviháky, kladkostroje, navijaky

Model MWS, nosnosť 150 kg

Model MWS, nosnosť 300 - 600 kg

Model MWS, nosnosť 1000 - 1500 kg

Rozmery model MWS Rozmer

MWS 300

MWS 600

MWS 1000

65

200

200

219

MWS 1500 219

, mm

168

300

300

250

250

C, mm

128

268

268

212

212

D, mm

40

168

168

150

150

E, mm

303

318

318

484

484

F, mm

250

250

, mm

26

30

30

, mm

41

55

55

113

113

I, mm , mm

170

170

35

70

60

102

102

K, mm L, mm

9

12

12

17

17

102

145

145

212

212

M, mm

168

182

182

130

130

N, mm

89

199

199

338

338

O, mm

92

96

96

44

44

P, mm

104

104

190

190

129

129

129

129

129

, mm S, mm

META S s. r. o.

w w w . metas. sk

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

MWS 150

A, mm

165


ZDVIHÁ KY, KLA DKOSTROJE Ručné navijaky Zdviháky, kladkostroje, navijaky

Konzolový lanový navijak model SW-K LAM DA

Nosnosť 300 kg Kompaktný lanový navijak pre použitie na p diách, v štúdiách, divadlách, atď.

Vlastnosti • •

pičkové vyhotovenie s pozinkovanými bočnicami pre ľahkú obsluhu ubon s drážkami pre navinutie jednej vrstvy oceľového lana. Prevod 18:1 medzi bubnom a priemerom lana podstatne zvyšuje prevádzkovú životnosť lana

• S pružinovým prítlačným valcom lana na zabránenie zošmyknutiu nezaťaženého lana z bubna • Vyhotovenie prevodovky pre dvojnásobnú nosnosť • Pohon čelnými ozubenými kolesami pre optimálnu efektivitu a pohodlnú obsluhu •

ezpečnostná kľuka s dvomi pružinovými brzdami fungujúcimi nezávisle od seba, pre bezpečné držanie bremena v akejkoľvek polohe

• V súlade s najnovšími bezpečnostnými predpismi •

V C1 (DIN 56925) s konštrukčným certifikátom bezpečnosti ( S-test ) nemeckou odbornou komisiou pre zdvíhacie zariadenia

Možnosti • Nadstavba bubna pre väčšiu kapacitu lana •

peciálne drážky (rôzne laná)

Technické údaje model SW-K LAM DA

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

Model

Priemer lana mm

Využiteľná dĺžka lana 1. vrstva m

dvih pri otočení kľuky mm

Sila kľuky daN

Prevod

motnosť bez lana kg

SW-K LAM DA 1

300

6

10

50

18

8.83:1

30

SW-K LAM DA 2

300

6

15

50

18

8.83:1

36

odporúčané lano: DIN 3069 SE-znk 1960 s -spa (minimálna únonsnosť min. 30.4 kN)

Rozmery model SW-K LAM DA Tlačný valec Rozmer

SW-K LAM DA 1

SW-K LAM DA 2

A, mm

379

469

, mm

310

310

C, mm

340

340

139.4

139.4

E, mm

180

270

F, mm

280

280

, mm

175

265

D, mm

, mm

166

Nonosť kg

13

13

, mm

250

250

K, mm

130

130

META S s. r. o.

w w w . metas. sk


ZDVIHÁ KY, KLA DKOSTROJE Elektrické navijaky

Nosnosť 250 - 1 000 kg Elektrické lanové navijaky RPE a RPA boli navrhnuté tak, aby boli výkonné, efektívne aj bezpečné a ponúkli viac možností a výhod. Extrémne kompaktná konštrukcia navijakov RPE a RPA v tvare praktickej kocky a univerzálne odvíjanie lana umožňujú individuálne použitie v takmer každej polohe, čím je tento navijak veľkou pomocou pri zdvíhaní a ťahaní bremien. Navijaky boli vyrobené podľa DIN 15020, trieda Pohonu 1 m, bezpečnostných predpisov V D8 (navijaky, zdvíhacie a ťahacie zariadenia) a podľa smernice strojných zariadení ES.

Vlastnosti

• Kompaktné rozmery vďaka internému brzdovému motoru • Prevádzkové napätie: 400 V / 230 V, 3-fázy, 50 z, ochrana motora IP 54, trieda izolácie F • Nastaviteľná klzná spojka na ochranu navijaka pred preťažením je štandardom pre model RPE 10-6 • Prevod pomocou čelného ozubeného kolesa s prvým prevodom so šikmým ozubením zaisťuje hladký chod. Mazaný je tuhým mazadlom a teda je možné ho použiť v akejkoľvek polohe • Pružinová kotúčová brzda v motore drží bremeno bezpečne aj v prípade výpadku elektrického prúdu • ubon je dodávaný vo vyhotovení s hladkým povrchom • Lano je k bubnu pripevnené v integrovanej drážke, takže je možné navinúť lano v niekoľkých vrstvách bez jeho poškodenia • Priame ovládanie alebo nízkonapäťové ovládanie 42 V (vr. tlačidla s núdzovým zastavením a 2 m ovládacím káblom)

Pružinová kotúčová brzda

rzdový motor

Pozinkovaný povrch

Možnosti

• Iné vyhotovenia bubnov, napr. predĺžený pre dlhšie lano, s drážkami pre presné navíjanie lana, s deliacou priečkou a druhým vývodom lana pre prácu s dvomi lanami • Koncové spínače pre obmedzenie pohybu lana v oboch smeroch (v kombinácii s 42 V ochranným ovládaním) •

ednofázový A.C. motor 230 V, 50 z, 42 V nízkonapäťové ovládanie

• Spínač previsu lana, ktorý automaticky zastaví navijak pri uvoľnení lana, napr. pri dotyku bremena so zemou (len v kombinácii s nízkonapäťovým ovládaním) • Prevodník frekvencie pre plynulé ovládanie rýchlosti Jedno ázový A.C. motor

Prevodovka s klznou spojkou.

• Nastaviteľná klzná spojka na ochranu navijaka pred preťažením pre modely RPE 2-13, RPE 5-6 a RPE 5-12 •

peciálne vyhotovenia podľa

V C1 pre divadelné p diá.

• Iné prevádzkové napätia •

rzda z nerezovej ocele

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

Uchytenie lana

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

Elektrický navijak model RPE

Špeciálne vyhotovenia pre použitie vo výrobe veternej energie, ako aj prisp sobené verzie, žiadajte dopytom. Koncové spínače

META S s. r. o.

Iné vyhotovenia bubnov

w w w . metas. sk

Tiež dostupný vo verzii s pozinkovanou povrchovou úpravou.

167


ZDVIHÁ KY, KLA DKOSTROJE Elektrické navijaky Zdviháky, kladkostroje, navijaky

Technické údaje model RPE

kg

mm

kW

%

RPE 2-13

250

10.2

13.2

4

0.55

40

11.2

54.5

31.8

RPE 5-6

500

4.6

6.6

6

0.55

40

7.0

38.8

32.8

RPE 5-12

500

8.7

12.6

6

1.1

40

11.0

55.4

41.0

RPE 9-6

990

5.1

6.5

8

1.1

40

10.2

37.4

76.0

1 000

5.1

6.5

8

1.1

40

10.2

37.4

76.9

Motor

ED

S klznou spojkou

ubon s drážkami (odporúčaný pre použitie s jednou vrstvou lana)

Označenie

Nosnosť vrchná vrstva kg

Rozmer bubna

Využiteľná dĺžka lana 1. vrstva m

Využiteľná dĺžka lana max. m

RPE 2-13 R

250

1

8.8

43

RPE 5-6 R

500

1

6.2

33

990/1 000

1

8.2

30

RPE 2-13 LR

250

2

13.3

64

RPE 5-6 LR

500

2

9.5

49

RPE 5-12 LR

500

2

9.5

49

990/1 000

2

12.9

47

RPE 2-13 LR

250

3

35.3

165

RPE 5-6 LR

500

3

25.7

128

RPE 5-12 LR

500

3

25.7

128

990/1 000

3

25.2

89

RPE 9-6/10-6 R

RPE 9-6/10-6 LR

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

Priemer lana

motnosť bez lana kg

Využiteľná dĺžka lana 1. vrstva m

RPE 10-6

Rýchlosť zdvihu vrchná vrstva m/min

Využiteľná dĺžka lana vrchná vrstva m

Rýchlosť zdvihu 1. vrstva m/min

Nosnosť Model

RPE 9-6/10-6 LR

Hladký bubon (dlhšia využiteľná dĺžka lana)

Označenie

Nosnosť vrchná vrstva kg

Rozmer bubna

Využiteľná dĺžka lana max. m

RPE 2-13 L

250

2

80

RPE 5-6 L

500

2

58

990/1 000

2

56

RPE 2-13 L

250

3

200

RPE 5-6 L

500

3

140

RPE 5-12 L

500

3

140

990/1 000

3

100

RPE 9-6/10-6 L

RPE 9-6/10-6 L

Pri výbere dĺžky lana berte do úvahy, že na bubne musí zostať vždy navinutých minimálne 2-3 závity lana. Zdvíhacie zariadenia a pojazdy ale nie sú konštruované na zdvíhanie os b a nie je možné ich používať na tento účel. Navijaky s bubnami pre dlhšie laná majú čiastočne iné rozmery.

168

META S s. r. o.

w w w . metas. sk


ZDVIHÁ KY, KLA DKOSTROJE Elektrické navijaky Rozmery model RPE (400 V priame ovládanie, štandardný bubon) Rozmer

RPE 5-6

RPE 5-12

RPE 9-6

RPE 10-6

405

405

405

525

525

, mm

375

375

375

485

485

C, mm

18

18

18

25

25

DTR, mm

76

76

76

108

108

D max, mm

104

118

118

148

148

DA, mm

150

150

150

180

180

E, mm

338

338

428

450

450

F, mm

210

210

300

270

270

, mm

260

260

350

345

345

, mm

290

290

380

380

380

I, mm

11

11

11

13

13

K, mm

250

250

250

340

340

L, mm

125

125

125

170

170

M, mm

6

6

6

10

10

N, mm

33

33

33

47.5

47.5

O, mm

194

194

284

250

250

P, mm

19

19

19

24

24

, mm

13

13

13

19

19

R, mm

125

125

125

170

170

S, mm

4

6

6

8

8

1, °

130

130

130

145

145

2, °

110

110

110

125

125

3, °

40

40

40

50

50

1, °

150

150

150

155

155

2, °

90

90

90

100

100

3, °

80

80

80

83

83

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

RPE 2-13

A, mm

Rozmery navijakov so špeciálnym prevedením sú dostupné na vyžiadanie

β

1

D

α

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

α

1

D

max.

max.

β

2 α

3

2 β

3

Vývod lana pre lanový navijak RPE

META S s. r. o.

w w w . metas. sk

169


ZDVIHÁ KY, KLA DKOSTROJE Elektrické navijaky Zdviháky, kladkostroje, navijaky

Elektrický navijak model ETA SL

Nosnosť 250 - 2 000 kg Elektrické lanové navijaky radu ETA SL sa používajú na zdvíhanie, ťahanie a umiestňovanie bremien. Osvedčená technol gia a špecifické vlastnosti robia z tohto navijaka ideálny produkt pre štandardné využitie.

Vlastnosti • Elektricky ovládaná pružinová kotúčová brzda bezpečne drží bremeno aj v prípade výpadku prúdu. • Silný trojfázový AC pohon pre viacrozsahové napätie 380 - 420 V, 50 z alebo 440 - 460 V, 60 z. • Ochrana motora IP 55, spínacia doba 40 % ED. • Elektronická poistka proti preťaženiu od nosnosti 1000 kg štandardom. • Olejom mazaná prevodovka bez potreby údržby má tichý chod vďaka frézovaným a brúseným prevodom so šikmým ozubením. •

tandardný lanový bubon s drážkami s vysokou kapacitou pre lano.

• Meniteľný vstup lana. • Stýkačové ovládanie (vrátane koncového spínača).

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

• V súlade s bezpečnostnými predpismi D

V 54 (

V D8).

Technické údaje model ETA SL Prevedenie

Rozmer

Priemer lana

Motor

Klasifikácia

kg

Rýchlosť zdvihu 1. vrstva m/min

mm

kW

FEM/ISO

Nosnosť 1. vrstva

Využiteňá dĺžka lana 1. vrstva m/min

vrchná vrstva m/min 46.7

1

SL 0

250

2.5

4

0.25

1 m/M3

7

2

SL 0

250

4.7

4

0.37

1 m/M3

7

46.7

3

S L 1

500

6.8

6

0.75

1Am/M4

6.7

48.9

4

S L 1

630

6.8

6

0.75

1 m/M3

6.7

48.9

5

SL 2

980

6.0

9

1.1

1Am/M4

11

77.5

6

SL 2

1 250

6.0

9

1.1

1Am/M4

11

77.5

7

SL 3

2 000

6.8

12

2.2

1 m/M3

10

74.5

odporúčané lano: DIN 3069 FE-znk 1960 s -spa

Navijaky Pfaff nie sú určené na prenášanie osôb a nie je ich možné na tento účel používať.

170

META S s. r. o.

w w w . metas. sk


ZDVIHÁ KY, KLA DKOSTROJE Elektrické navijaky

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

s é n p u Dost ovnými d nasle stami: o možn • Prítlačný valec lana Podporuje úhľadné navíjanie lana, obzvlášť pri vysokých zdvihoch. • Spínač proti previsu lana abraňuje nechcenému odvíjaniu lana, ktoré nie je zaťažené. • Ovládanie s 3 m káblom Väčšia sloboda pohybu pre užívateľa, lepší výhľad na pracovný priestor lanového navijaku.

Možnosť: Menič kmitočtu (Pre reguláciu rýchlosti).

• Menič kmitočtu (SL 1 - SL 3) Nekonečné možnosti ovládania rýchlosti lana pomocou potenciometra, rozsah 20-87 z (SL 3 20-50 z). Menič kmitočtu umožňuje jemný a citlivý pohyb bremena.

Rozmery model ETA SL Rozmer

2

3

4

5

6

7

A, mm

185

185

215

215

270

270

320

, mm

170

170

300

300

400

400

510

12

12

13.5

13.5

18

18

22

F, mm

389

389

740

750

920

930

1 070

, mm

200

200

340

340

465

465

570

, mm

241

241

340

345

475

480

614

K, mm

432

L, mm

180

180

200

200

250

250

300

64

64

86

86

175

175

175

C, mm

M, mm

1

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

META S s. r. o.

w w w . metas. sk

171


ZDVIHÁ KY, KLA DKOSTROJE Žeriavové váhy Zdviháky, kladkostroje, navijaky

Žeriavové váhy model TKL a TKR

Rozsah merania 0 - 12 000 kg eriavové váhy TKL a TKR sú kompaktnými meracími prístrojmi k zisteniu hmotnosti bremien zavesených na zdvíhacom zariadení. Používajú sa zavesením pomocou prvkov triedy 8 medzi hák zdvíhacieho zariadenia a bremeno. eriavové váhy sú vybavené LCD displejom, ktorý podľa voľby ukazuje hmotnosť zaveseného bremena ako hodnotu brutto, alebo netto zaveseného bremena alebo maximálnu hodnotu. Ďalej vám signalizuje preťaženie (110% brutto menovitej hodnoty), tak ako aj stav batérií.

- s digitálnym displejom model TKL Vlastnosti • Vysoká presnosť +/- 0,03 % (celkovej hmotnosti) • Nízka vlastná hmotnosť • Dobrá čitateľnosť údajov •

ednoduchá obsluha

• Robustné vyhotovenie • Teleso otočné o 180° • S pamäťou najvyššej nameranej hodnoty • Výdrž batérií cca 200 h • Automatické nastavenie na nulu pri zapnutí • Možnosť použitia nabíjateľných batérií (externá nabíjačka) •

obrazenie maximálnej hmotnosti ( rutto/Netto).

obrazenie mernej jednotky na váhe

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

• Merné jednotky kg, t, to, lbs, kN • Automatické vypínanie pre úsporu batérií •

ednoduchá výmena batérií

• Indikátor stavu batérie •

- s digitálnym displejom a rádiovým ovládaním model TKR

Váhu je možné obsluhovať rádiovým diaľkovým ovládaním. Namerané údaje je možné odčítať priamo z ovládania a je možné ich preniesť do počítača. Systém je kombinovateľný s displejom s veľkými číslicami. V pamäti je možné sčítať a uložiť viac nameraných hodnôt.

pozornenie pri preťažení

Rozsah dodávky •

eriavová váha s infračerveným diaľkovým ovládaním

• 4 x 1.5 V AA batérie •

ložný kufrík

Vlastnosti Vlastnosti váhy TKR sú rovnaké ako u váhy TKL plus: • Rádiové diaľkové ovládanie a prenos údajov •

S konektor

• Súčtová pamäť

Rozsah dodávky •

eriavová váha s infračerveným diaľkovým ovládaním

• Rádiové diaľkové ovládanie a prenos údajov • 7 x 1.5 V AA batérie •

ložný kufrík

• Skúšobný certifikát •

172

Možnosť:

Externý displej

žívateľský soft are

META S s. r. o.

w w w . metas. sk


ZDVIHÁ KY, KLA DKOSTROJE Žeriavové váhy Technické údaje model TKL a model TKR

Rozsah merania, t

TKL 1,0 TKR 1,0

TKL 2,0 TKR 2,0

TKL 3,2 TKR 3,2

TKL 5,0 TKR 5,0

TKL 8,0 TKR 8,0

TKL 12,0 TKR 12,0

0 - 1.0

0 - 2.0

0 - 3.2

0 - 5.0

0 - 8.0

0 - 12.0

Menovité zaťaženie, t

1.0

2.0

3.2

5.0

8.0

12.0

Limitné zaťaženie, t

1.1

2.2

3.5

5.5

8.8

13.2

13.0

20.0

32.0

48.0

2.5

2.7

3.6

3.9

aťaženie pri pretrhnutí, t motnosť bez príslušenstva, kg motnosť s príslušenstvom, kg Presnosť výslednej hodnoty Diel stupnice, kg

4.0

8.0

1.85

1.99

3.0

3.5

6.0

7.5

10.5

20.0

0.1 %

0.1 %

0.1 %

0.1 %

0.1 %

0.1 %

0.5

1.0

1.0

1.0

2.0

5.0

Výdrž batérií, cca., h

200

Rozsah teplôt (prevádzka)

-10°C do + 50°C

Rozsah teplôt (skladovanie)

- 20°C do + 70°C

Ochrana

IP 54

Displej (LCD 25 mm výška)

4

Rozsah tarovania

miestne

100 % menovitej nosnosti

pozornenie pri preťažení

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

Označenie

pozornenie pri 110 % menovitej nosnosti

so 4 batériami 1.5 V AA

Rozmery model TKL a model TKR TKL 2,0 TKR 2,0

TKL 3,2 TKR 3,2

TKL 5,0 TKR 5,0

TKL 8,0 TKR 8,0

TKL 12,0 TKR 12,0

A, mm

389

417

488

571

657

804

, mm

356

379

441

514

588

709

C, mm

60

60

75

90

100

140

D, mm

110

110

135

160

180

260

E, mm

13

16

18

22

26

35

F, mm

20

25

32

40

49

45

, mm

70

81

103

126

152

190

, mm

128

136

140

148

158

176

, mm

77.4

77.4

84.4

84.4

97.4

97.4

META S s. r. o.

w w w . metas. sk

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

TKL 1,0 TKR 1,0

Označenie

173


ZDVIHÁ KY, KLA DKOSTROJE Žeriavové váhy Zdviháky, kladkostroje, navijaky

Snímač ťahovej sily

Rozsah merania 0 - 100 000 kg Snímače ťahovej sily sú prístroje na snímanie sily s elektronickým displejom. Vďaka svojej univerzálnosti môžu byť snímače ťahovej sily Tigrip využité všestranne. i už pri meraní ťahovej sily, alebo využití ako žeriavové váhy ponúkajú mimoriadne cenovo výhodné riešenie pre rôzne oblasti využitia. Pomocou háku, alebo strmeňa je tieto snímače možné priamo skombinovať s bremenom. Snímače ťahovej sily sú vybavené LCD displejom, ktorý podľa voľby ukazuje hmotnosť zaveseného bremena ako hodnotu brutto, alebo netto zaveseného bremena, alebo maximálnu hodnotu. Ďalej vám signalizuje preťaženie (110% brutto menovitej hodnoty), tak ako aj stav batérií.

- s digitálnym displejom model TZL Vlastnosti • Vysoká presnosť +/- 0,03 % (celkovej hmotnosti) • Nízka vlastná hmotnosť • Dobrá čitateľnosť údajov •

ednoduchá obsluha

• Robustné prevedenie • S pamäťou najvyššej nameranej hodnoty • Výdrž batérií cca 200 h • Automatické nastavenie na nulu pri zapnutí • Možnosť použitia nabíjateľných batérií (externá nabíjačka) •

obrazenie maximálnej hmotnosti ( rutto/Netto)

obrazenie mernej jednotky na váhe

• Merné jednotky kg, t, lbs, to, kN

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

• Automatické vypínanie pre úsporu batérií

-s digitálnym displejom a rádiovým ovládaním model TZR

Snímač ťahovej sily je možné obsluhovať rádiovým diaľkovým ovládaním. Namerané údaje je možné odčítať priamo z ovládania a je možné ich preniesť do počítača. Systém je kombinovateľný s displejom s veľkými číslicami. V pamäti je možné uchovať niekoľko nameraných hodnôt.

Vlastnosti Vlastnosti snímača T R sú rovnaké ako u váhy T L plus: • Rádiové diaľkové ovládanie a prenos údajov •

ednoduchá výmena batérií

• Indikátor stavu batérie •

pozornenie pri preťažení

Rozsah dodávky • Snímač ťahovej sily • 4 x 1.5 V AA batérie •

ložný kufrík

• Skúšobný certifikát •

ez strmeňov a hákov

S konektor

• Súčtová pamäť

Rozsah dodávky • Snímač ťahovej sily • Diaľkové ovládanie s displejom • 7 x 1.5 V AA batérie •

ložný kufrík

• Skúšobný certifikát •

ez strmeňov a hákov

• PC kábel •

žívateľský soft are

Možnosť:

Externý displej

174

META S s. r. o.

w w w . metas. sk


ZDVIHÁ KY, KLA DKOSTROJE Žeriavové váhy Technické údaje model TZL a model TZR

Rozsah merania, t

TZL 1,0 TZR 1,0

TZL 2,5 TZR 2,5

TZL 5,0 TZR 5,0

TZL 10,0 TZR 10,0

TZL 20,0 TZR 20,0

– TZR 35,0

– TZR 50,0

– TZR 100,0

0 - 1.0

0 - 2.5

0 - 5.0

0 - 10.0

0 - 20.0

0 - 35.0

0 - 50.0

0 - 100.0

Menovité zaťaženie, t

1.0

2.5

5.0

10.0

20.0

35.0

50.0

100.0

Limitné zaťaženie, t

1.1

2.75

5.5

11

22

38.5

55

110

4

10

20

40

80

1.1

1.7

2.1

3.9

6.8

0.2 %

0.2 %

0.2 %

0.2 %

1

1

1

10

aťaženie pri pretrhnutí, t motnosť bez príslušenstva, kg Presnosť výslednej hodnoty Diel stupnice, kg Výdrž batérií, cca., h

140

200

400

9.4

14.4

39.3

0.2 %

0.2 %

0.2 %

0.2 %

10

10

10

50

200

Rozsah teplôt (prevádzka)

-10°C do + 50°C

Rozsah teplôt (skladovanie)

- 20°C do + 70°C

Ochrana

IP 54

Displej (LCD 25 mm výška)

4

Rozsah tarovania

číslic

100 % meranej kapacity

pozornenie pri preťažení

110% meranej kapacity

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

Parametre

so 4 batériami 1.5 V AA

Rozmery model TZL a model TZR Rozmer

TZL 1,0 TZR 1,0

TZL 2,5 TZR 2,5

TZL 5,0 TZR 5,0

TZL 10,0 TZR 10,0

TZL 20,0 TZR 20,0

– TZR 35,0

– TZR 50,0

– TZR 100,0

A, mm

190

233

250

325

378

405

450

640

, mm

118

118

118

118

141

156

180

260

C, mm

14

22

27

48

55

66

76

100

D, mm

151

173

180

213

233

245

264

380 80

12.5

19

21.5

22

32

47

55

37

, mm

21

25

30.5

47

57

67

77

99 113

, mm

38.4

42.2

45.1

64.4

74.2

84.2

94.2

, mm

348

604

610

690

780

1 000

1170

K, mm

30

34

50

105

92

130

140

300

L, mm

26

38

44

95

95

114

132

238

M, mm

10

16

19

35

35

44

51

89

N, mm

25

25

32

50

70

110

115

O, mm

23

23

37

63

80

123

132

P, mm

17

17

28

44

57

90

97

, mm

235

309

315

535

562

665

730

1 240

R, mm

16

Snímač ťahovej sily model T L/T R 1.0 t

META S s. r. o.

w w w . metas. sk

Snímač ťahovej sily model T L/T R 2.5 do 100.0 t

– –

Snímač ťahovej sily model T L/T R so strmeňmi

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

E, mm F, mm

Snímač ťahovej sily model T L/T R s hákom

175


ZDVIHÁ KY, KLA DKOSTROJE Pružinové balanséry Zdviháky, kladkostroje, navijaky

Pružinové balanséry model Fa F-L (s predĺženým lanom)

Nosnosť 0,5 - 200 kg Pružinové balanséry vyvažovače hmotnosti sa používajú na odľahčenie pracovníka od ručného náradia. Kužeľový bubon vyrovnáva hmotnosť zaveseného bremena. Po vertikálnej osi je bez väčšej námahy možné posúvať bremená až do hmotnosti 200 kg.

Vlastnosti • Pružinové balanséry model

F sú vyrobené v súlade s DIN 15112.

• Odolný kryt je vyrobený tlakovým liatím z vysokopevnostného hliníka. • Ručná poistka bubna pre ľahkú výmenu lana alebo výmenu zaveseného bremena. •

peciálna zostava pružín zabezpečuje vyváženosť v celom pracovnom rozsahu.

ednoduchá výmena lana. Malý otvor v telese uľahčuje demontáž a výmenu lana bez potreby rozobratia zariadenia.

ostavy pružín sú samostatnými jednotkami v uzavretom oceľovom kryte pre jednoduchšiu obsluhu počas údržby. Takáto konštrukcia pomáha predchádzať úrazom pri výmene pružín.

• Vedenie lana je vyrobené z odolného nylonu, vďaka ktorému sa znižuje opotrebenie telesa a lana. ivotnosť balanséra sa tým zvyšuje. Vedenie je možné vymeniť bez demontáže lana.

Dostupné sú aj pružinové balanséry s nosnosťou až do 300 kg.

• Kruhová stupnica na prednej časti balanséra umožňuje jednoduché odčítanie nastavenia. • Vrchné a spodné závesné oko slúži pre upevnenie bezpečnostnej reťaze. Táto reťaz slúži ako dodatočná poistka a zabraňuje náhodnému pádu balanséra, alebo bremena.

Použitie

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

odové zváranie, nitovanie, práca na bitúnkoch, viacnásobné uťahovanie atď.

176

META S s. r. o.

w w w . metas. sk


ZDVIHÁ KY, KLA DKOSTROJE Pružinové balanséry Technické údaje model

F-01

Nastavenie napätia pružiny V vertickálne horizontálne

T

F-02 F-03 T

F-09 T

F-15

H

T

F-22

T+

F-30

T+

F-40

T+

F-50

T+

F-60

T+

F-70

T+

F-85

T+

F-100

T+

F-120

H V V V V V V V V

T

F-140

H

T

F-170

H

T

F-200

H

T

F-03L

H

T

F-05L F-09L T

F-15L

V

T

F-22L

V

T

V

T

F-40L

T+

F-50L

T+

F-60L

T+

F-70L

T+

F-85L

T+

F-100L

V V V V V

T

F-120L F-130L

V

H

T T

H H

Indikátor zaťaženia

META S s. r. o.

– –

– – – – – –

– – –

– –

• •

– – – –

– –

– –

pre modely F-09 do F-200 F-09L do F-130L

w w w . metas. sk

Vedenie lana

pre modely F-09 do F-70 F-22L do F-70L

Výmena lana bez potreby demontáže

– – – – – – – – – – – – –

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

F-30L

Nylonové vedenie lana

• H

zavreté teleso

• H

T

zavretá zostava pružín

Indikátor zaťaženia

• H

H

Automatická poistka bubna

• H

T

Ručná poistka bubna

• H

T

F-05

Kužeľový lanový bubon

F-L

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

Označenie

ávesné oko vrchné (T) a spodné ( )

F a model

Zostava pružín ako zvláštna jednotka v uzavretom oceľovom telese. Všetky modely s nosnosťou nad 5 kg.

177


ZDVIHÁ KY, KLA DKOSTROJE Pružinové balanséry

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

Technické údaje model

178

Označenie

Nosnosť min.

Nosnosť max.

F a model Pracovný rozsah

F-L motnosť s lanom

kg

kg

m

kg

0.5

1.5

1.0

1.0

F-02

1

2

1.0

1.0

F-03

1.5

3

1.3

1.8

F-05

3

5

1.3

1.9

F-09

4.5

9

1.3

4.0

F-15

9

15

1.3

4.0

F-22

15

22

1.5

8.0

F-30

22

30

1.5

8.0

F-40

30

40

1.5

10.5

F-01

F-50

40

50

1.5

10.5

F-60

50

60

1.5

11.0

F-70

60

70

1.5

11.5

F-85

70

85

1.5

12.0

F-100

85

100

1.5

12.5

F-120

100

120

1.5

28.0

F-140

120

140

1.5

29.0

F-170

140

170

1.5

35.0

F-200

170

200

1.5

36.0

F-03L

1.5

3

2.5

3.9

F-05L

3

5

2.5

4.0

F-09L

4.5

9

2.3

7.0

F-15L

9

15

2.3

7.5

F-22L

15

22

2.3

8.5

F-30L

22

30

2.3

8.5

F-40L

30

40

2.3

11.0

F-50L

40

50

2.3

11.0

F-60L

50

60

2.3

11.5

F-70L

60

70

2.3

12.0

F-85L

70

85

2.5

26.5

F-100L

85

100

2.5

27.0

F-120L

100

120

2.5

34.0

F-130L

120

130

2.5

35.0

META S s. r. o.

w w w . metas. sk


ZDVIHÁ KY, KLA DKOSTROJE Pružinové balanséry Rozmery pružinových balansérov typ telesa I, typ telesa II a typ telesa III

Rozmer

F-01 F-02

Typ telesa II

F-03 F-05

F-09 F-15

F-03L F-05L

Typ telesa III F-22 F-30

F-40 F-50

F-60 F-70 F-85 F-100

F-09L F-15L F-22L F-30L

F-40L F-50L

F-60L F-70L

A min., mm

315

290

340

375

445

440

440

445

440

440

A max., mm

1315

1590

1640

2875

1945

1940

1940

2745

2740

2740

132

148

174

197

218

220

220

218

220

220

72

89

109

114

130

130

130

130

130

130

D, mm

68

78

95

105

111

111

111

111

111

111

E, mm

120

120

152

175

194

194

194

194

194

194

F, mm

22

25

15

23

35

35

35

35

35

35

, mm

26

33

38

30

47

47

47

47

47

47

, mm

10

10

12

12

15

17

17

15

17

17

I, mm

14

14

24

14

30

30

30

30

30

30

, mm

9

9

14

14

18

18

18

18

18

18

K, mm

10

8

15

14

18

18

18

18

18

18

L, mm

17

14

18

17

24

24

24

24

24

24

M min., mm

45

45

39

65

46

46

46

46

46

46

M max., mm

65

75

68

105

83

83

83

83

83

83

N, mm

9

9

14

14

16

16

16

16

16

16

O, mm

6

6

9

8

12

14

14

12

14

14

P, mm

11

12

24

30

35

75

86

35

75

86

, mm

5

9

25

9

30

33

33

30

33

33

R, mm

30

32

72

45

80

105

116

80

105

116

S min., mm

20

35

65

55

72

97

97

72

97

97

S max., mm

38

50

99

85

112

137

137

112

137

137

T, mm

49

69

136

110

158

188

199

158

188

199

130

130

130

130

130

130

, mm

Typ telesa I

META S s. r. o.

w w w . metas. sk

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

, mm C, mm

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

Typ telesa I

Typ telesa II

179


ZDVIHÁ KY, KLA DKOSTROJE Pružinové balanséry

Typ telesa IV Rozmer

F-120 F-140

F-170 F-200

F-85L F-100L

F-120L F-130L

A min., mm

550

550

550

550

A max., mm

2 050

2 050

3 050

3 050

, mm

247

247

247

247

C, mm

156

156

156

156

D, mm

128

128

128

128

E, mm

265

265

265

265

F, mm

40

40

40

40

, mm

65

65

65

65

, mm

17

17

17

17

I, mm

26

26

26

26

, mm

15

15

15

15

K, mm

24

24

24

24

L, mm

27

27

27

27

M min., mm

54

54

54

54

M max., mm

95

95

95

95

N, mm

18

18

18

18

O, mm

16

16

16

16

P, mm

142

185

142

185

, mm

37

37

37

37

R, mm

155

193

155

193

S min., mm

175

215

175

215

S max., mm

205

248

205

248

T, mm

268

268

268

310

, mm

156

156

156

156

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

Zdviháky, kladkostroje, navijaky

Rozmery pružinových balansérov typ telesa IV

Typ telesa III

180

Typ telesa IV

META S s. r. o.

w w w . metas. sk


ZdvĂ­hacie zariadenia

ZdvĂ­hacie zariadenia

ZdvĂ­hacie zariadenia


ZDVÍ HA CIE ZA RIA DENIA

Zdvíhacie zariadenia

Traverzy

Pevné traverzy Š t a n d a r d n é v y h o t o v e n ie s d v o m a v ý k y v n ý m i h á k m i, Traverza s väčším počtom výkyvných hákov, Traverza s reťazovými závesmi, Traverza s otočným stredovým hákom, Traverza špeciálna - zvarová konštrukcia Trubkovitá traverza, Krížová traverza pre manipuláciu s veľkoobjemovými vakmi, T r a v e r z a s o z á v e s n ý m i h á k m i, Vyložníková traverza

Zdvíhacie zariadenia

• • • • • • • • •

Nastaviteľné traverzy

- rozpätie závesov je možné v danom rozpätí meniť podľa potreby • • • • •

182

Nastaviteľná traverza - štandardné vyhotovenie, Nastaviteľná traverza so závesom na dvojhák žeriavu, Traverza s manuálnymi pojazdami, Traverza s prestaviteľnými závesnými hákmi, Výložníková traverza - posuvný horný záves umožňuje vyrovnávať ťažisko

META S s. r. o.

w w w . metas. sk


ZDVÍ HA CIE ZA RIA DENIA Traverzy Magnetické traverzy

Zdvíhacie zariadenia

Výhodou magnetických traverz je jednoduchá, rýchla a efektívna manipulácia s plechmi. V kombinácii s rôznymi typmi traverz je možné toto zariadenie vyrobiť na mieru. Použité magnety je možné rozdeliť do dvoch základných skupín - elektropermanentné magnety a elektromagnety. Oba systémy sú napájané zo siete, takže je vždy nutné nainštalovať na žeriav riadiaci systém, káblový bubon na napájanie a prívod signálov a u elektromagnetov aj záložný zdroj. Celý systém je taktiež nutné prepojiť s rádiovým ovládaním alebo ovládaním v kabíne žeriavu.

Traverzy na otáčanie bremien Tieto traverzy slúžia na otáčanie rozmerných bremien okolo horizontálnej osi. Otáčanie zabezpečujú elektromotoricky poháňané nekonečné reťaze alebo laná, ktoré sú podvlečené pod bremenom. Možnosti vyhotovania traverz na otáčanie bremien: • Traverza s elektromotoricky posuvnými závesmi, vyrovnávaním ťažiska prostredníctvom posuvného závesného oka • Traverza s manuálne nastaviteľnými závesmi • Traverza s posuvnými závesmi - použitie textilných popruhov

Zdvíhacie zariadenia

META S s. r. o.

w w w . metas. sk

183


ZDVÍ HA CIE ZA RIA DENIA C - háky tandardné C-háky sú určené predovšetkým na manipuláciu so zvitkami drôtov, papierov, drôtov s dutinou vo vodorovnej polohe. C-háky môžu byť navrhnuté aj na prepravu iných typov bremien s dutinou.

Zdvíhacie zariadenia

Dĺžka úložnej časti je volená podľa šírky bremena. e možné prepravovať aj viac kusov bremien zároveň.

Špeciálne možnosti vyhotovenia C-hákov: • C-hák s elektromotoricky poháňanou točňou - umožňuje kontrolované otáčanie bremena • C-hák s hremeňovým závesom - možnosť posúvania oka závesu do polohy ťažiska bremena • Viacnásobný C-hák - pre manipuláciu s viacero radami zvitkov • C-hák pre nasadzovanie zvitkov drôtov na odvíjací t ň • C-hák pre otáčanie zvitkov plechov z vodorovnej do zvislej polohy • C-hák s reťazovým závesom • C-hák s reťazovým závesom a prítlačným stolom • C-hák pre vykládku kontajnerov

Štandardné vyhotovenia C-hákov:

Zdvíhacie zariadenia

• tandardné vyhotovenie s pevným ťažiskom • Š t a n d a r d n é v y h o t o v e n ie s v ý k y v n ý m z á v e s o m

184

META S s. r. o.

w w w . metas. sk


ZDVÍ HA CIE ZA RIA DENIA Elektromotorické a hydraulické kliešte

Zdvíhacie zariadenia Tento typ klieští umožňuje rýchlu, bezpečnú a plne kontrolovanú manipuláciu s bremenami. Sú vhodné predovšetkým tam, kde sa manipuluje s bremenami rôznych priemerov a tvarov a taktiež sú vhodné na otáčanie bremien. peciálne upravené kliešte môžu byť nasadené aj v horúcich prevádzkach (manipulácia s bremenami s teplotou 500 - 1 200°C)

Zdvíhacie zariadenia

META S s. r. o.

w w w . metas. sk

185


ZDVÍ HA CIE ZA RIA DENIA Samozverné kliešte

Zdvíhacie zariadenia

Pre najzákladnejšie typy bremien (guľatina, pro ly, sudy, balíky, prepravky...) sú vyrábané štandardizované typy klieští s danou nosnosťou, pracovným rozsahom a určením pre daný typ bremena. tandardné typy klieští sú navrhnuté do nosnosti 5 000 kg. Pre ostatné typy bremien sú kliešte navrhované individuálne podľa tvaru, dĺžky, hmotnosti, teploty bremena a ďalších požiadaviek zákazníka a potrieb danej prevádzky. Pre použitie samozverných klieští je potrebné splniť nasledujúce predpoklady: • •

Okolo bremena musí byť dostatočný priestor, aby bolo možné nabrať bremeno. Kliešte musia mať možnosť dosadnúť na bremeno a odľahčiť zavesenie

Kliešte m žeme rozeliť do skupín podľa: • • •

Sp sobu uchopenia - vonkajšie, vnútorné Sp sobu manipulácie s bremenom - prenos, otáčanie Podľa sp sobu zaistenia v rozovretej polohe - samoistiacou páčkou, samočinnou automatikou

Kliešte so samoistiacou pákou Pri pracovnom cykle sa kliešte položia na bremeno, oblsuha odistí páku a pri následkom zdvíhaní dôjdek zovretiu bremena. Po prenesení bremena a jeho položení sa ramená klieští rozovrú. Pri úplnom rozovretí sa páka sama zaistí a kliešte ostávajú v rozovretej polohe.

Zdvíhacie zariadenia

A utomatika

186

sa používa u všetkých typoch rozmernejších klieští a všade tam, kde sa vyžaduje bezobslužná prevádzka. Samočinná automatika sa skladá z tela automatiky a výkyvného tiahla. Automatika pracuje v daných cykloch. Kliešte sú rozovreté, tiahlo je zaaretované v tele automatiky. Kliešte sa položia na bremeno a odľahčia sa. Dôjde k uvoľneniu tiahla, pri zdvíhaní dôjde k zovretiu ramien klieští. Po prevezení bremena sa ramená klieští rozovrú a zároveň sa tiahlo dostane do tela automatiky a dôjde k jeho zaaretovaniu, kliešte zostanú rozovreté.

META S s. r. o.

w w w . metas. sk


ZDVÍ HA CIE ZA RIA DENIA Otočné stoly

Existujú dva základné typy: • •

Zdvíhacie zariadenia

Napríklad na zvitky plechov, dr tov, polotovarov, výrobkov v rozmedzí 0-90°, prípadne 0-180°.

elektromotorické otočné stoly hydraulické otočné stoly

Elektromotorické otočné stoly sú vyrábané do nosnosti cca 15 t, na otáčanie ťažších bremien sa používajú elektrohydraulické otočné stoly. Rozmery, nosnosť a tvar úložného priestoru je vždy prispôsobená rozmerom bremena a ďaľším požiadavkám danej prevádzky.

Možnosti vyhotovenia: • • •

Elektromotorický otočný stôl, otáčanie 0 - 90° - štandard Elektromotorický otočný stôl s náväznosťou na valčekový d o p r a v n ík ydraulický otočný stôl pre otáčanie zvitkov drôtov o 180°C

Zdvíhacie zariadenia

META S s. r. o.

w w w . metas. sk

187


ZDVÍ HA CIE ZA RIA DENIA Drapáky

Zdvíhacie zariadenia

Hydraulické drapáky a lyžice Polypové drapáky sú vhodné pre manipuláciu so šrotom, odpadom, kameňmi, sypkým materiálom, atď. Podľa druhu materiálu je možné použiť rôzne typy čeľustí - otvorené, polouzavreté, uzavreté. Dvojčeľusťové drapáky slúžia predovšetkým na manipuláciu s kmeňmi, balíkmi slamy atď. Drapáky môžu byť vybavené hydraulickým otáčaním, ktoré umožňuje otáčanie drapáku okolo zvislej osi. ydraulické lyžice sú vhodné pre manipuláciu so sypkým materiálom napr.: cement, piesok, škvára, tehlová drť, kaly. Robustná konštrukcia zabezpečuje dostatočnú ochranu hydraulických súčastí. Lyžice môžu byť vybavené hydraulickým alebo elektromotorickým otáčaním okolo zvislej osy. ydraulické valce sú vybavené bezpečnostným hydraulickým zámkom proti samovoľnému rozovretiu lyžíc. Ďalej môžu byť vybavené snímačom polohy čeľustí na prevádzku v automatizovaných prevádzkach.

Možnosti vyhotovenia drapákov:

Zdvíhacie zariadenia

• Dvojčeľusťový drapák • Polypový drapák

188

META S s. r. o.

w w w . metas. sk


ZDVÍ HA CIE ZA RIA DENIA Manipulátory na kontajnery Tieto zariadenia slúžia na jednoduchú, rýchlu a bezpečnú manipuláciu s kontajnermi. platnenie nachádzajú ako u výrobcoch kontajnerov, tak v logistických areáloch. edná sa o zariadenia vyrábané na zákazku podľa potrieb zákazníka. Výrábajú sa v mnohých modi káciach.

Zdvíhacie zariadenia

Možnosti vyhotovenia: • • •

Manipulátor s pevnou dĺžkou pre manipuláciu s jedným typom kontajnerov, hydraulicky otočné zaisťovacie čapy Teleskopicky výsuvný manipulátor pre manipuláciu s viacero typmi kontajnerov, hydraulicky otočné zaisťovacie čapy Manipulátor s pevnou dĺžkou, mechanicky otočné zaisťovacie čapy

Zdvíhacie zariadenia

META S s. r. o.

w w w . metas. sk

189


ZDVÍHACIE ZARIADENIA

Zdvíhacie zariadenia

Zdvíhacie zariadenia

Ostatné zdvíhacie zariadenia vyrobené na mieru

190

METAS s. r. o.

www.metas.sk


ZDVÍHACIE ZARIADENIA Príslušenstvo na otáčanie bremien

Zdvíhacie zariadenia Zdvíhacie zariadenia

METAS s. r. o.

www.metas.sk

191


ZDVÍ HA CIE ZA RIA DENIA Štandardné vyhotovenie

Zdvíhacie zariadenia

W

LL ( t)

1

2

5

10

20

Fixný PALTURN Vzdialenosť popruhov ( mm) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5

000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 100 000 000 000 000 000 200 000 000 000 000

Nastaviteľný PALTURN Ref.

Min. vzdialenosť ( mm)

P T F 1

500

P T F 2

650

P T F 5

650

PTF10

1 000

PTF20

1 200

Max. vzdialenosť ( mm) 500 - 1.000 1 001 - 2 000 2 001 - 3 000 3 001 - 4 000 4 001 - 5 000 5 001 - 6 000 600 - 1 000 1 001 - 2 000 2 001 - 3 000 3 001 - 4 000 4 001 - 5 000 5 001 - 6 000 600 - 1 000 1 001 - 2 000 2 001 - 3 000 3 001 - 4 000 4 001 - 5 000 5 001 - 6 000 x 1 001 - 2 000 2 001 - 3 000 3 001 - 4 000 4 001 - 5 000 5 001 - 6 000 x 1 200 - 2 000 2 001 - 3 000 3 001 - 4 000 4 001 - 5 000

Ref.

P T R 1

P T R 2

P T R 5

PTR10

PTR20

Jednovalcové vyhotovenie

Zdvíhacie zariadenia

W L L

• • •

192

Remenica s káblovým diaľkovým ovládaním

2t

1 x 2 t remenica

5t

1 x 5 t remenica

10 t

1 x 10 t remenica 2 x 5 t remenice

15 t

1 x 15 t remenica 2 x 7,5 t remenice

20 t

2 x 10 t remenice

30 t

2 x 15 t remenice

Voľný valec

Nastaviteľné remenice na objednávku Použiteľné s textilnými pásmi alebo reťazami Možnosť vyrobiť s nosnosťou do 100 t

META S s. r. o.

w w w . metas. sk


ZDVÍ HA CIE ZA RIA DENIA

Vákuové

manipulátory

Zdvíhacie zariadenia

samoprísavné

Vákuové samoprísavné manipulátory sú určené pre horizontálne prenášanie plochých bremien so vzduchotesnou úpravou

• • •

META S s. r. o.

w w w . metas. sk

Vákuový samoprísavný manipulátor pracuje bez prívodu energie, a teda nepotrebuje napájací kábel alebo hadicu. Potrebný podtlak sa vytvorí pôsobením bremena. Manipulátor je samoobslužný, obsluha ovláda len žeriav alebo kladkostroj, na ktorom je manipulátor zavesený. peciálny cyklovací mechanizmus umožňuje plynulo zdvíhať a odkladať bremená bez zásahu obsluhy. Manipulátor je vybavený manometrom a elektronickým výstražným zariadením, ktoré upozorňuje pomocou akustickej a optickej signalizácie obsluhu na prípadnú stratu podtlaku. Vákuové manipulátory sa vyznačujú jednoduchou a bezpečnou obsluhou, minimálnymi požiadavkami na údržbu a dlhou životnosťou. Niektoré typy manipulátorov môžeme vybaviť uzatvárajúcimi ventilmi, prostredníctvom ktorých je možné meniť počet činných prísaviek. Okrem štandardne uvedených typov vám navrhneme a vyrobíme vakuový manipulátor podľa vašich požiadaviek.

Zdvíhacie zariadenia

Napríklad: • Plechy a dosky zo železných na neželezných kovov (aj nemagnetické) Povrch môže byť aj mierne skorodovaný • Plastové dosky • Kameň s brúseným povrchom • Sklenené tabule a dosky • Drevené tabule a dosky so vzduchotesnou povrchovou úpravou

193


Zdvíhacie zariadenia

ZDVÍ HA CIE ZA RIA DENIA

Min. hmotnosť bremena ( kg)

Počet prísaviek/priemer ( mm)

VMS 400

400

2

1 / 410

5

VMS 600-2

600

3

2 / 410

1

1,5

4

VMS 600-3

600

3

3 / 410

1

1

3

96

VMS 600-4

600

3

4 / 350

1

1

2

110

VMS 600-6

600

3

6 / 280

1

1

2

136

VMS 1200-4

1 200

5

4 / 410

1

1

2

188

VMS 1200-6

1 200

5

6 / 410

1

1

2

228

Zdvíhacie zariadenia

Označenie

194

Doporučený ormát plechu

Nosnosť ( kg)

Označenie

A min. ( mm)

A max. ( mm)

B ( mm)

1 000 x 2 000

1 000 x 2 000

Hmotnosť manipulátora ( kg)

1 000 x 2 000

Doporučená hrúbka plechu (mm)

C ( mm)

D ( mm)

-

Emin. ( mm)

-

57 83

Emax. ( mm)

F ( mm)

G min. ( mm)

G max. ( mm)

VMS 400

440

580

50

410

-

-

-

-

-

VMS 600-2

610

750

50

410

1 910

860

2 210

-

-

-

VMS 600-3

620

810

50

410

1 910

1 250

2 210

-

-

-

VMS 600-4

690

880

50

350

1 910

780

2 150

1 480

710

1 750

-

VMS 600-6

690

880

50

280

1 910

860

2 080

1 480

570

1 680

VMS 1200-4

800

1 010

60

410

1 910

950

2 210

1 200

850

1 500

VMS 1200-6

800

1 010

60

410

1 910

1 250

2 210

1 200

850

1 500

META S s. r. o.

w w w . metas. sk


Žeriavy Obsah: • • • • •

Konzolové žeriavy Stĺpové žeriavy Podvesné žeriavové systémy Portálové žeriavy Príslušenstvo k žeriavom


ŽERIAV

TOP QUALITY made in germany

Konzolové žeriavy Konzolový otočný žeriav model PMS Zvýšený výložník s optimálnou výškou, rozsah otočenia 180°

Žeriavy

ahká hmotnosť, protiskrutová oceľová konštrukcia s nízkou stavebnou výškou. Výložník sa pohybuje na ložisku a vybavený je konzolou pre upevnenie žeriavu na bet novú stenu. Montáž žeriava na stenu v kombinácii so systémom pre vlečný kábel môže viesť k obmedzeniu rozsahu otáčania výložníka. V tomto prípade je potrebné riadne namontovať nárazníky.

Montáž Montáž na stenu pomocou závitových tyčí, ktoré sú vedené cez stenu a pripevnené k stene pomocou protikusov a matíc. chytenie na stĺp pomocou konzoly a kotevných čapov. Podporná platňa max. 500 mm, kotevné čapy (závitové tyče) max. 1 000 mm. Alternatívny montážny systém podľa požiadavky.

Možnosti Dorazy otoče (nárazníky) je možné namontovať na stenu budovy a určiť nimi rozsah otáčania. rzda otoče na ovládanie rýchlosti výložníka počas otáčania. Odporúčaná pre dĺžku výložníka viac ako 5 m alebo pri stavebnej výške viac ako 4 000 mm. Toto zabraňuje nekontrolovateľnému pohybu výložníka. rubšia vrstva ochranného náteru (120 m) alebo pozinkovanie pre prácu vo vonkajšom prostredí. Ručná poistka, ktorá udrží výložník v nehybnej polohe (ochrana proti vetru). Ochranná pokrývka zdvíhacieho zariadenia pre vonkajšie použitie.

Rozsah dodávky Elektrický systém je vybavený uzamykateľným hlavným spínačom, kruhovým káblom a káblovou konzolou pre výložník do dĺžky 4000 mm.

Žeriavy

Od 4 500 mm a viac je výložník vybavený vlečným káblom. dôvodu previsu káblov pri nízkych žeriavoch odporúčame použitie vlečných káblov aj pri kratších výložníkoch. eriavy sa dodávajú s návodom na použitie a kompletnou dokumentáciou od výrobcu.

Štandardný program model PMS Model

Nosnosť kg

Dĺžka výložníka v mm 4 500

5 000

5 500

6 000

6 500

7 000

PMS 50

50

PMS 80

80

PMS 125

125

PMS 200

200

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

PMS 250

250

PMS 400

400

PMS 500

500

PMS 800

196

Nárazníky pojazdu na začiatku a na konci.

Za podpornú konštrukciu a steny je zodpovedný užívateľ

800

PMS 1000

1 000

PMS 1600

1 600

PMS 2000

2 000

PMS 2500

2 500

– –

METAS s. r. o.

– –

w w w . metas. sk


ŽERIAV

TOP QUALITY made in germany

Konzolové žeriavy

Žeriavy

Montáž na stenu pomocou závitových tyčí, ktoré sú vedené cez stenu a pripevnené k stene pomocou protikusov a matíc.

chytenie o stĺp pomocou konzoly a kotevných čapov. Podporná platňa max. 500 mm, kotevné čapy (závitové tyče) max. 1 000 mm.

Žeriavy Pri montáži konzolového otočného žeriava priamo na stenu a použití vlečného káblového systému može byť v závislosti od veľkosti kladkostroja obmedzený rozsah otáčania. Ďalšie možnosti uchytenia ako navarovacie konzoly, montáž na strop, atď., žiadajte dopytom.

METAS s. r. o.

www.metas.sk

197


ŽERIAV

TOP QUALITY made in germany

Stĺpové žeriavy Stĺpový otočný žeriav model PFSP Zvýšený výložník s optimálnou výškou, rozsah otočenia 270° ahká hmotnosť, protiskrutová oceľová konštrukcia s nízkou stavebnou výškou. Výložník sa pohybuje na ložisku, stĺp je vyrobený z vystuženej oceľovej rúry. Veľkosť kladkostroja v kombinácii so systémom pre vlečný kábel môže viesť k obmedzeniu rozsahu otáčania výložníka.

Montáž

Žeriavy

ákladná doska s kotevnými čapmi a šabl na. kotvenie pomocou základnej platne (navarenej) vrátane ukotvenia (kompletné so skrutkami, poistnými maticami a podložkami). kotvenie pomocou medziplatne (naskrutkovanej) vrátane ukotvenia (kompletné so skrutkami, poistnými maticami a podložkami). Mobilná jednotka pre zmenu miesta.

Možnosti rzda otoče na ovládanie rýchlosti výložníka počas otáčania. Odporúčaná pre dĺžku výložníka viac ako 5 m alebo pri stavebnej výške viac ako 4 m. Toto zabraňuje nekontrolovateľnému pohybu výložníka. rubšia vrstva ochranného náteru (120 m) alebo pozinkovanie pre prácu vo vonkajšom prostredí. Ručná poistka, ktorá udrží výložník v nehybnej polohe (ochrana proti vetru). Ochranná pokrývka zdvíhacieho zariadenia pre vonkajšie použitie.

Rozsah dodávky Elektrický systém je vybavený uzamykateľným hlavným spínačom, kruhovým káblom a káblovou konzolou pre výložník do dĺžky 4 000 mm. Od 4 500 mm a viac je výložník vybavený vlečným káblom. dôvodu previsu káblov pri nízkych žeriavoch, odporúčame použitie vlečných káblov aj pri kratších výložníkoch. Nárazníky pojazdu na začiatku a na konci.

Žeriavy

eriavy sa dodávajú s návodom na použitie a kompletnou dokumentáciou od výrobcu.

198

Štandardný program model PFSP Dĺžka výložníka v mm

Nosnosť kg

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

5 500

6 000

6 500

7 000

PFSP 50

50

PFSP 80

80

PFSP 125

125

• •

Model

PFSP 200

200

PFSP 250

250

PFSP 400

400

PFSP 500

500

PFSP 800

800

PFSP 1000

1 000

PFSP 1600

1 600

PFSP 2000

2 000

PFSP 2500

2 500

– –

METAS s. r. o.

– –

w w w . metas. sk


ŽERIAV

TOP QUALITY made in germany

Stĺpové žeriavy Stĺpový otočný žeriav model PFM Zvýšený výložník s optimálnou výškou, rozsah otočenia 360° ahká hmotnosť, protiskrutová oceľová konštrukcia s nízkou stavebnou výškou. Kompaktná otočná hlava pre ideálne rozmery konštrukcie a prístup zvrchu zaistí jednoduchú montáž. Výložník sa pohybuje na valčekovom ložisku, stĺp je vyrobený zo spevnenej oceľovej rúry. Veľkosť kladkostroja v kombinácii so systémom pre vlečný kábel môže viesť k obmedzeniu rozsahu otáčania výložníka.

Žeriavy

Montáž ákladná doska s kotevnými čapmi a šabl na. kotvenie pomocou základnej platne (navarenej) vrátane ukotvenia (kompletné so skrutkami, poistnými maticami a podložkami). kotvenie pomocou medziplatne (naskrutkovanej) vrátane ukotvenia (kompletné so skrutkami, poistnými maticami a podložkami). Mobilná jednotka pre zmenu miesta.

Možnosti rzda otoče na ovládanie rýchlosti výložníka počas otáčania. Odporúčaná pre dĺžku výložníka viac ako 5 m alebo pri stavebnej výške viac ako 4 m. Toto zabraňuje nekontrolovateľnému pohybu výložníka. rubšia vrstva ochranného náteru (120 m) alebo pozinkovanie pre prácu vo vonkajšom prostredí. Ručná poistka, ktorá udrží výložník v nehybnej polohe (ochrana proti vetru). Ochranná pokrývka zdvíhacieho zariadenia pre vonkajšie použitie.

Rozsah dodávky Elektrický systém je vybavený uzamykateľným hlavným spínačom, kruhovým káblom a káblovou konzolou pre výložník do dĺžky 4 000 mm. Od 4500 mm a viac je výložník vybavený vlečným káblom. dôvodu previsu káblov pri nízkych žeriavoch, odporúčame použitie vlečných káblov aj pri kratších výložníkoch. Nárazníky pojazdu na začiatku a na konci.

Žeriavy

eriavy sa dodávajú s návodom na použitie a kompletnou dokumentáciou od výrobcu.

Štandardný program model PFM Dĺžka výložníka v mm

Nosnosť kg

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

5 500

6 000

6 500

PFM 50

50

PFM 80

80

Model

7 000

PFM 125

125

PFM 200

200

PFM 250

250

PFM 400

400

PFM 500

500

PFM 800

800

1 000

PFM 1000

METAS s. r. o.

w w w . metas. sk

• –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

– –

199


ŽERIAV

TOP QUALITY made in germany

Stĺpové žeriavy Stĺpový otočný žeriav model PFP Zvýšený výložník s optimálnou výškou, rozsah otočenia 360° ahká hmotnosť, protiskrutová oceľová konštrukcia s nízkou stavebnou výškou. Kompaktná otočná hlava pre ideálne rozmery konštrukcie a prístup zvrchu zaistí jednoduchú montáž. Výložník sa pohybuje na valčekovom ložisku, stĺp je vyrobený zo spevnenej oceľovej rúry. Veľkosť kladkostroja v kombinácii so systémom pre vlečný kábel môže viesť k obmedzeniu rozsahu otáčania výložníka.

Žeriavy

Montáž ákladná doska s kotevnými čapmi a šabl na. kotvenie pomocou základnej platne (navarenej) vrátane ukotvenia (kompletné so skrutkami, poistnými maticami a podložkami).

Možnosti Elektricky ovládané otáčanie. Koncové spínače na limitovanie rozsahu otáčania (pred nárazom do objektu sa motor automaticky vypne) rubšia vrstva ochranného náteru (120 m) alebo pozinkovanie pre prácu vo vonkajšom prostredí. Ručná poistka, ktorá udrží výložník v nehybnej polohe (ochrana proti vetru). Ochranná pokrývka zdvíhacieho zariadenia pre vonkajšie použitie.

Rozsah dodávky Elektrický systém je vybavený uzamykateľným hlavným spínačom, kruhovým káblom a káblovou konzolou pre výložník do dĺžky 4 000 mm. Od 4 500 mm a viac je výložník vybavený vlečným káblom. dôvodu previsu káblov pri nízkych žeriavoch, odporúčame použitie vlečných káblov aj pri kratších výložníkoch. Nárazníky pojazdu na začiatku a na konci.

Žeriavy

eriavy sa dodávajú s návodom na použitie a kompletnou dokumentáciou od výrobcu.

Štandardný program model PFP

200

Dĺžka výložníka v mm

Nosnosť kg

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

5 500

6 000

6 500

PFP 500

500

PFP 800

800

Model

PFP 1000

1 000

PFP 1600

1 600

PFP 2000

2 000

PFP 2500

2 500

PFP 3200

3 200

– –

METAS s. r. o.

• –

– –

7 000

– –

– –

w w w . metas. sk


ŽERIAV

TOP QUALITY made in germany

Stĺpové žeriavy ezpečnostné vzdialenosti v súlade s predpismi bezpečnosti práce pre žeriavy ( GV D6) čl. 11/ čl. 32 Nasledovné bezpečnostné vzdialenosti sa týkajú len žeriavov obsluhovaných zo zeme, bez plošín, mostíkov a pod. s nosnosťou výložníka do 10 000 kg. Pohyb ručný

Pohyb Elektrický ovládanie zo zeme

Ss Strana

Su Spodok

100

100

100

Žeriavy

dvih

ezpečnostná vzdialenosť So Vrch

ezpečnostná vzdialenosť So Vrch

Ss Strana

Su Spodok

dvih

100

100

100

dvih a pojazd

100

100

500

dvih, pojazd a otáčanie

100

100 (500)

500

ezpečnostné vzdialenosti pre žeriavy do nosnosti 10 000 kg ...bez nariadenia (100 mm odporúčanie) Ss...pre motorové otáčanie je potrebné dodržať bezpečnú vzdialenosť ak sa v mieste pohybu a pracovného priestoru nachádzajú drviace body. Všeobecne sa pod priestorom pohybu a pracovným priestorom rozumie územie medzi podlahou a plaf nom do výšky 2,5 m.

Kotevné čapy so šabl nou na prípravu základu u zákazníka

ˇ ´ výložníka Dalšie nosnosti a dlžky žiadajte dopytom. ˇ Dalšie možnosti uchytenia, ako navaroˇ vacie konzoly, montáž na plafón atd., žiadajte dopytom.

min.. hrúbka komponentu

tandardná základná doska (zváraná) pre upevnenie pomocou kotevných čapov do existujúcej bet novej podlahy, namiesto zváranej príruby (len pre použitie v budovách) vrátane dynamických kotevných čapov.

Žeriavy

min.. hrúbka komponentu

Montáž stĺpových otočných žeriavov

Medzidoska pre upevnenie pomocou kotevných čapov do existujúcej bet novej podlahy (len pre použitie v budovách) vrátane dynamických kotevných čapov.

METAS s. r. o.

w w w . metas. sk

201


ŽERIAV

TOP QUALITY made in germany

Podvesné žeriavové systémy Ľahký žeriavový systém model SK Jedno- a dvojnosníkový žeriav

Žeriavy

Zvýšená konštrukcia, pre nízku stavebnú výšku edno- a dvojnosníkové žeriavové systémy SK so zvýšenou konštrukciou sú špeciálne vhodné pre použitie na miestach, kde je potrebné maximalizovať výšku zdvihu. výšená konštrukcia je určená pre miesta s obmedzenou výškou, alebo miesta kde by štandardná konštrukcia neposkytla dostatočnú výšku zdvihu. Systém so zvýšeným mostom je možné zavesiť na strop, alebo voľne stojacu podpornú konštrukciu.

D C

E

Zvýšený jednokoľajový žeriav

Žeriavy

Pro il

mm

Dráha/Most SK-125

C

D

199

E

159

264

SK-200

269

223

335

SK-260

329

283

395

B D

E

Zvýšený dvojkoľajový žeriav Pro il Dráha/Most SK-125

202

mm B 57

D

E

159

264

SK-200

69

223

335

SK-260

69

283

395

METAS s. r. o.

www.metas.sk


ŽERIAV

TOP QUALITY made in germany

Podvesné žeriavové systémy Ľahký žeriavový systém model SK Jedno- a dvojnosníkový žeriav

a

ednonosníkové žeriavy modelového radu SK-ET sú užívateľsky priateľské žeriavy s veľkým prevádzkovým rozsahom. Kolísanie bremena je obmedzené, nakoľko postrkový pojazd sa automaticky nastaví optimálnej zdvihovej polohe. Trojdimenzionálna konštrukcia a nízka hmotnosť prispievajú k poskytovaniu ergonomických riešení pri zdvíhaní bremien. Nosnosť sa pri dvojnosníkovom žeriave zdvojnásobuje a výška zdvihu je vyššia, nakoľko je kladkostroj zavesený v sedle medzi dvoma profilmi.

b

Žeriavy

Vzdialenosť závesu T

S tie zpä Ro

Štandardný jednokoľajový žeriav Pro il

a

b

mm

mm

Smax. / Tmax. v metroch pri nosnosti (kg) 50

80

125

250

500

630

SK-125

150

294

8/8

7.8/7.4

6.6/6.6

4.0/4.3

3.0/3.8

320

1 000 –

1 250 –

1 500 –

SK-200

222

385

8/8

8/8

8/8

8/8

8/8

7.1/6.8

6.2/6

4.4/4.3

3.6/3.4

3.1/2.9

SK-260

282

445

8/8

8/8

8/8

8/8

8/8

8/8

8/8

6.6/6.2

5.5/5.7

4.7/4.4

8 m je maximálna štandardná dĺžka profilu Vzdialenosť závesu T

Žeriavy

S tie zpä Ro

B

a

b

Štandardný dvojkoľajový žeriav Smax. / Tmax. v metroch pri nosnosti (kg)

a

b

B

mm

mm

mm

80

125

250

320

500

630

1 000

1 250

1 500

1 600

SK-125

150

294

294

8/6.5

8/5.1

6.0/4

5.0/3.5

4.7/

– –

SK-200

222

385

392

8/8

8/8

8/8

8/8

8/6.4

8/5.7

7.2/4.3

6.5/3.7

5.3/3.2

5/3.1

4.0/2.7

SK-260

282

445

375

8/8

8/8

8/8

8/8

8/8

8/8

8/6.1

8/5.2

8/4.6

7.6/4.4

6.4/3.8

Pro il

2 000

8 m je maximálna štandardná dĺžka profilu

METAS s. r. o.

www.metas.sk

203


ŽERIAV

TOP QUALITY made in germany

Hliníkové portálové žeriavy Dĺžka nosníka (celko vá)

Rozsah nastavenia podpery nosníka Rozsah nastavenia nastavovacej nohy

Spodná hrana hliníkového nosníka

Závesný bod na čape žeriavovej mačky

Celková výška

Výška bočného stojanu

Žeriavy

Dĺžka nosníka (užito čná)

Žeriavy

Šír ka bo čn éh os to jan u

Sklopný bočný stojan

204

Delené vyhotovenie nosníka - uľahčuje uskladnenie

Možnosť dovybaviť žeriavy kolieskami (len žeriavy s nosnosťou 1 000 kg a 1 500 kg).

METAS s. r. o.

www.metas.sk


ŽERIAV

TOP QUALITY made in germany

Hliníkové portálové žeriavy Veľká rozmanitosť výrobkov v odbore techniky žeriavov a zdvíhacej techniky poskytuje širokú ponuku rôznych variant hliníkových portálových žeriavov. Všetky žeriavy sú vybavené: sklopnými bočnými stojanmi pevne nastaviteľnou žeriavovou mačkou integrovaným vodorovným nastavovačom hliníkovým nosníkom s individuálnou dĺžkou

Žeriavy

Najdlhšie a najneskladnejšie komponenty, ako je napríklad nosník, môžu byť zásuvné alebo delené elementy. Malý Dĺžka nosníka Nosnosť

Závesný bod na čape žeriavovej mačky

Celková výška

Spodná hrana hliníkového nosníka

Rozsah nastavení

očný stojan

Váha

užitočná

celková

min.

max.

min.

max.

min.

max.

podpery

noha

šírka

výška

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

1 000

4 000

4 100

1 260

2 360

1 640

2 740

1 350

2 450

700

400

1 300

1 160

91

1 000

5 000

5 100

1 260

2 360

1 640

2 740

1 350

2 450

700

400

1 300

1 160

103

(kg)

1 000

6 000

6 100

1 260

2 360

1 640

2 740

1 330

2 430

700

400

1 300

1 160

117

1 000

7 000

7 100

1 260

2 360

1 640

2 740

1 330

2 430

700

400

1 300

1 160

126 167

1 000

8 000

8 100

1 260

2 360

1 640

2 740

1 330

2 430

700

400

1 300

1 160

1 500

4 000

4 100

1 260

2 360

1 640

2 740

1 330

2 430

700

400

1 300

1 160

99

1 500

5 000

5 100

1 260

2 360

1 640

2 740

1 330

2 430

700

400

1 300

1 160

128

1 500

6 000

6 100

1 260

2 360

1 640

2 740

1 330

2 430

700

400

1 300

1 160

141

Stredný Dĺžka nosníka Nosnosť

Závesný bod na čape žeriavovej mačky

Celková výška

Spodná hrana hliníkového nosníka

Rozsah nastavení

očný stojan

Váha

užitočná

celková

min.

max.

min.

max.

min.

max.

podpery

noha

šírka

výška

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

1 000

4 000

4 100

1 740

2 990

2 120

3 370

1 830

3 080

850

400

1 740

1 540

97

1 000

5 000

5 100

1 740

2 990

2 120

3 370

1 830

3 080

850

400

1 740

1 540

109

(kg)

6 000

6 100

1 740

2 990

2 120

3 370

1 830

3 060

850

400

1 740

1 540

123

7 000

7 100

1 740

2 990

2 120

3 370

1 830

3 060

850

400

1 740

1 540

132

1 000

8 000

8 100

1 740

2 990

2 120

3 370

1 830

3 060

850

400

1 740

1 540

173

1 500

4 000

4 100

1 740

2 990

2 120

3 370

1 830

3 060

850

400

1 740

1 540

105

1 500

5 000

5 100

1 740

2 990

2 120

3 370

1 830

3 060

850

400

1 740

1 540

134

1 500

6 000

6 100

1 740

2 990

2 120

3 370

1 830

3 060

850

400

1 740

1 540

147

Žeriavy

1 000 1 000

Veľký Dĺžka nosníka Nosnosť

Závesný bod na čape žeriavovej mačky

Celková výška

Spodná hrana hliníkového nosníka

Rozsah nastavení

očný stojan

Váha

užitočná

celková

min.

max.

min.

max.

min.

max.

podpery

noha

šírka

výška

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

1 000

4 000

4 100

2 320

4 020

2 700

4 400

2 410

4 110

1 300

400

2 240

1 970

149

1 000

5 000

5 100

2 320

4 020

2 700

4 400

2 410

4 110

1 300

400

2 240

1 970

149

(kg)

1 000

6 000

6 100

2 320

4 020

2 700

4 400

2 390

4 090

1 300

400

2 240

1 970

149

1 000

7 000

7 100

2 320

4 020

2 700

4 400

2 390

4 090

1 300

400

2 240

1 970

149

1 000

8 000

8 100

2 320

4 020

2 700

4 400

2 390

4 090

1 300

400

2 240

1 970

149

1 500

4 000

4 100

2 320

4 020

2 700

4 400

2 390

4 090

1 300

400

2 240

1 970

149

1 500

5 000

5 100

2 320

4 020

2 700

4 400

2 390

4 090

1 300

400

2 240

1 970

149

1 500

6 000

6 100

2 320

4 020

2 700

4 400

2 390

4 090

1 300

400

2 240

1 970

149

METAS s. r. o.

w w w . metas. sk

205


ŽERIAV

TOP QUALITY made in germany

Hliníkové portálové žeriavy - s dvojitým nosníkom

(celková) (užitočná)

Žeriavy

Výška bočného stojanu Rozsah nastavenia nastavovacej nohy

Celková výška

Závesný bod na čape žeriavovej mačky

Žeriavy

Dĺžka nosn íkov

Spodná hrana hliníkového nosníka

Dĺžka nosn íkov

Šírka bočné ho sta janu Dĺžka nosníkov Nosnosť

Celková výška

Spodná hrana dvojitého nosníka

Rozsah nastavení

očný stojan

Váha

užitočná

celková

min.

max.

min.

max.

min.

max.

podpery

noha

šírka

výška

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

2 000

4 000

4 100

2 640

3 790

2 730

3 880

2 380

3 530

750

400

2 230

1 960

248

2 000

5 000

5 100

2 640

3 790

2 730

3 880

2 380

3 530

750

400

2 230

1 960

266

(kg)

2 000

6 000

6 100

2 640

3 790

2 730

3 880

2 380

3 530

750

400

2 230

1 960

284

2 000

7 000

7 100

2 640

3 790

2 730

3 880

2 380

3 530

750

400

2 230

1 960

302

2 000

8 000

8 100

2 640

3 790

2 730

3 880

2 380

3 530

750

400

2 230

1 960

384

Dĺžka nosníkov Nosnosť

206

Závesný bod na čape žeriavovej mačky

Závesný bod na čape žeriavovej mačky

Celková výška

Spodná hrana dvojitého nosníka

Rozsah nastavení

očný stojan

Váha

užitočná

celková

min.

max.

min.

max.

min.

max.

podpery

noha

šírka

výška

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

3 000

4 000

4 100

2 640

3 790

2 730

3 880

2 380

3 530

750

400

2 230

1 960

248

3 000

5 000

5 100

2 640

3 790

2 730

3 880

2 380

3 530

750

400

2 230

1 960

306

3 000

6 000

6 100

2 640

3 790

2 730

3 880

2 380

3 530

750

400

2 230

1 960

332

METAS s. r. o.

(kg)

www.metas.sk


ŽERIAVY

TOP QUALITY made in germany

Žeriavy Žeriavy

METAS s. r. o.

www.metas.sk

207


ŽERIAV

TOP QUALITY made in germany

Príslušenstvo - žeriavové háky Žeriavový hák podľa DIN 15401 Rozmery

Žeriavy

Nr.

A

B

D

F

H

H1

H2

K

T

Hmotnosť

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(kg)

025

36

28

20

152

22

28

25

20

75

0,74

05

42

34

25

172

30

38

31

26

95

1,4

08

48

38

30

191

37

44

37

32

103

2,3

1

50

40

32

206

41

48

40

35

108

2,6

1,6

56

45

36

233

46

56

48

40

119

4,32

2,5

63

50

42

263

56

67

58

48

135

6,95

4

71

56

48

297

65

80

67

54

152

9,9

5

80

63

55

332

73

90

75

62

170

13,6 19,5

6

91

72

62

390

80

100

86

67

195

8

101

81

69

435

92

113

96

76

213

30

10

120

93

77

490

105

125

110

90

225

37

12

132

107

88

540

114

140

123

105

250

69

16

145

114

111

600

130

168

132

118

290

95

20

170

130

120

680

145

188

150

125

340

135

25

185

145

130

750

165

205

170

140

370

150

32

200

170

136

830

180

240

190

160

420

200

40

220

180

155

930

200

250

215

170

440

310

50

250

210

175

1 000

224

280

236

190

485

420

D

Žeriavový dvojhák podľa DIN 15402

208

D

E

F

L

Hmotnosť

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(kg)

8

80

67

85

67

103

337

415

25

10

90

75

95

75

116

377

450

35

12

100

85

106

85

130

421

510

49

16

112

95

118

95

146

471

580

69

20

125

106

132

106

163

531

650

97

25

140

118

150

118

182

598

715

135

32

160

132

170

132

205

672

796

193

40

180

150

190

150

230

754

885

280

50

200

170

212

170

260

842

965

388

L

C

A

B

E

Rozmery A

B C

Žeriavy

Nr.

F

METAS s. r. o.

www.metas.sk


ŽERIAV Príslušenstvo - motorizované kladnice Kompaktný dizajn

S rukoväťou pre manuálne uvoľnenie západky

S ovládaním háku s elektromagnetickou západkou

Elektrický doraz

Špeciálny dizajn

Žeriavy

Štandardný dizajn

www.metas.sk

Žeriavy

METAS s. r. o.

209


ŽERIAV Príslušenstvo - špecálne kladnice

Žeriavy

Kladnice s váhou

Žeriavy

Presnosť merania do 1% WLL Veľký digitálny displej Dostupné v akejkoľvek nosnosti až po FEM M8

210

METAS s. r. o.

www.metas.sk


ŽERIAV Príslušenstvo - špecálne kladnice Kladnice s pohlcovačom nárazu

Kladnice s automatickými hákmi

Žeriavy Žeriavy

METAS s. r. o.

www.metas.sk

211


ŽERIAV Príslušenstvo - kladnice Model 751 - jednoduchá kladnica WLL (t)

2

3

5

7,5

10

vonkajší kladky

165 mm

203 mm

254 mm

305 mm

356 mm

vnotorný kladky

151 mm

187 mm

235 mm

279 mm

318 mm

Priemer lana 6,5 mm

Žeriavy

8 mm 9-10 mm 11 mm 12-13 mm 14 mm 16 mm 19 mm 22 mm 25-26 mm

Model 752 - dvojitá kladnica WLL (t)

3

5

7,5

10

15

165 mm

203 mm

254 mm

305 mm

356 mm

Stred

82,6-127 mm

114-165 mm

133-203 mm

165-254 mm

191-279 mm

vnotorný kladky

150-152 mm

183-191 mm

228-236 mm

273-282 mm

273-282 mm

vonkajší kladky

Priemer lana

Žeriavy

6,5 mm 8 mm 9-10 mm 11 mm 12-13 mm 14 mm 16 mm 19 mm primárna veľlkosť lana

212

ostatné veľlkosti lana

METAS s. r. o.

w w w . metas. sk


ŽERIAV Príslušenstvo - kladky motnosť (kg)

lana (mm)

WLL (kg)

418

419

404

76,0 76,0 114 152 152 203 203 254 254 305 305 305 305 356 356 356 356 406 406 406 406 457 457 457 457

8-10 8-10 10-13 16-19 16-19 16-19 16-19 16-19 16-19 16 16 19 19 16 16 19 19 19 19 22 22 22 22 26 26

2 000 2 000 4 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000

2,04 5,31 12,2 12,2 15,0 15,0 18,6 18,6 21,8 21,8 21,8 21,8 24,9 24,9 24,9 24,9 59 59 59 59 68 68 68 68

1,90 1,81 5,44 12,6 12,6 15,4 15,4 19,1 19,1 22,2 22,2 22,2 22,2 25,4 25,4 25,4 25,4 61 61 61 61 70 70 70 70

1,22 2,99 6,80 6,80 9,53 9,53 13,2 13,2 16,3 16,3 16,3 16,3 -

kladky (mm)

lana (mm)

Light Champion

Žeriavy

kladky (mm)

418 s hákom

419 so strmeňom

404 s čapom

420 s hákom

421 so strmeňom

406 s čapom

416 s hákom

417 so strmeňom

402 s čapom

Champion 152 152 203 203 254 254

19-22 19-22 19-22 19-22 19-22 19-22

WLL (kg) 12 12 15 15 15 15

000 000 000 000 000 000

motnosť (kg) 420

421

406

18,1 18,1 23,1 23,1 28,6 28,6

21,8 21,8 25,9 25,9 31,3 31,3

10,9 10,9 13,6 13,6 19,1 19,1

Žeriavy

Liatinové kladky kladky (mm) 152 152 203 203 254 254

lana (mm) 19-22 19-22 19-22 19-22 19-22 19-22

METAS s. r. o.

WLL (kg) 12 12 15 15 15 15

000 000 000 000 000 000

motnosť (kg) 416

417

402

11,8 11,8 15,0 15,0 18,6 18,6

12,20 12,20 15,40 15,40 19,10 19,10

6,80 6,80 9,50 9,50 13,20 13,20

w w w . metas. sk

213


ŽERIAV Príslušenstvo - kladky

Žeriavy

kladky (mm) 203 203 254 254 305 305 305 305 356 356 356 356 457 457 457 457 508 508 508 508 610 610 610 610

Žeriavy

kladky (mm) 114 152 152 203 203 254 254 305 305 305 305 356 356 356 356

kladky (mm) 203 203 254 254 305 305 356 356

214

lana (mm) 26-28 26-28 26-28 26-28 26 26 28 28 26 26 28 28 26 26 28 28 28 28 32 32 28 28 32 32

WLL (t) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 25 25 25 25 30 30 30 30 30 30 30 30

000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

431

407

34,0 34,0 40,4 40,4 46,7 46,7 46,7 46,7 56 56 56 56 109 109 109 109 170 170 170 170 204 204 204 204

39,5 39,5 45,8 45,8 52 52 52 52 61 61 61 61 118 118 118 118 181 181 181 181 215 215 215 215

19,1 19,1 24,9 24,9 31,8 31,8 31,8 31,8 40,8 40,8 40,8 40,8 75 75 75 75 98 98 98 98 132 132 132 132

WLL (kg)

408

409

10-13 16-19 16-19 16-19 16-19 16-19 16-19 16 16 19 19 16 16 19 19

4 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000

8,16 20,4 20,4 24,0 24,0 31,8 31,8 40,8 40,8 40,8 40,8 45,4 45,4 45,4 45,4

8,16 22,7 22,7 26,3 26,3 34,0 34,0 43,1 43,1 43,1 43,1 47,6 47,6 47,6 47,6

lana (mm)

WLL (kg)

432

433

48 48 55 55 64 64 86 86

53 53 61 61 69 69 92 92

20 20 20 20 20 20 20 20

000 000 000 000 000 000 000 000

430 s hákom

Light

motnosť (kg)

lana (mm)

26 28 26 28 26 28 26 28

Super Champion

motnosť (kg) 430

431 so strmeňom

407 s čapom

Super Champion double

motnosť (kg)

408

432 s hákom

409

METAS s. r. o.

433 so strmeňom

w w w . metas. sk


Zdviháky, kladkostroje

ZDVIHÁ KY, KLA DKOSTROJE

Hydraulika

Zdviháky, kladkostroje

Obsah: • • •

Hydraulické valce Ručné a elektické čerpadlá Zdvíhacie stoly

META S s. r. o.

w w w . metas. sk


HYDRA U LIKA Hydraulické valce Univerzálne valce model S Jednočinné s pružinovým návratom

Nosnosť 5 - 100 t Hydraulika

Robustná konštrukcia s dlhým vedením valca umožňuje týmto zariadeniam odolávať vysokému zaťaženiu a lepšie tolerovať bočné zaťaženie, pričom je ich použitie pohodlné. Len s jednou rýchlospojkou a pružinovým návratom. niverzálne valce boli navrhnuté pre použitie všade tam, kde je potrebná kombinácia veľkej sily a kompaktných rozmerov: napríklad vyrovnávanie oceľových konštrukcií, vyťahovanie veľkých častí ako hriadeľov, osí, zdvíhanie, umiestňovanie, váženie, podporovanie, testovanie, ako aj všeobecné montážne a opravné práce. Vďaka rôznym montážnym závitom je možné tieto valce vmontovať do upínacích zariadení, prípravkov, rámových lisov a pod.

Vlastnosti • Konštrukcia ale ChroMo. • Prevádzkový tlak max. 700 barov. •

ednočinný, s pružinovým návratom.

• Robustná konštrukcia s dlhými ložiskami piestu pre lepšiu odolnosť voči bočnému zaťaženiu. • Teleso valca a piestu sú vyrobené z pevnej zušľachtenej chr mmolybdénovej ocele. • Piest s vrstvou tvrdého chr mu s vymeniteľným kaleným sedlom. • Metrické upevňovacie závity na objímke valca, v telese a piestnici (od 5 do 30 t). • Dorazový krúžok unesie plnú záťaž (tlak) a je vybavený stieračom nečistôt. • Vymeniteľné kalené sedlo. •

ávit prípojky oleja 3/8 NPT.

• Vrátane objímky rýchlospojky model CF -1. • Model S-50/100 a S-50/160 s rukoväťou na prenášanie. • Modely od S-50/320 do S-100/200 s okom na prenášanie.

Hydraulika

Oporné plochy sú dostupné ako voliteľné príslušenstvo.

Príslušenstvo pre valce série S, ako zdvíhacie pätky, tlačné dosky, nástavce a adaptéry sú dostupné ako voliteľné príslušenstvo.

216

ávitové príruby sú dostupné ako voliteľné príslušenstvo.

META S s. r. o.

w w w . metas. sk


HYDRA U LIKA Hydraulické valce Technické údaje model S

Model

Tlaková sila ( kN)

Zdvih ( mm)

činná plocha piestu ( cm² )

Objem oleja max. ( cm³ )

Výška v zatiahnutom stave ( mm)

Vonkajší priemer valca ( mm)

Hmotnosť ( kg)

50

15

7.2

11

45

41

0.9

50

25

7.2

18

97

42

1.0

S-5/75

50

75

7.2

53

157

42

1.5

S-5/127

50

127

7.2

90

214

42

2.0

50

180

7.2

127

267

42

2.4

100

25

14.3

37

90

57

1.6

S-10/50

100

50

14.3

73

125

57

2.1

S-10/100

100

100

14.3

146

178

57

2.8

S-10/150

100

150

14.3

218

250

57

4.1

S-10/200

100

200

14.3

291

300

57

4.7

S-10/250

100

250

14.3

363

352

57

5.5

S-10/300

100

300

14.3

436

407

57

6.3

S-15/25

150

25

21.5

53

110

67

2.7

S-15/50

150

50

21.5

106

140

67

3.3

S-15/100

150

100

21.5

213

190

67

4.3

S-15/150

150

150

21.5

319

260

67

5.8

S-15/200

150

200

21.5

425

310

67

7.0

S-15/250

150

250

21.5

531

365

67

8.0

S-15/300

150

300

21.5

637

420

67

9.0

S-15/350

150

350

21.5

744

472

67

10.0

S-23/25

230

25

32.9

83

116

85

5.0

S-23/50

230

50

32.9

166

150

85

6.0

S-23/100

230

100

32.9

332

202

85

7.5

S-23/160

230

160

32.9

531

277

85

10.0

S-23/210

230

210

32.9

697

330

85

12.0

S-23/250

230

250

32.9

830

376

85

13.5

S-23/300

230

300

32.9

996

428

85

15.0

S-23/345

230

345

32.9

1145

477

85

16.5

S-30/125

300

125

42.9

552

245

102

13.0

S-30/200

300

200

42.9

884

325

102

17.0

S-50/50

500

50

71.5

355

170

125

15.0

S-50/100

500

100

71.5

709

220

125

19.0

S-50/160

500

160

71.5

1135

285

125

24.0

S-50/320

500

320

71.5

2269

460

125

37.0

S-70/150

700

150

100.0

1478

285

146

32.0

S-70/330

700

330

100.0

3252

490

146

52.0

S-100/100

1 000

100

143.0

1432

275

180

43.0

S-100/200

1 000

200

143.0

2863

375

180

64.0

META S s. r. o.

w w w . metas. sk

Hydraulika

S-5/180 S-10/25

Hydraulika

S-5/15 S-5/25

217


HYDRA U LIKA Hydraulické valce Nízke a ploché valce model LS and model FS Jednočinné s pružinovým návratom

Nosnosť 10 - 100 t Hydraulika

Tieto valce s nízkou hmotnosťou odporúčame pre použitie všade tam, kde je potreba zdvíhať tlačiť, vyrovnávať, lisovať, obzvlášť v stiesnených riestoroch. Tieto kompaktné hydraulické valce boli navrhnuté na práce, kde je potrebné využitie veľkej sily, malej výšky a nízkej hmotnosti. Tieto univerzálne valce nájdu využitie vo všetkých priemyselných oblastiach ako oceliarne, stavebníctvo, ťažký priemysel, elektrárne, na morských plošinách, atď. Kvôli ich krátkemu zdvihu ich nie je možné zaťažiť bočne.

YLS

Vlastnosti

• Konštrukcia ale ChroMo. • Prevádzkový tlak max. 700 barovov. •

ednočinný, s pružinovým návratom.

• Nízka výška vhodná pre stiesnené priestory. • Teleso valca a piestu sú vyrobené z pevnej zušľachtenej chr mmolybdénovej ocele. • Dorazový krúžok unesie plnú záťaž (tlak) a je vybavený stieračom nečistôt. •

ávit prípojky oleja 3/8 NPT.

• Vrátane objímky rýchlospojky model CF -1. • Model LS-100/55 je vybavený dvomi okami na prenášanie, model FS-100/15 s rukoväťou na prenášanie.

FS

Technické údaje model LS

Hydraulika

Model

Tlaková sila ( kN)

Zdvih ( mm)

činná plocha piestu ( cm² )

Objem oleja max. ( cm³ )

Výška v zatiahnutom stave ( mm)

Vonkajší priemer valca ( mm)

Hmotnosť ( kg) 2.5

LS-10/35

100

35

14.3

51

86

70

LS-20/45

200

45

28.6

128

100

85

4.0

LS-30/60

300

60

42.9

266

120

100

6.5

LS-50/60

500

60

71.5

426

122

125

10.4

LS-100/55

1 000

55

143.0

788

141

170

24.0

Objem oleja max. ( cm³ )

Výška v zatiahnutom stave ( mm)

Vonkajší priemer valca ( mm)

Hmotnosť ( kg)

Technické údaje model FS

Model

218

Nosnosť max. ( kg)

Zdvih ( mm)

činná plocha piestu ( cm² )

FS-10/11

100 000

11

14.3

16

43

56

1.5

FS-20/15

200 000

15

28.6

31

60

76

3.0

FS-30/15

300 000

15

44.2

66

60

96

4.2

FS-50/15

500 000

15

71.5

107

70

145

8.7

FS-100/15

1 000 000

15

143.0

215

91

170

16.0

META S s. r. o.

w w w . metas. sk


HYDRA U LIKA Hydraulické valce Univerzálne valce model YH Dvojčinné s hydraulickým návratom

Nosnosť 5 - 200 t Hydraulika

Tieto extrémne robustné, dvojčinné valce boli navrhnuté pre zdvíhanie v ťažkej prevádzke, v priemyselnej výrobe a montážach. Tieto valce ponúkajú vysoké tlakové aj ťahové sily. ydraulický spätný chod zaisťuje vysokú rýchlosť zasunutia piesta. Tieto valce sa používajú pri budovaní mostov, v stavebníctve, na moriach, stavbe lodí, atď. Tiež je možné ich použiť ako zdroj sily v rámových lisoch, drvičoch a všade tam, kde je potreba vysokej tlačnej a ťahovej sily.

Vlastnosti

• Konštrukcia ale ChroMo. • Prevádzkový tlak max. 700 barovov. • Dvojčinný, s hydraulickým spätným chodom. • Dlhé bronzové vedenie piestu. • Výška zdvihu od 30 do 500 mm. • Teleso valca a piestu sú vyrobené z pevnej zušľachtenej chr mmolybdénovej ocele. • Dvojité bronzové vedenie piestnice upravenej tvrdým chr movaním. • Metrické upevňovacie závity na telese valca aj vo vnútri piesta. • Dorazový krúžok unesie plnú záťaž (tlak) a je vybavený stieračom nečistôt. • Vymeniteľné kalené sedlo. •

ávit prípojky oleja 3/8 NPT.

• Vrátane dvoch objímok rýchlospojky model CF -1. • Od modelu

-30/200 s rukoväťou na prenášanie.

• Od modelu

-50/350 s dvomi okami na prenášanie.

Technické údaje model H Model

Tlaková sila ( kN)

ahová sila ( kN)

Výška v zatiahnutom stave ( mm)

Zdvih ( mm)

činná plocha piestu v tlaku ( cm² )

činná plocha piestu v ťahu ( cm² )

Objem oleja max. ( cm³ )

Vonkajší priemer valca ( mm)

Hmotnosť ( kg)

50

22

160

30

7.2

3.1

21

55

2.5

-5/80

50

22

210

80

7.2

3.1

57

55

3.3

-5/150

50

22

280

150

7.2

3.1

106

55

4.4

-10/30

100

45

175

30

14.3

6.4

44

67

4.0

-10/80

100

45

225

80

14.3

6.4

116

67

5.0

-10/150

100

45

295

150

14.3

6.4

218

67

6.7

-10/250

100

45

395

250

14.3

6.4

363

67

9.0

-20/50

200

100

195

50

28.6

14.3

142

85

7.0

-20/150

200

100

310

150

28.6

14.3

424

85

11.0

-20/250

200

100

410

250

28.6

14.3

707

85

14.0

-30/200

300

140

355

200

42.9

20.0

884

102

19.0

-30/350

300

140

510

350

42.9

20.0

1 547

102

27.0

-50/150

500

220

325

150

71.5

31.5

1 064

125

27.0

-50/350

500

220

525

350

71.5

31.5

2 481

125

42.0

-50/500

500

220

685

500

71.5

31.5

3 544

125

52.0

-70/150

700

330

335

150

100.0

47.2

1 478

146

37.0

-70/350

700

330

540

350

100.0

47.2

3 449

146

56.0 49.0

-100/50

1 000

450

265

50

143.0

64.4

716

180

-100/150

1 000

450

365

150

143.0

64.4

2 148

180

64.0

-100/350

1 000

450

565

350

143.0

64.4

5 010

180

94.0

-100/500

1 000

450

725

500

143.0

64.4

7 157

180

118.0

-200/150

2 000

900

410

150

286.0

128.7

4 253

250

137.0

-200/350 -200/500

2 000 2 000

900 900

620 780

350 500

286.0 286.0

128.7 128.7

9 924 14 177

250 250

198.0 244.0

META S s. r. o.

w w w . metas. sk

Hydraulika

-5/30

219


HYDRA U LIKA Hydraulické valce Valce pre vysokú záťaž model YEG A Jednočinné, bez pružinového návratu

Hydraulika

Nosnosť 140 - 1 100 t Tieto cenovo výhodné valce série E A sa používajú v rôznych odvetviach priemyslu, kde je potrebné zdvíhať, spúšťať, vyrovnávať, umiestňovať alebo podopierať ťažké bremená. Namáhavé zdvíhanie ťažkých bremien s potrebou dodržiavania špeciálneho bezpečnostného faktora, ako napríklad zdvíhanie, spúšťanie a posúvanie ťažkých strojov, oceľových konštrukcií, mostov a podobných bremien, podopieranie budov a základov, modulov lodí a podobných bremien.

Vlastnosti • Prevádzkový tlak max. 700 barovov. • Piestnica v špeciálnych vodiacich pásoch. • Pochr movaný piest. • Prietokový otvor slúži ako koncové ohraničenie zdvihu. • Vymeniteľné kalené sedlo. •

ávit prípojky oleja 3/8 NPT.

• Vrátane objímky rýchlospojky model CF -1.

Hydraulika

• Všetky valce vybavené okami na prenášanie.

220

META S s. r. o.

w w w . metas. sk


HYDRA U LIKA Hydraulické valce Technické údaje model EGA Výška v zatiahnutom stave ( mm)

E A-140/50

1 380

155

50

E A-140/100

1 380

205

100

E A-140/150

1 380

255

E A-140/200

1 380

E A-140/300

Objem oleja max. ( cm³ )

Vonkajší priemer valca ( mm)

Hmotnosť

201

1 005

200

38

201

2 010

200

51

150

201

3 015

200

63

305

200

201

4 020

200

75

1 380

405

300

201

6 030

200

100

E A-220/50

2 200

170

50

314

1 570

250

64

E A-220/100

2 200

220

100

314

3 140

250

85

E A-220/150

2 200

270

150

314

4 710

250

104

Zdvih ( mm)

činná plocha piestu ( cm² )

( kg)

E A-220/250

2 200

370

250

314

7 850

250

143

E A-340/50

3 370

210

50

491

2 453

310

123

E A-340/100

3 370

260

100

491

4 906

310

154

E A-340/150

3 370

310

150

491

7 360

310

184

E A-340/250

3 370

410

250

491

12 300

310

243

E A-430/50

4 226

215

50

616

3 079

340

125

E A-430/100

4 226

265

100

616

6 158

340

157

E A-430/150

4 226

315

150

616

9 236

340

190

E A-430/250

4 226

415

250

616

15 394

340

255

E A-560/50

5 520

240

50

804

4 019

390

223

E A-560/100

5 520

290

100

804

8 038

390

272

E A-560/150

5 520

340

150

804

12 058

390

319

E A-560/250

5 520

440

250

804

20 100

390

413

E A-670/50

6 603

265

50

962

4 811

430

298

6 603

315

100

962

9 621

430

355

6 603

365

150

962

14 432

430

412

E A-670/250

6 603

465

250

962

24 053

430

525

E A-880/50

8 625

290

50

1 257

6 280

490

423

E A-880/100

8 625

340

100

1 257

12 560

490

503

E A-880/150

8 625

390

150

1 257

18 840

490

577

E A-880/250

8 625

490

250

1 257

31 400

490

725

E A-1100/50

10 916

415

50

1 590

7 949

550

766

E A-1100/100

10 916

465

100

1 590

15 896

550

867

E A-1100/150

10 916

515

150

1 590

23 845

550

960

E A-1100/250

10 916

615

250

1 590

39 741

550

1 147

META S s. r. o.

w w w . metas. sk

Hydraulika

E A-670/100 E A-670/150

Hydraulika

Tlaková sila ( kN)

Model

221


HYDRA U LIKA Hydraulické valce Valce pre vysokú záťaž model YEHA Dvojčinné s hydraulickým návratom

Nosnosť 140 - 1 100 t Hydraulika

Valce rady E A sa používajú na zdvíhanie a umiestňovanie ťažkých bremien a na manipuláciu s nimi. ydraulický spätný chod umožňuje rýchle zasunutie piesta aj pri použití dlhších hydraulických hadíc. dvíhanie a prenášanie ťažkých strojov, oceľových konštrukcií, mostov a podobných bremien, podpora budov a základov. Možné je použiť ich pri umiestňovaní, vážení, lisovaní, testovaní, nadvihovaní rôznych typov bremien.

Vlastnosti • Prevádzkový tlak max. 700 barovov. • Dvojčinný, s hydraulickým spätným chodom. •

peciálne vodiace pásy zaisťujú vedenie robustného valca.

• Povrch piesta upravený chr movaním. • Dorazový krúžok piesta. • Vymeniteľné kalené sedlo. • Vybavený stieračom nečistôt. •

ávit prípojky oleja 3/8 NPT.

• Vrátane dvoch objímok rýchlospojky model CF -1. • Možnosť vybaviť montážnymi závitmi. • Všetky valce vybavené okami na prenášanie.

Výkyvné sedlá valcov model A YL

Výkyvné sedlá sa používaju s valcami E A a E A v prípade práce na nerovnobežných povrchoch. Sedlá minimalizujú vnútorné trenie spôsobené nerovnomerným zaťažením valcov. Vrchná časť sedla je sklopná o 5° vo všetkých smeroch. Sedlá sa pripevňujú k valcom pomocou O-krúžkov.

Hydraulika

Dostupné pre všetky valce série E A, E A do 1 100 t.

Technické údaje model AYL Model

222

Vhodné pre skupiny valcov

Hmotnosť ( kg) 3.4

A L-150

E A-140, E A-140

A L-200

E A-220, E A-220

5.8

A L-340

E A-340, E A-340

13.0

A L-430

E A-340, E A-340

19.5

META S s. r. o.

w w w . metas. sk


HYDRA U LIKA Hydraulické valce Technické údaje model EHA Hmotnosť ( kg)

201

1 005

200

44

201

2 010

200

51

150

201

3 015

200

59

356

200

201

4 020

200

66

1 400

461

300

201

6 030

200

81

E A-220/50

2 200

216

50

314

1 570

250

75

E A-220/100

2 200

266

100

314

3 140

250

86

E A-220/150

2 200

326

150

314

4 710

250

101

E A-220/300

2 200

486

300

314

9 425

250

139

E A-340/50

3 430

231

50

491

2 453

310

127

E A-340/100

3 430

281

100

491

4 906

310

148

E A-340/150

3 430

341

150

491

7 360

310

175

E A-340/300

3 430

501

300

491

14 700

310

243

E A-430/50

4 226

248

50

616

3 079

340

164

E A-430/100

4 226

294

100

616

6 158

340

188

E A-430/150

4 226

353

150

616

9 236

340

215

E A-430/250

4 226

508

300

616

18 474

340

293

E A-560/50

5 620

268

50

804

4 019

390

234

E A-560/100

5 620

318

100

804

8 038

390

286

E A-560/150

5 620

373

150

804

12 058

390

301

E A-560/300

5 620

538

300

804

24 130

390

406

E A-670/50

6 603

283

50

962

4 811

430

304

E A-670/100

6 603

333

100

962

9 621

430

343

E A-670/150

6 603

398

150

962

14 432

430

400

E A-670/300

6 603

558

300

962

28 866

430

529

E A-880/50

8 790

310

50

1 257

6 280

490

434

E A-880/100

8 790

360

100

1 257

12 560

490

485

E A-880/150

8 790

420

150

1 257

18 840

490

551

E A-880/300

8 790

580

300

1 257

37 700

490

719

E A-1100/50

11 000

330

50

1 590

7 949

550

584

E A-1100/100

11 000

380

100

1 590

15 896

550

648

E A-1100/150

11 000

440

150

1 590

23 845

550

731

E A-1100/300

11 000

600

300

1 590

47 700

550

943

E A-140/50

1 400

201

50

E A-140/100

1 400

251

100

E A-140/150

1 400

306

E A-140/200

1 400

E A-140/300

META S s. r. o.

w w w . metas. sk

Zdvih ( mm)

činná plocha piestu ( cm² )

Hydraulika

Vonkajší priemer valca ( mm)

Výška v zatiahnutom stave ( mm)

Hydraulika

Objem oleja max. ( cm³ )

Tlaková sila ( kN)

Model

223


HYDRA U LIKA Hydraulické valce ažný valec model PL Jednočinné s pružinovým návratom

Hydraulika

ažné valce dokážu vyvinúť značnú ťahovú silu, ktorú je možné jednoducho ovládať pomocou ručných, alebo elektrických čerpadiel. V neutrálnej polohe sú ťažné valce úplne vysunuté. neď, keď sú cylindre pod tlakom, kované oká sa stiahnu smerom k sebe. Vmontovaná návratná pružina hneď po poklese tlaku znova vysunie piest. Stavba lodí, , nadrozmerných nádrží, oceľových konštrukcií, stavebníctvo, ako aj rôzne opravy a údržba.

Vlastnosti • Konštrukcia ale ChroMo. • Prevádzkový tlak max. 700 barovov. •

ednočinný, s pružinovým návratom.

• Obsluha je možná v akejkoľvek polohe (okrem modelu PPS). • Teleso valca a piestu sú vyrobené z pevnej zušľachtenej chr mmolybdénovej ocele. • Dvojité bronzové vedenie pochr movanej piestnice • Dorazový krúžok unesie plnú záťaž (tlak) a je vybavený stieračom nečistôt. • Kované, vymeniteľné oká. • S rukoväťou na prenášanie a ochranným krytom piestu. •

ávit prípojky oleja 3/8 NPT.

• Vrátane objímky rýchlospojky model CF -1. •

ažný valec model PPS-10/150 je vybavený integrovaným ručným čerpadlom podobným modelu PS-2/0,7 A.

Technické údaje model PL

Hydraulika

Model

224

ahová sila ( kN)

Zdvih ( mm)

činná plocha piestu ( cm² )

Objem oleja max. ( cm³ )

Vzdialenosť medzi okami ( mm)

Hmotnosť ( kg)

PL-10/150

100

150

14.2

213

750

9

PL-20/150

200

150

30.6

459

795

22

PL-30/150

300

150

42.6

639

875

29

PL-51/150

510

150

74.6

1120

955

59

PPS-10/150

100

150

14.2

213

750

19

META S s. r. o.

w w w . metas. sk


HYDRA U LIKA Elektrické čerpadlá Prenosné hydraulické čerpadlo, poháňané motorom model PY-04 Prevádzkový tlak max. 700 barov Tieto ľahké, ale silné, dvojstupňové čerpadlá boli navrhnuté na montážne a údržbové práce. V závislosti od typu môžu byť použité na ovládanie jednočinných alebo dvojčinných hydraulických valcov.

Pomocou závesného diaľkového ovládania (1.5 m) je možné spustiť motor aj pri úplnom zaťažení. Funkcia oboch ručných ventilov je nasledovná: vysunutie zastavenie návrat. Tieto čerpadlá sa ľahko prenášajú vďaka svojej ľahkej hmotnosti a rukoväti.

Hydraulika

Ideálna kombinácia ručne ovládaného ventilu a závesného diaľkového ovládania poskytuje obsluhe dostatočnú voľnosť pohybu a umožňuje bezpečné držanie bremena .

erpadlá sú vybavené tepelnou poistkou proti preťaženiu a dodávajú sa s hydraulickým olejom.

P -04/2/5/2M

P -04/2/5/4M

Malé hydraulické čerpadlo poháňané motorom na stlačený vzduch model PA Prevádzkový tlak max. 700 barov Tieto malé čerpadlá sú poháňané motorom na stlačený vzduch a je možné ich pripojiť na ktorýkoľvek rozvod stlačeného vzduchu. Tieto kompaktné, úsporné čerpadlá je možné použiť na ovládanie jednočinných aj dvojčinných hydraulických valcov do maximálneho prevádzkového tlaku 700 barov. Vďaka veľkému objemu je nimi možné ovládať aj veľké valce, alebo viacero valcov naraz. Odporúčame použitie vnútorného lubrikátora vzduchového filtra. ydraulický tlak je možné nastaviť regulátorom jednotky lubrikátora vzduchu. Vzduchom poháňaný motor zaručuje 100% ochranu pred výbuchom. erpadlá pre dvojčinné hydraulické valce sú vybavené dodatočným 4-cestným ventilom typu V -4/3. Ovládanie pripojeného hydraulického valca je nasledovné: vysunutie zastavenie návrat pomocou univerzálneho pedála, ktorý môže byť ovládaný ručne, alebo nohou.

Rozvádzacie ventily 700 barov V P-4/3-1 s VSM-21

Pretlakové ventily 0-700 barov

Manometre

V P-4/3-1 V P-4/3-2

Hydraulika

Voliteľné príslušenstvo k čerpadlám

Škrtiace ventily 700 barov V P-3/3-1

V

-4/3 V M-2

META S s. r. o.

w w w . metas. sk

V M-1

META S s. r. o.

w w w . metas. sk 225


HYDRA U LIKA Ručné čerpadlá Ručné čerpadlá pre jednočinné valce model HPS

Hydraulika

R učné čerpadlá sa ľahko používajú a sú funkčné bez potreby externého zdroja energie. Sú konštruované pre maximálny systémový tlak 700 barov a každému hydraulickému valcu umožnia maximálne využitie jeho kapacity. Dvojstupňový systém skracuje čas čerpania. Stupeň 1 umožňuje rýchly pohyb nezaťaženého valca, alebo valca pod nízkym zaťažením. Po zaťažení piesta, keď je potreba vyššej sily sa čerpadlo automaticky prepne do stupňa 2. Teleso ručného čerpadla je z ocele a bolo navrhnuté pre hrubé použitie s vysokou efektivitou čerpania. Páku je možné zaistiť pre ľahšie prenášanie. Veľký a ľahko ovládateľný spätný ventil umožňuje obsluhe presné ovládanie návratu. V ostatných štandardných funkciách je zahrnuté veľké a ľahko ovládateľné ručné kolo, vzduchový otvor a zátka plniaceho otvoru oleja, veľké oporné nohy pre stabilitu, naklonená nádrž pre lepšie využitie objemu oleja a ergonomicky tvarovanú rukoväť.

Vlastnosti • Prevádzkový tlak max. 700 barov. • Dvojstupňový chod s automatickým prepínaním (okrem PS-1/0,7 A). • Veľký obsah nádrže. • S pretlakovými ventilmi nastaviteľnými zvonka. •

emne nastaviteľný, výpustný ventil (ručné kolo).

• Robustná oceľová konštrukcia. • •

erpadlá P sú vybavené 4-cestným ovládacím ventilom a jemne nastaviteľným výpustným ventilom. ávit prípojky oleja 3/8 NPT.

• Vrátane oleja. • Manometre s príslušnými adaptérmi sú dostupné ako príslušenstvo.

Ručné čerpadlá pre dvojčinné valce model HPH So 4-cestným rozvádzacím ventilom a výpustným ventilom (ručné kolo)

Hydraulika

Všetky ručné čerpadlá typu P boli konštruované na ovládanie dvojčinných hydraulických valcov. V základe sa nelíšia od série PS, ale na rozdiel od nich sú vybavené 4/3-cestným rozvádzacím ventilom. emne nastaviteľný prepúšťací ventil zostáva nezmenený a umožňuje jemné vypustenie tlaku. Manometre s príslušnými adaptérmi sú dostupné ako príslušenstvo.

P -2/4 A

P -2/2 A

P -2/0,7 A

Základné rámy pre ručné čerpadlá

Tieto základné rámy zaisťujú ručným hydraulickým čerpadlám stabilitu, obzvlášť pri použití na miestach, s nerovným a mäkkým povrchom. ároveň sú čerpadlá chránené pred pieskom, vlhkosťou a možným poškodením. Montáž základného rámu je nenáročná. Pre pripevnenie rámu k ručnému čerpadlu je potrebné nav tať len tri otvory.

226

META S s. r. o.

w w w . metas. sk


HYDRA U LIKA Hydraulický sťahovák Hydraulický sťahovák s integrovanou hydraulikou model BMZ ahová sila max. 6, 8 a 11 t

Vlastnosti •

eľuste z kovanej legovanej ocele.

• Pochr movaný piest s pružinovým návratom. •

ez radiálneho krútiaceho momentu.

ez opotrebenia vretena.

Hydraulika

ydraulické sťahováky sú významným náradím pri technickej údržbe. Sťahováky umožňujú úsporu nákladov aj času, nakoľko ponúkajú vysokú bezpečnosť pri práci a ich obsluha je možná v každej polohe. ydraulické sťahováky sa používajú v každom priemysle, v dieľňach, pri opravách a montážach, vyťahovaní, alebo inštalácii lisovaných častí ako napríklad: prevody, spojky, ložiská, kolesá, kladky, osi, hriadele, brzdové bubny a ďalšie lisované súčiastky. Riziko poškodenia je minimálne vďaka použitiu ovládanej hydraulickej sily, zatiaľ čo doba prestojov je minimálna.

• Integrovaný hydraulický valec a čerpadlo. • Rýchle nastavenie pomocou lichobežníkovej rýchlomatice. • Konštrukcia s dvomi alebo tromi čeľusťami. • Páka čerpadla otočná o 360°. • Piest s trvanlivou strediacou špičkou s pružinovým návratom. • Dodáva sa v pevnom plastovom boxe.

Hydraulika

Technické údaje model MZ ahová sila max. ( t)

Model

Zdvih ( mm)

Hmotnosť ( kg)

M -6

6

82

4.9

M -8

8

82

6.6

M -11

11

82

8.0

C

Rozmery model MZ Model

MZ-6

MZ-8

Rozsah max. A, mm

160

200

230

Priemer

200

250

280

320

320

345

max. , mm

Dĺžka C, mm

MZ-11

A

B

META S s. r. o.

w w w . metas. sk

227


HYDRA U LIKA Zdvíhacie stoly Montážna zdvíhacia plošina model PRAKTIKUS HP

Nosnosť 400 kg

Hydraulika

Výška plošiny max. 1 200 mm Rozmer plat ormy: 650 x 550 mm Pre príležitostné zdvíhanie a prenášanie tovaru vo vnútorných priestoroch.

Vlastnosti •

ednoduché zdvíhanie pomocou pedála.

• Rýchlosť spúšťania je možné previesť krokovaním pre jemnejšie spustenie bremena. • Ergonomická rukoväť pre ľahké ovládanie. • Vodiace koleso s brzdou pre bezpečné parkovanie zdvíhacej plošiny. • Robustná konštrukcia s pochr movaným podvozkom, pochr movaným piestom a pretlakovým ventilom. • Kryt reťaze pre zvýšenú bezpečnosť.

Nožnicová zdvíhacia plošina, mobilná, s jednoduchou nožnicovou konštrukciou model HX

Nosnosť 150 - 750 kg Výška plat ormy max. 1 000 mm Rozmer plat ormy: H 150 (700 x 450 mm) H 300 (850 x 500 mm) H 500 (850 x 500 mm) H 750 (1 000 x 510 mm) Vlastnosti •

ydraulický zdvih bremena pomocou nožného pedála.

• Rýchlosť spúšťania je možné previesť krokovaním pre jemnejšie spustenie bremena. • Ergonomická rukoväť pre ľahkú obsluhu, pre model

150 je sklopiteľná.

• Vodiace koliesko s brzdou pre bezpečné parkovanie plošiny.

Hydraulika

• Robustná konštrukcia s pochr movaným piestom a pretlakovým ventilom.

Nožnicová zdvíhacia plošina, mobilná, s dvojitou nožnicovou konštrukciou model H -D

Nosnosť 350 kg Výška plat ormy max. 1 300 mm Rozmer plat ormy: 910 x 500 mm Pre nezávislé zdvíhanie a prenášanie ľahkých a stredne ťažkých bremien v skladov ý c h priestoroch.

Vlastnosti •

ydraulický zdvih bremena pomocou nožného pedála.

• Rýchlosť spúšťania je možné previesť krokovaním pre jemnejšie spustenie bremena. • Ergonomická rukoväť pre ľahkú obsluhu. • Vodiace koliesko s brzdou pre bezpečné parkovanie plošiny. • Robustná konštrukcia s pochr movaným piestom a pretlakovým ventilom. • Podľa EN 1570, EN 1757-4.

228

META S s. r. o.

w w w . metas. sk


HYDRA U LIKA Zdvíhacie stoly Nožnicová zdvíhacia plošina mobilná, s jednoduchou nožnicovou konštrukciou a - ručným hydraulickým systémom model HF...SM

Nosnosť 150 - 1 250 kg Výška plat ormy max. 1050 mm

Nosnosť 300 - 1 250 kg

Výška plat ormy max. 1 050 mm Rozmer plat ormy: HF150 SM (700 x 450 mm) HF300 SM/SE (850 x 500 mm) HF500 SM/SE (1 030 x 610 mm) HF800 SM/SE (1 350 x 840 mm) HF1000 SM/SE (2 000 x 1 000 mm) HF1250 SM/SE (1 350 x 840 mm) Vlastnosti

Hydraulika

- elektro-hydraulickým systémom model HF SE

• Ručný hydraulický systém s pedálom, alebo elektrický hydraulický systém s bezpečnostným tlačidlom dead-man. Pripojenie k prívodu prúdu nie je potrebné. • Vysoká bezpečnosť vďaka pretlakovému a spúšťaciemu ventilu. • Robustná jednoduchá nožnicová konštrukcia, nad 300 kg nožnicová konštrukcia z tuhej ocele. • Otočná plošina s mechanickým nastavením pre bezpečnú údržbu. • Kompaktná konštrukcia s nízkou stavebnou výškou. • Vodiace a pevné kolieska s ložiskami bez potreby údržby. edno koliesko je možné zabrzdiť pre bezpečné parkovanie. • Podľa EN 1570 a smernice pre strojné zariadenia 2006/42/ES.

Rozsah dodávky • Modely s elektro-hydraulickým čerpadlom sa dodávajú kompletne s batériou a nabíjačkou.

Nožnicová zdvíhacia plošina mobilná, s dvojitou nožnicovou konštrukciou a systémom:

Nosnosť 125 - 800 kg

Hydraulika

- ručným hydraulickým modelom HF DM - elektro hydraulickým modelom HF DE Výška plat ormy max. 1 900 mm Rozmer plat ormy: HF125 DM/DE (840 x 500 mm) HF450 DM/DE (1 030 x 610 mm) HF500 DM/DE (1 350 x 840 mm) HF800 DM/DE (1 350 x 840 mm)

Vlastnosti

• Ručný hydraulický systém s pedálom, alebo elektrický hydraulický systém s bezpečnostným tlačidlom dead-man. Pripojenie k prívodu prúdu nie je potrebné. • Vysoká bezpečnosť vďaka pretlakovému a spúšťaciemu ventilu. • Robustná jednoduchá nožnicová konštrukcia, nad 300 kg nožnicová konštrukcia z tuhej ocele. • Otočná plošina s mechanickým nastavením pre bezpečnú údržbu. • Kompaktná konštrukcia s nízkou stavebnou výškou. • Vodiace a pevné kolieska s ložiskami bez potreby údržby. edno koliesko je možné zabrzdiť pre bezpečné parkovanie.

META S s. r. o.

w w w . metas. sk

• Podľa EN 1570 a smernice pre strojné zariadenia 2006/42/ES.

229


Revíze, opravy a realizované dodávky Obsah: • • • •

Odborné prehliadky Odborné skúšky Opravy a údržba Dodanie a montáž


ODBORNÉ PREHLIA DKY A SKÚ ŠKY N a t e c h n ic k ý c h z a r ia d e n ia c h z d v íh a c íc • o d b o r n é p r e h lia d k y a o d b o r n é s k ú • opravy a údržby, • r e k o n š t r u k c ie , • montáže do funkčného celku, • n e d e š t r u k t ív n e s k ú š a n ie m a g n e t ic • n e d e š t r u k t ív n e a d e š t r u k t ív n e s k ú

h r e a liz u je m e : š k y ,

k o u p rá š k o v o u m e tó d o u , š a n ie n a t r h a c íc h s t o lic ia c h .

číslo protokolu:

Evidenčná karta technického zariadenia

EKMP 2160229_1

Špecifikácia technického zariadenia:

Prevádzkovateľ:

Dátum vystavenia evidenčnej karty:

Názov:

*****

Umiestnenie zariadenia:

*****

Dátum uvedenia do prevádzky:

Množstvo: Nosnosť:

Rehtačkový zdvihák 1

*****

500 kg

Typové označenie:

Yalehandy 500

Ďalšia špecifikácia:

Zdvih 1 500 mm

Druhy povinnej kontroly:

29.02.2016

***** ***** *****

VK 2160229_1

METAS s.r.o. Šoltésova 17 920 01 Hlohovec *****

1 - odborná prehliadka 2 - odborná skúška

Číslo objednávky:

Číslo protokolu

Záznam o chybách/poškodeniach a ich odstráneniach

29.02.2016

VK 2160229_1

vyhovel - bez závad

2

29.02.2016

P 2160229_1

vyhovel - bez závad

Kontrolu vykonal

***** Rehtačkový zdvihák Yalehandy 500 M3940 technické podmienky výrobcu

Výrobné číslo: M3940

1

P 2160229_1

METAS s.r.o. Šoltésova 17 920 01 Hlohovec

Rehtačkový zdvihák Yalehandy 500 M3940 technické podmienky výrobcu

Poznámky:

Záznamy o kontrolách: Druh kontroly Dátum

číslo protokolu:

***** ***** *****

Revízie, opravy a realizované dodávky

V ý s t u p y p o v y k o n a n í o d b o r n e j p r e h lia d k y a s k ú š k y : • evidenčná karta zdvíhacieho zariadenia, • p r o t o k o l o v y k o n a n í o d b o r n e j p r e h lia d k y , • p ro to k o l o v y k o n a n í o d b o rn e j s k ú š k y .

záťazová skúška, zaťaženie zdvíhacieho zariadenia na 125 % max. nosnosti Dynamometer ZAVA-ET-10T, v.č.: 44227773, presnosť merania ± 5 kg Po dobu 10 minút bolo zariadenie zaťažené na 125% WLL

bez závad

00:00 00:18 00:36 00:54 01:12 01:30 01:49 02:07 02:25 02:43 03:01 03:20 03:38 03:56 04:14 04:32 04:50 05:08 05:26 05:44 06:02 06:20 06:38 06:56 07:14 07:32 07:51 08:09 08:27 08:45 09:03 09:21 09:39 09:57

692 690 688 686 684 682 680 678 676 674

: Posuvné meradlo digitálne 150mm Kinex v.č.: 503673, Zvinovací meter Kinex ev.č.: 1., kalibrované: Kontroltech, s.r.o. Evidenčnú kartu vyhotovila firma METAS s.r.o., www.metas.sk

29.02.2016

29.02.2016 29.02.2016

*****

Referenčné predpisy: č. 124/2006 Z. z., č. 508/2009 Z. z., Technické podmienky výrobcov, Pracovné postupy

Referenčné predpisy: č. 124/2006 Z. z., č. 508/2009 Z. z., Technické podmienky výrobcov

o ps

o ps

Termín odbornej prehliadky a skúšky Termín odbornej prehliadky alebo skúšky si môžete dohodnúť s našim revíznym technikom na nižšie uvedenom telef nnom čísle alebo na e-mailovej adrese. metas@ metas. sk, +421 90 5 641 1 36 META S s. r. o.

w w w . metas. sk

231


ODBORNÉ PREHLIA DKY A SKÚ ŠKY Vyhláška 50 8/20 0 9 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

Povinnosti prevádzkovateľa technických zariadení zdvíhacích: • dodržiavať bezpečnostnotechnické požiadavky • viesť sprievodnú technickú dokumentáciu, vrátane dokladov o vykonaných prehliadkach, kontrolách a skúškach • viesť evidenciu vyhradeného technického zariadenia s údajmi podľa prílohy č. 4 zodpovedajúcu skutočnému stavu • vydať miestny prevádzkový predpis na prevádzku vyhradeného technického zariadenia skupiny A v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami • zabezpečiť vykonanie kontroly stavu bezpečnosti technického zariadenia podľa 9. Technické zariadenia zdvíhacie sa podľa miery ohrozenia rozdeľujú do skupiny A, skupiny alebo skupiny C. V skupine A sú technické zariadenia s vysokou mierou ohrozenia, v skupine sú technické zariadenia s vyššou mierou ohrozenia a v skupine C sú technické zariadenia s nižšou mierou ohrozenia. Technické zariadenia skupiny A a technické zariadenia skupiny sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Revízie, opravy a realizované dodávky

A. Technické zariadenia zdvíhacie skupiny A podľa druhu sú:

a) žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom, napríklad elektrickým, hydraulickým, s nosnosťou nad 1 000 kg a žeriav a zdvíhadlo s ľudským pohonom nad 5 000 kg vrátane trvalej dráhy žeriavu a dočasnej dráhy žeriavu výložníkového typu, b ) p o h y b l i v á p r a c o v n á p l o š i n a s m o t o r o v ý m p o h o n o m a s v ý š k o u z d v i h u n a d 1, 5 m , c) výťah a zdvíhacia plošina, ktorá je trvalou súčasťou budovy a objektu, a to 1. osobný a nákladný výťah s povolenou dopravou osôb, 2. nákladný výťah s prístupom osôb do klietky, 3. nákladný výťah so zakázanou prepravou osôb, d) stavebný výťah 1. n a p r e p r a v u o s ô b a n á k l a d u , 2. n á k l a d n ý s p r í s t u p o m o s ô b n a n o s n ú p l o š i n u , e) regálový zakladač so stanovišťom obsluhy na zakladači a jeho presuvňa, f) pohyblivé schody a chodníky, g) lyžiarsky vlek a vodnolyžiarsky vlek, h ) v ý s u v n ý r e b r ík s m o t o r o v ý m p o h o n o m , i) zariadenie technickej zábavnej činnosti, napríklad lunaparku a iného zábavného zariadenia, s motorovým pohonom: 1. na zdvíhanie osôb v zariadení na to určenom, napríklad gondole, sedačke, kabínke, do výšky nad 1,5 m, alebo ktorým sa osoby počas prevádzky zariadenia dostanú do výšky nad 1,5 m nad terén, napríklad kolotočom, 2. horská dráha s vozíkmi na koľajnicovej trati s prevýšením vyšším ako 3 m, j) p o h y b liv é ja v is k o v é z a r ia d e n ie s m o t o r o v ý m p o h o n o m v 1. hornej javiskovej časti, napríklad javiskový ťah, požiarna a akustická opona, portálový most a portálová veža, osvetľovacia batéria, záves svietidiel a lustrov, projekčný rám, 2. dolnej javiskovej časti, napríklad zdvíhací stôl, stôl orchestriska, javiskové prepadlisko, k) zdvíhacie čelo určené namontáž na vozidlo alebo do vozidla, ktoré je určené na zdvíhanie osôb pri nastupovaní alebo vystupovaní z vozidla.

. Technické zariadenia zdvíhacie skupiny

podľa druhu sú:

a ) z a r ia d e n ie , k t o r ý m je 1. žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom s nosnosťou do 1 000 kg vrátane a s ľudským pohonom s nosnosťou od 1 000 kg do 5 000 kg vrátane, 2. vrátok s motorovým pohonom určený na zdvíhanie bremien, b) zdvíhacie ústrojenstvo dopravného vozíka a nakladača s motorovým pohonom určené na zdvíhanie a prepravu bremena pomocou prostriedku na v ia z a n ie , z a v e s e n ie a le b o u c h o p e n ie , c) prídavné zdvíhacie príslušenstvo na zavesenie alebo uchopenie bremena, ktoré nie je trvalou súčasťou technického zariadenia zdvíhacieho skupiny A a skupiny , a to 1. z d v í h a c i e ú s t r o j e n s t v o n a m a n i p u l á c i u s k o n t a j n e r o m I S O , 2. z a r i a d e n i e n a z a v e s e n i e a l e b o u c h o p e n i e b r e m e n a , n a p r í k l a d m a g n e t , t r a v e r z a , p r í s a v k o v é z a r i a d e n i e , k l i e š t e , d r a p á k , o k r e m p r o s t r i e d k o v uvedených v skupine C písm. a), d) špeciálne zdvíhacie zariadenie s motorovým pohonom určené na zdvíhanie bremena, a to 1. z d v í h a c i a r a m p a , 2. z d v í h a c i a p l o š i n a , 3. stabilné, mobilné a premiestniteľné servisné zdvíhacie zariadenie, ktoré je určené len na zdvíhanie vozidla, 4. zdvíhacie čelo určené namontáž na vozidlo alebo do vozidla, ktoré je určené na nakladanie alebo vykladanie n á k la d u , e) nákladný stavebný výťah bez prístupu osôb na nosnú plošinu, f) zvislá posuvná brána s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2,7 m, g) regálový zakladač bez stanovišťa obsluhy na zakladači a jeho presuvňa okrem zariadenia, ktoré je súčasťou automatizo vaných systémov na m a n ip u lá c iu a s k la d o v a n ie , h) javiskové zariadenie s ľudským pohonom, i) schodiskový výťah a zvislá zdvíhacia plošina určené na používanie osobou s obmedzenou schopnosťou pohybu.

C. Technické zariadenia zdvíhacie skupiny C podľa druhu sú:

a) prostriedok na viazanie a zavesenie bremena, ktorý nie je trvalou súčasťou zdvíhacieho zariadenia, napríklad viazacie lano, reťaz, popruh, p á s , h á k , strmeň, b) technické zariadenie zdvíhacie, ktoré je súčasťou pracovného prostriedku, napríklad technologickej linky, stroja alebo automatizovaného systému na m a n ip u lá c iu a s k la d o v a n ie , c) technické zariadenie zdvíhacie zostavované jednorazovo, napríklad na montážne účely, na prepravu, d) ostatné technické zariadenia zdvíhacie skupiny s ľudským pohonom.

232

META S s. r. o.

w w w . metas. sk


ODBORNÉ PREHLIA DKY A SKÚ ŠKY Prehliadky a skúšky technických zariadení zdvíhacích počas prevádzky T e c h n ic k é z a r ia d e n ia z d v íh a c ie

P re v á d z k a

O p a k o v a n á ú ra d n á s k ú š k a

S k u p in a / d r u h

a

OPO/10r3)

S k ú š k a p o r e k o n š t r u k c ii Montážna skúška

Ú ra d n á s k ú š k a

R T

O P O

P r e h lia d k a a s k ú š k a p o o p ra v e

R T /O

O d b o r n á p r e h lia d k a a o d b o r n á s k ú š k a O d b o rn á p re h lia d k a

O d b o rn á s k ú š k a

R T / 2r 4) 5)

R T / 4r 4) 5)

OPO/10r

R T

O P O

R T /O

R T / 1r

R T / 2r

O P O / 6r

R T

O P O

R T /O

R T / 3m

R T / 3r

c 2

OPO/10r

R T

O P O

R T /O

R T / 6m

R T / 6r

c 3

OPO/10r

R T

O P O

R T /O

R T / 6m

R T / 6r

d 1

OPO/10r

R T

O P O

R T /O

R T / 3m

R T / 3r

d 2

OPO/10r

R T

O P O

R T /O

R T /T P V

R T /T P V

e

OPO/10r

R T

O P O

R T /O

R T / 1r

R T / 2r

OPO/10r

R T

O P O

R T /O

R T / 3m

R T / 3r

OPO/10r

R T

O P O

R T /O

R T /T P V

R T / 1r

OPO/10r

R T

O P O

R T /O

R T /T P V

R T /T P V

A

f g h i 1

OPO/10r

R T

O P O

R T /O

R T / 6m

R T / 1r

i 2

OPO/10r

R T

O P O

R T /O

R T / 6m

R T / 1r

j 1

OPO/10r

R T

O P O

R T /O

R T /T P V

R T / 2r

j 2

OPO/10r

R T

O P O

R T /O

R T /T P V

R T / 2r

k

O P O / 6r

R T

O P O

R T /O

R T / 3m

R T / 3r

a 1

X

R T

X

R T /O

R T / 3r 4)

R T / 6r 4)

a 2

X

b

R T

X

c 1

X

c 2

d 2

X

R T

X

g

X

X

a

C

R T /O

R T /T P V

R T /T P V

R T /O

R T /T P V

R T /T P V

R T /O

R T /T P V

R T /T P V

R T /O

R T /T P V

R T /T P V

R T /O

R T /T P V

R T /T P V R T /T P V

R T /T P V

R T /O

R T /T P V

R T /T P V

R T

X

R T /O

R T /T P V

R T /T P V

X

R T

X

R T

X

O

1) Lehoty platia, ak technické podmienky výrobcu neurčujú kratšie lehoty. 2) Podľa 18 ods. 1. 3) Pre dočasnú žeriavovú dráhu sa nevyžaduje. 4) Pre trvalé žeriavové dráhy, pre stavebné žeriavy, mobilné žeriavy (cestné výložníkové), lanové žeriavy, nakladacie žeriavy (hydraulické ruky), železničné žeriavy a pre žeriavy v horúcom alebo v agresívnom prostredí je lehota

R T /T P V

R T /T P V

R T /T P V

R T /T P V

R T /O

R T /T P V

R T /T P V

O

O /T P V

O /T P V

O /T P V

O /T P V

X

O O

R T /O R T /O

X

O

X X

R T /T P V R T /T P V

R T /O

X c

R T /T P V R T /T P V

X

X

b

d

X

R T /O R T /O

R T

R T

X i

X X

R T X

h

X

R T

X

e f

X

R T

X

d 4

X

R T

X

d 3

X

R T

X

d 1

X

R T

X

O

X

O O

O /T P V

O /T P V

O /T P V

O /T P V

Revízie, opravy a realizované dodávky

b c 1

RT – revízny technik TPV – lehoty podľa technických podmienok výrobcu OPO – oprávnená právnická osoba O – prevádzkovateľom určená osoba X – nevyžaduje sa r –roky m – mesiace

5) Pre dočasnú žeriavovú dráhu v lehotách podľa technických podmienok výrobcu.

META S s. r. o.

w w w . metas. sk

233


Revízie, opravy a realizované dodávky

DODANIE A MONTÁŽ

234

METAS s. r. o.

www.metas.sk


DODANIE A MONTÁŽ

Revízie, opravy a realizované dodávky

METAS s. r. o.

www.metas.sk

METAS s. r. o.

www.metas.sk 235


Revízie, opravy a realizované dodávky

DODANIE A MONTÁŽ

236

METAS s. r. o.

www.metas.sk

METAS s. r. o.

www.metas.sk


Katalóg final kom  
Katalóg final kom  
Advertisement