Page 1

CATÀLEG COMPLEMENTS MAGDA MÀRIA METAMORFOSI ART

magda.maria@metamorfosi.cat. m ó v i l : 0 0 3 4 6 8 6 9 7 1 5 8 8 WWW.METAMORFOSI.CAT – 2014


PENJOLLS materials: cristallde cuars, resina, corall blanc, cinta seda organรงa


PENJOLLS materials: resines, vidre esmaltat, cristall de cuars, cordò seda, cinta seda organça


PENJOLLS materials: fusta, resines, pedres, cordò seda


PENJOLLS materials: resines, corall vermell, corall blanc, cristall de cuars, pedres, cinta seda organรงa


PENJOLLS materials: corall vermell, corall blanc, cristall de cuars, crisocola, plata, plata xapada en or, seda organรงa


PENJOLLS materials: coralls, cristall, turqueses, cinta seda organรงa


PENJOLLS materials: coralls, turqueses, cinta seda organรงa


COLLARETS materials: coralls, cristall de cuars, pedres, plata, resines, cinta seda organรงa


COLLARETS materials: coralls, cristall de cuars, à gates, plata, plata xapada en or,cinta seda organça


ARRECADES - CONJUNTS - ANELLS materials: coralls, cristall de cuarç, àgates, plata,fusta


PENJOLLS–FERMALLS m a t e r i a l s : t e l ·l a , f u s t e s t r a c t a d e s , e s t a n y , p i n t u r a , b a r n i s o s , c i n t a d e c u i r


SOBRE LA PELL - SOBRE EL VESTIT


barcelona, maig 2014

Catàleg magda mària 2014 maig