Page 1

Nieuwsbrief voor begeleiders Beste begeleiders,

Voorwoord 1. ANWB Ledenreizen 2. ANWB Kampeerreizen 3. Afdelingsuitje 4. Indeling 2013 5. Drankjes bij lunch en maaltijd 6. Stadswandeling door Delft voor het goede doel 7. Dankwoord 8. Verslag regiodag ZON 9. Verslag regiodag NH

Een bijzonder moment. Dit is de 1e nieuwsbrief voor alle begeleiders van ANWB Ledenreizen sinds de samenvoeging van ANWB kampeerreizen en ‘oud’ ANWB ledenreizen. We zullen daar speciaal aandacht aan besteden in deze nieuwsbrief. We zien uit naar de vele reizen die onze leden dit jaar weer gaan maken onder jullie bezielende begeleiding. De boekingen lopen over het geheel genomen goed, ondanks de mindere economische tijd. We werken er hard aan nog veel meer volgeboekte reizen te krijgen. Velen van jullie zijn inmiddels ingedeeld op een reis en waarschijnlijk al bezig met de voorbereidingen. Ons team is druk bezig om het voorjaarsweekend vorm te geven en jullie nog te kunnen voorzien van de benodigde inspiratie voor de komende reizen. Achter de schermen zijn we bezig om ANWB Ledenreizen verder in te richten voor nu en de toekomst. Want we hebben de ambitie om nog veel meer begeleide reizen exclusief voor de leden te gaan aanbieden. Dit gaan we doen door op bestaande productgroepen te innoveren en nieuwe productgroepen te ontwikkelen. We bieden nu begeleide kampeerreizen, camperreizen, cruises, stedentrips, autorondreizen, schaatsreizen, themareizen, verre reizen en zorgreizen. Hiervoor gaat onze nieuwe website binnenkort live, wordt het team van Ledenreizen op sterkte gebracht, krijgen we nieuwe huisvesting op het hoofdkantoor en werken we aan een gecertificeerde opleiding voor begeleiders. We gaan al onze reisproducten onder het 'label' ANWB Ledenreizen presenteren. We hebben nu nog wel 2 verschillende brochures, maar we zullen voor het nieuwe seizoen per 1 oktober uitkomen met 1 brochure.

ANWB Ledenreizen – nieuwsbrief 1 - 28 februari 2013

In deze nieuwsbrief


Het laatste onderwerp betreft jullie. Naast wat we nu al doen zal er een gecertificeerd opleidingsprogramma worden ontwikkeld voor de begeleiders. Alle begeleiders zullen dit programma geheel of gedeeltelijk (afhankelijk van jullie kennis en ervaring) gaan doorlopen en afsluiten met een examen, zodat we aantoonbaar werken met gediplomeerde begeleiders. Over het precieze hoe, wat en wanneer zullen we jullie gaandeweg het jaar informeren. Daarnaast willen we nog meer gebruik maken van jullie ambassadeurskracht voor het werven van deelnemers. We zullen daarvoor ondersteunende voorwaarden en middelen ontwikkelen en aanbieden aan degenen die dit willen en kunnen. De vacature van directeur ANWB Ledenreizen staat uit. Totdat die is vervuld blijf ik interim manager ANWB Ledenreizen. Veel leesplezier gewenst en voor velen tot ziens op het voorjaarsweekend. Met vriendelijke groet, Albert Vos Interim manager ANWB Ledenreizen

1 ANWB Ledenreizen Graag willen wij (ANWB Ledenreizen) ons middels deze nieuwsbrief voorstellen aan de reisbegeleiders van de kampeerreizen (voor zover jullie ons na zoveel jaar nog niet kennen...).

ANWB Ledenreizen bood altijd groepsreizen aan met een begeleidend karakter, in de vorm van een leraar (Leer skiën, Leer Schaatsen of Leer Golfen met de ANWB), een kinderleidster voor de crèche (U skiet, de ANWB past op!), een reisbegeleiderpaar/stel (autorondreizen en cruises) of een vak kenner (tuinenreizen, golftoernooien en stedenreizen). Voorheen werden ook alle fiets- en wandelreizen door ANWB Ledenreizen georganiseerd. Deze zijn inmiddels ondergebracht bij Pharos Reizen, aangezien dit individuele reizen zijn. Op de Vakantiebeurs werd onze nieuw brochure gepresenteerd, waarin al onze groepsreizen voor het eerst gebundeld zijn. Inmiddels bieden we autorondreizen, cruises, verre reizen, stedenreizen, zorgreizen en themareizen aan. Kijk op www.anwbledenreizen.nl voor uitgebreide info. Wij hebben intussen een mooie poule aan reisbegeleiders, die vanaf nu ook deze nieuwsbrief ontvangen, in het kader van één ANWB Ledenreizen. Wij hebben in deze poule momenteel voldoende reisbegeleiders en zijn derhalve niet op zoek naar uitbreiding. De komende maanden zullen jullie nog veel meer horen van onze activiteiten.

ANWB Ledenreizen – nieuwsbrief 1 - 28 februari 2013

ANWB Ledenreizen is begin 1999 opgericht als ANWB Cursussen, Reizen en Beurzen, om diverse activiteiten te bundelen die verspreid werden georganiseerd. De afdeling viel toen onder de ‘poot’ Uitgeverij, Informatie en Bewegwijzering. Te denken valt aan ski gym, tennisreizen en Leer golfen. Sinds het ontstaan hebben wij altijd naast of aan de andere kant van de gang van ANWB Kampeerreizen gezeten.


2 ANWB Kampeerreizen Wij (ANWB Kampeerreizen) willen ons via deze nieuwsbrief graag voorstellen aan de reisbegeleiders van de Ledenreizen (ook al zal het hen niet onbekend in de oren klinken). In december 1970 werd voor de eerste keer een kampeerrondreis georganiseerd als lezersservice in de Kampeer en Caravan Kampioen (KCK). Tot 1998 verscheen het nieuwe kampeerrondreis-programma jaarlijks in het decembernummer van de KCK, waarna in 1999 een compleet reisprogramma aan de ANWB-leden werd geboden, dat los stond van de KCK. Met ingang van het seizoen 2000 is de toenmalige naam KCK-Extra vervangen door de huidige naam ANWB Kampeerreizen. Inmiddels maakt ANWB Kampeerreizen deel uit van ANWB Ledenreizen, opereren wij als autonome touroperator binnen de groep ANWB Reizen B.V. en voorzien we jaarlijks een deel van de leden in hun vakantiebehoeften. Opvallend is het grote aantal 'vaste klanten', wat zich uitdrukt in het zogenaamde repeaterspercentage van 82%. Dat wil zeggen dat 82% van de deelnemers terugkerende klanten zijn. Dat zegt veel over de kwaliteit van onze reisproducten. Een belangrijk onderdeel van ons reisconcept is de reisbegeleiding, die op vrijwillige basis wordt vervuld door actieve ANWB leden. Ondanks dat het een vrijwillige activiteit betreft, heeft de reisbegeleiding een hoge mate van professioneel voorkomen. De reisbegeleiders vertegenwoordigen de ANWB voor en tijdens de reis en zij zijn de uitdragers van de goede naam die ANWB heeft in binnen- en buitenland.

3 Afdelingsuitje en voorjaarsweekend Op 7 maart as maken we een afdelingsuitje met alle collega's van Leden- en Kampeerreizen. We zullen ervoor zorgen dat er een groepsfoto gemaakt wordt, zodat we in een volgende nieuwsbrief alle collega's aan jullie kunnen voorstellen. Velen zijn al bij jullie bekend, maar nog niet iedereen. Zo heeft onze stagiair Imre Boogaard geholpen om deze nieuwsbrief van een nieuw jasje te voorzien. Al eerder was de datum voor het komende voorjaarsweekend 2013 doorgegeven. Daarvoor worden alle actieve reisbegeleiders van Kampeerreizen uitgenodigd. Nogmaals de datum van dit voorjaarsweekend: vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 april 2013. De locatie is ook geen onbekende, we gaan weer naar de goed geoutilleerde camping 'De Kleine Wolf' in Ommen. De uitnodiging met programma zal t.z.t. verstuurd worden .Alle actieve begeleiders van Leden- en Kampeerreizen zullen voor de najaarsbijeenkomst uitgenodigd worden. Deze

ANWB Ledenreizen – nieuwsbrief 1 - 28 februari 2013

Wij verwachten van onze reisbegeleiders een enthousiaste en klantgerichte instelling. Zij dienen in staat te zijn om als team zo onopvallend mogelijk de reis zodanig te begeleiden, dat de deelnemers zorgeloos kunnen genieten van hun vakantie. Daarmee rust een grote verantwoordelijkheid op de schouders van het team reisbegeleiders.


zal op zondag 6 oktober as plaatsvinden, gekoppeld aan het Najaarsweekend voor de deelnemers.

4 Indeling 2013 Inmiddels zit de eerste reis van dit jaar -Kamperen in de sneeuw- er alweer op. Thea en Cor Robberecht hebben als begeleiders gezorgd voor een flexibele invulling van het programma voor deze reis. Want het weer was zó wisselvallig (dooi afgewisseld met flinke pakken sneeuw), dat enkele programma onderdelen verschoven moesten worden. Maar dat is in goede harmonie samen de groep opgepakt en het smaakt naar meer, vond men ! Dus zo'n winterkampeerreis is voor herhaling vatbaar. De volgende voorlopige indeling wordt als bijlage meegestuurd bij dit nieuwsbulletin. Deze lijst blijft voorlopig, omdat er alweer wat wijzigingen zijn gekomen, vanwege reizen die toch niet of juist wel door gaan. er zijn extra vertrekdata voor de reizen naar Andalusië en BosniëHerzegovina toegevoegd, waarvan het vertrek inmiddels ook gegarandeerd is. Gelukkig zijn er de laatste maanden weer heel wat boekingen bijgekomen, waardoor nog meer reizen gegarandeerd vertrekken en enkele geheel vol zijn geraakt. Op onze website staat steeds de meest actuele situatie. De reizen in het voorjaar zijn nu zoveel mogelijk ingevuld met begeleiders; een aantal plekken staat nog open. Het vertrek van de voorjaarsreizen naar Macedonië/Albanië en IJsland is nog niet gegarandeerd. Als besloten wordt dat de reizen niet doorgaan, dan zal er een andere reis voor de begeleiders van Macedonië/Albanië gezocht worden. Voor IJsland is nog niemand gevraagd, omdat er voor deze reis nog steeds erg weinig animo is en deze waarschijnlijk daarom niet zal kunnen worden georganiseerd.

Daarnaast verwelkomen we twee nieuwe toeristische reisbegeleidersparen: Jan en Liesbeth Boot, die de Fietsreis Rijn/Moezel gaan begeleiden en Frans en Ans Groot, die de Fietsreis Zwarte Woud Bodensee zullen begeleiden. Beide echtparen hebben in 2012 ervaring opgedaan als deelnemers aan ANWB-fietsreizen. Bij een volgende nieuwsbrief zal de actuele adressenlijst van de Kampeerreizen-begeleiders gevoegd worden. We zijn verheugd te melden dat onze Griekenlandreis dit jaar tóch doorgaat, weliswaar met een andere overtocht (in plaats van via Venetië nu via Ancona), maar toch. Deze reis is nu volgeboekt en vertrekt dan ook gegarandeerd. Thea en Andries Furster zijn voor deze reis opnieuw gevraagd als toeristische begeleiders en we hopen dat het nu allemaal volgens planning kan doorgaan! De indeling voor de najaarsreizen zal de komende tijd gaan plaatsvinden, allereerst voor de reizen die gegarandeerd zijn. We hopen dat steeds meer reizen de komende maanden doorgaan en volgeboekt zullen worden. Voor de najaarsreizen zullen in eerste instantie begeleiders worden benaderd die niet in het voorjaar konden worden ingedeeld.

ANWB Ledenreizen – nieuwsbrief 1 - 28 februari 2013

Inmiddels is vertrek van de solo-verrassingsreis 1300 gegarandeerd. De begeleiding ervan zal verzorgd gaan worden door solo-begeleider Ger Bos (toeristisch) en we begroeten graag weer Niek Westerhoff, die solo deze reis technisch gaat begeleiden.


Er is nog een aantal begeleiders waarvan we nog geen foto en tekst voor de website hebben ontvangen. Diegenen die het nog niet ingestuurd hebben, zullen we een herinnering sturen. Zodra alles compleet is, kunnen we deze informatie op onze website gaan plaatsen.

5 Drankjes bij lunch en maaltijd Er blijkt wat onduidelijkheid/verwarring te bestaan over de drankjes die wij onze gasten aanbieden bij programmatische lunches en diners. Zoals bekend schenken we bij lunches één drankje (wijn, bier of fris), bij de avondmaaltijd twee. Uitzondering zijn de reizen naar Scandinavië, waar alcoholische drankjes zó duur zijn, dat we met één drankje bij de avondmaaltijd volstaan. Tot zover geen problemen. Het is voor ons als inkopers lang niet altijd mogelijk om een prijs voor de maaltijd inclusief 1 resp. 2 drankjes af te spreken. Veel restaurateurs willen geen eenheidsprijs hanteren, omdat het prijsverschil tussen bijv. bier en wijn té groot is. En wij kunnen onmogelijk vooraf inschatten hoe de verhouding tussen wijn- en bierdrinkers zal zijn. In dergelijke gevallen is het de taak van de reisbegeleiding om ervoor te zorgen dat iedere deelnemer toch zijn drankje(s) krijgt, waarna deze door de begeleider worden afgerekend. De kosten hiervan worden opgevoerd onder [maaltijden] en hoeven in dit geval niet uit de Reiskas te worden betaald. Wanneer we vooraf wel een prijs hadden afgesproken, zouden deze kosten immers ook op de post [maaltijden] drukken. De grootte van de glazen geeft soms wat problemen, maar dat moet met wat onderhandelen wel te regelen zijn.

Tenslotte zij nog vermeld, dat het ons niet altijd lukt om een vrije maaltijd of lunch te regelen. Sommige begeleiders zien het als een sport om er dan tóch een gratis maaltijd uit te slepen. Dat mag -uiteraard. Zolang dat maar op een speelse manier gaat en er geen gratis maaltijd 'geëist' wordt. Voor niets gaat de zon op. Bedenk, dat we mogelijk nog dit jaar en anders in elk geval volgend jaar ook graag weer in hetzelfde restaurant komen eten. De goede relatie mag er niet onder lijden! Zelfs als er wel een gratis maaltijd is afgesproken met de manager en het dienstdoende personeel weet nergens van, maak er dan geen halszaak van. Wijs op de afspraken (neem dus altijd de correspondentie mee!) en probeer het te regelen. Laat de sfeer echter niet verpesten, zeker niet ten overstaan van de gasten, maar meld het voorval aan de inkopers. Dan kunnen wij het (achteraf of voor de volgende keer) alsnog in orde maken. Een enkele keer eet de gids of de buschauffeur gratis mee. Als de gids of de busmaatschappij de hele excursie georganiseerd heeft, kunnen we daar lastig tussen komen. In andere gevallen is de vrije lunch niet automatisch voor hen bedoeld. Het gidshonorarium is doorgaans hoog genoeg, zodat deze zelf zijn lunch wel kan betalen.

ANWB Ledenreizen – nieuwsbrief 1 - 28 februari 2013

Dat wil niet zeggen dat álle drankjes dus onder [maaltijden] vallen. Als jullie een glaasje aanbieden tijdens een facultatieve barbecue, tijdens een warme stadswandeling of een extra rondje willen geven bij een wijnproeverij of een reguliere maaltijd (een aperitiefje, een derde drankje), dan mag dat zolang de Reiskas daarvoor wordt gebruikt.


ANWB Ledenreizen – nieuwsbrief 1 - 28 februari 2013

Dit probleem doet zich gelukkig niet zo vaak voor; vaak hebben we de gids besproken tot aan de lunch.


6 Stadswandeling door Delft voor

12,50

Wandelt u mee voor het goede doel? Met deze wandeling steunt u KWF Kankerbestrijding! De stadsgids, onze collega Kevin van Etten, leidt u door het mooie Delft en vertelt u alle ins en outs van de stad. Tijdens de wandeling brengt u een bezoek aan de Nieuwe Kerk met de koninklijke grafkelder. Daarna bezichtigt u aardewerkfabriek de Pauw, iets buiten het centrum. Onderweg krijgt u een gezonde versnapering uitgereikt. Na de aardewerkfabriek kunt u met de gids teruglopen of u neemt de tram terug naar het centrum. De middag kunt u op eigen gelegenheid heerlijk winkelen of een bezoek brengen aan de Antiek en Curiosamarkt. Wanneer: Zaterdag 13 april 2013 Tijd: 10.00-13.00 uur Prijs: € 12,50 per persoon, inclusief versnapering. Ter plaatse contant af te rekenen. Startpunt: Delft, voor parkeergarage Phoenix (Phoenixstraat 29, 2611 AL Delft) Minimum aantal deelnemers: 20 Iedereen is welkom, dus mocht u mensen kennen die u mee wilt nemen, laat het dan weten!

Met uw deelname aan de stadswandeling steunt u onze actie van team Zus&Zo. Wij gaan op 5 juni 2013 de Alpe d’Huez beklimmen per fiets. Met deze actie proberen we geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding. U leest alles over onze actie op: http://deelnemers.alpe-dhuzes.nl/teams/zuszo/teamactions.aspx Esther Dijkhuizen Mirjam de Vries

ANWB Ledenreizen – nieuwsbrief 1 - 28 februari 2013

Geeft u zich op via e-mailadres: mdevriesottes@hetnet.nl, onder vermelding van uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en met hoeveel personen u wenst te komen.


7 Dankwoord Beste medewerkers ANWB kampeerreizen en collega reisbegeleiders. Bij deze wil ik allen bedanken voor de overweldigende reacties na het overlijden van Wil. Het is moeilijk iedereen persoonlijk te schrijven. Misschien kan het met de woorden van de dankbetuiging. Een hartelijke groet, Ger Bos

8 Verslag regiodag Zuidoost Nederland (ZON)

brood en zult, die zorgde voor uitwendige en inwendige verwarming. Natuurlijk gaf dit ook de mogelijkheid om lekker bij te kletsen met elkaar over reizen en allerlei andere zaken.

ANWB Ledenreizen – nieuwsbrief 1 - 28 februari 2013

Op zaterdag 26 januari kwamen de reisleiders van Zuid Oost Nederland (ZON) bij elkaar in ’s-Hertogenbosch voor de jaarlijkse regiodag. Ondanks hun naam (ZON) moesten ze het doen met bewolking en zelfs af en toe met dikke sneeuwvlokken. Dat mocht de pret echter niet drukken. We begonnen met een (h)eerlijke Brabantse koffietafel met warm worsten-


Daarna werd toch het weer getrotseerd en wandelden we naar de Parade om ons daar in handen te geven van gidsen die enthousiast verhaalden over het unieke Carnavaleske karakter van het dorp Oeteldonk, zoals Den Bosch drie dagen per jaar heet. We bezochten het enige Europese Carnavalsmuseum en natuurlijk dronken we wat in een echt Bosche kroeg, waar de plaatselijke carnavalsmuziek je alweer redelijk opwarmde.

We eindigden de middag in café “Lalala”, waar live voor ons werd opgetreden en gezongen. De uil, een beeldje dat een jaar lang bij Charles en Fia de Vos op de kast had gestaan om hen er aan te herinneren dat ze deze dag mochten organiseren, verhuisde aan het slot van de dag naar Johan en Tilly Wenmakers, die ons volgend jaar in Brunssum gaan ontvangen. De meesten van ons herkenden de Carnavaleske sfeer van vandaag natuurlijk, maar we zijn wel een benieuwd of Gerard van Uden, als noorderling, ook een beetje een goed beeld heeft gekregen ….

De regiodag van Noord-Holland werd dit jaar georganiseerd door Hans en Els Hoogendoorn uit Heiloo. Zij wonen tegenover het 'Putje van Heiloo', waar wij in de ochtend samen kwamen. Het is een bijzondere plek, zoals Hans ons onder de koffie uitlegde. Volgens de overlevering werd hier ooit een Mariabeeldje gevonden. Er is toen door een rijke koopman uit Alkmaar geld geschonken om een kapel te bouwen ter ere van Maria. Die kapel is tijdens het beleg van Alkmaar met de grond gelijk gemaakt.

"De vrijwilligers van de regio Noord-Holland genoten van geestelijke en wereldse zaken" In de vorige eeuw werd een nieuwe kerk op die plek gebouwd, de Onze Lieve Vrouwe ter Nood en de Genadekapel. Bij de kapel is ook een oude put, die geneeskrachtig water zou bevatten. Tot de dag van vandaag is het nog steeds een bedevaartsplaats die de nodige bezoekers trekt. Tijdens de koffie sloot Kevin van Etten zich bij ons aan. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om ons bij te praten over de aanstaande reizen.

ANWB Ledenreizen – nieuwsbrief 1 - 28 februari 2013

9 Verslag regiodag Noord-Holland


Na de broodjeslunch stond een bezoek aan het museum van de Sint Willibrordusstichting in Heiloo op het programma. Even leek het er op dat de weergoden roet in het eten gingen gooien, want het begon te ijzelen en te sneeuwen. De wegen werden echter prima schoongehouden en dus konden we gelukkig op pad. De Willibrordusstichting is een psychiatrische inrichting met een eigen museum. We kregen daar uitleg over het ontstaan van de stichting, over de verpleging van psychiatrische patiënten en het runnen van zo’n instelling in vroeger tijden met behulp van werkzame patiënten onder de leiding van geestelijken en leken. Daar is sinds het ontstaan van de inrichting nogal wat in veranderd. Weer veel wijzer geworden namen we afscheid van onze gids. Ons volgende doel was de overdekte jeu de boulesbaan in Alkmaar. Daar brachten we de rest van de middag door. Een instructeur legde ons de spelregels uit en daarna werd er een wedstrijdje gehouden. Een goede oefening voor als we straks weer op reis zijn en met de deelnemers een competitie willen gaan houden. Kevin verliet halverwege de middag ons gezelschap.

Hans en Els zijn erin geslaagd om ons een leerzame dag te bezorgen. Onze dank hiervoor. Gerrit en Gesina van Roekel

en

ANWB Ledenreizen – nieuwsbrief 1 - 28 februari 2013

We sloten de dag af met een smaakvol gezellig etentje, gehouden in het schoolrestaurant van het Petrus Canisius College, een scholengemeenschap in Alkmaar waar o.a. personeel voor de horeca wordt opgeleid. Het eten werd bereid door leerlingkoks en opgediend door andere leerlingen die hun best deden om ons een geslaagde avond te bezorgen. Voldaan keerden we daarna huiswaarts.

nieuwsbrief test  

test nieuwsbrief

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you