Page 1

A-lösningar Skräddarsydda aluminiumlösningar

www.alumeco.se


100% fokus på aluminium

Sourcingpartner: Dra nytta av vårt nätverk

Alltid den optimala lösningen Hos Alumeco har vi endast ett mål med vårt kundspecifika lösningskoncept som vi kallar A-lösningar. Det är att utveckla lösningar som är anpassade efter ditt företags behov och den konkreta uppgiften. Det gäller både den profil du själv bearbetar och totallösningen där Alumeco står för bearbetning, ytbehandling, montering, emballage, buffertlager och alla övriga funktioner som utgör vår hemmaplan. Teknisk rådgivning: Anpassad för kundspecifika lösningar

2


Globalt samarbete: Förberett för tillväxt

Fasta kontaktpersoner: Skräddarsydd organisation

Oberoende: Globalt nätverk

Logistiklösningar: Lager och logistik för dina behov

3


100% FOKUS Alumeco har 100% fokus på aluminium. Det gäller alla medarbetare inom vår organisation. Målet är att kunna erbjuda våra kunder alla kompetensområden inom just detta material. Resultatet är en stor intern kunskaps- och erfarenhetsbas som rör alla aspekter omkring aluminium. Samtidigt har vi en stor och internationell kontaktyta av

4

aluminiumproducenter och specialister som bidrar med lösningar och värdefullt kunnande. Aluminium ställer krav på oss när det gäller hantering, transport, emballage och förvaring. Som aluminiumspecialister har vi etablerat en lösning som matchar dessa krav – med det rätta flödet av varor från producent till kund.


Teknisk rådgivning Anpassad för kundspecifika lösningar Vi har många års erfarenhet av försäljning av kundspecifika lösningar i aluminium. Vår organisation är på alla sätt rustad för att föra en dialog, arbeta med ritningar och ge teknisk rådgivning på en hög nivå. Kort sagt allt som krävs när lösningen är unik och anpassad efter den enskilda uppgiften. Vi ställer till exempel gärna våra ingenjörer till förfogande för att bistå med råd samt ta fram ritningar så att din produkt får den funktion och det utseeende som önskas. Under arbetets gång säkerställer vi samtidigt att din konstruktion utformas så att den blir produktionseffektiv och därmed kan produceras på bästa möjliga sätt rent ekonomiskt. Med utgångspunkt från vårt kunnande inom olika produktionsmetoder utvecklar vi ofta de tekniska lösningarna i samarbete med kunden – och först senare i processen involverar vi producenterna. Det ger en närmare dialog och ett flexibelt utbyte av idéer och förslag under idé- och utvecklingsfasen.

5


EUROPA ASIEN

AFRIKA

SOURCINGPARTNER Dra nytta av vårt nätverk Alumeco har ett formaliserat och dagligt samarbete med ett stort antal aluminiumproducenter i Europa men även i Fjärran östern där vi förfogar över pressverk i Indien och inköpskontor i Kina. Vi arbetar endast med producenter som genom säkra och exakta leveranser till Alumeco har visat sig kunna leverera den kvalitet som kunder i Skandinavien efterfrågar. Vi har en inköpsvolym hos varje enskild producent som

6

kommer dig till godo genom attraktiva pris- och leveransvillkor. Vi hanterar dessutom kvalitetsinspektioner, frakt, import, containrar och säkerhetslager. Med andra ord: alla relevanta deluppgifter – från att du beställer varan till att den levereras fram till din dörr. Alumeco har en egen produktionsavdelning och ett stort nätverk av underleverantörer som vi använder för uppgifter som lämpar sig för outsourcing.


Logistiklösningar Lager och logistik för dina behov Som en av Skandinaviens största aluminiumleverantörer kan vi erbjuda dig logistiklösningar som är anpassade efter just dina behov i form av buffertlager av råvaror och/eller färdigvaror. Det ger möjlighet att leverera produkter med komplexa produktionsförlopp på ”just-in-time”-basis.

Oberoende Globalt nätverk Alumeco levererar aluminiumämnen till många olika branscher som ställer lika många olika krav på våra produkt- och logistiklösningar. Inga producenter – oavsett storlek – besitter all nödvändig kompetens. I gengäld har en mängd mindre producenter specialiserat sig på skilda discipliner inom produktion och behandling av aluminium. Alumeco har ingått partnerskap med en stor krets av den här typen av starkt specialiserade producenter. Därför arbetar vi alltid efter principen ”bäste man på jobbet”. Utgångspunkten när vi sätter samman den optimala leveranskedjan är din produkt och din situation.

7


8


SKRÄDDARSYDD LÖSNING

Fasta kontaktpersoner Hela produktions- och logistikförloppet fram mot ett färdigt ämne i aluminium kan vara väldigt komplext. Därför har vi skräddarsytt vår organisation så att du som kund upplever att uppgiften löses på ett enkelt och överskådligt sätt. Du blir till exempel tilldelad en kundansvarig person som har ansvaret för dina avtal, nya projekt och samarbetet med dig och ditt företag. Den kundansvariga kommer att jobba nära ihop med den säljkoordinator som kommer att hantera era avtal – till exempel när det gäller orderbehandling, disponering av lager samt uppföljning hos producenter och underleverantörer.

9


ETT GLOBALT SAMARBETE

10


Förberett för tillväxt Oavsett om ditt behov av aluminium i dag är litet eller stort, kan vi erbjuda en lösning som är anpassad efter ditt aktuella behov. Vi ser till att dina lösningar anpassas efter ditt företags tillväxt genom rationaliseringar i själva produkten och/eller outsourcing av hela eller delar av produktionsförloppet. Väljer du att outsourca din produktion har du, via Alumeco-koncernens övriga kontor och lager i Europa och Fjärran östern, tillgång till vår kompetens.

Alumeco är Skandinaviens ledande aluminiumleverantör Vår främsta uppgift är att tillgodose våra kunders behov. Alumeco erbjuder ett mycket brett sortiment av aluminiumprofiler, specialprofiler, stänger, rör, plåt och coils. Vi har Skandinaviens mest omfattande lager med mer än 10 000 ton aluminium redo för omgående leverans till våra kunder. Dessutom har Alumeco egna servicecenter där vi kan såga plåt, kapa profiler och lägga på skyddsfolie.

11


A-lösningar Skräddarsydda aluminiumlösningar 100% fokus på aluminium Teknisk rådgivning Sourcingpartner Logistiklösningar Oberoende Skräddarsydd lösning Globalt samarbete

Alumeco AB Gnejsvägen 2 553 03 Jönköping

Alumeco AB Marieholmsgatan 56 415 02 Göteborg

Alumeco AB Fågelviksvägen 9 145 84 Stockholm

Alumeco AB Flygplansgatan 1-3 212 39 Malmö

Alumeco AB Hammerdahlsvägen 3 352 46 Växjö

Fax: 010-4761020 Tel: 010-4761000-vxl

Fax: 010-582404

Fax: 010-4761080

Fax:040-941257

Fax:0470-29575

www.alumeco.se · mail@alumeco.se

Asolutions in Swedish  

Alumeco´s competences in providing aluminium solutions

Asolutions in Swedish  

Alumeco´s competences in providing aluminium solutions