Page 1


Ukázka z knihy

U Krbu 35 100 00 Praha 10 www.metafora.cz Copyright © 2013 Quarto, Inc Překlad: © Růžena Pokorná, 2014 Czech edition © Metafora, 2014 All rights reserved ISBN 978-80-7359-442-8


Základy ZÁKLADNÍ TECHNIKY

18

Pletení krajky je skutečně nádhera! Budete používat stejné metody jako u jiných typů pletení, ale díky jedné či dvěma speciálním technikám bude vaše práce přímo dokonalá.

Ke klubku

Konec příze

Nahození Krajka je dírkovaný materiál, a proto je širší než úplet. Bude tedy potřeba, aby nahození bylo dostatečně volné. Jste-li zvyklí plést těsněji, nahazujte pomocí jehlic, které mají o číslo větší velikost než ty, s nimiž budete pracovat na svém projektu. Krajka se plete pomocí dvou užitečných metod.

Klouzavý uzel Každý pletařský výrobek začíná klouzavým uzlem. Podle obrázku udělejte na přízi smyčku a konec příze ponechte v požadované délce. Pomocí špičky jehlice zachyťte přízi uvnitř smyčky a pak uzel jemně na jehlici utáhněte.

První metoda Dobře se uplatní v každé situaci. Materiál je pružný a zůstane řada smyček, které lze později v případě potřeby snadno nabrat.

1 Zhotovte klouzavý uzel a navlékněte jej na jehlici. Druhou jehlici provlékněte zadní částí oka na první jehlici a kolem ní obtočte pracovní nit.

2 Špičku jehlice protáhněte obvyklým způsobem a toto nové oko přesuňte na odebírající jehlici. Opakujte tolikrát, kolikrát bude třeba.

Druhá metoda Budete potřebovat pouze jednu jehlici. Nahození je velmi volné, téměř neviditelné. Jestliže však pustíte oko v první řadě, může být obtížné ho opět najít.

1 Zhotovte klouzavý uzel a navlékněte jej na jehlici. Kolem pravého palce udělejte smyčku podle obrázku. Jehlici držte v levé ruce.

2 Přesuňte smyčku na špičku jehlice. Přízi povytáhněte a jemně utáhněte oko. To stále opakujte, dokud nedosáhnete požadovaného počtu ok. Smyčky nesmí být příliš pevné.


Nahození

U shetlandské krajky je vlastně nejrozšířenějším způsobem pletení pevně spojený vzor. Příze je na straně pletení dále od vás. Pohybuje se pod jehlicí proti směru hodinových ručiček, pak přes horní část a dolů, připravená pro další oko.

19 ZÁKLADY

Dírky v pletené krajce vznikají „nahozením“ (ve vzorech zkratka „nah“). U některých vzorů se nazývá „příze kolem jehlice“ (zkratka „pkj“). Přesná cesta, kudy se příze ubírá kolem jehlice, závisí na tom, zda se předchozí a následující oko uplete hladce nebo obrace. Příze postupuje stejně, ať už je následující oko obyčejné, nebo ujmuté.

Světlo svíčky se nejlépe vyjímá na pozadí z lícového žerzeje.

Pleteme hladce pouze na lícové straně nebo i na rubové?

1 Nahození na již upletené řadě provedete tak, že nejprve potáhnete přízi mezi jehlicemi zezadu dopředu.

2 Potom ji otočíte kolem pravé jehlice směrem dozadu. Nyní můžete uplést další oko.

Uzavření

Zakončení práce

Při práci na krajce uzavírejte obvyklým způsobem, avšak opět dostatečně volně. Použijte k tomu jehlici, která je několikrát větší než ta, s níž jste výrobek pletli.

Zasuňte nebo zašijte konce příze v délce nejméně 5 cm. Neodstřihujte nit, ale napřed výrobek vyperte a upravte jeho tvar (viz str. 30–31). Po usušení odstřihněte konce malými ostrými nůžkami.

Všechna pletená krajka je „postavena“ na tom, zda se jedná o lícový žerzej nebo pletení hladkými oky na lícové i rubové straně. Podle tradice je téměř veškerá shetlandská krajka pletená hladce v lícových i rubových řadách. V některých případech je však vhodnější lícový žerzej. Světlo svíčky (viz str. 79) a rovněž Stará břidlice (viz str. 108) vypadají lépe, pokud jsou pletené lícovým žerzejem. Výrobek z těžší příze – česané a silnější – obvykle vypadá lépe, je-li zhotoven lícovým žerzejem. Budete-li plést stále hladce na obou stranách, bude výrobek velmi silný a těžký.

Značkovače ok

Označovací nit

Označovací nit

Značkovače ok

„Označovací nit“ se protahuje oky na jehlici a ponechá na místě, dokud se výrobek nedokončí. Označuje místo, kam je všechno upletené správně. Pokud se později udělá chyba, může se upletený kus vypárat až k ní. Budete vědět, že všechna oka až sem jsou zajištěna.

Značkovače ok jsou uvedeny v popisech vzorů. Ukazují, kde končí jedna část nebo kde musíte ujmout. Kromě toho je můžete použít k označení míst, kde se vždy začíná opakovat vzor. Záleží na vás, kam je přesně dáte; bude-li jich příliš mnoho, naruší vám plynulost pletení. Jestliže vzor teprve

začínáte plést, zvláště takový, v němž se počet ok mění v různých řadách (např. Lastura na str. 109), je vhodné umístit značkovače na každé nebo každé druhé oko. Používejte je. Pokud však budete mít pocit, že vám nepomáhají, odepněte je!


ZÁKLADNÍ TECHNIKY

36

Schémata

Chcete-li si udělat schéma svého projektu, nejprve si pořiďte čtverečkový papír. Na něm nejlépe uvidíte, jak bude váš konečný projekt vypadat.

Schéma středové části Máte k dispozici několik papírových grafů. Velikost čtverečků by měla odpovídat velikosti ok vašeho vzoru. Pletete-li vroubkovým vzorem a na pravidelně se střídajících řadách nemáte žádné dírky, nakreslete ve čtverečcích řady pouze na lícové straně; jestliže pletete lícový žerzej nebo jsou ve všech řadách dírky, bude třeba nakreslit řady na lícové i na rubové straně.

Schéma trojúhelníků

1 Začněte kreslit dírky. O tom je vlastně pletení – dírky na pozadí. Podívejte se na vzor, který tvoří symboly pro nahození.

2 Potom přidejte ujímaná oka a spatříte všechny symboly ve schématu: v upleteném kusu to není totéž.

Zakomponovat vzory do trojúhelníků

Schéma okrajů 1 Na vytvarovaném kusu nejprve udělejte plné vzory, pak se všimněte okrajů. Podívejme se například na vzor Podkova (str. 76). Vzor se zde opakuje po 10 okách. Mohl by „začínat“ a „končit“ na dvou místech – mezi podkovami nebo mezi začátkem a koncem.

2 Uprostřed podkovy, kde se plete plný vzor, lze oka ujímat bez problémů.

3 Jestliže ujmeme hl3spol szč na koncích vzorů, ztratíme vždy dvě oka v každé řadě.

4 Namísto toho bude třeba ujmout vždy pouze jednou (hl2spol a sshl). Na okrajích vzorů je běžné, že se musí ujmout jednou, a ne dvakrát. V oddílu Přehled vzorů se s těmito změnami často setkáte.

5 Připravujete-li si schéma například pro pletení šály, stačí pouze na každou stranu přidat několik vroubkových ok.


2 Jestliže pletete vroubkový vzor, v němž jsou dírky pouze v lichých řadách, bude snadnější nakreslit jen liché řady. Musíte však vědět, jaký druh schématu použijete: tento „těsnopis“ nelze použít, pokud jsou všechny dírky v sudých řadách (například na okrajích Šálu ve tvaru půlměsíce na str. 140–141).

1 Stejně jako předtím začněte dírkami. Tvaru trojúhelníku docílíte tak, že nahodíte bez ubrání na obou koncích každé druhé řady; to zobrazte jako první. Potom zakreslete nahození ve vzoru, který chcete plést. Pak přidejte ubraná oka; „okraje“ však musí být správně propočítané. Všimněte si, že jednotlivá ubraná (zakroužkovaná) oka udržují správný počet ok.

3 Postupujte stejným způsobem. Nejprve zakreslete dírky, pak přidejte pravděpodobná ubraná oka. Nyní si své schéma dobře prohlédněte a upravte ubraná oka tak, abyste dodrželi správný celkový počet ok; namísto dvojitého ujmutí budou dvě jednotlivá ubraná oka.

Úprava Úpravou prázdných míst mezi motivy docílíte uspokojivějšího výsledku.

Například na Šál ve tvaru půlměsíce potřebujete připevnit korálky. Úhledné okraje získáte tak, že upravíte dírky mezi korálky v rozmezí jednoho až pěti ok. Nezapomeňte, že se kreslí KAŽDÁ řada a že dírky jsou v KAŽDÉ řadě.

Když bude mezi korálky jedno hladké oko, nebude se vzor z dírek hodit ke vzoru přidaných ok. Na okrajích šálu tak vzniknou nerovnoměrné plochy hladkých ok.

Tím, že do tkaniny přidáte korálky, bude celý vzor mnohem přitažlivější.

37 ROZVRŽENÍ PRÁCE

je již obtížnější. Jedinou možností, jak postupovat, je metoda „pokus – omyl“! Aby pro vás práce nebyla tak složitá, vyberte si vzory, které se dobře hodí pro tvar trojúhelníku. Například přidávání ok na obou koncích každé druhé řady bude vhodně odpovídat vzor Podkova.


Použité motivy:

ZÁKLADNÍ TECHNIKY

42

Pleteme štólu

1 Kyperská krajka, str. 89

U jemných přízí je důležité, abyste mezi dírkami měli dostatečné množství „vyplněných“ oblastí; avšak jsou-li příliš velké, nebude projekt působit vzdušně. Chtěla jsem zvolit Kyperskou krajku (str. 89); ke klikatému uspořádání ok se jako středová část skvěle hodí Velké kosočtverce (str. 66). Abych je oddělila, potřebovala jsem aplikaci; bylo nutné uplést lem pomocí jiných jednoduchých aplikací.

2 aplikace Korálky, str. 63 3 Linie dírek č. 1, str. 52 4 Velké kosočtverce, str. 66

Protože v krajce i ve středové části jsou klikaté linie, chtěla jsem pro aplikaci vybrat jiný tvar. Pro zjednodušení jsem hledala něco, kde se opakuje stejná řada nebo její násobek. To znamenalo 4 nebo 8 řad pro hlavní aplikaci a 2 nebo 4 řady pro aplikaci na každé straně. Aplikace Korálky (str. 63) je vzor ze čtyř řad s dírkami v každé řadě; udržel si vzdušný vzhled, ale získal zaoblenější obrysy. Linie dírek č. 1 (str. 52) vymezuje plochy bez odebrání z hlavních vzorů. Krajka se měla opakovat na protější straně štóly. Protože se to týká uzavření ok, bylo třeba zrcadlovou krajku posunout o řadu níž. .

1

2 3 4

Schéma vzorníku

Konečné schéma


Použité motivy:

Chtěla jsem uplést šálu, která by měla po obou stranách špičky, a její vzor by opticky vytvářel proužky. Zprvu jsem myslela, že aplikace budou oddělené Krajkovými dírkami (str. 54); nebyla jsem si však jista prostorovým rozložením. Protože vzor Krajkové dírky působí jako linie, chtěla jsem je vyvážit „oblejší“ aplikací. Vybrala jsem si proto aplikaci Očko (str. 65), ale střídala jsem ji, všechna nahození zůstala v lichých řadách. Použila jsem vzor Vandykeova krajka (str. 61), neboť její dvojité nahození zdůrazní vzor Krajkové dírky. Nebyla jsem si jista, zda středová část aplikace Krajkové dírky (str. 66) bude vypadat pěkně nebo zda bude ve tkanině příliš mnoho dírek; proto jsem si také udělala vzorník. Poté jsem zjistila, že vzor je sice pěkně prostorově rozložen, ale že aplikace Krajkové dírky se skutečně nehodí k žebříčkům, které na základě těchto dírek vznikly. Pro pletení svého projektu jsem tento vzor proto nepoužila. Když jsem si vybrala vzory a rozvrhla jejich rozložení, bylo třeba na druhou stranu šály umístit Vandykeovu krajku. To znamenalo posunout vzor o jednu řadu dolů. Proto jsem na začátku řady ubrala oka; toto je nutné u zrcadlově pletených krajek, kde se ujímají oka. (Jestliže se krajka tvaruje pouze splétáním ok, není to nutné – viz šál na str. 124.) Šířka konečného schématu je libovolná. Střídá se počet opakování vzorů aplikace Očko a Krajkové dírky.

1 aplikace Krajkové dírky, str. 66

43

2 Krajkové dírky, str. 54

SESTAVOVÁNÍ MOTIVŮ

Pleteme šálu

3 aplikace Očko, str. 65 4 Vandykeova krajka, str. 61

4

3

2 1

Schéma vzorníku

Konečné schéma


Úroveň 1

Krajková Kočičí pracka

72 NÁVODY

 KRAJKA*

Dokonalá krajka pro výrobek s tímto vzorem! Aby byla širší, uháčkujte k ní ještě aplikaci Kočičí pracka (str. 65). POSTUP 1. řada: hl2, nah, hl2spol, nah, hl4 2. a každá sudá řada: hl 3. řada: hl2, nah, hl2spol, nah, hl5 5. řada: hl2, nah, hl2spol, nah, hl6 7. řada: hl2, nah, hl2spol, nah, hl7 9. řada: hl2, nah, hl2spol, nah, hl2, hl2spol, nah, hl1, nah, sshl, hl1 11. řada: hl2, nah, hl2spol, nah, hl2, hl2spol, nah, hl3, nah, sshl 13. řada: hl1, [sshl, nah] 2x, sshl, hl2, nah, hl3spol szč, nah, hl2 15. řada: hl1, [sshl, nah] 2x, sshl, hl6 17. řada: hl1, [sshl, nah] 2x, sshl, hl5 19. řada: hl1, [sshl, nah] 2x, sshl, hl4 21. řada: hl1, [sshl, nah] 2x, sshl, hl3 23. řada: hl1, [sshl, nah] 2x, sshl, hl2 24. řada: jako 2. řada *Také lze použít jako krajkovou aplikaci na str. 65, celoplošný vzor na str. 77.

zobrazeno 70 %

9.4 Úroveň 1

Ozdobný síťový vzor  KRAJKOVÁ APLIKACE*

Praktická malá aplikace, která vytváří otevřený prostor mezi lemem a krajkou. POSTUP 1. řada: hl3, nah, hl3spol szč, nah, hl3 2. řada: hl 3. řada: [hl1, nah, hl3spol szč, nah] 2x, hl1 4. řada: hl *Také lze použít jako celoplošný vzor na str. 56, motiv na str. 74.


Úroveň 2

Moucha

73 NÁVODY

 KRAJKOVÁ APLIKACE*

Dírky v tomto motivu vypadají jako křídla mouchy – odtud název. Vzor vytváří praktickou krajkovou aplikaci. POSTUP 1. řada: hl2, hl2spol, nah, hl1, nah, sshl, hl2 2. řada: hl1, hl2spol, nah, hl3, nah, sshl, hl1 3. řada: hl3, nah, hl3spol szč, nah, hl3 4. řada: hl *Také lze použít jako motiv na str. 62.

9.6 Úroveň 3

Pavouk  KRAJKOVÁ APLIKACE*

Když se tento vzor plete jako aplikace, působí motiv pavouka jako šňůrka kulatých dírek mezi středovou částí a krajkou. Pozorně sledujte, ve které se nacházíte řadě, a nezapomeňte na řadu pletenou hladce mezi pavouky! *Také lze použít jako motiv na str. 64, celoplošný vzor na str. 77.


Úroveň 1

+1

NÁVODY

82

Puntíkované kosočtverce  CELOPLOŠNÝ VZOR

Tento vzor jsem objevila na velmi starých pleteninách v Unstu. Nevím, zda má vůbec název! Vypadá jednoduše a působí efektně. POSTUP 1. řada: *hl4, nah, hl3spol szč, nah, hl3. Opak. od * k posl. oku, hl1 2. a každá sudá řada: hl 3. řada: *hl2, hl2spol, nah, hl3, nah, sshl, hl1. Opak. od * k posl. oku, hl1 5. řada: *hl1, hl2spol, nah, hl1, nah, hl3spol szč, nah, hl1, nah, sshl. Opak. od * k posl. oku, hl1 7. řada: *hl3, nah, sshl, hl1, hl2spol, nah, hl2. Opak. od * k posl. oku, hl1 9. řada: jako 1. řada 11. řada: hl2spol, nah, hl7, *nah, hl3spol szč, nah, hl7. Opak. od * k posl. 2 okům, nah, sshl 13. řada: hl2, nah, sshl, hl3, *hl2spol, nah, hl3, nah, sshl, hl3. Opak. od * k posl. 4 okům, hl2spol, nah, hl2 15. řada: hl2spol, nah, hl1, nah, sshl, *hl1, hl2spol, nah, hl1, nah, hl3spol szč, nah, hl1, nah, sshl. Opak. od * k posl. 6 okům, hl1, hl2spol, nah, hl1, nah, sshl 17. řada: hl1, hl2spol, nah, hl5, *nah, sshl, hl1, hl2spol, nah, hl5. Opak. od * k posl. 3 okům, nah, sshl, hl1 19. řada: jako 11. řada 20. řada: hl


Úroveň 1

+1 83 NÁVODY

Jedlová šiška  CELOPLOŠNÝ VZOR

Tento jednoduchý vzor tvoří během pletení jakési „kapsy“. Když pak hotový výrobek obléknete, budou vrcholky šišek ploché a vytvoří kulaté tvary. Všimněte si, že základní řada vzoru je stejná jako u Nové mušle (str. 75) první řada Podkovy (str. 76). POSTUP 1. řada: hl2spol, hl3, nah, *hl1, nah, hl3, hl3spol szč, hl3, nah. Opak. od * k posl. 6 okům, hl1, nah, hl3, sshl 2. řada: hl 3.–10. řada: opak. 1. a 2. řadu ještě 4x 11. řada: hl1, *nah, hl3, hl3spol szč, hl3, nah, hl1. Opak. od * do konce řady 12. řada: hl 13.–20. řada: opak. 11. a 12. řadu ještě 4x


Úroveň 3

NÁVODY

100

Donova krajka  KRAJKA

Tato krajka je menší verzí Královniny krajky (str. 94). Vypadá nejlépe, když je pletená jemnější přízí. Všimněte si, že vnitřních sedm ok tvoří krajkovou aplikaci, kterou je možno použít samostatně.


Úroveň 3

101 NÁVODY

Puzzle  CELOPLOŠNÝ VZOR

Tento vzor se používá na pletení středové části šálů v Unstu. Na první pohled vzbuzuje obavy, ale jestliže se na něj podíváte blíže, zjistíte, že všechny části jsou přímé. Opakuje se jen 14 ok, takže jejich posloupnost si zapamatujete snadno. Kromě toho se soustředíte pouze na několik řad.

zobrazeno 75 %


PROJEKTY

124

MATERIÁLY

• 550 m, 35g příze s 1 pramenem • 2 pletací jehlice vel. 3 mm • Počítadlo řad • Odpadová příze

Pavučinkový šál Nádherný a praktický šál, je lehký jako peříčko, ale překvapivě hřejivý. Plete se z pavučinkové příze, proto je dostatečně jemný, aby se protáhl snubním prstenem. Oka se nahazují pouze v lichých řadách, proto není obtížné jej plést.

VELIKOST

Čtverec o straně přibližně 65 cm MĚŘÍTKO

Přibližně 20 ok a 44 řad na 10 cm u středového vzoru. Šál je velmi pružný.

DALŠÍ MOŽNÉ VZORY:

Středová skupinka:

Krajka Nahodit 11 ok odpadovou přízí. Pak pokračovat hlavní přízí: osm řad podle schématu 108x. Oka ponechte na niti, později je sešijete neviditelným stehem.

Středová část Začněte s jednou jehlicí na lícové straně na konci, kde byla nahozena oka. Naberte všech 216 ok rovného okraje krajky, pro každé sej 1 ob. Nyní pokračujte druhou jehlicí na rubové straně. Začněte na konci, tam, kde jsou oka na niti, naberte všech 216 ok rovného okraje krajky, pro každé sej 1 ob. Špičky jehlic by měly uprostřed krajkového pruhu mířit na sebe navzájem. Plést na lícové straně, napojit přízi a pracovat tam a zpět podle následujícího návodu.

Ozdobný síťový vzor, str. 74

1. řada (líc): sej 1 ob, hl103, sshl, otočit 2. řada: jako 1. řada Nyní pleťte od středového schématu na těchto 105 okách. 20 ok vždy opakujte v řadě čtyřikrát, a ujímejte na konci každé řady podle schématu. 44 řad schématu upleťte celkem pětkrát. Násl. řada: sej 1 ob, hl do konce řady

Zakončení Zbývající oka středové části sešijte neviditelným stehem k nabraným okům podél celkové délky krajky. Odpadovou přízi, kterou jste použili na začátku pletení krajky, odstraňte a přišijte tato oka k pracovním okům na konci krajky neviditelným stehem. Všechny konce příze zasuňte. Šál vyperte a upravte, a až uschne, všechny konce odstřihněte.

Schéma středové části

Shluk korálků, str. 95

Krajka:

aplikace Korálky, str. 63

Viktoriánská krajka s klikatým vzorem, str. 103

Schéma krajky


17


Pokud vás kniha zaujala, můžete si ji zakoupit v našem e-shopu http://www.metafora.cz/pro-sikovne-ruce/pletena-krajka

pro šikovné ruce

V edici již vyšlo mnoho knih. I tyto knihy si můžete zakoupit v našem e-shopu http://www.metafora.cz/pro-sikovne-ruce

Ukázka z knihy - Pletená krajka  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you