Мета № 27/8/182 – жовтень 2006 року Божого

Page 1

ЧАСОПИС ЛЬВІВСЬКОЇ АРХИЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ Жовт ень 20 06 року Б ожого, число 27/8/1 82 2 – 3 ñòîð. Ïîñòàíîâè Ñèíîäó ºïèñêîï³â. Íîâèíè ç æèòòÿ Öåðêâè.

4 – 5 ñòîð. Íîâèíè ç æèòòÿ Öåðêâè. Öå òàêîæ æèòòÿ! Äðóæáà íå ìຠêîðäîí³â.

6 - 7 ñòîð. 8 - 9 ñòîð. Ñàìîóâ’ÿçíåííÿ. Ïðîáëåìà àëêîãîë³çìó. î. Îìåëÿí Êîâ÷ – ðÿò³âíèê ïðèðå÷åíèõ.

12 - ñòîð. 10 - 11 ñòîð. Ìèòòºâîñò³ áóðõëèâîãî ñâ³òó. Êàòåõèçìîâ³ ïðàâäè. Ãîòóºìîñü äî ìîëîä³æíîãî Ñîáîðó

ШУКАЙТЕ ПИЛЬНО ТОГО, ЩО ГОСПОДЕВІ ПОДОБАЄТЬСЯ

Церква не має спільної мови, уусі сі бесіди світу нарівні до неї належать. Вона, в різних часах промовляючи до різних людей, уживає різних бесід, та ні одна з них не є її мовою. Вона вправді стоїть на сторожі Богом натхненних книг Старого й Нового Завіту Завіту,, що написані людською мовою, єврейською і грецькою. Але ні одна ні д руга мова не стала мовою Церкви. Вона користується кожною мовою й хоче, щоб ні одна не бу ла такою, що мала б бути зв’язком поміж людьми”. була Митрополит А. Шептицький, “Послання до вірних”, січень 1938 р.

Думається, що вищенаведені слова св. апостола Павла повинні бути інструкцією для кожної правдиво віруючої людини. Адже згідно слів псалмопівця лише «безумний каже у своїм серці: Немає Бога!» (Пс. 13,1). Ми ж, якщо хочемо бути правдиво побожними людьми, таки повинні би шукати саме того, що подобається Господу Богу нашому. Доволі часто із уст окремих людей доводиться чути висловлену опінію про якусь третю особу, що це, мовляв, є дуже побожна людина. І це може стосуватися як мирянина так і духовної особи. Але якщо застановитися над такою оцінкою, то не завжди можна з нею погодитися. Бо часто те, що одна людина вважає за побожне, в Божих очах може виявитися глупотою, як до фарисеїв про це говорить Господь наш Ісус Христос: «Ви видаєте себе за праведних перед людьми, але Бог знає серця ваші; бо що в людей високе – осоружне Богові» (Лк 16,15). З цього можемо зробити висновок, що нераз отака побожність є мнимою, а якщо бути точнішим, то – фальшивою. Бо не той визначає вартість своєї побожности, хто її намагається чинити, але Той, до Кого вона направлена. Тому саме та людина, котра пильно шукає того, що подобається Богові, має правдиву побожність. І найперші ознаки, за котрими можна її впізнати – це смирення і страх Божий. Звідки можемо здовідатися, чого шукати? Як знати, що подобається Богові? Основне джерело нашого пізнання – це Святе Писання, котре нам залишив Сам Господь. Крім нього – це Святе Передання Церкви, тобто офіційна наука Церкви, котра у всій своїх повноті базується на тому ж таки Святому Писанні, а саме на словах Господа нашого Ісуса Христа, сказані до апостолів, як до основоположників святої Церкви: «Все, що ви зв’яжете на землі, буде зв’язане на небі, і все, що розв’яжете на землі, буде розв’язане на небі» (Мт 18,18). Інколи доводиться спостерігати, як окремі люди намагаються переконати одні одних, що тільки те, що пропонують вони є найкраще і для Бога наймиліше. Часом у своїй нерозумній впертості такі люди хочуть і Самого Господа переконати у тому, що Богові мусить подобатися те, що пропонують саме вони. До прикладу, вже не перший рік, і навіть не перший десяток років, у нашій Церкві спостерігається протистояння на ґрунті способу прийняття св. Причастя. Є група священиків, котрі під карою тяжкого гріха забороняють вірним причащатися у стоячій поставі. Є, звичайно, і група вірних, котрі дуже ревно таких священиків слухають і підтримують. Така позиція прикривається тим, що Богові є миліше, коли люди приймають св. Причастя клячачи. Але де є певність, що саме така постава є Богові милою, якщо Церква офіційно вчить, що причащатися належить стоячи? Висновок напрошується сам по собі – хтось вчить фальшиво: або свята Церква не є святою, бо каже причащатися стоячи, або фальшиво вчать ті священики, котрі не хочуть слухати Церкви і шукають для себе марної людської слави і похвали. Останнім часом ми неодноразово зверталися до питання так званих «підгорецьких отців», котрі, вважаючи себе побожними та святими, вперто намагаються переконати Господа Бога в тому, що слово «православний» є страшною єрессю і схизмою. Крім того, вони намагаються переконати Церкву, що вона і «зв’язує» і «розв’язує» не те, що треба, вважаючи, що свята Церква має питати в них поради чи дозволу коли і що приймати, коли й кого висвячувати на єпископів тощо. Слово «православний» Церкві по праву належить від перших віків виходу її з катакомб, це слово вживали і св. Отці, як от: Іван Золотоустий, Василій Великий, Григорій Богослов, Іван Дамаскин тощо. Бачимо, що хтось фальшивить: або святі Отці Церкви, або несвяті «підгорецькі отці». Висновки, як кажуть, зайві. А щодо єпископства, то тут смирення і близько не видно, бо лише зухвалі люди із завищеною самооцінкою можуть пропонувати себе на єпископство. Чому ж такі «побожні» особи хочуть переконати Святого Духа, що вони – найкращі? Нещодавно група наших єпископів враз із священиками побувала в Польщі, у концтаборі Майданек, де служив Богові і загинув український священик Омелян Ковч. Його, серед інших 28Fми мучеників за Христа, світлої пам’яті папа Іван Павло ІІ проголосив Блаженним. Він стався Блаженним за те, що на кожному місці «шукав пильно того, що Господеві подобається», навіть у концтаборі, де був постійний «плач і скрегіт зубів». Він стався Блаженним за те, що був правдиво побожною людиною, він стався Блаженним за те, що смиренно приймав святу Божу волю. Ще такий невеликий штрих до вже сказаного. Священномученик Омелян, відправляючи у концтаборі св. Літургію, готуючи в’язнів до страти, благословляючи вмираючих ніколи і нікого не переконував, що мусять молитися поFцерковнослов’янськи, як цього сьогодні навчають новітні сектанти, котрих зовемо «лефевристами». Адже саме вони хочуть переконати Господа Бога, що для Нього церковнослов’янська мова є наймилішою. А Блаженний Омелян Ковч, перебуваючи серед пекла, казав так: «Тут я бачу Бога, Який єдиний та однаковий для всіх, незалежно від релігійних відмінностей, що існують між нами. Можливо, наші Церкви різні, але в усіх них царює той же великий Всемогутній Бог. Коли я відправляю Службу Божу, всі вони разом моляться. Моляться різними мовами, але чи Бог не розуміє усіх мов?». Як бачимо, хтось також фальшивить: або «лефевристи», що противляться Церкві, або великий праведник, ім’я котрого записане на небесах. Щодня, коли молимось «Символ віри», ми заявляємо, що віруємо у те, що Христос «…вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих». Цього, очевидно, сподівається кожна віруюча людина. Прийде час, і це обов’язково станеться. Господь засяде на престолі Своєї слави і буде провадити Суд. В тому часі для окремих людей настане страшне і безповоротне розчарування. Про це говорить Ісус Христос: «Не кожний, хто промовляє до Мене: Господи, Господи! – ввійде в Царство Небесне, лише той, хто чинить волю Отця Мого, що на небі. Багато Мені того дня скажуть: Господи, Господи! Хіба ми не Твоїм ім’ям пророкували? Хіба не Твоїм ім’ям бісів виганяли? Хіба не Твоїм ім’ям силу чудес творили? І тоді Я їм заявлю: Я вас не знав ніколи! Відійдіть від Мене, ви, що чините беззаконня!» (Мт 7, 21F23). Якщо ж ми зі щирим серцем будемо пильно шукати того, що подобається Господеві, нас ці слова ніколи не будуть стосуватися. Дай то, Боже!

о. Іван ГАЛІМУРКА, редактор


2

ОФІЦІЙНО Невдовзі Митрополит Андрей може бути проголошений блаженним

Під час роботи цьогорічного Синоду єпископів Української Греко Католицької Церкви надійшла вістка з Риму про те, що беатифікаційний процес (визнання святим) Митрополита Андрея Шеп тицького перейшов до Богословської комісії. За словами голови Комітету беатифікацій та каноні зацій Синоду владики Михаїла (Гринчишина), це великий поступ у справі проголошення бла женним Слуги Божого Митрополита Андрея. Він відбувся завдяки старанням членів Постійного Синоду безпосередньо у папи Венедикта ХVІ. Беатифікаційний процес Слуги Божого Андрея офіційно розпочався у 1958 році. Відтоді почали збирати усі твори Митрополита. – Що означає, що справу Митрополита Андрея передано до Богословської комісії? – запитали ми працівника Постуляційного центру УГКЦ, віце постулятора справи Митрополита Андрея Шеп тицького о. Романа Тереховського. – Те, що беатифікаційна справа Слуги Божого Митрополита Андрея Шептицького була нещо давно передана для подальшого опрацювання спеціальній Богословській комісії Конґреґації у справах святих у Римі, формально означає, що після відповідної позитивної оцінки стану істо ричної вірогідності та автентичності зібраних під час проведення довготривалого беатифікацій ного процесу документальних матеріалів (на підставі архівних документів та свідчень очевид ців) сама справа перейшла до компетенції тих урядових посадовців римської Конґреґації у справах святих, які повинні належним чином оцінити також якісну сторону всього зібраного у цій справі фактажу. Це буде зроблено для того, щоб можна було впевнено зробити офіційні висновки щодо відповідності наведених фактів з життя і діяльності Слуги Божого Митрополита Андрея Шептицького об’єктивним критеріям офіційного визнання неординарного геройства практикованих ним чеснот. Крім того, віце постулятор справи Митропо лита Андрея Шептицького розповів, що після отримання підтвердження з боку вищевказаної комісії факту геройства чеснот (de heroicitate virtutibus), практикованих Слугою Божим Митро политом Андреєм впродовж свого життя, спов неного подвигу віри і служіння Богові й ближ ньому, його офіційний статус буде позначено технічним поняттям «venerabile», що уможливить визнання його блаженним Католицької Церкви. При цьому о. Роман зазначив: «Це станеться за умови представлення належним чином задоку ментованого та авторитетно визнаного компе тентною церковною владою (Конґреґацією у справах святих) чуда, яке б відбулося за посеред ництвом молитов та заступництва Слуги Божого Митрополита Андрея». Прес секретаріат Глави УГКЦ

Íà Ñëàâó Ñâÿòî¿ ªäèíîñóùíî¿, Æèâîòâîðÿùî¿ ³ Íåðîçä³ëüíî¿ Òð³éö³, Îòöÿ ³ Ñèíà ³ Ñâÿòîãî Äóõà. Àì³íü. Áîæîþ ìèë³ñòþ ³ Ðèìñüêîãî Àïîñòîëüñüêîãî Ïðåñòîëó Áëàãîñëîâåííÿì + ËÞÁÎÌÈÐ Âåðõîâíèé Àðõèºïèñêîï Êèºâî-Ãàëèöüêèé Óêðà¿íñüêî¿ Ãðåêî-Êàòîëèöüêî¿ Öåðêâè Âèñîêîïðåîñâÿùåííèì ³ Ïðåîñâÿùåííèì Âëàäèêàì, Âñå÷åñíèì Îòöÿì äóõîâíèì, Ïðåïîäîáíèì ×åíöÿì ³ ×åðíèöÿì òà Ìèðÿíàì Ïîì³ñíî¿ Óêðà¿íñüêî¿ Ãðåêî-Êàòîëèöüêî¿ Öåðêâè ÏÐÎÃÎËÎØÓÞ ² ÎÏÐÈËÞÄÍÞÞ

ÏÎÑÒÀÍÎÂÈ ÏÀÒвÀÐØÎÃÎ ÑÈÍÎÄÓ ªÏÈÑÊÎϲ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊί ÃÐÅÊÎ-ÊÀÒÎËÈÖÜÊί ÖÅÐÊÂÈ ÙÎ ÏÐÎÕÎÄÈÂ Ó Ì. ËÜÂβ – ÁÐÞÕÎÂÈ×ÀÕ Â²Ä 13 ÄÎ 20 ÂÅÐÅÑÍß 2006

1. Âèçíà÷èòè ÿê îñíîâó íàøî¿ ³äåíòè÷íîñò³ òå, ùî ìè º: 1) Öåðêâîþ ñâîãî ïðàâà; 2) âïîâí³ îá’ºäíàíèìè ç íàñòóïíèêîì ñâÿòîãî Ïåòðà – ªïèñêîïîì Ðèìà; 3) íîñ³ÿìè ñõ³äíîõðèñòèÿíñüêîãî áëàãî÷åñòÿ â³çàíò³éñüêî¿ òðàäèö³¿ ç ÷àñó Âîëîäèìèðîâîãî õðåùåííÿ; 4) çâàæàþ÷è íà íàøó ³ñòîð³þ, íàøå ãåîãðàô³÷íå ïîëîæåííÿ ³ íàø ðåë³ã³éíî-öåðêîâíèé äîñâ³ä, ïîêëèêàí³ ñïðèÿòè ïîâíîìó âçàºìîðîçóì³ííþ äâîõ õðèñòèÿíñüêèõ òðàäèö³é – â³çàíò³éñüêî¿ ³ ëàòèíñüêî¿. 2. Âèçíà÷èòè ÿê ñòðàòåã³þ íàøî¿ Öåðêâè íà íàñòóïí³ äåñÿòèë³òòÿ ãàñëî:„Ñâÿò³ñòü îá’ºäíàíîãî Áîæîãî ëþäó”, ùî îçíà÷àº: 1) ñâÿò³ñòü – ïîâ÷èòè ÷ëåí³â íàøî¿ Öåðêâè: À. Çì³ñòîâ³ íàøî¿ â³ðè (â³äïîâ³äü íà òðè çàïèòàííÿ): •÷îìó ÿ â³ðþ â Áîãà? •÷îìó ÿ º õðèñòèÿíèíîì? •÷îìó ÿ º êàòîëèêîì â³çàíò³éñüêî-êè¿âñüêî¿ òðàäèö³¿? Á. Ïðàêòèêè â³ðè – äîïîìîãòè ëþäÿì çíàòè ³ æèòè çà Çàêîíîì Áîæèì. 2) îá’ºäíàííÿ Áîæîãî ëþäó – ³íòåíñèâíî ïëåêàòè âíóòð³øíþ ºäí³ñòü â³ðíèõ íàøî¿ Öåðêâè, õî÷ áè äå âîíè çíàõîäèëèñÿ, òà ñâ³äîìî é ïîñë³äîâíî ä³ÿòè äëÿ îá’ºäíàííÿ õðèñòèÿí êè¿âñüêî¿ òðàäèö³¿. 3. Âçÿòè çà îñíîâó òåêñò ëèñòà ðîáî÷îãî äîêóìåíòà Êîì³ñ³¿ ñâÿùåíè÷î¿ ôîðìàö³¿ ùîäî ãîëîâíî¿ òåìè Ñèíîäó, âðàõóâàòè ïðîïîçèö³¿ ÷ëåí³â Ñèíîäó òà ñêåðóâàòè éîãî íà äîîïðàöþâàííÿ. Íàäñèëàòè çàóâàæåííÿ íà àäðåñó àáî î. Ñâÿòîñëàâà Øåâ÷óêà, àáî î. Êåííåòà Íîâàê³âñüêîãî, àáî î. Áîãäàíà Äàíèëà äî 31 ãðóäíÿ 2006 ðîêó. 4. Ïðî³íôîðìóâàòè äóõîâåíñòâî òà â³ðíèõ ÓÃÊÖ, ùî äîêóìåíòè, ÿê³ áóëè ïîäàí³ Ðèìñüêèì Àïîñòîëüñüêèì Ïðåñòîëîì äëÿ Ñõ³äíèõ Öåðêîâ ùîäî áîãîñëóæ³íü: 1) Óñòàâ áîãîñëóæ³íü Âå÷³ðí³, Óòðåí³ é Áîæåñòâåííî¿ Ë³òóð㳿, âèäàíèé â Ðèì³ ó 1953 ðîö³; 2) Äîêóìåíò Äðóãîãî Âàòèêàíñüêîãî Ñîáîðó ïðî ë³òóðã³éí³ ñïðàâè „Ñâÿùåííèé Ñîáîð”; 3) ²íñòðóêö³ÿ çàñòîñóâàííÿ ë³òóðã³éíèõ ïðèïèñ³â Êîäåêñó êàíîí³â Ñõ³äíèõ Öåðêîâ, âèäàíà Êîíãðåãàö³ºþ Ñõ³äíèõ Öåðêîâ 6 ñ³÷íÿ 1996 ðîêó, º îáîâ’ÿçêîâèìè äëÿ âñ³º¿ Óêðà¿íñüêî¿ Ãðåêî-Êàòîëèöüêî¿ Öåðêâè. 5. Äîðó÷èòè Âëàäèö³ Ñòåïàíîâ³ (Ìåíüêó) äî 1 ñåðïíÿ 2007 ðîêó îïðàöþâàòè Ñòàòóò ˳òóðã³éíî¿ êîì³ñ³¿ ³ ðîç³ñëàòè âëàäèêàì äëÿ ðîçãëÿäó òà ïîäàííÿ çàóâàæåíü ³ ïðèéíÿòòÿ éîãî íà íàñòóïíîìó Ïàòð³àðøîìó Ñèíîä³. 6. Äîðó÷èòè Ìèòðîïîëèòîâ³ Ëàâðåíò³ºâ³ (Ãóöóëÿêó) äî 1 ñåðïíÿ 2007 ðîêó îïðàöþâàòè ïðîöåäóðó ïîäàííÿ äëÿ ðîçãëÿäó Ñèíîäó ë³òóðã³éíèõ ñïðàâ. 7. Âçÿòè äî óâàãè çâ³ò ïðî ï³äãîòîâêó Êàòåõèçìó ÓÃÊÖ òà áëàãîñëîâèòè äàëüøó ðîáîòó íàä öèì âèäàííÿì. 8.  óñ³õ ºïàðõ³ÿõ ³ åêçàðõàòàõ ñòâîðèòè ðîáî÷ó ãðóïó ç áîãîñëîâ³â, êàòåõèò³â, ô³ëîëîã³â òà ³íøèõ ôàõ³âö³â íà ÷îë³ ç ïðàâëÿ÷èì ºïèñêîïîì äëÿ àíàë³çó ðîáî÷îãî òåêñòó Êàòåõèçìó ÓÃÊÖ „Õðèñòîñ – íàøà Ïàñõà” ³ äî 31 áåðåçíÿ 2007 ðîêó ïîäàòè ñâî¿ ïèñüìîâ³ çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ñåêðåòàð³àòîâ³ íà òàêó åëåêòðîííó àäðåñó: katehyzm@ucu.edu.ua 9. Ïåðåíåñòè íà 2008 ð³ê çàïëàíîâàíå íà 2007 ð³ê ïðîâåäåííÿ êàòåõèòè÷íî¿ êîíôåðåíö³¿, ïðèóðî÷èâøè ¿¿ äî âèïóñêó Êàòåõèçìó ÓÃÊÖ, ùîá ï³äêðåñëèòè éîãî âàæëèâ³ñòü. 10. Ó Çàõ³äí³é ªâðîï³, ó âñ³õ îñåðåäêàõ, äå º óêðà¿íö³-çàðîá³ò÷àíè, âêëþ÷èòè â ïàñòîðàëüíó îï³êó êàòåõèòè÷íå ñëóæ³ííÿ ÷åðåç ä³ÿëüí³ñòü ñóáîòí³õ òà íåä³ëüíèõ øê³ë. 11. Äîðó÷èòè Áëàæåíí³øîìó Ëþáîìèðîâ³, Ïðåîñâÿùåííîìó Âëàäèö³ Ñòåïàíîâ³ (Ìåíüêîâ³) ³ Ïðåîñâÿùåííîìó Âëàäèö³ Âàñèëåâ³ (²âàñþêîâ³) îïðàöþâàòè äî íàñòóïíîãî Ïàòð³àðøîãî Ñèíîäó çâ³ò ùîäî ºâàíãåë³çàö³¿ òà äóøïàñòèðñüêî¿ ñèòóàö³¿ íà Ñõ³äí³é Óêðà¿í³. 12. Äîðó÷èòè Ïðåîñâÿùåííîìó Âëàäèö³ Ïàâëîâ³ (Õîìíèöüêîìó), Ïðåîñâÿùåííîìó Âëàäèö³ Ïåòðîâ³ (Êðèêîâ³) òà Ïðåîñâÿùåííîìó Âëàäèö³ ijîí³ñ³ºâ³ (Ëÿõîâè÷ó) îïðàöþâàòè äî íàñòóïíîãî Ïàòð³àðøîãî Ñèíîäó çâ³ò ùîäî ñòàíó ºâàíãåë³çàö³¿ çà ìåæàìè Óêðà¿íè. 13. Ïðîõàòè Áëàæåíí³øîãî Ëþáîìèðà çâåðíóòèñÿ äî ìîíàøèõ ÷èí³â ³ çãðîìàäæåíü ÓÃÊÖ ç äîðó÷åííÿì àêòèâ³çóâàòè ºâàíãåë³çàö³éíó ä³ÿëüí³ñòü. 14. Äëÿ íàëåæíîãî ïðèãîòóâàííÿ äî Ïàòð³àðøîãî ñîáîðó 2007 ðîêó, ïðèñâÿ÷åíîãî ïèòàííÿì ìîëîä³: 1) çàòâåðäèòè Ñòàòóò Ïàòð³àðøîãî ñîáîðó 2007 ðîêó „Ìîëîäü ó Öåðêâ³ òðåòüîãî òèñÿ÷îë³òòÿ”; 2) âñòàíîâèòè, ùî Ïàòð³àðøèé ñîáîð 2007 ðîêó ïðîõîäèòèìå 14-19 ñåðïíÿ â ì. Êèºâ³; 3) óïðîäîâæ 2007 ðîêó â íåä³ë³ ³ ñâÿòà ï³ä ÷àñ Ñâÿòî¿ Ë³òóð㳿 âèãîëîøóâàòè â ºêòåí³¿ îêðåìå ìîëèòîâíå ïðîõàííÿ çà ìîëîäü, çà äîáð³ òà ðåâí³ ïîêëèêàííÿ äî ìîíàøîãî ³ ñâÿùåíè÷îãî ñòàíó; 4) äîðó÷èòè ñåêðåòàð³àòîâ³ Ïàòð³àðøîãî ñîáîðó 2007 ðîêó îðãàí³çóâàòè ôîðóì ìîëîä³æíèõ õðèñòèÿíñüêèõ îðãàí³çàö³é, ðóõ³â òà ñï³ëüíîò ÓÃÊÖ; 5) ïåðåä ïðîâåäåííÿì Ïàòð³àðøîãî ñîáîðó 2007 ðîêó â óñ³õ ïàðàô³ÿõ ÓÃÊÖ ïðîâåñòè òèæäåíü ºâàíãåë³çàö³¿ ìîëîä³; 6) ïðîâåñòè â ÷åðâí³ 2007 ðîêó Âñåóêðà¿íñüêó ìîëîä³æíó ïðîùó äî Çàðâàíèö³ ÿê îäíó ³ç âàæëèâèõ àêö³é äóõîâíî¿ ï³äãîòîâêè äî Ïàòð³àðøîãî ñîáîðó 2007 ðîêó, ïðèñâÿ÷åíîãî ïèòàííÿì ìîëîä³. 15. ϳä ÷àñ Ïàòð³àðøîãî ñîáîðó ïðîâåñòè ç’¿çä ìîëîä³ ç ïîñåëåíü òà Óêðà¿íè, â ÿêîìó â³çüìóòü ó÷àñòü ïðèíàéìí³ 1000 îñ³á ç êîæíî¿ ºïàðõ³¿ ÓÃÊÖ â Óêðà¿í³ òà ìàêñèìàëüíå ÷èñëî ó÷àñíèê³â ç ïîñåëåíü. 16. Ïðèçíà÷èòè Âëàäèêó ßðîñëàâà (Ïðèð³çà) êóðàòîðîì îðãàí³çàö³éíîãî êîì³òåòó ç ï³äãîòîâêè äî ïðîâåäåííÿ â ì. Êèºâ³ Ïàòð³àðøîãî ñîáîðó 2007 ðîêó, ïðèñâÿ÷åíîãî ïèòàííÿì ìîëîä³. 17. Áëàãîñëîâèòè ó÷àñòü îô³ö³éíî¿ äåëåãàö³¿ ìîëîä³ ÓÃÊÖ ó Âñåñâ³òíüîìó äí³ ìîëîä³ â ѳäíå¿ (Àâñòðàë³ÿ) ó 2008 ðîö³ òà äîðó÷èòè Êîì³ñ³¿ ó ñïðàâàõ ìîëîä³ ñòâîðèòè îðãêîì³òåò ÓÃÊÖ ùîäî ïðèãîòóâàííÿ äî öüîãî Äíÿ. 18. Çã³äíî ç êàíîíîì 1062 Êîäåêñó êàíîí³â Ñõ³äíèõ Öåðêîâ ïðèçíà÷èòè Âëàäèê Ñîôðîíà (Ìóäðîãî), ijîí³ñ³ÿ (Ëÿõîâè÷à) òà Âîëîäèìèðà (Þùàêà) ÷ëåíàìè Ïàòð³àðøîãî òðèáóíàëó. 19. Çã³äíî ç êàíîíîì 1062 Êîäåêñó êàíîí³â Ñõ³äíèõ Öåðêîâ, ïðèçíà÷èòè Âëàäèêó ijîí³ñ³ÿ (Ëÿõîâè÷à) Ãåíåðàëüíèì êåð³âíèêîì óïðàâë³ííÿ ñïðàâåäëèâîñò³ Ïàòð³àðøîãî òðèáóíàëó. 20. Äîðó÷èòè Âëàäèö³ Âîëîäèìèðó (Þùàêó) ³ Âëàäèö³ Äàâèäó (Ìîòþêó) ðîçãëÿíóòè ñòàí ñïðàâ ³ç ïàðòèêóëÿðíèì ïðàâîì ïîì³ñíî¿ Óêðà¿íñüêî¿ Ãðåêî-Êàòîëèöüêî¿ Öåðêâè. Äëÿ öüîãî: 1) çä³éñíèòè íåîáõ³äí³ çàõîäè äëÿ îïðàöþâàííÿ ïîâíîãî ïàðòèêóëÿðíîãî ïðàâà; 2) ïåðåâ³ðèòè êàíîíè ïàðòèêóëÿðíîãî ïðàâà, ÿêå áóëî ïðèéíÿòå Ñèíîäîì ó 2002 ðîö³ íà âèïðîáóâàëüíèé òåðì³í, òà äîñë³äèòè, íàñê³ëüêè âîíî â³äïîâ³äຠíàøèì ñó÷àñíèì öåðêîâíèì ïîòðåáàì; 3) ïåðåâ³ðèâøè êàíîíè ïàðòèêóëÿðíîãî ïðàâà, ÿêå áóëî ïðèéíÿòå Ñèíîäîì ó 2002 ðîö³ íà âèïðîáóâàëüíèé òåðì³í, ïðîñèòè Áëàæåíí³øîãî Ëþáîìèðà, ùîá â³í ñâî¿ì äåêðåòîì ï³äòâåðäèâ éîãî àêòóàëüí³ñòü. 21. Äîðó÷èòè Âëàäèö³ Ãë³áîâ³ (Ëîí÷èí³) ðàçîì ³ç ãîëîâàìè êîì³ñ³é ïåðåâ³ðèòè ñòàí âèêîíàííÿ ð³øåíü Ñèíîä³â â³ä 1996 ðîêó. 22. Ïðîñèòè Áëàæåíí³øîãî Ëþáîìèðà ñòâîðèòè îðãàí³çàö³éíèé êîì³òåò ç â³äçíà÷åííÿ 200-ë³òòÿ ïåðåíåñåííÿ Ìèòðîïîëè÷î¿ êàòåäðè ç Êèºâà äî Ëüâîâà. 23. Çàòâåðäèòè òåêñò ëèñòà-çàïðîøåííÿ äî Ñâÿò³øîãî Îòöÿ Âåíåäèêòà XVI â³äâ³äàòè Óêðà¿íó ³ç ïàñòèðñüêèì â³çèòîì. 24. Çàòâåðäèòè òåêñò ëèñòà äî Ñâÿò³øîãî îòöÿ Âåíåäèêòà XVI. 25. Çàòâåðäèòè òåêñò ëèñòà äî Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ³êòîðà Þùåíêà. 26. Çàòâåðäèòè òåêñò ëèñòà äî ãîë³â Ïðàâîñëàâíèõ Ñèíîä³â. 27. Çàòâåðäèòè òåêñò Êîìóí³êàòó Ñèíîäó ªïèñêîï³â ÓÃÊÖ. 28. Ïðîâîäèòè çáèðàííÿ êîøò³â äëÿ Ñõ³äíî¿ Óêðà¿íè íà âñ³é òåðèòîð³¿, äå º ñòðóêòóðè ÓÃÊÖ. 29. Çá³ðêó „Àíäð³¿â ãð³ø” ïðèçíà÷èòè äëÿ ï³äòðèìàííÿ äóøïàñòèðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà ìåæàìè ñòðóêòóð íàøî¿ Öåðêâè â óñüîìó ñâ³ò³. 30. Ïðîâåñòè çáèðàííÿ ïîæåðòâ ó âñ³é ÓÃÊÖ äëÿ ïîòðåá Óêðà¿íñüêîãî êàòîëèöüêîãî óí³âåðñèòåòó, ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ ÿêîãî ðåêòîðàò ÓÊÓ óçãîäèòü îêðåìî ç êîæíîþ ºïàðõ³ºþ ³ åêçàðõàòîì. Ö³ ð³øåííÿ âñòóïàþòü ó ä³þ 14 æîâòíÿ 2006 ðîêó Áîæîãî, íà ñâÿòî Ïîêðîâè Ïðåñâÿòî¿ Âëàäè÷èö³ íàøî¿ Áîãîðîäèö³³ Ïðèñíîä³âè Ìàð³¿. +ËÞÁÎÌÈÐ (Ãóçàð) Âåðõîâíèé Àðõèºïèñêîï Óêðà¿íñüêî¿ Ãðåêî-Êàòîëèöüêî¿ Öåðêâè Äàíî ó Êèºâ³ 22 âåðåñíÿ 2006 ðîêó Áîæîãî


ЖОВТЕНЬ

2006

27

182

3

ІНФОРМУЄ КАНЦЕЛЯРІЯ АРХИЄПИСКОПА Ó íåä³ëþ, 10 âåðåñíÿ, àðõèºïèñêîï Ëüâ³âñüêèé ²ãîð (Âîçüíÿê) â³äâ³äàâ ñåì³íàðèñò³â ó íîâîçáóäîâàí³é ñåì³íàð³¿, ùî ó Ëüâîâ³ íà âóë. Õóòîð³âêà. Çà âæå óñòàëåíîþ òðàäèö³ºþ, íà ïî÷àòîê íàâ÷àëüíîãî ðîêó Âëàäèêà â³äñëóæèâ Àðõèºðåéñüêó ˳òóðã³þ, íà ÿê³é çâåðíóâñÿ äî âèõîâàòåë³â òà â³äïîâ³äàëüíèõ çà âèõîâàííÿ, «...ùîá ìîëèëèñÿ é ðîçâàæàëè òà ïðèêëàäàëè ùèðèõ çóñèëü äî âèõîâàííÿ ìîëîä³». À ñàìèõ ñåì³íàðèñò³â çàêëèêàâ: «Ïèëüíóéòå ñåáå ó âñüîìó é ïî÷óâàéòå ñåáå â³ëüíèìè ä³òüìè Òâîðöÿ. Âèêîðèñòîâóéòå êîæíó õâèëèíó äàíó âàì ó ñåì³íàð³¿, óíèêàéòå ãð³õà, çðîñòàéòå ó ëþáîâ³ äî ìîëèòâè, äîçð³âàéòå ó â³ðíîñò³ Õðèñòîâ³... ». Ïåðåä ñâî¿ì â³ä’¿çäîì Âëàäèêà âñ³õ ïîáëàãîñëîâèâ ³ îêðîïèâ ñâÿ÷åíîþ âîäîþ. Íà ñâÿòî Óñ³êíîâåííÿ ÷åñíî¿ ãîëîâè ñâ. ²âàíà Õðèñòèòåëÿ âëàäèêà ²ãîð (Âîçüíÿê) â³äñëóæèâ óðî÷èñòó ˳òóðã³þ ó ñîáîð³ ñâ. Þðà.  ÷àñ³ ˳òóð㳿 áóëî âèãîëîøåíî ºâàíãåëüñüêó ïðîïîâ³äü, â êîòð³é àðõèºðåé íàãîëîñèâ, ùî ïîòð³áíî óáîë³âàòè çà äîáðå ñâîº õðèñòèÿíñüêå æèòòÿ, à òàêîæ – ìîëèòèñÿ çà áëèæí³õ, íå îñóäæóâàòè ¿õ, íå îáðàæàòè, à äîïîìàãàòè. Ó ñåðåäó 13 âåðåñíÿ ó ñîáîð³ ñâ. Þðà, Áîæåñòâåííîþ ˳òóð㳺þ ðîçïî÷àâñÿ Ñèíîä ºïèñêîï³â ÓÃÊÖ, ÿêèé òðèâàâ ïî 20 âåðåñíÿ. Àðõèºïèñêîï Ëüâ³âñüêèé ²ãîð (Âîçüíÿê) áóâ áåçïîñåðåäí³ì ó÷àñíèêîì Ñèíîäó. Ó íåä³ëþ 17 âåðåñíÿ Àðõèºïèñêîï Ëüâ³âñüêèé ²ãîð (Âîçüíÿê) ñï³âñëóæèâ ïðè â³äïðàâ³ óðî÷èñòî¿ ñâ. ˳òóð㳿, êîòðó ç íàãîäè îñâÿ÷åííÿ áîãîñëîâñüêîãî ôàêóëüòåòó ñëóæèâ Ïàòð³ÿðõ Ëþáîìèð Ãóçàð. Ó äåíü гçäâà Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³ âëàäèêà ²ãîð (Âîçüíÿê) â³äâ³äàâ ïàðîõ³ÿí ñ. Ìîíàñòèðîê, ùî íà Çîëî÷³âùèí³. Òóò, ó ì³ñöåâîìó õðàì³, àðõèºïèñêîï â³äñëóæèâ óðî÷èñòó Áîæåñòâåííó ˳òóðã³þ, à òàêîæ çâåðíóâñÿ ñëîâîì äî ïàðîõ³ÿí. Ó ñâîºìó ñëîâ³ àðõèºðåé çàêëèêàâ â³ðíèõ íàñë³äóâàòè æèòòÿ Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³, ¿¿ ïîñëóõ Áîãîâ³, çãîäó ç Áîæîþ âîëåþ. ³í, çîêðåìà, ñêàçàâ: «Õàé Ïðåñâÿòà Áîãîðîäèöÿ, íàøà Íåáåñíà Ìàòè, äîïîìîæå íàì çðîçóì³òè ïîòðåáó îñâÿ÷óâàòèñÿ ³ ñòàòè ñâÿòèìè. Öå óñ³ì ï³ä ñèëó, õòî ò³ëüêè çàáàæàº, ³íàêøå Ãîñïîäü äî öüîãî íå çàêëèêàâ áè ñâ³é ëþä». Ïî çàâåðøåíí³ ñâ. ˳òóð㳿 á³ëÿ êàïëèö³ â³äáóëîñÿ ñâÿ÷åííÿ âîäè. Ó íåä³ëþ ï³ñëÿ гçäâà Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³ â ñ. Êíÿæå, ùî íà Çîëî÷³âùèí³, áóëî â³äñëóæåíî óðî÷èñòó ñâ. ˳òóðã³þ ç íàãîäè 100-ë³òíüîãî þâ³ëåþ öåðêâè, ÿêó â³äñëóæèâ Àðõèºïèñêîï ²ãîð (Âîçüíÿê).  ÷àñ³ áîãîñëóæ³ííÿ âëàäèêà âèãîëîñèâ ïðîïîâ³äü ó ÿê³é ïðîñèâ ïàðîõ³ÿí, ùîá äáàëè ïðî íàëåæíó êðàñó, ÷èñòîòó òà äîáðèé ñòàí ñâ öåðêâè, àëå, ³ íàñàìïåðåä, ùîá äáàëè çà ñâî¿ äóø³, ÿê çà õðàì äóõîâíèé. ϳñëÿ ˳òóð㳿 áóëî â³äñëóæåíî âîäîñâÿòòÿ é îñâÿ÷åíî ïàì’ÿòíèé Õðåñò, âñòàíîâëåíèé äëÿ óâ³êîâ³÷íåííÿ ö³º¿ çíàìåííî¿ ïî䳿. Ó ñâÿòî Âîçäâèæåííÿ ×åñíîãî Õðåñòà Áîæåñòâåííó ˳òóðã³þ Âèñîêîïðåîñâÿùåííèé ²ãîð â³äñëóæèâ ó Ãëèíÿíàõ, â ñòàðåíüê³é öåðêâ³, äå çíàõîäèòüñÿ ÷óäîòâîðíèé îáðàç.  ÷àñ³ ñâ ïðîïîâ³ä³ â³í, çîêðåìà, ñêàçàâ: «Íåõàé Õðåñò Ãîñïîäí³é âñåëÿº â íàñ ñèëüíó â³ðó, íàä³þ ³ ëþáîâ äî Áîãà. Ïàì’ÿòàéìî, ùî Ãîñïîäü ²ñóñ ç íàìè. Ñèëîþ Õðåñòà ìè ïåðåìîæåìî çëî, ³ õàé ïàíóº â íàøèõ äóøàõ Öàðñòâî Áîæå, êîòðîãî ñèëè ïåêåëüí³ íå ïåðåìîæóòü ». ϳñëÿ ˳òóð㳿 Âëàäèêà îñâÿòèâ âîäó ³ ïðî÷èòàâ ìîëèòâó íà îñâÿ÷åííÿ âñÿêî¿ ðå÷³. Íàñòóïíîãî äíÿ, 28 âåðåñíÿ, Àðõèºïèñêîï Ëüâ³âñüêèé ²ãîð (Âîçüíÿê) îñâÿòèâ ïðèì³ùåííÿ ̳ñüêî¿ ðàäè ì. Âèííèêè. Ïîáëàãîñëîâèâøè ïðàö³âíèê³â äåðæàâíî¿ óñòàíîâè, âëàäèêà çâåðíóâñÿ äî íèõ ç³ ñëîâîì ³ çàêëèêàâ áóòè ÷åñíèìè é ñóìë³ííèìè ó âèêîíàíí³ ñâî¿õ îáîâ’ÿçê³â, à òàêîæ ðîáèòè âñå ìîæëèâå äëÿ ïîêðàùåííÿ æèòòÿ íàøèõ ëþäåé. Ç áëàãîñëîâåííÿ Àðõèºïèñêîïà Ëüâ³âñüêîãî ²ãîðÿ (Âîçüíÿêà) 3 æîâòíÿ ðîçïî÷àâ ñâîþ ðîáîòó ²íñòèòóò ïîñò³éíî¿ ôîðìàö³¿ äóõîâåíñòâà Ëüâ³âñüêî¿ Àðõèºïàðõ³¿. Ó öåé äåíü Âëàäèêà çàïðîñèâ ó ðåêîëåêö³éíèé Öåíòð, ùî â Áðþõîâè÷àõ ï³ä Ëüâîâîì, óñ³õ ïîâ³ðåíèõ éîìó ñâÿùåíèê³â ³ Ìîëåáíåì äî Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³ â³äêðèâ çàíÿòòÿ. Ñëîâî âëàäèêè, çâåðíåíå äî ñâÿùåíèê³â, â îñíîâíîìó ñòîñóâàëîñÿ ïîòðåáè âäîñêîíàëåííÿ îñâ³òíüîãî ³ äóõîâíîãî ð³âíÿ, ç òèì, ùîá êðàùå ïðîâàäèòè äî ñïàñ³ííÿ ëþä Áîæèé.

Освячення Хресної дороги Íà ïî÷àòêó âåðåñíÿ ó ñ. Øîëîìèÿ Çâåíèãîðîäñüêîãî ïðîòîïðåñâ³òåðàòó â³äáóëîñÿ îñâÿ÷åííÿ Õðåñíî¿ äîðîãè, ñïîðóäæåíî¿ çà êîøòè ïàðàô³ÿí. Íà çàïðîøåííÿ àäì³í³ñòðàòîðà ì³ñöåâîãî õðàìó ñâ. ïðîðîêà ²ëë³ î. Çåíîâ³ÿ Ñë³ïîãî ïðèáóëè ñâÿùåíèêè ç ìèðÿíàìè ³ç ñóñ³äí³õ ïàðàô³é. Çàãàëîì íà óðî÷èñòîñòÿõ áóëè ïðèñóòí³ áëèçüêî òèñÿ÷³ ïðî÷àí. Óðî÷èñòîñò³ ðîçïî÷àëèñÿ îñâÿ÷åííÿì âîäè ó êóïåë³, äå, çà ïåðåäàííÿì, áóëî îá’ÿâëåííÿ Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³. ϳñëÿ öüîãî â³äáóëîñÿ ïîñâÿ÷åííÿ Õðåñíî¿ äîðîãè, ÿêîìó ïåðåäóâàëà ïðîïîâ³äü î. Áîãóñëàâà Ãóíêåâè÷à, ïðîòîïðåñâ³òåðà Çâåíèãîðîäñüêîãî. ³í, çîêðåìà, íàãîëîñèâ íà âàæëèâîñò³ òîãî, ùî ëþäè õî÷óòü ìîëèòèñÿ, ³ ñâ³äîöòâîì òîìó º öÿ Õðåñíà äîðîãà. ϳñëÿ ñë³â ïðîòîïðåñâ³òåðà ìîëèòîâíà õîäà âèðóøèëà ñòåæêàìè Õðåñíî¿ äîðîãè. Çàâåðøèëîñÿ ñâÿòî ñëîâîì î. Çåíîâ³ÿ Ñë³ïîãî. ³í ïîäÿêóâàâ ïàðàô³ÿíàì, ÿê³ ñïîðóäèëè Õðåñíó äîðîãó, ñâÿùåíèêàì òà â³ðíèì ³ç ñóñ³äí³õ ïàðàô³é. î. Îëåã ÏÀÍ×ÈÍßÊ ²ñòîðè÷íà äîâ³äêà: Øîëîìèÿ ëåæèòü ó ìàëüîâíè÷³é ì³ñöåâîñò³, äå çäàâíà îñåëÿëèñÿ ëþäè. Êîð³ííÿ ñåëà ñÿãຠó äàëåêó äàâíèíó. Ìåæóþ÷è ³ç äðåâí³ì Çâåíèãîðîäîì, ñåëî ïàì’ÿòຠ÷àñè ðîçêâ³òó ³ çàíåïàäó ï³ñëÿ òàòàðî-ìîíãîëüñüêîãî íàøåñòÿ. Ç óñò â óñòà ïåðåäàºòüñÿ ëå´åíäà ïðî áóä³âíèöòâî íà óçâèøø³ ñåëà êàïëèö³. Âîíà ðîçïîâ³äàº, ùî êîëè â 1241 ðîö³ òàòàðî-ìîíãîëüñüêà îðäà ï³ñëÿ äîâãî¿, ìàéæå ð³÷íî¿, îáëîãè âçÿëà íåïðèñòóïíó Çâåíèãîðîäñüêó ôîðòåöþ, òî ñïàëèëà âùåíò ñòîëüíèé ãðàä Çâåíèãîðîä óä³ëüíîãî êíÿçÿ Âîëîäèìèðêà. À ö³ ãîðè, íà ÿêèõ ñïîðóäæåíî Õðåñíó äîðîãó ³ íà ÿêèõ ñòî¿òü çàðàç êàïëèöÿ, áóëè ïîêðèò³ ë³ñîì ³ ñòîÿâ òóò ìîíàñòèð, ÿêèé òàêîæ áóâ ñïàëåíèé îðäîþ. Àëå äåê³ëüêîì ìîíàõàì âäàëîñÿ âðÿòóâàòèñÿ â³ä ñìåðò³. ϳñëÿ â³äñòóïó îðäè âîíè âèéøëè íà òå ì³ñöå, äå ñòî¿òü çàðàç êàïëèöÿ, ³ ïî÷àëè ðåâíî ìîëèòèñÿ. ϳñëÿ äîâãèõ ìîëèòîâ íà äóá³ ¿ì ïîÿâèâñÿ îáðàç Ìàòåð³ Áîæî¿. Ìîíàõè ç³áðàëè ãðîìàäó ³ âèð³øèëè ïåðåâåçòè öåé îáðàç âíèç äî öåðêîâö³. Àëå öå ïåðåâåçåííÿ äàâàëîñÿ ¿ì äóæå âàæêî: äâ³ ïàðè âîë³â í³ÿê íå ìîãëè äîòÿãíóòè íà âîç³ îáðàç Ìàòåð³ Áîæî¿. Àëå âñå-òàêè ÷óäîòâîðíèé îáðàç áóâ ïîñòàâëåíèé ó öåðêîâö³. À äàë³ ïåðåäàííÿ òâåðäèòü, ùî êîëè ëþäè ðàíêîì ïðèõîäèëè ìîëèòèñÿ ó öåðêâó, òî ðóøíèêè á³ëÿ Ìàòåð³ Áîæî¿ áóëè çàâæäè ìîêð³, à íà îáëè÷÷³ Ïðåñâÿòî¿ áóëî âèäíî áîðîçåíêè â³ä ñë³ç. Íà ñâî¿õ ñõîäèíàõ õðèñòèÿíè âèð³øèëè ïîâåðíóòè ÷óäîòâîðíèé îáðàç íà ì³ñöå ïîÿâè. Óæå ç íàäçâè÷àéíîþ ëåãê³ñòþ ò³ëüêè îäíà ïàðà âîë³â ï³äíÿëà îáðàç íà ì³ñöå éîãî ïîÿâè. Áóëî çð³çàíî äóáà ³ çáóäîâàíî êàïëèöþ; íà ïåíüêó òîãî äóáà ïîñòàâëåíî â³âòàð, íà ÿêîìó ³ ñòî¿òü ÷óäîòâîðíèé îáðàç. Êð³ì òîãî, º íà ö³é Ñâÿò³é ãîð³ êðèíè÷êà. Ö³êàâà ³ ¿¿ ³ñòîð³ÿ. Ñþäè íà Áîãîÿâëåííÿ Ãîñïîäíº çàâæäè çáèðàëàñÿ íå îäíà ñîòíÿ ïðî÷àí. Âîäà ¿¿, ÿê çàïåâíÿþòü ëþäè, ìຠë³êóâàëüí³ âëàñòèâîñò³. ² ùå – òóò áóëà ÷óäîòâîðíà ³êîíà Áîãîðîäèö³. Ðåæèìó öå íå ïîäîáàëîñÿ, ìóëÿëî î÷³, ³ êðèíè÷êó çàñèïàëè. Òà çíèùèòè ñâÿòå ì³ñöå òàê ³ íå âäàëîñÿ.

ÊÎÐÎÒÊÎ

СВЯТІШИЙ ОТЕЦЬ ПІДТВЕРДИВ СВОЮ ПОВАГУ ДО ІСЛАМУ Святіший Отець Венедикт XVI висловив глибоку пошану до всіх реліґій у світі, а особливо до ісламу. «Я глибинно поважаю всі великі реліґії, особливо мусульманську, які вірять в єдиного Бога», – сказав він на щотижневій загальній аудієнції у Ватикані. ВІДНОВЛЕНО БОГОСЛОВСЬКИЙ ДІАЛОГ МІЖ РИМО КАТОЛИЦЬКОЮ І ПРАВОСЛАВНИМИ ЦЕРКВАМИ 18 вересня в Бєлграді після багаторічної перерви розпочалося засідання богословської комісії з діалогу між Римо Католицькою і помісними Православними Церквами. Змішана комісія, яка займається розв’язанням богословських питань, була створена у 80 ті минулого століття. ВІДПОВІДЬ АПОСТОЛЬСЬКОЇ СТОЛИЦІ НА ЗАКИДИ МУСУЛЬМАНСЬКОГО СВІТУ Державний секретар Ватикану кардинал Тарчізіо Бертоне у зверненні від імені Святішого Отця повідомив, що Венедиктові XVI дуже прикро за те, що деякі слова з його виступу в Реґензбурґському університеті могли прозвучати образливо для реліґійних почуттів визнавців ісламу і що ці слова були інтерпретовані в цілковито незгідний з його намірами спосіб. У СЕРІЇ «ДУХОВНА МУЗИКА УКРАЇНИ» ВІДБУЛАСЯ ПРЕЗЕНТАЦІЯ КОМПАКТ ДИСКУ Нещодавно в каплиці Українського католиць кого університету відбулася презентація компакт диску «Постові напіви українських Ірмологіонів XVI–XVII ст.» у виконанні вокального ансамблю “Kalofonia” під керівництвом диякона Тараса Грудового. Цей молодий колектив вже добре знаний у Львові як виконавець давніх богослуж бових співів. СТОЛІТНІЙ ЮВІЛЕЙ Церкві Різдва Пресвятої Богородиці, що знахо диться у старій частині міста Долина на Івано Франківщині, цього року виповнилося сто літ. У цей величний день владика Володимир (Війти шин), єпарх Івано Франківський, прибув до міста, щоб відслужити у цьому храмі святкову Божест венну Літурґію. ДЕНЬ ПРИСЯГИ 23 вересня 2006 року владика Володимир (Війти шин), єпарх Івано Франківський, прибув у При карпатський юридичний інститут Львівського університету внутрішніх справ, що в Івано Фран ківську, де молоді курсанти приймали присягу перед Богом і народом вірно служити свої Батьків щині. ПЕРЕКЛАД ОСТРОЗЬКОЇ БІБЛІЇ О. РАФАЇЛА ТУРКОНЯКА ПРЕДСТАВЛЕНО НА ЗДОБУТТЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРЕМІЇ УКРАЇНИ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 20 вересня в конференц залі канцелярії Церкви Християн Адвентистів Сьомого Дня у Києві відбу лося засідання Центрального правління Україн ського Біблійного Товариства. Президент УБТ Анатолій Глуховський представив переклад Острозької Біблії архимандрита Рафаїла Турко няка на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка. ВІДПУСТ СОКАЛЬСЬКОЇ ЄПАРХІЇ В ЗАРВАНИЦІ З травня по жовтень в селі Зарваниця, що на Тернопільщині, щонеділі проходять відпусти. В цей час кожна єпархія нашої Церкви організовує для своїх вірних і духовенства прощу до Зарваниці. Саме в цей осінній час, 16 17 вересня, вірні разом з духовенством Сокальської єпархії мали можли вість помолитися й отримати відпуст в цьому чудотворному місці. ВІДПУСТ У ЧЕРВОНОГРАДІ 21 вересня у місті Червонограді на Львівщині завершилися відпустові святкування з нагоди празника Різдва Пресвятої Богородиці. У місцевій церкві св. Юрія при монастирі оо. василіян збері гається Кристинопільська чудотворна ікона Мате рі Божої. УКРАЇНСЬКІ ВЧЕНІ ПРОПОНУЮТЬ ПОВЕРНУТИ ДІТЕЙ ДО БОГА Українські вчені пропонують подавати в шкіль них підручниках разом з еволюційною також і креаційну теорію походження людини, згідно з якою людину створив Бог. Як передає «ForUm» з посиланням на УНІАН, про це повідомив доктор фізико математичних наук, професор, завідувач відділу Інституту ядерних досліджень НАНУ Владислав Ольховський на прес конференції в Києві.


4 îðãàí³çàö³¿. Öÿ ✝ ïðàöÿ º íàäçâè÷àéíî ïîòð³áíîþ, àáè çàïîâíèòè ò³ ÷èñëåíí³ ïîòðåáè é ïðîãàëèíè, ÿê³ ³ñíóþòü òà ïîñò³éíî âèíèêàþòü, ³ ïåðåäáà÷óâàòè é çàïîá³ãàòè íîâèì âèêëèêàì ÷àñó. Ãîëîâíå çàâäàííÿ Öåðêâè – ñïàñ³ííÿ, ÿêå âîíà ïîêëèêàíà ðåàë³çîâóâàòè ÷åðåç ð³çíîìàí³òíó ä³ÿëüí³ñòü çà äîïîìîãîþ çëàãîäæåíî¿ ïðàö³ óñ³õ ñâî¿õ ³íñòèòóö³é òà êîæíîãî â³ðíîãî çîêðåìà. Íàéá³ëüøîþ æ ÷àñòèíîþ â³ðíèõ Öåðêâè º ìèðÿíè». Íà çàâåðøåííÿ ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ ãîñò³ â³äïîâ³ëè íà çàïèòàííÿ æóðíàë³ñò³â.

ЖИТТЯ ЦЕРКВИ НОВИНИ

Відбулася прес конференція

Ó êîíôåðåíö³éíîìó çàë³ Ìèòðîïîëè÷èõ ïàëàò Ñâÿòîþðñüêî¿ ãîðè â³äáóëàñÿ ïðåñêîíôåðåíö³ÿ, ó ÿê³é âçÿëè ó÷àñòü ñèíêåë ó ñïðàâàõ ìèðÿí Ëüâ³âñüêî¿ àðõèºïàðõ³¿ î. Âîëîäèìèð Îëüøàíåöüêèé òà äèðåêòîð Öåíòðó ìèðÿíñüêîãî ë³äåðñòâà ï. Îëüãà Çàð³÷èíñüêà. Íà ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî òå, ùî ó Ðåêîëåêö³éíî-â³äïî÷èíêîâîìó öåíòð³ Ëüâ³âñüêî¿ àðõèºïàðõ³¿ â³äáóäåòüñÿ ̳æíàðîäíà ïðàêòè÷íà êîíôåðåíö³ÿ ñòðàòåã³÷íîãî ïëàíóâàííÿ ðîçâèòêó ìèðÿíñüêîãî ðóõó «Áóäüìî ö³ë³ñíèì Ò³ëîì Õðèñòà äëÿ äîáðà ìèðÿí!». Îòåöü Âîëîäèìèð ðîçïîâ³â íà çàãàë ïðî ìèðÿíñüêèé ðóõ íà òåðèòî𳿠Ëüâ³âñüêî¿ àðõèºïàðõ³¿, à ïàí³ Îëüãà ïðåäñòàâèëà ïðîãðàìó ö³º¿ êîíôåðåíö³¿. Âîíà çîêðåìà ñêàçàëà: «²äåÿ êîíôåðåíö³¿ çðîäèëàñü ùå äâà ðîêè òîìó. Ó öåé ÷àñ àêòèâíî ðîçâèâàþòü ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ç ìèðÿíàìè öåðêîâí³ êîì³ñ³¿ òà ð³çíîìàí³òí³

Ïðåñ-ñëóæáà Ëüâ³âñüêî¿ àðõèºïàðõ³¿

Засідання директорів катехитичних шкіл ²ç 1 æîâòíÿ 2006 ðîêó ðîçïî÷èíàþòü íàâ÷àííÿ ä³òè ó êàòåõèòè÷íèõ øêîëàõ Ëüâ³âñüêî¿ àðõèºïàðõ³¿. Ç ö³º¿ íàãîäè 20 âåðåñíÿ ó ïðèì³ùåíí³ êîíôåðåíö-çàëó Ëüâ³âñüêî¿ àðõèºïàðõ³¿ â³äáóëîñÿ çàñ³äàííÿ äèðåêòîð³â êàòåõèòè÷íèõ øê³ë Ëüâ³âñüêî¿ àðõèºïàðõ³¿ ï³ä ãîëîâóâàííÿì ãîëîâè Êàòåõèòè÷íî¿ êîì³ñ³¿ î. Ìèõàéëà Ãàðâàòà. Ðîçïî÷àëîñÿ çàñ³äàííÿ ïîâ³äîìëåííÿì ñ. Íàòà볿 Ìåëüíèê, ÑÍÄÌ, ïðî

êàòåõèòè÷íó ïðàêòèêó ñåì³íàðèñò³â ïî øêîëàõ àðõèºïàðõ³¿. ³äòàê ïðèñóòí³õ áóëî ïîâ³äîìëåíî ïðî òå, ùî ðîçïî÷àëèñÿ êîíêóðñè, ïðèñâÿ÷åí³ Ðîêó çàõèñòó äóõîâíîãî ñâ³òó äèòèíè íà ºïàðõ³àëüíîìó ð³âí³. Êîíêóðñ «Ï³ñíÿ ñåðöÿ» â³äáóäåòüñÿ 25 âåðåñíÿ î 15.00 íà Ñèõîâ³ ó êàòåõèòè÷í³é øêîë³ ³ì. ìèòðîïîëèòà Àíäðåÿ Øåïòèöüêîãî.

Розпочинає працю нова Комісія

Ç ³í³ö³àòèâè Âñåóêðà¿íñüêî¿ Ðàäè çàõèñòó ïðàâ òà áåçïåêè ïàö³ºíò³â â³äáóëîñÿ ïåðøå çàñ³äàííÿ Îðãàí³çàö³éíîãî êîì³òåòó ç ïèòàíü íàäàííÿ ïàñòèðñüêî¿ (êàïåëàíñüêî¿) äîïîìîãè íåâèë³êîâíî õâîðèì óìèðàþ÷èì ëþäÿì, à òàêîæ ç íàãîäè â³äçíà÷åííÿ â Óêðà¿í³ Âñåñâ³òíüîãî äíÿ õîñï³ñíî¿ òà ïàë³àòèâíî¿ îï³êè. Ó çàõîä³ ïðèéíÿëè ó÷àñòü ïðåäñòàâíèêè õðèñòèÿíñüêèõ Öåðêîâ òà ðåë³´³éíèõ ãðîìàä Óêðà¿íè, çîêðåìà, Óêðà¿íñüêî¿ Ãðåêî-Êàòîëèöüêî¿ Öåðêâè, ÿêà áóëà ïðåäñòàâëåíà î. Àíäð³ºì Íàã³ðíÿêîì, ðåôåðåíòîì Áëàæåíí³øîãî Ëþáîìèðà ç ñîö³àëüíèõ ïèòàíü. Ó õîä³ ðîáîòè êîì³òåòîì, ç ìåòîþ ïðèâåðíóòè óâàãó äî ïðîáëåì íåâèë³êîâíî õâîðèõ ç áîêó äåðæàâè òà øèðîêèõ âåðñòâ ãðîìàäñüêîñò³, áóëî çàïðîïîíîâàíî çä³éñíèòè ðåë³´³éí³ â³äïðàâè òà áîãîñëóæ³ííÿ çà íåâèë³êîâíî õâîðèõ òà óìèðàþ÷èõ ó Âñåñâ³òí³é äåíü õîñï³ñíî¿ òà ïàë³àòèâíî¿ îï³êè, ÿêèé áóäå â³äçíà÷àòèñÿ 7 æîâòíÿ öüîãî ðîêó.

 óí³ñîí ³ç ïî÷àòêîì öåðêîâíîãî ðîêó ðîçïî÷àëà ñâîþ ðîáîòó Êîì³ñ³ÿ ó ñïðàâàõ äóøïàñòèðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Ëüâ³âñüêî¿ àðõèºïàðõ³¿. 14 âåðåñíÿ â³äáóëîñü ïåðøå çàñ³äàííÿ êîì³ñ³¿, ñòâîðåííÿ ÿêî¿ çàäåêëàðîâàíå ïèñüìîâèì Äåêðåòîì Âëàäèêè ²ãîðÿ (Âîçüíÿêà), Àðõèºïèñêîïà Ëüâ³âñüêîãî. Êîì³ñ³þ î÷îëèâ î. Âîëîäèìèð Ëþïàê. Çì³ñòîì ïåðøî¿ îô³ö³éíî¿ çóñòð³÷³ ñòàëî îïðàöþâàííÿ ñòðàòå㳿 ïîäàëüøî¿ ïðàö³. ×ëåíè êîì³ñ³¿ çààêöåíòóâàëè ñâîþ óâàãó íà àêòóàëüí³é ñèòóàö³¿ äóøïàñòèðñòâà ó ñôåð³ ìåäèöèíè íà òåðåíàõ Ëüâ³âñüêî¿ àðõèºïàðõ³¿ ç ìåòîþ âèðîáëåííÿ îñíîâíèõ íàïðÿìê³â ä³ÿëüíîñò³ êîì³ñ³¿, ÿêà ïîêëèêàíà ìîá³ëüíî äàâàòè àäåêâàòí³ â³äïîâ³ä³ íà ïðîáëåìè ñüîãîäåííÿ, ùî áåçïîñåðåäíüî ñòîñóþòüñÿ ëþäèíè ó âèì³ð³ ã³äíîñò³ ¿¿ æèòòÿ òà çäîðîâ’ÿ. Âèõîäÿ÷è ç íàçð³ëèõ ïîòðåá, îñíîâíèìè çàâäàííÿìè íà äàíîìó åòàï³ îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè ÷ëåíè êîì³ñ³¿ âèîêðåìèëè: êîîð-

äèíóâàííÿ ïðàö³ êàïåëàí³â Ëüâ³âñüêî¿ àðõèºïàðõ³¿, âèðîáëåííÿ â³äïîâ³äíèõ ïðîãðàì íàâ÷àííÿ òà çàáåçïå÷åííÿ ôîðìàö³¿ ëþäåé, ãîòîâèõ ñëóæèòè õâîðèì òà òèì, ÿê³ ïðî íèõ ï³êëóþòüñÿ, à òàêîæ ÿêíàéøèðøå çàëó÷åííÿ ìèðÿí äî âîëîíòåð³àòó ó ë³êóâàëüíèõ çàêëàäàõ. Ç ïåðøèõ äí³â ñâîãî ôóíêö³îíóâàííÿ êîì³ñ³ÿ Ëüâ³âñüêî¿ àðõèºïàðõ³¿ 䳺 ó ò³ñí³é ñï³âïðàö³ ³ç Ìèòðîïîëè÷îþ êîì³ñ³ºþ ó ñïðàâàõ äóøïàñòèðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ÓÃÊÖ, òîìó âàãîìèì åëåìåíòîì íà ïåðøîìó çàñ³äàíí³ áóëà ïðèñóòí³ñòü òà íàñòàâíèöòâî ãîëîâè Ìèòðîïîëè÷î¿ Êîì³ñ³¿ ñ. Íà䳿 Êîòóð òà êîîðäèíàòîðà äóøïàñòèðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ î. Îëåãà Ìîñêàëÿ, ÿê³ çàïåâíèëè ó ñâî¿é ï³äòðèìö³ ³ íàäàë³ òà ïîáàæàëè «ñèëè é òåðï³ííÿ» ó ïðàö³ ¿¿ ÷ëåíàì, à êîì³ñ³¿ «ñòàòè ïî÷àòêîì, öåíòðîì òà çðàçêîì» äëÿ ³íøèõ ºïàðõ³é.

Ëüâîâ³ íà âóëèö³ Òðèëüîâñüêîãî 9/à, îäíå «Îò÷å íàø...» ³ «Áîãîðîäèöå ijâî...». Òèì, õòî áàæຠíàäàòè ñâîþ ô³íàíñîâó ï³äòðèìêó ÷è äîïîìîãòè âëàñíèìè ðóêàìè, áóäåìî ùèðî âäÿ÷í³ ³ íåóñòàííî ìîëèòèìåìîñÿ çà âàñ, âàøèõ ð³äíèõ ³ áëèçüêèõ, ÿê³ æèâóòü – çà ¿õ çäîðîâ’ÿ ³

Áîæó îï³êó ó öüîìó ñâ³ò³, à çà òèõ, ùî â³ä³éøëè ó â³÷í³ñòü – çà Áîæå ìèëîñåðäÿ äëÿ ¿õí³õ äóø íà Ñòðàøíîìó ñóä³ ³ ëàñêó Öàðñòâà Áîæîãî ó ³÷íîñò³». Ïðåñ-ñëóæáà Ëüâ³âñüêî¿ àðõèºïàðõ³¿

Ãàëèíà ÁÎÉÊÎ, ñåêðåòàð Êîì³ñ³¿

Розпочато будівництво нового храму 7 âåðåñíÿ 2006 ðîêó îñâÿ÷åíî íàð³æíèé êàì³íü ³ ðîçïî÷àòî áóä³âíèöòâî õðàìó dzñëàííÿ Ñâÿòîãî Äóõà íà Ñèõîâ³ ó Ëüâîâ³. Ç íàãîäè ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà äî â³ðíèõ ³ç ëèñòîì çâåðíóâñÿ àäì³í³ñòðàòîð öüîãî õðàìó î. Âàñèëü Ìèðîø. Ó ëèñò³, çîêðåìà, éäåòüñÿ: «Îñü ³ äî÷åêàëèñü ìè äîâãîæäàíî¿ ìèò³ ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà íàøî¿ öåðêâè. ×è ñâ³äîì³ ìè òîãî, ÿêà íàãîäà âèïàëà íà íàøó äîëþ ïîñëóæèòè Áîãîâ³? ×è ðîçó쳺ìî, ÿêèé ³ñòîðè÷íèé ìîìåíò ïåðåæèâàºìî? Àäæå Ãîñïîäí³ õðàìè áóäóþòü íå íà ðîêè ÷è äåñÿòèë³òòÿ. Öå ñïðàâà, ÿêà çàëèøèòü ñâ³é ñë³ä – ìàºìî íàä³þ â Áîç³ – äëÿ áàãàòüîõ ïîêîë³íü, ÿê³ ïðèéäóòü ï³ñëÿ íàñ. Ñòîÿ÷è íà ðó¿íàõ Óñïåíñüêî¿ öåðêâè â Êèºâ³ ÷è íà ôóíäàìåíò³, ÿêèé çàëèøèâñÿ â³ä ñëàâíî¿ ìèòðîïîëè÷î¿ öåðêâè äàâíüîãî Ãàëè÷à, àáî á³ëÿ ðåøòîê ñåì³íàð³éíî¿ öåðêâè Ñâÿòîãî Äóõà, ùî ó Ëüâîâ³, ìè â³ä÷óâàºìî ùîñü íåçâè÷àéíå, ÿêåñü âåëèêå äóõîâíå ï³äíåñåííÿ. À ùî êàçàòè âæå ïðî òó Áîæó ëàñêó, ÿêà ëèíå íà íàñ, êîëè ìîëèìîñÿ ó íàøèõ äàâí³õ ñâÿòèíÿõ

– Ñîô³¿ Êè¿âñüê³é, õðàì³ ñâÿòîãî Þðà ÷è ³íøèõ ñâÿòèõ Áîæèõ öåðêâàõ? À êîëè ñòàºìî ñâ³äêàìè ïî÷àòêó çâåäåííÿ õðàìó, òî ìàºìî â³ä÷óòè íàäçâè÷àéíî âåëèêó ðàä³ñòü ³ â³äïîâ³äàëüí³ñòü óñ³õ íàñ çà òå, ùî Áîã íàì äîâ³ðèâ òàêó âåëèêó ì³ñ³þ. Ñê³ëüêè Ãîñïîäü äîçâîëèòü ñòîÿòè ö³é ñâÿòèí³ – íå çíàºìî, àëå áóäüìî ïåâí³: íàâ³òü ÿêùî â íàø³é öåðêâ³, ÿêó áóäóºìî, áóäå â³äñëóæåíà õî÷à á îäíà Ñëóæáà Áîæà – òî ³ òîä³ íåäàðåìíà íàøà ïðàöÿ. Íå ïåðåéìàéìîñÿ òèì, ùî áóäå, ÿêùî íàì âäàñòüñÿ çâåñòè öþ âåëè÷àâó ñâÿòèíþ, ÷è âèñòà÷èòü êîøò³â ³ ñèë? – Ç Áîãîì óñå ìîæëèâå. Ïîïðè ð³çí³ ïåðåøêîäè, íå ïàäàéìî ó â³ä÷àé: ç ìîëèòâîþ ³ ñï³ëüíîþ ùèðîþ ïðàöåþ âñå ïîäîëàºìî. Ïðîñ³ìî, ùîá âñåìèëîñòèâèé Áîã, ÿêèé äîçâîëèâ ç â³ðîþ ðîçïî÷àòè áóä³âíèöòâî íàøîãî õðàìó, òàê ñàìî äàâ íàì ñèëè âèêîíàòè Éîãî âîëþ ³ çâåðøèòè ñï³ëüíó ñïðàâó ïîáóäîâîþ Áîæî¿ ñâÿòèí³. Äóæå ïðîøó, ùîáè êîæåí, õòî ïðî÷èòຠöåé òåêñò, ïîìîëèâñÿ â íàì³ð³ ïîáóäîâè öåðêâè dzñëàííÿ Ñâÿòîãî Äóõà, ùî ó ì.


ЖОВТЕНЬ

2006

27

5

182

ЦЕ ТАКОЖ ЖИТТЯ! 7 æîâòíÿ ñâÿòêóºìî Âñåñâ³òí³é äåíü õîñï³ñíî¿ òà ïàë³àòèâíî¿ äîïîìîãè. Ãîëîâíîþ ìåòîþ ïàë³àòèâíî¿ äîïîìîãè º ã³äíèé ñóïðîâ³ä íåâèë³êîâíî õâîðî¿ ëþäèíè â îñòàíí³é ôàç³ ¿¿ çåìíîãî æèòòÿ. Ïàë³àòèâíà äîïîìîãà ïîâèííà çàäîâ³ëüíÿòè äóõîâí³, ô³çè÷í³, ïñèõîëîã³÷í³ òà ñîö³àëüí³ ïîòðåáè íåâèë³êîâíî õâîðî¿ ëþäèíè òà ¿¿ ð³äíèõ ³ áëèçüêèõ. Çàâäàííÿì ïàë³àòèâíî¿ äîïîìîãè º íå ïðîäîâæåííÿ òðèâàëîñò³ æèòòÿ, à çàáåçïå÷åííÿ éîãî ÿêîñò³ (ïîçáàâëåííÿ áîëþ òà ³íøèõ ñèìïòîì³â õâîðîáè, äóøåâíå áëàãîïîëó÷÷ÿ, ïñèõîëîã³÷íà ï³òðèìêà, ïðàöÿ ç ðîäè÷àìè ³ áëèçüêèìè õâîðîãî, çàëàãîäæåííÿ ñîö³àëüíèõ ïèòàíü òîùî). Ïàë³òèâíà äîïîìîãà êîíöåíòðóºòüñÿ íà äîãëÿä³, à íå íà ë³êóâàíí³, ³ ìîæå áóòè çàáåçïå÷åíà ÿê ó ñòàö³îíàðíèõ óìîâàõ, òàê ³ âäîìà. Îòðèìóâà÷³ ïîñëóã ïàë³àòèâíî¿ äîïîìîãè – ëþäè, íåçàëåæíî â³ä â³êó, ðàñè, ðåë³´³éíèõ ïîãëÿä³â, ÿê³ ïîòðåáóþòü òàêî¿ äîïîìîãè òà âèÿâëÿþòü áàæàííÿ ¿¿ îòðèìóâàòè. Ïàë³àòèâíà äîïîìîãà íàäàºòüñÿ áóäü-ÿê³é ëþäèí³, òåðì³í æèòòÿ ÿêî¿ îáìåæåíèé âíàñë³äîê íåâèë³êîâíîãî çàõâîðþâàííÿ. Ïîòð³áíî çì³íèòè äóìêó ñóñï³ëüñòâà ïðî õîñï³ñè òà ïàë³àòèâíó äîïîìîãó, òðàêòóþ÷è ¿õ íå ÿê çàêëàäè âìèðàííÿ íåâèë³êîâíî õâîðèõ, àëå ÿê ìîæëèâ³ñòü ã³äíî çàâåðøèòè ñâîþ æèòòºâó äîðîãó, â³äíàéòè äóøåâíó ð³âíîâàãó, â³ä÷óòè òåïëî òà òóðáîòó ³íøèõ ëþäåé. Ç ãðóäíÿ 2004 ðîêó íà áàç³ «Øïèòàëþ ³ì. ìèòðîïîëèòà À.Øåïòèöüêîãî» ïî÷àëî ôóíêö³îíóâàòè â³ää³ëåííÿ ïàë³àòèâíîãî ë³êóâàííÿ. ³äêðèòòÿ â³ää³ëåííÿ ïàë³àòèâíîãî ë³êóâàííÿ ñïðè÷èíèëà äàâíî ³ñíóþ÷à â íàøîìó ñóñï³ëüñòâ³ ïîòðåáà íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè òà äîãëÿäó íåâèë³êîâíèì õâîðèì, îäèíîêèì ëþäÿì ñòàðå÷îãî â³êó, îíêîëîã³÷íèì õâîðèì â òåðì³íàëüí³é ñòà䳿 çàõâîðþâàííÿ. Íà ñüîãîäí³ ó â³ää³ëåíí³ ïàë³àòèâíîãî ë³êóâàííÿ ôóíêö³îíóº 11 ë³æîê. Ó â³ää³ëåíí³ ïðàöþº ë³êàð, ìåäñåñòðè (ñåðåä ÿêèõ – ³ ÷åðíèö³ Çãðîìàäæåííÿ ñåñòåð ìèëîñåðäÿ ñâ. ³íêåíò³ÿ, ìîëîäø³ ìåäñåñòðè. Äóõîâíó îï³êó çàáåçïå÷óº îòåöü-êàïåëàí.

Звернення Міжєпархіальної Комісії УГКЦ у справах душпастирства охорони здоров’я з нагоди відзначення Всесвітнього Дня хоспісної та паліативної опіки хворих ÂÈÑÎÊÎÏÐÅÎÑÂßÙÅÍÍÈÌ ªÏÈÑÊÎÏÀÌ ÓÃÊÖ, ÂÑÅ×ÅÑͲØÈÌ ÎÒÖßÌ ÒÀ ÎÑÎÁÀÌ ÁÎÃÎÏÎÑÂß×ÅÍÎÃÎ ÆÈÒÒß, ²ÐÍÈÌ ÓÃÊÖ ÒÀ ÂÑ²Ì ËÞÄßÌ ÄÎÐÁÐί ÂÎ˲ Ñëàâà ²ñóñó Õðèñòó! 7 æîâòíÿ â Óêðà¿í³ áóäå â³äçíà÷àòèñÿ Âñåñâ³òí³é Äåíü õîñï³ñíî¿ òà ïàë³àòèâíî¿ îï³êè õâîðèõ. ³äçíà÷åííÿì öüîãî Äíÿ õî÷åìî çàêëèêàòè ö³ëó óêðà¿íñüêó ñï³ëüíîòó äî äáàéëèâî¿ óâàãè òà ïîøàíè æèòòÿ ÿê Áîæîãî äàðó, îñîáëèâî â õâèëèíàõ, êîëè æèòòþ çàãðîæóº íåâèë³êîâíà õâîðîáà, ñòðàæäàííÿ, à íàäòî – ëþäñüêà áàéäóæ³ñòü. Çâåðòàòè óâàãó íà ïîòðåáè öèõ ëþäåé, îñîáëèâî íà äóõîâí³, º âàæëèâîþ ñïðàâîþ, ÿêà ÷åðåç ãàðàíòóâàííÿ ã³äíîãî ê³íöÿ ëþäèíè, ìèëîñåðäíå ³ òåðïåëèâå äîòðèìóâàííÿ çàãàëüíîëþäñüêèõ êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ íåâèë³êîâíî õâîðîãî àæ äî éîãî ñìåðò³ º âàãîìèì ïðîòèâàæåëåì åâòàíà糿. Ïàë³àòèâíà äîïîìîãà çàïîá³ãຠáàéäóæîñò³ äî òåðïëÿ÷î¿ îñîáè, ÿêà çíàõîäèòüñÿ íà øëÿõó íåâèë³êîâíî¿ õâîðîáè, íå ìàþ÷è ïåâíî¿ íà䳿 íà îäóæàííÿ. Òåðì³í «ïàë³àòèâíà òåðàï³ÿ» (ïîõîäèòü â³ä ëàòèíñüêîãî ñëîâà «pallium» – âîâíÿíèé ïëàù, ÿêèé íîñèëè ïàñòóõè), ùî îçíà÷ຠïîì’ÿêøåííÿ ñòðàæäàíü íà ê³íöåâ³é ñòà䳿 õâîðîáè òà çàáåçïå÷åííÿ õâîðîãî íåîáõ³äíîþ ëþäñüêîþ ï³äòðèìêîþ. Ö³ëëþ ïàë³àòèâíîãî ë³êóâàííÿ íå º ñêîðî÷åííÿ ÷è ïðîäîâæåííÿ æèòòÿ, – âîíî, ðàäøå, ñëóæèòü «ïðèðîäíîñò³» ³ñíóâàííÿ òà ê³íöÿ. ×åðåç öå ïðèðîäíèé ïðîöåñ ñìåðò³ çáåð³ãຠñâîº âëàñòèâå ì³ñöå â ÷àñ³, íå áóäó÷è ïðèøâèäøåíèì àáî â³äñóíóòèì. Íàãîëîñ ñòàâèòüñÿ íå íà òðèâàëîñò³ æèòòÿ, à ëèøå íà éîãî ÿêîñò³. Òîìó çâåðòàºìîñÿ äî: - óñ³º¿ ãðîìàäñüêîñò³, ìåäè÷íîãî òà ñîö³àëüíîãî ïåðñîíàëó, ÿê³ çà ñâîºþ ïðèðîäîþ ³ ïîêëèêàííÿì ìàþòü ñëóæèòè æèòòþ àæ äî éîãî ïðèðîäíîãî ê³íöÿ, ùîá çàâæäè ç ïîøàíîþ ñòàâèëèñü äî æèòòÿ, ÿêå º â Áîæèõ ðóêàõ ³ ò³ëüêè Ãîñïîäü ìຠïðàâî ùîäî éîãî ê³íöåâî¿ õâèëèíè; - õðèñòèÿíñüêèõ Öåðêîâ òà ðåë³´³éíèõ ñï³ëüíîò, óêðà¿íñüêèõ ðîäèí, âîëîíòåð³â, ùîáè ÷åðåç ¿õíþ ñîë³äàðí³ñòü, óâàæíó òà òóðáîòëèâó ïðèñóòí³ñòü âèêëèêàòè äîâ³ðó òà íàä³þ, ïîºäíóþ÷è âìèðàþ÷îãî ç³ ñìåðòþ. Âàøà æåðòâåííà ïðèñóòí³ñòü º ÷èìîñü çíà÷íî á³ëüøèì, àí³æ ïîëåãøåííÿì ó ñòðàæäàíí³. Âîíà îçíà÷ຠó÷àñòü òà ï³äòðèìêó òåðïëÿ÷î¿ îñîáè ó ¿¿ ïåðåõîä³ äî ³÷íîñò³; - äî ªïèñêîï³â òà ñâÿùåíèê³â, äóõîâåíñòâà òà ìîíàøåñòâà, ùîáè ñâîºþ äóõîâíîþ îï³êîþ òà ÷åðåç Ñâÿò³ Òàéíè äîíåñëè âìèðàþ÷îìó õâîðîìó â³ðó ó Áîãà òà íàä³þ íà ³÷íå Æèòòÿ. Ó â³ð³, ñïîâíåí³é ëþáîâ³, áåçñèëëÿ ïåðåä òàéíîþ ñìåðò³ íå ïåðåæèâàºòüñÿ ëèøå ÿê ñòðàõ ÷è òðèâîãà. Ëþäèíà çíàõîäèòü íàä³þ, à â í³é – ìîæëèâ³ñòü ïðîäîâæåííÿ æèòòÿ òà ïåðåìîãè íàä ñìåðòþ. Òîæ áóäüìî â³ðíèìè ïîñë³äîâíèêàìè òà ó÷íÿìè Õðèñòà, íåñó÷è íàä³þ òåðïëÿ÷èì. Áî ëþáèòè ïî-õðèñòèÿíñüêè îçíà÷ຠäîïîìàãàòè ïîìèðàþ÷îìó âèçíàòè òà¿íñòâåííó ïðèñóòí³ñòü ïðè íüîìó Áîãà ³ äîçâîëèòè éîìó ¿¿ â³ä÷óòè òà ïåðåæèòè. Ó ëþáîâ³ äî áëèæíüîãî ïðîÿâëÿºòüñÿ ëþáîâ Áàòüêà, ÿêèé ëþáèòü ³ ï³êëóºòüñÿ îñîáëèâî òèìè, æèòòÿ ÿêèõ ïåðåáóâຠíà äîðîç³ ñòðàæäàííÿ.

ДРУЖБА НЕ МАЄ КОРДОНІВ

Óæå âòðåòº ÷ëåíè ñï³ëüíîòè «Â³ðà ³ Ñâ³òëî», ÿêà ñòâîðåíà ïðè öåðêâ³ Âîçíåñ³ííÿ Ãîñïîäíüîãî, ùî ïî âóë. Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî, 10 à ó Ëüâîâ³, ìàëè ìîæëèâ³ñòü âë³òêó ÷óäîâî â³äïî÷èòè. Ñâ³é â³äïî÷èíîê âîíè ïðîâåëè â ñåë³ Ìîíàñòèð íåïîäàë³ê ì³ñòà ßðîñëàâ (Ðåñïóáë³êà Ïîëüùà). Ïîáóâàëè çà êîðäîíîì 17 îñ³á (íåïîâíîñïðàâí³, ¿õ áàòüêè ³ ïðèÿòåë³). Òåïëî é ñåðäå÷íî ïðèéìàëà ëüâ³â’ÿí ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè êàòîëèöüêà ðîäèíà ʳï÷àê³â ³ Ïàøêî.

Ïðîòÿãîì òèæíÿ ãîñòèíí³ ãîñïîäàð³ âñ³ºþ ðîäèíîþ ãîäóâàëè ëüâ³â’ÿí. Êåð³âíèêîì òà îðãàí³çàòîðîì ë³òíüîãî â³äïî÷èíêó íåïîâíîñïðàâíèõ áóâ Òàðàñ Æåïëèíñüêèé, ÿêèé ïîçíàéîìèâñÿ ç ãîñòèííèìè ïîëüñüêèìè ãîñïîäàðÿìè Êøèøòîôîì ʳï÷àêîì òà ßí³íîþ Ïàøêî ï³ä ÷àñ ñâîãî íàâ÷àííÿ ó Ëþáë³íñüêîìó êàòîëèöüêîìó óí³âåðñèòåò³. Äóõîâíèì íàñòàâíèêîì ³ íåçì³ííèì êàïåëàíîì ñï³ëüíîòè áóâ ³ º îòåöüïàðîõ óêðà¿íñüêî¿ ãðåêî-êàòîëèöüêî¿

öåðêâè Âîçíåñ³ííÿ Ãîñïîäíüîãî, äåêàí Ôðàíê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Ëüâîâà î. Âîëîäèìèð Ôàðàò. Êîæíîãî äíÿ ñëóæèëàñü Ñëóæáà Áîæà òà ãîëîñèëèñü íàóêè ç ë³òóð´³êè, â ÿêèõ òàêîæ áðàëè ó÷àñòü ðèìî-êàòîëèêè ñåëà Ìîíàñòèð. Ïðèñëóãîâóâàëè ñâÿùåíèêó ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ Áîãîñëóæ³ííÿ ä³òè ãîñïîäàð³â, ó ÿêèõ ïðîæèâàëè íåïîâíîñïðàâí³ ç³ Ëüâîâà. Ðèìî-êàòîëèöüê³ ìåøêàíö³ Ìîíàñòèðà çàö³êàâèëèñÿ îáðÿäîâ³ñòþ ãðåêî-êàòîëèöüêî¿ Öåðêâè, ¿¿ äóõîâíèìè ï³ñíÿìè. ϳä ÷àñ â³äïî÷èíêó ÷ëåíè ñï³ëüíîòè «Â³ðà ³ Ñâ³òëî» ïîáóâàëè òàêîæ íà åêñêóðñ³¿ â ïàëàö³ ³ ïàðêó ñåëà Ñåíÿâà, êóïàëèñÿ ³ ïëàâàëè íà áàéäàðêàõ íà ð³ö³ Ëþáà÷³âêà. Òàêîæ âîíè ïðîâîäèëè ñïîðòèâí³ çìàãàííÿ, áðàëè ó÷àñòü ó äóõîâíèõ âå÷îðàõ, âèêîíóâàëè á³ëÿ âàòðè óêðà¿íñüê³ òà ïîëüñüê³ ï³ñí³. Íà çãàäêó ÷ëåíè ñï³ëüíîòè «Â³ðà ³ Ñâ³òëî» ïîäàðóâàëè ãîñòèíí³é ïîëüñüê³é ðîäèí³ ïëåòåí³ êîøè÷êè ç ïàì’ÿòíèìè ñóâåí³ðàìè, ÿê³ áóëè ïîâ’ÿçàí³ ñèíüî-æîâòèìè òà á³ëî÷åðâîíèìè ñòð³÷êàìè – êîëüîðàìè íàö³îíàëüíèõ ïðàïîð³â Óêðà¿íè ³ Ðåñïóáë³êè Ïîëüùà, à ïîëüñüêèì

ä³òÿì âîíè ïîäàðóâàëè ëüâ³âñüê³ öóêåðêè. Ó â³äïîâ³äü ïîëüñüê³ äðóç³ íà ïðîùàííÿ âðó÷èëè ëüâ³â’ÿíàì íà äîðîãó ñìà÷íå äîìàøíº ïå÷èâî, ñîëîäîù³ ³ áóëî÷êè ç ñèðîì, à òàêîæ çàïðîñèëè çíîâó ïðè¿õàòè äî íèõ íà â³äïî÷èíîê. Ëüâ³â’ÿíè ïîäÿêóâàëè çà çàïðîøåííÿ ïîëüñüêèì îï³êóíàì ³ òàêîæ çàïðîñèëè ¿õ äî ñåáå ó ãîñò³. Ëüâ³â’ÿíè, ÿê³ ìàþòü ô³çè÷í³ âàäè, äóæå çàäîâîëåí³ ñâî¿ì ÷óäîâèì ë³òí³ì â³äïî÷èíêîì ³ âæå òåïåð ç âåëèêèì íåòåðï³ííÿì ÷åêàþòü íàñòóïíîãî ðîêó, ùîáè çíîâó ïîáóâàòè ó ñâî¿õ ãîñòèííèõ ïîëüñüêèõ äðóç³â. *** Ïðèì³òêà: 23-24 âåðåñíÿ öüîãî ðîêó â³äáóëàñÿ Âñåóêðà¿íñüêà ïðîùà ñï³ëüíîò ðóõó «Â³ðà ³ Ñâ³òëî» äî çíàìåíèòî¿ Çàðâàíèö³. Ïðîùà ïðèñâÿ÷åíà 35-ð³÷÷þ çàñíóâàííÿ öüîãî ðóõó. Ðîìàí³ÿ ÄÀÍÈËÞÊ, ÷ëåí ïàðîõ³ÿëüíî¿ ðàäè öåðêâè Âîçíåñ³ííÿ Ãîñïîäíüîãî

Íà ñâ³òëèí³: ÷ëåíè ñï³ëüíîòè «Â³ðà ³ Ñâ³òëî» íà â³äïî÷èíêó ó Ïîëüù³.


6

САМОУВ’ЯЗНЕННЯ

Êîëè ÿ â÷èíÿþ ùîñü äëÿ ñåáå (÷è íàâ³òü äóìàþ, ÷è ïëàíóþ), òî öå âæå ïî÷èíຠä³ÿòèñÿ, íàñàìïåðåä, â ìåí³ ñàìîìó, â ìî¿é îñîáèñòîñò³, ç³ ìíîþ ñàìèì, äàë³ – ç îòî÷óþ÷èì ìåíå ñâ³òîì – äî óñ³õ, ç êèì ÿ áóäó ñï³ëêóâàòèñü ³ ñï³âïðàöþâàòè! Öå âæå çàêëàäຠïî÷àòîê ïðè÷èííî-íàñë³äêîâîãî ëàíöþæêà, ÿêèé áóäå íàðîñòàòè, ðîçâèâàòèñÿ ³ ïðîâàäèòè ìåíå êóäèñü… Äîáð³ íàì³ðè ³ äîáð³ ïëàíè – íàâ³òü ôàíòà糿, ÿêùî âîíè îñíîâóþòüñÿ íà Áîæ³é ïðàâä³ ³ ëþáîâ³, â ïðàãíåíí³ ñïàñ³ííÿ äóø³ ³ ëþáîâ³ áëèæíüîãî – çàïî÷àòêîâóþòü ³ ïðîâàäÿòü ìåíå äî íåïåðåìèíàþ÷î¿ ðàäîñò³ ó íåáåñíîìó æèòò³, â ìîæëèâîñò³ ðàäîñò³ ñïîãëÿäàòè Áîãà! Òà êîëè îñíîâóþ ³ áóäóþ ñâîº æèòòÿ íà å´î¿ñòè÷íèõ áàæàííÿõ, ïðèºìíîñòÿõ ³ ðàäîñòÿõ – çðàäëèâèõ ïðèºìíîñòÿõ, ÷è ñòðàñ³, ÷è å´î¿ñòè÷íèõ áàæàííÿõ âèâèùåííÿ, ÷è â ñàìîïîíèæåíí³, íåâëàñòèâèõ ñàìîçâèíóâà÷åííÿõ, îñîáëèâî ãð³øíèõ, íàâ³òü í³áè ðàäîñòÿõ ³ âäîâîëåííÿõ, ÿê³ çàâæäè áóäóòü òèì÷àñîâ³ ³ îìàíëèâ³ – òî ïîòðàïëÿþ ó çãóáíå êîëî ñàìîóâ’ÿçíåííÿ. Òîä³ íå ñïèõàé óñüîãî íà ïî䳿 òà îáñòàâèíè æèòòÿ – âåëèêó ðàä³ñòü ÷è âåëèêå ãîðå, áåçâèõ³äü, âèíó Ëóêàâîãî. Ëóêàâèé, î÷åâèäíî, äóæå ïðè÷åòíèé äî öüîãî, áî «õîäèòü äîâêîëà, ÿê ëåâ ðèêàþ÷èé, ùîá ïîæåðòè». Öå íå÷èñòèé íàø³ïòóº íàì ïðî ñâî¿ «÷óäîâ³ ñïîñîáè» çàêð³ïëåííÿ òà ïðèìíîæåííÿ ùàñòÿ, âäîâîëåííÿ, ïðèºìíîñò³, âèõîäó ç ðîçïà÷ó, ñìóòêó òà áîëþ äóø³, ç òåðï³ííÿ äóø³ ³ ò³ëà. Íàø³ïòóº íàì: ñïðîáóé ò³ëüêè ðàç! Ùå ðàç íàìîâëÿº-íàø³ïòóº, ùî öå, ìîâëÿâ, ò³ëüêè ñüîãîäí³-çàðàç çðîáè – à ïîáà÷èø, ùî öå äëÿ òåáå º íàéêðàùå! À çàâòðà ÿ òàêîæ òåáå äî ÷îãîñü, ùå ïðèºìí³øîãî, çàîõî÷ó ³ íàâ÷ó, ³ áóäå ùå ïðèÿçí³øå íàì îáîì... Îñê³ëüêè äàð ñâîá³äíî¿ âîë³ ³ ðîçóìó ëþäèí³ äàíèé Òâîðöåì, òî ÿê öå ìîæíà á íàçâàòè ³íàêøå, àí³æ äîáðîâ³ëüíå ñàìîóâ’ÿçíåííÿ? Àëå ñàìîóâ’ÿçíåííÿ ùå íå â³äðàçó ñïîñòåð³ãàºòüñÿ – éîãî ìîæå ùå é íå áóòè â³ä ïåðøîãî-äðóãîãî âèïðîáóâàííÿ ëóêàâî¿ ïðèíàäè. Íå êîæåí òðàòèòü ðîçóì ³ ãîëîâó â³äðàçó òà ñòຠáåçâ³ëüíèì. Ëóêàâèé õèòð³øèé ³ ïðîâîðí³øèé â³ä íàñ, ³ çíàº, ÷èì, êîãî ³ äå ìîæíà ïðèâàáèòè é ï³éìàòè. Ñàìîóâ’ÿçíåííÿ ìîæåø ñòâîðèòè ñàì ñîá³: äëÿ ò³ëà, äëÿ äóø³, äëÿ äóõó. Òà êîëè íàâ³òü íàéìåíøå â³ä÷óâàºø, ùî âæå íå íàëåæèø ñîá³ ó ïîâí³é ì³ð³ ³ ïðàâäèâó ðàä³ñòü æèòòÿ õòîñü â³äí³ìàº, ³ ùî í³áè áåçíàä³éíî òà ì³öíî òè óâ’ÿçíåíèé, – ïàì’ÿòàé, ùî òè çàâæäè ó ñâî¿é ñóò³ º ³ñòîòîþ º â³ëüíîþ, áî òè ñòâîðåíèé çà Îáðàçîì ³ Ïîä³áí³ñòþ òâîãî â³ëüíîãî ïðàâäèâîãî Áîãà-Îòöÿ, ùî çà òâîþ ñâîáîäó çàïëà÷åíî íàéâèùîþ ö³íîþ – Êðîâ’þ ²ñóñà. Íàñ íå ìîæå ïîíåâîëèòè Äèÿâîë, ÿêùî ìè äîáðîâ³ëüíî íå ï³ääàìîñÿ éîìó. Êîëè Ñâÿòèé Äóõ ïðîìîâèòü äî òåáå ùå ³ ùå ðàç äîêîðîì ñóìë³ííÿ: «Âñòàíü, îïàì’ÿòàéñÿ...», – òî ÿê áëóäíèé ñèí ñêàæè ñîá³: «Öå – ò³ëüêè ìîº âëàñíå ñàìîóâ’ÿçíåííÿ». ² ÿêùî çðîáèø çóñèëëÿ â³äðàçó é çàêëè÷åø ó äîâ³ð’¿ äî Ãîñïîäà: «Ðÿòóé ìåíå, áî òîïëþñÿ!» – òî âèõîäèø ç³ ñâ â’ÿçíèö³, â ÿêó òè ñàì ñåáå çàïõàâ. ² ç ïîäèâîì ðàäîñò³ â³ä÷óºø ñåáå çíîâó â³ëüíèì òà ïåðåìîæöåì! Ò³ëüêè íå ï³ääàéñÿ çíîâó íà òå, ùî âæå òàê áîëþ÷å ³ áàãàòîðàçîâî òè íà ñîá³ äîñâ³ä÷èâ – í³áè öå ùå ò³ëüêè «îäèí» ðàç ³ á³ëüøå – í³! Îïèñóþ òóò îäèí äîñâ³ä æèòòÿ: äëÿ êîãîñü – âëó÷íèé, äëÿ êîãîñü – í³. Àëå ïîâ÷àííÿ ç öüîãî ìîæíà çäîáóòè êîæíîìó. ÐÎÇÂÀÆÌÎ ÍÀÄ ÀËÊÎÃÎËÜÍÈÌ ÑÀÌÎÓÂ’ßÇÍÅÍÍßÌ Àëêîãîëüí³ íàïî¿ ó ñâî¿é ïðèðîä³ ùå íå º í³÷èì çëèì. ×èòàºìî ó Ñâÿòîìó Ïèñüì³ ïðî õë³á ³ âèíî ÿê ïðî ïîòð³áí³ ëþäèí³ õàð÷³: «…õë³á ³ âèíî äëÿ ìåíå ³ äëÿ ðàáè òâ ³ äëÿ öüîãî ñëóãè º» (Ñóä. 19,19); «…à âèíî äëÿ ïèòòÿ îñëàá³âøèì â ïóñòèí³» (2 Öàð.16,2); «² áóâ äåíü, êîëè ñèíè éîãî ³ äî÷êè éîãî ¿ëè, ³ âèíî ïèëè â äîì³» (Éîâ 1,13); «Òè ñïîâíèâ ñåðöå ìîº âåñåë³ñòþ ç òîãî ÷àñó, ÿê ó íèõ õë³á ³ âèíî óìíîæèëèñü» (Ïñ. 4,8); «²ä³òü, ¿æòå õë³á ì³é ³ ïèéòå âèíî» (Ïðèò. 9,5); «Äàéòå âèíî çàñìó÷åíîìó äóøåþ» (Ïðèò. 31,6); «Éäè, ¿æ ó âåñåëîñò³ õë³á òâ³é, ³ ïèé â ðàäîñò³ ñåðöÿ âèíî òâîº, êîëè Áîã áëàãîâîëèòü ñïðàâàì òâî¿ì» (Ïðîï. 9,7). Îäíàê ³ íåìàëî çàñòåðåæåíü ÷èòàºìî ïðî çãóáíó ä³þ âèíà: «…õòî ëþáèòü âèíî, íå ðîçáàãàò³º» (Ïðèò. 21,17); «Ãîðå òèì, ÿê³ õîðîáð³ ïèòè âèíî» (Ïñ. 5,22); «Áëóä, âèíî ³ íàïèòêè çàâîëîä³ëè ñåðöåì ¿õ» (Îñ. 4,11); «Ïðîáóä³òüñÿ, ï’ÿíèö³, ³ ïëà÷òå, ³ ðèäàéòå, âñ³ ï’þ÷è âèíî!» (Éî³ë 1,5). Êàðòèíêà ïåðøà ÏÅÐØÈÉ-ÄÐÓÃÈÉ ÐÀÇ «ËÅÃÀËÜÍÎ ² ÏÎ-ÄÎÐÎÑËÎÌÓ» Äåíü íàðîäæåííÿ, ìîæëèâî, Íîâèé ð³ê. Çà ñòîëîì – ä³òè ³ äîðîñë³. Íà ñòîë³ – òåæ âñå ïî-äîðîñëîìó. Øàìïàíñüêå â êåëèõàõ. Ïîñì³øêà òèõ, ÿê³ â³äêðèâàþòü ³ íàëèâàþòü. Ïåðøèé êîâòîê. Òå, ùî ùå â÷îðà áóëî ï³ä çàáîðîíîþ, ñüîãîäí³ äîçâîëåíî, õî÷ ³ ï³ä ïèëüíèì áàòüê³âñüêèì îêîì. Óñ³ì ñòàëî ³íàêøå, ñòàëî âåñåë³øå. ϳäë³òêè ðàïòîì îæèâèëèñÿ, çàãîâîðèëè. Óâ³ìêíóëè ìóçèêó – ïåðø³ äîñâ³ä÷åííÿ òàíöþ, òîðêàííÿ ò³ë. ßê óñå ïðèºìíî, ÷óäîâî, íåçàáóòíüî… Íàñòóïíîãî ðàçó âåñåë³ñòü ñàìîñò³éíî¿ âå÷³ðêè çàáåçïå÷óºòüñÿ ïàðîþ ïëÿøîê

ëåãêîãî âèíà é óæå áåç áàòüê³â. Õòîñü ñïðîáóâàâ àëêîãîëü óïåðøå ï³ä íàïîëåãëèâ³ñòþ îäíîë³òê³â. Óñàì³òíþþòüñÿ ïàðè, õòîñü ðîçïîâ³äຠíåïðèñòîéí³ ³ñòîð³¿, áðóäí³ àíåêäîòè. Óæå º ïåðø³ íåñòðàâíîñò³ çàéâîãî àëêîãîëþ, ãëóçóþòü ³ç õëîïöÿ, ùî ïåðåáðàâ. Äðóæíî òÿãíóòü éîãî ó âàííó. Âñ³ì ñì³øíî é âåñåëî. Ìîæëèâî, óñå ò³ëüêè ïî÷èíàºòüñÿ…

Äî 11 ðîê³â ïåðøå çíàéîìñòâî ç àëêîãîëåì â³äáóâàºòüñÿ àáî âèïàäêîâî, àáî éîãî äàþòü «äëÿ àïåòèòó», àáî «ë³êóþòü» âèíîì ÷è ñïèðòîì, àáî æ äèòèíà ñàìà ³ç ö³êàâîñò³ ñïðîáóº ñïèðòíå. Ó á³ëüø ñòàðøîìó â³ö³ ìîòèâàìè ï åðøîãî âæèâàííÿ àëêîãîëþ ñòàþòü òðàäèö³éí³ ïðèâîäè: «ñâÿòî», «ñ³ìåéíå òîðæåñòâî», «ãîñò³» ³ ò.ä. Çâè÷àéíî, öå áóâàº, òàê áè ìîâèòè, áåçíåâèííà ÷àðî÷êà íà ÷åñòü äíÿ íàðîäæåííÿ àáî ³íøîãî òîðæåñòâà. ² õî÷à öå â³äáóâàºòüñÿ çà çãîäîþ áàòüê³â, ó êîë³ ðîäèíè, âñåòàêè ³ â òàêèé ñïîñ³á ä³òåé ìîæíà ïðèëó÷èòè äî àëêîãîëþ. Âàðòóº ëèøåíü ðàç îòðèìàòè äîñâ³ä ëåãàëüíîãî ñï’ÿí³ííÿ, ÿê óæå çí³ìàºòüñÿ ïñèõîëîã³÷íèé áàð’ºð ³ ï³äë³òîê óâàæຠñåáå âïðàâ³ âèïèòè ç òîâàðèøàìè, àáî íàâ³òü ñàìîìó, ÿêùî âèíèêຠòàêà ìîæëèâ³ñòü. Ç 14-15 ðîê³â ç’ÿâëÿþòüñÿ òàê³ ïðèâîäè, ÿê «íåçðó÷íî áóëî â³äñòàòè â³ä õëîïö³â», «äðóç³ âìîâèëè», «çà êîìïàí³þ», «äëÿ õîðîáðîñò³» ³ ò.ä. Êàðòèíêà äðóãà Ï’ßÍÎÌÓ ÌÎÐÅ ÏÎ ÊÎ˲ÍÀ Òåïåð âæå ó õëîïö³â ³ ä³â÷àò º ùîñü, ùî ïîºäíóº ¿õ. ³ä÷óòòÿ äîðîñëîñò³ é óïåâíåíîñò³ â ñîá³ – âîíî òàêå ïðèâàáëèâå äëÿ ìîëîäèõ. À îòóò ùå é õëîïö³ ³ç ñóñ³äíüîãî äâîðó «çàâîäÿòüñÿ» ³ õî÷óòü ç’ÿñóâàòè ñòîñóíêè ïî-÷îëîâ³÷îìó. Çóñòð³÷ ó ïàðêó ââå÷åð³. Öüîãî ðàçó ï³äë³òêè ïðèéíÿëè ïîäâ³éíó äîçó íà äóøó. Ñòðàõ â³ä³éøîâ, àãðåñèâí³ñòü øòîâõàëà íà íåðîçâàæëèâ³ â÷èíêè. Ïåðø³ ïðîáëåìè

ç ì³ë³ö³ºþ. Ç’ÿâëÿºòüñÿ ãðóïà ìîòèâ³â âæèâàííÿ àëêîãîëþ, ùî ôîðìóº ïèÿöòâî, ÿê òèï ïîâåä³íêè ïðàâîïîðóøíèê³â. Ó ÷èñëî öèõ ìîòèâ³â âõîäèòü ïðàãíåííÿ ïîçáóòèñÿ íóäüãè. Ó ïñèõîëî㳿 íóäüãîþ íàçèâàþòü îñîáëèâèé ïñèõ³÷íèé ñòàí îñîáèñòîñò³, ïîâ’ÿçàíèé ç åìîö³éíèì ãîëîäîì. Ó ï³äë³òê³â ö³º¿ êàòåãî𳿠³ñòîòíî îñëàáëåíèé àáî âòðà÷åíèé ³íòåðåñ äî ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, äî âèùèõ ìîðàëüíî-äóõîâíèõ çàñàä, äî ïîáîæíîãî æèòòÿ. À ùî äàë³? Ç ì³ë³ö³ºþ çâ’ÿçóâàòèñÿ ñòðàøíóâàòî. Íóäüãà-ñêóêà!  ñåðåäèí³ ùîñü êðóòèòü ³ íå äຠñïîêîþ. Òå, ùî êîðèñíå – ö³ëêîì íóäíå ³ íåïîòð³áíå. Õëîïö³ «ñòèð÷àòü» ó ï³ä’¿çä³, äóìàþ÷è, ÷èì áè çàéíÿòèñÿ? Õòîñü êàæå – îäíà ä³â÷èíà ñüîãîäí³ çàïðîøóâàëà íà âå÷³ðêó. Âèð³øèëè ï³òè. Âå÷³ð ïîòîïàâ ó êëóáàõ äèìó é ð³êàõ âèíà. ijâ÷àòêà ðîçêóò³ é äóæå äîñòóïí³. Õëîïö³ ðîçáðåëèñÿ ç íèìè ïî êóòêàõ. ³ä âèïèòîãî âîíè íå êîíòðîëþâàëè ñåáå, â³ääàâøèñü ó âëàäó ñåêñóàëüíèõ ñòðàñòåé.

Êàðòèíêà òðåòÿ ÄÓØÀ ÁÎËÈÒÜ, À ÑÅÐÖÅ ÏËÀ×Å. ÅÕ, ÍÀÏÈÒÈÑß Á Ç ÃÎÐß! Âðàíö³ äîâåëîñÿ â³ä÷óòè âñþ «ïðèíàäí³ñòü» ïîõì³ëüíîãî ñèíäðîìó. Çë³, ïîì’ÿò³, ç ãîëîâíèì áîëåì ³ äçåíüêîòîì ó âóõàõ, âîíè íàãðóá³ÿíèëè áàòüêàì, ïðîãóëÿëè øêîëó é, â³ä³áðàâøè â ìîëîäøèõ øêîëÿð³â ãðîø³, êóïèëè ïëÿøêó, àáè ïîõìåëèòèñÿ é îáëåãøèòèñÿ. Íà äóø³ áóëî êåïñüêî. Ïî÷óòòÿ ïðîâèíè, ïîðîæíå÷³, âëàñíî¿ í³ê÷åìíîñò³ çàõëèñíóëè ¿õí³

äóø³, ³ çîâñ³ì íå ñòàëî ëåãøå ï³ñëÿ ïîõìåëÿííÿ, à óñå ëèøå ùå á³ëüøå ï³äñèëèëîñü. Ùå â þíèõ äóøàõ ïðîìîâëÿëî ñóìë³ííÿ, àëå í³õòî íå ïðèçíàâàâñÿ ó öüîìó, íàâ³òü ñàìîìó ñîá³. Õîò³ëîñü áóòè ³ùå äàë³ ãåðîºì â³ëüíîãî æèòòÿ, õîò³ëîñü â³ä³ãíàòè äîêîðè ñóìë³ííÿ. Òîä³ õòîñü âèìîâèâ: «Åõ, íàïèòèñÿ á ³ùå ç ãîðÿ!» Ìîâà ñòàòèñòèêè: Çà ñòâåðäæåííÿìè ñîö³îëîã³â, 96,2 % ëþäåé, ÿê³ çëîâæèâàþòü ñïèðòíèìè íàïîÿìè, ïðèëó÷èëèñÿ äî íèõ ó â³ö³ äî 15 ðîê³â. Ç äâîõ ì³ëüéîí³â çàðåºñòðîâàíèõ àëêîãîë³ê³â ìàéæå 60 òèñ. – ä³òè äî 14 ðîê³â ³ç âñòàíîâëåíèì ä³àãíîçîì «àëêîãîë³çì». Áëèçüêî 80% ìîëîä³ ç ò³ºþ àáî ³íøîþ ïåð³îäè÷í³ñòþ âæèâàþòü ñïèðòí³ íàïî¿, – ó òîé ÷àñ, êîëè ñåðåäí³é â³ê ïåðâèííîãî ïðèëó÷åííÿ äî àëêîãîëþ ñòàíîâèòü 10-12 ðîê³â. Êàðòèíêà ÷åòâåðòà ÏÈÉ, ÄÓØÅ, ÂÅÑÅËÈÑß! ÒÅÁÅ ÂÈÏÓÑÒÈËÈ Ó Çв˲ÑÒÜ! – ß Ï’Þ ÄÎ ÄÍÀ ÇÀ.... Øê³ëüíèé âèïóñêíèé äëÿ áàãàòüîõ ïðîéøîâ ó ï’ÿíîìó óãàð³. Áàòüêè ãðîøåé íå ïîøêîäóâàëè – ñïèðòíå ïðèíåñëè ÿùèêàìè. Âîíè õîò³ëè, ùîá ä³òè «ïîëþäñüêè» â³äçíà÷èëè çàê³í÷åííÿ øêîëè, îòðèìàííÿ àòåñòàòó çð³ëîñò³ é âèõ³ä ó «âåëèêå ïëàâàííÿ». «Âåëèêå ïëàâàííÿ» ïî÷àëîñÿ ç âåëèêî¿ ð³êè àëêîãîëþ ï³ä çàêîííèì ïðèâîäîì. ³äçíà÷àëè öþ ïîä³þ ùå ç äðóçÿìè, ç

áàòüêàìè, ç ¿õ äðóçÿìè ³ ïîäðóãàìè. À ïîò³ì â³äçíà÷àëè çäà÷ó ³ñïèò³â, âñòóï â ³íñòèòóòè, òåõí³êóìè, ó÷èëèùà, ùå ïîò³ì – ðîçñòàâàííÿ, çíàéîìñòâà, ïåðø³ çàë³êè, çàê³í÷åííÿ êóðñó. Îäðóæóâàëèñÿ – é â³äçíà÷àëè ñïèðòíèì óñå, ùî ïðèéäåòüñÿ, ðàçîì ³ç äðóæèíàìè, à ùå ÷àñò³øå – ç «êîðåøàìè». Êàðòèíêà ï’ÿòà ÒÐÅÒ²Ì ÁÓÄÅØ? Íàñòóïຠ÷àñ æíèâ äëÿ êîæíîãî. Ðîäèíè ðîçïàäàþòüñÿ. Õòîñü äå´ðàäóâàâ, ïåðåòâîðèâñÿ â áîìæà. Õòîñü ùå òðèìàâñÿ, áðàâ «ëèïîâ³» ë³êàðíÿí³ ëèñòè, íèøêîì ïèâ â îá³äíþ ïåðåðâó. Õòîñü íàïèâàâñÿ ï³ñëÿ ðîáîòè, ïðîâîäÿ÷è ÷àñ ³ç äðóçÿìè, òî÷í³øå – ³ç «ñîáóòèëüí³êàìè». Õòîñü – «í³-í³» ï³ñëÿ êîäóâàííÿ, òÿãíóâ çàìêíóòèé ñïîñ³á æèòòÿ, áèâ äðóæèíó, äàâàâ ï³äïîòèëè÷íèêè ñèíó é êîïàâ ñîáàêó â³ä çëîñò³. Äåÿêèõ íå ñòàëî â æèâèõ, õòîñü òÿãíóâ òåðì³í ó «çîí³». Íåìàëî é òàêèõ, ÿê³ ò³ëüêè ïî «ïðàçäí³÷êàõ» âèïèâàëè. Ïðàâäà, íàé÷àñò³øå ñâÿòà ïåðåõîäèëè â çàï³é. ² òðàïëÿëîñÿ âñå öå ùîðàç ÷àñò³øå é ÷àñò³øå.

ÌÎÂÀ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ: Çà îñòàíí³ ï’ÿòü ðîê³â çðîñëî ÷èñëî íàñèëüíèöüêèõ ñìåðòåé: â³ä íåùàñíèõ âèïàäê³â, îòðóºíü, òðàâì – â 1,8 ðàçà, â³ä îòðóºííÿ àëêîãîëåì – â 2,7 ðàçà. ×èñëî ñàìîãóáñòâ çá³ëüøèëîñÿ â 1,6 ðàçà, óáèâñòâ – ó 2,1 ðàçà. Á³ëüø³ñòü ³ç öèõ ñìåðòåé ïîâ’ÿçàíî ³ç çëîâæèâàííÿì àëêîãîëåì. ³äîìî, ùî 50 % óñ³õ çëî÷èí³â ïîâ’ÿçàíî ç óæèâàííÿì àëêîãîëþ. Òàê, çà äàíèìè ôàõ³âö³â, áëèçüêî 60% óáèòèõ é 80% óáèâöü ï³ä ÷àñ çëî÷èíó ïåðåáóâàëè â íåòâåðåçîìó ñòàí³. ÍÀ²ÙÎ Æ ËÞÄÈ Ï’ÞÒÜ ² ÂÏÈÂÀÞÒÜÑß? À ùî íàéäèâí³øå – öå òå, ùî ëþäè ãèíóòü â³ä ïèÿöòâà é ãóáëÿòü ³íøèõ, ñàì³ íå çíàþ÷è, íàâ³ùî âîíè öå ðîáëÿòü. Ñïðàâä³, ÿêùî õòîñü çàïèòàº, äëÿ ÷îãî ëþäè âïèâàþòüñÿ, â³í íå çíàéäå ºäèíî¿ â³äïîâ³ä³... Òîæ íàâ³ùî ëþäè ï’þòü, âïèâàþòüñÿ ³ ãóáëÿòü ñåáå é ³íøèõ ëþäåé? «Óñ³ ï’þòü ³ ïðèãîùàþòü – íå ìîæíà æ ³ ìåí³ íå ïèòè é íå ïðèãîùàòè», – â³äïîâ³ñòü íà öå áàãàòî õòî, ³, æèâó÷è ñåðåä ï’ÿíè÷îê, ö³ ëþäè ïåðåêîíàí³, ùî âñ³ íàâêðóãè ï’þòü ³ ïðèãîùàþòü. Àëå æ öå – íåïðàâäà... Íå âñ³ ï’þòü ³ ïðèãîùàþòü, íå âñ³ ðîçïëà÷óþòüñÿ ñïèðòíèì. ßêáè óñ³ ïèëè é ïðèãîùàëè, òî æèòòÿ äàâíî á óæå ñòàëî ïåêëîì... ßêùî çëó÷èëàñÿ ðóêà ç ðóêîþ ó ï’ÿíè÷îê ³ âîíè íàñòóïàþòü íà ³íøèõ ëþäåé, áàæàþ÷è ñïî¿òè óâåñü ñâ³ò, òî ïîðà é ðîçóìíèì ëþäÿì çðîçóì³òè, ùî ³ ¿ì òðåáà ñõîïèòèñÿ çà ðóêè é áîðîòèñÿ ç³ çëîì, àáè é ¿õí³õ ä³òåé íå ñïî¿ëè ³ íå çâåëè. ÙÎ ÍÅÑÅ ËÞÄÈͲ ÀËÊÎÃÎËÜ? Íàéæàõëèâ³øèé íàñë³äîê ï’ÿíêèõ íàïî¿â – öå òå, ùî íàâ³òü ïèâî ÷è âèíî â íåðîçóìíèõ äîçàõ çàòåìíþº ðîçóì ³ ñîâ³ñòü ëþäåé: ï³ä ¿õ 䳺þ ëþäè ñòàþòü ãðóá³ø³, ãëóï³ø³ é çë³ø³. «Ó êîãî: «Îé» – ó êîãî âèòòÿ? Ó êîãî – ñòîã³í, ó êîãî – ñâàðêè, ó êîãî – ãîðå, ó êîãî – ðàíè áåç ïðè÷èíè? Ó êîãî î÷³ ÷åðâîí³? Ó òèõ, ÿê³ äîâãî çàñèäæóþòüñÿ çà âèíîì, ÿê³ õîäÿòü ñìàêóâàòè âèíî ïàõó÷å. Íå ïðèãëÿäàéñÿ äî âèíà, ÿêå âîíî ÷åðâîíå, ÿê ãàðíî ñâ³òèòüñÿ ó êóáêó, ÿê ëàã³äíåíüêî ëëºòüñÿ. Çãîäîì âîíî âêóñèòü ÿê ãàäèíà ³ âæàëèòü ÿê àñïèä. Òîá³ ââèæàòèìóòüñÿ äèâí³ ðå÷³, ñåðöå òâîº áóäå äóðíèö³ ãîâîðèòè… Î÷³ òâî¿ áóäóòü äèâèòèñÿ íà ÷óæèõ äðóæèí ³ ñåðöå òâîº çàãîâîðèòü ðîçïóñíå» (Ïðèò÷³ 23, 29-33). «² íå âïèâàéòåñÿ âèíîì, ùî äîâîäèòü äî ðîçïóñòè, àëå ñïîâíþéòåñÿ Äóõîì, íàç³äàþ÷è ñàìèõ ñåáå ïñàëìàìè é ñëàâîñë³â’ÿìè é ï³ñíÿìè äóõîâíèìè, ïðîñëàâëÿéòå é îñï³âóéòå â ñåðöÿõ âàøèõ Ãîñïîäà, äÿêóþ÷è çà âñå çàâæäè Áîãîâ³ é Îòöåâ³, â ³ì’ÿ Ãîñïîäà íàøîãî ²ñóñà Õðèñòà» (Åô. 5, 18-20). î. ä-ð. Ëåîí³ä ÊÎÑÒÊÎ

( ñòàòò³ âèêîðèñòàíî ìàòåð³àëè ñàéòó shkolazhizni.ru, ãàçåòè «Åêêëåñèàñò», ïóáë³êàö³¿ À.Êðþêîâà, À.Ãàêîâà)


ЖОВТЕНЬ

2006

27

7

182

Ïåðåáóâàþ÷è ó Ëüâîâ³ âë³òêó 2001 ðîêó, ñâ³òëî¿ ïàì’ÿò³ Ïàïà ²âàí Ïàâëî ²² ïðîãîëîñèâ 28 Áëàæåííèõ íàøî¿ Öåðêâè, ñåðåä êîòðèõ – ñâÿùåííîìó÷åíèê Îìåëÿí Êîâ÷. Íàðîäèâñÿ â³í ó ñ. Êîñìà÷ Êîñ³âñüêîãî ïîâ³òó â ñ³ì’¿ ñâÿùåíèêà. Îäðóæèâñÿ ç äîíüêîþ ñâÿùåíèêà Ìàð³ºþ-Àííîþ Äîáðÿíñüêîþ ³ â 1911 ðîö³ ç ðóê âëàäèêè Õîìèøèíà îòðèìàâ ñâÿùåíè÷³ ñâÿ÷åííÿ. Äóøïàñòèðþâàâ ó ϳäâîëî÷èñüêó, â Þãîñëà⳿, íà Ðîãàòèíùèí³, à â 1919 ðîö³ ñòàâ ïîëüîâèì äóõ³âíèêîì Óêðà¿íñüêî¿ Ãàëèöüêî¿ Àð쳿. Ó 1922 ðîö³ î. Îìåëÿíà áóëî ïðèçíà÷åíî ïàðîõîì Ïåðåìèøëÿí, äå çà àêòèâíó â³äáóäîâó æèòòÿ óêðà¿íö³â çàçíàâàâ ïåðåñë³äóâàííÿ ñïî÷àòêó â³ä ïîëüñüêî¿, à çãîäîì, ³ â³ä ñîâºòñüêî¿ âëàäè. Ó ãðóäí³ 1942 ðîêó î. Êîâ÷ ïîòðàïèâ äî çàñò³íê³â ´åñòàïî çà òå, ùî íàìàãàâñÿ ðÿòóâàòè ºâðå¿â. Ñïî÷àòêó éîãî óòðèìóâàëè ó ëüâ³âñüê³é â’ÿçíèö³ íà âóë. Ëîíöüêîãî, à â ñåðïí³ 1943 ð. ïåðåâåçëè äî êîíöòàáîðó Ìàéäàíåê, íà òåðèòî𳿠Ïîëüù³. Ó ëþòîìó 1944 ð. îòåöü Îìåëÿí ïîïàâ ó òàá³ðíèé øïèòàëü ³ òàì ïîìåð, ³ìîâ³ðíî 25 áåðåçíÿ 1944 ðîêó, à éîãî ò³ëî áóëî ñïàëåíî â êðåìàòîð³¿. Ó 2001 ðîö³ ºâðåéñüêà ðàäà Óêðà¿íè ïðèñâî¿ëà î. Îìåëÿíó Êîâ÷ó çâàííÿ “Ïðàâåäíèê Óêðà¿íè”. Ïðî äîñòî¿íñòâà Áëàæåííîãî ñâÿùåííîìó÷åíèêà ñóä³ìî ñàì³ ç³ ñïîãàä³â ïðî íüîãî î÷åâèäö³â òà ³ç öèòàò ç éîãî ëèñò³â äî ð³äíèõ: “ßêîñü ê³ëüêà ºâðå¿â âá³ãëî äî õàòè ³ ñòàëè áëàãàòè â áàòüêà ðÿòóíêó: í³ìö³ êèíóëè ó áîæíèöþ çàïàëüí³ áîìáè, çàìêíóëè äâåð³ é í³êîãî íå âèïóñêàþòü. Áàòüêî ñêî÷èâ ³ ïîá³ã, ÿ á³ã çà íèì ³ äóìàâ: ùî æ áàòüêî òóò ìîæå çàðàäèòè? Àëå â áàòüêà íå áóëî í³ÿêî¿ ³íøî¿ äóìêè, ïîçà ò³ºþ, ùî ãîðÿòü ëþäè. ³í âá³ã ì³æ þðáó ³ ãîëîñíî, ïî-í³ìåöüêè (öþ ìîâó â³í çíàâ äîñêîíàëî), íàêàçàâ ïîë³ö³¿ ðîç³éòèñü. Íà äèâî, âîÿêè äåçîð³ºíòóâàëèñÿ ³ ðîç³éøëèñü”. (î. Ìèðîí Êîâ÷, ñèí) À áðàò îòöÿ Îìåëÿíà Ìèðîí ðîçïîâ³äàâ: “Ìåí³ âîëîññÿ äóáîì ñòàëî â³ä äóìêè, ùî òåïåð ç íèì ñòàíåòüñÿ. Êèíóâñÿ éîãî øóêàòè ñåðåä þðáè, âîãíþ ³ íåñàìîâèòèõ êðèê³â. À â³í, ç äîïîìîãîþ ³íøèõ, â³ä÷èíèâ ï³äïåðò³ âàæêèì ñòîâïîì äâåð³ áîæíèö³, âá³ã óñåðåäèíó ³ ñòàâ ïðîñòî âèòÿãàòè íàï³âïðèòîìíèõ, ðàç-óðàç ð³çêî âèêðèêóþ÷è: “Ò³êàéòå, õòî êóäè ìîæå, í³ìö³ çàðàç ñþäè ïîâåðíóòüñÿ!” Äî íàñ ä³éøîâ çàïèñ ä³àëîãó, ÿêè â³äáóâñÿ òîãî ÷àñó ì³æ î. Êîâ÷åì òà

Рятівник приречених äîïîìàãàëè éîìó ñ³ñòè. Íà éîãî îáëè÷÷³ íå áóëî âèäíî ïðèãí³÷åííÿ, ÿêàñü íåçåìíà ïîñì³øêà îñÿâàëà áëàãîðîäíå îáëè÷÷ÿ ñâÿùåíèêà. ³í ïîò³øàâ íàñ, ìîëîäèõ. ϳâãîëîñîì ìîëèâñÿ çà íàñ, çà ñâîþ ïàñòâó”. (²ç ðîçïîâ³ä³ îäíîãî ³ç â’ÿçí³â òþðìè)

ïðàö³âíèêîì ´åñòàïî ó ëüâ³âñüê³é â’ÿçíèö³: – Âè çíàëè, ùî ºâðå¿â âèõðåùóâàòè çàáîðîíåíî? – Íå çíàâ. – À òåïåð çíàºòå? – Çíàþ. – Áóäåòå äàë³ ¿õ âèõðåùóâàòè? – Áóäó. “Ìåíå ïðîáóäèâ øåï³ò éîãî ìîëèòâè. Ñòàðåíüêèé ñâÿùåíèê, ÿê ùå ò³ëüêè çàñ³ð³ëî íàäâîð³, ñòîÿâ á³ëÿ çà´ðàòîâàíîãî â³êíà. Îá³ðâàíà â ÷àñ³ äîïèò³â ðÿñà çàëåäâå òðèìàëàñÿ íà ïîêàë³÷åíîìó ò³ë³. Äèâëþñÿ – â³í îáåðíóâñÿ, áëàãîñëîâèâ ïîâèòèõ ñíîì â’ÿçí³â, ï³äí³ñ ðóêè âãîðó ³ øåïîò³â “³ðóþ...” . ³í ïðàâèâ Ñëóæáó Áîæó...”. (Ïåòðî Áàøóê) “Ùîñü íåéìîâ³ðíî âàæêå ä³ÿëîñÿ â íàøèõ ñåðöÿõ, êîëè ìè áà÷èëè, ÿê ´åñòàï³âö³ ï³ñëÿ òîðòóð óêðà¿íñüêîãî ñâÿùåíèêà êèäàëè éîãî, ÿê ÿêóñü ð³÷, à íå ëþäñüêó ³ñòîòó, â íàøó êàìåðó. Ìè

Îòåöü Îìåëÿí ïèøå äî ñâî¿õ ð³äíèõ: 1. “ß ðîçóì³þ, ùî ñòàðàºòåñÿ ïðî ìîº âèçâîëåííÿ. Àëå ÿ ïðîøó âàñ íå ðîáèòè í³÷îãî â ö³é ñïðàâ³... ß äÿêóþ Áîãîâ³ çà Éîãî äîáðîòó äî ìåíå. Îêð³ì íåáà, öå ºäèíå ì³ñöå, äå ÿ õîò³â áè ïåðåáóâàòè. Òóò ìè âñ³ ð³âí³ – ïîëÿêè, ºâðå¿, óêðà¿íö³, ðîñ³ÿíè, ëàòèø³, åñòîíö³. Ç óñ³õ ïðèñóòí³õ ÿ òóò îäèíîêèé ñâÿùåíèê...Òóò ÿ áà÷ó Áîãà, ßêèé ºäèíèé òà îäíàêîâèé äëÿ âñ³õ, íåçàëåæíî â³ä ðåë³ã³éíèõ â³äì³ííîñòåé, ùî ³ñíóþòü ì³æ íàìè. Ìîæëèâî, íàø³ Öåðêâè ð³çí³, àëå â óñ³õ íèõ öàðþº òîé æå âåëèêèé Âñåìîãóòí³é Áîã. Êîëè ÿ â³äïðàâëÿþ Ñëóæáó Áîæó, âñ³ âîíè ðàçîì ìîëÿòüñÿ. Ìîëÿòüñÿ ð³çíèìè ìîâàìè, àëå ÷è Áîã íå ðîçó쳺 óñ³õ ìîâ? Âîíè âìèðàþòü ïî-ð³çíîìó, à ÿ äîïîìàãàþ ¿ì ïåðåõîäèòè öåé ì³ñòîê ó â³÷í³ñòü. Õ³áà öå íå áëàãîñëîâåííÿ? Õ³áà öå íå º íàéâåëè÷í³øèé â³íåöü, ÿêèé Ãîñïîäü ì³ã ïîêëàñòè íà ìîþ ãîëîâó? Ñàìå òàê! Äÿêóþ Áîãîâ³ òèñÿ÷ó ðàç³â íà äåíü çà òå, ùî ³í ïîñëàâ ìåíå ñþäè. ß íå ñì³þ ïðîñèòè Éîãî ïðî ùîñü á³ëüøå. Íå òóðáóéòåñÿ ïðî ìåíå – ðàä³éòå ç³ ìíîþ!”  îäíîìó ç ëèñò³â äî áëèçüêèõ â³í íàïèñàâ: “Ìîë³òüñÿ çà òèõ, õòî ñòâîðèâ öåé êîíöòàá³ð òà öþ ñèñòåìó. Âîíè º îäèíîêèìè, õòî ïîòðåáóº ìîëèòîâ... Íåxàé Ãîñïîäü ïîìèëóº ¿õ”. 2. ”Íå ðîá³òü äàðåìíèõ çóñèëü, ÿ íå ìîæó öüîãî ì³ñöÿ ïîêèíóòè, áî òóò ÿ ïîòð³áíèé. Ö³ íåùàñí³ ëþäè, ÿêèõ òóò º òèñÿ÷³, ïîòðåáóþòü ìåíå. ß - ¿õíÿ ºäèíà âò³õà. Öå ì³é îáîâ’ÿçîê çàëèøèòèñÿ òóò, ³ ÿ ùàñëèâèé...” 3. ”Ðîçóì³þ, ùî âè áîðåòåñÿ çà ìîº çâ³ëüíåííÿ. Ïðîøó âàñ í³÷îãî íå ðîáèòè. Â÷îðà òóò ðîçñòð³ëÿëè 50 ëþäåé. Êîëè á ìåíå òóò íå áóëî, õòî ïîì³ã áè ¿ì ïåðåéòè ÷åðåç öåé ïîð³ã? Âîíè ï³øëè á ç óñ³ìà

ñâî¿ìè ãð³õàìè òà ó ãëèáîê³é ðîçïóö³, ùî íàâèñຠíàä öèì ïåêëîì. Íèí³ æ âîíè éäóòü ç ãîëîâàìè ï³äíåñåíèìè âèñîêî, çàëèøàþ÷è ñâî¿ ãð³õè ïîçà ñîáîþ. Ïðîéøëè ì³ñò ç³ ùàñòÿì ó ñåðöÿõ, à ÿ áà÷èâ, ùî âîíè áóëè ñïîâèò³ ìèðîì ³ ñïîêîºì, êîëè ÿ ¿õ áà÷èâ âîñòàííº. Óñå, ÷îãî â³ä âàñ ïðîøó – öå ãðîø³. Ãîðíÿòêî âîäè êîøòóº òóò 500 çëîòèõ.” (Òóò ïîÿñí³ìî: âîäà áóëà ïîòð³áíà î. Êîâ÷åâ³ äëÿ ”êóëüòîâèõ ö³ëåé”. Â³í ¿¿ êóïóâàâ ó ñòîðîæ³â, â³äòàê ïîñâÿ÷óâàâ òà ì³æ ³íøîãî êðîïèâ íåþ ò³ëà ìåðö³â).

“ÁÎà ÏÐÈÉÍß ÆÅÐÒÂÓ ÎÒÖß ÎÌÅËßÍÀ - Â’ßÇÍß ¹ 2399.

Ñâÿò³ñòü îòöÿ Îìåëÿíà Êîâ÷à, éîãî æåðòâà çâîðóøóþòü, ãàäàþ, íàâ³òü òèõ, ùî íå äóæå ñõèëüí³ çâîðóøóâàòèñÿ. Çäàºòüñÿ îäíàê, ùî âàðòî ç æèòòºïèñó ö³º¿ âåëèêî¿ Ïîñòàò³ íàãîëîñèòè äâà ìîìåíòè, äóæå ³ñòîòí³ äëÿ íàñ òóò ³ òåïåð. Ïåðøèé - öå õðèñòèÿíñüêèé ïàòð³îòèçì î. Êîâ÷à. Ïàòð³îòèçì àâòåíòè÷íèé, ñïåðòèé íà õðèñòèÿíñüê³é ëþáîâ³ äî ñâî¿õ, à íå íà ïîãàíñüê³é íåíàâèñò³ äî ”÷óæèõ”. Óì³â î. Êîâ÷ âîäíî÷àñ âèñòóïàòè ïðîòè ïîëüñüêîãî ïàíóâàííÿ â Ãàëè÷èí³ òà ìàòè äîáð³ çíîñèíè ç ïîëÿêàìè - à âê³íö³ â³ääàòè æèòòÿ çà æèä³â. Óì³â òåæ çàñóäèòè ïîãàí³ â÷èíêè óêðà¿íö³â. Òàêîãî õðèñòèÿíñüêîãî ïàòð³îòèçìó ïîòð³áíî íàì çàâæäè - ãàðÿ÷îãî, àëå êðèòè÷íîãî ³ â³äêðèòîãî íà ³íøèõ ëþäåé. Ïàòð³îòèçìó, ÿêèé çíàº, ùî Áîæå íàëåæèòü Áîãîâ³, íå êåñàðåâ³, íàâ³òü íàéá³ëüø ”ð³äíîìó”. Äðóãèé ìîìåíò - öå ðîäèííà ñèòóàö³ÿ î. Êîâ÷à. Ñèí îäðóæåíîãî ñâÿùåíèêà, îäðóæåíèé ç³ ñâÿùåíè÷îþ äî÷êîþ, áàòüêî øåñòè ä³òåé... ª ñåðåäîâèùà, ÿê³ á³ëüø àáî ìåíø â³äêðèòî íàìàãàþòüñÿ çíåö³íèòè îäðóæåíèõ ñâÿùåííîñëóæèòåë³â â î÷àõ â³ðíèõ. Äåêîìó íà çãàäêó ïðî æîíàòîãî ñâÿùåíèêà íåíà÷å ÿêàñü ëàìïî÷êà â ãîëîâ³ çàñâ³÷óºòüñÿ, ìîâëÿâ: àãà, æîíàò³ ñâÿùåíèêè – çíà÷èòüñÿ ïîãàíèé ñïàäîê â³ä ïðàâîñëàâ’ÿ, ìàòåð³ÿë³ñòè, ãåäîí³ñòè, íåäáàë³ ó ñâî¿õ îáîâ’ÿçêàõ ÷è íàâ³òü íåçäàòí³ àêóðàòíî âèêîíóâàòè ¿õ, äæåðåëî áåçïîðÿäêó â Öåðêâ³, äóæå äîðîãî êîøòóþòü òîùî. Îòåöü Êîâ÷ – íàùàäîê ³ ÷ëåí ”êàñòè” ãàëèöüêîãî îäðóæåíîãî äóõîâåíñòâà – âñ³ì ñâî¿ì æèòòÿì çàñâ³ä÷èâ ôàëüøèâ³ñòü òàêèõ ñòåðåîòèï³â. Äîêàçàâ, ùî æîíàòèì ñâÿùåíèêàì òàêîæ â³äêðèòà äîðîãà íà âèñîòó ñâÿòîñò³. Öå âàæêèé âèêëèê, àëå é ãàðíà ïåðñïåêòèâà äëÿ ÷åðãîâèõ ïîêîë³íü ãðåêîêàòîëèöüêèõ ñâÿùåíèê³â”. À.-Ì. Êîâ÷-Áàðàí, ç³ «Çá³ðíèêà íà ïîøàíó î. Åì³ë³ÿíà Êîâ÷à»

Там був «плач і скрегіт зубів». Çà ïîïåðåäíüîþ äîìîâëåí³ñòþ íàøîãî Ïàòð³ÿðõà Ëþáîìèðà Ãóçàðà ³ ðèìîêàòîëèöüêîãî ìèòðîïîëèòà Þçåôà Æèö³íñüêîãî áóëî âèð³øåíî ïðîâåñòè ñï³ëüíî ³ç äóõîâåíñòâîì ðèìî-êàòîëèöüêî¿ Öåðêâè óðî÷èñòå â³äçíà÷åííÿ ïàì’ÿò³ ñëàâíîãî ñèíà Óêðà¿íñüêî¿ ãðåêîêàòîëèöüêî¿ Öåðêâè òà Óêðà¿íñüêîãî íàðîäó áëàæåííîãî ñâÿùåííîìó÷åíèêà Îìåëÿíà Êîâ÷à, ÿêèé çàê³í÷èâ ñâ³é æèòòºâèé øëÿõ ó êîíöòàáîð³ Ìàéäàíåê íà òåðèòî𳿠Ïîëüù³. ÙÎ ÖÜÎÌÓ ÏÅÐÅÄÓÂÀËÎ? Ïðî öåé çàõ³ä áóëî äîìîâëåíî çàäîâãî äî éîãî ïðîâåäåííÿ. Ïðîòå êëîïîò³â âèñòàð÷àëî, àäæå íåîáõ³äíî áóëî ñêîîðäèíóâàòè ñï³ëüí³ ä³¿ íå ëèøå ì³æ êàíöåëÿð³ÿìè óêðà¿íñüêèõ ºïàðõ³é, àëå é ïîëàãîäèòè ïèòàííÿ ç â³çàìè äëÿ ïàëîìíèê³â, âèð³øèòè òðàíñïîðòí³ ïïðîáëåìè. Êð³ì òîãî, ùîá â÷àñíî ïðèáóòè íà ì³ñöå ³ íå ñï³çíèòèñü äî ïî÷àòêó óðî÷èñòèõ çàõîä³â, íåîáõ³äíî áóëî ïîëàãîäèòè ³ ïèòàííÿ ïåðåòèíó êîðäîíó, ÿê òàêîæ ³ óçãîäèòè ñâî¿ ä³¿ ç ïîëüñüêîþ ñòîðîíîþ. Áîãó äÿêóâàòè, âñå ñòàëîñÿ ÿêíàéêðàùå, ³ ïîíàä ï’ÿòäåñÿò ñâÿùåíèê³â Ëüâ³âñüêî¿ Àðõèºïàðõ³¿ ç ìîëèòâîþ íà óñòàõ âèðóøèëè äâîìà àâòîáóñàìè ç³ Ëüâîâà. Çà ÿêèõ äâ³ ãîäèíè ìè âæå ïåðåòèíàëè êîðäîí ³ äàë³ íàø³ àâòîáóñè êîòèëèñÿ âæå ïîëüñüêèì àñôàëüòîì. ËÞÁË²Í Äî Ëþáë³íà ìè ïðèáóëè â÷àñíî. Íà ïîäâ³ð’¿ ïàðàô³ÿëüíîãî êîñòåëà ñâ. àðõàíãåëà Ìèõà¿ëà íàñ âæå ÷åêàëè ñâÿùåíèêè ³ç Òåðíîï³ëüùèíè. Îäÿãíóâøèñü ó ïîâí³ ñâÿùåíè÷³ ðèçè, ìè êîëîíîþ âèðóøèëè äî Ìàéäàíåêó. ²òè äîâåëîñü çî òðè ê³ëîìåòðè. Ö³êàâî áóëî ñïîñòåð³ãàòè çà çëàãîäæåíèìè ä³ÿìè ïîëüñüêî¿ ïîë³ö³¿. Áóëî âèäíî, ùî âîíè ãîòóâàëèñü äî ö³º¿ àêö³¿ – âñå âèãëÿäàëî â³äëàãîäæåíî ³ ïðîäóìàíî. Ïîá³÷ êîëîíè ïðî÷àí ³øëè ïëàñòóíè, íåñó÷è ãó÷íîìîâö³, ç êîòðèõ äîëèíàâ ñï³â ñåñòåðìîíàõèíü, ùî éøëè â ãîëîâ³ êîëîíè. Òàê ìè ä³éøëè äî ïðèçíà÷åíîãî ì³ñöÿ. Ïåðåä íàìè â³äêðèëîñÿ âåëè÷åçíå ïîëå, îáãîðîäæåíå êîëþ÷èì äðîòîì. Âäàëèí³ âèñî÷³ëà òðóáà êðåìàòîð³þ, ïî ïðàâó ðóêó

â³ä íàñ âèäí³ëèñÿ àêóðàòíî ðîçì³ùåí³ áàðàêè, â ÿêèõ ñâîãî ÷àñó òîìèëèñÿ â’ÿçí³, à î÷îëþâàâ öå ñòðàøíå ì³ñöå íîâ³òí³é ìîíóìåíò ³ç çàë³çîáåòîíó. Ó×ÀÑÍÈÊÈ ÇÀÕÎÄÓ Ñàìå ïðè éîãî ï³äí³ææ³ áóëî âëàøòîâàíî ïðåñòîë äëÿ â³äïðàâè Áîæåñòâåííî¿ ë³òóð㳿. Çáîêó â³ä ïðåñòîëó ðîçì³ñòèëèñÿ ïî÷åñí³ ãîñò³, ñåðåä êîòðèõ: ºïèñêîïè ÿê óêðà¿íñüê³ òàê ³ ïîëüñüê³, Ïîñîë Óêðà¿íè â Ïîëüù³ ³ ïîëüñüêèé Êîíñóë â Óêðà¿í³, ïðåäñòàâíèêè ðåã³îíàëüíî¿ âëàäè Ëüâ³âùèíè ³ Âîëèí³, à òàêîæ Ïðåçèäåíò Ëþáë³íà òà ³íø³ ïðåäñòàâíèêè ì³ñöåâî¿ âëàäè. Íà ïëîù³ ïåðåä ìîíóìåíòîì, îáåðíåí³ ëèöåì äî ïðåñòîëó ñòîÿëè ñâÿùåíèêè òà â³ðí³. Ïî ë³âó ðóêó â³ä ïðåñòîëó ðîçì³ñòèëèñÿ ìè, óêðà¿íö³. Ïî ïðàâó – ïîëüñüê³ ñâÿùåíèêè. Âñ³ì áóëî ðîçäàíî ë³òóðã³÷í³ ñëóæåáíèêè óêëàäåí³ ÿê óêðà¿íñüêîþ òàê ³ ïîëüñüêîþ ìîâàìè. Ïåðåä òèì, ÿê ìàëà ðîçïî÷àòèñÿ Áîæåñòâåííà ë³òóðã³ÿ, äî ïðèñóòí³õ ç³ ñëîâîì çâåðíóâñÿ ïîëüñüêèé ìèòðîïîëèò Æèö³íñüêèé, ÿêèé çâåðíóâ óâàãó ïðèñóòí³õ íà îêðåì³ ³ñòîðè÷í³ ìîìåíòè âîºííîãî ÷àñó. Âàðòî â³äì³òèòè, ùî âñ³ çàõîäè ç Ìàéäàíåêó ñóïðîâîäæóâàëè ïîëüñüê³ òåëåâ³ç³éíèêè. ˲ÒÓÐÃ²ß Áîæåñòâåííó ë³òóðã³þ â ñõ³äíüîìó îáðÿä³ óêðà¿íñüê³ ³ ïîëüñüê³ ºïèñêîïè ñëóæèëè ñï³ëüíî. Î÷îëþâàâ áîãîñëóæ³ííÿ óêðà¿íñüêèé ìèòðîïîëèò ²âàí Ìàðòèíÿê. Ùîïðàâäà îêðåì³ ÷àñòèíè ˳òóð㳿, çîêðåìà Ñèìâîë â³ðè ³ «Îò÷å íàø» âèêîíóâàëèñü ïî-ïîëüñüêè, à àïîñòîë ³ ñâ. ªâàíãå볺 ÷èòàëèñü ñïî÷àòêó ïîóêðà¿íñüêè, ïîò³ì – ïî-ïîëüñüêè. Êîëè ë³òóðã³ÿ ä³éøëà äî Ñèìâîëó â³ðè, óêðà¿íñüê³ ³ ïîëüñüê³ ñâÿùåíèêè ïîäàëè îäí³ îäíèì ðóêè, âçàºìíî ïðèâ³òàâøèñü «ïîö³ëóíêîì ìèðó». ˳òóðã³þ ñï³âàëè ñåì³íàðèñòè ç³ Ëüâîâà, ùîïðàâäà «Àëèëóÿ» ïî ïðî÷èòàíí³ Àïîñòîëà ³ ï³ñí³ â ÷àñ³ ñâ. Ïðè÷àñòÿ ñï³âàâ ìîëîä³æíèé õîð ³ç Ëþáë³íà. Íà çàê³í÷åííÿ Áîæåñòâåííî¿ ë³òóð㳿 ìèòðîïîëèòîâ³ Æèö³íñüêîìó â³ä ³ìåí³ íàøîãî ºïèñêîïàòó áóëî ïîäàðîâàíî ³êîíó Áëàæåííîãî ñâÿùåííîìó÷åíèêà Îìåëÿíà Êîâ÷à. Ó ñâîþ ÷åðãó

ìèòðîïîëèò çàïðîñèâ ïàëîìíèê³â íà îá³ä, êîòðèì íàñ ïðèãîùàëè â ¿äàëüí³ Ëþáë³íñüêî¿ äóõîâíî¿ ñåì³íàð³¿. ÕÐÅÑÍÀ ÄÎÐÎÃÀ Çã³äíî ïðîãðàìè, ïî îá³ä³ ìè çíîâó âèðóøèëè äî Ìàéäàíåêà, äå ï³ñëÿ ïðîïîâ³ä³ ñòóäèòñüêîãî ³ãóìåíà Âåíåäèêòà óñ³ ïðèñóòí³ ï³øëè Õðåñíèì õîäîì ïî òåðèòî𳿠êîíöòàáîðó. Çóïèíêè çì³íþâàëè îäíà îäíó. Íà êîæí³é – ãîëîñèëàñÿ ïðîïîâ³äü. ¯õ ïî÷åðãîâî âèãîëîøóâàëè óêðà¿íñüê³ òà ïîëüñüê³ ñâÿùåíèêè. Âîäíî÷àñ áàæàþ÷³ ìàëè çìîãó óâ³éòè äî áàðàê³â, äå â ÷àñ³ â³éíè òîìèëèñÿ â’ÿçí³, îãëÿíóòè ìóçåéí³ åêñïîçèö³¿, ïîñëóõàòè ðîçïîâ³ä³ åêñêóðñîâîä³â òîùî. Íàéäîâøó çóïèíêó íà ñâîºìó øëÿõó ïðî÷àíè çðîáèëè á³ëÿ áàðàêó ¹ 14, àäæå ñàìå òóò ïåðåáóâàâ â óâ’ÿçíåíí³ ñâÿùåííîìó÷åíèê Îìåëÿí Êîâ÷. Çóïèíèëèñÿ ³ á³ëÿ áàðàêó, â ÿêîìó êîëèñü çíàõîäèâñÿ ëàçàðåò. ßêðàç â éîãî ñò³íàõ â³ääàâ Áëàæåííèé ñâîãî äóõà â Áîæ³ ðóêè. Ìè æ çàâåðøèëè Õðåñíó äîðîãó á³ëÿ ìîíóìåíòàëüíîãî êóïîëà, ï³ä êîòðèì çíàõîäèòüñÿ ïîï³ë ó ñâ³é ÷àñ çàìó÷åíèõ ³ ñïàëåíèõ â ïå÷àõ êðåìàòîð³þ â’ÿçí³â, ñåðåä êîòðèõ – ò³ëî Áëàæåííîãî Îìåëÿíà. Äî ïðèñóòí³õ ç³ ñëîâîì ïîäÿêè çâåðíóëàñÿ äîíüêà î. Îìåëÿíà – ˳ä³ÿ, ÿêà ïðèáóëà ç äàëåêî¿ Êàíàäè, ùîá ñâ³ä÷èòè ïðî ïðàâåäíå ³ ñâÿòå æèòòÿ ñâîãî áàòüêà.

ÙÎ Æ ÒÀÊÅ ÌÀÉÄÀÍÅÊ? Ñüîãîäí³ Ìàéäàíåê – öå ìåìîð³àëüíèé ìóçåé-åêñïîíàò ï³ä â³äêðèòèì íåáîì, ñïîðóäæåííÿ ÿêîãî äàòóºòüñÿ ñåðïíåìâåðåñíåì 1941ð. Öå ò³ ñàì³ áàðàêè, äå ìó÷èëèñÿ â’ÿçí³, òà ñàìà ãàçîâà êàìåðà, äå ¿õ îòðóþâàëè ãàçîì, ùî çâàâñÿ “öèêëîí”, òîé ñàìèé êðåìàòîð³é ³ ò³ æ ñòðàøí³ ïå÷³, äå ¿õ ñïàëþâàíî, òîé ñàìèé êîëþ÷èé äð³ò, ùî ñëóæèâ ìåæåþ ì³æ æèòòÿì ³ ñìåðòþ. Êð³ì òîãî – öå äâà ñó÷àñí³ âåëèê³ ìîíóìåíòè ³ç çàë³çîáåòîíó, íà îäíîìó ç êîòðèõ âèäí³ºòüñÿ íàïèñ ïîïîëüñüêè: “Íàøà ó÷àñòü – äëÿ âàñ ïåðåñòîðîãà”. Êîíöòàá³ð çàéìàâ 95 ãåêòàð³â, íà êîòðèõ ðîçì³ùåí³ 22 áàðàêè, â êîòðèõ ìó÷èëèñÿ 300 òèñ. â’ÿçí³â. Ç ò³º¿ ê³ëüêîñò³ 235 òèñ. áóëî çàìîðäîâàíî ³ ñïàëåíî, ³, ÿê ïîâ³äîìëÿëîñÿ, ëèøå 500 âäàëîñÿ çâ³äòè âòåêòè. Òàá³ð áóëî ïîä³ëåíî íà 5 ñåêö³é, îäíà ç íèõ – æ³íî÷à. Êð³ì òîãî òàì çíàõîäèëîñÿ 2 àäì³í³ñòðàòèâí³ áàðàêè ³ 227 ìàéñòåðåíü. Êîíöòàá³ð ìàâ 10 ô³ë³àë³â íà òåðèòî𳿠Ïîëüù³, à â’ÿçí³ ïðàöþâàëè íà ôàáðèö³ ç âèðîáíèöòâà îáìóíäèðóâàííÿ òà îçáðîºííÿ. Êðåìàòîð³é ïðàöþâàâ íà êîêñ³, à êîæíà ç ï’ÿòè ïå÷åé îäíî÷àñíî ñïàëþâàëà 6 òðóï³â. Çà äîáó ñïàëþâàëîñü äî 1400 ëþäåé. Ñàìå ñþäè, ó Ìàéäàíåê, ïîòðàïèâ ³ óêðà¿íñüêèé ñâÿùåíèê Îìåëÿí Êîâ÷.

(Ñòîð³íêó ï³äãîòóâàâ î. ²âàí ÃÀ˲ÌÓÐÊÀ. Ëüâ³â-Ëþáë³í-Ìàéäàíåê)


8

«Äîçâîëüòå ä³òÿì ïðèõîäèòè äî ìåíå» «Ïðàãíó, ùîá â³äíîâèëàñÿ ñâ³äîì³ñòü âåëè÷³ äèòèíè, â³äïîâ³äàëüíîñò³ áàòüê³âñüêî¿ ³ ñóñï³ëüíî¿, ùîá â³äíîâèëàñÿ ó âñ³õ íàñ òà ëþáîâ äî äèòèíè, ÿêó îá’ÿâèâ íàì ²ñóñ Õðèñòîñ». Ïàïà ²âàí Ïàâëî ²² ijòè – íàéá³ëüøèé, íàéäîðîæ÷èé ñêàðá, ÿêèì Ãîñïîäü îáäàðîâóº áàòüê³â íà çåìë³. Âëàñíå çà ¿õ ïðîñòó ³ ùèðó íåâèíí³ñòü, â³äêðèò³ñòü ³ äîáðîòó ñàì Õðèñòîñ, çà ñëîâàìè Ïàïè ²âàíà Ïàâëà ²², ïîñòàâèâ äèòèíó ó ñåðö³ Áîæîãî Öàðñòâà. Àëå äîñâ³ä ñüîãîäåííÿ ïîêàçóº, ùî áåçë³÷ âêðàé íåãàòèâíèõ ñóñï³ëüíèõ ÿâèù ðîáëÿòü ä³òåé íåùàñíèìè, îòðóþþòü ¿õí³ ñâ³òë³ äóø³, äåìîðàë³çóþòü ¿õ. Âíàñë³äîê öüîãî ñ³ì’ÿ, äåðæàâà, Öåðêâà, íàâ³òü á³ëüøå – ö³ëèé ñâ³ò – âòðà÷àþòü òå íàéêðàùå, ùî â íèõ º: ñâ³é öâ³ò, ñâîº ìàéáóòíº. Òîìó íàäçâè÷àéíî âàæëèâî, ùî õðèñòèÿíñüê³ Öåðêâè, ï³äòðèìóþ÷è ³í³ö³àòèâó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ³êòîðà Þùåíêà, ÿêèé ïðîãîëîñèâ 2006 ð³ê Ðîêîì çàõèñòó ïðàâ äèòèíè, âèÿâèëè íàì³ð â îñîáëèâèé ñïîñ³á ïîäáàòè ïðî äóõîâíèé ñâ³ò äèòèíè. ² ò³øèòü, ùî äëÿ öüîãî âæå áàãàòî ðîáèòüñÿ. Îäíàê íàïðîøóºòüñÿ ïèòàííÿ : à ùî êîæåí ³ç íàñ çîêðåìà ìîæå çðîáèòè äëÿ òàêî¿ áëàãîðîäíî¿ ìåòè? Óñ³ì â³äîìî, ÿêå âåëèêå çíà÷åííÿ äëÿ âèõîâàííÿ îñîáèñòîñò³ ìຠðîäèíà. ßêîþ âîíà ïîâèííà áóòè – ïðî öå, ìàáóòü, íàéêðàùå çíຠ÷óòëèâå ñåðöå äîíüêè ÷è ñèíà. Ùèð³ äèòÿ÷³ âóñòà, ìîæå, íå òàê êðàñíîìîâí³, ïðîòå íàéïðàâäèâ³øå ìîæóòü âèñëîâèòè òå, â ÿêîìó ñóñï³ëüñòâ³ õî÷óòü æèòè ä³òè, ÷îãî î÷³êóþòü âîíè â³ä áàòüê³â ³ ùî ¿ì íàéá³ëüøå áîëèòü. Ñïðàâä³, çâîðóøëèâèì º îáðàç äèòèíè, ÷èº ñåðöå ïðîìîâëÿº äî áàòüê³â: ª â íàñ ìð³ÿ, ùîá äîðîñëèìè áóëè, À äîðîñë³ ùîá äî íàñ ïîä³áí³ ñòàëè, Ç óñ³ìà â ëþáîâ³, ìèð³, ùàñò³, ðàäîñò³ æèëè Òà äóõîâíèé ñâ³ò ä³òåé îáåð³ãàëè. Ìîæå, ñàìå öåé îáðàç íàäèõíóâ ïðåêðàñíîãî â÷èòåëÿ Íîâîÿâîð³âñüêîãî ë³öåþ ³ðó Äìèòð³âíó Ö³êàëî, ÿêà âèêëàäຠõðèñòèÿíñüêó åòèêó, ç Áîæîþ äîïîìîãîþ ñòâîðèòè ÷óäîâèé ñöåíàð³é – «Ðîäèíà î÷èìà ä³òåé». Â

îðãàí³çàö³¿ êîíöåðòó ¿é àêòèâíî äîïîìàãàëà â÷èòåëü çàðóá³æíî¿ ë³òåðàòóðè Ñâ³òëàíà Âîëîäèìèð³âíà Âóñ. Çàâäÿêè ¿õí³ì ñï³ëüíèì çóñèëëÿì ñöåíàð³é áóâ óïåðøå âò³ëåíèé ó æèòòÿ â ñò³íàõ Íîâîÿâîð³âñüêîãî ë³öåþ íà Äåíü Ìàòåð³, äî ñë³ç çâîðóøèâøè áàãàòüîõ ïðèñóòí³õ. Àëå çãîäîì ñòàëî çðîçóì³ëî, ùî ïðîáëåìàòèêà, ïîðóøåíà ó öüîìó âèñòóï³, íàáàãàòî øèðøà ³ çàòîðêóº ÷èìàëî ïèòàíü, ÿê³ ïðîçâó÷àëè ç³ âñòàíîâëåííÿì Ðîêó çàõèñòó äóõîâíîãî ñâ³òó äèòèíè. ³ðà Äìèòð³âíà ³ Ñâ³òëàíà Âîëîäèìèð³âíà ðîçóì³ëè, ùî «íå çàïàëþþòü ñâ³òèëüíèêà, àáè ïîñòàâèòè éîãî ï³ä ïîñóäèíó, àëå ñòàâëÿòü íà ñâ³÷êè, ùîá ñâ³òèâ óñ³ì, õòî â äîì³» (Ìò.5,15). Òîìó é ðàäî ï³äòðèìàëè ¿õ ó áàæàíí³ ïðîâåñòè ïîä³áíèé çàõ³ä ó íàøîìó ð³äíîìó ñåë³ Êîòè. ² îñü çà áëàãîñëîâåííÿì î. Âîëîäèìèðà Ãàâðèëåíêà, àäì³í³ñòðàòîðà öåðêâè ñâ. ²âàíà Õðåñòèòåëÿ, êîíöåðòíà ïðîãðàìà òàêè â³äáóëàñÿ. Ç ö³º¿ íàãîäè Íàðîäíèé ä³ì ç³áðàâ íåçâè÷íî áàãàòî ëþäåé. Äóæå ò³øèëî, ùî áóëè ïðèñóòí³ ïðåäñòàâíèêè ð³çíèõ êîíôåñ³é, àäæå ä³òè ³ îäíèõ, ³ ³íøèõ áðàëè ó÷àñòü ó öüîìó ñâÿò³. Öèì ùå ðàç ï³äòâåðäèëîñÿ, ÿêîþ âàæëèâîþ º ì³æêîíôåñ³éíà ñï³âïðàöÿ â òàêîìó íàïðÿì³ öåðêîâíîãî ñëóæ³ííÿ, ÿê çàõèñò äóõîâíîãî ñâ³òó äèòèíè. ßê ³ ãîäèòüñÿ, âñå ïî÷àëîñÿ ç³ ñï³ëüíî¿ ìîëèòâè ï³ä ïðîâîäîì ñâÿùåíèêà. ² îñü íà ãàðíî ïðèêðàøåí³é ñöåí³ â³äáóëîñÿ ä³éñòâî, äå âóñòàìè ä³òëàõ³â ïðîìîâëÿëà ²ñòèíà. Õî÷åòüñÿ õî÷ êîðîòêî îïèñàòè, ÿê óñå öå áóëî... ...Îñü ëåæèòü ó êîëèñî÷ö³ äèòèíêà. Âîíà – íàéá³ëüøà ðàä³ñòü äëÿ ñâî¿õ áàòüê³â, âîíà îòî÷åíà ¿õ áåçìåæíîþ ëþáîâ’þ. À äàë³ ÷óºìî çâîðóøëèâ³ ³ñòî𳿠àíãåë³â, ñëóõàºìî ùîäåííèê íàðîäæåíî¿ äèòèíè, à â íèõ – ñòðàøíà ïðàâäà ïðî òå, ùî íå â êîæí³é ñ³ì’¿ òàê ÷åêàþòü íà äèòÿòêî, ÿê ó ö³é, ³ ùî òàê áàãàòî ëþäåé íåñóòü âàæêèé òÿãàð ãð³õà ä³òîâáèâñòâà... Îñü îáðàç ìàòåð³, ùî âèõîâóº ñâî¿õ ä³òîê ó â³ä÷óòò³ Áîæî¿ ïðèñóòíîñò³ ³ Ëþáîâ³. Âîíà äëÿ êîæíîãî çíàõîäèòü ñâî¿ ðîçðàäè:

ПО «ЗОЛОТ ОМУ КІЛЬЦЮ» «ЗОЛОТОМУ

Íåùîäàâíî ïàðàô³ÿíè öåðêâè ñâ. Àíäð³ÿ ³ ñâùì÷. Éîñàôàòà, ùî íà Ëåâàíä³âö³, çîðãàí³çîâàí³ îòöåì Îëåãîì Çóáèêîì, ïðîòÿãîì ï’ÿòè äí³â ïåðåáóâàëè ó ìîíàñòèð³ Ñåñòåð ìèëîñåðäÿ ñâ. ³êåíò³ÿ. Ìîíàñòèð ðîçòàøîâàíèé â ñåë³ Äîðà, á³ëÿ ßðåì÷à íà ²âàíî-Ôðàíê³âùèí³, ó ìàëüîâíè÷îìó êóòî÷êó íà áåðåç³

ð³÷êè Êàì’ÿíêà. Îøàòíèé áóäèíîê, ãàðíà âèñîêà êàïëè÷êà, ë³òíÿ âåðàíäà, ïîäâ³ð’ÿ ç êðèíè÷êîþ, ÿëèíêè, áàãàòî êâ³ò³â – âñå öå ïðèºìíî ìèëóº îêî. Ç ïîäâ³ð’ÿ ìîíàñòèðÿ â³äêðèâàºòüñÿ íàäçâè÷àéíî êðàñèâèé ã³ðñüêèé êðàºâèä. Íàñ ãîñòèííî çóñòð³ëà ³ ïðèéíÿëà íàñòîÿòåëüêà ìîíàñòèðÿ – ñåñòðà ²âàííà. ϳä ÷àñ âå÷åð³ âîíà ðîçïîâ³ëà

“Ðîçêàæè, ìàòóñþ, ç ÷îãî ïî÷èíàòè, ùîá äîâ³êó Áîãà ó ñåðäåíüêó ìàòè? “ ßê çàñÿþòü, ñèíó, çîð³ âå÷îðîâ³, ïðî÷èòàé ìîëèòâó, ðîçïî÷íè ç ëþáîâ³. ²íøà ãðóïà ä³òåé ä³ëèòüñÿ ñâî¿ì áà÷åííÿì ðîäèíè. Âèäíî, ùî âîíè âèõîâàí³ â àòìîñôåð³ äîáðà, ëþáîâ³ äî Áîãà ³ äî Áàòüê³âùèíè. Àëå ì³æ º é ò³, ÷è¿ áàòüêè – ó ñòðàøí³é ïð³ðâ³ àëêîãîë³çìó. ² áóëî áîëÿ÷å ñëóõàòè ìîëèòâó îäí³º¿ äèòèíè: «Ïðîñóøè ñîëîí³ ñë³çêè íà ìàìèí³ì ëè÷êó, À ç ãîð³ëêè, ùî ï’º òàòî, Òè çðîáè âîäè÷êó...» ²íø³ ó÷àñíèêè çîáðàçèëè ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêî¿ óâàãè. Ùîäåíí³ ñïðàâè ¿õí³õ ìàì ³ òàòóñ³â â³äáèðàþòü ó íèõ íàéö³íí³øå – ñâ³òëå äèòèíñòâî. Ç ïîì³æ öüîãî ãóðòó âèä³ëÿºòüñÿ ä³â÷èíêà, â ÿêî¿ áàòüêî çàëèøèâ ñ³ì’þ çàðàäè ³íøî¿ æ³íêè. Ïðèñóòí³ì êðàÿâ ñåðöå êðèê ¿¿ äóø³: «...à ÿ ðîñòó, ÿê êð³çü àñôàëüò òðàâèíêà. Àõ, òàòó, òàòó! ß æ – òâîÿ êðîâèíêà!» Áóëà ïîðóøåíà òàêîæ ã³ðêà òåìà çàðîá³ò÷àíñòâà, ïîêèíóòèõ íàïðèçâîëÿùå ä³òåé, ÿêèì íå êîìïåíñóþòü áàòüê³âñüêî¿ ëþáîâ³ íàâ³òü ÷èñëåíí³ ïîäàðóíêè ç-çà êîðäîíó. Äàë³ áà÷èìî ä³â÷èíó, ùî âèõîäèòü çàì³æ, àëå ïîðÿä íåìà íàéð³äí³øî¿... ² íå çíàòè, ÷è ïîäîëຠêîðäîíè ¿¿ áîë³ñíå ïðîõàííÿ: «Âåðòàéòå, ìàìî, äî ñâ õàòè, áî ùàñòÿ ó êðàþ ÷óæ³ì íåìà...» À ³íòåðíàò³âñüêå æèòòÿ? Òåìà áîëþ÷à, àëå àêòóàëüíà, ³ âàðòî áóëî ïðî íå¿ ãîâîðèòè, áî æîäíà äèòèíà íå ïðèðå÷åíà íà çàáóòòÿ. ²ùå ï³ä ÷àñ êîíöåðòó éøëîñÿ ïðî òå, ÿê ³íêîëè ó ñâÿò³é òèø³ ñåðöå äèòèíè ÷óº ïîêëèê Áîæèé äî ìîíàøîãî ñëóæ³ííÿ. Àëå ÷è âñ³ áàòüêè çàëèøàþòü äîíüö³ àáî ñèíó ïðàâî âèáîðó? «Íå ïëà÷, ëþáà ìàìî, áî Íÿíüêà Íåáåñíà äî Ñèíà ïðîâîäèòü äèòèíó òâîþ...» – ñëîâàìè ï³ñí³ ïðîñèòü ìàìó ìîëîäà ëþäèíà, ÿêà ðóøຠóñë³ä çà Õðèñòîì. Îñü òàêèìè áóëè îñíîâí³ ïðîáëåìè, ïîðóøåí³ ï³ä ÷àñ êîíöåðòíîãî ä³éñòâà. ² çàäóøåâíà ë³ðèêà, ³ äî áîë³ çíàéîìà æèòòºâà ïðîçà, ³ ùèð³ äèòÿ÷³ î÷³, ³ õâèëþþ÷èé ìóçè÷íèé ñóïðîâ³ä – âñå öå ëåãêî ñïðèéìàëîñÿ ³

çìóøóâàëî ïî-íîâîìó ïîãëÿíóòè íà ä³òåé. Ìàáóòü, íàéïåðåêîíëèâ³øèìè ñâ³ä÷åííÿìè öüîãî áóëè ñëüîçè çâîðóøåííÿ â î÷àõ áàãàòüîõ. Ó âàñ âèíèêຠäóìêà, ùî ó âñüîìó öüîìó çàáàãàòî ñ³ðîãî, òðèâîæíîãî? Àæ í³ÿê í³! Îäíà ïðàâäà ³ ÿê íàéìåíøå ïàôîñó. Àëå áóëî æ ³ áàãàòî ðàä³ñíèõ ìîìåíò³â òà îïòèì³ñòè÷íèõ âêðàïëåíü – ï³ñåíü. Âîíè ïîêàçàëè, ùî íåçëàìíèì º äèòÿ÷å ïîðèâàííÿ äî Ñâ³òëà, Ëþáîâ³, Äîáðà ³ Êðàñè, ³ íàéãîëîâí³øå – äî Áîãà: ß êðàïëèíêà Òâîÿ, Ãîñïîäè, áåðåæè ìåíå, áåðåæè, ß äèòèíà Òâîÿ, Ãîñïîäè, ïîìîæè ìåí³, ïîìîæè! ² ùå ðàç çàñâ³ä÷èëè öå ä³òè ï³ñíåþìîëèòâîþ «Õî÷ó ÿ ç Òîáîþ æèòü, Ñïàñå Òè ì³é äîðîãèé...» À ÿê óñ³õ ï³äáàäüîðèëà é îá’ºäíàëà ðàä³ñíà ï³ñíÿ «Ìè º ðîäèíà ó Õðèñò³»! ² öå óñâ³äîìëåííÿ ºäíîñò³ ïîðîäæóº ó âñ³õ, õòî ñï³âàâ ¿¿ ðàçîì ç ä³òüìè, ñïðàâä³ íàéñâ³òë³ø³ åìîö³¿. Íà÷å ã³ìí ñâÿòà, ëóíàëè òàêîæ ñëîâà: Ðàä³ñí³ î÷³, ñîâ³ñòü áåç ïëÿìè, âñå ïðàâäîìîâí³ ìèë³ âóñòà. Êîæíà äèòèíà íà ðóêàõ ìàìè – öå îáðàç Áîãà-Ñèíà Õðèñòà. Î Ìàòè Áîæà, ijâî Ìàð³º, âèñëóõàé ïðîñüáè äèòÿ÷èõ ñåðäåöü, Ìèðó ³ ùàñòÿ äàé Óêðà¿í³, ïðèéìè, Ìàòóñþ, áëàãàëüíèé â³íåöü! Ïðîçâó÷àëî òàêîæ ÷èìàëî ³íøîãî, à íà çàâåðøåííÿ ï³ñëÿ ï³ñí³ «Â íàøîìó ñåðö³ º ìåëîä³ÿ» â çàë³ âåëè÷íî ïðîíåñëîñÿ ìíîãîë³òòÿ: Ìíîãàÿ ë³òà Âàì áàæàºìî, Ìíîãàÿ ë³òà â³ä äóø³. Íåõàé ñîíöå óñì³õàºòüñÿ, Êîëè ïàäàþòü äîù³! Òàê, íåõàé óñì³õàºòüñÿ ñîíöå Ïðàâäè ³ Äîáðà íàâ³òü ó íàé÷îðí³ø³ íàø³ äí³, à ðàçîì ç íèì – ì³ëüéîíè ìàëåíüêèõ çåìíèõ ñîíöü – äèòÿ÷èõ ñåðäåöü! À ìè ç âàìè ïîêëèêàí³ áåðåãòè ¿õ, ùîá âîíè íå ïîìåðêëè ó öåé íåëåãêèé ÷àñ. ² õàé äîïîìîæå íàì ó öüîìó Áîã!

íàì ïðî ä³ÿëüí³ñòü çãðîìàäæåííÿ Ñåñòåð ìèëîñåðäÿ ñâ. ³êåíò³ÿ.  ë³òí³é ïåð³îä ñåñòðè îðãàí³çîâóþòü â³äïî÷èíîê äëÿ ä³òåé ç ìàëîçàáåçïå÷åíèõ ñ³ìåé, ñèð³ò òà íåïîâíîñïðàâíèõ ä³òåé, íàâ÷àþòü ¿õ ëþáèòè Áîãà ³ ìîëÿòüñÿ çà íèõ. Ñåñòðè òàêîæ îï³êóþòüñÿ óáîãèìè, õâîðèìè ëþäüìè ïîõèëîãî â³êó. Êîæíèé ïðîâåäåíèé â ìîíàñòèð³ äåíü ïî÷èíàâñÿ ç³ ñï³ëüíèõ ðàí³øí³õ ìîëèòîâ ó êàïëè÷ö³. ϳñëÿ öüîãî î. Îëåã â³äïðàâëÿâ ñâ. ˳òóð´³þ; ïîò³ì ñí³äàíîê ³ ï³ñëÿ ñí³äàíêó – ðåêîëåêö³¿. Çàâåðøóâàâñÿ äåíü ñï³ëüíèìè âå÷³ðí³ìè ìîëèòâàìè. Ö³ ñï³ëüí³ ìîëèòâè çàïàëþâàëè íàø³ ñåðöÿ ëþáîâ’þ äî Áîãà ³ êîæåí ç íàñ ñòàâàâ òð³øêè êðàùèì, äîáð³øèì, æåðòîâí³øèì. Ïåðåáóâàííÿ â ìîíàñòèð³ äàëî íàì çìîãó íå ò³ëüêè ãàðíî â³äïî÷èòè, àëå é äóõîâíî î÷èñòèòèñÿ, õî÷à á íà òèæäåíü çàáóòè ïðî öåé ñóºòíèé ñâ³ò, íàáëèçèòèñü äî Áîãà. Îäíî÷àñíî çìîãëè ïîìèëóâàòèñÿ êðàºâèäàìè, ÿêèìè òàê ùåäðî îáäàðóâàâ íàøó çåìëþ Ãîñïîäü, îçíàéîìèòèñÿ ç ³ñòîð³ºþ òà êóëüòóðîþ Óêðà¿íñüêèõ Êàðïàò. Ïðîòÿãîì öüîãî ÷àñó ìè ï³äêîðèëè âåðøèíó ãîðè Ìàêîâèöÿ âèñîòîþ 964 ìåòðè íàä ð³âíåì ìîðÿ, ïîáóâàëè íà ñêàëàõ Äîâáóøà, ïîìèëóâàëèñÿ êðàñîþ ßðåì÷àíñüêîãî âîäîñïàäó, ïðî¿õàëè ïî «Çîëîòîìó ê³ëüöþ

Êàðïàò» – ßðåì÷à-Âîðîõòà-Âåðõîâèíà-Êîñ³â-Êîëîìèÿ-ßðåì÷à.  ñ. Êðèâîð³âíÿ â³äâ³äàëè õàòó-ìóçåé ².ß.Ôðàíêà, äå ç 1901 äî 1914 ð. ùîë³òà ïðîæèâàâ ³ ïèñàâ ñâî¿ òâîðè ²âàí Ôðàíêî. Ïîáóâàëè â ìóçåÿõ åòíîãðàô³¿ òà ïîáóòó â ì³ñòàõ Êîñîâ³ òà Êîëîìè¿, à òàêîæ â ìóçå¿ «Ïèñàíêà» ó Êîëîìè¿. Âåëèêå âðàæåííÿ îòðèìàëè, ïîáóâàâøè â ìîíàñòèð³ «Ñêèò Ìàíÿâñüêèé», ùî çíàõîäèòüñÿ â ñ. Ìàíÿâà. Íà òåðèòî𳿠öüîãî ìîíàñòèðÿ çíàõîäèòüñÿ òðè öåðêâè, îäíà ç ÿêèõ – ï³ä çåìëåþ – öåðêâà ñâ. Àðõèñòðàòèãà Ìèõà¿ëà.  öåðêâ³ Âîçäâèæåííÿ ×åñíîãî Õðåñòà âðàæຠñâîºþ êðàñîþ ³êîíîñòàñ, âèñîòà ÿêîãî – 12 ì, à øèðèíà – 20 ì. ³äâ³äàëè Áëàæåííèé êàì³íü, çâ³äêè âçÿâ ñâ³é ïî÷àòîê ìîíàñòèð. Ïåðåáóâàþ÷è òóò, ìè ïîñò³éíî â³ä÷óâàëè Áîæó áëàãîäàòü ³ ùîðàçó ïåðåêîíóâàëèñÿ ó ñèë³ ñï³ëüíî¿ ìîëèòâè. Ìè âäÿ÷í³ Áîãîâ³ ³ îòöþ Îëåãó çà öþ ïî¿çäêó, ï³ñëÿ ÿêî¿ ñòàëè êðàùå ðîçóì³òè, ùî â íàøîìó áóäåííîìó æèòò³ îñíîâíå, à ùî – äðóãîðÿäíå.

Õðèñòèíà ÌÈÕÀÉËÞÊ, ñ. Êîòè, ßâîð³âñüêèé ð-í

Ëþáà ÑÓËÈÌÀ, ïàðîõ³ÿíêà öåðêâè ñâ. Àíäð³ÿ ³ ñâùì÷. Éîñàôàòà


ЖОВТЕНЬ

2006

27

9

182

Òàì, äå õîäèâ Õðèñòîñ...

Ç äàâí³õ-äàâåí Ñâÿòà çåìëÿ º ì³ñöåì áîðîòüáè ³ ïðîòèñòîÿííÿ ð³çíèõ íàðîä³â, àäæå òóò ç³éøëèñÿ ð³çí³ ðåë³´³¿ – õðèñòèÿíñòâî, þäà¿çì, ³ñëàì òà ð³çí³ ¿õ â³äãàëóæåííÿ. Çíàõîäèòüñÿ âîíà íà ï³âäåííîñõ³äíîìó ïîáåðåææ³ Ñåðåäçåìíîãî ìîðÿ, ìåæóþ÷è ç ˳âàíîì, Ñèð³ºþ ³ ïóñòèíÿìè ѳíàþ. Çà ëàíäøàôòîì öÿ çåìëÿ º äóæå ð³çíîìàí³òíà. Òóò ìîæíà ïîáà÷èòè ëèñ³ ãîðè àáî íàâïàêè – âîíè ïîêðèò³ ãóñòèì ë³ñîì, á³ë³ êàì’ÿíèñò³ ñêåë³, à òàêîæ áåçâîäí³ ñóõ³ ïóñòåë³. À ïîðÿä ç íèìè ÷àðóþòü î÷³ êâ³òó÷³ îàçè, ïëàíòàö³¿ òðîï³÷íèõ ðîñëèí ³ ñàä³â. Öå – çåìëÿ ïðèðîäíèõ ïðîòèð³÷. Êàì³íü, ï³ñîê ³ êâ³òó÷èé îàçèñ. Íàâ³òü âçèìêó ïðèðîäà òóò áóÿº ³ öâ³òå, à ñîíÿ÷íå ïðîì³ííÿ íàäຠíàäçâè÷àéíî êðàñèâîãî êîëîðèòó ³ íàñòðîþ. Ö³ ïðåêðàñí³ ïåéçàæ³ ïðîíèêíóò³ ðåë³´³éíèì íàñòðîºì ³ óÿâîþ, à òàêîæ äîïîìàãàþòü ïðî÷àíàì ãëèáøå ñïðèéíÿòè öþ âåëè÷ Ñâÿòî¿ çåìë³. Íàéïåðøå õîò³ëîñÿ â³äâ³äàòè Âèôëåºì – ³ñòîðè÷íå ³ äóõîâíå ì³ñöå íàðîäæåííÿ Ãîñïîäíüîãî Äèòÿòêà. Âèôëåºì – öå íåâåëèêå ì³ñòå÷êî, ùî äàëî ñâ³òîâ³ Ñïàñèòåëÿ, Ìåñ³þ. Îñîáëèâî ìåíå çàõîïèëà âåëè÷àâà öåðêâà-áàçèë³êà гçäâà Õðèñòîâîãî, ÿêà º ñâÿòèíåþ óñ³õ õðèñòèÿí. Öÿ öåðêâà ïîáóäîâàíà ç á³ëîãî êàìåíþ, äîáðå óêð³ïëåíà. Äî öåðêâè âåäå âóçüêèé âõ³ä, ÿêèì ïðî÷àíè êàì’ÿíèìè ñõîäàìè ï³äí³ìàþòüñÿ äî ´ðîòó гçäâà Õðèñòîâîãî. Ó íüîìó – ïðåêðàñíèé â³âòàð, îñâ³òëåíèé ÷îòèðíàäöÿòüìà ñâ³òèëüíèêàìè. Ïåðåä â³âòàðåì çíàõîäèòüñÿ ñð³áíà ç³ðêà ç îòâîðîì ïîñåðåäèí³, à ï³äëîãà íàâêðóã âèêëàäåíà ðîæåâèìè ïëèòàìè. Êàæóòü, ùî öå ì³ñöå ³ º âëàñíå ì³ñöåì íàðîäæåííÿ Áîæîãî Äèòÿòêà. Íà ç³ðö³ ì³ñòèòüñÿ íàïèñ: «Òóò â³ä ijâè Ìà𳿠íàðîäèâñÿ ²ñóñ Õðèñòîñ». Ó öüîìó ´ðîò³ º äâà â³âòàð³: îäèí – “â³âòàð ÿñåë”, à äðóãèé – “â³âòàð ìóäðåö³â”, ÿê³ ïîêëîíÿëèñü Ñèíó Áîæîìó. Ïðî÷àíè çàñâ³÷óþòü ïåðåä öèìè â³âòàðÿìè ç ìîëèòâàìè íà óñòàõ ñâ³÷êè, à òàêîæ îñâÿ÷óþòü ñâî¿ ñóâåí³ðè. Öåðêâà-áàçèë³êà º äóæå âåëèêà ³ ç ïðåêðàñíèì ³íòåð’ºðîì. Òóò â³äïðàâëÿþòü Áîãîñëóæ³ííÿ Ãðåöüêà ïðàâîñëàâíà ³ Êàòîëèöüêà Öåðêâè.  Êåñà𳿠ìè â³äâ³äàëè ìîíàñòèð Êàðìåë³ò³â, ÿêèé çíàõîäèòüñÿ íà íàéâèù³é ãîð³ ì. Õàéôè. Öåðêâà ñïîðóäæåíà íàä ïå÷åðîþ, ÿêà ñëóæèëà æèòëîì ïðîðîêó ²ëë³. Öåé ìîíàñòèð áóâ çàñíîâàíèé íà ñëàâó ïðîðîêà ²ëë³, ÿêèé ïåðåì³ã ëæåïðîðîê³â, äîêàçàâøè, ùî ³ñòèííèé Áîã º ñèëüí³øèì â³ä êóëüòó Âààëà. Íåïîäàë³ê ìîíàñòèðÿ êðàñóºòüñÿ ìàÿê Ñòåëëà Ìàð³ñ – «Ìîðñüêà dzðêà», íà âåðøèí³ ÿêîãî âèñî÷³º ñêóëüïòóðà Ìàòåð³ Áîæî¿. Öåé ìàÿê ïîáóäóâàëè ãîëëàíäñüê³ ìîðÿêè íà ÷åñòü ijâè Ìàð³¿, ÿêà äîïîìîãëà âðÿòóâàòèñÿ ¿ì â³ä çàãèáåë³, êîëè ¿õí³é êîðàáåëü òîíóâ. Íàñòóïíà ö³êàâà ³ çàõîïëþþ÷à ñòîð³íêà â äóõîâíîìó æèòò³ – öå ïî¿çäêà â Êàíó Ãàëèëåéñüêó, äå Õðèñòîñ çä³éñíèâ ñâîº ïåðøå ÷óäî: ïåðåòâîðèâ ó ïðèñóòíîñò³ áàãàòüîõ ëþäåé âîäó íà âèíî â ÷àñ³ âåñ³ëëÿ.  Êàí³ ìè â³äâ³äàëè ãðåöüêó ïðàâîñëàâíó öåðêâó ñâÿòî¿ Àííè, ÿêà ïîáóäîâàíà íà ì³ñö³ öèõ ïîä³é.  êðèïò³ öåðêâè ñòî¿òü äàâí³é âåëèêèé ãëåê – îäèí ³ç øåñòè, â êîòðèõ âîäà áóëà ïåðåòâîðåíà íà âèíî. Ïðî¿æäæàëè ìè òàêîæ ÷åðåç ì³ñòî Ö³ïîð³ (Ñåïôîð³ñ). Öå – áàòüê³âùèíà ðîäè÷³â Ïðå÷èñòî¿ Ä³âè Ìà𳿠– Éîàêèìà ³ Àííè. Õî÷ ïðî öå ì³ñòî ³ íå çãàäóºòüñÿ â Íîâîìó Çàâ³ò³, àëå ³ òóò áóâàâ ²ñóñ òà âèãîëîøóâàâ ñâî¿ ïðîïîâ³ä³. Öå ì³ñòî, â ÿêîìó çáåðåãëèñÿ áóäîâè ðèìñüêîãî ³ â³çàíò³éñüêîãî ïåð³îä³â. Âîíî çíàõîäèòüñÿ íà â³ääàë³ øåñòè ê³ëîìåòð³â â³ä Íàçàðåòó ³ êîëèñü âîíî áóëî ñòîëèöåþ Ãàëèëå¿. Ç âåëèêèì õâèëþâàííÿì ÿ â³äâ³äàëà ñëàâíèé Íàçàðåò, äå ïðîõîäèëî äèòèíñòâî ²ñóñà Õðèñòà.  ñèâó äàâíèíó öå áóëî íåâåëè÷êå ñåëî, ïðî ùî ñâ³ä÷àòü ðîçêîïêè àðõåîëîã³â. À òåïåð òàì º áàãàòî öåðêîâ, ìîíàñòèð³â, ðåë³´³éíèõ øê³ë òà ïðèòóëê³â äëÿ ïðî÷àí. Íèí³ öå – âåëèêèé àäì³í³ñòðàòèâíèé öåíòð Ãàëèëå¿, â ÿêîìó æèâóòü äåñÿòêè òèñÿ÷ àðàá³âõðèñòèÿí, àðàá³â-ìóñóëüìàí, à òàêîæ áàãàòî ºâðå¿â. Ãîëîâíà ñâÿòèíÿ Íàçàðåòó – öå öåðêâà-áàçèë³êà Áëàãîâ³ùåííÿ, ñïîðóäæåíà íà ì³ñö³, äå àðõàíãåë Ãàâðè¿ë ñïîâ³ñòèâ ijⳠÌà𳿠ïðî íàðîäæåííÿ Íåþ ²ñóñà. Ñó÷àñíà áàçèë³êà ñêëàäàºòüñÿ ç Íèæíüî¿ ³ Âåðõíüî¿ öåðêâè. Íà çîâí³øí³é ñò³í³ öåðêâè ìîæíà ïîáà÷èòè ðèñóíêè ³ íàïèñè «Ðàäóéñÿ, Ìà𳺻. Äóæå ö³êàâ³ ³ñòîðè÷í³ ðèñóíêè º íà âõ³äíèõ äâåðÿõ

áàçèë³êè. Ñþæåòè öèõ âèêàðáóâàíèõ ðèñóíê³â âçÿò³ ³ç Ñòàðîãî òà Íîâîãî Çàâ³ò³â. Íà ë³âîìó êðèë³ äâåðåé çîáðàæåíî äèòèíñòâî íàøîãî Ñïàñèòåëÿ: íàðîäæåííÿ, âòå÷à â ªãèïåò, æèòòÿ â Íàçàðåò³. Íà ïðàâîìó æ êðèë³ ðîçïîâ³äàºòüñÿ ïðî æèòòÿ ²ñóñà-Ó÷èòåëÿ: Õðèùåííÿ, Çàïîâ³ä³-Áëàæåíñòâà ³ Ðîçï’ÿòòÿ. Îäèí ³ç ôàñàä³â öåðêâè ïðèñâÿ÷åíèé ijⳠÌàð³¿. Íà ñò³íàõ çíàäâîðó âèñÿòü êàðòèíèîáðàçè, ïðèñâÿ÷åí³ ïîêëîí³ííþ Ïðåñâÿò³é ijⳠâ ãîëîâíèõ õðàìàõ ñâ³òó ç ï³äïèñàìè íà ð³çíèõ ìîâàõ. ª òàêîæ îáðàç Áîãîðîäèö³ ³ç íàïèñîì: «Ïðåñâÿòà Áîãîðîäèöå! Ìîëèñÿ çà òâ³é óêðà¿íñüêèé íàðîä!» – ³ ï³äïèñàíî: «Óêðà¿íà». ³äâ³äàëè ìè òàêîæ

ìîðå. Ïðè öåðêâ³ º ïðèõèñòîê äëÿ ïðî÷àí, ÿê³ ìîæóòü ìèëóâàòèñÿ öèì ðàéñüêèì êðàºì.  öåðêâ³ çíàõîäèòüñÿ âèñîêèé â³âòàð, à íà îäí³é ³ç ¿¿ ñò³í º â³ñ³ì êàðòèí, ùî çîáðàæóþòü â³ñ³ì Áëàæåíñòâ; äåâ’ÿòå æ ³ç Áëàæåíñòâ íàïèñàíå íà êóïîë³ öåðêâè. Íå îìèíóëè ìè òàêîæ öåðêâè ×óäà Ãîñïîäíüîãî â ì³ñòå÷êó Êóðñ³, äå ²ñóñ, çóñòð³âøè á³ñíóâàòîãî ÷îëîâ³êà, âèãíàâ ³ç íüîãî á³ñ³â, êîòð³ ââ³éøëè â ñòàäî ñâèíåé, ùî êèíóëîñü ó âîäó ³ ïîòîíóëî. Öÿ öåðêâà çíàõîäèòüñÿ íà âèñîêîìó ã³ðñüêîìó ïëàòî. Íàðåøò³ ìè çìîãëè ïðèáóòè äî âîä ñâÿòîãî Éîðäàíó, êóäè ïðèõîäÿòü ïàëîì-

öåðêâó ñâ. Éîñèôà. Íàäçâè÷àéíî ö³êàâèì äëÿ ìåíå áóâ îáðàç “Ñâÿòîãî ñ³ìåéñòâà», äå ïîêàçàíî ïðàöþ ²ñóñà â ìàéñòåðí³. Íà ôàñàä³ öåðêâè âñòàíîâëåíà òàêà æ ñòàòóÿ. Öÿ öåðêâà áóëà ïîáóäîâàíà íà ì³ñö³ ìàéñòåðí³ ñâ. Éîñèôà. Òóò ïðè ðîçêîïêàõ çíàéøëè ïå÷åðè ³ çàëèøêè äàâí³õ áóä³âåëü. Íåäàëåêî â³ä äîðîãè, ÿêà âåäå â Òèâåð³þ, êðàñóºòüñÿ öåðêâà ³ ôîíòàí ijâè Ìàð³¿, äå âîíà áðàëà âîäó. Äæåðåëî áåðå ñâ³é ïî÷àòîê ç-ï³ä öåðêâè ñâ. àðõàíãåëà Ãàâðè¿ëà ³ ñëóæèòü ëþäÿì óæå ïðîòÿãîì äâîõ òèñÿ÷ ðîê³â. Êàæóòü, ùî ñàìå á³ëÿ öüîãî ôîíòàíó àðõàíãåë Ãàâðè¿ë ñïîâ³ñòèâ ijⳠïðî çà÷àòòÿ Íåþ Ìåñ³¿. ²ç öüîãî äæåðåëà òàêîæ ïèâ âîäó é ²ñóñ ³ ïðèíîñèâ ¿¿ Ñâî¿é Ìàòåð³. Çàëèøèâøè ñëàâíå ì³ñòî Íàçàðåò, ìè ïðî¿æäæàëè ïîáëèçó ãîðè Íèçâåðæåííÿ, ç ÿêî¿ íàçàðåòñüê³ ºâðå¿ õîò³ëè ñêèíóòè Õðèñòà çà òå, ùî ³í äîêîðÿâ ¿ì çà íåâ³ðñòâî ³ ãð³õè. Ïîò³ì ìè ïðî¿æäæàëè á³ëÿ ì³ñòå÷êà Íà¿í, äå ²ñóñ Õðèñòîñ âîñêðåñèâ ºäèíîãî ñèíà âäîâè, ÿêîãî âæå íåñëè íà öâèíòàð. Íå ìîæíà íå çãàäàòè ïðî ãîðó Òàâîð, ÿêà çíàõîäèòüñÿ â ñåìè ê³ëîìåòðàõ â³ä Íàçàðåòó. Òóò, íà ¿¿ âåðøèí³, ïðîõîäèëî Ïðåîáðàæåííÿ ²ñóñà. Íà ÷åñòü ö³º¿ ïî䳿 ïîáóäîâàíà öåðêâà Ïðåîáðàæåííÿ, à íà çíàê òîãî, ùî àïîñòîë Ïåòðî ïðîïîíóâàâ çðîáèòè òóò òðè íàìåòè, öÿ öåðêâà ìຠ⠳íòåð’ºð³ òðè äçâ³íèö³.  öåíòð³ – ïðåêðàñíèé îáðàç «Ïðåîáðàæåííÿ». Ïåðåä êàì’ÿíèìè âîðîòàìè õðàìó º ìîíóìåíò, çâåäåíèé íà ÷åñòü â³äâ³äèí öüîãî ì³ñöÿ ïàïîþ Ïàâëîì VI ó 1964 ðîö³. Ïîò³ì ìè ïîáóâàëè â ìîíàñòèð³ òà öåðêâ³ ñâ. ²ëë³ ³ ïî¿õàëè â ïðîñëàâëåíèé ÷óäåñàìè ²ñóñà Êàïåðíàóì. Ó öüîìó ì³ñò³ ²ñóñ çóñòð³â Ñâî¿õ ïåðøèõ ó÷í³â – Ïåòðà, Àíäð³ÿ, ßêîâà òà ²âàíà, ÿê³ áóëè ðèáàëêàìè íà Ãàëèëåéñüêîìó ìîð³. Òóò ìè â³äâ³äàëè öåðêâó Ïîìíîæåííÿ õë³á³â òà ðèáè. Êàì³íü, äå â³äáóëîñÿ ÷óäî, ñüîãîäí³ ñëóæèòü Ïðåñòîëîì äëÿ áîãîñëóæ³íü, à ïåðåä íèì íà ï³äëîç³ º ðèñóíîê – õë³á ³ äâ³ ðèáè, âèêëàäåíèé ìîçà¿êîþ ùå ó â³çàíò³éñüêèõ ÷àñàõ. Íà áåðåç³ Ãàëèëåéñüêîãî ìîðÿ ïîáóäîâàíà öåðêâà ñâ. Ïåòðà, ïåðåä ÿêîþ çíàõîäèòüñÿ ñòàòóÿ ²ñóñà Õðèñòà, ùî âòðåòº îá’ÿâèâñÿ Ñâî¿ì ó÷íÿì.  öåíòð³ öåðêâè º êàì’ÿíèé ñò³ë, çà ÿêèì âîíè ðàçîì ñïîæèâàëè ¿æó. Íà öüîìó ì³ñö³ ²ñóñ çðîáèâ Ïåòðà íàì³ñíèêîì Öåðêâè, ñêàçàâøè: «Ïàñè Ìî¿õ îâåöü» (²â. 21,16). Íåäàëåêî â³ä Êàïåðíàóìó âèñî÷³º ãîðà Áëàæåíñòâ, äå ²ñóñ âèãîëîñèâ Ñâîþ Íàã³ðíó ïðîïîâ³äü. Íà ¿¿ âåðøèí³ çâåäåíà âîñüìèêóòíà öåðêâà ç âåëèêèìè êîëîíàìè ³ ïðåêðàñíèì âèäîì íà Ãàëèëåéñüêå

íèêè ç óñüîãî ñâ³òó, ùîá îáìèòèñü ó ñâÿò³é âîä³, äå õðèñòèâñÿ ²ñóñ â³ä ²âàíà Õðèñòèòåëÿ. Éîðäàí – öå ì³ñöåâ³ñòü, íàäçâè÷àéíî áàãàòà ÷óäîâèìè êðàºâèäàìè, ÿê³ ñïðàâëÿþòü íåçàáóòíº âðàæåííÿ. Õòî õî÷ ðàç ïîáóâàâ íà ð³÷ö³ Éîðäàí, òîé, íàïåâíî, çàâæäè áóäå ìàòè çàðÿä äóõîâíîñò³ â ñåðö³ â³ä â÷åííÿ ²ñóñà, â³ä Ñâÿòîãî Äóõà. Ïðî¿æäæàëè ìè òàêîæ ïîáëèçó ãîðè Ñïîêóñè, äå ²ñóñ ï³ñëÿ ñâîãî õðèùåííÿ ïîñòèâ ³ ìîëèâñÿ â ïóñòåë³ ñîðîê äí³â ³ íî÷åé. Ñàìå òóò ñïîêóøàâ Éîãî äèÿâîë. Ïðî¿æäæàþ÷è ì³ñòî ªðèõîí, ÷åðåç ÿêå ÷àñòî ïåðåõîäèâ ²ñóñ, ïðÿìóþ÷è äî ªðóñàëèìó, ìè ïîáà÷èëè ñòàðîâèííå äåðåâî – øîâêîâèöþ, íà ÿêó çàë³ç Çàêõåé-ìèòàð, ùîá ïîáà÷èòè ²ñóñà. Íàïðàâëÿëèñÿ äî ªðóñàëèìó ³ ìè. Ïðè öüîìó ïîáóâàëè â öåðêâ³ ñâ. Ëàçàðÿ, ïîáà÷èëè éîãî ãðîáíèöþ. Öÿ öåðêâà ïîáóäîâàíà íà ì³ñö³ äîìó Ëàçàðÿ ³ éîãî ñåñòåð, êóäè ³íêîëè çàõîäèâ ²ñóñ. Çàðàç Âèòàí³ÿ º àðàáñüêèì ñåëîì, ÿêå ðîçêèíóëîñü íåïîäàë³ê Îëèâíî¿ ãîðè. Ó ñåðåäèí³ öåðêâà ñâ. Ëàçàðÿ ïðèêðàøåíà ðîçïèñàìè íà ñþæåòè: «Ðîçìîâà Ìàðòè ³ Ìàð³¿ ç ²ñóñîì», «Òðàïåçà ó Âèòàí³¿ â äîì³ Ñèìîíà ïðîêàæåíîãî», «²ñóñ âîñêðåøຠïîìåðëîãî Ëàçàðÿ» òîùî. Îñòàííÿ êàðòèíà íàãàäóº ùå îäíå ç³ çíàìåíèòèõ ÷óäåñ, ÿê³ çâåðøèâ ²ñóñ Õðèñòîñ íà Ñâÿò³é Çåìë³. ªðóñàëèì… Ïåðåä íàìè – êðàºâèä Ñòàðîãî ì³ñòà, ùî îáãîðîäæåíå âåëè÷åçíèìè êàì’ÿíèìè ñò³íàìè, ÿê³ îïîÿñóþòü éîãî ïðîòÿãîì ìàéæå ÷îòèðüîõ ê³ëîìåòð³â. Âèäíî ñ³ì çíàìåíèòèõ âîð³ò, ÿê³ ïîäåêóäè ñÿãàþòü âèñîòè äî äâàäöÿòè ìåòð³â. Êàæóòü, ùî ö³ âîðîòà ïîáóäîâàí³ ùå â ñèâó äàâíèíó. Âîíè ìàþòü ð³çí³ íàçâè é â³äíîñÿòüñÿ äî ð³çíèõ ðåë³´³é. Öå ì³ñòî, ÿêå áóëî ñâ³äêîì îñòàíí³õ äí³â æèòòÿ ²ñóñà Õðèñòà. Õî÷ íà ïðîòÿç³ áàãàòüîõ ðîê³â éîãî ðóéíóâàëè, ãðàáóâàëè, àëå âîíî çàëèøàëîñÿ ñâÿòèíåþ äëÿ âñüîãî ëþäñòâà. Âõîäèìî äî öåðêâè ñâ. Àííè. Ïî ñõîäàõ ìîæíà ç³éòè â Êðèïòó, ÿêà º ì³ñöåì íàðîäæåííÿ ijâè Ìàð³¿, à ï³ñëÿ ðîçï’ÿòòÿ ²ñóñà – ¿¿ äîìîì ³ ì³ñöåì ¿¿ ñâÿòîãî Óñï³ííÿ. Öþ öåðêâó ïî-³íøîìó òàê ³ íàçèâàþòü – «Óñï³ííÿ Áîãîðîäèö³». Òóò º ãðîáíèö³ ïðàâåäíèõ Éîàêèìà òà Àííè, à òàêîæ ³ ¯¿ îáðó÷íèêà Éîñèôà. À â ï³äçåìíîìó ñêëåï³ º Ãðîáíèöÿ Ïðå÷èñòî¿ Ä³âè Ìàð³¿, äå ëåæèòü ñòàòóÿ Áîãîìàòåð³ íà ïîâíèé çð³ñò, çðîáëåíà ç âèøíåâîãî äåðåâà ³ ñëîíîâî¿ êîñò³. Òàêîæ âèäíî êóñîê ñêåë³, äå ëåæèòü ìàêåò òðóíè. Íåïîäàë³ê – Îëèâíà ãîðà, äå áàãàòî ñâîãî ÷àñó ïðîâîäèâ ²ñóñ. Òóò ³í íàâ÷àâ

Спогади про подорож до святої землі Ñâî¿õ ó÷í³â, à òàêîæ ïåðåäáà÷àâ çðóéíóâàííÿ ªðóñàëèìó.  Ãåòñèìàíñüêîìó ñàäó ³ çàðàç ðîñòå â³ñ³ì îëèâêîâèõ äåðåâ, ÿê³ áà÷èâ ²ñóñ ïåðåä Ñâî¿ì àðåøòîì. Öå âæå ñòàð³ ãðóáåçí³ äåðåâà, àëå ùå æèâóòü ³ º í³ìèìè ñâ³äêàìè ìîëèòâè ³ ñòðàæäàíü ²ñóñà. Ïîáëèçó öèõ äåðåâ êðàñóºòüñÿ «Öåðêâà âñ³õ íàä³é» àáî «Áàçèë³êà Õðèñòîâèõ ìóê». Ïåðåä ãîëîâíèì â³âòàðåì ëåæèòü êàì³íü “Ìóê Õðèñòîâèõ”, íà ÿêîìó ³í ìîëèâñÿ â í³÷ ïåðåä àðåøòîì. Êàì³íü îáãîðîäæåíî çàë³çíèì êîëþ÷èì â³íêîì. Ç òÿãàðåì íà ñåðö³ çàõîäèìî â ´ðîò – òþðìó, äå ïåðåáóâàâ ²ñóñ ï³ä ÷àñ àðåøòó. Öÿ òåìíèöÿ çáåðåãëà ñâ³é ïîïåðåäí³é âèãëÿä äî íàøèõ äí³â. Ïðîõîäèìî âóëèöåþ Ñêîðáîòè àáî Õðåñíîþ äîðîãîþ ²ñóñà. Ïåðøà çóïèíêà – á³ëÿ ìîíàñòèðÿ Áè÷óâàííÿ, äå ²ñóñà äîïèòóâàâ Ïèëàò. Òàì ïî÷àëèñÿ ñòðàñí³ ìóêè Õðèñòà. ² îñü íàðåøò³ ïðèõîäèìî äî Ãðîáó Ãîñïîäíüîãî. Öå – îäíà ³ç íàéá³ëüø âåëè÷àâèõ öåðêîâ. Ïåðåä íàìè – ñâÿòà Ãîëãîòà ²ñóñà… Íèí³ Ãð³á Ãîñïîäí³é – öå ãðàíä³îçíà âåëè÷àâà öåðêâà, ÿêîþ îï³êóºòüñÿ áàãàòî îáùèí, à âñåðåäèí³ º áàãàòî ´ðîò³â, äçâ³íèöü, â³âòàð³â. À íàéãîëîâí³øå – öå Ãðîáíèöÿ ²ñóñà Õðèñòà ³ âñå, ùî ïîâ’ÿçàíå ç³ ñìåðòþ Ãîñïîäíüîãî Ñèíà. Ïðè âõîä³ – Êàì³íü Ïîìàçàííÿ, îñâ³òëåíèé ëàìïàäàìè. Òóò ò³ëî ²ñóñà, çíÿòå ç õðåñòà, áóëî ïîêëàäåíå íà öåé êàì³íü äëÿ ïîìàçàííÿ. Ç ìîëèòâîþ íà óñòàõ ïàëîìíèêè ïîêëîíÿþòüñÿ ñâÿòîìó Ãðîáîâ³ ²ñóñà, ÿêèé çíàõîäèòüñÿ â äçâ³íèö³ Àíãåëà. Òóò çàê³í÷èëàñÿ ³ñòîð³ÿ çåìíîãî æèòòÿ Õðèñòà. Öÿ êàïëèöÿ îñâ³òëåíà ñð³áíèìè ñâ³òèëüíèêàìè, íà ñò³í³ – ³êîíè Ìàòåð³ Áîæî¿, ²ñóñà Õðèñòà, à òàêîæ çáåð³ãàºòüñÿ êàì³ííà ïëèòà ç ìîãèëè Õðèñòà ³ òî÷íå ì³ñöå, äå àíãåë ïîâ³äîìèâ æ³íêàì ïðî Âîñêðåñ³ííÿ ²ñóñà. Íà ì³ñö³ ðîçï’ÿòòÿ ²ñóñà ñòîÿòü äâ³ äçâ³íèö³êàïëè÷êè: ïåðøà – öå Îïå÷àëåíà Ìàòè â ìîìåíò çíÿòòÿ ²ñóñà ç õðåñòà ³ äðóãà – â³âòàð Ñâÿòîãî Õðåñòà.  öèõ äçâ³íèöÿõ º ïðåêðàñí³ ³êîíè âåëèêèõ ðîçì³ð³â – ²ñóñà Õðèñòà, ijâè Ìà𳿠³ ñâ. ²âàíà. ϳä ðîçï’ÿòòÿì ²ñóñà âèäíî ÷àñòèíêó ñêàëè, äå êîëîì îáâåäåíå ì³ñöå, íà ÿêîìó áóâ âêîïàíèé õðåñò. Åêñêóðñîâîä ïîêàçàëà íàì «ìîãèëó Àäàìà» ³ ñêàëó, ÿêà ðîçêîëîëàñÿ â ìîìåíò ñìåðò³ ²ñóñà, à òàêîæ âåëè÷åçíèé êóïîë, ÿêèé ó õðèñòèÿíñüê³é òðàäèö³¿ íàçèâàþòü «ïóïîì çåìë³». Ïîáà÷èëè ìè òàêîæ ³íòåð’ºð ï³äçåìåëëÿ, äå ïðîâ³â í³÷ ²ñóñ, êðèïòó ñâ. Îëåíè, ìîãèëó Éîñèôà ç Àðèìàòå¿, ÿêèé áóâ âëàñíèêîì çåìë³, äå áóâ ïîõîðîíåíèé ²ñóñ. Öå ñàìå â³í ïðèéøîâ äî Ïèëàòà ³ ïîïðîñèâ Ò³ëî ²ñóñà äëÿ ïîõîâàííÿ. ³í êóïèâ Ïëàùàíèöþ, îáâèâ íåþ Ò³ëî Õðèñòà ³ ïîêëàâ Éîãî â ãðîá³, âèñ³÷åíîìó â ñêàë³. Äàë³ íàø øëÿõ ïðîë³ã äî öåðêâè Âîçíåñ³ííÿ, äå âèäí³ºòüñÿ â³äïå÷àòîê ñòóïí³ ²ñóñà íà êóñî÷êó ñêåë³, îáãîðîäæåíî¿ ïëèòàìè. Öåé â³äïå÷àòîê çàëèøèâ ²ñóñ ï³ñëÿ áëàãîñëîâåííÿ àïîñòîë³â, êîëè «...ñòàâ â³ääàëÿòèñÿ â³ä íèõ ³ âîçí³ññÿ íà íåáî». Íà çàâåðøåííÿ ïîäîðîæ³ ìè â³äâ³äàëè ì³ñòå÷êî Åììàóñ, äå ó Ôðàíöèñêàíñüê³é öåðêâ³ º êàðòèíà, íà ÿê³é çîáðàæåíî ²ñóñà ç äâîìà ó÷íÿìè, ÿê³ âå÷åðÿþòü, à òàêîæ êàðòèíè «²ñóñ çóñòð³÷àºòüñÿ ç ó÷íÿìè íà äîðîç³ â Åììàóñ», «Äâà ó÷í³ ²ñóñà ïî äîðîç³ â Åììàóñ» òîùî. Òàêîæ ö³êàâî áóëî ïîñëóõàòè ïðî âîðîòà ñòàðîãî ªðóñàëèìó (¿õ ùå íàçèâàþòü Çîëîò³ Âîðîòà): çà ñëîâàìè åêñêóðñîâîäà, ¿õ â³äáóäóâàëè íà ì³ñö³ äðåâí³õ âîð³ò. Êàæóòü, ùî ÷åðåç ö³ âîðîòà ââ³éøîâ â ªðóñàëèì ²ñóñ ç³ Ñâî¿ìè ó÷íÿìè ó Âåðáíó íåä³ëþ. Ç äåâ’ÿòîãî ñòîë³òòÿ ö³ âîðîòà çàìóðîâàí³. ¯õ çáóäóâàëè ìóñóëüìàíè ùå ó â³çàíò³éñüêèé ïåð³îä. Åêñêóðñ³ÿ ïî Ñâÿò³é çåìë³ äîá³ãëà ñâîãî ê³íöÿ. Âîíà äîïîìîãëà ìåí³ êðàùå çðîçóì³òè ðåë³´³éí³ ïî䳿, ÿê³ îïèñàí³ â ªâàíãå볿. ̳ñöÿ, ïîâ’ÿçàí³ ç ³ìåíàìè ²ñóñà, Éîãî Ìàòåð³ – Ïðå÷èñòî¿ Ä³âè Ìà𳿠òà ³íøèõ ñâÿòèõ, àðõåîëîã³÷í³ ðîçêîïêè, ÿê ñâ³äêè ìèíóëîãî, ö³êàâà àðõ³òåêòóðà, àòðèáóòè â³ðè ³ ì³ñöÿ áîãîñëóæ³íü, â³äâ³äóâàííÿ õðàì³â õðèñòèÿíñüêî¿ êóëüòóðè òîùî çàëèøàòü ó ìîºìó ñåðö³ ãëèáîêèé ñë³ä ³ âåëèêó âäÿ÷í³ñòü òà ëþáîâ äî Ãîñïîäà Áîãà. ßêùî º ÿê³ñü íåòî÷íîñò³ ç ³ñòîðè÷íî¿ é ðåë³´³éíî¿ òåîð³¿, òî ïðîøó ÷èòà÷à íå áðàòè öüîãî äî óâàãè: öå – ò³ëüêè ìî¿ ñïîãàäè â³ä ïîáà÷åíîãî ³ ïî÷óòîãî â³ä åêñêóðñîâîäà. ͳíà ÃÐÈÍÀØ


10

НАША УЧАСТЬ У БОГОСЛУЖІННЯХ

Òè ïîòð³áåí Áîãó, òè ïîòð³áåí Óêðàí³ !

Ïðîäîâæåííÿ òåìè.

КАТЕХИЗМОВІ КАТЕХИЗМОВІ ПРАВДИ ПРАВДИ î. Áîãäàí ËÈÏÑÜÊÈÉ. Äóõîâí³ñòü íàøîãî îáðÿäó. Íüþ-Éîðê – Òîðîíòî, 1974.

З липня місяця в Україні розпочало свою офіційну діяльність Громадське об’єднання “Християнська Україна”, метою якого є побудова Християнської держави – високодуховної , економічно розвиненої , гуманної тощо. Діяльність такої організації є дуже актуальною і потрібною, оскільки комуністичний режим майже сторіччя винущуючи українську націю як фізично так і духовно, заподіяв непоправимої шкоди, тому ще й тепер українцям доводиться вибирати менше зло в контексті більшого, замість того, щоб вибирати між добром та злом. Першочергове завдання Громадського об’єднання “Християнська Україна” – це віднов лення справжньої духовності, а також живої та діяльної віри в Бога. Із джерела Божого Милосердя, що випливає з Пресвятої Євхаристії, незалежно від приналежності до релігійних конфесій, ми повинні черпати силу і запал до добрих діл, набиратися миру і спокою та нести їх в буденне життя, уміти дарувати радість нашим ближнім, практикувати святе християнське життя, захищаючи щоденно його моральні принципи. Щоб з Богом провадити нашу працю, наше Об’єднання благословили: Високопрео священний архиєпископ Ігор Возьняк, Високопреосвященний митрополит та кардинал Мар’ян Яворський та Високо преосвященний митрополит Андрій Горак. Будучи міжконфесійним громадським об’єд нанням, ми закликаємо до духовної єдності в любові, адже згідно слів Господа нашого Ісуса Христа – “кожне царство розділене в собі приречене на загибель”. Ми уважаємо, що Україна не на папері, а в реальному житті повинна бути практикуючою християнською державою. Ще одним пунктом діяльності нашого Об’єднання є захист дитини і дитинства. Кожна дитина має право на життя. Але сьогодні в Україні через злочин аборту забирається життя мільйонам ні в чому не винних дітей! Хіба може Україна піднятися з руїни і розквітнути на фоні жахливого дітовбивства і невинно пролитої дитячої крові? Громадське об’єднання “Християнська Україна” пропагує здоровий та моральний спосіб життя та відстоюватиме на державному рівні прийняття законодавчих актів для припинення абортів. З цього питання готуємося провести семінар разом з Інститутом біоетики. Також стосовно підростаючого покоління маємо розроблений проект “Збережемо майбутнє”. Його метою є виховання духовно , розумово та фізичноздорової молоді. Реалізація проекту в більшій мірі зможе вирішити актуальні і пекучі проблеми сьогодення: високий рівень наркоманнії, тютюнової та алкогольної залежності, аморальності тощо. Громадське об’єднання “Християнська Україна” запрошує до співпраці духовенство і мирян, людей різного віку і статі, різних конфесій і суспільного становища, людей світлого розуму, щирого і благородного серця, які не є байдужими до себе самих, до майбутнього своїх близьких, дітей і внуків, які не бояться висловлювати свої думки та творити добро. Адреса для листування : Львів, Гол. пошта 79000 А\с 252. Наш веб сайт: www. hrystmajdan.lviv.ua Наша електронна адреса: hrystmajdan@ukr.net

Òåêñò Ñëóæáè Áîæî¿ îáí³ìຠö³ë³ñòü ³ í³ÿêà ôóíêö³ÿ Áîãîïî÷èòàííÿ íå º çàëèøåíà. Ìè ñëàâèìî Áîãà, äÿêóºìî Éîìó çà Éîãî äîáðîä³éñòâà é ïðîñèìî “çà âñ³õ ³ âñÿ”. Íå ëèøå ïîòðåáè Öåðêâè º óçãëÿäíåí³ â òåêñò³ ñâ. ˳òó𴳿, àëå é íàø³ ïðåð³çí³ ïîòðåáè, ïåðåäîâñ³ì â ºêòåí³ÿõ, ³ òî çà æèâèõ ³ ïîìåðëèõ. Ìè ìîæåìî ùå çðîáèòè ñîá³ é îêðåìå íàì³ðåííÿ, â ÿêîìó âèñëóõóºìî ñâ. ˳òóð´³þ ³ áåðåìî ó÷àñòü â í³é, â³äïîâ³äàþ÷è íà çàâçèâè ñâÿùåíèêà ÷è äèÿêîíà.  íàøîìó îáðÿä³ ïîâèíåí çàâæäè áóòè íà ñâ. ˳òó𴳿 äèÿêîí. ³í ñàìå, ñòîÿ÷è íà ï³äâèùåíí³, ïåðåä ³êîíîñòàñîì, ñï³âàþ÷è ºêòåí³¿, º ïîñåðåäíèêîì ì³æ ñâÿùåíèêîì ó ñâÿòèëèù³ é â³ðíèìè ó õðàì³ â³ðíèõ. Éîãî âñ³ äîáðå ÷óþòü ³ â³äïîâ³äàþòü íà çàâçèâè ºêòåí³¿, íàé÷àñò³øå – “Ãîñïîäè, ïîìèëóé” àáî “Ïîäàé, Ãîñïîäè”. Êîëè æ äèÿêîíà íåìà (òåïåð ó íàñ äèÿêîíè º ò³ëüêè ïðè òîðæåñòâåííèõ Áîãîñëóæåííÿõ), òîä³ ïðîâ³äíèêîì ó ìîëèòâàõ â³ðíèõ º öåðêîâíèé ï³âåöü, ÿêèé òàêîæ º íà ï³äâèùåíí³ ïåðåä ³êîíîñòàñîì, àëå çáîêó ³ ç êðèëîñó â³äïîâ³äຠíà çàâçèâè ñâÿùåíèêà ç³ ñâÿòèëèùà. Ó òîé ñïîñ³á óñ³ â³ðí³ º çàâæäè äîáðå çîð³ºíòîâàí³ â òåêñò³ Ñëóæáè Áîæî¿ ³ áåðóòü ó í³é àêòèâíó ó÷àñòü. Ñâÿùåíèê âèõîäèòü ç³ ñâÿòèëèùà ò³ëüêè â òèõ ìîìåíòàõ Áîãîñëóæåííÿ, ÿê³ â³äíîñÿòüñÿ äî â³ðíèõ. Òîìó ìóñèìî ä³éñíî âñ³ áðàòè ó÷àñòü â Áîãîñëóæåííÿõ, à â ñâ. ˳òó𴳿 çîêðåìà. Ìè íå ïðèõîäèìî äî öåðêâè íà Áîãîñëóæåííÿ, òàê, ÿê, íàïð., íà ÿêóñü àêàäåì³þ ÷è ³íøó ³ìïðåçó, íà ÿê³é ìè º ò³ëüêè ïàñèâíèìè ãëÿäà÷àìè ÷è ñëóõà÷àìè. Áîãîñëóæåííÿ º òàê óëîæåí³, ùî â íèõ àêòèâíó ó÷àñòü áåðå íå ò³ëüêè ñâÿùåíèê ³ äèÿêîí, àëå é â³ðí³. Î÷åâèäíî, ùî Ñëóæáà Áîæà ìຠâàðò³ñòü ³ áåç ñï³â䳿 â³ðíèõ, àëå äåÿêå á³ëüøå çíà÷åííÿ äëÿ íàñ îñîáèñòî ìຠñàìå íàøà ñï³âä³ÿ. Íàïð., íàøà óâàãà çà òåêñòîì, çà ïåðåá³ãîì ñâ. ˳òó𴳿, íàøå ïðèãîòóâàííÿ äî ïðèéíÿòòÿ ñâ. Ïðè÷àñòÿ. Çàñàäíè÷î, êîëè éäåìî íà ñâ. ˳òóð´³þ, òî, âèïîâíÿþ÷è îáîâ’ÿçîê öåðêîâíî¿ çàïîâ³ä³, êîëè öå íåä³ëÿ àáî îáîâ’ÿçóþ÷å ñâÿòî, ìàºìî ìàòè íà óâàç³ ö³ òðè ãîëîâí³ ö³ë³: ùîá â³ääàòè Áîãîâ³ õâàëó é ïîêë³í, ùîá ïîñëóõàòè Áîæîãî ñëîâà é ùîáè âçÿòè àêòèâíó ó÷àñòü â Áîãîñëóæåíí³. Ç ÷èòàííÿ ñëîâà Áîæîãî íà ñâ. ˳òó𴳿 ìàºìî òåêñò ç³ Ñòàðîãî é Íîâîãî Çàâ³ò³â. dz Ñòàðîãî Çàâ³òó

ìàºìî òåïåð íà ñâ. ˳òó𴳿 ò³ëüêè äåê³ëüêà ñòèõ³â (öå íà àíòèôîíàõ ³ ïðîê³ìåíàõ), à ç Íîâîãî Çàâ³òó – ÷èòàííÿ “Àïîñòîëà”, ò. º âè¿ìêè ç ëèñò³â Àïîñòîë³â, ³ â³äïîâ³äí³ ÷àñòèíè ç³ ñâ. ªâàíãå볿. ϳñëÿ ñâ. ªâàíãå볿 ñë³äóº ïðîïîâ³äü, ùî º ïîÿñíåííÿì ïðî÷èòàíî¿ ªâàíãå볿, òîáòî ãîì³ë³ºþ íà äàíó íåä³ëþ, àáî êîëè öå öèêë ïðîïîâ³äåé, â³äïîâ³äíî äî éîãî ïëàíó, íà òåìó ë³òóð´³÷íó, êàòåõèòè÷íó ³ ò.ä., ÷è, âðåøò³, íà â³äïîâ³äíó ïðèíàã³äíó òåìó, íàïð., ïðî êàòîëèöüêó ïðåñó ³ ò.ï. ßê ñëóõàòè ïðîïîâ³ä³, òî ïðî öå ìè âæå ñâîãî ÷àñó ïèñàëè. Ïîâòîðèìî òóò ò³ëüêè îñíîâíó äóìêó, ùî â ïðîïîâ³ä³ íàéîñíîâí³øèì º ñëóõàòè Áîæîãî ñëîâà, à íå çâåðòàòè óâàãó íà äðóãîðÿäí³ ìîìåíòè, íàïð., ìîâó, äîá³ð ñë³â ïðîïîâ³äíèêà ³ ò.ï. òà çàâæäè â ïåðøó ÷åðãó ïðèì³íþâàòè ¿¿ äî ñåáå ñàìèõ, à íå äî ³íøèõ. Òðåáà ñòàðàòèñü âèòÿãíóòè ç ãîëîøåíîãî Áîæîãî ñëîâà âèñíîâîê äëÿ æèòòÿ âëàñíî¿ äóø³. Õòî òàê ï³äõîäèòü äî ñëóõàííÿ Áîæîãî ñëîâà, çàâæäè âèéäå ç öåðêâè ñêð³ïëåíèé íà äóñ³. Áî çíîâó – íå íà òå ãîëîñèòüñÿ Áîæå ñëîâî, ùîá éîãî ò³ëüêè ïîñëóõàòè, ÿê ÿêîãîñü âèêëàäó ÷è ãàðíî¿ äîïîâ³ä³, àëå äëÿ

òîãî, ùîá éîãî ïðèì³íèòè äî ïîòðåá íàøî¿ âëàñíî¿ äóø³. Òîìó íàâ³òü â ö³é ÷àñòèí³ Ñëóæáè Áîæî¿, êîëè íàçâåðõ ìè ò³ëüêè ñëóõàºìî, ä³éñíî ìè ìàºìî ïåðåâ³ðÿòè íàøå æèòòÿ íà ï³äñòàâ³ ãîëîøåíîãî Áîæîãî ñëîâà, çðîáèòè ïîñòàíîâè íà ìàéáóòíº, ÷åðïàòè ç íüîãî ñèëó, äâèãàòè íàø³ æèòòºâ³ õðåñòè ³ ò.ï. Êîëè Áîæå ñëîâî, ãîëîøåíå íà ïðîïîâ³ä³, íå ïîðóøóº íàøî¿ äóø³ â öèõ íàïðÿìàõ, öå çíà÷èòü, ùî ìè éîãî çëå ñëóõàëè. Íà Áîãîñëóæåííÿ ïðèõîäèìî, ÿê ñêàçàíî âèùå, äëÿ òîãî, ùîá â³ääàòè Áîãîâ³ ñëàâó òà ïîìîëèòèñÿ ñï³ëüíî ðàçîì ç óñ³ìè ïðèÿâíèìè îô³ö³éíîþ ìîëèòâîþ ñâ. Öåðêâè. Öå ñàìå áóäå íàøîþ àêòèâíîþ ó÷àñòþ â Áîãîñëóæåíí³, êîëè áóäåìî ïèëüíî ñë³äêóâàòè çà çàâçèâàìè ñâÿùåíèêà ÷è äèÿêîíà. Íàø³ â³äïîâ³ä³, õî÷ äóæå êîðîòê³, íàïð., “Ãîñïîäè, ïîìèëóé”, “Ïîäàé, Ãîñïîäè”, – ïðîòå äóæå ãëèáîê³ ñâî¿ì çì³ñòîì, áî íèìè ïðèçíàºìî Áîæó Âñåìîãó÷³ñòü, à íàøó íåì³÷ ³ â ïîêîð³ ïðîñèìî Áîæîãî çìèëóâàííÿ. ² ÿêùî âëîæèìî â íèõ íàøó ñèëüíó â³ðó, îäåðæèìî ïîòð³áí³ ëàñêè, ÿê êîëèñü äâà ñë³ïö³

– ç³ð. Âîíè òåæ áëàãàëè Áîæåñòâåííîãî Ñïàñèòåëÿ êîðîòêî, àëå ç ñèëüíîþ â³ðîþ: “Ïîìèëóé íàñ, Ñèíó Äàâèä³â” (Ìò. 9, 27). Çâ³äñ³ëÿ ³ ïåðåéøëà öÿ ìîëèòâà â òåêñò ñâ. ˳òó𴳿. Ö³ëü íàøîãî â³äâ³äóâàííÿ Ñëóæáè Áîæî¿ º ïîòð³éíà, à ñàìå – â³ääàòè Áîãîâ³ õâàëó é ïîêë³í, òîáòî ïîìîëèòèñÿ, âèñëóõàòè Áîæîãî ñëîâà, é àêòèâíà ó÷àñòü ó ñâ. Áåçêðîâí³é Æåðòâ³. Éòè äî öåðêâè, ùîá ÷èñòîþ äóøåþ, î÷èùåíîþ â³ä ãð³õ³â ó ñâ. Ñïîâ³ä³, äîñòîéíî ïðèéíÿòè ñâ. Ïðè÷àñòÿ – öå, âëàñíå, áóäå íàéá³ëüø àêòèâíîþ íàøîþ ó÷àñòþ ó ñâ. ˳òó𴳿. Íà Ñëóæá³ Áîæ³é ïðèíîñÿòüñÿ Ïðåñâÿò³ Äàðè, Ò³ëî é Êðîâ ÃͲÕ, ÿê³ ìàºìî ñïîæèâàòè ÿê ïîæèâó äëÿ íàøèõ äóø: “Õòî ¿ñòü Ìîº Ò³ëî é ï’º Ìîþ Êðîâ, ìຠæèòòÿ â³÷íå, ³ ß âîñêðåøó éîãî îñòàííüîãî äíÿ. Ò³ëî áî Ìîº – ïðàâäèâà ïîæèâà, ³ Êðîâ Ìîÿ – ïðàâäèâèé íàïèòîê” (²â. 6, 5557). Öå äóæå äîáðå ðîçóì³ëè ïåðø³ õðèñòèÿíè. Âîíè âñ³ ïðè÷àùàëèñÿ Ò³ëà é Êðîâè Ãîñïîäíüî¿ íà êîæí³é ñâ. ˳òó𴳿. Öþ ³ñòèíó ðîçóì³ëè ùå äîíåäàâíà áàãàòî íàøèõ ëþäåé, ÿê³ ÷èñëåííî ïðèñòóïàëè äî ñâ. Ïðè÷àñòÿ. À ÿê ó íàñ º òåïåð? Ó íàø³é öåðêâ³ íàéá³ëüøå ëþäåé ïðèñòóïຠäî ñâ. Ïðè÷àñòÿ íà Ñëóæá³ Áîæ³é, ÿêó ñëóæàòü ùîíåä³ë³ â íàñ ó ãîä 9-³é ðàíî. Ìåíøå ëþäåé, àëå âñå òàêè ùå äîñèòü, ïðèñòóïຠäî ñâ. Ïðè÷àñòÿ íà Ñëóæá³ Áîæ³é ó ãîä. 10³é, à âæå ò³ëüêè ê³ëüêà îñ³á àáî é í³õòî íå ïðèñòóïຠäî ñâ. Ïðè÷àñòÿ íà Ñëóæá³ Áîæ³é, ÿêó ñëóæàòü êîæíî¿ íåä³ë³ ó ãîä. 12-³é, õî÷ çàãàëüíà ôðåêâåíö³ÿ íà ö³é Ñëóæá³ Áîæ³é º íàéá³ëüøà. Ìîæëèâî, ùî äåõòî ç³ çâè÷àéíèõ â³äâ³äóâà÷³â Ñëóæáè Áîæî¿ ò. çâ. “äâàíàäöÿòêè” ïðèñòóïຠäî ñâ. Ïðè÷àñòÿ íà Ñëóæáàõ Áîæèõ, ÿê³ ñëóæàòüñÿ ðàí³øå. Îäíàê ³ òîä³ äàñòüñÿ çàââàæèòè, ùî ëþäè, ÿê³ ÷àñò³øå ïðèñòóïàþòü äî ñâ. Ïðè÷àñòÿ, º ìàéæå çàâæäè ö³ ñàì³ îñîáè. Íàø çàãàë ùå äàëåêî íå ðîçó쳺 öèõ ñë³â íàøîãî Áîæåñòâåííîãî Ñïàñèòåëÿ: “Õòî ñïîæèâຠÌîº Ò³ëî é ï’º Ìîþ Êðîâ, òîé ó Ìåí³ ïåðåáóâàº, à ß â íüîìó” (²â. 6, 57). Ö³ëëþ ëþäèíè º çëóêà ç Áîãîì. Äëÿ ïðàâåäíèõ äóø öÿ çëóêà áóäå áåçïåðåðèâíà â áëàæåíí³é â³÷íîñò³. Îäíàê ïðàâåäí³ âæå çà äî÷àñíîãî æèòòÿ ñòàðàþòüñÿ ¿¿ çä³éñíèòè, òàê ÿê öå º òóò ò³ëüêè ìîæëèâå, ÷åðåç âèêîíóâàííÿ Áîæîãî çàêîíó é ÷åðåç çëóêó ¿õ äóø ç ñàìèì Ãîñïîäîì ó ÷àñòîìó ñâ. Ïðè÷àñòþ. Òîìó ïåðåëîì³ì ó íàø³ì â³äâ³äóâàíí³ Ñëóæáè Áîæî¿ ò³ëüêè òðàäèö³éíî-çâè÷àºâèé ï³äõ³ä, íå éä³ì íà ñâ. ˳òóð´³þ ò³ëüêè ç³ çâè÷êè, àëå ñòàðàéìîñÿ íàéá³ëüøå ïîäîáàòèñÿ Áîãîâ³, ñòàðàéìîñÿ ïðî íàøó íàéá³ëüø àêòèâíó ó÷àñòü ó ñâ. ˳òó𴳿.  ÷àñ³ Âåëèêîãî Ïîñòó çà÷í³ì äîáðó ïðàêòèêó ÷àñòî ïðèéìàòè äî íàøî¿ äóø³ Õðèñòà Ãîñïîäà â ñâ. Ïðè÷àñòþ. Ìàòèìåìî íàãîäó äëÿ öüîãî íå ëèøå ùîíåä³ë³, àëå òåæ ³ êîæíî¿ ï’ÿòíèö³ íà Ñëóæá³ Ïðåæäåîñâÿùåííèõ Äàð³â ó ãîä. 7-³é âå÷îðà, ÿêùî éäåòüñÿ ïðî çàãàë. Õòî æ ìຠçìîãó, ìîæå êîðèñòàòè ç³ ñâ. Äàð³â ñâ. ˳òó𴳿 ùîäíÿ.


ЖОВТЕНЬ

2006

27

182

11

ГОТУЄМОСЬ ДО МОЛОДІЖНОГО СОБОРУ

Молодь у Церкві третього тисячоліття

Çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ Ñèíîäó ºïèñêîï³â Óêðà¿íñüêî¿ Ãðåêî-Êàòîëèöüêî¿ Öåðêâè, ùî â³äáóâñÿ ó Áðþõîâè÷àõ ï³ä Ëüâîâîì 25-31 ñåðïíÿ 2005 ðîêó, 2007 ð³ê ïðîãîëîøåíèé Ðîêîì ìîëîä³. Ñë³äóþ÷è çàêëèêó âëàäèê, êîæíà ºïàðõ³ÿ ãîòóº ºïàðõ³àëüíèé ñîáîð ìîëîä³. Çàâäàííÿ ïåðåä òèìè, õòî áåçïîñåðåäíüî çàëó÷åíèé äî îðãàí³çàö³¿ ñîáîðó, íå º ç ëåãêèõ, àäæå ç³áðàí³ íà ì³ñöåâèõ ð³âíÿõ ïëîäè áóäóòü ïîò³ì âèíåñåí³ íà ðîçãëÿä ï³ä ÷àñ Ïàòð³àðøîãî Ìîëîä³æíîãî Ñîáîðó âñ³º¿ Óêðà¿íñüêî¿ ÃðåêîÊàòîëèöüêî¿ Öåðêâè ó 2007 ðîö³. À îñòàíí³é ïîâèíåí áóäå âèíåñòè äèðåêòèâè ùîäî ïîäàëüøèõ êðîê³â Öåðêâè ñòîñîâíî äóøïàñòèðñòâà ìîëîä³. Ëîþ ñâîãî áàòüêà òà ïàñòèðÿ Âèñîêîïðåîñâÿùåííîãî âëàäèêè ²ãîðÿ, òàêîæ ãîòóºòüñÿ äî Àðõèºïàðõ³ÿëüíîãî Ìîëîä³æíîãî Ñîáîðó, ùî â³äáóäåòüñÿ 21-22 æîâòíÿ 2006 ðîêó. Äëÿ òîãî, ùîáè ïî÷óòè ðåàëüíó äóìêó ìîëîäèõ ëþäåé ñòîñîâíî ñâîãî ì³ñöÿ òà ïîêëèêàííÿ â Öåðêâ³ ³ äåðæàâ³, Ìîëîä³æíîþ Êîì³ñ³ºþ Ëüâ³âñüêî¿ Àðõèºïàðõ³¿ áóëà ðîçðîáëåíà àíêåòà äëÿ ñîö³îëîã³÷íîãî îïèòóâàííÿ ìîëîä³. Áóëî îïèòàíî 2000 ðåñïîíäåíò³â â³êîì â³ä 16 äî 33 ðîê³â. Íà äàíèé ÷àñ îïðàöüîâàíî 1000 àíêåò, ÿê³ äîïîìàãàþòü îö³íèòè ðåë³´³éí³ ïîòðåáè ìîëîäèõ õðèñòèÿí òðåòüîãî òèñÿ÷îë³òòÿ. Íà îñíîâ³ îïðàöüîâàíèõ ìàòåð³àë³â ñåêðåòàð³àò Ñîáîðó ï³äãîòóâàâ ï’ÿòü îñíîâíèõ òåì, äîâêîëà ÿêèõ éòèìå ìîâà ó äèñêóñ³ÿõ òà äîïîâ³äÿõ Ñîáîðó: 1. ̳ñöå òà ïîêëèêàííÿ ìîëîäî¿ ëþäèíè ó Öåðêâ³. 2. Ìîëîä³æíà õðèñòèÿíñüêà îðãàí³çàö³ÿ ÷è ñï³ëüíîòà ÿê ìîæëèâ³ñòü çóñòð³÷³ ìîëîä³ ³ç Öåðêâîþ. 3. Õðèñòîñ ÷åêຠíà òåáå ó Öåðêâ³. 4. ªâõàðèñò³ÿ äæåðåëî ñïðàâæíüîãî ùàñòÿ, ïîæèâà äëÿ æèòòÿ ³ ñïàñ³ííÿ. 5. Îìîëîäèòè îáëè÷÷ÿ Öåðêâè, ÿêà º ìàò³ð’þ íàøî¿ â³ðè. Äâ³ ïåðø³ çàïðîïîíîâàí³ òåìè áóäóòü ðîçãëÿäàòè, ÿê ñüîãîäåííà ìîëîäü áà÷èòü Öåðêâó òà ñâîº ì³ñöå ó í³é. ²íøà ï³äãðóïà òåì (òðåòÿ òà ÷åòâåðòà) ðîçäóìóâàòèìå, ÿê³ êðîêè Öåðêâà ìîæå çðîáèòè íàçóñòð³÷, äîïîìàãàþ÷è ìîëîä³é ëþäèí³ ó ¿¿ äóõîâíîìó çðîñò³ òà ïëåêàíí³ õðèñòèÿíñüêèõ âàðòîñòåé ó æèòò³. Íàòîì³ñòü îñòàííÿ ìàëà á áóòè ñèíòåçîì äâîõ çàïðîïîíîâàíèõ òåìàòè÷íèõ ï³äãðóï òà îêðåñëèòè ÿê³ñü êîíêðåòí³ ïðîïîçèö³¿ ÿê ç áîêó ìîëîäèõ ëþäåé, òàê ³ Öåðêâè. Ìîëîä³æíèé Ñîáîð º íàäçâè÷àéíî âàæëèâîþ ïî䳺þ ó æèòò³ íàøî¿ Öåðêâè, òîìó ïðîñèìî óñ³õ â³ðíèõ ìîëèòîâíî äîëó÷èòèñÿ äî éîãî îðãàí³çàö³¿. Ëþáîìèð ÃËÀÄÞÊ, ñåêðåòàð Ìîëîä³æíî¿ êîì³ñ³¿ Ëüâ³âñüêî¿ àðõèºïàðõ³¿

Ïîñë³äîâíèêè ²âàíà Áîñêî

„Ïóñò³òü ä³òåé ïðèõîäèòè äî ìåíå, íå áîðîí³òü ¿ì: òàêèõ áî Öàðñòâî Áîæå” (Ìê.10,14), – ö³ ñëîâà Õðèñòîâ³, ëóíàþ÷è êð³çü â³êè, çâåðíåí³ äî âèáðàíèõ ó÷í³â. Äëÿ áàãàòüîõ ³ç íàñ âîíè º çðîçóì³ëèìè ³ ñïîíóêàþòü ¿õ äî â³äïîâ³äíî¿ ä³¿, ÿêà ìຠçà ìåòó äîïîìîãòè äèòèí³ ïðèéòè äî Õðèñòà ²ñóñà.  îñîáëèâèé ñïîñ³á ¿õ ïî÷óâ êîëèñü ñâ. ²âàí Áîñêî, êîòðèé óñå ñâîº æèòòÿ ïðèñâÿòèâ òîìó, ùîá ïðèâåñòè ä³òåé äî Áîãà ³ òàê âðÿòóâàòè ¿õí³ äóø³ â³ä ïîãèáåë³, äî ÿêî¿ äîïðîâàäæóº ãð³õ. Ñïîñ³á, ÿêèé â³í âèêîðèñòîâóâàâ äëÿ öüîãî, ìîæå âèäàòèñÿ äåùî ñïåöèô³÷íèì, àäæå â³í ãóðòóâàâ ³ çàõîïëþâàâ ä³òåé òèì, ùî º äëÿ íèõ çðîçóì³ëèì ³ áàæàíèì, òîáòî ð³çíîìàí³òíèìè ³ãðàìè òà çàáàâàìè. ² â òîé ñàìèé ÷àñ ñâ. ²âàí Áîñêî ðîçïîâ³äàâ ³ â÷èâ ¿õ âàæëèâèõ ³ñòèí ïðî Áîãà. Òàêèì ÷èíîì, ñåðåä éîãî âèõîâàíö³â áóâ âèïëåêàíèé íå îäèí ñâÿòèé, à òàêîæ öå áóëà íèâà, äå Ãîñïîäü ÷åðåç íüîãî çðîäæóâàâ îñîáëèâ³ ïîêëèêàííÿ äî áîãîïîñâÿ÷åíîãî æèòòÿ òà ñâÿùåíñòâà. Êîëè ñâ. ²âàíà Áîñêî â³ä³éøîâ äî â³÷íîñò³, éîãî ä³ëî íå ïîìåðëî, à ðàäøå íàâïàêè – ò³ çåðíà, ùî ¿õ ïîñàäèëà öÿ ñâÿòà ëþäèíà, ïî÷àëè ïðèíîñèòè ñâî¿ ðÿñí³ ïëîäè íå ò³ëüêè â ²òà볿 (òàì æèâ öåé ñâÿòèé), àëå éîãî ³äå¿, ñòèëü æèòòÿ ï³äíÿâ â³òåð Äóõà Ñâÿòîãî ³, ïîä³áíî ÿê êâ³òêîâèé ïèëîê, ðîçí³ñ ïî ö³ëîìó ñâ³ò³, çàïèëþþ÷è äóø³ ëþäåé, ÿê³ ï³øëè éîãî äîðîãîþ, âñòóïàþ÷è ó çãðîìàäæåííÿ îî.Ñàëåç³ÿí ³ ññ.Ñàëåç³ÿíîê, ÿêèì â³í äàâ ïî÷àòîê, ³ ÿê³ íåñóòü ó ñîá³ äóõ òà ³äåþ ñâ. ²âàíà Áîñêà, à ñàìå – îï³êóâàòèñÿ ä³òüìè òà ìîëîääþ, çîêðåìà òèìè, ùî º ïîêèíóò³ òà îïóùåí³.

Ç 1991 ðîêó, êîëè îî. Ñàëåç³ÿíè ³ ññ. Ñàëåç³ÿíêè ïðè¿õàëè äî Óêðà¿íè, ³äåÿ òà ä³ëî ñâÿòîãî ²âàíà Áîñêî ïî÷àëè ðåàë³çîâóâàòèñÿ ³ íà íàøèõ çåìëÿõ. ×îòèðíàäöÿòü ðîê³â âàæêî¿ òà æåðòîâíî¿ ïðàö³ â Óêðà¿í³ óæå ïðèíîñÿòü ñâî¿ äîáð³ ïëîäè. Ïðàâäîïîä³áíî, ùî äóæå áàãàòî ëþäåé ç³ Ëüâîâà, à íàâ³òü ³ç-çà éîãî ìåæ, ÷óëè ïðî, òàê çâàí³, “Âåñåë³ êàí³êóëè” – çàõ³ä, ÿêèé ïðîâîäèòüñÿ ï³ä åã³äîþ ³ ïðîâîäîì îî. Ñàëåç³ÿí òà ññ. Ñàëåç³ÿíîê. Óæå øîñòèé ð³ê ïîñï³ëü öå ä³éñòâî ïðîâîäèòüñÿ ³ íà ïàðàô³¿ ñââ. Âîëîäèìèðà ³ Îëüãè, ùî ó ì. Ëüâîâ³, äå îòåöü-ïàðîõ Áîãäàí ×àáàí óñ³ëÿêî ñïðèÿº ³ äîïîìàãຠîòöÿì òà ñåñòðàì, ùîáè öåé çàõ³ä ì³ã ïðèíåñòè ÿêíàéêðàù³ ïëîäè. Öüîãî ðîêó ó ïåðøîìó òóð³ äëÿ ä³òåé â³êîì â³ä 7 äî 11 ðîê³â, âçÿëè ó÷àñòü ïîíàä 350 ä³òåé. Çà éîãî ïðîâåäåííÿ áóëà â³äïîâ³äàëüíà ñåñòðà ñàëåç³ÿíêà Ñâ³òëàíà Ïðîêîï÷óê.  äðóãîìó æ òóð³, äëÿ ä³òåé â³êîì â³ä 11 äî 16 ðîê³â, áóëî áëèçüêî 250 ä³òåé, ³ â³äïîâ³äàëüíèì áóâ ³ºðîìîíàõ Òàðàñ Ìèëÿí (ÑÄÁ). Ãàñëîì òàáîðó “Âåñåëèõ êàí³êóë” áóëî: «Ìè º ðîäèíà». Äóõîâíîþ ìåòîþ áóëî â³äêðèòè ä³òÿì ðîçóì³ííÿ ðîäèíè ó øèðøîìó êîíòåêñò³, òîáòî, ùî ðîäèíà ìîæå áóäóâàòèñÿ íà â³äíîñèíàõ ì³æ óñ³ìà ëþäüìè, à áàòüêîì ³ îñíîâîþ ö³º¿ ðîäèíè º Ñàì Ãîñïîäü. Òåìà ïðî ðîäèíó áóëà âèáðàíà íå ñïîíòàííî, àëå ç îãëÿäó íà òå, ùî öåé ð³ê ó íàø³é Öåðêâ³ ïðîãîëîøåíèé “Ðîêîì çàõèñòó äóõîâíîãî ñâ³òó äèòèíè”, à ãàñëîçàêëèê, ÿêå ùîðîêó âèãîëîøóº ãåíåðàëüíèé íàñòîÿòåëü Ñàëåç³ÿíñüêîãî çãðîìàäæåííÿ äî ñàëåç³ÿíñüêî¿ ðîäèíè, çâó÷èòü: “Çâåðíóòè îñîáëèâó óâàãó íà ðîäèíó, ùî º êîëèñêîþ æèòòÿ òà ëþáîâ³ ³ îñíîâíèì ì³ñöåì ãóìàííîãî ³ äóõîâíîãî âèõîâàííÿ îñîáè”(î. Ïàñêóàëü ×àâåö). Êîæåí äåíü “Âåñåëèõ êàí³êóë” ðîçïî÷èíàâñÿ ³ç ñï³ëüíî¿ ìîëèòâè, ï³ñëÿ ÿêî¿ àí³ìàòîðè (îñîáè, ÿê³ äîïîìàãàëè) ïîêàçóâàëè ä³òÿì ñöåíêó, ÿêà ìàëà ï å â í è é ãëóçä, ùî â³äïîâ³äàâ òåì³ äíÿ. ² òàê äîïðîâàäæóâàëîñÿ äèòèíó äî êðàùîãî, à íàâ³òü ³ ïðàêòè÷í³øîãî çðîçóì³ííÿ ³ çàñòîñóâàííÿ ðåë³ã³éíèõ ³ñòèí ó æèòò³. Îêð³ì òîãî,

êîæíîãî äíÿ áóëè, òàê çâàí³, “âåëèê³ ³ãðè”, äå ä³òè ìàëè âèêîíàòè ïåâí³ ³ãðîâ³ çàâäàííÿ, çàâäÿêè ÿêèì âîíè ìîãëè êðàùå çðîçóì³òè, ùî òàêå ðîäèíà ³ íà ÷îìó âîíà òðèìàºòüñÿ, à òàêîæ – ÿêå ì³ñöå ó í³é ìຠáóòè äëÿ Áîãà. Òàêîæ ä³òè ìàëè çìîãó áðàòè ó÷àñòü ó ð³çíîìàí³òíèõ ãóðòêàõ, äå âîíè ìàëè çìîãó âèãîòîâëÿòè ð³çíîìàí³òí³ âèðîáè òà ïðèêðàñè. Ö³ ãóðòêè ïðîâàäèëè â³äïîâ³äíî ïðèãîòîâàí³ àí³ìàòîðè, ÿê³ ç ðîäèííèì òåïëîì òà óâàãîþ íàâ÷àëè ä³òåé âèðîáëÿòè òó ÷è ³íøó ð³÷. Íàçàãàë «Âåñåë³ êàí³êóëè» – öå ä³éñòâî ðàäîñò³, äå á³ëÿ ²ñóñà çáèðàºòüñÿ áàãàòî ä³òåé, ÿê³ ñëóõàþòü Éîãî ³ áàâëÿòüñÿ ïðè Íüîìó. Äóìàºòüñÿ, ùî íå îäíå Ãîñïîäíº çåðíî âïàëî ó äóø³ ä³òåé ï³ä ÷àñ öèõ «Âåñåëèõ êàí³êóë», ³ âæå íåçàáàðîì âîíè ïî÷íóòü ïðèíîñèòè ñâî¿ ïëîäè íå ò³ëüêè äëÿ öèõ îêðåìî âçÿòèõ ä³òåé, àëå íàçàãàë ³ äëÿ âñ³º¿ íàøî¿ Öåðêâè òà äåðæàâè. Âåëèêà ðàä³ñòü º â³ä òîãî, ùî ³ äåðæàâí³ çàêëàäè íå áóëè çàêðèò³ äëÿ ñï³âïðàö³ ³ç íàìè. Çîêðåìà, ã³ìíàç³ÿ ³ì. Âàñèëÿ Ñèìîíåíêà (¹85) òà ÑØ ¹ 46, ãîñòèííî íàäàâàëè íàì ñâî¿ ïðèì³ùåííÿ òà ñïîðòèâí³ ìàéäàí÷èêè, äå ìè ìîãëè ïåðåáóâàòè ç ä³òüìè ï³ä ÷àñ çàáàâ ÷è ï³ä ÷àñ íåãîäè. Âåëèêà âäÿ÷í³ñòü ¿ì çà öå. ² íà çàê³í÷åííÿ õîò³ëîñÿ á ïîâòîðèòè ñëîâà Õðèñòîâ³, âèíåñåí³ â çàãîëîâîê ãîëîâíî äëÿ òèõ ñâÿùåíèê³â, áàòüê³â, â÷èòåë³â òà äèðåêòîð³â øê³ë, ÿê³ ùå íå ïî÷óëè ãîëîñó Õðèñòà, ùîá íàéïåðøå âîíè â³äêðèëè ñâî¿ ñåðöÿ, ñâî¿ òàëàíòè íà çàêëèê Õðèñòà ³ ïî÷àëè ñï³âä³ÿòè ç Íèì, ùîá ïðèâåñòè äèòèíó äî Íüîãî. Äèðåêòîð Êàòåõèòè÷íî¿ øêîëè ³ì. áë. ñâùì. Ìèêîëàÿ ×àðíåöüêîãî ïðè õðàì³ ñâ. Âîëîäèìèðà ³ Îëüãè î. Àíäð³é ÁÅÐÅDzÂÑÜÊÈÉ

З ІСТОРІЇ ЦЕРКВИ

Æèòòÿ â³ääàíå Áîãîâ³ Пам’яті дідуся

Нестримно пролітають літа… Осіннє листя пере кидає ще одну сторінку. І спогад мій лине на чотири роки назад, бо саме 4 жовтня 2002 р. Б. переставився у Бозі о. Роман Каспришин. Отець, котрий пройшов через усі випробування, катакомбне служіння, та не скорився. Мій дідусь отець Роман Каспришин був висвя чений на священика у власному будинку блажен ним єпископом Василем Величковським 12 липня 1967 року. Молодий священик одразу ж поринув у підпільну душпастирську працю. Позмінно працю вав на державній роботі кочегаром чи теслею, а вечорами й ночами відправляв Святу Літурґію, вінчав молодят, хрестив дітей, хоронив вірних, сповідав. Географія душпастирської праці о. Романа Каспришина надзвичайно широка: села Підгай чики, Вістовичі, Вишня Бенькова, Хлопчиці на Самбірщині, Хоросниця на Мостищині, Бачів на Перемишлянщині, Берізець, Комарно на Горо доччині, а також села у Тернопільській, Івано Франківській, Закарпатській областях. Часто про тоієрей їздив у Прибалтику, бо і там на нього чекали вірні УГКЦ. – Із душ пастирської праці пригадується мені два випадки, у яких можна побачити, що думки Божі відрізняються від людських намірів, – розповідав мені дідусь. – Якось у Велику П’ятницю приїхав я до станції Комарно Бучали. Хотів сісти на автобус, щоби доїхати до села, де мав посвятити паски, але автобус був переповнений і не зупинився. Я трішки обурився вчинком шофера. «Як він міг так посту пити? думав я. – Та ж на мене чекають вірні». І, знеохочений, пішов я ночувати до одного заліз ничника. Вранці я повернувся до Львова і сів на інший автобус, щоби заїхати в село з другого боку. А люди, зустрівши мене, зраділи: «Як добре, отче, що ви вчора не приїхали: на цей автобус чекав дільничий міліціонер, щоб вас заарештувати». Подібний випадок стався зі мною, – згадував отець, – також у селі Бачів Перемишлянського району. Люди довідались, що під час свячення пасок органи постараються зловити «уніатського попа», а тому, щоби оминути арешт, я святив паски у хатах в різних кінцях села, а не біля церкви. Тому й спізнився до села Хоросниця Мостиського району, куди доїхав я завдяки шоферу із села Бачів, який, ризикуючи, возив мене державною чи своєю машиною. І у тім спізненні я знову вбачаю волю Божу. Коли ми під’їхали до Хоросниці, на залізничному переїзді опустився шлагбаум: із Львова до станції під’їжджав поїзд. Навпроти нас, перед залізничним переїздом, зупинилась вантажна, крита брезентом машина. Коли поїзд поїхав, розминулись і ми на переїзді. Однак, приїхавши в село, я застав переля каних людей, які сказали: «Як, отче, Ви сюди добра лись? Тут бігають по селі і шукають вас, щоб за арештувати...» Однак у Хоросниці уже нікого не було, бо вони від’їхали у Мостиська саме цією вантажівкою, із якою ми розминулись на заліз ничному переїзді. Був випадок, коли отець з роботи не повернувся. Було це ще у 1972 році. Моя бабуся, дружина отця Романа, пішла до єпископа Петра Козака, який мешкав у нашому селі, і розповіла, що немає отця дома. Владика Петро порадив винести з хати і сховати все те, що могло би впасти в око «непро шеним гостям»: без сумніву, отця заарештували, а тому, мовляв, обов’язково в хаті буде ревізія. Так і сталось: через день в пообідній час приїхав «воро нок» і один із «гостей» показав ордер на обшук. Нишпорили всюди, та нічого потрібного для себе знайти не змогли. Забрали лише декілька книжок (навіть не реліґійних), оскільки вони були писані польською мовою. А дідуся мого протримали тоді під арештом декілька днів. Дочекавшись виходу Церкви з підпілля, мій дідусь продовжував ревно служити своєму народові. У 1997 році, у день празника верховних Апостолів Петра і Павла, урочисто відсвяткував 30 років священства. З цієї нагоди приїхали привітати отця Романа бл. пам’яті митрополит Володимир Стер нюк, майбутній патріарх Любомир Гузар. „Дякуємо Вам, Всечесний Отче, що у найжорстокіші часи переслідувань Ви безстрашно несли терновий вінок Церкви», – мовив тоді владика Любомир. Хотілося б святкувати і 40, і 50 років священства, та... Господь Бог покликав мого дідуся у небесні засвіти. І ось уже чотири роки ми ходимо молитися у капличку на церковному подвір’ї, де спочиває отець Роман Каспришин. Надія ЗАБЛОЦЬКА


12

Вітаємо ювілярів

Миттєвості бурхливого світу

Õëîï÷èê ìîæå ñòàòè íàéìîëîäøèì ñâÿòèì Óêðà¿íè Ïðèêëàäîì õðèñòèÿíñüêîãî ãåðî¿çìó âðàæåí³ ìåøêàíö³ Ïðèêàðïàòòÿ. Ñåìèð³÷íèé õëîï÷èê, ÿêèé ìóæíüî ïðèéíÿâ ñìåðòü, ìîæå ñòàòè íàéìîëîäøèì ñâÿòèì Óêðà¿íè. ßðîñëàâó Ñóõîðåáñüêîìó ë³êàð³ ïîñòàâèëè ä³àãíîç – ñàðêîìà ë³âî¿ íîãè. Äèòèíà òåðï³ëà òàê³ ìóêè, ùî ¿õ íå ï³ä ñèëó âèòðèìàòè íàâ³òü ìóæí³ì ÷îëîâ³êàì. Ó õâèëèíè íàéòÿæ÷èõ íàïàä³â õëîï÷èê íå ïëàêàâ ³ íå êðè÷àâ, à ìîëèâñÿ, ïîêàçóþ÷è ïðèêëàäè õðèñòèÿíñüêîãî ãåðî¿çìó. Éîãî äóõîâíèé íàñòàâíèê çáèðຠóñ³ íàëåæí³ äîêóìåíòè, ùîá ðîçïî÷àòè ïðîöåñ áåàòèô³êàö³¿ – âèçíàííÿ ñâÿòèì ìàëîë³òíüîãî ìó÷åíèêà. Òàêèì ÷èíîì ñåìèð³÷íèé õëîï÷èê ³ç Ïðèêàðïàòòÿ ìîæå ñòàòè íàéìîëîäøèì ñâÿòèì Óêðà¿íè. ßðîñëàâ Ñóõîðåáñüêèé ïîìåð ó ìóêàõ â³ä ñòðàøíî¿ õâîðîáè. Äåñÿòêè ëèñò³â ñâ³ä÷àòü – ìîëèòâà äî íüîãî çö³ëþº â³ä ð³çíîìàí³òíèõ íåäóã. ßðîñëàâ áóâ çâè÷àéíîþ äèòèíîþ. Õîäèâ ó äèòñàäîê ³ áàâèâñÿ ç ðîâåñíèêàìè. Äðóç³ ðîçïîâ³äàþòü, ùî ç-ïîì³æ óñ³õ â³í âèð³çíÿâñÿ õ³áà ùî äîáðîòîþ. Âàëåíòèí ²âàíî÷êî, òîâàðèø: “³í áóâ äóæå òåðïåëèâèé. Ó íàñ ó ñàäî÷êó áóâ òàêèé õëîï÷èê, òàêèé, ùî âñ³õ äóæå áèâ, òàêèé ðîçáèøàêà. Âñ³ íà íüîãî çëèëèñÿ, à Ñëàâ÷èê íà íüîãî îáðàçè íå òðèìàâ, à ëþáèâ òåæ ³ äðóæèâ ç íèì íå ìåíøå, í³æ ç óñ³ìà”. Êîëè õëîï÷èêîâ³ áóëî ï³âòîðà ðîêó,

éîãî ìàì³ ïðèñíèëàñÿ ijâà Ìàð³ÿ – ñêàçàëà, ùî íåçàáàðîì çàáåðå äèòèíó. ×åðåç ø³ñòü ðîê³â â³í çëàìàâ íîãó. ˳êàð³ âñòàíîâèëè ä³àãíîç – ñàðêîìà. Àí³ â Êèºâ³, àí³ â ͳìå÷÷èí³ íå äîïîìîãëè. Õëîï÷èê íå ïëàêàâ, ùîäíÿ ìîëèâñÿ òà çàñïîêîþâàâ áàòüê³â. Íà éîãî ò³ë³ ç’ÿâèëèñü êðîâîòî÷èâ³ ðàíè. ˳êàð³ â³äìîâëÿëèñü ðîáèòè ïåðåâ’ÿçêè òà ðàäèëè àìïóòóâàòè íîãó. Áàòüêè íå ïîãîäèëèñü. ѳì’ÿ ïåðå¿õàëà äî ìîíàñòèðÿ. Òóäè ç’¿æäæàëèñÿ ñâÿùåíèêè òà ÷åíö³, àáè ïîäèâèòèñü íà äèòèíó, ÿêà áàãàòî ìîëèëàñÿ, ïðè÷àùàëàñÿ ³ äèâóâàëà ìóæí³ñòþ. ϳñëÿ ñìåðò³ ç ò³ëà õëîï÷èêà çíèêëè âñ³ ïóõëèíè. Çãîäîì ëþäè, ÿê³ çíàëè äèòèíó, ïî÷àëè ìîëèòèñÿ äî íüîãî, ÿê äî ñâÿòîãî. î. Ëåîí³ä Ãðèãîðåíêî, ñâÿùåíèê: “Íà гçäâî ÷óäåñíèé çàïàõ ëàäàíó ÷óâñÿ íà ìîãèëö³ Ñëàâ÷èêà, òàì í³õòî íå êàäèâ. Êîëè âñ³ ìîëèëèñÿ, ÷óëè, ÿê ïàõíå ëàäàí êðóãîì. Òàê Ãîñïîäü ó äèâíèé ñïîñ³á äຠÿê³ñü çíàêè. Íàâ³òü êîëè âè ïðè¿äåòå íà ìîãèëêó Ñëàâ÷èêà â õìàðíó ïîãîäó, òî ëåãêî çàóâàæèòå, ùî ç’ÿâëÿºòüñÿ ñîíå÷êî – í³ ç òîãî, í³ ç ñüîãî, äåñü ç-çà õìàðêè ç’ÿâëÿºòüñÿ ³ íà âàñ ñâ³òèòü”. Ïðîãîëîñèòè êîãîñü ñâÿòèì çà öåðêîâíèìè êàíîíàìè ìîæíà ÷åðåç 4 ðîêè ï³ñëÿ ñìåðò³. Íàðàç³ æ ³ìåíåì õëîï÷èêà íàçâàëè îäèí ³ç òðüîõ âåëèêèõ äçâîí³â íîâîçáóäîâàíî¿ öåðêâè â ²âàíî-Ôðàíê³âñüêó.

Святкують ювілеї у жовтні:

55-річчя священства – о. Василь Оліярни (28. 10) 15-річчя священства – о. І ор Цар (14.10) 15-річчя священства – о. Володимир Козіброда (14.10) 15-річчя священства – о. Любомир Даць о (14.10) 15-річчя священства – о. Роман Бира (19.10) 15-річчя священства – о. Михайло Сташинсь ий (27.10) 15-річчя священства – о. І ор Городець ий (29.10) 70-річчя уродин 55-річчя уродин 50-річчя уродин 35-річчя уродин 35-річчя уродин

ВИСЛОВЛЮЮ ЩИРЕ СПІВЧУТТЯ АДМІНІСТРАТОРУ ХРАМУ ВВЕДЕННЯ В ХРАМ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ С. ЧИЖИКІВ, ПРОТОПРЕСВІТЕРУ ЗВЕНИГОРОДСЬКОГО ДЕКАНАТУ О. БОГУСЛАВУ ГУНКЕВИЧУ ТА ЇМОСТІ БОГДАНІ І ЇХ РОДИНІ З ПРИВOДУ СМЕРТІ МАТЕРІ. ХАЙ ВСЕМИЛОСТИВИЙ ГОСПОДЬ УПОКОЇТЬ ЇЇ ДУШУ, А ЗАЖУРЕНИМ ДОНЬЦІ ТА ЗЯТЕВІ І УСІЙ РОДИНІ ПОДАСТЬ РОЗРАДУ І УТІХУ. МОЛЮСЯ ЗА УПОКІЙ ДУШІ УСОПШОЇ І ПОРУЧАЮ ЇЇ ОПІЦІ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ. ✝ ІГОР

Ó ªðóñàëèì³ “çàïëàêàëà” Ñò³íà Ïëà÷ó Ñò³íà Ïëà÷ó – Çàõ³äíà ñò³íà çðóéíîâàíîãî â I ñòîë³òò³ í.å. þäåéñüêîãî õðàìó íà ï³âäåííî-çàõ³äíîìó ñõèë³ Õðàìîâî¿ ãîðè â ªðóñàëèì³ – “çàïëàêàëà”. Ïðî öå ïîâ³äîìèëè ³çðà¿ëüñüê³ äæåðåëà ç ïîñèëàííÿì íà âèñîêîïîñòàâëåíèõ ïðåäñòàâíèê³â þäåéñüêîãî äóõ³âíèöòâà. ϳä ÷àñ òðàäèö³éíî¿ ìîëèòâè â³ðóþ÷³ ïîì³òèëè, ùî ç îäíîãî ç êàìåí³â ðîçì³ðîì 10õ40 ñì ïî÷àëà ñî÷èòèñÿ âîëîãà.  þäåéñüê³é ðåë³´³éí³é òðàäèö³¿ ¿¿ ïîÿâà íà Ñò³í³ Ïëà÷ó îçíà÷ຠçâ³ëüíåííÿ ïåðåä ïðèõîäîì Ìàø³àõà (Ìåñ³¿). Çà íàÿâíîþ ³íôîðìàö³ºþ, âîëîãà íå ïåðåñòຠñî÷èòèñÿ ç³ Ñò³íè âæå ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ÷àñó. Çàòðèìêà ç ïîâ³äîìëåííÿì ïðî öþ ïîä³þ âèêëèêàíà òèì, ùî ôàõ³âö³ êîìïàí³¿ “Âàêô”, â³äïîâ³äàëüíî¿ çà îáñëóãîâóâàííÿ

³ñòîðè÷íèõ ïàì’ÿòíèê³â íà Õðàìîâ³é ãîð³, ïåðåâ³ðÿëè, ÷è íå ïîâ’ÿçàíà ïîÿâà êðàïåëü âîëîãè ç íåïîëàäêàìè â ñèñòåì³ áðàíäñïîéò³â. Âîíè áóëè âñòàíîâëåí³ ì³ñüêîþ âëàäîþ ïî ïåðèìåòðó ïëîù³ â Ñò³í³ íà âèïàäîê çàâîðóøåíü, éìîâ³ðíèõ ï³ñëÿ ïîä³é âåðåñíÿ 2000 ðîêó, êîëè ïî÷àëîñÿ äðóãå ïàëåñòèíñüêå ïîâñòàííÿ. Òîä³ Àð³åëü Øàðîí ï³äíÿâñÿ íà Õðàìîâó ãîðó, ùî ïðèçâåëî äî ç³òêíåíü ì³æ ºâðåÿìè ³ ïàëåñòèíöÿìè â ðàéîí³ Ñò³íè Ïëà÷ó. Ðàá³í Ñò³íè Øìóåëü Ðàá³íîâè÷ çàÿâèâ æóðíàë³ñòàì ó ªðóñàëèì³, ùî, íà éîãî äóìêó, ìîæå ³ñíóâàòè “éìîâ³ðí³ñòü òîãî, ùî êàìåí³ Ñò³íè ïî÷àëè ïëàêàòè ÷åðåç ñôîðìîâàíó íà Áëèçüêîìó Ñõîä³ ñèòóàö³þ”. Ïîÿâà âîëîãè íà Ñò³í³ Ïëà÷ó ñïðèéìàºòüñÿ áàãàòüìà ðåë³´³éíèìè ºâðåÿìè ÿê ÷óäî.

Ãðåöüêèì ñâÿùåíèêàì äîçâîëÿòü îäðóæóâàòèñÿ äðóãèì øëþáîì Ìîæëèâ³ñòü äîçâîëèòè ñâÿùåíèêàì äðóãèé ðàç îäðóæóâàòèñÿ âèâ÷ຠÅëàäñüêà Ïðàâîñëàâíà Öåðêâà. Ïîêè ùî éäåòüñÿ ò³ëüêè ïðî âä³âö³â. Ñèíîä Åëàäñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè ñòâîðèâ êîì³ñ³þ ç äîãì òà êàíîí³÷íîãî ïðàâà, ÿêà ïîâèííà ç’ÿñóâàòè ïèòàííÿ “ó äóñ³ òåðïèìîñò³ ³ òâåðäî âñòàíîâèòè ìåæ³” çàñòîñóâàííÿ íîâèõ ïðàâèë. Ñïî÷àòêó íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ Åëàäñüêî¿ Öåðêâè áóëî îáíàðîäóâàíå íàãàäóâàííÿ Êîì³ñ³¿ ïðî òå, ùî ñâÿùåíí³ êàíîíè ö³ëêîì çàáîðîíÿþòü äðóãèé øëþá äëÿ äóõîâåíñòâà. ϳçí³øå öåé òåêñò áóâ çíÿòèé, éîãî çì³íèëà çàÿâà, ùî “íåçàëåæíî â³ä ñâÿùåííèõ êàíîí³â, ÿê³ ïîâèíí³ çíàòè âñòóïàþ÷³ â êëèð”, îäíîøëþáí³ñòü ïàñòèð³â áóäå â³äì³íåíà çàðàäè çðó÷íîñò³ ïàñòèðñüêîãî ñëóæ³ííÿ. Ïîêè ùî ÷ëåíè ñïåö³àëüíî¿ êîì³ñ³¿ ïðîïîíóþòü ðîçãëÿäàòè ç ïîì’ÿêøåíîþ

– о. Володимир Отчич (14. 10) – о. Роман Ваньо (22. 10) – о. Бо дан Пуш ар (17.10) – о. Василь Здебсь ий (7. 10) – о. Андрій Хомуля (24. 10)

ñóâîð³ñòþ âèïàäêè, êîëè âä³âåöü áàãàòîä³òíèé àáî ÷åðåç íåì³÷ íå ìîæå ñàì ñåáå îáñëóãîâóâàòè. Ò³ ³ç ñâÿùåíèê³â, ùî ìàþòü íàì³ð âñòóïèòè ó äðóãèé øëþá, ïîâèíí³ çâåðòàòèñÿ äî ïðàâëÿ÷îãî ìèòðîïîëèòà, à òîé – âèñèëàòè ïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ äî íàéâèùîãî öåðêîâíîãî îðãàíó – Ñèíîäó Åëàäñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè. Ó îêðåìèõ äîïîâ³äíèõ çàïèñêàõ ì³ñòÿòüñÿ ³ ïðîïîçèö³¿ âèð³øèòè ïèòàííÿ ïðî äðóãèé øëþá ðîçëó÷åíèõ ñâÿùåíèê³â. Ñòîñîâíî ðîçëó÷åíèõ ñâÿùåíèê³â ïðîïîíóºòüñÿ òàêå: ïðàâëÿ÷èé ìèòðîïîëèò ïîâèíåí äîñë³äèòè ïðè÷èíó ðîçëó÷åííÿ ³ êâàë³ô³êóâàòè, ï³ä ä³þ ÿêèõ îáìåæåíü äëÿ ñâÿùåíèê³â ï³äïàäຠêîæåí îêðåìèé âèïàäîê. Àëå ñïî÷àòêó íà ³íòåðíåò-ñàéò³ Åëàäñüêî¿ Öåðêâè áóëî ñêàçàíî, ùî ñòîñîâíî ðîçëó÷åíèõ ñâÿùåíèê³â íå “³ñíóº êàíîí³÷íî¿ ïðîáëåìè”.

ЧАСОПИС ЛЬВІВСЬКОЇ АРХИЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ

Свідоцтво про реєстрацію: серія КВ 4266

Ñóïóòíèêè âèâ÷àþòü ðåøòêè Íîºâîãî êîâ÷åãà íà ãîð³ Àðàðàò

Ôàõ³âåöü ç äåøèôðóâàííÿ ñóïóòíèêîâèõ äàíèõ äèñòàíö³éíîãî çîíäóâàííÿ, êîëèøí³é ñï³âðîá³òíèê Öåíòðó ñòðàòåã³÷íèõ ³ ì³æíàðîäíèõ äîñë³äæåíü ÑØÀ ó Âàøèí´òîí³ Ïîðøåð Òåéëîð (Porcher Taylor) àêòèâíî äîñë³äæóº ïðèðîäó âèÿâëåíîãî íà ãîð³ Àðàðàò àðòåôàêòó ³ âæå çì³ã çðîáèòè ðÿä âàæëèâèõ âèñíîâê³â, ÿê³ óçãîäæóþòüñÿ ç Êíèãîþ Áóòòÿ. Çã³äíî ç Á³á볺þ, Íîé ñïîðóäèâ ñóäíî (òàê çâàíèé êîâ÷åã), íà ÿêîìó ëþäè ³ òâàðèíè âðÿòóâàëèñÿ ï³ä ÷àñ Âåëèêîãî Ïîòîïó, à ïîò³ì, êîëè âîäà ñïàëà, ïðè÷àëèëè äî ãîðè Àðàðàò. Îñîáëèâîñò³ âèÿâëåíîãî íà Àðàðàò³ àðòåôàêòó â áàãàòî ÷îìó â³äïîâ³äàþòü á³áë³éíèì îïèñàì òà óñêëàäíþþòü ïîøóê «ïðèðîäíî¿» âåðñ³¿ éîãî ïîõîäæåííÿ. Çà Á³á볺þ, äîâæèíà êîâ÷åãà â³äíîñèëàñü äî éîãî øèðèíè ÿê ø³ñòü äî îäíîãî, ³ ñàìå òàê³ ïðîïîðö³¿ ìàþòü êîíòóðè

Íàä âèïóñêîì ïðàöþâàëè: ãîëîâíèé ðåäàêòîð: î. ²âàí ÃÀ˲ÌÓÐÊÀ, çàñòóïíèê ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà: î. Òàðàñ ÊÐÓÏÀ×, ë³òåðàòóðíèé ðåäàêòîð: Ñâÿòîñëàâ ÑÌÓÊ, òåõí³÷íèé ðåäàêòîð: Â’ÿ÷åñëàâ ×ÈÆÅÂÑÜÊÈÉ.

îá’ºêòà, ðîçòàøîâàíîãî ïîáëèçó âåðøèíè ãîðè Àðàðàò. Éîãî äîâæèíà ñêëàäຠ309 ìåòð³â, ³ çà ñâî¿ìè ðîçì³ðàìè òà ïðîïîðö³ÿìè ã³ïîòåòè÷íèé êîâ÷åã ñõîæèé íà ñó÷àñíèé àâ³àíîñåöü. Íà çí³ìêó, çðîáëåíîìó ñóïóòíèêîì QuickBird ó 2003 ðîö³, âèðàçíî âèäíî â³äì³ííîñò³ â òåêñòóð³ éîãî ãëàäêî¿ ïîâåðõí³ ³ ïîâåðõí³ íàâêîëèøí³õ ãëèáîêî óðàæåíèõ åðî糺þ ñêåëüíèõ ïîð³ä. Öå ìîæå ñëóæèòè îçíàêîþ ¿õ ð³çíîãî ñêëàäó. Ñêåïòèêè, ÿê çàâæäè, ââàæàþòü, ùî â äàíîìó âèïàäêó éäåòüñÿ ëèøå ïðî ãðó ñâ³òëà ³ ò³í³, ÿêà ñòâîðþº «ç í³÷îãî» äèâí³ êîíòóðè. Ïðîòå ðàäàðí³ çîáðàæåííÿ íå çàëåæàòü â³ä õàðàêòåðó îñâ³òëåííÿ îá’ºêòà Ñîíöåì, ÿê îòî çí³ìêè â îïòè÷íîìó ä³àïàçîí³, ³ âèçíà÷àþòüñÿ õàðàêòåðèñòèêàìè ìàòåð³àëó. Ñóäÿ÷è ç çîáðàæåíü ðàä³îëîêàö³é, ìàòåð³àë îá’ºêòó â³äì³ííèé â³ä ñêåëüíèõ ïîð³ä ñõèë³â Àðàðàòó.

³äãóêè òà ïðîïîçèö³¿ íàäñèëàòè íà àäðåñó: ïëîùà câ. Þðà, 5, ì. Ëüâ³â, Óêðà¿íà, 79000, òåë. (0322) 79-86-93; òåë. (032) 233-40-73; e-mail: meta_ugcc@ukr.net

Ðåäàêö³ÿ çàëèøຠçà ñîáîþ ïðàâî ñêîðî÷óâàòè ³ ðåäàãóâàòè ìàòåð³àëè. Çà äîñòîâ³ðí³ñòü ôàêò³â â³äïîâ³äຠàâòîð. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà ãàçåòó «ÌÅÒÀ» îáîâ’ÿçêîâå. Ìàòåð³àëè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ. Äðóê: Äðóêàðíÿ ãàçåòè «Àðì³ÿ Óêðà¿íè» Òèðàæ: 5000 Çàìîâë.


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.