Page 1

Revista Escola Mestres Monta単a

1


Revista Escola Mestres Monta単a

2


EDITORIAL SUMARI Amb la primavera arriba Sant Jordi, la diada de la rosa i dels llibres, de la lectura.

Reportatges

p.4

Entrevista

p.10

Contes

p.14

Notícies

p.24

Narrativa

p.25

Al pot petit ...

p.35

Calaix de sastre ...

p.47

English section ...

p.49

La biblioteca ens informa ...

p.50

Teniu a les mans una nova edició de la nostra revista “Fem-la petar”. Coincidint amb la festa literària per excel·lència a Catalunya els alumnes de l’escola han escrit diferents tipus de textos, cadascú segons el nivell en què es troba: els més petits comencen a endinsar-se en el món de les lletres a través dels seus noms, dels contes. Comencen a entendre com funciona això d’escriure i fan servir el que a l’escola en diem l’ortografia natural (escriure tal com sona), més endavant aquesta escriptura ens pot servir per expressar sentiments, per donar notícies, per saber coses de la gent i de l’entorn... Compartiu-la a casa, llegiu-la i repasseu-la perquè sempre hi haurà alguna cosa que no sabíeu, que no havíeu vist, que no recordàveu... I guardeu-la bé, perquè és molt més que un recull de textos i imatges, és també una estona de llegir amb els fills i filles o amb els pares, mares o avis. Una estona per explicar, per ensenyar, per recordar, per estar bé junts. És la lectura...

Revista Escola Mestres Montaña

3


reportatgesreportatgesreportatgesreportatgesreportatgesreportatge

Revista Escola Mestres Monta単a

4


reportatgesreportatgesreportatgesreportatgesreportatgesreportatge

Revista Escola Mestres Monta単a

5


reportatgesreportatgesreportatgesreportatgesreportatgesreportatge

Revista Escola Mestres Monta単a

6


reportatgesreportatgesreportatgesreportatgesreportatgesreportatge

Revista Escola Mestres Monta単a

7


reportatgesreportatgesreportatgesreportatgesreportatgesreportatge

Revista Escola Mestres Monta単a

8


reportatgesreportatgesreportatgesreportatgesreportatgesreportatge

Revista Escola Mestres Monta単a

9


entrevistaentrevistaentrevistaentrevistaentrevistaentrevista

Revista Escola Mestres Monta単a

10


entrevistaentrevistaentrevistaentrevistaentrevistaentrevista

Revista Escola Mestres Monta単a

11


entrevistaentrevistaentrevistaentrevistaentrevistaentrevista

Revista Escola Mestres Monta単a

12


entrevistaentrevistaentrevistaentrevistaentrevistaentrevista

Revista Escola Mestres Monta単a

13


contescontescontescontescontescontescontescontescontescontes

Revista Escola Mestres Monta単a

14


contescontescontescontescontescontescontescontescontescontes

Revista Escola Mestres Monta単a

15


contescontescontescontescontescontescontescontescontescontes

Revista Escola Mestres Monta単a

16


contescontescontescontescontescontescontescontescontescontes

Revista Escola Mestres Monta単a

17


contescontescontescontescontescontescontescontescontescontes

Revista Escola Mestres Monta単a

18


contescontescontescontescontescontescontescontescontescontes

Revista Escola Mestres Monta単a

19


contescontescontescontescontescontescontescontescontescontes

Revista Escola Mestres Monta単a

20


contescontescontescontescontescontescontescontescontescontes

Revista Escola Mestres Monta単a

21


contescontescontescontescontescontescontescontescontescontes

Revista Escola Mestres Monta単a

22


contescontescontescontescontescontescontescontescontescontes

Revista Escola Mestres Monta単a

23


notíciesnotíciesnotíciesnotíciesnotíciesnotíciesnotíciesnotícies

Revista Escola Mestres Montaña

24


narrativanarrativanarrativanarrativanarrativanarrativanarrativa

Revista Escola Mestres MontaĂąa

25


narrativanarrativanarrativanarrativanarrativanarrativanarrativa

Revista Escola Mestres MontaĂąa

26


narrativanarrativanarrativanarrativanarrativanarrativanarrativa

Revista Escola Mestres MontaĂąa

27


narrativanarrativanarrativanarrativanarrativanarrativanarrativa

Revista Escola Mestres MontaĂąa

28


narrativanarrativanarrativanarrativanarrativanarrativanarrativa

Revista Escola Mestres MontaĂąa

29


narrativanarrativanarrativanarrativanarrativanarrativanarrativa

Revista Escola Mestres MontaĂąa

30


narrativanarrativanarrativanarrativanarrativanarrativanarrativa

Revista Escola Mestres MontaĂąa

31


narrativanarrativanarrativanarrativanarrativanarrativanarrativa

Revista Escola Mestres MontaĂąa

32


narrativanarrativanarrativanarrativanarrativanarrativanarrativa

Revista Escola Mestres MontaĂąa

33


narrativanarrativanarrativanarrativanarrativanarrativanarrativa

Revista Escola Mestres MontaĂąa

34


Al pot petit...

Revista Escola Mestres Monta単a

35


Al pot petit...

Revista Escola Mestres Monta単a

36


Al pot petit...

Revista Escola Mestres Monta単a

37


Al pot petit...

Revista Escola Mestres Monta単a

38


Al pot petit...

Revista Escola Mestres Monta単a

39


Al pot petit...

Revista Escola Mestres Monta単a

40


Al pot petit...

Revista Escola Mestres Monta単a

41


Al pot petit...

Revista Escola Mestres Monta単a

42


Al pot petit...

Revista Escola Mestres Monta単a

43


Al pot petit...

Revista Escola Mestres Monta単a

44


Al pot petit...

Revista Escola Mestres Monta単a

45


Al pot petit...

Revista Escola Mestres Monta単a

46


Calaix de sastre...

Revista Escola Mestres Monta単a

47


Calaix de sastre...

Revista Escola Mestres Monta単a

48


English section ... Last 2nd of March we celebrated our third

El passat 2 de Març vam

English day. This experience started three

celebrar el nostre tercer English day. Aquesta

years ago where only 5 schools of Granollers

experiència va començar fa 3 anys on només

took part on it. We were one of this 5 schools.

cinc escoles van participar. Nosaltres vam ser

Nowadays we are 28 schools and some

una d'aquestes 5 escoles. En l'actualitat som

secondary schools. The aim of this day is

28 escoles i alguns instituts. L'0bjectiu

provide our students with more opportunities

d'aquest dia és proporcionar als nostres

to practice real English because they don't

alumnes més oportunitats per practicar anglès

have the chance to do it outside the school

real perquè molts d'ells no tenen opcions per

very often.

fer-ho fora de l'escola gaire sovint.

This year our school became a market where

Aquest any la nostra escola es va convertir

all the students went shopping. Following the

en un mercat on tots els estudiants van anar a

instructions that our year 6 students record on

comprar. Seguint les instruccions que els

video, they made the shopping list, after they

nostres alumnes de 6è van gravar en vídeo,

learnt the dialogue they were going to use

ells van fer la llista de la compra, després van

when shopping, and the song they were going

aprendre el diàleg que farien servir mentre

to sing while they were going to the market.

compraven, i la cançó que anaven a cantar

Later on their classrooms they made a

mentre anaven cap al mercat. Més tard, ja a

cupcake following the instructions with the

les seves classes, van fer un

ingredients they had just bought. 'Cupcake' seguint les instruccions i amb els In the afternoon we played traditional English

ingredients que acabaven de comprar.

games such as «in and out the dusty bluebells, What time is it Mr Wolf, Oranges

A la tarde vam jugar a jocs tradicionals anglesos com ' in and out the dusty bluebells,

and lemons...

What time is it Mr Wolf?, Oranges and If you want to see all the activities you can

lemons...

visit our English bloc at: http://blocs.xtec.cat/tellmebloc/english-day/

Si voleu veure totes les activitats podeu visitar el nostre bloc d'anglès a : http://blocs.xtec.cat/tellmebloc/english-day/

Revista Escola Mestres Montaña

49


La biblioteca ens informa ... Rac贸 de lectura Recomano...

Revista Escola Mestres Monta帽a

50

Revista sant jordi 2015  
Revista sant jordi 2015  
Advertisement