Page 1


De color groc es tot el que van ocupar els islà mics la península ibèrica . De color lila van ocupar els visigots. De color vermell van ocupar el regne franc


L'islam és una religió monoteista creada per Mahoma, cronològicament el tercer gran corrent monoteista de la família de les religions abrahàmiques. El seu origen se situa a la península Aràbiga al segle VII. El seu llibre sagrat és l'Alcora, acceptat com a revelació divina. Els cinc pilars de l'islam constitueixen els preceptes fonamentals obligatoris pels musulmans


L'arquitectura té una funció summament especifica al món islàmic, i això és visible tant a les seves mesquites com a les seves madrasses, estructures construïdes en les més diverses formes i varietats.


La Meca és una ciutat de l'oest de la península Aràbiga. Antigament es va anomenar Makoraba. En aquesta ciutat va néixer Mahoma i és la més important de totes les ciutats santes de l'islam, visitada cada any per nombrosos pelegrins.[1]


La ciutat de la Meca (i el seu entorn) és la destinació final del Pelegrinatge sagrat de la fe islàmica. La ciutat acull, cada any, milers de pelegrins vinguts d'arreu del món amb la finalitat de complir el cinquè pilar de l'islam.

El Pelegrinatge pot acomplir-se de dues maneres diferents: la visita estricta als llocs sants de la Meca (Pelegrinatge Menor o Umra), o bé la visita combinada dels llocs sants de la Meca i del seu terme sagrat (Haram) durant el mes de dhu-l-hijja, consagrat a aquest efecte (Gran Pelegrinatge o Hajj).


La Meca es troba en una vall seca i calenta amb poques fonts d'aigua i, segons la tradició, l'aigua del Zamzam està beneïda per Déu. Els musulmans creuen que el pou fou revelat a Agar, mare d'Ismael, per a poder salvar el seu fill que es moria de set. Es creu que l'aigua de Zamzam té propietats especials, que calma la fam i cura malalties; tots els pelegrins fan el possible per beure'n, alguns intenten submergir-hi els seus ihram per utilitzar-lo com a mortalla quan es morin i la majoria omplen una ampolla per endur-se-la a casa. L'aigua potable de Masjid al-Haram i de Masjid al-Nabawi a Medina prové d'aquesta deu.


L'Alcora es un llibre sagrat per els islĂ mics ( musulmans)


Aminata point islamics  
Aminata point islamics  
Advertisement