Page 9

La ceràmica és, per als valencians, molt més que una activitat artesana o un sector industrial puixant. És també, i de manera molt destacada, una forma d’expressió artística que ha sigut adoptada per un bon nombre de creadors que han vist en ella el mitjà ideal per a plasmar el seu univers personal. Les enormes possibilitats que oferixen els materials ceràmics i la seua versatilitat han portat a grans artistes de la nostra terra a utilitzar-los en el seu treball. Dins d’ells destaca, per dret propi, la figura d’Enric Mestre (València, 1936) que ha bastit una llarga i fructífera trajectòria en l’àmbit de la ceràmica escultòrica, i que ha sabut utilitzar este mitjà com a vehicle idoni per a transmetre’ns les seues idees, conceptes i emocions. La present mostra, que porta per primera vegada la ceràmica contemporània al Centre del Carme, reflectix les múltiples dimensions de l’obra d’Enric Mestre a través d’un recorregut per eixes 20 escultures per a un museu. Una mirada atenta a ella ens submergix en una realitat distinta, original i canviant que resumix l’evolució d’un artista de projecció internacional que sempre ha estat compromés amb la seua creació i que ha sabut obrir noves vies que altres han seguit en l’àmbit de la ceràmica. Espere que siguen molts els valencians que s’acosten al Centre del Carme per a conéixer millor, a través d’esta exposició, l’obra d’Enric Mestre i per a poder valorar així en la seua justa mesura la gran aportació que suposa per al nostre panorama artístic contemporani.

francisco camps ortiz

president de la generalitat

Profile for Javier Mestre

Enric mestre; vint peçes per a un museu  

Catálogo de la exosición "Enric Mestre; vint peçes per a un museu" que tuvo lugar en las tres capitales de la Comunidad Valenciana; Valencia...

Enric mestre; vint peçes per a un museu  

Catálogo de la exosición "Enric Mestre; vint peçes per a un museu" que tuvo lugar en las tres capitales de la Comunidad Valenciana; Valencia...

Profile for mestrebel
Advertisement