Page 89

GRES CHAMOTADO Y ENGOBES. GRES XAMOTAT I ENGALBES.

36,5 x 59,5 x 22 cm. 2000.

mirada escrutadora i sorpresa, mentre que l’exterior es resol en un simple paral·lelepípede, encara que també és cert que les intenses textures de què estan dotats cooperen a emfasitzar la pregnància global d’estos cossos geomètrics. Sovint, estes peces d’Enric Mestre presenten fins i tot l’articulació parcial d’alguns espais interiors oberts: escalons que descendixen i penetren en eixos recintes d’intimitat vedada per l’efectiva clausura que en algun moment acaben configurant. Però sempre eixos volums i parets interiors —que encertem a recórrer perceptivament des de l’exterior— són absolutament ortogonals i llisos, contrastant amb la blanor i mobilitat de la fosca arena deixada caure allí aleatòriament en el sòl, com a fidel contrapunt d’expressivitat buscada. I també el color, persistentment neutre, coopera 89

a potenciar en la seua mesurada i ascètica presència el total protagonisme concedit, pertot arreu, al llenguatge de les formes. De fet, si en els “Habitacles i urnes” Enric Mestre sembla oferir-nos una aproximació a eixos inquietants i ascètics mons interiors, carregats d’espiritualitat, en la sèrie de “Túnels i séquies”, en virtual oposició, opta per insistir especialment en el joc d’estructures i aparences exteriors que oferixen eixes construccions arquitectòniques per al reg i la comunicació. I, d’alguna manera, este conjunt de peces podria interpretar-se com a directe homenatge a l’herència àrab que recorre els nostres camps i hortes, aportant —amb la seua xarxa d’articulades conduccions— la líquida i sonora força de la vida. En realitat, com és sabut, Enric Mestre sempre ha prestat un gran interés per l’entorn on es desgrana i pren sentit la seua existència. Si en determinades conjuntures van ser els minuciosos traçats geomètrics dels camps o les puntuals fragmentacions de determinades arquitectures domèstiques els temes que van meréixer la seua immediata i recurrent atenció, tampoc ha d’estranyar-nos que després foren determinats detalls de les conduccions i séquies els que es convertiren en objectiu fonamental de les seues particulars preferències. Al capdavall, ¿per què ens obsessionen intermitentment certes formes amb preferència a d’altres? ¿Per què projectem sovint els nostres sentiments sobre certs objectes, espais o construccions? ¿Potser és perquè hi descobrim l’existència d’una relativa facilitat per a catalitzar i fins per a explicar plàsticament les nostres experiències, emocions o records? En qualsevol cas eixos estrets corredors de circulació, amb les seues articulacions, parades,

Profile for Javier Mestre

Enric mestre; vint peçes per a un museu  

Catálogo de la exosición "Enric Mestre; vint peçes per a un museu" que tuvo lugar en las tres capitales de la Comunidad Valenciana; Valencia...

Enric mestre; vint peçes per a un museu  

Catálogo de la exosición "Enric Mestre; vint peçes per a un museu" que tuvo lugar en las tres capitales de la Comunidad Valenciana; Valencia...

Profile for mestrebel
Advertisement