Page 81

IV. TERCERA REFLEXIÓ. UNA POÈTICA DE L’ESPAI.

Per als qui hem tingut la satisfacció personal i la fortuna professional de seguir, amb interés i apassio-nament, el gradual desplegament del singular itinerari artístic d’Enric Mestre, la recent trobada amb els seus últims treballs, amb motiu de la selecció d’eixes “Vint peces per a un museu” de què ara gaudim, no ha fet sinó confirmar plenament tota una sèrie de conclusions que ja se’ns havien evidenciat com a característiques definitòries i definitives de la seua solvent trajectòria. No hi ha salts, de fet, ni atzaroses variacions en la línia rigorosa de les seues investigacions plàstiques. 81

I és justament eixa empremta tan personal —trenada de coherència, sense concessions ni facilitats, cada vegada més autoexigent i immisericorde amb el seu propi quefer— la que l’ha anat conduint sempre a la màxima simplificació. Però cal que ens entengueu bé: es tracta d’una creixent i depurada simplicitat formal, nascuda d’una complexa síntesi de variables copresents. D’ací provenen la sorpresa i els descobriments que sempre comporta la contemplació minuciosa de les seues ceràmiques, com a inesgotables depòsits de suggeriments múltiples. Eixe rigor i simplificació no fan sinó catapultar-nos directament a la medul·la dels seus propis valors estètics, que —en el cas de les ceràmiques i dels murals d’Enric Mestre— són inseparables, a més, de tota una sèrie de valors vitals, mai immediatament explicitats sinó només pautadament suggerits, i que romanen discretament inserits en l’entramat formal dels seus austers treballs. Es diria que les exigències que ell mateix s’autoimposa en el minuciós procés del seu quefer, tampoc estan absents en l’experiència estètica ni són estalviades al contemplador dels seus treballs, el qual —pari passu— ha de convertir-se en asceta de la mirada i en persistent regulador del propi tacte, per a seguir el ritme dels seus encadenats descobriments. Perquè, en realitat, cada una de les peces d’Enric Mestre —en eixa radicalitzada supressió de fronteres entre els plantejaments escultòrics i les emergents claus arquitectòniques que encarnen els seus fonaments— no són sinó concisos i racionals laberints per a la interpretació. Extremadament senzills en la conformació, constatem que estan inexplicablement carregats de possibilitats hermenèutiques quan duem a terme les nostres lectures, seguint el fil perceptiu de les troballes que, davant de les seues peces,

GRES CHAMOTADO Y ENGOBES. DOS PIEZAS. GRES XAMOTAT I ENGALBES. DUES PECES. 97,7 x 65 x 1,9 cm. 2004.

Profile for Javier Mestre

Enric mestre; vint peçes per a un museu  

Catálogo de la exosición "Enric Mestre; vint peçes per a un museu" que tuvo lugar en las tres capitales de la Comunidad Valenciana; Valencia...

Enric mestre; vint peçes per a un museu  

Catálogo de la exosición "Enric Mestre; vint peçes per a un museu" que tuvo lugar en las tres capitales de la Comunidad Valenciana; Valencia...

Profile for mestrebel
Advertisement