Page 67

GRES CHAMOTADO, ENGOBES Y VIDRIADO. GRES XAMOTAT, ENGALBES I VIDRAT.

65 x 49,2 x 1,8 cm. 2004.

les façanes de les cases de les altres parets impermeabilitzades lateralment, o els sòcols robustos de les bases constructives, enfront de les inclusions metàl·liques o envidrades de les actuals edificacions. Tota una pluralitat de textures es conjuguen estèticament i funcionalment en el domini de l’arquitectura. I altres recursos calculadament adopten i exerciten les escultures ceràmiques d’Enric Mestre, reforçant d’esta manera els distints plans de construcció. Llisos i polits uns, aspres i feridors d’altres, brillants i suaus aquells, perforats sistemàticament estos per a millor potenciar-ne la diversificació hàptica, però, en tot cas, fent tots ells gala dels seus distints recursos a engalbes i vernissos. El món del color en les propostes d’Enric Mestre sempre ha depés 67

dels seus programes globals. Mai ha improvisat gratuïtament. No obstant això, s’han privilegiat més aïna, com ja hem apuntat, la sobrietat i les contrastacions estudiadament mesurades. Potser reina ací, de manera molt especial i sobretot, l’àmbit de la subtilesa i del detall, del càlcul i de l’experimentació. Difícilment serà el color — autònomament potenciat— el que destacarà en les seues peces ceràmiques. Per a ell, també el negre i en especial les gammes fosques són colors altament rellevants i autònoms, tant en la seua significació com en la seua potència plàstica. Encara que, com és ben sabut, tampoc hi han faltat determinades excepcions i experiències diferenciades en la seua trajectòria artística. Hom diria, per tant, que és —amb el guiatge persistent i hàbil de la geometria— la raó la que impera i destaca en els seus treballs: la raó normativa del saber fer i de la perfecció formal i també la racionalització dels motius arquitectònics, adoptats com a models simbòlics d’un univers artísticament comunicatiu i d’un llenguatge altament caracteritzat. En estos l’empremta humana aflora directament, més com a record de la seua genèrica presència que com a èmfasi dels seus nombrosos problemes existencials. D’ací provenen el silenci i la reflexió que envaïxen efectivament

Profile for Javier Mestre

Enric mestre; vint peçes per a un museu  

Catálogo de la exosición "Enric Mestre; vint peçes per a un museu" que tuvo lugar en las tres capitales de la Comunidad Valenciana; Valencia...

Enric mestre; vint peçes per a un museu  

Catálogo de la exosición "Enric Mestre; vint peçes per a un museu" que tuvo lugar en las tres capitales de la Comunidad Valenciana; Valencia...

Profile for mestrebel
Advertisement