Page 45

GRES CHAMOTADO Y ENGOBES. GRES XAMOTAT I ENGALBES.

33 x 56 x 19 cm. 2003.

exposaré— el títol tan concret que des del primer moment vaig veure clar en la seua rotunda significació i transcendència: “Vint peces per a un museu”. Tractant-se d’una única sala, encara que àmplia, del Museu de Belles Arts, eixa projectada selecció em semblava oportuna i també suficient, i en paral·lel es complia la complicitat imaginària que, al mateix temps, es llançava: si s’haguera de pensar en una col·lecció d’obres d’Enric Mestre digna de formar part dels fons museogràfics patrimonials i d’exhibir-se en un museu, eixa era la meua aposta personal, de crític d’art i d’especialista, encara que ningú me l’haguera sol·licitada oficialment fins al moment. Podria entendre’s, de fet, com un 45

brindis al sol, però es tractava d’un brindis justament motivat. És clar que el marc de l’activitat del Museu de Belles Arts de València pivota prioritàriament en la història, mirant per l’espill retrovisor. Ho sé bé, com a president de la Reial Acadèmia de Sant Carles, entitat que complix ja els seus dos-cents quaranta anys, concretament este 2008; entitat que fou la que va crear, tutelar i dirigir històricament el dit museu; entitat que té depositada en el museu els seus nombrosos i valuosíssims fons patrimonials, i del Patronat Rector de la qual sóc vicepresident, pel meu càrrec en la Reial Acadèmia. Però a través d’eixa història, que s’ha anat configurant pas a pas, igual que els nostres arxius, el nostre patrimoni i la nostra memòria, també este museu (en paral·lel a la nostra Reial Acadèmia) havia mirat sempre cap a la conjuntura del present, a través del parabrisa. No en va disposa, així mateix, en el seu patrimoni, com és sabut, d’una reduïda però selecta col·lecció d’art contemporani (tant pròpia, per adquisició, com depositada per a ser custodiada i conservada). No obstant això, el millor argument d’eixa persistent atenció i preocupació envers el present continu per part d’este museu, almenys fins a dates molt pròximes i immediates, consistix a constatar clarament que els seus tresors —hui històrics— en una bona part s’han incorporat gradualment, en una cronologia paral·lela a les activitats de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles, com a centre docent, investigador i museístic, des del seu naixement, a través dels segles. Sense eixe esforç i seguiment puntuals, dia a dia, una sòlida i extensa secció d’eixe patrimoni hui no existiria. Una altra cosa és que, per redefinició actual dels seus objectius i necessitat d’especificitat i diferenciació, s’hagen revisat els criteris.

Profile for Javier Mestre

Enric mestre; vint peçes per a un museu  

Catálogo de la exosición "Enric Mestre; vint peçes per a un museu" que tuvo lugar en las tres capitales de la Comunidad Valenciana; Valencia...

Enric mestre; vint peçes per a un museu  

Catálogo de la exosición "Enric Mestre; vint peçes per a un museu" que tuvo lugar en las tres capitales de la Comunidad Valenciana; Valencia...

Profile for mestrebel
Advertisement