Page 41

ENRIC MESTRE: TRES REFLEXIONS SOBRE “VINT PECES PER A UN MUSEU” romà de la calle

President de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles.

“Examinant les produccions de les arts, es percep que unes són més obra de l’esperit que de la mà; d’altres, en canvi, són més obra de la mà que de l’esperit. Eixe és, en part, l’origen de la preeminència atorgada a certes arts respecte d’altres i de la distribució que s’ha fet de les arts en arts liberals i arts mecàniques. Una tal distinció [...] ha produït un mal efecte [...] que ens induïx a creure que aplicar-se a experiències, objectes particulars, sensibles i materials és anar contra la dignitat de l’esperit humà i que practicar, o fins i tot estudiar, les arts mecàniques és rebaixar-se a coses la investigació de les quals és laboriosa; la meditació, innoble; l’exposició, difícil; la freqüentació, deshonrosa; el nombre, inesgotable, i el valor, una menudesa.” [...] “Poseu en un costat de la balança els avantatges reals de les ciències

41

més sublims i de les arts més honrades i en l’altre els de les arts mecàniques: veureu que el prestigi que s’ha conferit a les unes i el que s’ha atorgat a les altres no s’ha distribuït en justa relació amb eixos avantatges.” [...] “Fem, per tant, justícia als artistes com els és degut. Les arts liberals CUADERNO DE BOCETOS. CUADERN DE ESBOSSOS. 2006.

s’han cantat a si mateixes prou; ara podrien emprar la veu que els queda per a celebrar les arts mecàniques. Correspon a les arts liberals traure a les arts mecàniques de l’oblit en què les ha mantingudes tant de temps el prejuí.” [...] “Que sorgisca del si de les acadèmies algú que visite els tallers de les arts mecàniques, que arreplegue allí els fenòmens de les arts que s’hi practiquen i els expose en una obra que mene els artistes a la determinació de llegir i els filòsofs a la de pensar útilment.” Denis Diderot. Article “Art”. L’Encyclopédie. (1751). Volum I.

Profile for Javier Mestre

Enric mestre; vint peçes per a un museu  

Catálogo de la exosición "Enric Mestre; vint peçes per a un museu" que tuvo lugar en las tres capitales de la Comunidad Valenciana; Valencia...

Enric mestre; vint peçes per a un museu  

Catálogo de la exosición "Enric Mestre; vint peçes per a un museu" que tuvo lugar en las tres capitales de la Comunidad Valenciana; Valencia...

Profile for mestrebel