Page 31

AEROPUERTO DE VALENCIA. AEROPORT DE VALÈNCIA.

580 x 800 x 100 cm. 1985.

de les possibilitats de la ceràmica d’alta temperatura–, que pel que fa als vidriats són herència directa de les seues experimentacions tècniques dutes a terme al voltant dels recipients. En tot cas, són escultures que de manera conscient Enric Mestre va voler dotar d’un cert dramatisme, que les aproxima a l’expressionisme abstracte, prenent com principal punt de suport les qualitats materials més característiques de la ceràmica creativa. Segurament és este el moment de la trajectòria artística d’este escultor en què ha estat més pròxim als volums de ressonàncies antropomorfes, que es van traduir en una espècie de tòtems de forma mixtilínia que tenen un cert component primitivista; però de manera paral·lela és també quan inicia la seua aproximació al constructivisme, amb plaques que simulen plecs de làmines sobre un pla, així com volums de formes geomètriques senzilles 31

dotats d’angles aguts que invadixen de manera aerodinàmica l’espai circumdant, un dels exemples més notables dels quals és, possiblement, l’escultura pública situada en les proximitats de l’aeroport de Manises, instal·lada en 1985, però que pertany al seu impuls creatiu de mitjan de la dècada anterior. Escultura pública, de passada direm que, hui malaguanyada com a conseqüència del vandalisme bandarra, la nul·la conservació i una desafortunada intervenció restauradora. A final dels anys setanta i principi dels huitanta Mestre pareix que pren la naturalesa com a punt de partida per a una nova sèrie d’obres de connotacions informalistes, algunes de les quals evoquen el paisatge de l’horta, pròxima a la platja d’ Alboraia, que es troba als voltants del seu estudi –cosa que el convertix en espectador privilegiat de la relació entre l’aire i la terra en cada una de les estacions, i de la transformació dels sembrats segons l’època de l’any–. Són obres abstractes la similitud de les quals en allò que representen pot guardar alguna relació amb la naturalesa, però el vincle de les quals és merament subjectiu, que estan realitzades amb un profund domini de la tècnica ceràmica sobre plaques de Gres xamotat, en les quals més que representar se suggerix amb expressivitat quasi cal·ligràfica, i per mitjà de textures, incisions i traços d’esmalt o engalba de colors terrosos, l’essència transformada del paisatge viscut per l’artista. Deixant de banda totes les distàncies, són

Profile for Javier Mestre

Enric mestre; vint peçes per a un museu  

Catálogo de la exosición "Enric Mestre; vint peçes per a un museu" que tuvo lugar en las tres capitales de la Comunidad Valenciana; Valencia...

Enric mestre; vint peçes per a un museu  

Catálogo de la exosición "Enric Mestre; vint peçes per a un museu" que tuvo lugar en las tres capitales de la Comunidad Valenciana; Valencia...

Profile for mestrebel
Advertisement