Page 21

GRES CHAMOTADO Y ALUMINIO. GRES XAMOTAT I ALUMINI.

62,5 x 116 x 6,5 cm. 2004.

L’experiència sensorial del material i del color s’unix a la poesia dels gestos oberts. A la rigorosa geometria de la forma i de l’orde respon el colorit suau i matisat dels esmalts amb la seua superfície estructurada de manera summament fina. Així s’activa al mateix temps el racional i l’emocional. Les obres de Mestre, resumint, permeten que l’espectador experimente de nou les imatges sensorials de l’esperit i de les cultures. Recorden moments de força i de monumentalitat arcaiques. Es despleguen en l’espai de manera assossegada, fosca, enigmàtica o també de forma resplendent, com l’aparició d’una arquitectura de marbre blanc en un paisatge banyat pel sol. Al cap i a la fi, es pot afirmar que tant el nocturn com el lluminós troben en la creació d’Enric Mestre la seua expressió adequada.

21

Profile for Javier Mestre

Enric mestre; vint peçes per a un museu  

Catálogo de la exosición "Enric Mestre; vint peçes per a un museu" que tuvo lugar en las tres capitales de la Comunidad Valenciana; Valencia...

Enric mestre; vint peçes per a un museu  

Catálogo de la exosición "Enric Mestre; vint peçes per a un museu" que tuvo lugar en las tres capitales de la Comunidad Valenciana; Valencia...

Profile for mestrebel
Advertisement