Page 171

Abril. · Dwinger, Jonna: “Enric Mestre” Politiken març. Kerameiki Techni, p. 15. Pireu. Grècia. Setembre. · Anònim: “Enric Mestre. Ceramista Internacional”. El Periòdic d’Alboraia, desembre. 1995 · Neue Keramik. Julio/agost 95, p. 673. Alemanya. · Courrier des Métiers d’art núm. 145, setembre, p. 6 (Biennale de Chateauroux). França. · La Ceramique et le Verre, núm. 84 setembre/octubre 95, p. 54 (Huitième Biennale de Chateauroux). França. · Kerameiki Techni. Setembre 95, núm. 20, p. 13. Grècia. · L’empremta de l’avantguarda. Museu Sant Pius V. València.1996. · Aguilar, Gonzalo. El Periòdic d’Alboraia, p. 24. Gener. · Peñalver, Gema. El Periòdic d’Alboraia, p. 8. Febrer. 1997 · Lladró Dolz, Joan: Art i Tècnica de Ceràmica Valenciana Real Academia de Cultura Valenciana. 1999 · Nouvel Objet IV. Seoul. Korea.

171

· Patuel, Pascual i altres.: Geométrica Valenciana. Text catàleg. p. 295-298. · Sala Parpallò. Centre Cultural de la Beneficència. Diputació de València. · R. Ventura Meliá: “Mestre exhibe sus esculturas de cerámica tras doce años sin exponer en Valencia”. Levante, 20 de maig. · Román de la Calle, Josep Pérez Camps, Marie-Thérèse Coullery, Frank Nievergelt: “Enric Mestre: construir formes-fingir espais”. Sala Parpalló. Centre Cultural La Beneficència. Diputació de València. · Josep Perez Camps: “Enric Mestre, constructing forms - creating space”. Kerameiki Techni agost 99 núm. 32, p 18. Grècia. · Marie-Thérèse Coullery: “Enrique Mestre ou la quête de la perfection”. La Revue de la Céramique et du Verre. SetembreOctubre 99 núm. 108, p. 20. Bèlgica. · Laura Torrado: “Enric Mestre-Ceramista”. El Mundo, 10 d’octubre. · M. Carmen Riu de Martín: “Las formas geométricas de Enrique Mestre”. RevistArt. Núm. 41, p. 40. Espanya. · Diversos autors: Cerámica fin de siglo. Text catàleg. Drassanes. Generalitat Valenciana, Ajuntament de València. · J.R.S.: ”El ceramista Enric Mestre

obtiene el premio Alfons Roig de artes plásticas. Levante, 18 de Desembre. · “Enric Mestre gana el premio Alfons Roig de Diputació”. El Mundo, 18 de desembre. · “Enric Mestre, Premio Alfons Roig”. Las Provincias, 18 de desembre. · M. Angeles Arazo: “Vida y Huella”. Las Provincias, 26 de desembre. 2000 · Peterson, Susan:”Contemporary Ceramics”. Laurence King Publishing. Londres. p. 62. 2001 · Pérez Campos, Josep: ”Enrique Mestre,

Impassioned Geometry”. American Ceramics 13/4. p. 16.

· Mortimer, Ann, Liskin Clausen, Alisa, Israel, Suzannah, Cournoe, Jon:”Workshops in Review”. Ceramics Technical. p. 95. 2002 · Diversos autors. Coordina María Teresa Beguiristain. Dossier Comunitat Valenciana. Editorial Ars Nova. · Diversos autors. La Col·lecció de Ceràmica Fortún-Torralba. Taller escuela de cerámica de Muel. Diputació de Saragossa. 2002. 2003 · Ceramics Monthly. Two cultures a dialogue. p. 69. Gener. · Sofa New York. Catàleg. · Leo Rohlir Keramika Käsiraama 2004 · Bai Ming: World Famous Ceramic Artist Studios. Volume of Europe (1) p. 144155. · Hebei Fine Arts Publishing House. Xina 2004. 2005 · De la Calle, Román. “Architectural calm” KeramikMagazin. Volum 27, p. 26. 2006 · Sarmiento, M. Jesús. “Enric Mestre”.

Cerámica. Número 101, p. 14.

· Janet Mansfiel. Ceramics in the environment. 2007 · Xavie Montsalvatge ”Entrevista a Enric Mester “ . Conbarro, revista internacional de Arte y crítica. Núm. 9. Còrdova. · ART-GILAE. Intenationale Keramiektentoonstelling. Catàleg · Escultura Cerámica Ibérica Contemporanea. Pazo da Cultura de Pontevedra. p. 165-172. Xunta de Galícia. Maig 2007. ESCRITS D’ENRIQUE MESTRE · Reflexiones sobre la Cerámica. Text catàleg Seis Ceramistas. Sala d’Exposicions de la Caja de Ahorros. Vigo, 1978.

· “El arte de la Cerámica. Enseñanza privada y oficial”. Secció d’Exposicions i Artistes. Diario de Avisos. 6 agost 1983. · “La cerámica, el arte y el hombre”. Discurs d’entrada en l’Acadèmia de Sant Carles. València, 1983. · Recollit en l’Arxiu d’Art Valencià. · Panorámica de la nueva cerámica valenciana. Text catàleg. Sala Adama. Madrid,1984. · “El espacio de un ceramista”. Las Provincias, València 8 gener 1986. · La ceràmica actual a la Comunitat Valenciana. Text catàleg. Exposició amb motiu del Congrés Internacional de la Ceràmica. Museu de Ceràmica González Martí. València, 1986. · “Blat: un ceramista oblidat”. Text catàleg I. Blat: 1904-1970. Centre Cultural de la Caixa d’Estalvis. València, 1986. · Enseñanza y Cerámica. 30 ceramistas, 40 alfareros. Ed. Diputació de Salamanca, 1988, p. 74-77. · Esperanza Fontecha. Text de catàleg. Museu de Ceràmica González Martí. Cerámicas, núm.6 any II, abril. Portugal. 1990. · Contestació Discurs Ingrés en la Reial Acadèmia de Sant Carles d’Antonio Alegre Cremades. València, 13 de maig de 1991. · “Desaparece una gran industria, Nolla 1887”. Programa de festes de Meliana. 1992. · Text catàleg exposició itinerant: Presente de la cerámica española. · Text catàleg Encarna Monteagudo. Sala Capitolio. Godella. 1995. · El taller de ceràmica artística de l’Escola d’Arts i Oficis de València. Text catàleg Ceramistes formats a l’Escola d’Arts i Oficis de València. Ed. Escola d’Arts i Oficis de València. 1999. · Text catàleg. Cerámica fin de siglo Drassanes. Generalitat Valenciana, Ajuntament de València.

Profile for Javier Mestre

Enric mestre; vint peçes per a un museu  

Catálogo de la exosición "Enric Mestre; vint peçes per a un museu" que tuvo lugar en las tres capitales de la Comunidad Valenciana; Valencia...

Enric mestre; vint peçes per a un museu  

Catálogo de la exosición "Enric Mestre; vint peçes per a un museu" que tuvo lugar en las tres capitales de la Comunidad Valenciana; Valencia...

Profile for mestrebel
Advertisement