Page 1

Título: Our English Magazine. Nivel educativo: EI e EP Recursos necesarios: Scaner, fichas de traballo, imaxes e todo o demais que se queira presentar na revista. Contidos a tratar: Partes dunha revista (título, editores, autores, etc.) Procedemento a seguir para levala á práctica: Cada trimestre o alumnado de todo o centro fará unha revista da aula de inglés. Dependendo do nivel serán unhas actividades ou outras. O seu é que haxa partes fixas como uns debuxos sobre algo tratado en clase (como animais) para EI; ata chistes, resumos de libros, pasatempos... para EP. Precísase os scaner para montar as imaxes, ao que axudará o mestre e o alumnado de último ciclo.

Our English Magazine  

English Magazine from the CEIP Rosalía de Castro

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you