Page 1

A i přesto, že tanečníků prošla souborem pěkná řádka, všichni společně jsme došli ke krásnému milníku: 1000 vystoupení Letos je tomu přesně 35 let, co FS Špindleráček doprovází lidová muzika Podzim 2014 se pro FS Špindleráček nese v duchu významných událostí. Soubor dne 23. 8. 2014 odtancoval své 1000. vystoupení a na podzim oslavuje 35 let fungování lidové muziky. Při té příležitosti proběhlo 19. 9. 2014 ve Špindlu vystoupení, které bylo malou oslavou obou jubilejí. Co FS Špindleráček dělá, chystá, kam se zajel podívat atd. můžete nově sledovat i na facebooku. Najdete nás na adrese: www.facebook.com/spindleracek Za všechny Špindleráčky Eliška Stoklasová, e-mail: spindleracek@email.cz

Sdružení Rady rodičů zahajuje 23. školní rok činnosti Za tuto dobu nadšení rodiče uspořádali spoustu akcí pro děti - mikulášskou, maškarní, Den dětí, soutěže, závody, atd. Díky prostředkům z Města Šp. Mlýn, členským poplatkům od rodičů a darů od sponzorů mohla Rada rodičů pomoci zajistit provoz zájmových kroužků, přispět na školní kurzy, dopravu na závody a výměnné pobyty. I tento školní rok budeme v naší činnosti pokračovat. Ve výboru Rady rodičů ukončila ke konci školního roku svou činnost předsedkyně paní Mirka Beranová. Všichni bychom jí tímto chtěli poděkovat za dlouholetou práci a čas, který našim dětem věnovala. Od letošního školního roku ji ve vedení vystřídá paní Jiřina Staruchová, která se nabídla, že se funkce ujme, aby Rada rodičů mohla ve svých aktivitách pokračovat. I nadále platí, že pokud bude někdo z rodičů potřebovat pomoc při komunikaci se školou, může se obrátit na zástupce Rady rodičů, kteří zastupují jednotlivé třídy, a jsou ve výboru Rady rodičů. Ráda bych vás milé maminky a milí tatínkové požádala o aktivní účast na činnosti a chodu Rady rodičů. Bez pomoci nás rodičů toto sdružení zanikne, a bude chybět hlavně našim dětem. Ve výboru by měl být alespoň jeden zástupce z každé třídy. Již nyní nám chybí zástupce 3. třídy, zástupce mateřské školy a zástupce letošní 1. třídy. Samozřejmě že budeme vděčny za sponzorské dary na akce pro děti (drobné dárky, hračky, sladkosti, dárkové poukazy) a za pomoc při organizaci jednotlivých akcí. Kontakt: radarodicuspindl@seznam.cz, nebo u zástupců jednotlivých tříd (najdete na webu ZŠ). Děkujeme. Tereza Antošová, za Radu rodičů Šp. Mlýn, telefon: 604 821 646.

Špindlerovské noviny 10/2014  

Špindlerovské noviny - říjen 2014

Špindlerovské noviny 10/2014  

Špindlerovské noviny - říjen 2014

Advertisement