Page 1

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ŠPINDLEROVA MLÝNA

ROČNÍK XXII. - ÚNOR 2014 - ČÍSLO 2

Aktuální téma

ZPRAVODAJ

www.mestospindleruvmlyn.cz

Ze zápisníku hasičů a policistů

První ledosochání

Premiérový ročník „Špindlerovské zimy“ začal večerním příjezdem kamionů, z nichž bylo na náměstí složeno sedm obřích ledových kvádrů. V rámci festivalu na nich začali mistři ledosochaři, za pomoci motorových pil a dalšího nářadí, modelovat sedm ledových soch. Postavy lyžníka, mlynáře (jako symbolu města) či Krakonoše v nadživotní velikosti, spolu s dalšími krásnými zpodobněními několika zvířátek, vyzdobily centrum. Jako součást festivalu během sobotního dopoledne startoval závod Labským dolem na běžkách Špindlerovská „Buď Fitka”, na který se mohl přihlásit kdokoli. Hlavní odpolední program začal ve 14 hodin koncertem komorního sboru Eternal Voices, pokračoval vystoupením Špindlerovských lyžníků, kapely Klapeto a FS Špindleráček. Po předání ledových soch a ledového barevného znaku Špindlerova Mlýna starostovi města byl program ukončen ohňovou show. Foto: Zdeněk Horák.

Pokřivený mediální obraz Špindlerova Mlýna Přírodě neporučíme. Ve Špindlerově Mlýně je (a nejen u nás) zřejmé, že dostatek sněhu je alfou a omegou většiny podnikatelských aktivit. A počasí z přelomu letopočtu 2013/14, přesněji jeho výkyvy, jsou znát nejen na ekonomice všech služeb, ale především ve všeobecné náladě hostů. Nelze přehlédnout (i když po boji je generálem každý), že management špindlerovského skiareálu podcenil prosincové technické zasněžování

sjezdovek a organizaci některých aktivit. Zejména plná cena celodenní lyžařské permanentky za výrazně omezené sjezdové možnosti ve špindlerovském skiareálu během Vánoc a přelomu roků jistě oprávněně rozzuřila nejednoho lyžaře. Nedivme se pak, že různí autoři psali kritické postřehy a připomínky. A nejen „blogy“ jednotlivců (internetové platformy, kde může „plivnout“ kdo chce a na koho chce) to jasně dokazují. Vyjadřovat názory je prá-

Ze života obce

Běžkotoulky

vem demokratické společnosti. Nicméně je zavrženíhodné nedat prostor k vyjádření druhé straně. Z kontextu vytržené, vyzývavě formulované titulky některých médií pak evokují pokřivený mediální obraz nejen Města Špindlerův Mlýn či celých Krkonoš, ale i všech místních podnikatelů. I když se většina z nich snaží hostům nabídnout „modré z nebe“, veřejně je pochválí málokdo. Ostatně v médiích se chvála jaksi „nenosí“.

Vladimír Staruch, starosta Špindlerova Mlýna, k tomu uvedl: „Podle mého názoru se každý, kdo podniká, snaží dělat nejlépe to, co umí. Otázka je, jak to vnímají ti, kteří služby využívají. Mrzí mě, že jednotlivci, kteří sem přijedou a jsou nespokojení s konkrétními nedostatky, své připomínky neřeší přímo na místě. Jistě by to bylo prospěšnější. Individuální názor na konkrétní podnikatele rozpoutal kolotoč, který ve svém důsledku poškodil všechny ostatní a celý Špindlerův Mlýn.“ -dp-

Pozvánka

Vítán je každý, kdo s otevřeným srdcem přichází Město bylo historicky rudné a nyní není nerudné Diváci ČT 4 znají pořad „Cyklotoulky“, v němž moderátor Michal Jančařík objíždí na kole atraktivní obce a regiony, a zprostředkovává zajímavosti české vlasti. „Děláme ten pořad už pět let, takže je to taková „rodinná záležitost” a dle ohlasů lidí je znát, že nás to baví,“ uvedl v rozhovoru M. Jančařík. Od prosince se pořad změnil i na zimní variantu „Běžkotoulky“. Spolupracovníci redakce Jan Sklenář, Petr Válek a moderátor Vilém Dubnička se vydali k natáčení jednoho z prvních dílů seriálu do Špindlerova Mlýna. Cílem dokumentu, jak podotkl starosta V. Staruch, je začít postupně bořit mýty a představit divákům středisko jako cenově dostupné a vhodné pro řadu druhů sportu i příjemné vyžití. TV pořad byl poprvé odvysílám 4. ledna 2014 na ČT 4 s několika následujícími reprízami. K přehrání je na internetu: http://www.cyklotoulkytv.cz/spindleruv-mlyn

-

*** Dobrovolní hasiči ze Šp. Mlýna vyjeli společně s ostatními složkami IZS a členy HS k vyproštění ruky osmileté holčičky z automatu na dětské hračky na Bedřichově. Ruka dívky byla zaklíněna až po rameno. Při dramatické záchraně hasiči postupně používali šroubováky a páčidla, nicméně touto šetrnou technikou se nedařilo ruku vyprostit. Zvolili vyřezání malého otvoru na zadní straně automatu. Po necelých dvaceti minutách pomocí ručního páčidla a rozpínáku hydraulického vyprošťovacího zařízení holčičce ruku vyprostili. Předali ji záchranářům z HS a ZZS KHK. P. Viktorin, velitel jednotky, Hasičský sbor města Šp. Mlýn. *** Dvě jednotky profesionálních hasičů z Vrchlabí a dobrovolných hasičů ze Šp. Mlýna byly ve večerních hodinách přivolány k údajnému požáru nedaleko Tabulových Bud. Po příjezdu na místo a provedeném průzkumu bylo zjištěno, že nedošlo k žádnému požáru, ale k odhození vyhořelé pyrotechniky. por. Bc. M. Žahourková, tisková mluvčí HZS Královéhradeckého kraje. *** V centru Šp. Mlýna napadl pětadvacetiletý muž nožem padesátiletého taxikáře. Muž utrpěl bodná a řezná poranění, sanitka ho musela odvézt do nemocnice. Útočník se ukryl v boudě u lyžařského vleku, po šesti hodinách ho našel pes. „Po útočníkovi jsme začali pátrat. Zapojeno bylo třicet policistů včetně služebního psa,” uvedla mluvčí krajské policie Iva Kormošová. Policisté ho zadrželi. Při výslechu se k útoku přiznal. Uvedl, že důvodem napadení byly dlouhodobé osobní spory. Kriminalisté muže obvinili z pokusu vraždy, za což mu v hrozí až dvacetileté vězení. Zdroj internet/iDNES.cz

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Špindlerova Mlýna. Koná se 10. února 2014 od 16 hodin v zasedací síni MěÚ ve Šp. Mlýně.

Veletrh CR REGIONTOUR 2014 v Brně - Naše město nechybělo Veletrh REGIONTOUR v Brně je největší prezentací průmyslu cestovního ruchu s akcentem na regiony ve střední Evropě. Je nosným projektem na podporu domácího cestovního ruchu a incomingu v ČR. Účastní se jej klíčové subjekty a osoby s rozhodovacími pravomocemi v cestovním ruchu ČR a jednotlivých regionů. Tentokrát proběhl v termínu 16. - 19. ledna 2014. Špindlerův Mlýn byl zastoupen prostřednictvím stánku Krkonoš - svazku měst a obcí pod záštitou Královéhradeckého kraje. Propagační materiály předkládala a zvídavé otázky zákazníkům zodpovídala u pultu Svazku Krkonoše Marie Čeřovská, pracovnice Městské knihovny ve Šp. Mlýně. Jednou z ústředních dekorací expozice Královéhradeckého kraje, resp. Krkonoš, byla historická výstroj a výzbroj „Dámy na lyžích“, zapůjčená od špindlerovských lyžníků. Text a foto: D. Palátková.

Svazek Krkonoše zaznamenal úspěch

Starosta V. Staruch a vedoucí odboru CRKS při MěÚ ve Šp. Mlýně E. K. Filipová při rozhovoru s autory „Běžkotoulek“ nedaleko běžecké stopy Buď fit na Dívčích lávkách, kde se odehrávala jedna z částí natáčení pořadu, který zve veřejnost do Špindlerova Mlýna k rekreačním sportům a příjemnému pobytu za rozumné ceny. Foto: -dp-

Posedmé byly na Regiontour 2014 oceněny výjimečné a vysoce kvalitní počiny v oblasti cr. Soutěž Velká cena cestovního ruchu 2013/2014 tradičně vyhlásily společnosti Veletrhy Brno a C.O.T. media s cílem přispět ke zkvalitnění nabídky a služeb v cestovním ruchu ČR. V pěti kategoriích, které hodnotila odborná porota, splňovalo podmínky zařazení do soutěže 100 přihlášek. Do součtu hlasování bylo započítáno 10 368 platných hlasů. V porotě zasedlo devět hodnotitelů, mezi nimi zástupci Asociace krajů ČR, České centrály cestovního ruchu CzechTourism, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Asociace cestovních ka-

nceláří ČR, Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, Svazu léčebných lázní ČR a také zástupci organizátorů soutěže - Veletrhy Brno a vydavatelství C.O.T. media. Kategorie „Nejlepší turistický produkt“. Odborná porota v této kategorii při hodnocení přihlížela především k nápaditosti produktu, využití infrastruktury cr, propojení několika služeb či provozovatelů nebo oslovení cílové skupiny. 1. místo: KRKONOŠE SVAZEK MĚST A OBCÍ za turistický produkt Krkonošské cyklobusy, 2. místo: PRAŽSKÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA - PRAGUE CITY TOURISM za turistický produkt Nenechte

Prahu jen Pražákům, 3. místo: REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA JIŽNÍ MORAVY za turistický produkt Morava napoleonská. Kategorie „Nejlepší turistický portál”. Porota hodnotila zejména množství a kvalitu informací, počet jazykových mutací, grafické zpracování webu a jeho uživatelskou přívětivost. 1. místo: INFOCENTRUM MĚSTA KARLOVY VARY za portál karlovyvary.cz, 2. místo: KRKONOŠE SVAZEK MĚST A OBCÍ za portál krkonose.eu, 3. místo: KARLOVARSKÝ KRAJ za portál zivykraj.cz. -dp-

www.mestospindleruvmlyn.cz


Usnesení rady a zastupitelstva www.spindleruvmlyn.org Usnesení ze zasedání rady města č. 23 dne 2. 12. 2013 Schvaluje v předloženém znění Příkazní smlouvu mezi Krkonoše svazek měst a obcí, Vrchlabí jako příkazcem, a Městem ŠM jako příkazníkem na obstarání údržby lyžařských běžeckých tratí. Pověřuje starostu podpisem smlouvy. (pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0) Bere na vědomí informaci o změně ceníku internetu pro veřejnost v TIC ŠM od 1. 1. 2014. (pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0) Schvaluje v předloženém znění Smlouvu o spolupráci mezi společností EXPRESNET.CZ s. r. o., Plzeň jako dodavatelem, a Městem ŠM jako objednavatelem na natočení a odvysílání pořadu „BĚŽKOTOULKY“. Pověřuje starostu podpisem smlouvy. (pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0) Schvaluje v předloženém znění Smlouvu o výrobě a realizaci pořadu/recitálu „Věra Martinová a spol.“ mezi Agenturou 4C, Černošice jako agenturou, a Městem ŠM jako objednatelem. Pověřuje starostu podpisem smlouvy. (pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0) Doporučuje zastupitelstvu schválit v předloženém znění Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s účinností od 1. 1. 2014. (pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0) Bere na vědomí záměr prodeje pozemku p. č. 571/2 v k. ú. Labská ve vlastnictví Hlavního města Prahy, Praha s tím, že k prodeji tohoto pozemku nemá připomínky. Poznámka: pod penzionem Alenka. (pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0) Schvaluje v předloženém znění Dodatek č. 2 k licenční smlouvě na převod práv k užívání počítačového programového vybavení a dat mezi společností GEPRO spol. s r. o., Praha jako poskytovatelem, a Městem ŠM jako nabyvatelem. Pověřuje starostu podpisem dodatku. (pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0) Schvaluje splátkový kalendář bývalému nájemníkovi městského bytu č. 12 v domě č. p. 150 Bedřichov ve výši 8 x 2 000 Kč a 1 x 1 599 Kč. Schvaluje odpuštění penále od doby uzavření Dohody o splátkovém kalendáři za předpokladu, že bude splátkový kalendář řádně placen. (pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0) Doporučuje zastupitelstvu schválit v předloženém znění Smlouvu o půjčce mezi zaměstnancem Města ŠM jako dlužníkem, a Městem ŠM jako věřitelem. (pro - 3, proti - 0, zdržel se - 1)

Schvaluje v předloženém znění Smlouvu o poskytnutí prostor mezi organizací VLRZ, Praha 10 a Městem ŠM na pořádání kulturních akcí pro občanskou veřejnost a hosty VZ Bedřichov. Pověřuje starostu podpisem smlouvy. (pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0) Rozhodla pronajmout na dobu určitou od 15. 12. 2013 do 15. 4. 2014 panu F. Franclovi dvě místa za účelem provozování saňové dopravy na části pozemku p. č. 837/5 o výměře 60 m² v k. ú. Bedřichov. Poznámka: komunikace před bytovým domem Bílé Labe. (pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0)

Usnesení ze zasedání rady města č. 24 dne 16. 12. 2013 Rada města schvaluje v předloženém znění Dodatek č. 2 k Licenční smlouvě pro poskytnutí loga mezi společností Skol Max Ski School, a. s., ŠM jako nabyvatelem, a Městem ŠM jako poskytovatelem. Pověřuje starostu podpisem dodatku. (pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0) Schvaluje v předloženém znění Smlouvu o dílo mezi J. Klimentem - Interes, Havlíčkův Brod, jako zhotovitelem, a Městem Šp. Mlýn jako objednatelem na vydávání Špindlerovských novin. Pověřuje starostu podpisem smlouvy. (pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0) Na základě doporučení Stavební komise ze dne 11. 12. 2013 vydává stanoviska Města ŠM: 1. Souhlasné stanovisko: k záměru výstavby nového rekreačního domu místo stávajícího objektu č. p. 230 na pozemku st. p. č. 259 a pozemku p. č. 44/5 vše v k. ú. ŠM dle předložené studie z 10/2013 zpracované Ing. arch. J. Čížkem. Pozná-mka: na ul. Horní Okružní nad penzio-nem Astoria. 2. Ostatní: a) bere na vědomí doručenou žádost o pořízení změny ÚP ŠM spočívající v možnosti stavby rodinného domu na pozemku p. č. 710/181 v k. ú. Bedřichov. Poznámka: vedle hotelu U tří růží. b) bere na vědomí doručenou žádost o změnu ÚP ŠM spočívající v záměru vybudovat rodinný dům na pozemku p. č. 763/1 v k. ú. Bedřichov. Poznámka: pod Villou Rusalka. (pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0) Schvaluje v předloženém znění Dodatek ze dne 21. 11. 2013 ke Smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 69047512 mezi společností Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Teplice jako provozovatelem, Městem ŠM jako odběratelem a panem P. Stehnem, Přední Labská, ŠM jako oprávněnou osobou na odvádění odpadních vod

v objektu č. p. 254. Pověřuje starostu podpisem dodatku. (pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0)

Usnesení ze zasedání rady města č. 1 dne 6. 1. 2014

Odkládá rozhodnutí o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi společností Palma ŠM, spol. s r. o., Praha jako budoucím oprávněným z věcného břemene a Městem ŠM jako budoucím povinným z věcného břemene. (pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0)

Neschvaluje v předloženém znění Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi panem V. Diblíčkem, Praha, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, a Městem ŠM jako budoucím povinným z věcného břemene. (pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0)

Schvaluje v předloženém znění Nájemní smlouvu mezi panem B. Vackem, ŠM jako nájemcem, a Městem ŠM jako pronajímatelem na část pozemku p. č. 1011 o výměře 88 m² v k. ú. Bedřichov za účelem provozu kiosku s občerstvením. Poznámka: hospůdka U Vacka u parkoviště P1. Pověřuje starostu podpisem smlouvy. (pro - 4, proti - 1, zdržel se - 0) Bere na vědomí záměr výkupu pozemku p. č. 401/36 v k. ú. Labská mezi Správou silnic Královéhradeckého kraje p. o., Hradec Králové, jako kupujícím, a paní H. Köhlerovou, Jablonec nad Nisou jako prodávajícím. K výkupu pozemku p. č. 401/36 v k. ú. Labská nemá Město ŠM námitek. Poznámka: u silnice č. II/295. (pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0) Bere na vědomí Žádost o pronájem části pozemku p. č. 735/9 v k. ú. Bedřichov ze strany Společenství vlastníků jednotek domu č. p. 74 Bedřichov. Poznámka: vedle bytového domu č. p. 74. (pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0) Schvaluje nejvýhodnější předloženou cenovou nabídku od společnosti Architektonické studio Hysek, spol. s r. o., Plzeň na zpracování Změny č. I ÚP ŠM. (pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0) Schvaluje v upraveném znění Smlouvu o úplatném převodu vlastnictví vodohospodářského díla mezi společností Na Záhonech a. s., Praha jako předávajícím, a Městem ŠM jako nabyvatelem. Pověřuje starostu podpisem smlouvy. (pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0) Schvaluje nejvýhodnější předloženou cenovou nabídku od MUDr. L. Černého a p. Š. Černé, Liberec, na prodej nemovitosti č. p. 45 a pozemku st. p. č. 154 vše v k. ú. Bedřichov za cenu 15 000 500 Kč. Poznámka: naproti budově OO Policie ČR. (pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0) Schvaluje změnu Organizačního řádu MěÚ ŠM v článku 6 odst. 3 se ruší písm. a) s účinností od 1. 1. 2014. (pro - 5, proti - 0, zdržel se - 0) Na základě návrhu tajemníka MěÚ ŠM, jmenuje do funkce vedoucího odboru výstavby pana V. Moura s účinností od 1. 1. 2014. Pověřuje tajemníka MěÚ podpisem jmenování. (pro - 0, proti - 4, zdržel se - 1) NESCHVÁLENO

Schvaluje v předloženém znění Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi společností Palma ŠM, spol. s r. o., Praha jako budoucím oprávněným z věcného břemene, a Městem ŠM jako budoucím povinným z věcného břemene. Pověřuje starostu podpisem smlouvy. (pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0) Na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dokumentace - Areál Služeb města ŠM“, schvaluje v předloženém znění Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací s vybraným uchazečem Ing. A. Řadou, Rasošky, jako zhotovitelem, a Městem ŠM jako objednatelem. Pověřuje starostu podpisem smlouvy. (pro - 3, proti - 0, zdržel se - 1) Schvaluje vyvěšení záměru pronájmu části pozemku p. č. 918/2 o výměře 30 m² v k. ú. ŠM za účelem parkování osobních vozidel. Poznámka: mezi kostelem a hotelem Palace Club. (pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0) Schvaluje v předloženém znění Dohodu o ukončení Smlouvy o nájmu ze dne 11. 2. 2009 mezi společností MYLAND s. r. o., Praha jako nájemcem, a Městem ŠM jako pronajímatelem. Pověřuje starostu podpisem dohody. (pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0) Schvaluje vyvěšení záměru pronájmu reklamních ploch na pozemku p. č. 876/12 v k. ú. Labská - 2 ks billboardů, na pozemku p. č. 694/7 (parkoviště P1) v k. ú. Bed. - 2 ks billboardů, na pozemku p. č. 706/15 (parkoviště P2) v k. ú. Bed. 4 ks billboardů, na pozemku p. č. 509/4 (parkoviště P3) v k. ú. ŠM - 3 ks oboustranných billboardů a na pozemku p. č. 234/2 v k. ú. ŠM (skiareál Svatý Petr) - 2 ks billboardů. Poznámka: nad hotelem Nico, městská parkoviště P1 - P3 a za restaurací Erpet. (pro - 4, proti - 0, zdržel se - 0)

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 12 dne 9. 12. 2013 Schvaluje v upraveném znění Kombinovanou smlouvu mezi společností REGIE RADIO MUSIC spol. s r. o., Praha, a Městem ŠM. Pověřuje starostu podpisem smlouvy. (pro - 9, proti - 0, zdržel se - 0) Schvaluje rozpočtovou změnu č. 64-13/Z na straně příjmů ve výši 174 726 Kč na

základě Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2013 uzavřené s Královéhradeckým krajem, Hradec Králové. (pro - 9, proti - 0, zdržel se - 0) Schvaluje rozpočtovou změnu č. 6513/Z na straně výdajů ve výši 1 210 749 Kč za úhradu DPH Města ŠM za období 8/2013 až 10/2013. (pro - 9, proti - 0, zdržel se - 0) Schvaluje rozpočtovou změnu č. 66-13/Z na straně výdajů ve výši 45 000 Kč na úhradu přístroje „Informačního panelu pro měření rychlosti vozidel“ od společnosti EMPEMONT s. r. o., Valašské Meziříčí. (pro - 9, proti - 0, zdržel se - 0) Schvaluje v předloženém znění Dodatek č. 6 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru ze dne 14. 10. 2010 mezi Komerční bankou, a. s., Praha, a Městem ŠM. Pověřuje starostu podpisem dodatku. (pro - 9, proti - 0, zdržel se - 0) Bere na vědomí Petici od trvale žijících občanů ŠM podanou na zasedání zastupitelstva dne 11. 11. 2013. (pro - 9, proti - 0, zdržel se - 0) Schvaluje v předloženém znění Směrnici č. V-20/13 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s účinností od 1. 1. 2014. (pro - 9, proti - 0, zdržel se - 0) Schvaluje v předloženém znění Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha jako převodcem, a Městem ŠM jako nabyvatelem na bezúplatný převod pozemku p. č. 70/20 o výměře 20 m² v k. ú. ŠM. Poznámka: křižovatka na Horní Okružní u Penzionu Fuka. Pověřuje starostu podpisem smlouvy. (pro - 9, proti - 0, zdržel se - 0) Schvaluje v předloženém znění Kupní smlouvu mezi Lesy ČR, s. p., Hradec Králové jako prodávajícím, a Městem ŠM jako kupujícím na pozemek p. č. 402/1 o výměře 135 m² v k. ú. Bedřichov. Poznámka: pod bytovým domem č. p. 118 a 119 v ulici Na Skále. Pověřuje starostu podpisem smlouvy. (pro - 8, proti - 1, zdržel se - 0) Bere na vědomí žádost o znovuzavedení zastávky „Adélka“ na linku skibusů. (pro - 9, proti - 0, zdržel se - 0) Bere na vědomí Žádost o vydání oficiálního písemného rozhodnutí ze strany společnosti ČEZ Distribuce, a. s. a pověřuje starostu vypracováním a odesláním vyjádření k této žádosti. (pro - 9, proti - 0, zdržel se - 0) Schvaluje v předloženém znění Smlouvu o půjčce mezi zaměstnancem Města ŠM jako dlužníkem, a Městem ŠM jako věřitelem. Pověřuje starostu podpisem smlouvy. (pro - 9, proti - 0, zdržel se - 0) Z podkladů MěÚ.

Členové klubu seniorů na novoroční sešlosti

Vzpomínkou na zesnulé uplynulého roku bylo zahájeno setkání špindlerovských seniorů v restauraci hotelu Montana. Téměř do posledního místa zaplněný sál, v němž lidé povstali ze židlí a symbolickou minutou ticha vzdali hold těm, kteří už nikdy mezi své vrstevníky a kamarády nepřijdou. Setkání Klubu seniorů, vedené Ladislavou Klímovou a Jaroslavem Barešem, byli přítomni zástupci města a MěÚ starosta Vl. Staruch, vedoucí odboru CRKS p. E. K. Filipová a zastupitelka a předsedkyně komise CR p. J. Hronešová. Starosta V. Staruch odpovídal na dotazy a vcelku podrobně seznámil s dosavadním hospodařením města i některými připravovanými projekty. Zaznamenal potlesk při prezentaci záměru nového autobusového nádraží. Vyzval spoluobčany k aktivnějšímu přístupu např. při sestavování jízdních řádů MHD a skibusů, kdy je třeba brát ohled na potřeby obyvatel, ale i návštěvníků. E. K. Filipová se představila jako nově působící úřednice. Poděkovala paní Miladě Odvárkové za mnohaletou práci pro Osvětovou besedu a vysvětlila, že zrušení složky není ve významu jejího obsahu, ale z důvodu záležitostí účetních a administrativních. Informovala o nadcházejícím období s tím, že kulturní pořady, určené pro místní obyvatele, budou pokračovat v dosavadním rozsahu, a naopak budou rozšířeny o občasná divadelní představení v hotelu VZ Bedřichov. Vstupenky, které prý nebudou prodávány s komerční přirážkou, má na starosti TIC při MěÚ ve Šp. Mlýně. Zastupitelka Libuše Jónová upozornila na Petici vyjadřující nesouhlas se změnou Územního plánu Šp. Mlýna, při které by mělo dojít ke změně funkčního využití pozemků p.č. 724/9 a p.č. 724/5 v k. ú. Bedřichov a která zahrnuje 241 podpisů místních obyvatel. Bude předána zpracovatelům ÚP. Zároveň poděkovala p. Evě Frankové a p. Věře Schäfferové za sběr petičních podpisů a vyzvala členy Klubu seniorů k účasti při veřejných jednáních zastupitelstva. Ve druhé polovině programu zaznívaly rozmanité organizační informace určené členům Klubu seniorů. Ten získal od města Špindlerův Mlýn na rok 2014 pro své aktivity finanční prostředky ve výši 200 000 Kč. Foto: D. Palátková.


Rozhovor

s Jiřím Brožkem, náčelníkem Horské služby České republiky

Špindlerův Mlýn je sídlem ústředí Horské služby ČR. Sídlí tu její ředitel, resp. náčelník, Jiří Brožek. Sdílí „jednu střechu nad hlavou“ s Adolfem Klepšem, náčelníkem Horské služby Krkonoše. Na dotaz: Jak se pracuje dvěma náčelníkům a jednomu náměstkovi ve společné budově?, Jiří Brožek odpověděl: „To je otázka jistě i pro mé kolegy Adolfa Klepše a Pavla Jirsu. Mě se ve Špindlerově Mlýně pracuje dobře. Ze své pozice se nemíchám do věcí HS Krkonoše. Pokud se vyskytne záležitost, kterou se mnou potřebují řešit, je to jako s ostatními náčelníky, ovšem naše komunikace je nesrovnatelně operativnější. Sejdeme se na kávu, vyměníme názory, nemusíme psát ani telefonovat. Kolegové jsou nadřízení klukům v Krkonoších, a já to plně respektuji. Věci v jejich kompetenci neřeším. Jenom společně sdílíme prostor. Stejně jako na Benecku respektuji vedení, a jsem zde pouze dobrovolným členem.“ Co se v HS změnilo po vašem na svým způsobem tím, že v Krkono„Logika věci napovídá, aby sídlo HS Co vás přivedlo do Horské služby? nástupu do funkce? ších se odehraje za rok cca 2500 úrabylo v horách. Mnoho zásadních věcí Náčelník HS ČR Jiří Brožek. „Rodiče byli učitelé a oba pocházeli zů, což je více než třetina všech úrazů však řešíme v Praze, kde je Úřad Hor„Když jsem nastoupil, v kažz Loun. Společně s nimi jsme rekv ČR. Z takových statistik vznikají něské služby. Jsou tam zaměstnáni dva reačně sportovali. Plavání, míčové hry, dobře pracovat. Když jsou mimořádné dých horách byla trošku jiná pravidla. jaké závěry a pravidla, a jinde si řeklidé, a já tam mám svoji kancelář. Horlyžování. Během studií jsem dělal vše akce, tak ať je to „pán nebo kmán“ Byla to pro mě dost usilovná práce, aby nou, aha, ve Špindlu zase něco vymyská služba vznikla před 80 lety v Krkopro to, abych se dostal na hory, a jediná kdo má ruce a nohy, jde do akce každý, byla v jedné organizaci nastavena stejsleli. Naše rozhodnutí však vychází noších. Centrem středních Krkonoš je možnost pro studenta byla jezdit jako ná pravidla. Je přeci jedno, jestli přijekdo může. Když je velká hledačka, třez praktického základu a praxe. ŠpinŠpindlerův Mlýn. Ostatní „hory“ a záinstruktor na lyžařské výcviky. Na Bedete na Šumavu nebo do Jeseníků, všiba vloni v zimě po dvou běžkařích. Zádlerův Mlýn je hlavní stan HS, a když chranáři to vzali na vědomí.“ necku jsem poznal i svoji budoucí ženu chni musí mít stejné vybavení, stejné chranáři šli z Harrachova na Labskou, sem jedou kluci na poradu z ostatních a usadil se tu. Učil jsem na gymnáziu znalosti, platy podle stejných tabulek. rolba tu zapadávala, skútry se tam neKrkonoše hrají v rámci českých pohookrsků a hor, už to jim může evokovat, v Jilemnici, zároveň jako druhé zaměStejně tak postupy záchranných prací dostaly. Na nohou byli kluci z okrsků ří svůj jistý prim, který se však neonapř. že sem jedou „na kobereček“. stnání vymetal a vložkoval komíny musí dělat metodici, lavinové postupy v Harrachově, Rokytnici, Benecku i ze a stal se dobrovolným členem HS na lavinová komise, zdravotní vybavení Špindlu. Hledali jsme na hřebenech, až Benecku.“ lékařská komise, prostě odborníci. Nyjsme je našli.“ ní máme pravidla nastavena všude stejJak se z vás stal ředitel, resp. náčelník Proč myslíte, že tolik lidí podceňuje ně. Pravda, někde vyhovují více, jinde Horské služby ČR? české hory? méně.“ „Nejdříve jsem byl v rámci dobrovol„Nejsou tak vysoké jako Alpy. Jsou Dle vašich slov mnoho pracovních níků členem revizní komise, vedoucím vcelku dobře dosažitelné. Autobusem principů vzešlo z Krkonoš, ale je okrsku na Benecku. Stále jsem se tak se dostanete až na Špindlerovku. Lidé aktivně účastnil práce v HS. Do té doby i mnoho těch, které byly v Krkonosi neuvědomují, že mohou být zrádné. na republikové úrovni nebyl samoších převzaty. Co konkrétně? Počasí se mění rychle. Když jsem byl statný náčelník, každá horská oblast „Když jsme dali všechno dohromady, na vysoké škole, zažil jsem to na vlaměla svého. Nejvyššího dělal vždy jezjistili jsme, že v každé oblasti je slustní kůži. Umrznul tu přítel paní doden z nich. Postupně se ukázala pozice žba trochu odlišná. Srovnejme napříktorky, která s námi byla na výcviku. samostatného náčelníka jako potřebná. klad Šumavu a Krkonoše. Tady neznáPůvodně bylo azurové nebe. Na HorPo výběrovém řízení v roce 2002 jsem me situaci, že bychom jeli na skútru ních Mísečkách potkal kamarády, s nibyl jako první zvolen do funkce. Ve třicet kilometrů pustým lesem. Na Šumi zůstal v riflích a ve flanelce lyžovat. jmenovacím dekretu mám zapsáno řemavě je to ze Železné Rudy na Lipno Že za námi dojde. Než jsme sami došli ditel - náčelník. Jmenuje mě správní zhruba 160 km. To znamená, že kažna Vrbatovu boudu, začalo být ošklivě. rada.“ dé hory mají trochu odlišný charakter, On už nedošel. Tehdy byla vyhlášena Pod který resort Horská služba patří? a tudíž záchranáři i odlišný požadavek pátrací akce, to jsem ještě netušil, že „Kooperujeme se zdravotnickým rena vybavení. Např. v Krkonoších má budu mít něco společného s HS. Další sortem, ale nejsme lékaři, pátráme po Horská služba má nedostatek archivních fotografií ze záchranných a zásahových Harrachov, Špindl i Pec své medical den objevili jeho lyžáky a lyže. Za další pohřešovaných, tím spadáme pod vni- akcí. Ve chvíli, kdy jsou chlapi v terénu, mají plné ruce práce, většinou pak žádné centrum, zraněný tu je ošetřen lékařem tři dny ho našli na polské straně hor tro, provádíme i technické zásahy, což volné nezbývají na fotodokumentaci. Na archivním snímku HS je zachycen Jiří poměrně operativně. V jiných horách bohužel mrtvého. Ne nadarmo se v Krmají v kompetenci hasiči. Od roku Brožek, náčelník HS ČR a Adolf Klepš, náčelník HS Krkonoše s někdejším minise čeká třeba podstatně déle, než dojekonoších školili Němci na přežití v ark2005, kdy vznikla HS jako obecně pro- strem MMR při cvičné akci. de sanita. A z toho logicky vyplývá jiná tických podmínkách.“ spěšná společnost, braná jako podpora potřeba výbavy zdravotním materiáPřed čím je třeba turisty varovat krobejde bez špičkování ostatních. Co je Důležité však je, že když je velká akce, cestovního ruchu, spadáme jako salem.“ mě náhlé změny počasí? „jablkem sváru“? jdou srandičky stranou, do spolupráce mostatná firma pod Ministerstvo pro Necháváte se jako náčelník HS vy„Dnes už je samozřejmostí mobilní te„Popichování je ve smyslu, že v Krkopři zásahu jdou všichni, a je jedno, odmístní rozvoj ČR.“ pisovat do služeb? lefon. Ne každý však ví, že zhruba z 10 noších je nejdelší zima, nejvíc sněhu, kud jsou. A někdo je lepší v tom, někdo Proč má HS ČR sídlo právě ve Špinaž 30 % nejsou některá místa v horách „Na Benecku máme dobrovolný okrnejbělejší sníh atd. ... Ta osobitost je dáv něčem jiném.“ dlerově Mlýně? pokryta signálem. Mobilní telefon se sek, jsem řadovým členem a jdu také při hledání signálu rychleji vybíjí, stejjako dobrovolník do služby. Ve Špinně jako v mrazivém počasí. Ve městě dlerově Mlýně mám rozpis 1 x za 14 přijede sanitka ke dveřím baráku, tady dnů, nebo když je potřeba. Bez prakto k pomoci trvá podstatně déle.“ tické znalosti postupů a terénu nelze

Zprávy z radnice

Provizorní parkoviště

Provizorní parkoviště, nová parkovací stání, rekonstrukce areálu Služeb města

Začátkem jara bude rozježděný terén pod bytovkami na Bedřichově upraven a vysazena nová tráva. Text a foto: -dp*** Parkoviště pro osobní automobily na nezpevněné komunikaci těsně pod bytovkami na Bedřichově nad budovou mateřské školy je provizorní. Ve-

dení města tak vyřešilo nouzový stav a přetlak poptávky po parkování během Vánoc a konce kalendářního roku. Starosta Vl. Staruch k tomu uvedl: „Povrch v těchto místech není upravený tak, aby tu auta mohla parkovat dlouhodobě. Vymezené parkoviště bude zrušeno. Zatím přesně nevíme kdy, ale předpokládáme v souvislosti se sněhovými podmínkami a provozem lanovek a vleků. Tak koncem března nebo v polovině dubna. Následně dojde k úpravě ploch, srovnání terénu po vyjetých kolejích, bude vyseta nová tráva. S novým navýšením zhruba dvaceti parkovacích stání počítáme na Bedřichově v blízkosti Artexu (cca 10 - 15 aut) a u čp. 74 (cca 5 aut),“ vypočetl Vl. Staruch. *** Přípravná administrativa související se zásadní rekonstrukcí areálu Služeb města Šp. Mlýn pokračuje. Pro-

běhlo výběrové řízení na projektanta. Podpis smlouvy bude startem k zahájení prací. *** Na lednovém zasedání zastupitelé schválili předloženou kupní smlouvu, a tím došlo k prodeji městské nemovitosti č.p. 45, situované naproti autobusovému nádraží, za 15 000 500 Kč. *** Projekt autobusového nádraží je v běhu. Zastupitelé se seznámili se dvěma studiemi, navrženými vždy ve dvou variantách. Na únorovém zasedání zastupitelstva budou vybírat tu nejvhodnější. Ta bude použita pro radou města vypsanou veřejnou zakázku malého rozsahu na výběr projektanta. Po zhotovení projektu bude známa celková výše investice a zastupitelé rozhodnou, zda se rozběhne výběrové řízení na zhotovitele stavby. -dp-

Developerská společnost finalizuje projekt, jenž zahrnuje výstavbu 108 apartmánů pod Medvědínem. Čtyři třípodlažní budovy se zřetelně rýsují. Dělníci denně odvedou veliký kus práce, protože kolaudace se blíží. Předpokládané předání dokončených apartmánů do užívání klientům je plánováno ve druhé polovině roku 2014. Do dubna se můžete objednat na exkurzi po komplexu. Paní Alice Slámová ochotně veškeré dispozice představí. Při naší prohlídce uvedla, že je již cca 60 % apartmánů prodáno či rezervováno. Je zřejmé, že se jedná o ty situované v nejatraktivnějších místech. Jsou dispozičně řešeny od jednopokojových až po čtyřpokojové s výměrami od 35 m2 do 107 m2 a cenami od cca 2 700 000 Kč po cca 8 500 000 Kč bez DPH. Ke každému apartmánu patří sklep (cca 2 m2) v suterénu. Vystavěno je 115 parkovacích stání (360 000 Kč). Hlavní recepce je umístěna ve společných částech komplexu. Jednotlivé objekty mezi sebou vytvářejí vnitřní prostor, v němž budou s největší pravděpodobností zakomponovány prvky zahradní architektury, sportovní dětské hřiště a rybníček. Projekt je realizován dle platného územního rozhodnutí a stavebních povolení. Foto a text: D. Palátková.

Z redakční pošty

Nový propagační materiál Krkonoše - lyžařský ráj Propagační skládačka je jednoduchým, ale výstižným manuálem lyžařských běžeckých a sjezdových příležitostí, která popularizuje a zviditelňuje široké příležitosti zimního sportování v nejvyšších českých horách. Seznamuje uživatele s nejnovější aktualizací běžeckých stop v Krkonoších a Podkrkonoší. Obsahuje „Desatero bezpečného chování při pohybu v horském terénu“. V přehledné tabulce jsou uvedeny webové stránky jednotlivých krkonošských skiareálů, nadmořské výšky, obtížnost sjezdových tratí, přepravní kapacity lanovek a vleků, délky sjezdových tratí, snowboard parky, apod. V mapě je červeně zvýrazněna Krkonošská lyžařská magistrála, a dalšími barvami lyžařské turistické trasy, lyžařské trasy s problematickou údržbou, i závodní běžecké tratě, skiareály, lanovky a vleky. V legendě je zvýrazněno značení běžeckých tras, aby běžkař nováček věděl, podle kterých směrovek se v krkonošském terénu řídit. Bylo vydáno celkem 50 tisíc kusů propagačního materiálu, ve čtyřjazyčné jazykové mutaci v jednom vydání. Skládačku Krkonoše - lyžařský ráj získáte zdarma v TIC při MěÚ ve Šp. Mlýně a dalších krkonošských informačních centrech. -dp-

Do redakce Špindlerovských novin byl doručen ke zveřejnění otevřený dopis provozovatelům skiareálu ve Špindlerově Mlýně. Z jeho znění zveřejňujeme: Vážený pane řediteli, reaguji na četné dotazy lyžařů ve Špindlerově Mlýně, kteří byli v minulých letech zvyklí na vyšší standard nabídky služeb. Jedná se o provoz lanové dráhy na Hromovku, která zahajovala jízdy vždy od 8 hodin. U Hromovky je centrální parkoviště a osádky vozů se následně postupně rozptýlí do celého areálu. Tím byl v minulosti dobře vyřešen největší ranní nápor lyžařů do Sv. Petra. Skibus, který objíždí lokalitu Bedřichov a zde situované hotely a penziony, a nabírá jejich hosty, dojede k Hromovce v cca 8.00 hodin a do Sv. Petra o několik minut déle. Jím přijíždějící lyžaři jsou nuceni čekat půl hodiny u turniketů, než je provoz lanovek spuštěn. Mohu se zdvořile dotázat, proč je v letošním roce provozní doba lanové dráhy na Hromovku posunuta, a tím logicky zásadně omezen první ranní rozptyl lyžařů do celého areálu? Eliška Bartošová, Špindlerův Mlýn. Čeněk Jílek, ředitel SKIAREÁLU Špindlerův Mlýn za provozovatele - firmu MELIDA, a. s., odpověděl: „Pouštět Hromovku stejně jako všechny ostatní lanovky a vleky, tedy od 8.30 hodin, jsme se rozhodli poté, co jsme v loňském roce obdrželi celou řadu stížností od lyžařů, kteří nastupovali v 8.30 h. na lanovku ve Sv. Petru. Ti totiž, ačkoliv byli nahoře na Pláni jako první, měli již část jak modré, tak červené sjezdovky pravidelně rozježděnou od lyžařů, kteří byli na svahu o půlhodinu dříve právě díky Hromovce. Přijde nám proto jako fér, a jediné správné řešení dát všem stejné podmínky.“


Lyžníci si připomínají „desetiletí recesí“

Kultura a volný čas Město Špindlerův Mlýn pro vás v měsíci únoru připravilo a zároveň srdečně zve na následující akce: Čtvrtek 6. února od 10.15 hodin - mateřská škola ve Šp. Mlýně na Bedřichově vstupné 40 Kč - Lidový loutkář Jiří Polehňa z Hradce Králové si připravil pro diváky od tří let tradiční loutkovou pohádku v netradičním provedení „NEPOSLUŠNÁ KŮZLÁTKA“. Vypráví o tom, jak se z neposlušných kůzlátek stanou poslušná. Pochopitelně nemůže chybět vlk, který je nakonec zahnán tatínkem kůzlátek. Představení bude hráno v marionetovém divadélku jednoduchými řezbovanými loutkami. Zveme i maminky s dětmi, které ještě nenavštěvují mateřskou školu. Čtvrtek 13. února od 15.00 do 17.00 hodin - městská knihovna ve Šp. Mlýně vstupné 20 Kč - „TVŮRČÍ VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DĚTI“. První letošní dílnička se uskuteční v období jarních prázdnin. Zveme všechny děti, které baví tvůrčí práce, anebo se doma začnou nudit, aby si přišly zhotovit drobnosti, které potěší. Nebo udělají radost blízkým v podobě dárku. Školáci mohou tvořit samostatně, předškolním dětem pomohou rodiče. Výtvarnou dílnu povede knihovnice paní M. Čeřovská, paní učitelka L. Pokorná a paní Erika Mixová. Pátek 14. února od 17.00 hodin - městská knihovna ve Šp. Mlýně - vstupné 30 Kč „ŽIVOT S VÁŠNÍ A ČOKOLÁDOU“. Ochutnávka čokolády spojená s přednáškou o historii, výrobě a blahodárných účincích této starodávné pochutiny. Možnost nákupu kvalitních čokolád JORDI'S. Valentýnským setkáním provede Ing. Marcela Krčálová. Co připravujeme na březen? Pro děti pohádku Divadla Rolnička „OŘECHOVÁ POHÁDKA“ a akci „MASKIÁDA“. Pro dospělé představení Divadelní společnosti Háta z Prahy „SVĚTÁCI“ - 21. března 2014, kinosál VZ Bedřichov od 19.30 hodin. Předprodej vstupenek na Turistickém informačním centru Města Špindlerův Mlýn v budově MěÚ v přízemí.

Obal videokazety.

Z regionu

Kuriozity lyžařské a jejich příběhy

Městská knihovna ve Šp. Mlýně má ve svém archivu k zapůjčení další díl Videokroniky Špindlerova Mlýna r. 2013. Zaznamenány jsou např. Vítání občánků, Šerpování 9. třídy, Špindlerovská pouť, Běh do vrchu, Beseda o bylinkách, Recitál písničkáře Dědka, Drakiáda, Setkání Klubu seniorů, Vystoupení lyžníků, Sportovní akademie. Špindlerovskou kroniku lze také stáhnout do PC z internetu na adrese: http:// www.ulozto.cz/xUSQZiYt/videokroni ka-sp-mlyn-2013-mp4 Martin SIMANDL, Studio M-film, Lomnice nad Popelkou.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA Blahopřání V únoru oslaví svá významná výročí narozenin tito naši spoluobčané: Irena Růžičková 84 let Václav Steklý 70 let Oslavencům srdečně blahopřejeme.

Úmrtí Dne 1. ledna 2014 opustil náhle své drahé pan Pavel Hůlek, ve věku 50 let. Dne 8. ledna 2014 bez slůvka rozloučení odešla jeho maminka paní Miroslava Hnátková, ve věku 72 let. Poslední rozloučení se konalo 17. ledna v Jičíně. Manželé Josef a Miroslava Hnátkovi žili ve Špindlerově Mlýně čtyři desítky let. Paní Miroslava pracovala v novinovém stánku, jako zdravotní sestřička u někdejšího špindlerovského stomatologa, řada lidí ji zná také z prádelny v Domě služeb. V posledních letech manželé Hnátkovi pobývali v Libáni u Jičína. Kdo jste zesnulou paní Miroslavu a jejího syna Pavla znali, vzpomeňte prosím s námi. Dcera a sestra Magda s rodinou.

Vzpomínka V lednu uplynulo už 25 let, kdy nás opustila naše milá a starostlivá maminka, paní Marie Šafránková. Kdo jste ji znali, věnujte jí prosím společně s námi tichou vzpomínku. Děkují dcery s rodinami. SPOZ Špindlerův Mlýn

Pozvánka na výstavu

Ilustrační snímek z výstavní expozice: Foto: D. Palátková.

Po sérii výstav „Nechte si ty sklenčky, já chci dantes“, „Saně a rohačky“, „Století vázání“ je uvedena výstava „Kuriozity lyžařské a jejich příběhy“. Krkonošské muzeum Správy KRNAP ji připravilo ve spolupráci s p. Alešem Sukem. V hlavním mottu pozvánky zaznívá: „Nejsou lyže jako lyže. Uvidíte lyže kolečkové, skládací, samozatáčecí a dokonce erotické. Vedle nich nápady, které předběhly svou dobu či na docenění dosud čekají. Lyžařský svět ovšem nejsou jen lyže.... Řada exponátů je doplněna neméně poutavými příběhy.“ Je k vidění do 23. února 2014. Historik Krkonošského muzea Jiří Louda při vernisáži uvedl: „Předměty se stávají tím více zajímavější, čím více o nich víme. Prohlédnete si exponáty, které v jiných předchozích tematických výstavách nebyly. Kdysi byly poměrně běžné, kuriozitami se staly například proto, že je ve své době používali pro nás dnes známé osobnosti, anebo se dochovaly jako jedny z mála svého druhu. Nyní jsou věcmi mimořádnými, podivnými a zajímavými. Dočtete se o nich v popiskách.“

„KRTEK“ vzešel z veřejného hlasování - Unikátní vrchlabské ekocentrum bylo otevřeno Krkonoše získaly novou vzdělávací instituci Krkonošské centrum environmentálního vzdělávání Správy KRNAP ve Vrchlabí. Unikátní budova, jejímž autorem je architekt Petr Hájek, vznikla vedle stávající administrativní budovy Správy KRNAP. Dům má přezdívku KRTEK. Vybrali ji lidé ve veřejném hlasování.

„Od první myšlenky až do současnosti trval projekt pět let,“ propočetl ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka. „Začínáme novou etapu v ekologické výchově. Dům je navržen s ambicí vytvořit stavbu, která by mohla být příkladem ekologického přístupu k architektuře a trvale udržitelného využívání krajiny. Bude místem osvěty a diskusí nad ekologickou problematikou, pro vzdělávání a výchovu dětí, mládeže i dospělých. Získají hlubší povědomí o přírodě a krajině, i respekt k hodnotám přírodního bohatství.“

Stavba je zapuštěná do země, a prostřednictvím zelené střechy z horských rozchodníků je harmonicky napojena na krajinu zámeckého parku. Tvar vychází z geometrie pohoří Krkonoš. Slouží jako nástroj ke studiu a pochopení jejich jedinečné topografie," popsal architekt P. Hájek. Kromě jedinečného tvaru je dům mimořádný i v řadě dalších prvků. Světovým unikátem jsou prosklené části fasády. Původní požadavek na 4,3 m vysoké nedělené protipožární sklo se ukázal jaké téměř neproveditelný. Dodavatel proto vyvinul technologii na výrobu takového skla. Nyní je v Evropě jediný, kdo to dokáže. Nový objekt bude místem k pořádání veřejných přednášek a konferencí. Díky použití širokoúhlého plátna a prostorového zvuku má parametry malého kinosálu. K výuce bude sloužit laboratoř a učebna. V objektu je dále výstavní

Letos si špindlerovští lyžníci připomínají deset let od prvního společného „telemarku na pérkýnkách“.

Členové špindlerovského Spolku milovníků historického lyžování se sešli koncem roku tradičně před Silvestrem v centru města. Po krátkém vystoupení a běžeckém závodu na „pérkýnkách“ společně s diváky zamířili k bílému historickému mostu přes Labe. Do ledové vody se následně vnořil lyžník a mladý otužilec Michal Votava. Koupel si opět užíval plnými doušky. Proplouval koryto řeky od jednoho břehu k druhému a pochvaloval atmosféru, kterou vytvořili přítomní diváci. Lyžníci poté půldenním putováním a krátkými exhibicemi na několika místech symbolicky uzavřeli devátý rok společné „recese“. Večerní posezení s hudebním doprovodem zpestřila místní sešlost „Špindlouskej šraml“. Desáté výročí (2004 - 2014) si připomenou v průběhu roku několika dalšími akcemi. -dpVíce fotografií z akce od autora Zdeňka Horáka z Vrchlabí si můžete prohlédnout na internetu na: -http://harta net.rajce.idnes.cz/Pozvani_lyzniku_ do_Spindlerova_Mlyna_27.12.2013/

V ledové řece Labe se Michal Votava cítí jako ryba ve vodě.

Michalův sportovně mimořádný výkon byl pro náhodnou divačku motivem ke společné fotografii.

Centrum psychologické podpory Mám ekonomický, osobní nebo rodinný problém. Co mám dělat? Neumím ho řešit. Neznám nikoho, kdo mi poradí. Dostávám se do bezvýchodné situace . ..

Dnešní složitá doba s sebou pro některé spoluobčany přináší stres či řadu různých traumat. Rodiče se rozvádějí a nemohou se dohodnout o porozvodových záležitostech, a jsou i další složité okamžiky, které zásadním způsobem mění náš život. Pracovníci Centra psychologické podpory, které bylo založeno ve Vrchlabí v těsné blízkosti Mateřské školy Komenského, by měli napomoci potřebným v řešení obtížných životních situací. Spoluzakladatelkou je Mgr. Jarmila Kupčeková ze Špindlerova Mlýna, věnující se psychologickému poradenství v široké škále životních situací (manželské, rodinné, úzkosti, deprese) připomněla: „Dnes je mnoho nezaměstnaných lidí. Mohou se dostat do různých bezvýchodných situací. Člověk v krizi a finanční tísni v Centru podpory zjistí, že není úplně sám, že je řešení, a je tu někdo, kdo nabídne pomoc. Že má za kým jít, přestože je momentálně zcela sám. Je řada rodičů, kteří musí se svými dětmi cestovat

do Trutnova do pedagogicko-psychologické poradny. V Centru podpory je každé pondělí i tato služba zajištěna.“ Mgr. Miroslav Novotný, poradce osobnostního rozvoje a terapeut při vztahových problémech a zvládání krizových situací i traumat uvedl: „Důvodem k návštěvě poradny nemusí být jenom problém nebo nějaká obtíž. Coaching nebo osobnostní rozvoj jsou pojmy užívané pro klienty, kteří nepřijdou do poradny primárně s nějakým problémem, ale proto, že chtějí docílit nějakou změnu ve svém životě, lépe využívat svůj potenciál a vlohy, rozvíjet se směrem k vyšší kvalitě vlastního života a většího podílu v jeho ovlivňování, k větší spokojenosti. Chceme povzbudit všechny případné klienty, ať je jejich motivace k návštěvě našeho centra jakákoliv, ať přijdou, a sami se na základě svého vlastního posouzení rozhodnou, zda chtějí s některým z našich pracovníků spolupracovat. Naše služby jsou zpoplatněny.“ D. Palátková.

o tom, že pracovat se dá nejen hlavou, ale také rukama; Parkoprogram - o dendrologických unikátech vrchlabského zámeckého parku. Připraven je též cyklus programů pro veřejnost. Probíhat budou každý čtvrtek od 18.00 hodin. Z dalšího programu vybíráme: krkonošská premiéra filmu Jana Svatoše „divoČINY“ (13. února), „Dobrovolníky v Ladakhu“ (Martin Bursík a Ka-

teřina Jacques, 20. února), vernisáž výstavy fotografií Ctibora Košťála a povídání s autorem (6. března), „Colours of Australia“ (Radovan Vlček, 20. března). Střídat se budou obvykle besedy s projekcemi dokumentárních i hraných filmů. Základní vstupné je 30 Kč. Z podkladů Správy KRNAP -dp-

prostor, knihovna, ekoporadna a parkovací stání. Pro Krtka je vytvořeno osmero speciálních programů: Geoprogram - využívá geoexpozice v Klášterní zahradě a zabývá se geologií Krkonoš; Půdoprogram - představuje vybrané vlastnosti půd; Pomoprogram - se zabývá druhy starých ovocných odrůd z klášterní štěpnice; Aquaprogram - voda, její vlastnosti a to co v ní plave; Botanoprogram - o rostlinách, které pomáhají dělat KRNAP národním parkem; Herbaprog- Celkové náklady na vznik Krkonošského centra environram - o bylinách, kte- mentálního vzdělávání činily 85,5 milionu korun. Projekt rými se naši předci lé- byl podpořen z Operačního programu Životní prostředí, čili; Manuprogram - Prioritní osa 7. Fotografie Zdeněk Horák.

Zpravodaj Špindlerovské noviny. Měsíčník občanů Špindlerova Mlýna. ZDARMA. Redakce: Bedřichov 97, 543 51 Šp. Mlýn. Tel. + fax: 499 523 845 E-mail: dasa-palatkova@volny.cz. Pro Město Špindlerův Mlýn vydává: Interes, Humpolecká 648, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 44452799. Vedoucí redaktor: Dáša Palátková. Materiály týkající se MěÚ Šp. Mlýn jsou z podkladů MěÚ Šp. Mlýn, konzultovány s vedením Města Šp. Mlýn. Názory dopisovatelů nemusí odpovídat stanovisku redakce. Za změny po uzávěrce redakce neodpovídá. Uzávěrka rukopisů vždy 15. den v měsíci. Ke grafickému zpracování předáno dne 20. 1. 2014. Tiskne TYP TISK Dvůr Králové n. L. © interes, žádná část textu nesmí být reprodukována ani jinak šířena bez souhlasu vydavatele. Registrace: MK ČR E 12904.

www.mestospindleruvmlyn.cz

Špindlerovské noviny 2/2014  

Špindlerovské noviny - únor 2014

Špindlerovské noviny 2/2014  

Špindlerovské noviny - únor 2014

Advertisement