__MAIN_TEXT__

Page 1


ÚVODNÍ SLOVO „Pohyb je život a život je pohyb“

Vážení rodiče, milí mladí sportovci,

město Most může v oblasti sportu svým obyvatelům i ná-

s ostatními dětmi, nestraní se jich a projevuje týmové-

vštěvníkům nabídnout mnohé. Komplexní podporu poskytu-

ho ducha, má předpoklad vyniknout v kolektivních hrách.

je sportovním klubům nejrůznějších odvětví, pečuje o řadu

Jestliže má naopak soutěživou povahu, kombinovanou

sportovně-rekreačních areálů pro širokou veřejnost, přičemž

třeba s hbitostí či rychlostí, nabízí se jako vhodné vy-

ve svém úsilí se zaměřuje především na děti a mládež.

žití například atletika. Když se pak dítě na tréninky těší a s nadšením doma vypráví své zážitky, znamená to,

Ve sportovní hale, plaveckých bazénech, na tenisových

že se podařilo zvolit pro něj vhodné sportovní odvětví.

kurtech, zimním stadionu, atletických oválech, fotbalových stadionech a dalších zařízeních působí okolo sedmdesáti

I když z vašeho dítěte nevyroste vrcholový šampión, díky

sportovních organizací. Výjimečný rozsah příležitostí k pohy-

sportu dostane základ, z nějž bude moci čerpat celý život.

bu v našem městě pak podtrhují možnosti k pěstování netra-

Sport pomáhá vytvořit si užitečné návyky – třeba i stravo-

dičních a adrenalinových sportů. Od freestylového lyžování

vací, osvojit si pravidelný režim, smysl pro disciplínu, pro

přes sjezdy na horském kole až třeba po skákání padákem.

fair play. Děti musejí překonávat překážky, a proto se naučí

Široká škála kvalitních sportovních zařízení a sportovišť spo-

zvládat obtíže i v jiných oblastech života. Při sportu mohou

lu s dlouhodobou podporou sportu a sportovců všech gene-

také zjistit, jak se vyrovnat s vlastními handicapy. V nepo-

rací ostatně přinesla Mostu v roce 2015 zisk titulu Evropské

slední řadě je sport a tělesná námaha obecně jedinečným

město sportu.

způsobem, jak odbourávat stres.

Klíčem k výběru konkrétního sportu by měla být osob-

Prolistujte si společně se svým potomkem následující strán-

nost vašeho dítěte. Pokud je zřejmé, že si rozumí

ky a využijte tak příležitosti ověřit si, že podpora sportu v Mostě není prázdnou frází. Věříme, že vám katalog bude při rozhodování užitečným pomocníkem. Kéž se pohyb pro vaše dítě stane nezbytností a trvalým obohacením jeho života, jak praví úvodní motto.


www.svc-most.cz

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU, MOST, ALBRECHTICKÁ 414, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Středisko volného času je příspěvkovou organizací zřízenou statutárním městem Most. Zajišťuje pro všechny věkové skupiny volnočasové aktivity, včetně sportovních, při kterých je kladen důraz na vytvoření pozitivního vztahu ke sportu a k pohybu. Při zajištění sportovních aktivit SVČ spolupracuje i s dalšími mosteckými sportovními kluby a školami. SVČ Most je rovněž organizátorem školních sportovních soutěží. Přestože je v činnosti SVČ preferována rekreační složka, v některých disciplínách dosahují zájmové kroužky SVČ významných úspěchů na republikové i mezinárodní úrovni. Dětem i dospělým nabízí SVČ možnost seznámit se s různými sportovními aktivitami: • Aerobik • Automodeláři • Badminton • Basketbal • Florbal • Geocaching • Skateboarding

• Sportovní rybolov • Stolní hokeje – air-hockey, šprtec, táhlové hokeje • Stolní tenis • Střelba – vzduchovka, prak, luk, nerf • Šachy

• Tanec • Volejbal • Těhofit, cvičení rodičů a dětí, cvičení předškoláků • Pohybové hry pro školní děti • Sportovní klub seniorů

Nabídka sportovních kroužků a soutěží je pravidelně aktualizována na webu www.svc-most.cz. Kde nás najdete: v Albrechtické ulici 414, Most

1

Kontakt:

D. Lískovcová, tel.: 603 565 150, e-mail: reditelka@svc-most.cz


Fit klub D+M je zapsaný spolek, který sdružuje dobrovolné členy. Jeho hlavní náplní jsou volnočasové aktivity v oblasti tělovýchovy a sportu, a to zejména aerobiku. Členská základna je rozdělena do čtyř týmů dle věku, které se účastní různých soutěží a vystoupení. Klub se mimo jiné podílí na přípravě a organizaci závodů, např. soutěže aerobních a pohybových týmů „Miss kolektiv aerobik“ a „Miss kolektiv pohyb“. Organizuje mimo jiné i sportovní a rekreační pobyty a další akce určené pro děti a mládež.

AEROBIK

FIT KLUB D+M, z. s.

Kde nás najdete: v prostorách Střediska volného času v Albrechtické ulici 414/1, Most Kolik zaplatíte: dle rozpisu jednotlivých kroužků Co s sebou:

aerobní obuv, sportovní oblečení a pití

Kontakt: Danuše Lískovcová, tel.: +420 724 152 141, e-mail: d.liskovcova@seznam.cz; Iveta Duffková, tel.: +420 731 181 064, e-mail: duffkova.iveta@seznam.cz; e-mail: fitklubdm@seznam.cz

www.fitklubdm.cz

2


ATLETIKA

www.akmost.com

Atletický klub Most, z. s. Atletický klub zahájil svoji činnost v roce 1964. V krajských přeborech družstev patří mladší i starší žactvo, dorost i junioři již více než dvacet pět let k nejužší špičce republiky. Již tradicí se stává účast žactva v SF ligy žactva i opakovaná úspěšná účast na MČR družstev. Pravidelně dosahují předních míst v tabulkách, získali mnoho medailí na MČR a doplňují řady reprezentace ČR v mládeži i mezi dospělými.

Kde nás najdete: na atletickém stadionu ve Velebudicích v Mostě, v Základní škole, Most, U Stadionu 1028, p. o. (3. ZŠ) – Stanislav Peřina Kolik zaplatíte: 2 000 Kč/rok Co s sebou: sportovní oblečení – uvnitř (triko, kraťasy, trenýrky, sportovní obuv), venku (tepláková nebo šusťáková souprava, sportovní obuv)

3

Kontakt: Mojmír Klíma (předseda AK Most), tel.: +420 703 126 094 Tomáš Parnica (přípravky), tel.: +420 604 239 294 Stanislav Peřina (žáci, dorost), tel.: +420 777 339 552


H-KART club (HKC) úspěšně funguje od roku 1999 a za dobu svého působení jeho členové nasbírali několik mistrovských titulů na úrovni republikového šampionátu, zájmových závodů, ale i mezinárodních závodů v zahraničí. Klub se soustředí především na práci s mládeží a rozvoj znalostí a dovedností od motokár k dalším stupňům motorsportu. Zájemci o tento sport si mohou vybrat z široké nabídky: karting (závody motokár), motokros, formule a cestovní vozy na okruzích, závody do vrchu, motocyklový sport.

AUTO - MOTO

H-KART CLUB V AČR

Kde nás najdete: v Mostě Kolik zaplatíte: informace u Ivana Houzáka Co s sebou: informace u Ivana Houzáka Kontakt: Ivan Houzák, tel.: +420 602 404 165, e-mail: i.houzak@centrum.cz

www.hkc-racing.com

4


AUTO - MOTO www.hkc-racing.com

HKC Akademie motorsportu, z. s. Akademie vznikla pod hlavičkou dlouholetého, zkušeného a úspěšného závodního týmu a navazuje na dosavadní týmovou činnost v oblasti vyhledávání a výchovy nejmladších závodnických talentů. Dalším odvětvím Akademie je také motocyklový sport. Absolventi Akademie se tak stanou všestranně vybavenými závodníky s šancí dosahovat v jednotlivých kategoriích motorsportu maximálních výsledků. Zároveň získají důležité schopnosti a dovednosti, které jim v běžném silničním provozu zaručí správné a rychlé reakce i maximální předvídavost.

Kde nás najdete: v Mostě Kolik zaplatíte: informace u Ivana Houzáka Co s sebou: informace u Ivana Houzáka

5

Kontakt: Ivan Houzák, tel.: +420 602 404 165, e-mail: i.houzak@centrum.cz


Vznikl roku 2015 v návaznosti na Moto Most Club z. s. pro účely práce s mládeží. Od svého vzniku provozuje volnočasové aktivity pro děti od 4 let – Základy jízdy na motocyklu (motokroužek). Projekt motokroužku seznamuje děti s motocykly, jejich bezpečným ovládáním a motocyklovým sportem. Klub má několik trenérů, kteří prošli procesem vzdělávání v problematice vedení a trénování motocyklového sportu a jsou držiteli licence trenéra. Výcvik jejich svěřenců probíhá na dětských motocyklech o obsahu 50 ccm s automatickou převodovkou. Ti nejmenší a úplní začátečníci začínají na stroji Yamaha PW 50 a KXD 50. Pro pokročilejší je k dispozici již závodní motocykl CSM s motorem Polini o výkonu 6 koní.

AUTO - MOTO

MOTO MOST CLUB v AČR

Kde nás najdete: v tréninkovém areálu v Havrani u Mostu Kolik zaplatíte: podle počtu tréninků a zapojení do chodu klubu Co s sebou: sportovní oblečení a obuv. Veškeré vybavení pro začínající jezdce je k zapůjčení. Kontakt: Ing. Ladislav Havej, tel.: +420 725 234 038, e-mail: info@motomost.cz

www.mototrenink.cz

6


AUTO - MOTO

www.motomost.cz

Moto Most Club z. s. Působí na závodech a akcích od roku 2013. Jeho členové jsou motocykloví nadšenci a závodníci. Klub je k vidění v několika motocyklových disciplínách a dle výkonnosti jednotlivých jezdců i v určitých úrovních – od přeborů až po mezinárodní podniky a mistrovství České republiky. Tréninkové zázemí týmu se nachází v Havrani u Mostu, kde pořádá organizované tréninky a společensko-kulturní akce pro veřejnost.

Kde nás najdete: na závodních tratích v tréninkovém areálu v Havrani u Mostu Kolik zaplatíte: podle náročnosti jednotlivých disciplín Co s sebou: sportovní oblečení a obuv, výbavu lze zapůjčit

7

Kontakt: Ing. Ladislav Havej, tel.: +420 725 234 038, e-mail: info@motomost.cz


Klub autodráhového modelářství MK MOST vznikl za velké pomoci Mgr. Jiřího Škrabala v roce 2006. V současné době má klub 15 členů. Pravidelně se účastní seriálu mistrovství ČR GT a MC vozů, což jsou modely aut sportovních prototypů (Le Mans) a cestovních vozů, Krušnohorského poháru pro komerčně dostupná dráhová auta a vytrvalostních závodů Le Mans. Nově se můžeme pochlubit nejdelší dřevěnou šestidráhou na světě v délce 62 m.

Kde nás najdete:

v prostorách Střediska volného času v Albrechtické ulici 414/1, Most

Kolik zaplatíte: 400 Kč/pololetí Co s sebou:

dobrou náladu, chuť tvořit modely a závodního ducha

AUTODRÁHOVÉ MODELÁŘSTVÍ

Modelářský klub MK Most p. s.

Kontakt: e-mail: slachta.kamil@gmail.com

www.mk-most.tode.cz

8


BADMINTON

Badmintonová Akademie Lukáše Kroce První a dosud jediná akademie v České republice, která nabízí kvalitní kombinaci studia a sportu na vrcholové úrovni. Ve spolupráci s Mateřskou a základní školou AMA School, se Základní školou, Most, Václava Talicha 1855, p. o., Podkrušnohorským gymnáziem, Most, p. o., a Vysokou školou finanční a správní vypracovali studijní plán, který studentům umožní dosáhnout kvalitního vzdělání a zajistit velmi dobrou sportovní přípravu.

Kde nás najdete: ve sportovní hale SportCenter Most s. r. o., ul. Ke Koupališti 1257 (hlavní tréninkové centrum), v Základní škole, Most, Václava Talicha 1855, p. o. (4. ZŠ), v AMA School v Mostě, v Podkrušnohorském gymnáziu, Most, na Vysoké škole finanční a správní, Most Kolik zaplatíte: informace viz kontakt Co s sebou: sportovní oblečení (šortky, tričko, obuv do haly), raketu lze zapůjčit, později je možné vybavení zakoupit přímo na místě

9

Kontakt: Lukáš Kroc – tel.: +420 732 931 378, e-mail: akademie@vsenabadminton.cz


Badminotnový klub Super Stars Most byl založen v roce 1998. V současné době má více jak dvě stě osmdesát členů a dlouhodobě patří mezi českou špičku. Členskou základnu tvoří hlavně děti a mládež. Hráči klubu mají za sebou velmi dobré výsledky, několik z nich se dokázalo probojovat až do národního týmu, k titulům mistrů ČR, ale i k vítězstvím na evropských a světových juniorských okruzích či na mistrovství Evropy a mistrovství světa. O hráče se v badmintonovém klubu starají pouze kvalifikovaní trenéři s mnohaletými zkušenostmi.

BADMINTON

Badmintonový klub Super Stars Most, z. s.

Kde nás najdete: ve sportovní hale SportCenter Most s. r. o., ul. Ke Koupališti 1257 (hlavní tréninkové centrum), v Základní škole, Most, Václava Talicha 1855, p. o. (4. ZŠ) Kolik zaplatíte: trénink 1x týdně 400 Kč / čtvrtletí trénink 2x týdně 800 Kč / čtvrtletí trénink 3x a vícekrát týdně 1200 Kč / čtvrtletí Co s sebou: sportovní oblečení (šortky, tričko, obuv do haly), raketu lze zapůjčit, později je možné vybavení zakoupit přímo na místě Kontakt: Lukáš Kroc, tel.: +420 732 931 378, e-mail: Super.Stars@centrum.cz Martina Krocová, tel.: +420 605 303 207,e-mail: martinity@centrum.cz

www.superstars-most.net,

10


BADMINTON www.badminton-most.cz

Badmintonový klub TJ Baník Most z. s. Badmintonový klub TJ Baník Most byl založen v roce 1965. Klub se zaměřuje především na práci s mládeží od minitonu (badminton pro nejmenší děti) až po výkonnostní badminton. Udržuje vysokou úroveň v oblasti výchovy mládeže nejen v našem regionu, ale i v České republice. Mladí hráči mají možnost měřit své síly s nejúspěšnějšími vrstevníky z celé republiky. U dětí se nezaměřují pouze na badminton, ale snaží se rozvíjet všeobecně pohybové schopnosti. Dětem nabízí přátelské prostředí a kvalitní zázemí.

Kde nás najdete: ve Sportovní hale Most a tělocvičně v Albrechtické ulici v Mostě Kolik zaplatíte: přípravka 1 300 Kč/pololetí, mládež 1 700 Kč/pololetí Klub hradí nominovaným hráčům na vybrané turnaje jednotlivců a družstev v průběhu celé sezony startovné, míče a cestovné. Co s sebou: sportovní oblečení a boty do tělocvičny, raketu lze zapůjčit

11

Kontakt: Svatopluk Hofman, tel. +420 736 505 187, e-mail: info@badminton-most.cz


Historie Sportovního klubu basketbalu Baníku se začala psát v roce 1952. Výraznější úspěchy klubu jsou spojovány až s otevřením nové moderní sportovní haly v roce 1977. K 1. lednu 1998 oddíl basketbalu vystoupil z TJ Baník Most, jehož byl dlouhá léta součástí, a vytvořil samostatný basketbalový klub pod názvem BK Baník Most. Od tohoto data se píšou nové dějiny klubu, který se začal rozvíjet hlavně v mládežnických kategoriích. Kromě mistrovských utkání se družstva pravidelně účastní celé řady různých turnajů jak v Mostě, tak i v jiných městech ČR. Každý rok o prázdninách pořádá klub ve spolupráci se sportovní basketbalovou školou JUMP letní basketbalové kempy a soustředění.

Kde nás najdete:

ve Sportovní hale Most

Kolik zaplatíte:

200 Kč/měsíc

Co s sebou:

sportovní oděv, boty do tělocvičny a pití

Kontakt:

tel.: +420 608 205 987

BASKETBAL

Sportovní klub basketbalu Baník Most, z. s.

www.basketbalmost.cz

12


BOJOVÉ SPORTY - UMĚNÍ www.judo-most.cz

15. ZŠ Most - oddíl Judo, z. s. Oddíl juda tělovýchovné jednoty vznikl v roce 1988. Za dobu svého působení byl dvakrát mistrem ČR v družstvech děvčat. Vychoval 42 mistrů ČR a 4 reprezentanty České republiky. Vyhrál mnoho pohárových soutěží jak doma, tak v zahraničí, včetně Velké ceny Paříže. V oddíle se dětem věnuje 6 kvalifikovaných trenérů, oddíl má vlastní rozhodčí a komisaře. Pravidelně jezdí na soutěže po celé republice i do zahraničí, každoročně pořádá čtrnáctidenní letní soustředění.

Kde nás najdete: v tělocvičně Základní školy, Most, J. A. Komenského 474, p. o. (15. ZŠ) tréninky probíhají v pondělí, středu a pátek od 17 hodin Kolik zaplatíte: 500 Kč/měsíc Co s sebou: přezůvky do tělocvičny, tepláky, tričko, kimono možno zapůjčit hned na prvním tréninku, pokud bude odpovídající velikost

13

Kontakt: Veronika Nemčeková, tel.: +420 724 022 707, e-mail: veverca.machik@centrum.cz


Box klub Baník byl založen v roce 1953 a řadu let patřil mezi nejúspěšnější v Československu a později v ČR. V současné době má klub zhruba čtyři desítky členů a je jedním z nejlepších klubů v ČR. Mezi jednotlivci vychoval několik mistrů republiky i reprezentantů. Největším úspěchem jsou 4 mistři ČR a 3 zlaté medaile Olympijské naděje. V posledních letech se kategorie mládeže drží na předních místech v celorepublikových soutěžích.

Kde nás najdete: ve Sportovní hale Most Kolik zaplatíte: 300 Kč/měsíčně

BOJOVÉ SPORTY - UMĚNÍ

BOX KLUB Baník Most z. s.

Co s sebou: sportovní oblečení (obuv, triko, trenýrky, tepláková souprava), ručník a chuť do sportu Kontakt: Balín Jaroslav, tel. +420 732 100 705 Černák Jakub, tel. +420 775 300 345, e-mail: cernak.jakub91@seznam.cz

Facebook: Box klub BaníkMost

14


BOJOVÉ SPORTY - UMĚNÍ

www.JUDO4FUN.cz

JUDO4FUN, z. s. Oddíl JUDO4FUN, z. s., byl založen před 5 lety, s cílem nezaměřovat se na závodění a vychovávání vrcholových sportovců. Cílem je rozvíjet v dětech pozitivní vztah ke sportu, a to nejen k judu. Rozvíjí zejména z počátku u dětí to, co je baví nejvíce, a to jsou gymnastické dovednosti (kotouly, stojky, hvězdy, přemety), prokládané základy juda – správnými pády a technikami využitelnými hlavně v praktické sebeobraně. Důraz je kladen také na kompenzační cvičení, kvůli správnému a zdravému vývoji dětí a velký důraz je kladen na disciplínu, vzájemnou úctu, čest a přátelství. Oddíl má v současné době přes 500 členů na různých školách, proto jsou pro děti každý měsíc pořádána různá oddílová soustředění a turnaje (tzv. Víkendy na tatami) a v létě pravidelně mimoměstské judistické soustředění s vojenskou tematikou (Military Camp).

Kde nás najdete: v tělocvičně Základní školy, Most, Rozmarýnová 1692, p. o. (14. ZŠ) Kolik zaplatíte: 1 500 Kč/pololetí Co s sebou:

15

cvičí se naboso, tepláky, tričko, časem kimono

Kontakt: vedoucí oddílu: Martin Kadubec, tel.: +420 736 211 743 trenéři: Radek Pilař, tel.: +420 720 100 090, Petra Perez, tel.: +420 728 103 521, e-mail: info@judo4fun.cz


Sportovní klub karate byl založen v roce 1998 a zaměřuje se na výuku sportovního karate a praktické sebeobrany. V současné době má zhruba tři desítky členů. K založení oddílu sportovního karate vedla skutečnost, že v Mostě nebyly žádné aktivity tohoto typu. Klubem prošla tisícovka karatistů, mezi nimiž bylo také několik borců republikové úrovně. Na soutěžích sbírají mostečtí karatisté cenné kovy a přední umístění jak v České republice, tak i za jejími hranicemi. Zájemci o tento sport si mohou vybrat z výuky: karate pro děti od 5 let, aikido pro děti od 8 let až po dospělé, sebeobrana pro žáky 2. stupně a dospělé.

Kde nás najdete: v tělocvičně Základní školy, Most, Okružní 1235, p. o. (18. ZŠ) tréninky probíhají v pondělí a ve středu 16:45–17:45 hod.; Základní školy, Most, Václava Talicha 1855, p. o. (4. ZŠ) tréninky probíhají v úterý a čtvrtek od 17:00–18:00 hod.

BOJOVÉ SPORTY - UMĚNÍ

Sportovní klub karate Most, z. s.

Kolik zaplatíte: do 4 500 Kč/rok Co s sebou: tričko a tepláky, boty se světlejší podrážkou Kontakt: Ilian Kirov, tel.: +420 603 745 302, e-mail: i.kirov@quick.cz

Facebook: skkmost

16


BOJOVÉ SPORTY - UMĚNÍ www.kung-fucentrum.cz

Sportovní klub LEON, z. s. (kickbox, kung-fu) Sportovní klub Leon (SK Leon) byl založen v roce 2002 a vznikl na půdě soukromé tělocvičny v kung-fu centru v Mostě, na jehož tradice navázal. Sportovní úspěchy proto sahají až do roku 1992, kdy se k výuce kung-fu přiřadila výuka kickboxu. V posledních letech je klub pořadatelem turnajů mezinárodního významu, na které jezdí závodníci z celého světa. Vychoval mnoho mistrů a vicemistrů ČR, Evropy i světa. V roce 2010 dovedl Vojtěcha Kotrbu k titulu profesionální mistr světa v semicontactu asociace WAKO. Zájemci o tento sport si mohou vybrat z výuky bojového umění, bojových sportů či sportovní přípravky pro nejmenší.

Kde nás najdete: v kung-fu centru v ulici Jakuba Arbesa, č. p. 2574/3, Most Kolik zaplatíte: od 250 Kč/měsíc – dle tréninků Co s sebou: volné kalhoty (tepláky), bílé triko s krátkým rukávem, bundu nebo mikinu, lehkou obuv (lze cvičit i na boso), ručník a láhev s pitím; poz ději je nutné mít vlastní bandáže a chrániče chrupu; ostatní vybave ní si lze zapůjčit

17

Kontakt: Petr Václavík, tel.: +420 777 684 040, e-mail: vape13@seznam.cz


Škola bojových umění Most otevřela své dveře v září roku 1998. Věnuje se převážně systému allkampf-jitsu, které se řadí mezi novodobé styly jiu-jitsu. Allkampf-jitsu (AKJ) je moderní bojové umění využívající propracované asijské techniky boje. Od svého založení se škola aktivně věnuje i závodní činnosti, a to jak v národních, tak i v mezinárodních soutěžích. K největším úspěchům patří několik mistrovských titulů ČR, též Německa a Evropy a v neposlední řadě získání titulů mistra světa.

Kde nás najdete:

v Základní škole, Most, U Stadionu 1028, p. o. (3. ZŠ)

BOJOVÉ SPORTY - UMĚNÍ

Škola bojových umění Most, o. s. (allkampf-jitsu)

Kolik zaplatíte: 3 300 Kč/rok Co s sebou: pro začátek tričko, tepláky nebo kraťasy, cvičit se bude na boso Kontakt: Ing. Tomáš Hrnčál, tel: +420 728 136 744, e-mail: tomas.hrncal@seznam.cz

www.allkampf-jitsu.cz

18


BOJOVÉ SPORTY - UMĚNÍ www.kickbox-most.banda.cz

Tělovýchovná jednota Baník Most, z. s. - oddíl kickboxu Kickbox klub TJ Baník vznikl z oddílu sportovního karate, který byl založen v roce 1985. V současné době má klub okolo třiceti členů. Mezi nejúspěšnější zápasníky patří Josef Vitásek, několikanásobný mistr a vicemistr ČR, bronzový z mistrovství Evropy 2007 a mistr světa asociace ISKA z roku 2008. Zájemci o tento sport si mohou vybrat z plnokontaktních disciplín – fullcontactu, kickboxu s lowkickem, K1 rules a sanda.

Kde nás najdete: ve Sportovní hale Most Kolik zaplatíte: 1 200 Kč/pololetí Co s sebou:

19

sportovní oblečení a obuv, vše ostatní je možno zapůjčit

Kontakt: Josef Bajko, tel.: +420 732 639 064, e-mail: bajo.most@gmail.com Josef Vitásek, tel.: +420 603 930 999, e-mail: josef.vitasek@seznam.cz


Bowling club vznikl v roce 2001. V současné době sdružuje téměř 50 hráčů. Zaměřuje se zejména na práci s juniory. Nejmladší členové jsou ve věku 7 let. Vychovali několik mistrů republiky, 2 týmy jsou v juniorské extralize a 1 tým v extralize. Juniorský tým hraje i 1. ligu amatérské bowlingové ligy, což je soutěž dospělých, a i zde hráči podávají skvělé výkony. Skončili na 3. místě a postoupili do baráže o MČR. Tréninky probíhají 2x týdně, vždy v úterý a ve čtvrtek v TCM (tréninkové centrum mládeže).

BOWLING

Bowling Club Most, o. p. s.

Kde nás najdete: v herně Benedikt, ulice Rekreační, č. p. 1048, Most Kolik zaplatíte: 500 Kč/čtvrt roku Co s sebou:

běžný sportovní oděv

Kontakt: Benedikt Most, tel.: +420 602 105 555, e-mail: svetylko01@seznam.cz

www.bowlingmost.cz www.benediktmost.cz

20


CYKLISTIKA

www.klmost.cz

KL Most, z. s. KL Most byl založen v roce 1994 a sdružuje zájemce o cyklistiku. Již několik let je pořadatelem významné akce pod názvem Specialized – Extrém bike Most (MTB maraton), kterého se účastní několik stovek cyklistů profesionálů i „hobíků“ různých věkových kategorií.

Kde nás najdete: na třídě Budovatelů, č. p. 2924/19, Most Kolik zaplatíte: příspěvky se nevybírají Co s sebou: jízdní kolo, helmu

21 1

Kontakt: tel.: +420 603 819 930, e-mail: info@klmost.cz


FBC Vipers Most je florbalový klub s tradicí již od roku 1995. Od té doby dosáhl značných úspěchů. Klub se zaměřuje na výchovu chlapeckých kategorií, a to již od věku 5 let až po muže. V současné době čítá přibližně 200 členů, převážně dětí. Cílem klubu je, aby hráči získali sportovní návyky, které je budou provázet celým životem, a rovněž měli spoustu vzpomínek a zážitků.

FLORBAL

FBC Vipers Most z. s.

Kde nás najdete: ve sportovní hale v areálu Střední školy technické, Most, p. o., ul. Dělnická 21. Každá kategorie má trénink minimálně 2x týdně (přes ný rozpis je na webových stránkách klubu) Kolik zaplatíte: 2 800 Kč/ ročně Co s sebou: sportovní obuv, triko, trenýrky a lahev na pití (florbalku v případě potřeby zapůjčíme) Kontakt:

Jan Rubáš, tel.: +420 777 072 097

www.fbcvipersmost.cz

22


FLORBAL Facebook: FBK Wings Most

FBK Wings Most z. s. Florbalový klub FBK Wings Most vznikl v roce 2013, jedná se o znovuzaložení dívčího florbalového klubu, který působil v Mostě od roku 1997 do roku 2007. Poté klub přestal fungovat a v roce 2013 byl znovu založen, jelikož v Mostě nebyla nabídka florbalu pro dívky a o tento sport byl velký zájem. V současné době má FBK Wings Most založené týmy dorostenek, starších žákyň, mladších žákyň a Elevků. Do budoucna by klub rád založil další dívčí kategorie, a to juniorky a ženy. Nábory nových hráček pořádá klub od 6 let a výše.

Kde nás najdete: ve sportovní hale Střední školy technické, Most, p. o. , Dělnická 21 Tréninky probíhají vždy v úterý a v pátek od 18:30 do 19:30 hod. Kolik zaplatíte: 2 200 Kč/rok Co s sebou: sportovní oblečení a obuv, florbalová hůl není podmínkou – je mož nost si půjčit florbalovou hůl od klubu

23

Kontakt: Lukáš Andrea, tel.: +420 776 215 246, e-mail: wingsmost@seznam.cz


FK Baník Souš je zapsaný spolek působící v oblasti sportovní přípravy dětí, mládeže a dospělých s územní působností města Mostu a přilehlého okolí. Uvedená organizace provozuje fotbalový klub Baník Souš, který byl založen v roce 1919, zanedlouho tak oslaví již 100. výročí svého působení. FK Baník Souš disponuje kvalitním sportovním zázemím na adrese Zd. Fibicha 282, Most. Sportovci zde mají ke své přípravě k dispozici 3 přírodní travnaté plochy, dále hřiště s umělou trávou 3. generace s osvětlením, přilehlou administrativní budovou s tělocvičnou, rehabilitační linkou, šatnami, sociálním zařízením a klubovnou. V současné době FK Baník Souš sdružuje týmy – mladší přípravky Tygříci ze Souše, družstvo žen, družstvo mužů, kteří v současné době hrají nejvyšší fotbalovou soutěž v okrese Most (divize B), a starou gardu (hrající veteránskou soutěž).

FOTBAL

FK Baník Souš z. s.

Kde nás najdete: Most, ul. Zd. Fibicha čp. 282 (Za Neprakta klubem) Kolik zaplatíte: 400 Kč/ měsíc Co s sebou: sportovní oblečení, kopačky, míč, pití, dobrou náladu a chuť ke hře Kontakt: Ing. Petr Černý – tajemník a sekretář FK, tel.: +420 739 680 998 Petr Johana – trenér mládeže FK, tel.: +420 603 856 558 Jíra Pavel – správce areálu FK, tel.: +420 774 330 347

www.tjbaniksous.cz

24


FOTBAL www.mosteckyfk.cz

Mostecký fotbalový klub o. p. s. Klub vznikl v roce 1991 za účelem sportovní výchovy mládeže. Výchova mládeže je hlavní náplní klubu dodnes. Družstva jednotlivých věkových kategorií jsou připravena nabídnout fotbalové vyžití mosteckým dětem, které mají chuť sportovat.

Kde nás najdete: dorost (16–19 let) v areálu Fotbalového stadionu J. Masoupsta žáci (12–15 let) v areálu Albrechtická přípravka (4–11 let) v areálu v Čepirohách Kolik zaplatíte: 400 Kč/měsíc Co s sebou:

25

sportovní oblečení, obuv, míč, láhev na pití

Kontakt: Zdeněk Kopas, tel.: +420 607 804 496, Zdeněk Kovařík, tel.: +420 736 487 673


I. Golf club vznikl v roce 1993 jako jeden z prvních golfových klubů v porevolučních letech. Golfové hřiště se nachází na rekultivované Velebudické výsypce v Mostě. V krátké době vzniklo devítijamkové hřiště, které bylo upraveno v roce 1999 tak, aby poskytlo alternativu k zavedeným hřištím a stalo se útočištěm těch, kteří hledají zajímavý golfový design za nízkou cenu. Zájemcům klub nabízí i služby profesionálního golfového trenéra, který poskytne informace pro získání základních golfových dovedností.

GOLF

I. Golf Club Most, z. s.

Kde nás najdete: na golfovém hřišti ve Skyřické ulici v Mostě; dětské tréninky probíhají každé úterý a čtvrtek od 16 hodin Kolik zaplatíte: děti 2 000 Kč/rok, dospělí 6 500 Kč/rok, senioři 4 000 Kč/rok Co s sebou:

veškeré vybavení je možné zapůjčit přímo na hřišti

Kontakt: Jiří Mann, e-mail: prezident@golfmost.cz; Recepce klubu: tel.: +420 776 832 891, e-mail: recepce@golfmost.cz Objednání tréninků dětí: e-mail: mladez@golfmost.cz Objednání tréninků dospělých: tel.: +420 736 629 688

www.golfmost.cz

26


GYMNASTIKA - SPORTOVNÍ

KSG Most, z. s. Počátky klubu sportovní gymnastiky sahají do dubna 1999. Tehdy vznikl při 14. ZŠ sportovní kroužek pro děti předškolního věku, se zaměřením na všeobecnou gymnastiku. V lednu 2000 byl za podpory rodičů založen oficiální Klub sportovní gymnastiky Most. V současné době klub trénuje ve sportovní hale. Jako jeden z mála v České republice má přiřazen statut základního sportovního střediska. Činnost klubu je velmi rozmanitá. Věnuje se jak dětem předškolního věku v jejich základních pohybových návycích, tak i dětem školního věku, které jsou zaměřeny na výkonnostní sportovní gymnastiku. Dále spolupracuje s fotbalisty, hokejisty, tanečníky a s mosteckou házenou. Klub vychoval několik výborných gymnastek, které se staly vítězkami MČR či Českého poháru. Kde nás najdete: ve Sportovní hale Most Kolik zaplatíte: všeobecná gymnastika – tréninky 2x týdně – 400 Kč/měsíc Co s sebou: tričko, legíny či gymnastický dres, pantofle, děti cvičí bosé nebo v ponožkách

27

Kontakt: Hana Čejková, tel.: +420 739 228 499, e-mail: hankamost@seznam.cz; Andrea Kopecká, tel.: +420 603 981 225, e-mail: ajkagym@seznam.cz


Dámský házenkářský klub Baník Most byl založen v roce 1997 a v současné době má asi 700 členů. V rámci práce s mládeží se stará o 12 školek, které 1x týdně dojíždí do sportovní haly. Spolupracuje se základními školami v Mostě (3. ZŠ, 7. ZŠ, 10. ZŠ a 15. ZŠ) v Litvínově, Meziboří a Strupčicích. Mládežnické celky startují v lize Ústeckého kraje a dorostenecké hrají celostátní 1. ligu dorostenek. Starší dorostenky se staly letos již podruhé mistryněmi ČR a ženský tým již oslavil šestý titul MČR po sobě. Čtvrtým rokem u nás funguje RCH (regionální házenkářské centrum) a prvním rokem TCM (tréninkové centrum mládeže). Cílem obou center je péče o talentovanou mládež v návaznosti na reprezentaci.

HÁZENÁ

Dámský házenkářský klub Baník Most z. s. „Černí andělé“

Kde nás najdete: ve Sportovní hale Most Kolik zaplatíte: 3 200 Kč/rok Co s sebou:

tenisky s bílou podrážkou, sportovní oblečení

Kontakt: šéftrenérka mládeže – Lucia Mikulčík, tel.: +420 776 722 231 e-mail: 22lucka4@azet.sk předsedkyně – Pavla Chotěborská, tel.: +420 777 707 036 e-mail: pavlachoteborska@centrum.cz

www.dhk-banikmost.cz

28


HÁZENÁ www.hk-banikmost.cz

HK Baník Most z. s. Nejúspěšnější léta HK Baníku Most v mezinárodní házené se datují do první poloviny devadesátých let 20. století, kdy hrál klub nejvyšší soutěže ve všech dorosteneckých kategoriích i v kategorii mužů. V současnosti se družstva dostala ze stagnace a žákovská družstva se pravidelně umisťují v popředí svých soutěží. Účastní se mezinárodních turnajů, kde dokazují, že patří do širší špičky ČR (např. 2. místo na mezinárodním turnaji v Bratislavě v roce 2011 a v Ivančicích v roce 2012). Mužské družstvo je pravidelným účastníkem II. ligy ČR. Klub má téměř sto aktivních členů.

Kde nás najdete: ve Sportovní hale Most Kolik zaplatíte: 3 000 Kč/rok Co s sebou:

29

sportovní oblečení a obuv

Kontakt: Jakub Verner, tel.: +420 731 004 373, e-mail: jakubverner@seznam.cz


Sportovní sdružení vozíčkářů (SSVM) bylo založeno v roce 2007 z iniciativy několika sportovních nadšenců na vozíku, kteří mají chuť se prát se životem a aktivně se věnovat sportu. Vítán je zde každý bez ohledu na to, zda se již dříve nějakému sportu věnoval, nebo chce s něčím novým začít. Na základě zkušeností se zaměřují hlavně na florbal. Založeno proto bylo družstvo Basset Most, které bylo následně přihlášeno do soutěže florbalu vozíčkářů. Největším úspěchem družstva florbalu bylo 4. místo v sezoně 2010–2011. Stolní tenis zastupovali tři hendikepovaní sportovci, největším úspěchem byl postup jednoho z členů do skupiny A. V současnosti má sdružení přes dvě desítky členů. Zájemci si mohou vyzkoušet i jiné sporty jako stolní tenis nebo handbike.

HENDIKEPOVANÍ

Sportovní sdružení vozíčkářů v Mostě o. s. (florbal, handbike, stolní tenis)

Kde nás najdete: každý pátek od 18:30 hod. ve sportovní hale TJ Sokol Obrnice Kolik zaplatíte: 100 Kč/rok Co s sebou: není potřeba zvláštní vybavení, sportovní vozík na florbal a ostatní vybavení je možné si zapůjčit Kontakt:

Radek Žižka, tel.: +420 724 245 481, e-mail: info@ssvm.cz

www.ssvm.cz

30


HENDIKEPOVANÍ www.tj-zp-nola-teplice1.webnode.cz

TJ zdravotně postižených Nola Teplice (atletika, cyklistika, běžecké lyžování, boccia, lukostřelba) Tělovýchovná jednota zdravotně postižených byla založena v roce 1983. V Ústeckém kraji je jedinou tělovýchovnou organizací, která se specializuje na sportovní kroužky mládeže postižené dětskou mozkovou obrnou, tedy spastiků. Těžištěm práce je sportovní aktivita dětí ze spádového regionu Mostecka, Chomutovska a Ústecka. Ti nejlepší jsou pak nominováni na zahraniční závody. Své zastoupení měla TJ Nola i v roce 2008 na Paralympijských hrách v Pekingu, odkud sportovci přivezli devět medailí.

Kde nás najdete: ve víceúčelovém sportovním zařízení v Teplicích, ul. Jaselská, 355 Kolik zaplatíte: 1 000 Kč/rok Co s sebou:

31

sportovní oděv a obuv

Kontakt: Stanislav Šťastný, tel.: +420 724 128 504, Jitka Janouchová, tel.: +420 602 346 607, e-mail: tjnola@volny.cz


Hokejbalový klub Most (HBC Most) vznikl v roce 1990, kdy se parta nadšenců tehdy ještě takzvaného „bandy hokeje“ dohodla na prvním uspořádání soutěže nazvané „Liga mezi domy“. Tenkrát ještě netušila, že se tato soutěž stane v budoucnu okresní hokejbalovou ligou. Dalším zlomem v mosteckém hokejbalu se stal rok 1998. V tomto roce získalo mužstvo juniorského výběru HBC Most bronzové medaile v nejvyšší republikové soutěži a začala se hrát okresní liga pouze s týmy zaregistrovanými u ČMSHb. Mosteckým hokejbalistům se v této kvalifikaci dařilo a postoupili tak do ČNHbL. Klub se může právem pyšnit nejúspěšnějším mládežnickým kolektivem okresu. Na svém kontě má tituly mistrů a vicemistrů ČR v kategorii mládeže a staršího dorostu.

HOKEJBAL

Hokejbalový club Most

Kde nás najdete: v Areálu netradičních sportů v ulici J. Opletala v Mostě (bývalý zimní stadion nad budovou gymnázia) Kolik zaplatíte: 300 Kč/měsíc Co s sebou:

hokejku, helmu, chrániče holení, rukavice – je možné zapůjčit

Kontakt: Daniel Dvořák, tel.: +420 603 461926, e-mail: dvorakd@centrum.cz

www.hbcrondomost.cz

32


JACHTING

Yacht Club Baník Most z. s. Yacht Club Baník Most byl založen jako oddíl Baníku Most v roce 1965 na vodní ploše Dřínov pod zámkem Jezeří. Tato plocha ustoupila těžbě uhlí a poslední závody na této ploše YCBM pořádal v roce 1981. Poté se klub přestěhoval na vodní plochu Benedikt. Zdejší tréninková základna pro mládež byla však také zrušena. YCBM vychoval celou řadu úspěšných závodníků. Současnou tváří klubu je čtyřnásobný olympionik ve třídě Laser, mistr světa ve třídě D1 a mistr Evropy ve třídě Melges 24 Martin Trčka. Závodníci trénují na vodních plochách Lipno, Nechranice a Oldřichov, kde se provádí výcvik mladých jachtařů společně s VS Duchcov. Část členů se věnuje námořnímu jachtingu mimo republiku. Svou budoucnost vidí YCBM u vodní plochy jezera Most, která bude určitě vhodným prostředím pro všechny formy jachtingu.

33

Kontakt: Tel.: +420 723 106 231, +420 721 908 070


Jezdecká společnost Hipodrom Most byla založena v roce 2003. Zaměřuje se na rekreační ježdění, výcvik, hipoterapii, parkurový sport, jezdecké letní tábory, jezdecké hry a podílí se rovněž na výchově mládeže ve vztahu k přírodě. V současné době má společnost 20 licencovaných členů, kteří ji úspěšně reprezentují na parkurových závodech, kde obsazují přední místa.

JEZDECTVÍ

Jezdecká společnost Hipodrom Most, z. s.

Kde nás najdete: v areálu dostihového závodiště na hipodromu v Mostě Kolik zaplatíte: 350 Kč/výuková lekce Co s sebou: sportovní oblečení, sportovní obuv (v ceně je zahrnuto půjčení bez pečnostní jezdecké vesty a helmy) Kontakt: Olga Šebková, tel.: +420 777 884 529, e-mail: O.sebkova@jsmost.cz

www.jsmost.cz

34


KRASOBRUSLENÍ www.krasomost.cz

Sport Most z. s. Oddíl krasobruslení Most Papírově oddíl vznikl v průběhu měsíce března 2012, samotný chod oddílu začal suchou přípravou dětí, a to v srpnu 2012. Na led děti nastoupily v září téhož roku. Město Most vyjednalo podmínky pro oddíl (led a suchá příprava), najalo dvě trenérky, nabralo děti a oddíl se mohl „rozjet“. V počátku měl dvanáct členů – na začínající oddíl celkem velká základna (samá děvčata). Nyní má oddíl stálou základnu tvořenou několika trenéry, asistenty a samozřejmě členy – bruslaři. Pyšní se spoustou ocenění, a to jak pro jednotlivce, trenéry, tak i celek. Pokud má někdo zájem stát se krasobruslařkou či krasobruslařem, musí nejprve absolvovat školičku bruslení, která je každoročně oddílem pořádána (více informací na webu – viz níže). Cíle oddílu? Mít fungující oddíl jak po sportovní, tak lidské stránce a samozřejmě si vychovat dobré krasobruslaře a krasobruslařky. Kde nás najdete: na zimním stadionu v Rudolické ulici v Mostě Kolik zaplatíte: 5 500 Kč/sezona Co s sebou: brusle, chrániče na brusle, pohodlné oblečení, ve kterém se dá hýbat, ale zahřeje (tělky, punčochy, šaty, mikinu), rukavice, čelenku, dobrou náladu a píli

35

Kontakt:

e-mail: krasobrusleni.most@seznam.cz


TJ Billiard Club Most byl založen v roce 1990 jako dobrovolné sdružení občanů provozujících sportovní činnost. V minulosti i v současné době se závodní družstva klubu zúčastňují soutěží pořádaných ČMBS na republikové i oblastní úrovni. Mimo závodní činnost se členové klubu ve své herně věnují i rekreační hře. V souvislosti se stárnutím populace se klub věnuje ve zvýšené míře i sportování seniorů. Pro načerpání většího množství informací o klubu i o sportu navštivte oficiální stránky ČMBS.

Kde nás najdete: v prostorách Střední školy technické v Mostě-Velebudicích Kolik zaplatíte: 500 Kč/měsíčně (děti a studující 50 %)

KULEČNÍKOVÉ DISCIPLÍNY

TJ Billiard Club Most, z. s.

Co s sebou: pro začátek stačí nadšení a zájem o sport Kontakt: Pavel Jung, tel.: +420 774 306 633, e-mail: jungpavel@seznam.cz

www.cmbs.cz

36


LEDNÍ HOKEJ www.mostectilvi.cz

MOSTECKÝ HOKEJOVÝ KLUB MOSTEČTÍ LVI Sport Most z. s. - oddíl mládežnického ledního hokeje Mostecký hokejový klub s. r. o. – A-tým

Oddíl ledního hokeje byl v Mostě založen v roce 1946, od června 2017 však mostecký hokej začal psát novou kapitolu s úplně novým městským týmem MOSTEČTÍ LVI, který sdružuje jak dospělé hokejisty, tak mládež. Dospělý A-tým svou první sezónu 2017/2018 odehrál v Krajské lize mužů Ústeckého kraje, jejímž se stal vítězem a následně postoupil do II. národní ligy. Klub se věnuje i výchově hokejové mládeže, spolupracuje s mateřskými i základními školami. Cílem je zprostředkovat dětem aktivní využití volného času a vybudovat u nich kladný vztah ke sportu. Společných tréninků a dalších aktivit se účastní i hráči A-týmu. Ve spolupráci s ČSLH pravidelně pořádá náborovou akci Týden hokeje. Nejvhodnější věk pro začátek s hokejem je od 4 do 8 let, výstroj vám zapůjčí na zimním stadionu. Základna klubu činí ke dvěma stovkám chlapců a dívek. Kde nás najdete: na zimním stadionu v Rudolické ulici v Mostě Kolik zaplatíte: 5 500 Kč/ročně – hráč, 2 750 Kč/ročně – brankář (příspěvky se hradí až od 2. třídy) Co s sebou: veškerá výstroj je k zapůjčení na zimním stadionu Kontakt: Mgr. Lubomír Jandera, tel.: +420 602 185 461, e-mail: lubomir.jandera@mostectilvi.cz

37


Letiště Most bylo založeno v roce 1946 v blízkosti obce Libkovice. Muselo však ustoupit těžbě uhlí, a proto bylo vystavěno letiště nové, které je v provozu od roku 1996 v místech Střimické výsypky, vedle silnice z Mostu do Braňan. Za dobu existence aeroklubu tu prošly výcvikem stovky pilotů a parašutistů. V tabulkách světových rekordů figurovala jména manželů Rybových stejně jako jméno bývalého člena R. Fiama, který s letounem JAK-40 vytvořil celou řadu světových rekordů.

LETECKÁ ČINNOST

Aeroklub Most, z. s.

Kde nás najdete: soboty, neděle, svátky na letišti v Mostě od 9:00 hodin Kolik zaplatíte: členství dle věku od 150 Kč/rok Co s sebou: není potřeba zvláštního vybavení Kontakt: Lucie Pešková, tel.: +420 724 160 850, e-mail: aeroklub-most@volny.cz

www.letistemost.cz

38


LYŽOVÁNÍ

www.jumpark.cz

Klub freestylového lyžování Most z. s. Klub freestylového lyžování byl založen za účelem vybudování a provozu prvního tréninkového centra s molitanovým dopadem pro lyžaře, bikery a snowboardisty v akrobatickém centru v Havrani u Mostu. V současnosti je areál přesouván na mosteckou Matyldu, kde bude v provozu na jaře 2019. Členy sdružení jsou reprezentanti ČR, kteří zajíždějí dobré výsledky na světových pohárech a mistrovství světa. Klub pracuje s mládeží, a to jak s talentovanou výběrovou mládeží ČR – v SPS a SCM, ale také lokální. Pravidelně pořádá sobotní tréninky parkuru a gymnastiky. Klub je také významným pořadatelem sportovních akcí. V Havrani uspořádal 6 dětských dní za hojné účasti dětí z Mostecka, několik závodů v akrobatickém lyžování. Největší pořádanou akcí je Evropský pohár v Peci pod Sněžkou 2017 a 2018 a dlouholeté pořadatelství Českého poháru v akrobatickém lyžování. Cílem sdružení je propagace mladých a rychle se rozvíjejících sportů mezi širokou veřejností, zabezpečení správného a organizovaného vývoje mladých talentů a výchova olympijských nadějí.

Kde nás najdete: Matylda – vedle záchranné služby a vodních sportů Kolik zaplatíte: informace u Romana Daleckého

39

Kontakt: Roman Dalecký, tel.: +420 739 379 003, e-mail: daleckyroman@seznam.cz


Lyžařská škola (LŠ Most) vznikla v roce 1975 se záměrem přiblížit požitek ze sjezdového lyžování široké veřejnosti. Od té doby prošla dlouhým vývojem. Od počátků, kdy měla jen sedm členů, přes období, kdy patřila pod hlavičku Baníku Most (oddíl boxu), až do dnešních dnů. Zkušení instruktoři vyučují kromě lyžování také carving a snowboarding. V současné době patří se svými čtyřmi desítkami stálých členů k jedné z největších lyžařských škol v ČR.

LYŽOVÁNÍ

Lyžařská škola Most

Kde nás najdete: ve skiareálu v Českém Jiřetíně Kolik zaplatíte: 1 600–2000 Kč za čtyřdenní kurz včetně dopravy Co s sebou: kompletní sjezdové nebo snowboardové vybavení Kontakt:

e-mail: lsmost@email.cz

www.lsmost.cz

40


MALÁ KOPANÁ www.fotbal-most.cz www.fotbalmost.cz

3G Sport z. s. Od roku 2013 vede soutěž Mostecké ligy malé kopané sdružení 3G Sport. Vylepšení, aktualizace, přesné statistiky a organizovanost, to je nová liga malé kopané v Mostě! Od roku 2018 se nově hraje i Seniorliga Most pro hráče ve věku 40+.

Kde nás najdete: zápasy se hrají na hřišti Základní školy, Most, Obránců míru 2944, p. o. (11. ZŠ) Kolik zaplatíte: 2 000 Kč/sezóna (startovné za tým 22 osob) Co s sebou: týmy musí k zápasům nastupovat v jednotných dresech s čísly na zádech Kontakt: Aleš Janeček, tel.: +420 604 744 146, Vojtěch Benda, tel.: +420 602 287 115, e-mail: mostecka.liga@seznam.cz

41


Skupina mažoretek byla založena v roce 2016 a od té doby zaznamenala mnoho úspěchů na domácích i mezinárodních mistrovstvích. Specializuje se na práci s náčiním baton (hůlka) a pom-pom zejména ve velkých formacích. V týmu jsou i úspěšné sólistky a duistky, některé z nich se zároveň věnují twirlingu. Mažoretky jsou rozděleny do několika věkových kategorií a zúčastňují se postupových i nepostupových soutěží, dále se prezentují na různých akcích, a to jak s pódiovými vystoupeními, tak s pochodovým defilé. Trénují 3x týdně v odpoledních hodinách v tělocvičně 18. ZŠ v Mostě.

MAŽORETKY

Mostecké Panterky, z. s.

Kde nás najdete: v malé tělocvičně Základní školy, Most, Okružní 1235, p. o. (18. ZŠ) Kolik zaplatíte: 1 000 Kč/pololetí Co s sebou: lehké sportovní oblečení (tričko, legíny), cvičky nebo taneční piškoty, pití Kontakt: Renáta Vnenková, tel.: +420 728 261 476, Tereza Riegerová, tel.:+420 720 483 890, e-mail: info@panterky.cz

www.panterky.cz

42


NÁRODNÍ HÁZENÁ

www.nh-most.cz

Baník Most NH, z. s. Současný mostecký klub národní házené (Baník Most NH) rozvíjí sport, který na počátku 20. století v naší zemi vznikl. Navazuje na tradice a úspěchy klubů, které v Mostě působily, např. Včelu Rudolice, Slavoj Most, Baník Most, Duklu Most, Baník Souš. Muži Baníku Most byli v letech 1962 a 1966 mistry republiky. V současné době má klub více než stovku aktivních členů, z nichž přes sedm desítek působí v mládežnických družstvech. Asi největší úspěch v novodobé historii si připsaly mladší žačky, které vybojovaly v roce 2012 bronzové medaile v halovém MČR a zlato na turnaji MČR a dorostenci, kteří na halovém MČR získali bronzové medaile v roce 2017 a stříbrné v roce 2018.

Kde nás najdete: ve sportovním víceúčelovém areálu Baníku Most NH, u dolní budovy Podkrušnohorského gymnázia v Mostě Kolik zaplatíte: 700 Kč/pololetí Co s sebou:

43

sportovní obuv a oblečení (jako na tělocvik)

Kontakt: Josef Stýblo, tel.: +420 606 598 242, e-mail: banikmostnh@seznam.cz


Paraklub vznikl v roce 1992 a sportovní činnost vykonává na mosteckém letišti. Členové klubu se každoročně účastní několika soutěží na národní i mezinárodní úrovni. Každý rok také klub minimálně jednu z těchto soutěží pořádá. Na svém kontě má mnoho medailových ocenění a je držitelem dvou republikových rekordů. Sportovní parašutismus zahrnuje několik disciplín, nejznámější je přesnost přistání na padáku, dále létání na padáku, individuální a skupinová akrobacie za volného pádu a mnohé další. Kromě výcviku a tréninku sportovních seskoků pro členy klubu nabízí výcvikové středisko také možnost tandemových seskoků a individuálního jednotlivého seskoku pro zájemce z široké veřejnosti.

PARAŠUTISMUS

Paraklub Most, spolek

Kde nás najdete: na letišti v Mostě Kolik zaplatíte: podle aktuálního ceníku na webových stránkách Co s sebou:

sportovní obuv a oděv, jinak vše k zapůjčení na letišti

Kontakt: tel.: +420 602 325 395, e-mail: info@skywalkers.cz; praha@skywalkers.cz

www.muj-seskok.cz www.skyservice.cz

44


PLAVÁNÍ www.lachtanmost.cz

„Klub Lachtan Most o. s.“ Klub Lachtan provozuje plavání 14 let. Dříve se specializoval pouze na plavání dětí do 3 let, ale postupem času nabídku rozšířil i na plavání pro děti do 16 let. Pravidelně se účastní soutěží a pořádá každé dva měsíce závody. Klub navštěvuje zhruba šest desítek dětí.

Kde nás najdete: u Aquachobotniček ve spodní části Aquadromu Most v Topolové ulici, u letního vstupu Kolik zaplatíte: 2 000 Kč/pololetí Co s sebou: plavky, koupací čepici, brýle, ručník, mýdlo a dobrou náladu

45

Kontakt: Martina Techlovská, tel.: +420 606 523 895, e-mail: techlovska@seznam.cz


Plavecká škola Most z. s. zajišťuje výuku plavání pro mostecké základní a mateřské školy. Žáci základních škol mají tuto výuku jako povinnou součást předmětu tělesná výchova. Celkem absolvují 40 hodin plaveckého výcviku rozděleného do 3. a 4. třídy ZŠ (20 + 20 hodin). Pro děti mateřských škol se jedná o předplavecký a plavecký výcvik v rámci jejich pohybových aktivit, kdy věkově jde o děti pětileté a starší. Počet vyučovacích lekcí je 10. Výuka probíhá pod vedením kvalifikovaných instruktorů plavání s využitím veškerých možných plaveckých pomůcek.

Kde nás najdete: bazén Základní školy, Most, U Stadionu 1028, p. o. (3. ZŠ) bazén Dětského domova, K. H. Borovského 1146, Most

PLAVÁNÍ

Plavecká škola Most z. s.

Kolik zaplatíte: 1 800 Kč/kurz Co s sebou: plavky (ne koupací kraťasy), ručník, plaveckou čepici (doporučena silikonová), tekuté mýdlo a případně plavecké brýle (ty nejsou pod- mínkou). Kontakt: tel.: +420 603 201 852, +420 777 813 408, e-mail: plaveme@seznam.cz

www.plaveckaskolamost.cz

46


PLAVÁNÍ www.plavanimost.cz

Plavecký klub Most, z. s. Plavecký klub působí v Mostě v oblasti plaveckých sportů již půl století. Do roku 1975 fungoval klub pod názvem Baník Most. V roce 2009 se osamostatnil na klub. Jeho hlavní náplní je výkonnostní plavání a plavecká výuka dětí. Členská základna se pohybuje v průměru okolo sta plavců. Klub pravidelně vysílá své plavce na MČR jednotlivců a družstev – žactva a dorostu.

Kde nás najdete: v bazénové hale na Aquadromu Most v Topolové ulici Kolik zaplatíte: 2 500 Kč/rok Co s sebou: plavky, plavecké brýle, čepici a pantofle

47

Kontakt: Petr Vachulka, tel.: +420 602 142 621, e-mail: pvachulka@volny.cz


Klub potápěčů Uhlomost-sportu byl založen v roce 1959. Vychoval mnoho mistrů republiky ve všech kategoriích a reprezentantů Československa a později ČR, kteří na vrcholných soutěžích získávali medaile. V současné době jsou v klubu 2 reprezentanti ČR v dospělé kategorii a 1 v juniorské kategorii. V dospělé kategorii plavou družstva mužů i žen potápěčskou ligu, mládež Českou ligu mládeže. Ti nejlepší startují na MČR jednotlivců či na mezinárodních závodech v zahraničí (Světový pohár). V současné době má klub přibližně sedm desítek členů.

Kde nás najdete:

v bazénu Střední zdravotnické školy Most v ulici J. E. Purkyně a v bazénové hale na Aquadromu Most v Topolové ulici

Kolik zaplatíte:

3 000–4 500 Kč/rok

Co s sebou:

plavky, plavecké brýle

Kontakt:

Ing. O. Peleška, tel.: 723 339 427, e-mail: peleska.o@seznam.cz J. Žižka, tel.: 602 446 482, e-mail: zizka_josef@cis-sbdk.cz R. Dérer, tel.: 602 395 913, e-mail: romder@centrum.cz, V. Reiner, tel.: 420 732 965 390, e-mail: reinervlastimil@seznam.cz, J. Uhlíř, tel.: 773 783 912, e-mail: uhlir1974@seznam.cz

PLAVÁNÍ

Potápěči UHLOMOST- sport, p. s.

www.uhlomost.wz.cz

48


RYBÁŘSTVÍ www.rybarimost.eu

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Most Místní organizace Českého rybářského svazu (ČRS) eviduje téměř čtyři tisíce členů, nechybějí mezi nimi ani ženy, děti a mládež. Celkem má mostecká organizace na starosti čtyři desítky rybníků, které jsou určeny ke sportovnímu rybolovu. V organizaci je několik kroužků pro děti i mládež. Malí rybáři se v nich učí chytat ryby a poznávat přírodu.

Kde nás najdete: kroužek – Středisko volného času, ul. Albrechtická 414/1, Most Kolik zaplatíte: 300 Kč/pololetí – kroužek Co s sebou: běžný sportovní oděv

49

Kontakt: sekretariát, tel.: +420 777 910 517, jednatel, tel.: +420 777 910 513; kroužek, tel.: +420 720 736 255; e-mail: rybari.most@seznam.cz


Softball club Painbusters založila v roce 1989 při TJ OÚNZ Most skupina nadšenců z řad lékařů mostecké nemocnice. Odtud pochází přenesený historický název klubu „Painbusters – Krotitelé bolesti“. V současné době má devadesát členů, kteří působí v týmech mužů, juniorů, kadetů, žáků a přípravky. Softbalisté se pravidelně umísťují na předních příčkách extraligových soutěží, v klubu je řada reprezentantů.

SOFTBALL

SOFTBALL CLUB PAINBUSTERS MOST, z. s.

Kde nás najdete: od dubna do října v areálu na Ovčíně, Hořanská cesta v Mostě, od listopadu do března v tělocvičně Základní školy, Most, Jakuba Ar besa 2454, p. o., a v tělocvičně Podkrušnohorského gymnázia Most Kolik zaplatíte: první 2 měsíce zdarma, pak 250 Kč/měsíc Co s sebou: sportovní oblečení, tenisky, nadšení, chuť naučit se něco nového, od vahu pracovat a zlepšovat se Kontakt: Pavel Kasal, tel.: +420 608 857 070

www.painbusters.cz Facebook: Painbusters Most

50


SQUASH www.tornadosport.cz

Squashová Akademie & Školička v Tornádu V moderním sportovním a relaxační centrum „Tornádo Sport“ nabízí: 5 klimatizovaných squashových kurtů, 4 dvorce na badminton, WALLYBALL – volejbal na squashových kurtech, 2 stoly na stolní tenis, 30 kol Schwinn cyclingu, 17 pasů H.E.A.T programu, fitness společné a fitness pro ženy s možností využití služeb trenérů a vibrostationu, zrcadlový sál pro různé formy cvičení – fitbox, trampolínky, step aerobik, power jóga, Hatha jóga, bodystyling, cvičení nejen pro seniory, cross-kruhový trénink, piloxing, STOB – kurz snižování nadváhy, Pilatesova metoda cvičení. Pravidelně probíhá nábor dětí do squashové školičky. Děti se pod vedením vyškolených trenérů postupně učí základům této hry (držení rakety, pohyb na kurtu, taktika hry…). Squash zlepší jejich obratnost, rychlost, postřeh a fyzickou připravenost. Přirozenou cestou bude rozvíjen talent a smysl pro squash. Tréninky probíhají dvě hodiny týdně v odpoledních hodinách. Rozděleny jsou podle věku a výkonnosti.

Kde nás najdete: TORNÁDO SPORT, s. r. o., Okružní 1733, Most Kolik zaplatíte: 800 Kč/měsíc. Kurzovné zahrnuje první dva měsíce zapůjčení rakety s míčkem a na každou hodinu iontový nápoj.

51

Kontakt:

tel.: +420 476 120 000, e-mail: tornadosport@tornadosport.cz


Billiard-hockey club (BHC Most) vznikl v roce 1996. V současné době má tři oddíly, které působí na různých úrovních soutěží družstev ve stolním hokeji v kategorii billiard-hockey šprtec. Členové klubu se účastní také turnajů jednotlivců, od místních po vrcholné republikové i mezinárodní soutěže. Spektrum činnosti nabízí vyžití pro pravidelné i příležitostné hráče a hráčky bez ohledu na věk a soutěžní ambice. Mezi aktivními členy jsou na jedné straně mistři republiky a Evropy, na straně druhé hráči, kteří preferují taktikou nesvázaný útočný styl regionálních soutěží. Své místo si v BHC Most může najít každý bez rozdílu věku a pohlaví. Klub dlouhodobě spolupracuje se školami v regionu a s volnočasovými organizacemi (např. SVČ Most).

STOLNÍ HOKEJ

Billiard-hockey club Most, z. s.

Kde nás najdete: Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, p. o. (15. ZŠ), Základní škola, Most, Rozmarýnová 1692, p. o. (14. ZŠ), Základní škola, Most, Okružní 1235, p. o. (18. ZŠ), Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, p. o. (7. ZŠ), Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614, p. o. (8. ZŠ), Středisko volného času, Most, Albrechtická 414, p. o. Kolik zaplatíte: 100–600 Kč/rok Co s sebou: začátečníkům bude základní vybavení zapůjčeno; vybavení je možné zakoupit i prostřednictvím klubu (základní vybavení cca 150 Kč) Kontakt: Jakub Hasil, tel.: +420 603 337 054, e-mail: jakub.hasil@post.cz

www.most.billiard-hockey.cz

52


STOLNÍ TENIS www.skstbanikmost.cz

Sportovní klub stolního tenisu Baník Most z. s. Sportovní klub stolního tenisu patří mezi největší a nejúspěšnější kluby stolního tenisu v Ústeckém kraji, který startuje v ligových i krajských soutěžích mužů. Pracuje pravidelně s mládeží, která se zúčastňuje turnajů jednotlivců i družstev a v neposlední řadě i na dětských letních soustředěních. Zájemcům o tento sport klub nabízí hernu se šesti stoly a kompletním vybavením včetně trenérského vedení zkušeným týmem.

Kde nás najdete: ve Sportovní hale Most Kolik zaplatíte: 1 500 Kč/pololetí Co s sebou: sportovní oblečení, vhodnou sálovou obuv, která nezanechává stopy, chuť něco se naučit a smysl pro kolektivní činnost

53

Kontakt: Předseda: Jan Macháček, tel.: +420 604 879 818, e-mail: machacek@gms-most.cz Trenér mládeže: Petr Šťovíček, tel.: +420 604 212 013, e-mail: petr.stovicek@wuerth.cz


Šachový oddíl Chess vznikl v roce 2011 přechodem hráčů Střediska volného času Most (SVČ Most) do nového oddílu. Své zastoupení tu má jak mládež, tak dospělí. V soutěžích družstev dospělých mají své zástupce ve všech krajských soutěžích a „A“ mužstvo hraje celostátní 2. ligu. Vynikajícím individuálním úspěchem je například účast žáka Jana Vykouka na Mistrovství světa mládeže v Brazílii, kde reprezentoval Českou republiku, v současné době hraje Extraligu a 1. ligu.

ŠACHY

CHESS MOST o. s.

Kde nás najdete: ve Středisku volného času v Albrechtické ulici v Mostě Kolik zaplatíte: kroužek 500 Kč/rok, oddíl 1 000 Kč/rok Co s sebou: dobrou náladu a „zapnutou hlavu“ Kontakt: Radomír Pešek, tel.: +420 606 644 249, e-mail: radomir.pesek@centrum.cz

54


ŠACHY

Šachový klub Most z. s. Šachový klub Most byl založen v roce 2006 jako občanské sdružení. V letech 2006 až 2010 měl klub největší členskou šachovou základnu dětí v Ústeckém kraji. Slavili mnoho úspěchů na úrovni ČR jak v družstvech, tak i v jednotlivcích. V družstvech odehráli dvě sezóny nejvyšší extraligy v šachu a pořádali pro tuto soutěž finále extraligy ČR v Mostě, kde se umístili na krásném 4. místě. I jednotlivci dokázali být na nejvyšších stupních na mistrovství ČR nebo Čech. Od roku 2010 se ŠK Most zaměřuje především na pořádání šachových turnajů pro mládež ve věku 8–16 let. Pořádá turnaje okresní, krajské a celostátní pro jednotlivce i pro družstva, které mají velmi kladné ohlasy od účastníků a rodičů. Dále podporují šachový kroužek na 4. ZŠ v Mostě, kde se učí hrát šachy cca 30 dětí a poté jsou nejlepší registrovaní v klubu ŠK Most.

Kolik zaplatíte: 500 Kč/rok Co s sebou: šachovou bojovnou náladu

55

Kontakt: Körschner Miroslav, tel.: +420 739 237 029, e-mail: korschner@seznam.cz


ŠERM

Tělovýchovná jednota Baník Most, z. s. oddíl sportovního šermu Činnost oddílu spočívá hlavně ve výchově mladých fleretistů v žákovských kategoriích. V současné době má oddíl 11 registrovaných členů a 2 trenéry s licencí. Mladí šermíři se zúčastňují turnajů po celé republice a v sousedním Německu. Jejich výkony a výsledky jsou více než uspokojivé a ve svých kategoriích se pohybují na předních místech šermířského žebříčku. Pravidelně se již šestou sezonu zúčastňují Finále mistrovství ČR, které je vyvrcholením celoročního úsilí. Oddíl získal v novodobé historii 4 medaile v seriálu mistrovství ČR v šermu fleretem. Kde nás najdete: ve Středisku volného času v Albrechtické ulici čp. 414 v Mostě Tréninky probíhají v úterý a čtvrtek od 17:00 do 19:00 hodin. Kolik zaplatíte: 200 Kč/měsíc Co s sebou: tričko, tepláky, sportovní obuv; při výuce šermu děti: fleret, kord, dospělí: šavle nebo na zvláštní žádost. Podmínka přijetí: věk uchazečů od 8 do 12 let Kontakt: Petr Lískovec, tel.: +420 723 805 515, e-mail: liskovec.petr@quick.cz

www.serm-most.websnadno.cz

56


TANEC Facebook: Institute of TOG

Institute of TOG z. s. Taneční skupina Institute of TOG působí již pátým rokem. Byla založena Tomášem Böcklem a Kieu My Tran, kteří mají za sebou dlouholeté zkušenosti např. v taneční skupině Projekt AWA nebo také v JAD Dance Company. Během svého působení zaznamenala nespočet tanečních úspěchů. Jen v roce 2017 se umístili na 6. místě Mistrovství Evropy BEST DANCE GROUP (dospělá kategorie, PROFI SHOW, HIP HOP s choreografií DELETE), také získali titul mistra České republiky v kategorii Street dance v postupové soutěži CZECH DANCE TOUR 2017. Institute of TOG je nejenom úspěšná taneční skupina, ale také rodina, ve které má každý své místo, své přátele a zázemí.

Kde nás najdete: ve Sportovní hale Most Kolik zaplatíte: 2 000–2 200 Kč/pololetí Co s sebou: sportovní oblečení (tepláky, legíny, kraťasy a tričko), obuv s měkkou podrážkou a dobrou náladu

57

Kontakt: Veronika Ondysová, tel.: +420 739 680 110, e-mail: itog@seznam.cz


Taneční studio Kamily Hlaváčikové bylo založeno v roce 2008 zprvu pouze pro dospělé klienty. V roce 2010 byla působnost rozšířena na všechny věkové kategorie od miminek po seniory. Studio nabízí atraktivní a širokou škálu tanečních a pohybových kurzů. Kurzy pro děti jsou rozděleny na hobby a profi úroveň. Profi skupiny úspěšně reprezentují taneční studio a město Most nejen po ČR, ale i v zahraničí. Za dobu své působností se studio dostalo mezi přední taneční špičku. Zájemci si mohou vybrat z této široké nabídky kurzů: karibské tance, latino tance, zumba, repeat dance, mažoretky, roztleskávačky, cheerleading, základy gymnastiky, společenský tanec, svatební tanec, tanec s miminky, cvičení rodičů s dětmi, bodystyling, step aerobic.

TANEC

Taneční Studio Kamily Hlaváčikové a SK Amadeus Most z. s.

Kde nás najdete: v ulici Marš. Rybalka 1020, Most (bývalé CVČ pod restaurací Mamut) Kolik zaplatíte:

1 500–3 500 Kč/pololetí

Co s sebou:

cvičky, sportovní lehké oblečení, pití

Kontakt: recepce, tel.: +420 775 139 991, ředitelka, tel.: +420 739 150 150

www.tanecnistudio-kh.cz

58


TANEC www.tanec-hofmann.cz

Taneční škola manželů Hofmannových Taneční studio DemiDance Taneční škola manželů Hofmannových vznikla zhruba před dvaceti lety a na její tradici navázalo taneční studio Demi Dance. Škola pořádá kurzy společenského tance pro mládež i dospělé a věnuje se dětem od 3 let, které vzdělává v taneční oblasti až do dospělosti. Zájemci si mohou z nabídky kurzů vybrat společenský tanec, Disco Dance nebo Latino Show.

Kde nás najdete: v nově zrekonstruovaném sále Divadla Rozmanitostí v Mostě Kolik zaplatíte: 900–1 900 Kč/pololetí Co s sebou:

59

oblečení na cvičení, sportovní obuv

Kontakt: Kateřina Hofmannová, tel.: +420 607 600 768, e-mail: tshofmann@atlas.cz


Taneční skupina The F.A.C.T. vznikla v roce 2008. Věnuje se tanečnímu stylu street dance (hip-hop, house, locking, poppin). Skupina se pravidelně zúčastňuje různých soutěží po celé ČR a patří mezi přední taneční skupiny. Má za sebou mnoho úspěchů a zkušeností.

TANEC

The F.A.C.T., z. s.

Největší úspěchy: - mistři ČR a absolutní vítězové v juniorské kategorii Taneční skupina roku 2017 - vicemistři ČR v dětské věkové kategorii základní liga HIPHOP 2017 - mistři Evropy Taneční skupina roku 2018 Vizí taneční skupiny je vytancovat a vychovat pokorné a univerzální tanečníky, rozvíjet jejich kreativitu a tvořit tak jejich osobitý styl.

Kde nás najdete: v tanečním sále v ulici A. Dvořáka, č. p. 2455/14, Most Kolik zaplatíte: 2 700–3 500 Kč/pololetí Co s sebou:

pohodlné oblečení (tepláky, tričko, kecky) a pití

Kontakt:

Alena Karlovská, tel.: +420 723 239 154, e-mail: thefact@email.cz

Facebook: The F.A.C.T.

60


TENIS

www.tkmost.cz

Tenisový klub Most z. s. Tenisový klub (TK Most) využívá ke své činnosti tenisový areál pod vrchem Ressl (vedle Městského hřbitova), který má v pronájmu od TJ Baník Most. Věnuje se především mládeži. Provozuje tréninkové středisko mládeže pro Ústecký kraj, do kterého jsou zařazováni nejlepší mladí tenisté kraje, a dále vlastní, tzv. klubové středisko mládeže. V průběhu zimního období využívá klub krytou halu, která je součástí tenisového areálu.

Kde nás najdete: v tenisovém areálu v ulici Pod Koňským vrchem, č. p. 1159, Most (za hřbitovem, autobus č. 16) Kolik zaplatíte: květen–červen 200 Kč/hod.; červenec–říjen 150 Kč/hod.; hala 300 Kč/hod.; všední dny, sobota, neděle 250 Kč/hod.; členský poplatek 3 500 Kč/rok (hra bez omezení) Co s sebou: sportovní oblečení, vhodnou obuv pro hru na antuce a do haly, v letním období možnost zapůjčení rakety, prodej míčů

61

Kontakt: Jaroslav Tačner, tel.: +420 602 338 081, Milan Radvanovský, tel.: +420 775 488 440, +420 777 141 681 e-mail: info@tkmost.cz


Oddíl volejbalu byl založen v roce 1951. V začátcích měl pouze ženský a mužský oddíl. K tréninku využíval starou sokolovnu a venkovní hřiště u střední průmyslové školy. Nyní je dívčím volejbalovým klubem. Hraje trojkový a čtyřkový volejbal v kategorii mladších žaček. Mladší i starší žákyně hrají krajský přebor. V současné době je jediným volejbalovým oddílem v Mostě, kde se trénuje závodní volejbal.

VOLEJBAL

Tělovýchovná jednota Baník Most, z. s. oddíl volejbalu

Kde nás najdete: ve Sportovní hale v Mostě, v Základní škole, Václava Talicha 1855/1, Most (4. ZŠ), v Základní škole, Rozmarýnová 1692/3, Most (14. ZŠ) Kolik zaplatíte: 1 500 Kč/pololetí Co s sebou: boty sálovky, pití, míč (není nutný ihned) Kontakt:

tel.: +420 724 172 694, e-mail: volej-bal.eva@seznam.cz

62


SPORTOVNÍ AREÁLY U ZÁKLADNÍCH ŠKOL

SPORTOVNÍ AREÁLY U ZÁKLADNÍCH ŠKOL Víceúčelové sportovní areály u základních škol jsou běžně přístupné veřejnosti každý den i o víkendech. Pro děti a mládež do 18 let jsou zdarma, pro dospělé za poplatek. Hřiště mají umělý povrch a je možné je využívat pro míčové hry i atletiku.

Základní škola v ulici Svážná (1. ZŠ) Dvě víceúčelová hřiště s umělým povrchem (lajnování pro fotbal, basketbal, volejbal, tenis, házenou), atletický ovál, pískové doskočiště. Kontakt na správce hřiště: tel.: +420 723 523 923, tel.: +420 730 575 277. www.1zsmost.cz

Základní škola v ulici U Stadionu (3. ZŠ)

63

Dvě víceúčelová hřiště, atletický ovál, stometrová sprinterská rovinka, doskočiště pro skok daleký a skok o tyči a prostor pro vrhy. Kontakt na správce hřiště: tel.: +420 605 234 267 nebo e-mailem: info@3zsmost.cz. www.3zsmost.cz


Víceúčelové hřiště s umělou trávou (lajnování pro fotbal, basketbal), hřiště na plážový volejbal, atletický ovál. Kontakt na správce hřiště: tel.: +420 733 794 290. www.4zsmost.cz

Základní škola v ulici Jakuba Arbesa (7. ZŠ) Víceúčelové hřiště malé a velké s umělým povrchem (lajnování pro fotbal, basketbal, házenou, tenis, volejbal), stoly pro stolní tenis. Více informací na tel.: +420 417 639 397. www.7zsmost.cz

Základní škola v ulici Vítězslava Nezvala (8. ZŠ) Víceúčelové hřiště s moderním atletickým oválem a pískovým doskočištěm. Nechybí tu plocha pro skok vysoký, streetball či hřiště pro košíkovou a malou kopanou. Kontakt na správce hřiště: tel.: +420 604 849 577. http://8zsmost.otevrena-skola.cz

SPORTOVNÍ AREÁLY U ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Základní škola v ulici Václava Talicha (4. ZŠ)

64


SPORTOVNÍ AREÁLY U ZÁKLADNÍCH ŠKOL Základní škola v ulici Zdeňka Štěpánka (10. ZŠ) Víceúčelové hřiště malé a velké s umělým povrchem (lajnování pro fotbal, basketbal, volejbal, tenis), atletický ovál, pískové doskočiště, sektory pro skoky (daleký, vysoký, o tyči). Kontakt na správce hřiště: tel.: +420 417 639 245, tel.: +420 731 635 591. www.zs10.cz

Základní škola v ulici Obránců míru (11. ZŠ) Víceúčelový sportovní areál s rovinkou pro sprint se třemi drahami, pískové doskočiště pro skok daleký, víceúčelové hřiště pro tenis, košíkovou, volejbal, asfaltové hřiště pro košíkovou, malou kopanou, hřiště s umělou trávou pro malou kopanou. Kontakt na správce hřiště: tel.: +420 607 224 831. www.11zsmost.cz

Základní škola v ulici Rozmarýnová (14. ZŠ) Dvě víceúčelová hřiště s umělým povrchem, atletická dráha. Kontakt na správce hřiště: tel.: +420 603 883 502, tel.: +420 603 883 501. http://zsrozmarynova.edu-most.cz/

65


Dvě víceúčelová hřiště s umělým a asfaltovým povrchem (lajnování pro malou kopanou, florbal, házenou, volejbal, basketbal, tenis), běžeckým oválem, dvěma tenisovými kurty, relaxačními plochami se zámkovou dlažbou či dvěma basketbalovými hřišti. Kontakt na správce hřiště: tel.: +420 776 461 476. www.mostzs15.cz

Základní škola v ulici Okružní (18. ZŠ)

Víceúčelové hřiště s umělým povrchem (s lajnováním pro fotbal) a atletická dráha. Kontakt na správce hřiště: tel.: +420 732 401 751. www.18zs.cz

SPORTOVNÍ AREÁLY U ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Základní škola v ulici J. A. Komenského (15. ZŠ)

66


SPORTOVIŠTĚ

AQUADROM Vodní park Aquadrom vznikl přestavbou bývalého venkovního koupaliště. Dnes plavci v krytém vnitřním areálu najdou pětadvacetimetrový bazén se šesti závodními dráhami. K dispozici je dále rekreační a vířivý bazén, dva kryté tobogány, divoká řeka či bazének pro nejmenší. To vše je doplněno různými masážními tryskami a chrliči, lezeckou sítí nad vodou atd. V objektu je místo i pro parní komoru, saunu nebo fitness centrum. V roce 2018 byly vnitřní podlahy opatřeny protiskluzovými povrchy. V letní sezoně je na Aquadromu otevřen venkovní areál s rekreačně-plaveckým bazénem s třemi pětadvacetimetrovými plaveckými dráhami a velkou skluzavkou. Dále je zde dětský bazének s řadou atrakcí a brouzdaliště. Součástí venkovního areálu je mimo jiné minigolf, víceúčelové hřiště, beachvolejbalová plocha, pískoviště a řada dětských atrakcí. Pro děti a studenty, školy, zájmové a sportovní oddíly a ZTP poskytuje Aquadrom nejrůznější slevy, nejmenší děti mají navíc vstup zdarma. Ostatní návštěvníci mohou získat permanentky či výhodné karty. http://www.aquadrom.cz

BENEDIKT Na okraji Mostu při obci Vtelno (dnes části města) leží rekreačně-sportovní areál Benedikt. Vznikl na přelomu 60. a 70. let 20. století zatopením důlního díla téhož jména a lesoparkovou úpravou okolí. Původně rozsáhlá vodní plocha je dnes rozdělena na dvě části. Větší nádrž s písčitou pláží a slunečníky je využívána hlavně na koupání, menší je určena rybářům. Při nádrži na koupání se nacházejí dětská hřiště s prolézačkami, skluzavkami a pískovišti. Pro větší sportovce je v areálu několik druhů ploch určených pro míčové hry. Vedle tenisového kurtu to je hřiště na hokejbal s mantinely, dvě víceúčelová hřiště a beachvolejbalová plocha. V areálu se nacházejí také venkovní posilovací (workoutové) stroje určené pro cvičení s vlastní vahou. V létě jsou na vodní ploše instalovány různé vodní atrakce. Okruh kolem Benediktu je vhodný pro běh a populární kolečkové brusle či jízdu na kole.

70 67

Velkou předností areálu je kromě autokempu s hotelem především celoročně otevřená restaurace s bowlingovými dráhami či venkovní amfiteátr. Díky vhodné infrastruktuře je toto místo hojně využívané pro konání společenských akcí a sportovních soutěží. Dnešní Benedikt představuje mimořádně úspěšný rekultivační projekt a doklad úspěšné obnovy krajiny – vhodný nejen pro sport, ale i pro klidné procházky krásnou přírodou.


Areál hipodromu patří mezi unikátní rekultivační projekty, neboť stojí na místě kdysi ohromné velebudické výsypky. Během 90. let 20. století se na jejím místě podařilo vybudovat lesoparkový areál, jehož dominantou je dostihové závodiště. Mostecký hipodrom má jako jediné závodiště v České republice přímou dráhu pro rovinové dostihy o délce 1 200 m. Ojedinělá je také oddělená tréninková dráha s písčitým a travnatým povrchem mimo samotné závodiště. Konají se zde dostihové, parkurové či vytrvalostní závody koní. Plochy slouží také jako výcviková místa pro rekreační ježdění a pro hipoterapii. Kolem závodiště je postavena téměř 3,5 km dlouhá asfaltová in-line dráha pro veřejnost, kterou od r. 2008 vyhledávají nejen Mostečané. S areálem je také pevně spjat start populárního závodu horských kol Extrem Bike Most. Na hipodromu je možné zahrát si fotbalgolf, který v sobě mísí vášeň a sílu fotbalu s elegancí a tradicí golfu.

SPORTOVIŠTĚ

HIPODROM

Druhou významnou součástí někdejší výsypky je golfové hřiště s devíti jamkami. Zdejší golfový klub vznikl v roce 1993, samotné hřiště bylo znormováno v roce 1999. Svým zasazením do mírně zvlněné krajiny připomíná atmosféru skotského linksu. Výhodou mosteckého hřiště je příznivé mikroklima, umožňující celoroční hru. Areál hipodromu díky široké nabídce sportovního vyžití a výborné infrastruktuře umožňuje akce pro rodiny s dětmi či zaměstnanecké a firemní dny, konání sportovních setkání seniorů atd. Vysoká návštěvnost svědčí o splnění původní myšlenky přeměny výsypky v areál sportovního, kulturního a společenského vyžití široké veřejnosti. http://www.hipodrom.cz

MATYLDA Zejména v letních měsících je oblíbeným odpočinkovým a rekreačním místem areál vodní nádrže Matylda ležící při hlavní silnici na Chomutov. Z druhé strany přiléhá Matylda k autodromu, což z ní činí hojně využívaný kemp v době motoristických závodů. V blízkosti je také vrch Ressl, což umožňuje pořádání závodů v triatlonu a podobných kombinovaných disciplín. Širší okolí nádrže je zalesněno. Jezero Matylda je vedle hipodromu a Benediktu dalším z úspěšných rekultivačních projektů. Umělá nádrž vznikla zatopením bývalého povrchového dolu Vrbenský. Rozloha Matyldy dosahuje téměř čtyřiceti hektarů vodní

68


SPORTOVIŠTĚ

plochy, průměrná hloubka činí 3,5–4 m. Stavba vodní nádrže byla zahájena v polovině 80. let a v roce 1992 se začala napouštět vodou z nechranického přivaděče. V nejnavštěvovanější severní části při pláži stojí sezónní stánky s občerstvením, dětská hřiště a workoutové hřiště určené na cvičení s vlastní vahou. Pláž je vybavena řadou slunečníků a betonovými vstupy do vody. Na druhé straně pláže se nachází hřiště na beachvolejbal. V roce 2018 byl v areálu vybudován pumptrack pro horská kola. Západní část nádrže směrem na Chomutov je vyhrazena pro rybáře a vodní sporty. K dispozici je půjčovna šlapadel a dalších vodních atrakcí. Na své si zde přijdou milovníci windsurfingu, vodních lyží či skútrů. Jezero lemuje okruh v délce čtyř kilometrů upravený pro cyklistiku a rekreační běh. Oblíbili si jej ale zejména jezdci na in-line bruslích kvůli jejímu výrazně rovinatému profilu a příznivé délce 4 km. Osobní věci lze navíc odložit do skříněk na začátku dráhy. Vedle amatérů se na dráze prohání i účastníci mistrovství ČR. Z dalších velkých závodů lze jmenovat již zmíněný triatlon, závody dračích lodí či závody kánoí. http://www.matylda-most.cz/

SPORTOVNÍ HALA MOST, a. s. Ve sportovní hale a na několika dalších sportovištích rozesetých po městě působí celá řada klubů a oddílů, o kterých se můžete dozvědět v této publikaci. Patří mezi ně šerm, volejbal, házená národní i mezinárodní, box, kickbox, basketbal, stolní tenis, badminton, fotbal, florbal, futsal, gymnastika, karate, střelba, šachy, šipky, tenis. Samotná sportovní hala s moderní palubovkou patří mezi nejkvalitnější sportoviště určené pro sálové sporty v regionu. Využívána je především k tréninkům házené žen i mužů a dětí. Hostí významná sportovní utkání v házené, především WHIL, ale i mezinárodní utkání, basketbalu, florbalu, boxu a dalších. Vedle toho se zde pořádají i koncerty hudebních skupin a taneční soutěže. Společenské uplatnění najde při prezentacích středních škol „Sokrates“, soutěžích fiktivních firem žáků středních škol. Tzv. malá tělocvična je určena především pro basketbal. Potkáme se zde však i s footsalem, volejbalem, boxem, badmintonem a házenou. www.sportovnihalamost.cz

AREÁLY ADRENALINOVÝCH SPORTŮ

70 69

Areál netradičních sportů se nachází v kryté hale (dřívější zimní stadion) za mosteckým gymnáziem. Hřiště je vhodné pro hokejbal, in-line bruslení a další sporty vyžadující perfektní povrch. Sportoviště bylo po většinu roku 2018 uzavřeno, neboť bylo třeba opravit narušenou statiku letité haly. Skatepark na Šibeníku je určen pro vyznavače skateboardů i BMX kol. Hřiště je rozděleno na spodní část s rampami a horní s betonovými bloky.


ZIMNÍ STADION

SPORTOVIŠTĚ

Skatepark je vybavený ocelovými rampami a betonovými bloky. Zájemci si zde najdou jednoduché překážky simulující městské prostředí i složitější prvky pro zkušené jezdce. Místo se nachází v širším centru města, a přesto na klidném místě. Park je oplocen a na noc se uzavírá. V roce 2018 proběhla rekonstrukce povrchů ramp.

Nový zimní stadion vznikl poblíž fotbalového stadionu Josefa Masopusta. Do provozu byl uveden v roce 1998. Jeho kapacita činí 1 640 míst k sezení a 100 k stání. Ledová plocha o rozměrech 59 x 28 m splňuje kritéria pro většinu hokejových soutěží podle parametrů Českého svazu ledního hokeje. Výhodou je vlastní parkoviště s kapacitou cca 250 míst. Stadion je samozřejmě určen především pro hokejový sport. Od roku 2015 zde působí samostatný mládežnický klub, od roku 2017 hokejový klub ve vlastnictví města MOSTEČTÍ LVI. Lvům se v roce 2018 podařilo postoupit do II. ligy. Vedle hokeje působí od roku 2012 na stadionu i oddíl krasobruslení. V období září–březen je k dispozici bruslení pro veřejnost. Amatérské hokejové skupiny si mohou ledové plochy pronajmout na večerní hodiny. V prostorách zimního stadionu se nachází také fitness centrum.

71 70


SEZNAM SPORTOVNÍCH KLUBŮ „Klub Lachtan Most o.s.“

45

Modelářský klub MK Most p. s.

15. ZŠ Most - oddíl Judo, z. s.

13

Mostecké Panterky, z. s.

42

8

3G Sport z. s.

41

Mostecký fotbalový klub o. p. s.

25

Aeroklub Most, z. s.

38

MOTO MOST CLUB v AČR

6

Atletický klub Most, z. s.

3

Moto Most Club z. s.

7

Badmintonová Akademie Lukáše Kroce

9

Paraklub Most, spolek

44

Badmintonový klub Super Stars Most, z. s.

10

Plavecká škola Most z. s.

46

Badmintonový klub TJ Baník Most z. s.

11

Plavecký klub Most, z. s.

47

Baník Most NH, z. s.

43

Potápěči UHLOMOST- sport, p. s.

48

Billiard-hockey club Most, z. s.

52

SOFTBALL CLUB PAINBUSTERS MOST, z. s.

50

Bowling Club Most, o. p. s.

20

Sport Most z. s. – oddíl krasobruslení Most

35

BOX KLUB Baník Most z. s.

14

Sport Most z. s. - oddíl mládežnického ledního hokeje – MOSTEČTÍ LVI

37

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Most

49

Sportovní klub basketbalu Baník Most, z. s.

12

Dámský házenkářský klub Baník Most z. s.

28

Sportovní klub karate Most, z. s.

16

FBC Vipers Most z. s.

22

Sportovní klub LEON, z. s.

17

FBK Wings Most z. s.

23

Sportovní klub stolního tenisu Baník Most z. s.

53

FIT KLUB D+M, z. s.

2

Squashová Akademie & Školička v Tornádu

51

FK Baník Souš, z. s.

24

SSVM - Sportovní sdružení vozíčkářů v Mostě o. s.

30

HK Baník Most z. s.

29

Středisko volného času, Most, Albrechtická 414, příspěvková organizace

H-KART CLUB V AČR

4

Šachový klub Most z. s.

55

HKC Akademie motorsportu, zapsaný spolek

5

Škola bojových umění Most, o. s.

18

1

Hokejbalový club Most

32

Taneční Studio Kamily Hlaváčikové a SK Amadeus Most z. s.

58

CHESS MOST o. s.

54

Taneční škola manželů Hofmannových - Taneční studio DemiDance

59

I. Golf Club Most, z. s.

26

Tělovýchovná jednota Baník Most, z. s. - oddíl kickboxu

19

Institute of TOG z. s.

26

Tělovýchovná jednota Baník Most, z. s. - oddíl sportovního šermu

56

Jezdecká společnost Hipodrom Most, z. s.

57

Tělovýchovná jednota Baník Most, z. s. - oddíl volejbalu

62

JUDO4FUN, z. s.

34

Tenisový klub Most z. s.

61

KL Most, z. s.

15

The F.A.C.T., z. s.

60

Klub freestylového lyžování Most z. s.

21

TJ Billiard Club Most, z. s.

36

KSG Most, z. s.

39

TJ zdravotně postižených Nola Teplice

31

Lyžařská škola Most

27

Yacht Club Baník Most z. s.

33


MOST FANDÍ SPORTU III. publikaci vydalo statutární město Most, Radniční 1/2, 434 69 Most vydání třetí, Most 2018, náklad 3000 kusů, 72 stran grafika, předtisková příprava a tisk: Aa Group s. r. o. Most fotografie: archiv Magistrátu města Mostu, archivy sportovních klubů, Mgr. Jaroslav Haušild © statutární město Most


Profile for Město Most

Most fandí sportu  

Most fandí sportu  

Advertisement