Page 1

LISTY

NOVINY STATUTÁRNÍHO MĚSTA MOSTU

ZDARMA

ROČNÍK 20

/

ČÍSLO 10

/

L I S T O PA D 2 0 1 9

l i s t y. m e s t o - m o s t . c z

Periodický tisk územního samosprávného celku

most eck é

O ROZPOČTU MĚSTA NA PŘÍŠTÍ ROK

str. 3

ROZHOVORY S DRŽITELI CENY MĚSTA MOSTU

str. 10 a 11

Městská knihovna se přestěhuje do Repre. Má oživit centrum města V posledních měsících řeší vedení města Mostu klíčovou otázku: přestěhuje se městská knihovna do Repre? Ano, už je to jisté a přeje si to podle ohlasů veřejnosti většina obyvatel města. Kromě knihovny se počítá také s kinosálem a multifunkčním kinem, planetáriem a výstavním prostorem. Chystaná kompletní rekonstrukce zajistí nejen další plné využití této budovy, ale i její přizpůsobení současným trendům. Představu, jak by měla knihovna vypadat, už město má. Budova bude bezbariérová, s výtahem. Nová knihovna by se tak mohla stát nejen oblíbeným místem setkávání a skutečným kulturním a komunikativním centrem ve městě, ale i místem, které nabídne lidem řadu dalších aktivit. Stávající budova knihovny je z 80. let minulého století. Stavebně je zastaralá a energeticky je její provoz velmi náročný. Objekt není tepelně izolovaný, takže aby se prostory alespoň trochu vytopily, spotřebuje se velké množství tepelné energie, což se prodražuje. Některými místy ve střeše stále zatéká, stejně jako do suterénu. Každou chvíli se řeší drobné či větší problémy s rozvody elektřiny a vody. Jednoduchá oprava nic nevyřeší. Kromě toho budova není a za stávajících podmínek ani nemůže být tzv. handicap friendly, přestože se k tomu učinila již celá řada opatření.

Vrátíme zpět kulturní a společenský život do centra města „Budova knihovny je v tristním technickém stavu a její rekonstrukce by si vyžádala téměř 400 milionů korun. Město Most má již v současné chvíli zpracovanou projektovou dokumentaci v hodnotě 20 milionů Kč na rekonstrukci Repre. V souvislosti s náklady, které nás bude stát Repre, je velmi nepravděpodobné, že bychom v řádu dalších stamilionů investovali do této budovy. V případě rekonstrukce stávajícího objektu knihovny by došlo k jejímu přestěhování do nějakého

provizoria a to s časovým odhadem na dva až tři roky. V menších prostorách by se pak musely omezit či zrušit některé služby a akce pro veřejnost,“ vysvětluje primátor města Mostu Jan Paparega. To by vedlo k nižšímu zájmu o knihovnu jako o instituci. Taková řešení by se dlouhodobě negativně podepsala i na provozu a možnostech knihovny po jejím znovuotevření. Navíc by se muselo investovat i do náhradních prostor, protože knihovna má svá technická specifika. „Přestěhování knihovny do nových prostor Repre z mnoha důvodů vítám. Pokračování na str. 5

„ZUŠKA“ F. L. GASSMANNA SLAVILA PŮLSTOLETÍ

str. 17

PODROBNÝ PROGRAM VÁNOČNÍCH TRHŮ

str. 27


2

ROČNÍK 20

AKTUALITY

Magistrát města Mostu získal v Praze cenu za rovné příležitosti Magistrát města Mostu získal ocenění za svou činnost zaměřenou na rovné příležitosti. V letošním 13. ročníku soutěže Úřad na cestě k rovnosti obdržel třetí místo v kategorii krajů a obcí II. a III. typu. Ocenění za magistrát převzala v Lichtenštejnském paláci v Praze na Kampě zástupkyně tajemníka magistrátu Miroslava Knížová. Soutěž vyhlašuje každoročně Ministerstvo vnitra České republiky a Institut pro veřejnou správu Praha ve spolupráci s Úřadem vlády České republiky. V soutěži o nejlepší úřad s rovnými příležitostmi pro ženy a muže se mostecký magistrát umisťuje na předních příčkách již od roku 2011. (vyd)

ČÍSLO 10

/ L I S T O PA D 2 0 1 9 l i s t y. m e s t o - m o s t . c z

MAGISTRÁT MĚSTA MOSTU Úřední hodiny pro veřejnost pondělí, středa: 8:00 – 17:00 úterý, čtvrtek: 8:00 – 14:00 Hlavní pokladna v přízemí magistrátu pondělí, středa: 8:00 – 17:00 úterý, čtvrtek: 8:00 – 14:00 pátek 8:00 – 13:00 Číslo účtu: 19-1041368359/0800 Czech POINT v přízemí magistrátu pondělí, středa: 8:00 – 17:00 úterý, čtvrtek, pátek: 8:00 – 15:00

Zástupkyně tajemníka Miroslava Knížová (uprostřed) krátce po převzetí ocenění

Přesunutí petičního místa do foyer sekretariátu vedení města Magistrát města Mostu se rozhodl přesunout petiční místo pro občany z vchodového vestibulu v přízemí budovy do skleněného foyer před sekretariátem vedení města Mostu v prvním patře. Důvodem přestěhování je narůstající počet petic, které již

/

částečně blokovaly vstupní halu v přízemí a zakrývaly informační ceduli.Všechny stávající petice byly proto přestěhovány do nového prostoru, kde je mohou zájemci přijít podepsat. ,,Snažili jsme se pro petice najít důstojnější a vhodnější prostor,

který je v úředních hodinách také běžně přístupný veřejnosti a řádně označený jako petiční místo,“ vysvětluje primátor města Mostu Jan Paparega. Nyní jej tedy najdete vedle schodiště, vlevo od něj hned za skleněnými dveřmi. (vyd)

Informační recepce v přízemí magistrátu pondělí, středa: 8:00 – 17:00 úterý, čtvrtek, pátek: 8:00 – 15:00 Podatelna v přízemí magistrátu (vchod od hotelu Cascade) pondělí, středa: 8:00 – 17:00 úterý, čtvrtek: 8:00 – 14:00 pátek: 8:00 – 13:00 Dětský koutek v přízemí magistrátu pondělí, středa: 8:00 – 17:00 úterý, čtvrtek: 8:00 – 14:00 pátek (pro zvané): 8:00 – 13:00 Turistické informační centrum (vchod od třídy Budovatelů) pondělí – pátek: 9:00 – 17:00 sobota: 9:00 – 14:00 Telefonní a e-mailové spojení: Spojovatelka: + 420 476 448 111 Oficiální e-maily: posta@mesto-most.cz, epodatelna@mesto-most.cz Jméno.Příjmení@mesto-most.cz (pro konkrétního úředníka) Identifikátor datové schránky: pffbfvy Kontaktní poštovní adresa: Magistrát města Mostu Radniční ulice 1/2 434 69 Most

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY TRANSPARENTNĚ Zejména renovace a rekonstrukce v objektech městské správy sociálních služeb (MSSS), to byly poslední významné veřejné zakázky. I tentokrát na nich město oproti původnímu plánu výrazně ušetřilo. Redakci Mosteckých listů o tom informoval vedoucí odboru zadávání veřejných zakázek František Jirásek. Univerzální kuchyňský robot pro Domov pro seniory v Barvířské ulici Dodavatelem zařízení byla firma Hospimed z Prahy. Cena činila 246 404,40 korun včetně DPH, což představovalo úsporu téměř třetinu (cca 30 %) z předpokládané částky.

Nákup notebooků pro město Most Dodavatelem výpočetní techniky byla firma C SYSTEM CZ z Brna-Židenic. Cena byla 70 651,90 korun včetně DPH, znamenalo to úsporu cca 15 %. Úprava podlahy v kuchyni a v šatně v Penzionu pro seniory v Komořanské ulici v Mostě Zadavatelem byla MSSS Most, dodavatelem firma ISOWELL Building z Litvínova–Hamru. Cena zakázky činila 162 416,49 korun včetně DPH. Představovalo to prakticky třetinovou úsporu z předpokládané částky, konkrétně přibližně 32 %. (vn)

Mostecké listy Magistrát města Mostu Radniční ulice 1/2 434 69 Most E-mail: listy@mesto-most.cz Telefon: 476 448 318 Inzerce: Regionální vydavatelství s. r. o., Tomáš Tecl e-mail: tecl@regvyd.cz tel.: 773 161 747 Datum příštího vydání: 12. 12. 2019 Uzávěrka příštího vydání: 29. 11. 2019


ROČNÍK 20 / ČÍSLO 10 l i s t y. m e s t o - m o s t . c z

/

L I S T O PA D 2 0 1 9

AKTUALITY

3

Ptáte se vedení V roce 2020 podpoříme drobné a malé města na webu Neplánujete dát box na Instalaci cykloboxů do podnikatele ze sektoru služeb kola (podobně jako je tomu centra města bude vzhledem

OKÉNKO DO MAGISTRÁTU

Blíží se konec roku, který v lidech vzbuzuje bilancování a přemýšlení o tom, jaký byl a co přinesl. Přiznám se, že také já se občas zastavím a přemýšlím, co vše se za dvanáct měsíců odehrálo. Končící rok 2019 přinese ale tentokrát i příležitost podívat se do budoucna. Konkrétně do příštího roku. Na ten jsme totiž připravili možnost získat dotaci drobným a malým podnikatelům. Konkrétně těm, kteří pracují ve službách. Jste pekař, řezník, kadeřnice? Právě jste si dodělala rekvalifikační kurz pedikúry a manikúry a chtěla byste zkusit podnikání? Schází vám finanční prostředky do startu na pořízení těch správných strojů pro úpravu obuvi? Právě pro vás a další profese z živností volných a řemeslných jsou následující řádky určeny. Úvod roku 2020 je právě termín, kterým vše odstartuje zveřejněním celého dotačního programu. Ten

Marek Hrvol náměstek primátora má za úkol především zajistit zkvalitnění poskytovaných služeb u nás ve městě a to nejenom v centru města, ale také v okrajových částech, jako jsou Rudolice, Souš, Čepirohy a Vtelno, kde bychom rádi zabezpečili kvalitní občanskou vybavenost pro naše občany. Dále chceme podpořit objem poskytovaných služeb ve městě a poskytnout podporu všem, kteří již podnikají nebo se živností začínají. Musí však mít sídlo své společnosti v České republice, nesmějí zaměstnávat

více než 50 osob a musí vlastnit živnostenské oprávnění k předmětu podnikání, ke kterému se váže podávaná žádost o dotaci. Provozovna, která bude sloužit žadateli k předmětu živnostenské činnosti, musí být na katastrálním území města Mostu. Záleží nám na tom, aby měli občané možnost i ve vzdálenější části města kvalitně žít, a proto rádi pomůžeme podnikatelům, kteří jejich život zlepší. Ať už možností nakoupit v menším obchodě nebo využitím kosmetické či jiné služby. Touto dotační výzvou pokračujeme v podpoře malých podnikatelů a já osobně se těším, jaké nové anebo vylepšené služby dotační program přinese. Mějte pěkný konec roku, a pokud jste přemýšleli o podnikání, možná právě teď je ten správný čas.

na Matyldě a Benediktu) i do centra města? Rád bych si chtěl občas zařídit nějaké věci s kolem ve městě, v obchodním centru Central a podobně, ale kolo by asi brzo skončilo ukradené v zastavárně. V současnosti město Most již připravuje další instalace cykloboxů. Konkrétně je plánována instalace do areálu sportovní haly, kde byla velká poptávka. Důležitým záměrem je instalace cykloboxů do školských zařízení. V první etapě se předpokládají čtyři školy.

k jeho důležitosti předcházet připravovaná architektonická soutěž na budoucí podobu třídy Budovatelů a přilehlých veřejných prostranství včetně části prostoru 1. náměstí. Dokončují se i přípravy na úpravu okolí objektu Repre v rámci jeho chystané rekonstrukce. Lze předpokládat, že budoucí architektonické návrhy se dotknou i řešení městského mobiliáře, kam cykloboxy patří, a najdou pro ně adekvátní vhodné umístění a formu. Jan Paparega primátor města Mostu

Marek Hrvol náměstek primátora

Díky dobrému hospodaření v předchozích letech nás čeká rok plný investic Přelom desetiletí bude díky předchozímu rozumnému nakládání s městskými financemi rokem přelomovým. Město Most a především jeho občané by se měli dočkat dlouho slibované a dosud největší investice v historii města, kterou je rekonstrukce kulturního domu Repre. Nejen s touto investiční akcí však počítá rozpočet města pro rok 2020. Pojďme se společně podívat, kam budou mířit prostředky, které jsou určeny na rekonstrukce, opravy, kulturu nebo třeba sport. Začněme 15. základní školou v Mostě, kterou čeká kompletní zateplení. Žáci, učitelé i vedení školy již na opravu čekají dlouhá léta a nyní se konečně na jejich zařízení dostane. Jako jeden velký investiční balík se dají označit velkoplošné opravy silnic za bezmála 70 milionů korun. Tyto prioritní rekonstrukce se týkají zejména největší a nejdelší třídy v našem městě, třídy Budovatelů. V dobách nedávno minulých pýcha centra města postupem času zešedla a nyní se vedení města (ProMOST) snaží vrátit zpět její již zapomenutý lesk. V plánu je opravit dvě třetiny této ulice s alokovanou částkou na rekonstrukci více než 20 milionů korun. Své renovace se dočká také ulice Václava Talicha, kde podle náměstka primátora Marka Hrvola dojde k vybu-

dování nových chodníků, komunikace a hlavně zde na přání občanů vyrostou nová parkovací stání. Autobusové zastávky a jejich prostranství se opravují průběžně po celém městě. V příštím roce dojde na ulici Jaroslava Průchy. V rozpočtu myslelo vedení města na svou další budoucí chloubu. Podařilo se totiž vyčlenit prostředky na nové veřejné osvětlení okolo jezera Most. Zapracuje se na břehové linii, dojde na vybudování pláže a plovoucích mol. Primátor města Mostu Jan Paparega věří, že ve druhé polovině roku budou již moci občané města využívat okolí jezera Most. Jezero Matylda je další z vodních ploch, která v roce 2020 dostane nové osvětlení a také úpravu břehu. Velmi využívané místo pro mnoho sportovních klání si tuto investici jistě zaslouží. Sport a vkládání prostředků do sportování se vyplácí. Podporou sportovních celků, klubů a oddílů naplňuje

město Most jedno ze svých minulých přízvisek, Evropské město sportu. Malá i velká sportovní hala dostane nové světelné prvky, které budou vhodně využity nejen při sportu, ale i při kulturních akcích, které se zde často konají. Kultura v Mostě by mohla být popsána jako samostatná kapitola, protože počet kulturních událostí se oproti minulým rokům rapidně zvýšil. Nejen kvantitou však vedení města chce svým občanům zpříjemnit volné chvilky. Cílí také na kvalitu a tak se i v roce se dvěma dvacítkami v letopočtu můžeme těšit na Mosteckou slavnost se vší parádou, jak jsme si v posledních letech rádi zvykli. I zde bude potřeba opět nemalé a z větší části nevratné investice. Kultura je však z pohledu současného primátora města velmi důležitá a proto město na kulturně-společenských událostech nebude šetřit. Náměstek primátora Marek Hrvol nedávno oznámil, že se počítá také s opravou střechy divadla a také s letním promítáním filmů v amfiteátru na Benediktu. Úprav se dočká také chlouba města Most a to hrad Hněvín. Chystá se oprava hradeb a vznikne lepší pohledové nasvícení, aby byla

dominanta města dobře viditelná i z příjezdu od Chomutova. Nové lampy a technologie v nich umožní, aby se dalo se světly podle potřeby barevně pracovat. Uspoří také nespočet elektrické energie. Občany města trápí již několik let zdevastované a zanedbané autobusové nádraží. Marek Hrvol nastínil, že je v příštím roce počítáno i s odstraněním tohoto trnu v oku. Alokovaly se prostředky na výkup pozemků pod bývalým autobusovým nádražím a na studii, která by měla být zpracována. Potom bychom se mohli dočkat nového autobusového terminálu, který by městu jistě slušel. Kulturním domem Repre jsme začali a výčet akcí pro nadcházející kulatý rok jím také skončíme. Příští podzim a zima by měly odstartovat dlouhodobě plánovanou rekonstrukci tohoto stánku ve středu města. První práce očekávejme někdy koncem druhé poloviny roku. Hospodaření města je zdravé a daří se šetřit. V ekonomicky příznivých letech je třeba investovat a to se snaží vedení města plnit. Těšme se na to, co přinesou příští měsíce. Je toho mnoho, tak snad vše klapne ku prospěchu všech občanů. (lt)


4

ROČNÍK 20

AKTUALITY

/

ČÍSLO 10

/ L I S T O PA D 2 0 1 9 l i s t y. m e s t o - m o s t . c z

Kluziště u magistrátu slouží veřejnosti, otevřené bude i o svátcích V téměř romantickém prostředí – pod borovicemi, v sousedství dřevěných srubů a pod umělým osvětlením s hudbou si můžete letos zabruslit v centru města. Žáci 11. základní školy byli letos první, kteří se sklouzli na nově zprovozněném veřejném kluzišti. Našlo své místo opět vedle magistrátu a sloužit by mělo do konce ledna příštího roku. Kluziště 11. listopadu slavnostně otevřel primátor města Mostu Jan Paparega spolu s Petrem Formánkem, ředitelem sportovní haly, která kluziště provozuje.

Otevřeno je ve všední dny od 14 do 19 hodin, dopoledne bruslí školy a školky. O víkendech se bruslí od 10 do 19 hodin. Provoz kluziště je závislý na počasí. Vstupné je jednorázové, časově neomezené: 40 korun pro dospělého a 30 korun pro dítě. Rodinné vstupné (max. dva dospělí a dvě děti) je stokorunu. Padesát korun (spolu s vratnou zálohou 500 korun) zaplatíte za půjčení páru bruslí. K dispozici je šatna (přezouvárna) a úschovna s uzamykatelnými skříňkami (nezapomeňte desetikorunovou minci), nechybí ani toaleta.

Zima vám nebude, kdo se nezahřeje či zůstane jen přihlížejícím doprovodem, může využít nabídky stánku s občerstvením.

Kluziště bude pro veřejnost otevřené i o vánočních svátcích a na Silvestra. Jeho provoz je plánován do konce ledna. (vn)

Město uctilo památku zemřelých Náměstkyně primátora Markéta Stará uctila za vedení města památku zemřelých na Městském hřbitově v Mostě Pod Koňským vrchem. V předvečer „Dušiček“ zde položila kytici u vsypové loučky a posléze další tři, u památníku obětem první světové války, u památníku 206 obětí transportu smrti v Mostě dne 25. dubna 1945 a ke společnému hrobu, kde je uložen

Foto: (vn)

popel 18 900 občanů starého Mostu, přenesený ze zrušeného hřbitova. O kulturní doprovod akce se postaralo vystoupení ženského pěveckého sboru Clavis cordium za řízení sbormistrně Evy Šimkové a recitace herečky Městského divadla v Mostě Reginy Razovové. Pietního aktu se zúčastnilo několik desítek občanů. (vn)

Foto: (vn)

Městská policie varuje před podomními prodejci energií v Mostě. Nejohroženější jsou senioři Městská policie Most v posledních dvou měsících zaznamenala zvýšený počet oznámení na linku 156 o přítomnosti podomních prodejců v domech. V současné době se jedná zejména o obchodníky nabízející změnu dodavatele energií. „Strážníci v posledních dvou měsících vyjížděli na pět oznámení o pohybu podomních prodejců ve městě. Nevpuštěním podomních prodejců do domu a přivoláním strážníků s uvedením popisu a směru pohybu prodejců ochrání informovaní a zodpovědní občané své sousedy i obyvatele okolních domů. Jedná se zejména o seniory, kteří jsou v těchto případech nejzranitelnější,“ uvedl ředitel Městské policie Most Jaroslav Hrvol. Při jednání s podomními prodejci jsou podle odborníků nejvíce ohroženi právě senioři, kteří jsou často proškolenými prodejci přesvědčeni k uzavření nevýhodné smlouvy o dodávkách energií. Nechávají se také nalákat na dárky v podobě úsporných LED žárovek a dalších odměn za uzavření smlouvy. V některých případech však podomní prodejci neváhají využít i mnohem agresivnější obchodní praktiky a lidé podepíšou smlouvu nevědomky nebo dokonce pod nátlakem.

„Rada města Mostu se snaží občany chránit před nekalými praktikami prodejců prostřednictvím nařízení platného pro město Most, které zakazuje podomní a pochůzkový prodej na území města. To umožní strážníkům v případě porušení tohoto nařízení zasáhnout,“ vysvětlil primátor města Mostu Jan Paparega. V případě zajištění podomních prodejců strážníci zjistí jejich totožnost, upozorní je, že porušují nařízení města, a vyzvou, aby této činnosti zanechali. V případě podezření ze spáchání přestupku strážníci událost oznámí na Magistrát města Mostu, odbor správních činností, který přestupek projedná. Zákaz podomního a pochůzkového prodeje upravuje nařízení Rady města Mostu č. 2/2019 Tržní řád ze dne 25. července 2019. Za jeho porušení hrozí podomním a pochůzkovým prodejcům v Mostě pokuta až do výše 100 000 korun. Nekalé praktiky podomních prodejců energií: Na co si dát pozor? Nic nepodepisujte! Někteří obchodníci podle Občanského sdružení spotřebitelů TEST

používají nejrůznější lži a nepravdy, představí se jako zástupci společnosti ČEZ, Energetického regulačního úřadu nebo dokonce současného dodavatele energií. Za účelem údajné kontroly pak požádají o předložení vyúčtování nebo smlouvy o dodávkách energií a získají potřebné osobní údaje pro uzavření nové smlouvy, číslo odběrného místa či informaci o stávajícím dodavateli, kterému sami zašlou výpověď. Dalším trikem je podstrčení smlouvy o dodávkách energií k podpisu, kterou podomní prodejce vydává za pouhé potvrzení o své návštěvě nebo za nezávaznou nabídku. V žádném případě není vhodné cokoli podomnímu prodejci podepisovat. Někteří obchodníci zákaz podomního prodeje obchází tím, že si po telefonu sjednají schůzku, respektive se dopředu telefonicky ohlásí. Jiní neváhají použít agresivní obchodní praktiky, tedy nejrůznější formy nátlaku, například tvrzení, že změnit dodavatele musí každý v domě. V Mostě se setkávají občané také s podomním nabízením účasti v energetických aukcích. Jejich

podstatou je podpis přihlášky do aukce, v níž má být vybrán nejvýhodnější dodavatel energií. Často se však žádná aukce nekoná. Podomní prodejce jako zprostředkovatel za zákazníka uzavře na základě plné moci smlouvu o dodávkách energií. Odstoupí-li od takové smlouvy či ji vypoví, bude mu naúčtována smluvní pokuta. Kam se obrátit, když vás podomní prodejce uvedl v omyl nebo pod nátlakem přinutil podepsat smlouvu? Občanské sdružení spotřebitelů TEST doporučuje poškozeným, aby se obrátili na Energetický regulační úřad nebo Českou obchodní inspekci. Je také možné podat na podomního prodejce trestní oznámení na Policii ČR. Nemusí být uveden konkrétní trestný čin, o který se jedná, důležité je v podání sdělit všechny skutečnosti, tedy agresivní praktiky, vydávání se za někoho jiného, uvedení v omyl či nátlak, který byl vůči poškozenému učiněn. (lou)


ROČNÍK 20 / ČÍSLO 10 l i s t y. m e s t o - m o s t . c z

/

L I S T O PA D 2 0 1 9

AKTUALITY

5

Městská knihovna se přestěhuje do Repre. Má oživit centrum města Dokončení ze str. 1

Řada knihoven v naší zemi by byla velmi ráda, pokud by jí její zřizovatel věnoval takovou péči, jako vedení města Mostu té své. Která knihovna má to štěstí, že ji přestěhují do centra města, do velké moderní budovy s novými technologiemi? Je přece skvělé, že přednost přestěhovat se do Repre získala právě knihovna a ne jiná instituce. Jinde mají knihovny rozpočty velmi skromné a na rekonstrukci budou čekat mnoho let. Té naší se poštěstí, aby se o ní tolik na veřejnosti mluvilo, aby o ní byl takový zájem,“ zdůrazňuje ředitel Městské knihovny Most Petr Petrik. Nová knihovna bude odpovídat současným trendům 21. století Návrat kulturního a společenského života do centra města – to je jeden z požadavků vedení města. Z uvedených důvodů byla dána přednost variantě Repre s knihovnou. Nápad přestěhovat knihovnu do Repre vznikl už v roce 2015, kdy kulturní dům určený k demolici město přebíralo zpět od firmy Crestyl a začalo připravovat jeho modernizaci. V roce 2016 proto město nechalo zpracovat studii využitelnosti a statický průzkum prokázal, že knihovnu lze do Repre přemístit.

Rekonstrukce knihovny je jedním z pilířů Strategického plánu města Mostu. „Chceme podpořit vznik kvalitního zázemí pro rozvoj kulturního a společenského centra. Naším cílem je nabídnout dostatečně reprezentativní kulturní a kongresové centrum všem skupinám obyvatel a návštěvníkům města. Chceme proto, aby modernizace městské knihovny splňovala požadavky na moderní a bezbariérové zařízení, které bude centrem informací, kultury a vzdělanosti pro obyvatele města i okolních obcí a bude podporovat čtenářskou gramotnost,“ zdůrazňuje primátor. Významná část budovy rekonstruovaného Repre je projektovaná dle současných požadavků na knihovny 21. století. Celek je pak koncipován jako městské komunitní a společenské centrum, které nabídne kromě knihovny také nové kino, rekonstruované planetárium, kavárnu s restaurací a velký společenský sál. To vše vzájemně provázané a propojené. Knihovna bude mít k dispozici i několik přednáškových místností. Do knihovny nejen za knihami Do mostecké knihovny v loňském roce zavítalo více než 66 tisíc

návštěvníků. V kině Kosmos zhlédlo filmovou produkci přes 33 tisíc diváků. Do planetária se přišlo podívat více než 3 500 diváků. V součtu je to více než 100 tisíc návštěvníků za rok. Která sportovní nebo kulturní organizace může říct, že na její akce přijde za rok více než 100 tisíc lidí? To potvrzují i republiková čísla návštěvnosti v jiných knihovnách. „Kromě půjčování knih v roce 2018 uspořádala knihovna 240 přednášek, besed a kurzů pro děti i dospělé,“ dodává ředitel knihovny Petr Petrik. Návštěvníci budovy budou využívat už i vstupní halu s recepcí, která bude spojená s kavárnou. Ve vstupní hale budou klidové zóny pro setkávání všech věkových kategorií, výstavní nebo přednáškové prostory. Přístup do knihovny bude bezbariérový s výtahem do výpůjčních prostor. Nová knihovna bude disponovat velkým oddělením a hernou pro děti, oddělením naučné literatury, oddělením beletrie a moderně vybavenou studovnou a čítárnou, tak jak je tomu i dnes. A to vše v jednom patře. Ve volném výběru bude k dispozici bohatý knižní fond a obsáhlý bude také sklad knižního fondu doplněný o sklad pro regionální funkce o celkovém počtu asi 200 000 kusů.

V Mostě vznikla petice proti stěhování městské knihovny Čas od času se někde vynoří mediální bublina, ze které má nezasvěcený pocit, že čtenáři a knihovna to mají spočtené. Proti budoucímu stěhování městské knihovny proto vznikla v Mostě petice. Autoři nesouhlasí s jejím přesunutím do nově zrekonstruované budovy kulturního domu Repre v roce 2022 a do konce listopadu ji chtějí odevzdat na mostecký magistrát. Před knihovnou uspořádali protestní happening. „Otázkou co s objektem současné knihovny se od počátku tohoto konceptu zabýváme, ale v současné době na ni ještě není jednoznačná odpověď. Budeme se snažit najít řešení, jak budovu zachovat a využívat pro potřeby občanů města. Možností je i prodej budovy, kdy by v kupní smlouvě byl pevně zakotven účel jejího využívání. Její využití je svým charakterem a umístěním vhodné například pro vzdělávání, kulturu, případně administrativu (formou prodeje či pronájmu) při zachování architektonických hodnot objektu, včetně zmiňovaného uměleckého osvětlovacího tělesa,“ uzavírá primátor. Klára Vydrová

Rekonstrukce mostu u nemocnice potrvá rok Do září příštího roku potrvá rekonstrukce mostu u nemocnice v ulici J. E. Purkyně. Stavba si vyžádala nezbytná dopravní omezení, ta spočívají v nutnosti zajíždět k nemocnici pouze Svážnou ulicí, což platí pro osobní auta i městskou hromadnou dopravu. Zastávka MHD byla dočasně přesunuta na parkoviště pod nemocnicí, jehož část nyní nemohou motoristé z uvedených důvodů využívat. Most u nemocnice, který pochází z roku 1967, prodělal v uplynulých letech několik oprav. Kompletní

oprava proběhla v roce 1992, v roce 2015 pak byla provedena výměna mostního závěru na jedné opěře. Během kompletní opravy před sedmadvaceti lety byly vyměněny dříky pilířů až na základy, byly provedeny nové úložné prahy na opěrách a vybetonována vyrovnávací deska na stávající nosníky. Z původního mostu tak do zahájení současné rekonstrukce zůstala nosná konstrukce, základy a dříky opěr. Nosná konstrukce byla bohužel v současnosti ve velmi špatném

Foto: (vn)

technickém stavu, a pouhá její oprava by proto byla technicky i ekonomicky neefektivní. Proto bylo přistoupeno k rekonstrukci mostu, která zahrnuje kompletní demolici nosné konstrukce a příslušenství mostu. Zachována bude pouze spodní stavba mostu. Pilíře budou ponechány a sanovány, drobné povrchové vady lokálně sanovány, svislé trhliny zainjektovány cementovou maltou. Nosná konstrukce bude tvořena monolitickou deskovou konstrukcí a s ohledem na svoji

délku bude vybetonována v etapách. Vozovka na mostě bude živičná, dvojvrstvá. Most bude odvodněn a budou na něm osazeny nové stožáry veřejného osvětlení v obdobném rozsahu jako na mostě před jeho rekonstrukcí. Délka přemostění nového mostu bude téměř 136 metrů, pravý i levý chodník na mostě bude v šíři tří metrů, plocha mostu bude činit zhruba 950 m2. Rekonstrukci mostu provádí firma Raeder & Falge, s.r.o., a za cenu zhruba 60 milionů korun. (sed)

Foto: (vn)


6

ROČNÍK 20

AKTUALITY

/

ČÍSLO 10

/ L I S T O PA D 2 0 1 9 l i s t y. m e s t o - m o s t . c z

Vybíráme z jednání Rady města Mostu Radní doporučili zastupitelům schválit rozpočet na příští rok Celkový výsledek rozpočtu statutárního města Mostu na rok 2020 po projednání dosahuje schodku ve výši 82 257 tisíc korun, který bude uhrazen z finančních prostředků města minulých let. Schodek rozpočtu na rok 2020 je tvořen přebytkem běžného rozpočtu včetně přídělu do sociálního fondu ve výši 132 246 tisíc Kč, schodkem kapitálového rozpočtu ve výši 214 806 tisíc Kč a přebytkem rozpočtu sociálního fondu ve výši 303 tisíc Kč. Nájemné v sociálních bytech Radní schválili nájemné v nových sociálních bytech ve výši 58 Kč za m2 za měsíc + úhrady na služby spojené s užíváním bytové jednotky. Jedná se o čtyři sociální byty v ulici Slovenského národního povstání, třídy Budovatelů a ulice M. G. Dobnera. Vykoupené byty bude spravovat odbor městského majetku mosteckého magistrátu, který bude provádět kontrolu bytů, zajišťovat jejich běžnou údržbu a další potřebné náležitosti. Správu centrálních dětských hřišť a skateparku zajistí v roce 2020 Sportovní hala Radní schválili zadání veřejné zakázky na provedení úplné správy, údržby a zajištění provozu centrálních dětských hřišť a areálu SKATE PARK společnosti SPORTOVNÍ HALA, a. s., v období od 1. 1. do 31. 12. 2020, za celkovou cenu 1 422 000 Kč bez DPH. Nájemné v Chanově podraží Radní schválili zvýšení nájemného na sídlišti Chanov s účinností od 1. 1. 2020. Obyvatelé domů zaplatí od 30 do 45 Kč za metr čtverečný. Poslední zvýšení nájemného proběhlo v roce 2017. V současné době je

na sídlišti využíváno k bydlení 8 bloků. Čtyři bloky byly zdevastovány a zbourány již v předchozích letech – blok 9 v roce 2002, blok 12 v roce 2013, bloky 1 a 7 v závěru roku 2016 a z bloku 3 se poslední nájemníci vystěhovali v průběhu září 2019. Jeho demolice se připravuje. Nové nájemné: n 30 Kč/m2/měsíc pro nájemní byty ve Zlatnické ulici čp. 181 (bl. 5) a čp. 206 (bl. 13) n 32 Kč/m2/měsíc pro nájemní byty ve Zlatnické ulici čp. 197, 198 a 199 (bl. 10) n 34 Kč/m2/měsíc pro nájemní byty ve Zlatnické ulici čp. 176, 177 (bl. 2), čp. 174, 175 (bl. 4), čp. 180 (bl. 5), čp. 182 (bl. 6), ul. Kovářská čp. 200, 201 (bl. 11) n 45 Kč/m2/měsíc pro nájemní byty ve Zlatnické ulici čp. 192, 193 a 194 (bl. 8). Memorandum o spolupráci při přípravě a následné realizaci jezera Most Radní města Mostu schválili uzavření memoranda mezi Palivovým kombinátem Ústí, státním podnikem, a statutárním městem Most, za účelem spolupráce při majetkovém vypořádání zájmového území jezera Most. Statutární město Most se podpisem memoranda zavazuje pouze ke spolupráci v rámci přípravy majetkoprávního vypořádání. Návrh úpravy výše odměny za výkon funkce obřadníka Radní doporučují zastupitelům schválit s účinností od 1. 1. 2020 výši odměny za výkon funkce obřadníka, který je neuvolněným členem Zastupitelstva města Mostu, v komisi pro občanské obřady a akce města: 500 Kč za jeden svatební obřad, 300 Kč na hodinu za akci vítání občánků maximálně do výše 6 228 Kč za kalendářní měsíc s tím, že obřadníkovi nebude vyplácena paušální měsíční odměna stanovená pro členy komise pro občanské obřady a akce města.

Změna počtu zaměstnanců v Městské správě sociálních služeb Radní schválili úpravu počtu zaměstnanců zařazených do Městské správy sociálních služeb v Mostě s účinností od 1. listopadu 2019 z počtu 277 na celkový počet 278. Důvodem je navýšení o 1 pracovníka v sociálních službách, který by zabezpečoval přímou obslužnou péči v domově pro seniory v ranní směně. Vstupní brána v mateřince se opraví Rada města Mostu schválila mateřské škole v Hutnické ulici převod finančních prostředků ve výši 66 503 Kč, z rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření do fondu investic, na dofinancování výměny vstupní brány včetně nosných sloupů. Důvodem opravy je havarijní stav sloupků, na kterých je brána zavěšena a možnost ohrožení dětí a obyvatel. Veřejné zakázky n Vyhlášena bude veřejná zakázka na dodávku nového minibusu pro potřeby Městského divadla v Mostě. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 2 000 000 Kč bez DPH. n Předmětem další veřejné zakázky je oprava ploché střechy objektu Sportovní haly Most na tř. Budovatelů.

Stávající střešní pláště jsou tvořeny z PVC folie o rozměrech cca 58 x 58 metrů. Nová vrstva folie bude položena na stávající upravený a vyspravený plášť s vloženou separační vrstvou. Folie bude mechanicky kotvená v přesazích s následným svařením spojů pomocí horkovzdušné technologie včetně všech detailů a napojení. Bude provedeno obložení atik OSB deskami, výměna střešních vpustí, demontáž a zpětná montáž hromosvodné soustavy. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 4 133 000 Kč bez DPH. Radní schválili vyhlášení této zakázky. n Radní schválili vyhlášení veřejné zakázky na dodávku rotačních kartoték. Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž a zprovoznění celkem tří kusů nových, nerepasovaných rotačních kartoték včetně příslušenství, pro potřeby archivace dokladů odboru správních činností a odboru živnostenský úřad. Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 2 231 000 Kč bez DPH. n Rada města Mostu schválila změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Vybudování chodníků a dopravně technického řešení ul. Pod Širokým vrchem a ul. Tvrzova”, týkající se dodatečných stavebních prací, a následné uzavření změnového listu s celkovým navýšením ceny o částku 210 000 Kč bez DPH.

Z dalších bodů… n Radní schválili Městské policii Most podání projektů do výzvy II. kola Programu prevence kriminality na rok 2019 Ministerstva vnitra ČR. Konkrétně se jedná o posílení městského kamerového dohledového systému a modernizaci zobrazovací stěny pro zvýšení efektivity práce operačního střediska. n Radní schválili uzavření dodatku k pachtovní smlouvě se společností ČEZ LDS týkající se přípravy a budoucího provozování lokální distribuční soustavy v lokalitě jezera Most. n Radní schválili výpověď nájemní smlouvy uzavřené mezi Správou železniční dopravní cesty a statutárním městem Most, jejímž předmětem je pronájem částí ppč. 1019 v katastrálním území Rudolice nad Bílinou, za účelem realizace investiční akce oprava mostu z Mostu do Rudolic. Vzhledem k tomu, že stavba je již dokončena a byl vydán kolaudační souhlas, není nutné dále platit nájemné vlastníkovi dotčeného pozemku, které za rok 2019 činí 56 160 Kč. n Radní projednali body komise regionálního rozvoje a komise hospodaření s městským majetkem. Vyslovili souhlas s rozšířením zóny Benedikt východ II. (vyd)

Foto: (vn)


ROČNÍK 20 / ČÍSLO 10 l i s t y. m e s t o - m o s t . c z

/

L I S T O PA D 2 0 1 9

AKTUALITY

7

O třídě Budovatelů se rozhodne Střední školy se prezentovaly v architektonické soutěži. ve sportovní hale v Mostě Zapojte se do příprav! Palubovku haly pokrytou koberOsmadvacet středních škol a učiTřída Budovatelů, hlavní dopravní tepna města, se připravuje na proměnu své podoby. Její centrální část se má do budoucna proměnit v příjemnější místo. Protože se jedná o významný a intenzivně využívaný veřejný prostor, rozhodlo se vedení města Mostu jít cestou architektonické soutěže. Proměnit se má část třídy od Prioru k bývalému Rozkvětu, chcete-li k OC Central, a to včetně přilehlých chodníků a veřejných prostor (viz mapka). Lidé sem často chodí na nákupy, na úřady, za kulturou, je zde důležitý dopravní uzel a v neposlední řadě zde řada lidí také bydlí. Soutěžící architekti budou mít za úkol navrhnout, jak celé území upravit, aby se z něj stalo příjemnější místo a lidé se v něm měli důvod zastavit, ne jím pouze v rychlosti projít. „Stávající podoba třídy Budovatelů má spíše tranzitní charakter. Přestože se nachází v samém srdci města a jsou podél ní umístěny významné městské stavby, tak celé území spíše rozděluje, než spojuje,“ uvedla architektka Jana Kubánková, která společně s ateliérem Tečka zajišťuje organizaci soutěže. „V zadání by se měly projevit i požadavky na kvalitní práci s vegetací, která je pro příjemný pobyt venku ve

městě klíčová. Současně musí být návrh zpracován tak, aby byl pro město udržitelný a do budoucna příliš nezatěžoval jeho rozpočet,“ doplňuje architekt Luboš Klabík, další člen přípravného týmu. Architektonická soutěž městu umožní vyzvat k řešení tohoto prostoru ty nejlepší ateliéry a vybrat si tak z širší nabídky návrhů, což běžně využívaná zadávací řízení neumožňují. V současné době probíhá sociologické šetření, díky kterému může město získat informace od obyvatel a promítnout je do zadání. Tým vedený Vojtěchem Černým ze společnosti AGORA CE připravil dotazník, který mohou obyvatelé Mostu do 15. prosince 2019 vyplnit on-line na adrese www.budovatelka.cz. Na této stránce se budou průběžně objevovat také další informace o soutěži a jejích výsledcích, které by měly být známy v září 2020.  (jk)

lišť využilo možnosti dvoudenní prezentace v mostecké sportovní hale na regionálním veletrhu středního vzdělávání Sokrates 1. Akci pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka pořádala Okresní hospodářská komora (OHK) Most ve spolupráci s Úřadem práce České republiky – krajskou pobočkou v Ústí nad Labem a kontaktním pracovištěm Most. Podpořilo ji statutární město Most, hlavním partnerem byla firma INELSEV Group, dalšími pak společnosti Fireclay, Vršanská uhelná, Severní energetická, JAPEK a SOŠ gastronomie a služeb v Mostě. Zahraničního partnera představovala průmyslová a obchodní komora v Chemnitz. Již 18. ročník akce proběhl v neděli a v pondělí 3. a 4. listopadu. Hosty slavnostního zahájení byli starostka Litvínova Kamila Bláhová, ředitelka Úřadu práce v Mostě Veronika Kubalová, zástupkyně IHK Chemnitz Michaela Holá, dále za INELSEV Group Petr Scherer, za SEVEN GROUP Petr Mrvík a předseda OHK Most Rudolf Jung, který veletrh oficiálně zahájil. V úvodu zazpívali žáci ZUŠ F. L. Gassmanna v Mostě.

cem zaplnily prezentace středních škol ze širokého okolí. Most, Chomutov, Teplice, Litvínov, Duchcov, Ústí nad Labem i Praha a další méně či více vzdálenější města lákaly absolventy devátých tříd základních škol do svých škamen. Ti přijeli i z obcí mimo okres Most, z Peruce, Strupčic, Třebívlic, Chomutova, Bíliny, Loun, Žatce a Teplic. Školy se jim snažily usnadnit rozhodování, kam nastoupit. K vidění byly nejrůznější prezentace vzdělávání, ukázky učebních pomůcek a odborného výcviku žáků a studentů včetně praktických. Zástupci škol rozdávali informační letáky a brožury zachycující možnosti studia i jeho výhody, a ochotně se studenty komunikovali o možnostech, které jejich škola nabízí. Nechyběly ani vizuální projekce. Celkový počet návštěvníků veletrhu vzrostl na více jak dva a půl tisíce. Další velkou akcí, kterou OHK Most připravuje, je Sokrates 2, prezentace vysokých a vyšších odborných škol, která proběhne v úterý 3. března 2020 od 8 do 17 hodin v prostorách Podkrušnohorského gymnázia Most. (vn)

www.budovatelka.cz 2019 > příprava soutěže březen 2020 > výzva k účasti červen 2020 > odevzdání návrhů září 2020 > vyhlášení výsledků > jednání s vítězem a zpracování projektové dokumentace Foto: (vn)

> realizace v etapách

Foto: Pavel Ulrych

Foto: (vn)


8

ROČNÍK 20

AKTUALITY

/

ČÍSLO 10

/ L I S T O PA D 2 0 1 9 l i s t y. m e s t o - m o s t . c z

Veřejné projednání koncepce parkování města Mostu: občané měli zájem o nové informace Jak bylo avizováno v srpnovém čísle Mosteckých listů, proběhlo 23. října veřejné projednání Koncepce dopravy v klidu, tedy parkování statutárního města Mostu. Vedle veřejnosti se projednání zúčastnil primátor města Mostu Jan Paparega, členové městského zastupitelstva, dopravní komise městské rady, pracovníci magistrátu i dopravní projektanti a dopravní inženýři. Hned v úvodu bylo konstatováno, že podmínky pro parkování se logicky zhoršují. Město sice za posledních pět let vytvořilo zhruba 700 nových parkovacích míst, ale osobních aut přibývá ročně zhruba tisíc. Není v technických, finančních ani prostorových možnostech města vyhovět tomuto trendu. A není to ani v zájmu udržitelného rozvoje území našeho města. My všichni si musíme uvědomit, že město by nemělo sloužit jen pro parkování a rychlé průjezdy městem, ale že veřejný prostor je také a především určen pro pobyt lidí. Tento logický přístup je požadován nejen vědci, ekology či urbanisty, ale i stále větší částí obyvatel. Občané byli seznámeni s analýzou území města. Vedle čísel informujících o počtech jednotlivých druhů parkovacích míst i počtu aut ve městě (více než 28 tisíc osobních aut) byly prezentovány parametry jednotlivých částí města, počty parkovacích míst, hustota obyvatel, počty obyvatel na jedno parkovací místo. Na základě této analýzy a vyhodnocení nejproblematičtějších lokalit na území města bylo vybráno pět lokalit pro zpracování objemových architektonických studií nástaveb již existujících parkovišť. Mnozí očekávali záměr parkovacího domu, ale vedení města volí raději parkovací nástavby, neboť nedojde k vysoké koncentraci pohybu vozidel do jednoho místa spojené se zhoršením životních podmínek okolních obytných domů. Navíc, když se každé patro zvažovaného parkovacího domu umístí na jedno existující parkoviště, tak se obslouží násobně větší území dostupné v docházkové vzdálenosti. Zároveň město nechce zabírat další zelené plochy. Již byl vybrán dodavatel těchto studií a probíhá jejich zpracování. Řešeny jsou tyto lokality: Liščí Vrch a parkoviště v Okružní ulici nad Benediktem, v ulici Josefa Ševčíka a na opačném konci v ulici Jana Zajíce. Další krizovou lokalitou jsou ulice Františka Kmocha,

Jaroslava Ježka a Václava Talicha v lokalitě Pod Šibeníkem. V „pětistovkách“ budou architekti řešit lokalitu mezi Aquadromem a blokem 525. Obdobný postup volí například města Cheb nebo Sokolov. Nejvíce dotazů a komentářů se týkalo tématu parkovacích zón. Je nutné jednoznačně konstatovat, že žádné parkovací zóny v současnosti město nepřipravuje. Ačkoliv po nich občané v některých čás-

a osvědčila se. Jedná se o legalizaci vhodných, již využívaných míst pro parkování, doplnění kapacit současných parkovišť, doplnění parkovacích stání v ulicích dle zpracovaných studií a projektů, vytváření zklidněných zón. Vznikat budou další místa s časově omezeným stáním a to nejen u školských zařízení. Některé záměry jsou již realizovány, příkladem je ulice Pod Šibeníkem. Na základě detailní

Jan Paparega při zahájení veřejného projednání

tech města touží, nejsou pro to zatím vhodné podmínky a situace na území města ve srovnání s jinými městy není tak kritická. Mimo to se vedení města chce vyvarovat chyb, kterých se dopustila jiná města. Vytvoření parkovacích zón třeba v několika nejhorších částech by znamenalo pouze přesun aut o pár set metrů dál do sousedních částí a vznikly by jen horší situace. Proto budou raději vedle přípravy parkovacích nástaveb uplatňována systémová řešení, která jsou již na území města či jinde využívána

analýzy území města jsou předpoklady pro vytváření nových parkovacích míst. Žádné zásadní změny v systému parkování vedení města nechystá. Podle ekonomických a technických možností se chce věnovat celému území města v souladu s prioritami definovanými v koncepci a v souladu s budoucím vývojem a potřebami jednotlivých částí města. V centru města lze očekávat snížení podílu volných parkovacích míst. Zvýší se podíl parkovacích míst s časovým omezením.

Komentován byl také záměr zkapacitnění přednádražního prostoru u vlakového nádraží. Cílem je vytvořit dostatečně velké parkoviště typu P+R a možnosti pro odstavování autobusů. Město chce omezit odstavování autobusů v ulicích města. Hlavním cílem je vytvořit kvalitní podmínky pro fungování multimodálního přestupního uzlu. Lze očekávat růst poptávky i s ohledem na fakt, že příští rok bude fungovat na území města šest vlakových přepravců. Vlivem toho poroste zájem o parkování před vlakovým nádražím na parkovišti, které již nyní nedostačuje. Protože se nepovedlo dohodnout s vlastníkem pozemků pod bývalým autobusovým nádražím na přiměřené ceně za odkup, bude se přestupní uzel rozšiřovat v budoucnu na druhou stranu (západním směrem). Pro tyto kroky se bude v roce 2020 zpracovávat potřebná dokumentace. Město bude pokračovat v systému veřejných projednávání svých záměrů. Občané budou pozváni na projednání architektonických studií parkovacích nástaveb, budou s nimi projednávány dle potřeby i záměry v konkrétních ulicích, tak jak se to nedávno stalo v ulici Antonína Sochora. Bylo konstatováno, že připravovaný nový územní plán města je koncipován tak, aby v žádné části města nebránil v řešení dopravní problematiky. I v roce 2019 vznikaly nové studie a projekty pro vytváření lepších podmínek pro dopravu na území města, pro zlepšení bezpečnosti a plynulosti, proběhly a probíhají realizace záměrů. Vše navazuje na zastřešující dokument – Plán udržitelné městské mobility měst Mostu a Litvínova včetně konkrétních akčních plánů pro jednotlivé druhy dopravy. Sem patří třeba realizace okružní křižovatky u Aquadromu či budovaný chodník v ulici Tvrzova nebo navýšení počtu parkovacích míst v ulici Pod Šibeníkem Na závěr je třeba konstatovat, že podmínky pro parkování na území města Mostu jsou výrazně lepší než v jiných městech. Přesto se situace logicky s růstem počtu aut zhoršuje. Část řidičů porušuje při parkování předpisy, protože není ochotna parkovat třeba pár minut chůze od svého bydliště a chce parkovat pod svým oknem. Kamil Novotný koordinátor městské mobility


ROČNÍK 20 / ČÍSLO 10 l i s t y. m e s t o - m o s t . c z

/

L I S T O PA D 2 0 1 9

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9

Na Šibeníku roste několik neobvyklých stromů. Chrání je dřevěné ohrady V parku Šibeník se objevilo několik nových neobvyklých dřevin. Rostou u cesty od skateparku směrem ke kruhovému objezdu na křižovatce ulic Višňová a Jana Palacha. Chrání je dřevěné ohrádky. Mostecké listy o tom informoval vedoucí odboru životního prostředí a mimořádných událostí magistrátu Vladimír Pátek. První dřevinou je Parrotia persica (Parocie perská), vícekmenný široce rozložený strom nebo keř, původem z nížinných lesů v severním Íránu a Zakavkazsku, nápadný zejména

podzimním zbarvením listů. Na dalším místě byla vysazena skupinka tří lip – Tilia americana, Tilia europea, Tilia mongolica (lípa americká, lípa obecná a lípa mongolská), které jsou sesazené tak, aby v budoucnu vytvořily společný kmen a korunu. Lípa americká je domácím druhem na východním pobřeží Severní Ameriky, lípa obecná je kříženec dvou evropských lip, malolisté a velkolisté, a lípa mongolská je domácím druhem v oblasti Mongolska, východního Ruska a severní Číny. (vyd)

Most se připravuje na Vánoce Chystají se i novinky ve výzdobě Už brzy se město Most ponoří do vánoční nálady a Mostečané se opět mohou těšit na bohatou světelnou vánoční výzdobu, která dodává adventnímu období tu správnou a nezapomenutelnou atmosféru. Ledkové osvětlení bude na stromech podél třídy Budovatelů, ozdobeny budou také lípy na 1. náměstí nebo most spojující 2. náměstí a hlavní budovu pošty. Dekorace se rozzáří i na sloupech veřejného osvětlení. Zajímavým zpestřením a novinkou bude přidání světelné výzdoby u mobilního

Ekologické centrum Most, severočeští rybáři a společnost Unipetrol opět uspořádali pro děti společné vypouštění ryb do řeky Bíliny. Ta je bohatší o 300 kilo ryb. V letošním roce se jednalo o již druhou výsadbu do řeky Bíliny. Všechny vysazované ryby jsou typické pro daný charakter říčního toku. Chovem a vysazováním původních říčních ryb se přispívá k jejich hojnému výskytu v rámci Ústeckého a Libereckého kraje. Foto: zdroj – Unipetrol

Kašnu na 1. náměstí opustily ryby. Na začátku listopadu se přestěhovay do vyhřívaného bazénu do prodejny Jezírka-zahrada v Mostě. Zde přečkají zimu a na jaře se zpět vrátí do kašny. Foto: (vyd)

kluziště a zpívající aurora na vánočním stromě na 1. náměstí. Výzdobu stejně jako v předchozích letech zajistí společnost MK -mont illuminations, která uspěla ve veřejné zakázce, na jejímž základě bude městu pronajímat tuto výzdobu až do příštího roku. Náklady na montáž a demontáž vánoční výzdoby v letošním roce vyjdou na 2,8 milionu korun bez DPH. Slavnostní rozsvícení hlavního vánočního stromu na 1. náměstí se uskuteční v neděli 1. prosince úderem 17. hodiny. (vyd)


10

ROČNÍK 20

ROZHOVOR

/

ČÍSLO 10

/ L I S T O PA D 2 0 1 9 l i s t y. m e s t o - m o s t . c z

Květoslava Hasilová: „Jsem mostecká patriotka“ Jejíma rukama prošla kvanta nadaných žáků, jež zasvětila do tajemství hudby a pak pomáhala jejich umění rozvíjet. Květoslava Hasilová obdržela v mosteckém divadle spolu se svým nejlepším žákem Milanem Al-Ashhabem Cenu města Mostu za rok 2018. Na rozhovor přišli spolu. Bývalý vztah pedagožky a jejího žáka se nezapřel, čekala na něj před budovou, když se nepatrně opozdil.

hrát na housle kvůli významnému českému houslistovi Ivanu Kawaciukovi. Naši mě vzali na jeho koncert, byly mi čtyři roky. On mě pohladil po hlavě a řekl: „Z tebe bude určitě houslistka.“ Nebyla jsem nijak moc nadaná, ke všemu jsem se musela dopracovat dlouhodobým cvičením. Ráda jsem hrála v komorních souborech nebo i v chomutovském velkém symfonickém orchestru.“

Odkud pocházíte, kde jste se narodila? „V Horním Maršově, v okrese Trutnov, čili vlastně v Krkonoších. Rodiče se brzy přestěhovali za prací do Chomutova. Tam jsem vystudovala gymnázium a po svatbě se v roce 1969 přestěhovala do Mostu. Čili zde žiji už padesát let.“

Vaše další záliby kromě hudby? „Žádné jiné kromě toho nemám, vlastně je nestíhám. Přesto, že mi je 72 let, pracuji na tři úvazky. Učím v Mostě, v Chomutově a na konzervatoři v Teplicích, dohromady 42 hodin týdně.“

Kdo a kdy vás přivedl k hudbě? „Rodiče. Oba byli ochotničtí herci na velmi slušné úrovni, několikrát zvítězili v soutěži v Jiráskově Hronově. Maminka krásně zpívala, sestra hrála na klavír, měli jsme hudbu v rodině. Já jsem místo na klavír začala

Tak to je po silnicích slušná porce kilometrů, jak je zvládáte? „Vozí mě rodina, manžel a syn, sama neřídím. Vlak už jsem vzdala. Pořád mě ta práce baví, ale už mohu prozradit, že jsem začala slevovat a příští rok už nebudu učit v Teplicích, kde je to asi nejnáročnější práce

a největší zodpovědnost. Poprosila jsem je, aby na mé místo vypsali konkurs.“ Milan je váš nejlepší žák, na jaké další nejraději vzpomínáte? „Milan je jedinečný, nesmírně talentovaný, s takovým žákem se řada učitelů za celý svůj život nepotká. Setkávali jsme se třináct let. Ale mám nebo měla jsem i další šikovné, kteří se pak zajímavě uplatnili. Pavel Kirs, violista orchestru v Soulu, Jan Zrostlík, člen Doležalova kvarteta, Lenka Koplová, koncertní mistryně v brněnském divadle, Marek Ferenc, profesor na Ježkově konzervatoři v Praze a další, všichni s akademickým vzděláním. Mám také spoustu žáků, kteří jsou lékaři nebo právníky a houslím se dál věnují.“ Na co si musí dát Milan Al-Ashhab v dalších letech největší pozor? Radíte mu ještě, jste stále v kontaktu? „V kontaktu jsme, ráda si ho jdu poslechnout, když mě pozve. A stále ho zajímá můj názor. Jinak už mu ale neradím, je samostatným umělcem se svojí

vlastní cestou, to už bych si ani netroufla. Jen bych si přála, aby si našel vhodnou a schopnou manažerskou agenturu, potřeboval by ji na světové úrovni, aby ho prosadila.“ Jakou hudbu nejraději posloucháte ve volném čase? „Každou, která není moc hlasitá… Vážnou především. Je to pro mě zároveň uspávadlo, nastavím si vždycky třicet minut a je to.“ Který je váš oblíbený umělec? „Vážím si Maxima Vengerova, Vadima Repina. Ráda mám Pavla Šporcla, z mladé generace českých houslistů pak Josefa Špačka, Jana Mráčka, Jiřího Vodičku a samozřejmě tady Milana.“ Když vám rodič přivede své dítě, které chce „na něco hrát“, co mu doporučíte? Na čem výběr závisí? „Je to více aspektů. U mě musí rodiče dva roky chodit do hodin také, už to mám tak zavedené. Naučím je základy a oni pak mohou doma kvalifikovaně pomoci. Za čtyřicet minut v hodině

dítě moc nenaučíte. Taky Milanovi maminka hodně pomáhala, vyplácí se to. Kritériem jsou také ruce, na housle nemůže hrát někdo s přerostlými nehtovými lůžky nebo s „plovacími blánami“ mezi prsty, které brání jejich roztažení. Důležitá je také délka prstů, klidnost motorických nervů, sluch, rytmus a podobně.“ Na závěr: co se vám líbí na Mostě, jak se vám tu žije? „Prohlašuji o sobě, že jsem mostecký patriot. Je to nyní jedno z nejčistších měst. Opravily se tu domy, je tu pořádek, spousta zeleně, zvelebil se park nahoře s tou rozhlednou. Je tu hipodrom, Matylda, kde jsme pravidelnými návštěvníky na procházkách, Benedikt. Z jiných měst nám sportoviště závidí, vím, že sem z Chomutova jezdí lidé na kolečkové brusle a podobně. Kdyby nebylo některých nepřizpůsobivých občanů, bylo by to tu všechno ok. Dnes jsem zrovna viděla, jak vystříkávali zevnitř prázdné popelnice – to jsme si zrovna v létě říkali, kdyby to tak zavedli.“ (vn)


ROČNÍK 20 / ČÍSLO 10 l i s t y. m e s t o - m o s t . c z

/

L I S T O PA D 2 0 1 9

ROZHOVOR

11

Milan Al-Ashhab: „Každý nemůže říct, že dělá, co ho baví“ Mluví tiše, skromně a s rozmyslem, působí velmi slušně a klidněji, vážněji a dospěleji, než by odpovídalo jeho věku 26 let. Milan Al-Ashhab se stal laureátem Ceny města Mostu za rok 2018 a druhý den ochotně přijal pozvání na magistrát k rozhovoru. Vaše příjmení ukazuje na cizokrajný původ, váš otec je Palestinec. Kde jste se narodil? „V Palestině, ve východním Jeruzalémě.“ Otec pracoval řadu let jako lékař na očním oddělení mostecké nemocnice, pamětníci tam na něj stále vzpomínají jako na výborného lékaře... „Ano, pracuje nyní v Jeruzalémě, jak v soukromé ordinaci, tak v nemocnici, kde operuje. Rodiče se po revoluci přestěhovali do Jeruzaléma, kde jsem se narodil, a následně jsme bydleli v Betlémě. Když mi bylo pět let, s matkou a se sestrou jsme se přestěhovali do Chomutova a později do Mostu.“ Kde žijete teď? „Trvalé bydliště mám nově v Chomutově, ale pořád se často vracím do Mostu. Teď jsem ale byl spíš na cestách než doma.“ Cena města Mostu vám byla mimo jiné udělena za úspěšnou reprezentaci ve světě. Kam všude jste se s houslemi zatím dostal? „V posledním přibližně roce jsem měl spoustu koncertů od Ameriky po Čínu.“ To jsou velké vzdálenosti, jak snášíte cestování? „Docela dobře. Snad jen když se toho sejde moc, třeba čtyři lety přes jedenáct hodin v rámci tří týdnů, tak to obtěžuje. Jinak s tím problém nemám.“ Vnímáte rozdíly mezi publikem v jednotlivých zemích? „Vlastně vůbec ne. Soustředím se na hru a diváky vnímám minimálně.“ Hrajete na italské housle Amati, staré více než tři století. Mají nějaký rodokmen, víte, kdo na ně hrál před vámi? „Mám je půjčené od jedné švýcarské organizace. Tam by to věděli, já jsem se o to zatím nezajímal.“ Byly ty housle vzácné už v době svého vzniku? „Nicola Amati byl už ve své době považován za špičkového houslaře, takže ano. Jeho žáky potom

byli Stradivari a další renomovaní houslaři.“ Jak se díváte na Pavla Šporcla, který se snažil popularizovat vážnou hudbu i třeba šátkem na hlavě či barevnými houslemi? „Vážím si ho jako fantastického houslisty a špičkového muzikanta. Mezi českými houslisty je jedním z nejlepších. Nicméně každý se ubíráme trochu jiným směrem. Pokud jde právě o ty věci, které jste zmínil, jako jsou modré housle a podobně, tak tohle není úplně styl, který by ke mně seděl. To ale vůbec neznamená, že bych se díval na Pavla Šporcla s nějakým despektem – vůbec ne. Naopak, uznávám ho za jeho muzikantské kvality.“ Musí si houslista nějak obzvlášť dávat pozor na ruce, na prsty? Jsou nějaké činnosti, kterých se snažíte úplně vyvarovat? „Ani ne…“ …stoupl byste si třeba i k cirkulárce? „Klidně bych do toho šel, ale samozřejmě bych si dával velký pozor.“

Sportujete? „Nic pravidelného, občas si zaposiluji nebo zaběhám, to je tak všechno.“ Kolik hodin denně cvičíte? „Záleží na tom, co má člověk zrovna před sebou, je to velmi rozdílné. Když mám volnější období, tak třeba jen dvě hodiny denně. Maximum bylo 13-14 hodin, to když jsem měl před sebou koncerty s pěti různými programy a musel jsem to všechno nacvičit.“ Co vás po deseti hodinách hraní nejvíc bolí? „Nic. Když to děláte správně, nemělo by vás nic bolet.“ Co vám hudba přináší? „Je to má profese, tak už o tom ani neuvažuji. Mám to štěstí, že se mohu živit tím, co mě baví.“ Měl jste období, kdy jste chtěl s hraním přestat? „Samozřejmě, to mívá spousta houslistů. Jsou to, myslím, běžné stavy. Jakmile je ale překonáte, všechno je zase v pořádku.“

Kdy vás příznivci mohou slyšet v Mostě nebo v okolí? „Hrál jsem tu v divadle před několika týdny, v dohledné době nic poblíž v plánu nemám.“ Jaký je váš nejbližší program? „Za necelý týden mám recitál ve Vídni.“ Kterou muziku si rád pustíte? „Poslouchám hudbu často. Klasickou nejméně ze všeho. Nevyhýbám se žádným žánrům, záleží na rozpoložení.“ A na závěr, co se vám líbí na Mostě, jak se vám tu žije? „Mám k Mostu velmi kladný vztah, žil jsem tu větší část svého života. Rád se sem pokaždé vracím. Ani nevím, co bych vytknul. Prostředí mi nikdy nepřipadalo tak hrozné, éru nejhoršího znečištění ovzduší jsem navíc ani nezažil. Byl jsem tu vždycky spokojený.“ (vn)


12

ROČNÍK 20

ŠKOLSTVÍ

/

ČÍSLO 10

/ L I S T O PA D 2 0 1 9 l i s t y. m e s t o - m o s t . c z

Okresní hospodářská komora předala Dobré listy absolventům Okresní hospodářská komora (OHK) Most již pojedenácté ocenila odborné znalosti, schopnosti a dovednosti absolventů vysokých a vyšších odborných škol Dobrým listem komory. V letošním roce, opět pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, převzalo toto prestižní ocenění v obřadní síni města Mostu z rukou předsedy OHK Most Rudolfa Junga, primátora města Mostu Jana Paparegy a předsedkyně výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanosti Zastupitelstva Ústeckého kraje Radmily Krastenicsové šestnáct nejlepších absolventů. Dalšími významnými hosty byli generální ředitel a jednatel

společnosti Bilfinger Industrial Services Czech Radim Škarka, ředitelka Úřadu práce v Mostě Veronika Kubalová, vedoucí odboru sociálních věcí města Litvínova Veronika Knoblochová, personální ředitel Sev.en group Petr Mrvík a koordinátorka česko-saských vztahů z IHK Chemnitz Michaela Holá. Akce probíhala za účasti zástupců všech vysokých škol, jejichž absolventi ocenění získali. Zahajovacího programu předávání Dobrých listů komory se s úspěchem zhostili žáci Základní umělecké školy F. L. Gassmanna v Mostě. Několik pěkných skladeb zahrál kytarový soubor Floriánek. (vn)

Jan Paparega

Rudolf Jung

Ocenění absolventi: Beranová Jana, Ing., Vysoká škola finanční a správní, obor Řízení podniku a podnikové finance Binková Romana, Ing., Vysoká škola finanční a správní, obor Řízení podniku a podnikové finance Grossmannová Michaela, Ing., Vysoká škola finanční a správní, obor Řízení podniku a podnikové finance Chýle Petr, Bc., Vysoká škola finanční a správní, obor Řízení podniku a podnikové finance Ježková Veronika, Bc., Vysoká škola finanční a správní, obor Řízení podniku a podnikové finance Misurová Aneta, Ing., Vysoká škola finanční a správní, obor Řízení podniku a podnikové finance Slavíková Simona, Bc., Vysoká škola finanční a správní, obor Veřejná správa Stehlíková Bianca, Ing., Vysoká škola finanční a správní, obor Řízení podniku a podnikové finance Šatalíková Denisa, Bc., Vysoká škola finanční a správní, obor Kriminalisticko právní specializace Tapšíková Martina, Ing., Vysoká škola finanční a správní, obor Řízení podniku a podnikové finance Tučková Kateřina, Ing., Vysoká škola finanční a správní, obor Marketingová komunikace Matulová Iveta, Ing., Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava, obor Zpracování a zneškodňování odpadů Pavlíček Petr, Ing., Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava, obor Systémové inženýrství v průmyslu Rožičová Veronika, Ing., Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava, obor Zpracování a zneškodňování odpadů Studnička Jan, Ing., Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava, obor Systémové inženýrství v průmyslu Huňátová Jana, DiS., VOŠ, OA SPgŠ a SZŠ Most, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika Kubík Michal, Základní škola, Most, ul. Jakuba Arbesa, 1. místo v matematické soutěži Logik Michal Kubík, žák 7. ZŠ Most, byl při této příležitosti oceněn Dobrým listem komory speciál za vítězství v matematické soutěži. Jejím pořadatelem bylo Podkrušnohorské gymnázium Most a konala se pod záštitou OHK Most za účasti ředitele gymnázia Mgr. Karla Vacka.

Mostečtí učitelé byli oceněni I v letošním roce se konala Národní konference e-Twinning a Erasmus+. Slavnostní setkání se uskutečnilo tentokrát v Ostravě, kam se sjeli učitelé z celé České republiky, aby převzali Národní ceny za nejlepší projekty. Toto významné ocenění získal letos i projekt základní školy z ulice Václava Talicha v Mostě s názvem „Save the world – save yourself“, na kterém pracovali společně paní učitelka Lenka Nováková a pan učitel Jakub Melich. Projekt se zabýval ekologickými problémy současného světa se zaměřením na ohrožené druhy zvířat. Díky tomuto projektu se škole podařilo finančně podpořit orangutany na Borneu a Sumatře. Certifikát kvality získala ze stejné školy i paní učitelka Daniela Paurová za projekt „Toys on the road“, na

kterém pracovala s žáky druhé třídy ve spolupráci s deváťáky. Spolupráce mladších a starších žáků se osvědčila. Společně si užili nejen spoustu zábavy, ale především si starší žáci vyzkoušeli úlohu učitele a zjistili, že to není žádná legrace... E-twinning má na této škole již dlouholetou tradici a věhlasné jméno. V loňském roce škola obdržela ocenění eTwinningová škola. Novým členem této komunity se stala paní učitelka Jaroslava Niklová, která zapojuje žáky do eTwinningu v rámci hodin matematiky a fyziky. Pohodová atmosféra, přátelský kolektiv, vzájemná výměna zkušeností a vzdělávací semináře, přesně v tomto duchu se neslo celé letošní setkání na konferenci. Alena Lorenzová, ředitelka školy


ROČNÍK 20 / ČÍSLO 10 l i s t y. m e s t o - m o s t . c z

/

L I S T O PA D 2 0 1 9

ŠKOLSTVÍ

13

Druháci už vědí, jak se staví dům

Malá technická univerzita pomáhá s technických vzděláváním Možná z nich vyrostou architekti. První krůčky ke svému technickému vzdělávání už učinili. Žáčci druhé třídy absolvovali výuku v rámci takzvané Malé technické univerzity. Lektorka Jitka, která převzala na chvíli roli paní učitelky, přivezla do třídy kufr plný překvapení – od kostiček stavebnice po technické výkresy. A vše začalo pěkně podle Komenského osvědčeného pravidla „škola hrou“. Na koberci uprostřed učebny vysypala Jitka pestrobarevné kousky stavebnice, z nichž děti rozdělené do několika skupin skládaly domečky podle své fantazie. Pomalu a nenásilně se seznamovaly s termíny jako základová deska, příčky

nebo nosné zdi. Od stavění domečků ze stavebnice postupně přešly k seznamování se s technickým výkresem a jeho jednotlivými částmi. Děti se spontánně zapojovaly do hry a podle zařizovacích předmětů poznávaly jednotlivé místnosti domu na technickém výkresu. Dalším krůčkem byla stavba základů na základové desce podle jednoduchého technického výkresu a správné rozmístění zařizovacích předmětů. Krůček po krůčku, od jednoduchého ke složitějšímu… Děvčata i chlapci překvapili dospělé svou šikovností a zájmem. A učili se poznávat svět, přestože se přitom bavili a hráli si. Tak to vypadalo v říjnu během první projektové hodiny konané

Aquadrom dostává nový plot V současné době probíhá rekonstrukce oplocení areálu Aquadromu. Dochází k ní z důvodu již nevyhovujícího technického stavu původního oplocení a korozi nosných sloupků. Při realizaci stavby nedochází k žádným omezením provozu. Cena stavby je něco přes čtyři miliony korun a provádí ji Technické služby města Mostu. Dokončena by měla být do konce roku. Byly dokončeny bourací práce, na které navazuje betonování

nových sloupků. Následně probíhá montáž plotových dílců včetně podhrabových desek. Zároveň je budována nová pěší komunikace. Po rekonstrukci oplocení dojde k zmenšení areálu Aquadromu ze strany od ulice 1. máje, což mimo jiné přinese možnost lepší a snazší údržby areálu pro Technické služby. V nově vzniklé ploše vznikne menší park s novou pěší komunikací, od ulice Zdeňka Štěpánka do ulice Ke Koupališti. (vn)

Foto: (vn)

v rámci Malé technické univerzity na základní škole ve Svážné ulici v Mostě. Technickému vzdělávání žáků věnuje město Most zájem a podporu dlouhodobě, například prostřednictvím projektu Dílny, kdy se větší žáci základních škol učili zacházet s materiálem a vyzkoušeli si svou zručnost. Nyní město podporu směřuje také na žáky nižšího stupně. Může tak činit i díky podpoře významných zaměstnavatelů z Mostecka, kteří poskytli městu finanční podporu. S Malou technickou univerzitou se v Mostě seznamují žáci a učitelé na základních školách ve Svážné, Obránců míru a Okružní ulici. Cílem projektu je co nejdříve a na

základě přirozené hravosti a poznání světa kolem sebe vzbudit zájem dětí i pedagogických pracovníků o technické a přírodovědné obory. Srozumitelně a úměrně věku tak žáci dostávají odpovědi třeba na to, kam teče voda, když se spláchne, nebo proč svítí žárovka. Malá technická univerzita pomáhá dětem na tyto a mnoho dalších otázek najít odpověď názorně a jednoduše pomocí hry a příkladů. Úkoly jsou koncipovány od jednoduchých ke složitějším a učí děti také kooperovat ve skupinách. Projekt Malá technická univerzita mohl být v Mostě uskutečněn díky finanční podpoře společností Vršanská uhelná a ČEZ.  (sed)

MOSTECKÁ BYTOVÁ

akciová společnost statutárního města Mostu nabízí: n Pronájem bytu 1+1 37,46 m2 tř. Budovatelů, blok 98, č. p. 2387, 1. patro Nabízíme dlouhodobý pronájem bytu v cihlovém domě o dispozici 1+1 bez balkónu. Celková výměra bytové jednotky 37,46 m2. Dům velmi dobře situovaný, klidný, bezpečný, v dosahu veškeré občanské i sportovní vybavenosti a dopravní obslužnosti. Nabízený byt nacházející se v 1. patře je udržovaný, s rekonstruovanou koupelnou. Součástí vybavení je kuchyňská linka a plynový sporák. Nájemné: 2 248 Kč/měsíc (bez nákladů na služby) Vratná jistina: 5 000 Kč n Pronájem bytu 3+1 63,30 m2 M. G. Dobnera, blok 385, č. p. 2942, 1. patro Nabízíme dlouhodobý pronájem bytu v panelovém domě o dispozici 3+1 s balkóny, o celkové výměře 63,30 m2. Dům s výtahem v centru města, v dosahu veškeré občanské, sportovní a kulturní vybavenosti i výborné dopravní obslužnosti. Prostorný byt nacházející se v 1. patře je velice dobře udržovaný s obloženou koupelnou. Součástí vybavení bytu je kuchyňská linka a plynový sporák. Nájemné: 3 798 Kč/měsíc (bez nákladů na služby) Vratná jistina: 5 000 Kč Bližší informace na telefonním čísle: 476 705 084, 739 323 540 Kontaktní osoby: Bc. Lucie Klopotová, Ing. Marcela Bažantová


14

ROČNÍK 20

ŠKOLSTVÍ

/

ČÍSLO 10

/ L I S T O PA D 2 0 1 9 l i s t y. m e s t o - m o s t . c z

Úžasný čtvrtý ročník Technohraní trhl rekord v návštěvnosti Střediska volného času zdatných a kvalifikovaných lidí. Děti mají možnost za pomoci soutěží projít od těch školních až k těm pracovním, které jim hravě ukáží, že není zapotřebí se techniky bát a že od hraní je už jen krůček k tomu, aby techniku využily i v pracovním prostředí. Velkým lákadlem se stal „pracovní“ robot, který s milimetrovou přesností přenášel svíčky a stavěl je do „věží“, které

Necelé dvě tisícovky malých i velkých techniků a techniček si druhou listopadovou sobotu přišly zasoutěžit do Střediska volného času v Mostě. Akci tradičně uspořádalo město ve spolupráci se Střediskem. Soutěžní den opět potvrdil zájem ze strany dětí, ale i rodičů, o technické a polytechnické soutěžení. Důkazem toho byla radost a nadšení soutěžících, kteří dokázali zadání plnit s lehkostí a zájmem o techniku. Soutěžní místa byla opět přichystána investory ze strategické průmyslové zóny Joseph, dvěma základními školami, dvěma středními technickými školami, třemi vysokými školami, společností Amavet, ale i třeba Výzkumně-vzdělávacím centrem UniCre. Soutěžní aktivity byly zaměřeny na logiku, informační technologie, virtuální realitu, ale třeba i na chemické pokusy a manuální zručnost dětí v práci se dřevem anebo 3D tiskárnou. To vše si na jednom místě měli možnost vyzkoušet děti i dospělí. Soutěžní den s názvem Technohraní se tak stal pomyslnou třešinkou na dortu

aktivit, které město pořádá v rámci podpory technického a polytechnického vzdělávání. Technohraní vzbuzuje zájem i u soutěžících z jiných měst a za svoji dobu si v kraji vybudovalo jméno vyhledávané akce. Smyslem Technohraní je ukázat široké veřejnosti, že lze navázat spolupráci se sférou školství a se sférou pracovní a deklarovat tak potřebu technicky

Jako každý rok na podzim, tak i v letošním roce se naše škola vydala na dějepisnou exkurzi. Letos to bylo o něco později než v minulých letech, protože jsme nejprve museli oslavit významné výročí naší školy – 100 let její existence. Na cestu jsme se tak vydali až koncem září. Je pravda, že nám letos počasí moc nepřálo. V Paříži déšť, na další cestě mraky, přeháňky a ostrý vítr. Ale abychom jen nekritizovali; i to sluníčko, krásně hřejivé, nám občas na cestu vysvitlo. Opět byl připraven takový program, aby zachycoval co nejvíce nej-, tedy něco největšího, nejvyššího, nejzdobenějšího, nejstaršího či nejnákladnějšího. A tak jsme začali Paříží. Nejprve do dvoupatrové gotické Sainte-Chapelle, patrně jediné dvoupatrové gotické kaple, známé svou úžasnou výzdobou i středověkým uložením svatých ostatků, mimo jiné i trnové koruny. Měli jsme původně v plánu i Notre-Dame, ale tam jsme se, vzhledem k nedávnému požáru, nedostali. Tak jsme jako náhradu zvolili nádhernou stavbu Dómu v Invalidovně s největší barokní kopulí Francie. A tak jsme mohli obdivovat i největší hrobku slavných vojenských osobností francouzské historie. Opustili jsme hlavní město a směřovali na Chartres, kde na nás čekala nejvýznamnější mariánská svatyně – katedrála Notre-Dame. Tady jsme sledovali nejrobustnější gotickou katedrálu světa. Její záměrná

Stoleté mostecké gymnázium opět na cestách

Foto: Jaroslav Haušild

předimenzovanost byla dána záměrem postavit něco, co bude trvat navěky. Stavba působí těžce, interiér temně a těžkopádně. Abychom se trochu vymanili z této ponurosti, navštívili jsme zámek v Chateaudunu, kde jsme kromě krásných gotických a renesančních sálů mohli navštívit i největší obranou věž (tzv. donjon) ve Francii. Odtud to byl jen skok do Orleáns, města spojeného nejen s Johankou z Arcu, ale také nás zajímala jedna z největších gotických katedrál – pětilodní obrovská a nádherná Katedrála svatého Kříže. Oproti té hodně mohutné v Chartres to byla veliká změna!

Další dny jedeme dál. V Troyes jdeme ulicí úžasných hrázděných domů, což nás úplně nadchlo. Pak ještě další nej- v Katedrále sv. Petra a Pavla můžeme sledovat nejužší příčnou loď v gotické katedrále. Máme splněno a můžeme dál směrem na Nancy. Tady si prohlížíme asi nejkrásnější náměstí, pojmenované po Stanislavu Leszczynském, polském králi a lotrinském vévodovi. Odtud na sever nás čeká prohlídka největší pevnosti na Maginotové linii, pevnosti Hackenberk. Tady je to o to zajímavější, že průvodce po celé pevnosti nám dělá osobně náš dějepisář.

následně „demonstrativně“ shodil. Robota ze svého závodu dovezla společnost YANKEE CANDLE. Roboti byli na Technohraní jako doma a dívčí část robotů zastoupila robotice Ruby. Získala si u dětí velkou oblibu svojí spontánností v odpovědích na otázky malých zvědavců. Ruby „přijela“ s RNDr. Janem Krejčím, Ph.D., z UJEP a byla zapůjčena Inovačním centrem Ústeckého kraje. Čtvrtý ročník Technohraní tedy opět zvedl laťku pro pořadatele, ale hlavně pro aktéry, kteří soutěže pro děti vymýšlejí. Věcné ceny, které byly slosovatelné ze soutěžních kartiček, věnovala společnost RAI Most, s. r. o., které patří speciální poděkování. „Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na Technohraní podílejí. Příští ročník pro všechny z nás bude velkou výzvou, protože již nyní byly posunuty hranice jak v návštěvnosti, tak v přípravě soutěžních aktivit. Ale výzvy se mají přijímat s pokorou a zároveň i s odvahou. Ať žije pátý ročník Technohraní!“ dodala za pořadatelský tým Jitka Tomanová. (tom) Tolik práce, betonu, námahy a snahy bylo věnováno na stavbu linie, která stejně nezabránila válce. Raději zpět k nevojenským památkám. Poslední dny jsme projížděli Německo. Navštívili jsme nádherný Dóm sv. Petra ve Wormsu a Katedrálu Panny Marie a svatého Štěpána ve Špýru. Nádhera a majestátnost obou románských staveb nám doslova vyrazila dech. Jak tohle mohli tehdy bez moderních strojů postavit? Jak tohle dokázali? Za námi zůstalo několik nezodpovězených otázek, na které ale odpověď určitě najdeme někdy později. Ještě si odskočíme k pomníku Martina Luthera ve Wormsu a pak honem na poslední zastávku, do Bamberku. Rokoková radnice, nádherné uličky plné zajímavých věcí, milé kavárničky a hlavně obrovský pouliční trh – to byl úžasný závěr naší akce. Tak, už jsme opět doma, plní dojmů a zážitků. Teď ještě zpracovat všechny fotky, vyrobit pamětní DVD a získané vědomosti předat ostatním. To je to, oč tu běží! A co bude příště, ptali se na zpáteční cestě účastníci exkurze. Nebojte se, mostecké gymnázium bude pokračovat v tradici těchto akcí dál. Vždyť všude je tolik zajímavých památek, které stojí za trochu té námahy a nepohodlného cestování. Uvidíme se příště v…? No, uvidíme. Mgr. Zdeněk Vejražka vedoucí akce


ROČNÍK 20 / ČÍSLO 10 l i s t y. m e s t o - m o s t . c z

/

L I S T O PA D 2 0 1 9

ŠKOLSTVÍ

15

Zábavné workshopy pro pedagogy i propagace polytechnického vzdělávání – aktivity projektu MAP II jsou v plném proudu

Polytechnika frčí na Mostecku i v mateřských školách (MŠ) a projekt MAP II (Místní akční plán rozvoje vzdělávání) ORP (obec s rozšířenou působností) Most k tomu hodlá ve školním roce 2019/2020 ve spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem přispět mj. prostřednictvím workshopů pro předškoláky se stavebnicí LEGO Education Coding Express. Namotivovat k aktivitě je třeba nejen děti ve školkách, ale i pedagogy. Účastnice setkání si mohly na vlastní kůži vyzkoušet, jak funguje tato učební pomůcka a zároveň i hračka, která je nejen zábavná, ale i poučná. Děti nenásilnou formou seznamuje se základy programování a digitálními technologiemi, jelikož je mj. ovladatelná i prostřednictvím aplikace v tabletu. Dvě hodiny plné hraní, testování a zábavy byly pro učitelky MŠ zajímavým nahlédnutím do světa moderních digitálních pomůcek pro vzdělávání předškolních dětí a zároveň skvělou motivací k samotné realizaci workshopů pro předškoláky v jednotlivých MŠ, která bude následovat v průběhu letošního školního roku. Město Most prezentovalo své aktivity na podporu polytechnického vzdělávání na veletrhu IKAP DAY 2019 V pátek 4. 10. 2019 proběhl v areálu výstaviště Zahrada Čech v Litoměřicích, jako součást akce Techdays, velký vzdělávací veletrh IKAP DAY 2019, jehož se účastnili i zástupci statutárního města Most (včetně realizačního týmu projektu MAP II ORP Most) se svými spolupracovnicemi z mostecké MŠ Lidická a společnosti Woodmaid. Společnými silami na akci

prezentovali aktivity města na podporu polytechnického vzdělávání dětí a žáků – především akce Technohraní a MiniTechnohraní. Návštěvníci veletrhu, kteří ke dvěma stánkům statutárního města Mostu zavítali, se mohli seznámit s pestrou škálou aktivit, jimiž je na Mostecku podporováno polytechnické a technické vzdělávání a rovnou si i některé ze zajímavých činností vyzkoušet. Velkému zájmu návštěvníků akce se těšil např. ruční soustruh na jablka, který nadchl malé předškoláčky, středoškolské studenty i dospěláky. Dalším atraktivním stanovištěm, připraveným učitelkami MŠ Lidická, byly ukázky jednoduchých, ale efektních fyzikálních pokusů pro nejmenší. K vyzkoušení byly i digitální pomůcky pro předškoláky (včelky a další robotické hračky). Na své si přišli také kutilové všech věkových kategorií, kteří si v mobilní dílničce Woodmaid mohli vyrobit dřevěného „robůtka“ dle vlastní fantazie. Akci IKAP DAY 2019 navštívily v průběhu dne stovky hostů z celého Ústeckého kraje, kteří se tak mohli mj. přesvědčit, že polytechnické vzdělávání na Mostecku opravdu „frčí“. Komunikace ve škole trochu jinak – interaktivní workshop OZP akademie pro mostecké pedagogické pracovníky V pondělí 11. 11. proběhl v obřadní síni města Mostu workshop z oblasti rovných příležitostí Komunikace ve škole trochu jinak. Účastníci si pod vedením skvělých lektorů z OZP (osoby zdravotně postižené) Akademie vyzkoušeli na vlastní kůži, jaké to je být nevidomým, neslyšícím či být na vozíčku a interaktivní formou se seznámili s problematikou zdravotně postižených dětí. Interaktivní workshop pod taktovkou lektorů z OZP

Foto: (hau)

Foto: (hau)

Akademie, jehož se účastnily pedagogické pracovnice mosteckých mateřských i základních škol z řad ředitelek, učitelek či asistentek pedagoga i zástupkyně zřizovatele, byl zahájen úvodním seznámením všech účastníků akce a navozením přátelské atmosféry, která prostupovala celým průběhem workshopu. Po seznámení si mohly účastnice akce prověřit své znalosti a zjistit případné rezervy v problematice hendikepů formou krátkého testíku, po němž již následovala zážitková část workshopu. Při

ní se účastnice akce rozdělily do 3 skupin, ve kterých se postupně seznamovaly s problematikou komunikace a jednání s osobami s různými typy a stupni zdravotního postižení. Na vlastní kůži tak měly možnost vyzkoušet si, s jakými překážkami se ve svém životě musí potýkat nevidomí, neslyšící či tělesně hendikepovaní. Důraz byl kladen samozřejmě na komunikaci s dětmi či žáky,

s nimiž se pedagogické pracovnice mohou setkávat na svých pracovištích. Mnohé z tipů a rad, které ale účastnice kurzu obdržely, nebyly omezeny pouze na děti, ale jsou aplikovatelné na hendikepované osoby všech věkových kategorií. Akce sklidila u všech zúčastněných velký úspěch, zanechala v nich hluboký dojem a dala jim cenné zkušenosti a zážitky, které mohou využít v praxi. (hau, šim)


16

INZERCE

ROČNÍK 20

/

ČÍSLO 10

/ L I S T O PA D 2 0 1 9 l i s t y. m e s t o - m o s t . c z

RV1802767/10


ROČNÍK 20 / ČÍSLO 10 l i s t y. m e s t o - m o s t . c z

/

L I S T O PA D 2 0 1 9

ŠKOLSTVÍ

17

Základní umělecké škole F. L. Gassmanna je padesát let „Kulturu dnešní společnost potřebuje nejvíce,“ říká její ředitel

Půlstoleté výročí oslavila 1. listopadu v mosteckém divadle Základní umělecká škola (ZUŠ) F. L. Gassmanna. Na programu bylo promítání filmu o škole. Hudební produkci obstarali Big band Zdenka Tölga, Brass Collegium a Kytarový orchestr. Základní umělecká škola se sídlem v ulici Obránců míru je pojmenovaná po Floriánu Leopoldu Gassmannovi (1729–1774), mosteckém rodákovi, skladateli a varhaníkovi. Ve Vídni se stal dvorním kapelníkem na dvoře císařovny Marie Terezie a Josefa II. Složil sedm vážných a čtrnáct komických oper, dvě scénické kantáty, známé je jeho oratorium La Betulia liberata. Zkomponoval velký počet kvartet, divertiment, mší, triových sonát a sinfonií. Jeho žákem byl známý Antonio Salieri. Busta F. L. Gassmanna byla v roce 1997 obnovena před Městským divadlem v Mostě. Základní umělecká škola vy­ užívá od školního roku 1968/69 novou budovu v ulici Obránců míru. Původní hudební škola ve starém Mostě musela ustoupit těžbě uhlí. Nová ZUŠ navázala na tradici výchovy žáků ve čtyřech

uměleckých oborech, hudebním, výtvarném, literárně-dramatickém a tanečním. Ve všech těchto oborech dosahuje škola pravidelných úspěchů na soutěžních pódiích. Má nezastupitelnou úlohu v rozvíjení talentu, podněcuje tvůrčí činnosti, nabízí žákům smysluplné využití volného času a napomáhá při tvorbě pevného hodnotového žebříčku. Řada žáků školy pokračuje ve studiu na

Kolik žáků v současnosti navštěvuje vaši školu? „Momentálně skoro jedenáct set. Vyučuje u nás šedesát kantorů a o běh školy se stará šest administrativních a technických pracovníků.“

„Mezi nejznámější absolventy naší školy patří velká řada místních kantorů, kteří se do školy vrátili, aby dál předali to, co se naučili. Jsou to tak velké osobnosti, že jejich jméno rezonuje školou ještě dlouho poté, co zde přestanou působit. Nemohu ale nezmínit posledního nejznámějšího absolventa, kterým je Milan Al-Ashhab. Svou nezdolnou pílí a láskou ke hře na housle se vypracoval na sólistu světových kva-

Foto: (vn)

Mladí šachisté táhli v Cascade Šachový klub Most uspořádal mistrovství Čech hráčů a hráček do osmi a deseti let. Proběhlo za podpory statutárního města Mostu a Krajského úřadu Ústí nad Labem v hotelu Cascade v Mostě od 13. do 17. listopadu. „Osm nejlepších chlapců a osm nejlepších dívek z obou kategorií

středních a vysokých školách uměleckého zaměření a stávají se profesionály ve svém oboru. O rozhovor jsme požádali ředitele ZUŠ Davida Homolu.

postoupilo na republikový šampionát příští rok v březnu,“ přiblížil Miroslav Körschner, ředitel turnaje, který slavnostně otevřeli primátor města Mostu Jan Paparega a hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.(vn)

Foto: (vn)

Jmenujte prosím poslední či největší úspěchy vašich žáků na soutěžích, pochlubte se… „Troufám si říct, že úspěšné žáky máme v každém oboru. Seznam by byl dlouhý. Jmenovitě mohu zmínit z posledních soutěží úspěchy kytarového oddělení, kde se naši žáci umístili na prvních místech v celorepublikovém kole soutěže ZUŠ. Dlužno je také zmínit i úspěchy literárně-dramatického oddělení, jehož žáci se v loňském roce umístili na prvním a druhém místě celorepublikové přehlídky ZUŠ. Mezi úspěchy ale patří i to, že jsou naši žáci přijímáni na konzervatoře a další střední, vyšší nebo vysoké školy uměleckého směru. Obecně vzato ale za úspěšného žáka považuji každého, který na sobě dokáže pracovat a rozvíjí tak nejen sebe, ale i své okolí a toto město. Takže z mého úhlu pohledu máme letos úspěšných žáků jedenáct set…“ Uvedl byste nějaké známé absolventy školy?

lit. Stejně tak u nás právě absolvoval Martin Rufer, jazzový klavírista a čerstvý student „Ježkárny“, tedy pražské konzervatoře. Určitě o něm ještě uslyšíme.“ Co pro vás znamená současné výročí? „Stejně jako každé důležité výročí mě i toto nutí se ohlédnout a zamyslet, přemýšlet nad významem naší školy a uměleckého vzdělávání obecně. Dokázali jsme z některých žáků vychovat výkonné umělce, z jiných budoucí pedagogy uměleckého oboru a jiným dali prostou možnost rozvíjet se v tom, co je baví. Především však má naše škola velký vliv na místní komunitu a kulturu tohoto města. Kulturu dnešní společnost potřebuje možná nejvíce. Nezapomínejme, že kultura nesouvisí pouze s uměním, ale s veškerou lidskou činností. Od výchovy ke kultuře není daleko ke kulturnímu chování. Jde o úctu a respekt, nejen k umění a uměleckým dílům, ale především k sobě navzájem.“  (vn)


18

ROČNÍK 20

DIVADLO

/

ČÍSLO 10

/ L I S T O PA D 2 0 1 9 l i s t y. m e s t o - m o s t . c z

Festival Young for young zná vítěze!

Na začátku listopadu proběhl v Městském divadle v Mostě a v Divadle rozmanitostí již 9. ročník festivalu Young for young. Divadlo ožilo (nejen) mladými diváky a tvůrci. Ti nabídli spoustu zajímavých inscenací. Každoročně v průběhu festivalu vybírají diváci a studentská porota nejlepší inscenaci. Cena studentské poroty putuje studentům Pražské konzervatoře a jejich inscenaci Hysterikon. Vyjádření studentské poroty: „Dílo Hysterikon pojednává o osmi lidech, kteří se ocitnou ve stejné situaci v supermarketu. Každý řeší své problémy, jakými je například deprese, žití s ostatními lidmi či příchuť jogurtu (tudíž rozhodování se). Současnost tématu byla blízká divákům, hlavně mladším lidem, kteří se s podobnými situacemi denně setkávají. Kulisy, vzhledem k ději, zvolila režie výstižně, situace doplňovaly, skvěle zasazené v příběhu. Také zvukové efekty dotvářely atmosféru.

Na závěr bychom chtěli ocenit výkon herců, s nimiž se spousta lidí ztotožnila, diváky rozesmála a stejně tak i rozplakala.“

Festival Young for young – Hysterikon 

Foto: T. Branda

3 ženy – M. Hausnerová, Z. Benešová, I. Zajáčková

Foto: T. Branda

Divácká cena zůstává „doma“ Hlasování diváků vyhrála inscenace mostecké činohry 3 ženy v režii Martina Vokouna a herecké výkony hlavních představitelek Markéty Hausnerové, Zity Benešové a Ivany Zajáčkové. Máme velkou radost, děkujeme a gratulujeme vítězům. Závěrečný večer festivalu Young for young již tradičně patřil také předávání ceny Forever young (navždy mladý). Toto ocenění je určeno tvůrcům, kteří mají za sebou obdivuhodnou uměleckou kariéru a jsou stále činní, kreativní a mladí duchem. Letošní cenu převzal herec Petr Kostka. Cenu mu slavnostně předali primátor města Mostu Jan Paparega a jednatel Městského divadla v Mostě Václav Hofmann.  (lek)

Noc divadel a 30 let svobody Evropský projekt Noc divadel slibuje netradiční divadelní zážitky. Letos se uskutečnil 16. listopadu a zaměřil se na třicáté výročí sametové revoluce. Činohra Městského divadla v Mostě se k této výjimečné divadelní noci připojila i letos a nabídla divákům pozoruhodný program. V komponovaném večeru se diváci spolu s řadou herců z někdejšího

Divadla pracujících, později Městského divadla v Mostě, ohlédli a zavzpomínali na atmosféru revolučních událostí roku 1989. Celým večerem diváky provedl herec a někdejší člen činohry městského divadla Svatopluk Schuller. Součástí programu byl rovněž koncert evropských chansonů „Ten, kterého já chci“ zpěvačky Renaty Drössler.(lek)

Cena Forever young 2019 – primátor Jan Paparega, oceněný herec Petr Kostka a jednatel MDM Václav Hofmann Foto: T. Branda


ROČNÍK 20 / ČÍSLO 10 l i s t y. m e s t o - m o s t . c z

/

L I S T O PA D 2 0 1 9

DIVADLO

19

Slavný muzikál Funny Girl uzavře sezonu 2019 Slavné melodie i nezapomenutelná taneční čísla – to je americký muzikál Funny girl, jenž vypráví o světlé i stinné stránce lásky a slávy. Jeden z nejslavnějších a nejuváděnějších amerických muzikálů měl premiéru na Broadwayi (Winter Garden Theatre) v roce 1964 a hrál se od té doby po celém světě. Podle scénáře Isobel Lennartové byl v roce 1968 rovněž natočen známý film s Barbrou Streisandovou a Omarem Sharifem v hlavních rolích (Streisandová excelovala už předtím v broadwayské verzi). Skladatel Jule Styne napsal řadu známých muzikálů, například Sugar, který koneckonců zná i mostecké publikum.

Příběh Funny Girl vychází z reálných životních osudů Fanny Briceové – americké herecké hvězdy 20. a 30. let minulého století – a jejího manžela Nicka Arnsteina. Briceová zářila na newyorských divadelních jevištích a bavila tisíce lidí, avšak v soukromí, v soužití s podvodníkem a gamblerem Arnsteinem, se jí život drolil pod nohama. Zatímco ona byla čím dál slavnější, jemu se nedařilo a skončil ve vězení. Funny Girl, tak jako každý skutečně velký muzikál, nepředstavuje „pouze“ přehlídku známých melodií a skvělých tanečních čísel, ale jde v něm o něco více než o radost ze zpěvu a tance. V tomto smyslu se

jedná tak trochu o subverzivní dílo, neboť se nebojí ukázat, že toužebná sláva a pozlátko broadwayských jevišť má i svou stinnou stránku, která je často vykoupena utrpením v soukromém životě. Ukazuje, že být slavný a zbožňovaný neznamená být zároveň šťastný. Funny Girl strhujícím způsobem vypráví o velké lásce, sebeobětování i sebezapření. V inscenaci našeho divadla se diváci mohou těšit na skutečně zábavnou a opulentní podívanou.

V roli Funny Briceové se představí Karolína Herzinová, jejího manžela Nicka Arnsteina ztvární Jan Beneš. V dalších rolích se představí bezmála celý herecký soubor mostecké činohry. Režie se ujal známý muzikálový režisér Roman Meluzín, hudební nastudování připravil František Krtička, choreografie měl Lukáš Vilt. Premiéra proběhne 20. prosince 2019 na Velké scéně.  (lek)

Divadlo rozmanitostí i méně odvážných. Příběh plný krásných loutek, dobrodružství, napětí, lásky a svérázného humoru je určen dětem od 6 let. O výpravu se postarala Bára Čechová, hudbu složil Tomáš Alferi, dramaturgie se ujal Jiří Ondra a jako zdatného Jánošíka uvidíte Václava Hoskovce. Dále hrají Kamila Raková, Ema Turnová a Josef Wiesner. Pomalu se blíží prosinec a konec roku. Proto máme již tradičně v nabídce několik inscenací s vánoční tématikou spojených i s mikulášskými nadílkami, například Vánoce tří sněhuláků, Šípkovou Růženku, nebo Pohádky z paloučku hostujícího souboru Nána divadélka z Plzně. V pátek 15. listopadu jsme představili poslední premiéru letošní sezony. V režii Jiřího Jelínka ožila legenda o Jánošíkovi. Hrdina a zbojník je v loutkovém podání zastáncem chudých

Funny Girl – režisér Roman Meluzín

Foto: T. Branda

Funny Girl – zkoušení, Karolína Herzinová

Foto: T. Branda

Na závěr roku je připravena Silvestrovská tančírna spojená se speciální exkurzí pro děti všech kategorií. Těšíme se na vás! Vstupenky na prosincová představení jsou již v prodeji.  (lek)

PŘEDPLATNÉ NA SEZONU 2020 JE V PRODEJI! Divadlo rozmanitostí – Jánošík, legenda o hrdinství

Městské divadlo v Mostě nabízí také dárkové poukazy a slevové kupony. Více informací naleznete na: www.divadlo-most.cz


20

INZERCE

ROČNÍK 20

/

ČÍSLO 10

/ L I S T O PA D 2 0 1 9 l i s t y. m e s t o - m o s t . c z

Hledáte novou práci? P emýãlíte,!co!po!ukon"ení!studia? 17. prosinec 2019 je od 08:00 do 11:00 a od 14:00 do 17:00 hodin otevřeno

Job Café Individuální pohovory Ääivot!a!práce v N"mecku³ i!bez!p edem!domluvené!sch#zky, hovo íme!i!$esky Kde? - Agentur für Arbeit (Ú ad!práce), Annaberg-Buchholz, Paulus-Jenisius-Straße 43 P ij#te!a!informujte!se!o!volných!vzd$lávacích! a pracovních místech v regionu Annaberg-Buchholz.EURESTBeratung@arbeitsagentur.de

RV1901713/02

Tato akce je financována z programu EU pro zamìstnanost a sociální inovaci ÄEaSI (2014 - 2020)³. Spolufinancováno z prostøedkù Evropské unie.

RV1900123/10

Uchazeèi o zamìstnání v Nìmecku by mìli ovládat nìmecký jazyk alespoò na komunikativní úrovni.

DOMÁCÍ ŠTĚSTÍ IVY HÜTTNEROVÉ Most a okolí 88.8 FM | R-SEVER

RV1901618/02

každý den 8.20 a 14.10


ROČNÍK 20 / ČÍSLO 10 l i s t y. m e s t o - m o s t . c z

/

L I S T O PA D 2 0 1 9

PROGRAM DIVADLA

Program Městského divadla v Mostě Prosinec 2019 VELKÁ SCÉNA 2. 12. / pondělí / volné / 19:00 hodin SLUHA DVOU PÁNŮ Carlo Goldoni Slavná komedie, která se již více než 250 let objevuje na repertoáru divadel po celém světě. Příběh plný záměn, nedorozumění a nečekaných peripetií vypráví o tom, jak zapeklitá a nevděčná je služba dvěma pánům. Vstupné: 170 a 190 Kč. Délka představení je 155 minut. 10. 12. / úterý / volné / 19:00 hodin 4TET Tenor David Uličník, baritone 1 Jiří Korn, baritone 2 Jiří Škorpík, bass Dušan Kollár. Vstupné: 720 a 750 Kč. 11. 12. / středa / volné / 19:00 hodin 60´s aneb ŠEDESÁTKY Petr Svojtka – Jiří Janků Příběh retrofila. Hudební retro-komedie s písničkami ze šedesátých let o výletech do časů, kdy klukům rostly dlouhé vlasy, a láska nebyla sprostým slovem. Vstupné: 200 a 220 Kč. Délka představení: 140 minut. 13. 12. / pátek / volné / 18:00 hodin VÁNOČNÍ KONCERT PĚVECKÝCH SBORŮ 11. ZŠ MOST Vstupné: 100 Kč. 16. 12. / pondělí / volné / 19:00 hodin Staročeské Vánoce v mosteckém divadle ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ J. J. RYBY V I. části večera vystoupí Jana Brožková – hoboj (sólistka České filharmonie) se skladbami A. Vivaldiho, A. Marcella... Ve II. části si posluchači vyslechnou na přání Českou mši vánoční v provedení kvarteta sólistů, ženského pěveckého sboru Clavis Cordium a Pražského mužského komorního sboru. Spoluúčinkuje Festivalový orchestr Petra Macka, umělecký vedoucí Petr Macek slaví 50 let umělecké profesionální činnosti. Dirigent Jiří Štrunc. Vstupné: 300 Kč. 17. 12. / úterý / volné / 19:00 hodin VÁNOČNÍ KONCERT BOHUŠE MATUŠE A BIG BANDU ZDENKA TÖLGA Další z velkých vánočních koncertů mosteckého Big Bandu, tentokrát se zpěvákem Bohušem Matušem, který zazpívá řadu populární písní s doprovodem velkého domácího orchestru. Nebudou chybět ani písně Karla Gotta. Vstupné: 300 Kč. 20. 12. / pátek / sk. PA, PB + volné / 19:30 hodin Premiéra FUNNY GIRL Isobel Lennart, Bob Merrill – Jule Styne Slavné melodie i nezapomenutelná taneční čísla v americkém muzikálu, jenž vypráví o světlé i stinné stránce lásky a slávy. Překlad: Jiří Josek. Režie: Roman Meluzín. Dramaturgie: Michal Pětík. Scéna: Petr Kastner. Kostýmy: Helena Tavelová. Hudební nastudování a korepetice: František Krtička. Choreografie: Lukáš Vilt.

Hrají: Karolína Herzinová, Jan Beneš, Tadeáš Horehleď, Michaela Krausová, Zita Benešová, Ivana Zajáčková, Marcel Rošetzký, Jakub Dostál, Jiří Kraus, Veronika Týcová, Lukáš Kofroň, Matyáš Procházka, Markéta Hausnerová, Nela Štefanová a další. Vstupné: 240 a 270 Kč. 22. 12. / neděle / volné / 18:00 hodin MAUGLÍ Rudyard Kipling Výpravná adaptace magických Kiplingových příběhů z šera indické džungle. Vstupné: 170 a 190 Kč. 27. 12. / pátek / volné / 19:00 hodin ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE Původní scénář Marc Norman a Tom Stoppard, divadelní adaptace Lee Hall, hudba Paddy Cunneen. Překlad Jitka Sloupová. Dílo Williama Shakespeara je citováno v překladech Jiřího Joska. Romantická komedie podle slavného oscarového filmu o zakázané lásce z prostředí alžbětinského divadla. Fiktivní příběh o tom, jak možná vznikla nejslavnější divadelní hra všech dob – Romeo a Julie. Vstupné: 170 a 190 Kč. Délka představení je 155 minut. 28. 12. / sobota / volné / 19:00 hodin FUNNY GIRL Isobel Lennart, Bob Merrill – Jule Styne Slavné melodie i nezapomenutelná taneční čísla v americkém muzikálu, jenž vypráví o světlé i stinné stránce lásky a slávy. Vstupné: 200 a 220 Kč. 29. 12. / neděle / volné / 19:00 hodin 60´s aneb ŠEDESÁTKY Petr Svojtka – Jiří Janků Příběh retrofila. Hudební retro-komedie s písničkami ze šedesátých let o výletech do časů, kdy klukům rostly dlouhé vlasy, a láska nebyla sprostým slovem. Vstupné: 200 a 220 Kč. Délka představení: 140 minut. ARÉNA 9. 12. / pondělí / volné / 19:00 hodin FAULOVANÝ ÚTOČNÍK (JULLER) Jörg Menke-Peitzmeyer Juller je úspěšný a slavný fotbalista. Juller je Němec. Juller je ale také Žid. Hravá inscenace nejen pro mládež o slávě i nejtěžších chvílích člověka. Vstupné: 170 Kč. KOMORNÍ SCÉNA 3. 12. / úterý / volné / 19:00 hodin 3 ŽENY Katy Brand Hotelový pokoj, jedna noc a tři generace žen z jedné rodiny, které s nelítostným humorem odhalují vzájemné komplikované vztahy. Vstupné: 170 Kč. MALÁ SCÉNA 14. 12. / sobota / pro členy KPD + volné / 18:00 hodin VÁNOČKY Tradiční setkání při příležitosti vánočních svátků. Vstupné: 100 Kč, pro členy KPD 70 Kč.

30. 12. / pondělí / volné / 19:00 hodin BARON PRÁŠIL Jiří Kraus Slavná a zaručeně pravdivá vyprávění Barona Prášila v kabaretně laděné inscenaci. Vstupné: 220 Kč. Délka představení je 120 minut. VÝSTAVA VE FOYERU Výstava obrazů Eduarda Bárty OLEJOMALBA – TROCHA POHODY Výstava potrvá do konce prosince 2019. DIVADLO ROZMANITOSTÍ 1. 12. / neděle / volné / 15:00 hodin POHÁDKY Z PALOUČKU s mikulášskou nadílkou Milena Jelínková Co se dá udělat s velkou šnečí ulitou? A jaké „blbiny“ se dají dělat na silnici? Pohádka pro nejmenší – zkrátka, budeme si hrát…. Uvádí: Nána divadélko Plzeň. Hraje se na horním sále Divadla rozmanitostí. Vstupné: 120 Kč (balíčky s mikulášskou nadílkou s sebou). Pro děti od 3 let. 4. 12. / středa / volné / 17:00 hodin O PRINCEZNĚ A HRÁŠKU s mikulášskou nadílkou Věra Herajtová Hudební pohádka pro malé i velké diváky plná napětí, nadhledu i vtipu. Jak se pozná opravdová princezna? Nemůže v noci usnout kvůli jedinému malému hrášku, který cítí i přes deset prachových peřin. A jak se pozná správný princ? Nenechá se zviklat svým okolím a věří, že právě jeho princezna je pro něj ta pravá. Vstupné: 110 Kč (balíčky s mikulášskou nadílkou s sebou). Pro děti od 4 let. 5. 12. / čtvrtek / volné / 17:00 hodin VÁNOCE TŘÍ SNĚHULÁKŮ s mikulášskou nadílkou Milan Pavlík, Pavel Polák Veselá příprava štědrovečerní hostiny, kterou si připravují Anděl s Čertem. Vstupné: 110 Kč (balíčky s mikulášskou nadílkou s sebou). Pro děti od 3 let. 6. 12. / pátek / volné / 17:00 hodin ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA s mikulášskou nadílkou Jiří Ondra Nové zpracování klasické pohádky o šťastném zlomení jednoho letitého prokletí. Pohádka o lásce, tajemství, spícím království, zlé víle a její nevyhnutelné věštbě, ale i o krásné princezně a statečném zachránci. Výpravná loutková inscenace s autorskou hudbou pro všechny, kteří mají rádi silný pohádkový příběh a jeho bohatou symboliku. Vstupné: 110 Kč (balíčky s mikulášskou nadílkou s sebou). Pro děti od 4 let. 7. 12. / sobota / volné / 10:00 hodin ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA Jiří Ondra Nové zpracování klasické pohádky o šťastném zlomení jednoho letitého prokletí. Pohádka o lásce, tajemství, spícím království, zlé víle a její nevyhnutelné věštbě, ale i o krásné princezně a statečném

21

zachránci. Výpravná loutková inscenace s autorskou hudbou pro všechny, kteří mají rádi silný pohádkový příběh a jeho bohatou symboliku. Vstupné: 90 Kč. Pro děti od 4 let. 14. 12. / sobota / volné / 10:00 hodin VÁNOCE TŘÍ SNĚHULÁKŮ Milan Pavlík, Pavel Polák Veselá příprava štědrovečerní hostiny, kterou si připravují Anděl s Čertem. Vstupné: 90 Kč. Pro děti od 3 let. 20. 12. / pátek / volné / 17:00 hodin JÁNOŠÍK Legenda o hrdinství Jiří Jelínek Dobrodružná pohádka o neohroženém hrdinovi, který se dovedl postavit na stranu spravedlnosti s nasazením vlastního života. Příběh o ODVAZE, LÁSCE, KOUZLECH, ZRADĚ, PŘÁTELSTVÍ, ale i trestu, který následuje po špatných činech. Připravte se na opravdového hrdinu! Loutky krásné jako oči Jánošíkovi milé! Hudba ostrá jako sekerka! A humoru jako hrachu! Vstupné: 90 Kč. Pro děti od 6 let. 21. 12. / sobota / volné / 10:00 hodin VÁNOCE TŘÍ SNĚHULÁKŮ Milan Pavlík, Pavel Polák Veselá příprava štědrovečerní hostiny, kterou si připravují Anděl s Čertem. Vstupné: 90 Kč. Pro děti od 3 let. 21. 12. / sobota / volné / 17:00 hodin AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ Zdeněk Svěrák, Jiří Melíšek Představení Divadla rozmanitostí „Ať žijí duchové“ vzniká volně podle všem známého filmu. Divadlo ovšem nabízí zcela nový pohled, zkrátka starý známý příběh v novém kabátě. Divák a doufáme, že nejen dětský, uvidí na vlastní oči neuvěřitelná kouzla, uslyší živě hranou hudbu a zpívající i tancující loutky a herce. Vznikne podívaná pro děti, táty, mámy a vůbec všechny, kteří se budou chtít zasmát, pobavit a ti starší třeba i trochu zavzpomínat. Vstupné: 90 Kč. Pro děti od 3 let. 27. 12. / pátek / volné / 17:00 hodin SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ Kateřina Fixová a Antonín Klepáč Pohádka o krásné Sněhurce, zlé královně – maceše, kouzelném zrcadle, otráveném jablku a o sedmi malých človíčcích, kteří se o Sněhurku starají a nakonec jí přivedou i statečného zachránce. Vstupné: 90 Kč. Pro děti od 3 let. 28. 12. / sobota / volné / 10:00 hodin POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE Josef Čapek Jevištní zpracování veselých příhod pejska a kočičky o tom, Jak myli podlahu, Jak sušili prádlo a Jak pekli dort. Vstupné: 90 Kč. Pro děti od 3 let. 28. 12. / sobota / volné / 17:00 hodin SILVESTROVSKÁ TANČÍRNA Vstupné: 110 Kč. Pro děti od 3 let.

Mostecké listy neodpovídají za správnost ani případnou změnu programu divadla.


22

ROČNÍK 20

PROGRAMY KIN

Program mosteckých kin Prosinec 2019 Kino Kosmos MAXI 2. – 4. 12. / 17:30 / 3D / 103 min. / 130 – 150 Kč 14. – 15. 12. / 15:00 / 2D / 120 Kč Ledové království II USA, animovaný / muzikál / fantasy / komedie / rodinný, český dabing Proč se Elsa narodila s kouzelnou mocí? Odpověď ji svůdně volá a zároveň hrozí, že zničí její ledové království. Společně s Annou, Kristoffem, Olafem a Svenem se královna Elsa vydává na nebezpečnou a pozoruhodnou cestu. Ve filmu Ledové království se Elsa obávala, že je pro svět příliš mocná. Ve snímku Ledové království II musí doufat, že je mocná dostatečně. 2. – 4. 12. / 20:00 / 103 min. / 130 Kč Last Christmas Velká Británie, komedie / romantický, do 12 let nevhodné Hvězda Hry o trůny Emilia Clarke září, baví a dojímá ve vánoční romantické komedii Last Christmas. V jejím příběhu se spojil autorský um herečky a oscarové scenáristky Emmy Thompson s nadčasovými písničkami George Michaela. 5. – 11. 12. / 17:30 21. – 23. 12. / 15:00 / 3D / 140 Kč 7. – 8. 12. / 15:00 / 2D / 120 Kč Jumanji: Další level USA, akční / dobrodružný / komedie / fantasy, český dabing Martha, Bethany a Fridge se vracejí zpět do hry, aby našli Spencera, který záhadně zmizel. Zjistí však, že se hra změnila, a že přežít v Jumanji bude mnohem náročnější. Jumanji už totiž není jen džungle, jsou to i rozpálené pouště či zasněžená pohoří plná nových nebezpečných nástrah. 5. – 11. 12. / 20:00 / 107 min. / 130 Kč Špindl 2 Česko, komedie, do 12 let nevhodná Silvie je úspěšná lékařka a věří, že konečně našla recept i na šťastný vztah. Renata je manželka známého spisovatele, ve svých kurzech dodává dalším ženám odvahu a sílu k lepšímu životu, ale v jejím vlastním životě jeden osudový prvek schází. Herečka a tanečnice Eliška stojí na začátku slibně rozjeté kariéry, ale komplikuje se jí vztah s přítelem – muzikantem... A chlapi z horské služby jsou vždy připraveni pomoci. Kde jinde by se všechny příběhy mohly protnout a vyřešit, než v zasněženém Špindlu?

12. – 15. 12. / 17:30 / 95 min. / 120 Kč Sněžná mela Kanada / Velká Británie / usa / jižní korea, rodinný / animovaný, český dabing Napínavé a zároveň veselé dobrodružství polárního lišáka Bleska, který má velký sen, stát se nejlepším arktickým kurýrem. Jeho první zásilka ho ale zavede do tajuplné polární pevnosti, kde prohnaný zloduch Otto Von Walrus spřádá plány na zničení Arktidy. Blesk a jeho přátelé se rozhodnou jej zastavit, a tak začíná jedna velká sněžná mela. 12. – 15. 12. / 20:00 16. – 18. 12. / 17:30 / 98 min. / 120 Kč Černé Vánoce USA, horor / thriller / mysteriózní, nepřístupný do 15 let Úchylný zabiják si vybral vánoční prázdniny jako ideální období pro vraždění vysokoškolských studentek. Jelikož však emancipační tendence zastavit nelze, holky nemají chuť spokojit se s rolemi bezbranných obětí a rozhodnou se vrátit úder. 16. – 18. 12. / 20:00 / 87 min. / 110 Kč Rebelky Francie, komedie, do 12 let nevhodná Sandra, bývalá miss Nord-Pas-de-Calais, nemá práci ani vzdělání. Vrací se bydlet k matce. Začíná pracovat v místní konzervárně, ale musí odmítat návrhy svého nadřízeného. Nešťastnou náhodou způsobí jeho smrt. Nehodě jsou přítomny dvě další dívky. Když se chystají zavolat pomoc, najdou ve skříňce mrtvého tašku plnou peněz. A v tu chvíli jim začínají problémy. 19. – 23. 12. / 17:30 / 90 min. / 120 Kč Trollové a kouzelný les Kanada / Norsko, animovaný / rodinný / fantasy / komedie, český dabing Odpradávna leží kdesi v hlubokých lesích království trollů. Mimo dosah a zájem lidí si v přítmí a stínu užívají spokojeného života a veselí pod vládou krále Gromma. Jednoho dne ovšem oblíbený král díky zradě a nastražené pasti zkamení a na jeho syna Tryma čeká velké dobrodružství. S pomocí přátel musí projít zakázaným kouzelným lesem a zachránit krále. 19. – 23. 12. / 20:00 / 3D / 150 Kč / 155 min. Star Wars: Vzestup Skywalkera USA, sci-fi / dobrodružný / akční / fantasy, český dabing Lucasfilm a režisér J. J. Abrams znovu spojují síly, aby diváky vzali na epickou výpravu do předaleké galaxie ve filmu Star Wars: Vzestup Skywalkera. Ve strhujícím závěru stěžejní Ságy Skywalkerů se zrodí nové legendy

/

ČÍSLO 10

/ L I S T O PA D 2 0 1 9 l i s t y. m e s t o - m o s t . c z

a odehraje se konečný boj za svobodu galaxie.

jeho odhodlanosti a rozhodne se doprovody chlapce zpět domů.

27. – 30. 12. / 17:30 / 20:00 / 90 min. / 130 Kč Šťastný nový rok Česko / Slovensko, romantický / komedie, do 12 let nevhodná Láska má mnoho podob a nakonec si najde každého, vzkazuje zimní romantická komedie, jejíž příběh začíná těsně před Vánocemi a končí na Nový rok. Film se odehrává v pohádkově zasněžených Vysokých Tatrách, kde se na jednom místě sejde parta kamarádek, jejich blízcí i úplní cizinci. Každý z nich tu má svůj vlastní příběh. Během několika dní dovolené bude někdo z nich čelit především trapasům, jiný zas životním výzvám nebo změnám, někdo bývalým a jiný naopak budoucím láskám. Na všechny bez rozdílu ale čeká řada romantických a komických situací a jedno velké překvapení.

21. – 23. 12. / 15:30 / 95 min. / 120 Kč Sněžná mela Kanada / Velká Británie / USA / Jižní Korea, rodinný / animovaný, český dabing

27. – 30. 12. / 15:00 / 3D / 130 – 150 Kč / 100 min. Špióni v převleku USA, animovaný / rodinný / akční / komedie, český dabing Když nejlepší špión hledá dokonalé maskování, může narazit na určité potíže. Zejména, pokud jej dostane do parády geniální vynálezce, který je schopen pěkných úletů. A to někdy doslova. MIDI 5. – 8. 12. / 18:00 / 107 min. / 130 Kč Špindl 2 Česko, komedie, do 12 let nevhodná 7. – 8. 12. / 15:30 / 60 min. / 120 Kč Pat a Mat: Kutilské trampoty Česko, animovaný / rodinný Pat a Mat se vracejí! Jak již jsme u nich zvyklí, pro malé i velké přinášejí zábavu na ostří šroubováku a legraci, až se hřebíky budou prohýbat. Doma to raději ale nezkoušejte! 14. – 15. 12. / 15:30 / 120 Kč Jumanji: Další level USA, akční / dobrodružný / komedie / fantasy, český dabing 16. – 18. 12. / 20:30 / 104 min. / 110 Kč Yao Francie / Senegal, komedie / drama / road movie, do 12 let nevhodné Třináctiletý Yao žije ve vesnici na severu Senegalu a je ochoten Udělat vše pro to, aby se mohl sejít se svým hrdinou, kterým je Seydou Tall, slavný francouzský herec. Seydou je pozván do Dakaru, aby tam představil svou novou knihu, a po prvé navštíví zemi, ze které pochází. Aby si mladý Yao splnil svůj sen, naplánuje útěk a sám překoná 387 kilometrů, které ho dělí od hlavního města. Herec je dojatý

19. – 23. 12. / 18:00 / 107 min. / 130 Kč Špindl 2 Česko, komedie, do 12 let nevhodná 27. – 28. 12. / 15:30 / 90 min. / 120 Kč Trollové a kouzelný les Kanada / Norsko, animovaný / rodinný / fantasy / komedie, český dabing 27. – 28. 12. / 17:45 / 155 min. / 130 Kč Star Wars: Vzestup Skywalkera USA, sci-fi / dobrodružný / akční / fantasy, český dabing 29. – 30. 12. / 15:30 / 103 min. 100 Kč Ledové království II USA, animovaný / muzikál / fantasy / komedie / rodinný, český dabing 29. – 30. 12. / 18:00 / 107 min. / 130 Kč Špindl 2 Česko, komedie, do 12 let nevhodná PROMÍTÁNÍ PRO MAMINKY (TATÍNKY) S DĚTMI a MATEŘSKÉ ŠKOLKY Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon úterý 10. 12. / Kosmos Maxi / 9:30 / 86 min. / vstupné 60 Kč Animovaný / Rodinný / Dobrodružný / Komedie / Sci-Fi Blízké setkání třetího druhu s nejoblíbenějším ovčím stádem v Shaunově zbrusu novém filmovém dobrodružství. PROMÍTÁNÍ nejen PRO SENIORY Poslední aristokratka úterý 17. 12. / Kosmos Maxi / 14:00 / 110 min. / vstupné 60 Kč Komedie Rodilý Newyorčan Frank (Hynek Čermák) získá díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo – zámek Kostka. Potomek emigrantů se tak po více než čtyřiceti letech chystá s dcerou Marií (Yvona Stolařová) a temperamentní ženou Vivien (Tatiana Vilhelmová) na velký návrat do Čech. Pokud není uvedeno jinak, je film v původním znění s titulky a ve formátu 2D Mostecké listy neodpovídají za správnost ani případnou změnu programu kin.


ROČNÍK 20 / ČÍSLO 10 l i s t y. m e s t o - m o s t . c z

/

L I S T O PA D 2 0 1 9

Město Most, jeho historie a správní vývoj (10)

V roce 1971 proběhly na Mostecku některé správní změny. Obce Velebudice a Souš byly připojeny k Mostu a uskutečnilo se také sčítání lidu. K 1. 12. 1970 se v okrese s celkem 42 obcemi nacházelo 117 125 trvale a 7 111 přechodně bydlících obyvatel. V samotném městě bydlelo 54 875 obyvatel. V listopadu téhož roku se uskutečnily volby do všech stupňů zastupitelských orgánů. Zúčastnilo se jich 99,41% zapsaných voličů. Jako předseda Městského národního výboru (MěNV) byl i pro další období potvrzen Miroslav Fleišer. Dne 1. března 1975 byla otevřena nová nemocnice s poliklinikou. Záměr její výstavby byl projednáván již od roku 1946. Stavební povolení udělil MěNV v Mostě koncem září roku 1965. Stavět se však začalo až o něco později, podle plánů architekta Kamila Ossendorfera. V první etapě byly postaveny budovy polikliniky, blok I a II, budova okresní hygienické stanice a hospodářská budova. O dva roky později byly dokončeny pavilony infekce, zdravotnické školy a svobodárny. Celkové náklady na výstavbu nemocničního areálu přesáhly 660 milionů Kčs. V září téhož roku byly dokončeny přípravy na přesun děkanského kostela. Ten byl umístěn v blízkosti barokního špitálu s gotickým kostelem sv. Ducha na bývalém Pražském předměstí. Stěhování kostela začalo 30. září a trvalo do 27. října. K jeho záchraně byla vybrána varianta přesunu po obloukové dráze. Kostel byl posunován na čtyřech kolejích, zezadu byl tlačen a zepředu brzděn hydraulickými válci, aby zdolal cestu dlouhou 841 metrů rychlostí 1-3 cm za minutu. Přesun trval 500 hodin a 1 minutu čistého času. Restaurátorské práce pak probíhaly až do roku 1988, kdy se kostel znovu otevřel veřejnosti. V červnu roku 1993 byl znovu vysvěcen litoměřickým biskupem Josefem Kouklem. 1. července roku 2010 byl kostel prohlášen národní kulturní památkou. V listopadu roku 1976 se opět konaly volby do všech stupňů zastupitelských

orgánů MěNV. Předsedou byl zvolen Karel Šindelář. Zřízeno bylo třináct komisí. O rok později byla dostavěna budova národních výborů. Jednalo se o pětipodlažní stavbu s rovnou střechou. Vnější výzdobu šikmé atiky tvořila skleněná mozaika vytvořená podle návrhu akademického malíře Jaroslava Bejčka podnikem Železnobrodské sklo. Uprostřed stavby vzniklo otevřené vnitřní atrium s bazénkem a okrasnými prvky. V roce 1978 byl uveden do provozu koridor, čímž se podstatně zkrátila cesta z Mostu do Litvínova. V témže roce byl položen základní kámen Centrálního kulturního domu Oblastního klubu horníků. O rok později se odehrálo poslední představení ve starém mosteckém divadle. Současně byla zahájena stavba divadelní budovy v novém centru města. Další volby do všech stupňů zastupitelských sborů se konaly v červnu roku 1981. V čele města se objevily nové tváře. Předsedou MěNV se stal Ing. Rudolf Mooz. Tajemníkem byl zvolen Karel Moos, což vzhledem k podobnosti jmen působilo mnoho zmatků a nedorozumění. Dne 3. září roku 1981 došlo ve čtvrtém úseku dolu Pluto II v Louce u Litvínova k výbuchu. Pod zemí se v té době nacházelo 105 horníků, zachránit se jich však podařilo pouze 40. K vyšetření příčin neštěstí byla jmenována vládní komise. Výsledky jejího vyšetřování nebyly nikdy zveřejněny. V roce 1983 byl otevřen nový hotel Murom, který nabízel ubytování až pro 486 hostů. Nechyběla restaurace, vinárna, kavárna a několik salonků. Centrum města tak získalo novou dominantu. V březnu roku 1984 získal novou moderní budovu okresní archiv. V květnu byl otevřen Oblastní dům kultury horníků a energetiků. Planetárium přivítalo první návštěvníky 2. června přednáškou Jiřího Grygara. V listopadu roku 1985 bylo inscenací Čapkova dramatu Bílá nemoc slavnostně otevřeno nové městské divadlo. Postaveno bylo podle návrhu architekta Ivo Klimeše. (im)

HISTORIE / ASTRO

23

ASTROOKÉNKO Tak tu máme zase zimu, tedy ve smyslu ročního období. Z astronomického pohledu začne zima Zimním slunovratem, který nastane v neděli 22. prosince v 5:19 hodin. V tuto dobu vstoupí Slunce do znamení souhvězdí, či chcete-li do znamení Kozoroha. Zajímavé je, že chvilku poté, 4. ledna 2020, bude Země Slunci nejblíže, tedy jen 147 miliónů kilometrů, což je o 5 miliónů km blíže než v létě. I když bude Slunce Zemi nejblíže, přesto u nás bude zima. Je to vlastně takový paradox: zima je tehdy, když jsme Slunci nejblíže, a léto je tehdy, když jsme od Slunce nejdále. Ve střídání ročních období však těch pár desítek milionů kilometrů nehraje takovou roli jako naklonění zemského povrchu vůči Slunci. V zimě sice budeme Slunci nejblíže, ovšem také budou na naše území dopadat sluneční paprsky velice šikmo, a navíc krátkou dobu. Nebudou tedy schopny prohřát půdu tak důkladně jako v létě, kdy jsme sice Slunci dále, ale jeho paprsky k nám míří téměř kolmo. To platí pro celou severní polokouli. Na jižní polokouli, v Austrálii a v Novém Zélandu, bude tou dobou zrovna vrcholit léto, protože jižní polokoule je tou dobou přikloněna ke Slunci. Mimochodem z výše uvedených důvodů je léto na jižní polokouli o tři dny kratší než u nás. Zajímavosti prosincové oblohy vhodné pro pozorování i bez dalekohledu Na prosincové večerní obloze budou k pozorování pouhým okem dvě jasné planety. Předně to bude Večernice, tedy planeta Venuše viditelná večer nad jihozápadním obzorem. Druhou planetou bude Saturn. Uvidíme jej však špatně – bude se nacházet nízko nad jihozápadním obzorem a to ještě pouze v první polovině měsíce. Ve druhé polovině prosince nám nadobro zmizí za obzor. Lucie noci upije? Na svátek Svaté Lucie, pátek 13. prosince se traduje, že „Lucie noci upije a dne nepřidá“. Víte vůbec, kde se vzala tato pranostika a jaký je její správný výklad? První vysvětlení říká, že podle juliánského kalendáře byla pranostika pravdivá, protože tento den nastával zimní slunovrat. Noc se začala krátit a den prodlužovat. Jenže přijetím kalendáře gregoriánského, který má navíc přestupné dny, se vše posunulo o 8-10 dnů a proto již vlastně není toto pořekadlo pravdivé, neboť svatá Lucie se neslaví 21. prosince, jak by to v přepočtu vycházelo, ale ve starém juliánském kalendáři 13. prosince, tedy o 8 dní dříve. Stručně vzato, něco jako oslavy Říjnové revoluce v listopadu. Ale tak to není. Toto historizující vysvětlení však není úplně přesné. Druhé vysvětlení je fyzikální a astronomické a je mnohem komplikovanější. Toto vysvětlení pranostiky spočívá ve srovnání rovnoměrnosti rotace Země a nerovnoměrnosti rychlosti jejího pohybu po Dráha Země kolem Slunce tvoří elipsu. V reoběžné dráze kolem Slunálném světě bychom tuto elipsu, namalovace. Zemská osa se během nou na papíře, prostým okem nerozeznali od podzimu odklání svojí sekružnice, přesto má na nás velký vliv. verní částí od Slunce, což u nás způsobuje, že Slunce zapadá stále dříve a dříve a vychází čím dál později – světlá část dne se zkracuje. Protože ale současně podle 2. Keplerova zákona při svém oběhu kolem Slunce Země zrychluje, dojde zhruba 13. prosince (tedy na Lucii) k tomu, že se Země na své dráze posune za jeden den o větší úsek než za den předešlý, ale přitom se nestačí otočit dost na to, aby kompenzovala zvýšení rychlosti oběhu kolem Slunce. Prostě nestihne díky své rovnoměrné rotaci zařídit, aby Slunce zapadlo dříve než předešlý den. Noc se tak opticky zkracuje, zatímco den zůstává stejně dlouhý (či spíše krátký). A to přesto, že slunovrat ještě nenastal. V další dny je tento jev stále patrnější, takže si toho všimli i běžní pozorovatelé oblohy a vžilo se tvrzení, že: „Lucie noci upije...“ To ale není vše. Jev, který působí zvečera „proti“ západu Slunce působí samozřejmě i ráno „proti“ východu Slunce, a to dokonce ještě maličko více, protože v noci Země zase zrychlila. Právě proto Lucie „...dne nepřidá“. Na to si opravdu musíme počkat až do slunovratu 22. 12. 2019. Je zajímavé, že si těchto nenápadných časových posunů všimli už naši předkové, od nichž tato pranostika pochází. Dokládá to, že byli velmi vnímaví vůči svému okolí. Mimochodem Lucie je ženské jméno, pocházející z latinského „lux“ = světlo. Význam tohoto slova je světlá, zářící. Je tedy možné, že toto jméno přímo odkazuje na výše uvedený postřeh, zvěčněný i v pranostice. Všem čtenářům přejeme hezké Vánoce s naším astrosloupkem a těšíme se na první astronomický úkaz v novém roce – zatmění Měsíce bude už 10. ledna 2020. Zdeněk Tarant


ROČNÍK 20

INZERCE

/

ČÍSLO 10

/ L I S T O PA D 2 0 1 9 l i s t y. m e s t o - m o s t . c z

RV1900254/10

24

Dokonalé lyžování - Francie

Testování lyží Sporten zdarma

RV1901811/22

Týdenní pobyty se skipasem

Tel.: 224 214 403 www.betatour.cz

šikovné malířky na domácí práce

Malování cínových figurek Práce se syntetickou barvou a ředidlem Jsme spolehlivá firma, v ČR již 26 let RV1900041/09

RV1902102/01

Kontakt: Hana Marhanová, telefon: 733 609 027 e-mail: hanka.p@mybox.cz Andrea Průšová, telefon: 775 658 333

LITOMĚŘICE HORNÍ NÁDRAŽÍ – MOST VLAKEM RYCHLEJI

NNÍ KAŽDODE PROVOZ

inzerce_195x135.indd 1

www.svestkovadraha.cz RV1902165/01

. 2019

OD 15. 12

12.11.2019 14:15:08


ROČNÍK 20 / ČÍSLO 10 l i s t y. m e s t o - m o s t . c z

/

L I S T O PA D 2 0 1 9

SPOLEČNOST

25

100 95 75

25 5 0

plakatmost


26

ROČNÍK 20

KŘÍŽOVKA

/

ČÍSLO 10

/ L I S T O PA D 2 0 1 9 l i s t y. m e s t o - m o s t . c z

Křížovka: Tajenku zašlete na adresu redakce nejpozději 31. prosince. Výherce a správné znění tajenky zveřejníme v lednovém čísle Mosteckých listů. Luštitelům přejeme hodně štěstí! Správná tajenka říjnové křížovky: ENERGIE MÁME DOST NA BĚH KOLEM JEZERA MOST. Vylosovanou výherkyní se stala Věra Břízová z Havlíčkova Brodu. Obdrží od redakce poštou malý dárek.

Malá oliva

1. část tajenky

Ančary

Období japonských dějin

Vážnosti

Řeka v Rusku

Zakladatel firmy Kodak

Mexický kaktus

Odplata

Platidlo Indie

Organizace spojených národů zkr.

Číselná hra

Duchovenstvo

Čínské platidlo Část nohy Slovenský cyklista Kód letiště Red Oak

Městnání krve Čert

Otázka na čas

Autonomní oblast zkr.

Kmen Etiopie

Jemná tkanina

Stelivo nářečně

Latinsky vzpomínat

Dáma a král v kartách

Konopí

Nymfa

Druh žáby

Ouha Textilní látka

Ester

Údaje

Ester vinné kyseliny

Kanon

Ano (řídce)

Mládě jelena

Politury

Minerální sediment

Část skály

Český malíř

Český režisér

Pohled

Letiště Morrilton Německá předložka Země v Německu

Otec nářečně

Destinace ve Španělsku

Značka hodinek

Hlt

O co

Hlodavec

Káfirský bůh

Biceps

Značka aut

Doušky

Dehet

Arabský vozík

Náplně kostí

Řeka v Rusku

Náš prezident

Utahat

Zdivo Tělesné orgány

Král týrský

Nikoli Monosacharid

Toužit Květní tyčinka

SPZ aut Bratislavy

Volně v hudbě

Loudavá

Textilní látka

Povel vozky Mezinár. asociace pro zkoušení materiálů (zkr.)

Irská libra (zkr.) Sportovní plavidlo

Žena sedláka

Belgické lázně

Napoprvé Krémy Podnik v Hradci Královém

Druh tropických mravenců

Vánoční ryba Krátký kabát Podstata budhismu

Světadíl

Karetní odpor Český herec (Dovolená s Andělem)

Český režisér 3,14 Hlavěnka dávivá Následuje po Ř

Zasévat

Označení našich letadel

Japonská lovkyně perel

Pomůcka: BAKCHÉ, BEHAAR, ERAM, HEPTOSA,CHÍRAM, IEP, IHARI, IPEKA, MALTHA, RASPIT, RDK, RIMAK,SAIA, SANRU, SATTVA, STAMEN

Bodavý hmyz

3. část tajenky

2. část tajenky

Nerost

Sídlo v KLDR

Značka lyží

Chemická značka astatu

Ruina

Malá lopata

Celní kód Tonga

SPZ aut Karviné


Mostě

Vánoce VÁNOCE V MOSTĚ

ROČNÍK 20 / ČÍSLO 10 l i s t y. m e s t o - m o s t . c z

/

L I S T O PA D 2 0 1 9

vna 1. náměstí Vánoční trhy trhy2019 29. 11. –Vánoční 22. 12. Stánkový prodej denně 10 do 18 hodin na 1.odnáměstí 29.11.–22.12.2019 PÁTEK SOBOTA NEDĚLE STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA NEDĚLE ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA NEDĚLE ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA NEDĚLE PONDĚLÍ ÚTERÝ

29.11.2019 30.11.2019 01.12.2019 04.12.2019 05.12.2019 06.12.2019 07.12.2019 08.12.2019 10.12.2019 11.12.2019 12.12.2019 13.12.2019 14.12.2019 15.12.2019 17.12.2019 18.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 21.12.2019 22.12.2019 23.12.2019 24.12.2019

10:00 – 18:00 14:00 17:00 – 18:00 16:10 – 16:50 17:00 17:05 – 18:00 PÁTEK 29.11. 15:00 – 17:00 15:30 – 16:00 SOBOTA 30.11. 16:00 – 16:40 16:40 – 17:00 NEDĚLE 1.12. 13:40 15:00 – 17:00 17:00 – 18:00 STŘEDA 4.12. 16:00 – 16:10 16:10 – 16:25 17:00 – 18:00 ČTVRTEK 5.12. 17:00 – 17:40 18:00 – 19:00 PÁTEK 6.12. 17:00

Zahájení prodeje – denně od 10:00 do 18:00 Exhibice krasobruslení Most Adventní koncert Zuzana Stirská & Fine Gospel Time Jakub Moulis – finalista The Voice Česko – Slovensko 2019 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu Tereza – vítězka 10:00 – Mašková 18:00 Zahájení prodejeSuperStar – denně od2019 10:00 a do 18:00 Tvořivé 14:00 dílničky Exhibice krasobruslení Most Korálek – sborAdventní 11. ZŠ koncert Zuzany Stirské & Fine Gospel Time 17:00 – 18:00 Osmička & One – Moulis taneční skupina 8.Voice a 1. Česko ZŠ Slovensko 2019 16:10 – 16:50 Jakub – finalista The ZUŠ – zpěv 17:00F.L. Gassmanna Slavnostní rozsvícení vánočního stromu 17:05 – 18:00tramvaj Tereza Mašková – vítězka SuperStar 2018 Mikulášská 15:00 – 17:00 Tvořivé dílničky Tvořivé dílničky 15:30 – 16:00 Mikuláš, čertiKorálek a anděl– sbor 11.ZŠ 16:00 – 16:40 Osmička & One – taneční skupina 8. a 1. ZŠ The F. A. C. T. – taneční skupina– zpěv 16:40 – 17:00 ZUŠ F. L. Gassmanna ZUŠ Moskevská – tanec Mikulášská tramvaj – dle jízního řádu 13:40 Předání světlaTvořivé sv. Barbory dílničky 15:00 – 17:00 Mikuláš, čerti a anděl hity v moderním jazzovém aranžmá 17:00 – Rufer 18:00 Quartet Martin – vánoční 16:00 – 16:10 The F. A. –C.finalistka T. – tanečníSuperStar skupina 2011 Alžběta Kolečkářová 16:10 – 16:25 ZUŠRun Moskevská – tanec Christmas Night 17:00 – 18:00 Předávání světla sv. Barbory Taneční studio Kamily Hlaváčikové 17:00 – 17:40 Martin Rufer Quartet – vánoční hity v moderním jazzovém aranžmá Clavis cordium – ženský pěvecký sbor 18:00 – 19:00 Alžběta Kolečkářová – finalistka SuperStar 2011 Nebeské Vánoce – DIVA-DLO Christmas Night Run 17:00 Tvořivé dílničky 16:00 – 16:30 Taneční studio Kamily Hlaváčikové ZUŠ – tanec 16:30Moskevská – 17:00 Clavis cordium – ženský pěvecký sbor Most ZUŠ – dramatický kroužek 17:00Moskevská – 18:00 Nebeské Vánoce – DIVA–DLO The F.–A. C. T.Tvořivé – taneční skupina 15:00 17:00 dílničky ZUŠ Moskevská – tanec 15:30 – 15:45– zpěv ZŠ Chanov a saxofón ZUŠ Moskevská – dramatický kroužek 15:45F.L. – 16:00 ZUŠ Gassmanna 16:00 – 16:10 The F. A. C. T. – taneční skupina The F. A. C. T. – taneční skupina 16:10 – 16:30 5. ZŠ – zpěv a saxofon Komunitní Duhovka Obrnice ZUŠ F. L. Gassmanna – zpěv – tanec 16:30 – 17:00centrum SVČ pásmo kroužků 16:00––vánoční 16:10 The F. A. C.zájmových T. – taneční skupina Komořanský 16:10 – 16:30 sněhulák Komunitní centrum Duhovka Obrnice – tanec – 17:30 SVČ – vánoční pásmo zájmových kroužků O16:30 Mrazuléně a Zmrzlíkovi – Divadlo Dokola sněhulák 10:00 – 18:00 Komořanský IV. farmářská slavnost Mrazuléně a Zmrzlíkovi 15:00 – 15:40 Plzeňský Mls O – malý lidový soubor – Divadlo Dokola 8:00 – 12:00 IV. farmářská slavnost Čertovská show – průvod peklem 9:00 – 11:30 Plzeňský Mls – malý lidový soubor Lití olova 17:00 – 18:00 Čertovská show – průvod peklem Tvořivé dílničky 14:00 – 18:00 Lití olova Taneční studio Kamily Hlaváčikové 15:00 – 17:00 Tvořivé dílničky 7.16:00 ZŠ Most – 16:30 Taneční studio Kamily Hlaváčikové Perličky – sbor 16:30 – 16:50 7. 11. ZŠ –ZŠ zpěv 17:00 – 17:30 Perličky – sbor 11. ZŠ Lití olova 14:00 – 18:00 Lití olova Lití olova 14:00 – 18:00 Lití olova Lití olova 15:00 – 15:50 Vánoční kejklíř Vánoční kejklíř 15:50 – 16:00 Nízkoprahové centrum Sovička – tanec Nízkoprahové centrum Sovička – tanec 16:00 – 17:00 Ježíšek žije – DIVA-DLO Ježíšek žije – DIVA-DLO 16:00 – 16:45 O kaprovi – Divadelní Ansábl BezeVšeho O17:00 Kaprovi – ivadlo Změna programu vyhrazena. – 18:00 Homola BezeVšeho Band – hudební vystoupení Homola Band – hudební vystoupení Akce bude dokumentována pro 15:00 – 15:30 NasaY Beat – začínající kapela 15:45 –Beat 16:30– Divadelní klub Školka NasaY začínající kapela potřeby reportáže. Správcem 17:00 – 17:45 Voxel – hudební vystoupení Divadelní klub Školka dat je statutární město Most. Změna programu vyhrazena. 16:00 ––18:00 Betlémské světlo – Junák Voxel hudební vystoupení Akce bude dokumentována pro potřeby reportáže. 13:00 – 15:00 Betlémské světlo – Junák Betlémské světlo – Junák Více na www.facebook.com/ Správcem dat je statutární město Most. 22:00 – 23:00 Půlnoční bohoslužba na 1. náměstí Více na www.facebook.com / StatutarniMestoMost / www.mesto-most.cz Betlémské světlo – Junák StatutarniMestoMost Půlnoční bohoslužba www.mesto-most.cz

Stánkový prodej denně od 10:00 do 18:00 hodin

16:00 – 16:30 SOBOTA 16:30 – 17:00 7.12.

17:00 – 18:00 8.12. 15:00 – 17:00 15:30 – 15:45 ÚTERÝ 10.12. 15:45 – 16:00 16:00 – 16:10 16:10 – 16:30 16:30 – 17:00 STŘEDA 11.12. 16:00 – 16:10 16:10 – 16:30 16:30 – 17:30 10:00 – 18:00 ČTVRTEK 12.12. 15:00 – 15:40 8:00 – 12:00 PÁTEK 13.12. 9:00 – 11:30 17:00 – 18:00 SOBOTA 14.12. 14:00 – 18:00 NEDĚLE 15.12. 15:00 – 17:00 16:00 – 16:30 16:30 – 16:50 ÚTERÝ 17.12. 17:00 – 17:30 14:00 – 18:00 ČTVRTEK 19.12. 14:00 – 18:00 14:00 – 18:00 15:00 – 15:50 PÁTEK 20.12. 15:50 – 16:00 16:00 – 17:00 SOBOTA 21.12. 16:00 – 16:45 17:00 – 18:00 NEDĚLE 15:00 – 15:30 22.12. 15:45 – 16:30 PONDĚLÍ 23.12. 17:00 – 17:45 16:00 – 18:00 ÚTERÝ 24.12. 13:00 – 15:00 22:00 – 23:00 NEDĚLE

SPOLEČNOST

27


ROČNÍK 20

INZERCE

28

/

ČÍSLO 10

/ L I S T O PA D 2 0 1 9 l i s t y. m e s t o - m o s t . c z

Pro celou rodinu!! SLEVY AŽ 60�% z doplatků na léky pro všechny držitele PHARMACARD.

Více informací na www.ipcgroup.cz/cz/pharmacard. /ph harmacard.

Všechny inzulíny bez doplatku

Nízké ceny antikoncepce

GS Condro Diamant 120 tbl. 1600 mg glukosamin sulfátu v denní dávce a DIAMANT FORTESCIN®. • Aescin pro správné krevní zásobení kloubního pouzdra, vazů a šlach. • Vitamín C pro tvorbu kolagenní sítě kloubních chrupavek a menisků.

doplněk stravy

DÁRKOVÉ BALENÍ

Cena 659 Kč C

www.ipcgroup.cz

RV1902195/01

LÉKÁRN LÉKÁRNA TESCO Most

Rudolická 1706/4, TESCO Most Po–Ne: 8.00�–�20.00

ZABÍJENÍ NÁS BAVÍ

Bezplat ná linka:

800 801

801

T Ř I D Ů V O D Y , P R O Č S I V Y B R AT Z R O V N A N Á S K VA L I TA

R YC H LO S T

DISKRÉTNOST

n

Hubíme štěnice, šváby, blechy, vosy, sršně, mravence, hlodavce.

n

Vyhledáme hnízda štěnic, provedeme profesioánlní postřik celé plochy, včetně postelí

n

Pracujeme pouze s kvalitními přípravky vyrobenými v Anglii.

DDD SERVIS J.M.Sieber tel. 777 30 30 62, www.stenicemost.cz

RV1902267/01

RV1902263/01

Doporučená cena 865 Kč


ROČNÍK 20 / ČÍSLO 10 l i s t y. m e s t o - m o s t . c z

/

L I S T O PA D 2 0 1 9

SPOLEČNOST

29

Prosincové akce v Klubu seniorů Most

MOSTECKÁ MIMINKA Dne 12. října 2019 byly v reprezentačních prostorách budovy Magistrátu města Mostu, za přítomnosti rodičů, sourozenců a ostatních příbuzných, přivítány do života děti narozené v měsíci červnu 2019: Denis Balog, Václav Bartoška, Tomáš Bechyňský, Marie Brabcová, Alena Brecklová, David Toman, František Brhel, Kristián Dobrinov Dobrev, Ondřej Felkl, Laura Havrdová, Tadeáš Hojdar, David Hustovský, Vojtěch Kopecký, Jan Štěpán Martonka, Emiliana Mhilli, Liliana Miškaničová, Nella Němečková, Veronika Nová, Kryštof Novák, Martin Plaček, Tomas Přeučil, Julie Rollingerová, Jakub Růžička, Anna Rybáčková, Matyáš Skála, Amálie Smetanová, Jonáš Souček, Karina Strejcová, Viktorie Nela Svobodová, Šimon Tichý, Michaela Trentmann, Lucie Veverková, Dalibor Vomáčka, Emma Záhumenská, Filip Závodný, Matyáš Žák. 26. října 2019 to pak byly děti narozené v červenci 2019: Matyáš Bačkovský, Sebastian Bartoš, Oliver Bednář, Anna Ctiborová, Jonáš Dalecký, Miloslav Demuth, Alexandr Guber, Jiří Hrabák, Tereza Hrušková, Matyáš Huml, Kryštof Lipert, Sabina Nemcová, Ria Pátková, Josef Pečený, Emil Peták, Marek Pilař, Ema Podkulová, Viktorie Poláková, Eva Pospíšilová, Nikolas Rambousik, Matyáš Salajka, Nela Skříšovská, Agnes Šišovská, Alex Šutiak, Matěj Švarc, Matyáš Tomeček, Emily Ullmannová, Jan Vondruška, Nela Zajícová, Sebastian Zeiler, Sebastian Zmrzlý. Jména dětí jsou zveřejněna na základě předešlého souhlasu rodičů.

Emička Podkulová, 17. 7. 2019

Emil Peták, 20. 7. 2019

Jiří Hrabák, 2. 7. 2019

Julie Rollingerová, 27. 6. 2019

Kristián Dobrinov Dobrev, 1. 6. 2019

Kryštof Lipert, 30. 7. 2019

Lucie Veverková, 7. 6. 2019

Nikolas Rambousik, 20. 7. 2019

Šimon Tichý 17. 6. 2019

Viktorie Poláková 9. 7. 2019

Vojtíšek Kopecký 19. 6. 2019

Ondřej Felkl 31. 5. 2019

Oblastní muzeum a galerie v Mostě VÝSTAVY: BÍLÝ KANIBAL – AFRICKÁ ODYSSEA FILMAŘE A CESTOVATELE JOHNA L. BROMA Výstava potrvá do 31. 1. 2020 Velká výstava tentokrát proměňuje muzeum v africkou vesnici, která ožívá příběhem Johna L. Broma, zapomenutého českého filmaře, cestovatele, producenta, tanečníka a herce. Vstupné 80 Kč, děti 40 Kč, rodinné vstupné 200 Kč. STÁLÁ EXPOZICE ULRIKY VON LEVETZOW Nová expozice je obohacena o moderní a multimediální výstavní prvky a jazykové mutace. Vystavené exponáty pocházejí z rozsáhlé pozůstalosti Ulriky von Levetzow, která je součástí sbírek mosteckého muzea již od roku 1900. MÝTUS ATOM – PO STOPÁCH URANU Výstava potrvá do 31. 1. 2020 Výstava o radioaktivitě, těžbě uranu a hledání úložišť. Politický rozměr těžby tvrdě dopadal na osudy lidí. Součástí výstavy jsou přednášky. VĚDECKÁ ILUSTRACE A FOTOGRAFIE V ENTOMOLOGII – Pavel Krásenský Výstava potrvá do 31. 1. 2020 Autorská výstava Pavla Krásenského, který se již více než 20 let aktivně věnuje vědecké ilustraci a fotografii. VÁNOČNÍ MUZEUM EXPOZICE KRUŠNOHORSKÝCH ŘEMESEL S VÁNOČNÍ VÝZDOBOU Od 6. 12. do 6. 1. 2020

Pravidelné dopolední aktivity n Pondělí cvičení od 9 do 10 hodin „Kdo si hraje, nezlobí“ od 10 do 12 hodin „Nebojte se počítače“ od 9 do 12 hodin „Zpívání s kytarou“ od 10 do 12 (první pondělí v měsíci) n Úterý „Kurs sebeobrany s měst. policií“ od 9 do 10 hodin „Drhání“ od 9 do 12 hodin n Středa „Posezení u kávy s němčinou“ od 10 do 11:30 hodin „Kalanetika“ od 9 do 10 hodin n Čtvrtek „Keramický kroužek“ od 9 do 12 hodin n Pátek „Nebojte se počítače“ od 9 do 11:30 hodin „Kavárnička“ – bingo od 8:30 do 11:30 hodin Případné změny budou na nástěnce v KSM Pravidelná odpolední setkání jednotlivých skupin n Skupina č. 1 12. 12. – blahopřání dvěma oslavenkyním – 90 let – předání vánočních dárečků – Kvízová soutěž n Skupina č. 2 12. 12. – Vánoční koš štěstí – Plán práce na rok 2020 – Přehled rekreací na rok 2020 Výlet: 8. 12. – Červený Hrádek Vycházky: 4. 12. – Po naučné stezce Ressl. Sraz ve 12 hodin na zastávce MHD 1. náměstí. n Skupina č. 3 3. 12. – Blahopřání oslavenkyni k 95. narozeninám – Vystoupení dětí z MŠ. Fr. Malíka Výlet: 7. 12. – Vánoční výlet do Seiffenu. Odjezd v 11 hodin od OC Central. n Skupina č. 4 5. 12. – Vánoční posezení s hudbou a dárečky Výlet: 10. 12. – Karlovy Vary – Vánoční dům. Odjezd v 8 hodin od OC Central. n Skupina č. 5 11. 12. – Zábavy s hudbou – zhodnocení roku 2019 a plán na rok 2020

n Skupina č. 6 4. 12. – promítání dokumentu „PERLY ČESKÝCH MĚST“ – MOST 18. 12. – Vánoce v klubu – soutěže, dárky hudba Výlet: 5. 12. – Praha – divadlo 10.12. – Nová Ves – Olbernhau n Skupina č. 7 6. 12. – Seniorská Liga zábavy – Litvínov – Citadela 16. 12. – Mikulášská Výlet: 18. 12. – Drážďany Vycházky: 5. 12. – Lom – Osek (4,5 km). Odjezd ČD – 11 hodin. 14. 12. – Tvršice – Postoloprty. Odjezd ČD - 9:36 hodin. n Skupina č. 8 9. 12. – Vánoční posezení s programem + tombola – Křeslo pro hosta n Skupina č. 9 9. 12. – Vánoční posezení – Příprava programu na rok 2020 Akce v KSM: 6. 12. – Bezpečnost seniorů – projekt KÚ ÚK a Policie ČR 13. 12. – Vánoční posezení seniorů s vyhodnocením Bowlingové ligy

TIFFANY VITRÁŽ ZBLÍZKA – Životní cesta za skleněnými „puzzle“ 7. 12. 2019 v 17 hodin vernisáž minivýstavy Evy Zázvorkové. PALIČKOVANÝ BETLÉM 7. 12. 2019 od 10 hodin – výstava paličkářek z Mostu s ukázkami paličkování. MIKULÁŠSKÝ FLER JARMARK 7. 12. 2019 od 10 do 18 hodin – Tradiční adventní slavnost v mosteckém muzeu. Fler jarmark na půdě, koncerty, divadýlko, řemeslníci a tvůrci v celém muzeu, dětský koutek SPgŠ Most, dětský koutek nově vznikající demokratické ZŠ a MŠ Spojené světy. Vstupné 30 Kč, děti 10 Kč, rodinné vstupné 60 Kč. KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY 10. 12. 2019 a 17. 12. 2019 od 17 hodin – BÍLÝ KANIBAL, AFRICKÁ ODYSSEA FILMAŘE A CESTOVATELE JOHNA L. BROMA Stačí jeden krok, a jste uprostřed Afriky. Poznejte výjimečný osud muže, který točil filmy s Vlastou Burianem, Lídou Baarovou a dalšími hvězdami první republiky. Provede vás Martin Šíl, autor výstavy.


30

ROČNÍK 20

SPOLEČNOST

Středisko volného času, Most

Albrechtická 414, příspěvková organizace, e-mail: program@svc-most.cz, www.svc-most.cz, tel: 603 707 310

MATEŘSKÉ CENTRUM DUHOVÁ ŠKOLIČKA

pondělí 2. 12. od 17:00 Kinosál

THAJSKO cestovatelská show

5. 12. – MIKULÁŠSKÁ TRAMVAJ – malujte obrázky s Mikulášskou tématikou a získejte jízdenku do tramvaje v recepci SVČ

18. 12. – VÝROBA MAGNETEK – výroba magnetek s vlastním vzorem, vstupné 40 Kč/rodina

čvrtek 5. 12. 16:00 knihovna

MIKULÁŠ V KNIHOVNĚ

12. 12. – VÁNOČNÍ TĚŠENÍ – zábavný program pro děti, vystoupení zájmových kroužků SVČ, od 16:30 do 17:30 hodin na 1. náměstí 14. 12. – AKVATERA – akvarijní trhy od 9 do 12 hodin v SVČ, vstupné: 20 Kč/dospělí, děti do 15 let zdarma 16. 12. – PLAVECKÉ ŠTAFETY – od 9 hodin v Aquadromu Most, III. a IV. kategorie

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY V SVČ 27. 12. a 30. 12. 2019 (14 – 17 hodin) V době vánočních prázdnin se přijďte podívat na naše zvířátka, vyzkoušet si naší autodráhu a železnici. Krmení pro zvířátka vítáno (seno, mrkev, jablíčka, vločky…).

ČÍSLO 10

/ L I S T O PA D 2 0 1 9 l i s t y. m e s t o - m o s t . c z

prosinec 2019

MĚSÍČNÍ PLÁN AKCÍ NA PROSINEC 2019

6. 12. – MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA PRO DĚTI – zábavné odpoledne pro děti, od 17 hodin v SVČ, vstupné: děti 30 Kč, dospělí 20 Kč; na akci je nutné zakoupit vstupenky předem v recepci SVČ

/

9. -14. 12. místnost č. 128

Zlaté lesklé chrámy, thajské tance, záplavy úsměvů a mnohem víc vám nabízí cesta napříč severním Thajskem provází Kateřina a Miloš Motani. Čert, Mikuláš, andělé…kdo zná básničku nebo písničku, toho sladkost nemine.

ZIMNÍ BURZA KNIH

Burza knih, časopisů a hudebních nosičů. Tradiční burza na které si svůj knižní poklad nalezne každý.

úterý 10. 12. od 17:00 Kinosál MKM

KOREA cestovatelská přednáška

úterý 10. 12. od 9:30 Kino Kosmos

PROMÍTÁNÍ PRO DĚTI

Promítání pro mateřské školy a rodiče s dětmi. Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon Kosmos Maxi / 86 min. / vstupné 60 Kč.

16. - 23. 12. Knihovna

AMNESTIE

Doneste nevrácené dokumenty a knihovna vám odpustí poplatky z prodlení.

OKRESNÍ KOLA SOUTĚŽÍ MŠMT

úterý 17. 12. od 17:00 Kinosál MKM

V DEŠTI BOMB, beseda a křest publikace

Křest publikace Černý pátek – 12. květen 1944, den, kdy spojenci udeřili poprvé. Besedovat budou Martin Veselý, Karel Otto Novák a Edvard D.Beneš

6. 12. – OK FLORBAL – III., IV. kategorie dívky, chlapci

úterý 10. 12. od 9:30 Kino Kosmos

PROMÍTÁNÍ nejen PRO SENIORY

Poslední aristokratka Komedie Kosmos Maxi / 110 min. / vstupné 60 Kč.

19. - 23. 12. Knihovna

KNIHA POD STROMEČEK

prosinec

PLANETÁRIUM nám. Velké mostecké stávky 4 (Repre)

13. 12. – OK V ŠACHU – ZŠ, SŠ O termínech konání budou všechny školy informovány, veškeré informace budou rovněž na webových stránkách v sekcích „akce“ a „soutěže MŠMT“.

Severní a Jižní Korea - země, o kterých moc nevíme. Jak žijí lidé v "Kimově" Korei vám přiblíží PhDr. JaroslavJančík

Každý náš čtenář dostane zdarma knížku podle vlastního výběru.

Aktuální program najdete na www.planetariummost.cz

více na www.knihovnamost.cz facebook.com/knihovnamost.cz kontakt: program@knihovnamost.cz 476 768 839 731 550 588

hipodrom MOST a. s. parkurové závody

dětské hřiště

fotbalgolf

in-line dráha

griloviště

ProjížĎky na koních

Dostihové závody

www.hipodrom.cz +420 602 817 128 as@hipodrom.cz Areál je monitorován kamerovým systémem a budovy jsou elektronicky zabezpečeny. Návštěvníci Hipodromu Most vstupem do areálu souhlasí s Návštěvním řádem a jsou povinni dodržovat jeho pravidla.

Billboard_Hipodrom_505x250cm.indd 2

PROVOZNÍ DOBA duben – říjen: 10.00 – 21.00 hod. listopad – březen: 10.00 – 19.00 hod.

07.03.18 17:34


ROČNÍK 20 / ČÍSLO 10 l i s t y. m e s t o - m o s t . c z

/

L I S T O PA D 2 0 1 9

SPORT

Házenkářky v Lize mistryň končí, budou hrát pohár EHF DHK Baník Most odehrál v listopadu zbylé tři zápasy v základní skupině Ligy mistryň. Výhra v prvním utkání ve Slovinsku zůstala bohužel jediná a tak mu postup do další fáze soutěže nakonec unikl. Pokračovat bude v EHF Cupu. Výsledky všech zápasů Mostu 6. 10. Krim (Slovinsko) – Most 29:31 (14:13) 13. 10. Most – Györ (Maďarsko) 21:46 (13:23) 20. 10. Most – Sävehof (Švédsko) 25:25 (17:13) 2. 11. Sävehof – Most 24:19 (12:8) Černí andělé od začátku utkání prohrávali o několik branek. Na začátku druhého poločasu byl náskok Švédek dokonce dvouciferný, až poté Baník zlepšil svůj výkon a stav korigoval, ale porážku už neodvrátil. 10. 11. Most – Krim 26:31 (12:14) Klíčový zápas o postup ze skupiny začali v Chomutově lépe hosté z Lublaně, podporovaní početnou

skupinou fanoušků. Vedení si udržovali celý zápas. V prvním poločase mohl Baník několikrát vyrovnat, ale nepovedlo se mu to. Ve druhém dějství navýšily Slovinky náskok až na sedm gólů a vítězství si pak už pohlídaly. Most srážela řada technických chyb. Sledovalo 1648 diváků. 17. 11. Györ – Most 35:29 (22:18) Odvetný duel s favoritem nejen skupiny, ale i celé soutěže, jejíž je maďarský celek obhájcem prvenství, přinesl podstatně lepší hru Baníku než v prvním vzájemném zápase a také výrazně menší rozdíl ve skóre. V úvodu utkání Černí andělé několikrát vedli, zápas se zlomil za stavu 5:3 v jejich prospěch. Po šňůře čtyř gólů již jistého vítěze skupiny Most už ztrátu přes sympatický výkon jen dotahoval. Největší oporou celku trenéra Jiřího Tancoše byla brankářka Müllnerová, střelecky se nejvíce prosazovala reprezentantka České republiky Dominika Zachová. V sezóně bude Baník pokračovat v poháru EHF, dál jdou první tři týmy. Více na: www.dhk-banikmost.cz (vn)

31

MFK je čtvrtý v tabulce kraje Po 5. kole byli na čele bez ztráty bodu, nyní patří Mosteckému fotbalovému klubu v krajském přeboru čtvrté místo, přičemž má odehrán o jeden zápas méně než ostatní. Naposledy si MFK přivezl bod za remízu v normální hrací době z Oldřichova. Výsledky 6. kolo, Most – Modlany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:1 (1:0), pen. 4:5 8. kolo, Most – Domoušice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:2 (1:0), pen. 4:5 9. kolo, Žatec – Most. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:1 (2:1) 10. kolo, Most – Srbice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:1 (0:1), pen. 4:5 11. kolo, Jílové – Most. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0:1 (0:1) 12. kolo, Most – Modrá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:1 (1:1) 13. kolo, Krupka – Most. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:2 (1:0) 14. kolo, Most – Litoměřicko. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:1 (0:0), pen. 6:7 15. kolo, Oldřichov – Most . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:1 (1:1), pen. 4:3 Tabulka krajského přeboru 1. Litoměřicko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2. Srbice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 3. Oldřichov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 4. Mostecký FK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 5. Domoušice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 6. Modrá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 7. Vilémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 8. Modlany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 9. Krupka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 10. Žatec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 11. Jílové . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 12. Kadaň . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 13. Perštejn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 14. Brná . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 15. Lovosice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 16. Horní Jiřetín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

12 11 10 8 9 9 8 10 8 7 7 7 6 5 2 0

0 3 37:18 0 4 35:22 0 5 24:12 0 6 32:17 0 6 32:26 0 6 31:25 0 7 38:23 0 5 29:30 0 7 37:32 0 8 25:28 0 8 28:34 0 8 23:33 0 9 33:36 0 10 43:46 0 13 16:49 0 14 19:51

35 33 31 29 28 27 25 25 24 20 20 18 17 16 6 3

Konečná tabulka skupiny D 1. Györi Audi ETO KC 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2. IK Sävehof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3. RK Krim Mercator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4. DHK Baník Most . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

0 2 2 1

0 1 0 1

0 3 4 4

216:147 12 148:166 5 158:170 4 151:190 3

Fotbalisté Souše se v divizi drží v popředí O soutěž výš se úspěšně pohybuje Baník Souš. Po vítězství 2:1 ve Slaném držel v tabulce s přehledem druhou příčku.

Foto: (vn)

Tabulka divize B 1. Český Brod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 13 0 2 22: 9 2. Baník Souš . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 11 0 4 31:14 3. Meteor Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 10 0 5 26:19 4. Chomutov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 9 0 6 24:14 5. Ostrov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 8 0 7 33:26 6. Aritma Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 8 0 7 18:15 7. Březová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 7 0 8 26:29 8. SK Kladno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 7 0 8 31:24 9. Neratovice–Byškovice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 7 0 8 25:20 10. Brandýs n. L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 6 0 9 18:18 11. Louny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 7 0 8 22:27 12. Slaný . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 6 0 9 22:29 13. Štětí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 7 0 8 29:41 14. Rakovník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 6 0 9 23:33 15. Česká Lípa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 5 0 10 25:37 16. Dobříš . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 3 0 12 23:43

39 34 29 28 26 23 23 22 21 21 18 18 18 17 12 11 (vn)


32

ROČNÍK 20

SPORT

/

ČÍSLO 10

/ L I S T O PA D 2 0 1 9 l i s t y. m e s t o - m o s t . c z

Na půl tisíce lidí běželo od kostela k jezeru Most Slunečné, suché a po až dvacetistupňových teplotách i příjemně chladnější počasí vítalo 28. října dopoledne 550 běžců u děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie. Běh kolem jezera Most se konal v den 101. výročí vzniku Československa. Delší trať měřila přes deset a kratší přes čtyři kilometry. Většina vedla po asfaltu, byla proto rychlá a přála kvalitním časům. „Nejprve bylo málo přihlášených, takže jsem ještě před čtrnácti dny uvažoval o zrušení závodu. Nakonec ale byla účast opět hojná a chtěl bych za to všem běžcům poděkovat. Stejně jako všem partnerům Běhu za jejich pomoc,“ uvedl Petr Pabišta, organizátor závodu. Běhu se opět zúčastnil i primátor města Mostu Jan Paparega a další zaměstnanci magistrátu. Vítězství obhájil Aleš Filingr z Kadaně, rodák z Mostu, v čase 34 minut a 46,9 vteřiny. V kategorii nad 55 let zvítězil jeho otec Čeněk Filingr. Mezi ženami byla nejlepší Simona Nekolová v čase 40:50,2. Běhumilovní atleti dorazili do Mostu z různých míst regionu i mimo něj. Na každého absolventa běhu čekala v cíli pamětní medaile, na nejlepší tři v každé kategorii věcné ceny a na absolutně nejrychlejší ženu a muže na hlavní trati i pohár. (vn)

Před závodem

Těšíme se na běh!

Odstartováno…

Do kopce od jezera stoupá primátor a další běžci

Nejrychlejší na hlavní trati Aleš Filingr

S úsměvem jde i běh líp

Zpátky ke kostelu

mostecké LISTY

Nejlepší ženy

Nejlepší muži s organizátorem závodu

Mostecké listy, měsíčník statutárního města Mostu, periodický tisk územního samosprávného celku, vydáno v Mostě. Vydavatel: statutární město Most. IČ: 266094 – Adresa: Radniční 1/2, 434 69 Most, č. tel.: 476 448 318, fax: 476 703 172, e-mail: listy@mesto-most.cz – Vychází jednou měsíčně kromě července (11 čísel v roce), vždy poslední čtvrtek v měsíci. Toto číslo vyšlo: 28. 11. 2019. Redakční rada: Mgr. Jan Paparega, Ing. Marek Hrvol, Ing. Markéta Stará, Ing. Vlastimil Vozka, PhDr. Václav Hofmann, Mgr. Alena Sedláčková – Redakce: šéfredaktorka Mgr. Alena Sedláčková, redaktorka Bc. Klára Vydrová, redaktor Vladimír Novotný. Neoznačené fotografie – archiv Magistrátu města Mostu. Evidence periodického tisku MK ČR E 10774. – Výroba a příjem inzerce: Regionální vydavatelství s. r. o., Tomáš Tecl , e-mail: tecl@regvyd.cz, tel.: 773 161 747

Profile for Město Most

Mostecké listy, listopad 2019  

Mostecké listy, listopad 2019  

Advertisement