Page 1

m o s t e c k é

LISTY NOVINY STATUTÁRNÍHO MĚSTA MOSTU

Ročník XVII. | Číslo 8 | Září 2016 | http://listy.mesto-most.cz | zdarma Periodický tisk územního samosprávného celku

Mosteckou krušnohorskou slavnost navštívilo 30 000 lidí Letošní Mostecká krušnohorská slavnost trhala rekordy. Kromě toho, že hudební produkce na rozdíl od předchozích let probíhala hned na třech pódiích, byla zaznamenána i rekordní účast diváků. Zatímco v loňském roce jich bylo dle odhadů asi 15 000, letos byl tento počet dvakrát vyšší. Podrobnosti najdete na str. 15.

Místní školáci budou pracovat se stavebnicemi Merkur Třebaže Ústecký kraj a zejména Mostecko patří v České republice k regionům s nejvyšší nezaměstnaností, řada místních firem má problém najít vhodné uchazeče na určité pracovní pozice. Jedním z hlavních důvodů je nedostatek kvalifikovaných uchazečů o zaměstnání, zejména pak těch s technickým vzděláním. Tento problém vyžaduje dlouhodobé řešení, neboť mezi žáky a studenty stále panuje velký nezájem o technické obory, ať už na středních či na vysokých školách. Tento zájem je tedy třeba vzbuzovat již u nejmenších dětí a nejlepším způsobem je, řečeno s Komenským, schola ludus, tedy škola hrou. Jedinečné možnosti v tomto směru nabízí stavebnice Merkur, s níž budou nyní nově pracovat žáci na všech

jedenácti základních školách zřízených městem Most. Nové stavebnice mají celkovou hodnotu tři miliony korun a na každou z jedenácti škol tak připadnou nové pomůcky v hodně 273 000 Kč. Pořízení edukativního systému firmy Merkur Toys bylo možné díly společnosti Vršanská uhelná, která milionovými částkami podporuje školství v našem regionu již řadu let. Místní školy podpořila prostřednictvím Ústeckého kraje. Slavnostního předání symbolického šeku jednotlivým ředitelům se v základní škole ve Svážné ulici (1. ZŠ) na začátku září zhostil hejtman Oldřich Bubeníček společně s primátorem Janem Paparegou a ředitelem Vršanské uhelné Vladimírem Roučkem.

„Školy mohly pro žáky prvního a druhého stupně pořídit například demonstrační výukové stavebnice různého stupně složitosti, stavebnice obsahující pohony a převody, parní stroje, robotické sety, CNC výukové stroje, výbavu na měření otáček a regulace, dílenské nářadí, pracovní nábytek, svěráky pro upínání obrobků, sady frézovacích a vrtacích nástrojů, elektronické stavebnice i doplňkové sady s různými součástkami a další produkty podle svých potřeb a představ. Využít těchto produktů mohou školy ve výuce matematiky, fyziky, díky tomuto systému možná žáci lépe pochopí mechaniku, základy elektřiny, magnetismu, elektroniky a robotiky. Jiné produkty využijí při pracovním, respektive praktickém vyučování,“ uvedla

vedoucí oddělení školství mosteckého magistrátu Petra Trojnová. Mostecké školy se již technickému vzdělání svých žáků věnují a některé z nich dokonce stavebnice Merkur používají, proto uvítaly, že mohou jeho univerzální systém rozšířit a doplnit. Školy rovněž oceňují, že budou moci lépe pěstovat manuální zručnost, technickou gramotnost a představivost svých žáků. Zapojení těchto stavebnic do vzdělávacího procesu přispěje k pochopení teoretických poznatků jejich předvedením v praxi. Donátoři si od tohoto počinu mimo jiné slibují, že mezi žáky vycházejícími ze základních škol vzroste zájem o studium na technicky zaměřených středních školách. (dun)


Strana 2 | Aktuality

R o č n í k X V I I . | Č í s l o 8 | Z á ř í 2 0 1 6 | h t t p : / / l i s t y. m e s t o - m o s t . c z

Město bylo oceněno za svou společenskou odpovědnost Město Most zabodovalo ve druhém ročníku Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost. Diplom za 1. místo v kategorii Veřejný sektor – obec převzala v polovině září v Ústí nad Labem z rukou hejtmana Oldřicha Bubeníčka náměstkyně primátora Markéta Stará. „Cílem soutěže, kterou uspořádal Ústecký kraj ve spolupráci s Radou kvality ČR a Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje, je ocenit subjekty podnikatelského a veřejného sektoru, které jsou v kraji aktivní při realizaci principů společenské odpovědnosti. Soutěžilo se celkem v pěti kategoriích, tři z nich byly určeny pro podnikatelské subjekty a dvě pro veřejný sektor,“ informovala Jarmila Hlaváčková z odboru kancelář primátora a tajemníka mosteckého magistrátu. (dun)

Úřední hodiny pro veřejnost pondělí, středa: 8:00 – 17:00 úterý, čtvrtek: 8:00 – 14:00 Hlavní pokladna v přízemí magistrátu pondělí, středa: 8:00 – 17:00 úterý, čtvrtek: 8:00 – 14:00 pátek 8:00 – 13:00 Číslo účtu: 19-1041368359/0800 Czech POINT v pasáži U Lva pondělí, středa: 8:00 – 17:00 úterý, čtvrtek, pátek: 8:00 – 15:00

Ocenění převzala náměstkyně primátora Markéta Stará.

Foto: Edvard D. Beneš

Do soutěže Zlatý erb se mohou zapojit i obce Na začátku příštího roku bude vyhlášen další ročník populární soutěže Zlatý erb zaměřené na webové stránky nejen měst, ale i obcí, pro něž je vytvořena speciální kategorie. Obce se také mohou zapojit i do kategorie věnované nejlepším elektronickým službám, případně usilovat o Cenu veřejnosti a různá speciální ocenění. Jednotlivé obce budou osloveny pořadatelem prostřednictvím e-mailu, jednotlivé termíny však mohou jejich představitelé sami sledovat na webo-

Ilustrační foto

vých stránkách www.zlatyerb.cz, kde bude zveřejněn i přihlašovací formulář. Na uvedených webových stránkách jsou uvedeny i podrobné podmínky soutěže.

Cílem soutěže je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy prostřednictvím rozvoje informačních služeb poskytovaných občanům i specifickým skupinám uživatelů s využitím internetu a ostatních elektronických médií, a přispět tak k rozvoji kvality života ve městech a obcích České republiky. Soutěž vyhlašuje Sdružení Zlatý erb ve spolupráci s portálem územní samosrpávy Města a obce online (města.obce.cz) a konferencí ISSS (www.isss.cz). (dun)

Veřejné zakázky transparentně Hlavní stavební práce v různých částech města buď skončily, nebo právě vrcholí. Předmětem veřejných zakázek se tak více než na jaře nebo na začátku léta stávají různé dodávky a instalace nebo menší opravy převážně v interiérech. V srpnu šlo například o dodávku a instalaci centrální UPS (záložního zdroje elektrické energie), dodávku a montáž lavic a židlí nebo oprava hlavního rozvaděče. Finančně nejnáročnější srpnovou veřejnou zakázkou byla dodávka a instalace centrální UPS (záložního zdroje elektrické energie) pro potřeby odboru informačního systému mosteckého magistrátu. Nejnižší cenovou nabídku, 595 000 Kč bez DPH, v tomto případě předložila společnost Firstpower a oproti původně předpokládaným nákladům tak město ušetří 10 %, tedy téměř 70 000 Kč. Druhá nejvýznamnější veřejná zakázka se týkala opravy hlavního rozvaděče v objektu Kulturního domu

MAGISTRÁT MĚSTA MOSTU

města Mostu. Vítězem této zakázky se se svou cenovou nabídkou ve výši 569 024,30 Kč bez DPH stala firma Reimont – Elektro, což je ve srovnání s původním rozpočtem o 5,5 % méně. Nejvyšší relativní úspory, konkrétně 16%, pak bylo dosaženo v případě ve-

řejné zakázky na dodávku a montáž lavic a židlí pro základní školu v ulici U Stadionu (3. ZŠ). Původní náklady se díky cenové nabídce společnosti Alex kovový a školní nábytek podařilo snížit o téměř 25 000 Kč a škola tak zaplatí pouze 126 000 Kč bez DPH. (dun)

Informační recepce v přízemí magistrátu pondělí, středa: 7:00 – 17:30 úterý, čtvrtek: 7:00 – 15:30 pátek: 7:00 – 14:30 Podatelna v přízemí magistrátu (vchod od hotelu Cascade) pondělí, středa: 8:00 – 17:00 úterý, čtvrtek: 8:00 – 14:00 pátek: 8:00 – 13:00 Dětský koutek v přízemí magistrátu pondělí, středa: 8:00 – 17:00 úterý, čtvrtek: 8:00 – 14:00 pátek (pro zvané): 8:00 – 13:00 Turistické informační centrum (vchod od třídy Budovatelů) pondělí – pátek: 9:00 – 17:00 Telefonní a e-mailové spojení: Spojovatelka: + 420 476 448 111 Oficiální e-maily: posta@mesto-most.cz, epodatelna@mesto-most.cz Jméno.Příjmení@mesto-most.cz (pro konkrétního úředníka) Identifikátor datové schránky: pffbfvy Kontaktní poštovní adresa: Magistrát města Mostu Radniční ulice 1/2 434 69 Most Mostecké listy Magistrát města Mostu Radniční ulice 1/2 434 69 Most E-mail: listy@mesto-most.cz Telefon: 476 448 318 Inzerce: Regionální vydavatelství s. r. o., Tomáš Tecl e-mail: tecl@regvyd.cz tel.: 773 161 747

V čtvrtém patře budovy magistrátu byla v srpnu nově otevřena kantýna. Je určena nejen pro úředníky, ale i pro širokou veřejnost. Zájemci ji mohou navštívit v pondělí a ve středu od 7:30 do 16:30 hodin, v úterý, ve čtvrtek a v pátek pak od 7:30 do 13 hodin.

Datum příštího vydání: 27. 10. 2016 Uzávěrka příštího vydání: 14. 10. 2016


Aktuality | Strana 3

R o č n í k X V I I . | Č í s l o 8 | Z á ř í 2 0 1 6 | h t t p : / / l i s t y. m e s t o - m o s t . c z

Kulturní dům města Mostu je opět v provozu Kulturní dům města Mostu je po čtyřech a půl měsících opět v provozu. Po přestávce, která byla způsobena havarijním stavem elektroinstalace, se do tamních nebytových prostor ve čtvrtek 15. září vrátili jednotliví nájemci. V uplynulých měsících proběhly nezbytné stavební úpravy, které mají

zabránit zatékání vody do hlavního rozvaděče. Ten bylo nutné celý vyměnit, oprava se týkala i zdejší trafostanice. Kromě jiného se připravuje i opětovné spuštění provozu zdejšího planetária, které bude nově spravovat městská knihovna. (dun)

Ilustrační foto

O prázdninách se v divadle opravovalo

Nově opravené velké schodiště u Prioru. Samotné žulové stupně se zábradlím tvoří jeho menší, pravou část, v levé části vyrostly terasy určené pro zeleň. Náklady by podle smlouvy uzavřené se společností JMV tech měly činit zhruba 700 000 Kč s DPH.

Městské divadlo v Mostě využilo prázdniny mezi sezonami k několika investičním akcím. V divadle již funguje nová chladicí věž, k dispozici je 98 nových digitálních stmívačů a opravený je i zvedací mechanismus orchestřiště. Divák přitom na první pohled nemusí změny vůbec zaznamenat. Ale hercům se lépe hraje, divadelní scéna je lépe nasvícená a osvětlovači jsou klidnější, diváky a herce v celém prostoru jeviště a hlediště neobtěžuje zbytečné teplo a lépe se jim dýchá a orchestřiště s hudebníky je tam, kde má být. Je to málo? Určitě ne. Na jevišti je lépe vidět

Součástí dětského hřiště na Benediktu je nově šplhací sestava včetně dopadové plochy z kačírku, kreslicí tabule, kolotoč, prolézací tunel s motivem pejska, trojhoupačka a lanová pyramida. Instalací byly pověřeny technické služby, náklady činily zhruba 470 000 Kč s DPH.

V Topolové ulici nad Aquadromem byly Stavební a obchodní společností Most rekonstruovány dvě autobusové zastávky. Jejich součástí je nově i bezbariérové nástupiště a bezbariérové vodicí linie pro samostatný a bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých osob. Město za nové zastávky zaplatí necelých 3,5 milionu korun s DPH.

Výměna původních analogových stmívačů za digitální probíhala ve dvou etapách. „Všechny stmívače byly poprvé v provozu při první poprázdninové divadelní premiéře muzikálu Starci na chmelu. A jak diváci viděli, veškeré osvětlení scény bylo bezproblémové,“ říká Jiří Zajáček, vedoucí umělecko-technického provozu. Stmívače se používají při scénickém osvětlení diva-

dla, to znamená, že osvětlovač podle potřeby scénáře představení, které se právě na jevišti hraje, rozsvěcuje a zhasíná jednotlivé reflektory a dokresluje atmosféru děje. Stmívače slouží k tomu, aby se světlo plynule měnilo podle potřeb režiséra a ne rázově, jako když doma se rozsvítí lustr nebo lampa u postele. Digitální stmívače jsou především kvalitnější, méně poruchové než analogové a v neposlední řadě v rozvodně zabírají zhruba polovinu původního prostoru, ač jich stále je 182. Horko již neobtěžuje Při muzikálové premiéře měla klimatizační jednotka poprvé k dispozici i novou chladicí věž. Uzavřela se tak investice, během které postupně tři původní chladicí věže nahradily dvě nové. „Jejich výkon je dostatečný pro klimatizaci celé budovy. „Zejména nám jde o prostor jeviště a hlediště, aby diváky při představení neobtěžovalo vedro a herci zvládali dobře své role. Dostatečný výkon klimatizace se využije zejména

při parných dnech, kterých začíná být stále více,“ poukazuje Jiří Zajáček na letošní teplé září. Premiéra nové chladicí věže dopadla dobře, přitom právě při muzikálu bylo na jevišti extrémní množství herců a i hlediště bylo plné diváků. Hudebníci hrají tam, kde mají Nejnovější oprava v divadle se týkala obloukové části zvedacího stolu (orchestřiště) a montáže poškozeného trapézového šroubu a matice. „Jedná se o důležité součásti pohybu orchestřiště. Hudebníci totiž někdy hrají přímo v úrovni jevišti, nebo, jako například při Baladě pro banditu, jsou dole, aby nebránili divákům ve výhledu,“ uvádí Jiří Zajáček a upozorňuje, že dalších šest matic trapézového šroubu, jedny z nejnamáhavějších částí zvedacího systému, čeká v budoucnu výměna. Celkové náklady na všechny tři investiční akce činily zhruba dva miliony korun s DPH. (ir)

Vedoucí umělecko-technického provozu Jiří Zajáček ukazuje novou chladicí věž.


S t r a n a 4 | D o p rav a

R o č n í k X V I I . | Č í s l o 8 | Z á ř í 2 0 1 6 | h t t p : / / l i s t y. m e s t o - m o s t . c z

Zapojte se i vy do zpracování Plánu udržitelné městské mobility měst Mostu a Litvínova

V červnu bylo ve městech Most a Litvínov zahájeno zpracování plánu městské mobility, který nastaví dopravní systém v obou městech zaměřený zejména udržitelné a čisté formy mobility.

Plán mobility bude řešit komplexně dopravní dostupnost (pěšky, na kole, auto-busem, autem) v Mostě, v Litvínově a okolních obcích, která bude k dispozici všem, zvýší bezpečnost v dopravě a sníží negativní vlivy dopravy na životní prostředí. Zvýší tak atraktivnost a kvalitu městského prostředí a přispěje ke zlepšení kvality života obyvatel. Plán mobility je také strategickým dokumentem pro účely čerpání dotací Evropské unie na podporu rozvoje dopravní infrastruktury.

Důvody pořízení plánu městské mobility Smyslem pořízení je vytvoření systému udržitelné městské dopravy s vyřešením následujících cílů: n zlepšit mobilitu a dostupnost městských oblastí a jejich služeb; n podporovat ekologické formy dopravy zkvalitněním hromadné, cyklistické a pěší dopravy; n snížit znečištění ovzduší, znečištění hlukem, emisemi skleníkových plynů a spotřebu energie;

n regulovat nárůst individuální automobilové dopravy efektivním uspořádáním dopravního prostoru, organizací dopravy a vlivem na změnu dopravního chování; n vytvořit zdravý veřejný městský prostor pro obyvatele a zlepšit atraktivnost a kvalitu městského prostředí. Jak bude celý proces probíhat? Odborníci z vědecko-výzkumného ústavu ACCENDO a společnosti UDIMO zpracují návrh jednotlivých částí plánu.

Ty budou následně projednávány a připomínkovány odbornými pracovními skupinami. Dokumentace bude také k dispozici na mobilita-most-litvinov.cz, aby mohli i občané vyjádřit svůj názor, zaslat připomínky a ovlivnit tak podobu plánu. Následně budou náměty a připomínky vyhodnoceny a bude vytvořena finální verze dokumentu, která bude předložena voleným orgánům obou měst ke schválení. Zpracování plánu městské mobility je rozděleno na dvě etapy (analytickou a návrhovou část).

Zhodnocení současného stavu a možností rozvoje dopravních systémů Nejprve je třeba zhodnotit veškeré informace o současném stavu a možnostech rozvoje všech dopravních systémů od pěší a cyklo dopravy, přes veřejnou hromadnou dopravu, až po silniční dopravu a parkování s ohledem na vývoj počtu obyvatel, demografickou strukturu, rozložení pracovních příležitostí, školství, služeb a volnočasových aktivit včetně přepravních vztahů ve městě. Součástí této takzvané analytické části bu-

dou také rozsáhlé dopravní a sociodopravní průzkumy, které proběhnou na podzim. Dopravní průzkumy n Průzkum individuální automobilové dopravy – analýza dat ze sčítání intenzity dopravy n Průzkum městské hromadné dopravy – analýza dat přepravních vztahů; počty přepravených osob v MHD n Průzkum cyklistické a pěší dopravy – analýza in-

tenzity na stávajících komunikacích, cyklostezkách a cyklotrasách n Průzkum statické dopravy – analýza aktuální nabídky a obsazenosti odstavných a parkovacích míst Sociologický průzkum n Průzkum dopravního chování – průzkum domácností zjišťující dopravní poptávku a chování obyvatel měst Mostu a Litvínova včetně spádových obcí.

Návrh rozvoje dopravy ve městě Na základě zhodnocení současného stavu bude vypracován návrh rozvoje dopravy ve městě. Součástí bude také návrh řešení identifikovaných problémů a zpracování dopravních prognóz do roku

2030, finanční plán, akční plán zahrnující seznam projektů a aktivit k budoucí realizaci. Prostřednictvím této takzvané návrhové části budou nalezeny odpovědi na stěžejní otázky:

– Kam chceme, aby města Most a Litvínov směřovala v oblasti dopravy a proč? – Jak chceme, aby města Most a Litvínov vypadaly za 15 až 20 let?

Do přípravy plánu městské mobility se mohou zapojit také občané v rámci: n webu projektu: http:// mobilita-most-litvinov.cz, kde mohou napsat své komentáře či náměty k dopravní situaci ve městě, rovněž zde budou zveřejněny termíny všech pořádaných akcí; na web projektu mohou zájemci nahléd-

nout i v počítači, který je umístěn ve třetím patře mosteckého magistrátu před pracovištěm evidence vozidel, n průzkumu dopravního chování domácností, n on-line pocitové mapy (umístěné na webu projektu)

– s možností vyznačení problémových míst v dopravě, n cyklojízd (podzim 2016, jaro 2017), n veřejných projednání, diskuzí a dalších akcí.

Občané investovali miliony do dopravy Návštěvníci Mostecké krušnohorské slavnosti mohli zavítat i ke stánku Plánu udržitelné městské mobility měst Mostu a Litvínova. Zájemci měli možnost pohovořit se zpracovateli plánu mobility o nově zpracovávané dopravní strategii, zároveň mohli zaznačit problémy v dopravě do takzvané pocitové mapy. Při návštěvě stánku dostali návštěvníci také symbolický jeden milion korun a jeho investicí mohli určit, který druh dopravy by mělo město v příštích letech nejvíce finančně podporovat. Výsledky vypovídají o tom, který druh dopravy občané upřednostňují a chtěli by jej v budoucnu dále rozvíjet. Stánek během akce navští-

vilo více než 200 návštěvníků. Na základě přidělených financí zvítězila veřejná hromadná doprava, do které lidé investovali 68 milionů Kč. Na druhém místě v těsném závěsu se umístila cyklistická doprava s 60 miliony Kč, dále pěší doprava s 58 miliony Kč a automobilová doprava s 28 miliony Kč. Děkujeme všem zúčastněným, kteří se takto vyjádřili ohledně potřeb financování dopravy. Výsledky budou zahrnuty do analytické části zpracovávaného plánu mobility. Pocitová mapa je rovněž online dostupná na www. pocitovemapy.cz/most-litvinov-2016/. Lukáš Dědič

Lukáš Dědič

Průzkum dopravního chování domácností Průzkum na vzorku minimálně 1 000 domácností bude proveden 3 metodami: n osobní návštěvou v domácnostech, n telefonické kontaktování domácností, n prostřednictvím online webového formuláře

(umístěný na webu projektu) – možnost samostatného vyplnění. K distribuci dotazníků do domácností bude využito také místních škol a podniků. Žádáme občany o spolupráci a ochotu při vyplnění dotazníku.

Graf znázorňuje preference občanů ohledně jednotlivých druhů dopravy.


Aktuality | Strana 5

R o č n í k X V I I . | Č í s l o 8 | Z á ř í 2 0 1 6 | h t t p : / / l i s t y. m e s t o - m o s t . c z

Cestujícím nově slouží tramvaj Evo 1

Foto: Petr Novák

Nízkopodlažní tramvaj Evo 1 nově slouží obyvatelům Mostu i Litvínova. Do plného provozu vyjela na začátku září a střídavě bude obsluhovat linky č. 1, 3 a 4. „Novou tramvaj z produkce společnosti Pragoimex jsme veřejnosti představili již během našeho dne otevřených dveří, který se konal u příležitosti 115. výročí městské hromadné dopravy na Mostecku. Tramvaj vybavená klimatizací umožní cestujícím i surfování na internetu prostřednictvím signálu WiFi,“ informoval ředitel Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova Daniel Dunovský.

V rámci obnovy svého vozového parku došlo rovněž k prodeji čtyř tramvají typu TS SU vyrobených v letech 1982 a 1985. Nakládku a transport tramvají do Kyjeva si zajistila společnost, která vozidla zakoupila. „Prodej tramvají proběhl standardním poptávkovým řízením. Zájemce, který předložil nejvyšší nabídku, však nakonec od koupě odstoupil. Proto jsme nabídli a prodali tramvaje zájemci, který předložil druhou nejvyšší nabídku. I přesto jsme získali vyšší obnos, než určil znalecký posudek,“ doplnil Daniel Dunovský. (dun)

Kanalizace a vodovod ve Višňové a Rozmarýnové ulici procházejí rekonstrukcí Hned ve dvou ulicích, Višňové a Rozmarýnové, probíhá od prvního zářijového týdne rekonstrukce nevyhovujících úseků kanalizace a vodovodu. Týká se to 1 500 obyvatel místních panelových domů, stavební práce by dle sdělení Severočeské vodárenské společnosti měly trvat do 30. listopadu.

„Předmětem rekonstrukce jsou stávající sítě z roku 1972, tedy vodovod z litiny a oceli vnitřního průměru 150 milimetrů a jednotná kanalizace z betonových trub vnitřního průměru 500, 400 a 300 milimetrů. Stoka je v nevyhovujícím stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka – vykazuje korozi do 50 % a praskliny, v důsledku čehož vzni-

kají kaverny. Ve vzdálenosti zhruba dva metry od ní je veden vodovod, který je opakovaně poruchový, proto bylo rozhodnuto o rekonstrukci,“ uvedl tiskový mluvčí Severočeské vodárenské společnosti Jiří Hladík. Při rekonstrukci vodovodu výkopovou metodou bude použito litinové potrubí vnitřního průměru 150 milimetrů

v celkové délce 495,3 metru. Pro rekonstrukci kanalizace bude použita částečně výkopová metoda (kameninové hrdlové trubky o vnitřním průměru 400 a 500 milimetrů a délce 153,3 metru), částečně bezvýkopová metoda zatažením rukávce z polyetylénu o průměru 225 a 250 milimetrů do stávajícího betonového potrubí o délce 90,2 metru.

„Součástí stavby je i přepojení deseti vodovodních a osm kanalizačních přípojek, instalace tří podzemních hydrantů, přepojení osmi přípojek uličních vpustí, rekonstrukce jedenácti kanalizačních šachet a napojení na navazující řady. Závěrem dojde k obnově povrchů,“ doplnil Jiří Hladík. (dun)

Zkolaudováno! Už se používá nová šermírna i rozcvičovna O prázdninách se zedníci nezastavili ani na zimním stadionu a v novém sportovišti pro oddíl šermu a stolního tenisu. Po kolaudaci prostory již užívají mladí sportovci. „Nové sportoviště pro oddíl šermu a stolního tenisu postupně budujeme v původním pavilonu stravování bývalé šestnácté základní školy v Albrechtické ulici,“ uvádí ředitel Sportovní haly Most Petr Formánek. Díky téměř půldruhamilionové investici mosteckého magistrátu tam vznikla šermírna a místnost pro stolní tenis plus nové šatny i toalety. V prostorách, které dříve sloužily jako jídelna, bylo rovněž vyměněno osvětlení a podla-

hová krytina. „Sportovci obou oddílů tak konečně opouští nevyhovující prostory,“ uzavírá Petr Formánek. Na zimním stadionu vyrostla za zhruba 1,2 milionu od magistrátu nová rozcvičovna o ploše 97 m2. Vznikla díky stavebním úpravám v nevyužité části zimního stadionu. Během investiční akce vyrostla nová příčka, snížil se strop, došlo i na interiérové omítky, rozvody vzduchotechniky, vytápění a elektroinstalace. Důležitou součástí stavebních úprav v prostorách pro rozcvičování hokejistů je nová sportovní podlaha, která byla položena včetně podkladových vrstev. (ir) Prostory nové rozcvičovny si po tréninku vyzkoušeli nedočkaví hokejisté čtvrté třídy, dohlíží Lukáš Bednařík, šéftrenér mladších a starších žáků.


Strana 6 | Bezpečnost

R o č n í k X V I I . | Č í s l o 8 | Z á ř í 2 0 1 6 | h t t p : / / l i s t y. m e s t o - m o s t . c z

Fotbalové utkání přineslo ve prospěch Nadace policistů a hasičů téměř 145 tisíc korun Téměř 145 tisíc korun přineslo na konto Nadace policistů a hasičů benefiční fotbalové utkání, které se odehrálo v polovině září v areálu FK Baník Souš v Mostě. V zápase se utkal tým policistů a hasičů proti družstvu známých osobností Real Top Praha. „Cílem Nadace policistů a hasičů je podpora rodin policistů a hasičů, kteří

zemřeli nebo byli těžce tělesně postiženi v přímé souvislosti s výkonem služby. Díky připravenému fotbalovému zápasu na konto nadace přispělo šest společností – Nemak Czech Republic, Vršanská uhelná Czech Coal Group, pojišťovna Generali, Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra, Ana Aqualine a Pro|office. Vybralo se 141

tisíc korun. Symbolické finanční šeky předávali zástupci jednotlivých společností do rukou ředitele nadace Vladimíra Šutery. Další příspěvek, částka 3 984 korun, se vybrala na vstupném a dobrovolných finančních darech od diváků,“ informovala tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje Alena Bartošová.

Akci s názvem Pomáháme těm, co pomáhají připravilo Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje ve spolupráci s FK Baník Souš. Záštitu nad akcí, kterou podpořilo město Most, převzal krajský policejní ředitel Jaromír Kníže. (red)

Foto: Archiv Policie ČR

Kriminalisté na úseku drog měli plno práce i v srpnu Mostecká policie v srpnu zahájila trestní stíhání tří osob za přechovávání a distribuci drog. Dvě osoby čelí obvinění kvůli dealerství pervitinu, třetí je vyšetřována pro přechovávání canabisu. Koncem srpna se policisté opět zaměřili na kontroly různých restauračních zařízení a provozoven a dalších veřejnosti přístupných míst, kde zjišťovali, zda osobám mladším 18 let není podáván alkohol. Policisté opět sledovali i to, zda řidiči nejezdí pod vlivem návykových látek. Dealer pervitinu čelí obvinění Policisté obvinili 23letého muže z Mostu z přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Dle kriminalistů, kteří odhalují drogovou trestnou činnost, měl Mostečan na různých místech po předchozí domluvě obstarat a prodat nejméně v 80 případech drogu pervitin. Vyšetřovatel obviněného stíhá na svobodě. Soud za takové jednání může uložit až pětiletý trest odnětí svobody.

Mostečan v Mostě prodával pervitin Vyšetřovatel mostecké policie obvinil z přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy 37letého muže z Mostu. Ten měl loni i letos obstarávat a poté prodávat v několika případech drogu. Pervitin distribuoval na různých místech města Mostu. Obviněný je vyšetřován na svobodě a v případě odsouzení mu hrozí až pětiletý trest odnětí svobody. Policisté zajistili 26 gramů sušené rostliny Policisté hlídkové služby v rámci běžného výkonu v mostecké ulici Kostelní provedli silniční kontrolu auta. Ve vozidle bylo patrné, že kdosi uvnitř kouřil jointa. Spolujezdec toto přiznal a policistům vydal 19 plastových sáčků s rostlinným sušeným materiálem. Ten policie zajistila a odeslala k provedení odborné expertízy. Tou bylo zjištěno, že konopí obsahuje účinnou látku. Policie muže ve věku 28 let z Chomutova

obvinila z přečinu přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu, za který hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok. Policisté zjišťovali, zda není dětem podáván alkohol Policisté v Mostě kontrolovali v restauracích, zda osobám mladším 18 let není podáván alkohol. Zamířili do 14 provozoven, kde byl předpoklad výskytu mladých lidí. Dvěma osobám někdo podal alkohol. Všechny případy jsou nyní šetřeny jako přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi a policisté zjišťují, kdo alkohol mladistvým poskytl. Dvě řidičky měly pozitivní testy na drogy Policisté odhalili dvě další motoristky, které měly pozitivní testy na drogy. U obce Braňany kontrolovali obrničtí policisté v pozdně nočních hodinách řidičku osobního vozidla. Ta se podrobila orientačnímu testu ke zjištění přítomnosti drog a ten byl pozitivní na canabis. Ři-

dička ve věku 22 let se podrobila lékařskému vyšetření a odběrům. Policisté jí sdělili podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Řídím, piju nealko pivo V Mostě proběhla v srpnu dopravně preventivní akce Řídím, piju nealko pivo. Hlídka dopravní policie na ulici SNP kontrolovala, zda řidiči neřídí pod vlivem alkoholu. Na stanovišti byl spolu s policisty i krajský koordinátor Besip pan Jan Pechout a promotérka Českých pivovarů a sladoven. Cílem této akce bylo upozornit na zneužívání návykových látek řidiči a následných následků na zdraví a nabídnout řidičům alternativní formu pěnivého moku – pivo bez alkoholu. Policisté během dopolední akce zkontrolovali celkem 38 řidičů a zjistili 3 dopravní přestupky. Ani jeden řidič neměl v dechu alkohol a od promotérky obdrželo 35 motoristů jako malou pozornost nealkoholické pivo a alkohol tester. Ludmila Světláková


Aktuality | Strana 7

R o č n í k X V I I . | Č í s l o 8 | Z á ř í 2 0 1 6 | h t t p : / / l i s t y. m e s t o - m o s t . c z

Blíží se volby do krajských zastupitelstev, Mostečané budou vybírat i senátora Volby do zastupitelstev krajů a jedné třetiny Senátu proběhnou v pátek 7. a v sobotu 8. října letošního roku. Volební místnosti budou otevřeny v pátek od 14 do 22 hodin, v sobotu pak od 8 do 14 hodin. Právo volit mají občané České republiky, kteří alespoň v druhý den voleb dosáhli věku minimálně 18 let a mají trvalé bydliště na území daného kraje (v případě voleb do krajských zastupitelstev) nebo senátního volebního obvodu (v případě voleb do Senátu jím je celý okres Most). (dokončení z minulého vydání) Způsob hlasování Po příchodu do volební místnosti volič předloží příslušnému členu okrskové volební komise svůj průkaz totožnosti, tedy platný občanský průkaz nebo platný cestovní, diplomatický či služební pas, případně cestovní průkaz. Ti voliči, kteří si požádali o voličský průkaz, jej musí předložit současně s průkazem totožnosti, a to i v případě, že se nakonec rozhodnou volit ve „svém“ okrsku, tedy v okrsku, kde jsou trvale hlášeni. Poté obdrží dvě úřední obálky barevně odlišené podle druhu voleb, a na požádání i nové sady volebních lístků, s nimiž se odebere za plentu. Hlasovací lístky budou v případě voleb do Senátu obsahovat vždy pouze jméno jednoho kandidáta s vylosovaným volebním číslem, případně i s jeho stranickou příslušností. Do žluté úřední obálky volič vloží jeden lístek stejné barvy s vybraným kandidátem, který nijak neupravuje. Volby do krajských zastupitelstev se od voleb do Senátu liší tím, že volič nevybírá pouze jednoho kandidáta, ale stejně jako v případě voleb do Poslanecké sněmovny politickou stranu, hnutí nebo koalici. Dodané hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou číselnou řadu, neboť převážná většina kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic nekandiduje ve všech krajích. Nejvýše čtyřem kandidátům pak mohou zakroužkováním jejich pořadového čísla udělit preferenci. Šedý volební lístek pak volič vloží do úřední obálky stejné barvy. Samotné hlasování proběhne vhozením úředních obálek s vybranými volebními lístky do určených volebních schránek, které budou označené podle jednotlivých typů voleb. Vo-

lební lístek musí být odevzdán v příslušné volební obálce (shodné barvy jako lístek), jinak je neplatný. Je-li v obálce vloženo několik lístků, je hlas neplatný. Hlasování mimo volební místnost Může se stát, že se volič nemůže k volbám ze závažných, zejména zdravotních důvodů osobně dostavit. V takovém případě má možnost požádat buď magistrát (před volbami), nebo přímo okrskovou volební komisi (ve dnech voleb), aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Musí se však nacházet v hranicích okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. Volič, který bude chtít v odůvodněných případech hlasovat mimo volební místnost, může již nyní nahlásit svůj požadavek buď telefonicky na číslo 476 448 336, nebo osobně (popřípadě prostřednictvím jiné osoby) v Informačním centru pro volby v hlavní budově magistrátu, číslo dveří 156. Přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti bude od 3. října přístupný na webových stránkách města www.mesto-most.cz. Volit je možné i během pobytu v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu. V případě dlouhodobého pobytu bude volič na žádost zapsán do zvláštního seznamu voličů (pouze v případě senátních voleb), krátkodobě hospitalizovaným se doporučuje použití voličského průkazu (ten lze vydat pro oboje volby). Zařízení se navíc musí nacházet v Ústeckém kraji (v případě krajských voleb) nebo v mosteckém okrese (v případě senátních voleb). Dojde-li k hospitalizaci voliče v nemocnici mimo jeho volební okrsek po 16. hodině dne 5. října (ve středu), hlasování mu bohužel nebude umožněno. Občanský průkaz Volič může v den voleb zjistit, že platnost jeho občanského průkazu vypršela, má jej poškozený či zničený, případně jej ztratí nebo mu jej ně-

Ilustrační foto

kdo odcizí. V takovém případě může požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelné zóny s dobou platnosti jeden měsíc. Takovou žádost bude možné ve dnech voleb podat v budově magistrátu. V pátek 7. října se sem voliči mohou dostavit v době od 14 do 21:30 hodin, v sobotu 8. října pak od 8 do 13 hodin. K podání žádosti o vydání občanského průkazu je třeba přiložit dvě aktuální fotografie. Pokud došlo k ztrátě nebo odcizení občanského průkazu, je nutné předložit i rodný list, v případě uplynutí jeho platnosti pak odevzdat tento původní občanský průkaz. Občanský průkaz bez strojově čitelné zóny není možné vystavit v případě, že občan již podal žádost o vydání nového občanského průkazu a tato žádost byla zaslána k dalšímu zpracování. Výsledky voleb Výsledky krajských voleb i prvního kola senátních voleb by měly být známy v sobotu 8. října ve večerních hodinách, nejpozději pak v průběhu noci. V senátních volbách bude zvolen ten kandidát, který obdržel nadpoloviční většinu všech platných hlasů. Pokud se tak nestane, uskuteční se o týden později, tedy v pátek 14. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 15. října od 8 do 14 hodin, druhé kolo voleb. Tohoto kola se zúčastní ti z kandidátů, kteří obdrží nejvyšší a druhý nejvyšší počet hlasů. Zvolen pak bude ten, který získá vyšší počet hlasů. V případě voleb do zastupitelstva Ústeckého kraje budou voliči rozhodovat o rozdělení celkem 55 křesel. Ty získají politické strany, hnutí

nebo koalice, které obdrží více než 5 % platných hlasů v kraji. Pro samotné rozdělení mandátů je používán takzvaný modifikovaný d´Hondtův volební dělitel, což znamená, že počty získaných hlasů pro úspěšné politické subjekty se postupně dělí číslem 1,42 a následně číselnou řadou 2, 3, 4, 5… Výsledné podíly pro všechny úspěšné strany se seřadí sestupně podle své hodnoty. Za každý podíl následně každá z těchto stran získá mandát, a to až do naplnění celkového počtu 55 členů zastupitelstva. Počet mandátů získaných jednotlivými volebními stranami bude rozdělen podle pořadí jejích kandidátů. V případě, že některý z nich získal více než 5 % preferenčních hlasů z celkového počtu hlasů odevzdaných pro další stranu, postupuje do čela kandidátky. Pokud je takovýchto kandidátů více, rozhoduje počet jejich preferenčních hlasů. Zbývající kandidáti se stávají náhradníky. Výsledky voleb je možné průběžně sledovat na webových stránkách www.volby.cz. Petr Dundek Informační centrum pro volby Magistrát města Mostu Radniční 1/2, Most 434 69 1. patro, č. dveří 156 telefon: 476 448 336 e-mail: volby@mesto-most.cz Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 – 17:00 Úterý: 8:00 – 14:00 Středa: 8:00 – 17:00 Čtvrtek: 8:00 – 14:00


S t r a n a 8 | Ž i vo t n í p r o s t ř e d í | Č i s t o t a m ě s t a

Ekologický slovníček Rozptylové podmínky Rozptylové podmínky jsou určeny stavem meteorologických prvků a veličin, které rozhodujícím způsobem ovlivňují přenos a rozptyl znečišťujících látek v ovzduší. Jedná se zejména o rychlost větru, teplotní zvrstvení atmosféry (průběh teploty s výškou). Při špatných rozptylových podmínkách (bezvětří nebo slabý vítr, přítomnost teplotní inverze) je nutno očekávat vysoké znečištění ovzduší. Při dobrých rozptylových podmínkách (čerstvý nebo silný vítr, teplota vzduchu s výškou klesá) se znečišťující látky promíchávají a ředí, koncentrace jsou nízké. Dle ČHMÚ rozeznáváme 3 druhy rozptylových podmínek: n Dobré. Ve výšce do 1 000 až 1 500 m nad terénem se nevyskytuje zádržná vrstva, která by omezovala rozptyl škodlivin. V případě výškové zádržné vrstvy závisí i na rychlosti větru pod spodní hranicí zádržné vrstvy. n Mírně nepříznivé. Vyskytuje se zádržná vrstva, která v závislosti na rychlosti větru omezuje možnost rozptylu škodlivin. n Nepříznivé. Stav, kdy rozptyl příměsí v atmosféře je téměř znemožněn a který v oblasti se zdroji znečištění dává předpoklad k déletrvajícímu významnému překročení imisních limitů. Sběrné nádoby Sběrné nádoby na odpad umožňují jednoduchým způsobem třídění odpadu, které představuje sběr jednotlivých druhů odpadu (plasty, papír, sklo, bioodpad a podobně) odděleně od ostatních odpadů. Tyto jednotlivé druhy separovaného odpadu slouží jako materiály, které se opětovně recyklují a znovu začleňují do výroby. Sběrné nádoby mají, dle druhu sbíraného odpadu, pevně stanovené barvy a jsou označeny pro konkrétní sběrnou surovinu. Bílé kontejnery slouží ke sběru čirého skla, zelené kontejnery jsou na barevné sklo. Do kontejnerů na sklo je doporučováno odkládat láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy, nesmí se do nich vhazovat keramika, porcelán, autosklo nebo zářivky. Do žlutých kontejnerů vhazujeme odpadní plasty. Jedná se o stlačené PET-láhve od nápojů, kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů nebo polystyrén. Do kontejnerů na plasty je zakázáno vhazovat například molitan, PVC, nádobky od léčiv, pneumatiky. Do modrých kontejnerů na papír je možné vhazovat noviny a časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenku, karton, papírové obaly (například sáčky), které nejsou znečištěny. Dále jsou používány hnědé kontejnery pro bioodpad, do kterých se nejčastěji vyhazují zbytky ovoce, zeleniny, slupky a odpad ze zahrady (tráva, listí, uvadlé květiny). V ČR jsou umisťovány také oranžové kontejnery pro nápojové kartony (například krabice od džusů nebo mléka), které mohou být kombinovány se sběrem plastů. V tomto případě je kontejner označen oranžovým štítkem pro sběr nápojových kartonů. Kromě těchto odpadů, které se mohou třídit, existuje i možnost sběru nebezpečného odpadu a elektrotechnických výrobků. Význam sběrných nádob a třídění odpadu z pohledu prevence vzniku odpadů a šetrnosti vůči přírodním zdrojům spočívá v možnosti využití odpadu jako suroviny pro výrobu dalších výrobků. Ekologické centrum Most pro Krušnohoří

R o č n í k X V I I . | Č í s l o 8 | Z á ř í 2 0 1 6 | h t t p : / / l i s t y. m e s t o - m o s t . c z

Letní tábor Lesná Na konci srpna se uskutečnil tradiční výchovně – rekreační tábor v rámci činnosti oddělení sociálně – právní ochrany dětí mosteckého magistrátu. Pobytu se zúčastnily děti ze sociálně znevýhodněných rodin i děti ohrožené dlouhodobým rodičovským konfliktem. Sociální pracovníci z oddělení sociálně-právní ochrany spolu s dvaceti nezletilými klienty ve věku 6 – 14 let strávili pět společných dní v rekreačním zařízení Lesná v Krušných horách. Děti měly k dispozici zázemí ke kvalitnímu pohybovému vyžití, velké multifunkční hřiště, prolézačky a houpačky. Velký areál s lanovkou a prolézačkami se nacházel také v prostorách informačního centra, které bylo poblíž.

Krušné hory jsou oblíbenou turistickou destinací. V rámci aktivit Euroregionu Krušnohoří měly děti možnost navštívit štolu Fortunu v Německu a štolu v České republice na Kateřině, které jsou od sebe vzdálené několik metrů. Děti mohly porovnat obě štoly, německá štola je zmodernizovaná, přizpůsobená turistům, česká štola je původní, zachovalá z dob minulých. Po návratu z výletu se uskutečnilo společné posezení u táboráku s opékáním buřtů. Dalším velkým zážitkem pro děti bylo hledání pokladu, kde měly možnost skloubit vědomosti nabyté ve škole společně s orientací v terénu. Odměnou jim byl sladký poklad.

Program výchovně – rekreačního pobytu byl zaměřen zejména na relaxaci, sport, osvojování optimálních stravovacích a hygienických návyků, děti si rozšířily obzory v oblasti možností kvalitních volnočasových aktivit, poznaly nová místa a učily se být vnímavějšími vůči přírodě a životnímu prostředí. Důležité také bylo posilování sociálních dovedností, jak ve vztahu k dospělým, tak i ke svým kamarádům. Děti odjížděly spokojené, plné nových zážitků, zkušeností a sil, které budou v nedávno zahájeném školním roce jistě potřebovat. Akce byla financována z rozpočtu města Mostu. Ivana Klucová

Rozmístění velkokapacitních kontejnerů Týden: 43, 47, 51

Týden: 41, 45, 49

č.

ulice a orientační umístění

č.

ulice a orientační umístění

1

Brněnská, bl. 410

31

Antonína Dvořáka, bl. 67

2

Josefa Ševčíka, bl. 723

32

Bohuslava Vrbenského, bl. 726

3

K. J. Erbena, bl. 560

33

Česká, bl. 617

4

M. J. Husa, parkoviště, bl. 612

34

K. H. Máchy, bl. 574

5

Maršála Rybalka, bl. 645

35

Národního odboje, č. p. 28

6

Mladé gardy, bl. 372

36

Petra Jilemnického, bl. 216

7

Hraniční, u č. p. 102 (naproti motelu ASAS)

37

Pionýrů, bl. 324

8

Okrajová, č. p. 1569

38

Prokopa Holého, č. p. 1393

9

Slovanská, za garážemi

39

Sportovní křižovatka, ul. Zahrádkářská

10

U Města Chersonu, na konci ulice

40

U Lesíka, zahrádkářská kolonie

11

U Parku, bl. 523

41

Václava Talicha, bl. 512

12

Vítězslava Nezvala, bl. 220

42

Víta Nejedlého, za tržnicí

13

V Zahrádkách, bl. 8

43

Vítězslava Hálka, č. p. 1778

14

W. A. Mozarta, bl. 24 – parkoviště

44

Zahražanská, č. p. 1506

15

Zdeňka Fibicha, bl. 285

45

Zlatnická, bl. 5

61

W. A. Mozarta, u bl. 99 a 100

Týden: 40, 44, 48, 52 č.

ulice a orientační umístění

16

Karla Marxe, naproti bl. 634

č.

ulice a orientační umístění

Týden: 42, 46, 50

17

Jana Žižky, uprostřed ulice

46

Albrechtická, bl. 639

18

Jaroslava Vrchlického, bl. 268

47

Čepirohy, u hřiště

19

Javorová, bl. 525

48

Jana Kubelíka, bl. 507

20

Jiřího Wolkera, bl. 571

49

Jana Opletala, č. p. 589

21

Kpt. Jaroše, bl. 605

50

Ke Koupališti, bl. 586

22

K. H. Borovského, bl. 517

51

Komořanská, bl. 701

23

Komořanská, bl. 702

52

Krátká, č. p. 2761

24

Konstantina Biebla, bl. 94

53

Vladimíra Majakovského, bl. 14

25

Lomená, bl.5

54

Na Vyhlídce, křižovatka ul. Revoluční

26

Maršála Žukova, křižovatka

55

Svážná, č. p. 1492

27

Pionýrů, zahrádkářská kolonie

56

Šeříková, bl. 531

28

Pod Resslem, pod lesem

57

U Stadionu, bl. 402

29

Průběžná křižovatka, ul. Sportovní

58

U Špejcharu, č. p. 37

30

Školní, u psího útulku

59

V Zahrádkách, bl. 12

60

Zdeňka Fibicha, bl. 300


Ž i vo t n í p r o s t ř e d í | Č i s t o t a m ě s t a | S t r a n a 9

R o č n í k X V I I . | Č í s l o 8 | Z á ř í 2 0 1 6 | h t t p : / / l i s t y. m e s t o - m o s t . c z

Spolek Zdraví pro Most požaduje vydat „protihlukovou“ vyhlášku Vedení města vyslovilo souhlas se zakoupením statického měřiče hluku V srpnu byla na magistrát podána petice požadující vydat obecně závaznou vyhlášku upravující noční klid a regulující hlučné činnosti. Petici podal spolek Zdraví pro Most, petenti požadují zakázat rušení nočního klidu a používání hlučných strojů, vozidel a zařízení (včetně sekaček, cirkulárek, motorových pil a podobně) a veškerých prací ve dnech pracovního klidu a státem uznaných svátcích v době od 6 do 10 hodin a od 12 do 22 hodin. Protože rušení nočního klidu je přestupkem podle zákona o přestupcích a zákaz rušení nočního klidu je přímo řešen zákonem, jeví se jeho další úprava obecně závaznou vyhláškou za nadbytečnou. Navíc stížnosti veřejnosti na používání hlučných strojů jsou ojedinělé a neopakují se.

Ilustrační foto

Město ale zaznamenává časté stížnosti občanů na hluk z autodromu, proto vedení města jedná jak s vede-

Město Most vstoupilo do projektu Podpora vydávání WC karet Nemocní lidé s kartičkou vydanou spolkem Pacienti IBD mají nyní zdarma vstup na toalety pod terasami (pod budovou mosteckého magistrátu). Město Most, respektive Technické služby města Mostu se tak zapojily do projektu, který pomáhá zpřístupňovat a mapovat veřejné i neveřejné toalety a který za pomoci Ministerstva zdravotnictví realizuje spolek Pacienti IBD. „Pacientům je na požádání vydávána speciální plastová WC karta, která jim na mnohých místech v České republice i v zahraničí umožňuje přednostní vstup na veřejné či partnerské, tedy neveřejné toalety,“ informuje před-

sedkyně spolku Martina Pfeirerová. Členy spolku jsou především lidé s nespecifickými střevními záměty, trpícími neinfekčními onemocněními, jako je Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitida. Tito lidé mají po předložení kartičky vydané spolkem vstup zdarma na toalety společností, které se do projektu zapojily. Nově tedy mohou využít i toalety pod terasami v centru Mostu a letním období také toalety na Matyldě. Do projektu se mohou zapojit i další subjekty a podpořit tak dobrou věc. Více informací lze najít na stránkách www. wckarta.cz a na www.wckompas.cz. (sed)

Sběrný dvůr

ním autodromu, u něhož prosazuje zajištění protihlukových opatření, tak se zástupci stěžující si veřejnosti, tedy především spolkem Zdraví pro Most. Na schůzce u primátora, která se konala na konci srpna, informoval primátor Jan Paparega zástupce spolku o záměru města zakoupit statický měřič hluku. Zástupci spolku s tímto záměrem souhlasí. Další jed-

nání se vedla s Krajskou hygienickou stanicí, která poskytne městu metodickou pomoc při vytipovávání vhodného místa pro umístění měřiče a zajistí odbornou obsluhu měřicího zařízení. Vyhlášení veřejné zakázky na zakoupení statického měřiče hluku budou radní schvalovat na nejbližší schůzi rady. (sed)

Harmonogram blokového čištění 3. 10.

Aloise Jiráska, Vinohradská

4. 10.

Na Vyhlídce, Na Výsluní, U Školy

5. 10.

Dukelská, Hollarova, Lomená

6. 10.

Na Vrátku, S. K. Neumanna

7. 10.

Chmelná, Na Novém světě

10. 10.

Hradní, V Rokli, Ve Strži

11. 10.

Jana Žižky, Marš. Žukova, Zahražanská

12. 10.

Josefa Ressla, U Města Chersonu

13. 10.

K Hipodromu, Skyřická, Stavbařů, Tiskařská, U Lesíka

14. 10.

Dřínovská, Jiřetínská, Teplárenská, Třebušická, V Sadech, Velebudická, Vtelenská

n slouží zdarma všem občanům s trvalým bydlištěm v Mostě n při odevzdávání odpadů ve sběrném dvoře je nutno předložit občanský průkaz n odevzdání odpadů vznikajících při podnikatelské činnosti je zpoplatněno Jednotlivé druhy přijímaných odpadů: n objemný odpad (nábytek, koberce, okna, bytové jádro, pneumatiky) n nebezpečný odpad (barvy, lepidla, rozpouštědla a obaly od nich) n výrobky podléhající zpětnému odběru (pračky, ledničky, televizory, PC, zářivky, baterie) n biologicky rozložitelný odpad (listí, tráva, větve) n stavební odpad (bezplatně jen v omezeném množství 1 m3 za měsíc na osobu) Adresa: n Zahradní ulice č. p. 104 (za dopravním podnikem vedle bývalého zahradnictví technických služeb) n tel.: 411 130 280, 724 230 302 Provozní doba: pondělí – pátek: 10 – 18 hodin sobota – neděle: 10 – 14 hodin

Ilustrační foto


Strana 10 | Sociální oblast

R o č n í k X V I I . | Č í s l o 8 | Z á ř í 2 0 1 6 | h t t p : / / l i s t y. m e s t o - m o s t . c z

Firemní dobrovolnictví je stále oblíbenější, na magistrátě se stává tradicí Forem, jak pomoci lidem, kteří se ocitli v nouzi, je celá řada. Můžeme poskytnout nejen věcné dary a finanční prostředky, ale i svůj čas. Stále více lidí se proto stává dobrovolníky a pomáhají doma i v zahraničí nebo přispívají ke zvelebení svého okolí. Velmi oblíbené je i firemní dobrovolnictví, tedy forma pomoci, do níž se zapojují celé firmy a další organizace. Pomoci se již podruhé rozhodli i zaměstnanci

Nejvíce úředníků pomáhalo v kojeneckém ústavu.

Dobrodružství čekalo na veverčí stezce Areál Střediska volného času zaplnili zaměstnanci mosteckého magistrátu, městské policie a především jejich děti. Na zábavné odpoledne předposledního pátku měsíce září všechny pozval primátor Jan Paparega. Na posezení u táboráku spojené s doprovodným hudebním programem se nejdříve sešli ti, kteří se ráno zapojili do dobrovolnického dne. Na tuto akci plynule navázalo již tradiční setkání pro děti zaměstnanců magistrátu a městské policie. V rámci

Dobrodružství na veverčí stezce na zahradě střediska na děti, vnoučata či synovce a neteře zaměstnanců čekalo sedm dobrodružných stanovišť, na kterých bylo třeba plnit různé aktivity. V cíli pak byl připraven oheň k opékání buřtů. Mimo soutěžní disciplíny se děti mohly svézt na koních. Každý malý účastník obdržel na rozloučenou malý dárek. Neformální akce poskytla řadu příležitostí k setkání zaměstnanců se zástupci vedení města, magistrátu i městské policie. (ir)

Jedním z úkolů na veverčí stezce bylo přenesení oříšku na lžíci po vytyčené trase.

Senioři opět tančí Členové mosteckého Klubu seniorů jsou velmi aktivní. Nejen, že se pravidelně scházejí, ale jezdí i na různé výlety a na jaře si oblíbili i kurzy tance, které pro ně připravila Kamila Hlaváčiková. Kurzy po letní přestávce v září opět odstartovaly. „Tančírna se se setkala s velkým ohlasem, senioři se sami scházeli i během léta a procvičovali si tance, které

se na jaře naučili. Zatímco původně kurzy navštěvovali pouze dva muži, nyní se jejich počet rozrostl. Vzhledem k velkému zájmu tentokrát budou probíhat jednou za 14 dní, každý sudý týden vždy v úterý dopoledne,“ uvedla Hana Bělecká z odboru sociálních věcí mosteckého magistrátu. Tančírna je pro účastníky zdarma, kurzy jsou hrazeny z rozpočtu města. (dun)

mosteckého magistrátu, kterých se v pátek 23. září sešlo 114, tedy více než třetina z celkového počtu, aby pomohli dvanácti různým organizacím ve městě. Úředníci tak pomáhali ve Svazu neslyšících a nedoslýchavých, místním hospici, v Kruhu pomoci, dětském domově, Krušnohorském centru pro rodinu, kojeneckém ústavu, Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi v tísni, v organizacích K srdci klíč,

Duhovka a AMA, Městské správě sociálních služeb, v mateřském centru Pojďte si k nám hrát a v nízkoprahovém zařízení oblastní charity Sovička. Patnáct dobrovolníků pak pomohlo městským lesům s úklidem odpadků. Byl mezi nimi i primátor Jan Paparega, jeho náměstkyně Markéta Stará se pak věnovala klientům Domova pro seniory v ulici Antonína Dvořáka. (dun)

Marii Svatošové ke stoprvním narozeninám poblahopřála i náměstkyně primátora Neuvěřitelné stoprvé narozeniny na začátku září oslavila Marie Svatošová, jež žije v Domově pro seniory v ulici Antonína Dvořáka. Ke krásnému životnímu jubileu jí kromě rodiny a přátel přišla poblahopřát i náměstkyně primátora Markéta Stará. K přání, aby jí zdraví sloužilo a všichni se setkali zase za rok, věnovala oslavenkyni kytici, dort a potravinový koš. Druhá nejstarší Mostečanka se při oslavě podepsala i do pamětní knihy města. Marie Svatošová se narodila v roce 1915 v Souši, když jí bylo osm let, byl v Mostě otevřen Spolkový hornický dům Repre a v jejích dvaceti letech byla na 1. náměstí poprvé odhalena socha československého prezidenta Tomáše G. Masaryka. Marie Svatošová žila v Souši do doby, než tato část musela ustoupit těžbě, pak se přestěhovala s rodinou do Mostu poblíž kasáren. Pracovala jako kadeřnice, později vedla některé úseky v Okresním podniku služeb. V roce, kdy se přesouval mostecký kostel, odešla na zasloužený odpočinek a přestěhovala do východních Čech, konkrétně do Chocně v okrese Ústí nad Orlicí. Vychovala dva syny, oba bydlí v Mostě. To byl hlavní důvod, proč se v březnu 2014 do Mostu vrátila a od té doby žije v místním domově pro seniory. Čerstvé jubilantce by vysoký věk hádal jen málokdo. A jaký je podle ní recept na dlouhověkost? Je třeba být

Marie Svatošová se podepisuje do pamětní knihy.

stále aktivní, zajímat se o dění kolem sebe a pravidelně cvičit tělo i mysl. Pokud to jde, den začíná krátkou rozcvičkou a při procházce se ráda dostatečně projde. K tomu dostává od personálu domova dostatečný prostor, za což je moc ráda. Ač v domově v kuchyni ctí zásady zdravé výživy, ráda si pochutná i na sladkém. „Přeji všem, co tady se mnou jsou, aby jim dobře sloužilo žití, měli míň bolestí a všichni se dožili mnoha krásných chvil jako já,“ přeje Marie Svato-

šová. Dokladem její činorodosti je účast například při fotografování snímků pro unikátní stolní kalendář, který Městská správa sociálních služeb v Mostě připravila na rok 2016, nebo se zúčastnila srpnového setkání seniorů na hipodromu. Marie Svatošová je v současnosti druhou nejstarší Mostečankou. Starší než ona je v našem městě pouze Józefa Trojanowicz, původem Polka, která své 101. narozeniny oslavila v březnu. (ir)

V polovině srpna oslavila 97. narozeniny členka Klubu seniorů Milada Chmelařová. V září jí poblahopřáli nejen ostatní členové klubu, ale i náměstkyně primátora markéta Stará.


Sociální oblast | Strana 11

R o č n í k X V I I . | Č í s l o 8 | Z á ř í 2 0 1 6 | h t t p : / / l i s t y. m e s t o - m o s t . c z

Vzniká Sportovní klub seniorů, připravuje týden otevřených dveří Bývalý fotbalový trenér Josef Houška, který v současnosti působí jako předseda skupiny č. 8 mosteckého Klubu seniorů, připravuje zajímavou nabídku pro všechny dříve narozené. Ti mohou vstoupit do nově vznikajícího Sportovního klubu seniorů a v jeho rámci se účastnit různých akcí. První z nich je Týden otevřených dveří pro aktivní seniory, který se uskuteční od pátku 30. září do čtvrtka 6. října. Zájemci se mohou těšit na střelbu ze vzduchovky a stolní hokej (30. září od 10 hodin ve Středisku volného času, minigolf (3. října od 10 hodin na Aquadromu), badminton s trenérem

(4. října od 10 hodin v TJ Lokomotiva), bowling s trenérem (5. října od 9:30 hodin na Benediktu) a ukázky a nácvik tance (6. října od 14 do 16 hodin v Tanečním studiu Kamily Hlaváčikové). Na jednotlivé akce není třeba

se předem hlásit, stačí přijít 15 minut předem ve vhodném oblečení a obuvi. Samotný Sportovní klub seniorů zahájí svou činnost nejspíše na začátku příštího roku. „Jeho členy se mohou stát všichni mostečtí senioři

starší šedesáti let, kteří buď docházejí do Klubu seniorů, nebo do něj vstoupí. Členství je zdarma, neboť na činnost nám bude přispívat město Most. Pouze v případě, že pojedeme někam na zájezd nebo na závody, budou se muset účastníci podílet například na nákladech za ubytování. Vítáni jsou všichni, kteří chtějí podzim života trávit aktivně. Věřím totiž,

že čím budeme v našem věku aktivnější, tím více si prodloužíme život,“ vysvětluje Jiří Houška. Zájemci o členství v klubu se mohou hlásit v Klubu seniorů v Javorové ulici, podrobnosti je možné získat přímo u Josefa Houšky na telefonním čísle 777 950 370 nebo prostřednictvím e-mailu houskaj.fotbal@seznam.cz. (dun)

Sportovní klub pro seniory

Ilustrační foto

n n n n n

senioři starší 60 let podmínkou členství v Klubu seniorů žádné členské příspěvky přihlášky v Klubu seniorů, Javorová 3107 bližší informace u Josefa Houšky tel.: 777 950 370, e-mail: houskaj.fotbal@seznam.cz

Neziskové a příspěvkové organizace se v říjnu opět představí veřejnosti

Říjen pro neziskovky, takový název nese tradiční kampaň, během níž se v Mostě již podesáté představí místní neziskové a příspěvkové organizace. Připravena je opět řada akcí města i programy jednotlivých organizací, ať již dnů otevřených dveří nebo kulturních a sportovních akcí. Slavnostní zahájení kampaně, jejímž cílem je vytvoření prostoru pro mostecký neziskový sektor, je připraveno na pondělí 3. října od 15:30 hodin velké zasedací místnosti ve čtvrtém patře mosteckého magistrátu.

Účastníci poté budou moci navštívit výstavu a prezentaci jednotlivých organizací ve druhém patře, která pak bude přístupná veřejnosti po celý říjen v úředních hodinách magistrátu, tedy v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin a v úterý a ve čtvrtek od 8 do 14 hodin. Následovat budou téměř každý den programy jednotlivých organizací. Jmenujme zejména den otevřených dveří největší příspěvkové organizace v Mostě, Městské správy sociálních služeb, který se tentokrát v jejích jednotlivých zařízeních uskuteční ve čtvrtek 6. října od 9 do 16 hodin. Své brány otevřou veřejnosti například místní hospic (po celý měsíc), Klub seniorů (17. října od 9 do 17 hodin), Klub národnostních menšin (21. října od 10 do 17 hodin), Centrum služeb pro zdravotně postižené (25. října od 8 do 16:30 hodin), nízkoprahové zařízení (25. října od 15 do 17:30 hodin) nebo Krušnohorské centrum pro rodinu (26. října od 16 do 18 hodin). V městské knihovně

bude 12. října od 13 hodin již tradičně připraven den pro seniory. Vyvrcholením kampaně bude 13. října od 15 hodin společná prezentace všech organizací v obchodním centru Central. Zde se bude moci veřejnost nejen seznámit s poskytovateli sociálních služeb či volnočasových

aktivit, ale také si zasoutěžit nebo zhlédnout zajímavý kulturní program. Kampaň probíhá pod záštitou náměstkyně primátora Markéty Staré. Podrobný program včetně programu dne otevřených dveří v Městské správě sociálních služeb najdete na str. 30. (dun)

Do kampaně Říjen pro neziskovky se již tradičně zapojí i největší mostecká příspěvková organizace Městská správa sociálních služeb.

Mostu se podařilo získat podporu na dva systémové sociální projekty Sociální bydlení a sociální práce jsou dva projekty, které bude realizovat město Most ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Most je jediným městem, kterému se díky precizní přípravě podkladů odboru sociálních věcí podařilo získat od ministerstva podporu na oba projekty sou-

časně. I díky těmto projektům chce město řešit složitou situaci v některých částech Mostu. Město zpracuje své vlastní projekty, z nichž jeden bude zaměřený na sociální bydlení a druhý na sociální práci. Tyto projekty budou z 95 % financované z peněz Evropského sociálního fondu

a státního rozpočtu. První z projektů je zaměřen na vytváření a pilotáž systému sociálního bydlení s ohledem na připravovaný zákon o sociálním bydlení. Je to projekt tříletý, přičemž se předpokládá přijetí dvou nových pracovníků, jednoho garanta lokální koncepce sociálního bydlení a sociálního pracovníka.

Projekt zaměřený na sociální práci bude dvouletý a předpokládá přijetí čtyř nových sociálních pracovníků, kteří budou působit především v sociálně vyloučených lokalitách a budou úzce spolupracovat s Městskou policií Most, což by mělo vést ke stabilizaci situace v těchto lokalitách. (sed)


S t r a n a 1 2 | Š ko l s t v í

R o č n í k X V I I . | Č í s l o 8 | Z á ř í 2 0 1 6 | h t t p : / / l i s t y. m e s t o - m o s t . c z

Nadace Student opět podpořila talentované studenty středních a vysokých škol Tentokrát jich bylo dvacet tři. Talentovaných studentů středních, vyšších odborných a vysokých škol, které se tentokrát rozhodla podpořit Nadace Student. Smlouvy, které jim zajistí finanční podporu v tomto školním roce, budoucím lékařům, ekonomům, stavařům, pedagogům, přírodovědcům či umělcům v polovině září v obřadní síni magistrátu slavnostně předala náměstkyně primátora a předsedkyně správní rady nadace Markéta Stará společně s místopředsedou Kamilem D. Slapničkou, členkou Hanou Aulickou Jírovcovou a předsedkyní dozorčí rady Hanou Jeníčkovou. Nadace Student, která podporuje nadané studenty ze sociálně slabších rodin, funguje na Mostecku již dvacet let. Za tu dobu pomohla k úspěšnému absolvování studia 529 mladých Mostečanů. Uchazeč o stipendium musí mít dobré studijní vý-

sledky s maximálním průměrem 2 za předcházející školní období, pocházet ze

sociálně slabé rodiny, bydlet v okrese Most a navštěvovat denní studium.

Město podporuje technické vzdělávání žáků Město Most se snaží přimět žáky a studenty ke studiu perspektivních technických oborů, a je proto iniciátorem spolupráce mezi základními, středními a vysokými školami a investory působícími v průmyslové zóně. Radní proto schválili návrh smlouvy o spolupráci mezi dvěma mosteckými základními školami (7. a 14. ZŠ), pěti středními školami (Sou-

kromá střední škola pro marketing a ekonomiku, Střední škola Educhem, Střední škola technická Most, Střední průmyslová škola Most a Střední odborná škola gastronomie a služeb), mosteckou pobočkou Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a investory (Nemak Czech Republic, AFSI Europe, Yankee Candle).

Ke zvýšení zájmu o technické obory by žáky měly přimět například exkurze v závodech nebo motivační soutěže. Investoři umožní studentům konat ve svých podnicích praxe nebo jim budou pomáhat při tvorbě bakalářských či diplomových prací. Investoři se také zavazují finančně pomoci základním školám, které mají nedostatek materiálu do výukových hodin dílen. (sed)

Ilustrační foto

V letošním roce nadace finančně podpořila čtrnáct středoškolských a devět vysokoškolských studentů, patnáct dívek a osm chlapců. Mezi stipendisty byli například posluchači Univerzity Karlovy v Praze a Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, středoškoláci pak kromě gymnázia

navštěvovali různé humanitní a technické obory. Jedním z nich byl i student lesnické školy v Písku. Celkový objem podpory pro školní a akademický rok 2016/2017 činí 200 000 Kč, přičemž 150 000 Kč poskytlo město Most a 50 000 Kč společnost Severočeské doly. (dun)

Nebojte se elektroniky Na začátku školního roku se žáci základní školy v ulici U Stadionu (3. ZŠ) seznámili s činností a zaměřením Kybercentra Avamet v Mostě. Pracovníci centra seznámili naše žáky se základními informacemi o zapojování elektronických obvodů, které budou řízené mikropočítačem Picaxe. Žáci si mohli i některé zapojené obvody vyzkoušet a dálkově ovládat některé robotické hračky. Tematickou ukázku zhlédli žáci pátých až devátých ročníků. Ukázka a prezentace se velice líbila. Josef Forman

Foto: Josef Forman


Š ko l s t v í | S t r a n a 1 3

R o č n í k X V I I . | Č í s l o 8 | Z á ř í 2 0 1 6 | h t t p : / / l i s t y. m e s t o - m o s t . c z

Začal školní rok, do lavic poprvé usedly stovky prvňáčků Začal školní rok. Nejen, že se do lavic po prázdninách vrátily tisíce žáků a studentů základních a středních škol, ale tento den byl významný zejména pro prvňáčky, kteří do těchto lavic usedli vůbec poprvé. Svůj velký den si v doprovodu rodičů i prarodičů náležitě užili. Pozdravit nejen prvňáčky, ale i další žáky přišli i primátor Jan Paparega se svou náměstkyní Markétou Starou. Zatímco primátor zavítal na základní školu v ulici Jakuba Arbesa (7. ZŠ), jeho náměstkyně pozdravila školáky v Okružní ulici (18. ZŠ). „V loňském roce nastoupilo do prvních tříd jedenácti základních škol zřízených městem Most celkem 727 dětí. Přesné údaje pro letošní rok zatím neznáme, dle odhadů jednotlivých ředitelů škol by mělo jít o 732 prvňáčků. Předpokládáme však, že se toto číslo ještě změní,“ uvedla Lenka Černá z odboru školství, kultury a sportu mosteckého magistrátu. (dun)

Elektronický systém kontroly příchodu a odchodu žáků mají na 4. ZŠ Novinkou se může pochlubit základní škola v ulici Václava Talicha, která má od začátku září systém kontroly příchodu a odchodu žáků prostřednictvím elektronických čipů. Přiložením speciálního čipu ke sní-

mači je automaticky odeslán signál do chytrého telefonu či e-mailu rodičů, kteří tak mají přehled o přítomnosti svého dítěte ve škole. Sami rodiče si novinku velmi pochvalují. (dun)

Foto: Archiv základní školy v ulici Václava Talicha (4. ZŠ)

Děti ozdobily plot domova pro seniory krásnými malbami Krásné malby jsou od poloviny září k vidění na plotě Domova pro seniory v Barvířské ulici. Během pěti dní je na celkem 41 polích vytvořily děti ze základních a mateřských škol zřízených městem, Střediska volného času, Klubu národnostních menšin a nízkoprahového zařízení. „Oslovili jsme různé organizace města s žádostí, zda by se k akci, která proběhla naposledy v roce 2011, nepřipojily. Velmi nás potěšil velký zájem, děti pracovaly po celý týden s velkou chutí a výsledkem jsou krásné malby, které naše seniory jistě potěší. My jsme poskytli barvy, děti spo-

lečně se svými pedagogickými dozory pak svůj čas, nadšení a nápady. Vzhledem k velkému zájmu bychom v této akci rádi pokračovali

i v příštím roce,“ uvedla kulturně-výchovná pracovnice Městské správy sociálních služeb Helena Houšková. (dun)

Děti se do práce pustily s nadšením.

Školní dohledová služba opět hlídkuje u základních škol Se začátkem školního roku se u základních škol opět objevily pracovnice Školní dohledové služby městské policie ve žlutých vestách. V letošním roce bude patnáct žen až do konce školního roku denně hlídat bezpečnost malých Mostečanů

v blízkosti přechodů pro chodce a v okolí místních základních škol. Prioritou pracovnic je především dohlížet na bezpečné přecházení hlavně menších žáků přes silnici, a to od pondělí do pátku v době od půl osmé do půl deváté a pak mezi

půl dvanáctou a čtrnáctou hodinou. „Občané mohou pracovnice školní dohledové služby spatřit na přechodech v ulicích SNP, Svážná, Františka Halase, Zdeňka Štěpánka, Bělěhradská, Višňová, Československé armády, Jana Palacha, Jaroslava Sei-

ferta a Obránců míru. Dle možností budou působit i v ulicích Moskevská, Vítězslava Nezvala, Václava Talicha, Okružní a Jana Amose Komenského,“ informovala mluvčí městské policie Ilona Kozlová. (dun)


S t r a n a 1 4 | Ku l t u ra

R o č n í k X V I I . | Č í s l o 8 | Z á ř í 2 0 1 6 | h t t p : / / l i s t y. m e s t o - m o s t . c z

Místní historik odhaluje osudy vzácného obrazu. Ten bude představen veřejnosti na začátku listopadu Práce historika velmi často připomíná detektivku, která navíc kromě odpovědí přináší i další otázky. Své o tom ví historik oblastního muzea Jiří Šlajsna, který postupně odhaluje historii obrazu Vražda jeptišek v Mostě. Ten se na začátku letošního roku po téměř sto letech vrátil „domů“ a 9. listopadu by měl být slavnostně představen veřejnosti. Kromě originálu obrazu, který čeká na své odhalení, byla v minulosti vyhotovena i jeho kopie a navíc existuje i desková malba s obdobným motivem. Všechna tři díla mají za sebou pohnutý osud. „Nejznámější jsou osudy deskové malby, která vznikla na konci 16. století a s výjimkou meziválečného období byla vždy součástí výzdoby děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie. Tam ji mohou zájemci spatřit i dnes, neboť vlastník malby, kterým je naše muzeum, ji dlouhodobě zapůjčuje Národnímu památkovému ústavu, pod nějž přesunutý kostel spadá,“ vysvětluje historik Jiří Šlajsna. Obraz je malován ze tří různých perspektiv O poznání složitější jsou osudy obrazu Vražda jeptišek v Mostě (o rozměrech 128 x 207 centimetrů) a jeho kopie. Originál byl vyhotoven ve druhé polovině 17. století. Autora obrazu dnes neznáme a z uměleckého hlediska nejde o nijak mimořádné dílo. Z hlediska historického a kulturního má však mimořádnou cenu, neboť zachycuje část jedné z nejvýznamnějších událostí v historii města, tedy úspěšnou obranu před nájezdem pražských husitů v čele s Janem Želivským na tehdy katolický Most, k němuž došlo v roce 1421. Odražení husité ale ještě předtím povraždili jeptišky v klášteře v nedalekých Zahražanech. Právě tento motiv zachycuje vzácný obraz. „Jedna ze zvláštností spojených s obrazem spočívá v tom, že autor své dílo vytvořil záměrně tak, aby bylo každému na první pohled jasné, že jde právě o Most. Pracuje proto se třemi perspektivami. Kromě samotného kláštera v Zahražanech v popředí totiž obraz zachycuje nejen hrad Hněvín, který by z tohoto úhlu nebylo možné vidět, ale i siluetu pohoří s Jezeřím, která je rovněž zachycena z jiného pohledu. Hrad je sice realistický a svědčí o tom, že autor podobu Hněvína, zbořeného v letech 1651–53 buď osobně znal, nebo mu ji přiblížili pamětníci. Samotný klášter však není ani gotický, jak by měl vypadat v husit-

ské době, ani barokní, jak by měl vypadat v době vzniku obrazu, nýbrž má renesanční podobu. Zajímavé však je, že jde o autorovu fikci, protože takto klášter ve své historii nikdy nevypadal. Stejně tak známá Zahražanská Madonna, která je na obraze zachycena, neodpovídá realitě,“ upozorňuje Jiří Šlajsna.

o tom, že obraz byl v pozdějším období upravován. Jsme proto přesvědčeni, že původní obraz byl mnohem větší a malován na výšku. V nejbližší době necháme malbu zrentgenovat, což by nám mělo odhalit spodní vrstvu jeho horní části, kde bychom podle předpokladů měli najít část onoho nebeského výjevu,“ vysvětluje historik.

Obsahoval původní obraz i nebeský výjev?

Vytvoření kopie a odvoz do Německa

Již v roce 1769 však klášter postihl mohutný požár, během nějž byl s největší pravděpodobností výrazně poškozen i obraz, který byl umístěn v místní kapli. Svědčí o tom podle historika výrazné švy v horní části plátna, obvyklá metoda, jakou bývaly vytvářeny podobná díla i odlišný typ malby v horní části obrazu. „Díla z této doby, tedy z vrcholného baroka, totiž bývají malována na výšku a jsou rozdělena na dvě části. Kromě samotného pozemského výjevu, který můžeme vidět na našem obrazu, totiž zachycují i scénu nebeskou, tedy přijímání mučedníků, obvykle samotným Ježíšem Kristem. Takto jsou malována všechna díla s obdobným pozemským výjevem, která známe například z Chomutova nebo Sedlece u Kutné Hory. V horní části plátna jsou navíc výrazné švy, které svědčí o manipulaci obrazu v pozdějším období, neboť autor by tímto způsobem plátna určitě nesešíval. Posledním vodítkem je pak odlišná malba v této části, která svědčí

Na konci 19. století se originál obrazu ocitl v majetku muzea, které v roce 1888 založilo město. Byla vytvořena kopie obrazu, jež zůstala Zahražanské kapli. Že jde o kopii, je možné poznat na první pohled nejen díky několika rozdílům oproti originálu, ale například i kvůli tenké vrstvě malby. Oba obrazy se liší například ve scenérii hor, vyobrazením Hněvína, velikostí horní části malby, rozložením oken kláštera nebo barvou oděvů. Součástí výzdoby kláštera tak od té doby byla právě kopie obrazu, mnohdy mylně považovaná za originál. V souvislosti s komunistickým únorovým pučem v roce 1948 přešla kopie do majetku Národního památkového ústavu. Před několika lety byla pak v rámci restitucí vrácena svému právoplatnému vlastníku, tedy katolické církvi, konkrétně místní farnosti. Osudy originálu byly mnohem složitější. Když se v roce 1921 připravovaly oslavy 500. výročí velkého ví-

tězství a záchrany města před husity, panovaly obavy, že by Československá republika se svou odlišnou státní ideologií mohla tyto oslavy buď zakázat, nebo dokonce zabavit vzácný obraz. Bylo proto rozhodnuto, že originál obrazu i desková malba z děkanského kostela budou odeslány jako součást pozůstalosti po Ulrice von Levetzow (k níž pochopitelně nepatřily) do Německa. „Oba obrazy měly být původně odeslány do nedaleké Míšně. Důvody byly dva – blízkost československým hranicím a skutečnost, že právě z Míšně přišly v době husitských válek početné sbory, které pomohly zachránit Most před husity. Obraz však nakonec skončil ve Výmaru a do Míšně se dostal teprve po dlouhých průtazích nejspíše v roce 1932. Po anexi československého pohraničí v roce 1938 se Most stal součástí Třetí říše a tehdejší mostečtí představitelé zahájili jednání o návratu obrazu. Došlo však k navrácení pouze deskového obrazu, který byl opět umístěn v děkanském kostele, ale nikoliv obrazu Vražda jeptišek v Mostě, na který se dokonce postupně zapomnělo. A zatímco v Mostě v následujících desetiletích neměli ani tušení o existenci originálu, v Německu zase nevěděli o kopii, která byla v Zahražanské kapli a již mnozí naopak považovali za originál,“ přibližuje složité osudy obrazu Jiří Šlajsna. (pokračování příště) Petr Dundek

Historik Jiří Šlajsna u vráceného obrazu Vražda jeptišek v Mostě. V ruce drží fotografii kopie obrazu, z níž je patrné, že se zejména ve své horní části od originálu odchyluje.


R o č n í k X V I I . | Č í s l o 8 | Z á ř í 2 0 1 6 | h t t p : / / l i s t y. m e s t o - m o s t . c z

Ku l t u ra | S t r a n a 1 5

Mosteckou krušnohorskou slavnost letos navštívilo rekordních 30 000 lidí Letošní Mostecká krušnohorská slavnost, která se uskutečnila druhou zářijovou sobotu, trhala rekordy. Kromě toho, že hudební produkce na rozdíl od předchozích let probíhala hned na třech pódiích, byla zaznamenána i rekordní účast diváků. Zatímco v loňském roce jich bylo dle odhadů asi 15 000, letos byl tento počet dvakrát vyšší. Mosteckou slavnost zahájil tradiční modro-bílý průvod, který se v pravé poledne vydal od budovy magistrátu po třídě Budovatelů až do areálu děkanského kostela. Nejvíce živo bylo u hlavního pódia, kde vystoupily například kapely Děda Mládek Illegal Band, No Name nebo Tři sestry. Bohatý program zejména pro starší generaci opět nabídla druhá scéna, kde zazářil zejména Josef Laufer, mladší návštěvníci naopak ocenili novou třetí scénu, která nabídla několik rockových a metalových kapel. Kromě hudební produkce a stánků s občerstvením byl pro návštěvníky připraven i bohatý doprovodný program. Na děti čekala dobrodružná stezka, kterou připravilo Středisko volného času společně s místními skauty. Připravena byla i sportovní aréna, která nabídla přehlídku mosteckých sportovních klubů a různé simulátory, přítomni byli i canisterapeutičtí psi. Své místo měl na Mostecké slavnosti i stánek Turistického informačního centra. Letošní Mostecká slavnost se uskutečnila nejen v duchu oslav 700. výročí narození císaře Karla IV., ale i přeshraniční, tedy krušnohorské spolupráce s partnerským městem Marienberg. (dun)


S t r a n a 1 6 | I n z e r ce

R o č n í k X V I I . | Č í s l o 8 | Z á ř í 2 0 1 6 | h t t p : / / l i s t y. m e s t o - m o s t . c z

RV1600013/08


Ku l t u r n í m o s t | S t r a n a 1 7

R o č n í k X V I I . | Č í s l o 8 | Z á ř í 2 0 1 6 | h t t p : / / l i s t y. m e s t o - m o s t . c z

možnost vidět. Třeba válečné záběry z litvínovského nádraží nebo z obce Fláje, ještě než na jejím místě vznikla přehrada,“ doplnil Studecký. Nešlo ale jen o to poskládat historické materiály, filmaři museli některé záběry dotáčet, došlo i na drobné animace historických pohlednic a objevují se i dobově stylizované záběry v podání Otto Lišky,

oficiální křest, jehož přesné datum ještě bude upřesněno. „Čím víc se člověk ale noří do historie, tím víc zajímavých informací vyplouvá na povrch. Podařilo se nám setkat s mnoha zajímavými osobnostmi, jejichž vzpomínky bychom rádi zaznamenali také. Začínáme proto přemýšlet nad možným pokračováním, které by ale bylo spíše než na histo-

Dokument nechává nahlédnout do slavné historie Moldavské horské dráhy Moldavská horská dráha, Krušnohorská železnice nebo Teplický Semmering. To všechno jsou názvy, které během let získalo unikátní železniční spojení mezi Mostem a Moldavou v Krušných horách a následně i se saským Freibergem. Seznámit se s historií moldavské dráhy budou moci zájemci už brzy prostřednictvím dokumentárního filmu, který právě dokončil mostecký filmař Martin Studecký s kolegy z místního nahrávacího studia. „Moldavská horská dráha je fenomén, o němž spousta místních lidí ani neví, přitom v loňském roce slavila 130. výročí. Cílem tohoto dokumentárního filmu je přiblížit lidem její historii od dob největší slávy, až po současnost,“ vysvětlil Studecký. Zhruba půlhodinový dokument vznikal ve spolupráci s Českojiřetínským spolkem, s nímž už filmaři v minulosti spolupracovali na vzniku několika dokumentárních filmů o Flájském plavebním kanále i životě v Krušných horách kolem Flájského potoka. „S kolegy z Českojiřetín-

náročnější sběr informací. „Spoustu historických materiálů sehnali členové Českojiřetínského spolku Petr Fišer, Jan Setvák a jejich kolegové. Nakonec se nám tak do filmu podařilo zařadit i některé zcela unikátní materiály, které doposud veřejnost neměla

herce mosteckého městského divadla. Přemýšlejí o pokračování Kompletní film vyjde na DVD koncem září, následovat bude podobně jako u předešlých dokumentárních filmů

rických a faktografických údajích postaveno právě na vzpomínkách konkrétních lidí,“ doplnil Martin Studecký s tím, že filmaři už začínají shánět další historické materiály. Jan Pimper Foto: Archiv MS Production

ského spolku jsme se shodli na tom, že bychom chtěli ukázat nejdůležitější momenty z historie moldavské dráhy. Co pro tento region znamenala kdysi, ale také jak vypadá nyní. A zároveň jsme chtěli, aby si z filmu dokázali něco odnést jak místní, kteří o zdejší železnici něco vědí, tak lidé, co o ní uslyší poprvé,“ připomněl filmař. Rok a půl práce Přípravy a samotné natáčení nakonec zabralo téměř rok a půl. Jako u většiny podobných projektů byl nej-

K vidění jsou v dokumentu i aktuální letecké záběry železnice.

Režisér dokumentu Martin Studecký (vpravo) s hercem mosteckého divadla Otto Liškou při dotáčkách stylizovaných scén pro dokument o Moldavské horské dráze.

Nádraží v Moldavě na historické pohlednici.

Redakce Mosteckých listů se nepodílí na přípravě materiálů Kulturního mostu.


Strana 18 | Divadlo

R o č n í k X V I I . | Č í s l o 8 | Z á ř í 2 0 1 6 | h t t p : / / l i s t y. m e s t o - m o s t . c z

Divadelníci zahájili druhou polovinu sezony vinobraním Stovky lidí si nenechaly ujít tradiční zahájení druhé poloviny mostecké divadelní sezony a již podeváté se před vstupem do divadla sešli na vinobraní. I tentokrát na ně čekalo vystoupení Krušnohorské dudácké muziky nebo ukázky divadelních představení. Vrcholem odpoledne plného zábavy pak byl křest divadelního vína. Kmotrou bílého vína se stala držitelka Ceny diváka za rok 2015 Re-

gina Razovová (získala ji za roli Daisy v inscenaci Řidič paní Daisy), červené víno nese jméno Hoke podle role zesnulého Stanislava Oubrama ve stejné hře. Slavnostního křtu se kromě nich zúčastnili i primátor Jan Paparega, jednatel městského divadla Václav Hofmann a vinař Ivan Váňa. (dun) Jan Váňa, Regina Razovová a Stanislav Hofmann

Mostecké jeviště se proměnilo v chmelnici Pátou premiéru letošní sezony (včetně obnovené premiéry Noci na Karlštejně) uvedlo mostecké divadlo v polovině září na Velké scéně. Prvním poprázdninovým titulem se stal muzikál Starci na chmelu v režii Zbyňka Srby (naposledy v mostecké činohře režíroval úspěšný muzikál Noc na Karlštejně), jemuž jsme položili několik otázek. Starci na chmelu jsou jedním z nejznámějších československých muzikálů, jak moc a v čem se liší divadelní zpracování? Divadelní inscenace oproti filmu používá jiné výrazové prostředky, takže už samotným převedením na jeviště vzniká poměrně hodně odlišností. Scénář, který zpracováváme, vychází z filmové verze, takže základní struktura celého příběhu je filmu velmi podobná. Diváci také uslyší všechny známé písničky. V Mostě režírujete od počátku existence nové budovy městského divadla, dokáže vás zde po těch letech ještě něco překvapit? Překvapení přicházejí každý den. Divadlo je kouzelné mimo jiné také tím, že každý den zkoušení představuje naprosto neopakovatelný originál, takže o překvapení není nouze.

Uvažoval jste dlouho o obsazení hlavních postav? Úvahy o obsazení jdou vždy ruku v ruce s postupujícími přípravami ke konkrétní inscenaci. Příprava na Starce na chmelu trvala více než rok a v jeho průběhu se formovala také představa o hlavních představitelích. Změnil se nějak přístup mladých herců k divadelní

Režisér Zbyněk Srba

práci od doby, kdy jste zde začínal tvořit první inscenace spolu s Jirkou Rumpíkem, Tomášem Vackem, Sváťou Schullerem a dalšími? Já samozřejmě na naše začátky na konci osmdesátých let, kdy byla otevřena nová budova mosteckého divadla, vzpomínám velmi rád a s nostalgií. Na druhé straně, příprava každé inscenace má

Foto: Archiv Městského divadla v Mostě

K. Hulcová a O. Dvořák v muzikálu Starci na chmelu Foto: Tomáš Branda

své zákonitosti, vždy vytváří určité konkrétní požadavky, které jsou kladeny na herce a bez jejich naplnění by inscenace nemohla vzniknout. Takže nároky směrem k hercům zůstávají vlastně neměnné a dědí se z generace na generaci. Byl jste vy sám někdy na chmelové brigádě? Nebyl. Před pražskou DAMU jsem v Brně studoval Střední zemědělskou školu se zaměřením na ovocnářství a vinařství, takže jsme jezdili na brigády a praxe do vinic a vinných sklepů. Chmelová brigáda mne tedy minula, ale o to pečlivěji jsem nyní studoval veškeré práce s chmelem a velmi mě to bavilo. Tradici severočeského chmelařství mám ve velké úctě. Na jevišti je živá kapela pod vedením Františka Krtičky. Jaké je hudební pojetí inscenace? Snažíme se dodržet charakter hudby tak, jak byla původně autory napsána, takže i instrumentace vychází vstříc poetice šedesátých let. Koneckonců písní z této doby jsou neustále plná rádia a slyšíme je velmi často, což znamená, že posluchačům je tento hudební styl stále blízký a milý. Na druhé straně hudba, kterou pro film nahrál symfonický orchestr, se v našem případě musí zrealizovat prostřednictvím pěti muzikantů na scéně. Musím říct, že Františku Krtičkovi a jeho kole-

gům se daří vytvářet skvělou a plnohodnotnou muziku. Proč by diváci měli na Starce na chmelu přijít? Kromě silného tématu, chytře napsaného scénáře a slavných písní diváci na scéně uvidí partu mladých talentovaných lidí plných energie a elánu, kteří podávají výborné výkony. Jste zároveň děkanem Divadelní fakulty JAMU v Brně, odkud také pocházíte. Jaké pro vás bylo cestování mezi Brnem a Mostem? Docela náročné. Ale za ta léta, kdy se vracím pracovat na inscenacích v Mostě, jsem už zvyklý. Před začátkem představení byly na jevišti vedením městského divadla slavnostně předány ceny festivalu Young for Young. V rámci festivalu hlasovali diváci i studentská porota, která byla sestavena z žáků a studentů mosteckých škol. Absolutním vítězem se podle diváků stal domácí Podivný případ se psem v režii Lukáše Kopeckého. U studentské poroty vyhrála inscenace Kdo se bojí Virginie Woolfové? Městských divadel pražských v režii Petra Svojtky. Během předávání cen byl také vylosován výherce z řad diváků, který získal blokové předplatné, nová divadelní vína a volné vstupenky do divadla. Lenka Krestová


Divadlo | Strana 19

R o č n í k X V I I . | Č í s l o 8 | Z á ř í 2 0 1 6 | h t t p : / / l i s t y. m e s t o - m o s t . c z

Pinocchio se představí mosteckým dětem Divadelní zpracování legendárního příběhu o dřevěném panáčkovi, který je tak trochu neposlušným klukem. Během mnoha dobrodružství Pinocchio zmoudří, zbaví se svého dřevěného těla a stane se opravdovým chlapcem. Inscenace je výrazně loutková a kromě světoznámého románu Carla Collodiho vychází z poetiky Saby Sabeva. Pinocchio je inscenací, která svým pojetím odkazuje na klasickou podobu loutkového marionettového divadla, na skupiny potulných kočovných loutkářů, kteří prakticky na jakémkoliv místě hrají svůj příběh. Představení je postaveno na slovním i situačním humoru, ovšem má i hlubší rozměr. Poukazuje na svět, který je pro nezkušeného a neznalého člověka (dítě) plný nástrah, přetvářky a nekalostí, jež je potřeba na cestě ke štěstí překonat. Postavy, které Pinocchia v jeho příběhu obklopují, tak zastu-

Inscenace činohry Městského divadla v Mostě Přehled titulů činohry na sezonu 2017 Sue Townsendová TAJNÝ DENÍK ADRIANA MOLEA režie: Petr Svojtka premiéra: 24. února 2017 na Velké scéně Andrzej Saramonowicz TESTOSTERON režie: Hana Marvanová premiéra: 7. dubna 2017 na Komorní scéně Christopher Hampton NEBEZPEČNÉ VZTAHY režie: Pavel Ondruch premiéra: 21. dubna 2017 na Velké scéně Paul Pörtner / SPLAŠENÉ NŮŽKY režie: Milan Schejbal premiéra: 2. června 2017 na Velké scéně Oldřich Veselý, Miloslav Klíma, Zbyněk Srba, Pavel Vrba ODYSSEIA režie: Zbyněk Srba premiéra: 29. září 2017 na Velké scéně Tennessee Williams TRAMVAJ DO STANICE TOUHA režie: Jakub Korčák premiéra: 10. listopadu 2017 na Komorní scéně Vlastimil Novák, George Agathonikiadis KRÁSKA A ZVÍŘE režie: George Agathonikiadis premiéra: 22. prosince 2017 na Velké scéně

pují nejrůznější dobré i zlé vlastnosti, jsou jejich výraznými prototypy. Režie se ujal Saby Sabev „Mám jich čtrnáct,“ odpovídá bulharský režisér Saby Sabev na otázku, kolik vlastní kšiltovek, protože kšiltovka je jeho součástí stejně jako permanentní úsměv na tváři. „Má jich tři sta třicet tři,“ opravuje ho jeho kolegyně výtvarnice Pavlina Vasileva. Na otázku, zda v ní i spí, Pavlina pohotově odpovídá: „Ne! ...Totiž nevím.“ Saby vystudoval Divadelní a filmovou akademii v Sofii, jeho hlavním oborem byly samozřejmě loutky, a to i přesto, že od mala snil o tom, že z něj bude filmař. Tento sen si splnil deset let po studiích, kdy na loutkářský obor navázal dvouletým studiem dokumentaristiky. Jeho diplomová práce ale byla o divadle, respektive o jednom nezávislém divadelním souboru. Od té doby se věnuje pouze režii divadelní, jak činohře, tak loutkovému divadlu. Nejraději má ovšem kombinaci všeho, co divadlo nabízí: činohru, loutky, hudbu, zpěv a tanec. Brzy začal režírovat i za hranicemi Bulharska, například v Polsku, Srbsku, Rusku a Kypru. České loutkové divadlo sleduje už hodně let, protože se účastnil mnohých loutkářských přehlídek v České republice. Jeho loutkový Hamlet dokonce v roce 2005 získal několik ocenění od českých kritiků a v Bulharsku se hraje dodnes. Na základě Sabyho loutkového představení Večer tříkrálový, které umělecký šéf Divadla rozmanitostí

Tomáš Alferi viděl na festivalu ve Slivenu, pozval Sabyho k nám do Rozmáňa. Titul se vybíral téměř tři roky. Poté, co se Saby vždy trefil do titulu, který v repertoáru máme (nebo budeme mít), vybral se příběh Pinocchia, který měl naposledy v Divadle rozmanitostí premiéru v roce 1989 a režíroval jej tehdejší umělecký šéf Jiří Středa. I Saby bude vyprávět příběh pomocí loutek a svým pojetím by měl být vhodný pro děti od tří let. Kdo má obavy z jiné poetiky, tomu Saby vzkazuje: „My Bulhaři máme velice podobný humor jako vy Češi, proto doufám, že se diváci, i ti nejmenší, budou dobře bavit. A taky máme rádi pivo jako vy… teda vy možná trochu víc.“ Jiří Ondra

Režisér Saby Sabev Foto, zdroj: Archiv Divadla rozmanitostí

Dvě premiéry a jedna derniéra Na začátku září jsme se poněkud netradičně rozloučili s hororově detektivní komedií Prokletí rodu Baskervillů aneb Pozor, zlý pes! Derniéra proběhla pod širým nebem na zámku v Korozlukách a diváci měli možnost vidět i samotného režiséra inscenace Petra Svojtku, který se představil v roli Stapletona. Inscenace měla premiéru 30. prosince 2012 a odehrálo se 38 repríz.

Mostecký soubor intenzivně pracuje hned na dvou inscenacích zároveň. V říjnu bude mít premiéru detektivní komedie Agathy Christie s názvem Past na myši a na začátku listopadu se můžete těšit na inscenaci Souborné dílo Williama Shakespeara (zkrácená verze), kterou uvedeme na Aréně. Lenka Krestová

Aktuality a novinky z Divadla rozmanitostí

Milí příznivci Divadla rozmanitostí, zkoušení našeho nejnovějšího pohádkového příběhu o malém loutkovém chlapci Pinocchiovi se nezadržitelně blíží k premiéře a my už jsme celí netrpěliví, jak jeho příběh na prknech našeho divadla dopadne. Inscenaci s naším souborem již od srpna připravuje bulharský režisér Saby Sabev, jehož tvorba je výrazně zacílena na klasické loutky. Autorkou výpravy je bulharská scénografka Pavlina Vasileva. Klasický pohádkový příběh, původně z pera Carla Collodiho, zpracoval dramatik Stefan Stojanov. O tom, co nového vzejde ze spolupráce bulharsko-českého loutkářského týmu, se můžete přesvědčit na premiéře 15. října, nebo v některém z dalších termínů. Již v říjnu, téměř vzápětí po premiéře započne další zkoušení. Divadelní zpracování příběhů Pipi Dlouhé punčochy bude jistě dalším lákadlem letošní sezóny. Premiéra se připravuje na 26. listopad a my už teď věříme, že vás naše Pipi rozdovádí i rozesměje. Krom právě zmíněných divadelních hitů máme v nabídce další klasické i neklasické „fláky”, takže neseďte doma a neváhejte s návštěvou Rozmáňa. Veškeré podrobné informace z loutkové a alternativní scény naleznete na našich webových stránkách www.divadlo-rozmanitosti.cz, které mají novou podobu. Hawk! Jiří Ondra, režisér a dramaturg DR


S t r a n a 2 0 | I n z e r ce

R o č n í k X V I I . | Č í s l o 8 | Z á ř í 2 0 1 6 | h t t p : / / l i s t y. m e s t o - m o s t . c z

ZINKPOWER ROUDNICE

ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ protikorozní ochrana s dlouhou životností

Unipetrol RPA investuje do rozšíření výroby a hledá posily na pozici: OPERÁTOR V ZÁCVIKU PRO CHEMICKÝ PROVOZ Požadujeme: • Min. SOU - chemické, elektrotechnické, zaměřené na životní prostředí, strojní a další technické obory • Základní znalosti MS Word, MS Excel • Odpovědný přístup • Rozhodnost, samostatnost • Schopnost práce ve výškách • Není nutná praxe z výroby Náplň práce: • Obsluha určeného provozního zařízení • Kontrola výrobního a strojního zařízení • Spolupráce s navazujícími provozy a údržbou Nabízíme: • Zázemí stabilní společnosti • Hlavní pracovní poměr • Zaškolení v Tréninkovém centru • Odpovídající mzdu včetně odměn a možnost profesního růstu • Poukázky Flexi Pass v hodnotě 4 000 Kč/rok • Příspěvek na penzijní připojištění / životní pojištění • Dovolenou nad rámec zákoníku práce • Dotované stravování • Práci ve směnném provozu – po zaškolení Místo výkonu práce: Litvínov - Záluží

tel.: 416 841 309 | www.zinkovna.cz

Uchazeče, kteří splňují uvedené požadavky, budeme kontaktovat s termínem konání výběrového řízení.

RV1601065/01

Zájemci mohou zasílat svůj strukturovaný životopis na e-mail: ondrej.cernohorsky@unipetrol.cz, a to nejpozději do 25. 11. 2016.

Váš dodavatel stavebních materiálů

Sklad Most–Velebudice ST

Dělnická 209, 434 01 MO tel.:

Sklad Litvínov

Litvínov Vinohradská 80, 436 01 tel.: 777 712 275

viva.cz

jitka.linhartova@delfysta

obchod@delfystaviva.cz

!!! POZORod!!ej! bez DPH

VYMETÁNÍ SKLADŮ - pr ce výrobců, .10. grilování, prezenta

13 slevy a dárky Sklad Jiřetínn

Dolní Jiřetín - Záluží tel.:

777 713 938

viva.cz

marek.svoboda@delfysta

www.delfystaviva.cz

Most | Litvínov | Jiřetín | Petřvald u Karviné

.10.2016

PLATNOST AKCE 13.-15

iné Sklad Petřvald u Karv u Karviné

řvald Podlesní 1827, 735 41 Pet 437 5 57 tel.: 734

delfymorava@seznam.cz

obchod@delfystaviva.cz

www.facebook.com/delfy.delfy.92

RV1601075/01

RV1600091/06

Termín nástupu: leden 2017


P r o g ra m d i v a d l a | S t r a n a 2 1

R o č n í k X V I I . | Č í s l o 8 | Z á ř í 2 0 1 6 | h t t p : / / l i s t y. m e s t o - m o s t . c z

Program Městského divadla v Mostě Říjen 2016 Velká scéna 2. 10. neděle zadáno 19.00 hodin GALAVEČER PRAŽSKÉHO KOMORNÍHO BALETU Uvádí: Pražský komorní balet, Praha. 3. 10. pondělí zadáno 17.00 hodin GALAVEČER OPERNÍCH MELODIÍ A EVERGREENŮ Účinkují sólisté hudebních divadel: Venuše Dvořáková a Eva Charvátová – soprán, Roman Krebs a Petr Horák – tenor, Vladimír Jelen – bass. Doprovází a spoluúčinkuje Festivalový orchestr Petra Macka. Uvádí: Koncertní agentura MMMM. 5. 10. středa volné 19.00 hodin MÓDA A HVĚZDY Charitativní módní přehlídka. V programu přehlídky se představí české MISS ČR Nikol Švantnerová, Lucie Šlégr a Veronika Kašáková. Dále MISTER GLOBAL Tomáš Martinka a mostecké házenkářky ČERNÍ ANDĚLÉ. Uvádí: Svatební salon Delta, Most. Vstupné: 150 Kč 11. 10. úterý sk. U + volné 17.00 hodin STARCI NA CHMELU Vratislav Blažek, Ladislav Rychman První československý filmový muzikál v činohře Městského divadla v Mostě. Známé písně, láska, svoboda i naděje ve slavném muzikálu ze šedesátých let. To vše s živou kapelou! Vstupné:180 a 200 Kč 12. 10. středa sk. S + volné 19.00 hodin SATURNIN Zdeněk Jirotka Saturnin patří dlouhodobě mezi nejčtenější a nejoblíbenější české humoristické knihy. Je přitažlivý pro svěží i bláznivý anglický humor a jeho hlavním hrdinou je stoický sluha, jenž si libuje v kanadských žertech a vyhledává dobrodružství všeho druhu. Diváci se mohou těšit na jedinečnou divadelní podobu Jirotkova románu i děj plný písní, gagů a neuvěřitelných situací. Vstupné: 150 a 170 Kč Délka představení je 160 minut. 17. 10. pondělí volné 19.00 hodin „SLÁVA W. A. MOZARTOVI“ Zahajovací koncert 26. sezóny Festivalového orchestru Petra Macka. V programu krásných melodií zazní „Korunovační mše“ a další skladby W. A. Mozarta, M. Brucha a jiných skladatelů. Účinkují: Kvartet pěveckých sólistů hudebních divadel, Pražský mužský komorní sbor, Ženský pěvecký sbor Clavis Cordium, známá sólistka virtuózka – violoncellistka Dominika Hošková a další. Doprovází a spoluúčinkuje Festivalový orchestr Petra Macka, dirigent Jiří Štrunc. Uvádí: Koncertní agentura MMMM. Vstupné: 300 Kč

18. 10. úterý volné 19.00 hodin Fan Club Ticket POSTŘIŽINY Bohumil Hrabal Dramatizace kultovní knihy. Poetické obrázky plné nostalgie a nezaměnitelného humoru. Vstupné: 150 a 170 Kč Délka představení je 160 minut. 21. 10. pátek PA, PB + volné 19.30 hodin Premiéra PAST NA MYŠI Agatha Christie Klasický příběh slavné Agathy Christie. Do penzionu manželů Ralstonových přijíždějí první hosté a jeden z nich se chystá vraždit. A zahradník to asi nebude. Překlad: Pavel Dominik - Úprava a režie: Věra Herajtová – Dramaturgie: Kateřina Mocová Šplíchalová – Scéna: Petr Kastner – Kostýmy: Romana Tůmová – Hudba: Tomáš Alferi. Hrají: Zita Benešová, Jan Beneš, Matyáš Procházka, Ivana Zajáčková, Otto Liška, Lilian Sarah Fischerová, Marcel Rošetzký a Jakub Koudela. Vstupné: 220 a 250 Kč 25.10. úterý volné 19.00 hodin LASKAVÁ TERAPIE Christopher Durang LASKAVÁ TERAPIE aneb LÁSKA je fata morgána. Komedie o tom, že každý je tak trochu blázen. Hrají: Vanda Hybnerová, Miroslav Etzler, Martin Pechlát, Vojta Záveský, Sandra Černodrinská / Kristýna Leichtová. Uvádí: Divadlo Palace, Praha Vstupné: 300 a 330 Kč 26. 10. středa zadáno 18.00 hodin Slavnostní večer k oslavě státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu s předáním Ceny města Mostu za rok 2015. KONCERT: 4TET Vstupné: 50 Kč (prodej vstupenek od 1. 10. 2016) 27. 10. čtvrtek C + volné 19.00 hodin PAST NA MYŠI Agatha Christie Klasický příběh slavné Agathy Christie. Do penzionu manželů Ralstonových přijíždějí první hosté a jeden z nich se chystá vraždit. A zahradník to asi nebude. Vstupné: 150 a 170 Kč 31.10. pondělí volné 19.00 hodin Fan Club Ticket CABARET Joe Masteroff – John Kander – Fred Ebb Slavný americký muzikál. Sugestivní příběh z předválečného berlínského Cabaretu, nad nímž se stahují černá mračna dějin. Skvělou hudbu Johna Kandera živě zahraje devítičlenný Kit-Kat Band. Inscenace není vhodná pro děti do 15 let. Vstupné: 180 a 200 Kč Délka představení je 135 minut.

Komorní scéna 6. 10. čtvrtek sk. R + volné 19.00 hodin PODIVNÝ PŘÍPAD SE PSEM

Mark Haddon, Simon Stephens Lehce mysteriózní příběh patnáctiletého autistického chlapce, který najde mrtvého psa své sousedky a rozhodne se odhalit vraha. Při svém pátrání pak rozkrývá nejednu záhadu ve vlastní rodině. Mark Haddon za román Podivný případ se psem obdržel v roce 2003 prestižní ocenění v rámci Whitbreadovy ceny. Vstupné: 140 Kč Délka představení je 110 minut.

Výstava ve foyeru Jana Haklová a skupina X - XII ZAŠITÁ KRÁSA – patchwork Výstava potrvá do 31. října 2016

Divadlo rozmanitostí 1. 10. sobota volné 10.00 hodin Předpremiéra PINOCCHIO Carlo Collodi – Saby Sabev Divadelní loutkové zpracování legendárního příběhu o dřevěném panáčkovi, kterého vytesal mistr Gepeto. Pinocchio je tak trochu neposlušným klukem. Během mnoha dobrodružství sbírá životní zkušenosti a stává se z loutky opravdovým člověkem. Musí přijít sám na to, kým v životě vlastně je a jací jsou lidé kolem něho, aby mohl docenit, kdo je jeho pravým přítelem. Inscenace Sabyho Sabeva, renomovaného režiséra bulharské loutkářské školy. Autor: Stefan Stojanovič – Režie: Saby Sabev – Scéna, kostýmy, loutky: Pavlína Vasileva – Dramaturgie: Jiří Ondra – Hudba: Tomáš Alferi. Hrají: Tereza Karásková, Jitka Raková, Pavel Zikmund, Ivana Čurdová a Petr Rak. Vstupné: 80 Kč Pro děti od 3 let. 8. 10. sobota volné 10.00 hodin O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH Jiří Ondra na motivy klasické pohádky Pohádka, která vznikla ve spolupráci s mateřskými a základními školami v mosteckém regionu. Inscenace využívá výtvarných návrhů dětí na dané téma, které vznikaly v rozmezí půl roku. Jde o ojedinělý projekt, v němž je dětská kresba výraznou inspirací pro vznik scény, loutek a kostýmů. Kromě toho, že jde o divadelní zpracování známého pohádkového příběhu o hodné Marušce, ošklivé Holeně a zlé Maceše, podporuje inscenace O dvanácti měsíčkách autorskou dětskou tvorbu a komunikaci (nejen) mosteckých škol a školek s Divadlem rozmanitostí v Mostě. Vstupné: 70 Kč Pro děti od 3 let.

Vstupné: 70 Kč Pro děti od 3 let. 15. 10. sobota volné 17.00 hodin Premiéra PINOCCHIO Carlo Collodi – Saby Sabev Divadelní loutkové zpracování legendárního příběhu o dřevěném panáčkovi, kterého vytesal mistr Gepeto. Pinocchio je tak trochu neposlušným klukem. Během mnoha dobrodružství sbírá životní zkušenosti a stává se z loutky opravdovým člověkem. Musí přijít sám na to, kým v životě vlastně je a jací jsou lidé kolem něho, aby mohl docenit, kdo je jeho pravým přítelem. Inscenace Sabyho Sabeva, renomovaného režiséra bulharské loutkářské školy. Autor: Stefan Stojanovič – Režie: Saby Sabev – Scéna, kostýmy, loutky: Pavlína Vasileva – Dramaturgie: Jiří Ondra – Hudba: Tomáš Alferi. Hrají: Karásková Tereza, Raková Jitka, Zikmund Pavel, Ivana Čurdová a Petr Rak. Vstupné: 80 Kč Pro děti od 3 let. 22. 10. sobota volné 10.00 hodin DRACULA Bram Stoker – Kateřina Baranowska – Jiří Ondra Loutky rozžijí příběh hraběte Draculy. Převáží vidina bohatství, nebo láska ke krásné Míně? Spektákl nabitý napětím, humorem, hudbou a divadelní nadsázkou. Vstupné: 70 Kč Pro děti od 8 let. 29. 10. sobota volné 10.00 hodin DRAKOPOHÁDKY Jiří Jelínek – Tomáš Alferi Hudebně-divadelní revue o dracích a malém kosmonautovi, který přistane na jejich planetě. Tam se problémy neřeší jinak, než tancem. Ojedinělé zážitkové představení pro nejmenší až největší diváky spojené s koncertem opravdové dračí kapely, při kterém nemusíte sedět na svých místech! Vstupné: 70 Kč Pro děti od 3 let.

Mostecké listy neodpovídají za správnost ani případnou změnu programu divadla.

MOSTECKÉ LISTY Adresa redakce: Mostecké listy Magistrát města Mostu Radniční 1/2 434 69 Most

9. 10. neděle volné 18.00 hodin KLEVETĚNÍ III. Oblíbený pořad Reginy Razovové a jejích hostů. Poprvé v Divadle rozmanitostí! Vstupné: 70 Kč, pro členy KPD: 50 Kč

Své názory a příspěvky do Mosteckých listů posílejte elektronicky na adresu: listy@mesto-most.cz

15. 10. sobota volné 10.00 hodin POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE Josef Čapek Jevištní zpracování veselých příhod pejska a kočičky o tom, Jak myli podlahu, Jak sušili prádlo a Jak pekli dort.

Příští vydání Mosteckých listů: 27. října 2016, uzávěrka příštího vydání: 14. října 2016.


S t r a n a 2 2 | P r o g ra my k i n

R o č n í k X V I I . | Č í s l o 8 | Z á ř í 2 0 1 6 | h t t p : / / l i s t y. m e s t o - m o s t . c z

Program mosteckých kin Říjen 2016 Kino Kosmos MAXI 3. – 5. 10. / 17:30 / 121 min. / 120 Kč ANTHROPOID Velká Británie / Česko / Francie, historický, do 12 let nevhodný Snímek vychází z výjimečného skutečného příběhu vojenské operace za druhé světové války, jejímž cílem byl atentát na obergruppenführera SS Reinharda Heydricha, který byl po Hitlerovi a Himmlerovi třetím nejvýznamnějším mužem Třetí říše. 5. 10. / 20:00 / 110 Kč THE BEATLES: EIGHT DAYS A WEEK – THE TOURING YEARS Velká Británie, dokument Oscarový režisér Ron Howard (Apollo 13, Da Vinciho kód, Rivalové, Inferno) přinese na filmová plátna příběh kapely, která změnila svět – The Beatles. 6. – 9. 10. / 17:30 / 85 min. / 120 Kč INSTALATÉR Z TUCHLOVIC ČR, komedie, do 12 let nevhodné Mobil nepoužívá, telefonáty za něj vyřizuje jeho matka, která mu také vaří, nakupuje, pere, dělá účetnictví a řídí chod celé domácnosti. 6. – 9. 10. / 20:00 10. – 12.10. / 17:30 / 110 Kč DÍVKA VE VLAKU USA, mysteriózní / thriller, do 15 let věku nepřístupný Každý den na cestě do práce jezdí Rachel Watson vlakem okolím města Witney. Vlak projíždí kolem jejího starého domu, kde bydlí její exmanžel se svou novou manželkou Annou. O pár domů dál každý den vidí jiný manželský pár. 8. – 9. 10. / 15:00 29. – 30. 10. / 15:00 / 87 min. / 110 Kč JÁ, KOCOUR USA, rodinná komedie, český dabing Po cestě na dceřinu party má Tom fatální nehodu. Po probuzení zjišťuje, že zatímco jeho tělo leží v kómatu v nemocnici, jeho mysl se ocitá v těle kocoura. 10. – 12. 10. / 20:00 / 123 min. / 110 Kč DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ USA, Velká Británie / Francie / Irsko, romantická komedie, do 15 let věku nepřístupná, český dabing Utrpení největší smolařky v dějinách dosud neskončilo. Bridget Jonesová je stále bez chlapa. Jak název třetího dílu slavné série napovídá, tím hlavním malérem bude tentokrát neplánované těhotenství. 13. 10. / 17:30 / 160 Kč MÖTLEY CRÜE: POSLEDNÍ KONCERT – Filmový klub Most Záznam koncertu z Los Angeles Rocková legenda Mötley Crüe zahrála poslední dva živé koncerty své čtyřiatřicetileté kariéry na Nový rok ve Staples Center v domácím Los Angeles. 13. – 16. 10. / 20:00 / 122 min. / 120 Kč INFERNO USA, mysteriózní thriller, do 12 let nevhodný Ve snímku Inferno se známý symbololog (Tom Hanks) pouští do pátrání po stopách, které souvisí se samotným Dantem. Když se Langdon probouzí se ztrátou paměti v italské nemocnici, spojí své síly se Siennou Brooksovou (Felicity Jones), doktorkou, do které Langdon vkládá naděje, že mu pomůže ztracené vzpomínky znovu získat.

14. – 16. 10. / 17:30 17. – 19. 10. / 20:00 / 97 min. / 120 Kč BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU ČR, komedie Sympatická Eliška (Petra Hřebíčková) je na plný úvazek milující manželkou charizmatického a bohatého Pavla (Jiří Langmajer). Ovšem jen do té doby, než ji na prahu čtyřicítky milým a korektním způsobem požádá o rozvod. 15. – 16. 10. / 15:00 / 90 min. / 110 Kč TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ USA, rodinná animovaná komedie, český dabing Co dělají vaši čtyřnozí miláčci, když nejste doma? Odpověď na otázku, kterou se trápí každý chovatel koček a pejskař, najdete v animované komediální lahůdce. 17. – 19. 10. / 17:30 / 94 min. ZILIONÁŘI USA, akční krimi komedie, do 12 let nevhodná David je nekomplikovaný muž, který uvízl v monotónním životě. Den co den usedá za volant svého obrněného automobilu, aby odvážel obrovské sumy peněz jiných lidí. 20. – 23. 10. / 17:30 22. – 23. 10. / 15:00 / 83 min. / 130 Kč LICHOŽROUTI ČR, animovaný rodinný Lichožrouti jsou malí tvorové, kteří žijí s námi lidmi a mohou za to, že lidstvu z každého páru ponožek vždy zůstane jen jedna – lichá. Ponožkami se totiž živí! 20. – 23. 10. / 20:00 / 97 min. / 120 Kč / 3D KRÁSNÉ DNY V ARANJUEZ Francie / Německo, drama, do 12 let nevhodná Krásný letní den. Zahrada. Terasa. Muž a žena sedí u stolu pod stromy, okolo nich proudí lehký, letní vánek. V nekonečné dáli, za rozlehlou plání, se rýsuje silueta Paříže. Rozhovor začíná. 24. – 26. 10. / 17:30 / 120 Kč OSTRAVAK OSTRAVSKI ČR, komedie Jarek Ostravski je horník jako každý jiný. Když ale v dole bouchne jedna ze štol a on zachrání spoustu svých kamarádů ze závalu, stane se hrdinou a rázem se mu jeho život obrátí naruby. 24., 26. 10. / 20:00 / 116 min. / 120 Kč JACK REACHER: NEVRACEJ SE USA, akční / krimi / drama / mysteriózní / thriller, do 12 let nevhodný Reacher nejraději pracuje tam, kde by byl oficiální postup příliš zdlouhavý. Jako bývalý major vojenské policie má rád zločiny s armádní příchutí. 25. 10. / 20:00 / 110 Kč – předprodej 150 Kč – v den akce KISS: LIVE IN LAS VEGAS Záznam koncertu Letos, jedné bláznivé noci v Las Vegas, na střeše Hard Rock Hotelu, přistála helikoptéra s kapelou KISS, která město zabrala pro své legendární show. 27. – 30. 10. / 17:30 31.10.– 2.11. / 20:00 / 95 min. / 110 Kč KOMICI S.R.O. THE TOUR ČR, road movie / komedie, do 12 let nevhodná Komická roadshow, jaká tady ještě nebyla! Knor, Pavlásek, Kočičková, Matonoha, Nedvěd a Ruda z Ostravy projíždějí republikou. 27. – 30. 10. / 20:00 / 3D / 150 Kč DOCTOR STRANGE USA, akční / dobrodružný / fantasy, do 12 let nevhodné, český dabing Studio Marvel uvádí film o světoznámém neurochirurgovi Dr. Stephenu Strangovi, jehož život se změní po strašlivé dopravní nehodě, která mu znemožnila používat ruce.

31. 10. – 2. 11. / 17:30 / 120 Kč TENKRÁT V RÁJI Česko / Slovensko / drama, do 12 let nevhodné Koprodukční film volně vypráví příběh dramatického osudu českého horolezce Josefa Smítky a jeho druhů, popravených nacisty v dubnu 1945 v Terezíně. 3. – 6. 11. / 17:30 / 3D / 150 Kč 5. – 6. 11. / 15:00 7. – 9. 11. / 17:30 / 2D / 130 Kč TROLLOVÉ USA, animovaný / dobrodružný / rodinný / fantasy Zpívají, tančí a parádně se baví. Budete se bavit i vy! 3. – 6. 11. / 20:00 / 130 Kč POHÁDKY PRO EMU ČR, romantická komedie Petr Miller pracuje již řadu let pro imigrační úřad v Londýně. Zaběhaný rytmus jeho života jednoho dne přeruší podivný telefonát z Prahy. V nemocnici leží po autonehodě svobodná matka, která ho v případě nouze uvedla jako opatrovníka svého dítěte.

MIDI 29. 9. – 5. 10. / 19:00 / 90 Kč / 117 min. NEON DEMON Francie / Dánsko / USA, thriller / horor / mysteriózní, do 15 let nepřístupný Jesse je mladá, krásná a má onu tajemnou esenci, která ji vyčleňuje ze zástupu dokonalých krásek ucházejících se o svých pár let slávy na módních molech v Los Angeles. „Kdo by chtěl zkyslý mlíko, když může mít čerstvý maso?“, utrousí na její adresu jedna ze závistivých kolegyň. Neonový puls fashion světa pohlcuje Jesse natolik, že přehlíží varovné signály. Za marnivými kulisami kultu krásy totiž dříme dávné zlo, které se živí nevinností. 6. – 12. 10. / 19:00 / 90 min. / 90 Kč RINO – PŘÍBĚH ŠPIONA ČR, dokument Studená válka rozdělovala svět na dva mocenské tábory téměř polovinu dvacátého století. I když v ní oficiálně nepadl jediný výstřel, ovlivnila svým průběhem životy lidí na celé planetě. Jejími vojáky byli příslušníci tajných služeb, spolupracovníci, agenti, špioni, informátoři. Jejich životy a činy jsou zahaleny tajemstvím. FILMOVÝ KLUB MOST UVÁDÍ: FILMOVÁ PŘEHLÍDKA – ECHO BE2CAN 2016 Výběr toho nejlepšího z festivalové kinematografie. Unikátní přehlídka filmů z evropských festivalů Berlinále, Benátky, Cannes. 13. – 14. 10. / 19:00 24 TÝDNŮ Německo / drama / 102 min. / 100 Kč 15. – 16. 10. / 19:00 HEDI Belgie / drama / 88 min. / 100 Kč 17. – 18. 10. / 19:00 SIERANEVADA Rumunsko, Francie / drama / 173 min. / 100 Kč 19. – 20. 10. / 19:00 TONI ERDMANN Německo, Rakousko / komediální drama / 163 min. / 100 Kč 21. – 22. 10. / 19:00 ZDALEKA Venezuela, Mexiko / drama / 90 min. / 100 Kč 23. – 26. 10. / 19:00 / 90 Kč / 92 min. CHRONIC Mexiko / Francie, drama, do 15 let nepřístupné

Pro Davida není smrt ničím děsivým a tabuizovaným. Pracuje jako paliativní ošetřovatel těch, kteří na ni čekají – často jako na vysvobození z nesmírného utrpení. 27. 10. – 2. 11. / 19:00 / 91 min. / 90 Kč RADIO DREAMS USA / Írán, komedie, do 12 let nevhodná Hamid se rozhodne pro odchod do Spojených států, aby si splnil svůj americký sen a mohl se věnovat kariéře spisovatele. Místo toho ale skončí v malém íránském rádiu a svoje umělecké ambice si naplňuje prostřednictvím ezoterických pořadů, které připravuje pro své posluchače. POHÁDKY V KINĚ KNIHOVNA sobota 8. 10. / 10:00 / vstupné 30 Kč O MAŠINCE 67 minut / pásmo pohádek pro nejmenší Bubla Fráček – epizoda 3., Strašidýlko v zahrádce, Pět draků vodáků, Jak se stal Horymír plavčíkem, Pohádky o mašinkách, O zvědavé mašince, O zvířátkách pana Krbce, Bob a Bobek, Ve vzduchu, Divoké sny Maxipsa Fíka, Jája a Pája – jak plnili jarní přání, Štaflík a Špagetka – správný tón. sobota 15. 10. / 10:00 / vstupné 30 Kč NAŠE KARKULKA 63 minut / pásmo pohádek pro nejmenší Krakonoš a poslíček, Rézi a Brok pouštějí draky, Naše Karkulka, Chyťte opici, Jak se pan Kotrč vrátil, Cvrček a housličky, Vodník Čepeček – svatba. sobota 22. 10. / 10:00 / vstupné 30 Kč KRTKOVA POHÁDKOVÁ DOBRODRUŽSTVÍ 62 minut / pásmo pohádek Krtek a zápalky, Krtek a medicína, Krtek hodinářem, Krtek a muzika, Krtek a karneval, Krtek a koberec, Krtek a buldozer. sobota 29. 10. / 10:00 / vstupné 30 Kč O PRINCEZNĚ, KTERÁ VŠECHNO VIDĚLA 63 minut / pásmo pohádek pro nejmenší O princezně, která všechno viděla, O líném Honzovi, Krtek a ježek, Medicína, Železné boty, Vlněná pohádka. PROMÍTÁNÍ PRO MAMINKY (TATÍNKY) S DĚTMI úterý 18. 10. / Kosmos Maxi / 2D / 9:30 / vstupné 60 Kč TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ USA, rodinná animovaná komedie, český dabing, 90 min. Co dělají vaši čtyřnozí miláčci, když nejste doma? Odpověď na otázku, kterou se trápí každý chovatel koček a pejskař, najdete v animované komediální lahůdce. PROMÍTÁNÍ nejen PRO SENIORY úterý 25. 10. / Kosmos Maxi / 2D / 14:00 / vstupné 60 Kč DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ USA, Velká Británie, romantická komedie, do 15 let věku nepřístupná, český dabing, 123 min. Utrpení největší smolařky v dějinách dosud neskončilo. Bridget Jonesová je stále bez chlapa. Jak název třetího dílu slavné série napovídá, tím hlavním malérem bude tentokrát neplánované těhotenství. Taková věc dokáže vykolejit i životem otřískanou Bridget, zvlášť když naprosto netuší, s kým počala.

Mostecké listy neodpovídají za správnost ani případnou změnu programu kin.


R o č n í k X V I I . | Č í s l o 8 | Z á ř í 2 0 1 6 | h t t p : / / l i s t y. m e s t o - m o s t . c z

Historie | Astro | Strana 23

Mostecké osobnosti

Astrookénko

Most je rodištěm či působištěm řady významných osobností. Některé z nich postupně představujeme v Mosteckých listech.

Náš pravidelný sloupek si dovolíme začít dobrou zprávou, neboť těch není nikdy dost. Dobrou zprávou je, že letní čas (SELČ – středoevropský letní čas) bude končit dne 30. října, tedy v noci ze soboty 29. na neděli 30. října. Neděle 30. října bude o hodinu delší, protože ve tři hodiny ráno se čas posune zpět na dvě hodiny, čímž se dostaneme na náš starý dobrý známý středoevropský čas (nesprávně označovaný jako „zimní“ – SEČ). Neodpustíme si však statistickou vsuvku a konstatování, že následující období platnosti středoevropského času bude kratší (jen 154 dní) v porovnání s obdobím platnosti letního, tedy východoevropského času (celých 211 dní). Letní středoevropský (neboli východoevropský) čas u nás začne platit opět od neděle 26. března 2017, jak je uvedeno v příslušném usnesení vlády ČR. Proč informaci o konci platnosti letního času uvádíme jako „dobrou zprávu“? Protože pro astronomická pozorování je středoevropský čas výhodnější. Soumrak a tma vhodná pro pozorování budou najednou až překvapivě mnohem dříve než jsme byli dosud zvyklí. Slunce bude koncem října zapadat už před 18. hodinou, kdy nastane soumrak.

Wenzel Hablik Pokud v galeriích doma či ve světě spatříte obraz signovaný stylizovanými iniciálami v podobě dvou muřích nohou, vězte, že jde s největší pravděpodobností o dílo mosteckého rodáka – malíře, grafika, architekta a textilního návrháře Augusta Wenzela Hablika. Třebaže za svého života dosáhl nadregionální známosti jen jako umělecký řemeslník a skutečného uznání svého talentu se nedočkal, patří mezi největší osobnosti raného expresionismu. V současnosti je znovu objevován; oceňován je zejména v souvislosti s pozdějšími utopicko-futuristickými vizemi a architektonickými návrhy. Ke svému českému původu se nikdy nepřestal hlásit a město Most, kde se 4. srpna 1881 narodil, označoval za svoji „pravlast“. Umělecké a technické nadání zdědil nejspíš po svém otci truhláři. Stejnému řemeslu se vyučil i Wenzel, věnoval se však malířství porcelánu. Vzdělání a odbornou průpravu získal na keramické škole v Teplicích a posléze na uměleckoprůmyslové škole ve Vídni, kde vznikají i jeho první portréty. Zpočátku tak jeho tvorba nese znaky vídeňské secese. Poté však absolvoval studia na Akademii výtvarných umění v Praze u profesora Thieleho a zřejmě i pod vlivem legendární Munchovy pražské výstavy v roce 1905 se jeho styl změnil na expresivní. Z 600 olejomaleb, jež v letech 1902 až 1934 vytvořil, je dnes známo 250. Kromě portrétů jsou to především krajiny a symbolické motivy. Jeho trvalým inspiračním zdrojem se staly kopce a lomy v Podkrušnohoří. V dětství nalezl v Krušných horách krystal, který ho natolik uchvátil, že se stal základem a východiskem jeho další výtvarné činnosti. Při výpravě do Alp pak byl okouzlen krásou hor – zálibu v přírodních tvarech poté uplatňoval ve všech oblastech svého působení včetně architektury. Dával vzniknout nevšedním expresionistickým malbám a vizionářským grafikám krystalických zámků a chrámů. Pracoval na olejomalbách bizarních vidin krystalických měst, ale také na grafikách létajících krystalů-paláců. Z krystalů vytvářel modely rozsáhlých světelných architektur a umisťoval je buď do velehor, nebo do moře. Díky nesmírnému technickému nadání pracoval jako architekt a navrhoval nábytek, textilie, šperky, dekorativní předměty z kamene, mosazi, slonoviny a drahokamů

a předměty denní potřeby. Jeho textilní produkce využívá vzorů ze severského lidového umění: do geometrického řádu jsou vsazeny barevné detaily připomínající indiánské vzorce, zvěř či figury stylizuje do abstraktních forem a znaků. Jindy vytváří čisté abstraktní práce, v nichž se projevuje i dobová síla myšlenek Bauhausu. Po přesídlení do německého Itzehoe se zaměřil na velkolepé pohledy pobřeží Severního moře. Inspiraci sbíral i na svých četných cestách a výpravách do vzdálených končin. Svérázná jsou také Hablikova vypodobnění vesmíru. Přestože tíhl k expresionismu, jeho pozdější díla mají surrealistické znaky. Postoje tehdejší kritiky byly často rozporuplné, některá o něm psala jako o „básnivém architektu“. Byl solitérem, netvořil v žádném uskupení. Z jeho umělecké dráhy ho nesvedla ani vážná nemoc. V roce 1934 zemřel, v následujících třech letech pak byly uspořádány výstavy z jeho pozůstalosti v Chemnitzu, Praze, Liberci a konečně také v jeho rodišti, kde se výstava chystala od roku 1927. Uskutečnila se ovšem až v dubnu 1936 zásluhou Spolku přátel muzea v Mostě. V prostorách muzea mohli návštěvníci obdivovat tkaniny a nástěnné koberce, obrazy věnované původní vlasti i malby a kresby z nové domoviny. Průvodcem expozicí byl archivář dr. Kurt Oberdorffer, který Hablika charakterizoval jako autora, jenž bez ohledu na původ, zvyky a úsudek jiných nekompromisně razil svou cestu a jeho výtvory vznikaly z jemu vlastního bohatství fantazie a tvůrčí invence. Hablikovy malířské návrhy architektur byly tak výjimečné a nezvyklé, že nebyly realizovány, a jejich autor na dlouho upadl v zapomnění. To se mění v roce 1989, kdy je na výstavě ve Florencii rozpoznán Hablikův vztah k italskému futurismu, což vede k probuzení zájmu o tohoto umělce. V roce 1992 ho představuje Galerie výtvarného umění v Chebu, v průběhu dalších let je zastoupen v expozicích dalších vystavovatelů. Jeho osobnost připomněla rovněž letošní výstava k 90. výročí ostravského Domu umění, kde mezi stovkou nejvýznamnějších děl ze sbírek zdejší Galerie výtvarného umění byl též jeden z Hablikových portrétů. (ptroj) Hablikova signatura

Dne 30. října bude v konjunkci Venuše se Saturnem.Venuše se bude od Saturnu z našeho pohledu nacházet 3° jižně, tj.ve vzdálenosti přibližně 6 kotoučků Měsíce. Úkaz se odehraje pod naším obzorem, ale přiblížení planet budeme moci pozorovat na večerní obloze (viz obrázek). Obě planety se budou v té době nacházet v souhvězdí Štíra těsně u nejasnější hvězdy souhvězdí, Antares. Na obrázku je pak vlevo zvýrazněno sousední souhvězdí Střelce. Na říjnové ranní obloze bude v první polovině měsíce nad východním obzorem pozorovatelný Merkur a ve druhé polovině měsíce ho zde vystřídá planeta Jupiter. Při běžném pohledu je může dojít ke snadné záměně planety Jupiter s Planetou Venuší, neboť víme, že Venuše je Jitřenka když je vidět ráno. Jenže v tomto případě to nebude Venuše, alias Jitřenka, nýbrž Jupiter. Večerní oblohu bude zdobit nad jihozápadním obzorem Mars a nízko nad západním obzorem Venuše se Saturnem. Venuše se totiž bude vzdalovat od Slunce. Venuše pak začne být mnohem lépe pozorovatelná právě ve večerních hodinách a bude díky tomu hrát svou úlohu Večernice. Pozorování pouhým okem a jasné počasí je velmi vhodné pro pozorování těchto úkazů: n V úterý 11. řájna v 11 hodin nastane těsná konjunkce Merkuru s Jupiterem, Merkur bude 0,8° severně. Obě planety spatříme na ranní obloze nad východním obzorem a jasnost Merkuru bude dosahovat vcelku slušných −1,1 magnitudy. n V říjnu dojde hned ke dvěma konjunkcím Měsíce. Dne 19. října v 9 hodin to bude těsná konjunkce s Aldebaranem (Měsíc 0,3° severně) a 28. října ve 12 hodin s planetou Jupiter (Měsíc 0,6° severně). Konjunkce samotné se sice odehrají za dne, avšak přibližování těles bude možné spatřit alespoň ráno před konjunkcí. Zdeněk Tarant, Astronomická společnost Most


KONTAKT PRO INZERCI

Tomáš Tecl

tel: 773 161 747 email: tecl@regvyd.cz

RV1600100/08

Následující vydání ŘÍJEN Uzávěrka: 19. 10. 2016 Vychází: 27. 10. 2016

AMERICKÝ MUZIKÁL

Ý HIT NOV RA AUTO LU IKÁ MUZ ! MEN CAR

LIBRETO

TEXTY

HUDBA

IVAN MENCHELL

DON BLACK

FRANK WILDHORN

PREMIÉRA ŘÍJEN 2016 Uváděno na základě exkluzivní smlouvy s Music Theatre International. www.MTIshows.com

RV1600173/16

RV1601072/01

Vstupenky v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 8, tel.: 221 868 666, obchodním odd. tel.: 221 868 777, 888, 999, e-mail: objednavky@hdk.cz a v síti TicketArt vč. všech poboček CK Čedok.

www.hdk.cz Pořadatel:

8. – 9. 10. 2016

22.03.16 10:39

RV1600224/07

Gastro food fest

Partneři:

Stredocech_92x63_B&C.indd 1

na Zahradě Čech

RV1500552/104

GFF 2016 188x30 mm.indd 1

Více než 300 ohrožených dětí v Klokánkách potřebuje Vaši pomoc! Přispět můžete: • jednorázově dárcovskou SMS ve tvaru DMS FODKLOKANEK na telefonní číslo 87 777, cena DMS je 30 Kč, • pravidelně měsíčně po dobu jednoho roku dárcovskou SMS ve tvaru DMS ROK FODKLOKANEK na telefonní číslo 87 777, cena DMS je 30 Kč měsíčně, • jednorázově nebo pravidelně libovolnou částkou na účet Fondu ohrožených dětí 3055103/0300. Za Vaši pomoc mnohokrát děkujeme! www.fod.cz

O R I G I N Á L N Í 1 2 0 Č L E N N Ý A R M Á D N Í 23.S9.O2016 U B8:58:32 OR

ALEXANDROVCI 20. 5. 2017 PRAHA Tipsport arena — 15:00 a 20:00

EUROPEAN TOUR 2017

WWW.ALEXANDROVCI.CZ

RV1500855/24

festival dobrého jídla a pití!

NEJLEPŠÍ SVĚTOVÁ AKROBATICKÁ SHOW

ČÍNSKÝ NÁRODNÍ CIRKUS NOVÁ SHOW

18. a 19. 1. 2017 - PRAHA Kongresové centrum, 19:00

www.CINSKY-NARODNI-CIRKUS.cz

VÝPRAVNÝ MUZIKÁL PRO VELKÉ I MALÉ V KONGRESOVÉM CENTRU PRAHA

Hrají: J. Langmajer, Ch. Poullain, V. Kratina, D. Gránský, P. Vraspírová, R. Genzer, M. Suchánek, A. Gondíková, J. Korn, R. Vojtek, D. Batulková, V. Kopta, J. Dulava, H. Holišová, I. Korolová a další

www.ATZIJIDUCHOVEMUZIKAL.cz

Generální partner

Generální mediální partner

Hlavní partneři

RV1500855/26

RV1500855/25

GRANDHOTEL HONG KONG


Společnost | Strana 25

R o č n í k X V I I . | Č í s l o 8 | Z á ř í 2 0 1 6 | h t t p : / / l i s t y. m e s t o - m o s t . c z

Kdo s testem projde městem, může vyhrát tablet tří možností a označí ji. Ze všech správných odpovědí budou vylosováni vítězové. Výherní listina bude k dispozici na Mosteckých listech online i na internetových stránkách města. Ceny budou předány během Vánočních trhů na 1. náměstí. Jednotlivá zadání soutěžních kol budou uveřejněná v Mosteckých listech číslo 8, 9 a 10 a je třeba je odevzdat za všechna tři kola dohromady v Turistickém informačním centru (v budově magistrátu v pracovní dny od 9 do 17 hodin) či je zaslat elektronickou poštou na e-mailovou adresu: listy.mesto-most.cz. Nejpozději do 11. prosince 2016.

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím uvedených v papírovém či elektronickém dotazníku. Účastník soutěže rovněž souhlasí i se zveřejněním jména vítězů. Tablet je přenosný počítač ve tvaru desky s integrovanou dotykovou obrazovkou, která se používá jako hlavní způsob ovládání.

Otázky a odpovědi 1. Jaká je nejstarší dochovaná stavba v Mostě?  a) Špitální kostel sv. Ducha  b) Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie  c) Hrad Hněvín 2. Kdy byl položen základní kámen přesunutého kostela?  a) v roce 1515  b) v roce 1516  c) v roce 1517 3. Kdo byl Leopold Gassmann, po němž je pojmenována jedna místní základní umělecká škola?  a) na rakouském dvoře byl dvorním malířem  b) varhaník, kapelník a hudební skladatel  c) herec a později ředitel divadla Burgtheater ve Vídni Kontaktní údaje Jméno a příjmení: �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Bydliště (město): ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Předčasný dárek pod stromeček získá ten, kdo se zúčastní soutěže, vyhlášené mosteckým magistrátem, o tři tablety a bude mít štěstí při losování. O atraktivní cenu tablet ASUS ZenPad 10 může soutěžit každý, kdo správně odpoví na devět otázek postupně uveřejněných v září, říjnu a v listopadu a odevzdá všechny odpovědi pohromadě do 11. prosince 2016. Akce je připravena pro čtenáře Mosteckých listů i pro uživatele Facebooku. Tam bude vždy nové kolo otázek uveřejněno v den, kdy vyjdou noviny v papírové podobě. Účastník soutěže vybere správnou odpověď ze

Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail: ����������������������������������������������������������������

V knihovně je k vidění výstava Malováno na uhlí Po několika měsících pečlivých příprav byla v sobotu 10. září v městské knihovně slavnostní vernisáží zahájena výstava Malováno na uhlí, připravená u příležitosti 20. výročí založení Spolku severočeských havířů. Mezi významnými hosty byli primátor Jan Paparega, geolog Václav Cílek, ředitel Vršanské uhelné Vladimír Rouček a akademická malířka Helena Ambrosová, která společně s ředitelem knihovny Tomášem Ondráškem, jenž slavnostním dopo-

lednem provedl, vybrala vhodné exponáty pro výstavu. Nová výstava zahrnuje 150 obrazů a fotografií s motivy uhlí, důlních věží a havířů, přičemž desítky exponátů zapůjčili sami občané. Návštěvníci se mohou podívat, jak se malovalo na uhlí, až do 30. října v běžné provozní době knihovny, tedy každý všední den kromě středy od 10 do 18 hodin, v sobotu pak od 9 do 12 hodin. (dun)

V knihovně je k vidění výstava Malováno na uhlí.

Ukončení turistické sezony již Sláva W. A. Mozartovi v neděli 2. října V neděli 2. října ukončí v Mostě letošní turistickou sezonu opět cyklo i pěším výletem. Startovat se tentokrát bude u přesunutého kostela Nanebevzetí Panny Marie v 10 hodin, na stejném místě bude i cíl. Jako v předchozích ročnících čekají účastníky dvě různě dlouhé a různě náročné cyklotratě. Pro rodiny s dětmi nebo ty méně zdatné sportovce je naplánována zhruba 16kilometrová trasa od kostela ko-

lem Resslu a Hněvína zpět ke kostelu. Ti, kteří si troufají na delší cestu, musejí počítat se zhruba 37 kilometry, během nichž zajedou například do Vysoké Pece, Jezeří, Horní Jiřetín a přes Kopistskou výsypku se vrátí zpět ke kostelu. Pěší se vydají kolem jezera Most a těšit se mohou nejen na přibližně desetikilometrový výšlap, ale také na výklad o jezeru. (sed)

http://listy.mesto-most.cz

Festivalový orchestr Petr Macka zahajuje novou, již 26. sezonu. První koncert nazvaný Sláva W. A. Mozartovi je naplánován na 17. října od 19 hodin v městském divadle. Těšit se můžete na korunovační mši a další skladby W. A. Mozarta, M. Brucha

a dalších skladatelů. Vystoupí Kvartet pěveckých sólistů, pražský mužský komorní sbor, Ženský pěvecký sbor Clavis Cordium nebo sólistka virtuózka – violocenllistka Dominika Hošková. Vstupné je 300 Kč. (dun)

Charitativní přehlídka Móda a hvězdy Móda a hvězdy, takový název nese charitativní přehlídka, která se uskuteční ve středu 5. října od 19 hodin v městském divadle. Kolekci pro rok 2017 představí Veronika Kašáková, Nikol Švantnerová, Lucie Šlégr, Lucia Mikulčík, Markéta Jeřábková, Karel Kašák a Tomáš Martinka. Bě-

hem večera vystoupí i Sámer Issa, Leona Gyöpgyösi, Inna Puhajková, Eva Decastelo a DHK Baník Most Černí andělé. Vstupné je 150 Kč. Výtěžek bude věnován na podporu Klokánku a Dětského domova Vysoká Pec. (dun)


Strana 26 | Křížovka

R o č n í k X V I I . | Č í s l o 8 | Z á ř í 2 0 1 6 | h t t p : / / l i s t y. m e s t o - m o s t . c z

Křížovka: Tajenku zašlete na adresu redakce do 14. října. Výherce a znění tajenky bude zveřejněno v říjnovém čísle Mostecký listů. Luštitelům přejeme hodně štěstí. Tajenka srpnové křížovky: MOSTECKÁ SLAVNOST OPĚT V AREÁLU DĚKANSKÉHO KOSTELA. Výhercem se stal pan Jan Holcepl z Mostu. Vylosovaný křížovkář obdrží od redakce malý dárek. 1. část tajenky

Herpes

Nečistota

Znečistit

2. část tajenky

Ota domácky

New York zkratka

Ulpívati

Soutok

Hudební nástroj

Slza nářečově

Primitivní papírovina

Tmely

Kříženec velblouda Domácky Klotylda

Dobytčí nápoj

Beduínský pláš Mezopotám. bůh

Sídlo Šalam. ostrovů

Přízemí hlediště

Dovednost

Chemická značka nobelia

Klec pro lvy

Člen sněmovny lordů

Značka závodního auta

Úřední spisy

Anekdota

Tolik zastarale

Potěšení

Pohyb tágem

Umyvadlo

Římských 49

Lest

Starověkost

SPZ aut Tábora Delší tra (běžecká)

Zolův román Kanál

Rostlinný kryt slovensky

Mládě skotu

Sídlo Ruska

Klepetáč

Tamta

Pod

Spoj provedený šitím

Ovoce valašsky

Prkenný strop

Způsob uvázání obi v japonsku

Nerost

Sídlo Španělska

Řeka Etiopie

Rytmus

Andrea domácky

Krvavosti

Cenina

Hlas ovcí

Slzný plyn

Sušenka

Snad

Brigita domácky

Mys Japonska

Bdít

Hliníková folie

Eskymácký lovec Římských 999

Kladná elektroda

Kamenná mříž v Indii

SPZ aut Náchoda

Slétnutí Světový kongres Slováků

Sídlo Nigérie

Indický film Družina

Krasobruslařský prvek

Indonéský politik Kód letiště Dempasar Bali Hlas zvonku

Značka lyží

Část kostry

Lůno ženy Asfalt

3. část tajenky

10 x 10

Egyptský bůh Zápor

Název hlásky N

Anglický operní pěvec

Angorský králík

Vitamín P

Malomocenství

Tečka Velká cena

Pomůcka: AČIT, COATES, DPS, ERER, IBETO, INUK, JALI, KAKKA, KÉB, LUTI, MUSO, OMAE, ORÉS, OTAIKO, PAIR

100 000 kg


Z a j í m av í l i d é | S t r a n a 2 7

R o č n í k X V I I . | Č í s l o 8 | Z á ř í 2 0 1 6 | h t t p : / / l i s t y. m e s t o - m o s t . c z

Rád bych aktivní seniory přivedl ke sportu, říká Josef Houška Pro většinu lidí je sport pouze rekreační záležitostí, pro jiné se stal celoživotní zálibou a dokonce posláním. Patří mezi ně i JOSEF HOUŠKA, který většinu života strávil jako fotbalový trenér dětí mládeže. V současné době se pro změnu věnuje svým vrstevníkům, tedy seniorům, jimž nabízí řadu možností, jak aktivně trávit čas. Rozhodl se pro ně dokonce založit speciální sportovní klub.

Zajímaví lidé Přes národní házenou k fotbalu Třebaže jeho rodiče žili v severních Čechách, Josef Houška se narodil za druhé světové války v Toušni v dnešním okrese Praha-východ, kam jeho rodina odešla po připojení pohraničí k Německu. Vrátili se až po válce a od té doby žije budoucí trenér v Mostě. Od dětství se aktivně věnoval sportu, jeho velkým vzorem byl strýc, vrcholový fotbalista. Sám začínal s národní házenou, hrál za místní Baník Most, v jehož dresu se v šedesátých letech stal mistrem republiky. Házenou hrál vrcholově i na vojně, ale kromě ní se aktivně věnoval i dalším sportům, například tenisu, stolnímu tenisu, nohejbalu, hokeji a zejména fotbalu. Jako absolvent elektrotechnické školy nastoupil do nového místního pivovaru, kde obsluhoval automatickou výrobu piva. Zejména se však začal naplno věnovat právě fotbalu a pořádal různé turnaje nejen pro ostatní zaměstnance, ale i pro další pivovarníky z celé České republiky. Později pracoval ve Stavebním bytovém družstvu Krušnohor, kde jej zastihla Sametová revoluce. V té době již byl držitelem trenérské licence I. stupně založil Fotbalovou školu Most a stal se jejím sportovním ředitelem a hlavním trenérem. Vždy dbal na komplexní přípravu svých svěřenců, která v ideálním případě začínala již v mateřské škole. „Jako trenér ve fotbalové škole jsem působil naplno patnáct let, dvacet let jsem pak trénoval i reprezentační

mládež. Za tu dobu kluci získali 300 různých pohárů, včetně například prestižního mezinárodního Holland Cupu. Byl jsem na ně pyšný a se zájmem sleduji jejich další osudy. Někteří z nich dnes hrají za různé fotbalové kluby první ligy, jako například Ondřej Bíro, Michal Macháček a David Macko, kteří působí rovněž jako reprezentanti České republiky v malé kopané, nebo Petr Dráp, Marek Havlík a Jan Kovařík,“ svěřuje se Josef Houška. Již během práce v pivovaru se projevil jeho mimořádný organizační talent, neboť se podílel i na přípravě velkých sportovních akcí zahrnujících několik stovek účastníků. Před devatenácti lety se pak stal i organizátorem McDonald´s Cupu, který připravuje od jeho založení až dodnes. Sportovci jsou i oba jeho synové, kteří mu pomáhali s trénováním ve fotbalové škole, stejně jako vnučka, která se věnuje sportovní gymnastice. Manželka Helena působí jako kulturně – výchovná pracovnice Městské správy sociálních služeb. Sportovní klub seniorů I po odchodu důchodu je Josef Houška velmi aktivní. Vede skupinu č. 8 mosteckého Klubu seniorů, kterou tvoří uživatelé Městské správy sociálních služeb. Pro jeho členy zajišťuje všestranný program zahrnující různé výlety, zájezdy, kulturní akce nebo oslavy jubilejních narozenin. Kromě toho rád maluje a fotí a v soutěži Senior Art, kterou

Josef Houška je stále aktivní sportovec.

na jaře vyhlásil Ústecký kraj, byl jeho snímek oceněn jako nejlepší v Mostě. Již na konci loňského roku připravil bowlingový turnaj pro seniory. Sportovnímu vyžití pro dříve narozené by se ale rád věnoval mnohem komplexněji, proto společně s dalšími bývalými, ale dosud aktivními sportovci založil Sportovní klub seniorů. „Jeho členy se mohou stát všichni mostečtí senioři starší šedesáti let, kteří buď docházejí do Klubu seniorů, nebo do něj vstoupí. Členství je zdarma, neboť na činnost nám bude přispívat město Most. Pouze v případě, že pojedeme někam na zájezd nebo na závody, budou se muset účastníci podílet například na nákladech za ubytování. Vítáni jsou všichni, kteří chtějí

podzim života trávit aktivně. Věřím totiž, že čím budeme v našem věku aktivnější, tím více si prodloužíme život,“ vysvětluje bývalý trenér. V průběhu září se Josef Houška soustředil zejména na přípravu Týdne otevřených dveří pro aktivní seniory, který začíná v pátek 30. září a končí ve čtvrtek 6. října. Zájemci se mohou těšit na střelbu ze vzduchovky a stolní hokej (30. září od 10 hodin ve Středisku volného času, minigolf (3. října od 10 hodin na Aquadromu), badminton s trenérem (4. října od 10 hodin v TJ Lokomotiva), bowling s trenérem (5. října od 9:30 hodin na Benediktu) a ukázky a nácvik tance (6. října od 14 do 16 hodin v Tanečním studiu Kamily Hlaváčikové). Na jednotlivé akce není třeba se

předem hlásit, stačí přijít 15 minut předem ve vhodném oblečení a obuvi. Po skončení týdne otevřených dveří bude Josef Houška připravovat bowlingový turnaj, který začne ve druhé polovině října a potrvá až do prosince. Jeho hlavním úkolem pak bude vypracovat roční plán akcí na rok 2017, který bude zahrnovat jak jednorázové, tak dlouhodobější akce nejen v Mostě, ale i na dalších místech Ústeckého kraje a celé České republiky. Zájemci o členství v klubu se mohou hlásit v Klubu seniorů v Javorové ulici, podrobnosti je možné získat přímo u Josefa Houšky na telefonním čísle 777 950 370 nebo prostřednictvím e-mailu houskaj.fotbal@seznam.cz. Petr Dundek


Strana 28 | Společnost

R o č n í k X V I I . | Č í s l o 8 | Z á ř í 2 0 1 6 | h t t p : / / l i s t y. m e s t o - m o s t . c z

POD POKLIČKU ANEB DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA MAGISTRÁTU

3. listopadu 2016

PROGRAM PROHLÍDKY:

Těšíme se na vaši návštěvu!

Návštěva sekretariátu vedení města a krátké setkání s primátorem Prezentace nového hlasovacího systému Zastupitelstva města Mostu Krátká přednáška o Karlu IV. a jeho vazbě na Most

Časy prohlídek: 9:00, 13:00 a 16:00 hodin

Sraz účastníků je vždy 5 minut před začátkem prohlídky ve vstupní hale magistrátu, kde skupinu převezme průvodce.

Prezentace o jezeru Most Činnost informačního střediska městské policie Praktická ukázka interaktivní mapy a informace o možnosti registrace pro zasílání akcí pořádaných v Mostě Praktická prezentace odbavovacího systému a platebního automatu Promítání filmu Perly českých měst – Most

D E N MAGISTRÁT

OTEVŘENÝCH

M Ě S T A

D V E Ř Í MOSTU

Středisko volného času, Most, Albrechtická 414, příspěvková organizace e-mail: program@svc-most.cz, www.svc-most.cz Most, Albrechtická 414, tel: 603 707 310

MĚSÍČNÍ PLÁN AKCÍ NA ŘÍJEN 2016 1. 10. 2016

POHÁR MĚSTA MOSTU – turnaj v biliard-hockeyi šprtci, od 10 hodin v SVČ, startovné 50 Kč – děti (ročník 2002 a mladší), 150 Kč – dospělí

2. 10. 2016

UKONČENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY NA MOSTECKU aneb velká podzimní cyklojízda 2016 – od 10 hodin u kostela Nanebevzetí Panny Marie

13. 10. 2016 ŘÍJEN PRO NEZISKOVKY – výtvarná dílnička pro děti, od 15 hodin v OC Central 14. – 15. 10. 2016 „24 HODIN STOLNÍHO HOKEJE“ – zúčastnit se můžete šprtcového turnaje, turnaje v air-hockeyi a táhlovém hokeji Chemoplast. Zahájení v pátek 14. 10. v 9 hodin v SVČ 15. 10. 2016

AKVARIJNÍ TRHY – od 9 do 12 hod. v SVČ

15. 10. 2016

PODZIMNÍ PUTOVÁNÍ – podzimní procházka na Resslu, opékání buřtíků, start od 15 do 16 hodin, vstupné 20 Kč/dítě

22. 10. 2016

SCIFI DRAGO – od 9 do 20 hodin v SVČ

25. 10. 2016

HALLOWEEN – společné dlabání dýní od 16.30 hod, vstupné 20 Kč/dítě, stezka odvahy a opékání buřtíků od 18:30 hodin v SVČ, vstupné 20 Kč/dítě

26. 10. 2016 PODZIMNÍ PRÁZDNINY V SVČ – sportovní den – návštěva Aquadromu, střelba, pohybové hry a soutěže, pro školní děti, cena 150 Kč

25. 10. – 30. 10. 2016 PODZIMNÍ PRÁZDNINY v Janově nad Nisou – minitábor + soustředění pro ZÚ Aerobik, cena 2 500 Kč, pro děti od 1. třídy ZŠ OKRESNÍ KOLA SOUTĚŽÍ MŠMT 5. 10. 2016

OK STOLNÍ TENIS – IV. kategorie dívky a chlapci ZŠ

6. 10. 2016 OK STOLNÍ TENIS – V. kategorie dívky a chlapci SŠ 19. 10. 2016 Mostecké divizní kolo v PŘEHAZOVANÉ – III. kategorie dívky ZŠ 20. 10. 2016

OK PŘEHAZOVANÁ – finále Most : Litvínov - III. kategorie dívky ZŠ

bude upřesněno POHÁR JOSEFA MASOPUSTA – fotbal, V. kategorie SŠ O termínech konání budou všechny školy informovány, všechny informace budou rovněž na webových stránkách v sekcích „soutěže MŠMT“. MATEŘSKÉ CENTRUM DUHOVÁ ŠKOLIČKA 11. 10. 2016 31. 10. 2016

„LEŤ, DRÁČKU, LEŤ“ – zábavné dopoledne pro děti do 6 let s rodiči, od 10 hodin na zahradě SVČ, vstupné 40 Kč/rodina HALLOWEEN V MC – od 10 hodin v MC, vstupné 40 Kč/rodina


Společnost | Strana 29

R o č n í k X V I I . | Č í s l o 8 | Z á ř í 2 0 1 6 | h t t p : / / l i s t y. m e s t o - m o s t . c z

Mostecká miminka... Dne 10. září byly v reprezentačních prostorách budovy Magistrátu města Mostu, za přítomnosti rodičů, sourozenců a ostatních příbuzných, přivítány do života děti, narozené letos v dubnu. Veronika Bartoňová, Štěpán Běloch, Matěj Berezňák, Lucie Černá, Melanie Čmerdová, Nella Daňová, Tomáš Erlitz, Lucie Ferková, Eliška Fujačková, Viktorie Gabriel, Martina Gramanová, Sebastien Hoke, Alžběta Ševčíková, Viktorie Krajníková, Jakub Hubáček, Samuel Hudec, Erik Kotner, Kateřina Kudová, Milan Lukáč, Jakub Machač, Kamil Malovec, Patrik Michálek, Damaris Fatima Mulwa, Markus Muraňski, Václav Novák, Barbora Novotná, Adéla Soukupová, Matěj Střelec, Daniel Šavel, Jindřich Ševčák, Jakub Škulty, Sára Víznerová, Adéla Vondrušová, Daniel Weiss, Dominik Weiss, Adam Zetek. Jména dětí jsou zveřejněna na základě předešlého souhlasu rodičů.

Mostečané budou moci nahlédnout magistrátu Pod pokličku Úředníci z mosteckého magistrátu připravují den otevřených dveří, během nějž návštěvníci budou moci nejen nahlédnout do práce úředníky, ale připraven pro ně bude i zajímavý program. Ve čtvrtek 3. listopadu od 9, 13 nebo 16 hodin se zájemci mohou těšit na návštěvu sekretariátu vedení města a setkání s primátorem, krátkou

přednášku o Karlu IV. a jeho vazbě na Most, prezentaci o jezeru Most, seznámení s činností informačního centra městské policie, praktickou ukázku interaktivní mapy, prezentaci odbavovacího systému a platebního automatu nebo promítání filmu Perly českých měst – Most. Přijďte magistrátu nahlédnout Pod pokličku. (dun)

Bohatá nabídka oblastního muzea Anežka Čermáková 3. 4. 2016

Lucie Ferková 29. 4. 2016

Eliška Štěpánková 27. 6. 2016

Nela Hurábová 24. 3. 2016

Erik_Kotner 16. 4. 2016

Šarlota Pokorná 24. 5. 2016

Kateřina Kudová 26. 4. 2016

Tina Kriegerová 31. 3. 2016

Podzimní farmářské slavnosti a oslava Svátku seniorů Již druhým rokem pořádá město pravidelné farmářské slavnosti. Ty nejbližší, jejichž hlavním tématem budou vzhledem k začínajícímu podzimu jablka, se uskuteční 1. října od 8 do 12 na 1. náměstí. Zájemci se mohou těšit zejména na prezentaci a pro-

dej kvalitních potravin od regionálních výrobců a pěstitelů, ale i na bohatý program. Ve stejný den od 13 do 17 hodin pak na farmářské slavnosti na stejném místě, tedy na 1. náměstí, naváže stejně jako v loňském roce oslava Svátku seniorů. (dun)

Statutární město Most nabízí k prodeji V Okružní ulici pavilony D, E a G bývalé 17. ZŠ, pozemku p.č. 4975/373, včetně části této ppč. 4975/373 o výměře 2 707 m2 v k.ú. Most II, jako celek. Minimální kupní cena ve výši 18 000 000 Kč. Kontaktní osoba Monika Vršitá, tel. 476 448 421.

Hned několik výstav je možné v současné době možné zhlédnout v oblastním muzeu. To je otevřeno od úterý do pátku od 12 do 18 hodin a v sobotu a v neděli od 10 do 18 hodin. Skupiny nad deset osob mohou muzeum navštívit i v pátek od 8 do 12 hodin po přechozím objednání na telefonním čísle 476 442 111. Vstupné činí 30 Kč, snížené 15 Kč a v případě přednášek 20 Kč (pokud není uvedeno jinak) n Kučlín – zkameněliny z paleontologické lokality období třetihor u Bíliny – pozůstatky nejstarší žáby a nejstaršího savce nalezené v ČR – do 31. prosince n Napoleonské války – přednáškový cyklus – 4. a 18. října od 17 do 18 hodin – přednáší historik Jiří Šlajsna n Srdečné pozdravy z Mostecka – přednáškový cyklus, téma Zaniklé obce na Mostecku

n Mezinárodní den archeologie – celodenní akce pro děti i dospělé – ukázky Living history (Kelti, Germáni, Slovani a Římané), vojáci a technika druhé světové války – přednášky, výstavy, dílničky – 15. října od 10 do 18 hodin – vstupné 60 Kč, snížené 30 Kč, rodinné 120 Kč (dva dospělí a dvě děti do 15 let)

Akce v městké knihovně 4. 10. 17:00 12. 10. 13:00 17. 10. 18:00 25. 10. 17:00

ISLAND – cestování s Šebestianem Šulcem DEN PRO SENIORY – (hry, soutěže, občerstvení) BESEDA S IVANKOU DEVÁTOU (příjemný večer s herečkou a spisovatelkou) BARMA – cestování za exotikou s Tomášem Kubešem

Bojovníci za svobodu položí květiny k pomníku T. G. Masaryka, zvána je i veřejnost U příležitosti výročí vzniku samostatného Československa se v obřadní síni magistrátu stejně jako v minulých letech sejdou členové místního Svazu bojovníků za svobodu. Jejich setkání se tentokrát uskuteční ve čtvrtek 27. října a následně společně s členy vedení města položí květiny a věnce u so-

Nabídkové řízení je provedeno formou obálkové metody. Termín odevzdání nabídek do 14. listopadu 2016 do 11 hodin prostřednictvím recepce v přízemí budovy Magistrátu města Mostu, Radniční 1, 434 69 Most.

– 27. září od 17 do 18 hodin – povídání a promítání s Jaroslavem Hronem

chy prvního československého prezidenta Tomáše G. Masaryka před městským divadlem. K pietnímu aktu, který začne zhruba ve 14:15 – 14:30 hodin, jsou zváni i zájemci z řad veřejnosti, kteří tak mohou společně vzpomenout významnou událost naší historie. (dun)

 Sejměte si mobilem QR kód kalendáře kulturních akcí a budete vždy vědět, co se právě děje v Mostě. Nasnímejte si do svého chytrého mobilu QR kód a budete mít Listy on-line stále při sobě! 


Strana 30 | Společnost

R o č n í k X V I I . | Č í s l o 8 | Z á ř í 2 0 1 6 | h t t p : / / l i s t y. m e s t o - m o s t . c z

Říjen pro neziskovky 2016 Datum

Čas

Název

Organizace

Místo

Celý měsíc

8:00–14:00

Měsíc otevřených dveří

Hospic

Svážná 1528

1. 10.

15:30

Slavnostní zahájení kampaně

3. – 8. 10.

10:00–20:00

35. výroční ZON Most

Základní organizace neslyšících

K. H. Borovského 1853

Magistrát, 4. patro

3. 10.

9:00–15:00

Den otevřených dveří

Dům romské kultury

Chanov

5. 10.

10:00–16:00

Den otevřených dveří

Obrnické centrum sociálních služeb

NZDM (Mírová 229), SAS (Nový výstavba 206), OSP (Nová výstavba 198)

6. 10.

9:00–16:00

Den otevřených dveří

Městská správa sociálních služeb

Všechna zařízení organizace

10. 10.

9:00–15:00

Den otevřených dveří

Dům romské kultury

Chanov

11. 10.

15:00

Kompenzační pomůcky pro sluchově postižené

„Svaz neslyšících a nedoslýchavých

„K. H. Borovského 1853

12. 10.

9:00–15:00

Den otevřených dveří

Naděje - M

Báňská 287

13. 10.

15:00

Společná prezentace neziskových organizací

12. 10.

13:00

Den pro seniory

Senior klub

Městská knihovna Most

OC Central

15. 10.

9:00–17:00

Plaveme prsa

AMA - SOP

Aquadrom Most

17. 10.

9:00–17:00

Den otevřených dveří

Klub seniorů

Javorová 3107

17. 10.

9:00–15:00

Den otevřených dveří

Dům romské kultury

Chanov

18. 10.

10:00–18:00

Den otevřených dveří

Pobočka Diakonie Církve bratrské

NZDM Záplata

18. 10.

10:00–12:00

Den otevřených dveří v K-centru Most a Krizové poradně

Most k naději

Jilemnického 1929

19. 10.

10:00–12:00

Den otevřených dveří v Centru pro rodinu a následnou péči

Most k naději

J. Seiferta 2159

20. 10.

10:00–14:00

Den otevřených dveří v K srdci klíč

K srdci klíč

Azylový dům pro muže a Noclehárna, Dům na půl cesty

21. 10.

10:00–15:00

Den otevřených dveří

Klub národnostních menšin

Klub národnostních menšin

24. 10.

9:00–15:00

Den otevřených dveří

Dům romské kultury

Chanov

25. 10.

8:00–16:30

Den otevřených dveří

Centrum služeb pro zdravotně postižené

Budova SHD-Komes, 11. patro, č. dveří 11

26. 10.

15:00–17:30

Den otevřených dveří

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve věku 15-26 let

Rudolická 1700/2

27. 10.

14:00

Mezikomunitní turnaj - stolní tenis a billiard

Dům romské kultury

Chanov

28. 10.

16:00–18:00

Narozeninová oslava MC Barborka

Krušnohorské centrum pro rodinu

Karla Marxe 798/7

29. 10.

9:00–15:00

Den otevřených dveří

Dům romské kulturu

Chanov

Městská správa sociálních služeb v Mostě – příspěvková organizace

Den otevřených dveří Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR vyhlásila 8. ročník Týdne sociálních služeb ČR. Při této příležitosti Vás Městská správa sociálních služeb v Mostě – příspěvková organizace zve na Den otevřených dveří, který se koná dne 6. října 2016 v jednotlivých zařízeních organizace. n Domov pro seniory, ul. Barvířská 495, Most 9:00 – 10:00 hodin – kondiční cvičení uživatelů, malý sál (garant: Vendula Miletínová, DiS.) 9:00 – 11:30 hodin – ruční práce, klubovna 3. patro (garant: Hildegarda Lenkvíková) 13:00 – 15:00 hodin – kavárnička, malý sál (garant: Hana Blechová) 13:00 – 15:00 hodin – pletení košíků z pedigu (garant: Vendula Miletínová, DiS.) n Domov pro seniory, ul. Jiřího Wolkera 404, Most 9:00 – 9:30 hodin – prohlídka vstupních a administrativních prostor 9:30 – 10:30 hodin – kondiční cvičení a trénink paměti, tělocvična, přízemí budovy B 10:30 – 11:30 hodin – prohlídka zařízení a podání informací o pobytové službě 11:30 – 12:30 hodin – obědy 13:00 – 14:30 hodin – ruční práce v ergoterapeutické dílně, 5. patro 14:30 – 16:00 hodin – prohlídka zařízení, podání informací o pobytové službě V průběhu dne je možné shlédnout vystavené fotografie na nástěnce v hale z různých akcí, které se konaly v zařízení v průběhu roku 2016. (garant: Alena Perglerová, DiS.) n Domov pro seniory, ul. Antonína Dvořáka 2166, Most 9:00 – 15:00 hodin – prohlídka zařízení – prohlídka bytové jednotky, informace o pobytové službě – prohlídka reminiscenční místnosti a společných prostor Ergoterapie 9:00 – 15:00 hodin – prezentace fotografií z celoročních aktivit, chodba v přízemí

9:00 – 10:30 hodin – tvořivá dílna v místnosti ergoterapie, přízemí 13:30 – 14:30 hodin – reminiscenční terapie v místnosti v 1. patře (garant: Bc. Venuše Zaspalová, DiS., vedoucí zařízení) n Domov se zvláštním režimem, ul. Barvířská 495, Most 9:00 – 10:45 hodin – přivítání a rozhovor, arteterapie, klubovna 8. patro 11:00 – 11:30 hodin – rozcvička a hrátky s pamětí, tělocvična 10. patro (garant: Hana Blechová, Petra Čapková) 13:00 – 15:30 hodin – keramika, keramická dílna 7. patro (garant: Růžena Jarošová) n Denní stacionář pro mentálně postižené klienty, případně kombinovaně handicapované občany s ukončenou školní docházkou, ul. Jiřího Wolkera 404, Most 9:00 – 9:15 hodin – prohlídka zařízení 9:00 – 10:00 hodin – pracovní činnosti 10:15 – 11:15 hodin – výcvik soběstačnosti v terénu (dle počasí) nebo práce s keramikou 11:30 – 12:00 hodin – oběd 12:00 – 12:30 hodin – relaxace 12:30 – 14:00 hodin – paměťové hry (garant: Monika Soukupová) n Penzion pro seniory, ul. Albrechtická 1074, Most 9:00 – 10:00 hodin – cvičení s overballem 13:00 – 15:00 hodin – ukázka prací v ergoterapeutické dílně Během celého dne proběhne: – výstava paličkovaných výrobků a ručních prací – prezentace fotografií ze společenských akcí – prohlídka zařízení a podání informací o umístění – prohlídka bytové jednotky – podání informací o pečovatelské službě (garant: Jana Svobodová, aktivizační pracovnice) n Penzion pro seniory, ul. Ke Koupališti 1180, Most 9:00 – 11:00 hodin – hraní kuželek 13:00 – 15:00 hodin – ukázka prací v ergoterapeutické dílně Během celého dne proběhne: – výstava keramických výrobků

– prezentace fotografií ze společenských akcí – prohlídka zařízení a podání informací o umístění – prohlídka bytové jednotky – podání informací o pečovatelské službě (garant: Bc. Veronika Jakubcová, vedoucí zařízení) n Penzion pro seniory, Komořanská 818, Most – prohlídka zařízení – nová ergoterapeutická dílna s prezentací výrobků obyvatelů, tělocvična, jídelna, v případě volného bytu možnost jeho prohlídky – prohlídka zahrady – altánu, záhonků s květinami, nově zasazeného červeného javoru, cvičícího stroje – seznámení se sociální službou – pečovatelská služba – prezentace fotografií z celoročních akcí (garant: Bc. Iva Macudzinská, vedoucí zařízení) n Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, ul. Komořanská 818, Most – prohlídka zařízení – konzultovny, relaxační místnost – seznámení se sociální službou – odborné sociální poradenství, s kurzem jógy a duševní hygieny – v případě zájmu seznámení s používanými technikami při práci s uživateli sociální služby (garant: Zuzana Hošková, DiS., sociální pracovnice) n Pečovatelská služba, ul. Růžová 2071, Most V průběhu dne bude ve společenské místnosti domu s pečovatelskou službou probíhat výstava ručních prací obyvatelů. (garant: Jiřina Lochmanová) n Denní dětský rehabilitační stacionář, Středisko denní péče o děti do tří let věku, ul. Františka Malíka 973, Most – možnost prohlídky zařízení – prezentace poskytované sociální služby – prezentace fotografií z celoročních aktivit K dispozici budou informační letáky o všech poskytovaných sociálních službách v MSSS v Mostě – p. o. (garant: Jaroslava Puntová, vedoucí zařízení)


Sport | Strana 31

R o č n í k X V I I . | Č í s l o 8 | Z á ř í 2 0 1 6 | h t t p : / / l i s t y. m e s t o - m o s t . c z

Atletky ligu udržely, atleti ne Ženy AK Most končí sedmé ve čtvrtém kole 1. ligy, stejná příčka jim patří i v konečném pořadí. Mosteckému týmu to dává velkou šanci na záchranu účasti ve velmi prestižní soutěži i pro příští rok. Na rozdíl od nich muži AK Most neudrželi ligovou příslušnost. Po postupu z loňské druhé ligy startovalo družstvo žen Atletického klubu Most v jednotlivých ligových kolech především s cílem udržet se v této elitní soutěži. Tým skončil ve všech dosavadních třech kolech na sedmé pozici a vše se rozhodlo na stadionu v Bílině-Kyselce. „Díky velké bojovnosti všech devíti atletek se i ve čtvrtém kole podařilo zopakovat sedmé místo a udržet stávající pořadí v celkovém hodnocení

Kristýna Vrabcová při skoku do výšky. 

Foto: Stanislav Peřina

ligy žen,“ říká Stanislav Peřina, člen výboru AK Most. Sedmé místo dává mosteckým ženám velkou šanci na záchranu této velmi prestižní soutěže, z níž určitě sestupuje stejně jako z dalších dvou skupin pouze poslední osmý celek. Podle Stanislava Peřiny otázku sestupu dalších týmů může už jen zamotat výsledek baráže o extraligu. Atleti neudrželi ligovou příslušnost Muži AK Most končí šestí ve druhé lize a po mnoha letech sestupují do krajského přeboru. Sestup neodvrátilo ani čtvrté místo, které mostecké družstvo vybojovalo na stadionu Na Sletišti v Kladně. (ir)

Nábor nových zájemců o atletiku probíhá během tréninku v pondělí, úterý a ve čtvrtek od 16 hodin na stadionu základní školy v ulici U Stadionu (3. ZŠ). Zájemce uvítají trenéři Stanislav Peřina a Dana Tajčová. Informace na telefonu 777 339 552 poskytne S. Peřina.

Maraton na in-line bruslích nejrychleji zajel Ondřej Suchý a Claudia Pechsteinová Děti, rekreační in-line bruslaři i vrcholoví sportovci především z Česka a sousedního Německa se o prvním víkendu měsíce září sjeli v Mostě. Opět po roce se v areálu Matylda v rámci akce Most 42 Inline vedle závodů pro veřejnost uskutečnilo i mistrovství republiky v maratonu. Deset koleček kolem Matyldy nejrychleji zvládla trojice favoritů Matěj Pravda, Michal Prokop a Ondřej Suchý. Titul republikového šampiona v maratonu obhájil Suchý díky průměrné rychlosti 38,25 kilometru za hodinu. Jmenovaní to brali jako ostrý test před mistrovstvím

V areálu Matylda závodili rekreační in-line bruslaři i vrcholoví sportovci především z Česka i sousedního Německa. Tempo udává Claudia Pechsteinová. Foto: Michal Křenek

světa v Číně, kde reprezentovali Českou republiku. Mezi ženami byla v maratonu největší hvězdou legendární německá rychlobruslařka Claudia Pechsteinová. Pětinásobná olympijská šampionka kralovala v závodě od úvodních kilometrů a potvrdila, stejně jako loni, roli favoritky. Nejrychlejší Češkou byla v cíli druhá Andrea Lokvencová. „Poděkování zasluhuje mostecký magistrát, Ústecký kraj a Vršanská uhelná, to byli naši hlavní partneři, bez kterých by se akce neuskutečnila,“ chválí organizátor Jan Chejn. Více na www.most42inline.cz. (ir)

Na 1. náměstí byl Adam Lacko i Jochen Hahn Zhruba dva tisíce motoristických příznivců zaplnilo centrum Mostu kvůli spanilé jízdě závodních tahačů. Na 1. náměstí dojela kolona Trucků, aby si závodníky i jejich speciály mohli zájemci vyfotografovat, ulovit autogram, prohlédnout si závodní speciály, popřípadě si s jezdci popovídat. V úvodu září již počtyřiadvacáté v řadě mostecký autodrom hostil evropský šampionát okruhových tahačů FIA ETRC Czech Truck Prix. O víkendu našlo na nejprestižnější a nejna-

vštěvovanější závody v každoročním kalendáři autodromu cestu 98 500 lidí. Mezi závodníky nechyběli ani Adam Lacko či Jochen Hahn, kteří se letos v napínavých soubojích přetahují o pozici průběžného lídra šampionátu. Po soubojích na mosteckém autodromu a v belgickém Zolderu (17. a 18. září) čeká jezdce ještě o prvním říjnovém víkendu španělská Jarama. Sezonu završí 8. a 9. října na proslulém okruhu Le Mans ve Francii. (ir)

Zhruba dva tisíce motoristických příznivců zaplnilo centrum Mostu kvůli spanilé jízdě závodních tahačů. Největší zájem byl o Adama Lacka z roudnického týmu Buggyra.


Strana 32 | Sport

R o č n í k X V I I . | Č í s l o 8 | Z á ř í 2 0 1 6 | h t t p : / / l i s t y. m e s t o - m o s t . c z

Daniel Hýna vybojoval šesté místo na paralympiádě V den, kdy se za velkého zájmu obyvatel uskutečnila Mostecká slavnost, měl na druhé straně zeměkoule Český paralympijský tým na hrách v Riu de Janeiru nabitý program. Mezi celkem sedmnácti českými reprezentanty absolvoval premiéru i Daniel Hýna. V závodu na 1 500 metrů mladý mostecký běžec vybojoval krásné šesté místo. „První kolo bylo těžké, ale od druhého už jsem chytil správné tempo a běželo se mi dobře. S výsledkem jsem nakonec spokojený. Ze soupeřů mne nikdo nepřekvapil, všichni zaběhli podle očekávání,“ vzkázal Daniel Hýna po závodu čtenářům Mosteckých listů. Rovněž z Ria přidal informaci, že se z české Jedenadvacetiletý Daniel Hýna začal s výkonnostním sportem v 15 letech, a to nejprve fotbalem, v roce 2011 u něj nakonec zvítězila atletika, kde pod vedením mosteckého trenéra Milana Rybáka dosáhl zatím svých největších úspěchů. Atletikou je natolik vytížen, že mu na ostatní koníčky nezbývá moc času, rád si poslechne kvalitní rytmickou muziku, jelikož je vynikajícím tanečníkem.

Český paralympijský tým vybojoval v Riu de Janeiru sedm medailí, čtyři bronzové, dvě stříbrné a jednu zlatou. Před čtyřmi lety v Londýně získali čeští reprezentanti 11 medailí, z toho rovněž jednu zlatou. sportovní výpravy nejvíce baví s atlety, konkrétně s běžkyněmi Kateřinou Husákovou nebo Annou Luxovou. A jak na něj jeho první olympijské hry působily? „Z Ria jsem celkově nadšený, líbí se mi všechno. Hned druhý den jsem se byl podívat na sochu Krista,“ odpověděl na dotaz Mosteckých listů a ještě připojil: „S obyvateli Ria, jako sportovci jsme moc nebyli, protože jsme bydleli ve vesnici. Ale všichni tam byli na nás hodní a snažili se nám pomáhat. O bezpečnost jsem neměl obavy ani na sportovišti ani během výletu.“ Daniel Hýna mezi nejlepší výsledky do té doby řadil čtvrté místo na Mistrovství Evropy v Berlíně v roce 2013, loni pak na MS v Kataru byl sedmý a na ME v Itálii vybojoval páté místo rovněž v běhu na 1 500 metrů a šesté na 800 metrů. Více například na www.paralympic.cz. (ir)

Den poté, co Daniel Hýna doběhl šestý v závodu na 1 500 metrů, navštívil světoznámou turistickou atrakci a symbol Ria de Janeira – sochu Krista Spasitele na kopci Corcovado. Foto: Ota Černý

Loučení s ikonou a vítězný vstup do sezony

Mostecký primátor Jan Paparega poděkoval Haně Martinkové za vzornou reprezentaci města. Foto: E. D. Beneš.

mostecké LISTY

Loučící se Hana Martinková přispěla k tomu, že Černí andělé porazili v úvodním zápase nového soutěžního ročníku interligy házenkářky Olomouce 32:19. Fanoušci viděli, jak domácí hráčky dominovaly na hřišti po celou dobu utkání a Hana Martinková se rozloučila s Černými anděly ve velkém stylu. Ač absolvovala jen dva tréninky, Olomouci nadělila čtyři branky. Mostecká ikona, autorka 742 interligových branek, s házenou začínala v Mostě v roce 1994 a zde strávila

18 sezon. Sobotní zápas proti DHK Zora Olomouc byl jejím posledním nejen v mosteckém dresu, ale i na vrcholové úrovni. A jak se v rozhovoru uveřejněném na klubovém webu (www.dhk-banikmost.cz) svěřila, nezáleželo jí, kolik dá v zápase gólů, ale aby pomohla týmu. A co ji čeká v nové životní etapě? Již druhým rokem pracuje u technických služeb, trénuje mladší dorost a dohání vše, co si jako vrcholový sportovec nemohla dovolit. (ir)

Mostecké listy, měsíčník statutárního města Mostu, periodický tisk územního samosprávného celku (vychází 11 čísel v roce), vydáno v Mostě. Vydavatel: statutární město Most. IČ: 266094 – Adresa: Radniční 1/2, 434 69 Most, č. tel.: 476 448 318, fax: 476 703 172, e-mail: listy@mesto-most.cz – Vychází vždy poslední čtvrtek v měsíci. Toto číslo vyšlo: 29. 9. 2016. Redakční rada: Mgr. Jan Paparega, Ing. Marek Hrvol, Ing. Vladimíra Ilievová, Ing. Markéta Stará, Ing. Vlastimil Vozka, PhDr. Václav Hofmann, Mgr. Alena Sedláčková – Redakce: šéfredaktorka Mgr. Alena Sedláčková, redaktoři PhDr. Petr Zdeněk Dundek, Miroslav Mertl. Neoznačené fotografie – archiv Magistrátu města Mostu. Evidence periodického tisku MK ČR E 10774. – Výroba a příjem inzerce: Regionální vydavatelství s. r. o., Tomáš Tecl , e-mail: tecl@regvyd.cz, tel.: 773 161 747

Mostecké listy, září 2016  

Měsíčník statutárního města Mostu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you