29 d'octubre de 2013

Page 18

18

diarimés 29/10/2013

OPINIÓ

EDITORIAL

Les cartes al Diari Més, poden fer-les arribar a la redacció per correu (carrer Manel de Falla, 12, baixos. 43005 de Tarragona o carrer Alcalde Joan Bertran, 30. 43202 de Reus), o mitjançant el correu electrònic (redaccio@mestarragona.com o redaccio@mesreus.com). El diari es reserva el dret de publicació de les cartes i de no donar resposta a les mateixes. Les cartes no seran retornades i no han de superar el màxim de vint línies. Les cartes han d’anar signades indicant el número de D.N.I. i el telèfon de contacte.

TRIBUNA

El govern espanyol adverteix Manipulació tertuliana lògica o sentit comú, però es que això s’asels Estats Units sobre el cas LLUIS BADIA sumeix com un valor afegit a l’hora de poAdvocat der comptar amb uns tertulians que amb les d’espionatge seves polèmiques prefabricades garanteixen Els Estats Units només ha rebut una petita picada de mans per part d’alguns països –concretament Alemanya, perquè només Angela Merkel s’hi atreviria a fer-ho– pel cas d’espionatge dut a terme per la NSA que s’ha destapat recentment. El govern espanyol, però, no podia continuar ahir en silenci, després que es fes públic que el cas hauria esquitxat també part de les autoritats espanyoles. El ministre d’Exteriors, José Manuel García Margallo, va advertir als Estats Units que, si es confirmen les informacions que apunten a un espionatge massiu dels servei d’intel·ligència nordamericanes a Espanya, això podria implicar «la ruptura del clima de confiança» entre tots dos països. Margallo, però, deixava clar que ara com ara «no té constància oficial» d’aquest suposat espionatge a càrrec de l’Agència de Seguretat Nacional d’EUA (NSA) que, segons el diari El Mundo, hauria interceptat més de 60 milions de trucades telefòniques a Espanya, només entre el 10 de desembre de 2012 i el 8 de gener de 2013. De ben segur que, els països que han estat objecte del suposat espionatge, creuen els dits per tal que aquestes filtracions no esdevinguin informacions reals. Perquè, de confirma-se, haurien de fer efectives les seves amenaces, quelcom que pocs tenen la valentia de tirar endavant. + CONFIDENCIAL

Assaig dels Xiquets de Vila-seca Era un secret a veus ahir a Vila-seca, tot i que algú a les xarxes socials assegurava que a plaça hi havia força silenci. Vila-seca tornava a tenir castells, per fi ahir. Al vespre, molts usuaris de les xarxes socials es felicitaven d’estar presenciant el primer assaig dels Xiquets de Vila-seca. L’assaig, que d’altres acompanyaven amb fotografies, es realitzava davant l’Ajuntament. Sembla, doncs, que la iniciativa de dos vila-secans que volien reactivar la colla ha donat fruits i, ahir, els Xiquets de Vila-seca tornaven a intentar les torres humanes a la població. Cal recordar que la colla Xiquets de Vila-seca es va crear l’any 1991 i es va desfer l’any 1999. El seu primer president va ser Josep Farré i Pedro Sánchez era el cap de colla. La colla es va estrenar a la plaça de l’Església, tot just on, ahir, els castellers que integraran la reactivada colla van començar els seus assajos. «#A Vila-seca s’hi tormen a fer castells. 1r. assaig, un silenci molt acompanyat», deien ahir a les xarxes socials un dels assistents.

És un fet bastant evident que les tertúlies televisives copen una part important de la programació de moltes cadenes de referència en hores de màxima audiència, i el fet en sí mateix no suposa cap valoració subjectiva en cap sentit, fins i tot algunes opten per mantenir en primer pla determinats personatges, més fruit de l’interès «de safareig» que d’oferir un producte de alta qualitat informativa, malgrat tot, els propietaris dels mitjans són molt lliures de valorar la seva estratègia informativa i les repercussions de la mateixa en la seva compte de resultats. De totes maneres l’anàlisi de les diferents ofertes mediàtiques sí que, a vegades, entra en «dimensions desconegudes», on es pot barrejar el que és la informació objectiva amb el que suposa el criteri personal de l’intervinent, traspassant-se sense cap rubor el que no hauria de ser un fet emblemàtic per qualsevol exposició al públic, mentir amb coneixement de que es fa, i acceptar-se la mentida com un fet que pot donar televidents i en conseqüència resultats econòmics publicitaris. Segurament masses vegades, poden veure com el que es diu, està lluny de qualsevol

Cap de publicitat: Contxi Joan Disseny editorial: Carles Magrané Cap de distribució: Jaume Cañada

Manel de Falla, 12, baixos. 43005 TARRAGONA 977 21 11 54 Fax 977 21 47 21

Directora: Sílvia Jiménez. [redaccio@mestarragona.com]

Redacció: Esther Valcárcel, Laia Díaz, Vicente Izquierdo, Susanna Cases, Mònica Pérez. Especials: Laura Gómez. Tancament: Mario López. Fotografia: Cristina Aguilar, Olívia Molet. Edició de publicitat: Sara Sorando. Distribució: Marta López. Administració: Núria Clos Publicitat: Maria Molleda, Mònica Hernández, Mercè Ripoll, Antònia Turull. [publicitat@mestarragona.com] Imprimeix: Indugraf Offset, S.A. C/Alcalde Joan Bertran, 30. 43202 REUS 977 32 78 43 Fax 977 31 09 41

www.diarimes.com - www.facebook.com/DiariMes Distribució controlada:

Amb la col·laboració de:

Tot aquest debat ens porta a la limitació de drets constitucionals

Les notícies poden ser interpretades depenent de qui fa l’anàlisi

d’un partidisme, una ideologia, o un interès financer. A ningú se li escapa que, depenent de la cadena televisiva que es veu, ens trobem amb posicionaments, més o menys esbiaixats de les noves que es van succeint i, d’entrada aquesta formula pot ser respectable, el que no és de rebut és la tergiversació que de determinades noticies es produeix fins arribar a la seva banalització, que es fa per determinats participants en aquestes tertúlies, que es permeten el luxe d’optar per les mitges veritats o la negació de les evidències, això sí, sempre en base a la seva suposada llibertat

especialment quan determinats assumptes amb repercussions milionàries per l’hisenda pública desapareixen de l’actualitat, fruit d’unes prioritats, que ningú coneix, i que en tot cas es decideixen en funció de no es sap què. Darrerament molts són els fets que es veuen «aparcats», malgrat les seves conseqüències objectives, per no esmentar les «falsificacions» en determinades noves que es deformen interessadament, crec que també en aquest apartat valdria la pena poder reclamar un compromís de bona feina, massa oblidat en els darrers temps.

TRIBUNA

Emprenedors limitats Lluís Espuis Director de Gestalia

Edita: Tamediaxa, S.A. DL: T-1609/2001 issn: 1579-5659

Director General: Carles Abelló

un «morbo» que «cotitza a l’alça» a l’hora de buscar clients-anunciants. És evident que tot aquest debat ens porta, irremeiablement, a la limitació de drets constitucionals que haurien de ser referència obligada per a tothom, així, existeix un dret a la lliure opinió que ha de ser respectat fins a les seves darreres conseqüències, però també tenim un dret a la informació veraç que no hauria d’aparcar-se permanentment per buscar una notorietat, a costa d’amagar unes realitats que es manipulen en funció

d’expressió, que permet trepitjar la veritat si fa falta, per poder mantenir determinats criteris pressuposats per damunt de qualsevol evidència. Sens dubte el model informatiu esmentat posa de manifest que les notícies poden ser interpretades depenent de qui fa l’anàlisi de les mateixes, però el que no és de rebut és l’adulteració de les mateixes en base a un sesgat comentari teledirigit, que pot induir a l’error per qui és el principal receptor, la ciutadania, que es pot veure obligada a entendre irrealitats. El fet quotidià que fa que unes coses siguin objecte de debat i altres es deixin de costat, també hauria de constituir un fet criticable,

L’any 2012 a Tarragona província es produïa la xifra d’un saldo final de dos autònoms de baixa diàriament. La necessitat d’estimular l’emprenedoria és evident. Al BOE del passat 28 de setembre es va publicar la Llei 14/2013, de Suport als Emprenedors i la seva Internacionalització. Se’ns vol presentar mediàticament com la gran empenta a l’emprenedoria, però conté incentius fiscals i mercantils que afecten empreses ja establertes. Centrant-nos en aquells aspectes que més ressò han tingut i que més directament afecten els emprenedors, veurem que hi ha unes avantatges però també requisits i excepcions que fan que aquestes mesures no puguin ser aplicables a la pràctica per a tots els emprenedors. – Tarifa plana de la quota d’Autònoms a la Seguretat Social de 51,17 €/mes. Aquesta tarifa mínima bonificada és aplicable els 6 primers mesos d’autònom, els 6 mesos següents es pagarien 128,36 €/mes, i els altres pròxims 6 mesos 179,70 €/mes, quota que podran mantenir els homes de menys de 30 anys i les dones de menys de 35 durant un any i mig més. Pel que fa als homes de més de 30 anys i les dones de més de 35 anys, després del primer any i mig es passarà

a pagar la tarifa no bonificada de 256,72€ Aquesta mesura és vàlida, des del 28 de setembre, sempre que no hagis estat d’alta d’autònom durant els 5 anys anterior, sempre que no agafis cap treballador a càrrec teu, sempre que no vagis a treballar com autònom col·laborador (familiar), sempre que no ho compaginis amb feina per un altre (compte aliena), sempre que no es sigui administrador d’una societat mercantil, sempre que... –L’emprenedor pot optar per protegir la seva habitatge habitual d’embargaments derivats de la seva activitat, per això es pot inscriure al Registre Mercantil, com Emprenedor de Responsabilitat Limitada (ERL), mencionant la seva habitatge com immoble

La nova llei conté incentius que afecten a empreses ja establertes a protegir, així com una inscripció al Registre de la Propietat informant que el titular és ERL, i per tant aquell immoble queda protegit d’embargament per la seva activitat. L’emprenedor ERL està obligat a confeccionar comptes anuals (pèrdues i guanys, balanç de situació, memòria...) i dipositar-los al Registre Mercantil. En tota la documentació de l’emprenedor, junt amb els seus cognoms i NIF, hi haurà de fer constar les dades registrals i la condició d’«Emprenedor de Responsabilitat Limitada», o les sigles ERL. Aquesta limitació de responsabilitat és vàlida pels deutes generats en la seva activitat a partir de la data d’inscripció al Registre, i

deixa de ser efectiva si no es dipositen els comptes anuals en el termini de 6 mesos des del tancament de l’exercici comptable; o si l’immoble té un valor superior als 300.000 euros; o si la casa esta afecta a l’activitat econòmica; o si s’ha actuat amb negligència greu o frau; i mai és efectiva davant els deutes a Organismes Públics (impostos i seguretat social, taxes, ...). –Societat Limitada de Formació Successiva (SLFS). Amb aquesta mesura, es poden constituir societats de responsabilitat limitada amb una xifra de capital social inferior al mínim legal de 3.000€. S’han de reservar el 20% dels beneficis com a recursos propis, i limita

Haurem d’avançar amb aquestes minses eines i amb molta il·lusió... el repartiment de resultats als socis, així com la remuneració als administradors, tot això fins a aconseguir el capital mínim legal de 3000€. Si pel camí s’ha de liquidar la societat, voluntàriament o forçosament, els socis respondran individualment pel capital pendent d’aportar fins al mínim legat. El Règim Especial de Criteri de Caixa a l’IVA. Consisteix a no liquidar a l’Agència Tributària l’IVA recaptat en les vendes fins que aquestes no s’han cobrat. Aquest règim s’aplicarà a partir de l’1 de gener de 2014, l’anàlisi d’aquesta mesura formarà part d’un altre article... Haurem d’avançar amb aquestes minses eines i amb molta il·lusió...