Page 18

18 - diarimés

SETMANA SANTA 2010

29/03/10

PATRIMONI CULTURAL

ROSER SANS

El Museu Bíblic Tarraconense obre les portes de manera gratuïta Ho farà el Dimecres i el Divendres Sant d’11 a 13 hores REDACCIÓ

El Museu Bíblic Tarraco· nense va ser fundat a les de· pendències del Seminari de Tarragona l’any 1930 amb l’objectiu de contribuir a la formació bíblica d’aquells que cursaven els estudis eclesiàstics, però també oferia una atracció als eru· dits en aquest camp i satis· feia la curiositat del públic en general. Des dels seus inicis al Museu s’exposaven peces d’un gran valor, com els còdexs de la Vulgata Tarraconense, del segle xiii, entre els quals destaca· ven els procedents del mo· nestir d’Escaladei. També d’aquest monestir s’expo· sava la Bíblia Sacra, en dos volums, feta cap a l’any 1300 en un taller català. Després de diverses vis·

cissituds pel que fa a la seva ubicació, des de 1995 i durant una dècada, el Museu va estar situat pro· visionalment a la planta superior del palau arque· bisbal. Finalment, el 2006 se li va assignar un nou em· plaçament a l’històric edi· fici de la casa dels Concilis, proper a la Catedral, i se’l va dotar dels mitjans ne· cessaris. Aquest emplaça· ment, proper al call jueu, el converteix en un instru· ment útil per a la iniciació a la història del judaisme i el cristianisme i en centre per a la interpretació de la cul· tura hebrea. AixÍ doncs, el dia 10 d’abril de 2006, Dilluns Sant, es va dur a terme l’ac· te d’inauguració i bene· dicció de les noves instal· lacions del MBT, al carrer

RECORREGUT PROCESSÓ SANT ENTERRAMENT

deles Coques, i de tota la casa dels Concilis, on està ubicat actualment. En l’actualitat al Museu Bíblic es pot veure, entre d’altres, la col·lecció de di· ferents peces del Paleolític i Neolític de Terra Santa; un con cuneïforme de Lagash (2.200 aC); una màscara fu· nerària egípcia del 500 aC; una rèplica a escala de la pedra Rosetta; una maque· ta d’alabastre de Sarral, feta a mà als anys 20, del temple de Jerusalem; un facsímil del Còdex Vaticanus, entre molts d’altres objectes de gran valor. Aquests Dimecres i Di· vendres Sant, d’11 a 13 ho· res, el Museu Bíblic obrirà les portes perquè tots els tarragonins i tarragonines que ho desitgin puguin vi· sitar-lo de manera gratuïta.

Imatge d’arxiu de la inauguració del Museu Bíblic, a càrrec de l’arquebisbe de Tarragona.

ciutat CEDIDA

CEDIDA

La Mona dels Tarraconins, a les pastisseries de la ciutat redacció

Un itinerari sense variacions redacció L’itinerari de la Processó del Sant Enterra· ment, que tindrà lloc el proper divendres a partir de les 20 hores, serà el següent: pla· ça del Rei, Portella, passeig de Sant Antoni, portal de Sant Antoni, plaça de Sant Antoni, Descalços, Arc de Sant Llorenç, Sant Pau, pla de Palau, Mare de Déu del Claustre, Es·

crivanies Velles, pla de la Seu, les Coques, Pare Iglésias, Merceria, plaça de les Cols, Major, baixada de la Misericòrdia, plaça de la Font, Bocacalle, Comte de Rius, Ram· bla Nova –entrant directament a la coca central-, Sant Agustí, Rambla Vella –costat dret-, Sant Oleguer, baixada de la Pescateria i plaça del Rei.

Fins al dia 5 d’abril els tarraconins troba· ran a les pastisseries de la ciutat mones de Pasqua amb els personatges del Club dels Tarraconins: la Nineta i l’Ivori. La idea parteix d’una iniciativa del Gremi de Pas· tissers de Tarragona que ha rebut el suport del Club dels Tarraconins. La mona es podrà trobar a 9 pastisseri· es de Tarragona que formen part del Gre· mi d’artesans Pastissers: Pastisseria Con· de (Comte de Rius, 5); Pastisseria Geneve (Ramón y Cajal, 49); Pastisseria Leman (Rambla Nova, 27); Pastisseria Montserrat (Bloc Sant Andreu, S/N); Pastisseria Palau (Unió, 22); Pastisseria Rabasó (Merceria, 25); Pastisseria Rovira (Rambla Nova, 80); Pastisseria Sanromà (López Peláez, 27) i

Pastisseria Trill, Pin i Soler, 24. Es tracta d’una figura de xocolata pro· tagonitzada pels personatges del Club (Nineta i Ivori) vestits de romans, fent al· legoria a la nina d’ivori que va ser troba· da a la Necròpoli Paleocristiana, en la qual estan basats els personatges del Club. Amb aquesta iniciativa es pretén con· servar la tradició i mantenir viva la his· tòria de la ciutat, de la manera més ac· tual possible. La Mona dels Tarraconins s’ha creat quan el Club fa gairebé dos anys que existeix (maig del 2008) i ja compta amb més de 7.600 socis. Aquesta propos· ta del Gremi de Pastissers de Tarragona i del Club dels Tarraconins és una manera d’oferir nous productes per als més petits de la ciutat.

29 març 2010  

Diari gratuït del Camp de Tarragona

29 març 2010  

Diari gratuït del Camp de Tarragona