Page 14

14 - diarimés

SETMANA SANTA 2010

29/03/10

Joaquim Julià. President de l’Agrupació d’Associacions de la Setmana Santa de Tarragona cedida

«La creació d’un espai fix d’exposició de la Setmana Santa trigarà però arribarà» S’estan estudiant diverses possibilitats d’ubicació que reuneixin els requisits REDACCIÓ

Com es prepara la Setmana Santa d’aquest any? Doncs, si fa o no fa, igual que la de l’any passat, amb els actes tradicionals de la celebració com són les celebracions litúrgiques, els viacrucis i les diferents processons, i amb la Mostra del Patrimoni Artístic de la Setmana Santa Tarragonina a l’envelat de la plaça de Verdaguer, a les esglésies de Natzaret, de Sant Miquel del Pla i de Sant Llorenç, als baixos del Col·legi d’Enginyers Industrials, i a l’església de Sant Nicolau de Bari.

Repeteixen, doncs, la iniciativa d’obrir de nou l’espai de la plaça Verdaguer per mostrar els diferents elements que formen part de la Setmana Santa tarragonina. Sí, ja que aquesta és una iniciativa que ens permet, d’una banda, que la ciutadania i els mateixos membres de les diferents confraries de la ciutat puguin veure exposats els passos de la Setmana Santa, una possibilitat que no tenen durant la resta de l’any. I, d’una altra banda, ens permet mostrar tot aquest patrimoni a la gent de fora que ens visita. S’ha plantejat la possibilitat d’obrir

Joaquim Julià és el president de l’Agrupació d’Associacions de la Setmana Santa. un espai fix d’exposició de la Setmana Santa tarragonina. Des de l’Agrupació com es valora aquest tema? Sens dubte és una qüestió que ens interessa, ja que la riquesa de la nostra Setmana Santa reclama un espai propi d’exposició. Tot i que no podem dir que sigui una

cosa que s’hagi de resoldre de manera immediata, sí que és una qüestió que a la llarga serà una realitat. Trigarà però arribarà. L’església de la Trinitat o de Sant Agustí, tal com s’ha proposat recentment, els sembla una bona opció? Bé, és una opció a tenir en

compte però, s’estan estudiant moltes altres possibles ubicacions i no ens podem precipitar, ja que hem de triar-ne una que reuneixi tots els requisits de proximitat, dimensions i altres qüestions que cal estudiar. Insisteixo, però, que és un tema sobre el qual continu-

«El Museu Bíblic Tarraconense obrirà de manera gratuïta Dimecres i Divendres Sant» em treballant i que no deixem de banda. Tornant als actes de la Setmana Santa, hi ha alguna novetat respecte a l’any passat? Substancialment no, el recorregut es manté idèntic al de l’any passat i es preveu que tot funcioni de la mateixa manera. Cal destacar la benedicció, el dissabte dia 20, del pas de la Confraria del Descendiment de la Creu, que incorpora tres figures noves, i la restauració de la figura del Cirineu, de la Confraria dels Natzarens Alguna altra novetat? Bé, sí, cal destacar que el Dimecres i el Divendres Sant, d’11 a 13 hores, el Museu Bíblic tarraconense, que val a dir que està considerat com un dels millors de Catalunya, obrirà les portes perquè la ciutadania el pugui visitar de manera gratuïta. Crec que és una bona opció per conèixer una part important de la nostra història i llegat patrimonial religiós.

29 març 2010  

Diari gratuït del Camp de Tarragona

29 març 2010  

Diari gratuït del Camp de Tarragona