Page 24

24

diarimés 04/02/2014

A L’ÚLTIMA

L’ACUDIT

CULTURA cedida

Napi

El llibre forma part de la col·lecció de publicacions de la URV.

EL TEMPS

Patrocinat per:

Estat del cel De matinada minvarà la nuvolositat i el cel quedarà mig ennuvolat, amb núvols més abundants al Pirineu. Al llarg de la tarda la nuvolositat tornarà a augmentar d’oest a est i al final del dia el cel quedarà molt ennuvolat o cobert arreu.

15º

Màxima

Carolina Moreno

Precipitacions De matinada se n’esperen de Mínima febles i disperses al Pirineu. A partir del vespre se n’esperen al sud del Pirineu occidental.

SUDOKU Completeu el taulell, dividit en nou quadrats, omplint les cel·les buides amb un número de l’1 al 9, sense repetir cap número en una mateixa fila ni en una mateixa columna, ni dins de cada quadrat.

Nivell fàcil

Nivell mitjà

Gomis i mestres, catalanista i anarquista

dels Treballadors (AIT) d’antuvi a ZuEl tècnic de recermarraga i després a ca de la URV, Emili Madrid, presidint el Samper, va presenprimer acte públic tar el passat 16 de de la Federació Magener el seu llibre drilenya de la InterDe l’anarquisme al nacional; afiliat com folklore: Cels Gomis a mecànic, va exercir i Mestres (1841-1915), que, tal com resa el Emili Samper va presentar el passat el càrrec de secretari de Propaganda i va títol, és una biografia del polifacètic mes de gener una recerca biogràfica ser secretari del consell de redacció del Cels Gomis. Nascut del folklorista reusenc primer òrgan oficial a Reus al segle XIX, de la Federació RegiGomis va ser geòleg, enginyer, folklorista, divulgador científic i es- onal Espanyola (FRE) de l’AIT La Solidaridad encriptor anarquista, va publicar manuals pedagò- tre 1870 i 1871. Donat que Gomis era enginyer de gics i diverses creacions literàries. Dins de l’am- camins i ferrocarrils, la seva feina el va permetre pli ventall de les activitats que va dur a terme el viatjar per tot l’Estat i va aprofitar les seves estareusenc, Samper, en la seva recerca, en destaca des per analitzar el folklore de cadascun dels indos: la seva ideologia anarquista i els estudis de drets que visitava. Aquest és un dels aspectes de folklores que va realitzar al llarg de la seva vida. la vida de Gomis i Mestres que a Samper més ha A més, inclou diversos contes de Gomis, alguns interessat i a la qual hi dedica el tercer capítol del dels seus poemes, cançons, etc. El llibre de Sam- llibre, que acaba amb una anàlisi que fa l’autor de per forma part de la col·lecció de publicacions de les aportacions que va fer en diferents camps: el de la pedagogia, de la traducció, de la literatura i recerca de la URV. de la política, entre d’altres. El reusenc polifacètic Centrant-se en les vessants política i cultural del La recerca de Samper folklorista, Samper reivindica la transcendència Aquesta biografia que Samper ha publicat és el de la figura de Gomis i Mestres tant en l’època que resultat d’una tesi que va començar fa uns anys i va viure com en l’actualitat. Per explicar la impor- que no va acabar fins al 2013: «He trigat dos anys tància de les aportacions del reusenc, Samper ha a acabar de donar forma al llibre, a més de la feidividit el seu llibre en quatre parts. En la primera, na prèvia de recerca», explica. L’autor afirma que fa un resum de la seva vida, en el qual, segons «Gomis i Mestres és un personatge molt inteafirma, «l’Arxiu Municipal de Reus ha estat de ressant, però poc estudiat. Volia contextualitzar molta ajuda, ja que allí es conserven els dietaris l’època en la qual va viure i mostrar alguns tasts de Cels i Gomis, que permeten seguir la seva vida de la seva obra». El pròleg de la biografia de Samper ha estat en cada moment». En el següent capítol, Samper tracta la faceta política del reusenc i explica que escrit pel professor d’antropologia de la UB, Llo«es tractava d’una persona d’esquerres, progres- renç Prats, qui també va estudiar la figura del folsista i, fins i tot, avançada al seu temps». Gomis i klorista. Segons diu Samper, el docent «comenta Mestres va intervenir en la Revolució de setem- que moltes de les reflexions que Gomis feia en bre de 1868, el 1869 va esdevenir secretari del el seu moment, malauradament, encara avui Club dels Federalistes, presidit per Almirall, i va dia tenen cabuda, pel que fa a l’actitud dels poformar part de la redacció de El Estado Catalán, i lítics vers Catalunya i la seva identitat. Gomis era va ser candidat del Comitè Republicà Federal de anarquista i llibertari, però també un catalanista Barcelona. Després de l’aixecament federal de que reivindicava la seva cultura. Aquest tema, tal 1869 va fugir a França i a Suïssa, on va conèixer com diu Prat, encara es pot aplicar a l’actualitat». Bakunin i es va afiliar a l’Aliança Internacional Tant és així que el professor afirma que si Gomis de la Democràcia Socialista bakuninista a Gi- i Mestres fos viu en l’actualitat, molt probablenebra. El març de 1870, va participar activament ment, se l’hagués relacionat amb el moviment en l’organització de l’Associació Internacional 15-M o hauria estat vinculat a CUP.

Profile for Diari Més

4 de febrer de 2014  

Diari gratuït del Camp de Tarragona

4 de febrer de 2014  

Diari gratuït del Camp de Tarragona